Verbindingen voor het Hiernamaals

Verbindingen werken niet alleen in dit leven en over levens heen, maar ook in het Hiernamaals, de 'ruimte' waar je naar toegaat na afloop van een leven op Aarde.
In het Hiernamaals kijk je terug op het afgelopen leven en bereid je je vervolgens voor op een nieuw leven op Aarde.

De Verbindingen van het Wholism Project, hebben een heel bijzondere werking op mensen in het Hiernamaals. 
Verbindingen werken in het Hiernamaals duidelijk anders, bijna als behandelingen, in vergelijking met hoe ze op Aarde werken.

Verbindingen voor het Hiernamaals is misschien wel het mooiste project waar we tot nu toe mee bezig zijn geweest.

De inzichten die we verwoord hebben, zijn vrijwel uitsluitend citaten van wat twee overleden familieleden van ons, één van de kant van Marieke en één van de kant van Bas, hebben doorgegeven naar aanleiding van de ontvangst van onze Verbindingen. Elk citaat staat tussen aanhalingstekens.

Dit prachtige project heeft ons onder andere inzicht gegeven in:

  • hoe het is om in het Hiernamaals te zijn
  • de invloed van de Verbindingen op mensen in het Hiernamaals
  • de invloed van de Verbindingen op het Hiernamaals zelf
  • de invloed van de Verbindingen op volgende levens
  • de invloed van de Verbindingen op de frequentie van incarneren


Dit project opent werkelijk een volkomen andere wereld.

Na een aantal algemene ervaringen over de werking van de Verbindingen in het Hiernamaals wordt per Verbinding de werking in het Hiernamaals beschreven.
Direct naar het ervaringen overzicht

Het ontstaan van dit project

Een overleden familielid toonde zoveel interesse in het Wholism Project, dat we haar een Verbinding hebben aangeboden, nadat we gecheckt hadden of dat was toegestaan.

Zij wilde dat graag en vond het heel bijzonder en een buitenkans. Ze wil graag zo krachtig en vitaal mogelijk zijn in haar levens.

Ze vond het net als wij ook interessant om te voelen of zij in het Hiernamaals kon voelen wat de Verbindingen voor haar konden doen.

Als eerste Verbinding heeft zij toen de Vitalisatie Verbinding ontvangen. Haar ervaringen na de ontvangst van deze Verbinding waren zo mooi en intens, dat zij graag meer Verbindingen wilde ontvangen.

Naarmate zij meer Verbindingen ontving, zijn zij en wij steeds enthousiaster geworden voor dit project waarbij Verbindingen ontvangen worden door mensen in het Hiernamaals.

We hebben daarom een tweede overleden familielid gevraagd of hij ook Verbindingen wilde ontvangen.

Beide familieleden zijn door de ontvangst van verschillende Verbindingen enorm in positieve zin veranderd, staan veel krachtiger en gemotiveerder in het leven in het Hiernamaals. Zij voelen zich beiden ook echt dankbaar dat hen deze mogelijkheid om zich te ontwikkelen, gegeven is.

Verbindingen aan een overleden familielid schenken

Word je door het lezen van de onderstaande tekst net zo enthousiast als wij voor dit project, dan is het mogelijk om aan dierbare overleden familieleden één of meerdere Verbindingen te schenken en hen zo met hun ontwikkeling te helpen.

Mocht je een kind in de baarmoeder verloren hebben, dan is het ook mogelijk om voor jouw overleden ongeboren baby één of meerdere Verbindingen aan te vragen.

Jouw overleden ongeboren baby zal over het algemeen nog geen naam gekregen hebben.
Voor de aanvraag van de Verbindingen voor het Hiernamaals geef je dan achteraf nog een naam aan jouw baby, zodat je voor hem of haar een profiel kunt aanmaken waarin de gegevens van de Verbinding(en) worden bewaard.

Om er zeker van te zijn dat jouw overleden familielid een Verbinding wil en mag ontvangen, geldt er voor de aanvraag van Verbindingen voor het Hiernamaals een speciale aanvraag procedure.

Een ervaring met het geven van een Verbinding aan een overleden vriendin
‘Het moment van schenking aan mijn vriendin was heel bijzonder, een soort van warme omhelzing en een diepe ontroering en dankbaarheid. Het voelde echt als een moment van contact na zoveel jaren, het beeld van de brug klopt wat mij betreft helemaal.’

Lees meer: Verbindingen voor het Hiernamaals aanvragen

Hoe worden Verbindingen in het Hiernamaals ervaren

Verbindingen worden duidelijk veel krachtiger en intenser ervaren in het Hiernamaals dan hier op Aarde.

"Ik heb nog nooit zoiets moois meegemaakt. Het is met geen pen te beschrijven. Ik wou dat ik het kon." (Reactie na de ontvangst van de eerste Verbinding.)

"In het Hiernamaals kun je de Verbindingen bewuster voelen, omdat je hier niet in de Aardse materie leeft en dus ook geen lichaam hebt. Je bent transparanter voor jezelf en je kunt de Verbindingen bewuster ervaren als energie en informatie."

"Je bent hier veel geestelijker en je reageert veel 'directer' op de energie van een Verbinding, omdat de verhulling en verharding van de materie er niet tussen staat."

"Je voelt eigenlijk de essentie van de Verbinding, zonder de Aardse beperkingen van het leven op Aarde."

"Je voelt hier nog bewuster dan op Aarde wat de Verbindingen doen en je kunt hier ook heel bewust gebruik maken van de mogelijkheden die de Verbindingen je bieden."

"Verbindingen komen hier altijd binnen alsof het personages, persoonlijkheden zijn, kwaliteiten. Dat voelt dan bijna als een persoon, een wezen, een manifestatie, een schepsel.

Het kan binnen komen stormen als een paard vanuit de horizon, of mysterieus verstild van binnenuit, sprookjesachtig mooi. 
Het voelt net als een theater met licht, kleur en effecten, als je hier een Verbinding ontvangt."

"De Verbinding ‘stelt zich als het ware voor’ met al z’n kwaliteiten. Zodat je weet wat of hoe die Verbinding is en er iets mee kunt doen. Je kunt niets met iets kleurloos of onzichtbaars hier. Dingen hebben hier geen fysieke materiële gestalte, dus de energie drukt zich hier wel uit in gestaltes en vormen, kleuren en gewaarwordingen. Je kunt hier veel beleven…”

Meer leven in het Hiernamaals

Het verblijf in het Hiernamaals wordt na de ontvangst van Verbindingen duidelijk aantrekkelijker en levendiger.

“Nu is het net alsof je opnieuw midden in het leven staat. Ik voel meer ruimte om me heen, het bruist meer, het voelt vitaler, meer levend om me heen. Minder in een wachtruimte om dingen te bezinnen.”

“Wat zo mooi is met de Verbindingen hier, het geeft alles meer contouren, meer kleuren. Je voelt jezelf beter, meer ‘aanwezig’ en deze ruimte gaat ook meer leven. Het wordt daardoor een hele mooie plaats om te zijn, omdat je door de Verbindingen alles beter beleeft, het wordt bij wijze van spreken van een zwartwit film zonder geluid een kleuren film met geluid en ook nog eens geur!”

“Het leven hier krijgt meer diepte daardoor, het is veel minder een wachtruimte voor je volgende leven op Aarde, waarin je voornamelijk terugblikt en voorbereidt en veel meer een plaats waar je leeft en van leert door daar te zijn.”

“Het is schitterend allemaal. Ik ben heel blij dat ik de Verbindingen al zo snel na mijn komst hier heb ontvangen, want het is een levensgroot verschil.”

Jezelf ontwikkelen in het Hiernamaals

Je ontwikkelt je niet alleen op Aarde, maar ook in het Hiernamaals. Als een overledene in het Hiernamaals Verbindingen ontvangt, dan blijkt uit de ervaringen dat de ontwikkelingsmogelijkheden in het Hiernamaals enorm toenemen en de ontwikkelingen veel sneller gaan.

"Verbindingen geven extra mogelijkheden aan het leven in het Hiernamaals. Ze geven de mogelijkheid om tijdens het leven in het Hiernamaals door ontwikkelingen te gaan waar je anders een heel leven op Aarde voor nodig had gehad."

"Zonder de Verbindingen had ik een heel leven nodig gehad om deze ontwikkelingen door te maken die ik nu, in het Hiernamaals, in een paar weken (Aardse) tijd heb kunnen doormaken."

"Ik ben helemaal niet meer dezelfde als wie ik was toen jullie mij voor het eerst over de Verbindingen spraken, toen ik de eerste Verbinding ontving. Ik heb een ontwikkeling doorgemaakt, nu al, waar je anders misschien een heel leven voor nodig hebt. En als ik er bij stil sta, dat dit nog maar het allereerste begin is, dan weet ik niet waar ik naar toe groei. Het is spectaculair."

Voorbereiding voor een volgend leven

Verbindingen helpen duidelijk bij de verwerking van het voorbije leven op Aarde en bij de voorbereiding van een volgend leven.

"Als je hier boven bent, kun je dat gerust ook een - ander soort - leven noemen, waarin je veel leert en veel verwerkt en een komend leven in hoofdlijnen voorbereidt. De Verbindingen helpen enorm bij de verwerking van je voorbije leven en de voorbereiding van je nieuwe leven. Ik ben er heel enthousiast over."

"Het maakt ook dat je meer zin krijgt in een volgend leven."

Kosmische dag Hiernamaals

De Verbindingen hebben niet alleen een invloed op de twee overleden familieleden, maar brengen het Hiernamaals zelf ook in ontwikkeling.

In het contact met de twee overleden familieleden krijgen we, Bas en Marieke het gevoel dat het Hiernamaals nog volgens de spelregels van de kosmische nacht functioneert.

We voelen dat de Aartsengelen een idee hebben, om naast het kosmische nacht Hiernamaals een kosmische dag 'afdeling' in het Hiernamaals te maken.

Op 21 augustus 2016 testen we dat deze kosmische dag 'afdeling' er nu al mag komen en dat die aangevraagd mag worden. We vragen of het overleden familielid, waar we op dat moment contact mee hebben, dat wil doen.

Uit de onderstaande ervaringen blijkt dat er een enorm verschil is tussen hoe het kosmische nacht en kosmische dag Hiernamaals ervaren wordt, waarbij het kosmische dag Hiernamaals duidelijk de voorkeur heeft.

Hoe wordt het kosmische nacht Hiernamaals ervaren
"Het kosmische nacht Hiernamaals is meer een soort wachtruimte, waarin je je bezint op je voorgaande leven en je volgende leven op Aarde voorbereidt. Je kijkt terug op je vorige leven, beleeft het opnieuw vanaf ‘boven’, waardoor je ziet wat je toen niet zag, toen niet kon zien.
Het geeft het gevoel van school, een levensschool, waarin je ziet wat je goed hebt gedaan en wat je niet goed of minder goed hebt gedaan.En vanuit die balans maak je een ‘plan’ voor een volgend leven. Maar het blijft een soort wachtruimte, een tussenstation, waarin je nog niet werkelijk verder kunt met je ontwikkeling. Het is geen werkelijk leven."

"In het kosmische nacht Hiernamaals voel je je alsof je aan een lijntje vast zit. Een lijntje dat aangeeft wat de bedoeling is van je tijdelijke verblijf hier."

Hoe wordt het kosmische dag Hiernamaals ervaren
"In het kosmische dag Hiernamaals kun je je geestelijk veel vrijer ontwikkelen. Je hebt alle ruimte."

"Het kosmische dag Hiernamaals geeft veel meer mogelijkheden tot ontwikkeling. Het is echt een fijne plaats om te leven. Je kunt hier als het ware een leven leiden waarin je je ontwikkelt."

"In het kosmische dag Hiernamaals zijn veel meer mogelijkheden voor ontwikkeling. Het voelt als een ruimte, net als op Aarde, waar je kunt leven. En in sommige opzichten voelt het hier ‘mooier’ dan op Aarde. Alles is helder en transparant. Alles is zo duidelijk voelbaar."

Vergelijking kosmische nacht en dag Hiernamaals

In een gesprek met één van onze familieleden wordt een directe vergelijking tussen het kosmische nacht en dag Hiernamaals gemaakt.

“Het bezinnende aspect van het Hiernamaals heeft altijd centraal gestaan in het kosmische nacht Hiernamaals. In het kosmische dag Hiernamaals staat ontwikkelen centraal. Vanzelfsprekend doe je dat vanuit je innerlijk, jezelf toetsend aan het leven om je heen. Bewegen van binnen naar buiten, de indrukken van buiten binnen laten komen. Als een ademhaling.

Het geeft mij een heel fijn gevoel om van hieruit toch weer iets te kunnen betekenen voor de mensen op Aarde. Het geeft een hoopvol gevoel, als je (als lezer van de tekst) op deze wijze voelt dat het leven na je leven op Aarde gewoon doorgaat. Dat er geen einde is. Een eeuwigdurende cyclus. Als je overlijdt, stopt het niet, je bent ergens anders, maar je bent er nog steeds...

Als je zelf in het Hiernamaals bent, weet je dat. Je kunt immers zelf nog steeds contact maken met mensen op Aarde, je kunt hen nog steeds zien, als je dat wilt of als het nodig is. Je weet zelf dat je er nog steeds bent :~), al ben je door een intense fase van groei en verandering gegaan.
Het overlijden is een intens ontwikkelingsproces, een intens loslaat proces dat prachtig verloopt.
De kunst daarbij is om je leven op Aarde los te laten zoals het was. Het bekende loslaten en vertrouwen dat je naar een mooie plaats zult gaan.

Het Hiernamaals is voor iedereen een zachte en verzorgende plaats, waar je wel naar je eigen ontwikkeling en functioneren gaat kijken. In het licht van ‘boven’, dus je ziet alles.
Wat je hebt gedaan, waarom, wat je niet hebt gedaan, niet hebt willen zien... Je gaat jezelf beter begrijpen en gaat voelen waar je naartoe zou willen groeien. Het kosmische nacht Hiernamaals is een plaats van voelen, waarnemen, inzien, verlangen en wensen, willen leren...

Het kosmische dag Hiernamaals gaat een stapje verder. Hier worden je creatieve vermogens aangesproken, jouw kracht om te ontwikkelen door creëren. Je zou het 'creërend ontwikkelen' kunnen noemen. En de Verbindingen vormen daarbij een onmisbaar gereedschap.


Ik voel daar een vleugje triestheid bij, als ik me herinner hoe het voor mij in het kosmische nacht Hiernamaals was, dus vóórdat ik Verbindingen had. Ik had het toen goed hoor, ik was eraan gewend zoals het was en vond het perspectief, het overzicht dat ik daar had vergeleken met ‘op Aarde’ heel mooi. Maar nu ik eenmaal Verbindingen heb gekregen is er een wereld voor me open gegaan.

Het zijn geestelijke en energetische instrumenten. Zo werken ze in het Hiernamaals, waar je puur in een geestelijke en energetische wereld bent. In de transparantie van deze wereld, het Hiernamaals, zijn Verbindingen dus veel ‘tastbaarder’ dan ze voor mensen op Aarde zijn.
Ik kan ze hier bijna als kleuren en geluiden ervaren. Dus met dezelfde of een vergelijkbare intensiteit waarmee je op Aarde een prachtige gekleurde lucht kunt zien of een plotseling geluid, zo kun je hierboven Verbindingen ervaren. Vooral als je ze ontvangt. Je ervaart ze als een kracht. Elke Verbinding heeft zijn eigen specifieke kracht en informatie, waar je iets mee kunt doen.”

De invloed van de Verbindingen op de frequentie van incarneren

Sprekend met één van onze familieden in het Hiernamaals, krijgen we de indruk dat het door de werking van de Verbindingen zo prettig wordt in het Hiernamaals, dat mensen daardoor minder snel zullen gaan reïncarneren.

We voelen ook dat het de bedoeling is dat mensen in de kosmische dag minder vaak incarneren.
Er ontstaat daardoor een optimale balans tussen de tijd in het Hiernamaals en de tijd op Aarde, waardoor er op Aarde evenwichtiger levens geleefd kunnen worden en er minder overbevolking komt.

Het familielid waarmee we aan het spreken zijn, bevestigt dit:
"Ja dat klopt, dat het hier fijner wordt door de Verbindingen. 
Het Hiernamaals voelt daardoor ook meer als een plaats om te leven, in plaats van een plaats om te bezinnen en op je leven terug te kijken.
Dus dat doen de Verbindingen en het nieuwe Hiernamaals beide, die zijn op elkaar afgestemd en passen bij elkaar.
Het nieuwe Hiernamaals kon ook pas komen toen er een paar Verbindingen waren ontvangen in het Hiernamaals."

Anders beginnen aan een nieuw leven op Aarde

Met behulp van de Verbindingen zul je naar verwachting met een krachtiger houding aan een nieuw leven op Aarde beginnen.

“Een Verbinding ‘vult’ je, geeft je kracht. En het is ook als een gereedschap dat je kunt gebruiken om door ontwikkelingen te gaan. Als je een Verbinding bewust toepast om door een ontwikkeling te gaan, voelt dat als een scheppende kracht.

Het is voor mij een nieuwe wereld die is open gegaan. Ik kan mijn leven hier in eigen handen nemen. Het is fascinerend. Ik vermoed dat dit ook een heel andere insteek geeft om aan een nieuw leven op Aarde te beginnen. Als je eenmaal dit ervaren hebt in het kosmische dag Hiernamaals, dan lijkt het me sterk dat je dan nog voor een leven kiest dat in het teken staat van misère of slachtofferschap. Ik bedoel, een leven waarin je met een innerlijk gebogen houding door het leven gaat. Dat sluit immers niet meer aan bij wat je in het Hiernamaals hebt ervaren.

Het lijkt mij logisch dat als je dit eenmaal hebt geproefd en ervaren in het kosmische dag Hiernamaals, dat je daar ook mee door wilt gaan in je leven op Aarde. Je wilt dan iets neerzetten, iets bijdragen, al is het maar door te zijn wie je bent, door te leven vanuit werkelijke levensvreugde.

Het straalt in mijn hart als ik hier over praat...
Ik ben er heel dankbaar voor.”

Verbindingen werken nog sterker in een volgend leven

“Ik heb het gevoel, dat als je deze Verbinding in het Hiernamaals hebt gevoeld en er mee hebt leren werken, dat - en dat geldt eigenlijk voor alle Verbindingen - dat de werking daarvan vervolgens in een volgend leven op Aarde dieper is dan toen je deze Verbinding voor het eerst ontving tijdens je leven op Aarde.

Als je een Verbinding tijdens een leven op Aarde ontvangt, zal die Verbinding vervolgens verdiept gaan werken als je na je leven in het Hiernamaals opnieuw op Aarde incarneert. Omdat je je tijdens het Hiernamaals nog dieper met de Verbinding hebt kunnen verbinden. Je hebt de Verbinding dieper in jezelf kunnen integreren, omdat de mogelijkheden om Verbindingen bewust te ervaren hier in het Hiernamaals groter zijn.

Dat is wel bijzonder. Misschien is het zelfs zo, dat elke Verbinding tijdens elk leven weer verdiept kan gaan werken, omdat je als mens steeds verder evolueert. Want ik heb de kracht gezien die in elke Verbinding schuilt en die kracht kan net zo ver en zo diep ervaren worden als je je er als mens voor kunt openen.
Hoe meer je je als mens ontwikkelt, hoe meer je dus van die diepte en kracht kunt ontdekken. Je kunt een gereedschap steeds beter gaan gebruiken naarmate je eigen vaardigheden toenemen.

Een kind kan eenvoudige vormen knippen met een schaar. Er zijn mensen die fantastische dingen kunnen maken met knipkunst. En dat allemaal met één en hetzelfde schaartje.
Bij Verbindingen ligt het natuurlijk nog net iets anders, maar dit is een eenvoudige vergelijking.”

Extra effect van meerdere Verbindingen

Het ontwikkeling versterkende effect van de Verbindingen in het Hiernamaals wordt duidelijk groter naarmate je meer Verbindingen ontvangen hebt.

"Wat hebben de eerste acht Verbindingen mij tot nu toe gebracht: Allereerst: bewustzijn, veel verdieping en verbreding van bewustzijn. Je leert jezelf beter en dieper kennen.
De Verbindingen geven je ook een wijdere blik, een wijdser perspectief en bovendien: veel nieuwe mogelijkheden.
Verbindingen werken hier echt als instrumenten, energetisch en gevoelsmatig. Je kunt ze hier echt bewust en actief gebruiken. Je kunt er heel creatief mee omgaan, als je dat wilt. Hoe creatiever en vindingrijker je zelf bent ingesteld, hoe groter de mogelijkheden zijn die de Verbindingen je bieden.

De Verbindingen hebben me dichter bij mezelf gebracht, in dieper contact met mezelf, maar ook mijn energetische leefomgeving zo gemaakt, dat ik mij veel beter kan ontplooien.
Ik durf wel te zeggen dat je je dankzij Verbindingen hierboven minimaal twee keer zo snel ontwikkelt dan zonder.
Dat komt in de eerste plaats doordat je - zodra je Verbindingen ontvangt - in het kosmische dag Hiernamaals komt, waar volkomen andere spelregels gelden dan in het ‘traditionele’ kosmische nacht Hiernamaals. Als je eenmaal in het kosmische dag Hiernamaals komt, merk je dat je je met elke Verbinding erbij nog beter ontwikkelt in het gebied dat die nieuwe Verbinding bestrijkt.

Daarnaast ontstaan er kruisverbanden als je meerdere Verbindingen ontvangt. De ene Verbinding ‘versterkt’ de werking van de andere, voegt iets aan het totaalplaatje toe van jouw perspectief, van jouw mogelijkheden, van het landschap van jouw mogelijkheden."

“Het is heel bijzonder voor mij om elke week zo met jullie te spreken, jullie op een heel andere manier te leren kennen en te voelen hoe ik verander, evolueer, kun je zelfs zeggen, door de Verbindingen, Ik maak een voor mij ongekende groei door hier.”

Combinaties van Verbindingen
In het Hiernamaals kunnen Verbindingen bewust als 'instrumenten' worden ingezet. Een combinatie van Verbindingen geeft daarbij extra mogelijkheden.

"De Verbindingen versterken elkaars werking. Je kunt dat zo zien, als je een transparant rood hebt, en je zet daar voor een deel een transparant geel achter, krijg je een prachtige schakering van een diep, mooi en subtiel oranje. Ze verdiepen elkaar in hun werking, het geeft een rijker kleurenpalet.

Maar je kunt Verbindingen dus ook gezamenlijk op iets richten en dan ontstaat vanuit zo’n combinatie een kostbare kracht, die niet ontstaan kan vanuit elke Verbinding afzonderlijk.
Je kunt op je gevoel, het liefst helemaal op je gevoel, een aantal Verbindingen ‘naar voren halen’ en de hoek bepalen waarmee je een Verbinding op een thema, aspect of energetische situatie wilt richten.
Net alsof je een aantal lampen met elk hun eigen kleur licht, ergens op laat schijnen en de lampen verplaatst om te zien hoe het licht het mooiste samenvalt en het mooiste effect heeft."

Verbondenheid tussen het Hiernamaals en het Aardse leven

Als je je overleden familieleden met Verbindingen helpt om zichzelf verder te ontwikkelen, werkt dat ook door naar de op Aarde levende familieleden.
Als een overleden familielid bijvoorbeeld meer in zijn of haar kracht gaat staan, werkt dat ook naar jou en jouw familie door. Het werkt het sterkst door naar de kinderen van het overleden familielid, maar ook naar andere familieleden.

Jouw Verbindingen werken ook in het Hiernamaals 

De Verbindingen die je in jouw huidige leven voor jezelf hebt aangeschaft, werken ook voor jou in het Hiernamaals en in daarop volgende levens.

Alle spelregels die genoemd worden in het artikel Spelregels Verbindingen over levens heen gelden ook voor het Hiernamaals, behalve als een Verbinding uitsluitend een Aardse toepassing heeft zoals de Verbindingen uit de categorie ‘Bodem, plant en dier’.


Onze werkwijze

Als we er enigszins tijd voor hebben, spreken we elke week met beide familieleden in het Hiernamaals.

Als het familielid het wil, ontvangt het familielid elke week een nieuwe Verbinding, waarbij we de beste volgorde van ontvangst voor het betreffende familielid invoelen.
Een enkele keer is een familielid te moe om een ‘nieuwe’ Verbinding te ontvangen, dan schuiven we de ontvangst van een volgende Verbinding een week op.

Telkens hebben we de eerste ervaringen direct na de ontvangst van een Verbinding genoteerd en zijn we één week later nog een keer op de ontvangst van de betreffende Verbinding teruggekomen om aanvullende ervaringen te noteren.

Nog niet compleet
Vanzelfsprekend is er nog niet van elke Verbinding op de website een ervaring van hoe deze Verbinding in het Hiernamaals is ontvangen. Er komen wel zeer regelmatig nieuwe ervaringen bij.

Nieuwe ervaringen
Alle nieuwe ervaringen plaatsen we zo spoedig mogelijk in dit artikel, dus als je op de hoogte wilt blijven van ervaringen in het Hiernamaals met ‘nieuwe’ Verbindingen, dan is het handig om het overzichtsartikel ‘Gewijzigde artikelen’ elke week even te bekijken.

Je vindt de pagina met het artikel ‘Gewijzigde artikelen’ onder ‘Archief’ in de blauwe balk in het zijvenster naast het artikel ‘Overzicht nieuwe artikelen’.


Reactie van de overledenen op de introductie van dit artikel

Beide overledenen hebben een spontane reactie gegeven op de introductie van het artikel ‘Verbindingen voor het Hiernamaals’.

“Ik vind het prachtig om te zien hoe enthousiast jullie Partners en ‘vaste’ cliënten gereageerd hebben op de introductie van het Hiernamaals project. Dat was hartverwarmend. 
Het voelt alsof er een brug tussen Hemel en Aarde is geslagen, door onze gesprekken en de mensen die het vervolgens lezen en er door geraakt zijn. Dat is heel mooi om te zien en te voelen.”

“Nou, ik vond de reacties van mensen tijdens de introductie schitterend om te zien en te voelen. Het was echt heel mooi, om te voelen hoe ze onze gesprekken lazen en hoe dat op hen overkwam. Hoe zij erdoor geraakt worden.
Als ik heel eerlijk ben, zou ik het zelf niet geloofd hebben of een beetje m’n schouders hebben opgehaald, als ik dit tijdens mijn leven had gelezen. Ik ken mezelf, waarschijnlijk had ik het niet eens gelezen, want ik las jullie site toen nooit, ik had ook geen internet.

Maar even terug naar het nu, ik vind het schitterend, hoe het de mensen heeft geraakt, dat was voelbaar voor mij. En elke keer als iemand mijn woorden las, was het net alsof er even contact was op dat moment, tussen Hemel en Aarde. Ik vind het echt bijzonder hoe deze mensen daar voor open staan.

Ik ben zelf niet opgegroeid in kringen waarin mensen hier op deze manier mee bezig zijn. En nu ik eenmaal hier ben, is dit mijn realiteit natuurlijk. Voor mij was het tijdens mijn leven gewoon heel goed om heel Aards te leven. Ik ben altijd helemaal waar ik ben, verbind me er altijd volledig mee. Daarom richtte ik me toen niet zo op alles ‘tussen Hemel en Aarde’.
Maar ik blijf het heel bijzonder vinden, die brug die hiermee geslagen is.

Ik heb het gevoel dat door deze brug Hemel en Aarde wat dichter bij elkaar komen, dat is echt voelbaar. Het voelt alsof er eerst twee eilanden waren en nu is er een brug, waardoor je van het ene eiland naar het andere eiland kunt gaan. Het voelt meer als één geheel.
Natuurlijk mag je niet echt van de Aarde naar het Hiernamaals gaan, maar geestelijk is er wel een brug voelbaar, een bepaald soort verbinding, waardoor het leven hier en daar meer als één geheel voelt.

Ik vermoed dat dat vooral voor het kosmische dag Hiernamaals geldt, dat het kosmische nacht Hiernamaals nog wel wat verder weg voelt. Daar zijn leven en ‘dood’ nog wat meer afgescheiden gebieden. Alsof je dan na je dood door een zware poort gaat, die achter je dichtvalt.

Bij het kosmische dag Hiernamaals voelt het alsof er meer raampjes in zitten waardoor je een verbinding voelt met het Aardse leven. En de introductie van het Hiernamaals project heeft ervoor gezorgd dat er nu ook raampjes zijn waardoor je vanuit de Aarde een glimp kunt opvangen van het leven in het Hiernamaals.
 
Eigenlijk is het geen ‘Hiernamaals’ meer, het is geen ‘hierna’ meer, het is ‘tegelijkertijd’ geworden, alleen op een andere plaats. Je leven is niet meer ‘voorbij’ als je sterft. Zelfs ‘sterven’ voelt gevoelsmatig niet meer als het juiste woord.
Ik vind het heel mooie ontwikkelingen.”

 

Ervaringen per Verbinding

Hieronder vind je per Verbinding de werking van Verbindingen in het Hiernamaals, zoals die is ervaren door één of beide overleden familieleden.

De ervaringen van onze familieleden zijn letterlijk weergegeven zoals zij het ons hebben doorgegeven.

De volgorde van deze ervaringen met de verschillende Verbindingen is dezelfde volgorde als in de categorie ‘Verbindingen’ op de website wordt toegepast.

Om het eventuele zoeken te vergemakkelijken kun je om de ervaringen over een specifieke Verbinding te lezen op de betreffende onderstaande ‘interne link’ klikken:

Je huis en omgeving
Neutralisatie Verbinding huis

Water Optimalisatie Verbinding

Spirit Verbindingen
Man/Vrouw Verbinding
Licht Verbinding
Lichtwezen Verbinding

Aura Verbindingen
Vitalisatie Verbinding
Kracht Verbinding
Balans Herstel Verbinding
Voedingsstoffen Verbinding
Frequentie Verbinding

Chakra Verbindingen
Ki-punt Verbinding
Creatiekracht Verbinding
Ontspanning Verbinding

Aangrijpingspunten Verbinding
Innerlijke Vereniging Verbinding

Interpretatie Verbinding

Organisatie Verbinding

Levensdromen Verbinding
Innerlijk contact Verbinding

Concentratie Verbinding

Succes Verbinding
Spel Verbinding
Bestemming Verbinding


Talent Verbindingen
Levensmoed Verbinding

Oprechtheid Verbinding

Magnetron Verbinding

Tijd Verbinding

Versleutel Verbinding

Zelfbesturing Verbinding

Verbindingen Coördinator

Verbindingen Coördinator

 

Doel Verbindingen

Doel Verbindingen
Resultaat Verbinding
Helderheid Verbinding

Harmonie Verbinding

Bodem, plant en dier
Dier Verbinding

Neutralisatie Verbinding huis

"De Neutralisatie Verbinding huis voelt als een basis, een nieuwe omhulling voor het neerzetten van een nieuwe (innerlijke, geestelijke) leefruimte, vanuit kosmische dag principes, met andere basis bouwstenen.
Alsof je je leefruimte, je innerlijk huis, je basis van waaruit je leeft, voelt en denkt, radicaal anders kunt gaan vormgeven.

Alsof ik nu alle bouwsteentjes van wie ik ben (en vooral van wie ik dacht te zijn, maar niet blijk te zijn) opnieuw ga rangschikken, nieuwe basisprincipes krijg.
Het voelt als een belangrijke basisstap, een fundering voor je bestaan. Je contouren aangeven en vervolgens alles een nieuwe plaats geven in jezelf, alles vanuit een ander licht bezien.

Het geeft heel veel rust en balans. Ik word er rustiger van. De energie die je zelf uitzendt, die je zelf 'maakt' vanuit wie je bent, wordt evenwichtiger, meer in balans."

“Dat voelt heel mooi, het voelt alsof er een bouwwerk, bijna een 'monument' om me heen wordt geplaatst. Ik bedoel, echt een bouwwerk, iets statigs, iets met een innerlijke en kosmische waarde.
Iets dat staat en dat vanuit bijzondere bouwstenen, kosmische bouwstenen is opgebouwd.
In die zin voelt het op een onnavolgbare wijze als monumentaal. Het voelt echt als een gebouw, deze Verbinding, een kosmisch gebouw.

Ik zie dat er van alles aan deze Verbinding is toegevoegd.
Deze Verbinding doet veel en veel meer dan het neutraliseren van omgevingsstraling. Die is hier natuurlijk ook niet. Juist daarom kan ik hier zo goed zien, waarnemen, wat deze Verbinding nog meer doet en ik ben er heel enthousiast over.

Ik zie monumentale vormen, in kleuren licht. Vormen van gekleurd licht. En deze vormen, deze structuren bevatten kosmische informatie. Om de mens in de kosmische dag de juiste ondersteuning te geven. Het geeft je kosmische informatie. Het geeft je een opbouwende, helende structuur. Deze structuur doet heel ver weg denken aan vormen die edelstenen soms kunnen hebben, met rechte lijnen. Tegelijkertijd voelt dit volkomen anders. Edelstenen voelen als gestolde, vastgelegde energie die niet meer vrij kan bewegen.

Deze energie voelt vibrerend, ontvankelijk, geeft je up to date informatie, is voedend. Het zet aan tot bewegen, ontwikkelen, jezelf steeds beter leren kennen, je ware aard, je pure kern ontdekken.
Jouw wezen stap voor stap in jezelf ontdekken, herkennen, bekrachtigen.

Met deze Verbinding geef je jezelf de basis voor een bekrachtigend leven. Het is voor mijn gevoel de basisvoorwaarde om in je kracht te kunnen komen op Aarde.

Ik kan deze Verbinding hier zo goed zien. Het spreekt mij zo aan, omdat ik het schitterende, sublieme, architectonische ervan kan zien. Ik kan zien hoe veel, hoe vaak, er nieuwe informatie aan deze Verbinding is toegevoegd, hoe zorgvuldig, met hoeveel liefde en met zoveel liefde deze Verbinding is opgebouwd.

