Gewijzigde artikelen


Reeds bestaande artikelen worden echter regelmatig aangepast of aangevuld. 
De artikelen met de belangrijkste wijzigingen vind je in het onderstaande overzicht, zodat je helemaal up to date kunt blijven.

April 2017

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Een nieuwe ervaring met de Gelijkheid Verbinding
 • Een tweede ervaring met de Gevoelswereld Verbinding


Verbindingen overzicht
Het Verbindingen overzicht heeft een update gehad.
 

Overzicht minimaal ontwikkeling remmende BH's
Er zijn drie updates (v2) in deze tekst geplaatst van de PDF's met overzichten van minimaal ontwikkeling remmende BH's.

Daarnaast is er een nieuwe PDF te downloaden met een overzicht van minimaal ontwikkeling remmende sport BH's.


Behandelingen voor het geheugen

Een verwijzing naar de tekst ‘Oefening voor je hersenen’ is toegevoegd aan dit overzichtsartikel.


Verbindingen voor het Hiernamaals

Aan het artikel is de volgende passage toegevoegd:
Een eerste ervaring met de Gevoelswereld Verbinding

Impressies van behandelingen vanuit het Hiernamaals
Een tweede ervaring met de demo van de Loskoppel behandeling is toegevoegd
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • De eerste ervaringen met de Gevoelswereld Verbinding       
 • De ervaringen van beide familieleden met de X Verbinding


Impressies van behandelingen vanuit het Hiernamaals
Een heel persoonlijke ervaring met een demo van de Loskoppel behandeling is toegevoegd.
       

Versleutel Verbinding
De inleiding van deze Verbinding is zo herschreven dat het duidelijker wordt dat vrijwel iedereen deze bijzonder belangrijke Verbinding nodig heeft. Vrijwel iedereen komt immers in aanraking met versleutelde informatie.
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
De bijzondere inzichten van één van onze familieleden m.b.t. de Gelijkheid Verbinding is toegevoegd.
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Een aanvullende ervaring met de Voedingsstoffen Verbinding       
 • Een aanvullende ervaring met de Zelfbesturing Verbinding         

Maart 2017
Verbindingen voor het Hiernamaals

Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Een nieuwe ervaring met de Zelfbesturing Verbinding
 • Een eerste opvallende ervaring met de Voedingsstoffen Verbinding
 • Een gepassioneerde aanvullende ervaring met de Versleutel Verbinding


Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Twee indrukwekkende eerste ervaringen met de Versleutel Verbinding
 • Een aanvullende ervaring met de Verbindingen Coördinator

Hulp bij ontwikkelen
De Loskoppel behandeling is toegevoegd aan de tekst van ‘Hulp bij ontwikkelen’.

Onderlaag behandeling
De Loskoppel behandeling is toegevoegd aan de behandelingen die helpen om soepeler door de verwerkingsprocessen te gaan van de Onderlaag behandeling.

Tips om soepel door de behandelingen te gaan
De Magnetron Verbinding is toegevoegd aan deze tekst onder de kop ‘Omgevingsstraling neutraliseren’
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Een nieuwe ervaring met de Verbindingen Coördinator
 • Een aanvullende ervaring met de Tijd Verbinding

 

Aan de teksten van de volgende Verbindingen:

zijn onder het kopje ‘… Verbinding voor een bedrijf’ duidelijker spelregels toegevoegd hoe parttimers meegerekend worden in de prijs die betaald moet worden voor de betreffende Verbinding.
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Een eerste ervaring met de splinternieuwe Tijd Verbinding
 • De prachtige zevende kwaliteit van de Neutralisatie Verbinding huis
 • Een aanvullende ervaring met de Innerlijke Vereniging Verbinding


Impressies van behandelingen vanuit het Hiernamaals

Aan het artikel is een wonderschone ervaring met de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling toegevoegd.


Introductiedag Basisoefening 1

Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Nieuwe data voor de Introductiedagen voor Basisoefening 1.
 • Het advies om snel in te schrijven op een door jou gewenste datum, een datum kan snel vol zijn. 
 • Je kunt ons mailen als je graag wilt deelnemen, maar op bepaalde data niet kunt.
 • Het is mogelijk om zelf een nieuwe datum voor te stellen als je zelf minimaal zes deelnemers hebt.


Wholistische bewegingsoefeningen

De Wholistische bewegingsoefeningen hebben een eigen plaats gekregen op de blauwe navigatiebalk van de website, tussen de categorieën 'Behandelingen' en 'Verbindingen'.

Nieuws
'Nieuws' is een nieuwe categorie op de blauwe navigatiebalk, waar je onder andere het Overzicht Nieuwe artikelen en Gewijzigde artikelen vindt. Je vindt de nieuwe categorie 'Nieuws' rechts naast de categorie 'Wholism Project'.


Toepassingen
De categorie 'Toepassingen' is tijdelijk niet vindbaar via de blauwe vensters op de website. Deze categorie zal binnenkort geplaatst worden onder de categorie 'Wholism Project'.

