Ogen Licht behandeling

De Ogen Licht behandeling lost vijf universele innerlijke verdraaiingen in je systeem op.
Deze verborgen verdraaiingen zijn vastgezet in je lichaam. Je hebt ze al meegekregen bij je conceptie. Deze innerlijke verdraaiingen leiden er toe dat je jezelf en de wereld op een kosmische nacht wijze waarneemt en ervaart.

Het Hogere doel van deze kosmische nacht verdraaiingen was ons trillingsgetal te verlagen, zodat we ons beter met de materie konden verbinden.

Vervormingen in het innerlijk zien

Deze universele verdraaiingen hebben tot een aantal basisgevoelens en levenshoudingen in de kosmische nacht geleid, zoals ‘jezelf als slachtoffer zien’, onvoldoende verantwoordelijkheid nemen of je leven niet werkelijk in eigen hand nemen.

Ook leiden deze basis verdraaiingen ertoe dat je jezelf nietig kunt voelen in een grote bedreigende wereld waarin je op elk moment onverwachts onderuit gehaald kunt worden.
Je kunt je daardoor nooit werkelijk veilig voelen en in je kracht staan.

Het projecteren van gevoelens op de buitenwereld, wat iedereen in mindere of meerdere mate doet, is ook een direct gevolg van deze vijf basisverdraaiingen in ons systeem.

Jezelf zuiverder waarnemen

Door deze basis verdraaiingen in je systeem op te lossen, helpt de Ogen Licht behandeling je om jezelf en je gevoelens zuiverder te zien. Je kunt daardoor reëler naar jezelf en het leven kijken. Je gaat jezelf en wat er om je heen plaatsvindt meer in de juiste verhoudingen en proporties zien.

Het oplossen van deze basis verdraaiingen maakt het mogelijk om meer vanuit het overzicht van de ziel naar jezelf te kijken. Hierdoor kun je jezelf en je leven zuiverder en reëler waarnemen.

Het spreekt voor zich dat je de Ogen Licht behandeling alleen kunt ontvangen, als je er aan toe bent om jezelf voldoende onder ogen te zien. Door het oplossen van deze basisverdraaiingen kan je visie op jezelf en je omgeving drastisch veranderen.

Effecten van de vijf basis verdraaiingen

De vijf basisverdraaiingen in ons systeem leiden tot de volgende gevoelens en eigenschappen die iedereen in de kosmische nacht bewust of onbewust in zich heeft:

 

 • het projecteren op de buitenwereld
 • ik krijg ook overal de schuld van
 • ik ben helemaal niks waard
 • kan mij het allemaal wat schelen
 • ik kan ook nooit iets goed doen

Projecteren van gevoelens

Gebeurtenissen en relaties met anderen kunnen onverwerkte gevoelens in onszelf omhoog laten komen. Zonder de interactie met de buitenwereld zouden we ons vaak niet bewust worden van deze onverwerkte gevoelens.

Dat kan jou het gevoel geven alsof die gebeurtenis of die andere persoon dat nare gevoel of die pijn direct veroorzaakt heeft. Je projecteert jouw gevoel dan onbewust op de buitenwereld en bent je er dan niet bewust van dat de oorsprong van het nare gevoel in jezelf zit.

Zo heeft een gevoel van afstand en vervreemding die je in sommige relaties kunt ervaren, vaak zijn werkelijke en diepere oorsprong in een gevoel van afstand tussen twee delen in jezelf, waarbij het ene deel het andere deel niet kan 'bereiken'.
Dit onbewuste gevoel van afstand en vervreemding in jezelf projecteer je dan op een relatie tussen jou en een ander.

Zou je het probleem van jouw innerlijke afstand oplossen, dan los je daarmee ook de wortel van dit probleem op, waardoor jouw relatie zou verbeteren of je een andere relatie zou aantrekken waarin dit thema niet meer naar voren komt.

