Overzicht nieuwe artikelen

Het Wholism Project is een Project van en voor verandering.

Er verschijnen dan ook regelmatig nieuwe teksten op de site, over nieuwe behandelingen, nieuwe Verbindingen en andere nieuwe ontwikkelingen.

Hier worden korte inleidingen geplaatst van alle nieuwe artikelen die vanaf de lancering van onze website op 14 januari 2011 verschijnen.

Als je graag op de hoogte wilt blijven, kun je bij een nieuw bezoek op onze website via dit ‘Nieuwe Artikelen’ overzicht zien welke artikelen na je laatste bezoek geplaatst zijn.

Maart 2017

Zelfbesturing Verbinding

De Zelfbesturing Verbinding helpt je om meer structuur in je leven aan te brengen en om je beter te focussen. Je kunt daardoor jouw doelen, voor zover deze realistisch zijn en op jouw pad passen, beter bereiken.

Met behulp van de Zelfbesturing Verbinding kun je jezelf ook gemakkelijker losmaken uit patronen, uit oude gewoonten.

De Zelfbesturing Verbinding geeft je het gevoel dat je achter het stuur zit van je eigen persoonlijke voertuig. Jij bent de kapitein, je hebt het roer in handen.

Lees verder

Ervaringen met de Loskoppel behandeling

Door de Loskoppel behandeling voelen mensen zich lichter, omdat processen zoveel lichter verlopen als de emoties losgekoppeld zijn van de pijn.

Lees verder

Versleutel Verbinding

Vanwege het gevaar van hacking wordt informatie op computers en smartphones steeds vaker gecodeerd, versleuteld opgeslagen. Alle informatie wordt in 'geheimtaal' opgeslagen en met behulp van een code leesbaar gemaakt. Er wordt dus gebruik gemaakt van een digitale 'omweg' om de informatie op te slaan en vervolgens te tonen.

Als je daar gevoelig voor bent, voelt een computer, laptop of smartphone, waarvan de informatie gecodeerd is opgeslagen, onprettig. Dat is ook het geval als het betreffende apparaat met één van de Neutralisatie Verbindingen is geneutraliseerd.

Gecodeerde informatie goed in je opnemen is duidelijk moeilijker. Het is ook moeilijker om gecodeerd opgeslagen informatie te onthouden. Je kunt daardoor moe worden van het werken met een computer waarin de gegevens versleuteld worden opgeslagen.

De Versleutel Verbinding lost deze problematiek op. De energie van apparatuur met gecodeerde informatie gaat zelfs warm en prettig aanvoelen voor jou.

De Versleutel Verbinding is een persoonlijke Verbinding die je voor jezelf aanvraagt, dus niet voor jouw computer, smartphone etc.

Lees verder

Loskoppel behandeling

In de kosmische nacht was geestelijke pijn aan emoties gekoppeld, om ons extra te verzwaren.
Tijdens de kosmische dag mogen we pijn neutraler beleven, los van emoties.

De Loskoppel behandeling maakt het mogelijk om geestelijke pijn los te koppelen van emoties, waardoor het veel gemakkelijker wordt om pijn te verwerken.

Als geestelijke pijn niet meer verbonden is met emoties, ga je met een neutraal en open gevoel door de pijn heen. Je kunt daardoor pijn veel sneller en gemakkelijker verwerken. De pijn blijft niet meer haken aan emoties, die pijn juist intenser maken en daardoor moeilijker om te verwerken.

Door het loskoppelen van pijn en emoties, ben je minder bang voor pijn, waardoor je gemakkelijker door ontwikkelingen en verwerkingsprocessen gaat.

Met behulp van de Loskoppel behandeling kun je drie tot vier keer zo snel door een proces gaan. De uitwerkingstijd van behandelingen verandert daardoor echter niet.

Lees verder

Tijd Verbinding

Met behulp van de Tijd Verbinding leer je beter met tijd omgaan.

Je krijgt door deze Verbinding een verdiepte feeling met tijd, je krijgt tijd als het ware in je vingers en leert tijd beter beheersen. Tijd wordt meer een instrument, waardoor je ook beter met tijdsdruk leert om te gaan.

Tijd wordt als het ware een voelbare energie, een krachtenspel waar je in mee kunt gaan en gebruik van kunt maken, zoals een surfer gebruik maakt van de golven en daar op het juiste moment op inspeelt.

Je krijgt door de Tijd Verbinding ook een krachtiger verbinding met het tijdloze. De volkomen stilte in jezelf, verankerd in een diepe verbinding met het Hogere.

Lees verder

Mislukking behandeling

Als je de Mislukking behandeling nodig hebt, dan heb je in een vorig leven iets gedaan, wat je -tenminste in je eigen ogen - nooit had moeten doen. Je hebt voor je gevoel echt een ernstige misstap begaan, waarbij je je eigen kracht verkeerd gebruikt hebt.

Om te voorkomen dat je nogmaals zo’n misstap begaat, saboteer je jezelf in dit leven zodat je niet in je eigen kracht kunt gaan staan.

Het effect daarvan is dat je jezelf als een mislukkeling, een ‘loser’ gaat zien, die het gevoel heeft, dat als jij iets doet, het mis gaat.

De Mislukking behandeling helpt je om alsnog de misstap te verwerken die je in een vorig leven begaan hebt. Je kunt daardoor weer in je eigen kracht gaan staan en meer een succes van je leven maken.

Lees verder

Februari 2017

Wholistische bewegingsoefeningen ©

Wholistische bewegingsoefeningen zijn kosmische dag bewegingsoefeningen die geleid ontwikkeld zijn door Bas en Marieke van Woelderen van het Wholism Project.
De eerste Wholistische bewegingsoefening, Basisoefening 1, is in februari 2017 op de website van het Wholism Project geïntroduceerd.

Wholistische bewegingsoefeningen:

 • versterken het contact met je lichaam en je gevoel
 • werken ontwikkelingsbevorderend
 • helpen je om vastgezette gevoelens weer los te maken en te verwerken
 • werken vitaliserend, laten je energie beter stromen
 • versnellen je stofwisseling, waardoor je desgewenst gemakkelijker gewicht kunt verliezen
 • maken je lichaam soepeler en versterken je spieren

Lees verder

Basisoefening 1

Basisoefening 1 draait om het sterker verbinden met je lichaam en je gevoel en het oplossen van gevoelens die in het lichaam zijn vastgezet.
Door de bewegingen en het doorvoelen van de gevoelens die daarbij loskomen, kun je je lichaam beter in bezit nemen en ervaar je meer vitaliteit.

Lees verder

Ervaringen met Basisoefening 1

Basisoefening 1 wordt ervaren als een unieke bewegingsoefening die je dichter bij jezelf brengt.

Lees verder

Introductiedag Basisoefening 1

Basisoefening 1 is - zoals de naam al aangeeft - de basisoefening van de Wholistische bewegingsoefeningen, die geleid ontwikkeld zijn door Bas en Marieke van het Wholism Project.

Door de geleide ontwikkeling van Basisoefening 1 heeft deze oefening een speciale energetische werking.

Om van deze energetische werking te kunnen profiteren, ontvang je de speciale impuls voor Basisoefening 1 tijdens een Introductiedag, waarin je Basisoefening 1 onder professionele begeleiding van Corrine Geeris leert.

Lees verder

Ervaringen introductiedag Basisoefening 1

De Introductiedag van Basisoefening 1 wordt als goed opgezet en heel aangenaam ervaren.

Lees verder

Ervaringen met de Magnetron Verbinding

Mensen ervaren door deze Verbinding een trillingsverhoging en een herordening van hun systeem.
Opvallend is dat ze zich vóór de ontvangst van de Magnetron Verbinding er niet van bewust waren dat er een herordening nodig was, maar daarvan pas bewust worden als de herordening plaats heeft gevonden.

Lees verder

Impressies van behandelingen vanuit het Hiernamaals

In het Hiernamaals kijk je terug op het afgelopen leven en bereid je je vervolgens voor op een nieuw leven op Aarde.

In het Hiernamaals heb je uiteraard geen fysiek lichaam meer.
Je bent in het Hiernamaals dus alleen in energie vorm aanwezig. Je hebt daardoor ook een veel hoger trillingsgetal dan hier op Aarde, je bent in het Hiernamaals als het ware puur je gevoel.

Daarom reageer je ook veel sterker op impulsen dan hier op Aarde en werken Verbindingen al min of meer als behandelingen. De werking van de behandelingen van het Wholism Project is daarom veel te sterk voor mensen in het Hiernamaals. Zij mogen daarom geen behandelingen ontvangen.

Wel mogen wij, Bas en Marieke, onderzoek doen door demo’s van behandelingen aan onze twee overleden familieleden te geven, één familielid van de kant van Marieke en één van de kant van Bas.
Aan anderen in het Hiernamaals mogen we geen demo’s van de behandelingen van het Wholism Project geven.

De demo’s die we mogen doen met onze twee overleden familieleden geven ons een verdiept inzicht in de werking van onze behandelingen. Daarnaast is het elke keer opnieuw verrijkend om contact te hebben met onze familieleden in het Hiernamaals.

De demo's worden in chronologische volgorde in het onderstaande overzicht geplaatst.

De familieleden beleven de demo's alsof ze deze behandeling werkelijk ontvangen hebben en zij kunnen zelfs inzicht krijgen wat de behandeling in een volgend leven voor hen zou betekenen.

Lees verder

Ervaringen met de Materie Transmutatie behandeling

Je wordt duidelijk innerlijk intens blij van het effect van de Materie Transmutatie behandeling en het te volgen stappenplan.

Lees verder

Magnetron Verbinding

De Magnetron Verbinding lost de zeer schadelijke werking op die voedingsmiddelen op het menselijk systeem hebben, als ze in de magnetron zijn opgewarmd.

Deze zeer schadelijke werking ontstaat door het exploderen van alle cellen in levensmiddelen onder invloed van de magnetron. De natuurlijke ordening wordt hierdoor vernietigd, waardoor de oorspronkelijke blauwdruk van het leven wordt beschadigd.

Als je voedingsmiddelen eet die in de magnetron zijn opgewarmd, dan beschadigt dit ook jouw oorspronkelijke blauwdruk van het leven. Hierdoor ga je vertekend waarnemen, je kunt de werkelijke ordening van het leven minder goed zien en voelen en gaat meer fragmentarisch voelen en denken.

Röntgenstraling heeft hetzelfde effect op jouw systeem, maar omdat de magnetron zo veelvuldig in deze maatschappij wordt gebruikt, is het effect van het gebruik van de magnetron vele malen groter.

Lees verder

Materie Transmutatie behandeling

De Materie Transmutatie behandeling leidt je door ontwikkelingen die jouw verhouding tot de materie verandert.
Door deze ontwikkelingen kun je de Materie Transmutatie gave ontvangen en toepassen.
De Materie Transmutatie behandeling is dus een twee-in-één behandeling.

De Materie Transmutatiegave geeft je de mogelijkheid om specifieke stoffen en materialen op energieniveau te verzachten en energetisch beter te laten aansluiten bij de mens.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave die je door deze behandeling ontvangt, kun je - in vier vaste stappen - jouw persoonlijke leefomgeving zo veranderen dat de natuurlijke frequenties van de 'levende natuur' in jouw huis beter voelbaar zijn.

Door de materie transmutaties die plaatsvinden in dit stappenplan, zullen ook (microdeeltjes van) schadelijke stoffen in jouw huis en lichaam op energieniveau worden geneutraliseerd en verzacht.

Lees verder

Stappenplan Materie Transmutatiegave

De Materie Transmutatiegave wordt altijd toegepast volgens een vaststaand stappenplan.
Deze vier stappen worden in een vaste volgorde uitgevoerd, steeds met een tussentijd van één week.

Lees verder

Werkingsgebied Materie Transmutatiegave

Met de Materie Transmutatiegave kun je specifieke stoffen en materialen op energieniveau meer compatibel maken met jezelf, waardoor ze beter aansluiten op het menselijk systeem.

De Materie Transmutatiegave wordt toegepast met behulp van een eenmalig stappenplan. 

Alle materialen in jouw eigen leefomgeving worden volgens dit stappenplan in vier transmutaties, met elk één week tussentijd getransmuteerd.

In deze tekst vind je een overzicht van alle stoffen en materialen die op dit moment transmuteerbaar zijn met behulp van het stappenplan van de Materie Transmutatiegave.

Lees verder

Materie Transmutatiegave 3

Met de Materie Transmutatiegave 3 heb je de mogelijkheid om anderen die de Materie Transmutatie behandeling niet ontvangen hebben, kennis te laten maken met de prachtige mogelijkheden die de Materie Transmutatie gave biedt.

Als therapeut kun je jouw cliënten ook heel goed helpen met de Materie Transmutatiegave 3.

Zo kun je - als iemand niet zonder reguliere medicijnen kan - jouw cliënt laten kennismaken met het effect van een materie transmutatie op medicijnen, door één verpakking van deze medicijnen op energieniveau voor jouw cliënt te transmuteren.
Hierdoor zal het medicijn duidelijk nog beter compatibel worden met het systeem van jouw cliënt, dus nog minder bijwerkingen hebben.

Je kunt meer over de praktische toepassingen van de Materie Transmutatiegave 3 lezen in het artikel Materie Transmutatiegave 3 toepassen en het artikel Toepassingsmogelijkheden Materie Transmutatiegave 3.

Lees verder

Materie Transmutatiegave 3 toepassen

De Materie Transmutatiegave 3 kan alleen voor anderen, als zij daarmee instemmen, toegepast worden.

De toepassingsmogelijkheden van de Materie Transmutatiegave 3 zijn uitsluitend bedoeld als een kennismaking met de mogelijkheden van de Materie Transmutatiegave. Het aantal toepassingsmogelijkheden voor anderen is daarom beperkt.

Lees verder

Toepassingsmogelijkheden Materie Transmutatiegave 3

Met de Materie Transmutatiegave 3 kun je maximaal 3 verschillende gebruiks- of verbruiksartikelen voor iemand anders transmuteren.
De materialen van deze gebruiks- of verbruiksartikelen worden hierdoor op energieniveau meer compatibel met het menselijk systeem.

Lees verder

Januari 2017

Werkwijze gevoelens en symptomen doorvoelen

Onderstaand vind je puntsgewijs de werkwijze om:

 • een gevoel
 • een geestelijk symptoom of
 • een fysiek symptoom

te doorvoelen.

Lees verder

Ontswitching behandeling Plus

De Ontswitching behandeling Plus is een verdieping en uitgebreide versie van de eerder geïntroduceerde Ontswitching behandeling.

De Ontswitching behandeling Plus kan naast alle ‘normale’ switchingen ook op een volkomen verantwoorde wijze groeibarrières oplossen.
Groeibarrières blijken switchingen op een heel hoog niveau te zijn, die tussen ons en een dieper contact met het Hogere instaan.

De Ontswitching behandeling Plus lost de diepste oorzaak in ons systeem op waardoor switchingen en groeibarrières kunnen ontstaan.
Het is daardoor onmogelijk om na de ontvangst van de Ontswitching behandeling Plus opnieuw geswitcht te raken.

Lees verder

Ervaringen met de Ogen Licht behandeling

In één van de ervaringen wordt de werking van de Ogen Licht behandeling zo kernachtig uitgedrukt, dat we dat niet kunnen verbeteren: ‘Intens verbonden met mezelf en met alles om mij heen, verandert mijn kijk op de wereld en lijkt de wereld om mij heen te veranderen.’

Lees verder

Verdoezel behandeling

De Verdoezel behandeling helpt bij chronische jeukklachten, huidschimmel en darmschimmel. Je kunt deze behandeling ook nodig hebben zonder één van deze drie klachten.

De geestelijke achtergrond van chronische jeukklachten, huidschimmel en darmschimmel is het verdoezelen van bepaalde gevoelens. Je hoeft je er op geen enkele manier bewust van te zijn dat je gevoelens verdoezelt, dat vindt volkomen onbewust en heel geraffineerd plaats.

Bij verdoezelen plak je als het ware een mooi plaatje over een gevoel heen, dat jij als negatief ervaart of beschouwt. Als je dat doet, geloof jezelf volkomen in het mooie plaatje dat je over jouw gevoel heen hebt geplakt, het mooie plaatje voelt dan voor jou als  jouw werkelijkheid.

Het oorspronkelijke gevoel wordt daarbij verdrongen naar de rand van je systeem en uit zich daar als jeuk, huidschimmel of darmschimmel.

De Verdoezel behandeling helpt je om stap voor stap het oorspronkelijke, verdoezelde gevoel te accepteren als de werkelijkheid.

Lees verder

Ervaringen met de Oprechtheid Verbinding

Mensen voelen zich door de Oprechtheid Verbinding meer één geheel, meer uit één stuk hout gesneden, meer in contact met wat zij voelen.

Lees verder

Oprechtheid Verbinding

De Oprechtheid Verbinding helpt je om te uiten wat je voelt. Deze Verbinding helpt je om te zijn wie je werkelijk bent, om zoveel mogelijk recht door zee te zijn.

Als je niet uit wat je werkelijk voelt, dus niet volkomen oprecht bent, dan geeft dat een naar gevoel over jezelf. Als je niet volkomen oprecht bent, laat je in wezen jezelf in de steek.
Oprecht zijn voelt zoveel beter, je voelt je dan zoveel meer één geheel, uit één stuk hout gesneden. Dat geeft kracht en moed om het leven telkens weer aan te gaan.

De Oprechtheid Verbinding geeft een verlangen naar zuiverheid en oprechtheid.
Als je oprecht naar jezelf bent, kun je meer op jezelf rekenen en daardoor kunnen anderen ook meer op jou rekenen.

Geleid worden
Oprecht zijn is ook van essentieel belang als je geleid wilt worden. Je kunt pas geleid worden als je volkomen oprecht bent naar jezelf en anderen toe. Je kunt pas een zuiver ontvangststation zijn, een zuiver doorgeefluik, als je zelf zuiver bent.

Lees verder

Helder krijgen wat je voelt

De onderstaande afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen', waarmee je behandelingen en Verbindingen van je keuze eerst kunt voelen voordat je die aanvraagt, heeft nu extra 'voel' mogelijkheden gekregen.

Lees verder

December 2016

Eigen ruimte behandeling

De Eigen ruimte behandeling helpt je om je eigen ruimte beter in te nemen, waardoor je duidelijk beter in je eigen kracht komt te staan. Je voelt je door deze behandeling dan ook steviger verankerd in jezelf.

Je neemt je eigen ruimte beter in, omdat de Eigen ruimte behandeling de achtergronden van zwakke plekken in je aura herstelt. Daardoor wordt je aura veel steviger en ga je beter in het centrum van je eigen aura staan. Hierdoor kun je je het middelpunt van het Universum gaan voelen.

De Eigen ruimte behandeling lost zo de achtergronden op van de angst om in je eigen kracht te gaan staan.
De behandeling brengt je - op een bepaalde manier - weer terug naar hoe je oorspronkelijk geschapen bent.

Lees verder

Talent Verbindingen

Lees verder

Levensmoed Verbinding

De Levensmoed Verbinding doet exact wat de naam van deze Verbinding al aangeeft.
Deze Verbinding helpt je om het leven met meer moed aan te gaan.

Levensmoed is primair de innerlijke moed om jezelf aan te gaan. De Levensmoed Verbinding helpt je om de angst voor jouw onbekende innerlijk aan te gaan. Deze angst is dat unheimische gevoel dat je kunt hebben als je je naar binnen keert. De angst die maakt dat mensen altijd afleiding zoeken. De angst voor stilte, waardoor altijd de muziek aanstaat, is dus eigenlijk een angst voor je eigen innerlijk.

Je blijft onzeker over jezelf, als je jezelf niet diepgaand durft te leren kennen. Om te voorkomen dat anderen jou zullen bekritiseren, kan vanuit deze onzekerheid zelfkritiek ontstaan. Zo blijf je in een vicieuze cirkel van innerlijke onzekerheid en zelfkritiek, die veroorzaakt wordt door jezelf - vanuit een gebrek aan levensmoed - niet werkelijk in bezit te nemen en te leren kennen.

Deze vaak diepe onzekerheid ontstaat meestal al vroeg in je jeugd, omdat in deze maatschappij door vrijwel alle ouders datgene wat je voelt, ontkend wordt. De zelf-criticus is daarom meestal ‘de stem’ van je ouders.

Deze zelf-criticus, die je beperkt om te tonen wie jij echt bent, zal zich met deze Verbinding minder laten gelden. Je wordt er wat losser van, wat minder geremd. Je kunt dus gemakkelijker jezelf zijn, tonen wie jij bent, en dat geeft een heerlijk gevoel.

Lees verder

Geleide behandeling

Naast alle behandelingen van het Wholism Project die op onze website vermeld worden, is het mogelijk om Geleide behandelingen te ontvangen die door onze Wholistic Partners gegeven worden.

De Geleide behandeling maakt deel uit van alle mogelijkheden die het Wholism Project jou biedt.

In dit artikel wordt uitgelegd wat een Geleide behandeling:

 • inhoudt
 • zo uniek maakt
 • voor jou kan doen


Je kunt pas echt begrijpen wat een Geleide behandeling voor jou kan doen, als je eerst weet wat een Geleide behandeling inhoudt en zo uniek maakt.

Verder wordt er in dit artikel allerlei praktische informatie over de Geleide behandeling gegeven, zoals welke Wholistic Partners Geleide behandelingen geven, wat de kosten zijn en dergelijke.

Lees verder

Het leven aangaan

Wat is het leven aangaan en hoe ga je het leven aan?

In dit artikel vind je onder andere:

 • een uitleg over wat ‘het leven aangaan’ is
 • een aantal praktische tips over hoe je het leven beter aan kunt gaan
 • wat de grote voordelen zijn van het leven aangaan
 • hoe je jezelf kunt ondersteunen om het leven aan te gaan


Het leuke is dat hoe meer je het leven aangaat, hoe meer het leven een uitdaging wordt, dubbel en dwars waard om geleefd te worden. Bovendien wordt het leven steeds fascinerender door het aan te gaan.

Lees verder

Onderdrukte gevoelens verwerken

Het is mogelijk om met behulp van een eenvoudige oefening contact te maken met jouw onderdrukte gevoelens.

Als je gevoelens onderdrukt, doe je dit met je wil, vanuit een onbewuste angst voor deze gevoelens en emoties. Onderdrukken doe je vrijwel altijd onbewust.

Je kin en kaak staan symbool voor de wil. Je kunt contact maken met onderdrukte gevoelens door je kin en kaak zachtjes aan te raken en je helemaal open te stellen voor de gevoelens die daarbij los komen.

Vervolgens kun je deze gevoelens doorvoelen en verwerken.

Je voorkomt met deze oefening niet dat je opnieuw gevoelens onderdrukt, maar:

 • je komt daardoor wel in een dieper contact met jouzelf en jouw gevoelswereld
 • je wordt je daardoor wel bewuster welke gevoelens je onderdrukt. Je kunt er dan aan werken om die gevoelens niet meer te onderdrukken.

Lees verder

Klant is koning of beter van niet

'Klant is koning' is niet alleen een bekend gezegde, maar ook een begrip.

