Talent Verbindingen

De Verbindingen in de categorie Talent Verbindingen versterken jouw talenten.
Elke Talent Verbinding versterkt daarbij een specifiek talent.

Bij talenten kun je denken aan:

  • levensmoed
  • invoelen
  • echt luisteren
  • genieten
  • oprechtheid
  • humor
  • tekenen
  • schrijven


Een talent wordt door een Talent Verbinding versterkt door het in iedereen aanwezige talent te 'richten'. De ‘neuzen’ van alle aspecten van een talent worden door een Talent Verbinding als het ware allemaal de juiste kant op gezet. Zo ontstaat er een innerlijke samenwerking tussen alle aspecten van jouw talent, waardoor het duidelijk beter tot uiting kan komen.

Een Talent Verbinding werkt ook als een soort olie in de motor van een innerlijk talent. Alles wat het talent beperkte in z’n expressie wordt als het ware gesmeerd en kan daardoor veel beter tot uiting komen.

Blanco Verbinding

De Blanco Verbinding helpt je om informatie, zoals een tekst, een situatie, of wat iemand zegt 'blanco' in je op te nemen en niet meteen een eigen beeld te vormen of van aannames uit te gaan.

Je zet dan geen eigen gevoelens, beeld of aannames tussen jezelf en de tekst of de situatie.

Met behulp van de Blanco Verbinding zul je een tekst of situatie dus niet meteen volgens een eigen, jou bekend beeld in je opnemen. Je zult met deze Verbinding het beeld juist veel meer transparant in je opnemen, dus zoals het werkelijk is of zoals het bedoeld is.

De Blanco Verbinding voorkomt zo veel misverstanden en onnodige vragen.

De Blanco Verbinding laat je ook de werkelijkheid voelen zoals die is. Als iemand iets probeert te verhullen door je een beeld voor te spiegelen, prik je daar sneller doorheen, voel je eerder wat er werkelijk gebeurt, wat er werkelijk aan de hand is.
Je laat je dus minder snel om de tuin leiden.

Lees meer

Eerste keer Verbinding

Als je iets positiefs voor de eerste keer ervaart of meemaakt, komt dat diep binnen, omdat je er helemaal open voor staat. Zo’n ‘eerste keer ervaring’ heeft vaak ook iets puurs en mysterieus.

De Eerste keer Verbinding zorgt ervoor dat je dat sprookjesachtige, mysterieuze en pure van een 'eerste keer ervaring' steeds opnieuw kunt blijven ervaren.
Je blijft dus even ontvankelijk voor een positieve ervaring, ook als je die al eerder hebt gevoeld of meegemaakt.

Muziek kan bijvoorbeeld even mooi en vervoerend voor jou blijven klinken, als je een nummer vaker beluistert.

Lees meer

Gevoelswereld Verbinding

De Gevoelswereld Verbinding is een Verbinding voor zowel mannen als vrouwen.

De Gevoelswereld Verbinding helpt je om het leven meer vanuit je gevoel, vanuit je hart aan te gaan. Het is daarom een Verbinding die essentieel is om het leven in de kosmische dag op de juiste wijze aan te gaan.

Bij vrouwen spelen haar borsten op energieniveau een essentiële rol om het leven op een vrouwelijke manier aan te gaan. De energetische functie van borsten zijn voor een vrouw essentieel om haar hartenweg te gaan, haar vrouwelijke pad door het leven te gaan, om zich als vrouw volledig te ontplooien.
Lees meer

Hogere bedoeling Verbinding

Als een gebeurtenis of voorval in jouw leven een Hogere bedoeling heeft, helpt de Hogere bedoeling Verbinding jou om een indruk te krijgen wat die Hogere bedoeling is.

Door de Hogere bedoeling Verbinding wordt het Goddelijke of het Hogere plan achter het leven ook beter voelbaar.

De Hogere bedoeling Verbinding kan je door z’n werking het gevoel geven dat je niet 'gevangen' bent in het leven in de materie, maar 'op reis' bent in de materie.

Je kunt met behulp van de Hogere bedoeling Verbinding het leven dus meer bekijken vanuit het gezichtspunt van het Goddelijke.
Je kunt daardoor een vorm van positieve berusting voelen. Alles, letterlijk alles wordt door het Hogere ‘gedragen'.

Lees meer

Levensmoed Verbinding

De Levensmoed Verbinding doet exact wat de naam van deze Verbinding al aangeeft.
Deze Verbinding helpt je om het leven met meer moed aan te gaan.

Levensmoed is primair de innerlijke moed om jezelf aan te gaan. De Levensmoed Verbinding helpt je om de angst voor jouw onbekende innerlijk aan te gaan. Deze angst is dat unheimische gevoel dat je kunt hebben als je je naar binnen keert. De angst die maakt dat mensen altijd afleiding zoeken. De angst voor stilte, waardoor altijd de muziek aanstaat, is dus eigenlijk een angst voor je eigen innerlijk.