 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Een nieuwe ervaring met de Innerlijke Vereniging Verbinding
 • Een aanvullende ervaring met de Levensmoed Verbinding
 • De zesde kwaliteit van de Neutralisatie Verbinding huis is toegevoegd

Februari 2017

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Bijzonder interessante inzichten met betrekking tot de werking van de Neutralisatie Verbinding huis
 • Een ervaring met de Levensmoed Verbinding
 • Een aanvullende ervaring met de Innerlijk contact Verbinding
   

Onderlaag behandeling
De Levensmoed Verbinding is ondersteunend voor de Onderlaag behandeling omdat deze Verbinding je de moed geeft om je eigen donkere kanten onder ogen te zien.
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Een bijzonder interessante ervaring met de Neutralisatie Verbinding huis met nieuwe inzichten
 • Een nieuwe ervaring met de Innerlijk contact Verbinding
 • Een aanvullende ervaring met de Concentratie Verbinding
   

Oer behandelingen
De spelregels voor de Oer behandelingen zijn sterk vereenvoudigd, waardoor Oer behandelingen nu vrijwel dezelfde spelregels hebben gekregen als alle andere afstandsbehandelingen van het Wholism Project. 

De meest in het oog springende veranderingen zijn:

 • het is nu mogelijk om vanaf de eerste sessie van een Oer behandeling desgewenst weer andere behandelingen van het Wholism Project te ontvangen, als dit qua verwerkingsprocessen tenminste niet een te zware belasting vormt.
 • in de periode van de vier sessies van een Oer behandeling kunnen ook Geleide behandelingen ontvangen worden en/of kan het Aquarius Labyrint kleed belopen worden
 • de speciale regels rond de Zielenstem behandeling zijn komen te vervallen, waardoor onder andere de Zielenstem periode in zijn geheel komt te vervallen.
 • het is nu mogelijk een een relatie reset aan te vragen tijdens de integratietijd van de Diepere voelen behandeling.
 • tijdens de sessies van de Ogen Licht behandeling hoeft een bril niet meer af en lenzen hoeven niet meer uit.


Verder blijft een Oer behandeling een afstandsbehandeling die in vier sessies gegeven wordt.
De meeste Oer behandelingen kunnen alleen in de praktijk van een speciaal daarvoor opgeleide Wholistic Partner ontvangen worden. Je ontvangt de behandeling dan op afstand van Bas en Marieke. De betreffende Wholistic Partner heeft hierbij een heel specifieke, assisterende rol voor de ontvangst van de behandeling.
 

Magnetron Verbinding
Aan de tekst over de Magnetron Verbinding is een passage toegevoegd waarom deze Verbinding ook nodig is als je zelf geen magnetron hebt.
 

Einddoel-demo bij behandelingen
De tekst van dit artikel is vrijwel helemaal herschreven.
Onder andere wordt beschreven hoe je je op drie verschillende wijzen op het positieve eindresultaat kunt richten.
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Nieuwe ervaringen van beide overleden familieleden met de Magnetron Verbinding
 • Nieuwe ervaringen met de Concentratie Verbinding
 • Een aanvullende ervaring op de Water Optimalisatie Verbinding
   

Neutralisatie Verbinding huis, bedrijf, werk, auto, caravan/tent, natuur en landbouw
De Materie Transmutatie behandeling werkt aanvullend op al deze Neutralisatie Verbindingen.
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Ervaringen met de Water Optimalisatie Verbinding
 • Een aanvulling op de ervaringen met de Resultaat Verbinding

Januari 2017

Resultaat Verbinding, Helderheid Verbinding en Harmonie Verbinding
Door een update werken deze drie Doel Verbindingen nu ook over levens heen. Je hebt dus ook in volgende levens profijt van de Doel Verbindingen die je in dit leven aanvraagt.
Ze werken in volgende levens wel anders dan in dit leven. In volgende levens gaan de Doel Verbindingen, die je in dit leven hebt ontvangen ‘flexibel’ werken.
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel is het volgende toegevoegd:

 • Onderaan de inleiding van dit artikel is een link toegevoegd om direct naar het ervaringen overzicht te gaan.
 • Een tekstblok is toegevoegd met als kop: ‘Verbondenheid tussen het Hiernamaals en het Aardse leven’.
 • Een ervaring is toegevoegd over de Resultaat Verbinding met een inzicht hoe Doel Verbindingen werken
   

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan dit artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Ervaringen met de Concentratie Verbinding
 • Een korte aanvulling op de ervaringen met de Interpretatie Verbinding
   

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan dit artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • De Oprechtheid Verbinding, een nieuwe Talent Verbinding
 • Een aanvulling op de ervaringen met de Frequentie Verbinding
 • Een aanvulling op de ervaringen met de Interpretatie Verbinding
   

Resultaat Verbinding, Helderheid Verbinding en Harmonie Verbinding
Deze drie Doel Verbindingen kunnen ook ingezet worden om hulp te krijgen bij te grote werkdruk.