'Klant is koning' wordt door het bedrijfsleven ook veel als een slogan gebruikt, om de klant het gevoel te geven dat je belangrijk bent voor het bedrijf. Dat je als éénling toch telt tegenover de grote multinational.

Lees verder

Ervaringen met de Stiltepunt behandeling

Deze behandeling heeft duidelijk een waardevolle uitwerking, je hebt een prachtig en levend stiltepunt en rustpunt in jezelf.

Lees verder

November 2016

Behandelingen voor het geheugen

Er zijn drie behandelingen die je kunnen helpen met je geheugen:


Dit artikel geeft kort aan wat deze behandelingen voor je geheugen kunnen doen.

Lees verder

Verbindingen voor het Hiernamaals

Verbindingen werken niet alleen in dit leven en over levens heen, maar ook in het Hiernamaals, de 'ruimte' waar je naar toegaat na afloop van een leven op Aarde.
In het Hiernamaals kijk je terug op het afgelopen leven en bereid je je vervolgens voor op een nieuw leven op Aarde.

De Verbindingen van het Wholism Project, hebben een heel bijzondere werking op mensen in het Hiernamaals. 
Verbindingen werken in het Hiernamaals duidelijk anders, bijna als behandelingen, in vergelijking met hoe ze op Aarde werken.

Verbindingen voor het Hiernamaals is misschien wel het mooiste project waar we tot nu toe mee bezig zijn geweest.

De inzichten die we verwoord hebben, zijn vrijwel uitsluitend citaten van wat twee overleden familieleden van ons, één van de kant van Marieke en één van de kant van Bas, hebben doorgegeven naar aanleiding van de ontvangst van onze Verbindingen. Elk citaat staat tussen aanhalingstekens.

Dit prachtige project heeft ons onder andere inzicht gegeven in:

 • hoe het is om in het Hiernamaals te zijn
 • de invloed van de Verbindingen op mensen in het Hiernamaals
 • de invloed van de Verbindingen op het Hiernamaals zelf
 • de invloed van de Verbindingen op volgende levens
 • de invloed van de Verbindingen op de frequentie van incarneren


Dit project opent werkelijk een volkomen andere wereld.

Na een aantal algemene ervaringen over de werking van de Verbindingen in het Hiernamaals wordt per Verbinding de werking in het Hiernamaals beschreven.
Direct naar het ervaringen overzicht

Lees verder

Verbindingen voor het Hiernamaals aanvragen

Wat moet je doen als je een Verbinding zou willen schenken aan een dierbare overledene:

 • stuur ons, Bas en Marieke, de naam, het geboortjaar, de overlijdensdatum en een foto van de overledene, waar zijn of haar gezicht aan de voorzijde duidelijk op te zien is
 • laat ons dan ook jouw familierelatie met de overledene weten (bijvoorbeeld, mijn vader, moeder, opa, oma, oom, tante etc)
 • geef ons aan welke Verbinding je zou willen schenken of vraag ons om in te voelen welke Verbinding het meest geschikt is voor de betreffende overledene


Wij voelen dan in:

 • of de overledene überhaupt openstaat om een Verbinding te ontvangen
 • zo ja, of de overledene openstaat om de Verbinding van jouw keuze te ontvangen
 • zo nee, welke Verbinding het meest geschikt is voor de betreffende overledene


Wat ook van toepassing is, we geven jou door wat de uitkomst is.

Lees verder

Oktober 2016

Ervaringen met de Oerkracht behandeling

De Oerkracht behandeling helpt je duidelijk om in je kracht te komen en dat kan zelfs tot ondeugendheid leiden :~)

Lees verder

Doel Verbindingen

Lees verder

Resultaat Verbinding

De Resultaat Verbinding is één van de drie Doel Verbindingen die speciaal bedoeld zijn om projecten, specifieke doelen die je gesteld hebt, zo goed mogelijk te laten verlopen.

Met de Resultaat Verbinding kun je de doelstelling van een project zo goed mogelijk bereiken.

De Resultaat Verbinding kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat:

 • een project succesvol verloopt, zoals een voorstelling of evenement
 • een Rechtszaak tot een zo goed en eerlijk mogelijke uitspraak komt
 • je passend werk vindt
 • je een zo goed mogelijk passend huis vindt
 • je huis of terrein verkocht wordt
 • de bouw van jouw huis zo goed mogelijk verloopt
 • jij en je ex-partner een goede omgangsregeling overeenkomen voor de zorg van jullie kinderenDe Resultaat Verbinding kan dus ingezet worden voor allerlei verschillende doelen die je wilt bereiken, met andere woorden om allerlei verschillende ‘projecten’ gemakkelijker te realiseren.

Lees verder

Helderheid Verbinding

De Helderheid Verbinding is één van de drie Doel Verbindingen die speciaal bedoeld zijn om projecten, specifieke doelen die je gesteld hebt, zo goed mogelijk te laten verlopen.

Met de Helderheid Verbinding kun je meer inspiratie krijgen om jouw eigen creatie(s) zo goed mogelijk overeen te laten komen met jouw intentie.

De Helderheid Verbinding kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat:

 • een boek van jouw hand zo goed mogelijk weergeeft wat jij wilt overbrengen
 • het schilderij dat je schildert zo goed mogelijk jouw diepere intentie weergeeft
 • het ontwerp van een huis zo goed mogelijk wordt
 • het ontwerp van een nieuwe website zo goed mogelijk wordt
 • je zelf beter ziet wie je bent
 • je anderen beter ‘ziet’ *
 • je de beweegredenen van anderen beter doorgrondt *
 • je geïnspireerde gedichten schrijft
 • je gemakkelijker nieuwe ideeën krijgt
 • je het concept voor een nieuwe (behandel)methode ontdekt
 • je innovatieve ontwerpen maakt
 • je vernieuwende kleding ontwerptDe Helderheid Verbinding kan dus ingezet worden om allerlei eigen geestelijke creaties zo goed en zo geïnspireerd mogelijk te laten worden.
 

*** De Harmonie Verbinding kan aangevraagd worden om je te helpen om zo goed mogelijk in innerlijke balans:
 • anderen beter te ‘zien’
 • de beweegredenen van anderen beter te doorgronden

Lees verder

Harmonie Verbinding

De Harmonie Verbinding is één van de drie Doel Verbindingen die speciaal bedoeld zijn om projecten, specifieke doelen die je gesteld hebt, zo goed mogelijk te laten verlopen.

De Harmonie Verbinding kan je helpen om de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke zo harmonieus mogelijk te laten zijn binnen het project waarvoor je de Harmonie Verbinding hebt aangevraagd.
 
De Harmonie Verbinding kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat:

 • een (huwelijks)feest zo harmonieus mogelijk verloopt
 • de man/vrouw balans binnen een huwelijk zo goed mogelijk is
 • de man/vrouw balans in een evenement zo goed mogelijk isAls de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke zo harmonieus mogelijk is, zal de sfeer beter worden en zullen de eventuele resultaten beter in balans zijn.

Lees verder

Een Doel Verbinding aanvragen

De aanvraag voor een Doel Verbinding verloopt duidelijk anders dan een aanvraag voor de overige Verbindingen. Lees daarom de onderstaande instructies ‘hoe een Doel Verbinding aangevraagd moet worden’ zorgvuldig door.
Als je deze aanwijzingen stap voor stap opvolgt, gaat de aanvraag in één keer goed.

De drie Doel Verbindingen zijn:

 • Resultaat Verbinding
 • Helderheid Verbinding
 • Harmonie Verbinding

Lees verder

Ervaringen met de Resultaat Verbinding

Verschillende projecten gaan duidelijk beter lopen door de Resultaat Verbinding.

Lees verder

Ervaringen met de Helderheid Verbinding

Resultaten verbeteren duidelijk door de Helderheid Verbinding.

Lees verder

September 2016

Ervaringen met de Kosmische voeding behandeling

De gevoelskwaliteit van tuinen wordt harmonieuzer, liefdevoller en sprookjesachtiger door de Kosmische voeding behandeling.

Lees verder

Ervaringen met de Spiraal Verbinding

De Spiraal Verbinding verbindt je duidelijk dieper met jezelf en laat je meer in je kracht staan.

Lees verder

Ervaringen met de Verbindingen Coördinator

De Verbindingen Coördinator geeft duidelijk een betere balans en ook een heel fijn gevoel.
Het enthousiasme over deze Verbinding spat van de ervaringen af.

Lees verder

Augustus 2016

Verbindingen Coördinator

De Verbindingen Coördinator zorgt ervoor dat al jouw Verbindingen op elk moment en in elke situatie in de voor jou optimale onderlinge balans, in de optimale compositie, samenwerken.

Door al jouw Verbindingen op elk moment in de voor jou ideale compositie te laten werken, versterkt en optimaliseert de Verbindingen Coördinator de werking van jouw Verbindingen.

Afhankelijk van jouw ontwikkeling en de situatie waarin je je bevindt, zal de Verbindingen Coördinator de werking van bepaalde Verbindingen meer naar voren halen en andere Verbindingen meer naar de achtergrond laten gaan.
Ook zal de Verbindingen Coördinator specifieke Verbindingen intenser laten werken als dat in een situatie voor jou nodig is.

De Verbindingen Coördinator stelt op elk moment de voor jou ideale compositie van de werking van jouw Verbindingen samen, net als een componist die met alle beschikbare tonen en instrumenten een muziekstuk samenstelt waarin de instrumenten afwisselend meer of minder nadruk krijgen en in een wisselend tempo en volume te horen zijn.

Lees verder

Kosmische voeding behandeling

Door de Kosmische voeding behandeling kunnen planten en bomen zich voeden met kosmische voeding, waardoor een plant of boom met de helft van de normale hoeveelheden voedingsstoffen en water toe kan.

Planten en bomen gaan door de Kosmische voeding behandeling ongeveer 30 procent beter groeien en/of bloeien. In combinatie met de Bodem Vitalisatie Verbinding kunnen ze zelfs 60 procent beter gaan groeien en/of bloeien.

Lees verder

Einddoel-demo bij behandelingen

Een Einddoel-demo is een innerlijk beeld van het eindresultaat van een behandeling, dat voelbaar is voor jouw systeem. Het is dus geen tastbare of zichtbare demo.

Aan alle behandelingen is standaard een Einddoel-demo toegevoegd. Een Einddoel-demo ‘toont’ het positieve eindresultaat van de betreffende behandeling. Je kunt je hier bewust of onbewust op richten.

Een Einddoel-demo geeft jou onbewust een beeld van het positieve eindresultaat van een behandeling en geeft jou zo een positieve drive om door te gaan en het einddoel te bereiken.

De Einddoel-demo kan bij vrijwel alle behandelingen ook bewust toegepast worden.
Door je bewust op de Einddoel-demo van een behandeling te richten, ga je een ontwikkeling van de behandeling aan die je tot dan toe onbewust ontweken had.

Lees verder

Oorsprong Verbinding

De Oorsprong Verbinding overkoepelt de vijf Aura Verbindingen en verdubbelt daarmee de werkzaamheid van elk van deze vijf Verbindingen.

De Oorsprong Verbinding verbindt jou daarnaast sterker met jouw kosmische oorsprong, met het Hogere doel waarvoor je geschapen bent. Het Hogere doel waarvoor je geschapen bent,
is in wezen jouw kosmische opdracht.

Door je na ontvangst op deze Verbinding te richten, krijg je een gevoelsmatig contact met jouw kosmische oorsprong en met jouw kosmische opdracht. Deze Verbinding helpt je om te gaan staan voor jouw kosmische opdracht.

Er gaat een enorme kracht en grootsheid uit van jouw kosmische oorsprong, het beeld waarmee je als Lichtwezen geschapen bent. De Oorsprong Verbinding maakt het mogelijk om dit beeld meer te gaan leven.

Door je op deze Verbinding te richten, kun je in de pure oorspronkelijke kracht van jouw schepping gaan staan en dat voelt groots.

Lees verder

Spelregels Verbindingen over levens heen

In principe werken sinds juli 2016 alle Verbindingen over levens heen. Vóór juli 2016 werkten alleen de Chakra Verbindingen over levens heen.

Voor een aantal Verbindingen zijn er wel speciale spelregels die bepalen of de Verbinding ook in volgende levens zal werken. Deze spelregels worden hieronder per Verbindingen-categorie aangegeven.

Lees verder

Juli 2016

Spiraal Verbinding

De Spiraal Verbinding overkoepelt de drie Spirit Verbindingen en verdubbelt daarmee de werkzaamheid van elk van deze drie Verbindingen.

De Spiraal Verbinding verbindt jou daarnaast sterker met jouw spirit of geest, zodat je je meer  bewust wordt van je geest. Je zult daardoor beter op je geest afgestemd gaan leven en je beter laten leiden door je geest.

Lees verder

Stiltepunt behandeling

De Stiltepunt behandeling verbindt je met je stiltepunt.

Het stiltepunt is een punt diep in jouw systeem, waarin geen polariteiten bestaan. Door het ontbreken van de polariteiten, bestaan er in het stiltepunt geen spanningen, maar juist rust, harmonie en balans.

Via het stiltepunt kun je gevoelsmatig contact maken met de oorsprong van 'het ontstaan', de bron waar de schepping plaatsgevonden heeft.

Door de verbinding met je stiltepunt die door de Stiltepunt behandeling ontstaat, kun je op een kosmische dag wijze mediteren door je op dit punt te richten.

Door in contact met je stiltepunt te transmuteren, zullen transmutaties met de Transmutatiegave krachtiger zijn en dieper doorwerken.

Bovendien zijn er nog vijf heerlijke voordelen puur voor jezelf door in contact te staan met je stiltepunt.

Lees verder

Juni 2016

Miskleun behandeling

De Miskleun behandeling kan jou helpen als je veel meer kunt dan je in de praktijk weet neer te zetten, als je dus eigenlijk onder je kunnen presteert.
Een diepgaande en verlammende onzekerheid is de oorzaak van het minder presteren dan je eigenlijk zou kunnen.

De achterliggende oorzaak van deze onzekerheid gaat altijd terug naar een vorig leven. Je hebt in dat vorige leven een fatale ‘fout’ gemaakt die jou toen door jezelf en je omgeving bijzonder hard is aangerekend.

Deze ‘fout’ heeft je zo op je grondvesten doen schudden, dat je daardoor niet meer volledig het leven durft aan te gaan, uit angst om weer een fatale fout te maken.

Lees verder

Na de Onderlaag

De behandelingen in deze categorie zijn kosmische dag mogelijkheden die alleen na de Onderlaag behandeling ontvangen kunnen worden.

Lees verder

Ervaringen met de Hersen processor behandeling

Je gaat door de Hersen processor behandeling duidelijk weer meer over de oorspronkelijke capaciteiten van je denkvermogen beschikken.

Lees verder

Spirit Verbindingen

Lees verder

Teruggave behandeling

Met de Teruggave behandeling krijg je de kosmische dag mogelijkheid om jouw afgeronde ervaringen uit dit leven aan het Goddelijke terug te geven.

Tijdens het teruggave proces kun je de dankbaarheid van het Goddelijke voelen, waardoor je je bewuster van het bestaan van het Goddelijke wordt. Je voelt daardoor ook dat je een kind bent van het Goddelijke.

Door het teruggave proces van jouw afgeronde ontwikkelingen ontstaat er een gevoel van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, waardoor je het leven met frisse moed verder aan wilt gaan.

Lees verder

Mei 2016

Ziel verbinding impuls

De Ziel verbinding impuls verandert de verbinding met jouw ziel in een kosmische dag verbinding waardoor je de informatie van jouw ziel drie maal zo krachtig gaat ontvangen.

Het kanaal, de verbinding, tussen jou en je ziel wordt krachtiger, waardoor de informatie van je ziel beter ontvangen kan worden.
De informatie zal daardoor dieper doordringen in je systeem, al blijf je deze informatie nog altijd onbewust ontvangen.

Door de krachtiger verbinding tussen jou en jouw ziel, ervaar je jezelf krachtiger. Je voelt duidelijker wie je bent en waar je naartoe wilt. Jouw weg, jouw levenspad wordt duidelijker voelbaar in jezelf.

De sterkere verbinding met jouw ziel kan je ook een warm en omhullend gevoel geven.

Door de sterkere begeleiding van jouw ziel, voel je duidelijker in je systeem waar je nog aan kunt werken. Je kunt hierbij specifieke symptomen in je lichaam voelen, die je kunt oplossen door ze te doorvoelen, of er kunnen gevoelens zoals verdriet omhoog komen, die om jouw aandacht vragen.

Lees verder

Partnerprofiel van Petra Wilmsen

  Petra Wilmsen
Praktijk In Balans
Gerrisstraat 2
6031NT Nederweert
petrawilmsen@hotmail.com
www.praktijkinbalans.nu

Lees verder

Ogen Licht behandeling

De Ogen Licht behandeling lost vijf universele innerlijke verdraaiingen in je systeem op.
Deze verborgen verdraaiingen zijn vastgezet in je lichaam. Je hebt ze al meegekregen bij je conceptie. Deze innerlijke verdraaiingen leiden er toe dat je jezelf en de wereld op een kosmische nacht wijze waarneemt en ervaart.

Het Hogere doel van deze kosmische nacht verdraaiingen was ons trillingsgetal te verlagen, zodat we ons beter met de materie konden verbinden.

Lees verder

Ogen Licht gave

Iedereen heeft innerlijke verdraaiingen in zijn of haar systeem. Je hebt deze verdraaiingen zelf in dit leven gevormd vanuit pijn over het leven op Aarde, omdat je het zo moeilijk vond om te zien in wat voor een wereld je terecht gekomen was. 

Deze verdraaiingen leiden er toe dat je jouw blik op jezelf en het leven vervormt, waardoor je onder andere meer afgescheidenheid ervaart.

Met behulp van de Ogen Licht gave kun je deze persoonlijke verdraaiingen in je systeem stap voor stap zelf oplossen.

Je kunt daardoor innerlijk onvervormd naar jezelf, het leven en de wereld gaan kijken.
Je kunt jezelf en gebeurtenissen in je leven objectiever waarnemen en dat maakt de wereld waarin je leeft begrijpelijker en geeft je meer innerlijke zekerheid.

Door het oplossen van persoonlijke verdraaiingen kun je jezelf ook meer als een deel van het grote geheel ervaren en dat voelt weldadig. Je voelt je een deel van een veel groter, van leven bruisend geheel.

De Ogen Licht gave geeft je ook het vermogen om in diepere lagen van jezelf te kijken.
Je gaat daardoor sneller de essentie zien van een gevoel, probleem of een complexe situatie.
Ook geeft deze gave je de mogelijkheid om beter verborgen aspecten van situaties te zien en zo de waarheid sneller te doorgronden.

Lees verder

Oerkracht behandeling

De Oerkracht behandeling verbindt je met je vrouwelijke of mannelijke oerkracht.

De meeste mensen hebben niet of nauwelijks contact met hun eigen oerkracht.
De huidige maatschappij is er vooral op gericht dat we met ons hoofd werken. We zitten daarom vrijwel allemaal primair met onze aandacht in ons hoofd.

Je kunt pas werkelijk in je kracht staan en volledig in balans functioneren als je naast contact met je hoofd ook goed contact hebt met je eigen oerkracht.

Het centrum van onze oerkracht is te vinden in onze sexuele organen. Oerkracht gaat echter veel verder dan het beleven van sexualiteit of voortplanting. Het is een creërend centrum met een geheel eigen functie.

Je voelt, als je met behulp van de Oerkracht behandeling voor het eerst bewust contact maakt met je eigen oerkracht, dat er nog een mysterie is dat je nog niet kent, waar je je niet bewust van was.
Het voelt als een heiligdom, dat opnieuw in gebruik wordt genomen.

Het eerste contact met je oerkracht geeft een gevoel dat iets heiligs, warms en krachtigs heeft.
Je gaat door het contact met je oerkracht ook je authenticiteit, je eigen oorspronkelijkheid bewuster ervaren.

Een effect van de Oerkracht behandeling is ook dat je creativiteit wordt vergroot en versterkt.
Je voelt je daardoor completer.
Daarnaast voelt je hoofd minder dominant in je systeem en dat voelt als heel prettig aan.

Lees verder

Hersen processor behandeling

Veel mensen voelen zich regelmatig of continu duf in hun hoofd.
De Hersen processor behandeling lost dit duffe gevoel in je hoofd op, waardoor je je weer frisser in je hoofd voelt en weer helderder kunt denken. 

Om het geheugen goed te laten functioneren, moeten gebeurtenissen een indruk kunnen achterlaten.
Naarmate je ouder wordt, kan het moeilijker worden om nieuwe indrukken goed in je geheugen op te nemen. Dit is te vergelijken met een wasplaat die langzamerhand uithardt. Nieuwe indrukken kunnen dan minder gemakkelijk een indruk achter laten in de ‘wasplaat’ van het geheugen.
De Hersen processor behandeling houdt de ‘wasplaat’ van het geheugen optimaal zacht, of maakt - indien nodig - deze ‘wasplaat’ weer zachter, zodat het geheugen weer beter kan functioneren.

Als je regelmatig lange dagen geestelijk werk doet, kan er een geestelijke vermoeidheid optreden. De Hersen processor behandeling lost deze geestelijke vermoeidheid weer op.

Door de Hersen processor behandeling wordt de verbinding tussen het kruinchakra en de hersenen versterkt, waardoor je bewuster kunt worden van de inspiratie die je via je kruinchakra ontvangt. Je wordt dus ook in die zin helderder.

Ongeveer tweederde van alle mensen heeft de Hersen processor behandeling nodig.

Lees verder

April 2016

Diepere voelen behandeling

De Diepere voelen behandeling verbindt je meer met je eigen oorsprong, je Hogere afkomst, je afkomst als Lichtwezen.

De Diepere voelen behandeling helpt je zo om hoger te reiken en als je hoger kunt reiken, kun je ook dieper contact maken met je eigen systeem, dus dieper voelen.

In de kosmische nacht waren er blokkades ingebracht tussen onszelf en onze afkomst. 
Zonder deze blokkades hadden we onze opdracht in de kosmische nacht waarbij we ons steeds dieper met de materie moesten verbinden, niet kunnen volbrengen.

We moesten symbolisch onze afkomst, het Goddelijke, het Lichtwezen in ons, de rug toekeren om het donker van de kosmische nacht in te kunnen gaan.
Als we teveel met onze afkomst, onze oorsprong verbonden waren gebleven, hadden we ons niet steeds dieper met de materie kunnen verbinden.

Deze blokkades tussen ons en onze oorsprong lost de Diepere voelen behandeling op.

Lees verder

Ervaringen met de Diepere voelen behandeling

De Diepere voelen behandeling heeft een duidelijk verdiepend effect op je leven, je bent als het ware meer je voelen terwijl je vóór de behandeling er meer van buitenaf contact mee maakte.

Lees verder

Connectie Verbinding

De Connectie Verbinding overkoepelt de dertien Chakra Verbindingen en verdubbelt daarmee de werkzaamheid van elk van deze dertien Chakra Verbindingen.