De oorzaak van onze neiging tot projecteren ligt in de vijf basis verdraaiingen in ons systeem.
Door deze innerlijke verdraaiingen kunnen we het directe verband tussen onze diepste innerlijke gevoelens en gebeurtenissen in de buitenwereld meestal niet (direct) zien.

Projecteren op de buitenwereld gaat zo sluipend en onbewust dat eigenlijk iedereen dat in mindere of meerdere mate doet.

Onvoldoende in eigen kracht kunnen staan

De vijf basisverdraaiingen in ons systeem leiden er ook toe dat we onszelf als slachtoffer zien, het gevoel hebben dat we 'er niets aan kunnen doen' en onvoldoende verantwoordelijkheid nemen.


De rode draad hierbij is dat we onvoldoende in onze kracht gaan staan, de oorzaak voor innerlijke pijn buiten onszelf leggen en het roer in ons leven niet werkelijk in handen nemen.

De Ogen Licht behandeling lost deze basis verdraaiingen in je systeem op, waardoor je meer innerlijk onvervormd naar jezelf, het leven en de wereld kunt kijken.

Innerlijke raadgever

De Ogen Licht behandeling versterkt de innerlijke raadgever in jezelf, waardoor je meer kracht en duidelijkheid ervaart. Je voelt beter hoe de dingen in elkaar zitten en laat je daarom ook minder door 'verdraaide beelden of gevoelens' van anderen van de wijs brengen.

Je gaat de dingen zuiverder zien. Daardoor kun je beter je eigen koers bepalen, rekening houdend met anderen.
In samenhang met je omgeving je eigen koers varen, afgaand op de signalen die jij - zonder deze basis verdraaiingen in je systeem - opneemt.

Je bent kapitein op je eigen schip, die aan de hand van zijn instrumenten exact weet waar hij is, hoe hij het schip moet besturen en de juiste koers weet te houden. Je bent koersvast en in staat om de juiste koers te bepalen en te volgen.

Uitwerking Ogen Licht behandeling

De Ogen Licht behandeling helpt je om jezelf en je gevoelens zuiverder te zien.
 Je kunt daardoor realistischer, reëler, nuchterder, oprechter en zuiverder naar jezelf en het leven kijken, waardoor je dingen beter in de juiste proporties en verhoudingen gaat zien.

De behandeling helpt je onder andere om beter te zien:

 • of je het leven voldoende aangaat
 • in hoeverre je je best doet
 • waar je bent in je ontwikkeling
 • in hoeverre je ontwikkeling in lijn is met je levensopdracht

Er aan toe zijn

Je kunt de Ogen Licht behandeling pas ontvangen zodra je er aan toe bent om jezelf voldoende onder ogen te zien. Lang niet iedereen is daar aan toe.

Ongeveer 30% van alle mensen mag de Ogen Licht behandeling ontvangen.
Je kunt Bas en Marieke vragen of je eraan toe bent om de Ogen Licht behandeling te ontvangen.

Universele verdraaiingen en persoonlijke verdraaiingen

De Ogen Licht behandeling lost de vijf universele verdraaiingen in ons systeem op die iedereen bij zijn of haar conceptie heeft meegekregen.

Daarnaast heeft iedereen ook een aantal persoonlijke verdraaiingen, die we zelf in dit leven hebben gevormd.

Na de ontvangst van de Ogen Licht behandeling lossen de vijf basis verdraaiingen in je systeem op en zul je daardoor zelf ook geen nieuwe persoonlijke verdraaiingen in je systeem meer maken.

Het is mogelijk om jouw persoonlijke verdraaiingen op te lossen met de Ogen Licht gave, als je daar aan toe bent.

Ogen Licht gave

Ongeveer één op de drie mensen die de Ogen Licht behandeling heeft ontvangen, mag desgewenst ook de Ogen Licht gave ontvangen. 
De Ogen Licht gave kan alleen na de Ogen Licht behandeling ontvangen worden.