Helderheid Verbinding en Harmonie Verbinding
Deze twee Doel Verbindingen kunnen ook ertoe bijdragen om anderen beter te zien en hun beweegredenen beter te doorgronden.

December 2016

Resultaat Verbinding, Helderheid Verbinding en Harmonie Verbinding
Deze drie Doel Verbindingen kunnen ook ingezet worden om hulp te krijgen bij het stervensproces en het overgaan. Ze kunnen daarvoor op elke leeftijd aangevraagd worden dus ook als je midden in het leven staat.
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Ervaringen met de Interpretatie Verbinding
 • Een nieuwe ervaring met de Frequentie Verbinding
 • Een nieuwe ervaring met de Ki-punt Verbinding
 • Een aanvulling op de ervaring met de Organisatie Verbinding


Verbindingen voor het Hiernamaals

Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Ervaringen met de Organisatie Verbinding met een nieuw inzicht over de werking van deze Verbinding
 • Een aanvulling op de ervaringen met de Levensdromen Verbinding
   

Processor behandeling
Door een update van de Processor behandeling krijg je er nu energie van als je je ergens op richt en er (tijd en) aandacht aan geeft, in plaats van dat dit jou geestelijk energie kost en je er moe van wordt.
Zie de tekst onder de kop ‘Geestelijke vermoeidheid’.
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Ervaringen met de Levensdromen Verbinding
 • Een aanvulling op de ervaringen met de Neutralisatie Verbinding huis
   

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan het artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Een aanvulling op de ervaringen met de Neutralisatie Verbinding huis met volkomen nieuwe inzichten over de werking van deze Verbinding
 • Een aanvulling op de ervaringen met de Aangrijpingspunten Verbinding
 • Een aanvulling op de ervaringen met de Innerlijke Vereniging Verbinding
   

Onze werkwijze
Aan dit artikel is een verwijzing toegevoegd naar het artikel Klant is koning of beter van niet

November 2016

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan dit artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Onder de kop ‘Verbindingen aan een overleden familielid schenken’ is een ervaring met het geven van een Verbinding aan een overleden vriendin toegevoegd.
 • Ervaringen met de Aangrijpingspunten Verbinding
 • Ervaringen met de Innerlijke Vereniging Verbinding
 • Een aanvulling op de ervaringen met de Harmonie Verbinding


Ogen Licht behandeling
Tijdens de integratietijd van deze behandeling mag je geen Geleide behandeling bij één van onze Wholistic Partners ontvangen.
 

Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan dit artikel zijn de volgende passages toegevoegd:

 • Het tekstblok ‘Jouw Verbindingen werken ook in het Hiernamaals’
 • Ervaringen met de Harmonie Verbinding
 • Een aanvulling op de ervaringen met de Levensmoed Verbinding


Verbindingen voor het Hiernamaals
Aan dit artikel zijn sinds de introductie van deze tekst de volgende passages toegevoegd:

 • Reactie van de overledenen op de introductie van dit artikel
 • Een aanvulling op de ervaringen met de Ki-punt Verbinding
 • Een aanvulling op de ervaringen met de Succes Verbinding
 • De Levensmoed Verbinding, een volkomen nieuwe Verbinding


Einddoel-demo bij behandelingen
Er is uitvoeriger uitgelegd hoe je bewust contact kunt maken met de Einddoel-demo.

Ten tweede is aangegeven dat, als je door diepe ontwikkelingen gaat, nadat je je op het positieve eindresultaat van een behandeling hebt gericht, het aan te raden is om eerst te wachten tot je door deze ontwikkelingen heen bent voordat je je opnieuw ‘op het einddoel van een behandeling richt’.

Doel Verbindingen
De drie Doel Verbindingen kunnen ook ingezet worden om hulp te krijgen bij het verwezenlijken van je levensopdracht.

Helderheid Verbinding
Deze Doel Verbinding kan ook aangevraagd worden om je te helpen om beter te zien wie jezelf bent.

Meerdere Verbindingen aanvragen
Toegevoegd is dat de drie Doel Verbindingen ook tegelijkertijd geactiveerd kunnen worden. De Doel Verbindingen kunnen ingezet worden voor het zo goed mogelijk laten verlopen van allerlei projecten. Zij werken om deze reden niet direct op jouw systeem in.

Oktober 2016
Hersen processor behandeling
De Hersen processor behandeling helpt nu ook om - indien nodig - het korte termijn geheugen beter te laten functioneren. Geestelijke vermoeidheid lost nu ook op door deze behandeling.
De Hersen processor behandeling werkt nu zo breed dat de prijs is verhoogd naar € 120,-

September 2016
Kosmische voeding behandeling
Toegevoegd is dat de sfeer in de tuin of op het terrein sprookjesachtig wordt door de werking van de Kosmische voeding behandeling.
 

Het Volume knopje
In een nieuwe alinea is aangegeven dat het beter is om het Volume knopje niet bewust te gebruiken.
 

