Mannenlevens behandeling

De Mannenlevens behandeling is uitsluitend bedoeld voor vrouwen en meisjes om typisch mannelijke problematiek uit vorige levens waarin je man bent geweest, op te lossen.

Omdat je nu geen man bent, mis je als vrouw de koppeling om deze mannenervaringen uit vorige levens te verwerken.

De Mannenlevens behandeling is specifiek op deze problematiek in vrouwen gericht, waardoor je ‘mannenervaringen’ uit vorige levens in je huidige leven als vrouw wel kunt verwerken.

Omdat je als vrouw contact maakt met gevoelens en ervaringen uit jouw levens waarin je man was, geeft deze behandeling je een verdiept begrip voor het andere geslacht.

Je kunt door de Mannenlevens behandeling meer puur vrouw worden en tegelijkertijd meer begrip voor mannen krijgen. De Mannenlevens behandeling heeft zo ook een positieve invloed op jouw relatie.

Typisch mannelijke problematiek

De typisch mannelijke problematiek uit vorige levens die je als vrouw niet kunt verwerken, omdat je er in je huidige leven als vrouw te weinig connectie mee hebt, heeft vaak te maken met oorlogsgeweld.

Het zijn de ontberingen en wanhoop die je als man mee kunt maken op bijvoorbeeld het slagveld. Verminkende ervaringen die regelrecht door je ziel snijden en volkomen los staan van menselijke normen en waarden.

Ervaringen die ook in volgende levens diepe groeven in je achterlaten, die je tekenen en waar je als vrouw geen vinger op kunt leggen. Dit soort ervaringen, opgedaan in jouw mannenlevens, kun je als vrouw daarom zonder de Mannenlevens behandeling niet verwerken.

Mannenlevens behandeling niet nodig voor mannen

Mannen hebben alleen de Vrouwenlevens behandeling nodig, terwijl vrouwen zowel de Mannenlevens behandeling als de Vrouwen levensbehandeling nodig hebben.

De Mannenlevens behandeling is uitsluitend nodig voor vrouwen en meisjes om typisch mannelijke problematiek uit vorige levens waarin zij man geweest zijn, op te lossen.

Waarom dit verschil tussen beide verwante behandelingen?

De reden dat mannen de Mannenlevens behandeling nooit nodig hebben en vrouwen de Vrouwenlevens behandeling wel nodig hebben, ligt in de verschillende rollen die man en vrouw in de voortplanting hebben.

De rol die de man heeft bij de voortplanting bestaat primair uit zaadproductie.Zaadproductie is minder complex en diepgaand dan de vrouwelijke kant van onze voortplanting, waarbij een nieuw menselijk wezen in het lichaam van de vrouw groeit. Het scheppen van een levend wezen is een mysterie dat alleen in verbinding met het Goddelijke tot stand kan komen.

Om deze reden is er bij mannen geen diepgaande problematiek die alleen met behulp van de Mannenlevens behandeling verwerkt kan worden, terwijl bij vrouwen wel een diepgaande problematiek bestaat, die uitsluitend opgelost kan worden door de Vrouwenlevens behandeling.

Naast de Vrouwenlevens behandeling heeft elke vrouw ook de Mannenlevens behandeling nodig.

Verschil Mannenlevens behandeling en Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling

De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling helpt je om jouw verleden op zielenniveau te verwerken. Toch lost deze behandeling heel specifieke mannenervaringen uit jouw vorige levens niet op.

Je mist namelijk, omdat je nu geen man bent, als vrouw de koppeling om deze specifieke ervaringen met behulp van de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling te kunnen verwerken.

De Mannenlevens behandeling is er specifiek op gericht om het jou mogelijk te maken de problematiek uit jouw mannenlevens die in jouw huidige leven een rol speelt, alsnog te verwerken.

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de X Verbinding ondersteunt de Mannenlevens behandeling specifiek.

Voor wie?

Alle vrouwen en meisjes hebben de Mannenlevens behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.Mannen hebben de Mannenlevens behandeling niet nodig.
Zij kunnen specifieke mannenproblematiek uit vorige levens met behulp van de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling verwerken, omdat zij deze problematiek in hun huidige leven als man kunnen voelen.

Niveau

De Mannenlevens behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Mannenlevens behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Mannenlevens behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. 

Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Mannenlevens behandeling is 9 maanden.

Door de ontvangst van Processor behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot vier en een halve maand. De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen, kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Marieke, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmarieke@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.
Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Mannenlevens behandeling is € 120,-