Specifieke problemen

Met de behandelingen in deze categorie kun je allerlei specifieke problemen oplossen.


Herstart behandeling

De Herstart behandeling helpt je als je bent vastgelopen in je ontwikkeling.

Vastlopen in je ontwikkeling kan zich op veel verschillende manieren uiten. Dat kan variëren van je vlak voelen tot griep of depressieve gevoelens.
Onbewuste angsten zijn altijd de achterliggende reden van vastlopen in je ontwikkeling.

De Herstart behandeling geeft je, als je bent vastgelopen in je ontwikkeling, automatisch een impuls waardoor de stagnatie in je ontwikkeling wordt opgelost en je innerlijk weer gaat stromen.

De symptomen van vastlopen in je ontwikkeling lossen over het algemeen snel op zodra de stagnatie in je ontwikkeling is opgelost en je weer in stroming bent.
Zo ben je bij griep meestal binnen 24 uur weer beter, nadat je weer in ontwikkeling bent gebracht.
Lees meer

Ontslavingsbehandeling

De Ontslavingsbehandeling helpt je om jezelf bewust te maken van de achtergrond van jouw verslavingen, of het nu om chocolade, koffie, sigaretten, alcohol, drugs, computerspelletjes, of een koopverslaving gaat.
Je hebt dan de mogelijkheid om alsnog deze achtergrond te verwerken en zo van je verslaving af te komen.

Verslavingsstukken zijn zo diep in je systeem weggedrukt, dat je ze bij andere behandelingen, zoals bijvoorbeeld de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, meestal niet aan de oppervlakte laat komen.
De Ontslavingsbehandeling is er speciaal op gericht om deze diep weggedrukte verslavingsstukken naar boven te laten komen, zodat ze daarna losgelaten kunnen worden.

De Ontslavingsbehandeling werkt op zielen-, wezens- en/of eenheidsniveau, afhankelijk van wat voor jou nodig is.
Je kunt de Ontslavingsbehandeling als een aparte behandeling ontvangen of als integraal onderdeel van de Liefdesvoeding verbinding.
Lees meer

Blinde Vlek behandeling

Een behandeling die eigenlijk iedereen nodig heeft, maar waarom weet je zelf eigenlijk niet. De buitenwereld weet dat in dit geval meestal veel beter.
Lees meer

Mislukking behandeling

Als je de Mislukking behandeling nodig hebt, dan heb je in een vorig leven iets gedaan, wat je -tenminste in je eigen ogen - nooit had moeten doen. Je hebt voor je gevoel echt een ernstige misstap begaan, waarbij je je eigen kracht verkeerd gebruikt hebt.

Om te voorkomen dat je nogmaals zo’n misstap begaat, saboteer je jezelf in dit leven zodat je niet in je eigen kracht kunt gaan staan.

Het effect daarvan is dat je jezelf als een mislukkeling, een ‘loser’ gaat zien, die het gevoel heeft, dat als jij iets doet, het mis gaat.

De Mislukking behandeling helpt je om alsnog de misstap te verwerken die je in een vorig leven begaan hebt. Je kunt daardoor weer in je eigen kracht gaan staan en meer een succes van je leven maken.
Lees meer

Miskleun behandeling

De Miskleun behandeling kan jou helpen als je veel meer kunt dan je in de praktijk weet neer te zetten, als je dus eigenlijk onder je kunnen presteert.
Een diepgaande en verlammende onzekerheid is de oorzaak van het minder presteren dan je eigenlijk zou kunnen.

De achterliggende oorzaak van deze onzekerheid gaat altijd terug naar een vorig leven. Je hebt in dat vorige leven een fatale ‘fout’ gemaakt die jou toen door jezelf en je omgeving bijzonder hard is aangerekend.

Deze ‘fout’ heeft je zo op je grondvesten doen schudden, dat je daardoor niet meer volledig het leven durft aan te gaan, uit angst om weer een fatale fout te maken.

Lees meer

Verdoezel behandeling

De Verdoezel behandeling helpt bij chronische jeukklachten, huidschimmel en darmschimmel. Je kunt deze behandeling ook nodig hebben zonder één van deze drie klachten.

De geestelijke achtergrond van chronische jeukklachten, huidschimmel en darmschimmel is het verdoezelen van bepaalde gevoelens. Je hoeft je er op geen enkele manier bewust van te zijn dat je gevoelens verdoezelt, dat vindt volkomen onbewust en heel geraffineerd plaats.

Bij verdoezelen plak je als het ware een mooi plaatje over een gevoel heen, dat jij als negatief ervaart of beschouwt. Als je dat doet, geloof jezelf volkomen in het mooie plaatje dat je over jouw gevoel heen hebt geplakt, het mooie plaatje voelt dan voor jou als  jouw werkelijkheid.

Het oorspronkelijke gevoel wordt daarbij verdrongen naar de rand van je systeem en uit zich daar als jeuk, huidschimmel of darmschimmel.

De Verdoezel behandeling helpt je om stap voor stap het oorspronkelijke, verdoezelde gevoel te accepteren als de werkelijkheid.
Lees meer

Integratie behandeling

Het doel van de Integratie behandeling is om delen van jou die afgesplitst zijn, opnieuw te integreren.

Diepe trauma’s kunnen, om ze niet te hoeven voelen, tot zo’n sterke ontkenning leiden dat zij zich samen met een deel van jou afsplitsen.

Zo’n afgesplitst deel van jou kan zich op allerlei manieren kenbaar maken.
Dit kan op een heel irritante manier gebeuren, maar daarachter zit een verlangen om weer geïntegreerd te worden. Het kan zich bijvoorbeeld gedragen als een manipulator, een plaaggeest of een klopgeest. 
Lees meer

Hersen processor behandeling

Veel mensen voelen zich regelmatig of continu duf in hun hoofd.
De Hersen processor behandeling lost dit duffe gevoel in je hoofd op, waardoor je je weer frisser in je hoofd voelt en weer helderder kunt denken. 