Verbindingen Coördinator
Toegevoegd is dat de Verbindingen Coördinator het gebruik van het volume knopje overbodig maakt en zelfs niet wenselijk.

Processor behandeling
De Processor behandeling heeft een update gekregen, waarbij deze behandeling het vermogen heeft gekregen om de ordening van informatie in jouw geheugen weer helder en overzichtelijk te maken, waardoor het gemakkelijker wordt om dingen te herinneren.

Spiraal Verbinding

Aan de tekst van de Spiraal Verbinding is toegevoegd dat niet iedereen toe is aan deze Verbinding. Ongeveer 5% van alle mensen is nog niet toe aan de Spiraal Verbinding.

Augustus 2016
Einddoel-demo bij behandelingen
Een tekstblok met een uitleg hoe je bewust contact maakt met de Einddoel-demo is toegevoegd.
 

Goddelijk Licht behandeling
Met de ‘Einddoel-demo bij behandelingen’ kun je nog meer uit de mogelijkheden halen die de Goddelijk Licht behandeling biedt.
In de tekst over de Goddelijk Licht behandeling onder de kop 'Einddoel-demo bij behandelingen’ is dit verwoord.
 

Hulp bij ontwikkelen
Een alinea over de ‘Einddoel-demo bij behandelingen’ is toegevoegd, omdat met behulp van de Einddoel-demo het mogelijk is om de moed er beter in te houden, als je door zware processen gaat.

Tips om soepel door de behandelingen te gaan
Een alinea over de ‘Einddoel-demo bij behandelingen’ is toegevoegd, omdat met behulp van de Einddoel-demo het mogelijk is om de moed er beter in te houden, als je door zware processen gaat.

Over levens heen

In principe werken sinds juli 2016 alle Verbindingen over levens heen. Vóór juli 2016 werkten alleen de Chakra Verbindingen over levens heen.
Voor een aantal Verbindingen zijn er wel speciale spelregels die bepalen of de Verbinding ook in volgende levens zal werken.

Lees meer: Spelregels Verbindingen over levens heen

Juli 2016
Stiltepunt behandeling
Toegevoegd is dat voordat je contact kunt maken met je stiltepunt, je eerst ongeveer drie maanden door processen wordt geleid om de kosmische nacht blokkades die tussen jou en het stiltepunt in staan, op te lossen.
 

Chakra dichtheid oefening ©

De tekst over de Chakra dichtheid oefening is volledig gereviseerd.
Aan deze tekst is verder toegevoegd:

 • hoe lang je de Chakra dichtheid oefening het beste kunt laten duren
 • dat met de Connectie Verbinding chakra’s hun dichtheid veel langer en beter behouden
 • de onderling versterkende werking van de Chakra dichtheid oefening en de oefening ‘Doorbreek je eigen patronen'


Ontswitching behandeling

Toegevoegd is dat een Bi-polaire stoornis vrijwel altijd als achtergrond één of meerdere diepgaande switchingen heeft. Deze stoornis is daarom meestal oplosbaar met behulp van de Ontswitching behandeling.
 

Overvloed behandeling
De Overvloed behandeling kon eerst pas na de Ego-structuur behandeling ontvangen worden. Nu kan deze behandeling als eerste behandeling ontvangen worden.

Juni 2016

Hersen processor behandeling
De oorzaak van het duffe gevoel in je hoofd dat de Hersen processor behandeling kan oplossen, is toegevoegd aan de tekst.
 

Spirit Verbindingen

De categorie 'Je huis en jezelf' heeft de naam 'Spirit Verbindingen' gekregen. De tekst van dit artikel is in lijn met de achtergrond van deze naamsverandering volledig herschreven.
 

Herstart behandeling
In de inleiding van het artikel over de Herstart behandeling is duidelijker aangegeven dat vrijwel iedereen wel vastloopt in de ontwikkelingen die je als mens vanaf je prille begin in dit leven meemaakt.

Goddelijk Licht behandeling

Toegevoegd is dat de Zuurstof behandeling ondersteunend werkt op de Goddelijk Licht behandeling.

Mei 2016

Onderlaag behandeling

Toegevoegd is dat de Connectie Verbinding specifiek ondersteunend werkt op de diepgaande verwerkingsprocessen die de Onderlaag behandeling op gang brengt.

April 2016

Tips om soepel door de behandelingen te gaan

Het artikel 'Tips om soepel door de behandelingen te gaan' is volledig gereviseerd, up to date gemaakt, aangevuld en van een betere lay-out voorzien.

Maart 2016
Herstart behandeling
Toegevoegd is dat je direct na de ontvangst van de Herstart behandeling niet meer vastloopt in je ontwikkeling en dat deze behandeling je ook helpt om eerdere ontwikkelingen uit je leven die je niet bent aangegaan, alsnog aan te gaan.

Februari 2016

Onderlaag behandeling
Een aantal behandelingen zijn toegevoegd die tijdens de integratietijd van de Onderlaag behandeling wel ontvangen mogen worden.
 