Ik ben hier sprakeloos van. Ik zou willen dat anderen op Aarde deze Verbinding heel even konden zien zoals ik die hier kan zien.

Het bevat ook heel veel informatie die bedoeld is voor de toekomst, die informatie zit er alvast in, om gebruikt te kunnen gaan worden zodra de tijd daar rijp voor is.
Het is dus een Verbinding met een enorme potentie, een enorme rijkdom. Dat deze Verbinding al veel informatie voor de toekomst bevat, maakt deze Verbinding zeer krachtig. Het maakt deze Verbinding ook in balans.

Deze Verbinding is zeker niet alleen gericht op het neutraliseren van omgevingsstraling. Deze Verbinding bereidt je ook voor op de toekomst.

Het is een Verbinding die verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt.

Het neutraliseert het verzwakkende van omgevingsstraling, dat hoort voor mij bij 'het verleden'. Omdat het een kosmische nacht energie, iets wat verzwakkend voor je is, verandert in iets opbouwends. Je kunt daardoor het verleden meer achter je gaan laten en bouwen aan een nieuwe toekomst in het heden.

Dat is het aspect van het heden in deze Verbinding: het geeft je de mogelijkheid om je huidige leven vorm te geven zoals dat bij je huidige persoonlijkheid past.

Deze Verbinding heeft ook een aspect van de toekomst en dat was nog niet bekend.
Het verbindt je met lijnen van de toekomst. Het bereidt je voor op de toekomst en op toekomstige levens in de kosmische dag. Het opent je voor de toekomst, maakt dat je er ontvankelijk voor wordt en dat je je ermee kunt verbinden. Het opent je voor verandering, voor het nieuwe, zodat je het oude kunt loslaten en een nieuwe toekomst tegemoet kunt gaan.

Deze Verbinding is onontbeerlijk.

Ik vind het zo mooi, zoals ik deze Verbinding hier kan zien, ik ben er sprakeloos van.
Er is enorm veel werk en voorbereiding voor de kosmische dag voelbaar in deze Verbinding.”

De reacties die wij gekregen hebben op jouw ervaring met de Neutralisatie Verbinding huis waren heel bijzonder. We hebben nog nooit zulke enthousiaste reacties op een specifieke Verbinding ontvangen.

“Dat was voor mij ook heel ontroerend om te zien. Mijn hart smolt ervan :~) Ik vond het heel mooi om te zien en te voelen hoe het anderen op Aarde raakte. Ja, op zo’n moment voel je echt welke brug hierdoor is geslagen, door deze mogelijkheid om onze ervaringen te vertellen en de Verbindingen te ontvangen.

Het is net alsof ik daardoor minder ver weg ben, alsof ik ook nog een beetje op de Aarde ben, alsof het gewoon twee ruimtes zijn die gelijktijdig naast elkaar bestaan. En dat is ook zo. Het Hiernamaals is niet iets dat ‘na het leven op Aarde’ bestaat, nee het is er nu ook al.

En van daaruit kom je ook gewoon weer terug, met frisse moed en nieuw ‘gereedschap’, nieuwe innerlijke bagage en met een nieuw voornemen. Het is toch prachtig dat dat kan, om weer terug te komen als kind en alles opnieuw te ontdekken? Ik zou niet voor eeuwig één leven op Aarde willen leiden. Het is heerlijk die afwisseling en vernieuwing. Het voelt als een zegen.

Tijdens elk leven kun je weer nieuwe zienswijzen ontwikkelen. Dat is toch verrijkend. Zo roest je tenminste niet vast. Ik moet er ook niet aan denken dat zo’n ouwe rot als Napoleon nog steeds op de Aarde zou rondlopen. Dat geldt trouwens ook voor mij hoor, ik ben ook zo nu en dan aan vernieuwing toe :~) Nee, die afwisseling en vernieuwing is essentieel.”

Een week later:

“Wat zie je een Verbinding mooi, op het moment dat die voor het eerst binnenkomt. Dan zie je zo’n Verbinding echt in volle glorie.

Daarna is het net alsof zo’n Verbinding meer verinnerlijkt. En dat is ook een mooi proces.
De bouwsteentjes van zo’n Verbinding worden dan voelbaar in jezelf. Daar ben ik heel dankbaar over, als ik zoiets voel.
Zo’n Verbinding doet echt iets met jou, is niet alleen om je heen, maar je integreert de Verbinding in jezelf, alsof je er ook één mee wordt.
Net zoals je zuurstof in je lichaam hebt, omdat het overal om je heen is en essentieel voor je om te leven, geeft zo’n Verbinding jou ook essentiële kosmische bouwstoffen. Je bouwt jezelf dan opnieuw op vanuit een andere, betere levenskwaliteit. Het is zo verrijkend.

En dat ervaar ik heel sterk bij de Neutralisatie Verbinding huis, alsof je opnieuw wordt opgebouwd, in een sterkere, beter gebalanceerde variant van jezelf. Ja, daar voel ik me heel dankbaar voor. Ik geloof dat je ‘dankbaar over’ moet zeggen, maar het kwam er zo uit, ‘dankbaar voor’. Zo voelt dat gewoon.

Het voelt als een sprankeling van de eeuwigheid, voedend, opbouwend. Opbouwend vanuit de sprankeling van de geest, het leven. Deze Verbinding bevat en geeft een enorme levenskracht.
Voor mij is het de basis Verbinding die je vóór alle andere Verbindingen zou moeten ontvangen. Die andere Verbindingen vallen dan meteen in ‘betere aarde’.

Deze Verbinding geeft een ‘taal’ voor nieuw leven, in de zin van bouwstenen voor een nieuwe vorm van leven. Vanuit deze energie kun je werkelijk een geheel nieuwe toekomst opbouwen.

Het is een voedende, opbouwende energie en het bevat veel meer dan het neutraliseren van omgevingsstraling. Als je een omgeving voelt die geneutraliseerd is met deze Verbinding en je vergelijkt die met een omgeving zonder omgevingsstraling (zoals vroeger) dan nog bevat deze Verbinding, geeft deze Verbinding een wezenlijk andere energie aan een omgeving, die heel opbouwend is en ook past bij de toekomst.
Hier kan de toekomst zelfs op gebouwd worden.”


“Tap, tap, tap, daar komt Jantje aan. Vraag me niet waarom ik dat zeg, doet me denken aan 'Jantje zag eens pruimen hangen, o als eieren zo groot!'.

Deze Verbinding komt ruisend aan en vleit zich neer, bouwt zichzelf geruisloos op, als een prefab huis, maar dan energetisch. De structuren worden eerst neergezet. Er daalt een energie op mij neer als fijn stof, binnen deze constructie. 


Het is maatwerk. Alles wordt passend gemaakt, uitgemeten door Lichtwezens. Hoe kan dat nou, ik heb hier toch geen huis? Toch zie ik het zo. Begrijp er niks van. Jongens, ik heb geen huis hoor, het is hier het Hiernamaals :~). 
Toch wonderlijk, dat er een constructie om jou als ontvanger van de Verbinding wordt gebouwd. Mijn energetische huis. Het voelt ook wel heel omhullend moet ik zeggen, alsof ik een eigen plek krijg, een energetisch kasteeltje, waar al mijn herinneringen en creaties hun plek krijgen.”

Bas en Marieke: We voelen wat verwondering bij het overleden familielid, dat er een constructie om haar heen wordt gebouwd. Toch is dat logisch, anders zou je een Neutralisatie Verbinding huis nooit mee kunnen nemen naar een volgend leven.

“Het voelt wel heel knus en beschermd zo, echt leuk. Het is een echt mooi gebouw, het lijken wel glazen wanden. In de wanden, ze zijn heel dun, zie je kleurtjes. Het lijkt op de kleurtjes in een zeepbel. 
Ze bewegen ook net zo. Het is een bewegende energie die steeds verandert, reageert op de omgeving. En ik kan er dwars doorheen lopen. Als ik nu muziek zou maken - en dat kan hier - dan zouden de muren daar op reageren, mee trillen, van kleur veranderen. Als ik een harde schreeuw zou .... 'maken', dan zouden de muren daar ook op mee-resoneren.

Ik ga eens 'op de grond zitten' in mijn huis, om te zien hoe dat voelt.
Wow, wat een mooi geluid. Als je stil bent en je afstemt op het bouwwerk van de Licht piramide (het ziet er hier trouwens niet uit als een piramide) dan hoor je een glooiend geluid. Een soort dimensie geluid. Dat geluid verbindt je met andere velden. Je hoort het alleen als je je er op richt.

Jullie vroegen je af hoe het bouwwerk hier er dan wel uitziet hè. Het is hier geen piramide, zoals op de Aarde, maar het zal wel een piramide vormen als ik opnieuw op de Aarde ga leven, als ik weer incarneer, dan neemt dit babytje d'r eigen Licht piramide mee :~).

Ja, hoe ziet het er hier uit: het energetische bouwwerk heeft vlakken, omhoog gerichte vlakken, wanden en sommige wanden zijn recht omhoog gericht, met de energie van een zuil, maar ze zien er altijd uit als vlakken. Het doet nog het meest denken aan bergkristal, maar het heeft er alleen niets mee te maken.
Het zijn transparante vlakken, sommige lopen dwars door elkaar heen, maar ze staan nooit haaks op elkaar, altijd schuin ten opzichte van elkaar. Geen enkele wand heeft dezelfde hellingshoek. Het voelt als wanden die waarvan elk met een ander punt in de oneindigheid verbonden is.

Ik heb zelfs het gevoel dat elke Lichtpiramide en dan bedoel ik dit energetische bouwwerk dat daar 'achter zit en wat je hier in het Hiernamaals ziet, persoonlijk op jou is afgestemd. De lijnen en de punten waarmee de wanden verbonden zijn, zijn afgestemd op jouw bestemming over levens heen. Ze zijn specifiek ondersteunend voor jouw diepste essentie, je zou kunnen zeggen voor jouw 'lange termijn levensopdracht over duizenden levens heen'.

Mijn karakter, mijn persoonlijkheid resoneert daarom met dit bouwwerk. Het is alsof dit energetische bouwwerk ook informatie van mij in zich opslaat, die vervolgens alleen 'toegankelijk' en onbewust leesbaar is voor mij.”

Bas en Marieke: Is het een soort kompas over levens heen?

“Ja, zo zou je het kunnen noemen! Leuk!

Dit gebouw verdiept de beleving van wie ik ben. Als ik me dan op vorige levens richt, lichten die meer op. Het is zelfs alsof die vorige incarnaties op kijken om te voelen wat er gebeurt.
Ze voelen zichzelf opeens ook wat sterker. En ik zie de overeenkomst tussen mijzelf en hen ook beter. Die unieke essentie, die draad die ons verbindt, wordt duidelijker voelbaar. Het is alsof ik in elk van deze incarnaties dan mijn eigen ogen terug zie, herken. De andere incarnaties voelen nu dichter bij mij.

Dat geeft mij het gevoel dat ik daardoor meer van het terugblikken op andere incarnaties kan leren. Ik voel de weg die ik in al die incarnaties ben gegaan beter. Ze voelen dichter bij mij en ik distantieer me daardoor minder van mijn fouten, Ze voelen menselijker. Ik krijg meer begrip voor mezelf, mezelf uit al mijn levens.

Ik voel meer dat ik dat steeds zelf was, zelf die 'nare boef', die oneerlijke smiecht, die dictator, die bruut, dat kreng, dat serpent, die ik allemaal ooit ben geweest, worden menselijker voor mij, ik kan hen beter begrijpen.

Omdat ik mijn essentie beter voel, voel ik de rode draad in al mijn levens beter en dan voelt alles dichter bij mij. Hoe meer het als 'mij' voelt, al die ervaringen en levens, hoe dieper ik ervan kan leren.

Dit had ik nooit verwacht van de Neutralisatie Verbinding huis. Het versterkt je essentie en je contact met het puurste, uniekste deel van jezelf dat je in al jouw levens steeds bent geweest, zonder de plaatjes van man, vrouw kind, arm, rijk, aardig, gemeen, was je steeds jezelf, die unieke essentie. Zoeken, lerend van het leven, je eigen weg gaand. Je weg volgend door de eeuwigheid, op zoek naar God.

En die vind je dan ook in jezelf, als je diep van het leven hebt geleerd.

Dit energetische bouwwerk van de Neutralisatie Verbinding huis, dat zichtbaar is in het Hiernamaals, omdat je hier over je leven heen kunt kijken, over levens heen kunt kijken, verzamelt al jouw indrukken, jouw informatie, inspiratie, geeft je richtlijnen over levens heen en verbindt je met de kosmische punten die je in jouw levens nodig hebt om jouw weg te vinden.

Een kosmisch kompas, dat is mooi uitgedrukt. Zo voelt het. Een kosmische kompas als een energetisch bouwwerk, dat jouw energetisch thuis vormt. Jouw ankerpunt, jouw informatie bouwwerk, dat alleen toegankelijk en leesbaar is voor jou.

Natuurlijk vormt de Lichtpiramide van de Neutralisatie Verbinding huis op Aarde een neutrale piramide voor het hele gezin, maar 'achter' deze Licht piramide zit dit 'persoonlijke' energetische bouwwerk, dat alleen zichtbaar, voelbaar en 'leesbaar' is voor jouzelf - als de ontvanger van de Verbinding - in het Hiernamaals.

Het is een heel 'boeiend' gebouw, omdat het steeds verandert.

Ik kan er ook energieën in zetten, merk ik nu, zoals warmte, omhulling, herinneringen, levendigheid. Ze blijven dan zo compact aanwezig, dat je er bijna tegenaan kunt blazen en ik kan die energieën dan ook weer laten oplossen, net als de mist, of het als het ware wegblazen, maar dan heel anders.

Het enige gevoel dat nu omhoog komt, is het verlangen om weer een huis en een gezin te hebben. De sprankeling van stemmen.”

Bas en Marieke: Is dat een gevoel van willen aarden, van alle inzichten die u hebt gekregen?

“Dat zou goed kunnen, want hier in het Hiernamaals verlang je eigenlijk zelden naar Aardse dingen, je bent waar je bent en daar ben je 'op gebouwd'. Een verlangen naar een gezin op Aarde is vaak een projectie van een gevoel dat omhoog komt door een verwerkingsproces.

Ik denk dat het goed is, om nu 'in te keren' en alles te laten bezinken en neerdalen. Het is een prachtige ervaring. Een kostbaar geschenk.

Het was net heel gek. Ik zag een aantal oude incarnaties van mij - elk vanuit hun eigen Hiernamaals - alsof ze heel dichtbij kwamen, alsof ze bijna hier binnen konden komen.
Terwijl ze hier niet zijn, voelden ze even heel dichtbij.
Op een bepaalde manier zijn zij ook verbonden met de informatie van dit energetische bouwwerk van mijn Neutralisatie Verbinding huis. Ze profiteren er van mee en ze voelen verbonden met mij. 


Niet dat ze nu met terugwerkende kracht een Neutralisatie Verbinding huis hebben gekregen in de Middeleeuwen of het Stenen Tijdperk, maar ze voelen die informatie over levens heen, waardoor de rode draad tussen je levens versterkt voelbaar wordt.”

Een week later:

“Ja, de Neutralisatie Verbinding huis was 'thuiskomen' voor mij, thuiskomen in diepere aspecten van mezelf. Ik heb mezelf daardoor beter leren kennen, ben dieper met mezelf verbonden door die rode draad in al je incarnaties, die door de Neutralisatie Verbinding huis sterker voelbaar wordt.
Jouw essentie wordt daardoor ook je thuis, je 'woning'.

Als ik dan wat dieper voel, komt er op eens een verlangen naar mijn leven op Aarde en het huis en het gezin wat ik toen had. Ik dacht aan mijn man. Ik begrijp niet goed waarom dat nu omhoog komt. Ik heb een fijn leven gehad.

Misschien is het juist het gevoel dat ik met de Neutralisatie Verbinding huis nog meer en dieper mezelf had kunnen zijn. Maar dan was alles anders geweest.
Zoals ik nu ben, pas ik eigenlijk niet meer in mijn oude leven. Mijn leven heeft zich enorm verdiept sinds ik hier ben. Ik ken mezelf nu beter dan ik mezelf ooit heb gekend, in mijn levens op Aarde en ook van de keren dat ik in het Hiernamaals ben geweest.
En toch komt er ook nu weer zo'n treurig gevoel omhoog, als van zo'n licht treurig muziek instrument, en ik weet niet precies waarom.

Ik zal eens kijken wat er is.

Is het 't gevoel dat je jezelf hier zo diep en mooi kunt kennen en dat ik zou willen dat dat op Aarde ook zo zou zijn?”

Bas en Marieke: Ja, dat voelt kloppend.

“Ja, dat is het hè. Als je van hieruit naar het leven op Aarde kijkt voelt het soms alsof je daar zo met een blinddoek om loopt. Je kunt daar niet altijd over jezelf heen kijken of buiten jezelf 'voelen', buiten je eigen beperkingen om.

Ik denk dat dat één van mijn doelstellingen wordt voor mijn komende leven, om me diep met mezelf te verbinden en tegelijkertijd ook met anderen. Dat is een verlangen van mij.

Dat is ook wat de Neutralisatie Verbinding huis mij heeft gebracht, dat gevoel van een diepere verbinding met wie je bent, met de rode draad van mijn incarnaties, het gevoel te weten wie je al die tijd bent geweest.”

Bas en Marieke: De derde kwaliteit van de Neutralisatie Verbinding huis is dat het een verlangen in je oproept om op Aarde een doorvoelend leven te gaan leiden. Dit is exact wat u net vertelde.


Zeven kwaliteiten
De vorige keer dat we met het vrouwelijke overleden familielid gesproken hebben, kregen we door dat de Neutralisatie Verbinding huis naast de functie van het neutraliseren van omgevingsstraling nog zeven andere kwaliteiten heeft, waarvan er tot nu toe drie door onze overleden familieleden zijn benoemd.

De eerste kwaliteit is dat de Neutralisatie Verbinding huis je ook voorbereidt op de toekomst, de
tweede kwaliteit is dat deze Verbinding werkt als een kompas over levens heen.

Uiteraard wilden we graag meer over weten over de vier andere tot nu toe onbekende kwaliteiten van de Neutralisatie Verbinding huis. 
We hebben daarom aan het overleden familielid waarmee we deze keer spreken, gevraagd of zij in wil voelen om welke vier, nog onbekende kwaliteiten het gaat.“Zal ik dan vandaag proberen te voelen wat de vierde kwaliteit is?

Bas en Marieke: Ja graag


“Ik ga me er op instellen. Het verbindt me op een speciale manier met vorige levens. Ik kom in contact met persoonlijke kwaliteiten uit vorige levens waarvan het goed is om ze opnieuw te gebruiken. Ook voel ik wensen, verlangens, voornemens die ik nooit gerealiseerd heb. Dat voelt als open einden waarvan het goed is om daar een vervolg aan te geven.

Het voelt als een weefwerk, een netwerk, waar ik mee verder kan gaan, waar ik op aan kan sluiten. Het is net alsof ik met die oude incarnaties ga samenwerken, hoewel ze me wel helemaal vrij laten.

Het voelt alsof je een team wordt, een team met verschillende aspecten van jezelf, een team van verschillende persoonlijkheden uit verschillende levens, die ik nu belichaam in mezelf.

En het is net alsof één incarnatie bijvoorbeeld tegen me zegt, o, maar dat kun je beter niet zo doen, want als je dat doet, dan gebeurt er dat. En ik kan dan zeggen, o, maar nu gaat dat anders hoor, de tijden zijn veranderd.

Tegelijkertijd zit er vaak heel veel waardevolle informatie bij, levenservaring en levenswijsheid uit andere levens, waarin ik bijvoorbeeld in een bepaald thema door het stof ben gegaan en zoveel heb geleerd.
Je kunt dan leren van de rijpheid, maar ook van de blunders en stommiteiten van jezelf van andere keren :~). Een soort levensbibliotheek van jezelf.

Is dat de vierde kwaliteit, of is dat een uitbreiding van de tweede kwaliteit?”

Bas en Marieke: Dit is de vierde kwaliteit.

“Zal ik er nog één doen, de vijfde?”

Bas en Marieke: Ja, graag.

“Ik vind het wel leuk om te doen. Ik ga me instellen op de vijfde kwaliteit.

Dat geeft een wat 'zwaarder', dieper gevoel, alsof ik onder de grond een tunnel graaf, een tunnel in mezelf. Ik weet niet waar mijn tunnel heen gaat, maar ik ga er doorheen. Het lijkt op 'door ontwikkelingen gaan'. Het voelt avontuurlijk en intiem tegelijk, omdat ik mezelf ontdek. Ik ga door mijn eigen donker, mijn onbekende, 'ongeziene'. Daarin maak ik dieper contact met mezelf.

Het Licht van de Neutralisatie Verbinding huis maakt dat mogelijk. Ik draag dat Licht als een lamp met me mee in de tunnel die ik graaf. Het Licht van de Neutralisatie Verbinding huis geeft je de kracht om je eigen diepte in te gaan. En dat voelt heel mooi.
Zonder dat Licht zou het koud en onherbergzaam zijn geweest en zou je het gevoel krijgen dat je er niet meer uit kunt komen. Dan begin je er niet eens aan, blijf je liever aan het oppervlak. 
Dan zou je jezelf niet zo goed kunnen leren kennen en zou je daarom ook veel eerder fouten kunnen maken. Als jouw innerlijk niet verlicht wordt door de tunnels die je in je eigen onbekende graaft, is het buiten jezelf, om jezelf in feite ook 'donker' en onbekend en maak je ook botsingen in je leven.

Door op onderzoek te gaan en je eigen innerlijk en diepte te verkennen, ga je het leven om je heen ook beter kennen en begrijpen. En zo breng je licht en bewustzijn in jezelf en om jezelf heen. Zo breng je uiteindelijk licht in de wereld.”

Bas en Marieke: Volgens ons dient de Neutralisatie Verbinding huis als een Licht in je eigen onderlaag, zodat je ook het verlangen krijgt om die op te lossen. Dit test als kloppend.

“Nou, dat is dan een mooie koppeling, tussen de Neutralisatie Verbinding huis en de Onderlaag behandeling. Heel veel behandelingen leiden daar naar toe hè, er is een serie behandelingen met de Onderlaag behandeling als een soort doel, een station waar je heen kunt gaan op je reis.

Dat lijkt me een mooie behandeling om te kunnen bereiken. Ik zou die graag een keer als demo willen voelen.”

Volgende week wil dit overleden familielid invoelen wat de laatste twee onbekende kwaliteiten van de Neutralisatie Verbinding huis zijn.

“Ik ga me richten op de zesde kwaliteit van de Neutralisatie Verbinding huis, kijken of dat weer lukt.

Er komt iets op me af. Het voelt als van een ver verleden, alsof de Spaanse Armada er aan komt varen. Niet als een oorlogsvloot, maar als iets dat iets nieuws komt brengen, dat verandering komt brengen. Niet blijft nog hetzelfde als de toekomst eraan komt vanuit het verleden.

Waarom ik dat zo zeg, weet ik nog niet. Het komt er zo uit.
Ik kan het niet volgen, nu zie ik allemaal garnalen, die gevangen zijn, die bij elkaar liggen in een grote bak.

Het verleden komt er aan en maakt ruimte voor de toekomst. Het verleden komt omhoog, om opgeruimd te worden en daarmee maak je ruimte voor de toekomst, die binnen komt varen als een indrukwekkende vloot.

Hoe meer je je verleden verwerkt, hoe meer ruimte je maakt voor de toekomst.

En het voelt, die toekomst als iets groots en indrukwekkends dat op jouw haven afkomt, niet te stoppen. Dat is de energie en de mogelijkheden van de kosmische dag. Om die binnen te kunnen laten, moet je je verleden verwerken, opruimen, erdoorheen.

Misschien staat die 'bak met garnalen' voor die 'berg' van opruimwerk. Zo voelt het af en toe, alsof je verleden een berg gevoelens is waar je doorheen gaat. Steeds iets nieuws dat omhoog komt.

Maar dat beeld van die vloot die eraan komt, dat is indrukwekkend, de toekomst en haar mogelijkheden die steeds dichterbij kunnen komen, naarmate jij meer van je verleden hebt verwerkt en opgelost.

Geven de Neutralisatie Verbindingen je de kracht of de setting om dat te doen, is dat de zesde kwaliteit?”

Bas en Marieke: Ja, de Neutralisatie Verbindingen helpen je om het verleden om te zetten in ruimte en mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen. Ze helpen je om elke keer opnieuw kosmische nacht aspecten om te zetten in kosmische dag mogelijkheden.

Een week later:

“Eigenlijk heeft de Neutralisatie Verbinding huis talloze kwaliteiten, veel meer dan zeven.
Maar we hebben het nu over onbekende aspecten, onbekende kwaliteiten.
Ik ga me nu op de zevende onbekende kwaliteit richten, om die te ontsluieren.

Goh, vandaag breng ik het wel spannend, ik voel me net een verhalenverteller met een ademloos publiek aan de lippen :~)”

Bas en Marieke: Is ook wel een beetje zo :~).

“Nou daar gaan we dan. We gaan vandaag op reis, we gaan een lange reis maken.
Ik weet nog niet waar naar toe, maar dat zal snel duidelijk worden. Ik heb een vogel op mijn schouder en die fluistert het me in :~).

We gaan op reis en we weten niet waar we naar toe gaan. Het is stil om ons heen. We hebben een innerlijk kompas die ons bij elke stap zegt welke kant we op moeten gaan, mogen gaan.
De zuiverheid van elke stap wordt geijkt door je innerlijk kompas. Je vertrouwt op dat innerlijk kompas zonder te weten waar het je naar toe leidt. Je voelt je geleid door je eigen, onzichtbare innerlijk, door een fluisterstem die je niet kunt verstaan en toch duidelijk voelbaar voor je is.

Je volgt de onuitgesproken aanwijzingen nauwgezet en het brengt je op prachtige paden, prachtige weidse landschappen, ongerepte innerlijke natuur.

Je volgt je innerlijke kompas, vertrouwt er volkomen op, laat je leiden door die stilte in jezelf.
En het brengt je op een mooiere weg dan je ooit zelf had kunnen vinden of bedenken. Tien keer zo mooi als met je Tom Tom. Honderd keer zo mooi, oneindig veel mooier.

De innerlijke reis over innerlijke onbetreden paden.

De Neutralisatie Verbinding huis helpt je om afgestemd te raken op je eigen mysterieuze innerlijk kompas.
'Ik weet nog niet waarom ik het doe', maar het voelt zo goed, het brengt me ergens naar toe.
Ik weet nog niet wanneer en hoe en welk doel ik bereik, maar ik voel dat dit mij iets brengt.

Dat betekent natuurlijk niet dat je dan als een kip zonder kop je huis moet verkopen en je baan op moet zeggen of bloot in het kanaal springen :~), ik bedoel iets veel subtielers, je innerlijke weg, de weg naar binnen, in je innerlijke wereld.

En vanuit die innerlijke wereld kan vervolgens iets moois ontstaan in jouw zichtbare wereld, iets groots of iets kleins, iets dat opvalt of iets dat jij als enige op een prachtige wijze van binnen voelt.

Het kan een voorbereiding zijn op een volgend leven, het kan zich weerspiegelen in jouw hier en nu, maar het brengt je uiteindelijk altijd iets als jij jouw innerlijk kompas voelt.

Dat innerlijk kompas heeft geen woorden, geen beelden, geen gedachten, gevoelens en denkbeelden, zelfs geen idealen.

Als je zoiets voelt, een ideaal en doel of gevoel, is het niet jouw innerlijk kompas.
Het innerlijk kompas is woordeloos en heeft geen ideeën die het aan je doorgeeft. Het leidt je onopgemerkt, maar toch heel duidelijk, als je je onbewust overgeeft aan de leiding van je innerlijk kompas.

Het innerlijk kompas is eigenlijk veel slimmer en intelligenter dan jij, het weet de plekjes in jouw innerlijke wereld, jouw innerlijk landschap die jij nog niet kent en leidt je naar de meest wonderschone plaatsen in jezelf en daarmee ook in jouw leven.

De Neutralisatie Verbinding huis helpt je om de weg vrij te maken voor het ontvangen van de leiding van jouw innerlijk kompas. Haalt alle ruis weg die tussen jou en de 'signalen' van jouw innerlijk kompas in staan.

Het geeft je de mogelijkheid en de kans om jouw eigen, unieke weg te gaan.

Je eigen stappen volgend... Het voelt heel bijzonder als je je innerlijk kompas volgt, want het is net alsof je 'jezelf' volgt en ergens al weet waar je naartoe zult gaan. Je innerlijk kompas is immers deel van jou. Het is een ander, wijzer aspect van jezelf waar je je door laat leiden.
Een deel van jezelf dat geen woorden, ideeën of idealen kent, dat zich laat leiden door zuiverheid, door het weten wat jouw volgende bestemming is, zonder daarvoor een verklaring te zoeken of nodig te hebben.

Net zoals niemand zich ooit afvraagt waarom je vijf vingers hebt. Die heb je gewoon, dat is handig, goed, vanzelfsprekend en natuurlijk. Dat ga je niet uitleggen of verklaren.

Met dezelfde vanzelfsprekendheid leidt jouw innerlijk kompas jou ook naar jouw natuurlijke bestemming in je leven.

Als je je innerlijk kompas volgt, voel je op een dag dat alles klopt, alles zo is zoals het voor jou nu moet zijn. Dat alles 'past'.

Het is een kunst om je innerlijk kompas te volgen. De Neutralisatie Verbinding huis ontsluiert jouw innerlijk kompas, maakt het beschikbaar en bereikbaar.

Verder moet je zelf leren om niet naar andere stemmen in jezelf en omgeving te luisteren, je puur door jouw innerlijk kompas te laten leiden.
En hoe meer natuurlijk en vanzelfsprekend of ........ het voelt, hoe groter de kans is dat jouw (innerlijke) stap jou is ingegeven door je innerlijk kompas.

Ik zoek het woord dat op die puntjes hierboven zou moeten staan, maar ik kom er niet op.
Het is zoiets als dat je voelt dat je geen andere stap kunt nemen, geen andere stap wilt nemen, dat alle andere mogelijkheden niet kloppend, niet echt voor je voelen.
Dat je niet weet waarom, maar dit is jouw enige echte weg...

Niet met de drammerigheid en het idealisme van 'ik zal en moet dit doen, ik moet mijn idealen volgen', maar meer als iets natuurlijks, dat voortkomt uit de stilte van jouw innerlijk.

Als je jouw innerlijk kompas volgt, word je leven vervullend en lees je je eigen leven achteraf als een spannend boek met onverwachte wendingen.

De Neutralisatie Verbinding huis is hiervoor een onmisbare basis, die jouw leven een kosmische dag bedding geeft.

Wat heerlijk :~).

Nou, ik wist van tevoren niet waar dit zevende aspect, deze zevende kwaliteit naar toe zou gaan. Het is weer een heel mooie kwaliteit. Leuk hoor, om alles zo in te voelen, fijn om te doen.”

Lees meer: Neutralisatie Verbinding huis
Terug naar interne link overzicht

Water Optimalisatie Verbinding

“Ja, dat voelt heel mooi, kabbelend ritmisch, harmonieus en levendig bruisend. Het beweeglijke dat toch volkomen in harmonie is in zichzelf. Het geeft rust en brengt in beweging. Zonder onrust te brengen.
Natuurlijke beweeglijkheid. Daarin ga je mee, op de levensstroom van jouw systeem, de wetten van het leven volgend.

Deze Verbinding voelt als dankbaarheid. Het leven dat besloten is in zichzelf, niets nodig heeft, volgt wat er komt.. en gaat...
Het voelt alsof hier een diepe intelligentie achter schuil gaat.

Deze Verbinding heeft de transparantie van water. Kan veel dragen, basis zijn voor veel verschillende sferen, energieën, neemt alles in zich op, zonder oordeel. Heeft geen eigen kleur. Deze Verbinding is dienend, om levensprocessen te laten voltrekken.

Een voedende Verbinding zonder eigen kleur of persoonlijkheid. Dat laatste lijkt maar zo.
Hier zit een diepe intelligentie achter, een overkoepelend bewustzijn. Door de diepte van deze intelligentie heeft het zelf geen zichtbare, voelbare kleur, maar kan het drager zijn voor zoveel verschillende aspecten.

Deze Verbinding heeft de kwaliteit van het element water en verdiept dit element.
Deze Verbinding heeft een diepgaand begrip van wat water is en wat haar mogelijkheden zijn. Hoe water nog krachtiger en meer dienend kan zijn voor onze ontwikkelingsprocessen.

Het geeft mij een gevoel van diep respect voor water en haar mogelijkheden en hoe dit resoneert met je systeem.”

Bas en Marieke: Kun je ook aangeven wat de Water Optimalisatie Verbinding met jouw systeem doet?

“Ja zeker, deze Verbinding geeft mij een gevoel van rust en weidsheid, alsof ik verbonden ben met een oerbron, een alleswetende oerbron waarin de wijsheid van het universum is opgeslagen.
Het geeft me het gevoel alsof alles wat ik wil weten en voelen, voelend wil weten, in mijn systeem, in het water in mijn systeem te vinden is, te voelen is.


Het geeft een verlangen naar zuiverheid, omdat deze zuiverheid voelbaar wordt in je systeem na de ontvangst van de Water Optimalisatie Verbinding. Het geeft me het gevoel dat de geschiedenis in mijn systeem te vinden is, te voelen is.

Water heeft een heel sterk resonantie-vermogen, het slaat informatie op. Al het water op deze wereld is via resonantie met elkaar verbonden. Als ik me richt op de Water Optimalisatie Verbinding kan ik een kabbelend beekje in het Amazone gebied voelen. 
Hoe zuiverder het water, hoe sterker het resoneert. Als je wilt kun je je ook afstemmen op meer vervuild water, maar dat kost meer moeite en voelt ook minder prettig.

