Aanvullende werking
behandelingen en Verbindingen

De behandelingen en de Verbindingen versterken elkaar duidelijk en vullen elkaar aan in hun werking.

Overzicht aanvullende werking behandelingen en Verbindingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanvullende werking van een aantal behandelingen ten opzichte van verschillende Verbindingen. De aanvullende werking is bepaald met behulp van de kinesiologische armtest.

Elke keer is een werkingsaspect van een behandeling vergeleken met een werkingsaspect van een Verbinding. Hierbij is de werking van de behandeling telkens op 100% gesteld.

Omdat het bij Verbindingen een eigen keuze is, in hoeverre je van de ontwikkelingsmogelijkheden gebruik wilt maken, wordt de werking van de Verbinding uitgedrukt als een maximum percentage.

In de vierde kolom is aangegeven hoe de werking is als de betreffende behandeling wordt gecombineerd met een specifieke Verbinding.
 

Aspect
Behandeling
Verbinding
Combinatie
Ontwikkeling Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Vitalisatie Verbinding max 100% max. 200%
Versterking aura en celopbouw Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Vitalisatie Verbinding max 100% max. 200%
Innerlijke man/vrouw balans Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk 100% Man/Vrouw Verbinding max 100% max. 200%
Energie toename bij levensenergie tekort door verloren tweelingschap Levensenergie behandeling 100% Vitalisatie Verbinding max 100% max. 200%
Verbinding met het Hogere Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Lichtwezen Verbinding max 100% max. 200%
Werkt transformerend voor straling Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Neutralisatie Verbinding huis max 600% 700%
Vermogen om dingen naar het licht te brengen Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Vitalisatie Verbinding of Licht Verbinding max 100% max. 200%
Vermogen om dingen naar het licht te brengen Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Vitalisatie Verbinding en Licht Verbinding max 200% max. 300%
Overgave Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Kracht Verbinding max 100% max. 200%
Contact met het Goddelijke Godin verbinding 100% Frequentie Verbinding max 100% max. 200%
Contact met het Goddelijke Goddelijke Verbindingsimpuls 100% Frequentie Verbinding max 100% max. 200%
Contact met het Goddelijke Godin verbinding en Goddelijke Verbindingsimpuls 150% Frequentie Verbinding max 100% max. 250%