Het gezinsveld
Thuiswonende kinderen blijven na de ontvangst van de Familieband behandeling als uitzondering in het kosmische nacht gezinsveld van hun ouders. Dit gezinsveld geeft hen dan nog de benodigde bescherming, maar remt hen dan niet meer in hun ontwikkeling.

Oer behandelingen
De naam Combinatie behandelingen is veranderd in Oer behandelingen. Dit heeft te maken met verdiepte inzichten in deze behandelingen, die ook in dit aangepaste artikel beschreven worden.

Zielenstem behandeling
De tekst van de Zielenstem behandeling is gedeeltelijk herschreven om die in lijn te brengen met de verdiepte inzichten over de Oer behandelingen.


Processor behandeling

Een alinea is toegevoegd dat de Processor behandeling het vervangen van programmeringen in de onderlaag niet kan versnellen.

Ontwikkelingsbehandelingen
In het artikel Ontwikkelingsbehandelingen wordt nu onderscheid gemaakt tussen Traject Ontwikkelingsbehandelingen en Overige Ontwikkelingsbehandelingen.
Traject Ontwikkelingsbehandelingen kunnen alleen in een vaste volgorde ontvangen worden en Overige Ontwikkelingsbehandelingen kunnen in elke willekeurige volgorde ontvangen worden.

Januari 2016
Mobiel Verbinding
Een waarschuwing is opgenomen dat veel hoesjes voor mobiele telefoons en tablets tegenwoordig een magneetsluiting hebben, waarvan de verzwakkende werking niet geneutraliseerd kan worden door de Mobiel Verbinding.
 

Het belang van groeibarrières
In het artikel 'Het belang van groeibarrières' is toegevoegd dat het overwinnen van je eigen groeibarrières 60% van je levensopdracht vormt en dat de Levensstroom behandeling je kan helpen bij het overwinnen van groeibarrières.

December 2015
Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling
Toegevoegd is dat de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling ook energetische blokkades tussen jou en je ziel oplost.
 

Kosmische dag methoden

In het artikel Kosmische dag methoden stonden een aantal namen opgesomd van Wholistic Partners die in lijn werken met de kosmische dag. Inmiddels werken al onze Wholistic Partners in lijn met de kosmische dag.

November 2015

Het belang van groeibarrières
Groeibarrières die die zo belangrijk zijn voor het vervullen van je levensopdracht(en), kunnen onbedoeld door een aantal kosmische dag heelwijzen verwijderd worden.
Het is nu mogelijk om met een afstandsbehandeling groeibarrières eenmalig weer terug te plaatsen.

Neutraliseren van hybride auto's

Hybride auto's zijn de afgelopen 5 jaar nog sterker aura verkleinend geworden.
 

Vitalisatie Verbinding, Kracht Verbinding, Balans Herstel Verbinding, Voedingsstoffen Verbinding, Frequentie Verbinding
Door het inzicht dat elk van de vijf Verbindingen uit de categorie 'Jezelf' een andere kwaliteit van de aura vertegenwoordigt, is de categorie omgedoopt tot ‘Aura Verbindingen’ en zijn de introducties van de vijf bovengenoemde Verbindingen herschreven.
 

Jezelf: Chakra Verbindingen
Een alinea is toegevoegd dat de mensheid sinds maart 1995 zes nieuwe chakra's heeft gekregen.

Augustus 2015
Incarnatie ontkenning behandeling

Toegevoegd is dat je ook alleen een deel van jezelf kunt ontkennen. Je ontkent dan na je overlijden bijvoorbeeld alleen jouw persoonlijke kracht omdat je tijdens dat leven je kracht misbruikt had.
 

Verbinding behandeling

Het karakteristieke gedrag van iemand die de Verbinding behandeling nodig heeft, is nu beschreven.

Juli 2015

Familieband behandeling
Aan de Familieband behandeling is een alinea toegevoegd m.b.t. 'Grootouders die als ouders en opvoeders aanvoelen’ voor hun kleinkinderen, waarbij de ouders onvoldoende autoriteit hebben over de kinderen. De Familieband behandeling kan deze problematiek oplossen.

Juni 2015
Oorsprong behandeling
Toegevoegd is dat de Creatiekracht Verbinding  ondersteunend werkt bij het oplossen van sexuele blokkades, omdat het tweede chakra van de vrouw met behulp van deze Verbinding op een kosmische dag wijze gaat werken.

Blijven steken in een ontwikkeling
Op 16 juni 2015 hebben we de gecombineerde werking van beide afbeeldingen een upgrade mogen geven. Deze combinatie werkt sindsdien anderhalf maal zo sterk als voorheen.
 

Famileband behandeling
Toegevoegd is dat de ego-verstrengeling in relaties, die leidt tot een situatie waarbij je 'niet met elkaar en niet zonder elkaar' kunt, ook met de Familieband behandeling opgelost kan worden.
 

De mensen achter het Wholism Project
Dit artikel is aangepast in verband met het vertrek van Hester Tielrooy en de komst van haar opvolgster Nadia Lucassen op 1 juni 2015.
 