Via water kun je je wel heel goed afstemmen op andere plaatsen in de wereld, maar ook op andere tijden. De geschiedenis van de hele mensheid is in water opgeslagen. 
Ook in water dat nu in een kanaal stroomt. Door de vervuiling kun je via zulk water minder gemakkelijk de informatie voelen die er is opgeslagen, maar die informatie is er wel. Alles is er te vinden.

Hoe zuiverder het water in jouw eigen systeem, hoe beter je kunt voelen via de resonantie van water.
Je kunt dan ook jouw eigen geschiedenis en indrukken beter voelen, als het water, de vloeistoffen in jouw lichaam zo zuiver mogelijk zijn.

De Water Optimalisatie Verbinding helpt je om in dieper contact met je voelen te komen. 
Je kunt dan beter voelen door je op 'het water gebied' in jouw systeem te richten. Dan richt je je niet alleen letterlijk op het fysiek aanwezige vloeistof in jouw systeem, maar ook op het gevoelsmatige water gebied in jezelf.

Ik vrees dat ik me wat minder concreet uitdruk dan normaal, maar anders dan zo kan ik niet uitdrukken wat ik bij deze Verbinding voel. Deze Verbinding gaat veel verder dan het zichtbare, fysiek aanwezige water, het gaat over een heel diep bewustzijn dat ruimte en tijd overschrijdt.

De onderzoeken van Masaru Emoto en David Schweitzer zijn interessant wat dat betreft.
Zij tonen met zichtbare beelden aan welke diepgaande intelligentie achter water schuilgaat, hoe water drager kan zijn voor informatie.

Er zijn ongetwijfeld meer mensen die zich hier mee bezig houden. 

Wat ik voel bij water is dat het nog veel verder gaat dan wat er op de foto's van deze onderzoekers zichtbaar wordt gemaakt.

Door de Water Optimalisatie Verbinding kun je optimaal 'profiteren' van de diepgaande kwaliteiten van water.
En ik vermoed dat deze Verbinding meer mogelijkheden geeft dan in de tekst op de website vermeld is. Je kunt dat doen door je op deze Verbinding te richten.
Ik weet niet zeker of dat op Aarde bewust voelbaar zal zijn, maar ik weet wel zeker dat het iets met je zal doen, dat het wel effect heeft.
Want ik kan vanuit hier die mogelijkheden wel bewust ervaren.”


Een week later:


“De Water Optimalisatie Verbinding, voelt heel dichtbij. Het voelt als een echo voor mijn stem.
Wat zeg ik nou weer :~) dat floepte er ineens uit. Het voelt als water dat je ... nou moet ik even denken wat voor woord ik daarvoor kies, water dat jouw draaggolven met zich mee voert.
Jongens, neem deze man even mee :~) Ik kan mezelf niet meer volgen, toch voelt het zo.
Ik ga even voelen wat ik hier toch allemaal mee bedoel...

Het is alsof door de Water Optimalisatie Verbinding jouw vibraties weerklinken, op een mooie manier, in je eigen persoonlijke omgeving. Je wordt meer een met je omgeving. Het voelt als een fijne omhullende jas, een ruimte waarin je stukjes energie van jezelf herkent.

Dus je kunt door de Water Optimalisatie Verbinding niet alleen dingen van buiten jezelf en van heel ver weg voelen, maar ook jezelf meer om je heen voelen. Het element water is immers ook overal. Op Aarde zit het ook in de lucht. Water verbindt alles met elkaar, zo wordt informatie meegenomen, meegevoerd in de 'ether'.
Ik kan daardoor, als ik op Aarde ben met de Water Optimalisatie Verbinding, onbewust dingen voelen van mensen van heel ver weg, bijvoorbeeld uit Afrika. Maar ik kan dus ook door deze Verbinding mijn eigen energie duidelijker om me heen voelen.

De Water Optimalisatie Verbinding versterkt het element water en daarmee ook de kwaliteit van water om drager te zijn van informatie. Drager voor heel subtiele informatie. Veel subtieler dan de informatie die via internet wordt ‘vervoerd'.


Het verbindt je daardoor met een groter geheel en het verbindt je ook dieper met jezelf. Alles voelt meer met elkaar verbonden, en dat is een mooi, harmonieus en ook heel helder gevoel.”

Lees meer: Water Optimalisatie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Man/Vrouw Verbinding

"Dit is een Verbinding die me doet glimlachen. De Verbinding doet je naar binnen kijken. Je voelt alle nuances in jezelf. De Verbinding voelt ook intiem, omdat het je naar binnen laat kijken.
Het werkt verzachtend. Je voelt dan eerst, vóórdat je iets doet en je doet dan niet zomaar iets vanuit een opwelling of gedachte, het moet eerst ‘gevoeld’ worden. Dat is niet iets dat moet, je doet het gewoon... Dat voelt gewoon zo…

Ik zou bijna zeggen: een bedachtzame Verbinding, maar het is eerder een ‘gevoelzame’ Verbinding. In plaats van ‘bezint eer ge begint’ is het ‘voel eer ge begint’."

"Daar ben ik wel blij mee, met deze Verbinding, die die balans versterkt en naar voren haalt..."

"Je kunt dan genieten van het evenwicht in jezelf… Evenwicht in je kwaliteiten… Dat geeft je de mogelijkheid om een uitgebalanceerd leven te leiden, waarin het innerlijke en hoe je je in de wereld begeeft, met elkaar in balans zijn, niet strijdig zijn.”

Lees meer: Man/Vrouw Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Licht Verbinding

"OOO, wat een mooi stralend Licht, echt waar. Je verwacht niet anders bij deze Verbinding en toch is het dan overdonderend als je deze Verbinding ziet binnenkomen. Heel mooi, heel puur, heel zuiver en opwekkend, vitaliserend."

"Het Licht dat leeft, het Licht dat geeft… Het Licht dat de waarheid spreekt… Het Licht dat de zuivere waarheid toont, laat voelen. Je neemt de zuivere waarheid in je op. De waarheid in alles, de waarheid van de schepping.
Deze Verbinding laat zien hoe de dingen zijn, waar hun centrum, hun essentie ligt en toont ook genadeloos helder waar de dingen scheef zijn en niet kloppen.
Ja, daar moet je tegen kunnen, als je aan vertekeningen gehecht bent en je ze niet wilt loslaten omdat ze je beter uitkomen."

"Het is een Verbinding die je in zekere zin de weg wijst, net als een lampje in een grot, wijst deze Verbinding je de weg door het donkere, onbekende."

Lees meer: Licht Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Lichtwezen Verbinding

“Het doet een beetje denken aan kerst-avond, wanneer alles zo stil is buiten en verwachtingsvol. Zo'n mooie stilte en afstemming voel je dan, vooral als je buiten bent en de donkere sterrenhemel boven je ziet, met die lichtpuntjes. Het gevoel van verwachting en stilte. Het gevoel dat je niet alleen bent, maar samen, en dat er meer is dan alleen dat wat wij kunnen zien met onze ogen.

Ja, deze Verbinding geeft een mooi gevoel... Het voelt ook een beetje plechtig, op een mooie manier. Hierboven zie je geen sterren, maar je voelt wel de 'immensheid' en diepte van de schepping, de kracht ervan. Deze Verbinding geeft er nog meer stilte en diepte aan. Tenminste, je ervaart de schepping dan meer met een gevoel van diepte en stilte, het geeft een ontvankelijk gevoel.

Het geeft een gevoel alsof je luistert in de stilte, dingen hoort zonder te horen, zonder geluid te horen. Zoals jullie mij horen, zonder mijn stem 'hardop' te horen, toch hoor je de klank van mijn stem van binnen...

Het maakt stil en bedachtzaam, zorgt ervoor dat je geen overhaaste of verkeerde stappen neemt, als je je op deze Verbinding richt. Het vormt een leidraad waar je je op kunt richten.”

“Het is geen Verbinding die je steeds voor alle aspecten in je leven nodig hebt, maar het is wel een basis Verbinding, een belangrijke en onmisbare 'grondtoon'.
Je zou het kunnen vergelijken met de vloer in je huis. Je gaat niet de hele dag naar je vloer kijken, maar die is wel onmisbaar om binnen jouw huis jouw stappen te kunnen zetten.
In die zin is de Lichtwezen Verbinding een belangrijke Verbinding, een soort basisgereedschap.

En voor een aantal dingen richt je je er heel bewust op...
Als je belangrijke beslissingen moet nemen in je leven, essentiële keuzes moet maken, zou je je bewust op de Lichtwezen Verbinding kunnen richten. Die vormt dan een ijkpunt voor je voor jouw bestemming. Waar je vandaan komt en waar je naar toe zou kunnen gaan, zijn voelbaar voor je in de spiegel die de Lichtwezen Verbinding je kan geven. Als je je er in stilte op af weet te stemmen en kunt horen, terwijl er geen hoorbare woorden gesproken worden. Als je kunt horen met je hart.

De Lichtwezen Verbinding geeft je geen pasklare oplossingen, is niet bedoeld voor praktische vraagstukken, maar laat je van binnen voelen welke weg je wilt gaan. Alsof je in het donker de weg kunt voelen, terwijl je die nog niet met je ogen kunt zien. De weg moet zich dan nog gaan ontvouwen, maar jij voelt die dan al diep van binnen, door je af te stemmen op de Lichtwezen Verbinding met jouw vraag in je hart.

Heel mooi hoor...”

“Ik heb het gevoel dat deze Verbinding op Aarde wat meer bewust gebruikt zou kunnen worden, door je je er in stilte op af te stemmen.
Voor mijn gevoel vragen veel mensen deze Verbinding aan omdat ze voelen dat het goed is en doen er vervolgens niet zoveel mee. De Verbinding werkt dan ook hoor, zeker, maar het is ook mooi om je je er zo nu en dan op af te stemmen, ook als je geen levensvraag hebt.

Het gevoel van een winteravond met de verstilling in de natuur in jezelf voelen, genieten van de stilte… Dan kan deze Verbinding je een gevoel van rust geven, de oneindigheid en diepte van het leven laten voelen.”

“Ik ben natuurlijk kerkelijk opgegroeid, maar deze Verbinding voelt veel religieuzer, veel verstilder.
Religie, het gevoel van contact met het Goddelijke is in de stilte en diepgang van de natuur te voelen. Deze Verbinding helpt je om daar dieper contact mee te maken, om contact te maken met de verstilling in jezelf, het oneindige in jezelf te voelen.

Je kunt de stilte van de natuur in jezelf voelen, in je innerlijk en van daaruit het oneindige voelen, de doorgang naar het onzichtbare en onhoorbare…

Deze Verbinding vormt een verbinding met alles in jezelf, om je heen, met het onzichtbare en onhoorbare in jezelf en je omgeving. Deze Verbinding vormt jouw poort naar het onzichtbare en onhoorbare, naar het Lichtwezen, het Goddelijk vonkje dat je van oorsprong bent.
Deze Verbinding vormt jouw poort naar jouw oorsprong, als je de stilte in jezelf opzoekt om je daar op af te stemmen.

Beter dan Facebook :~), al kan dat ook heel leuk zijn op z'n tijd. Ik maak een grapje, maar het is hierboven zo voelbaar, dat de mens op Aarde zich nog zo vaak verliest in alle ruis die er om ons heen is.

De Lichtwezen Verbinding vormt een ondersteuning om je meer op de stilte in jezelf af te stemmen, en dat geeft je kracht... Het maakt je niet alleen, omdat je juist die verbinding voelt, echte verbinding...

Dit is echt een Verbinding die ook heel belangrijk is voor het leven in het Hiernamaals, die past hier zo goed...

Dank jullie wel voor deze prachtige Verbinding. Het voelt voor mij echt als een vervanging voor de kerk en dan veel mooier...”

Eén week later: terugblik op de eerste ervaringen met de Lichtwezen Verbinding:
“Ja… vorige week heb ik deze Verbinding vrij direct heel goed kunnen voelen. Ik vind het een prachtige Verbinding die niet mag ontbreken. Zoals ik vorige week al zei: echt een basis Verbinding, omdat die aan de basis van het leven staat, de verbinding tussen Hemel en Aarde.
Als die verbinding goed is, optimaal is, verloopt alles soepeler en met veel meer diepgang. Je kunt het mysterie en de diepgang van het leven beter ervaren.

Je zou kunnen zeggen: als je het leven op Aarde als een ruimte ziet, een ruimte waarbuiten nog veel meer is, geeft het een verdieping als je kunt voelen dat er buiten het leven op Aarde nog een immense ruimte om je heen is en dat het leven op Aarde een klein stukje daarvan vertegenwoordigt.
Wel een stukje waar je je echt mee moet verbinden. Je moet er echt willen zijn, Maar als je echt hier bent, goed geaard en goed aanwezig in je leven op Aarde, geeft het een verdieping om dat doorkijkje naar ‘boven’ in jezelf te kunnen voelen.

En zo werkt het hier ook. De Lichtwezen Verbinding geeft ook hier een verdieping aan je ervaring van het leven in het Hiernamaals. Ook deze ruimte voelt dan minder als een afgesloten ruimte en krijgt meer diepgang en perspectief… Dat is moeilijk uit te leggen, als je hier zelf niet bent, is het moeilijk om voor te stellen.”

Lees meer: Lichtwezen Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Vitalisatie Verbinding

"Geeft veel meer ruimte, een veel groter perspectief. Je kunt daardoor, waar ik nu ben, dingen gemakkelijker in een groter perspectief zien. Je krijgt een wijdere blik, bekijkt het minder alleen vanuit jezelf en meer vanuit het geheel.

Het maakt het ook makkelijker om dingen te verwerken. Je kunt makkelijker verbanden zien, omdat je minder opgesloten bent in jezelf. Meer in verbinding, minder geïsoleerd.

Ja, 't is een enorme rijkdom. Het geeft meer het gevoel van overvloed."

"Wat een mooie, krachtige Verbinding. Dit is me een raspaardje. Krachtig hoor, fonkelend, energiek, heel inspirerend.
Wat een kleuren zie ik hierbij... Mooi violet. En dan weer groen, het wisselt, varieert, net een ‘toverbal’ :~). Betoverend ziet het er uit, wat een schouwspel... Je zou er een hele avond naar kunnen kijken."

“De Vitalisatie Verbinding voelt als een weldaad, waarin je jezelf, je ziel, of je essentie (hoe je het ook wilt aanduiden) beter kunt uitspreiden, ontplooien. Het geeft je ruimte... Stevigheid ook.
Jouw eigen energie (op Aarde: je lichaam, je systeem) voelt dan als een duidelijke plaats van/voor jezelf. Het voelt als een goed verzorgd, mooi huis dat mooi vormgegeven is en voldoende plaats biedt aan haar bewoners.
Deze stevige, mooie omhulling geeft de Vitalisatie Verbinding je. Zo heb ik het ervaren. Een thuis.”

Lees meer: Vitalisatie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Kracht Verbinding

"Het avontuur van het leven, dat is het voor mij, zoals ik het nu voel. Alsof je wordt meegevoerd in een bruisende rivier, in een kano die je heel goed kunt besturen, als je de stroom van de rivier maar volgt en respecteert.

Ga je met de stroom mee, dan is het bruisend, spannend, vol beweging, dan sla je ook nooit om. Meegaan met de stroom van het leven, dan kom je het verst en ontdek je alles van het leven, van jouw leven. Je hoeft dan nooit bang te zijn, als je de wetten van het leven en de stroom respecteert.

Jezelf laten meevoeren geeft kracht en snelheid. Het is een samenwerking, je moet het niet zelf willen doen. Niet gebruik maken van jouw kracht, maar van de kracht van de rivier. Die is veel slimmer. En dat is slimmer om te doen.
Je gaat voelen dat het leven een cyclus is, een eeuwigdurende beweging. Vertrouwen in de beweging van het leven."

"De Kracht Verbinding voelt spannend, tilt je op en zet je op een paard, met volle galop.
Dat vind ik spannend, ik voel me dan net een klein jongetje. Het doet me echt aan een paard denken, aan paardrijden. Dat ken ik wel uit mijn levens op Aarde en zo voelt het. Het paard aansporen, om nog harder te kunnen gaan, de wind in je haren, heerlijk.

Die Verbinding bevalt me heel goed, want ik voel me er veilig bij. Het paard weet precies wat ie doet en ik ook. Dus we gaan snel, maar het is niet gevaarlijk, het is juist fijn om zo snel te gaan.
Zo voelt het leven hier met de Kracht Verbinding, je krijgt dus echt meer pk’s en dat is heerlijk. Je zoeft meer door het leven, innerlijk. Met passie en spanning en snelheid. Dat vind ik heel mooi.

Ja, dat is het effect van de Kracht Verbinding voor mij. Als je op zo’n paard rijdt, ben je één met je paard. Het is dus snelheid, kracht en overgave. Overgave aan de snelheid. Overgave aan je behoefte aan vaart, van het leven genieten."

Lees meer: Kracht Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Balans Herstel Verbinding

"Het voelt heel fijn. Je hebt soms van die zeldzame momenten waarop ineens alles lijkt te verschuiven, maar dan kleine verschuivingen, onopgemerkt, waardoor je je ineens gelukkig voelt, op een rustige manier en je niet weet waar je dat fijne gevoel opeens aan te danken hebt, waar het door is gekomen.

Gewoon zo'n gevoel van rustig ademhalen en lekker in jezelf zakken. Dan voelt het opeens zo prettig en comfortabel in je en om je heen en dan hoop je dat je je altijd zo mag blijven voelen.
Maar als je zou proberen het vast te houden en dus krampachtig zou gaan doen, dan gaat het juist weg."

"Het is waardevol omdat het jou in jouw oorsprong, jouw balans brengt, zodat je weer weet wat jouw pad is, wat het pad is dat goed bij jouw past.

Dus het geeft me een gevoel van 'thuis', dat had ik hier gemist, het voelt als een geruststelling. Een koestering, veiligheid, omhulling. Omhulling van je eigen centrum. Dat geeft kracht en rust tegelijk.

Ik ben er heel gelukkig mee, voel me veel fijner dan daarvoor, een heel verschil hoor.
Het is alsof ik steeds met een glimlach op mijn gezicht loop. Zo voel ik me de hele tijd, glimlachend.
Ook komt er wel wat oud verdriet omhoog, maar dat mag er zeker zijn. Ik kijk terug op wat is geweest. Met een glimlach en een traan, zoals ze dat zo mooi zeggen.
Dat is het eigenlijk. Het brengt rust en balans, brengt je gevoel in evenwicht. Dan kan ik best een traantje hebben, want er is ook altijd die glimlach over het leven."

Lees meer: Balans Herstel Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Voedingsstoffen Verbinding

De Voedingsstoffen Verbinding is een Verbinding die vrijwel niemand op Aarde bewust ervaart. In het Hiernamaals wordt deze Verbinding juist heel duidelijk ervaren.

"Net een heel bijzondere licht crème die je om je heen voelt. Bijna als zo’n vloeibare zijde die je soms op zo’n reclame ziet voor een crème dacht ik. Ik geloof Dove. daar zie je dan zo’n soort zijde om iemand heen, die vloeibaar is.
Zo voelt de Voedingsstoffen Verbinding hier ook om je heen. Voedend en zacht als zijde. Eigenlijk nog net anders als de zachtheid van zijde. Het voelt heel etherisch. Net als voeding en verzorging voor engelen :-)
Ik voel me heel koninklijk bijna, met deze verzorging om me heen, prachtig, alsof ik een bijzonder persoon ben die heel luxueus verzorgd wordt met kostbare stoffen, oliën en serums."

"Ik heb het gevoel dat ik me door de Voedingsstoffen Verbinding meer ‘aanwezig’ voel dan de andere mensen die hier ook zijn, die deze Verbinding niet hebben. Ik voel me dus meer ‘aanwezig’ dan vóór ik deze Verbinding kreeg.

Ik kan deze plaats, het ‘hier zijn’ daardoor beter doorgronden, beter in me opnemen.
Ik kan meer ‘aanwezig zijn’, alles beter ‘in me opnemen’, dat is eigenlijk de essentie.
Het is niet net als eten, maar geeft wel een vergelijkbaar gevoel van voldoening, verzorging, vervulling, aanwezig kunnen zijn, in je opnemen van wat er om je heen aanwezig is…


Ik neem het gevoel helemaal in me op, alsof het een gerecht is. Ik neem alle schakeringen van het gevoel in me op. Ik omhul mezelf met dit gevoel, dan wordt het rijk en omhullend. Het bevat altijd meer dan het verdriet, de pijn of het gemis dat je eerst voelde, dat was maar één ingrediënt, één stukje, één schakeltje van het gehele 'gerecht".

Als je je richt op het gehele gerecht, waar je gevoel van pijn, gemis, één ingrediënt, één facet van was, voel je de compleetheid van het leven weer om jouw gevoel heen.De Voedingsstoffen Verbinding kan gebruikt worden als instrument om jezelf te leren openen voor de liefde en het leven, door jezelf ervoor open te stellen alsof het voeding is, het tot in je cellen in je opnemen.
Dan kom je weerstanden tegen, die overwin je, los je op door dit steeds opnieuw te doen.

Ik vind dit een hele fijne Verbinding, heel ‘tastbaar, heel dichtbij voelt het. Het gaat - als je deze Verbinding in het Hiernamaals ervaart - om het in je opnemen van het leven. Je leert daardoor - als je je hier op deze Verbinding richt - om je werkelijk met jezelf en het leven te verbinden.

Het bijzondere is dat je deze Verbinding hier echt als een geestelijk instrument kunt gebruiken, dat kan op Aarde niet, daar werkt deze Verbinding meer onbewust in je systeem door, op het  niveau van je cellen."


“Deze Verbinding doet je zacht in jezelf teneer vleien, alsof je jezelf lieflijk bedekt met een dekentje.
Een lieflijke Verbinding, als een schaapje of geitje, zo zacht, teder en voedend. Zorgend.

Tegelijkertijd heel stevig en vitaal. Aanwezig. In het hier en nu. Goed geaard. Aanwezig.

Deze Verbinding heeft heel veel verschillende kanten, net zoals voedingsstoffen enorm gevarieerd in uitstraling en werking kunnen zijn. Deze Verbinding bevat alle elementen van het leven. Leert je om alle kanten van het leven te proeven en te erkennen. Alles te aanschouwen en te beleven. Het leven werkelijk tot je te nemen, niet uit te sluiten.

De Verbinding voelt zorgzaam en zacht, omdat het je het gevoel geeft dat het je alles geeft, in die zin heeft de Verbinding iets verzorgends.

Tegelijkertijd leert deze Verbinding je om op de juiste manier in het leven te staan. Op zo'n manier in het leven te staan, dat je het leven in al haar aspecten aanraakt en daardoor ook alle aspecten van het leven ontvangt. Open staan voor alle aspecten van het leven. Niets afwijzen of buitensluiten.

En dat is de link met voedingsstoffen, alle voeding die het leven jou te bieden heeft in je op willen nemen, verwelkomen, waardoor het leven jou KAN voeden, jou kan verzorgen je geen tekorten hoeft te hebben.

Want dat is de achtergrond van een voedingsstoffen tekort: je sluit dan geestelijk zelf bepaalde wegen af, wijst bepaalde oplossingen en aspecten van het leven af, met tekorten tot gevolg.

Het leven vormt altijd de perfecte spiegel.

Deze Verbinding is ook zo'n spiegel. Hij toont je innerlijk welke weg je moet gaan, welke aspecten van het leven je nog afwijst, welke geestelijke aspecten je nog afwijst en welke voedingsstoffen je daardoor afwijst.

Deze Verbinding omhelst dus veel meer dan alleen voedingsstoffen. De Voedingsstoffen Verbinding vormt de perfecte spiegel en leermeester voor het juiste gevoel van alle bouwsteentjes en kwaliteiten van het leven.

Het is een zachte spiegel, maar tegelijkertijd een heel effectieve. Het werkt zacht, voedend, verzorgend en diepgaand.
Leidt je met zachte hand door jouw onbewuste angst voor het bestaan op deze Aarde, door jouw afwijzing van het leven. Het leidt je met zachte hand naar acceptatie en omarming van het leven op Aarde. Leert je van het leven op Aarde te houden vanuit je hart.”

Lees meer: Voedingsstoffen Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Frequentie Verbinding

"Ik voel me plotseling opgetild, bijna zoals je je kunt voelen wanneer iemand op Aarde je plotseling optilt om je te laten voelen hoe lief of geweldig je bent, of om je tijdens een feest in het zonnetje te zetten.
Zo voel je je opgetild, met zo’n gevoel van : Jij bent het waard, jij mag je prettig voelen.
Het is heel gek, net alsof ik ook verder kan kijken nu...

Je horizon verbreedt zich, omdat je het iets meer vanuit een iets hogere positie kunt zien allemaal.

Deze Verbinding zorgt ervoor dat je veel meer mag gaan stralen, kunt gaan stralen. Je voelt die oude grens dan niet meer als een soort onzichtbaar deksel op je hoofd. Die grens is er dan niet meer, in ieder geval, niet te voelen.

Deze Verbinding doet je stralen als een kind, maar als volwassene heb je wel veel meer rijping en levenservaring en dan toch weer net zo stralen als een kind, dat is mooi…"

"Je kunt ook alles vanuit een breder of hoger perspectief zien, je gaat nog meer de grote lijnen uit jouw leven zien en ook meer de grote lijnen in de opeenvolging van je leven.

Ik kan nu ook vorige levens zien, voor mijn laatste leven op Aarde. Dat maakt alles echt heel anders, je begrijpt alles dan veel beter en je gaat jezelf dan ook veel minder beklagen. Ik voel me echt een rijk mens.

Je zou bijna zeggen dat deze Verbinding in het kosmische dag Hiernamaals de grootste verrassing is van alle Verbindingen.
Je krijgt meer uitzicht EN je voelt je beter, wat wil je nou nog meer?"


“Ja, ja , ja, daar komt weer een Verbinding aan. (Ik lijk wel een kind:~) Maar zo voelt het gewoon, deze Verbinding, als ik die voel aankomen. Zo’n opwindend en vrolijk gevoel, een beetje zoals vroeger, als je op de kermis was als kind. De botsautootjes, het reuzenrad en een suikerspin.
Zo’n gevoel van ‘spannend, leuk’ en opwinding.

Het opwekkende en optillende van deze Verbinding. Deze Verbinding heeft iets - en dit woord klopt vast niet :~) ‘meevoerends’.

De spellingscontrole zegt meteen dat het niet goed is, maar dat kan me niets schelen, ik val niet onder de Aardse wetten van ‘de spellingscontrole’. Ze zouden niet eens weten op welke taal ze die hier zouden moeten instellen :~) Het lijkt hier wel Babylon, hoewel er hier opvallend veel Nederlands wordt gedacht en ‘gesproken’.

Nu even terug naar de Frequentie Verbinding, daar kwamen we tenslotte voor.

De Frequentie Verbinding tilt mij inderdaad op, ik vlieg er een beetje door uit de bocht, niet zoals die uitdrukking bedoeld is, maar ik word er een beetje zwierig en jolig van. Flierefluiterig. Ik geloof niet dat dat de werking op Aarde is :~). Maar bij mij is dat de ‘first minute’ uitwerking. Ik word er op dit moment wat minder serieus van en begin mezelf alvast maar een beetje ‘terug te fluiten’.

Ik geloof dat dat eigenlijk wel een heel goede uitwerking voor mij is, want van oorsprong, op Aarde, was ik best heel serieus. Te serieus denk ik. De Frequentie Verbinding tilt me nog wat meer op en dan kan ik dat serieuze van mijn leven op Aarde, dat zelfbeeld, wat meer loslaten.”

Een week later.“De Frequentie Verbinding is een verademing voor mij. Eigenlijk sluit die heel mooi aan op de Levensmoed Verbinding, die mij ook helpt om wat losser te worden. Dat doet deze Verbinding, de Frequentie Verbinding, op een andere manier ook voor mij.
De Levensmoed Verbinding helpt me om minder op mezelf te letten, terwijl de Frequentie Verbinding mij wat optilt. Daar wordt je ‘opgetogen’ van :~).


Ik ben er heel blij mee, de combinatie van die twee Verbindingen (met alle andere Verbindingen, zoals de Spel Verbinding) voelt heel feestelijk.

Ik heb al weer zin in de volgende Verbinding :~)”

Lees meer: Frequentie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Ki-punt Verbinding

“Aa, dat voelt als een kracht die van binnenuit in je naar binnendringt, alsof die kracht niet van buitenkomt, maar van binnen en dan opeens opwelt, net als een bron.
Het komt vanuit jezelf en is bedoeld voor jezelf. Heel mooi, dat gevoel dat die kracht van binnen komt, van jouzelf is en niet van buitenaf naar je toekomt.
Dat voelt wel heel authentiek, het versterkt je eigen authentieke kracht. Ik ben er wel mee in mijn nopjes. Klinkt ouderwets :~) maar zo voelt het nu.
Alsof je blij bent met een heel mooi stuk gereedschap waar je heel veel mee kunt.

Ik ben er heel blij mee, het geeft gewoon een goed gevoel.
Het geeft me ook het gevoel alsof je beter kunt ‘ademhalen’ (dat doe je hier niet op dezelfde manier als op de Aarde, maar het lijkt er wel op. Meegaan in de levensstroom, het leven naar binnen halen en ermee uitwisselen. Jezelf en het leven in en om je heen uitwisselen, laten samenspelen, er durven zijn in dat leven. Je aanwezigheid voelen terwijl je je verbindt met alles om je heen. Dat is de ‘ademhaling’ van het leven, de uitwisseling, de stroom.”

“De Ki-punt Verbinding voelt alsof je een boom bent met een mooie stevige stam, zo’n stam waar die boom van op aan kan, waardoor de boom zich geen zorgen maakt als het stormt, dat ie elke storm fier rechtop overleeft en het leven aan kan.

Zo voelt het als je deze Verbinding hebt, dat je van jezelf op aan kunt, dat je tegen een stootje kan, je niet omver laat blazen als het moeilijk wordt, dat je goed geworteld blijft in je eigen basis.
Dat je doorgaat als het moeilijk wordt...

Ja, het voelt heel prettig en stevig. Goed geaard in je eigen centrum. In het midden van je eigen Universum. Goed gecentreerd.

Je hoeft dan echt niet de hele tijd sterk te zijn, je kunt je ook rustig voelen, maar het is dan een ‘stevige’, ‘zekere’ rust. Het geeft je ook de kracht om je gevoel echt te voelen, je gevoel echt aan te gaan.

Het doet me denken aan de vorm, de doorsnede van een boomstam, met die jaarringen, dat gecentreerde. Die kracht van de boom is er in voelbaar, die gecentreerde kracht die voelbaar is als je naar de jaarringen van een boomstam kijkt.

Je kunt op jezelf rekenen als je je werkelijk met jezelf verbindt, met je eigen centrum en essentie, je kracht verbindt. En daar helpt de Ki-punt Verbinding je mee, die versterkt dat gevoel in jezelf.”


“De Ki-punt Verbinding. Dat is een Verbinding die ‘staat’. Een heel fijne Verbinding die je kracht en stevigheid geeft, ook hier. Het voelt heel goed. 


Ik heb de Ki-punt Verbinding vorige week heel goed kunnen voelen. Vaak voel je de Verbinding het meest en in al z’n facetten op het moment dat je die ontvangt. Dan kun je de Verbinding nog heel goed los van jezelf waarnemen. In de loop van de week integreert de Verbinding dan in je systeem, en kun je het effect op jouzelf, dat het in tweede instantie op je heeft, gaan bemerken.
Ik voel me er steviger door, alsof ik meer ‘sta’.”


Het overleden familielid heeft zich door de ontvangst van diverse Verbindingen zo snel ontwikkeld, dat zij als het ware verhuisd is binnen het kosmische dag Hiernamaals. Zij gaat nu andere, meer onbekende aspecten van zichzelf leren kennen om die beter een plaats te kunnen geven in haar persoonlijkheid.

“Deze Verbinding voelt… geruststellend. Zeker. Je hebt een thuis, in jezelf. Een thuis waar je op kunt rekenen. Je kunt op jezelf rekenen. Heel prettig.

Ik denk dat de Ki-punt Verbinding mij door deze ‘reis’, door al mijn ontwikkelingen  heeft gesleept, me bij mezelf heeft gehouden in deze intense veranderingsprocessen.

Hierdoor kon ik heel snel zien waar de huidige ontwikkelingen naar toe leiden, wat ze mij brengen. De Ki-punt Verbinding werkt als een soort ankerpunt in wild stromend water. Dat ankerpunt ben je zelf, dat is jouw centrum, je krachtpunt. Dat wordt dan een vast punt voor je, als alles om je heen verandert en je zo in ontwikkeling bent dat er even geen vast punt lijkt te zijn. Je vindt het vaste punt dan in jezelf.

Nu ik dit vertel, voel ik de intense veranderingen van de afgelopen weken nog steeds, al is de ontwikkeling zich aan het stabiliseren. De Ki-punt Verbinding helpt mij om alles vanuit dat vaste punt opnieuw in en om mezelf heen te ordenen.

Je bouwt jezelf opnieuw op na een veranderingsperiode, vanuit je Ki-punt.
De Ki-punt Verbinding versterkt dus je aarding, jouw vaste punt waarmee je jezelf verankert in jouw bestaan, in jouw leven.

Dat geeft je de stabiliteit om door intense ontwikkelingsprocessen te kunnen gaan zonder jezelf erin te verliezen of teveel te laten meevoeren. Je blijft dan stevig aan het roer, ook als je in woelige wateren komt.”

Lees meer: Ki-punt Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Creatiekracht Verbinding

"Ik voel me aangesproken in mijn eigen creatie vermogen. Het is anders als bij de Spel Verbinding, daar komt de inspiratie van buitenaf.
Bij de Creatiekracht Verbinding komt de drang (de wens, nee het is eigenlijk geen wens, het gaat vanzelf) van binnenuit. Alsof het uit je cellen komt, van binnenuit ontstaat. Als een puntje dat van binnenuit voelbaar wordt en dan steeds duidelijker voelbaar wordt, in aanwezigheid groeit.
Het speelt door je heen, groeit van binnenuit, vanuit een punt naar steeds groter."

