Waarom niet vrij beschikbaar?

Zo nu en dan krijgen we de vraag: zouden de behandelingen en Verbindingen die wij geleid ontwikkeld hebben niet voor iedereen vrij beschikbaar moeten zijn?

Dit principe geldt vanzelfsprekend ook voor de (toekomstige) Trajecten waarin je behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, (Impuls) oefeningen ontvangt.
Ook de Trajecten zijn in een samenwerking tussen Bas en Maria en de kosmische dag Aartsengelen tot stand gekomen en blijven zich ook steeds verder ontwikkelen dankzij deze samenwerking.

Achterliggende ideeën

Achter deze vraag liggen verschillende ideeën of veronderstellingen ten grondslag: 
 

 • Kosmische hulp wordt beschikbaar gesteld aan iedereen die geholpen wil worden op zijn of haar spirituele weg. Deze hulp is onpersoonlijk gericht en kan nooit voor persoonlijke doelen worden gebruikt of voor enig ander eigen belang worden aangewend.
  Het klopt daarom ook niet als je voor kosmische hulp in de vorm van behandelingen of Verbindingen zou moeten betalen.
   
 • We zijn allemaal medescheppers en moeten onze wereld zelf scheppen zonder daarbij afhankelijk te zijn van anderen.

  Het zou daarom beter zijn als de ontwikkelingsmogelijkheden van het Wholism Project vrij beschikbaar zouden zijn, zodat ieder mens vanuit zichzelf die verbinding met dezelfde bron tot stand kon brengen.


Er zijn een aantal redenen waarom het niet de bedoeling is om datgene wat wij geleid mogen doen, voor iedereen vrij beschikbaar te maken.
Eerst gaan we kort in op de wijze waarop onze behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen tot stand komen.

Ontwikkelen

In het werk dat wij doen, worden we continu door allerlei ontwikkelingen geleid.
Deze ontwikkelingen hebben onder andere als doel dat we een steeds zuiverder kanaal worden voor onze begeleiders, de kosmische dag Aartsengelen.

Zo kunnen we steeds hogere energieën naar de Aarde brengen, waardoor de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen steeds krachtiger gaan werken.
Het is daarbij ons werk om de hoge energie van de Aartsengelen compatible te maken voor anderen, zodat de energie voor cliënten de optimale trilling heeft.

Pas als wij zelf door bepaalde ontwikkelingen geleid zijn, kunnen de Aartsengelen via ons een nieuwe behandeling doorgeven. Anderen die deze behandeling ontvangen, kunnen daarmee dan door vergelijkbare ontwikkelingen gaan.
Ontwikkelen is hiermee onze belangrijkste activiteit.

Door het vermogen te ontwikkelen om steeds hogere energieën naar de Aarde te brengen, neemt onze scheppingskracht met de tijd verder toe.

Zelf downloaden?

In dit artikel betekent ‘zelf downloaden’ dat je behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen van het Wholism Project zelf zou kunnen downloaden zonder tussenkomst en begeleiding van het Project.
Onze behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen zouden dan ‘vrij beschikbaar’ zijn. Dat is echter niet het geval.

Waarom is het niet mogelijk om zelf contact te maken met de bron van onze behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen en deze mogelijkheden zelf te ‘downloaden’, dus zonder gebruik te maken van ons kanaal?

Daar zijn een aantal redenen voor:

1: Wederzijdse instemming
Wij, Bas en Maria, zijn een kanaal voor de kosmische dag Aartsengelen.
Alleen met wederzijdse instemming van zowel de kosmische dag Aartsengelen als degenen die als kanaal dienen, kan zo’n samenwerking ontstaan.

Om kanaal te worden word je in eerste instantie onbewust meestal al jaren voorbereid.
Zo weten wij, Bas en Maria, beiden dat deze voorbereiding al heel vroeg in hun jeugd is begonnen.

2: Blokkades
Het is niet mogelijk om een behandeling via je eigen kanaal te downloaden zolang je zelf nog niet door de ontwikkelingen van de betreffende behandeling bent gegaan en jouw innerlijke blokkades op dit gebied dus nog niet zijn opgelost.
Deze blokkades zouden anders de informatie vervormen van de behandeling die je via jouw kanaal zelf zou downloaden.