Je blijft onzeker over jezelf, als je jezelf niet diepgaand durft te leren kennen. Om te voorkomen dat anderen jou zullen bekritiseren, kan vanuit deze onzekerheid zelfkritiek ontstaan. Zo blijf je in een vicieuze cirkel van innerlijke onzekerheid en zelfkritiek, die veroorzaakt wordt door jezelf - vanuit een gebrek aan levensmoed - niet werkelijk in bezit te nemen en te leren kennen.

Deze vaak diepe onzekerheid ontstaat meestal al vroeg in je jeugd, omdat in deze maatschappij door vrijwel alle ouders datgene wat je voelt, ontkend wordt. De zelf-criticus is daarom meestal ‘de stem’ van je ouders.

Deze zelf-criticus, die je beperkt om te tonen wie jij echt bent, zal zich met deze Verbinding minder laten gelden. Je wordt er wat losser van, wat minder geremd. Je kunt dus gemakkelijker jezelf zijn, tonen wie jij bent, en dat geeft een heerlijk gevoel.
Lees meer

Magnetron Verbinding

De Magnetron Verbinding lost de zeer schadelijke werking op die voedingsmiddelen op het menselijk systeem hebben, als ze in de magnetron zijn opgewarmd.

Deze zeer schadelijke werking ontstaat door het exploderen van alle cellen in levensmiddelen onder invloed van de magnetron. De natuurlijke ordening wordt hierdoor vernietigd, waardoor de oorspronkelijke blauwdruk van het leven wordt beschadigd.

Als je voedingsmiddelen eet die in de magnetron zijn opgewarmd, dan beschadigt dit ook jouw oorspronkelijke blauwdruk van het leven. Hierdoor ga je vertekend waarnemen, je kunt de werkelijke ordening van het leven minder goed zien en voelen en gaat meer fragmentarisch voelen en denken.

Röntgenstraling heeft hetzelfde effect op jouw systeem, maar omdat de magnetron zo veelvuldig in deze maatschappij wordt gebruikt, is het effect van het gebruik van de magnetron vele malen groter.
Lees meer

Muziek Verbinding

Muziekinstrumenten worden gestemd op een bepaalde frequentie, de stemtoon genaamd.
432 Hertz is de natuurlijke ‘stemtoonhoogte’, de natuurlijke trilling in het Universum.

Toch is vrijwel alle muziek gestemd in 440 Hertz. De reden daarvan is dat in 1953 in Londen op een congres van musici de 440 Hertz internationaal als ISO 16-standaard aangenomen is.

Omdat 432 Hertz overeenstemt met de natuurlijke trilling, resoneert muziek die gestemd is in 432 Hertz met je lichaam. Muziek in 432 Hertz komt daardoor harmonieus over en kan zelfs helend werken.

De Muziek Verbinding vormt muziek voor jou persoonlijk om van 440 Hertz tot muziek van 432 Hertz. De muziek wordt niet werkelijk omgevormd door de Muziek Verbinding, maar jij hoort en ervaart de muziek dan wel als gestemd in 432 Hertz.

Anderen zullen de muziek dus in 440 Hertz horen en ervaren, terwijl jij de muziek in 432 Hertz hoort en ervaart.
Lees meer

Oprechtheid Verbinding

De Oprechtheid Verbinding helpt je om te uiten wat je voelt. Deze Verbinding helpt je om te zijn wie je werkelijk bent, om zoveel mogelijk recht door zee te zijn.

Als je niet uit wat je werkelijk voelt, dus niet volkomen oprecht bent, dan geeft dat een naar gevoel over jezelf. Als je niet volkomen oprecht bent, laat je in wezen jezelf in de steek.
Oprecht zijn voelt zoveel beter, je voelt je dan zoveel meer één geheel, uit één stuk hout gesneden. Dat geeft kracht en moed om het leven telkens weer aan te gaan.

De Oprechtheid Verbinding geeft een verlangen naar zuiverheid en oprechtheid.
Als je oprecht naar jezelf bent, kun je meer op jezelf rekenen en daardoor kunnen anderen ook meer op jou rekenen.

Geleid worden
Oprecht zijn is ook van essentieel belang als je geleid wilt worden. Je kunt pas geleid worden als je volkomen oprecht bent naar jezelf en anderen toe. Je kunt pas een zuiver ontvangststation zijn, een zuiver doorgeefluik, als je zelf zuiver bent.

Lees meer

Parallel Verbinding

De Parallel Verbinding helpt je om meer voelend te denken in plaats van het analytische denken wat ons in deze maatschappij wordt geleerd.

In deze maatschappij is het analytisch denken de favoriete manier om onderzoek te verrichten om alles tot in z'n elementen uit elkaar te halen. Alles wordt daarbij uit elkaar geplozen, tot in de allerkleinste deeltjes. Het is een poging om vanuit de bouwsteentjes inzicht in de ons omringende wereld, in de schepping te krijgen.

Het is een mannelijke benadering waarbij je met het denken diep in de materie probeert 'door te dringen', tot in de cellen en de 'bouwsteentjes' daarvan.