"Ja, het is een heel swingende Verbinding :~). Het geeft schwung aan het leven, alsof je altijd leuk gereedschap bij je hebt waarmee je iets moois kunt maken, en je weet hoe dol ik op gereedschap ben.
Nou de Creatiekracht Verbinding is heel mooi gereedschap. Het geeft je het gevoel alsof je steeds goed gereedschap bij je hebt en ook heel bijzonder, zeldzaam gereedschap, niet alledaags.

Je ziet gewoon mooie dingen uit ‘je handen’ komen. Geestelijk gereedschap, om echt te kunnen creëren. Ik heb het gevoel dat je hierboven veel bewuster kunt creëren met deze Verbinding dan beneden."

"Beneden is deze Verbinding op dit moment vooral bedoeld om de werking van het tweede chakra te ‘herstellen’, dat wil zeggen een kosmische dag werking te geven en de beperkende kosmische nacht werking ‘eraf te halen’.
Hierboven in het kosmische dag Hiernamaals, kun je er al veel meer mee aan de slag. En dat geeft veel plezier, een fijn gevoel."

Lees meer: Creatiekracht Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Ontspanning Verbinding

"Dat voelt heel zacht. Als een rustige zee, waar je lekker op kunt drijven, je hoeft niet bang te zijn dat je te ver wegdrijft.
Ja, de Ontspanning Verbinding geeft ontspanning (hèhè :-), zachtheid, rust, bezinning, je gaat dan opeens dingen voelen en zien waar je anders net overheen leeft."

"Ik ben heel benieuwd hoe ik de Ontspanning Verbinding ga ervaren. Tot nu toe voelt het als vrouwelijke zachtheid en dat is heel fijn.
Ik word heel vrolijk van de Ontspanning Verbinding, die tovert een glimlach op mijn gezicht.

Een gevoel, het voelen, zegt meer dan duizend woorden. Hoewel ik helderheid en het 'begrijpen' ook heel belangrijk vind hoor, maar deze Verbinding brengt hier de nodige balans in."

"Vanuit ontspanning bereik je ook meer dan vanuit spanning. Je kunt je doel dan ook beter bereiken. Als je een boogschutter bent, bereik je je doel beter als je gefocust bent vanuit ontspanning, een focus vanuit een rustige verbinding met je systeem.
Als je gespannen bent, kun je niet goed focussen en door spanning in je spieren ga je trillen en kun je niet zuiver richten.

Dus ontspanning gaat heel goed samen met focus en doelgericht zijn. Ontspanning is niet hetzelfde als 'niets doen' of 'laat maar, het is allemaal niet belangrijk".

Als je hier bent, geeft de Ontspanning Verbinding je het gevoel dat je echt hier kunt 'landen', aanwezig zijn in jezelf en in deze plaats. Pas vanuit ontspanning kun je werkelijk verbinding maken."

Lees meer: Ontspanning Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Aangrijpingspunten Verbinding

“Voordat we contact opnamen met ons mannelijk overleden familielid, vroegen we ons af welke Verbinding hij vandaag het beste kon ontvangen.
We hoorden hem toen opeens zeggen dat hij een ‘blaas weg’ Verbinding wilde. Een Verbinding waarmee hij dingen in zichzelf ‘weg kon blazen’. We vroegen ons af welke Verbinding hij daarmee bedoelde. 

Hij zei toen nog dat dat niet de hoofdwerking van deze Verbinding was, maar dat het bij hem wel zo werkte, dat hij dingen los kon laten en van zich af kon blazen. 


Toen we het Verbindingen overzicht er op nakeken, bleek het om de Aangrijpingspunten Verbinding te gaan. We hebben nog nooit zo’n leuke aanvraag voor een Verbinding gehad.”

Na de ontvangst van de Aangrijpingspunten Verbinding

“Er komt een diepe rust over me, met een vleugje van ‘niemand kan mij wat maken’ :~). 
Ik bedoel dat niet vervelend hoor, maar het is het soort rust van ongestoord zijn. Het verschil tussen een heerlijk rustig huis of in een huis zitten waarin vervelende buurjongetjes alsmaar een steen tegen het raam gooien. Iedereen kent dat gevoel wel, waarin je je steeds uitgedaagd voelt door anderen. 


Dit is een heerlijke, behaaglijke rust, waarin het fijn is om je onder anderen te begeven.
Een deken van rust om je heen.

Tegelijkertijd voel ik onverwerkte gevoelens die te maken hebben met aangrijpingspunten die omhoogkomen. Maar ik verwerk ze met een gevoel van diepe rust. 


Een beetje het gevoel alsof je in bad zit en tegelijkertijd een heerlijk behaaglijke bontjas aan hebt. Niet dat ik die nou draag of ooit gedragen heb, maar het lijkt me wel comfortabel zitten.
Het voelt dus rustig en weldadig op verschillende manieren tegelijk. Het bad zal wel staan voor innerlijke rust en behaaglijkheid en de warme jas staat dan voor het gevoel van rust en bescherming ten opzichte van de buitenwereld.

Ik voel de hele tijd die combinatie van rust en alles wat er omhoog komt, wonderlijke combinatie is dat, want er is niemand om me heen die me triggert. Het is dus allemaal oud en tegelijkertijd voel ik zo’n behaaglijke rust… Dan kan je wel wat oude onverwerkte ‘trigger gevoelens’ hebben…
Het eindstation, die rust in je en om je heen, is de hele tijd voelbaar. Goh, wat een fijne Verbinding is dit. De ‘Blaas weg’ Verbinding :~) Mooi woord hè :~)

Nou, ik ben er blij mee hoor.

De Aangrijpingspunten Verbinding voelt nog prettiger dan ik had verwacht… Goh, wat een rust…
Het voelt echt als een warm bad, met een bontjas :~)”

Een week later:
“Het is een ... heftige week geweest, al is dat misschien wat zwaar uitgedrukt.
Er zijn veel oude stukken, zoals jullie dat altijd noemen, naar voren gekomen en opgelost. Oude thema's die ik uit mijn leven op Aarde herken. Dat voelt aan één kant wonderlijk, om die hier achteraf op te lossen. Omdat ik hier nooit meer getriggerd zou worden in die oude thema's, maar tegelijkertijd voelt het zo goed om het op te lossen, want... je kunt jezelf ook innerlijk triggeren in die thema's. En nu voel ik meer, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen, peace of mind.

Het voelt rustiger in me en vlak om me heen. Het was vóór deze Verbinding alsof ik een jasje met allemaal kleine haakjes aan had, waar je aan kunt blijven haken als je ergens langs loopt.
Allerlei minuscuul kleine 'open wondjes' van oude herinneringen. Die opnieuw aangeraakt kunnen worden, omdat die nooit volledig geheeld zijn geweest. Dan hoeft iemand maar te blazen en het oude thema wordt weer aangeraakt.

Dat geeft geen rustig gevoel, als je onopgemerkt aangeraakt kunt worden in iets ouds en je weet niet waarom, maar wordt toch weer meegevoerd in een oud gevoel, een echo uit het verleden.

Nu voelt het ... ik ben aan het denken welk woord ik moet gebruiken ... ik heb het woord 'afgeroomd' in mijn gedachten, maar weet dat het taalkundig niet klopt, maar gevoelsmatig voelt het als het juiste woord, de juiste klank. Iets wat om je heen is, als room, als een zachte bescherming, omhulling.


De thema's die je nog niet volledig verwerkt had, kunnen er nog steeds zijn, maar ze liggen niet zo aan de naakte buitenkant dat ze steeds worden aangeraakt. Het voelt beschermd, omhuld, veilig en tegelijkertijd open, helder. Er wordt niets verstopt, bedekt, verhuld, maar je 'haakt' niet meer aan wat je om je heen voelt. Het haakt niet meer aan jou... Moeilijk uit te leggen...
Dit is moeilijk uit te leggen omdat dit in het Hiernamaals zo anders werkt dan op Aarde.

Ja, het voelt als een kind in de baarmoeder, dan voel je je ook beschermd en zacht... Sereen ook.
Een heel prettig en ook wonderlijk gevoel.

Het gevoel dat je in rust aan je eigen thema's mag werken, dat ze niet elke keer van buitenaf worden aangeraakt.
Maar het voelt dus zeker niet zo dat die thema's dan ook minder voelbaar voor je worden. Het voelt eerder als: Ik weet wat mijn thema's zijn, waar ik nog aan moet werken, ik zie ze en ga er aandacht aan besteden, maar dan vanuit rust en 'ongestoordheid'...

Ik weet dat dat woord niet bestaat, maar soms vind je hier geen woorden voor wat je hier voelt.
Er zijn niet voor alles woorden hier, want hier is alles anders en je hebt voor de communicatie hier geen woorden nodig.
Dus voor nieuwe gevoelens, die echt bij het Hiernamaals horen, heb ik soms geen passend woord.

In ieder geval, ik vind dit een fijne Verbinding. Het heeft me wel in beweging gebracht, mijn gevoel meer naar het oppervlak gebracht, ik kan er beter bij. En dan heb je geen triggers vanuit de buitenwereld nodig om er contact mee te kunnen maken.

Ik denk dat dat de werking van de Aangrijpingspunten Verbinding is.
Doordat je zelf beter contact maakt met specifieke thema's waarin je in contact met anderen geraakt kan worden, heb je anderen niet nodig om jou deze thema's te laten voelen.
Waardoor die thema's meer innerlijk en als 'van jou' voelen.”

Lees meer: Aangrijpingspunten Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Innerlijke Vereniging Verbinding

“Ik voel me hier nederig door. Ik voel me net een muzikant in een orkest die heel goed oplet wanneer ie moet gaan spelen. Want het is een samenwerking en het is belangrijk dat je op het juiste moment inzet, niet te vroeg en niet te laat. Dat voel ik bij deze Verbinding, dat gevoel van samenwerking, om samen iets moois te maken. Jij maakt niet in je eentje iets moois, dat doe je samen.

Als een muzikant het mannelijke of het vrouwelijke is, dan weet dat mannelijke of dat vrouwelijke dat ie alleen iets echt moois kan maken samen met de ander. Het mannelijke of vrouwelijke alleen zijn niet compleet, samen kunnen ze prachtige dingen maken. En zo is dat ook in een orkest.

Ik geloof dat dat het was… Het is een duidelijk gevoel…”

Een week later:
"Het gaat heel goed met mij, al mis ik op dit moment, nu ik met jullie spreek, het Aardse leven wel een beetje, het gewone ervan.
Ik neem even de tijd om dat te voelen.

Het geklooi op Aarde, dat heeft ook wel wat :~). Hier is alles zo glashelder en zo nu en dan zo confronterend, dat leven dan ‘serious business’ wordt. Op Aarde kun je je aan dat gevoel onttrekken, hier kan dat niet."

"Ik vind het een prachtige Verbinding, heel mooi. Wonderlijk genoeg moet ik er ook wel eens om lachen. Het komt doordat je met deze Verbinding bepaalde dingen beter kunt relativeren. Het mannelijke en vrouwelijke in jezelf blazen beide minder hoog van de toren. Ze weten dat ze elkaar nodig hebben, dat geeft een gevoel van verbinding, saamhorigheid, minder op je strepen staan. En dat geeft je meer relativeringsvermogen. Daardoor zie je sneller de humor van dingen in."

Dit lijkt in contrast te staan met wat u vertelde over dat het Hiernamaals vergeleken met het leven op Aarde soms wat serieus voelt. Vindt u het fijn als we kijken wat de oorzaak is van dit contrast?

"Graag."

Door de vereniging van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf ontstaat er een verdieping.
In die verdieping word je geconfronteerd met een stuk serieusheid in jezelf. Het diepe is mooi, maar het kan ook soms iets zwaars hebben. Tijdens je leven op Aarde kun je daar voor een deel overheen leven.


"Ja, nu kan ik mijn gevoel helemaal plaatsen. Want het lijkt zo tegenstrijdig hè, aan de ene kant beter kunnen relativeren en dan ook de humor van iets in kunnen zien en aan de andere kant het leven opeens als serieus ervaren. En dat serieuze was dus een deel van mezelf die ik nog niet zo goed kende.
Het geeft wel een compleet gevoel, want natuurlijk was dat deel er altijd al. Nu maak ik er bewuster contact mee.

Ik heb het gevoel dat mijn ervaring met de Innerlijke Vereniging Verbinding nog niet helemaal uitgekristalliseerd is, dat ik nog midden in een ontwikkeling zit.
Ik wil daarom voorstellen om er volgende week nog een keer op terug te komen."


“Het voelt ook wel stil, alsof ik beter naar mezelf luister. Je hebt dan minder de neiging om iets te zeggen om 'het zeggen', het praten.

Oef, deze Verbinding pakt weer wat flauwekul uit, die je om jezelf heen verzameld hebt.
Alsof de Verbinding in je jaszakken kijkt en je vraagt: wat heb je daar? wat moet je daar mee? Een beetje bemoeizuchtig, denk je dan (je bent dat zelf hoor, die dat vraagt) en dan denk je, ach je hebt gelijk. Wat moet ik daarmee. 
En die jaszakken dat is natuurlijk niet letterlijk, maar het zijn je 'geestelijke jaszakken', waarin je rommel meeneemt, van die kleine dingetjes en papiertjes die je al lang niet meer nodig hebt.

Wat dat nou met innerlijke vereniging te maken heeft, weet ik nog niet precies, maar het voelt wel zo.

Als er meer innerlijke vereniging is, raak je dieper verbonden met je kern en dan voel je beter wat ballast is en wat nodig en innerlijk functioneel is. Het geeft het gevoel van een innerlijk opgeruimde levensruimte.
Ik wou gewoon zeggen, 'een opgeruimde kamer' en toen wilde ik er iets extra moois van maken, maar dat hoeft juist niet. De Verbinding maakt me erop attent.
Vanuit innerlijke vereniging ontstaat eenvoud. En dat is krachtiger.

Ik voel dat ik deze Verbinding in de komende week nog beter ga begrijpen. Innerlijke vereniging is een integratieproces in jezelf. Dat gaat niet door een knop om te draaien.
Ik voel dat ik er volgende week meer over kan vertellen en dat doe ik graag.”

Een week later:

“Dat is een mooie Verbinding, echt mooi, een joekel van een schoonheid. Het geeft me, zo na een week, goeie moed en een fijn gevoel over het leven. Omdat het fijn voelt van binnen in mij.
Het voelt in balans en alles mooi geïntegreerd in mij. Ik kan meegaan in de flow van mijn gevoel en ook innerlijk daadkrachtig zijn. Ik heb violen, drums, trompetten, blokfluiten :~), van alle markten thuis. Alles werkt mooi samen in mij.

De stilte heeft zijn plaats en de actie en beweging. Dat is fijn om te voelen. Ik kan mijmeren en flierefluiten. Alles past, alles heeft zijn eigen plaats.

Ik ga dan bewust mee in de flow van mijn gevoelens. Soms komt er even een triest gevoel omhoog, de viool mag dan spelen. Ik luister naar de schoonheid van haar stem, geluid en gevoel. Dan... plotseling komt de drum, in een ritme dat aanzwelt en de viool meer kracht geeft. Opeens gaat het trieste gevoel weer voorbij en verandert in vrolijkheid. Zo ga ik mee in de flow van mijn gevoel en hoeft ik nooit bang te zijn voor wat mijn gevoel mij brengt.

Innerlijke vereniging zorgt ervoor dat je de strijd tegen bepaalde delen van jezelf opgeeft, dat alle kanten en gevoelens van jezelf er mogen zijn, hun plaats mogen innemen.
Als je dat doet, zul je zien dat één gevoel nooit te lang de overhand krijgt, want in de flow van je gevoel, zolang je er in overgave in meegaat, komt er altijd iets nieuws van achter de horizon.
En dat maakt het leven verrassend en soepel.

Ik vind het fijn.”

Lees meer: Innerlijke Vereniging Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Interpretatie Verbinding

Het overleden familielid wil graag de ‘Plaat voor me kop’ Verbinding. We hebben ingevoeld dat dit de Interpretatie Verbinding is.

“Ach, dit voelt zacht, dit voelt heel zacht, prachtig zacht. Een luisterend oor. Zo voelt het.
Een zachte aanraking. Zo voelt het ook. Zachtheid tederheid en aandacht, voor jezelf en voor de ander. Met zachtheid waarnemen. Met zachtheid aanwezig zijn. Pas dan maak je werkelijk contact. Contact vanuit zachtheid.

Deze Verbinding voelt net als jonge poesjes aaien. De aandacht en liefde die je daarbij voelt.
En als je in die energie bent, als je de kwaliteit van die Verbinding in je opneemt, dan voel je hoe 'ruw' en 'grof' je soms ook in je energie, in je aandacht kunt zijn.

En die ruwheid, die ontstaat als er geen werkelijk contact is met jezelf of de ander, wanneer je zonder zachtheid en werkelijke aandacht contact maakt met jezelf of de ander, zorgt voor interpretatie fouten.
Omdat je interpretaties en conclusies dan niet vanuit werkelijk gevoelsmatig contact ontstaan. Je maakt dan geen werkelijk contact, als je dat niet vanuit aandacht en innerlijke zachtheid en openheid doet. Je maakt dan contact vanuit de schema's en begrippen van het denken en je slaat dan de plank mis.

Je maakt dan van een 'persoon met zoveel schakeringen, zoveel gevoelens, kwaliteiten en kenmerken', een - hoe heet dat nou ook al weer - cartoon, of een pictogram.
Je zegt dan: 'dit is een man met een hoed', en dat is het, in plaats van dat je de man in al zijn schakeringen in jezelf opneemt en werkelijk contact maakt met de persoon die je tegenover je hebt.
En zo geldt dat ook voor het contact met jezelf, als je vanuit werkelijk contact met jezelf, vanuit aandacht, zachtheid en een open hart, voelt wat je voelt, dan voel je veel meer schakeringen in jezelf en maak je geen persiflage, karikatuur of te sterk vereenvoudigt pictogram van dat wat je voelt.

Je maakt dan een levend beeld van wat je ziet en voelt, met diepte en schakeringen. 
Ja, deze Verbinding geeft diepte en een rijkdom aan schakeringen aan datgene wat je voelt en waarneemt.

De Interpretatie Verbinding sluit voor mijn gevoel heel mooi aan op de Innerlijk contact Verbinding.
Het zijn net een broertje en zusje van elkaar, die prachtig op elkaar aansluiten.
Ik vind ze veel op elkaar lijken en toch zijn ze anders.

Ik zou zelf als eerste de Innerlijk contact Verbinding willen ontvangen en daarna de Interpretatie Verbinding. De Innerlijk contact Verbinding zet jouw deur naar binnen verder open en de Interpretatie Verbinding zorgt ervoor dat je alles met meer diepte en gevoelsmatige kleur kunt waarnemen en in jezelf opnemen.
Het contact met dat wat je waarneemt wordt dieper door de Interpretatie Verbinding, terwijl de Innerlijk contact Verbinding de toegangsdeur naar je eigen innerlijk en systeem beter opent, meer opent

De Innerlijk contact Verbinding zorgt ervoor dat de deur verder open gaat en de Interpretatie Verbinding zorgt ervoor dat je datgene wat je door die deur kunt zien, vanuit een diepere zachtheid in je opneemt en daardoor een kwalitatief dieper contact maakt.

Moeilijk hoor, om dat verschil uit te leggen, maar ik voel wel duidelijk het verschil en hoe beide Verbindingen elkaar hierin aanvullen.”


We waren nog vergeten om u te vragen waarom u deze Verbinding de ‘Plaat voor me kop Verbinding noemde.

“Ja, dat klinkt niet hè, voor zo’n prachtige zachte Verbinding. Dat sloeg dan ook meer op mij, op een eigenschap of neiging die ik daarmee graag wilde ‘aanpakken’. Niet dat ik nou altijd een ‘bord voor m’n kop’ heb, zeker niet, maar ik kon tijdens mijn leven best wel rechtuit, recht voor m’n raap zijn.
En dan kun je wel eens op iemands tenen gaan staan, iemand raken in een gevoelig punt. Ik had het gevoel - en dat klopt ook - dat deze Verbinding je fijngevoeliger kan maken, ook in de manier waarop je je uit. Je gaat veel meer de nuances zien en voelen.”


Een week later:

“De Interpretatie Verbinding (hou je vast) geeft het leven meer diepte. Het kwam er zo maar uit, en dat voelt ook zo. Het geeft het be-leven meer diepte, meer nuances en dat voelt fijn. Van een cha-cha-cha (schrijf je dat zo?) verandert het leven in een tango. Meer diepte en daardoor meer passie in het leven. Als je het leven met meer kleur, diepte en nuances beleeft, gaat het meer ‘leven’, krijgt het leven meer kleur en voel je er meer passie bij.

Ja, ik vind het een fijne Verbinding. Alsof je wereld van zwart-wit in kleur verandert.”


“Ik wil graag de 'Zuivere klank Verbinding' ontvangen, als die bestaat. Je zou bijna zeggen, dat dat de Oprechtheid Verbinding is, maar misschien is er een andere Verbinding die daar op aansluit en die ik aanvoel als de Zuivere klank Verbinding.

We gaan de lijst van de Verbindingen langs en de 'Zuivere klank Verbinding' blijkt de Interpretatie Verbinding te zijn.

Het klinkt inderdaad als muziek, als hele mooie piano muziek. Ik voel een beter contact met de dingen om me heen, die ik kan 'aanraken' en ook met de energetische klanken van deze muziek. De klanken van deze Verbinding. Ze voeren je mee, hoog mee. Het is alsof jouw systeem, jouw 'muziek instrument’, gestemd wordt. Zuiverder gestemd wordt. Je wordt fijngevoeliger en raakt meer de juiste snaar aan in jezelf of in contact met je omgeving.

Je slaat de juiste toetsen aan, met het juiste timbre. Je hoort de klanken beter en zuiverder, voelt beter wat zij jou te zeggen hebben. Je antenne voor het aanvoelen van allerlei dingen wordt zuiverder, fijner afgestemd.

Je slaat daardoor veel minder de plank mis en interpreteert beter wat je voelt of waarneemt.
Je maakt op een directere en intensere wijze contact met het leven en met jezelf. Primair met jezelf, omdat je vanuit jezelf het leven ervaart. Jouw systeem, jouw gevoel is jouw klankkast waarin je jouw gevoel en het leven kunt 'horen', waarnemen.

Als die klankkast zuiverder gestemd is, geeft het beter weer wat het opvangt. Daardoor maak je een zuiverder contact met datgene wat je 'opvangt', of het nu een gevoel is in jezelf of iets dat je 'om je heen' waarneemt.

Ja, ik vind dit een hele fijne, prettige, mooie, zuivere Verbinding. Die vult de Oprechtheid Verbinding heel mooi aan. De Oprechtheid Verbinding zorgt ervoor dat je het bewust voelt als je 'kronkels' in je gevoelens maakt, waardoor je zuiverder en oprechter kunt voelen.

De Interpretatie Verbinding maakt jouw systeem, jouw 'klankkast' zuiverder, waardoor je een zuiverder en directer contact met jezelf en je omgeving, met het leven kunt maken.

Een heel waardevolle combinatie. Twee Verbindingen die je helpen om goed in het leven te staan, op een volwassen en 'dragende' manier in het leven te staan. Deze Verbindingen verhogen de waarde van het leven, en dragen er toe bij dat je op een oprechte manier aan het leven deelneemt.

Ja, heel mooi.”

Een week later:“Ik vind de Interpretatie Verbinding een heel fijne Verbinding. Werkt rustgevend. Geeft een zuivere toon. Die eenduidigheid en zuiverheid in jezelf die je voelt door de juiste gevoelsmatige afstemming, voelt goed.”


Lees meer: Interpretatie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Organisatie Verbinding

Het overleden familielid geeft aan dat hij graag de ‘Lik op stuk’ Verbinding wil ontvangen.
Weer een cryptisch raadseltje. We zijn benieuwd of deze Verbinding al bestaat, en zo ja, welke Verbinding dat zou kunnen zijn.
We zijn de Verbindingen op de website langsgegaan en testen dat het om de Organisatie Verbinding zou moeten gaan, al begrijpen we nog niet helemaal waarom.

We vragen het overleden familielid of hij de Organisatie Verbinding bedoelt en zo ja, waarom de Organisatie Verbinding voor hem persoonlijk als de ‘Lik op stuk’ Verbinding voelt.


Ja, die bedoel ik, die bedoel ik. Waarom ik die zo ‘noemde’: Ik druk altijd het gevoel uit dat de Verbinding mij geeft, zonder alle namen precies te kennen. Als jullie dan de naam noemen, geeft die naam mij dan hetzelfde gevoel. 

Waarom ‘lik op stuk’? Lik op stuk betekent voor mij dat je heel alert kunt reageren en heel direct. Natuurlijk noem je dat alleen zo bij bijvoorbeeld een conflict situatie, dat je iemand dan ‘lik op stuk’ geeft, maar ik bedoel dus meer het algemene gevoel van alert kunnen reageren door meteen te voelen hoe iets in elkaar zit.

Daarvoor moet je overzicht hebben en direct kunnen ‘scannen’ wat de situatie is. Pas dan kun je alert reageren. En organisatie vermogen heeft alles te maken met overzicht hebben, alles in de gaten houden, handelen, weten waaraan je meer en waaraan je minder aandacht hoeft te besteden. Alles draaiende kunnen houden. Daarom voelt het voor mij als een ‘Lik op stuk’ Verbinding, hoewel dat natuurlijk letterlijk gezien niet de volledige lading van de Verbinding dekt.

Dat is een persoonlijke associatie van mij, iets wat de Verbinding mij zou kunnen geven.
Het gevoel van alert zijn, je zaakjes op orde hebben en goed kunnen handelen op het juiste moment.

Ontvangst Organisatie Verbinding:

Ik zou bijna zo’n geluid maken van zo’n ouderwetse stoomlocomotief, tsjoek, tsjoek, tsjoek.
Er komt iets binnen dat goed geolied voelt, waarin alle radertjes goed op elkaar af zijn gestemd.
Iets dat vooruit gaat, vaart heeft, niet nadenkt maar doet. Het denken en doen vormen één geheel. Tijdens het doen wordt gedacht en geanalyseerd, ontstaat overzicht. Alleen denken zonder doen lijkt tijdverspilling. Al doende denkt men :~).
Daar zit een kern van waarheid in. Bij deze kwaliteit, deze Verbinding is het denken en analyseren deel van een proces waarin al verandering plaats vindt, waarin al gehandeld wordt.

En nooit worden er overbodige stappen gezet. Elke stap is er één, leidt tot het eindresultaat, voor zover er een ‘vast’ eindresultaat is. Want deze Verbinding heeft de kwaliteit in zich, het organisatie vermogen, om uit elk resultaat weer een volgende stap voort te laten komen voor iets nieuws of iets beters. Deze Verbinding laat creatieprocessen doelmatig en functioneel verlopen, geen verspilde moeite.

Ik vind het een mooie Verbinding, die voelt als - ik wilde zeggen gereedschap, maar dat is het net niet, het komt wel heel dichtbij.

Het is in ieder geval een Verbinding waar je net zo blij mee bent als een goed stuk gereedschap. Je kunt ermee uit de voeten.

Ik heb het gevoel dat cliënten deze Verbinding nog niet altijd volledig op waarde schatten, als ze de tekst lezen en de Verbinding nog niet hebben ervaren.

We voelen dat het overleden familielid eraan twijfelt of het juist is, als hij dit zegt. We weten ook dat hij dit niet voor niets zegt, dus daar moet een reden voor zijn. Mogelijk heeft de Organisatie Verbinding een kwaliteit die nog niet bekend is en ook nog niet beschreven wordt in de tekst. Misschien komt zijn gevoel daar vandaan.

We vragen het overleden familielid om daar op in te tunen, om te voelen of hij die nog onbekende kwaliteit kan voelen.

O, dat is leuk om te doen. Dat ga ik proberen.
Ik zie in een beeld - iets grappigs - een zaag die in de hemel steekt, naar beneden gericht en er wordt een luikje in de hemel (de lucht) gezaagd. Dan is er dus een vierkant gat in de hemel (de lucht) en daar kan iets in doorgegeven worden naar beneden.

Wat zou het zijn? Even kijken.
Er wordt iets naar beneden gelaten, aan een touw wordt iets naar beneden gezakt. Sorry dat ik me niet goed uitdruk :~) Ik kom even niet op de juiste werkwoorden, maar ga daar nu niet mijn hoofd over breken, het gaat om het beeld, daar moet ik me op richten.
Er komt dus iets naar beneden, net als bij een verhuizing, zo’n ouderwetse verhuizing of zo’n pakhuis.
Wat is daar toch mee, ik snap er niks van. Als ik het nou maar snap :~).

O god, nou komt er een hele grote hand naar beneden, nou moet het niet nog gekker worden. Het doet denken aan de hand van God, zoals in zo’n oud schilderij, een symbolisch beeld, zoals ze dat in de tijd van de Grieken gebruikten.

Het is een symbool. Je ontvangt - het klinkt best als nogal wat - Goddelijk gereedschap, vanuit het overzicht van iets dat groter is als jezelf als individu.
Ik ben niet kerkelijk opgevoed hè, dus het is nogal wat om dat te zeggen voor mij, het voelt bijna hoogdravend. Maar ik zag het wel zo.

Je voelt een innerlijke organisatie in jezelf die aansluit op een groter geheel, waardoor de dingen soepeler verlopen. Je doet de dingen op het juiste moment, voelt je aangesloten op een groter geheel. Alsof je onzichtbare radertjes van het grote geheel voelt, waar je op bent aangesloten.

Als je je aangesloten voelt op de radertjes van ‘het grote geheel’ neem je de juiste stappen op het juiste moment, sluit wat jij doet, beter aan op alles om je heen.
Want ik ben ervan overtuigd, dat die radertjes bestaan. Uiteindelijk is alles met alles verbonden en beïnvloeden we zo ook elkaar.

Dat had ik niet verwacht van deze Verbinding, maar het voelt wel zo, ik kan het nu ook zien.
En dat geeft een verdiepende / verdiepte dimensie aan deze Verbinding, geeft het iets … en toen moest ik lang nadenken, want ik ben niet kerkelijk opgevoed, maar het voelt als: geeft het iets religieus. In de zin van het grootse en het mysterie van het ‘ongeziene’ van het leven.
Het onzichtbare mysterie achter en in het leven, dat het leven haar diepte en schoonheid geeft.

Een week later:“De Organisatie Verbinding leert mij ook om te ontspannen waneer het niet doelmatig is om me in te spannen of na te denken. dat is wel fijn. Je raakt afgestemd op het natuurlijke ritme dat een proces heeft, of het nou een creatieproces is of een ontwikkelingsproces. 


Deze Verbinding leert mij om op het juiste moment (innerlijk) te handelen en op het juiste moment te ontspannen. Dus om juist ‘niets te doen’ als dat toch nergens toe zou leiden, omdat het op dat moment niet nodig is. Dat geeft rust en geeft je het gevoel van een innerlijke structuur. Want de werking van de Organisatie Verbinding is natuurlijk gebaseerd op het principe van een goede innerlijke structuur. Van daaruit doe je de dingen in je leven vanzelf gestructureerd, of in ieder geval meer gestructureerd.”

Lees meer: Organisatie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Levensdromen Verbinding

Het overleden familielid waar we contact mee hebben, geeft door dat hij graag de ‘Bevlieging Verbinding’ wil ontvangen, dus we gaan uitzoeken en invoelen welke Verbinding dat voor hem kan zijn :~). 

Het overleden familielid bedoelt hiermee: ‘Bevlogenheid Verbinding’. Toen we ‘Bevlieging Verbinding hoorden en opgeschreven, voelde dat als ‘Bevlogenheid Verbinding. In het Hiernamaals wordt vaak creatief met taal omgegaan.
We hebben in de lijst van de Verbindingen gekeken welke Verbinding het meest de kwaliteit heeft van ‘Bevlogenheid Verbinding.’ Dit blijkt de Levensdromen Verbinding te zijn.


“Wouw, dat voelt mooi, dat voelt leuk! Goh, ik sta hier te swingen. Het voelt echt leuk, deze energie, alsof ik met haar kan dansen :~)
Ja, deze Verbinding brengt mij in beweging, nodigt mij uit tot leven, echt leven.

En dan komt er een oud stukje in mij omhoog, die - als ‘ie ten dans gevraagd wordt door een mooie dame (‘het leven’) - na een tijdje snel weer aan de kant gaat zitten, want het wordt nou toch wel een beetje eng :~) Snel weer in je veilige hoekje.

Ja, deze Verbinding nodigt uit tot leven, vraagt je ten dans. Nodigt je uit je dromen waar te maken en te laten zien wie je bent. Te laten zien hoe mooi je bent, in je innerlijke schoonheid en gratie.

Deze Verbinding laat iedereen meer tot z’n recht komen, is gevend en gul. Nodigt uit om uit je hoekje tevoorschijn te komen, om tot je recht te komen.
Oh, dat zei ik vlak daarvoor ook al, ‘tot je recht komen’. Ik zat die zin nog even te lezen. Mag je ook weglaten, die tweede keer.”

Ja, dit is een mooie Verbinding, een heel fijne.

Een week later:

“De Levensdromen Verbinding geeft me een gevoel van ‘opluchting’, een gevoel van ruimte, van levensadem. De ruimte voelen om te kunnen bewegen, innerlijk te bewegen.

Los van ‘levensdromen’ geeft deze Verbinding mij dus in het algemeen een ander levensgevoel.
Ik heb dat niet zo in jullie tekst op de website zien staan - ik ‘lees’ die ook niet echt, maar kan wel de inhoud voelen die jullie aan de tekst hebben meegegeven - maar ik voel dat effect wel.