Contact
Dit artikel is aangepast in verband met het vertrek van Hester Tielrooy en de komst van haar opvolgster Nadia Lucassen op 1 juni 2015.
Het Wholism Project is voortaan telefonisch bereikbaar tuusen 16.00 en 18.00 uur.

Bas en Marieke geven nu naast adviezen over de behandelingen ook adviezen voor de Verbindingen.

Mei 2015
Goddelijke Wezensheling
De integratietijd van de Goddelijke Wezensheling is veranderd van vier naar drie maanden.

Familieband behandeling
Toegevoegd is dat deze behandeling ook ontwikkelingsremmende kosmische nacht contracten oplost.

Reikwijdte verandering familiebanden
De Familieband behandeling zal ook de de familiebanden van toekomstige generaties veranderen als er bij de ontvangst maar één of twee generaties bestaan.

Ouderweb behandeling
Een alinea is toegevoegd dat kinderen van ouderweb ouders extra gebaat zijn bij de Ki-punt Verbinding.

April 2015
Blijven steken in een ontwikkeling
Toegevoegd is hoe je voor jezelf kunt nagaan of je door een diepe ontwikkeling gaat of juist bent vastgelopen in je ontwikkeling?
 

Transmutatiegave, Transmuteren in de praktijk en Fysieke en geestelijke pijn oplossen

Deze drie teksten zijn volgens de meest recente inzichten in lijn met elkaar gebracht.

Februari 2015

Man/Vrouw Verbinding, Licht Verbinding, Lichtwezen Verbinding

Toegevoegd is dat de bovenstaande Verbindingen uit de categorie ‘Spirit Verbindingen’ ook ingezet kunnen worden voor projecten of creaties.

December 2014
Wholistic nieuws
Dit artikel is volledig herzien.

Meerdere Verbindingen aanvragen
De aanwijzingen in deze tekst zijn verder verduidelijkt.

Kosmische dag praktiijk
Aan dit artikel zijn de Vitalisatie Verbinding, de Concentratie Verbinding en de Succes Verbinding toegevoegd.

November 2014
Hoe werkt het ego?
De tekst is aangepast in lijn met de inzichten die ontstaan zijn tijdens het ontwikkelen van de Ego-structuur behandeling.


Goddelijke Kern behandeling
De tekst is aangepast in lijn met de inzichten die ontstaan zijn tijdens het ontwikkelen van de Ego-structuur behandeling.

Man/Vrouw Verbinding

Aan de tekst is een alinea met als tussenkop 'Het mannelijke en vrouwelijke in balans' toegevoegd.

September 2014

Ontslavingsbehandeling
Een alinea is toegevoegd dat een zoetverslaving kan blijven bestaan na de Ontslavingsbehandeling door candida in de bloedbaan en hoe deze problematiek opgelost kan worden.
 

Innerlijke man/vrouw behandelingen en Verbindingen
Aan dit overzichtsartikel is de Innerlijke Vereniging Verbinding toegevoegd.

Augustus 2014

Blijven steken in een ontwikkeling
Een alinea is toegevoegd dat de combinatie van de afbeeldingen ven het Aquarius Labyrint en de Spiral of Life niet permanent gebruikt moeten worden, omdat zij anders hun werking verliezen als je ze nodig hebt, omdat je bent blijven steken in een ontwikkeling.
 

Ontswitching behandeling
Een alinea is toegevoegd dat de posttraumatische stressstoornis als achtergrond altijd een switching heeft.

Juli 2014
Behandelingen en Verbindingen voor dieren
De Ontswitching behandeling is aan dit overzicht toegevoegd. Switchingen kunnen een diepgaand effect hebben op het gedrag van dieren. Met Ontswitching behandeling kan de achtergrond daarvan weer opgelost worden.


Water Optimalisatie Verbinding
Een alinea is toegevoegd dat het beter is om de Water Optimalisatie Verbinding niet te combineren met andere waterzuiveringsmethoden.


Relatie Transmutatie Channeling
Een alinea is toegevoegd over de Innerlijke Relatie Transmutatie Channeling, een variant op de Relatie Transmutatie Channeling.


Kinderen en behandelingen

Twee alinea's zijn toegevoegd. Eén alinea met de problematiek die in het begin van het leven bij een kind kan ontstaan en één over de ondersteunende rol van de Verbindingen.
 

Vreemde stukken behandeling
Toegevoegd is dat als je beiden een behandeling, Transmutatie Channeling, de Vitalisatie Verbinding, de Kracht Verbinding of de Transmutatiegave van het Wholism Project ontvangen hebt, overdracht van vreemde stukken onderling niet meer mogelijk is.
Daarnaast is toegevoegd dat de Vreemde stukken behandeling ook bescherming biedt bij spontane zelfbevrediging.

Juni 2014
Ouderweb behandeling
Naast het ouderweb bestaat er ook een pseudo-ouderweb, dat niet door de ouders maar door het kind zelf wordt gevormd op de leeftijd van drie jaar.