Bas en Maria worden door de Aartsengelen eerst door ontwikkelingen geleid waarbij bepaalde blokkades worden opgelost. Pas daarna kunnen zij als kanaal dienen voor de behandelingen die uit deze ontwikkelingen voortkomen.

Jouw systeem kan via jouw eigen kanaal dus geen behandeling downloaden en doorgeven als er in jou nog blokkades zijn op het gebied waar de behandeling over gaat.

3: Scheppingskracht
Voor het zelf kunnen downloaden van onze behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen, dus zonder gebruik te maken van ons kanaal, is een voldoende hoog en specifiek op de Aartsengelen afgestemd trillingsgetal nodig.

Zonder dit specifiek afgestemde trillingsgetal is het downloaden niet mogelijk.
Zonder een voldoende hoog trillingsgetal zouden mensen de hoge trilling niet aankunnen van het zelf downloaden van de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen. 

Als je trillingsgetal stijgt, vergroot dat automatisch ook je scheppingskracht.
Om onze behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen zelf te kunnen downloaden zou de mensheid een veel hogere trilling moeten hebben. Als gevolg daarvan zou de scheppingskracht van de mensheid ook enorm moeten toenemen. 

Daar is de mensheid nog niet aan toe, omdat scheppingskracht zowel in positieve als in negatieve zin gebruikt kan worden.
Een vergrote scheppingskracht brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om het juist te kunnen gebruiken is het dus belangrijk om je niet door je ego, het onverwerkt verleden in ons, te laten leiden.
Pas als ons onverwerkt verleden voldoende is opgelost, kunnen we op een verantwoorde wijze met een grotere scheppingskracht omgaan.

Onverwerkt verleden

We staan aan het allereerste begin van de kosmische dag die 300.000 jaar gaat duren.
Als mensheid hebben we een enorm onverwerkt verleden overgehouden aan de zware tocht door de kosmische nacht.

Dit onverwerkte verleden is de basis van het ego, het dankt z’n bestaan aan onverwerkt verleden.

Omdat we als mensheid nog niet ver zijn met het verwerken van alle ellende die we hebben meegemaakt gedurende 300.000 jarige kosmische nacht, speelt ons ego nog een grote rol.
We reageren vaak vanuit de pijn, verdriet en woede van ons ego, waardoor we beslissingen nemen die niet in balans zijn.

Geleid door ons ego nemen we als mensheid met onze zeer beperkte huidige scheppingskracht al zoveel beslissingen die uit balans zijn, dat als gevolg daarvan het voortbestaan van onze prachtige planeet bedreigd wordt.
Als we als mensheid op dit moment een grotere scheppingskracht zouden hebben, dan zou dat onder invloed van het ego tot desastreuze gevolgen leiden voor ons bestaan op Aarde.

Disbalans

Als onze behandelingen en Verbindingen vrij beschikbaar zouden zijn, dan zou om ze te kunnen ‘downloaden’ het trillingsgetal en daarmee ook de scheppingskracht van de mens enorm moeten toenemen.

Dat zou pas verantwoord kunnen als eerst ons ego als mensheid ver genoeg overwonnen is, dat wil zeggen als we ons kosmische nacht verleden ver genoeg hebben verwerkt.

Een situatie waarin onze behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen ‘vrij beschikbaar’ zouden zijn, zou op dit moment dus een disbalans inhouden van enerzijds een hogere trilling en een vergrote scheppingskracht en anderzijds het onverwerkt verleden, het ego van de mensheid, die de vergrote scheppingskracht niet juist zou gebruiken of zelfs zou misbruiken.

Leereffect

Maar zelfs als het ego van de mensheid ver genoeg overwonnen is, is het de vraag of ‘alles’ voor iedereen vrij beschikbaar zou moeten gaan worden.

Leren doe je door weerstanden te overwinnen. Als alles je gegeven zou worden ontstaat er geen leerweg.
En ook al gaan we in de kosmische dag op een andere manier leren en ons op een andere manier ontwikkelen, het primaire doel van ons leven blijft ontwikkeling.
Het vrij beschikbaar zijn van ‘alles’ wat we nodig hebben zou dit doel ernstig tegenwerken.

Het resultaat van ‘vrije beschikbaarheid’ zou ontwikkelen niet alleen tegenwerken, we zouden zelfs achteruit gaan in onze ontwikkeling door verslapping, omdat we ons niet meer hoeven inzetten voor ontwikkeling en daardoor ook geen innerlijke kracht meer opbouwen.