Een andere, meer gevoelsmatige benadering is dingen onderling met elkaar vergelijken en daardoor de parallellen te gaan zien en zo inzicht te krijgen en te leren.

Het mooie van deze benadering is dat je niets 'uit elkaar hoeft te halen'. Je laat datgene wat je onderzoekt volkomen intact. Je respecteert hierbij het mysterie van de schepping.
Het is dus een vorm van onderzoek in een volkomen respect voor de schepping. Alleen datgene wat zich van nature toont, gebruik je om inzicht te krijgen, om van te leren.

Deze 'parallel’ benadering leidt tot verdiepte inzichten hoe het leven en de natuur functioneert, hoe deze prachtige schepping functioneert.

Als je op deze manier de werkelijkheid benadert, dan zul je je intuïtie steeds verder ontwikkelen.
Via ingevingen ga je dan verbanden, parallellen zien, waardoor je bijzondere inzichten krijgt en het leven dieper gaat doorgronden.

De Parallel Verbinding schenkt je het talent om deze benadering van het leven verder te ontwikkelen.
Lees meer

Tijd Verbinding

Met behulp van de Tijd Verbinding leer je beter met tijd omgaan.

Je krijgt door deze Verbinding een verdiepte feeling met tijd, je krijgt tijd als het ware in je vingers en leert tijd beter beheersen. Tijd wordt meer een instrument, waardoor je ook beter met tijdsdruk leert om te gaan.

Tijd wordt als het ware een voelbare energie, een krachtenspel waar je in mee kunt gaan en gebruik van kunt maken, zoals een surfer gebruik maakt van de golven en daar op het juiste moment op inspeelt.

Je krijgt door de Tijd Verbinding ook een krachtiger verbinding met het tijdloze. De volkomen stilte in jezelf, verankerd in een diepe verbinding met het Hogere.

Lees meer

Versleutel Verbinding

Vanwege het gevaar van hacking wordt informatie op computers en smartphones steeds vaker gecodeerd, versleuteld opgeslagen. Alle informatie wordt in 'geheimtaal' opgeslagen en met behulp van een code leesbaar gemaakt. Er wordt dus gebruik gemaakt van een digitale 'omweg' om de informatie op te slaan en vervolgens te tonen.

Als je daar gevoelig voor bent, voelt een computer, laptop of smartphone, waarvan de informatie gecodeerd is opgeslagen, onprettig. Dat is ook het geval als het betreffende apparaat met één van de Neutralisatie Verbindingen is geneutraliseerd.

Gecodeerde informatie goed in je opnemen is duidelijk moeilijker. Het is ook moeilijker om gecodeerd opgeslagen informatie te onthouden. Je kunt daardoor moe worden van het werken met een computer waarin de gegevens versleuteld worden opgeslagen.

De Versleutel Verbinding lost deze problematiek op. De energie van apparatuur met gecodeerde informatie gaat zelfs warm en prettig aanvoelen voor jou.

De Versleutel Verbinding is een persoonlijke Verbinding die je voor jezelf aanvraagt, dus niet voor jouw computer, smartphone etc.
Lees meer

X Verbinding

De X Verbinding, spreek uit als Kruis Verbinding, zorgt ervoor dat je innerlijke vrouw zich volkomen gelijkwaardig gaat voelen aan je innerlijke man.
Dat kan je een heel rijk gevoel geven. Het is daarbij opvallend dat deze gelijkwaardigheid volkomen vanzelfsprekend voelt, alsof het nooit anders is geweest.

Volgens de spelregel ‘zo binnen, zo buiten’ opent de X Verbinding daarmee de mogelijkheid van relaties waarbij man en vrouw zich helemaal gelijkwaardig aan elkaar voelen. Je moet daarvoor dan wel beiden de X Verbinding ontvangen hebben.
De X Verbinding geeft hierdoor een enorme groeimogelijkheid aan je relatie.

De X Verbinding verandert verder de programmering van het vrouwelijk geslacht in een kosmische dag programmering.

Een derde belangrijke functie van de X Verbinding is het vermogen om de ontwikkeling remmende werking van tampons, maandverband en inlegkruisjes op te lossen, te neutraliseren.
Na ontvangst van de X Verbinding werken tampons, maandverband en inlegkruisjes dus niet meer ontwikkeling remmend.
Lees meer

Zelfbesturing Verbinding

De Zelfbesturing Verbinding helpt je om meer structuur in je leven aan te brengen en om je beter te focussen. Je kunt daardoor jouw doelen, voor zover deze realistisch zijn en op jouw pad passen, beter bereiken.

Met behulp van de Zelfbesturing Verbinding kun je jezelf ook gemakkelijker losmaken uit patronen, uit oude gewoonten.

De Zelfbesturing Verbinding geeft je het gevoel dat je achter het stuur zit van je eigen persoonlijke voertuig. Jij bent de kapitein, je hebt het roer in handen.
Lees meer