Universele Kantelingen

De Kantelingen van het Wholism Project lossen 'kantelingen' in jouw systeem op.

Er zijn drie typen kantelingen: universele, persoonlijke en specifieke kantelingen. 

Universele kantelingen zijn veranderingen in onze originele blauwdruk. 
Persoonlijke en specifieke kantelingen zijn gekantelde oftewel ‘omgepoolde' eigenschappen, die een verzwakkende werking op je hebben.

De Kantelingen van het Wholism Project lossen kantelingen in je systeem op door ze weer 'rechtop te zetten', waardoor:

  • jouw oorspronkelijk blauwdruk hersteld wordt
  • jouw oorspronkelijke, versterkende eigenschappen weer tot jouw beschikking komen


De drie typen kantelingen zijn elk geënt op het chakra systeem. Kantelingen veranderen daarbij de werking van de chakra's.

Iedereen heeft twaalf universele kantelingen, één universele kanteling per chakra, met uitzondering van het stuitchakra.

Daarnaast heeft elk mens dertien persoonlijke kantelingen in zijn of haar systeem, één persoonlijke kanteling per chakra.

Tot slot heeft ieder mens 2 tot 5 persoons specifieke kantelingen.


Universele kantelingen

De twaalf universele kantelingen zijn elk geënt op de dertien chakra's.

De aarding (het stuitchakra) van mensen heeft geen universele kanteling meegekregen, omdat het belangrijk was dat we ons gedurende de kosmische nacht steeds verder met de materie, met de Aarde zouden verbinden.

Een voorbeeld van een universele kanteling is de epifysechakra kanteling. De epifysechakra kanteling maakt dat we gedurende ons leven verouderen.
Verouderen is dus geen natuurlijk proces, maar een programmering van de kosmische nacht.

Universele kantelingen zijn veranderingen in onze originele blauwdruk, het zijn wijzigingen in ons originele ‘bouwplan’.

De universele kantelingen zijn als eerste ontstaan. Pas toen de universele kantelingen waren ontstaan, konden de persoonlijke kantelingen ontstaan.


Oplossen universele en persoonlijke kantelingen

Om de werking van de 12 universele en de 13 persoonlijke kantelingen op te lossen, zijn in het totaal 25 Kantelingen door het Wholism Project ontwikkeld.

In het artikel Kantelingen vind je een overzicht van de 12 universele Kantelingen en de
13 persoonlijke Kantelingen.


Geïntroduceerde Universele Kantelingen

Vanaf oktober 2017 zijn de volgende Universele Kantelingen geïntroduceerd:
 

Bipolair Kanteling

In de kosmische dag is het de bedoeling dat het mannelijke en vrouwelijke veel dichter bij elkaar komen dan in de kosmische nacht het geval was.

In de kosmische nacht was er enerzijds wel een aantrekkingskracht tussen man en vrouw, maar anderzijds was het echt moeilijk om elkaar werkelijk te doorgronden en te begrijpen.

Hetzelfde geldt voor onze innerlijke man en vrouw, die hadden gedurende de kosmische nacht ook een relatie die wel wat weg had van ‘living apart together’.

Het mannelijke en vrouwelijke waren in de kosmische nacht dus twee werelden apart.

De achterliggende reden van deze moeizame relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke was dat we in de kosmische nacht ons trillingsgetal moesten verlagen, om ons steeds verder met de materie te kunnen verbinden.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we ons trillingsgetal juist weer verhogen en dan is een goede relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke essentieel.

Onderling begrip en wederzijdse liefde
De bipolair kanteling was de achterliggende reden dat de relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke gedurende de kosmische nacht moeizaam was.

Deze bipolair kanteling kan met behulp van de Bipolair Kanteling opgelost worden.

Iedereen heeft de Bipolair Kanteling nodig om het mannelijke en vrouwelijke onderling een kosmische dag relatie van onderling begrip en wederzijdse liefde te geven.

Bipolaire stoornis
De Bipolair Kanteling kan helpen een bipolaire stoornis op te lossen, als de achterliggende oorzaak van deze stoornis een kanteling is.

Een bipolaire stoornis is een stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dat wil zeggen manisch of depressief. De manische periode is tegenovergesteld aan de depressieve periode, vandaar de naam bipolair (tweepolig).

Tijdens een manische fase kan iemand het gevoel hebben de hele wereld aan te kunnen.
Het energiepeil is dan sterk verhoogd en in lijn daarmee hebben mensen ook minder behoefte aan slaap.

Ongeveer 2 tot 4 procent van alle mensen heeft last van een bipolaire stoornis, waarbij in 70% van de gevallen de bipolair kanteling een essentiële rol speelt in deze aandoening.

Lees verder