Je kunt duidelijk voelen dat de Chakra Verbindingen sterker werken door de Connectie Verbinding en dat je daardoor dieper met je gevoelswereld bent verbonden.

Je voelen komt meer centraal te staan, in lijn met de spelregels van de kosmische dag, waardoor je het leven meer als een wonder, meer sprookjesachtig ervaart. Dat geeft je een warm, heerlijk en omhullend gevoel en maakt het leven duidelijk aantrekkelijker.

Het is alsof je jezelf meer in bezit neemt. Alles stroomt ook beter in je waardoor je je duidelijk vitaler voelt. Je hebt daardoor meer het gevoel van 'aanpakken', aan de slag.

De Connectie Verbinding helpt je dus om een grote stap verder de kosmische dag in te maken. Je voelt je door deze Verbinding veel meer een kosmische dag mens.

Een andere functie van de Connectie Verbinding is dat het tweede chakra van mannen door deze overkoepelende Verbinding een kosmische dag programmering krijgt. Mannen komen daardoor beter in hun mannelijkheid te staan, mannelijkheid in z’n zuivere en oorspronkelijke vorm.

De Connectie Verbinding geeft een kosmische dag programmering aan het energetisch kanaal dat alle chakra's met elkaar verbindt.
Deze overkoepelende Verbinding kan daarom pas functioneren na ontvangst van alle Chakra Verbindingen.

Lees verder

Ervaringen met de Oorsprong behandeling

Door de Oorsprong behandeling voel je je vrijer, ga je beter in het leven staan en neemt je creatiekracht toe.

Lees verder

Hulp bij ontwikkelen

We zijn hier op Aarde om ons geestelijk verder te ontwikkelen, om ons verder te ontplooien.
De essentie van leven is jezelf ontwikkelen.

Je wordt altijd met die constitutie en eigenschappen geboren die optimaal zijn voor de ontwikkelingen die je je hebt voorgenomen om tijdens dit leven aan te gaan. Je hebt dus altijd het juiste gereedschap meegekregen voor de ontwikkelingen die tijdens jouw leven voor jou belangrijk zijn.

Als je je ontwikkelt, loop je altijd tegen onbewuste angsten aan. Logisch, want van tevoren weet je nooit wat het doel van je ontwikkeling is. Zo krijgt een baby ook pas na de geboorte een indruk van de wereld waarin die terecht is gekomen.

Deze onbewuste angsten kunnen zo heftig zijn dat je ontwikkeling moeizaam verloopt of dat je vastloopt in je ontwikkeling.

In dit artikel vind je een overzicht van de behandelingen, Verbindingen, afbeeldingen en oefeningen die je kunnen helpen om sneller en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan.

Lees verder

Maart 2016

Ervaringen met de Herstart behandeling

De Herstart behandeling laat je je duidelijk veel beter voelen. Deze behandeling werkt ontspannend en laat je gelukkiger voelen.

Lees verder

Ervaringen met de Levensdromen Verbinding

De Levensdromen Verbinding geeft duidelijk een boost aan je leven.

Lees verder

Herstart behandeling

De Herstart behandeling helpt je als je bent vastgelopen in je ontwikkeling.

Iedereen loopt wel eens vast in een ontwikkeling in zijn leven. Een verkoudheid of griep, maar ook  je 'vlak' of down voelen, duiden er vaak op dat je bent vastgelopen in je ontwikkeling.

Het hele leven is één grote ontwikkeling. Vastlopen in een ontwikkeling heeft dus lang niet altijd te maken met de ontwikkelingen die één van onze behandelingen op gang heeft gebracht.

Onbewuste angsten zijn altijd de achterliggende reden van vastlopen in je ontwikkeling.

De Herstart behandeling geeft je, als je bent vastgelopen in je ontwikkeling, automatisch een impuls waardoor de stagnatie in je ontwikkeling wordt opgelost en je innerlijk weer gaat stromen.

De symptomen van vastlopen in je ontwikkeling lossen over het algemeen snel op zodra de stagnatie in je ontwikkeling is opgelost en je weer in stroming bent.
Zo ben je bij griep meestal binnen 24 uur weer beter, nadat je weer in ontwikkeling bent gebracht.

Lees verder

Levensdromen Verbinding

De Levensdromen Verbinding geeft je droomchakra een kosmische dag werking.
Je droomchakra is het chakra dat je de mogelijkheid geeft om je levensdromen te realiseren.

Als je dat goed doet, kun je zelfs je brood verdienen met het realiseren van je levensdromen.

Lees verder

Ervaringen met de Zielenstem behandeling

Het is alsof het Licht van je ziel meer door je heen schijnt, waardoor je meer jezelf bent en je je liefdevoller voelt.
Je kunt daardoor beter ontspannen en meer van het leven genieten.

Lees verder

Februari 2016

De Bezem behandeling

Als je alle beïnvloeding behandelingen ontvangen hebt die jij nodig hebt, dan kan het in enkele gevallen voorkomen dat je toch nog last hebt van een zeldzame vorm van beïnvloeding die onder geen van onze beïnvloeding behandelingen valt.

Het gaat hier om bijvoorbeeld vormen van beïnvloeding waar je in vorige levens op een andere planeet waar andere spelregels dan hier op Aarde gelden, last hebt gehad. Zo’n beïnvloeding kan over levens heen werken.
De Bezem behandeling lost zulke ‘exotische’ en zeldzame vormen van beïnvloeding op.

Als je last hebt van een ‘exotische’ vorm van beïnvloeding, dan ontvang je de Bezem behandeling automatisch samen met de laatste beïnvloeding behandeling die voor jou van toepassing is.

De Bezem behandeling is een service die niet in rekening wordt gebracht.

Lees verder

Ervaringen met de Zuurstof behandeling

Door Zuurstof behandeling word je onder andere helderder, opgewekter en liefdevoller. Depressieve gevoelens kunnen zich ook oplossen.

Lees verder

Zuurstof behandeling

Voor het functioneren van de hersenen is de zuurstofvoorziening essentieel.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de zuurstofvoorziening van de hersenen niet optimaal is.

Zo kan de zuurstofvoorziening van de hersenen tekort schieten bij mensen met een in aanleg lage bloeddruk. Op den duur kan door een ontoereikende zuurstofvoorziening van de hersenen geheugenverlies ontstaan en uiteindelijk dementie.

De zuurstofvoorziening van de hersenen kan ook tekortschieten als de hersenen meer zuurstof verbruiken dan wordt aangevoerd, zoals bij veel en langdurige geestelijke inspanning.

Door de Zuurstof behandeling krijgen de hersenen weer een optimale zuurstofvoorziening.De Zuurstof behandeling kan ook ondersteunend werken bij andere aandoeningen waarbij de zuurstofvoorziening van de hersenen niet optimaal is. De Zuurstof behandeling lost de aandoening zelf niet op, maar uitsluitend het effect van het tekort aan zuurstofvoorziening van de hersenen.

Bij dementie kan de Zuurstof behandeling voor enige verlichting zorgen, maar deze behandeling lost de achterliggende oorzaak van deze problematiek niet op.

Lees verder

Ervaringen met de Licht Verbinding

De Licht Verbinding zet niet alleen je huis en jezelf in het Licht, maar ook je brein, want je kunt er ook hogere cijfers mee halen.

Lees verder

Oer behandelingen

Oer behandelingen lossen fysieke blokkades op die tussen ons en onze oorspronkelijke, essentiële kracht en vermogens in staan.

Elke Oer behandeling lost specifieke fysieke blokkades op. Deze fysieke blokkades zijn vastgezet in je lichaam zonder dat ze daarin voelbaar zijn. Daardoor ben je je ook nooit bewust van deze blokkades.
 

Lees verder

Onderlaag behandeling

Ieder mens heeft een volledig onbewuste onderlaag. In deze onderlaag bevinden zich onder andere onverwerkte gevoelens uit vorige levens die na het overlijden te zwaar waren om naar het Licht te kunnen gaan.

Deze onderlaag kan jou besturen en jou onbewust dingen laten doen waar je vanuit je bewuste bovenlaag niet achter staat. Je onderlaag beïnvloedt voor ongeveer 90% je bovenlaag, zonder dat je je daar bewust van bent. 

Daarnaast kun je vanuit je onderlaag onbewust beïnvloeding toepassen op anderen.


Hoewel je je volkomen onbewust bent van je onderlaag, heb je die in de loop van jouw levens zelf opgebouwd, waardoor je wel volledig verantwoordelijk bent voor wat je, bestuurd vanuit je onderlaag, doet.

De Onderlaag behandeling brengt de onverwerkte stukken uit je onderlaag stap voor stap naar je bovenlaag, zodat je deze diepe onverwerkte gevoelens kunt gaan verwerken. Daardoor krijg je weer de volledige besturing over jezelf.

Lees verder

Gave universeel zien

Als mensen zien we vaak selectief, we zien wat we graag willen zien. We filteren minder prettige aspecten van wat we bij onszelf of een ander zien onbewust uit.

We vormen zo een beeld van onszelf of van de ander, dat meer aansluit bij een ideaal beeld van onszelf of de ander, eigenlijk ‘hoe we graag zouden willen dat we zelf zijn of de ander is’.
Je filtert daarbij, als het om een ander gaat, die aspecten van de ander uit, die je bij jezelf ook niet graag ziet.

Deze manier van waarnemen leidt tot veel problemen, vroeg of laat word je dan in jezelf of door de ander teleurgesteld. Als het om een ander gaat, blijkt hij of zij heel anders te zijn dan dat je had gedacht.
Het is mooi om te zien hoe nauwkeurig onze taal zich met het woord ‘gedacht’ uitdrukt. Je hebt het gedacht, met andere woorden het was dus slechts een idee maar niet werkelijk zo.

Met de ‘Gave universeel zien’ kun je ‘zien’ vanuit het ‘zijn’, je kunt dus de werkelijkheid binnen laten komen zoals die echt is.
Je kunt met behulp van deze gave de werkelijkheid en waarheid ongefilterd in al z’n lagen en facetten waarnemen, inclusief lagen die tegengesteld aan elkaar zijn of lijken te zijn.

Dat geldt zowel voor jezelf als ook voor de ander, voor jouw buitenwereld.

Lees verder

Chakra dichtheid oefening ©

Geschreven naar aanleiding van een concept van Nadia Lucassen

Chakra's zijn de vertaalstations tussen onze energielichamen (onze aura lichamen) en ons fysieke lichaam. Je zou chakra’s daarom ook energiepoorten kunnen noemen.

Met de Chakra dichtheid oefening kun je je chakra’s beter laten functioneren.

Lees verder

Januari 2016

Ervaringen met de Levensstroom behandeling

Je gaat door de Levensstroom behandeling duidelijk het leven meer aan, waardoor het leven ook meer de moeite waard wordt.

Lees verder

Bestemming Verbinding

De Bestemming Verbinding geeft het kosmische man chakra een kosmische dag werking.

Het kosmische man chakra heeft de functie om richting aan te geven in je leven en je systeem tot activiteit, verandering en beweging aan te zetten.

Door de Bestemming Verbinding kun je jouw bestemming beter in jezelf herkennen.
Het is alsof de stukjes uit jouw huidige leven die al delen van jouw bestemming vormen, door je systeem worden herkend en uitgelicht.

De Bestemming Verbinding helpt je om beter je leven aan te gaan en om je eigen unieke weg te vinden.

Een bedrijf kan zich met behulp van de Bestemming Verbinding beter profileren in de markt omdat de richting waarin het bedrijf zich het beste kan ontwikkelen, duidelijker wordt.

Lees verder

December 2015

Levensstroom behandeling

De Levensstroom behandeling zorgt ervoor dat je innerlijke levensstroom beter gaat stromen. Je kunt daardoor dieper voelen en hoger reiken.

Door een kosmische nacht blokkade tussen je aarding en je hartchakra is bij iedereen de innerlijke levensstroom, de stroom van het leven, voor een deel afgesloten. Daardoor is de innerlijke levensstroom ook niet meer goed voelbaar in jezelf.
Door deze kosmische nacht blokkade kun je minder diep contact met jezelf maken en daardoor ook minder hoog reiken.

De Levensstroom behandeling lost deze belemmerende blokkade op.
Door je innerlijke levensstroom te voelen en aan te gaan, kun je de uiterlijke levensstroom ook aangaan en kun je het leven dus echt aangaan.

Lees verder

Ervaringen met de Overvloed behandeling

De ervaring ‘Er voelt zo veel meer en er is behoefte aan zo veel minder.’ vat de werking van de Overvloed behandeling zo mooi samen.

Lees verder

Zielenstem behandeling

De Zielenstem behandeling lost fysieke blokkades op die tussen jou en de informatie van jouw ziel in staan, waardoor je je beter door jouw ziel kunt laten leiden en meer open kunt staan voor het Goddelijke.

Door het oplossen van deze blokkades kun je gemakkelijker op onbewust niveau contact maken met jouw levensopdrachten. Je kunt daardoor beter zien en voelen wat bij je eigen persoonlijkheid en zielenopdracht hoort.

De stem van de ziel
Onze ziel geeft ons de informatie die we nodig hebben voor het vervullen van onze levensopdrachten.

Deze informatie ontvang je nooit bewust. Het is dan ook niet de bedoeling dat je van tevoren precies weet wat jouw levensopdrachten zijn.

Je zou de stem van onze ziel dus een fluisterstem kunnen noemen, die jou op een ander niveau begeleidt en richting geeft.

Lees verder

Ervaringen met de Goddelijk Licht behandeling

Ervaringen laten zien dat de Goddelijk Licht behandeling in staat is om mensen door die ontwikkelingen te leiden waardoor de diepste oorzaak achter kankergezwellen, 'een onbewuste doodswens' oplost, waarna de tumoren kunnen slinken en verdwijnen. 

Lees verder

November 2015

Ervaringen met de Aangrijpingspunten Verbinding

Mensen zijn dieper in zichzelf verankerd en kunnen daarom beter bij zchzelf blijven door de Aangrijpingspunten Verbinding.

Lees verder

Spel Verbinding

De Spel Verbinding geeft het kosmische vrouw chakra een kosmische dag werking.

Deze Verbinding doorbreekt de rechtlijnigheid van het mannelijke principe, dat in de kosmische nacht overheerst heeft. Met behulp van de Spel Verbinding kun je het leven als minder serieus en zwaar ervaren, meer als een (levens)spel.

De Spel Verbinding geeft je het gevoel dat alles altijd in beweging is, dus continu veranderlijk is.
Je voelt dan dat het minder zin heeft om alles vanuit het denken vast te leggen in patronen of definities.

Het speelse, het beweeglijke en veranderlijke van het vrouwelijke meer toelaten in je leven geeft een ruimer gevoel aan het leven.
Het vrouwelijke in jezelf kan hierdoor beter 'in het gaan' komen. In de kosmische nacht voelde 'het gaan' te gekanaliseerd, te strak voor het vrouwelijke en kon daarom ook niet tot z’n recht komen.

De Spel Verbinding verrijkt zo de beleving van het leven.

Lees verder

Aura Verbindingen

Lees verder

Oktober 2015

Aangrijpingspunten Verbinding

De Aangrijpingspunten Verbinding geeft het middenrif chakra een kosmische dag werking.

Het middenrif chakra helpt je om je gevoelens te aarden, waardoor je ze beter kunt verwerken.
Door de kosmische nacht programmering op het middenrif chakra, konden we onze gevoelens onvoldoende aarden en mede daardoor niet volledig verwerken.

Als je bepaalde gevoelens onvoldoende verwerkt hebt, ontstaan er aangrijpingspunten in jezelf waardoor je in contact met anderen met hen mee resoneert, onvoldoende bij jezelf kunt blijven of gevoelsmatig uit balans kunt raken.

De Aangrijpingspunten Verbinding lost bestaande aangrijpingspunten op en helpt je om je gevoelens beter te aarden en te verwerken. Hierdoor kun je in contact met anderen gemakkelijker bij jezelf blijven.

Lees verder

Overvloed behandeling

Angst voor tekort is de achterliggende reden van de verdeling tussen rijk en arm op deze wereld en vormt ook de diepere oorzaak van het steeds meer levensbedreigende milieuvervuiling probleem.

Angst voor tekort is ook de dieperliggende reden van meer willen hebben dan dat je werkelijk nodig hebt. Angst voor tekort is dan ook de drijfveer voor de manier waarop we met geld omgaan en de oorzaak van de volkomen ongelijkwaardige geldstroom op deze wereld.

De Overvloed behandeling lost deze diepgewortelde angst voor tekort op waardoor er een volledig vertrouwen ontstaat dat jou toe-komt wat je toekomt. Er ontstaat zo ook een vertrouwen in de toekomst.

Lees verder

Ervaringen met de Begrensde identiteit behandeling

De Begrensde identiteit behandeling geeft een gevoel van verruiming, waarbij je je veel minder door de buitenwereld laat beïnvloeden en ook minder oordelend bent naar de buitenwereld.

Lees verder

Partnerprofiel van Lenie Heuven

  Lenie Heuven

Praktijk voor Bewustwording en Gezondheid
  Bosduifstraat 1

6542 TP Nijmegen

06-11165162

informatie@praktijkheuven.nl

www.praktijkheuven.nl

Lees verder

Ervaringen met de Zuil behandeling

Door de Zuil behandeling kun je je lichter, blijer en helderder voelen. Pijn en verdriet kunnen ook zachter aanvoelen.

Lees verder

September 2015

Ervaringen van dieren met de Voedingstoffen Verbinding

Voor dieren kan de Voedingsstoffen Verbinding echt belangrijk zijn om bepaalde kwalen te laten genezen.

Lees verder

Interpretatie Verbinding

De Interpretatie Verbinding helpt je om alle signalen en indrukken die je systeem gevoelsmatig ontvangt, juist te interpreteren. Zo kun je met behulp van de Interpretatie Verbinding onder andere veel beter de juiste beslissingen nemen.

In de kosmische nacht was er vaak een frictie tussen wat je waarneemt met je diepere voelen en hoe dit door je bewustzijn wordt geïnterpreteerd. Hierdoor kun je verkeerde conclusies trekken of er net naast zitten.

De Interpretatie Verbinding lost deze frictie tussen je diepere voelen en je bewustzijn op.

Door de Interpretatie Verbinding ontvangt het thymuschakra een kosmische dag werking.
Hierdoor kun je de gevoelens die het thymuschakra voor jou kanaliseert en aan je doorgeeft, zuiverder ontvangen en dus ook beter interpreteren.

Lees verder

Augustus 2015

Zuil behandeling

De Zuil behandeling geeft je een specifieke verbinding met het Hogere, die je helpt om lichter en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. Je loopt daardoor ook minder snel vast in ontwikkelingen.


Omdat het Hogere een veel hoger trillingsgetal heeft dan wij mensen hebben, verhoogt door deze intense verbinding je eigen trilling zich ook.

Door jouw verhoogde trillingsgetal kun je gemakkelijker contact maken met je diepere voelen, dat van nature een vrij hoge trilling heeft. Je wordt door de Zuil behandeling dus ook beter verbonden met je diepere voelen.

Je voelt je ook meer gevoed door het Hogere.
Hierdoor zul je je minder snel overbelast voelen en kun je beter informatie in je opnemen.

Lees verder

Combinatie met kosmische dag methoden

De behandelingen en Verbindingen van het Wholism Project werken volgens kosmische dag principes.
 

De kosmische nacht en dag zijn beide tijdperken die zo’n 300.000 jaar duren en tegenovergestelde ontwikkelingsrichtingen hebben. De kosmische dag is kort geleden in 2009 begonnen, maar al onze wortels bevinden zich uiteraard nog in de kosmische nacht.

De meeste methoden die nu ontwikkeld worden volgen daarom nog de spelregels van de kosmische nacht, maar als je je bewust of onbewust afstemt op de kosmische dag, is het mogelijk om nu al kosmische dag methoden te ontwikkelen.

Lees verder

Combinatie met kosmische nacht methoden

De behandelingen en Verbindingen van het Wholism Project werken volgens kosmische dag principes.
De kosmische nacht en dag zijn beide tijdperken die zo’n 300.000 jaar duren. De kosmische dag is kort geleden in 2009 begonnen, maar al onze wortels bevinden zich uiteraard nog in de kosmische nacht.

De kosmische nacht en dag hebben tegenovergestelde ontwikkelingsrichtingen. Om die reden werken kosmische nacht methoden de uitwerking van kosmische dag methoden tegen.

Lees verder

Combinatie met reguliere geneeskunde

Vrijwel alle ziekten en aandoeningen hebben een geestelijke achtergrond, die met behulp onze behandelingen kan worden opgelost.

Het kan in een aantal situaties echter de aangewezen weg zijn om zowel de geestelijke achtergrond op te lossen als reguliere geneeskunde toe te passen.
De onderstaande artikelen geven belangrijke en nuttige informatie over deze combinatie.

Lees verder

Incarnatie behandelingen

Er zijn in totaal zes verschillende Incarnatie behandelingen.

Lees verder

Incarnatie tegenzin behandeling

Een ziel kan een programmering hebben waardoor je met tegenzin incarneert. Door deze programmering zie je dan op tegen de levensopdrachten die tijdens de incarnatie uitgewerkt moeten gaan worden.

Als je met tegenzin geïncarneerd bent, heeft dat een diepgaand effect op je leven op Aarde.

Je ervaart deze tegenzin in je leven als een basisgevoel en dat beïnvloedt jouw motivatie om het leven aan te gaan diepgaand. Je kunt het gevoel hebben van ‘Wat doe ik hier, wat moet ik hier op Aarde, wat heeft het voor zin?’.
Elke stap die je op Aarde moet nemen, is moeizaam en voer je met tegenzin uit, je leeft als het ware met één voet op het rempedaal.

De Incarnatie tegenzin behandeling lost het gevoel van tegenzin op waardoor je echt kunt gaan leven en veel gemakkelijker werkelijk iets van je leven kunt gaan maken.

Lees verder

Incarnatie toekomst behandeling

Een ziel kan een programmering hebben waardoor je bij het opnieuw incarneren sterk gericht bent op de toekomst. De diepere achtergrond van deze gerichtheid is een vorig leven geweest dat je als zo naar en slecht hebt ervaren, dat je er niet meer aan herinnerd wilt worden. Je bent daardoor helemaal op de toekomst gericht en niet helemaal verbonden met het hier en nu.

Je bent je dan niet bewust van dit vorige ‘afschuwelijke’ leven, maar het speelt onbewust een grote rol in je leven. Zo ben je altijd luchtkastelen aan het bouwen, maak je altijd mooie plannen voor de toekomst, maar van het realiseren komt niets.
Om iets neer te kunnen zetten, moet je immers verbonden zijn met het hier en nu.

Als je puur op de toekomst gericht bent, ben je ook niet geïnteresseerd in het hier en nu, want de toekomst is in je beleving altijd mooier.
Zo ‘land je’ nooit werkelijk op Aarde, maar leef je in een eigen wereld zoals je die voor je ziet, zoals je die in gedachten creëert.

De Incarnatie toekomst behandeling lost deze onbewuste gerichtheid op de toekomst op, waardoor je echt in het nu kunt leven en je huidige levensopdrachten kunt gaan realiseren.

