Diepere voelen behandeling

De Diepere voelen behandeling verbindt je meer met je eigen oorsprong, je Hogere afkomst, je afkomst als Lichtwezen.

De Diepere voelen behandeling helpt je zo om hoger te reiken en als je hoger kunt reiken, kun je ook dieper contact maken met je eigen systeem, dus dieper voelen.

In de kosmische nacht waren er blokkades ingebracht tussen onszelf en onze afkomst. 
Zonder deze blokkades hadden we onze opdracht in de kosmische nacht waarbij we ons steeds dieper met de materie moesten verbinden, niet kunnen volbrengen.

We moesten symbolisch onze afkomst, het Goddelijke, het Lichtwezen in ons, de rug toekeren om het donker van de kosmische nacht in te kunnen gaan.
Als we teveel met onze afkomst, onze oorsprong verbonden waren gebleven, hadden we ons niet steeds dieper met de materie kunnen verbinden.

Deze blokkades tussen ons en onze oorsprong lost de Diepere voelen behandeling op.

Vier blokkades

Er zijn vier blokkades ingebracht tussen onszelf en onze afkomst als Lichtwezen.
De Diepere voelen behandeling bestaat uit vier afstandsbehandelingen waarbij per sessie één blokkade wordt opgelost.

Uitwerking van de Diepere voelen behandeling

Je kunt jezelf op twee manieren meer een Lichtwezen voelen.

Je kunt jezelf innerlijk lichter voelen, waardoor je jezelf gemakkelijker kunt ‘lezen’. Je kunt je ook meer een instrument van je diepere voelen en intuïtie voelen. Je bent als het ware je gevoel.

Tegelijkertijd kun je je stralender voelen, alsof je zelf een Lichtwezen, een Hemels wezen bent. Je voelt daarbij ook een veel sterkere verbinding met het Hogere.

Ontwikkelingspad

Zoals alle andere behandelingen van het Wholism Project bestaat de Diepere voelen behandeling uit een afstandsbehandeling die je op een afgesproken moment ontvangt.

Tijdens de ontvangst van zo'n afstandsbehandeling ontvangt jouw systeem een 'ontwikkelingspad'. Dit is een persoonlijke 'routebeschrijving' voor de ontwikkelingen waar de behandeling jou tijdens de uitwerkingstijd van de behandeling doorheen zal leiden.
De resultaten van de behandeling volgen uit de ontwikkelingen waar je zelf doorheen gaat.

Verscholen blokkades
De vier blokkades die tussen ons en onze afkomst zijn ingebracht, zijn verscholen blokkades in je systeem, waar je systeem zich niet bewust van is.

Om deze blokkades te kunnen oplossen, is het noodzakelijk dat je systeem zich bewust wordt van deze verborgen blokkades.

Om je systeem zich bewust te laten worden van deze verscholen blokkades, wordt de afstandsbehandeling van de Diepere voelen behandeling op een andere wijze gegeven dan de meeste andere behandelingen van het Wholism Project.

De ontvangst van de Diepere voelen behandeling

Je ontvangt de afstandsbehandeling van de Diepere voelen behandeling via Bas en Marieke, terwijl je in de praktijk van een speciaal daarvoor opgeleide Partner bent.

Tijdens de afstandsbehandeling die je van Bas en Marieke ontvangt, raakt de Partner jou bij je navel aan.
Hierbij voelt de Partner een deel van de energie van de afstandsbehandeling door zich heen gaan.

Door de wisselwerking die daarbij tussen jou en de Partner ontstaat, wordt jouw systeem zich bewust van de verscholen blokkades en krijgt het een globaal beeld van het eindresultaat van de behandeling.
De Wholistic Partner heeft deze blokkades immers al eerder opgelost door de Diepere voelen behandeling zelf te ontvangen.

Vier sessies

De Diepere voelen behandeling wordt altijd in vier sessies gegeven, bij voorkeur binnen een aaneengesloten periode van acht weken.

Elke sessie duurt ongeveer 20 minuten.
De afstandsbehandeling die je van Bas en Marieke ontvangt, is voor de meeste mensen gedurende 20 minuten voelbaar.
Tijdens deze afstandsbehandeling raakt de Wholistic Partner jou ongeveer 10 minuten aan.

Verdiepende werking Zielenstem behandeling

De Diepere voelen behandeling en de Zielenstem behandeling werken verdiepend op elkaar.
Door beide behandelingen te ontvangen, kun je jezelf en je gevoel dieper ervaren.

Verdiepende werking Instinct behandeling

De Diepere voelen behandeling en de Instinct behandeling werken onderling versterkend.

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Innerlijk contact Verbinding en de Ki-punt Verbinding werken specifiek ondersteunend op de Diepere voelen behandeling.