Zoals de Levensmoed Verbinding je innerlijke moed en wat meer bravoure geeft, geeft de Levensdromen Verbinding mij een gevoel van ademruimte en innerlijke levensvrijheid. Dat is natuurlijk ook de basis, of in ieder geval een belangrijke basis, voor het realiseren van levensdromen.
Je moet eerst innerlijk - bewust of onbewust - jezelf de ruimte geven om levensdromen te kunnen realiseren. En die innerlijke ruimte is duidelijk voelbaar. Het is een fijn gevoel.”

Lees meer: Levensdromen Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Innerlijk contact Verbinding   

"Dat is een stille Verbinding, een reis naar binnen. Deze komt niet van buiten naar je toe, deze nodigt je uit om naar binnen te gaan.
Je voelt je naar binnen getrokken als in een heel bijzondere reis, alsof je jezelf voor het eerst goed gaat zien en nieuwe dingen ontdekt, heel subtiele dingen en heel verrassende dingen, waardoor je denkt: o, voel ik dat zo, o, zie ik dat zo? O, ben ik zo.

Je beeld van jezelf verandert, je moet het wel loslaten, want nu blijkt dat er helemaal niks van klopt."

"Het leven wordt hier steeds rijker, met alle Verbindingen die ik heb ontvangen.
Ik heb een weg gevonden door ‘het donker’ heen, door iets ‘ondoordringbaars' in mezelf, je zou het kunnen vergelijken met een heel dichtbegroeid bos, waar geen paden zijn en waarvan je geen idee hebt wat er zich allemaal in dat bos bevindt.
De Innerlijk contact Verbinding maakt als het ware begaanbare paden, liever gezegd, je kunt die door de Innerlijk contact Verbinding beter maken.

Daardoor kun je jezelf, ook in die ‘onbekende delen’ van jezelf, beter leren kennen. Ik heb daardoor dingen ontdekt in mezelf, die ik tot nu toe nog niet wist en dat maakt het beeld van jezelf veel completer, met veel meer schakeringen en nuances. En dat vind ik mooi.

Het is heel mooi om zo’n ‘onbekend stuk bos’ in jezelf binnen te gaan en daar allemaal stukjes van jezelf te vinden, te ontmoeten, die je al lang vergeten was. Het is zo mooi hoe vertrouwd het dan voelt, hoe je jezelf dan direct (weer) herkent. Het geeft een heel andere kijk op jezelf en je leven.


Het is alsof je eerst ‘alleen’ was, en dan ‘met z’n allen’, met allemaal oude stukjes van jezelf, die in de loop van je leven(s) in de vergetelheid waren geraakt. 
Je ontmoet dan ook oude kwaliteiten en talenten van jezelf, die je daardoor weer kunt gaan gebruiken. Zo werkt het tenminste in het Hiernamaals, dan mag je ook weer oude kwaliteiten en talenten uit vorige levens gebruiken."


“De Innerlijk contact Verbinding is een ware rijkdom, voor jezelf. Je krijgt er een ruimte bij, een verdieping en dimensie in jezelf, omdat je jezelf dieper kunt voelen. Je kunt jezelf daardoor beter in bezit nemen. Je voelt jouw reacties eerder en duidelijker en voelt beter wat je voelt. En dat is een rijkdom, als je jezelf beter leert kennen en beter op je eigen gevoel kunt inspelen. Het is dan net een ontdekkingsreis in jezelf.

Alsof je in je eigen film speelt. In films kunnen de gevoelens en emoties van de hoofdrolspelers vaak ook zo mooi worden weergegeven, met een prachtige sfeer. Soms lijk je zo'n hoofdrol speler beter te kennen of te begrijpen dan jezelf. De Innerlijk contact Verbinding zorgt ervoor dat jouw innerlijk, jouw leven ook zo mooi voelbaar wordt als in een film. Je begrijpt jezelf beter, voelt jezelf dieper.

En niet alles in een film is mooi of fijn, en dat is in het leven ook zo. Maar een film is vaak wel duidelijk en uitgesproken en dat doet deze Verbinding. Die geeft diepte en contouren aan jouw reacties en gevoel. Je kunt jezelf beter 'lezen'.

De Innerlijk contact Verbinding maakt dat ik mijn gevoel duidelijker voel en dat roept dan ook weer reacties op. Ik ga in contact met mezelf, reageer op mezelf. Het is een beleving.

Ik voel daardoor dat ik besta, ik voel wie ik ben.

Mijn gevoel krijgt bestaansrecht, wordt door mij gehoord. Ik ga in gesprek. Ik vul mezelf met warmte en kleur. Er gaat een wereld voor me open, de wereld die ik ben, met mijn geschiedenis, mijn verlangens en mijn verdriet.

Ik verdwijn in mezelf alsof ik plaatsneem achter een piano of een vleugel en speel de muziek die ik ben. Ik luister naar mijn tonen en reageer met nieuwe tonen, luisterend, voelend. De stilte die er ook mag zijn. Ik geef mezelf ruimte in klanken, kleuren en verstilling.

Zo leef ik wie ik ben, zo geef ik mezelf bestaansrecht.

Houden van het leven is houden van wie je bent. Aandacht geven aan je innerlijke stem. Luisteren, voelen, in jezelf doordringen.

Alle liefde en pijn in jezelf ontmoeten, ontvangen. Daaruit ontstaat nieuw leven en een nieuw begin. Alles is in jezelf besloten, het begin en het einde dat altijd opnieuw begint.

De eeuwigheid is vindbaar in jezelf.

De Innerlijk contact Verbinding opent die wereld, de wereld die je omsluit, ontsluit zich.

Het is een rijkdom om jezelf zo beter en dieper te kunnen leren kennen.
De Innerlijk contact Verbinding is een hulpmiddel om dat te kunnen bereiken. De Verbinding helpt je om deze poort te openen in jezelf en jouw wereld te ontdekken.”

Bas en Marieke: Je hebt je nog nooit zo mooi uitgedrukt, zo poëtisch. En dat wat er gisteren bij jou uitgekomen is, dat stond duidelijk tussen jou en dieper voelen in.

“Ja, dat klopt, want in mijn diepere voelen was de verscheurdheid die ik hierin heb geleefd, voelbaar. Dus die pijn kwam eerst omhoog. Pas dan kan ik in het algemeen in mijn diepte komen, voor zoveel verschillende thema's. 

Dit was als het ware het thema dat het deksel vormde boven dit niveau in mij.Ik ben er blij mee dat ik op zo'n mooie manier hieraan kan werken met de Verbindingen. Het is zo gestructureerd tegelijkertijd. Elke Verbinding is als een catalogus van ontelbare mogelijkheden en thema's die je kunt verkennen in jezelf. Elke Verbinding is een ander gereedschap.

Dat voelt heel geordend, als je zo aan jezelf kunt werken, met zo'n grote rijkdom aan gereedschap. Het voelt zo compleet. Zo ondersteunend ook.

Deze Verbinding geeft me heel veel rust. Ik kan een grotere diepte in mezelf bereiken. Nog meer naar mijn centrum, nog dieper in het centrum in de storm, waar alles stil is en waar de waarheid voelbaar is. De eeuwigheid is voelbaar en vindbaar in die diepte in jezelf.

Daarmee overstijg je de schijnbare grens tussen leven en dood, die niet bestaat, omdat alles eeuwig is, meer dan eeuwig, oneindig. Maar eeuwig is lang genoeg voor mij :~).”

Bas en Marieke: Het is echt alsof je vleugels hebt gekregen.

“Ja, vleugels van vrijheid in jezelf.”

Een week later:

“Ik vind deze Verbinding en de ontvangst daarvan een mooie ervaring. Het heeft iets sereens, alsof je op een verstilde manier contact maakt met jezelf, jezelf beter leert kennen. Bijna als een huwelijk, een relatie met jezelf aangaan. En dat kan soms ook confronterend zijn, maar de boventoon is dat het een heel mooi proces is voor mij.

In de verstilling en verdieping vind je zowel jouw essentie en innerlijke schoonheid als het rauwe van pijnlijke gevoelens, over verkeerde afslagen in je leven. Dingen die je eerst niet voelde worden dan beter voelbaar. 


Tenminste, dat is hoe deze Verbinding hier werkt, want hier zijn we er natuurlijk helemaal op gericht om jezelf 'in ogenschouw' te nemen, te doorvoelen en de balans opmaken, zodat je weer aan een nieuw traject op Aarde kunt beginnen, een nieuw leven. En dat kan alleen als je voldoende hebt gevoeld en geleerd van je voorgaande leven. Doe je dat niet, dan blijf je levens lang in een repeteerstand.
Dat wil ik niet, dus ik ga mezelf aan, zie mezelf onder ogen. En deze Verbinding vormt voor mij een onmisbaar instrument voor dit proces.”

Lees meer: Innerlijk contact Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Concentratie Verbinding

“Dit voelt als muziek met een heel rustig, zeker tempo. Muziek die goed geordend voelt. Met een mooie innerlijke ordening.

Er komt een klein beetje pijn in mijn zonnevlecht omhoog. Misschien omdat ik in mijn leven veel met en voor anderen geleefd heb, altijd op mijn medemens gericht ben geweest. Dat versnippert jezelf tegelijkertijd ook een beetje, al heb ik het altijd heel gezellig gevonden. Ik voelde me er wel bij in mijn element. Ik heb een groot gezin gehad en was altijd onder de mensen.

Mezelf op iets concentreren, die kwaliteit helemaal ontwikkelen en uitleven, dat stond in mijn leven niet primair. Ik vond het wel heerlijk om bijvoorbeeld te handwerken, daarin vond ik rust en concentratie. 
Nu ik deze Verbinding ontving, lijkt het net alsof dat gevoel van concentratie en focus dat deze Verbinding mij geeft, tijdens mijn leven onbewust niet 'mocht' van mezelf. Ik was altijd op de buitenwereld gericht en dat moest ook wel met zo'n groot gezin.

Dat maakt deze Verbinding voor mij extra bijzonder. Het gevoel van concentratie dat niet primair gekoppeld is aan 'iets nuttigs' of 'iets 'praktisch' doen, maar gewoon vanwege het mooie innerlijke gevoel dat het geeft, van je werkelijk op iets kunnen focussen vanuit een innerlijke helderheid. Genieten van die kwaliteit, die geestkracht, die kracht van de geest.

Ja, ik vind het een heel mooi gevoel, alsof ik met een onzichtbare pijl en boog innerlijk 'raak' schiet.
Opvallend, dat ik mijzelf dat gevoel onbewust ontzegde, tijdens mijn leven. Het klinkt zo onlogisch, want wat zou er mis mee zijn. Het paste gewoon niet in het beeld dat ik als vrouw van mezelf had. Je moet je niet focussen op een innerlijk beeld, een gedachte, zoiets abstracts, nee, je moet eenvoudigweg 'doen', met praktische of sociale dingen bezig zijn.

En deze Verbinding voelt dan vanuit dat 'idee' over jezelf als 'luxe', geestelijke rijkdom voor geestelijk rijke mensen. Alsof er zelfs op geestelijk gebied klassen en standen zijn en ik mezelf onbewust tot de 'sociaal ingestelde, praktisch ingestelde klasse' rekende.

Als ik mezelf toen had horen zeggen wat ik nu zeg, zou ik (van toen) mezelf (van nu) niet helemaal kunnen volgen :~).

Ik vind dit een mooie Verbinding. Het voelt als een geestelijke rijkdom, een schat, een kostbaarheid.

Voor mensen op Aarde, in de drukte van alle dag met alle indrukken die er dagelijks op je afkomen, lijkt deze Verbinding me onontbeerlijk, om je in de huidige moderne maatschappij goed staande te kunnen houden.

Maar zelfs als je het niet druk hebt, brengt deze Verbinding je heel veel. Ik heb hier geen drukte en ervaar deze Verbinding als iets moois om van te genieten, iets kostbaars. Geestelijke helderheid, die voelt als mooi piano spel, heldere tonen, met trefzekere aanslagen.
Dat woord (aanslagen) doet me in de huidige tijd aan iets heel anders denken, maar ik bedoel natuurlijk de aanslag op de piano, hoe je de toetsen aanslaat.

Nou, ik ben er weer heel blij mee. Het voelt als een heel mooi cadeau.”


“Ik zou graag een Verbinding willen ontvangen waardoor ik door de weerspiegeling van dingen iets kan aanvoelen of een inzicht kan krijgen. 

Als je bijvoorbeeld naar een water oppervlak kijkt, dat je dan iets invalt, of dat je dan iets voelt. Het voelt als 'tussen de werkelijkheid' kunnen kijken of in de dingen om je heen iets van jezelf weerspiegelt zien waar je je nog niet eerder bewust van was. Een Verbinding die je inzichten en bewustzijn geeft, een Verbinding die maakt dat de dingen die je om je heen ziet een spiegel voor je kunnen vormen, wanneer dat nodig of zinvol is.
Een spiegel waardoor je inzichten krijgt, verrijkende inzichten of inzichten krijgt over jezelf en je gevoel.

Ik weet niet of dit een nieuwe Verbinding zou zijn, dan zou ik hem de Spiegel Verbinding noemen, of dat deze kwaliteit in een bestaande Verbinding besloten ligt.”

Bas en Marieke: We hebben het gevoel dat de Concentratie Verbinding dit aspect in zich heeft. We testen dat er geen 'Spiegel Verbinding' komt.

“Ik zou de Concentratie Verbinding graag willen ontvangen, ik ben benieuwd.

Ik voel tromgeroffel, aanzwellend en met een prachtig ritme, snel en tegelijkertijd. Meerdere trommels tegelijkertijd die in een exact op elkaar aansluitend ritme spelen.
Met een behendigheid en geoefendheid waar pure concentratie uit spreekt. Het soort concentratie waarbij je gebruik maakt met de mogelijkheden, de capaciteiten van je systeem, waardoor het schijnbaar moeiteloos gaat.

Er komt een gevoel uit mijn systeem omhoog, als reactie op deze gepassioneerde concentratie en behendigheid, een gevoel van alle keren dat ik mij niet volledig verbond, me afzijdig hield.

Concentratie is ook passie, je werkelijk ergens mee willen verbinden en je ergens heel gericht voor inzetten.
Dat geeft een fijn gevoel. Het gevoel van 'oefening baart kunst'. Het gevoel iets steeds verder te beheersen. Dan wordt het een gave. Gaven ontstaan uit toewijding, iets graag willen en het elke keer opnieuw doen. Dan maak je iets stap voor stap eigen. Een gave krijg je niet cadeau, daar kunnen levens van toewijding aan vooraf zijn gegaan.

Ik ben benieuwd of dat spiegelgevoel, dat ik in het begin beschreef, voor mij ook voelbaar is in deze Verbinding. Ik ga me daar op richten, om te zien of ik dat kan ontdekken.

Wat me in eerste instantie opviel is het spiegelende effect dat het tromgeroffel mij gaf.
Het gepassioneerde en behendige, dat feilloze, dat geoefende, werkte als een spiegel voor mij, riep oude gevoelens in me op van 'me niet ergens aan verbinden', niet gepassioneerd zijn.

Ik ga verder voelen of ik nog andere vormen van spiegels kan voelen in deze Verbinding.

Deze Verbinding leert je om werkelijk ergens naar te kijken, om je werkelijk ergens mee te verbinden. Om te focussen en daardoor ook opmerkzaam te zijn. Als je je ergens werkelijk mee verbindt en focust, dus ergens echt naar kijkt, kan datgene voor jou ook een spiegel zijn waar je in kijkt. Een spiegel voor jezelf, voor jouw gevoel of voor het leven. Het kan bespiegelend werken of het kan een confronterende spiegel voor je vormen.

Confronterend als je eigenlijk niet in die spiegel wilde kijken, dan word je met je neus op de feiten gedrukt en bespiegelend, inzicht geven als je naar deze inzichten op zoek bent. Dan voelt de spiegel die de Concentratie Verbinding je kan geven, niet confronterend.

Pas als je je echt met iets verbindt, kan datgene een spiegel voor je zijn.

Terwijl ik zo vertel wat er in me op komt, blijft er in de ondertoon een wat treurig gevoel in mij. Misschien nog steeds door alle keren in mijn voorgaande leven waarin ik mij niet werkelijk verbond en in afzijdigheid leefde.

De Concentratie Verbinding staat voor jezelf verbinden en je ergens aan geven, voor toewijding.
Deze Verbinding gaat dus niet alleen over 'je beter kunnen concentreren en minder snel afgeleid zijn'.


Deze Verbinding gaat ook over passie. Dezelfde passie waarmee een onderzoeker een nieuwe uitvinding doet of een geheim ontrafelt. De passie waarmee je een moeilijke taal na veel oefening vloeiend kunt spreken, waardoor er een wereld voor je open gaat. Maar ook de concentratie en het gevoel van verbinding waardoor je in kleine dingen de schoonheid van het leven kunt zien. Genieten van details en kleine dingen, van onopvallende dingen.”

Bas en Marieke: Je vertelde net dat er een wat treurig gevoel in jou naar boven kwam.
Omdat een Verbinding in het Hiernamaals bijna werkt zoals een behandeling op Aarde werkt, kun je in het Hiernamaals voor de uitwerking van een Verbinding ook een Einddoel-demo toepassen.
Vind je het interessant om dit voor dat treurige gevoel te doen?


“Ja, dat is een goed idee. Meteen daarna voel ik wel een lichte tegenzin :~), maar ik ga het wel doen. Ik bedoel dat ik er meteen even tegenop zag om te voelen wat daar achter zit.

Ik voel een diepe angst dat als ik mij werkelijk ergens mee verbind, vanuit mijn wezen, dat ik dan afgewezen word. Alsof het leven mij dan afwijst, ik niet 'welkom' ben. Blijf jij maar afzijdig, langs de kantlijn, we hoeven jouw betrokkenheid niet. Je inzet, oké, maar geen betrokkenheid vanuit je hart, vanuit hart en ziel.

Ik weet waar dit vandaan komt, het stamt uit het allereerste begin van mijn leven.

Wat mooi, dat een Verbinding dit oude gevoel in mij omhoog kan halen, zodat ik het kan verwerken. Het is ongelooflijk hoe zo'n onbewust gevoel, dat zo diep in je systeem zat gegrift, je hele leven kon bepalen, en hoe de Concentratie Verbinding dit gevoel feilloos en fijngevoelig omhoog haalt, op een zachte en heldere manier. 
Een spiegel waar je in durft te kijken omdat die niet genadeloos is maar zacht. Door deze zachte spiegel durf ik er in te kijken en durf ik het gevoel te voelen. Het is een omarmende spiegel die jou liefdevol 'omsluit', ik weet even het juiste woord niet.

Het is een spiegeling die warm en oplossend voelt. De pijn trekt nu al langzaam weg en het geeft me de kracht om te 'staan' en naar mezelf te kijken.

De Concentratie Verbinding helpt je dus niet alleen om je met een bezigheid, een activiteit te verbinden maar helpt je daardoor ook om je dieper met jezelf te verbinden.
Dat is heel mooi. Het voelt heel zinvol en productief, constructief, opbouwend op verschillende manieren. Je verbinden met jezelf en het leven.

Ja, dit geeft een heel vervullend gevoel. Ik ben er dankbaar voor.”

Een week later:

“Er zit een diepe pijn in mij en die beneemt me af en toe de adem, waardoor ik dan op dat moment daardoor in beslag genomen ben en op dat moment niet uitzend, overbreng.

Ik vermoed dat het nog steeds een proces in mij is dat op gang gekomen is door de Concentratie Verbinding.In het Hiernamaals ben je voor een deel bezig met het verwerken van je voorgaande leven, alles doorvoelen en er op terug zien. Dus het leven in het Hiernamaals is wat dat betreft één groot terugblik- en verwerkingsproces.

Om die reden, door de aard van het bestaan in het Hiernamaals, kunnen Verbindingen je in het Hiernamaals in een ontwikkelingsproces brengen. Verbindingen kunnen als het ware 'materiaal aanleveren', in jou naar boven brengen, voor een ontwikkelingsproces dat je sowieso hier aan moet gaan, vroeger  of later.

De Concentratie Verbinding, met z'n thema van 'je werkelijk met iets verbinden', door te focussen, je verbinden aan iets vanuit passie, heeft in mij diepe gevoelens omhoog doen komen over het thema 'mezelf verbinden versus 'afzijdig blijven'. Dat hele gebied, van mezelf verbinden en dat juist niet doen. En de pijn die daar achter zit. Die pijn kwam net nog even omhoog.

In die zin brengt deze Verbinding mij veel, al; is dat niet de directe werking die de Concentratie Verbinding op Aarde heeft.

Die primaire werking van jezelf concentreren, focussen, die kan ik ook voelen hoor. Maar dat verwerkingsproces trad wat meer op de voorgrond deze week. Ergens doet het me zelfs al pijn om er over te spreken. Ik heb het duidelijk nog niet verwerkt, dat kost tijd.

Zou er een Verbinding zijn die juist gericht is op het verwerken van gevoelens, die ik nog niet heb ontvangen?”

Bas en Marieke: We hebben gekeken welke Verbinding je nog niet ontvangen hebt, die hier ondersteunend voor zou kunnen zijn en dan komen we uit op de Innerlijk contact Verbinding.

“O, fijn, dat klinkt heel goed.”

Lees meer: Concentratie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Succes Verbinding

“Deze vind ik nou echt spannend om te ontvangen, net een kind die een cadeautje krijgt, zo sta ik die ‘op te wachten’. Opvallend hoor.

En nu is het stil van binnen. Heel stil. Ik ben naar boven gericht. Het is een mooie stilte, die ik voel in mezelf, alsof alles nieuw is en toch alles er is. Ik bedoel, alsof alles nieuw is en nog gaat komen, en tegelijkertijd is alles er al. Het voelt alsof alles een nieuw begin is. 

Meestal voelt alles in je leven al ingevuld, alles heeft al zijn vorm gekregen. Dit geeft een beetje het gevoel als wanneer je als kind een nieuw kleurboek krijgt waarin nog niets is ingekleurd. Helemaal nieuw. Nog niets buiten de lijntjes gekleurd van toen je een keer minder zin had.

Alles is nog nieuw, een nieuw begin. Niets heeft al contouren gekregen en toch is alles al aanwezig. Je hoeft het alleen nog te ontdekken en te voelen in jezelf welke vorm het heeft.

Dat is het. Deze Verbinding geeft je het vermogen om de essentie van dingen te ontdekken en vanuit die essentie die je voelt, geef je het de optimale vorm in jouw leven. Alles is er al, en je voelt wat de optimale vorm van iets is, hoe iets werkelijk in essentie is.

Als je de essentie en optimale vorm van iets in jezelf kunt voelen, gaat het vormgeven van een idee een project, ook veel soepeler. Alles wijkt dan om datgene wat je wilt realiseren en vormgeven zijn werkelijke vorm, zijn bestaansrecht te geven.

Je kunt het vergelijken met het volgende beeld. Er is een tuin waarin al enkele planten en bomen staan. Maar er zijn ook onzichtbare planten en bomen, die nog niet tot realisatie zijn gekomen, nog niet ‘in de stof’ zijn gekomen. Tegelijkertijd zijn ze er al wel, ze zijn al in essentie, in etherische vorm in die tuin aanwezig. Als een plant of boom dan tot wasdom komt, volgens die vorm die er in etherische vorm al is, al staat, gaat dat soepel en wordt dat een prachtige plant of boom.

Wat de Succes Verbinding doet, is jou het vermogen geven om de essentie van een idee, een project, iets dat je wilt doen of creëren te laten voelen. Je voelt de vorm die het project van nature al heeft in jezelf. En als je het project dan gaat vormgeven, realiseren, neerzetten volgens die geestelijke vorm die je (onbewust) in jezelf voelt, heb je de wind mee, je bouwt dan op dat wat er etherisch al staat.

De Succes Verbinding geeft je dus het vermogen om de geestelijke en etherische blauwdruk van een creatie in jezelf te voelen en die als leidraad te nemen bij het realiseren van het project.
Op geestelijk niveau neemt de creatie die ruimte al in vóórdat het in de stof gerealiseerd is. Zodra je de creatie dan vormgeeft, volgens de al aanwezige blauwdruk, vul je dus de ruimte in, die de creatie al ingenomen had voordat het tastbaar werd.

Op deze wijze kun je elk idee, een bedrijf, een creatie, een uitvinding, alles wat je in verbinding met boven laat ontstaan, met succes vormgeven, neerzetten.

Dat is ook waarom de Succes Verbinding een Chakra Verbinding voor het kruinchakra is. Je creëert in verbinding met ‘boven’. Via je kruinchakra ontvang je onbewust informatie daarvoor.

Het duizelt me bijna, de mogelijkheden van deze Verbinding. De diepgang ervan.”

“De Succes Verbinding verbindt je op een vloeiende en zachte manier met jezelf. Het voelt heel verwarmend. Het geeft je de warmte en rondheid, gevuldheid, waarmee je ook uiterlijk succes kunt bereiken. Meestal denk je op Aarde bij succes meteen aan iets bereiken dat je graag wilt bereiken, het bereiken van een doel dat je jezelf hebt gesteld. Maar succes begint met innerlijke volheid, warme, gevuldheid. Probeer je er maar eens op te richten, een zachtheid in je systeem die alles vult.

Als je het beeld van een prachtige bloem voor ogen houdt, dan kun je daar de werkelijke betekenis van succes in voelen. Deze bloem kan nooit zo prachtig bloeien als zij niet volkomen gevuld is van zichzelf, van haar essentie en zachtheid, als zij niet volledig aanwezig is in zichzelf.

Succes is dus volledig aanwezig zijn in jezelf en van daaruit ook volledig aanwezig zijn in datgene wat je doet. Jezelf vanuit je essentie verbinden met wat je doet. Je vult datgene wat je doet en neerzet met jouw aandacht, vanuit jouw essentie. Pas dan kan succes ook buiten jou ontstaan, als je je er werkelijk mee verbindt en ook werkelijk verbonden bent met jezelf, jezelf vult met jouw werkelijke essentie.
En je essentie is altijd zacht en warm en krachtig.

Verbonden zijn met jezelf en met de Aarde is dus essentieel voor het leven, in alle gebieden.

En dat vind ik het mooie en verrassende van de Succes Verbinding, het effect dat het op jou persoonlijk heeft, die zachtheid en gevuldheid die je dan kunt gaan voelen, als een bloemblaadje met een zachte textuur en een prachtige kleur en glans.

Een bloemblaadje kan nooit zo mooi zijn als de bloem zichzelf niet volledig zou bewonen, in zichzelf aanwezig zou zijn.

Die innerlijke gevuldheid is voor mij het mooiste succes dat er bestaat.”

Lees meer: Succes Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Spel Verbinding

"Deze Verbinding voelt als muziek, vol kracht, het leven bezingend. Dat hebben we nodig hè, het leven bezingen en vieren, het is vaak zo zwaar.
Deze Verbinding voelt als innerlijke muziek, met ritme. Met ritme kun je iets creëren.

Deze innerlijke dans van de kosmische vrouw geeft eigen vormen aan kosmische informatie. De innerlijke/kosmische vrouw helpt je om kosmische informatie te vormen naar een eigen muziek, een eigen levensdans.

Het is een belangrijke Verbinding voor het plezier van het leven. En plezier is een belangrijke peiler van de kracht van het Goddelijke. Kijk naar een kind, dat nog maar net van ‘boven’ komt en die dat nog weet, die is van nature op zoek naar plezier en schoonheid, naar vreugde. En daar gaat deze Verbinding ook over.

Het haalt de zwaarte van het leven af, die eens nodig was om ons met de materie te kunnen verbinden.
Nu we ons meer met het Hogere en het Goddelijke mogen gaan verbinden is deze kracht onontbeerlijk."

"Het voelt ook als een beekje dat heel speels alle kanten op kan stromen, heel beweeglijk. Heel anders dan de Bestemming Verbinding, die je meer rechte lijnen toont, meer directe Verbindingen. Want als je je doel, je bestemming wilt bereiken, moet je daar recht op af kunnen gaan, dan heb je de meeste kracht om het te bereiken. Dat wil niet zeggen dat de weg naar je doel geen bochten of wendingen mag hebben, maar het moet wel een duidelijk gerichte kracht hebben.

De Spel Verbinding geeft een tegenwicht, die laat je van elk moment genieten en er op reageren."

"Het samenspel van de Bestemming Verbinding en de Spel Verbinding is mooi, het doelgerichte en duidelijke van de Bestemming Verbinding als een soort rode draad en het ritmische en speelse, beweeglijke van de Spel Verbinding die de rode draad van de Bestemming Verbinding leven, ritme geeft.

Net als een boom, die bestaat ook niet alleen uit een stam en rechte takken. Aan die takken groeien talloze fijne takjes, twijgjes en bladeren, die de boom de nodige luchtigheid en beweeglijkheid geven. Zonder de kleine takjes, twijgjes en blaadjes zou een boom een ‘dood’ ding zijn, te stijf.
Zo is het ook met de Bestemming Verbinding en de Spel Verbinding, die houden elkaar in balans.

Ik vind die combinatie prachtig. Zonder elkaar zijn ze eigenlijk niet compleet, geen van beide."

"O, het lijkt op muziek en die muziek die past zich aan aan hoe je je voelt, heel bijzonder. Op dit moment voel, hoor ik dus afwisselend lichtvoetige, vrolijke muziek en iets treuriger muziek, wat wel fijn voelt, omdat dat ook mijn gevoel weerspiegelt en bevestigt.

De Spel Verbinding kan heel ‘meeslepend’ zijn, in de positieve zin van het woord, omdat het je steeds inspireert tot allerlei invallen, ideeën, beelden. Dus je kunt jezelf daarmee heel goed bezighouden, jezelf inspireren.

Nou de Spel Verbinding weet wel raad met stokpaardjes, die maakt er echte paarden van, in beweging, meer gloed, niet dat verstokte en verstijfde. Durf (innerlijk) te bewegen, zegt deze Verbinding. Dat vuur en die beweging krijg je in je.

De Spel Verbinding geeft je meer beweeglijkheid. Dat is heel prettig en ook heel belangrijk. Want het serieuze, als het verstokt is, dat is geen echt leven, dat zijn dogma's waar je je aan vasthoudt, vaste patronen, omdat je je teen niet in het water durft te steken…"

Lees meer: Spel Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Bestemming Verbinding

"Het maakt alles duidelijker voor je en dat vind ik prettig, daar hou ik wel van, duidelijkheid. Zo'n gevoel alsof je minder snel verkeerde stappen neemt, er minder snel net naast zult zitten, dat je minder snel iets zult doen waardoor je achteraf het gevoel krijgt dat dat een gemiste kans was, omdat je de verkeerde beslissing nam.
Je voelt dus inderdaad veel duidelijker welke richting je op moet gaan.

Ik heb het gevoel dat ik hierboven, terugkijkend op mijn leven, nu veel beter kan zien en voelen wat ik eigenlijk anders had willen of kunnen doen, waar ik 'de fout ben ingegaan', terwijl ik dat voor deze Verbinding minder duidelijk kon zien dan nu. Daardoor kun je sneller achteraf van je leven leren dan zonder deze Verbinding. Je ziet veel sneller wat de gevolgen zijn geweest van je keuzes. 
Je ziet ook sneller wat je dan in een volgend leven anders wilt gaan doen, wat je wilt gaan leren. Net alsof je een snellere leerling bent geworden. Het kwartje valt sneller."

"Wat is mijn bestemming, in dat volgende leven. Het is alsof ik daarin meer het heft in eigen handen neem dan zonder deze Verbinding. Alsof ik daarin veel duidelijker grote lijnen kan trekken en veel duidelijker heldere keuzes kan maken voor een richting in een volgend leven.
Het voelt dus alsof ik dat beter zelf kan voelen en hierin iets minder de adviezen van begeleiders nodig heb dan zonder deze Verbinding. En dat voelt heel prettig. Het voelt alsof een volgend leven dan nog beter bij mij zal gaan passen dan zonder de Bestemming Verbinding, nog beter op mijn lijf geschreven, zou je kunnen zeggen. Daarin neem je dus meer het heft in eigen handen, voor zover toegestaan en passend natuurlijk en dat past voor mijn gevoel heel goed bij de kosmische dag."

"Het geeft me stevigheid, een rechte verbinding met boven in mezelf. Het gevoel dat ik op mezelf kan bouwen. Ja, heel stevig, je voelt een duidelijke leidraad in jezelf.

Dit voelt als een heel mooie innerlijke leiding die boven je dagelijks leven op Aarde uit torent, boven het leven op Aarde uittorent. Innerlijke leiding van een duidelijk deel van jezelf die van verder komt dan van jezelf uit dit leven, van verder dan je huidige persoonlijkheid.
En dat voelt heel statig, duidelijk, mannelijk in een mooie vorm."

"De Bestemming Verbinding voelt stevig in het Hiernamaals, omdat alles in het Hiernamaals gericht is op 'bestemming': waar kom je vandaan en waar ga je naar toe? De balans opmaken en je koers uitzetten. Daarom is deze Verbinding zeer behulpzaam voor het Hiernamaals, waarbij de Spel Verbinding essentieel is voor de nodige balans en lichtheid."

Lees meer: Bestemming Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Levensmoed Verbinding

Tijdens een gesprek met één van de overleden familieleden komt een probleem naar voren dat duidt op een tekort aan levensmoed. We krijgen door dat hiervoor een nieuwe Verbinding geïntroduceerd mag worden met de naam Levensmoed Verbinding.

We, Bas en Marieke, hebben besloten de Levensmoed Verbinding in deze tekst alvast te introduceren.
Deze nieuwe Verbinding wordt pas bestelbaar als we een tekst geschreven hebben en die op de website hebben geïntroduceerd. We kunnen niet aangeven wanneer dat zal zijn, maar dat zal nog wel een paar maanden duren.
(Inmiddels is deze Verbinding geïntroduceerd.)

Het overleden familielid wil deze gloednieuwe nieuwe Verbinding graag ontvangen.

“Ja, de Levensmoed Verbinding zou ik heel graag willen ontvangen. Dat lijkt me heel fijn en ook voor anderen. Wat ben ik blij dat ik mijn probleem gewoon open besproken heb.

