Impuls oefeningen

Impuls oefeningen zijn oefeningen voor specifieke delen van je lichaam waar je zelf niets voor hoeft te doen.
Je hoeft zelf dus niet actief te bewegen voor de Impuls oefeningen.

Hoe werken deze oefeningen dan?
Vanaf de ontvangst van een Impuls oefening gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau 'door je heen werken’. Zij brengen je op energieniveau op een heel subtiele wijze continu in beweging.

De subtiele energetische bewegingen waaruit deze Impuls oefeningen bestaan, zullen voor vrijwel iedereen niet bewust voelbaar zijn. De positieve effecten ervan kunnen wel heel snel merkbaar worden.

Een Impuls oefening is dus geen eenmalige impuls, maar een continu werkende impuls met een blijvende uitwerking.

Je hoeft zelf dus niets voor een Impuls oefening te doen.

Impuls blaas oefening

De Impuls blaas oefening is een continue energetische oefening, zowel voor vrouwen als mannen.

De oefening helpt om:

  • de blaas optimaal te laten functioneren
  • het zuur-base evenwicht in het lichaam te optimaliseren


Je hoeft zelf geen actieve bewegingen te maken voor de Impuls blaas oefening.
De continue energetische impuls die je ontvangt, heeft de uitwerking van een subtiele energetische oefening, die zowel op energieniveau als fysiek in jou doorwerkt.

De Impuls blaas oefening werkt ontwikkeling bevorderend.
Lees meer

Impuls borst oefening

De Impuls borst oefening is een continue energetische oefening, zowel voor vrouwen als mannen.

De oefening vergroot de stevigheid van vrouwenborsten en geeft de tepels van mannen hun belangrijke kosmische dag functie.

Je hoeft zelf geen actieve bewegingen te maken voor de Impuls borst oefening.
De continue energetische impuls die je ontvangt, heeft de uitwerking van een subtiele energetische oefening, die zowel op energieniveau als fysiek in jou doorwerkt.

De Impuls borst oefening werkt ontwikkeling bevorderend.
Lees meer

Impuls bijnier oefening

De Impuls bijnier oefening is een continue energetische oefening om:

  • je nog meer ontspannen te voelen
  • een burn-out te voorkomen
  • een burn-out zo snel mogelijk op te lossen


De bijnieren zijn heel kleine organen, die zich bovenop de nieren bevinden. Deze kleine organen zijn verantwoordelijk voor de productie van onder andere de ‘stress hormonen’, dat zijn hormonen die in werking treden als je in een stress situatie komt.
Je lichaam en geest worden door deze hormonen in paraatheid gebracht om in een stress situatie zo goed mogelijk te reageren.

De bijnieren zijn er niet op ingesteld om met continue stress situaties om te gaan en kunnen onder invloed daarvan uitgeput raken.
De Impuls bijnier oefening helpt uitgeputte bijnieren om weer te ontspannen, waardoor ze sneller kunnen herstellen en weer beter kunnen gaan functioneren.

Je hoeft zelf geen actieve bewegingen te maken voor de Impuls bijnier oefening.
De continue energetische impuls die je ontvangt, heeft de uitwerking van een subtiele energetische oefening, die zowel op energieniveau als fysiek in jou doorwerkt.

De Impuls bijnier oefening werkt ontwikkeling bevorderend.
Lees meer

Impuls epifyse oefening

De Impuls epifyse oefening is een energetische oefening die de epifyse, de pijnappelklier heel licht in beweging brengt, waardoor geestelijke vermoeidheid los komt en zich oplost.

Ook ‘oude’ geestelijke vermoeidheid, die eerder in je leven is ontstaan, lost zich tijdens de uitwerkingstijd van de Impuls epifyse oefening op.

Iedereen heeft de Impuls epifyse oefening nodig, omdat vrijwel iedereen in deze maatschappij stress ervaart en geestelijk vermoeid raakt, tijdens opleidingen, examenperiodes of door werkzaamheden.

Net als de andere Impuls oefeningen werkt de Impuls epifyse oefening ontwikkeling bevorderend.

Lees meer

Impuls oor oefening

Gevoelens die je innerlijk niet wilt horen, kunnen op den duur leiden tot het slechter gaan functioneren van je oren. Je gehoor kan dus achteruit gaan als je innerlijk bepaalde gevoelens niet wilt horen, niet naar deze gevoelens wilt luisteren.

De Impuls oor oefening is een energetische oefening om opnieuw de onverwerkte gevoelens die geleid hebben tot minder goed horen, ‘aan te raken’.
Deze gevoelens worden door de ‘aanraking’ innerlijk weer hoorbaar zodat je ze alsnog kunt verwerken.

Datgene wat jij nog moet doorvoelen om beter te kunnen horen, komt dus door de Impuls oor oefening vanzelf weer in het bewustzijn van je systeem. Je kunt deze gevoelens daardoor innerlijk beter ‘horen’, doorvoelen en verwerken.

Iedereen heeft deze oefening nodig, omdat iedereen bepaalde gevoelens niet wil horen.

Net als de andere Impuls oefeningen werkt de Impuls oor oefening ontwikkeling bevorderend.
Lees meer