Lees verder

Incarnatie verleden behandeling

Een ziel kan een programmering hebben waardoor je bij het opnieuw incarneren sterk gericht bent op een vorig leven omdat dat leven als ideaal ervaren is.

Je bent je dan niet bewust van dit vorige ‘ideale’ leven, maar het speelt onbewust een grote rol in je leven. Zo kun je in je huidige leven het verleden trachten te behouden of ben je er onbewust sterk op gericht om in dit leven hetzelfde te realiseren als in dat ‘ideale’ leven.

De Incarnatie verleden behandeling lost deze onbewuste gerichtheid op dit vorige, in jouw ogen ideale leven op, waardoor je echt in het nu kunt leven en je huidige levensopdrachten kunt gaan realiseren.

Lees verder

Incarnatie boven behandeling

Een ziel kan een programmering hebben waardoor je bij het opnieuw incarneren sterk gericht bent op het Hogere. De diepere achtergrond van deze gerichtheid is een vlucht voor het Aardse bestaan, voor verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven.

Deze vlucht is ontstaan omdat je een moeilijk vorig leven hebt gehad, waarbij je het gevoel gekregen hebt dat je allerlei ‘foute’ beslissingen genomen hebt. Daardoor ben je heel onzeker geworden en diep teleurgesteld in jezelf. Je bent zo het vertrouwen in jezelf verloren en om je ergens aan vast te kunnen houden, vervang je het vertrouwen in jezelf door vertrouwen in het Hogere.

Je zult je niet bewust zijn van dit vorige ‘moeilijke’ leven, maar het speelt onbewust een grote rol in je huidige leven. Zo ben je altijd aan het hemelfietsen, ziet in alles een Hogere bedoeling en echt iets neerzetten lukt je niet.
Om iets neer te kunnen zetten, moet je immers stevig op Aarde aanwezig zijn en je met het Aardse verbinden.

Als je sterk op het Hogere gericht bent, ben je ook niet werkelijk geïnteresseerd in het Aardse, want daar gaat het voor je gevoel niet om.
Zo blijf je dolen in een Aardse wereld die eigenlijk vreemd voor je is, continu op zoek naar Hogere bedoelingen. In elke toevalligheid zoek je dan ook een Hogere bedoeling.

De Incarnatie boven behandeling lost deze onbewuste gerichtheid op het Hogere op, waardoor je echt op Aarde landt en weer verantwoordelijkheid over je eigen leven kunt gaan nemen.

Lees verder

Incarnatie ontkenning behandeling

Een ziel kan een programmering hebben waardoor je bij het opnieuw incarneren je eigen incarnatie ontkent in de trant van: ‘Dit ben ik niet’.

De diepere achtergrond van deze gerichtheid is een vorig leven geweest waarin je voor je gevoel zo door en door slecht bent geweest, dat je heel diep van binnen ontkent dat jij degene bent geweest die daar verantwoordelijk voor is.

Je bent je dan niet bewust van dit vorige ‘slechte’ leven, maar onbewust speelt het een grote rol in je leven. De ontkenning van je eigen incarnatie kan zo ver gaan, dat je volkomen wezenloos bent en daarom als 'geestesziek' bestempeld wordt. Je neemt dan niet werkelijk deel aan het leven.

Het is duidelijk dat je in deze wezenloze toestand niet geïnteresseerd bent in het hier en nu.
De Incarnatie ontkenning behandeling lost deze ontkenning op, waardoor je echt in het nu kunt leven en aan je huidige levensopdrachten kunt gaan werken.

Lees verder

Ervaringen met de Lichtwezen Verbinding

Het contact met het Hogere wordt intenser door de werking van de Lichtwezen Verbinding.
Dat kan zich uiten doordat je je gelukkiger voelt, terwijl je je na afloop van de proef zonder de werking van de Lichtwezen Verbinding juist eenzaam, leeg en verlaten voelt.

Lees verder

Juli 2015

Dubbele motieven behandeling

De Dubbele motieven behandeling lost een diepgaande beïnvloeding op waarbij jouw gevoelens, emoties, of energiebalans door anderen bespeeld en gemanipuleerd worden.

De persoon die deze vorm van beïnvloeding toepast, doet zich voor als goedgezind naar jou, zodat je je opent voor deze persoon en de beïnvloeding diep bij jou naar binnen kan komen. Vandaar de naam Dubbele motieven behandeling.

Het doel van dubbele motieven beïnvloeding is het gevoel van anderen te bespelen om iets voor elkaar te krijgen. Om anderen iets voor je te laten doen, om anderen iets aan je te laten geven.

Het is opvallend dat deze vorm van beïnvloeding vrijwel onbekend is, terwijl zo’n 35% van alle mensen er last van heeft en deze beïnvloeding van alle verschillende vormen van beïnvloeding het diepst op onze persoonlijkheid inwerkt.

Dubbele motieven beïnvloeding komt het meest voor binnen het gezin, maar kan ook door familieleden, buren, collega's of bekende persoonlijkheden zoals politici worden toegepast.

Dubbele motieven beïnvloeding kan zowel door volwassenen als kinderen worden toegepast. 
Zelfs baby’s kunnen het vermogen hebben om onbewust dubbele motieven beïnvloeding toe te passen.

Lees verder

Ervaringen met de Binnen- / buitenwereld behandeling

De ervaringen geven aan dat je door de Binnen- / buitenwereld behandeling veel beter voor je eigen gevoel durft uit te komen en dat je je krachtiger voelt in contact met de buitenwereld.

Lees verder

Het gezinsveld

Een gezinsveld is een soort informatieveld waarin de ongeschreven 'omgangsregels' door de ouders voor de kinderen zijn vastgelegd.

Vrijwel elk gezin heeft een gezinsveld. Zodra twee ouders samen een eerste kind krijgen, ontstaat er een gezinsveld rond de biologische ouders en hun eerste kind.

Als beide ouders de Familieband behandeling ontvangen, verandert het bestaande gezinsveld automatisch in een kosmische dag gezinsveld, waarin respect en ruimte voor elkaars individuele ontwikkelingsweg centraal staat.

Ontvang je de behandeling vóórdat je kinderen hebt, dan zul je samen met je partner automatisch een kosmische dag gezinsveld ontvangen zodra jullie eerste kind geboren is.

In deze tekst worden een aantal aspecten van het gezinsveld besproken en wordt aangegeven hoe het gezinsveld verandert na de ontvangst van de Familieband behandeling.

Lees verder

Juni 2015

Behandelingen zonder integratietijd

Behandelingen zonder integratietijd richten zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander aspect richten.

Behandelingen zonder integratietijd kunnen daarom vlak vóór of vlak na een andere behandeling gegeven worden.

Meestal houden we toch een minimale periode aan van twee weken tussen twee opeenvolgende behandelingen.
Al onze behandelingen brengen je in ontwikkeling en teveel ontwikkelingen tegelijkertijd kunnen je systeem overbelasten.

Lees verder

Binnen- / buitenwereld behandeling

In de kosmische nacht waren we vooral naar buiten toe gericht en maakten we praktisch geen contact met onze binnenwereld en ons diepere voelen.
 
Hierdoor is een maatschappij ontstaan waarin mensen niet werkelijk vanuit hun eigen gevoel leven en daarom hun levensdromen niet realiseren. 
Een maatschappij waarin het gedrag van de meeste mensen niet overeenkomt met wat zij werkelijk voelen en wensen.

De Binnen- / buitenwereld behandeling zorgt ervoor dat onze binnenwereld leidend voor ons wordt en we ons leven in harmonie met onze binnenwereld gaan vormgeven.

Lees verder

Ervaringen met de Famileband behandeling

De Familieband behandeling geeft niet alleen een gevoel van rust omdat je niet meer op een ander niveau bestookt wordt met energetische informatie van jouw familie, maar kan ook bewustwording geven over de familiepatronen zelf.

Lees verder

Ervaringen met de Creatiekracht Verbinding

De Creatiekracht Verbinding laat vrouwen duidelijk meer in hun vrouwelijke kracht staan.

Lees verder

Creatiekracht Verbinding

De Creatiekracht Verbinding die het tweede chakra een kosmische dag programmering geeft, is alleen bedoeld voor vrouwen.

Alleen vrouwen hadden in de kosmische nacht een blokkade op het tweede chakra, dat wil zeggen een blokkade op hun vrouwelijke scheppingskracht en sexualiteit.
Ook meisjes die nu - aan het begin van de kosmische dag - geboren worden, hebben nog altijd deze blokkade in het tweede chakra.

Mannen hadden geen blokkade op het tweede chakra in de kosmische nacht.
Dat is de reden waarom zij de Creatiekracht Verbinding niet nodig hebben.

Lees verder

Mei 2015

Oorsprong behandeling

Elk 300.000 jarig tijdperk heeft z’n eigen basisprogrammering, die automatisch van ouder op kind wordt overgedragen tijdens de conceptie.
Deze programmering vormt de basis van je ontstaan, het is als het ware je fundament.

Tijdens jouw conceptie krijg je dus de basisprogrammering door van het tijdperk waarin je ouders en voorouders zijn ontstaan, het tijdperk van de 300.000 jarige kosmische nacht.

Je wordt daardoor geboren met een kosmische nacht programmering, waarin angst en gevoel van tekort centraal staan, wat de manier waarop je in het leven staat diepgaand beïnvloedt.

De Oorsprong behandeling verandert deze programmering in een kosmische dag programmering, waardoor je als een kosmische dag mens in het leven komt te staan.
Je ontvangt dan een kosmische dag oorsprong, waardoor je je Goddelijke oorsprong beter kunt ervaren.

Lees verder

Over levens heen

Het merendeel van onze behandelingen en alle Verbindingen werken over levens heen. 
Je hebt er dus niet alleen in dit leven profijt van, maar ook in al jouw toekomstige incarnaties gedurende de hele kosmische dag.

De kosmische dag is heel recent in 2009 begonnen en duurt ongeveer 300.000 jaar. Met behulp van de kinesiologische armtest testen we dat mensen gemiddeld één maal per 150 jaar op Aarde incarneren. 


Dat zou betekenen dat je tijdens de kosmische dag zo’n 2000 keer op Aarde incarneert.
Je hebt dus tijdens zo'n 2000 levens profijt van de behandelingen en Verbindingen uit het onderstaande overzicht, als je die in dit leven ontvangt.

Lees verder

De Goddelijke oorsprong van de mens

Als mens zijn wij van oorsprong Goddelijke vonkjes. Ooit zijn we dus als een Goddelijk vonkje, als een Lichtwezen afgescheiden van het Goddelijke.
Het Goddelijke heeft ons geschapen met als uiteindelijk doel Zich van Zichzelf dieper bewust te worden.

Omdat we van oorsprong Lichtwezens zijn, beschikken we als mensen over een bijna ongelooflijke kracht en veerkracht.
We zijn ons er over het algemeen niet van bewust hoe groot deze kracht is.

Lees verder

Ervaringen met de Processor behandeling

Door de Processor behandeling ga je duidelijk sneller door ontwikkelingen, loop je veel minder snel vast in ontwikkelingen en kun je ook in het dagelijks leven meer aan.

Lees verder

April 2015

Ervaringen met de Organisatie Verbinding

Opvallend is hoe de Organisatie Verbinding je 'helpt' bij het opruimen en je tegelijkertijd een beter overzicht geeft.

Lees verder

Ervaringen met de Ki-punt Verbinding

De Ki-punt Verbinding laat je volgens de ervaringen duidelijk beter in je kracht staan en brengt je tegelijkertijd ook in een beter contact met je eigen gevoel.

Lees verder

Ervaringen met de Incarnatie behandeling

Als delen van jou die nog niet geïncarneerd waren zich bij jou voegen, dan voelt dat als een diep ontroerende ontmoeting. De ervaringen met de Incarnatie behandeling laten dat heel mooi zien.

Het is ook duidelijk dat je meer in je kracht komt te staan, je wordt letterlijk completer.

Lees verder

Incarnatie behandeling

Relatief veel mensen zijn niet volledig geïncarneerd. Ongeveer 30 procent van alle mensen heeft delen van zichzelf die niet meegegaan zijn in het incarnatieproces.

Als je voor een deel niet geïncarneerd bent, is het veel moeilijker om jezelf op Aarde te realiseren, om jezelf echt neer te zetten. De reden daarvan is dat je een aantal van jouw kwaliteiten mist.
Je bent dan ook vaak niet helemaal goed geaard. Het Hemelse kan ook meer dan bij de meeste anderen door je heen schijnen, al komt dat niet altijd helemaal geaard over.

Het aantal delen dat niet geïncarneerd is, kan van persoon tot persoon verschillen.
Deze delen vertegenwoordigen bepaalde eigenschappen en kwaliteiten van jou waar je niet over kunt beschikken, omdat ze niet meegegaan zijn in het incarnatieproces.

Als je in enige mate niet volledig geïncarneerd bent op Aarde, zul je je ook meer als een gast op Aarde voelen, niet als een echte bewoner. Je hebt daardoor heel begrijpelijk ook moeite om echt verantwoordelijkheid te nemen voor jouw Aardse bestaan.


De Incarnatie behandeling helpt je om jezelf te herenigen met jouw delen die niet meegegaan zijn in jouw incarnatieproces.

Lees verder

Ki-punt Verbinding

De Ki-punt Verbinding verbindt je gemakkelijker, meer van nature met je eigen ki-punt, jouw krachtpunt.

Het ki-punt vormt het diepste aspect van je eerste chakra of stuitchakra, dat ook vaak kortweg je aarding wordt genoemd. Je stuitchakra loopt van je stuitje naar je ki-punt. Je ki-punt is dus het deel van je aarding dat het meest diep in je lichaam zit.

Als je goed verbonden bent met je ki-punt, sta je in je eigen kracht en maak je optimaal verbinding met de Aarde en je diepere voelen.
Sta je niet in verbinding met je ki-punt, dan sta je niet volledig in verbinding met jezelf en daardoor niet volledig in je eigen kracht. Je aardt dan niet volledig.

De man/vrouw balans in het ki-punt was in de kosmische nacht niet volledig in balans.
De Ki-punt Verbinding zorgt voor een optimale man/vrouw balans in jouw krachtpunt.

Lees verder

Familieband behandeling

Door de Familieband behandeling worden verzwakkende en beklemmende familiebanden opgelost en veranderd in onderling versterkende kosmische dag familiebanden.
Als gezin en familie vorm je daardoor veel meer een eenheid in vrijheid.

Je wordt door het oplossen van de kosmische nacht familiebanden veel authentieker, meer eigen en je kunt je veel vrijer ontwikkelen.

Je vriendenkring kan door de uitwerking van de Familieband behandeling zich verbreden en verdiepen. Je zult eerder bevriend raken met mensen met levensopdrachten die aansluiten bij jouw eigen levensopdrachten, waarbij hun afkomst of cultuur niet van belang zijn.

Je gevoel van veiligheid, dat je in de kosmische nacht zocht door je aan te passen aan de familiecultuur of door je aan te sluiten bij groepen gelijkgestemden, krijg je in de kosmische dag door een veel diepere verbinding met jezelf en het Hogere.

Lees verder

Reikwijdte verandering familiebanden

De Familieband behandeling lost vier verzwakkende familie-aspecten op.
Eén van deze vier aspecten, de beklemmende familiebanden, worden voor drie generaties binnen jouw familie opgelost.

Als jij de Familieband behandeling ontvangt, veranderen de onderlinge familiebanden binnen de jongste drie generaties waar jij deel van uitmaakt.

Via de voorbeelden onder de kop 'Welke drie generaties' kun je zelf nagaan voor welke drie generaties jouw Familieband behandeling werkt.

Onder de kop 'Toekomstige familieleden' kun je nalezen in welke gevallen de Familieband behandeling ook voor nieuwe familieleden werkt, als er bijvoorbeeld kinderen geboren worden of als familieleden nieuwe partners krijgen.

Lees verder

Een Verbinding aanvragen voor een project

Als je een Verbinding voor een project aan wilt vragen, ga je als volgt te werk:

Lees verder

De functie van ziek worden

Krijg je zomaar een griepje of is er een innerlijke oorzaak waardoor je ziek wordt?

Om hier meer helderheid over te krijgen, gaan we in dit artikel in op de volgende vragen:

 • Wat is ziek zijn?
 • Wat is de functie van koorts?
 • Wat is het effect van onderdrukken van symptomen met medicijnen?

Lees verder

Wanneer doorvoelen en wanneer transmuteren?

Wanneer kun je een symptoom alleen oplossen door de achterliggende onverwerkte gevoelens te doorvoelen en wanneer is een symptoom oplosbaar met behulp van transmuteren?

Lees verder

Voorbeelden van het doorvoelen of transmuteren van symptomen

In het artikel Fysieke en geestelijke pijn oplossen wordt beschreven hoe je bepaalde symptomen kunt oplossen door de achtergrond van het symptoom volledig te doorvoelen of door de gevoelens achter het symptoom te transmuteren.

In de onderstaande tekst vind je een aantal voorbeelden van:

 • symptomen die het beste doorvoeld kunnen worden
 • symptomen die het beste getransmuteerd kunnen worden

Lees verder

Maart 2015

Waarom kan ik mezelf niet beschermen?

Zo nu en dan krijgen we vragen als: ‘Waarom kan ik mezelf niet beschermen tegen straling met m’n intentie en met behulp van mijn eigen beschermengelen?
Ik kan hen toch vragen om een beschermende bol om mij heen te vormen, waardoor schadelijke straling mij niet meer kan bereiken?’

Deze vraag kunnen we het beste beantwoorden door eerst in te gaan op het werkingsprincipe van de Neutralisatie Verbindingen van het Wholism Project.

Lees verder

Organisatie Verbinding

De Organisatie Verbinding herstelt de Goddelijke ordening in ons. De mens kan zo weer de uitvoerder worden van de Goddelijke ordening op Aarde. Het resultaat daarvan is een innerlijke ordening in verbinding met het Hogere en dus volledig in balans.

Omdat ons creatievermogen een afspiegeling is van onze innerlijke ordening, creëren we vervolgens een ordening in onze omgeving die ook volledig in balans is.

Lees verder

Alles willen weten is niet wijs

We leven in een maatschappij waarin we graag alles willen weten. Alles willen we graag kunnen verklaren. De wetenschap staat ook in aanzien in onze maatschappij.

Voor je eigen ontwikkeling en gezondheid heeft ‘alles willen weten’ echter duidelijke nadelen.

Lees verder

Partnerprofiel van Nadia Lucassen

  Nadia Lucassen
Gezond & Wel
Amsterdamseweg 43A

3812 RP  Amersfoort

06-15297465
nadia@gezondenwel.org

www.gezondenwel.org

Lees verder

Februari 2015

Processor behandeling

Met de Processor behandeling ga je gemakkelijker door ontwikkelingen en loop je minder snel vast in een ontwikkeling. Daar heb je altijd profijt van bij je verdere ontwikkeling de kosmische dag in.

De werking van de Processor behandeling kan vergeleken worden met de processor van een computer. Hoe groter de processor van een computer is, hoe sneller alle data op de computer verwerkt worden en hoe minder snel de computer vastloopt.

Omdat je sneller door ontwikkelingen kunt gaan met behulp van de Processor behandeling, kun je ontwikkelingen sneller afronden waardoor je innerlijk beter geordend blijft.
Er ontstaat zo meer rust in jezelf, waardoor je gemakkelijker aan andere dingen toe kunt komen.

Lees verder

Ervaringen met de Innerlijk contact Verbinding

Uit de ervaringen blijkt heel duidelijk dat mensen een veel beter gevoelsmatig contact krijgen met hun eigen lichaam door de Innerlijk contact Verbinding.

Lees verder

Ervaringen met de Ego-structuur behandeling

De ervaringen laten duidelijk zien dat je met behulp van de Ego-structuur behandeling eindelijk blokkades in jezelf kunt oplossen die je altijd veel last hebben bezorgd en waarbij vóór de Ego-structuur behandeling niets bleek te helpen.

Lees verder

Innerlijk contact Verbinding

Door de Innerlijk contact Verbinding krijg je een verdiept contact met je eigen lichaam, waardoor je lichaamsbewustzijn zich vergroot. Je bent als het ware meer aanwezig in jezelf en je lichaam en maakt daardoor beter contact met je eigen systeem en gevoelens.
Je wordt dus meer kapitein op eigen schip.

De Innerlijk contact Verbinding laat het hypofyse chakra op een kosmische dagwijze functioneren. Hierdoor vergroot onze helderheid met betrekking tot ons eigen systeem.

Het hypofyse chakra zou je ons 'naar binnen gerichte' derde oog kunnen noemen, zoals het
epifyse chakra het derde oog is dat naar buiten toe is gericht.

Lees verder

Een essentiële keuze

Er is een heel belangrijke reden waarom het belangrijk is om een werkelijke keuze te maken tussen het volgen van kosmische nacht therapieën of het ontvangen van kosmische dag heelwijzen.

Deze reden wordt in dit artikel uitgelegd.

Lees verder

Januari 2015

De kosmische dag en overgaan

Er zit een duidelijke kern van waarheid in de uitspraak dat we maar twee zekerheden hebben in het leven, namelijk dat we geboren zijn en dat we een keer weer zullen sterven.

Veel mensen zijn bang om te sterven, maar als je goed kijkt naar wat er gebeurt op het moment dat je sterft, is het in plaats van een angstaanjagend proces juist een prachtig proces.

Lees verder

Ervaringen met de Succes Verbinding

Door de Succes Verbinding krijg je duidelijk meer zin om allerlei dingen te doen en krijg je ook meer succes.

Een Verbinding die z'n naam dus eer aan doet.

Lees verder

December 2014

Top ervaringen

Als cliënten ons hun ervaringen met de behandelingen en Verbindingen schrijven, zitten daar regelmatig ervaringen bij die heel sprekend of precies weergeven waarvoor een behandeling of Verbinding voor ontwikkeld is.

Als een cliënt ons zo’n ervaring stuurt, dan vragen we of we die ervaring op onze website mogen plaatsen. We vragen dan ook altijd of de ervaring met voornaam, eerste letter van de achternaam en woonplaats geplaatst mag worden of liever anoniem.

Pas als de cliënt ons toestemming geeft, plaatsen we de ervaring op onze website.

Zo is een steeds verder groeiend aantal ervaringen op onze website gekomen. Deze zijn te vinden in de volgende vijf categorieën:
 


Hieronder vind je een korte verzameling van echte top ervaringen van verschillende cliënten.

Lees verder

Ogenschijnlijk de gemakkelijkste weg

Je hebt altijd de vrije keuze hoe je met jezelf omgaat.

De wijze waarop je met jezelf omgaat, bepaalt wel in hoge mate de weg die je door het leven gaat. Krijg je steeds meer voldoening in het leven of juist niet?

Lees verder

Chakra Verbindingen

Lees verder

Concentratie Verbinding

De Concentratie Verbinding helpt je om je meer op een kosmische dag wijze te concentreren.

De Concentratie Verbinding leert je om beter te voelen wat prioriteit heeft en wat minder belangrijk is. Door deze Verbinding blijf je daardoor beter overzicht over je werk behouden.
Je zit er niet meer zo midden in, maar kunt er beter vanuit het geheel naar kijken, vanuit een overzicht.