Ik word er een beetje zenuwachtig van :~) een Verbinding die niemand nog kent, en ik krijg de primeur :~)

Eigenlijk komt die heel stil binnen, als een ‘stille roffel’. Als tromgeroffel dat je niet kunt horen maar wel voelt. Het voelt dus aan de ene kant spannend, maar tegelijkertijd geeft het je rust van binnen.

Deze Verbinding voelt alsof ‘ie niet met de buitenwereld, maar alles met je binnenwereld te maken heeft. Het gaat om innerlijke moed. Om te gaan voelen dat de ‘beren in het bos’ meestal bij ‘luchtkastelen’ horen. Dat het eigenlijk kleine schattige diertjes zijn die je over hun koppie kunt aaien. Het voelt geruststellend, deze Verbinding. Je voelt meer ontspanning, alsof je je eerst niet op je gemak voelt en dan opeens het gevoel krijgt van rustig gaan zitten, je thuis voelen.

Ook voel ik bij de binnenkomst van deze Verbinding een verdrietig gevoel, omdat dat gevoel van niet op je gemak voelen in het leven, niet nodig bleek te zijn. Het voelt zoveel fijner, dit gevoel. En dan voelt het van binnen dat het jammer is, dat je je vaak zo hebt gevoeld. Het voelt zo onnodig.

Tegelijkertijd voelt dit zo duidelijk als een nieuw begin, waarin je je veel fijner kunt gaan voelen.
Het voelt wat dat betreft ook als een heel gezellige Verbinding, die maakt dat je jezelf minder snel op een weegschaal legt, minder op jezelf let, van ‘doe ik het wel goed’, ‘moet het niet een beetje meer zo?’. Nee, je komt dan meer in de flow en meer in de rust tegelijkertijd.”

“Het is zo’n verschil dat ik me nu net iemand anders voel, een ‘moediger’ versie van mezelf. Dat voelt - ik wou zeggen ‘dat voelt heel fijn’ maar wat ik eigenlijk voel is: dat voelt echt lekker!
Je drukt je dus ook wat explicieter uit, dat is wel een leuk gevoel.

Het gevoel dat je meer durft te leven en minder op jezelf let, jezelf minder corrigeert op ‘millimeterwerk’ in je doen en laten. Je wordt er wat losser van, minder geremd, minder stijfjes. Minder zelfbeperking. Meer jezelf laten spreken zoals je bent. Meer schwung.

Deze Verbinding geeft je wat meer ademruimte, als je gewend bent om - onopgemerkt - op jezelf te letten. Als je in de gaten houdt of je de dingen goed doet en zegt. Dat is een soort tweede natuur geworden. Dat gaat automatisch. En het is zo’n verademing als je dat los kunt laten.

Ik denk dat de Levensmoed Verbinding, zoals jullie die zo mooi hebben genoemd, breder werkt, maar dit is het eerste effect op mij, en dat vind ik al prachtig.
Ja het geeft echt het gevoel alsof je beter kunt ademen… Ademruimte, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat is wat het je geeft…

Het geeft je dat gevoel alsof je lekker vlakbij zo’n kampvuur zit, bij de warmte van het vuur en lekker in de vlammetjes staren en een beetje kletsen. Zo voelt het…

Mooi hoor…”

“Ik voel nu al in het contact dat ik er wat losser van wordt, door deze Verbinding, dat is nou precies wat ik zocht. Ik herken mezelf bijna niet meer, en tegelijkertijd voelt het meer thuis in mezelf dan ooit.

Ja, ik moet even aan mezelf wennen, ik voel me net iemand anders die ik zo’n leuke man vind, en dan ben ik dat zelf :-)
Even wennen dat ik mezelf dan niet achteraf afkeur, als ik iets eruit flap, ‘want ik ben toch een nette man ?’ Dat zijn oude conditioneringen, en dat voelt een beetje verdrietig als dat dan even de kop op steekt. Het subtiele vingertje in jezelf. O God wat is deze Verbinding een verademing voor een man als ik. Man, durf te leven.”

“Er komt wel wat verdriet in mij omhoog, over mijn geremde kant en mijn nieuwe vrije kant, die even aan elkaar moeten wennen. Die moeten in elkaar integreren. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Hoe dat gaat voelen. Ik ben heel benieuwd hoe het volgende week voelt. Ik heb er zin in.”

“Ik vind de Levensmoed Verbinding echt een fijne Verbinding. Op mijn lijf geschreven. Ik heb gehoord dat al een paar mensen jullie geschreven hebben dat ze die Verbinding straks graag willen. Ze hebben daar helemaal gelijk in. Het is echt een kanjer van een Verbinding. 

Als je je eerst innerlijk een jongetje voelde, dan voel je je nu een vent, lekker stevig, niet zo snel omver te blazen door een kleinigheidje.

Vóór die Levensmoed Verbinding kun je soms de neiging hebben om over kleine dingetjes te vallen, om je daar druk over te maken. Na de ontvangst van deze Verbinding merk ik dat ik dat veel minder doe, eigenlijk niet meer. 

Ik druk me ook kernachtiger uit. Ik voel me meer … ik wou zeggen ‘recht door zee’, maar dat betekent iets anders. Het voelt wel als ‘recht door zee’ in de variant van ‘niet aarzelen’. 

Is daar een ander gezegde voor, waar ik mee in de war ben? Hierboven word je creatief met taal, je maakt soms je eigen uitdrukkingen met de taal die je kent van je voorgaande leven. Legt er andere gevoelswaarden in.

In ieder geval, ik voel me beter met deze Verbinding. Ik denk dat ik ‘recht door zee’ zei, omdat ik me net zo stevig als zo’n ouderwetse zeeman voel, zo’n zeebonk.
O ja, ik weet al wat ik bedoelde: recht voor z’n raap :~).”


“Ja, dat voelt als een paard dat aan komt galopperen en plotseling voor mij stopt. Het zegt: spring maar op mij en ga maar met mij mee. Ik ben jouw innerlijke stem, jouw passie, jouw levenspassie.
En ik spring op dit paard en laat me meevoeren, de verte in. En ik zie alles om mij heen bewegen en veranderen en ik verander mee. Het leven krijgt vaart en plezier. Wat kan het mij schelen, ik ben in de vaart. Ik ben in beweging, ik leef, ik ga.

Ik denk niet na, moet ik deze stap eerst zetten of eerst die? Nee, de vaart en de beweging bepalen hoe ik ga en waarheen ik ga. Vaart en snelheid zijn een levenskwaliteit die je kunt bereiken door niet te aarzelen, niet te wikken en wegen maar te gaan. In het donker te springen, de stem van je hart volgend. Wat een mooie, gepassioneerde Verbinding.

Heeft ook een heel mooi ritme. Elke Verbinding heeft ritme, geluid, beeld, geuren, kleuren en een structuur.

Nu gaat het paard iets rustiger lopen. Ik loop met plezier. Ik kijk om me heen. De wind strijkt door mijn haren. Ik voel me jong en gerijpt tegelijkertijd.

Het plezier van passie en ervaring, het plezier van behendigheid. Ik heb het gevoel dat ik met de energie van deze Verbinding, deze Verbinding als voertuig, overal naar toe kan gaan.
Deze Verbinding opent mijn talenten, opent het talent van levensmoed, de passie voor het leven, de passie voor 'het gaan'.

Deze Verbinding geeft je de moed voor het nemen van initiatief, het volgen van je innerlijke stem. Het laat je het plezier van beweging in je leven voelen, het plezier van stappen zetten vanuit het plezier, de liefde voor beweging en vaart. Het plezier van voelen en doorgaan.
De kracht van de wind en de rivier in jezelf voelen. Passie voor het leven.

Een ode aan het leven, door het leven werkelijk te leven.

Dankbaar zijn dat je hier bent en je kansen gebruiken, je kansen creëren door je eigen passie, door in te springen op de stroom en beweging van het leven zelf.

Door de interactie met het leven, door te spelen met het leven, je winst en verlies durven te voelen, je wonden te likken als je onverwacht valt... en weer opnieuw te dansen. Mee durven gaan in het ritme van het leven, van voorjaar naar herfst, van winter naar zomer, van zon naar sterrennacht. Van warmte op je huid naar een koele wind met zilte tranen.

De taal van het leven leren kennen, door het leven te leven. Zodat je aan het einde van je leven met een schat aan levenservaring naar je Hemelse huis teruggaat. Moegestreden en verrijkt. Voldaan.

De Levensmoed Verbinding geeft je de passie en moed om het leven aan te gaan vanuit het gevoel van innerlijke beweging. Je hart en passie volgend, als je je openstelt voor de kracht die deze Verbinding in jou ontketent, vrijmaakt. Dat moet je jezelf wel toestaan :~). Het geeft een heerlijk gevoel.”

Een week later:

“Ja, dat is echt een klinkende Verbinding die je veel kracht en zin in het leven geeft. Deze Verbinding geeft je vaart.

De Levensmoed Verbinding is een Verbinding die me dankbaar stemt, het is niet alleen een Verbinding die je naar buiten toe in beweging brengt, maar ook van binnen. Je durft jezelf meer en dieper 'in te gaan'. En dat is een mooi gevoel. Het geeft je nog meer het gevoel dat je leeft. Dat het ook van binnen bruist en beweegt en je op je eigen stroom mee gaat.

Dan moet je natuurlijk niet op de rem gaan staan. Want dat kan - ook met deze Verbinding - natuurlijk altijd. Jij stuurt zelf en drukt zelf op de pedalen.

Als je meegaat met je eigen stroom, geeft deze Verbinding je de moed om je daar aan over te geven en voel je daardoor ook het plezier van erin mee te gaan.”

Levensmoed Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Oprechtheid Verbinding

Het overleden familielid vertelde de vorige keer na een compliment van ons dat diep bij hem binnenkwam, dat hij het soms moeilijk vindt om dan heel direct en open vanuit zijn hart te reageren.

We voelden toen dat het mogelijk was om daar een nieuwe Talent Verbinding voor te ontwikkelen en te introduceren.
Het overleden familielid ontvangt daarom als eerste persoon een geheel nieuwe Talent Verbinding die later op de website geïntroduceerd zal worden, de Oprechtheid Verbinding.
De Oprechtheid Verbinding helpt je om heel open - en in die zin oprecht - vanuit je hart te reageren. Om je open en puur te kunnen uiten, te kunnen uiten wat je voelt.


“Wow, hou me vast, dat komt binnen :~) Wat een mooie Verbinding, wat voelt dat mooi en zuiver, en hartelijk, al is dat nog een te ‘droog’ woord. Warm voelt deze Verbinding, en heel lief!

Ja, wat een lieve mooie Verbinding, om verliefd op te worden. Ik geloof dat je verliefd op jezelf kunt worden als je deze Verbinding ontvangt. Het brengt je gevoel en jezelf meer naar buiten en het voelt zo fijn, je voelt je dan zo’n fijne persoonlijkheid.
Net alsof je iemand anders bent die je heel warm en aardig vindt, en dat ben je dan zelf. Je hebt dan zin om met jezelf uit eten te gaan :~).

Dat heb ik de laatste jaren niet meer gedaan hier :~) Er is te weinig klandizie hier voor restaurants, dus die zijn er niet :~)

Het voelt echt als een hele fijne Verbinding, die maakt dat je ook van jezelf kunt houden, dat je je met jezelf op je gemak voelt. Je voelt dan als prettig gezelschap, voor jezelf en voor anderen.
Tenminste dat hoop ik :~) Als ik steeds zou gaan zeggen dat ik zo’n fijn persoon ben, gaat dat natuurlijk wel vervelen :~) Of je moet allebei zo’n Verbinding hebben ontvangen, dan begrijp je elkaar :~).

Nee, alle gekheid op een stokje (wat een ouderwetse uitdrukking) het voelt echt als heel fijn, heel warm, heel prettig. Serieus, ik denk dat deze Verbinding zo fijn voelt, dat je jezelf als fijner gezelschap voelt dan daarvoor, dat je het fijn kunt hebben, ook als je alleen bent.

Nu komt de tweede laag: Ik voel ook dat je je gevoel dieper kunt voelen. Dat als je iets jammer vindt, of ergens verdrietig over bent, dat je dat dan puurder voelt, alsof je een kind bent.
Maar die diepte voelt dan niet als een gat waar je in kunt vallen. De directheid en puurheid waarmee je je gevoel voelt, net als een kind, maakt dat je geborgen voelt in jezelf, maakt dat je tegelijkertijd een arm om jezelf wilt slaan, omdat je van jezelf houdt zoals je bent.

En nou raak ik helemaal ontroerd, want ik voel dat nu zo, en dat is zo’n mooi gevoel. Dat je van jezelf houdt zoals je zelf bent. Dan laat niemand je meer in de steek, zo voelt dat, omdat je jezelf niet in de steek laat. Je kunt op jezelf rekenen. Dat komt door die puurheid, de puurheid als van een kind.
En een kind laat je in z’n puurheid ook niet in de steek. Je wordt je eigen kind, en je eigen ouder, die het kind omarmt en beschut. En het kind in jou, dat is jouw puurheid, jouw eerlijke gevoel, waardoor je voelt dat jij op jezelf en je gevoel kunt rekenen. Geen trucjes, geen verborgen gevoel dat niet naar buiten mag komen, dat zelfs verstopt moet blijven voor jezelf.

Je gevoel komt en gaat gewoon zoals het wil, zoals het is. Het is puur en ongedwongen. Mooi hoor!

Dank jullie wel voor deze prachtige Verbinding. Hij is me op mijn lijf geschreven!

Bas en Marieke: Dat is een mooie uitdrukking voor het Hiernamaals :~)

Het overleden familielid: Ja, even vergeten :~) Maar deze Verbinding is wel ‘voor mij geschreven’ :~)

Ik hoop dat veel mensen er heel veel plezier van zullen hebben! Dat gun ik iedereen.”


Het andere overleden familielid wil ook graag de Oprechtheid Verbinding ontvangen.

“Goh, dit voelt net als een heel mooi ingetogen pianomuziekje dat je zelf speelt en waar je heel aandachtig naar luistert tijdens het spelen. Opeens ga je er zachtjes bij zingen, en dan wat harder.. Helemaal afgestemd op je gevoel.. Je zingt niet voor iemand die luistert, je zingt voor jezelf, om … om je ziel uit te drukken. Om het leven te vieren. Op een mooie lente dag.
Er is niemand thuis, de tuindeuren staan open en er springt een kat op je schoot, die zich tegen je aanvlijt en meeluistert. Omdat ie geniet van het zingen dat uit je hart komt, het pure ervan.

Zo voelt deze Verbinding. Je eigen ziel uitdrukken.

En als ik me dan richt op een gesprek, voelt het alsof het gesprek een diepgang krijgt. Niet zo’n zware diepgang van ‘dit is een gesprek met diepgang’, maar zo’n mooie ongecompliceerde puurheid van iemand die dicht bij zichzelf blijft en het leven in al haar mooie eenvoud viert.

Zo’n voedend gesprek dat geen energie kost, maar geeft.

Dat doet deze Verbinding met je. Heel mooi, heel puur, brengt je dichter bij je eigen essentie, zonder poespas en franje.

Het leert je om echt te voelen wat je voelt en dat ook zonder kronkels en omwegen te uiten. Alles wat je in zachtheid, de zachtheid van je ziel uit, hoeft niet ingehouden of teruggehouden te worden.
Pas als je ergens kronkels in aanbrengt, kan iets ‘hard’ of bot overkomen. Alles wat puur is, komt altijd op de juiste wijze aan, behalve natuurlijk als de ander zichzelf en zijn of haar eigen gevoel wil ontlopen. Maar daar heb je dan ook meestal niet veel aan, aan zo’n contact.

Deze Verbinding heeft de schoonheid en charme van het spontane en pure in zich. Als je het vergelijkt met tekenen, is dit geen tekening waarbij je 20 keer gumt en verandert, alsmaar bijschaaft en aarzelt.
Nee, deze Verbinding is die van de krachtige, pure lijn, in één keer goed, direct raak, puur vanuit jezelf. De schoonheid van de ziel.

Heel mooi, je uit je zoals je bent, in dieper contact met jezelf. Deze Verbinding leert je jezelf beter kennen. Dat is mooi hè.

Dit is een Verbinding waarvan ik zou willen dat ik die eerder had gehad, al tijdens mijn leven :~).
Hij sluit zo mooi bij mij aan. Maar eigenlijk vind ik het helemaal goed zoals het is gegaan. Alles komt op de juiste tijd. Dank jullie wel voor deze prachtige Verbinding.

Het geeft ook verstilling… Je kunt jezelf en dus ook je stiltes beter ‘dragen’. Niet alles hoeft ingevuld en opgevuld te worden. Een kleurboek waarvan niet alles ingekleurd hoeft te worden. Nee, het is geen kleurboek, maar een lege bladzijde waarin je nog alles kunt voelen en tekenen of schrijven wat je wilt. Maar je doet het pas als je dat voelt, en geniet van de stilte. Omdat die ook zoveel zegt. Deze Verbinding brengt je dichter bij jezelf.

Mooi…”


Een week later:

“De Oprechtheid Verbinding: Ja, dat voelt echt als een verademing. Het geeft me ook veel ruimte, omdat je gevoel niet 'verkronkeld' wordt. Je gevoel krijgt dus echt de ruimte om te zijn zoals het is, en dat geeft een gevoel van ruimte in jezelf. Ruimte voor jezelf.

Even een gedachtenkronkel: toen ik dat zei over 'dat je gevoel niet 'verkronkeld' wordt, dacht ik daarna opeens aan je darmen, want die zitten juist in allerlei kronkels, net als je hersenen trouwens.
Het zal wel een kwestie van doelmatig omgaan met ruimte zijn, maar ik vroeg me opeens af of je met je gedachten kronkels maakt en met je gevoel in wezen niet. Dat je gedachten dus kronkels aanbrengen in hoe je gevoel uiteindelijk naar buiten komt in je bewustzijn.
Daar is voor mijn gevoel iets mee, dat je hersenen en je darmen zoveel kronkels hebben. Geen idee wat.

In ieder geval haalt de Oprechtheid Verbinding kronkels uit je gevoel, zodat je het gevoel beter kunt voelen zoals je het echt voelt. Het gaat meer als één oorspronkelijke 'gevoelsklank' naar buiten. Net als muziek, een klank kun je ook niet goed 'vervormen', een klank is een klank, die vormt een rechte lijn naar buiten.”


Een week later:

“Het is een heel pure Verbinding, het voelt heel kostbaar, heel zuiver. Van een hele mooie schoonheid. Het maakt alles ‘edel’ als je dat zo zou kunnen noemen. Net zoals een mooi paard een edelheid kan uitstralen.
De poëzie van het leven, van dingen die puur en ongerept zijn.
Ja, deze Verbinding heeft iets van ‘klasse’. Er zijn van die mensen die zoiets uitstralen. De klasse van puurheid, van op een krachtige manier zijn wie je bent. Die schoonheid heeft deze Verbinding in zich en dat draagt deze Verbinding aan je over, leert je om zo te worden, zo te zijn, op jouw eigen wijze. Dus ieder op z’n eigen manier. Dat is nou juist het leuke.”

Lees meer: Oprechtheid Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Magnetron Verbinding

“Deze Verbinding voelt - als ie binnenkomt - als muziek, met een opvallend, wonderlijk ritme. Je kunt er in het begin geen vast ritme in ontdekken, het verandert voortdurend en toch voelt het harmonieus, wonderlijk harmonieus. Het gaat door je heen, dat ritme, die tonen en het raakt dingen in je aan die net iets op de verkeerde plek stonden. Het voelt als de hand van God, die je met dit ritme overal zachtjes aanraakt en herschikt. Het voelt heel ontroerend, ik moet er bijna van huilen nu. Als een kind dat in de armen van God genomen wordt, gekoesterd en met aandacht ‘bekeken’. Alsof God tegen je zegt, hoe gaat het met jou en in jouw systeem alles aanraakt wat door het leven op Aarde verschoven is, van z’n plaats is geraakt.


Natuurlijk voel je geen God vlakbij je, maar je voelt de harmonie en de kracht van het Goddelijke door je heen gaan om te herstellen wat er buiten de oorspronkelijke natuurlijke ordening is geraakt. Het voelt helend en koesterend en je voelt dat het heel exact en kloppend werkt. Zo kloppend dat je het zelf niet kunt volgen, het volgt niet de wetten van de menselijke ordening, van de menselijke geest, maar de sublieme ordening van de schepping.

Kan jij als mens een plant of een boom maken? Nee, dat kunnen we niet. De natuur, dus ook het lichaam van de mens zit zo subliem in elkaar… Dat begrijpen wij niet, al denken artsen het te begrijpen.

En die ordening, zoals alles door het Goddelijke geschapen is, wordt hersteld door deze Verbinding. Zo voelt dat.
Er komt nu zelfs een boosheid in me omhoog, zonder dat ik van tevoren wist waarom, over het verstoren van die natuurlijke ordening in mijn systeem. Niet omdat ik er over nadacht, maar die boosheid kwam gewoon omhoog, omdat ik het verschil voel tussen die aanraking door de kracht van de Magnetron Verbinding, die natuurlijke ordening en hoe het eerst voelde.

Dat proces van dat herstel is nog steeds bezig.

Ik vraag me af of deze Verbinding in de toekomst meer onnatuurlijke verstoringen mag gaan herstellen naast het verstorende effect van de magnetron op de voeding die je eet. Daar mag waarschijnlijk nog niets over gezegd worden, maar ik vraag het me wel af, als ik deze Verbinding voel…

Het voelt nu een beetje van binnen alsof ik een kind ben dat even z’n ouders kwijt was, ze weer gevonden heeft en nog wat loopt na te snikken.
Zo voel ik me nu, alsof ik iets heb teruggevonden dat ik kwijt was geraakt, maar dan terwijl ik dat niet wist. Je merkt het verschil pas zodra de verstoring in jezelf hersteld wordt…”

“Je kunt misschien wel zuiverder gaan voelen als de verstoringen in je systeem zijn opgelost, waardoor je de energie in het Hiernamaals kunt gaan voelen zoals het werkelijk is, zonder eigen vertekeningen.

Daar kan ik volgende week meer over vertellen, dan zullen veel meer verstoringen in mijn systeem opgelost zijn. Misschien kun je jezelf dan ook zuiverder waarnemen.”

“De magnetron zorgt voor vertekende waarnemingen, je kunt de werkelijke ordening van het leven minder goed zien en voelen, gaat meer fragmentarisch voelen en denken. Dit is veel schadelijker dan altijd gedacht wordt. Mensen denken bij het effect van de magnetron meestal aan hun voeding en hun lichaam, maar het heeft dus ook een duidelijk effect op je geest. Het werkt heel sluipend, waardoor je het niet opmerkt. Elke stap van de verandering (lees: achteruitgang) voelt als gewoon. Je merkt het niet.

Maar plaats jezelf dan tegenover iemand die in de rust van de natuur woont, in een ongerept leven. Voel de rust die er van zo iemand uitgaat, dan voel je het verschil in jezelf.

Ik ben heel blij dat deze Verbinding er nu is.”

Een week later:

“De Magnetron Verbinding doet voor mijn gevoel - in ieder geval in het Hiernamaals - meer dan alleen de verstorende werking van ‘magnetron-eten’ op je systeem herstellen.
Ik weet niet of deze Verbinding op Aarde ook zo zal werken, maar ik voel een heel harmoniserende invloed van deze Verbinding, heel mooi, heel balancerend, finetunend.
Het zet van alles in je recht wat ooit net scheef is gaan staan.

Of de invloed van eten dat opgewarmd is in de magnetron moet zo groot zijn, dat de werking van de Verbinding heel breed is, dat kan natuurlijk ook. Dan is de verstoring van ‘de magnetron’ nog veel groter dan ik vorige week al dacht.

Zouden jullie kunnen invoelen of ik puur het effect voel van het herstellen van oude verstoringen of dat de Verbinding - hier in het Hiernamaals of misschien ook op Aarde - nog meer doet dan de naam van de Verbinding belooft?”

Antwoord Bas en Marieke: We hebben het gevoel dat de Magnetron Verbinding de oorspronkelijke blauwdruk van het leven herstelt. De magnetron is een regelrechte ‘verstoorder’ van deze blauwdruk, maar er zouden meer invloeden kunnen zijn die dat ook doen.

“Valt genetische manipulatie nu al onder de verstoringen die de Magnetron Verbinding kan herstellen, ik bedoel, het effect van genetisch gemanipuleerd voedsel op je systeem? Wordt dat hersteld door de Magnetron Verbinding?”

Antwoord Bas en Marieke: We testen dat dat daar niet onder valt. Dat komt omdat dat een grofstoffelijke verstoring is. De magnetron werkt op energieniveau.

“Dus alles wat ik voel door deze Verbinding heeft te maken met het herstellen van verstoringen die ik in mijn Aardse leven in mijn systeem heb gekregen en die nu door de Magnetron Verbinding worden hersteld?”

Antwoord Bas en Marieke: Dat voelt kloppend.

“Dat effect van die verstoringen is dan echt groot, veel groter dan ik had verwacht, het voelt zo veel omvattend. Ik heb er vorige week al veel over gezegd en heb toen ook de reikwijdte van de Magnetron Verbinding gevoeld, maar dat er zoveel in je te herstellen is en dat het effect van die verstoringen nog zo in je doorwerkt in het Hiernamaals, dat had ik nooit verwacht.

Ja, dat is eigenlijk wat ik er nu over wilde vertellen, dat het effect van deze Verbinding groter is dan ik had verwacht en dat het effect van de verstoringen dus ook groter is dan je zelf in de gaten hebt. Dat merk je pas goed zodra die verstoringen hersteld worden.

Het maakt me wat ernstig om daar bij stil te staan, ik vind het best ver gaan. In hoeverre zijn we als mens nog echt mens, zijn we nog echt puur onszelf, met al die sluipende verstoringen in je en om je heen.”

Antwoord Bas en Marieke: Er zijn proeven die aantonen dat het voelen van het denken gescheiden wordt, waarbij het voelen onbewust wordt.
We geloven daarom ook - dat een groot deel van de huidige chaos op Aarde veroorzaakt wordt door het steeds hogere niveau van omgevingsstraling.


“Dat geloof ik zo, van straling is dat best wel bekend, hoe ongezond dat is. 
Ik had nooit gedacht dat het effect van de magnetron en van die andere verstoringen van je blauwdruk, zo groot zou zijn. Ik kan het effect in ieder geval heel duidelijk voelen hier. Ik weet dat je dat hier sterker en duidelijker kunt voelen dan op Aarde, omdat je hier meer ‘in de energie leeft’, je hebt hier geen lichaam. Iedereen vergeet dat altijd mee naar boven te nemen :~).

Misschien vinden jullie het leuk om samen te kijken wat de Magnetron Verbinding nog meer herstelt?

Antwoord Bas en Marieke: Het verstorende effect van omgevingsstraling valt er niet onder. Dat wordt hersteld door de Neutralisatie Verbindingen en de Vitalisatie Verbinding.
Het verstorende effect van Röntgenstraling wordt voor een deel hersteld door de Neutralisatie Verbindingen en voor het overige deel door de Magnetron Verbinding, in de verhouding 70: 30.


We testen dat de verstoring van de blauwdruk van het leven bij de gemiddelde Europeaan voor ongeveer 80% verstoord wordt door de uitwerking van ‘magnetron-eten’ en voor 20% door röntgenstraling (bij de tandarts en in het ziekenhuis).
In de Verenigde staten ligt het percentage van de verstoring door maaltijden die in de magnetron zijn opgewarmd nog hoger, ongeveer 90%, omdat mensen daar nog veel vaker maaltijden uit de magnetron eten. Hun blauwdruk is daardoor nog sterker verstoord.

We hebben zelf gemerkt dat we sinds de Magnetron Verbinding nog zuiverder, nog doelgerichter en duidelijker dingen kan invoelen en ook vrijwel zonder twijfel over de juistheid van wat je voelt.
De magnetron is een uitvinding die ‘het kwaad’ zeer goed van pas komt, omdat mensen daardoor veel gemakkelijker van hun pad afgeleid kunnen worden.


Twee weken later:

“Het is een hemelsbreed verschil hoe ik me voor en na de ontvangst van deze Verbinding voel. Nu, twee weken na de ontvangst van de Magnetron Verbinding voel ik me van binnen, in mijn systeem en in mijn gevoel, veel opgeruimder. Alsof ik een grote schoonmaak heb gehad en wel één zoals je die maar één keer in de paar jaar zou doen, een grote schoonmaak ‘plus’. Ja dat deden ze vroeger hè, dat doet nu niemand meer.

Het voelt echt meer dan 10 keer zoveel opgeruimd, opnieuw geordend. Ik voel me helderder en zuiverder, net een muziekinstrument dat na een paar jaar opeens opnieuw gestemd wordt.
Nou, dat verschil voel je hoor.

Je voelt je dan ook krachtiger hè. Op een heel andere manier krachtig dan je je vooraf zou kunnen  voorstellen. Zolang je die Magnetron Verbinding nog niet ontvangen hebt, kun je je niet voorstellen of je herinneren van vroeger (toen je nog geen magnetron eten at of nog geen röntgenstraling had gehad) hoe dat voelde, dat soort kracht.
Je onverstoorde kracht zou je het kunnen noemen. Niemand die met jou heeft gerotzooid, jou - hoe moet je het zeggen - van de wijs heeft gebracht, door de war heeft gegooid. Je bent weer een vrouw of een man uit één stuk dan. En dat gevoel kennen nog maar weinig mensen tegenwoordig.

Voor mij voelt dit als een onmisbare Verbinding als je echt weer sterk en gezond wilt worden, innerlijk gezond. Als je weer op jezelf wilt kunnen bouwen.

Want dat doen die magnetron en de röntgenstraling, die gooien alle bouwsteentjes door de war, en dus ook jouw innerlijke bouwsteentjes, die raken ook van de wijs.

Want voeding is een voorbeeld voor jouw innerlijke bouwstenen. Als je voeding eet dat volkomen door de war is gegooid, dan begrijpt je systeem niet meer wat er aan de hand is. Die raakt dan zelf ook in de war. Het voorbeeld van de innerlijke structuur is dan weg.

Als je fruit eet of groente, dan draagt dat normaal gesproken de ordening van de natuur in zich mee, de hand van God. Je voelt hoe het Goddelijke alles ingenieus bedacht heeft, hoe alles verband houdt met elkaar. Alles klopt.
Ik weet, je denkt dat echt niet bewust als je je boterhammetje eet of je appeltje schilt, maar voor jouw systeem is dat wel taal die het begrijpt. Je systeem proeft de ordening van de natuur in voeding. En zolang er niet gerotzooid is met groente, fruit, granen of welke voedingsmiddelen dan ook, dan is die natuurlijke ordening voelbaar voor jouw systeem in het eten dat je eet.

Dan komt er een magnetron in huis. Tja, dan verstoor je dus helemaal de taal van je systeem, de taal van je voeding. Er ontstaat chaos. Niets klopt meer.
Vind je het gek dat je kinderen zich dan anders gaan gedragen. Die zijn zo open als wat. Vind je het gek dat je je dan na verloop van tijd innerlijk wat minder stevig gaat voelen.

O, als ik nu naar dat ding, die magnetron, op Aarde kijk, dan moet ik er niks meer van hebben.
Aan mijn lijf geen polonaise meer. Ik hoef het nooit meer. Ik heb nu het verschil gevoeld na die Magnetron Verbinding en dan hoef je er geen hap meer van. Bij mij is het zo duidelijk, dat ik het zelf nu niet meer zou eten - als ik nu op Aarde was - terwijl ik min of meer beschermd ben tegen de verstoring van dat eten door de Magnetron Verbinding. Nee, het smaakt mij echt niet meer.”

Vraag van Bas en Marieke: U zegt ‘min of meer beschermd bent’, heeft u het gevoel dat die bescherming nog niet 100% is?

“Het haalt het leeuwendeel weg, maar er blijft toch nog een soort - ja, hoe moet je het noemen - afdruk, residu, indruk van de oude verstoring. De herinnering blijft voelbaar. Ik word nu wat verward erover, omdat jullie zeggen - en dat klopt ook - dat het je niet meer verstoort.
Het verstoort je niet meer, maar het is ook net alsof het niet goed bij je systeem past, het voedt je niet echt, en dat kan ook niet. Ja dat is het: het verstoort je niet meer, maar het voedt je ook niet.”

Bas en Marieke: We mogen nog iets doen aan die herinnering. Aan de Magnetron Verbinding toevoegen dat die herinnering ook wordt opgelost, verdwijnt uit je systeem.
We hebben dat nu gedaan.
“Het is net alsof er nu allemaal herinneringen langskomen van maaltijden op Aarde. Terwijl ik niet precies zie om welke gebeurtenissen, maaltijden het gaat. Het is van alles door elkaar, met flarden van gesprekken. Ik voel, hoor, familieleden erbij praten, voel wat ze toen zeiden, vooral ‘dat’ ze toen iets zeiden. Net alsof ik weer even op Aarde ben.
Net alsof iemand een film terugspeelt, achterstevoren afspeelt.

Net alsof ik met terugwerkende kracht met rust gelaten wordt. Alsof nu pas alles helemaal opnieuw geordend is. Nou, lekker hoor. Ja, nu voel ik me nog beter zelfs dan voordat dit was toegevoegd aan de Verbinding. Nou, fijn.

Raar, ik krijg opeens het gevoel dat ik soms, tijdens mijn leven op Aarde, wel eens te sentimenteel was door de verstoring van magnetron eten. Ik vraag me af of sentimentaliteit en groepsemoties (met z’n allen samen iets heel erg gaan vinden, met z’n allen tegelijk je gaan opwinden over iets, het liefst met een heel stadion tegelijk of met een heel land tegelijk als je naar het nieuws kijkt of naar ‘Spoorloos’, zo’n TV programma).

Ik vraag me echt af of dat soort groepsgevoel en tranentrekkerij iets met verstoringen in je systeem te maken hebben, omdat dat ‘te sentimentele’ nu opeens naar voren kwam. Het heeft er voor mijn gevoel iets mee te maken.”

