Schepping Verbindingen

De mens heeft het leven op Aarde op een aantal punten zodanig verstoord dat dat heeft geleid tot verstoringen van de oorspronkelijke schepping.
Deze disbalans werkt door in elk levend wezen dat onderdeel uitmaakt van deze schepping.

Schepping Verbindingen zijn Talent Verbindingen die deze disbalans in jouw systeem oplossen. Ze verbinden jou dus weer met de schepping zoals die oorspronkelijk bedoeld is.

De Aarde en al het leven op Aarde vormen samen een geheel, zijn samen één schepping.
De Aarde en al het leven op Aarde zijn dus als een eenheid geschapen. Op een Hoger niveau is al het leven op Aarde daarom met elkaar verbonden.

Als bijvoorbeeld de natuur diepgaand verstoord wordt, heeft dat om deze reden ook z’n weerslag op alle andere levensvormen op Aarde en dus ook op de mens.

Schepping Verbindingen lossen het effect op dat deze disbalans op jou persoonlijk heeft.

Uitgestorven dier Verbinding

Al het leven op Aarde vormt samen een geheel, het is één schepping.
Alle levende wezens op Aarde zijn daarom met elkaar verbonden, waarbij de mens het meest ver geëvolueerd is, dus als het ware de top van de piramide vormt.

Elke diersoort vertegenwoordigt binnen deze eenheid een kwaliteit, een ontwikkelingsmogelijkheid voor de mens.

Wordt een diersoort door menselijk toedoen uitgeroeid, dan vervalt de specifieke kwaliteit, de specifieke ontwikkelingsmogelijkheid die het dier voor de mens vertegenwoordigde.

De Uitgestorven dier Verbinding geeft jou de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden terug, die verdwenen zijn bij het uitsterven van diersoorten door toedoen van de mens.
Door het opnieuw ontvangen van deze kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden kun je je breder en diepgaander ontwikkelen.
Lees meer

Uitgestorven mensenras Verbinding

Al het leven op Aarde vormt samen een geheel, het is één schepping.
Alle levende wezens op Aarde zijn daarom met elkaar verbonden, waarbij de mens het meest ver geëvolueerd is, dus als het ware de top van de piramide vormt.

Elk mensenras vertegenwoordigt binnen deze eenheid een ontwikkelingsmogelijkheid, een kwaliteit voor de mensheid.

Wordt een mensenras door een ander mensenras uitgeroeid, dan vervalt de specifieke ontwikkelingsmogelijkheid, de specifieke kwaliteit die dat mensenras voor de mensheid vertegenwoordigde.

De Uitgestorven mensenras Verbinding geeft jou de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden terug, die verdwenen zijn als gevolg van het uitroeien van een mensenras.
Door het opnieuw ontvangen van deze kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden kun je je breder en diepgaander ontwikkelen.

Lees meer