Door de Concentratie Verbinding opent je derde oog zich verder. Je kunt daardoor ook een prettig licht gevoel in je hoofd ervaren, alsof er meer frisse lucht in je hersenen komt.
Het gevolg hiervan is meer helderheid in je hoofd en een verbeterd geheugen. De Concentratie Verbinding kan daardoor tot verdiepte inzichten leiden.

Door de Concentratie Verbinding ontstaat er zo een meer moeiteloze vorm van concentreren.

Lees verder

Succes Verbinding

Via een verdiept contact met je Hogere leiding helpt de Succes Verbinding jou om op een kosmische dag wijze succes te behalen.

Deze Hogere leiding hoef je niet bewust te ervaren, je kunt die ervaren als een innerlijk vuur.
Dit vuur in jezelf wordt gevoed door de informatie die je via je kruinchakra ontvangt.

Je kruinchakra gaat door de Succes Verbinding verder open en gaat meer volgens de spelregels van de kosmische dag werken.

Lees verder

Partnerprofiel van Corrine Geeris

  Corrine Geeris
Borgerstraat 251-2
1053PN Amsterdam
Tel: 06-55944222
info@corrinegeeris.nl
www.corrinegeeris.nl

Lees verder

November 2014

Wat kan het Wholism Project je bieden?

Geschreven door Verenia Fokkens

Toen ik het Wholism Project voor het eerst tegenkwam, heb ik er serieus over nagedacht om de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling te ontvangen.
Iets in mij durfde het toen nog niet aan te gaan. Ik denk dat ik ergens voelde dat dit niet zomaar een Project is en dat dit echte verandering zou betekenen.

Twee jaar later toen ik op een dieptepunt van mijn leven zat, vroeg ik in mijzelf wat ik moest doen. Ik ging online en tikte op Google een zoekwoord in dat bij mij opgekomen was en bovenaan stond het Wholism Project.
Ik besloot de boeken ‘Verwezenlijk je Levensopdracht’ en ‘Spiritueel Intelligente Materie’ te bestellen en las ze in één ruk uit.

Toen begon mijn leven al te veranderen en dit keer durfde ik de stap wel te zetten om de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling aan te vragen.
Ik kwam na de ontvangst van deze behandeling in een soort flow terecht waardoor ik in lijn met mezelf ging leven. Ik koos voor het eerst in mijn leven voor mezelf en wat goed voor mij zou zijn.

Ik heb me een tijd beter gevoeld dan ik me ooit gevoeld had en even voelde het alsof dit de quick fix was waar ik op gehoopt had.
Ik voelde dat ik verder wilde met het Project, dat het me kon helpen om dichter bij mezelf te komen en ik liet een behandelplan opstellen.

Lees verder

Ego-structuur behandeling

Het ego, zoals we het nu kennen, is sterk ik-gericht. De huidige, enorme problemen die we op Aarde hebben, zijn allen terug te leiden naar ons huidige ego, naar deze sterke ik-gerichtheid.

De Ego-structuur behandeling helpt om dit ik-gerichte ego te vervangen door een wij-gericht ego, een kosmische dag ego. Alleen met een kosmische dag ego zullen we in staat zijn om de huidige problematiek op Aarde op te lossen.

Lees verder

Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling

Als jouw bedrijf of praktijk in lijn met de kosmische dag functioneert, dan kun je met behulp van de Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling die relaties en cliënten aantrekken die het beste aansluiten bij jouw bedrijf of praktijk.

Bij reeds bestaande relaties en cliënten zal je die punten in hen gaan aanspreken die al het meest in lijn zijn met de kosmische dag. Je zult dus een ander contact met hen krijgen dat meer in overeenstemming is met de kosmische dag.

Lees verder

Ervaringen met de Liefdesadem verbinding

De ervaringen met de Liefdesadem verbinding laten zien dat 'sportprestaties' verbeterd worden omdat je minder snel buiten adem raakt.

Lees verder

Liefdesadem verbinding

De Liefdesadem verbinding maakt je minder afhankelijk van zuurstof om te ademen net zoals Liefdesvoeding verbinding je minder afhankelijk maakt van Aardse voedingsmiddelen.

Door de Liefdesadem verbinding ademt het Goddelijke als het ware door je heen, waardoor je minder normale zuurstof nodig hebt om te ademen.
Doordat het Goddelijke door je heen ademt, krijg je een dieper contact met het onvergankelijke, waardoor je angst voor het tijdelijke afneemt.

De Liefdesadem verbinding geeft zo een verdiept begrip van de essentie van het leven.
Het leven is oneindig, geboren worden en uiteindelijk weer overgaan zijn slechts diepgaande ontwikkelingen en markeren overgangen naar andere vormen van leven.
Dit gevoelsmatige inzicht zal de angst voor de dood verminderen.

Door een dieper contact met het onvergankelijke versterkt ook het inzicht, dat je hier op Aarde bent met een opdracht. Tegelijkertijd blijf je ook bewuster van je Hogere opdrachten, die over levens heengaan.

Lees verder

Oktober 2014

Kosmische dag praktijk

Je bent geïnspireerd door de boodschap en mogelijkheden van kosmische dag en je wilt daarom in jouw praktijk graag in lijn met de spelregels van de kosmische dag gaan werken.

Welke behandelingen en methoden kun je dan in je praktijk toepassen?

Lees verder

Fysieke en geestelijke pijn oplossen

Veel lichamelijke en geestelijke symptomen hebben als achtergrond onderdrukte pijn, verdriet of andere emoties.
Onderdrukt verdriet en emoties vormen ook de oorzaak van veel fysieke pijnklachten in ons lichaam.

In dit artikel kun je lezen hoe je deze emoties zelf alsnog kunt verwerken en hoe je fysieke pijnen weer geestelijk kunt maken, zodat de fysieke pijn verdwijnt.

Lees verder

Aquarius Labyrint consult

Tijdens een Aquarius Labyrint consult beloop je onder begeleiding het Aquarius Labyrint kleed.

Een Aquarius Labyrint consult geeft inzichten, je krijgt antwoord op gestelde vragen, blokkades worden opgeruimd en je krijgt een opgefrist gevoel.

Het Aquarius Labyrint kleed kan bij een aantal Wholistic Partners van het Wholism Project belopen worden.

Lees verder

September 2014

Ervaringen met de Innerlijke Vereniging Verbinding

Het woord 'weldadig' past bijzonder goed bij de Innerlijke Vereniging Verbinding.
De 'vereniging' van de innelijke man en vrouw zorgt voor gevoelens van ongekende vrede, liefde en zachtheid.

Lees verder

Partnerprofiel van Immy Oly

  Immy Oly
Dr.van Peltlaan 60
1861 KD Bergen(NH)
Wending, advies, begeleiding en ondersteuning bij ontwikkelen in lijn met het Wholism Project
Wending Woonbiologie, (w)holistische bescherming tegen omgevingsstraling
072-8801045
immy_oly@hotmail.com
www.wendingwoonbiologie.nl

Lees verder

Ervaringen met de Ontswitching behandeling

De Ontswitching behandeling kan je als geen andere behandeling helpen om weer meer mee te gaan in de stroom van het leven.

Lees verder

Nieuwe stralingsbronnen

Door de introductie van onder andere mobiele telefonie is de hoeveelheid omgevingsstraling enorm toegenomen. Tussen 1990 en 2004 is de hoeveelheid omgevingsstraling toegenomen met ongeveer een factor één miljoen.

Volgens de literatuur is de stralingsachtergrond in 2011 ongeveer 10 miljoen maal zo hoog als de verwaarloosbaar kleine natuurlijke stralingsachtergrond.

Lees verder

Woning geneutraliseerd, stralingsbelasting geconstateerd

Er zijn allerlei methoden waarmee de hoeveelheid stralingsbelasting in jouw lichaam vastgesteld kan worden. Vrijwel alle methoden die wij kennen, meten echter alleen de kwantiteit van de stralingsbelasting en niet de kwaliteit.

De verschillende Neutralisatie Verbindingen veranderen niet de kwantiteit (de kracht, sterkte) van de straling, maar juist de kwaliteit, zodat de straling in plaats van verzwakkend juist versterkend voor jou wordt.

Lees verder

Het aanvragen van een Update naar Verbinding

In januari 2011 zijn de Verbindingen geïntroduceerd als opvolgers van de producten van het Wholism Project. 


Om gebruikers van onze producten de gelegenheid te geven om voordelig over te stappen naar de overeenkomstige Verbindingen, is de mogelijkheid van een 'Update naar Verbinding' geïntroduceerd.

Bij een aantal producten is het mogelijk om via een Update je product vrijwel kosteloos te vervangen door de overeenkomstige Verbinding.

Verbindingen werken twee maal zo sterk als onze producten en hebben een aantal extra mogelijkheden ten opzichte van de producten die zij opvolgen.

Lees verder

Begrensde identiteit behandeling

Iedereen heeft een eigen identiteit. Jouw identiteit bepaalt wat jij als 'eigen' aanvoelt en wat niet. 
Je hebt naar alle waarschijnlijkheid het gevoel dat je 'zelf' je eigen identiteit bepaalt en dat die is ontstaan vanuit jouw persoonlijkheid. Toch is dat niet zo.

Op zielenniveau hebben jouw ouders jouw identiteit bepaald. Dat proces vindt plaats vanaf de conceptie tot het moment dat jouw fontanel zich volledig gesloten heeft.
Elk kind krijgt daarbij een andere identiteit.

Jouw identiteit geeft jou het gevoel: 'dit ben ik, dit behoort tot mijn eigen wereld en al het andere staat buiten mij, is mij eigenlijk vreemd'. 


Deze begrenzing maakt het mogelijk om de strijd aan te gaan met alles wat ons ‘vreemd’ is.
Zo hebben we elkaar tijdens de kosmische nacht verzwakt. Het Hogere doel daarvan was ons trillingsgetal te verlagen, zodat we ons steeds verder met de materie konden verbinden.

Discriminatie, patriottisme, oorlogen, stamvorming, het familiegevoel, pesten op school, komen allemaal voort uit het onderscheid tussen wat we als ‘eigen’ en als ‘vreemd’ beschouwen.

De Begrensde identiteit behandeling lost deze begrenzing op waardoor wij ons meer één met Al kunnen voelen.

Lees verder

Innerlijke Vereniging Verbinding

Vrouwen komen van Venus en mannen van Mars is een gevleugelde uitspraak, die aangeeft hoever het mannelijke en vrouwelijke uit elkaar liggen en het daarom moeilijk vinden elkaar werkelijk te begrijpen.

Een kosmische nacht spelregel is de reden dat het mannelijke en vrouwelijke zo ver uit elkaar liggen. Het was één van de vele manieren om elkaar te verzwakken met als Hogere doel ons dieper met de materie te verbinden.

Door de Innerlijke Vereniging Verbinding ga je duidelijker voelen dat het mannelijke of het vrouwelijke alleen niet compleet zijn. Je ziet de beperktheid van enerzijds het mannelijke en anderzijds het vrouwelijke en dat ze pas compleet zijn in een vereniging.

De Innerlijke Vereniging Verbinding laat het hartchakra op een kosmische dag wijze functioneren en daardoor ontstaat deze innerlijke vereniging.

Lees verder

Augustus 2014

Goddelijk Licht behandeling

De Goddelijk Licht behandeling is er speciaal op gericht om mensen met goedaardige en kwaadaardige tumoren te helpen.

De ziekte kanker onderscheidt zich op één punt van alle andere ziekten.
Bij kankercellen onttrekt de celgroei zich aan het centrale besturingssysteem van het lichaam, waardoor er celwoekering ontstaat.

Zoals bij alle ziekten is er een specifieke geestelijke achtergrond voor kanker.
De geestelijke processen die geleid hebben tot het ontstaan van kanker vertonen daarom  overeenkomsten met het gedrag van de tumor.

De Goddelijk Licht behandeling helpt om in omgekeerde richting door alle geestelijke processen te gaan die de kanker hebben laten ontstaan.
Eerste ervaringen laten zien dat de tumoren slinken naarmate dit proces vordert.

De Goddelijk Licht behandeling is ook belangrijk voor mensen bij wie een tumor verwijderd is door middel van een operatie, bestraling en/of chemotherapie. 

De kans dat een tumor opnieuw ontstaat, kan sterk gereduceerd worden door de geestelijke achtergrond van de kanker met de Goddelijk Licht behandeling op te lossen.

Lees verder

Onze werkwijze

Fijn, dat je contact met ons, Bas en Marieke, hebt opgenomen of gaat opnemen.

Om ons contact zo effectief mogelijk te laten verlopen, willen we je wat meer vertellen over onze werkwijze.

Dan weet je onder andere ook beter welke informatie je ons het beste kunt sturen om een advies te krijgen voor het oplossen van jouw problematiek.

Lees verder

Ervaringen met de combinatie van het Aquarius Labyrint en de Spiral of Life

Door diepe onbewuste angsten kun je blijven steken in je ontwikkeling. Je voelt je dan letterlijk vastzitten en je kunt je snel geïrriteerd en beroerd voelen.

Met behulp van de afbeeldingen van het Aquarius Labyrint en de Spiral of Life kun je jezelf helpen om jouw ontwikkeling weer op gang te brengen.


Het positieve effect daarvan is zoals uit de onderstaande ervaringen blijkt vrijwel direct voelbaar.

Lees verder

Juli 2014

Ontswitching behandeling

Een zogenaamde switching kan ontstaan door een gevoelsmatige of geestelijke schok.
Als je geswitcht bent ervaar je bepaalde positieve impulsen als negatief en negatieve impulsen als positief. Jouw systeem verdraait de waarneming, verdraait dus de ervaring van de impuls.

Een switching kan daarom ook tot gevolg hebben dat je je eigen gevoel niet kunt vertrouwen. Als je een geswitcht gevoel volgt, blijkt dat achteraf niet te kloppen.

Een switching ontstaat dan ook op het moment dat je innerlijk ontkent wat er gebeurt. Je ontkent daarbij de werkelijkheid vanuit een gevoel ‘Dit kan toch niet waar zijn’.

Meestal merk je niet dat je geswitcht bent.

Als je tijdelijk geswitcht bent, is dat geen probleem.

Verwerk je de schok onvoldoende dan blijft de switching bestaan. Jouw systeem blijft dan bepaalde negatieve impulsen of energieën interpreteren als positief.
Op de lange duur kan dat een diepgaande invloed op jou hebben.

Lees verder

Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

De volgende behandelingen en Verbindingen zijn specifiek voor bedrijven en instellingen ontwikkeld of kunnen ook voor bedrijven en instellingen toegepast worden.

Lees verder

Zwarte Magie behandeling voor bedrijven

Niet alleen individuen maar ook bedrijven en instellingen kunnen met zwarte magie bestookt worden.
Zwarte magie kan de ontwikkeling en de bloei van een bedrijf of instelling diepgaand belemmeren en kan de omzet sterk negatief beïnvloeden.

Omdat zwarte magie ook onbewust toegepast kan worden, komt dit veel vaker voor dan over het algemeen wordt aangenomen.

De Zwarte Magie behandeling voor bedrijven lost alle aangrijpingspunten voor zwarte magie binnen het bedrijf op en beschermt het bedrijf tegen zwarte magie.
De Zwarte Magie behandeling voor bedrijven beschermt ook alle medewerkers tegen zwarte magie, voor zover het hun werkzaamheden voor het bedrijf betreft.

Lees verder

Ervaringen met de Mobiel Verbinding

De ervaringen met de Mobiel Verbinding geven aan dat mensen meer stilte ervaren en zich dieper met zichzelf verbonden voelen na activatie van deze Verbinding.

Lees verder

Ervaringen met de Verrassing Transmutatie Channeling

Elke keer weer blijkt hoe zeer een Verrassing Transmutatie Channeling een schot in de roos is.

Lees verder

Partnerprofiel van Bas Mélotte

  Bas Mélotte
'De Bevlindering', praktijk om dieper met je voelen in contact te komen
'Mélotte bedrijfsharmonisatie', voor kosmische dag bedrijfsadvies en implementatie
Landschrijversveld 614
5403 EM Uden
06-12995244
basmelotte@gmail.com

Lees verder

Blijven steken in een ontwikkeling

Iedereen loopt wel eens vast in een ontwikkeling in zijn leven. Een verkoudheid of griep, maar ook  je 'vlak' of down voelen, duiden er vaak op dat je bent vastgelopen in je ontwikkeling.

Het hele leven is één grote ontwikkeling. Vastlopen in een ontwikkeling heeft dus lang niet altijd te maken met de ontwikkelingen die één van onze behandelingen op gang heeft gebracht.

Onbewuste angsten zijn altijd de achterliggende reden van vastlopen in je ontwikkeling.

Met behulp van de onderstaande afbeeldingen van het Aquarius Labyrint en de Spiral of Life kun je jezelf vaak helpen om jouw ontwikkeling weer op gang te brengen.
Het positieve effect daarvan is meestal vrijwel direct voelbaar.

Ben je diepgaand vastgelopen, dan werken deze afbeeldingen onvoldoende sterk. Met de Herstart behandeling kun je nooit meer vastlopen in je ontwikkeling.

Lees verder

De kosmische dag en sexualiteit

Welke beleving kan er hier op Aarde mooier zijn en dieper gaan dan sexualiteit?
En dan te bedenken dat sexualiteit in de kosmische dag nog veel mooier kan zijn en dieper kan gaan, dan in de kosmische nacht mogelijk was.

Lees verder

Partnerprofiel van Diana van den Heuvel

  Diana van den Heuvel
Weteringpad 48
2771 PB Boskoop
Gelukkig Zijn
Praktijk voor bewustwording en heling
06-17450292
info@gelukkigzijn.nu
www.gelukkigzijn.nu

Lees verder

Partners van het Wholism Project

Partners van het Wholism Project hebben tenminste één ding met elkaar gemeen: Ze voelen zich diep aangesproken door de boodschap van het Wholism Project en de mogelijkheden die dit Project biedt.

Vanuit deze innerlijke motivatie geeft elke Partner op zijn of haar eigen wijze het Wholism Project meer bekendheid.

Lees verder

Kinderen en behandelingen

Onze behandelingen kunnen kinderen bijzonder goed helpen met hun geestelijke ontwikkeling en levenslessen.
Het heeft zelfs een aantal voordelen om kinderen al vanaf hele jonge leeftijd de Ontwikkelingsbehandelingen te laten ontvangen.

Lees verder

Juni 2014

Ervaringen met de Neutralisatie Verbinding bedrijf

De Neutralisatie Verbinding bedrijf zorgt niet alleen voor een betere werksfeer, maar is samen met de Verwezenlijk de Berijfsdoelstelling behandeling de hoeksteen om een bedrijf om te vormen naar een kosmische dag bedrijfsvoering.

Een kosmische dag bedrijfsvoering heeft niet alleen een positieve invloed op de onderlinge interne en externe relaties, maar zorgt ook voor betere financiële resultaten.

Lees verder

Ervaringen met de Ouderweb behandeling

Het is fijn om te lezen dat na de Ouderweb behandeling echtparen meer open voor elkaar staan en kinderen zich veel beter ontwikkelen.

Lees verder

Inzichten Liefdesvoeding verbinding

De mogelijkheid om met de Liefdesvoeding verbinding toe te kunnen met veel minder eten, roept veel vragen op.

Deze en andere vragen in relatie tot de Liefdesvoeding verbinding worden in dit artikel beantwoord.

Lees verder

Partnerprofiel van Dianne Spoolder

  Dianne Spoolder
De Vlinderhof
Louis Saalbornstraat 10
7558 ST  HENGELO
06-10496450
info@devlinderhoftwente.nl 
www.devlinderhoftwente.nl

Lees verder

Mei 2014

Ouderweb behandeling

Het ouderweb, een energetisch web rond de ouder(s) en de kinderen, kan vanuit een onbewuste keuze door één of beide ouders ‘gevormd’ worden bij de conceptie van het eerste kind. Krijgen de ouders meer kinderen, dan komen die ook automatisch in dit ouderweb.

Het doel van zo’n ouderweb is altijd op een diep en onbewust niveau, dus op onzichtbare en onopgemerkte wijze, de kinderen gevoelsmatig besturen. Deze behoefte bij de ouders komt voort uit diepe egostukken, waar de ouders zich niet of nauwelijks van bewust zijn.
 De keuze voor een ouderweb wordt vanuit dit onbewuste ego van de ouder(s) gemaakt.

Als beide ouders voor het ouderweb gekozen hebben, beïnvloeden zij via het ouderweb niet alleen de kinderen maar ook elkaar. Kiest slechts één van beide ouders voor het ouderweb, dan blijft de andere ouder er buiten.

In onze maatschappij leven ongeveer 25% van alle mensen in een ouderweb: als ouder in je eigen gezin, als kind in het ouderlijk gezin of in beide.

Lees verder

Transmuteren in de praktijk

Als je een behandeling of Transmutatie Channeling, de Vitalisatie Verbinding of de Kracht Verbinding van het Wholism Project ontvangt, ontvang je daarbij ook de Transmutatiegave.
Met deze Transmutatiegave kun je transmuteren op zielenniveau.

Waarvoor kun je transmuteren gebruiken, hoe pas je de Transmutatiegave toe en wat zijn de effecten van een transmutatie?
De antwoorden op deze vragen kun je hieronder lezen.
Verder vind je allerlei praktische voorbeelden van hoe je met transmuteren om kunt gaan.

Lees verder

De ‘grote lappen’ fobie

Mijn hele leven lang heb ik (Bas) echt veel moeite gehad met het opmaken van bedden. Niet omdat het te veel moeite zou zijn of zoiets, maar puur omdat ik niet overweg kon met het grote formaat van de lakens en dekbedovertrekken. Wat is de lange kant, wat de zijkant, wat is voor, wat is achter?
Gekscherend noemde ik dit mijn ‘grote lappen’ fobie.

Lees verder

Ervaringen met de Vermenging behandeling

De ervaringen laten zien dat de Vermenging behandeling een natuurlijke begrenzing laat ontstaan tussen de binnen- en de buitenwereld en dat de ik-kracht daardoor toemeemt.

Lees verder

Een oefening voor je innerlijke man/vrouw balans


Geschreven naar aanleiding van een concept van Annet van Tol


Als je één of meerdere liefdesrelaties hebt gehad, weet je hoe moeilijk het is om een relatie liefdevol en stromend te houden.
Veel minder bekend is, dat je relatie of het ontbreken van een relatie een afspiegeling is van je innerlijke man/vrouw verhouding.

Het is daarom belangrijk om jouw innerlijke man/vrouw verhouding zo goed mogelijk te maken. Dat kun je doen door je onverwerkte verleden te verwerken en door tegenstellingen in jezelf in liefde te omarmen en te integreren.

Lees verder

Omzetten Deel Relatie Transmutatie Channeling

Als je een Deel Relatie Transmutatie Channeling hebt ontvangen, lost deze Transmutatie Channeling de relatie problematiek alleen aan jouw kant op en niet voor de betreffende ‘relatie’.


