Zielenstem behandeling

De Zielenstem behandeling lost fysieke blokkades op die tussen jou en de informatie van jouw ziel in staan, waardoor je je beter door jouw ziel kunt laten leiden en meer open kunt staan voor het Goddelijke.

Door het oplossen van deze blokkades kun je gemakkelijker op onbewust niveau contact maken met jouw levensopdrachten. Je kunt daardoor beter zien en voelen wat bij je eigen persoonlijkheid en zielenopdracht hoort.

De stem van de ziel
Onze ziel geeft ons de informatie die we nodig hebben voor het vervullen van onze levensopdrachten.

Deze informatie ontvang je nooit bewust. Het is dan ook niet de bedoeling dat je van tevoren precies weet wat jouw levensopdrachten zijn.

Je zou de stem van onze ziel dus een fluisterstem kunnen noemen, die jou op een ander niveau begeleidt en richting geeft.

Blokkades tussen jou en de informatie van je ziel

Als er blokkades zijn die het opnemen van de informatie van jouw ziel bemoeilijken, mis je specifieke informatie van jouw ziel.
Het is daardoor moeilijker om gevoelsmatig contact te maken met jouw essentie en levensweg.

De Zielenstem behandeling lost de 'fysieke' blokkades op die tussen jou en de informatie van jouw ziel in staan. Het zijn kosmische nacht blokkades die vastgezet zijn in het lichaam.

Niet voelbare blokkades
Een fysieke blokkade die opgelost kan worden door de Zielenstem behandeling uit zich nooit in fysieke of geestelijke klachten, het zijn blokkades waardoor je specifieke informatie van de ziel niet kunt ontvangen. Het zijn dus informatie blokkades op een onbewust niveau.

Deze persoonlijke, voor jou specifieke blokkades komen elk leven weer terug omdat ze niet oplosbaar waren in de kosmische nacht.

De Zielenstem behandeling lost deze fysieke blokkades niet alleen voor dit leven op, maar ook voor al jouw toekomstige incarnaties in de kosmische dag.

Contact met het Goddelijke

Via de ziel ontvangen we niet alleen de informatie voor onze levensopdrachten, maar ontvangen we ook de informatie van ons Spirituele ik.

Het Spirituele ik vormt onze directe verbinding met het Goddelijke. Elk Spirituele ik vertegenwoordigt een uniek aspect van het Goddelijke.

Het is onze Goddelijke essentie, het unieke en blijvende aspect van ons, dat zich elke keer weer als een constante binnen onze incarnaties manifesteert. Via het Spirituele ik kunnen we het Goddelijke ervaren.

Hoe meer we verbonden zijn met ons Spirituele ik, hoe meer we ons kunnen laten leiden door het Goddelijke in onszelf.


De informatie van ons Spirituele ik bereikt ons via de ziel.
De ziel is als het ware een filter voor de hoge trilling van ons Spirituele ik en bepaalt ook welke informatie van ons Spirituele ik past bij onze levensopdrachten.

Als je fysieke blokkades hebt die tussen jou en de informatie van de ziel in staan, kun je de informatie van jouw Spirituele ik ook minder goed ontvangen via de ziel.

De Zielenstem behandeling lost deze blokkades op, waardoor je ook beter contact kunt maken met het Goddelijke.

Dertien zielenpunten

Er zijn in totaal dertien zielenpunten in je voeten. Zielenpunten zijn bewustzijnspoorten.

Deze dertien zielenpunten vertegenwoordigen dertien universele ontwikkelingskwaliteiten van de ziel.
Dit zijn universele kwaliteiten waarmee je jouw specifieke levensopdrachten kunt vervullen. Het zijn de basiskwaliteiten om echt het leven aan te gaan en je te laten leiden door je ziel.

Je ziel kan je dus op dertien verschillende gebieden leiden.
Voorbeelden van zulke gebieden zijn strijdbaarheid en overgave.

Als je bijvoorbeeld een blokkade hebt op het gebied van strijdbaarheid, kan de informatie van jouw ziel op het gebied van strijdbaarheid jou niet bereiken.

Je staat dan door jouw Zielenstem blokkade niet open voor deze informatie van jouw ziel, waardoor de strijdbaarheid die je nodig hebt om jouw levensopdrachten te vervullen, belemmerd wordt.

Oplossen zielenstem blokkades

Zoals alle andere behandelingen van het Wholism Project bestaat de Zielenstem behandeling uit een afstandsbehandeling die je op een afgesproken moment ontvangt.

Tijdens de ontvangst van zo'n afstandsbehandeling ontvangt jouw systeem een 'ontwikkelingspad'. Dit is een persoonlijke 'routebeschrijving' voor de ontwikkelingen waar de behandeling jou tijdens de uitwerkingstijd van de behandeling doorheen zal leiden.
De resultaten van de behandeling volgen uit de ontwikkelingen waar je zelf doorheen gaat.