Met de Ogen Licht gave kun je zelf persoonlijke verdraaiingen in je systeem oplossen. Het toepassen van de Ogen Licht gave werkt diep door in je systeem en is daardoor een krachtige tool voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

De Ogen Licht gave mag pas ontvangen worden zodra je er aan toe bent om verantwoordelijk met deze diep doorwerkende gave om te gaan.

Als je de Ogen Licht behandeling gaat ontvangen, kun je Bas en Marieke vragen of je er aan toe bent om de Ogen Licht gave te ontvangen.

Lees meer: Ogen Licht gave

Ontwikkelingspad

Zoals alle andere behandelingen van het Wholism Project bestaat de Ogen Licht behandeling uit een afstandsbehandeling die je op een afgesproken moment ontvangt.

Tijdens de ontvangst van zo'n afstandsbehandeling ontvangt jouw systeem een 'ontwikkelingspad'. Dit is een persoonlijke 'routebeschrijving' voor de ontwikkelingen waar de behandeling jou tijdens de uitwerkingstijd van de behandeling doorheen zal leiden.
De resultaten van de behandeling volgen uit de ontwikkelingen waar je zelf doorheen gaat.

Verscholen verdraaiingen
De vijf universele basis verdraaiingen zijn verscholen verdraaiingen in je systeem, waar je systeem zich niet bewust van is.

Om deze verdraaiingen te kunnen oplossen, is het noodzakelijk dat je systeem zich bewust wordt van deze verborgen verdraaiingen.

Om je systeem zich bewust te laten worden van deze verscholen verdraaiingen, wordt de afstandsbehandeling van de Ogen Licht behandeling op een andere wijze gegeven dan de meeste andere behandelingen van het Wholism Project.

De ontvangst van de Ogen Licht behandeling

Je kunt de Ogen Licht behandeling zowel thuis als in de praktijk van een speciaal hiervoor opgeleide Partner ontvangen.
In beide gevallen ontvang je deze afstandsbehandeling via ons, Bas en Marieke.

Tijdens de afstandsbehandeling richt de Wholistic Partner zich op jou en de Ogen Licht behandeling. Hierbij voelt de Partner een deel van de energie van de afstandsbehandeling door zich heen gaan.

Door de wisselwerking die daarbij tussen jou en de Partner ontstaat, wordt jouw systeem zich bewust van de verscholen basisverdraaiingen en krijgt het een globaal beeld van het eindresultaat van de behandeling.
De Wholistic Partner heeft deze basis verdraaiingen immers al eerder opgelost door de Ogen Licht behandeling zelf te ontvangen.

Voor de uitwerking van de Ogen Licht behandeling maakt het niet uit of je de behandeling thuis ontvangt of in de praktijk van de Wholistic Partner.
De Wholistic Partner richt zich op jou als je in de praktijk bent, of richt zich op jou via een foto van je gezicht, als je de Ogen Licht behandeling thuis ontvangt.

Vier sessies

De Ogen Licht behandeling wordt altijd in vier sessies gegeven, bij voorkeur binnen een aaneengesloten periode van acht weken.

Verdiepende werking Zielenstem behandeling

De Ogen Licht behandeling en de Zielenstem behandeling werken verdiepend op elkaar.

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Innerlijk contact Verbinding werkt specifiek ondersteunend op de Ogen Licht behandeling.

Voor wie?

Ongeveer 30% van alle mensen is er aan toe om de Ogen Licht behandeling te ontvangen.

Niveau

De Ogen Licht behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Ogen Licht behandeling mag als tweede behandeling van het Wholism Project ontvangen worden.
Er is geen minimum leeftijdsgrens.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Ogen Licht behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van de Ogen Licht behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.


Het is niet goed voor je systeem om zich via het effect van de afbeelding bewust te worden van de vijf basis verdraaiingen in je systeem, terwijl deze verdraaiingen op dat moment nog niet opgelost kunnen worden.