Mocht deze relatie achteraf de betreffende relatieproblematiek ook aan zijn of haar zijde  willen oplossen, dan is het mogelijk om de werking van de Deel Relatie Transmutatie Channeling achteraf ‘om te zetten’ naar een Relatie Transmutatie Channeling, waardoor deze ook een uitwerking zal gaan hebben voor deze relatie.

De Deel Relatie Transmutatie Channeling krijgt dan dezelfde uitwerking als een Relatie Transmutatie Channeling. Er hoeft dus niet opnieuw een Transmutatie Channeling gedaan te worden, want het gaat om exact dezelfde relatieproblematiek.

Lees verder

April 2014

Beknopt Verbindingen overzicht

In dit overzicht vind je een zo kort mogelijke omschrijving van de werking van alle Verbindingen.
Zie voor een uitgebreid overzicht het Verbindingen overzicht


Naast elke omschrijving staat het bij de Verbinding behorende pictogram.
Elk pictogram is zo geactiveerd dat je de betreffende Verbinding kunt voelen door naar het pictogram te kijken of het aan te raken met je vingers.

Lees verder

Hoe werkt het ego?

Ego is een begrip dat op verschillende manieren gebruikt kan worden.
Het is daarom belangrijk om aan te geven wat wij binnen het Wholism Project onder ‘ego’ verstaan en hoe het volgens onze ervaring werkt.

Lees verder

De Verloren tweelinghelft behandeling

Zo'n tien tot twaalf procent van alle mensen heeft in het begin een tweelingbroertje of zusje gehad, dat in de baarmoeder is overleden. 

De moeder hoeft niets van het afsterven van het vruchtje gemerkt te hebben als dit vroeg in de zwangerschap heeft plaatsgevonden. Het vruchtje kan zelfs afsterven zonder een bloeding.

Het overlijden van het broertje of zusje is een diepgaande traumatische ervaring voor de overgebleven tweelinghelft.

De diepe trauma's die te maken hebben met het verlies van een tweelingbroertje of zusje kunnen opgelost worden met de Verloren tweelinghelft behandeling.

Lees verder

Ervaringen met de Verloren tweelinghelft behandeling

Het is vaak ontroerend om te horen, hoe diep mensen in positieve zin veranderen door de Verloren tweelinghelft behandeling en wat voor diepgaande inzichten zij krijgen.
Wat moet het ook heerlijk zijn als je weer vrijelijk over je levensenergie kunt beschikken.

Lees verder

De diepe geheimen van de huid

Iedereen heeft wel huidaandoeningen zoals moedervlekken, kleine bobbeltjes of huidirritaties.

Meestal besteden we aan moedervlekken en kleine bobbeltjes geen enkele aandacht zolang ze maar niet al te ontsierend zijn. Huidirritaties zijn lastiger omdat die hinderlijk kunnen jeuken.

Huidaandoeningen worden over het algemeen gezien als onschuldige, hooguit ontsierende en/of hinderlijke probleempjes.
Uit Transmutatie Channelingen die we hebben mogen doen, blijkt telkens weer welke diepe en vaak ook heel belangrijke geestelijke problematiek achter deze huidaandoeningen schuilgaat.

Lees verder

Maart 2014

Partnerprofiel van Fiona Willemsen

  Fiona Willemsen

Praktijk voor Balans en Ontwikkeling

Korte Akker 152
6651 WT Druten
06-102 655 80
info@fionawillemsen.nl
www.fionawillemsen.nl

Lees verder

Ervaringen met de Vreemde stukken behandeling

Mensen voelen zich na de Vreemde stukken behandeling duidelijk meer zichzelf en zelfs groter.

Lees verder

‘Vreemde stukken’ behandeling

‘Vreemde stukken’ zijn onverwerkte zielenstukken van een ander, die in jou gekomen zijn.
Je kunt ‘vreemde stukken’ op verschillende manieren oplopen:
 

 • Tijdens de zwangerschap en borstvoeding periode
 • Tijdens sexueel contact waarbij geen sprake is van een liefdesrelatie
 • Door jezelf sexueel te openen terwijl je alleen bent
 • Tijdens tantra oefeningen
 • Door ‘eye gazing’ of andere methoden waarbij je elkaar intens in de ogen kijkt om elkaar te helen.
 • Tijdens het ontvangen van oog-deeksha’s en Oneness meditaties
 • Tijdens het geven van een telepathisch consult
 • Door gebruik van extacy
 • Uit eigen vorige levens


Als je ‘vreemde stukken’ in jouw systeem hebt gekregen, kun je die niet verwerken omdat ze wezensvreemd voor jou zijn. Ze blijven daarom een ballast vormen voor jouw systeem, waardoor onder andere ontwikkelingen kunnen blokkeren en je aura zich verkleint. Bovendien beïnvloeden ze jouw gedrag onbewust.

De ‘Vreemde stukken’ behandeling helpt je om deze stukken weer los te laten.
Deze behandeling mag slechts één maal gegeven worden.

Lees verder

Ervaringen met de Ontspanning Verbinding

De Ontspanning Verbinding doet precies wat de naam zegt en geeft een heerlijke ontspanning tot in elke cel.

Lees verder

Thema-avond ‘Altijd en overal beschermd tegen omgevingsstraling’

In de afgelopen decennia is de technische omgevingsstraling met een factor van meer dan een miljoen toegenomen. Veel mensen hebben last van deze onnatuurlijke stralingsbelasting, die onder andere tot concentratie- en gezondheidsproblemen kan leiden.

Het Wholism Project heeft vanaf 1989 bijzondere oplossingen ontwikkeld om omgevingsstraling te neutraliseren. De Neutralisatie Verbindingen vormen de krachtige vierde generatie van onze neutralisatie methoden.


De thema-avond

Tijdens deze thema-avond ontvang je uitgebreide informatie over de Neutralisatie Verbindingen van het Wholism Project.
Het bijzondere van onze Neutralisatie Verbindingen is dat zij de verzwakkende werking van omgevingsstraling omvormen tot een versterkende werking.

Lees verder

Ontspanning Verbinding

De Ontspanning Verbinding is een weldadige Verbinding, die tot in elke cel te voelen is.
Door de Ontspanning Verbinding kom je dieper in je eigen zijn en voelt alles zachter en ronder in je systeem, minder hoekig. 
Je bent dieper met je voelen verbonden, waardoor je minder in het denken schiet.

Deze Verbinding helpt je zo om in overgave te blijven, waardoor je gemakkelijker door ontwikkelingen kunt gaan. Je slaapt ook duidelijk beter door deze Verbinding.
Door de Ontspanning Verbinding is het alsof je in een omhullende en gezellige ruimte komt en die ruimte ben jij zelf.

De Ontspanning Verbinding laat de zonnevlecht, het derde chakra op een kosmische dag wijze functioneren en daardoor ontstaat dit weldadige gevoel.

Lees verder

Ervaringen van dieren met Verbindingen en behandelingen

De ervaringen van dieren met de Verbindingen en behandelingen laten zien hoe prachtig dieren op beide kunnen reageren en hoeveel ze er aan kunnen hebben.

Lees verder

Ervaringen van dieren met de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling

Uit de ervaringen van de paarden die de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling hebben ontvangen blijkt hoe goed zij op deze behandeling reageren.

Lees verder

Ervaringen van dieren met Transmutatie Channelingen

Allerlei problemen van dieren kunnen opgelost worden met een Transmutatie Channeling, van het trauma om te vroeg uit het nest gehaald te worden tot ontstoken oogjes en gedragsproblemen.

Lees verder

Ervaringen van dieren met de Relatie Transmutatie Channeling

Een Relatie Transmutatie Channeling kan niet alleen de onderlinge relatie tussen dieren of tussen het dier en z'n baasje duidelijk verbeteren, maar kan zelfs helpen om een parasieten probleem, waar niets tegen hielp, op te lossen.

Lees verder

Februari 2014

Ervaringen van dieren met de Zwarte Magie behandeling

Zwarte magie kan ook op dieren gericht worden, bijvoorbeeld om daarmee de eigenaar van het dier te treffen.

Als één van de gezinsleden de Zwarte Magie behandeling heeft ontvangen zijn inwonende dieren ook beschermd tegen zwarte magie, ook als ze buiten zijn of tijdelijk bijvoorbeeld in een hondenpension zitten omdat je met vakantie bent.

Dieren die bijvoorbeeld permanent elders op stal staan, zijn echter niet beschermd tegen zwarte magie. Om bevrijd te worden van eventuele zwarte magie zouden zij zelf de Zwarte Magie behandeling moeten ontvangen.

Lees verder

Extra begeleiding na een behandeling

Als je een behandeling of Transmutatie Channeling van het Wholism Project hebt ontvangen bieden wij, Bas en Marieke, jou begeleiding per e-mail als je vragen hebt over de ontwikkelingsprocessen die volgen op de ontvangst van de behandeling.
De behandelingen van het Wholism Project laten heel veel in je systeem gebeuren. Om jouw systeem niet te overbelasten, raden we je af om na deze behandeling te snel of te veel andere behandelingen te ontvangen.

Als je eventueel behoefte hebt aan extra begeleiding of een ondersteunende behandeling, dan kun je die - ook vlak na een behandeling van het Wholism Project - van de onderstaande Wholistic Partners ontvangen.

Deze extra begeleiding of behandeling kan dus ook binnen de integratietijd van een behandeling van het Wholism Project plaatsvinden.

Lees verder

De Vermenging behandeling

De Vermenging behandeling is bedoeld voor kinderen en volwassenen met een onvoldoende ontwikkelde ik-kracht waardoor ze te beïnvloedbaar zijn, en voor (echt)paren, die zo met elkaar verbonden en verweven zijn dat ze gevoelens en emoties van elkaar overnemen.
Deze vermenging kan ook ontstaan bij familieleden, vrienden en bekenden.

Gevoelens en emoties die zijn overgenomen, zijn niet volledig verwerkbaar en werken daarom ontwikkeling remmend en uiteindelijk gezondheid verstorend. Ze kunnen daarnaast ook tot overgewicht leiden.

De Vermenging behandeling helpt in beide situaties:

 • Door je te helpen voldoende ik-kracht te ontwikkelen
 • Door je te helpen bewust te worden van de achtergronden waarom je gevoelens en emoties van je partner overneemt, zodat de achterliggende reden wordt opgelost

Lees verder

Verrassing Transmutatie Channeling

Meestal wordt een Transmutatie Channeling aangevraagd om een bepaald geestelijk of lichamelijk symptoom te behandelen. Je bepaalt als aanvrager daarbij dus zelf welke problematiek de Transmutatie Channeling gaat behandelen.

Bij een Verrassing Transmutatie Channeling bepaal je niet met je bewustzijn waarover de Transmutatie Channeling zal gaan, maar laat je jouw systeem het onderwerp kiezen dat voor jou het meest belangrijk is om aan te werken.

Het onderwerp van de Transmutatie Channeling is dan eigenlijk altijd een schot in de roos.

Vaak gaat de Verrassing Transmutatie Channeling over een probleem dat zo ‘vertrouwd’ voor je is en zo bij jou lijkt te horen dat je niet op het idee zou komen om daar een Transmutatie Channeling voor aan te vragen. Opmerkelijk is dat zo’n onderwerp vrijwel altijd een hoeksteen van jouw specifieke problematiek vormt.

Lees verder

Ervaringen met de Goddelijke Kern behandeling

De ervaringen met de Goddelijke Kern behandeling laten zien dat je Goddelijke kern echt de leiding kan nemen, maar dat jouw Goddelijke kern er ook voor kan zorgen dat alles weer in de stroom van het leven komt.

Lees verder

Waarom kan ik het niet zelf?

Zo nu en dan vragen mensen ons bijvoorbeeld: ‘Ik kan mijn Hogere begeleiders zelf ook wel vragen om mijn woonomgeving te neutraliseren, daar heb ik jullie Neutralisatie Verbindingen toch niet voor nodig? Kosmische informatie is voor iedereen beschikbaar, dus dat kan ik zelf toch ook?’

Lees verder

Januari 2014

Ervaringen met de Voedingsstoffen Verbinding

De Voedingsstoffen Verbinding geeft mensen niet alleen het gevoel lichamelijk en geestelijk optimaal gevoed te zijn, maar ze zien er ook beter uit en voelen zich geestelijk sterker.

Lees verder

Partnerprofiel van Wilma Quak

  Wilma Quak
Buizerdstraat 12
7523 WD Enschede
053-4789157
wilmaquak@outlook.com

Lees verder

Ervaringen met de Innerlijke Verhouding behandeling

De ervaringen met de Innerlijke Verhouding behandeling laten zien dat balans tussen het mannelijke en vrouwelijke in de mens beter wordt door deze behandeling.

Lees verder

Ervaringen met de Levensstart behandeling

De ervaringen met de Levensstart behandeling geven aan dat je beter in contact komt met je eigen essentie als je deze behandeling nodig hebt.

Lees verder

Partnerprofiel van Annet van Tol

 

Annet van Tol

Het witte Licht
Praktijk voor kosmische dag heelwijzen
Weiver 48
1561XE Krommenie
Tel: 06-47591392
Annet@RosaAlba.nl

Lees verder

December 2013

Ervaringen met de Zwarte Magie behandeling

De rode draad door de ervaringen met de Zwarte Magie behandelingen is dat mensen zich veel meer zichzelf gaan voelen. Door het verwijderen van innerlijke tegenwerking wordt ook het effect van transmuteren krachtiger.

Lees verder

Uitwerking van de behandeling

Tijdens de uitwerking van de behandeling* zijn er vier fasen te onderscheiden: de ontvangst van de behandeling, de periode kort na de ontvangst, de ontwikkelingsperiode en het uiteindelijke resultaat.

Lees verder

Ervaringen met de Persoonlijkheidsbehandeling

De ervaringen met de Persoonlijkheidsbehandeling laten duidelijk zien dat deze behandeling je in een dieper en zuiverder contact met jezelf brengt.

Lees verder

Ervaringen met de Volledige Spirituele ik verbinding

Het meest opvallende aan de ervaringen met de Volledige Spirituele ik verbinding is dat je veel meer leiding ervaart. De reden daarvan is dat je sterker geleid wordt door het Goddelijke in jezelf, vaak zelfs tot in details.

Lees verder

Ervaringen met de Speerpunt Transmutatie Channeling

Een Speerpunt Transmutatie Channeling lost problemen voor je op die als een rode draad door jouw leven lopen.

Lees verder

Ervaringen met de Integratie behandeling

De Integratie behandeling kan je helpen om stukken die je als het ware buiten jezelf geplaatst hebt weer in jezelf te integreren.

Lees verder

Zwarte Magie behandeling

Zwarte magie en vloeken hebben als doel een andere persoon op een negatieve wijze van een afstand te beïnvloeden. Deze beïnvloeding kan desastreuze invloeden hebben op de geestelijke gesteldheid en de gezondheid van degene op wie het gericht is.

De Zwarte Magie behandeling is in staat om deze beïnvloeding te stoppen, waardoor je je weer gezond gaat voelen en je eigen leven kunt leiden.
Deze behandeling kan ook mensen die zelf zwarte magie uitoefenen helpen om hiermee te stoppen.


Vrijwel iedereen heeft in vorige levens zwarte magie ontvangen en/of beoefend.
De Zwarte Magie behandeling helpt je om de restanten hiervan in jouw systeem op te lossen, waardoor je je transparanter, lichter en zuiverder kunt gaan voelen.
Voor therapeuten is dit ook heel belangrijk.

Lees verder

Partnerprofiel van Dini Veldman

  Dini Veldman

Praktijk 'Leven
'
Hellendoornseweg 75a

8105 ST Luttenberg

0572-301595

diniengerardveldman@kpnmail.nl

Lees verder

Partnerprofiel van Annemiek Engels-Nijssen

  Annemiek Engels-Nijssen
Sint Corneliusstraat 28
5995 XV  Kessel
077-4623121
engels-nijssen@home.nl

Lees verder

Kosmische dag mogelijkheden op persoonlijkheidsniveau

De kosmische dag mogelijkheden op persoonlijkheidsniveau zijn diepgaande behandelingen die het vermogen hebben om je te ondersteunen in het vervullen van je levensopdrachten.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens’, eenheids- en scheppingsniveau.
Elk leven wordt je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). Het is jouw unieke recept voor dit leven.

De behandelingen uit deze categorie vergroten jouw mogelijkheden om jouw levensopdracht(en) op een kosmische dag wijze te vervullen.

Lees verder

Goddelijke Kern behandeling

De Goddelijke Kern behandeling 
geeft je de mogelijkheid het Goddelijke te belichamen op Aarde, om steeds meer een instrument van het Goddelijke te zijn.
Je wordt één grote Goddelijke kern, met andere woorden ontvanger en zender van Goddelijke scheppingskracht.

Door de Goddelijke Kern behandeling kan de Goddelijke scheppingskracht beter door je heen werken en zich zo manifesteren op Aarde.


Lees verder

Innerlijke God behandeling

Tijdens de kosmische nacht was er een scheiding tussen het Goddelijke en de mens aangebracht. Het Goddelijke was ‘ergens anders’, aan de andere kant van deze scheiding, waardoor de mens het Goddelijke buiten zichzelf ervoer.
De mens kon zichzelf daarom niet zien als een expressie, een uiting van het Goddelijke.

De Innerlijke God behandeling lost deze scheiding weer op, waardoor we het Goddelijke weer in onszelf, in het menszijn kunnen ervaren.

Lees verder

De mens als ervaring voor het Goddelijke

Het Goddelijke heeft veel verschillende verschijningsvormen geschapen, waaronder bijvoorbeeld de engelen en de mensen.

Van deze verschijningsvormen is de mens het diepst met de materie verbonden en daardoor het meest onderhevig aan de polariteiten.
Via de ervaringen die daarmee worden opgedaan, kan het Goddelijke bewustzijn opdoen.
Dat maakt ons voor het Goddelijke heel waardevol.

Lees verder

Partnerprofiel van Thea Ruigrok

  Thea Ruigrok
Cor Wortelstraat 12
5025 WR Tilburg
06-41516969
ruigrok_twy@hotmail.com

Lees verder

November 2013

Partnerprofiel van Karin Knijnenburg

 

Karin Knijnenburg

Calle Juana Tabares 3 puerta 19
38769 Puerto Naos, Los Llanos de Aridane
La Palma, Islas Canarias,
España
+34 690646703
karin@tranceform.eu
www.tranceform.eu

Lees verder

Partnerprofiel van Wil Oostdam

  Wil Oostdam-Arends
Jan van Riebeecklaan 55
2803 WS Gouda
Praktijk voor begeleiding en advies naar zelf bewust ontwikkelen
0182 570266
wil.oostdam@telfort.nl

Lees verder

Ervaringen met de God / Godin behandeling

De ervaringen tonen dat er door de God / Godin behandeling een diepe innerlijke balans ontstaat, die onder andere ook tot gelukzalige gevoelens kan leiden.

Lees verder

Ervaringen met de Verbindingen

De Verbindingen kunnen je niet alleen veel veiliger, geborgener laten voelen, maar kunnen je ook helpen om zo snel en goed mogelijk door hele aangrijpende en diepgaande gebeurtenissen heen te komen.

Lees verder

Ervaringen met de Deel Relatie Transmutatie Channeling

Het fijne van een Deel Relatie Transmutatie Channeling is dat die aangevraagd kan worden zonder dat de 'ander' ervan af hoeft te weten en dat die toch een enorme positieve invloed heeft op de onderlinge relatie.
 

Mocht de 'ander' alsnog van de effecten van de Deel Relatie Transmutatie Channeling willen profiteren, dan kan de Deel Relatie Transmutatie Channeling achteraf zo omgezet worden, dat die ook voor de 'ander' gaat werken.

Lees verder

Ervaringen met de Bodem Vitalisatie Verbinding

Eén van de bijzondere eigenschappen van de Bodem Vitalisatie Verbinding is, dat die de werking van de andere Verbindingen verdiept, waardoor je zelf ook een dieper gevoel van geaardheid kunt ervaren.

Lees verder

Oktober 2013

Ervaringen met de Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling helpt om een bedrijf in lijn te brengen met de spelregels van de kosmiche dag.

Communicatie en onderlinge verhoudingen worden steeds beter en daardoor ook de onmisbare onderlinge samenwerking. Dit resulteert begrijpelijkerwijs ook in betere financiële resultaten.

Lees verder

Waarom niet vrij beschikbaar?

Zo nu en dan krijgen we de vraag: zouden de behandelingen en Verbindingen die wij geleid ontwikkeld hebben niet voor iedereen vrij beschikbaar moeten zijn?

Lees verder

Ontwikkelen, het leven tegemoet treden

Hoe meer je het leven tegemoet treedt, hoe sneller je door jouw ontwikkeling kunt gaan en naar jouw levensopdracht geleid kunt worden. Dit is een duidelijk ervaringsfeit.
De vraag is dan natuurlijk: Hoe kun je het leven tegemoet treden?

Lees verder

September 2013

Het Wholism Project is een avontuur

Hester Tielrooy in gesprek met Karin Knijnenburg

Karin woont al enkele jaren op La Palma en is iedere zomer een paar weken in Nederland.
Een mooie gelegenheid dus voor mij om haar te ontmoeten en te spreken over haar relatie met het Wholism Project.

Ze stelt voor om af te spreken bij Kasteel Haarzuilens en ik vraag haar of ze misschien in een vorig leven kasteelvrouwe is geweest. “Niet dat ik weet, maar ik ben in dit leven wel stalknecht geweest, dus misschien speelt dat mee in mijn keuze” is haar antwoord.

Onder het genot van een kopje thee en stukje taart in het Koetshuis steekt ze van wal.

Lees verder

Augustus 2013

De kosmische dag en liefde laten toenemen

Aan het begin van een relatie heb je het gevoel dat de bomen tot in de Hemel groeien, dit is de ware, dit is jouw eeuwige liefde, dit is voor altijd.
Helaas verandert dat gevoel meestal in de loop van de tijd.

Dit artikel geeft inzicht waarom dit gevoel verandert en wat je eraan kunt doen om een relatie zich steeds verder te laten verdiepen.

Lees verder

Juli 2013

Waarom zoveel behandelingen?

Het aantal behandelingen is in de loop van de tijd steeds verder toegenomen.
Soms krijgen we wel eens de vraag: Waarom zijn er zoveel verschillende behandelingen?

Lees verder

Te jong uit het nest

In heel veel gevallen blijkt de problematiek van kittens en puppy's, maar ook van volwassen dieren terug te gaan naar een diep trauma, dat is ontstaan doordat de kittens en puppy’s (te vroeg) uit het nest gehaald worden.

Uit dit trauma kunnen heel uiteenlopende klachten ontstaan, zoals bijvoorbeeld oormijt of andere parasieten, en gedragsproblemen zoals angstig of juist dominant gedrag.

Een Transmutatie Channeling helpt het dier dan om dit trauma op te lossen.