Het is ons inziens dan ook zeker niet zo dat in de kosmische dag alles ‘moeiteloos’ zal gaan.
Dit idee leeft echter wel bij sommige mensen, een begrijpelijk verlangen dat ontstaat als een tegenreactie op de kosmische nacht, een tijdperk dat lang en zwaar is geweest.

Het idee over het ‘moeiteloze’ van kosmische dag heeft wel een achtergrond.

Het blijft de bedoeling om met inzet, aandacht, energie, toewijding en vol overgave ergens mee bezig te zijn, maar zonder (innerlijke) strijd of verkramping die kenmerkend was voor de kosmische nacht.
De innerlijke tegenwerking houdt zo grotendeels op te bestaan, je mag met de stroom meegaan en daarin kun je ten opzichte van de kosmische nacht een vorm van ‘moeiteloosheid’ ervaren.

Niet cadeau

Wij krijgen wat wij doen dan ook zeker niet cadeau. 
Al vanaf 1993 heeft Bas zich volledig vrij gemaakt om dit werk te doen. Hij heeft zich ten dienste gesteld van het Hogere en laat zich sindsdien volledig leiden.

Sinds 2009 doet hij dit samen met Maria en mede door de vruchtbaarheid van hun samenwerking is het aantal behandelingen sindsdien enorm toegenomen, letterlijk vertienvoudigd.

Ook voor ons zijn de resultaten van ons werk dus niet ‘vrij beschikbaar’. We kunnen onze behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen niet zomaar ‘aanvragen’ of ‘downloaden’ uit de kosmos.
Zij komen voort uit een intense samenwerking met de kosmische dag Aartsengelen en zijn het gevolg van dag en nacht werken, met veel inzet en overgave.

Het ontwikkelen van de behandelingen is daarnaast alleen mogelijk door een intens eenwordingsproces van het mannelijke en vrouwelijke. We kunnen dit ontwikkelingswerk daarom ook alleen samen doen.

In dit werk hebben wij niet alleen de kosmische dag Aartsengelen nodig, maar zij ons net zo goed.
De Aartsengelen beschikken over het overzicht dat wij niet hebben, maar kunnen de hoge en helende energieën en hun begeleiding alleen doorgeven via mensen die deze energieën ook kunnen aarden via hun kanaal met ‘boven’. De energie is anders te hoog en te ‘nieuw’.

Op dit moment vormen wij, Bas en Maria, dus nog een noodzakelijke menselijke tussenschakel. We kunnen het vermogen om deze behandelingen te geven daarom ook niet overdragen aan anderen.

Voorhoede

De cliënten van het Wholism Project die onze behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen ontvangen vormen een ‘voorhoede’ die als eersten ervaringen opdoen met deze nieuwe kosmische dag energieën.

Het is ons, Bas en Maria, daarbij opgevallen dat hoe meer mensen een bepaalde behandeling hebben ontvangen, hoe gemakkelijker het wordt om door de ontwikkelingen te gaan die deze behandeling initieert.

Een vergelijking

Tot slot willen we kort ingaan op de vraag: mag je geld vragen voor behandelingen en Verbindingen, het is immers universele kosmische informatie.
Hiervoor zou je de volgende vergelijkingen kunnen maken:
 

 • Een schilder, een kunstenaar, maakt gebruik van kleuren. Kleuren zijn universeel. Eigenlijk zijn kleuren ook kosmische informatie. Als je er zo naar kijkt, zou een kunstenaar geen geld mogen vragen voor een schilderij, omdat kleuren geen persoonlijk eigendom zijn.
   
 • Een bakker gebruikt granen, die voortkomen uit de natuur. Eigenlijk is alles wat uit de natuur komt kosmische informatie en zou zelfs een bakker dus geen geld mogen vragen voor zijn brood.


Zoals een bakker betaald wordt voor het werk dat hij doet om van de granen een brood te bakken, zoals een kunstenaar niet voor de kleuren betaald wordt, maar voor zijn of haar visie, tijd, passie, aandacht en scheppingskracht, zo betaal je voor de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en Oefeningen voor het ontwikkelingswerk en onze inspanningen en tijd.

Lees ook: Waarom kan ik het niet zelf?
Lees ook: Waarom kan ik mezelf niet beschermen?