Je mag je pas bewust worden van deze verdraaiingen zodra ze ook daadwerkelijk opgelost kunnen worden, dus door de Ogen Licht behandeling te ontvangen.

Gratis op proef ervaren

Het is niet mogelijk om de uitwerking van de Ogen Licht behandeling 24 uur gratis op proef te ervaren.

Het is niet goed voor je systeem om zich door de proef bewust te worden van de vijf basis verdraaiingen in je systeem, terwijl deze verdraaiingen op dat moment nog niet opgelost kunnen worden.

Je mag je pas bewust worden van deze verdraaiingen zodra ze ook daadwerkelijk opgelost kunnen worden, dus door de Ogen Licht behandeling te ontvangen.

Tussentijd

Twee weken na de ontvangst van een andere behandeling van het Wholism Project mag je beginnen met de Ogen Licht behandeling. 


Na de eerste sessie van de Ogen Licht behandeling kun je desgewenst een volgende behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Ogen Licht behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. 
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.

De uitwerkingstijd van de Ogen Licht behandeling begint op de dag van de eerste sessie en eindigt twee maanden na de laatste sessie.
Elke sessie van de Ogen Licht behandeling heeft een uitwerkingstijd van twee maanden.


Met een tussentijd van twee weken tussen de vier sessies is de uitwerkingstijd van de Ogen Licht behandeling zes weken plus twee maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert de uitwerkingstijd van elke sessie.
De totale uitwerkingstijd van de Ogen Licht behandeling wordt dan zes weken plus een maand.

De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.


Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.


Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Marieke, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt de Ogen Licht behandeling uitsluitend aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmarieke@wholismproject.nl.

Vervolgens zullen Bas en Marieke in overleg met jou en de Wholistic Partner in wiens praktijk je de afstandsbehandeling gaat ontvangen, de data voor deze sessies zo inplannen, dat ze binnen jouw reeds bestaande planning (behandelplan) passen.

Bij wie?

Je kunt de afstandsbehandeling van de Ogen Licht behandeling via ons, Bas en Marieke ontvangen in de praktijk van de onderstaande Wholistic Partners:

Diana van den Heuvel, Boskoop (ZH)
Lenie Heuven, Nijmegen (GD)
Nadia Lucassen, Amersfoort (UT)
Bas Mélotte, Uden (NB)
Immy Oly, Bergen (NH)
Wil Oostdam, Gouda (ZH)
Dianne Spoolder, Hengelo (OV)
Annet van Tol, Krommenie (NH)
Dini Veldman, Luttenberg (OV)

Thuis ontvangen
Het is ook mogelijk om de Ogen Licht behandeling thuis te ontvangen.
Tijdens de afstandsbehandeling die je van ons ontvangt, zal de Wholistic Partner zich dan 'op afstand' op jou en de Ogen Licht behandeling richten.

Als je ervoor kiest om (één of meerdere sessies van) de Ogen Licht behandeling thuis te ontvangen, stuur dan een recente foto waar jouw gezicht aan de voorkant duidelijk op te zien is aan de Wholistic Partner, direct na het inplannen van de vier sessies.

Voor de uitwerking van de Ogen Licht behandeling maakt het niet uit of je de behandeling thuis ontvangt of in de praktijk van de Wholistic Partner.

Kosten

De vier sessies van de Ogen Licht behandeling kosten samen € 240,-

Vooraf overmaken
Dit bedrag moet vooraf worden overgemaakt op IBAN nummer: NL  98 RABO 03576 11 101 t.n.v. Stichting Wholisme. Dit is een rekening bij de Rabobank Noord-Drenthe.

Vermeld bij de overschrijving:
 

 • Ogen Licht behandeling + jouw naam

en

 • de naam van de Wholistic Partner die bij de sessies van de Ogen Licht behandeling gaat assisteren


Zodra het bedrag voor de behandeling is bijgeschreven, word je ingepland.