Lees verder

Juni 2013

Van wakkere huilbaby naar evenwichtige peuter van anderhalf

Verenia Fokkens, Project Partner van het Wholism Project, schreef het onderstaande artikel dat zo mooi laat zien hoe kinderen met hun problematiek geholpen kunnen worden door wat het Wholism Project te bieden heeft, dat wij, Bas en Marieke, het ook op onze site hebben geplaatst.Lida van Ruijven (borstvoedingsexpert met 30 jaar ervaring en schrijfster van het boek ‘Ouderschap vanuit je hart’) heeft mij gevraagd een artikel te schrijven omdat haar verschillende dingen aan mijn dochter opgevallen waren.

Lees verder

Mei 2013

Ontwikkeling van tuinkerszaadjes onder invloed van Wifi

In Denemarken hebben vijf leerlingen uit een brugklas een experiment gedaan met de invloed van Wifi straling op het ontkiemen van tuinkerszaden.
De verschillen tussen het ontkiemen en de verdere ontwikkeling van de zaadjes met en zonder Wifi is opzienbarend en toont duidelijk aan waartoe ongeneutraliseerde Wifi straling in staat is.


Het zou bijzonder interessant zijn om deze proef te herhalen en ook te onderzoeken wat de invloed is van Wifi op het ontkiemen van de tuinkerszaadjes als de straling met behulp van de Neutralisatie Verbinding huis is geneutraliseerd.

Lees verder

Levenspatroon behandeling

Een levenspatroon is een diep geworteld patroon, waar sommige mensen elke keer weer in vervallen, ook als ze alle Ontwikkelingsbehandelingen hebben ontvangen.
De Levenspatroon behandeling helpt je dan om dit levenspatroon op te lossen.
 

Levenspatronen zijn patronen op het persoonlijkheidsniveau. Het werken aan en oplossen van jouw eventuele levenspatroon maakt dus deel uit van je levensopdracht.

Lees verder

April 2013

De kosmische dag en creëren

De schepping van de natuur is op essentiële punten vrijwel onvergelijkbaar met alles wat wij als mensen scheppen. De natuur groeit en bloeit in een zichzelf verrijkende balans, terwijl menselijke creaties vrijwel altijd keerzijden hebben.

Het is interessant om inzicht te krijgen over dit enorme verschil tussen de schepping van de natuur en onze creaties.

Lees verder

Kosmische dag bedrijfsvoering

Door Bas Mélotte


Wat voor mij kosmische dag bedrijfsvoering inhoudt:
 
Het leven dat van binnenuit in vervulling gaat. Van binnenuit je innerlijke schatkist openen en van daaruit samenwerken.
 
Speels, Open, Eerlijk, Liefdevol, Zacht, Onbevreesd, Onderzoekend, Ontdekkend, Onthullend… 
(Hetzelfde geldt wat mij betreft voor het leven 'buiten' kosmische dag bedrijfsvoering…)

Lees verder

Innerlijke man/vrouw behandelingen en Verbindingen

Er zijn drie behandelingen en twee Verbindingen die zich specifiek richten op de innerlijke man en vrouw:
 

Lees verder

Maart 2013

Innerlijke Verhouding behandeling

De Innerlijke Verhouding behandeling verandert de innerlijke man/vrouw verhouding in lijn met de spelregels van de kosmische dag.

In de kosmische nacht was de innerlijke man/vrouw verhouding 80:20.
Vrouwen vertegenwoordigden hierbij voor 80% het vrouwelijke en voor 20% het mannelijke.
Bij mannen was het exact andersom, zij vertegenwoordigden voor 80% het mannelijke en voor 20% het vrouwelijke.

Voor de kosmische dag is de optimale innerlijke man/vrouw verhouding 60:40.

Lees verder

Onderzoek Liefdesvoeding verbinding

Op 6 december 2012 hebben een e-mail aan alle Partners van het Wholism Project verzonden met als onderwerp: ‘Werking van de Liefdesvoeding verbinding in de praktijk’.

Partners van het Wholism Project zijn mensen die nauw samenwerken met het Wholism Project en de boodschap en energie van het Wholism Project verder de wereld in helpen brengen.

Lees verder

Februari 2013

Aanraken door het leven essentieel

We zien bij onszelf en bij anderen die onze Ontwikkelingsbehandelingen ontvangen hebben, dat soms pas na enkele jaren bepaalde onverwerkte stukken alsnog verwerkt worden op het niveau dat behandeld is.

We hebben ons lang afgevraagd waarom dat het geval is en hebben daar op een gegeven moment inzicht in gekregen. Als je het inzicht dan eenmaal gekregen hebt, is het eigenlijk zo simpel en zo logisch dat je je afvraagt waarom je het niet eerder hebt gekregen.

Lees verder

Januari 2013

Ervaringen met de Relatie Transmutatie Channeling

Relatie Transmutatie Channelingen kunnen heel veel voor relaties betekenen en doen.

Lees verder

Ervaringen met de Relatie Reset gave

De reacties op de Relatie Reset gave zijn heel enthousiast.
Nog nooit zo snel na een introductie hebben we een een pagina kunnen aanmaken voor de ervaringen als bij de Relatie Reset gave.

Lees verder

Workshop Transmuteren

Transmuteren is een fantastische mogelijkheid van de kosmische dag om je onverwerkte verleden op te lossen, maar ook om bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen te neutraliseren.

Als je een behandeling, Transmutatie Channeling, Vitalisatie Verbinding of Kracht Verbinding van het Wholism Project ontvangt, ontvang je automatisch ook de Transmutatiegave, waardoor je direct kunt gaan transmuteren.

Hoewel transmuteren eigenlijk heel eenvoudig werkt, blijkt er veel behoefte te bestaan aan extra uitleg en het samen oefenen van de vele mogelijkheden die transmuteren je biedt.

In de Workshop Transmuteren leer je dit bijzondere instrument begrijpen en gebruiken zodat je jezelf en je naasten onder andere kunt helpen bij het oplossen van je onverwerkte verleden.

Lees verder

Niveau Transmutatiegave

De Niveau Transmutatiegave geeft de mogelijkheid om niet alleen op zielenniveau te transmuteren maar ook op het wezens- en eenheidsniveau.

Deze gave kan alleen ontvangen worden door Wholistic Partners, die veel ervaring hebben met behandelen van cliënten in lijn met het Wholism Project.

Lees verder

December 2012

Tips en wetenswaardigheden mbt de Relatie Reset gave

De Relatie Reset gave is een gave waarover de gebruikers eigenlijk allemaal heel enthousiast zijn.
In dit artikel vind je een aantal tips en wetenswaardigheden waardoor je meer inzicht krijgt in deze gave en het mogelijk wordt nog meer met deze gave te doen.

Lees verder

November 2012

De kosmische dag en blijvende verliefdheid

In de kosmische dag is het mogelijk om je samen met je partner zo te ontwikkelen dat je blijvend verliefd op elkaar blijft. Door blijvende verliefdheid krijg je echt zin in het leven, elke dag is er weer één met een nieuwe uitdaging en weer een om van te genieten.

Blijvende verliefdheid is niet mogelijk voor elke relatie, maar er is gelukkig een groeiend aantal relaties waarin het wel mogelijk is.
Wat moet je dan doen om je blijvend verliefd op elkaar te voelen?

Lees verder

Doorbreek je eigen patronen

Je kunt de wijze waarop je in het leven staat met een viertal eenvoudige oefeningen meer in lijn brengen met de kosmische dag.
Het leven wordt daardoor meer een uitdaging, je hebt er meer zin in, je voelt je lekkerder, gaat meer stralen en je gaat zelfs efficiënter werken.

Lees verder

Relatie Reset gave

Hoe goed een relatie ook is, er zijn altijd onderlinge kleine misverstanden of botsingen die hun sporen in de relatie achterlaten.
Ze laten een bepaald gevoel achter waardoor het je helemaal aan de ander overgeven net iets moeizamer is. Je reageert dan steeds op de ander vanuit een vaststaand negatief verwachtingspatroon.

De Relatie Reset gave helpt je om weer met een schone lei te beginnen, zonder vooroordelen of verwachtingspatronen.

Lees verder

Toenemende Lichtkracht

Naarmate de kosmische dag verder aanbreekt is het mogelijk dat een heelwijze die eerst kosmische dag was, dat na verloop van tijd niet meer zal zijn.
Dat kan alleen als de lichtkracht van de heelwijze zich niet mee ontwikkelt met die van de steeds verder aanbrekende kosmische dag.

Lees verder

Oktober 2012

Ervaringen met de Blinde Vlek behandeling

Opvallend bij de ervaringen met de Blinde Vlek behandeling is dat mensen ineens zichzelf op bepaalde punten gaan zien.

Lees verder

Amsui symbolen

Geschreven door Bas

 

De Amsui symbolen heb ik in 1996 doorgekregen als kosmische dag alternatief voor de Reiki symbolen, die hun wortels hebben in de kosmische nacht.

Lees verder

Het belang van groeibarrières

Groeibarrières maken deel uit van onze levensopdracht. Je hebt ze bij je geboorte meegekregen. Het zijn innerlijke barrières die je zelf kunt overwinnen door het leven echt aan te gaan.

Het overwinnen van je eigen groeibarrières vormt 60% van je levensopdracht.
Als je een groeibarrière zelf overwint, geeft dat je de kracht en inzichten, die je nodig hebt om door te groeien naar een hoger ontwikkelingsniveau.

Lees verder

Groeibarrières, waar je valt, ligt je schat

Het begrip “groeibarrières” is nog niet zo lang geleden geïntroduceerd in het Wholism Project.

De behandelingen, hoeveel ze ook oplossen, blijken niet alle obstakels in ons systeem aan te pakken. Een aantal groeibarrières blijft onaangetast, dat zijn de leerpunten voor onze ziel, die we op eigen kracht eigen dienen te maken.

Het is ook logisch, als dat niet zo was geweest, zou er iets bestaan als een uniform bewustzijn dat alles oplost. Dan zouden we een soort spirituele klonen van elkaar zijn.

Lees verder

September 2012

Verschillende reacties op een behandeling

Het is opvallend hoe verschillend mensen kunnen reageren op een behandeling.
Daarbij spelen een aantal factoren een rol.

 • Je verwachting
 • Je wil om aan je eigen ontwikkeling te werken
 • De hoeveelheid angst waarmee je op ontwikkelingsprocessen reageert

Lees verder

Het gaat nu eigenlijk pas beginnen

Anne-Marie Splinter in gesprek met Wil Oostdam

Mijn eerste kennismaking met het Wholism Project was rond 1999. In dat jaar begon mijn zoektocht in de wereld van bewustzijn en energie en kwam ik bij een kinesioloog.
Daar ging een wereld voor me open.

Hij had Benzoliet, de voorloper van de Neutralisatie Verbindingen, op zijn tafel liggen.
Het is toen bij twee consulten gebleven, het Benzoliet is verder niet ter sprake gekomen, maar ik heb het wel geregistreerd.

Lees verder

Juli 2012

God / Godin behandeling

De God / Godin behandeling verenigt het mannelijke en vrouwelijke in onszelf tot op eenheidsniveau. 
 

Het eenheidsniveau is het niveau waar onze schepping heeft plaatsgevonden, waar we ons voor het eerst zijn gaan ontwikkelen naar een zelfstandig wezen, vanuit de oorspronkelijke eenheid met het Goddelijke. 
Het is daarmee het niveau waar het meest intensieve contact tussen het Goddelijke en ons bestaat. 


Door op eenheidsniveau het mannelijke en vrouwelijke in jezelf te verenigen, worden de polariteiten in jezelf verenigd. Vanuit deze eenheid kun je een beter kanaal zijn voor de Goddelijke eenheid. 


Zo ontstaat de nieuwe mens, met een open kanaal tussen Hemel en Aarde, die zich niet meer laat leiden door pijn, angst en/of (ego)stukken, maar puur door het Hogere.

Lees verder

Ontwikkelingstocht behandeling

Bepaalde angsten of andere symptomen kunnen na alle ontwikkelingsbehandelingen toch nog aanwezig zijn.

Dat is alleen het geval als deze angsten of andere symptomen op alle zes creatieniveaus voorkomen. Ondanks alle ontwikkelingsbehandelingen blijven deze angsten door onderlinge resonantie op deze zes niveaus bestaan. 

De Ontwikkelingstocht behandeling lost deze angsten of eventuele andere symptomen op.

 

Niet iedereen heeft na alle ontwikkelingsbehandelingen ontvangen te hebben de Ontwikkelingstocht behandeling nodig.

Lees verder

Ontwikkelingsbehandelingen op persoonlijkheidsniveau

De ontwikkelingsbehandelingen op persoonlijkheidsniveau zijn net als de andere ontwikkelingsbehandelingen specifiek gericht op ontwikkelen. 
Ze helpen je de blokkades en barrières op het persoonlijkheidsniveau alsnog op te lossen.

De ontwikkelingsbehandelingen op persoonlijkheidsniveau zijn behandelingen die eigenlijk iedereen nodig heeft.

Lees verder

Persoonlijkheidsbehandeling

Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, die zo opgebouwd is dat je daardoor je levensopdracht(en) het beste kunt verwezenlijken.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van jouw zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsplanniveau. Elke persoonlijkheid is dan ook uniek en herhaalt zich niet meer.


Door het verwezenlijken van je levensopdracht(en) kan jouw ziel zich verder ontwikkelen. Je levensopdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit de innerlijke ontwikkeling van overgave, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen, opkomen voor jezelf etc etc.

 

Bepaalde gebeurtenissen in jouw leven kunnen je raken tot op het persoonlijkheidsniveau. Als een gebeurtenis je raakt op persoonlijkheidsniveau, dan raakt die je tot op het niveau van jouw levensopdracht(en) en kan dat diepe blokkades veroorzaken.

Met een Persoonlijkheidsbehandeling is het mogelijk om deze blokkades op te lossen.

Lees verder

Blokkades op het persoonlijkheidsniveau

Onderstaand vind je een aantal voorbeelden van blokkades op het persoonlijkheidsniveau die kunnen ontstaan door sexueel contact.

 

In deze voorbeelden gaat het allemaal om onuitgesproken gevoelens van of de man of de vrouw, die onbewust door de ander worden geregistreerd tijdens het sexuele contact.

Deze onuitgesproken gevoelens vormen blokkades op het persoonlijkheidsniveau, die de creatieve kracht van het tweede chakra gedeeltelijk blokkeren. De creatieve kracht van het tweede chakra is nodig voor het verwezenlijken van onze levensopdracht.

Lees verder

Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau

Een Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau is een Transmutatie Channeling om relatieproblematiek op te lossen die op het persoonlijkheidsniveau is ontstaan. 

 

Relatieproblematiek op persoonlijkheidsniveau kan alleen ontstaan als er sprake is van een relatie waarin sexueel contact heeft plaatsgevonden. 

Door de diepgaande verbinding van sexueel contact kunnen ook onderdrukte en tegenstrijdige gevoelens overgedragen worden die jou raken in de thema’s van jouw levensopdracht, waardoor een blokkade op persoonlijkheidsniveau ontstaat.

Deze blokkades maken het je moeilijker om je levensopdracht te verwezenlijken en gaan tussen jou en je partner in staan.
 


Als er kinderen zijn, spiegelen zij deze relatieproblematiek. Zij krijgen deze blokkades al tijdens hun conceptie mee. Zij komen hierdoor in hun eigen relaties vaak dezelfde relatieproblematiek tegen als die van hun biologische ouders.

Lees verder

Deel Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau

Een Deel Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau is een Transmutatie Channeling om jouw kant van relatieproblematiek op te lossen die op het persoonlijkheidsniveau is ontstaan. 

Deze Transmutatie Channeling is aangewezen als jouw (ex) partner niet bereid is om samen met jou een Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau te laten doen.

 

Met een Deel Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau is het ook mogelijk om achteraf jouw deel van de problematiek uit je relatie met een ex-partner of overleden partner op te lossen. Hiermee voorkom je dat je dezelfde relatieproblematiek opnieuw tegenkomt in een volgende relatie. Ook kun je je ex-partner of overleden partner daardoor beter loslaten.

 

Relatieproblematiek op persoonlijkheidsniveau kan alleen ontstaan als er sprake is van een relatie waarin ook sexueel contact heeft plaatsgevonden.

Door de diepgaande verbinding van sexueel contact kunnen ook onderdrukte en tegenstrijdige gevoelens overgedragen worden die jou raken in de thema’s van jouw levensopdracht, waardoor een blokkade op persoonlijkheidsniveau ontstaat.

Deze blokkades maken het je moeilijker om je levensopdracht te verwezenlijken en gaan tussen jou en je partner in staan.

 

Als er kinderen zijn, spiegelen zij deze relatieproblematiek. Zij krijgen deze blokkades al tijdens hun conceptie mee. Zij komen hierdoor in hun eigen relaties vaak dezelfde relatieproblematiek tegen als die van hun biologische ouders.

Lees verder

Ouderrelatie behandeling

Kinderen spiegelen gezamenlijk de relatie van hun biologische ouders altijd op vier tot zes thema's.
 

Deze spiegelstukken bestaan uit onuitgesproken of zelfs verdrongen gevoelens van beide ouders die via sexueel contact op een heel diep niveau bij de andere ouder binnenkomen.

Het zijn gevoelens die niet passen in het ideaalbeeld van een liefdesrelatie, zoals pijn, teleurstelling, minachting of woede en daarom niet worden geuit of worden verdrongen.

 

Deze spiegelstukken krijgen kinderen al mee tijdens hun conceptie, doordat tijdens het sexueel contact tussen de ouders alle onuitgesproken of verdrongen gevoelens uit de ouderrelatie overgedragen worden.  

Lees verder

Ouderrelatie Transmutatie Channeling

Kinderen spiegelen gezamenlijk de relatie van hun biologische ouders altijd op vier tot zes thema's.

Deze spiegelstukken bestaan uit onuitgesproken of verdrongen gevoelens van beide ouders die via sexueel contact op een heel diep niveau bij elkaar binnen komen.

Het zijn gevoelens die niet passen in het ideaalbeeld van een liefdesrelatie, zoals pijn, teleurstelling, minachting of woede en daarom niet worden geuit of worden verdrongen.

Lees verder

Ervaringen met de Ouderrelatie Transmutatie Channeling

Uit de ervaringen met de Ouderrelatie Transmutatie Channelingen blijkt hoe diep de problematiek is die in deze channelingen naar voren komt en hoe bevrijdend het voelt om daarvan verlost te worden.

Lees verder

Deel Relatie Transmutatie Channeling

Een Deel Relatie Transmutatie Channeling is een Transmutatie Channeling om jouw kant van de problematiek in een relatie op te lossen als de ander niet bereid is om samen met jou een Relatie Transmutatie Channeling te laten doen. 

Met een Deel Relatie Transmutatie Channeling kun je ook de problematiek uit jouw relatie met een ex-partner of overleden partner alsnog oplossen.

Lees verder

Blinde Vlek behandeling

Een behandeling die eigenlijk iedereen nodig heeft, maar waarom weet je zelf eigenlijk niet.
De buitenwereld weet dat in dit geval meestal veel beter.

Lees verder

Reset behandeling

Als alle blokkaden al opgelost zijn maar de klachten blijven bestaan dan kunnen daar diepe innerlijke wilsbesluiten achter zitten die herzien moeten worden. 

De Reset behandeling kan je dan helpen met het herzien van deze wilsbesluiten.

Lees verder

Innerlijke Spiegel behandeling

Er bestaan grote verschillen hoe mensen op onze behandelingen of behandelingen op proef reageren. De ene bereikt veel meer met één en dezelfde behandeling dan de ander.
 

Sommige mensen reageren zelfs op de ene behandeling (op proef) uitstekend maar op een andere behandeling veel minder, terwijl er geen twijfel over bestaat dat de juiste behandeling geselecteerd is.
 

De reden hiervan is dat onze behandelingen een weg vrij maken, maar dat je die weg vervolgens nog wel zelf moet gaan. 

De achterliggende reden van het gebrek aan motivatie om deze weg te gaan wordt zichtbaar gemaakt met de Innerlijke Spiegel behandeling.

Lees verder

Uitlijn behandeling

De Uitlijn behandeling zorgt ervoor dat de verschillende niveaus waaruit wij zijn opgebouwd in lijn met elkaar gebracht worden. Bij ongeveer twee procent van alle mensen is dat niet het geval.

Lees verder

Zes creatieniveaus

Er kunnen zes niveaus onderscheiden worden, het scheppingsniveau, eenheidsniveau, wezensniveau, zielenniveau, persoonlijkheidsniveau en het incarnatieniveau. 
 

Onze behandelingen kunnen plaatsvinden op vijf verschillende niveaus, het scheppings-, eenheids-, wezens-, zielen- en persoonlijkheidsniveau. Door problemen en blokkades op deze vijf niveaus op te lossen, worden ze automatisch ook op het incarnatieniveau opgelost. 
 

Problemen en blokkades kunnen pas werkelijk opgelost worden, als je ze oplost op het niveau waar ze oorspronkelijk ontstaan zijn.

Hieronder vind je een korte uitleg over deze verschillende niveaus.

Lees verder

Mei 2012

Ontwikkelen de primaire reden van ons bestaan

De belangrijkste reden waarom we incarneren is dat we ons ontwikkelen. De polariteiten zijn zelfs geschapen om ons te kunnen ontwikkelen. Ontwikkeling is daarmee de primaire reden van ons Aardse bestaan.

Lees verder

De kosmische dag en zwanger worden

In de kosmische nacht komen ongewenste zwangerschappen vaak voor. Bijna 40% van alle zwangerschappen op de wereld zou volgens gegevens op het internet niet gepland zijn. Ongewenste zwangerschappen kunnen tot veel ellende leiden voor zowel de ouders als het kind. 
 

Het doel van de kosmische nacht was ons trillingsgetal verlagen om ons zo meer met de materie te verbinden. We konden ons trillingsgetal alleen verlagen door elkaar te verzwakken, door moeilijkheden. Ongewenst zwanger worden werkte verzwakkend voor zowel de ouders als het kind.
 

De spelregels van de kosmische dag zijn er juist op gericht elkaar onderling te versterken.
Daar past ongewenste zwangerschap dus niet meer in.

Lees verder

De kosmische dag en het mannelijke en vrouwelijke

Het mannelijke en het vrouwelijke vormen tegenovergestelde aspecten van de polariteiten. Deze tegenovergestelde aspecten bestaan ook in onszelf. We hebben allemaal een innerlijke man en vrouw. Bij een man staat het mannelijk aspect op de voorgrond en bij vrouwen het vrouwelijk aspect.

Hierbij was de verhouding tussen beide aspecten in de kosmische nacht altijd om en nabij 80:20 en wordt deze in de kosmische dag ongeveer 60:40.
 

Als je het vrouwelijke ziet als het meer Hemelse aspect en het mannelijke als het meer Aardse aspect dan kan zoveel verklaard worden over hoe het in de kosmische nacht is toegegaan.
Het is dan zelfs mogelijk een aantal voorspellingen te doen voor de kosmische dag.

Lees verder

Gedeelde verantwoordelijkheid

Vanuit de reguliere geneeskunde zijn we er aan gewend geraakt dat een medicijn altijd werkt voorzover het juist gekozen is. Je hebt hoofdpijn en als je genoeg pijnstillers hebt geslikt dan zakt de hoofdpijn.
 

