Kosmische dag mogelijkheden

De behandelingen in deze categorie zijn het meest toekomst gericht. Zij maken toekomstige mogelijkheden van de kosmische dag nu al beschikbaar.
Je kunt dus nu al van een aantal nieuwe en vrijwel onbegrensde mogelijkheden van de kosmische dag gebruik maken.

Zuil behandeling


De Zuil behandeling geeft je een specifieke verbinding met het Hogere, die je helpt om lichter en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. Je loopt daardoor ook minder snel vast in ontwikkelingen.

Omdat het Hogere een veel hoger trillingsgetal heeft dan wij mensen hebben, verhoogt door deze intense verbinding je eigen trilling zich ook.

Door jouw verhoogde trillingsgetal kun je ook gemakkelijker contact maken met je diepere voelen, dat van nature een vrij hoge trilling heeft. Je wordt door de Zuil behandeling dus ook beter verbonden met je diepere voelen.

Je voelt je ook meer gevoed door het Hogere.
Hierdoor zul je je minder snel overbelast voelen en kun je beter informatie in je opnemen.
Lees meer

Loskoppel behandeling

In de kosmische nacht was geestelijke pijn aan emoties gekoppeld, om ons extra te verzwaren.
Tijdens de kosmische dag mogen we pijn neutraler beleven, los van emoties.

De Loskoppel behandeling maakt het mogelijk om geestelijke pijn los te koppelen van emoties, waardoor het veel gemakkelijker wordt om pijn te verwerken.

Als geestelijke pijn niet meer verbonden is met emoties, ga je met een neutraal en open gevoel door de pijn heen. Je kunt daardoor pijn veel sneller en gemakkelijker verwerken. De pijn blijft niet meer haken aan emoties, die pijn juist intenser maken en daardoor moeilijker om te verwerken.

Door het loskoppelen van pijn en emoties, ben je minder bang voor pijn, waardoor je gemakkelijker door ontwikkelingen en verwerkingsprocessen gaat.

Met behulp van de Loskoppel behandeling kun je drie tot vier keer zo snel door een proces gaan. De uitwerkingstijd van behandelingen verandert daardoor echter niet.
Lees meer

Processor behandeling

Met de Processor behandeling ga je gemakkelijker door ontwikkelingen en loop je minder snel vast in een ontwikkeling. Daar heb je altijd profijt van bij je verdere ontwikkeling de kosmische dag in.

De werking van de Processor behandeling kan vergeleken worden met de processor van een computer. Hoe groter de processor van een computer is, hoe sneller alle data op de computer verwerkt worden en hoe minder snel de computer vastloopt.

Omdat je sneller door ontwikkelingen kunt gaan met behulp van de Processor behandeling, kun je ontwikkelingen sneller afronden waardoor je innerlijk beter geordend blijft.
Er ontstaat zo meer rust in jezelf, waardoor je gemakkelijker aan andere dingen toe kunt komen.

Ontvang je één van onze behandelingen, dan halveert de uitwerkingstijd daarvan.

De integratietijd van onze behandelingen verandert niet door de Processor behandeling.
De integratietijd heeft ook niet direct met de ontvanger van de behandeling te maken, maar meer met de behandeling zelf.
Lees meer

Levensstroom behandeling

De Levensstroom behandeling zorgt ervoor dat je innerlijke levensstroom beter gaat stromen. Je kunt daardoor dieper voelen en hoger reiken.

Door een kosmische nacht blokkade tussen je aarding en je hartchakra is bij iedereen de innerlijke levensstroom, de stroom van het leven, voor een deel afgesloten. Daardoor is de innerlijke levensstroom ook niet meer goed voelbaar in jezelf.
Door deze kosmische nacht blokkade kun je minder diep contact met jezelf maken en daardoor ook minder hoog reiken.

De Levensstroom behandeling lost deze belemmerende blokkade op.
Door je innerlijke levensstroom te voelen en aan te gaan, kun je de uiterlijke levensstroom ook aangaan en kun je het leven dus echt aangaan.

Lees meer

Oerkracht behandeling

De Oerkracht behandeling verbindt je met je vrouwelijke of mannelijke oerkracht.

De meeste mensen hebben niet of nauwelijks contact hun eigen oerkracht.
De huidige maatschappij is er vooral op gericht dat we met ons hoofd werken. We zitten daarom vrijwel allemaal primair met onze aandacht in ons hoofd.

Je kunt pas werkelijk in je kracht staan en volledig in balans functioneren als je naast contact met je hoofd ook goed contact hebt met je eigen oerkracht.

Het centrum van onze oerkracht is te vinden in onze sexuele organen. Oerkracht gaat echter veel verder dan het beleven van sexualiteit of voortplanting. Het is een creërend centrum met een geheel eigen functie.

Je voelt, als je met behulp van de Oerkracht behandeling voor het eerst bewust contact maakt met je eigen oerkracht, dat er nog een mysterie is dat je nog niet kent, waar je je niet bewust van was.
Het voelt als een heiligdom, dat opnieuw in gebruik wordt genomen.