Mei 2014
Vreemde stukken behandeling
Extacy is toegevoegd omdat het je zo kan openen dat je daardoor vreemde stukken kunt oplopen.

Beknopt Verbindingen overzicht
De titel van het artikel 'Kernomschrijving Verbindingen' is veranderd in 'Beknopt Verbindingen overzicht'.

Man/Vrouw VerbindingLicht Verbinding en Lichtwezen Verbinding
Eerst werkte de bovengenoemde Verbindingen alleen voor de eigenaar van een bedrijf, nu werken ze voor alle werknemers. Dat is een gevolg van de steeds verder intredende kosmische dag waardoor spelregels kunnen veranderen.

Kwaliteit en kwantiteit
De titel van dit artikel is veranderd van 'Kwalitatief en kwantitatief' naar 'Kwaliteit en kwantiteit' en er is in de inleiding is zeer sprekend voorbeeld gegeven over het verschil tussen kwaliteit en kwantiteit aan de hand van een viool.

Transmutatiegave
De tekst is in overeenstemming gebracht met de zich steeds verder verdiepende inzichten.

Tips om soepel door de behandelingen te gaan
De tekst is in overeenstemming gebracht met de zich steeds verder verdiepende inzichten.

Nieuwsbrieven archief
In het artikel Nieuwsbrieven archief stond nog altijd aangekondigd dat er drie verschillende nieuwsbrieven. zouden zijn. Omdat dat in de praktijk niet het geval is, hebben we deze pagina volledig herschreven.
De links naar de oude Verwezenlijk je Levensopdracht Nieuwsbrieven vind je nu ook op deze pagina.

Vreemde stukken behandeling
Een alinea is toegevoegd over het risico om een vreemd stuk op te lopen als je jezelf sexueel opent als je alleen bent. Daarnaast is toegevoegd dat in uitzonderlijke gevallen de Vreemde stukken behandeling opnieuw ontvangen mag worden.


Neutralisatie Verbinding werk
Een verdere verduidelijking is gegeven onder welke omstandigheden de Lichtpiramide van 10 bij 10 meter op je werk telkens met je mee gaat en wanneer de Lichtpiramide van 10 bij 10 meter op één vaste plek blijft en je beschermd wordt door de kleine Licht piramide van 2,2 bij 2,2 meter als je niet op die vaste plek bent.

April 2014

Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling
Het is niet meer nodig om naast een recente foto ook een zo jong mogelijke babyfoto mee te sturen voor het ontvangen van de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling.
 

Bodem Vitalisatie Verbinding
Een alinea is toegevoegd dat de Bodem Vitalisatie Verbinding niet mee verhuist.

Leven in een overgangstijd
De tekst is gemakkelijker leesbaar gemaakt door het gebruik van meer witregels.

De Mensen achter het Wholism Project
Het artikel is gereviseerd en heeft een nieuwe inleiding gekregen.

Verschil tussen behandelingen en Verbindingen
De tekst is vijwel volledig herschreven.

Maart 2014
Het verschil tussen de kosmische nacht en dag
De tekst is gereviseerd en met name gemakkelijker leesbaar gemaakt door het gebruik van meer sub-kopjes.


Levensstart behandeling
De tekst is in lijn gebracht met verdiepte inzichten in de verschillende oorzaken die de Levensstart behandeling nodig kunnen maken.
 

Januari 2014
Entiteiten, klopgeesten, vloeken en zwarte magie
Dit artikel is gewijzigd in verband met gewijzigde inzichten over het voorkomen van vloeken en zwarte magie

December 2013

Tips om soepel door de behandelingen te gaan en Uitwerking van de behandeling
In het artikel 'Tips om soepel door de behandelingen te gaan' is uitgelegd wat het begrip 'overgave' inhoudt. Hetzelfde is gebeurd in het artikel 'Uitwerking van de behandeling' in een voetnoot.
 

Zwarte Magie behandeling
Een alinea is toegevoegd dat vrijwel iedereen in vorige levens ervaringen met zwarte magie heeft opgedaan. Ook is een alinea toegevoegd met als kopje 'Innerlijke problematiek van inwonende gezinsleden oplossen'. Deze alinea maakt duidelijk wanneer een inwonend gezinslid zelf ook de Zwarte Magie behandeling nodig heeft.


Goddelijke Kern behandeling
Een alinea is toegevoegd over twee chakra's die door de Goddelijke Kern behandeling op een bijzondere wijze worden versterkt.
 

November 2013

Bodem Vitalisatie Verbinding
Er is een alinea toegevoegd omdat de Bodem Vitalisatie Verbinding  de werking van andere Verbindingen verdiept.

Oktober 2013

Godin verbinding
Doordat de kosmische dag steeds verder z'n intrede doet kunnen sommige spelregels veranderen.
Daardoor is de minimum leeftijd waarop de Godin Verbinding ontvangen mag worden, veranderd. Deze was 28 jaar en komt nu te vervallen.