Zo functioneren onze behandelingen niet. Dat kan en mag ook niet. Onze behandelingen respecteren de vrije wil en werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid:

Lees verder

April 2012

De begindatum van de kosmische dag

Vrij algemeen wordt er verondersteld dat 21 december 2012, het einde van de Maya kalender, een dag wordt met een grote omwenteling, het begin van een nieuw tijdperk. 

Als dit zo zou zijn, zou deze datum het begin van de kosmische dag markeren.

Er zijn een aantal redenen dat we eraan twijfelen of 21 december 2012 de dag van de grote omwenteling is geweest.

Eerst even kort waarom er zoveel waarde aan de Maya kalender wordt gehecht.

Lees verder

Medicijnen neutraliseren

De bijwerkingen van reguliere medicijnen en vaccinaties kunnen heel eenvoudig sterk verminderd worden door ze te neutraliseren.

Lees verder

Medische bestraling neutraliseren

Bestraling tegen kanker, maar ook röntgen straling kan eenvoudig op de volgende wijzen worden geneutraliseerd.

Lees verder

Maart 2012

Wel en niet combineerbaar met onze behandelingen en Verbindingen

We bevinden ons in de overgang van de kosmische nacht naar dag, twee 300.000 jarige tijdperken met tegenovergestelde spelregels. Deze spelregels staan lijnrecht tegenover elkaar omdat de ontwikkelingsrichting van beide tijdperken tegenovergesteld is.
 

In de kosmische nacht was het de bedoeling dat we ons steeds verder met de materie zouden gaan verbinden. Om dat te kunnen, moesten we ons van oorsprong hele hoge trillingsgetal steeds verder verlagen.

In de kosmische dag is het juist de bedoeling dat we vanuit onze verbinding met de materie weer een direct contact gaan maken met het Goddelijke. In dit proces zullen we ons trillingsgetal dus juist weer verhogen.

Lees verder

Alfabetische lijst combineerbaarheid

Onderstaand vind je een alfabetische lijst met de combineerbaarheid van de verschillende therapieën, methoden en producten met onze behandelingen en Verbindingen.
 

Een aantal methoden verwijderen onbedoeld ook groeibarrières.

Groeibarrières zijn persoonlijke uitdagingen die we op eigen kracht aan moeten gaan en die ons wezenlijke groeimogelijkheden bieden.

Als een heelwijze deze innerlijke groeibarrières voor je oplost, mis je deze essentiële ontwikkelingsmogelijkheid. 
We raden je daarom aan om te kiezen voor een methode die combineerbaar is met onze behandelingen en Verbindingen en die groeibarrières in tact laat.

Methoden die groeibarrières verwijderen zijn gemarkeerd met één asterix*

Lees verder

Ervaringen met de combinatie met kosmische nacht methoden

Uit de volgende ervaringen blijkt dat kosmische nacht therapieën, methoden en producten onze behandelingen en Verbindingen tegenwerken.

Lees verder

Combinatie met reguliere medicijnen

Als je naast onze behandelingen ook reguliere medicijnen gebruikt, is het altijd aan te raden de reguliere medicijnen te transmuteren met behulp van de transmutatiegave, die je automatisch ontvangt als je een van onze behandelingen hebt ontvangen.

Lees verder

Februari 2012

Spiegel behandeling

Met de Spiegel behandeling kun je alle spiegelstukken waarin jouw kinderen jou spiegelen tegelijkertijd voor jezelf en voor de kinderen oplossen.

De Spiegel behandeling is een alternatief voor de Spiegel Transmutatie Channelingen, waarbij per kind vijf à zes van deze channelingen gedaan moeten worden om de spiegelstukken te kunnen oplossen.

Lees verder

Spiegel Patroon behandeling

Met de Spiegel Patroon behandeling kun je alle stukken waarin je je beide ouders en/of pleegouders spiegelt tegelijkertijd voor jezelf oplossen.

De Spiegel Patroon behandeling is een alternatief voor de Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen, waarbij voor elke ouder apart vijf à zes van deze channelingen gedaan moeten worden om alle spiegelstukken te kunnen oplossen.

Lees verder

De betekenis van symptomen

Ons lichaam is vergelijkbaar met een zeer gevoelige barometer. Het lichaam toont exact als we een stapje op onze ontwikkelingsweg niet hebben gezet of hebben overgeslagen en er dus iets aan onze aandacht ontsnapt is.

Het lichaam geeft daarbij niet alleen aan dat er iets mis is, maar ook wat er mis is.
Je kunt dus als je je innerlijke lichaamstaal verstaat, begrijpen waaraan je aandacht moet besteden om een symptoom weer op te lossen.

Lees verder

Januari 2012

Spiegeling door ongeboren vruchtjes

Zo'n tien tot twaalf procent van alle mensen heeft in het begin een tweelingbroertje of zusje gehad, dat in de baarmoeder is overleden.

Het afsterven van het vruchtje gebeurt meestal op hele jonge leeftijd, van een paar dagen na de bevruchting tot een aantal weken daarna.

Toch spiegelt dit afgestorven vruchtje, hoe vroeg het ook is afgestorven, de moeder en de vader elk op meestal vijf of zes punten. Uiteraard is dat ook zo als een baby later in de zwangerschap weer teruggaat naar de Bron.

Lees verder

December 2011

Gewijzigde artikelen

In het ‘Overzicht nieuwe artikelen’ vind je alle nieuwe artikelen.


Reeds bestaande artikelen worden echter regelmatig aangepast of aangevuld. 
De artikelen met de belangrijkste wijzigingen vind je in het onderstaande overzicht, zodat je helemaal up to date kunt blijven.

Lees verder

Omzetten Spiegel Patroon Transmutatie Channeling

Als een kind een Spiegel Patroon Transmutatie Channeling heeft ontvangen, lost deze Transmutatie Channeling het gezamenlijke spiegelstuk van ouder en kind alleen voor het kind op, maar niet voor de ouder.
Mocht een ouder achteraf het betreffende spiegelstuk ook voor zichzelf willen oplossen, dan is het mogelijk om de werking van Spiegel Patroon Transmutatie Channeling ‘om te zetten’ naar de ouder. Er hoeft dan niet opnieuw een channeling gedaan te worden, want het gaat om exact hetzelfde spiegelstuk.

Lees verder

Adopteer een stukje natuur

Iedereen heeft wel een stukje natuur waar je heel graag naartoe gaat of waar je speciale herinneringen aan hebt.

Je kunt jouw lievelingsplekje in de natuur nu neutraliseren met behulp van de Neutralisatie Verbinding natuur-adoptie.
Je beschermt de bomen, planten en dieren op deze plek met deze Verbinding tegen de verzwakkende omgevingsstraling en geeft Moeder Aarde alvast een kosmische dag programmering.

Ook kun je deze plek de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie geven, waardoor na verloop van tijd de plantengroei weelderiger zal worden.

Adoptie is al mogelijk vanaf € 60,-.

Lees verder

Het Wholism Project brengt me steeds dichter bij wie ik in essentie ben

Anne-Marie Splinter in gesprek met Immy Oly

Immy is van alle huidige Partners het langst betrokken bij het Wholism Project.
Voordat er sprake was van een formeel Partnerprogramma, dat in 2003 gestart is voor mensen die destijds structureel met de producten werkten, had Immy zich al met het Project verbonden.

Lees verder

Op weg naar je eigen essentie

De diepgang van je eigen leven heb je helemaal in eigen hand.
Je hebt daarbij eigenlijk twee keuzes. Je leidt puur dit leven of je gaat letterlijk je eigen diepte in, waar een schatkamer op je ligt te wachten.

Lees verder

November 2011

Voor het eerst op deze site?

Welkom op de site van het Wholism Project.
Hieronder vind je puntsgewijs een korte introductie en wat wij voor jou kunnen betekenen.

Lees verder

Persoonlijk advies

Met meer dan 60 verschillende behandelingen en meer dan 30 Verbindingen kunnen we ons goed voorstellen dat je graag een persoonlijk advies wilt voor de behandeling of de Verbinding die voor jou het meest geschikt is.
Hiervoor kun je via e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Lees verder

Product doorverkoop idee

Dit artikel geeft informatie bedoeld voor mensen die tweedehands een product van het Wholism Project hebben aangeschaft. Deze producten zijn jarenlang door Aquarius Wholism op de markt gebracht.

Lees verder

Oktober 2011

Verdiepingsupdate Neutralisatie Verbinding huis, werk en bedrijf

De Neutralisatie Verbindingen huis, -werk, -bedrijf (en -natuur en landbouw) hebben op zaterdag, 29 oktober 2011 om 12.00 uur ‘s middags een belangrijke verdiepingsupdate gekregen.

Het gaat om een automatische verdiepingsupdate die iedereen heeft gekregen die de Neutralisatie Verbinding huis, werk of bedrijf heeft. De werking van deze Verbindingen verdiepen zich door deze update nog verder.

Lees verder

Twee verschillende Licht piramiden

Als met één van de Neutralisatie Verbindingen bijvoorbeeld een huis, een werkplek of een apparaat wordt geneutraliseerd, waardoor verzwakkende omgevingsstraling juist versterkend wordt, dan ontstaat deze neutralisatie doordat er een Licht piramide over het huis, de werkplek of het apparaat komt.

Deze beschermende Lichtpiramide kan op twee verschillende manieren opgebouwd zijn.
De Licht piramide op een vaste plaats heeft een andere vorm dan een Licht piramide van een ‘bewegende’ neutralisatie.

Lees verder

De kosmische dag en liefdesrelaties

Liefdesrelaties liefdevol en stromend houden was in de kosmische nacht een hele kunst.
In hoeveel relaties zijn mensen na een paar jaar samen leven nog werkelijk gelukkig met elkaar?

Als er iets in de kosmische dag gaat veranderen ten opzichte van de kosmische nacht dan zijn het wel liefdesrelaties. Zo zwaar en afgestompt als liefdesrelaties kunnen worden onder invloed van de kosmische nacht spelregels, zo optillend, liefdevol en sprankelend kunnen zij met behulp van de kosmische dag spelregels worden.

De inzichten uit dit artikel zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen.

Lees verder

September 2011

De kosmische dag en astrologie

Geschreven door Bas

Al jarenlang liep ik met de vraag rond wat de invloed is van de kosmische dag op de astrologie en het leek of er geen ingang naar het antwoord was.
‘Verandert de interpretatie van de astrologie door de intrede van de kosmische dag en zo ja hoe dan?’ was een van de benaderingen, maar het antwoord bleef uit.

Heerlijk is het dan als het ineens tot je komt.

Lees verder

Ervaringen met transmuteren met Goddelijk Licht

Transmuteren met het Goddelijk Licht blijkt nog sterker en dieper te werken dan het al krachtige gewone transmuteren. Deze wijze van transmuteren past nog beter bij de kosmische dag.
 

Lees meer over transmuteren met het Goddelijk Licht in 'Op een nieuwe wijze door een ontwikkeling gaan'

Lees verder

Ervaringen met transmuteren

De ervaringen geven aan dat transmuteren heel krachtig werkt, dat je er zelfs bijwerkingen van chemo-therapie mee kunt neutraliseren, maar dat het wel belangrijk is dat je je vraagstelling juist formuleert.

Lees verder

Augustus 2011

Ervaringen van kinderen met de behandelingen

Kinderen reageren over het algemeen heel goed op onze behandelingen. Zij gaan vrijwel altijd veel gemakkelijker door de behandelingen heen dan volwassenen doen.

Lees verder

Op een nieuwe wijze door een ontwikkeling gaan

Van half mei tot begin juni 2011 zijn we door hele diepe processen gegaan om het Project verder de kosmische dag in te verankeren.
Een van de positieve gevolgen van deze ontwikkeling kwam volkomen onverwachts naar voren bij een Transmutatie Channeling.

Lees verder

Juli 2011

Overzicht van belastende omgevingsfactoren

In dit overzicht zijn een aantal belastende omgevingsfactoren, (gebruiks) voorwerpen en andere elementen opgenomen die in ons dagelijks leven een belastende invloed hebben, als je in hun buurt bent of er mee werkt.

In de onderstaande lijst zijn ook voorwerpen opgenomen die van nature niet belastend zijn, maar dat wel kunnen worden door verzwakkende omgevingsstraling in zich op te nemen. Edelstenen zijn hier een voorbeeld van. Zij kunnen energieën opnemen uit hun omgeving waardoor ze zelf belast raken.

Lees verder

Pictogrammen overzicht

Hieronder vind je de pictogrammen van alle Verbindingen onderverdeeld in vijf categorieën.

Elk pictogram is zo geactiveerd dat je betreffende Verbinding kunt voelen door naar het pictogram te kijken of het te voelen met je vingers.

Lees verder

Integratie- en uitwerkingstijden

Onze behandelingen hebben verschillende integratie- en uitwerkingstijden.
De integratietijd is de tijd die tenminste moet verstrijken voordat je een andere diepwerkende energetische behandeling kunt ontvangen.
De uitwerkingstijd is de periode waarin je op de behandeling kunt blijven reageren en de resultaten zichtbaar gaan worden. Deze tijdsduur kan wel van persoon tot persoon verschillen.

Lees verder

Juni 2011

ADHD en voeding

Een onderzoek uit 2011 van de Wageningen Universiteit in samenwerking het Universitair Medisch Centrum St Radbout in Nijmegen en het ADHD-onderzoekscentrum in Eindhoven heeft aangetoond dat door een hypo-allergeen dieet tweederde van de onderzochte kinderen geen ADHD-gedrag meer vertoonde.

Lees verder

Aurafotografie

Aurafotografie is een zeer gevoelige methode met een grote diagnostische waarde.

Onder andere heeft deze proef met aurafotografie zichtbaar gemaakt dat er een scheiding optreedt tussen het voelen en het denken.
Deze scheiding is terug te zien in onze maatschappij.

Lees verder

Ik moet er recht op af en er vol doorheen

Anne-Marie Splinter in gesprek met Bas Mélotte

“Ik begon mijn weg van bewustwording met het lezen van ‘De weg van de krijger’ en ‘Zen en de kunst van het motoronderhoud’.
Daardoor werd ik geconfronteerd met dingen die me zó diep raakten, dat ik steeds meer open kwam te staan voor de pijn in de wereld.

Lees verder

Ervaringen

Gebruikerservaringen zijn altijd belangrijk, ze geven een goed beeld van de resultaten van de behandelingen en Verbindingen van ons Project. 
Door onze manier van ontwikkelen van de behandelingen en Verbindingen zijn ze echter nog belangrijker dan ze normaal gesproken al zijn.

Lees verder

Ervaringen met het Wholism Project

De reacties van mensen die de weldaad van de behandelingen en Verbindingen ervaren kan echt ontroerend zijn.
Zelfs het lezen van onze site kan al als helend ervaren worden.

Lees verder

Neutraliseren van hybride auto's

Geschreven door Alexander Wijnen

Sinds augustus 2009 gebruiken wij een Toyota Prius als werkpaardje voor Aquarius Wholism.

Lees verder

Hoe werkt een Transmutatie Channeling?

Bij een Transmutatie Channeling maakt een van ons, Bas of Marieke, gevoelsmatig contact met het thema van de aanvrager van de channeling.
We voelen dan wat ‘jij’ dan voelt en verwoorden en transmuteren dat.

Lees verder

Diagnostische testbehandeling

Een diagnostische testbehandeling geeft je een gevoel van die ontwikkeling van een al ontvangen behandeling die je nog niet bent aangegaan of waar je in bent blijven steken.

De diagnostische testbehandeling kan ook toegepast worden als een behandeling niet lijkt aan te slaan.

Lees verder

Mei 2011

Is onthechting voldoende?

Gechreven door Wouter en Hansje Koert
 

Het loslaten van alle karmische structuren geeft het lichaam-geest complex de mogelijkheid op een ontspannen manier het leven te leven, zoals het in de kosmische dag bedoeld is.

Deze patronen en ook karmische structuren uit de grote dieptes van ons wezen hadden blijkbaar nog invloed op ons leven. Nu we die grotendeels hebben losgelaten, kunnen we langer in stilte en in liefde blijven.

Lees verder

Ouders worden

Wanneer je de wens hebt ouder te worden, of wanneer je zwanger bent, bereid je je in wezen voor op het ontvangen van een geestelijk wezen dat gekozen heeft bij jullie als ouders mens te worden op Aarde.

Op de komst van een baby bereid je je als ouders op allerlei manieren voor.
Opvallend is daarbij dat de meest essentiële voorbereiding, je bewust innerlijk voorbereiden, vrijwel altijd ontbreekt.

Lees verder

Meridiaanwaarden vóór en na neutralisatie

In 1995 heeft de therapeute mevrouw I. Schoots de meridiaan waarden van een proefpersoon gemeten vóór en na de Neutralisatie van de omgevingsstraling met behulp van verpakkingen Benzoliet.

Na de neutralisatie kwamen praktisch alle meridiaanwaarden op de normwaarde of dichterbij de normwaarde.

Lees verder

Microcirculatie

Tijdens onze reis naar Rusland in 2001 heeft Dr Helena van het academisch ziekenhuis in Chelyabinsk de microcirculatie in haar eigen lichaam gemeten, eerst zonder en daarna met een testbuisje Ozaliet.

Onder invloed van Ozaliet, de voorloper van de Vitalisatie Verbinding, verbeterde de microcirculatie direct.
Volgens de literatuur vertraagt een goed functionerende microcirculatie het verouderingsproces.

Lees verder

April 2011

Menswaardig overgaan

Het Wholism Project biedt, als spiritueel geleid Project, een aantal energetische instrumenten om het proces van sterven zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Lees verder

Samenwerking

Sinds wij, Bas en Marieke, in 2009 bij elkaar gekomen zijn, is het Wholism Project in een stroomversnelling gekomen.
Hoe kan zo'n stroomversnelling, zo'n groei ontstaan?

Lees verder

Maart 2011

Neutraliseren radioactiviteit

In verband met de crisis met de kerncentrale in Japan (maart 2011) krijgen wij vragen of onze neutralisatie methoden ook radioactiviteit kunnen neutraliseren.

We hebben in het verleden testjes en onderzoek gedaan naar het vermogen van onze producten, de voorlopers van de Verbindingen, om radioactiviteit te neutraliseren.
De uitkomsten hiervan zijn positief, al kunnen we niet zeggen dat het wetenschappelijk bewezen is.

Lees verder

Praktische tips

Je vindt hier praktische tips, die je indien van toepassing kunt gebruiken na het volgen van de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling of een van onze andere behandelingen.

Lees verder

Transmutatiegave

Als je een behandeling, Transmutatie Channeling, Vitalisatie Verbinding of Kracht Verbinding van het Wholism Project hebt gekregen, ontvang je automatisch de gave om te transmuteren op zielenniveau.

Transmuteren is een prachtig instrument om pijn, angsten, emoties en woede die je in jezelf tegenkomt op te lossen.

Lees verder

In Essentie Zijn

In 2008 is het boek 'Verwezenlijk je Levensopdracht, Op weg naar een bloeiende Aarde' uitgekomen. Alle ontwikkelingen en inzichten van na het verschijnen van dit boek worden beschreven in een aantal Nieuwsbrieven die  iedereen ontvangt die een of meerdere behandelingen van ons heeft ontvangen. 
De Nieuwsbrieven en de daarin verschenen artikelen zijn in dit archief na te lezen.

Lees verder

Product Overzicht

De producten, de voorlopers van de Verbindingen, zijn in dezelfde vier categorieën ingedeeld als de Verbindingen.
Je vindt de beschrijvingen van de producten via de links onder het onderstaande overzicht.

Lees verder

Creativiteit en levenskunst

Als je een leven wilt leiden waarbij je je laat leiden door je eigen innerlijk en niet puur reeds gebaande paden wilt volgen, is deze toepassing voor jou bedoeld.

Dit is uitdaging van een levenskunstenaar, om te worden wie je werkelijk bent en je eigen creativiteit te ontplooien, waardoor je het beste bent uitgerust om die bijdrage te leveren aan deze wereld waarvoor jij op Aarde bent.


De behandelingen en Verbindingen van het Wholism Project vormen waardevolle instrumenten om dit doel te  bereiken door de juiste omgeving te creëren en blokkades in jou op te ruimen.

Lees verder

Ontwikkelen of niet

Duidelijk is dat de beslissing om je wel of niet te ontwikkelen tot hele verschillende levenswegen leidt.
Hoe zien deze verschillende wegen er uit en wat zijn de voor- of nadelen als je je wel of niet ontwikkelt?
Deze vragen kunnen pas beantwoord worden als je eerst weet waar je nu bent, dus wat je uitgangspunt is. Waar zijn we als mensheid met onze ontwikkeling?

Lees verder

Februari 2011

Wanneer huis, wanneer werk

In de meeste gevallen is het duidelijk wanneer er voor volledige bescherming tegen omgevingsstraling naast de Neutralisatie Verbinding huis nog een Neutralisatie Verbinding werk nodig is.

Soms is dat niet het geval. De vraag is dan: Wat wordt er gezien als werk en wat niet?

Lees verder

Het is mijn leven, ook hier in de praktijk, dit is mijn leven

Anne-Marie Splinter in gesprek met Dini Veldman

“Ik heb het Wholism Project leren kennen omdat wij in huis aardstralen hadden.

Daar hadden we koperdraad voor, zoveel keren omwikkeld en die hadden we op verschillende plekken in huis liggen. En die moesten regelmatig gespoeld worden, om ze schoon te maken. En dat vergat ik regelmatig.

Mijn man, die het allemaal een beetje kierewiet vond, was wel de eerste die aan mijn dochter en mij merkte wanneer het weer tijd was om te spoelen. Dan waren we een beetje kribbig en hadden we hoofdpijn.

Lees verder

Ervaringen met de behandelingen

Op deze pagina vind je links naar alle pagina's met overzichten van de ervaringen met onze behandelingen.
De verschillende reacties geven een goed beeld hoe diep onze behandelingen werken en wat ze voor mensen kunnen betekenen.

Lees verder

Ontwikkelen met een vastomlijnd doel

Is het beter om je te ontwikkelen vanuit een vastomlijnd doel dat je je zelf stelt of juist niet?

Lees verder

Januari 2011

Introductie

Het Wholism Project is bedoeld om Aarde, mens, dier en plant te ondersteunen in de huidige overgang naar de nieuwe tijd, de kosmische dag.
Omdat de kosmische dag zo veelzijdig en tegelijkertijd zo onbekend is, hebben we in de loop van de tijd veel artikelen geschreven en op deze site geplaatst.

Dit artikel is geschreven om je kennis te laten maken met de basis principes van de kosmische dag en om je de weg te wijzen op onze uitgebreide website.
Welke behandelingen en Verbindingen zijn voor jou het meest belangrijk, hoe maak je zelf een keuze en hoe ontvang je een persoonlijk advies?

Lees verder

Behandelingen en Verbindingen op proef

De mogelijkheid bestaat een Verbinding of behandeling 24 uur gratis op proef te ervaren.

Zo kun je voelen wat het met je zou doen als je de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling zou ontvangen of kun je bijvoorbeeld een hele dag lang voelen hoe het zou zijn als je de Neutralisatie Verbinding huis zou aanschaffen.

Lees verder