Verscholen blokkades
Zielenstem blokkades zijn verscholen blokkades in je systeem, waar je systeem zich niet bewust van is.

Om deze blokkades te kunnen oplossen, is het noodzakelijk, dat je systeem zich bewust wordt van deze verborgen blokkades.

In de praktijk van een Wholistic Partner

Je ontvangt de Zielenstem behandeling via ons, Bas en Marieke, terwijl je in de praktijk van een speciaal daarvoor opgeleide Wholistic Partner bent.
 
Tijdens de afstandsbehandeling, die je via ons, Bas en Marieke, ontvangt, raakt deze Wholistic Partner drie zielenpunten op je voeten aan. Je ligt daarbij 10-15 minuten op de behandeltafel.
Hierdoor ontstaat er bewustwording in jouw systeem over de verscholen Zielenstem blokkades.

Door de wisselwerking die hierbij tussen jou en de Wholistic Partner ontstaat, krijgt jouw systeem ook een globaal beeld van het eindresultaat van de behandeling. De Wholistic Partner heeft deze blokkades immers al eerder opgelost door de Zielenstem behandeling zelf te ontvangen.

Vier of vijf sessies


De Zielenstem behandeling wordt vrijwel altijd in vier sessies gegeven, binnen een aaneengesloten periode van acht weken.
In slechts enkele gevallen (5%) zijn vijf sessies nodig, binnen een periode van tien weken.

Bas en Marieke zullen van te voren voor je invoelen hoeveel sessies jij nodig hebt.
Dit hangt af van jouw individuele blokkades.

Tijdens elk van deze sessies ontvang je opnieuw een afstandsbehandeling van ons, Bas en Marieke, terwijl je in de praktijk van een Wholistic Partner bent. Tijdens elke sessie worden daarbij drie zielenpunten aangeraakt.

Reacties op de behandeling

De Zielenstem behandeling versnelt je ontwikkeling. Het wordt duidelijker, helderder wat jouw weg is en je ervaart meer overgave.

Na een Zielenstem behandeling kunnen er in het begin ontgiftigingsverschijnselen optreden of emotionele ontladingen plaatsvinden.
Daarnaast kun je rust, overgave, vrede, daadkracht, ontspanning, meer energie ervaren.

De onderstaande twee ervaringen van cliënten uit de ontwikkelingsfase van deze behandeling, waarbij cliënten niet wisten om welke behandeling het ging, geven mogelijke reacties op de behandeling goed aan: 

 

  • Ik groei in wie ik ben. (na de tweede sessie)
  • De aanraking voelt sereen, bijna intiem. Ik voelde mij wie ik ben, in contact met wie ik ben. Het is als een herinnering.

Ervaringen met de Zielenstem behandeling

Omdat iedereen een unieke levensopdracht heeft, is het contact met de informatie van de ziel voor iedereen uniek. De ervaringen met de Zielenstem behandeling zullen dan ook voor iedereen volkomen verschillend zijn.

Om het jou mogelijk te maken om jouw Zielenstem behandeling zoveel mogelijk blanco en onbevangen te ontvangen, plaatsen we alleen ervaringen op de website die het algemene effect van de Zielenstem behandeling weergeven.

We plaatsen daarom geen persoonlijke ervaringen met het oplossen van specifieke zielenstem blokkades omdat de Zielenstem behandeling hierin voor iedereen anders zal uitwerken.

Sneeuwlandschap
We raden je aan om zelf ook terughoudend te zijn in het delen van jouw persoonlijke ervaringen met de Zielenstem behandeling.
Je krijgt dan een gevoel van verstilling, alsof je een wit sneeuwlandschap betreedt waarin je de intimiteit en de schoonheid van het contact met jouw essentie kunt ervaren.

Vertel anderen daarom hooguit in grote lijnen over het algemene effect van de behandeling, zonder in detail te treden over jouw persoonlijke ervaringen.

Het is wel mogelijk om jouw persoonlijke ervaringen met de Zielenstem behandeling met ons, Bas en Marieke te delen, omdat wij als ontwikkelaars van de behandeling voor jou een neutraal klankbord vormen.
 

Lees meer: Ervaringen met de Zielenstem behandeling

Verschil Zielenstem behandeling en Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling

De ziel geeft je op een onbewust niveau de informatie door die je nodig hebt voor het verwezenlijken van je levensopdracht.
Je kunt zowel fysieke als energetische blokkades hebben, die het jou moeilijk maken om je volledig open te stellen voor de informatie van jouw ziel.

De Zielenstem behandeling lost de fysieke blokkades op die tussen jou en de informatie van jouw ziel in staan.