Het eerste contact met je oerkracht geeft een gevoel dat iets heiligs, warms en krachtigs heeft.
Je gaat door het contact met je oerkracht ook je authenticiteit, je eigen oorspronkelijkheid bewuster ervaren.

Een effect van de Oerkracht behandeling is ook dat je creativiteit wordt vergroot en versterkt. Je voelt je daardoor completer.
Daarnaast voelt je hoofd minder dominant in je systeem en dat voelt als heel prettig aan.
Lees meer

Overvloed behandeling

Angst voor tekort is de achterliggende reden van de verdeling tussen rijk en arm op deze wereld en vormt ook de diepere oorzaak van het steeds meer levensbedreigende milieuvervuiling probleem.

Angst voor tekort is ook de dieperliggende reden van meer willen hebben dan dat je werkelijk nodig hebt. Angst voor tekort is dan ook de drijfveer voor de manier waarop we met geld omgaan en de oorzaak van de volkomen ongelijkwaardige geldstroom op deze wereld.

De Overvloed behandeling lost deze diepgewortelde angst voor tekort op waardoor er een volledig vertrouwen ontstaat dat jou toe-komt wat je toekomt. Er ontstaat zo ook een vertrouwen in de toekomst.
Lees meer

Ziel verbinding impuls

De Ziel verbinding impuls verandert de verbinding met jouw ziel in een kosmische dag verbinding waardoor je de informatie van jouw ziel drie maal zo krachtig gaat ontvangen.

Het kanaal, de verbinding, tussen jou en je ziel wordt krachtiger, waardoor de informatie van je ziel beter ontvangen kan worden.
De informatie zal daardoor dieper doordringen in je systeem, al blijf je deze informatie nog altijd onbewust ontvangen.

Door de krachtiger verbinding tussen jou en jouw ziel, ervaar je jezelf krachtiger. Je voelt duidelijker wie je bent en waar je naartoe wilt. Jouw weg, jouw levenspad wordt duidelijker voelbaar in jezelf.

De sterkere verbinding met jouw ziel kan je ook een warm en omhullend gevoel geven.

Door de sterkere begeleiding van jouw ziel, voel je duidelijker in je systeem waar je nog aan kunt werken. Je kunt hierbij specifieke symptomen in je lichaam voelen, die je kunt oplossen door ze te doorvoelen, of er kunnen gevoelens zoals verdriet omhoog komen, die om jouw aandacht vragen.

Materie Transmutatie behandeling

De Materie Transmutatie behandeling leidt je door ontwikkelingen die jouw verhouding tot de materie verandert.
Door deze ontwikkelingen kun je de Materie Transmutatie gave ontvangen en toepassen.
De Materie Transmutatie behandeling is dus een twee-in-één behandeling.

De Materie Transmutatiegave geeft je de mogelijkheid om specifieke stoffen en materialen op energieniveau te verzachten en energetisch beter te laten aansluiten bij de mens.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave die je door deze behandeling ontvangt, kun je - in vier vaste stappen - jouw persoonlijke leefomgeving zo veranderen dat de natuurlijke frequenties van de 'levende natuur' in jouw huis beter voelbaar zijn.

Door de materie transmutaties die plaatsvinden in dit stappenplan, zullen ook (microdeeltjes van) schadelijke stoffen in jouw huis en lichaam op energieniveau worden geneutraliseerd en verzacht.
Lees meer

Materie Transmutatiegave 3

Met de Materie Transmutatiegave 3 heb je de mogelijkheid om anderen die de Materie Transmutatie behandeling niet ontvangen hebben, kennis te laten maken met de prachtige mogelijkheden die de Materie Transmutatie gave biedt.

Als therapeut kun je jouw cliënten ook heel goed helpen met de Materie Transmutatiegave 3.

Zo kun je - als iemand niet zonder reguliere medicijnen kan - jouw cliënt laten kennismaken met het effect van een materie transmutatie op medicijnen, door één verpakking van deze medicijnen op energieniveau voor jouw cliënt te transmuteren.
Hierdoor zal het medicijn duidelijk nog beter compatibel worden met het systeem van jouw cliënt, dus nog minder bijwerkingen hebben.

Je kunt meer over de praktische toepassingen van de Materie Transmutatiegave 3 lezen in het artikel Materie Transmutatiegave 3 toepassen en het artikel Toepassingsmogelijkheden Materie Transmutatiegave 3.
Lees meer

Relatie Reset gave

Hoe goed een relatie ook is, er zijn altijd onderlinge kleine misverstanden of botsingen die hun sporen in de relatie achterlaten. Ze laten een bepaald gevoel achter waardoor het je helemaal aan de ander overgeven net iets moeizamer is. Je reageert dan steeds op de ander vanuit een vaststaand negatief verwachtingspatroon.