Transmutatiegave, Transformeren en transmuteren, Workshop Transmuteren, Vitalisatie Verbinding, Kracht Verbinding, Tips om soepel door de behandelingen te gaan, Medicijnen neutraliseren en Niveau Transmutatiegave
Sinds kort ontvang je de Transmutatiegave niet alleen bij de behandelingen en Transmutatie Channelingen van het Wholism Project maar ook bij de Vitalisatie Verbinding en Kracht Verbinding. Dit geldt ook als je (een van) beide Verbindingen in het verleden al ontvangen hebt. In de bovenstaande artikelen is dit aangegeven.
 

September 2013
God / Godin behandeling
Een alinea is toegevoegd met het kopje 'Het mannelijke en vrouwelijke hetzelfde'.

Augustus 2013

Mobiel Verbinding
Een alinea is toegevoegd over het opladen van bijvoorbeeld de accu van een digitale camera in een geneutraliseerd huis of elders.

Apparaat Verbinding
Een alinea is toegevoegd over het opladen van bijvoorbeeld de accu van een elektrische fiets in een geneutraliseerd huis of buitenshuis.

Behandelingen

Onder het kopje 'Benaming' is een verbeterde uitleg gegeven waarom er drie behandelingen zijn met de naam Verbinding.

Behandelingen overzicht
Onder het kopje 'Verschillende typen behandelingen' is een verbeterde uitleg gegeven waarom er drie behandelingen zijn met de naam Verbinding.

Identificatie behandeling
Toegevoegd dat als een ouder die zich identificeert met een kind de Identificatie behandeling niet wil ontvangen, het betreffende kind er voor kan kiezen om deze behandeling te ontvangen.

Kracht Verbinding
Het duidelijker gemaakt hoe je jezelf met behulp van de Kracht Verbinding kunt beschermen tegen de straling van medische apparatuur. Je vindt deze uitleg onder het kopje 'Bescherming tegen de straling van medische apparatuur'.

Juli 2013

De mensen achter het Wholism Project
Dit artikel is aangepast in verband met het vertrek van Anne-Marie Splinter en de komst van haar opvolgster Hester Tielrooy op 1 juli 2013.

 

Juni 2013

Neutralisatie Verbinding huis
Het belang van de combinatie van de Neutralisatie Verbinding huis en de Vitalisatie Verbinding voor het volledige herstel van de aura is aangegeven.
 

Vitalisatie Verbinding
Er is een alinea toegevoegd over de relatie tussen een sterk verkleinde aura onder invloed van omgevingsstraling en het verval van normen en waarden.


Levensopdracht duiding
In de tekst is nu duidelijker gemaakt wat je met de Levensopdracht duiding kunt doen en waarom de Levensopdracht duiding niet uitvoeriger is.

April 2013
Liefdesvoeding verbinding
Het inzicht is ontstaan dat de kosmische dag nog niet zo ver is ingetreden dat mensen helemaal geen grofstoffelijke voeding meer nodig hebben. De tekst is overeenkomstig aangepast.
 

December 2012
Relatie Reset gave
Vlak na de introductie van deze gave was de Lichtkracht van de kosmische dag zo toegenomen, dat deze gave in plaats van eenzijdig tweezijdig, met andere woorden aan beide zijden van de relatie, mocht gaan werken.

 

November 2012
Kosmische dag methoden

Een alinea is toegevoegd met informatie over kosmische dag methoden die kosmische nacht methoden kunnen worden als ze zich niet mee ontwikkelen met de Lichtkracht van de kosmische dag.

September 2012
Kosmische dag methoden


Wel en niet combineerbaar met onze behandelingen en Vebindingen


Alfabetische lijst combineerbaarheid


Bij de bovengenoemde drie artikelen is nu ook onderscheid gemaakt tussen kosmische dag methoden die al of niet groeibarrières verwijderen.


Augustus 2012

Alfabetische lijst combineerbaarheid

Twee kopjes plus tekst onder de lijst toegevoegd

De kosmische dag en het mannelijke en vrouwelijke
Tekst onder het vijfde kopje aangepast met een verdiept inzicht

Juli 2012
Relatie Transmutatie Channeling
Toegevoegd is dat een Relatie TC ook kan helpen als je uit elkaar wilt gaan


Het belang van groeibarrières
Laatste 4 koppen plus tekst toegevoegd
 

Mei 2012
Transmutatiegave
Alinea 'Transmuteren 1,2,3' toegevoegd
 

April 2012
Visie en Missie

Herzien en uitgebreid

Maart 2012
Tweedehands producten

Staat voortaan onder 'Bestellen' ipv onder 'Archief'

Verbindingen en behandelingen op proef

Alinea 'Verschil in ervaringen' toegevoegd
 

December 2011
De kinesiologische armtest
Alinea 'Onderscheid testen tussen kosmische nacht en dag therapiën en energetische producten toegevoegd


November 2011
Wegwijs op deze site

Herzien