Bas en Marieke: Volgens ons hebben groepsemoties altijd bestaan, maar zijn ze door de invloed van de verstoring van de natuurlijke ordening door de magnetron en röntgenstraling versterkt.

“Komt het dan specifiek door de magnetron en röntgenstraling of zorgt de verstoring van omgevingsstraling ook voor groepssentimenten?”

Bas en Marieke: Op zich klopt dat, dat beide een rol spelen, de werking van de magnetron maakt gevoelens als het ware ‘onbestuurbaar’ het trekt ze uit hun verband, waardoor ze eerder mee gaan doen in groepsemoties. Omgevingsstraling verkleint de aura en daarmee ook het astrale lichaam, het domein van het voelen. Daardoor wordt het voelen verzwakt, waardoor het ook weer eerder beïnvloedbaar is.

“Nou, dan heb ik het inderdaad wel goed gevoeld, dat de magnetron met sentimentaliteit of groepsgevoelens te maken heeft. Ik voel het gewoon aan m’n water.

Ik ben blij dat ik er vanaf ben.”

“Weet je wat het gekke is, nu heb ik net die Magnetron Verbinding ontvangen, twee weken geleden en het is net alsof ik nog moet wennen, alsof ik mijn gevoel nog niet helemaal vertrouw en steeds bevestigingen zoek dat ik het goed gevoeld heb. Door de Magnetron Verbinding ben ik gaan voelen hoe zeer je gevoel vertroebeld is geweest door de verstorende werking van magnetron eten.

Je gevoel is dan achteraf niet meer vanzelfsprekend. Alles is dan door elkaar geschud. Achteraf voel ik hoe mijn gevoel vaak niet klopte, en toen kon ik het niet zien…
Dus nu heb ik tijdelijk zo’n reactie van: Zou ik het nu dan goed voelen, alsof ik m’n gevoel nog even bekijk, in de gaten hou… Dat zal wel weer goed komen…

Elke keer dat ik dat voel, dat ik even twijfel aan mijn gevoel, terwijl ik dat vroeger nooit had, word ik weer even boos over die verstoringen…”


“Het is een harmoniserende toon, heel-makend. Stukjes in mij worden weer aan elkaar gepast. Klik. klik, klik. O, wat een mooi gevoel. Zacht. Het voelt kloppend. Als helende woorden. Terug naar 'vroeger', terug naar mijn diepte. Terug naar mijn oorspronkelijke heelheid. Heelheid in mijn systeem. Gevoel van verdriet en pijn over de verstoring die er was en aan het licht komt door deze Verbinding, terwijl het wordt opgelost. Het doet pijn, die realisatie.

Een verstoring van het Goddelijke 'hele' in jezelf, zoals je oorspronkelijk op de Aarde was 'gezet'.
Die verstoring gaat blijkbaar sluipend, ik heb dat nooit gevoeld, maar voel het wel nu het oplost.
De verstoring is triest, maar de Verbinding is zo helend.

Ik heb het gevoel dat de Magnetron Verbinding nog meer heelheid brengt dan er daarvoor door technieken zoals de magnetron en röntgenstraling verstoord was. Dat een mens, die nooit aan beide effecten blootgesteld geweest, ook meer heelheid door deze Verbinding zou voelen.

Zouden jullie dat willen natesten?”

Bas en Marieke: Ja, dat klopt en we geloven ook dat we de oorzaak weten. Het is een kosmische ruimte straling, allerlei ruimte straling die op een bepaalde manier ook bepaalde karakteristieken heeft die overeenkomsten hebben met magnetron straling.

“Nou, boeiend hoor. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Dat voelt ook zo. Ik vind het een heel bijzondere Verbinding. Ook belangrijk voor mensen die nooit iets uit de magnetron eten of nooit zijn blootgesteld aan röntgenstraling.

Voor mij voelt dit als een Verbinding die heelheid en innerlijke warmte geeft. Voelt heel harmonieus, maakt dat je je nog beter thuis voelt op Aarde, maar zelfs in het Hiernamaals.
Anders zou ik dat niet in mezelf voelen. Hier voelt dat ook zo. Ik voel me meer heel worden en voel me nog meer 'landen' hier, alsof deze plaats mij nu koestert. Je voelt je daardoor welkom in jezelf, welkom in je eigen bestaan. Alsof er overal kussentjes en dekentjes en warme baden voor je klaar liggen en klaar staan :~) En een bekertje warme melk, als je daar van houdt.

Nee het gaat eigenlijk veel dieper dan dat gevoel, maar het lijkt er wel op, met nog een warm open vuur erbij.
Dit had ik van tevoren niet verwacht bij de Magnetron Verbinding, dat verwacht je echt niet :~).
Maar het voelt wel zo, veel meer dan een klinisch herstel van verstoring door technische, chaos brengende straling. Zou het grootste effect dan komen door het herstellen van het effect van ruimte straling, zou dat herstel dat warme gevoel geven?”

Bas en Marieke: We testen dat dat klopt.

“Dat is niet zo verwonderlijk, dat ik dat zo duidelijk ervaar, want de grote Aardse verstoorder, door het eten uit de magnetron, dat heb ik niet veel meegekregen. Ik heb dat niet zo heel veel gegeten. Ik voel daarom dat warme gevoel het sterkst, dat maakt bij mij het grootste verschil.

Als je veel uit de magnetron hebt gegeten, zal het herstellen van dat verstorende effect misschien sterker voelbaar voor je zijn. Maar het is wel interessant dan om ook op dat omhullende en warme te letten, dat ik nu zo sterk voel.

Ik ben heel benieuwd hoe ik deze Verbinding volgende week zal ervaren.”

Een week later:

“De Magnetron Verbinding voelt heel herstellend, harmoniserend. Het geeft je een gevoel van thuis zijn. Echt thuis zijn. Dat gevoel is gebleven. Ik voel het nu nog steeds. Warmte. Ja, het voelt veel gezelliger. Dat zou je toch niet verwachten van deze Verbinding.”

Bas en Marieke voelen opeens iets anders en vragen zich af waardoor het komt. Het voelde opeens juist wat 'koud'. We testen dat het komt doordat het overleden familielid zich even afwendde. Er kwam iets omhoog bij het overleden familielid door de Magnetron Verbinding dat nog niet eerder omhoog was gekomen. Het kwam omhoog doordat het overleden familielid over de Magnetron Verbinding vertelde.

“Goed dat jullie dat kunnen voelen, zeg, want jullie zien mij niet en typen alsmaar wat jullie 'horen'. Echt goed gevoeld dat jullie dat konden voelen.
Ik zal eens kijken of ik het gevoel kan versterken, zodat ik het kan beschrijven.

Ik vertel dan de impressies die er omhoog komen, het kan dan wel wonderlijk klinken hoor."
 

  Ach, nee, er gaat iets mis. Er gaat iets helemaal zoals het niet had moeten gaan. Het gaat fout. Wat is er aan de hand? Heb ik dat gedaan? Dit kan toch niet? Ik zit met mijn handen in het haar en voel me verloren, alsof ik wel in de grond kan zakken. Dit is niet meer te herstellen. Wat erg.
Ik kan niet meer de weg terug nemen. Dat station is al gepasseerd.Ik schaam me zo voor wat er is gebeurd. Ik had dit niet moeten doen. Ik voel me verscheurd. Ik heb haar kansen verspeeld.


Bas en Marieke: We testen dat het te maken heeft met het uit huis plaatsen destijds van een geestelijk zwaar gehandicapt kind van het overleden familielid. Het overleden familielid heeft achteraf gevoeld dat hij een andere oplossing had moeten zoeken.

We vragen het overleden familielid of hij kan invoelen waarom dit gevoel nu omhoog gekomen is door de Magnetron Verbinding.

“Ik ga het invoelen en uiten zoals ik net ook deed, dan wordt het wel duidelijk.

Ik heb in mijn werk ook veel gewerkt met röntgenstraling. Dat heeft een invloed op je, vooral als je er door je werk veel in aanraking mee komt. Die invloed maakt dat je in stressvolle situaties niet altijd keuzes maakt vanuit je gevoel. Ik heb toen, in een periode die heel moeilijk was voor mijn vrouw, de verkeerde keuze gemaakt.
Dat meisje had nooit uit huis mogen gaan. Ze had veilig bij haar ouders en broertjes en zusjes moeten blijven. Ze is alleen gestorven. Dat had niet mogen gebeuren. Ik heb haar in de steek gelaten, de kleine meid. Ik heb mijn gezin 'gerund' alsof het een bedrijf was, doelmatig, praktisch. Ik heb er zo'n verdriet van gehad en heb het mezelf 1000 keer verweten.

Deze keuze is gemaakt doordat ik zo in elkaar zat en door de invloed van die straling op je systeem. Als je al niet helemaal goed met je gevoel verbonden bent, kan de verstoring door die straling ervoor zorgen dat je in moeilijke periodes net de verkeerde beslissing neemt. Er net naast, maar met grote gevolgen.

Nu alles hersteld is in mij, die verstoring en ik meer warmte en heelheid in mezelf kan voelen, komt er omhoog wat ik ooit mede door die verstoring heb gedaan. Een klein meisje uit haar eigen gezin geplaatst, het tegendeel van warmte en omhulling.

Ik weet niet of zij een Verbinding zou mogen?”

Bas en Marieke: We hebben het ons al afgevraagd en ons er op afgestemd en dat mag.

“Ach wat mooi. Dat vind ik heel fijn. Ik gun het haar zo.”

Bas en Marieke: Dan komt ze weer bij jou.

“.............................. Sorry dat ik even niets weet te zeggen. Ik vind het heel fijn.”

Bas en Marieke: Het bovenstaande is met de uitdrukkelijke toestemming van het overleden familielid als ervaring aan dit artikel toegevoegd.

We vonden het heel ontroerend om te zien hoe het overleden familielid ging staan voor zichzelf en zijn gevoel, door de wens uit te spreken om deze persoonlijke ervaring waarin hij zich zo kwetsbaar opstelt, in deze tekst op te nemen, exact zoals hij het had doorgegeven.


“Ik wil eigenlijk liever dat het duidelijk is dat ik het ben.
Ik wil niets veranderen en niets verbergen of onherkenbaar maken. Of we plaatsen het wel, zoals het is, misschien met een verduidelijking erbij, of we plaatsen het niet.”

Twee weken later:“Ik heb sterk het gevoel gekregen in de twee weken na de ontvangst van deze Verbinding dat de effecten van het eten uit de magnetron en van röntgenstraling je op de een of andere manier 'in de tang houden'. 

Het is moeilijk uit te leggen, maar zo voelt het duidelijk voor mij. Het is alsof je niet meer bij een natuurlijke ordening in je systeem kunt komen en daardoor niet bij een natuurlijke helderheid die je van nature als mens bezit. Je kunt dan onbewust proberen om daar weer contact mee te maken en dat lukt je dan niet. Als ik terug kijk op mijn leven en ook op mijn leven hier vóórdat ik deze Verbinding ontving, dan voel ik dat dat zo was, door het verschil met nu. Het voelt nu meer ontspannen.”

Lees meer: Magnetron Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Tijd Verbinding

“Poef poef poef, daar komt weer een juweel van een Verbinding aan. Deze Verbinding maakt me blij. Blij als een kind dat nieuw speelgoed krijgt. Zo opgetogen voel ik me.

Eerst voel ik het subtiele. Deze Verbinding kruipt naar binnen in mij, stelt alle radertjes in mij weer bij, stelt ze heel nauwkeurig af, zodat ik alerter wordt, mijn oren spitsen bij wijze van spreken als vanzelf.

Dan is er een 'vrouwelijk deel' van deze Verbinding dat mij soepel maakt van binnen, alsof ik klei ben die gekneed wordt, zodat ik niet tegen de stroom van de tijd in ga, maar er in mee ga, als een surfer op de golven, zoals jullie ook in jullie tekst over deze Verbinding schrijven.
(Dat is een goed beeld, het voelt echt zo).

Ik voel dat ik nu de energie van het leven, het tempo, dat de tijd met zich mee draagt, kan voelen als een energie. Ik kan gebruik maken van die levensenergie, die energie van de stroom en de beweging van het leven en precies op het juiste moment ergens in mee gaan. Gebruik makend van het juiste moment en de juiste energiestroom in exact de juiste richting.

Dit is werkelijk een juweel van een Verbinding, een subliem levensinstrument.
Het gevoel voor tijd dat een goede autocoureur of sporter heeft. Dat geeft het je. Het gevoel van tijd van een zakenman of vrouw met het juiste instinct wat hem of haar vertelt hoe en wanneer te handelen.

Maar deze Verbinding gaat verder dan dat 'tijdsinstinct', het geeft je op een onbewust niveau (dat voel ik hierboven bewust) een contact met de energie van de stroom van het leven.

Best moeilijk om uit te leggen trouwens. Tijd is zoiets abstracts, maar deze Verbinding maakt tijd, die energie van beweging, van oorzaak en gevolg, meer tastbaar, voelbaar.

Ik weet wat het is, dat extra dat deze Verbinding je geeft ten opzichte van mensen met een goed gevoel voor tijd. Het gevoel dat als je naar binnen keert, dat je dan een soort stilte in jezelf kunt voelen. Een poort naar het oneindige en eeuwige in jezelf.

Deze Verbinding legt een verbinding in jezelf tussen het tijdloze, het bewegingloze en verstilde, de eeuwigheid en de tijd als beweging en opvolging.

Van stilte, de verbinding met de eeuwigheid en de bron, naar de beweging en snelheid van het tastbare leven. De Tijd Verbinding verbindt deze twee polen in je bewustzijn, deze twee polen van de schepping, met elkaar. Zorgt ervoor dat je die in jezelf kunt integreren, zodat je het tijdloze in de beweging van de tijd kunt ervaren, beleven.

Dat maakt dat je innerlijke rust kunt voelen terwijl je iets snel moet doen, iets op tijd af moet zijn, want diep in jezelf blijft die verbinding met het verstilde, het tijdloze, de bron waar alles uit voortkomt.

Dan kun je in innerlijke verstilling in de snelheid van het leven meegaan. Twee tijdsstromen die twee uiteinden van dezelfde cirkel vertegenwoordigen, in jezelf verenigen.

Dit sluit prachtig aan op de Innerlijke Vereniging Verbinding die ik vorige week heb ontvangen. Heel mooi, het kan niet beter.

De Tijd Verbinding, als ik het samenvat, geeft je het gevoel dat alles oneindig en eeuwig is en tegelijkertijd altijd in beweging en ontwikkeling.
Vanuit dat gevoel, dat bewustzijn, kun je meegaan in de beweging van het leven terwijl je tegelijkertijd diep van binnen rust blijft voelen.

De beweging en verandering welt op vanuit het tijdloze. Wordt gedragen door het eeuwige en verstilde. Tijd in balans.

Snel kunnen handelen, maar niet overhaast. Momenten voor rust en momenten van beweging wisselen elkaar dan op exact de juiste wijze af.

Dat geeft je de rust om alles in je leven in het juiste tempo te doen en op het juiste moment.”

Een week later:

“De Tijd Verbinding... Soms verlies je helemaal het gevoel van tijd. Kun je ergens helemaal in opgaan, alsof je verdwijnt in een gat in de tijd, alsof de tijd daar stil staat, ademloos, in verstilling.
De eerbied voor het leven maakt dat de tijd dan de pas inhoudt, op het moment dat jij ergens in opgaat, ergens mee versmelt. Zo voelt het in ieder geval. Een eeuwigheid in een fractie van een seconde. Dan komt opnieuw de beweging, het ritme, beweeg je weer innerlijk van A en B, kom je terug in (bewegende) tijd en ruimte.

Deze Verbinding staat nog maar aan het begin van z'n capaciteit, z'n potentieel.
De mogelijkheden van deze Verbinding zullen zich in de toekomst verder ontvouwen, als de kosmische dag nog meer mogelijkheden krijgt, als de mogelijkheden van de kosmische dag verder ontspruiten, ontvouwen en tot bloei komen.

De Tijd Verbinding heeft al het potentieel van toekomstige mogelijkheden voor 'tijd' in zich.
Wat ik net beschreef, van 'in het tijdloze duiken', dat kan in de toekomst met deze Verbinding.
Je 'drenkt jezelf dan onder' in het tijdloze en komt uitgerust en vitaal weer terug.
Dat is pas vakantie :~) 

Mensen die deze Verbinding nu aanvragen, zullen er dus in toekomstige levens op andere manieren veel plezier van hebben dan in dit leven.

Nu is de Verbinding heel geschikt om 'goed met tijd om te gaan'. Later wordt het ook een heel bijzonder instrument om dingen met tijd te kunnen doen waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken.
Ik mag er verder niets van verklappen en ik weet ook zeker dat ik lang niet alles van de toekomstige mogelijkheden van deze Verbinding kan zien. Dus er is nog veel meer :~).

Tegelijkertijd vind ik die ook een heel rustgevende Verbinding, geruststellend en op en bepaalde manier troostend. Het verbindt je met het tijdloze en leert je tegelijkertijd met tijd als beweging om te gaan. Als je dat goed kunt, ervaar je minder stress.

Deze Verbinding leert je om de brug te slaan tussen de actie van het Aardse leven, die nodig is om hier te kunnen leven en het verstilde, tijdloze en eeuwige.
Een heel goede Verbinding, zowel voor mensen die veel moeten doen als voor mensen die daar tegenop zien en zich afvragen waarom ze toch zoveel moeten doen, zich daar tegen verzetten, er geen zin in hebben.

Goede Verbinding ook, voor kinderen op de middelbare school, om een goede verdeling te maken tussen 'noodzakelijk kwaad' (school :~) en ontspanning, verstrooiing, vrienden, internet etc. Als je je tijd goed verdeelt tussen huiswerk en leuke dingen, heb je voldoende tijd voor beide en dan loopt jouw leven als kind, als jong volwassene, zoveel soepeler.

Het is - voor zover ik het kan zien - een prachtige Verbinding om goed met het leven op Aarde om te kunnen gaan.

Hierboven, hebben wij 'schijnbaar' alle tijd van de wereld, maar ook hier gelden wetmatigheden van voortschrijding, voortgang, ook hier kun je niet in de eeuwigheid leven, je moet vooruit, evolueren, jezelf ontwikkelen. Dus ook hier is de Tijd Verbinding een zeer welkom geschenk, die je leert omgaan met ons soort van 'tijd' hier.

En... ik neem deze Verbinding straks ook mee voor een leven op Aarde :~).”

Lees meer: Tijd Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Versleutel Verbinding


“Nou, ik ben heel benieuwd, want ik heb inderdaad weinig computers gebruikt, heb er zelf nog nooit één gehad en heb ook nooit een Smartphone gehad, maar ik heb natuurlijk wel eens bij iemand anders iets op een Smartphone of computer gezien.
Maar het heeft ook geen blijvend effect op je hè, toch alleen tijdens het gebruik? Of zou het toch op den duur iets met je doen?”

Bas en Marieke: Dat zijn we eigenlijk aan het onderzoeken. We onderzoeken ook of de werking van deze Verbinding breder is dan we tot nu toe weten. Dus we zijn heel benieuwd hoe u deze Verbinding zult ervaren.

“Nou, kom maar op :~) Ik ben ook heel benieuwd.

Deze Verbinding komt suizend op je af, zoemend. Net een UFO. (Die heb ik nooit gezien hoor, maar ik kan me voorstellen dat die zo’n geluid zouden maken.)
Wel raar, dat het net voelt als een UFO, dat dit geluid me daar aan doet denken. Net alsof die technologie, het principe van codering iets te maken heeft met de technieken die bij het reizen met UFO’s wordt gebruikt. Begrijp me goed, ik heb me mijn hele leven nooit met UFO’s bezig gehouden, maar ik krijg nu wel een duidelijke associatie daarmee. Het voelt vreemd. Niet de Verbinding zelf, maar het hele onderwerp van codering.

Ik heb van jullie begrepen dat deze Verbinding je helpt om geen last te hebben van computers, smartphones en andere apparatuur die gebruik maken van programmeringen waarbij gegevens gecodeerd worden opgeslagen.
De gegevens worden dan gecodeerd, dus 'onleesbaar' opgeslagen, waardoor je er gevoelsmatig minder goed contact mee kunt maken.

Ik heb het gevoel alsof zo’n UFO zichzelf ook kan 'coderen' en dan ergens anders weer tevoorschijn kan komen. Nou ja, dat is misschien niet belangrijk en ook een beetje eng. Ik hou er niet zo van.

Het valt me wel op, dat ik tot nu toe steeds over dit soort technieken spreek, en nog niet over de werking van de Verbinding zelf.”

Bas en Marieke: Mogen we voordat u hier op in gaat, een vraag stellen?

“Ja natuurlijk.”

Bas en Marieke: U zegt dat je er minder goed gevoelsmatig contact mee kunt maken, terwijl ik zelf het gevoel heb dat je er helemaal geen gevoelsmatig contact mee kunt maken. Dat zou een verschil kunnen zijn tussen het Hiernamaals-voelen en het Aardse voelen.

“Ik vertelde eigenlijk wat ik via jullie had begrepen, maar misschien zegt het inderdaad wel iets, dat ik dat zo uitdrukte. Ik zal eens kijken, me op zo’n apparaat op Aarde richten en dan kijken of ik iets dat zo opgeslagen is nog wel een beetje kan voelen. Momentje.”

Bas en Marieke: We houden in gedachten onze gloednieuwe iPhone vast, die we om deze reden tot nu toe nog niet gebruikt hebben, zodat het familielid via ons de werking daarvan kan voelen.

“Ik voel dat jullie er buikpijn van krijgen, dat is heel duidelijk voelbaar voor mij. Even kijken wat ik los van jullie voel.

Ik voel: ach die stumperds, dat ze die informatie zo opslaan en totaal alle essentie verliezen en het niet in de gaten hebben. O, wat een verarming. Och och. Geen wonder, al die afgestompte kindertjes en volwassenen. Het voelt heel triest.

Voel maar eens, als je voor een schilderij staat, van zo’n modern werk (daar hield ik tijdens mijn leven niet van) maar ga maar eens voor zo’n schilderij van Mark Rothko staan. Wat hij voor gevoelswaarde in een vlak met één kleur heeft gelegd. Toon dan zo’n schilderij eens op een computer waarvan de gegevens gecodeerd zijn opgeslagen. Je voelt dan helemaal niets meer van die gevoelswaarde van het rood, het blauw of het wit.
Het schilderij ziet er visueel hetzelfde uit, want het komt over als grote kleurvlakken, maar het vibrerende, levende, dat de schilder er in heeft gelegd, is totaal verdwenen, komt niet meer over, is verbrokkeld.

Het voelt als een magnetron op gevoelsmatig niveau.

Mijn antwoord is dus, dat ik de gevoelswaarde ook niet meer kan voelen, via zo’n apparaat met gecodeerd opgeslagen gegevens. Ik drukte me niet zorgvuldig uit.

Nu wil ik toch wel eens gaan voelen wat de Verbinding zelf met mij doet. Moet je kijken, het hele onderwerp codering leidt je af van je voelen. Dat zegt wel iets hè.

Ik ga nu de Verbinding zelf voelen. Kijken wat die met me doet.

Er komt eerst een verdriet omhoog, van stukjes leven die ik heb gemist. Onderbroken draadjes, op de momenten dat je naar zo’n scherm kijkt of dichtbij zo’n apparaat komt. Het voelt zo onwaarschijnlijk dat ik me afvraag of ik niet overdrijf, als ik mezelf hoor praten. Toch voelt het zo.

Het voelt net alsof ik hele kleine stukjes mis in de continuïteit van mijn voelen, van bepaalde momenten in mijn leven. Ik begrijp nog niet hoe dat zo’n groot effect kan hebben, maar voel het ‘totaalplaatje’ wel in mijn systeem.

Elke keer als je vlak bij zo’n apparaat met gecodeerd opgeslagen gegevens bent, of je kijkt naar zo’n scherm, maakt jouw systeem contact met die gecodeerd opgeslagen gegevens.
Jouw systeem kan daar dan helemaal niets mee. Natuurlijk lees je de tekst en zie je het plaatje op het scherm met je ogen, maar op de een of andere manier kun je op het onbewuste niveau van jouw systeem geen werkelijk contact met datgene wat je ziet en leest maken.

De vibratie in de gevoelswaarde komt niet mee. Alle informatie die je via dat scherm ziet en leest, is immers gecodeerd, dus er zit een soort 'vertaalslag' in. Die code waarmee de informatie is opgeslagen, zet iets tussen de oorspronkelijke informatie en jou als lezer, kijker, ontvanger van de informatie in.
De code verdraait de natuurlijke ordening die eerst in die informatie zat.

Jouw systeem is gevoelig voor de ordening van informatie, kan die informatie 'lezen' op het niveau van energie, trillingen. En op dat niveau is gecodeerd opgeslagen informatie dus helemaal 'vervormd', 'onleesbaar geworden voor jouw systeem. Daardoor werkt het heel vervreemdend voor je systeem. Je ziet of leest iets dat er volkomen normaal uit ziet, en tegelijkertijd klopt het voor jouw systeem, op een onbewust niveau totaal niet. Je systeem vangt chaos en non-informatie op.

Je systeem neemt alles serieus. Voelt dan een ‘informatieveld’ met gecodeerde gegevens en het kan dat niet plaatsen, kan met geen van die gegevens gevoelsmatig of energetisch contact maken. Alsof je een gevoel wilt uitwisselen met een computer. Het voelt als een veld van ‘niks’, een veld waar het leven is uitgehaald.
Jouw systeem heeft behoefte aan uitwisseling. Dat is een levensvoorwaarde voor je systeem, om steeds de omgeving te verkennen, te peilen. En bij zo’n computer voel je niets, terwijl het wel ‘iets’ is.
Ik kan niet goed uitleggen wat dat met je systeem doet, maar het werkt wel verstorend.

Ja, ik weet een vergelijking. Stel je voor dat je alle gegevens van een planeet gecodeerd opslaat, en je plaatst jezelf vervolgens in een omgeving die alleen bestaat uit de gecodeerd opgeslagen gegevens van die planeet.
Ik denk dat je geen minuut in leven zou kunnen blijven. Als er niets anders om je heen bestond dan alleen die gecodeerd opgeslagen gegevens van die planeet, dus zonder het levende, bezielde aspect ervan.

Nou ga ik toch eens proberen te voelen wat de Verbinding zelf met mij doet :~)
Het effect van gecodeerd opgeslagen informatie dringt zich blijkbaar enorm op, omdat die zo verregaand is, iets heel sluipends.

Weer komt er iets over gecodeerd opgeslagen informatie omhoog. Ik kan er niets aan doen. Het beeld alsof je met een injectiespuit een verdoving toegediend krijgt. Een verdoving voor je voelen.

Het voelt door de Versleutel Verbinding alsof de adem van het Goddelijke weer in je wordt geblazen. Ik voel daarbij de indrukken en informatie van bossen, wouden, waarin alles in de natuur nog op elkaar afgestemd is, alles met elkaar verbonden is, etherisch, biologisch en op energieniveau.

Een omgeving waar alle levende wezens hun innerlijke oren spitsen en op elkaar gericht zijn.
Een omgeving waarin elke kleine verstoring van buitenaf tot verstoring van het geheel leidt. Een omgeving waarin de kleuren hun eigen verhaal vertellen en de wind je in een kalme slaap sust.

Deze Verbinding voelt heel geruststellend. Herstelt jouw contact via allerlei ragfijne draadjes, als onzichtbare draadjes van een spin of zijde rups. Jouw contact met alles in jouw omgeving via ragfijne, onzichtbare communicatie draadjes.

Het contact en de communicatie van het leven, de ragfijne, subtiele onzichtbare communicatie waarbij een fluistering daarbij vergeleken een bulderend lawaai is. (Ik lijk te overdrijven, maar als je je op dat ragfijne communicatieniveau richt, is dat wel zo :~)

Ik wil nog even een keer voelen wat de Verbinding doet, kijken of er nog iets aanvullends is, of dat het beeld nu vandaag compleet is.

Ik denk dat muziek, die gecodeerd opgeslagen is, ook niet goed werkt. Daar is de ziel ook uit.
Hoe komt een mens, een foto of film van een mens over als die gecodeerd is opgeslagen en getoond wordt. Kun je dan nog wel werkelijk contact met de persoon achter het beeld maken.
Kun je wel voelen wat hij of zij bedoelt, voelt of zegt, of blijft het abstract en werkt het vervreemdend..

O, ja, ik wilde me op de Verbinding zelf richten. Kun je zien wat voor een werking gecodeerd opgeslagen informatie heeft, zo doe ik normaal nooit hoor :~) Doet me denken aan die reclame van die hond die dat kleine hondje opeet, en dan zegt de eigenaresse: dat doet ‘ie normaal nooit hoor :~)

De ontvangst van deze Verbinding brengt duidelijk veel gevoelsmatige chaos in jezelf omhoog, die door de Verbinding wordt opgelost.

Heel geruststellend. Ik ben echt blij met deze Verbinding. Ik vermoed dat ik er volgende week nog veel meer over kan vertellen, als ik voel wat deze Verbinding voor mij heeft opgeruimd.
Dat lijkt me een goed idee, om er dan verder op terug te komen. Vandaag voel ik me zo nu en dan een warhoofd, door wat de Verbinding omhoog brengt, maar tegelijkertijd voel ik ook dat ik veel zinnigs heb gevoeld en verteld.

De Verbinding maakt me wel duidelijk dat het effect van gecodeerd opgeslagen informatie is, dat het moeilijker wordt om je ergens op te richten, te focussen, omdat er ergens in je systeem, in alle gevoelsmatig opgeslagen informatie, draadjes missen, verbindingsdraadjes missen.
Er ontstaan dus losse eindjes in deze informatie in je systeem, waardoor het moeilijker voor je wordt om de rode draad te vinden.”

Een week later:

“Er is in de afgelopen week veel omhoog gekomen, uitgezuiverd, zou je kunnen zeggen. Het voelt schoner in me en om me heen. Helderder. Heel aangenaam. Eenduidiger.

Het was op het niveau van het gebied waar deze Verbinding op werkt, alsof er een pingpong bal voortdurend heen en weer stuiterde in mijn systeem, die maar niet kon stoppen en niet tot rust kon komen. Alsof je systeem door het contact met gecodeerd opgeslagen informatie ergens alsmaar geen uitgang of helderheid in vindt, alsof een proces niet goed afgerond kan worden. Bijna alsof je systeem in een informatie verwerkingsproces is blijven steken.

En dat lost zich dan op. En pas zodra dat zich oplost, begin je het verschil te voelen. Rust en stilte in je systeem, van binnen.

Ik heb niet veel met computers gewerkt, had er zelf geen één en ook geen Smartphone. Dus je kunt nagaan wat voor een effect het heeft op mensen die wel veel met een computer of smartphone werken.”


“Er komt iets heel diep binnen in mijn systeem. Dieper dan andere Verbindingen, veel dieper.
Het voelt ook als heel hard nodig. Ik kan het nog niet plaatsen, maar er gebeurt veel.

Het voelt als een grote schoonmaak. Allerlei losse eindjes worden opgeruimd. Losse eindjes waarvan ik helemaal niet wist dat ze er waren. Het gaat om allerlei dingen die ik onbewust niet heb kunnen plaatsen, niet heb kunnen duiden, begrijpen. Mijn systeem vond de logica niet en raakte van de wijs, keerde zich dan maar af.

Deze energie van die versleuteling, die versleutelde gegevens, zorgt ervoor dat jouw systeem zich minder goed met dingen kan verbinden, waardoor je onopgemerkt steeds minder betrokkenheid voelt, innerlijke betrokkenheid en geestdrift verliest.

Het is een sluipende, onbekende - ik zou bijna zeggen - geestesziekte. Al wordt die niet veroorzaakt door iets innerlijks van jezelf, maar door iets verstorends van buitenaf. Door informatie die door jouw systeem niet te plaatsen is en die je systeem dan maar ergens parkeert. Dat veroorzaakt een soort opstopping in je systeem op het niveau van informatie.

En onderschat niet, wat voor een invloed dat op je heeft! Die invloed is groot en tegelijkertijd ziet niemand hoe dat werkt. Ze wijten het dan aan de tijdsgeest, dat mensen egoïstischer zijn en zo, maar bijna iedereen heeft hier last van.

Het maakt het echt moeilijk om betrokken te zijn bij iets buiten jezelf, om je daar vanuit passie mee te verbinden. De jeugd is zo ongeïnteresseerd zeggen ze dan.

Heel veel verstoringen in de jongere generatie, maar ook in de oudere generatie, hebben hun oorzaak in dit soort verstoringen van buitenaf. En deze moet je niet onderschatten. Dit is echt een onbekend probleem.”

Bas en Marieke: we testen dat het zogenaamde 'populisme' hierdoor veroorzaakt wordt.

“Dat verbaast me niets. De mens begrijpt het menselijk systeem onvoldoende om hier alert op te zijn en de gevaren hiervan te onderkennen, om het zelfs maar te zien. Niemand komt op het idee.

Ik ben blij dat dit aan het licht komt via het Wholism Project en dat kan ook alleen doordat dit een Geleid Project is. De oplossingen mogen ook weer van 'bovenaf' komen.

Ik vind dit echt een heel triest verschijnsel. Ik wist dit natuurlijk ook niet voordat ik deze Verbinding ontving. Maar ik zie de enorme impact van deze innerlijke verstoring in je systeem.

Misschien heeft de mens het nodig om dit mee te maken. Tegelijkertijd vind ik het riskant en ben ik blij dat er op deze wijze een begin van een oplossing komt, beginnend met de pioniers, die jullie klantenkring vormen.

Dit geeft me echt een heel vreemd gevoel. Ik voel het namelijk oplossen in mijn systeem, ik kan het volgen, wat er in me gebeurt en dan is het best eng, dat dit in je systeem gebeurde zonder dat je het merkte. Zelfs hier voelde ik dat niet, terwijl wij hier veel kunnen voelen.