De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling lost de energetische blokkades op die tussen jou en de informatie van de ziel in staan.

Daarnaast helpt de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling je om jouw onverwerkt verleden uit dit leven en vorige levens zo snel en soepel mogelijk te verwerken.
Door het oplossen van onze trauma's op zielenniveau bestuurt ons onverwerkt verleden ons minder, waardoor we beter toe kunnen komen aan onze levensopdrachten.

Lees meer: Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling

Verdiepende werking Diepere voelen behandeling

De Zielenstem behandeling en de Diepere voelen behandeling werken verdiepend op elkaar.
Door beide behandelingen te ontvangen, kun je jezelf en je gevoel dieper ervaren.

Voor wie?

De Zielenstem behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.
Ongeveer 50% van alle mensen heeft deze behandeling nodig.

Niveau

De Zielenstem behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Je kunt de Zielenstem behandeling ontvangen nadat je minimaal één andere behandeling van het Wholism Project ontvangen hebt.

Er is geen minimum leeftijdsgrens.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Zielenstem behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Het is niet goed voor je systeem om zich via het effect van de afbeelding bewust te worden van de verscholen Zielenstem blokkades, terwijl deze blokkades op dat moment nog niet opgelost kunnen worden.

Je systeem mag zich pas bewust worden van de Zielenstem blokkades zodra ze ook daadwerkelijk opgelost kunnen worden, dus zodra je de Zielenstem behandeling ontvangt.

Gratis op proef ervaren 

Het is niet mogelijk om de uitwerking van deze behandeling  24 uur gratis op proef te ervaren.

Het is niet goed voor je systeem om zich door de proef bewust te worden van de verscholen Zielenstem blokkades, terwijl deze blokkades op dat moment nog niet opgelost kunnen worden.

Je systeem mag zich pas bewust worden van de Zielenstem blokkades zodra ze ook daadwerkelijk opgelost kunnen worden, dus zodra je de Zielenstem behandeling ontvangt.

Tussentijd

Twee weken na de ontvangst van een andere behandeling van het Wholism Project mag je beginnen met de Zielenstem behandeling.

Na de eerste sessie van de Zielenstem behandeling kun je desgewenst een volgende behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Zielenstem behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. 
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.

De uitwerkingstijd van de Zielenstem behandeling begint op de dag van de eerste sessie en eindigt twee maanden na de laatste sessie.
Elke sessie van de Zielenstem behandeling heeft een uitwerkingstijd van twee maanden.


Met een tussentijd van twee weken tussen elke sessie is de uitwerkingstijd van de Zielenstem behandeling:

  • bij vier sessies: zes weken plus twee maanden
  • bij vijf sessies: acht weken plus twee maanden


Na ontvangst van de Processor behandeling halveert de uitwerkingstijd van elke sessie.
De totale uitwerkingstijd van de Zielenstem behandeling wordt dan zes weken plus een maand (bij vier sessies) of acht weken plus een maand (bij vijf sessies).

De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Aanvragen

Je kunt de Zielenstem behandeling uitsluitend aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Marieke: basmarieke@wholismproject.nl.
Bas en Marieke zullen dan voor jou invoelen of jij deze behandeling nodig hebt en hoeveel sessies jij voor deze behandeling nodig zult hebben.

Vervolgens zullen Bas en Marieke in overleg met jou en de Wholistic Partner in wiens praktijk je de afstandsbehandeling gaat ontvangen, de data voor deze sessies zo inplannen, dat ze ook binnen jouw reeds bestaande planning (behandelplan) passen.

Bij wie?

Je kunt de afstandsbehandeling van de Zielenstem behandeling via ons, Bas en Marieke ontvangen in de praktijk van één van de onderstaande Wholistic Partners:
 

Vier of vijf sessies

De Zielenstem behandeling wordt vrijwel altijd in vier sessies gegeven.
Slechts in enkele gevallen (5%) zal een vijfde sessie nodig zijn.
Bas en Marieke zullen vooraf voor jou invoelen hoeveel sessies jij nodig hebt.

Kosten

Standaard Zielenstem behandeling met vier sessies: € 240,-

In slechts enkele gevallen zijn vijf sessies noodzakelijk.
Zielenstem behandeling met vijf sessies: € 300,-

Vooraf overmaken
Het betreffende bedrag moet vooraf worden overgemaakt op IBAN nummer: NL  98 RABO 03576 11 101 t.n.v. Stichting Wholisme te Praia do Norte. Dit is een rekening bij de Rabobank Noord-Drenthe.

Vermeld bij de overschrijving:

  • Zielenstem behandeling + jouw naam

en

  • de naam van de Wholistic Partner in wiens praktijk je de afstandsbehandeling gaat ontvangen.


Zodra het bedrag voor de behandeling is bijgeschreven, word je ingepland.