De Relatie Reset gave helpt je om weer met een schone lei te beginnen, zonder vooroordelen of verwachtingspatronen.

Lees meer

Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling helpt een bedrijf om in lijn te komen met de spelregels van de kosmische dag. Alles dat niet in overeenstemming is met deze spelregels wordt zichtbaar zodat er actie ondernomen kan worden.

Gelijkgerichtheid is een kosmische dag spelregel die voor elk bedrijf vruchten afwerpt. De mate van onbewuste innerlijke frictie en de eventuele (on)uitgesproken conflicten met anderen in het bedrijf bepalen voor een groot deel hoe succesvol wij zijn als ondernemer.

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling zorgt er onder andere voor dat alle neuzen in het bedrijf dezelfde kant op gaan staan.
Lees meer

Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling

Als jouw bedrijf of praktijk in lijn met de kosmische dag functioneert, dan kun je met behulp van de Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling die relaties en cliënten aantrekken die het beste aansluiten bij jouw bedrijf of praktijk.

Bij reeds bestaande relaties en cliënten zal je die punten in hen gaan aanspreken die al het meest in lijn zijn met de kosmische dag. Je zult dus een ander contact met hen krijgen dat meer in overeenstemming is met de kosmische dag.

Lees meer

Kosmische voeding behandeling

Door de Kosmische voeding behandeling kunnen planten en bomen zich voeden met kosmische voeding, waardoor een plant of boom met de helft van de normale hoeveelheden voedingsstoffen en water toe kan.

Planten en bomen gaan door de Kosmische voeding behandeling ongeveer 30 procent beter groeien en/of bloeien. In combinatie met de Bodem Vitalisatie Verbinding kunnen ze zelfs 60 procent beter gaan groeien en/of bloeien.
Lees meer

Godin verbinding

Een weldadige verbinding met het Goddelijke, waardoor het leven lichter aanvoelt. Het is een vorm van kosmische dag verlichting, waarbij onze verbinding met de Aarde en de schepping verdiept wordt.

De lichte en liefdevolle energie van het Goddelijke wordt voelbaar in onszelf en om ons heen. De Godin verbinding verdiept onze creativiteit en intuïtie en maakt dat we onze eigen werkelijkheid steeds meer kunnen vormgeven naar onze innerlijke essentie.
Mensen die ontvankelijk zijn voor hoge energieën voelen zich na de Godin Verbinding beter geaard.

De Godin verbinding is een behandeling op eenheidsniveau die je kunt ontvangen zonder eerst een andere behandeling gekregen te hebben.
Lees meer

Liefdesvoeding verbinding

De Liefdesvoeding verbinding verbindt je zodanig met Goddelijke Liefde dat je daardoor gevoed wordt en veel minder grofstoffelijke voedingsmiddelen meer nodig hebt.
Je hebt praktisch geen hongergevoel meer en je kunt daarna puur voor je plezier eten om de smaaksensatie te ervaren.

Daarnaast zorgt de Liefdevoeding verbinding er voor dat je loskomt van verslavingen, van welke aard dan ook.
In de Liefdesvoeding verbinding is de Ontslavingsbehandeling geïntegreerd.
De Liefdesvoeding verbinding geeft je een grotere vrijheid t.o.v aardse behoeften.
Lees meer

Liefdesadem verbinding

De Liefdesadem verbinding maakt je minder afhankelijk van zuurstof om te ademen net zoals Liefdesvoeding verbinding je minder afhankelijk maakt van Aardse voedingsmiddelen.

Door de Liefdesadem verbinding ademt het Goddelijke als het ware door je heen, waardoor je minder normale zuurstof nodig hebt om te ademen.
Doordat het Goddelijke door je heen ademt, krijg je een dieper contact met het onvergankelijke, waardoor je angst voor het tijdelijke afneemt.

De Liefdesadem verbinding geeft zo een verdiept begrip van de essentie van het leven.
Het leven is oneindig, geboren worden en uiteindelijk weer overgaan zijn slechts diepgaande ontwikkelingen en markeren overgangen naar andere vormen van leven.
Dit gevoelsmatige inzicht zal de angst voor de dood verminderen.

Door een dieper contact met het onvergankelijke versterkt ook het inzicht, dat je hier op Aarde bent met een opdracht. Tegelijkertijd blijf je ook bewuster van je Hogere opdrachten, die over levens heengaan.
Lees meer

Innerlijke Verhouding behandeling

De Innerlijke Verhouding behandeling verandert de innerlijke man/vrouw verhouding in lijn met de spelregels van de kosmische dag.

In de kosmische nacht was de innerlijke man/vrouw verhouding 80:20.
Vrouwen vertegenwoordigden hierbij voor 80% het vrouwelijke en voor 20% het mannelijke. Bij mannen was het exact andersom, zij vertegenwoordigden voor 80% het mannelijke en voor 20% het vrouwelijke.
Voor de kosmische dag is de optimale innerlijke man/vrouw verhouding 60:40.
Lees meer