Talent hart Verbindingen

Talent hart Verbindingen werken niet alleen voor jezelf, maar hebben ook een effect op mensen in jouw directe omgeving.

Hoe werken Talent hart Verbindingen ook voor anderen?

De naam Talent hart Verbindingen geeft al aan, dat deze categorie Verbindingen met behulp van je hart werken.

De Talent hart Verbindingen geven je het vermogen om onbewust met pure hartenergie te werken. Pure hartenergie heeft geen enkele bijbedoeling, is dus puur positief. Het is in wezen een vorm van zuivere liefde.

Door de bijzondere zuiverheid van pure hartenergie voelen anderen in jouw directe omgeving zich onbewust veilig en openen zich. Hierdoor ontstaat er een vorm van onderlinge communicatie op hartniveau. Zo bouw je samen een veilige, omhullende en opbouwende sfeer op, waarin de specifieke Talent hart Verbinding z’n werk kan doen.

Omdat dit zich op een heel subtiel niveau afspeelt, zullen mensen zich over het algemeen niet bewust zijn van de werking van Talent hart Verbindingen. De Verbindingen uit deze categorie werken daarom vrijwel altijd ongemerkt en tegelijkertijd diep door.

Verbondenheid Verbinding Plus

De Verbondenheid Verbinding Plus breidt de kwaliteiten van de Verbondenheid Verbinding nog veel verder uit.

Beide Verbindingen zijn erop gericht om jou te helpen bij jouw ontwikkeling. Zij doen dit door jou los te koppelen van de ontwikkeling remmende invloed van jouw directe omgeving.
De Verbondenheid Verbinding Plus werkt daarbij duidelijk nog diepgaander en krachtiger dan de Verbondenheid Verbinding.

Jouw directe leefomgeving werkt op twee manieren ontwikkeling remmend op jou:

  • familieleden en vrienden hebben de neiging elkaar te ‘fixeren’, elkaar energetisch vast te houden, of zich aan elkaar vast te klampen vanuit een onbewust gevoel ‘laat me niet alleen in het leven’
  • bezittingen verbinden je dieper met de Aarde en richten je daarmee ook op de Aarde in plaats van op geestelijke ontwikkeling


De Verbondenheid Verbinding en de Verbondenheid Verbinding Plus helpen je elk op hun eigen wijze om losser te komen van deze ontwikkeling remmende invloeden:

  • de Verbondenheid Verbinding koppelt jou op energieniveau meer los van andere mensen, waardoor je je vrijer kunt ontwikkelen

  • de Verbondenheid Verbinding Plus verbindt je dieper met jezelf en je oorsprong, waardoor je jouw houvast minder zoekt bij naasten en in bezit. Je vindt jouw verankering in jezelf.
De Verbondenheid Verbinding en de Verbondenheid Verbinding Plus hebben ook belangrijke functies na je overlijden, zowel tijdens jouw overgang naar het Hiernamaals als voor jouw verblijf daar.

De Verbondenheid Verbinding Plus kan alleen na de Verbondenheid Verbinding ontvangen worden.
Lees meer: Verbondenheid Verbinding Plus