Voor wie?

De Diepere voelen behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niet iedereen mag deze behandeling ontvangen, niet iedereen kan het proces om opnieuw verbonden te worden met je oorsprong aan.

Bij ongeveer 20 procent van alle mensen zou dit proces om opnieuw verbonden te worden met je oorsprong, zoveel pijn omhoog brengen van het ooit afgesneden zijn van je oorsprong, dat ze het niet aan zouden kunnen.

Je moet dus stabiel genoeg en voldoende in jezelf verankerd zijn om deze behandeling te kunnen ontvangen.

Niveau

De Diepere voelen behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Je kunt de Diepere voelen behandeling ontvangen nadat je minimaal één andere behandeling van het Wholism Project ontvangen hebt.

Ons advies is om voordat je de Diepere voelen behandeling aanvraagt, tenminste eerst de voor jou benodigde Beïnvloeding behandelingen en de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling te ontvangen.

Er is geen minimum leeftijdsgrens.

Ervaringen met de Diepere voelen behandeling

Lees meer over de ervaringen met de Diepere voelen behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Het is niet goed voor je systeem om zich via het effect van de afbeelding bewust te worden van de verscholen diepere voelen blokkades, terwijl deze blokkades op dat moment nog niet opgelost kunnen worden.

Je systeem mag zich pas bewust worden van de diepere voelen blokkades zodra ze ook daadwerkelijk opgelost kunnen worden, dus zodra je de Diepere voelen behandeling ontvangt.

Gratis op proef ervaren

Het is niet mogelijk om de uitwerking van deze behandeling 24 uur gratis op proef te ervaren.

Het is niet goed voor je systeem om zich door de proef bewust te worden van de verscholen diepere voelen blokkades, terwijl deze blokkades op dat moment nog niet opgelost kunnen worden.

Je systeem mag zich pas bewust worden van de diepere voelen blokkades zodra ze ook daadwerkelijk opgelost kunnen worden, dus zodra je de Diepere voelen behandeling ontvangt.

Tussentijd

Twee weken na de ontvangst van een andere behandeling van het Wholism Project mag je beginnen met de Diepere voelen behandeling. 

Na de eerste sessie van de Diepere voelen behandeling kun je desgewenst een volgende behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Diepere voelen behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. 
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.

De uitwerkingstijd van de Diepere voelen behandeling begint op de dag van de eerste sessie en eindigt twee maanden na de laatste sessie.
Elke sessie van de Diepere voelen behandeling heeft een uitwerkingstijd van twee maanden.


Met een tussentijd van twee weken tussen elke sessie is de uitwerkingstijd van de Diepere voelen behandeling dus zes weken plus twee maanden, in het totaal dus drie en een halve maand.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert de uitwerkingstijd van elke sessie.

De totale uitwerkingstijd van de Diepere voelen behandeling wordt dan zes weken plus een maand.

De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Aanvragen

Je kunt de Diepere voelen behandeling uitsluitend aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Marieke: basmarieke@wholismproject.nl.
Bas en Marieke zullen dan voor jou invoelen of jij deze behandeling mag ontvangen.

Vervolgens zullen Bas en Marieke in overleg met jou en de Wholistic Partner in wiens praktijk je de afstandsbehandeling gaat ontvangen, de data voor deze sessies zo inplannen, dat ze ook binnen jouw reeds bestaande planning (behandelplan) passen.

Bij wie?

Je kunt de afstandsbehandeling van de Diepere voelen behandeling via ons, Bas en Marieke ontvangen in de praktijk van één van de onderstaande Wholistic Partners:
 

Diana van den Heuvel, Boskoop (ZH)
Lenie Heuven, Nijmegen (GD)
Nadia Lucassen, Amersfoort (UT)  
Bas Mélotte, Uden (NB)
Immy Oly, Bergen (NH) 
Wil Oostdam, Gouda (ZH)  
Dianne Spoolder, Hengelo (OV)
Annet van Tol, Krommenie (NH)
Dini Veldman, Luttenberg (OV)

Kosten

De Diepere voelen behandeling kost € 240,-

Vooraf overmaken
Het bedrag moet vooraf worden overgemaakt op IBAN nummer: NL  98 RABO 03576 11 101 t.n.v. Stichting Wholisme te Praia do Norte. Dit is een rekening bij de Rabobank Noord-Drenthe.

Vermeld bij de overschrijving:

  • Diepere voelen behandeling + jouw naam


en


  • de naam van de Wholistic Partner in wiens praktijk je de afstandsbehandeling gaat ontvangen.


Zodra het bedrag voor de behandeling is bijgeschreven, word je ingepland.