Door de Hersen processor behandeling wordt de verbinding tussen het kruinchakra en de hersenen versterkt, waardoor je bewuster kunt worden van de inspiratie die je via je kruinchakra ontvangt. Je wordt dus ook in die zin helderder.

Ongeveer tweederde van alle mensen heeft de Hersen processor behandeling nodig.

Lees meer

Zuurstof behandeling

Voor het functioneren van de hersenen is de zuurstofvoorziening essentieel.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de zuurstofvoorziening van de hersenen niet optimaal is.

Zo kan de zuurstofvoorziening van de hersenen tekort schieten bij mensen met een in aanleg lage bloeddruk. Op den duur kan door een ontoereikende zuurstofvoorziening van de hersenen geheugenverlies ontstaan en uiteindelijk dementie.

De zuurstofvoorziening van de hersenen kan ook tekortschieten als de hersenen meer zuurstof verbruiken dan wordt aangevoerd, zoals bij veel en langdurige geestelijke inspanning.

Door de Zuurstof behandeling krijgen de hersenen weer een optimale zuurstofvoorziening.De Zuurstof behandeling kan ook ondersteunend werken bij andere aandoeningen waarbij de zuurstofvoorziening van de hersenen niet optimaal is. De Zuurstof behandeling lost de aandoening zelf niet op, maar uitsluitend het effect van het tekort aan zuurstofvoorziening van de hersenen.

Bij dementie kan de Zuurstof behandeling voor enige verlichting zorgen, maar deze behandeling lost de achterliggende oorzaak van deze problematiek niet op.

Lees meer

Goddelijk Licht behandeling

De Goddelijk Licht behandeling is er speciaal op gericht om mensen met goedaardige en kwaadaardige tumoren te helpen.

De ziekte kanker onderscheidt zich op één punt van alle andere ziekten.
Bij kankercellen onttrekt de celgroei zich aan het centrale besturingssysteem van het lichaam, waardoor er celwoekering ontstaat.

Zoals bij alle ziekten is er een specifieke geestelijke achtergrond voor kanker.
De geestelijke processen die geleid hebben tot het ontstaan van kanker vertonen daarom  overeenkomsten met het gedrag van de tumor.

De Goddelijk Licht behandeling helpt om in omgekeerde richting door alle geestelijke processen te gaan die de kanker hebben laten ontstaan.
Eerste ervaringen laten zien dat de tumoren slinken naarmate dit proces vordert.

De Goddelijk Licht behandeling is ook belangrijk voor mensen bij wie een tumor verwijderd is door middel van een operatie, bestraling en/of chemotherapie. 

De kans dat een tumor opnieuw ontstaat, kan sterk gereduceerd worden door de geestelijke achtergrond van de kanker met de Goddelijk Licht behandeling op te lossen.

Lees meer

Innerlijke Spiegel behandeling

Er bestaan grote verschillen hoe mensen op onze behandelingen of behandelingen op proef reageren. De ene bereikt veel meer met één en dezelfde behandeling dan de ander.
 

Sommige mensen reageren zelfs op de ene behandeling (op proef) uitstekend maar op een andere behandeling veel minder, terwijl er geen twijfel over bestaat dat de juiste behandeling geselecteerd is.

De reden hiervan is dat onze behandelingen een weg vrij maken, maar dat je die weg vervolgens nog wel zelf moet gaan. 
 

De achterliggende reden van het gebrek aan motivatie om deze weg te gaan wordt zichtbaar gemaakt met de Innerlijke Spiegel behandeling.
Lees meer

Reset behandeling

Als alle blokkaden al opgelost zijn maar de klachten blijven bestaan dan kunnen daar diepe innerlijke wilsbesluiten achter zitten die herzien moeten worden. 

De Reset behandeling kan je dan helpen met het herzien van deze wils besluiten.
Lees meer

Verbinding behandeling

We hebben allemaal stukken in ons, die we minder mooi van onszelf vinden. Vaak verdringen we die in min of meerdere mate.

Dit verdringen kan zo ver gaan dat we deze stukken buiten het Goddelijke in onszelf plaatsen. Ze voelen als onverenigbaar met het Goddelijke.

Voor jouw gevoel hoort dit deel van jou dan bij het mens-zijn, maar past dat niet bij het Goddelijke. Je hebt het gevoel, dat je deze menselijke stukken eerst moet oplossen en verbeteren, voordat ze weer in verbinding met het Goddelijke mogen zijn.

Het gevolg daarvan is dat je jezelf niet volledig kunt verbinden met het Goddelijke. Een deel van jou blijft dan altijd in de ‘schaduw’ van de liefde van het Goddelijke. De Verbinding behandeling helpt je om deze delen van jou weer in het Goddelijk licht te plaatsen.
Lees meer

Eenheidsbehandeling

De Eenheidsbehandeling is bedoeld voor mensen die last blijven houden van entiteiten en/of negatieve kosmische invloeden, wat voor behandelingen ze ook doen.

Door deze behandeling worden de onderlinge verbindingen tussen het zielen-, wezens- en eenheidsniveau en de eventuele openingen in deze niveaus waar nodig geheeld. Entiteiten en negatieve kosmische invloeden kunnen je daardoor niet meer bereiken.
Lees meer

Uitlijn behandeling

De Uitlijn behandeling zorgt ervoor dat de verschillende niveaus waaruit wij zijn opgebouwd in lijn met elkaar gebracht worden. Bij ongeveer twee procent van alle mensen is dat niet het geval.
Lees meer