Je voelt het blijkbaar pas bewust op het moment dat het zich oplost. Dan voel je het verschil.
Ik zou er nog uren over kunnen doorpraten, het heeft bijna iets schandaligs en tegelijkertijd word ik er helemaal stil van.

Triest vind ik het. En een Godsgeschenk dat het opgelost kan worden, voor diegenen die hun antennes op deze oplossing richten, omdat ze daar aan toe zijn. Dan komen ze ook op het spoor van dit Project.

Er zijn dus een aantal techneuten op Aarde die denken dat ze een mooi systeem bedacht hebben om computers beter te beveiligen. Ze moesten eens weten wat dat alleen al met henzelf doet en daarnaast met miljoenen, miljarden mensen. De hele wereld staat op z'n kop.

Ik weet nu even niet hoe ik dit op een positieve manier kan afronden, mijn reactie op deze Verbinding. Ik ben gewoon perplex. Dat is het.

Dit is een Verbinding die je aan jezelf, je partner en je kinderen moet geven. Smeer het hen maar aan, want het is echt heel belangrijk. Super belangrijk zoals mijn kleindochter altijd zegt.
Ja, dit is een heel belangrijke Verbinding en dat is nog zwak uitgedrukt.”

Een week later:

“De Versleutel Verbinding, daar ben ik enorm van onder de indruk.
Enerzijds van de impact die gecodeerd, versleuteld opgeslagen informatie op je heeft en anderzijds van de uitstekende werking van deze Verbinding om dat allemaal weer op te lossen.


Deze versleutelde informatie geeft een enorme chaos in je systeem. Net draadjes die her en der losgeknipt zijn en dus geen contact meer kunnen maken, waardoor je op een bepaald niveau op 'los zand' loopt. Het is bijna niet uit te leggen, zo ongrijpbaar voelt het en tegelijkertijd zo duidelijk voelbaar als het wordt opgelost.

Het is alsof je hele perspectief er door verandert. Alsof je jaren lang met een verkeerde bril op hebt gelopen zonder het te merken. Maar dan nog erger :~).
Het voelt als een grote schoonmaak in je systeem die ook nog eens van alles opnieuw laat functioneren wat in de loop van de tijd steeds meer kapot is gegaan.

Het effect van niet werkelijk contact kunnen maken met wat je ziet, hoort of leest, is enorm groot. Als dat effect in de loop der tijd steeds groter wordt, wijdt je het niet aan iets van buitenaf.
Je denkt dan dat jij zelf zo in elkaar zit. Een tikkeltje warrig, moeilijker om je te concentreren, moeilijker om ergens gevoelsmatig contact mee te maken of diep van binnen uit, met een 'springend hart' enthousiast en gepassioneerd over iets kunnen zijn.

Je systeem loopt er elke keer tegenaan dat het ergens geen grip op krijgt, ergens geen contact mee kan maken en slibt dan steeds verder dicht, stompt steeds meer af.
Dat werkt zelfs door in relaties en menselijke contacten in het algemeen.

Als je je afstemt op dit probleem en je stemt je af op het gevoel dat het jou gaf toen je deze Verbinding ontving, voelde wat er in je systeem gebeurde en vanuit dat gevoel stem je je af op onze huidige wereld, dan voel je en herken je hoe wijdvertakt dit probleem is en hoeveel mensen geestelijk verzwakt en steeds meer afgestompt raken door het contact met deze 'onleesbare informatie'.

Je leest iets, je ziet iets en je systeem kan er niets mee, voelt er niets bij. Welke indruk krijgt jouw systeem daardoor: ik kan mij niet verbinden met deze wereld, ik voel hier niets bij. En je sluit je op energieniveau en geestelijk op in je eigen wereld, omdat je voor jouw gevoel nog wel redelijk contact met jezelf kunt maken, maar zelfs dat gaat moeizamer.

En zo zie je dat mensen ontsporen en dat er steeds meer excessen ontstaan. Mensen die al minder stabiel zijn innerlijk, bij hen slaan eerder de stoppen door. Ze raken verslaafd aan internet, waardoor het effect nog sterker wordt.
Vervolgens - en nu heb ik het over extreme gevallen, maar je ziet ze wel steeds meer - plegen ze een moord of een aanslag.
En dan wijst iedereen naar deze mensen en niemand begrijpt wat de factoren zijn die hen nog meer uit balans hebben gehaald.
Er zijn talloze factoren, zoals onder andere elektromagnetische straling en deze versleuteld opgeslagen informatie. Door veel met de computer te werken, van internet gebruik te maken, stel je jezelf voortdurend bloot aan deze sterk verzwakkende factoren.

Het is dus belangrijk om gebruik te maken van deze super intelligente oplossingen, die het Wholism Project biedt, zoals de Neutralisatie Verbindingen, de Magnetron Verbinding en de Versleutel Verbinding. Om op energieniveau aan te sterken en sterk te blijven, is daarnaast de Vitalisatie Verbinding heel belangrijk. Ik kan het niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk deze Verbindingen zijn. En ik bezit geen aandelen hiervan hoor! :~)

Wat ik vertelde over de wereld, daar wil ik nog even op terugkomen. Je ziet zo'n disbalans op de wereld, die steeds groter lijkt te worden. Een groot deel van deze disbalans wordt veroorzaakt door deze verstorende invloeden.
Mensen lijken soms dommer en kortzichtiger te worden en hun reacties zijn tegelijkertijd zo begrijpelijk. Het is echt belangrijk om er bij stil te staan hoe groot de invloed is van deze onzichtbare factoren.

Dus minder wijzen naar de buitenwereld, krachtig in jezelf blijven staan, aan jezelf werken en de juiste politieke keuzes maken. Maar vooral voelen: wat kan en wil ik zelf doen. Het eenvoudigst en effectiefst is om primair aan jezelf te werken, de kracht terugvinden in jezelf en van daaruit zien of en hoe je een steentje bij kunt dragen. Maar niet jammeren of in paniek raken.

Er komt echt een oplossing, al lijkt die op wereldniveau verder weg dan ooit. Ik ben ervan overtuigd dat we er doorheen zullen komen, al zal het zeker niet altijd gemakkelijk zijn.
Blijf dus gefocust en zorg goed voor jezelf, verlies je niet in angst of wanhoop. Recht er doorheen, met volle kracht.

Het 'ergste' dat een mens kan overkomen is sterven. En ik heb dat meegemaakt en voel me beter dan ooit :~). Er kan je dus weinig overkomen. Het ergste dat je kan overkomen is jezelf verliezen.
Ik wil niet generaliseren hoor, dingen als andere mensen pijn doen (martelen) vind ik één van de ergste dingen die er bestaan. En toch zeg ik vanuit volle overtuiging dat het allerergste wat je als mens kan overkomen is je moed en levenskracht, jouw 'esprit' verliezen.

Iemand die dat fantastisch heeft voorgeleefd, is Nelson Mandela. Wat heb ik een bewondering voor die man. En ik ben daar niet de enige in. Daarom weet ik zeker dat we hier als mensheid doorheen zullen komen. Deze geestkracht bestaat en doet leven.

En daarom.... is een Verbinding als de Versleutel Verbinding van levensbelang. Als Nelson Mandela dag in en dag uit achter een computer had gezeten met informatie die op deze wijze is opgeslagen, was hij er beduidend minder sterk uitgekomen.

Zorg dus voor jezelf en je kinderen. Ik voel me net een Jehova getuige, maar vraag deze Verbinding aan! Ik zeg dit vanuit mijn hart en met zoveel overtuiging, dat het me daar aan deed denken. Het is voor mij gewoon heel belangrijk om dit te benadrukken, omdat ik van hieruit zie hoe desastreus het effect hiervan is en hoe sluipend het werkt, hoe onherkenbaar.

Nee, ik kan hier zeker niet lichtzinnig over praten, dit is echt van essentieel belang.”

Lees meer Versleutel Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Zelfbesturing Verbinding

“Ja, daar komt een kracht aan.. Die komt binnen en ik ben verbaasd, wat is dat voor een kracht. Je herkent het niet meteen, maar het komt duidelijk binnen. Steeds sterker.

Ook komt er daardoor een verdriet omhoog, van alle keren dat ik het roer van mijn eigen leven niet zelf in handen nam en 'het liet gebeuren', toekeek, niets deed, passief was.

Dit is de kracht van het roer in eigen handen nemen, je mannetje of vrouwtje staan. Nee, je man of vrouw staan.

Als je je eigen leven wilt besturen, het roer in eigen handen wilt nemen, is het belangrijk dat je dat van binnen ook doet. Dus jezelf besturen, jezelf aanpakken. 'Doen wat je zegt, zeggen wat je doet'.
Op jezelf kunnen varen. Op jezelf kunnen bouwen. Niet een stap vooruit en dan opeens weer een stap schuin opzij, nee, echt de kant uitgaan die je het liefste wilt en dat van binnenuit voelen. Eensgezind zijn van binnen.

Deze Verbinding geeft daadkracht, maakt je 'gelijkluidend', in de zin dat er één geluid in jou te horen is en geen verschillende stemmetjes waarvan de één dit zegt en doet en de ander dat.

Het voelt niet geforceerd, het voelt niet alsof de stemmen die een andere kant op willen, onderdrukt worden. Er is een gewoon een centrale regie door deze Verbinding, dat deel van jou dat de beslissingen neemt, kan gewoon beter op jou rekenen. Er is daardoor veel minder 'A zeggen' en 'B doen'.
En dat gebeurt op een natuurlijke wijze, het voelt heel prettig en daadkrachtig.

Je hebt deze Verbinding nodig als je jouw plannen of voornemens wilt verwezenlijken, als je dingen wilt veranderen of verbeteren in jezelf en in je leven. Dan geeft deze Verbinding jou stootkracht.”

Lees meer Zelfbesturing Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Verbindingen Coördinator

“O, dit voelt heel ‘rond’, heel prettig en wonderlijk genoeg ook heel intelligent, alsof iemand je heel goed kent en feilloos aanvoelt wat je nodig hebt en waar je behoefte aan hebt. Je voelt je dan echt in de watten gelegd, net een prinses die steeds op haar wenken bediend wordt, maar dan zonder bediende :~).”

“Het voelt heel omhullend, alsof de Verbindingen nog sterker, duidelijker aanwezig zijn en je op een bijzondere, passende manier omhullen en verzorgen.
Het voelt bijna als gezelschap, door het interactieve aspect van de Verbindingen Coördinator.”“De Verbindingen Coördinator, die zet 'hierboven' veel inwerking omdat je Verbindingen dan optimaal worden ingesteld, een soort finetuning. Dan ontwikkel je je dus nog sneller en intenser in het Hiernamaals.
Dat was even wennen en nu voelt het heel goed. Ik heb er lekker de vaart in :~), alsof ik weer achter het stuur zit van mijn autootje.

Het is alsof je het leven hier dan nog intenser ervaart, overal nog beter contact mee maakt, alsof je zintuigen nog weer beter worden afgestemd.

Een mooi gevoel hoor!“

“De Verbindingen Coördinator heeft duidelijk zelf geen eigen kleur, zoals alle andere Verbindingen, maar geeft je leven beduidend meer kleur. Het voelt alsof je overal beter op kunt inspelen, alles intenser ervaart. Ik vind het heel mooi.”


“Ooooow... Dat voelt mooi... Dat voelt mooi... woorden schieten me tekort, ik kan wel 10 keer 'Dat voelt mooi' zeggen, want zo voelt het ook.

Het voelt heel harmonieus en verwarmend. Net zoals dat gevoel wanneer je in een warm bad stapt met exact de juiste temperatuur.

De Verbindingen Coördinator doet net zoiets met jouw Verbindingen, stelt ze precies goed voor jou af, zodat het voelt als een comfortabel jasje dat jou precies goed past, van heerlijk materiaal, soepel met al jouw bewegingen meegaand.

Ja het voelt heel omhullend. Het reageert op jou, 'beweegt' met je mee. Alsof je niet alleen bent, maar voortdurend in heel lief en attent gezelschap. Iemand die je kussentjes voor je opschudt, je lekker onderstopt.

Net als een heel lieve moeder die heel goed voor je zorgt en precies weet wat jij nodig hebt.

Dat is één kant. De Verbindingen Coördinator is natuurlijk geen knuffelparade waar je voortdurend door gepamperd wordt.
Maar het geeft je wel een basisomhulling, doordat al jouw Verbindingen precies in de juiste harmonie voor jou werken. Hoe meer Verbindingen de Verbindingen Coördinator onderling voor jou kan afstemmen, op jou en op elkaar, hoe subliemer en passender het resultaat zal zijn.”

Een week later:


“Deze Verbinding geeft mij nog steeds een heel gerustgesteld, fijn gevoel, de Verbindingen Coördinator. Dat voelt als een zorgzame Verbinding.
Die maakt alles passend voor jou, precies goed voor jou, heel fijn. Net een jasje dat precies past en je nooit meer uit wilt doen.
Het geeft je ziel rust…

De Verbindingen Coördinator is heel waardevol gereedschap. Sinds ik deze Verbinding, of deze Coördinator, heb ontvangen, voel ik me nog meer één geheel en nog meer in balans. Als ik iets voel, voelt het eenduidiger, duidelijker, alles wijst dezelfde richting op.

De Verbindingen Coördinator geeft een ondersteunende werking bij alles wat je voelt en doet. Het voelt als een intelligentie in je systeem die alles in de gaten houdt, bijspringt en bijstelt waar nodig.

Het voelt als een heel fijn afgestemde intelligentie, van een hele hoge afkomst. Alsof er ervaringen en intelligentie van begeleidende engelen in verwerkt is.
Het is geen persoonlijkheid, de Verbindingen Coördinator, maar het voelt wel alsof de kennis van het menselijk systeem, afkomstig van begeleidende kosmische dag (Aarts)engelen hierin verwerkt is.”

Lees meer: Verbindingen Coördinator

Terug naar interne link overzicht

 

Doel Verbindingen

Het is in het Hiernamaals belangrijk om de drie Doel Verbindingen alle drie te ontvangen.

Het volgende inzicht van één van onze familieleden in het Hiernamaals maakte dit duidelijk:
“Je moet wel in balans zijn om hier mee om te kunnen gaan. Goed geaard zijn om alles wat je voelt en ziet ook geaard vorm te kunnen geven. Niet wegzweven in een overvloed aan ideeën en ingevingen en die vervolgens geen handen en voeten kunnen geven.”

“Doel Verbindingen komen net iets anders binnen, doordringen je minder. Ze geven je wel bakens. Ze geven je referentiekaders, houvast. Duidelijkheid. Het is alsof ze je een ordening laten zien, van hoe je de dingen het beste aanpakt, hoe je jezelf het beste kunt richten.
Het is alsof deze Verbindingen de gerichtheid die in de kosmische nacht verstoord was, weer in balans brengt.

De menselijke gerichtheid en focus was in de kosmische nacht vaak verstoord. Als dat innerlijk verstoord is mis je ook je bakens om je heen, pik je die niet op.

Een Doel Verbinding is net begeleiding door een ervaren leermeester. Je moet je dan wel laten leiden en ook veel met je project bezig zijn. Kom je nauwelijks in je (innerlijke) werkplaats om aan je project te werken, dan zie je je leermeester dus ook niet en kan hij of zij jou ook niets leren.

Het is dus niet zo, dat je bij een Doel Verbinding bij het handje wordt genomen en dat die leermeester je zegt: doe nu maar dit, doe nu maar dat, zet nu je ene been maar voor de ander. Nee, zo werkt het niet. Zo’n begeleider heeft niets met iemand die niets uit zichzelf doet en zijn/haar eigen verantwoordelijkheid niet neemt. Ze vinden het leuk om je te begeleiden, iets te leren, als je zelf het heft in handen neemt, zelf actie onderneemt, dan coachen ze je graag op een ander niveau, zonder dat je dat bewust weet of merkt. Het voelt dan als eigen ingevingen, en dat is toch het mooiste. Daar groei je van.”

“Het gaat bij een Doel Verbinding niet altijd of alleen om het leren van een ambacht, het werkt veel breder, maar je ontvangt wel begeleiding van een intelligentie met ervaring, overzicht en expertise. Deze Lichtwezens begeleiden je in de richting waarin jij je doel hebt gesteld, ze gaan niet hun eigen ideeën of ervaring aan je opdringen als dat niet volgens jouw persoonlijke doelstelling is.

Dit voel ik, als ik me op deze Doel Verbindingen richt. Het is zo mooi hierboven, je kunt zo’n Verbinding direct ‘lezen’ en dat alleen al is inspirerend. Alsof je een cadeautje ontvangt en dan meteen ook alles kunt zien van de herkomst, hoe het ontstaan, gemaakt is en wat de bedoeling ervan is. Dat alleen al is een inspirerend verhaal op zich, waar je veel van leert.”

“De Helderheid Verbinding maakt je ingevingen helderder, begeleid je denkproces, je ingevingen en gevoelens, stippelt een helder innerlijk pad uit.

De Resultaat Verbinding geeft je focus naar buiten toe, waar de Helderheid Verbinding je innerlijke focus geeft. De Resultaat Verbinding koppelt focus aan daadkracht.

De Harmonie Verbinding zorgt dat je dit alles vanuit een innerlijke harmonie doet, waardoor je projecten de grootste kans van slagen krijgen, goed gefundeerd zullen zijn, langdurig en blijvend kunnen zijn. Het is als een boom die dan evenwichtig groeit, in balans. Goed geaard ook.

Een heel mooi drietal. Deze combinatie voelt heel goed. De Helderheid Verbinding zorgt voor het juiste uitgangspunt, de Resultaat Verbinding voor een goede verwezenlijking in de werkelijkheid, en de Harmonie Verbinding zorgt ervoor dat beide processen: idee en verwezenlijking vanuit de juiste innerlijke balans gebeurt. Zodat datgene wat je bereikt, verwezenlijkt, blijvend bestaansrecht krijgt, lang goed blijft voelen en helemaal op jou aansluit.

Het zijn mooie geschenken.”

Lees meer: Doel Verbindingen
Terug naar interne link overzicht

Resultaat Verbinding

“De Resultaat Verbinding voelt ordenend, scheppend, geeft focus en concentratie, doelgerichtheid. Dat is wat ik voel als deze Verbinding ‘binnenkomt’.

Ik voel ook de Lichtwezens die je hierbij begeleiden als je de Resultaat Verbinding op een specifiek doel richt. Dat voelt heel ondersteunend. Het geeft mij het gevoel dat ik de Resultaat Verbinding wil inzetten voor constructieve doelen, constructieve projecten, omdat ik het gevoel heb dat ik het niet alleen doe. Als ik op deze wijze ondersteuning en aandacht van Lichtwezens ontvang, vind ik dat ik dat ook moet doen voor iets dat echt opbouwend is.

Ik heb niet het gevoel dat deze Lichtwezens zich alleen voor ‘degelijke’ dingen willen inzetten, het mag voor mijn gevoel ook voor iets ‘kleins’ of ‘minder belangrijks’ zijn, maar zij maken er iets bijzonders en waardevols van met hun aandacht.

Voor mijn gevoel zien zij dit als een bijzonder experiment, dat zij gevraagd worden om zo direct betrokken te zijn bij iets op Aarde, om zo’n samenwerking aan te gaan met de mens die de Verbinding aanvraagt. 
Ik heb het nu even over de Aarde, omdat deze Verbinding daar het meest wordt toegepast.”

Vraag van Bas en Marieke:
Zou de Resultaat Verbinding in het Hiernamaals er niet op gericht kunnen worden om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een volgend leven?

“Ja, zeker, dat is een goed idee, ik had nog niet aan zoiets gedacht. Dank je wel. Ik kan dan daar ondersteuning voor vragen via deze Verbinding. Dat voelt eigenlijk heel mooi.

Van andere keren in het Hiernamaals ben ik dit soort ondersteuning niet gewend. Je had meer het gevoel dat je het zelf moest zien te redden. Er werd niet teveel ondersteuning gegeven, omdat het leven in de kosmische nacht toch een harde leerschool was.
Zo was het leven ‘geprogrammeerd’ en dat heeft ook z’n weerslag in het Hiernamaals, dat mag niet een te groot contrast vormen met het leven op Aarde, anders wil je hier ook niet meer weg :~) Anders zou het hierboven leuker zijn geweest als beneden op Aarde, dus blijkbaar moest het Hiernamaals in de kosmische nacht daar nog wel een beetje op aansluiten.

Het leek hier in de kosmische nacht een beetje op een school waar je in de leer was. Nu lijkt het meer op een werkplaats waar je kunt experimenteren en voorbereiden. Je zou kunnen zeggen: van school naar stageplaats, en dan wel een heel bijzondere, individueel gerichte ontdek en creëer-plaats.”

“De Resultaat Verbinding maakt me in ieder geval doelgericht en accuraat. Je bent verbonden met oorzaak en gevolg, van je vertrekpunt en waar je naar toe wilt. Hier in het Hiernamaals werkt deze Verbinding zo in je door, op Aarde werkt dat op dit moment alleen voor het doel waarvoor je de Resultaat Verbinding hebt aangevraagd.

Deze Verbinding geeft mij een heel goed gevoel, het gevoel dat ik ‘mijn doel kan raken’ dat ik mij kan focussen en dat mijn intenties en inspanningen leiden naar het punt waar ik graag naartoe wil.
En dat kan op allerlei verschillende terreinen zijn: iets geestelijks, iets innerlijks of iets dat meer concreet, tastbaar is.”


“Weer zo'n tromgeroffel. Spannend. Er komen hulptroepen aan :~) De hulptroepen van boven :~)
Dit is anders, zo'n Doel Verbinding. Net iets anders dan andere Verbindingen.

Het geeft me een heel rijk en romig gevoel. Alsof het resultaat dat je nastreeft er al is. Alsof het beeld van wat je zoekt al voelbaar is in jezelf. Je vindt het beeld in jezelf. Het is een 'wereld' in jezelf, een realiteit in jezelf. Deze realiteit, deze 'wereld' resoneert met de buitenwereld.

Je vindt kleine puzzelstukjes van het beeld dat je in jezelf voelt, in de buitenwereld. Je legt ze stap voor stap aan elkaar, terwijl je jouw stappen neemt, innerlijke of concrete stappen, beide.
Dan ontstaat dat beeld ook in de buitenwereld en komt jouw innerlijk beeld overeen met jouw resultaat in je zichtbare leven.

De kosmische dag engelen die de Doel Verbindingen begeleiden, wijzen jou 'op een ander niveau' op overeenkomsten. Als een puzzelstukje in de buitenwereld op jouw innerlijk beeld, op het resultaat lijkt dat je 'zoekt'. Je voelt daardoor die resonantie tussen jouw innerlijk streven en het tastbare stukje in de zichtbare wereld.

Je voelt beter waar je je op moet richten, waar je op moet focussen. Je zou bijna kunnen zeggen dat deze kosmische dag engelen als 'signaalversterkers' werken. Ze leren je om op je eigen innerlijke signalen te letten, om die beter te volgen, om te herkennen wat een goede stap is.

Er komt een gevoel omhoog dat ik mijn eigen weg had moeten volgen. Dat ik beter naar mijn eigen signalen had moeten luisteren.

Dat leert deze Verbinding je hoe dan ook. Als je 'in het nu' een Resultaat Verbinding aanvraagt en je negeert vervolgens je signalen, dan maakt de Verbinding jou er bewust van wat het gevolg daarvan is. De engelen die jouw Doel Verbinding begeleiden gaan het dan niet snel voor jou opknappen omdat jij er € 120,- voor hebt betaald. Dan zouden ze hoe dan ook onderbetaald zijn :~).

Het doel van Doel Verbindingen is ook bewustwording. Soms is bewustwording het belangrijkste resultaat, als je zelf een vergissing hebt gemaakt of je van een verkeerd uitgangspunt bent uitgegaan. 

Als je een Doel Verbinding aanvraagt voor een ideaal dat eigenlijk helemaal niet bij je past, dan helpt de Doel Verbinding jou om je daar bewust van te worden. De engelen gaan dan niet zorgen dat je koste wat kost dat resultaat bereikt omdat jij er voor betaald had. Dat gaat tegen de wetten van het leven in. Een Doel Verbinding is geen 'Aladin met de toverlamp'.

Terug naar mezelf, ik leid mezelf af van mijn gevoel met deze uiteenzettingen :~).
Door de Resultaat Verbinding komt een gevoel omhoog over een keuze die ik in mijn leven op Aarde had gemaakt en waarvan ik nu voel dat ik die nu anders zou maken.
 
Je eigen signalen volgen. Dat is zo belangrijk in het leven. Daar word je uiteindelijk het meest gelukkig van. Op je eigen kompas varen.
Maar de tijden veranderen. Dat gevoel had ik toen nog niet.... Ik kon daar toen nog niet zoveel contact mee maken als nu. Had nog niet die moed. De tijden waren ook volkomen anders...”

Eén week later


“Deze Verbinding is mij goed bevallen. Het maakt mij meer gefocust op dat wat ik wil bereiken, waar ik 'naar toe wil' en dat geeft een fijn gevoel. Als je een doel goed bereiken kunt, al is het maar een vraag die je jezelf stelt, dat je daarop ook een duidelijk antwoord in jezelf vindt en niet halverwege afdwaalt.

Altijd het begin- en eind-punt van iets kunnen zien. Ik wil van A naar B en dan ook werkelijk naar B gaan en niet halverwege vergeten dat je daar naartoe wilde.
De Resultaat Verbinding helpt je dus om een resultaat te bereiken, zelfs als dat resultaat in de praktijk anders blijkt te zijn dan je had verwacht. Het gaat er om dat er een duidelijk 'eindpunt' is, een antwoord op jouw 'vraag' of jouw 'doelstelling'.

Het gaat er dus om dat er geen open eindjes blijven bestaan, dat een reis of doelstelling niet halverwege in een soort onduidelijk niemandsland eindigt.
Dus je bereikt ofwel jouw doel, ofwel de Resultaat Verbinding maakt je duidelijk dat je doel niet bij je past. In beide gevallen ontvang je met behulp van de Resultaat Verbinding een duidelijk antwoord, een duidelijk resultaat.”

Lees meer: Resultaat Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Helderheid Verbinding

“Het is een heel ‘open’ Verbinding, voelt wat bedachtzaam in jezelf. Je stelt je open en neemt waar...
Deze Verbinding heeft geen specifieke invulling of ‘kleur’, maar opent je wel voor de kwaliteit van waarnemen, je open stellen voor inzichten, ideeën, gevoel, impressies. Open voor nieuwe ‘gedachtegangen’, andere volgordes, andere verbanden zien.
Een innerlijke creativiteit, die aan de wieg van het creëren staat.

Het maakt je stil, je neemt een pas op de plaats, om niet teveel vanuit het gangbare, vanuit je ervaring, vanuit wat je weet of al kent te creëren, maar vanuit een stiltepunt, vanuit het onhoorbare en het onzichtbare. Deze Verbinding opent je voor het nieuwe dat je nog niet kende.”

“Elke gedachte is een creatie. Deze Verbinding opent je voor nieuwe creaties, gedachten, gevoelens, die nog niet eerder gecreëerd, gedacht of gevoeld zijn.
Het avontuur van het nieuwe, oorspronkelijke, zodat niet alles een kopie hoeft te zijn van dat wat al is. Het lijkt me een prachtige Verbinding voor het opzetten, vormgeven van een nieuw tijdperk zoals de kosmische dag dat is.

Ik ben heel blij met deze Hiernamaals versie van de Helderheid Verbinding. Deze Verbinding werkt zo krachtig en biedt zo ontelbaar veel mogelijkheden. Het is alsof je hierdoor op een veld, een kracht, wordt aangesloten, een kracht en veld van vernieuwing. Vernieuwing vanuit de sprankeling van 'dat wat nog niet is' en wat gemanifesteerd wil worden.

Je wordt hierdoor aangesloten op een veld van het nieuwe dat het licht nog mag gaan zien. Door zo’n Verbinding te ontvangen kun je daar aan bijdragen en werkelijk nieuwe dingen laten ontstaan, in verbinding met ‘boven’, terwijl je je tegelijkertijd helemaal ‘autonoom’ en authentiek mens voelt.

In je authenticiteit vertegenwoordig je in feite een uniek stukje van het Goddelijke.”

“Dit is een prachtige Verbinding. Het voelt alsof deze Verbinding van een andere orde is dan alle andere Verbindingen. Je wordt aangesloten op een veld, een inspirerende leidende kracht die jou tegelijkertijd wel volkomen vrij laat.
Het voelt als geestdrift, in een verstilde vorm. Niet aan zichzelf voorbij schietend maar in zichzelf besloten...
Creaties die in contact met deze Verbinding ontstaan, zullen altijd - of op z’n minst veel meer - in balans zijn, omdat ze voortkomen uit een essentie... De essentie van een nieuw idee. Zo’n creatie is dan geen aftreksel van iets dat in de vorm al bestaat, in de materie al bestaat, maar komt als sprankeling, lichtpuntje naar je toe vanuit een veld van buiten de materie. En dat is prachtig. Een creatie die niet vervormd is door alles wat op Aarde al bestaat, al eerder is gedacht... Dat geeft het iets zuivers. Het kan door een zuiver, nieuw geboortekanaal in de stof komen...

Ik ben heel enthousiast over deze Verbinding. Dit is prachtig gereedschap dat ik iedereen toewens.”

Lees meer: Helderheid Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Harmonie Verbinding

“Dit is een hele mooie, zachte Verbinding, waar je rustig, zachtjes van gaat praten. Als ie hier binnenkomt, bedoel ik.

Ik word er rustig van… Dan voelt het eigenlijk al goed, waar je je ook op richt, het voelt goed ‘door de ogen’ van deze Verbinding. Als je er door de ogen van deze Verbinding naar kijkt… Het voelt dan alsof het genoeg is, dat het goed is zoals het is.
Ik word er een beetje stil van, ik heb niet zoveel woorden voor deze Verbinding, maar dat zegt des te meer.

Vraag van Bas en Marieke: Is het voor jou mogelijk om deze Verbinding te voelen in combinatie met de Resultaat Verbinding?

O, dat is leuk, dat ga ik doen.
Ja, dat voelt mooi, in combinatie met de Resultaat Verbinding komt er meer schwung in, meer beweging in. Dat gaat vooruit, dat wil iets. Dat streeft naar iets.

De Harmonie Verbinding voelt rustig beschouwend, liefhebbend zelfs. Die zorgt ervoor… zou je dat zo kunnen zeggen, dat er niet gestreefd wordt naar iets vanuit ‘willen’, maar vanuit liefhebben… En dan komt het in balans hè. Dan zit de beweging erin, maar niet vanuit disbalans, niet vanuit ‘teveel’ of tekort.
Want de Harmonie Verbinding voelt als ‘in zichzelf besloten’, dan zijn de dingen goed en mooi zoals ze zijn, zie je het mooie ervan. Dan kun je van iets genieten.
De Resultaat Verbinding streeft naar iets dat er nog niet is, heeft een doel.

De combinatie van beide maakt dat je… je doel kunt verbinden aan het hier en nu, je voelt dus steeds het nu en waar je bent en het mooie van waar je bent. Je wilt dus niet weg uit het nu naar je doel, omdat je het hier en nu eigenlijk maar niks vindt, niet tevreden bent.
Nee, het nu heeft dan ook al z’n eigen schoonheid en de Resultaat Verbinding helpt je dan om dat te optimaliseren, dus vanuit de huidige situatie, in contact daarmee je doel bereiken, terwijl je de goede dingen van waar je bent en van hoe het nu is, kunt zien en voelen.

De Harmonie Verbinding verhoogt dus je gevoel van geluk, tevredenheid van wat er al is, maakt dat je geen dingen onnodig over boord gooit. Je behoudt dan het goede van het nu, om je doel te kunnen bereiken.
De Resultaat Verbinding zorgt er dan voor dat je niet verzandt in stil staan, dat je blijft bewegen en vooruit blijft gaan.

Samen geeft dat een heel mooi gevoel, het gelukkige gevoel dat je kunt genieten van wat er nu al is en de uitdaging om nog meer moois te vinden en te creëren.
Dus niet omdat je niet genoeg hebt, maar omdat het fijn is om in contact te zijn met goede dingen en omdat het fijn is om mooie dingen te vinden en te creëren.

Ja, ik vind dat een mooie combinatie…”

Een week later

“Ik heb me deze week heel fijn gevoeld, inderdaad heel erg in balans.
Ik heb de Harmonie Verbinding ingezet om hier helemaal te aarden, in het Hiernamaals, me hier nog meer thuis te voelen. En dat werkt als een trein. Ik voel me heel gelukkig en dat is een fijn gevoel, bijna alsof ik hier nooit meer weg zou willen.
Maar nooit meer weg gaan, niet doorgaan, zou vervelen hoor.

Het is op zich een prachtig gevoel om je ergens zo thuis te voelen, zo op je plaats. Heerlijk!
Zo’n gevoel dat je soms op vakantie kunt hebben, als je in de zon zit en om je heen kijkt naar de natuur en de mensen om je heen, de bedrijvigheid, de mensen van de streek en je geniet van alles wat je voelt, proeft en ziet en alles lijkt op z’n plaats te vallen.
Je bent helemaal aanwezig en geniet van waar je bent en het moment.

Dat gevoel gaf de Harmonie Verbinding mij deze week, doordat ik die had ingezet voor ‘gelukkig zijn waar ik nu ben’, echt thuis zijn hier… 
De Harmonie Verbinding is mij dus heel goed bevallen en ik ga er nog veel plezier van hebben, dat weet ik zeker.”

Lees meer: Harmonie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Dier Verbinding

Norretje is een inmiddels overleden poes van ons geweest. Zij nam uit zichzelf contact met ons op met de vraag of zij ook een Verbinding mocht ontvangen.
We hebben haar toen de Dier Verbinding gegeven.

Norretje reageerde als volgt op de ontvangst van de Dier Verbinding: "Ik word nu zo groot als een tijger. Ik voel me groter en ik voel me krachtiger."

Lees meer: Dier Verbinding
Terug naar interne link overzicht