Kosmische dag mogelijkheden
op persoonlijkheidsniveau

De kosmische dag mogelijkheden op persoonlijkheidsniveau zijn diepgaande behandelingen die het vermogen hebben om je te ondersteunen in het vervullen van je levensopdrachten.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens’, eenheids- en scheppingsniveau.
Elk leven wordt je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). Het is jouw unieke recept voor dit leven.

De behandelingen uit deze categorie vergroten jouw mogelijkheden om jouw levensopdracht(en) op een kosmische dag wijze te vervullen.

Schade en schande behandeling

Het is een gezegde dat je ‘door schade en schande wijs moet worden’ en vrijwel iedereen heeft dat ook aan den lijve ondervonden.

Je leert daarbij door vallen en opstaan en dat kan best wel pijnlijk zijn.
‘Door schade en schande wijs worden’ is dan ook duidelijk een kosmische nacht manier om te leren.

Met vallen en opstaan leer je stap voor stap wat jouw sterke en zwakke punten zijn, ontwikkel je vaardigheden en ontdek je jouw talenten.

Je kunt op een kosmische dag wijze leren, als je in een volgend leven vanaf het begin bewust bent van de talenten en vaardigheden die je je in vorige levens eigen hebt gemaakt.

Bij beide manieren van leren is het startpunt van jouw leerproces volkomen verschillend.
Als je op een kosmische nachtwijze moet leren, dan begin je elk leven van voren af aan.

Leer je op een kosmische dagwijze, dan kun je daar verder gaan, waar je in een vorig leven geëindigd bent. Je zult je dan direct bewust zijn van die talenten die behulpzaam kunnen zijn op het ontwikkelingspad dat dan voor jou in het verschiet zit.

De Schade en schande behandeling leidt je door de ontwikkelingen die nodig zijn om op een kosmische dag wijze te gaan leren.

Je hebt daar natuurlijk niet alleen iets aan in volgende levens, maar ook in je huidige leven.
Je kunt je in dit leven veel sneller bewust worden van eventueel ‘onontdekte’ talenten en vaardigheden die je je in vorige levens eigen hebt gemaakt en die behulpzaam kunnen zijn op jouw huidige ontwikkelingspad.

Lees meer

Stiltepunt behandeling

De Stiltepunt behandeling verbindt je met je stiltepunt.

Het stiltepunt is een punt diep in jouw systeem, waarin geen polariteiten bestaan. Door het ontbreken van de polariteiten, bestaan er in het stiltepunt geen spanningen, maar juist rust, harmonie en balans.

Via het stiltepunt kun je gevoelsmatig contact maken met de oorsprong van 'het ontstaan', de bron waar de schepping plaatsgevonden heeft.

Door de verbinding met je stiltepunt die door de Stiltepunt behandeling ontstaat, kun je op een kosmische dag wijze mediteren door je op dit punt te richten.

Door in contact met je stiltepunt te transmuteren, zullen transmutaties met de Transmutatiegave krachtiger zijn en dieper doorwerken.

Bovendien zijn er nog vijf heerlijke voordelen puur voor jezelf door in contact te staan met je stiltepunt.
Lees meer


Oorsprong behandeling

Elk 300.000 jarig tijdperk heeft z’n eigen basisprogrammering, die automatisch van ouder op kind wordt overgedragen tijdens de conceptie.
Deze programmering vormt de basis van je ontstaan, het is als het ware je fundament.

Tijdens jouw conceptie krijg je dus de basisprogrammering door van het tijdperk waarin je ouders en voorouders zijn ontstaan, het tijdperk van de 300.000 jarige kosmische nacht.

Je wordt daardoor geboren met een kosmische nacht programmering, waarin angst en gevoel van tekort centraal staan, wat de manier waarop je in het leven staat diepgaand beïnvloedt.

De Oorsprong behandeling verandert deze programmering in een kosmische dag programmering, waardoor je als een kosmische dag mens in het leven komt te staan.
Je ontvangt dan een kosmische dag oorsprong, waardoor je je Goddelijke oorsprong beter kunt ervaren.
Lees meer

Relatie behandeling

De Relatie behandeling geeft je een kosmische dag relatie met jezelf.

Een kosmische dag relatie met jezelf heeft duidelijke voordelen:

  • voor de relatie met jezelf
  • voor jouw relatie
  • voor het krijgen van een relatie
  • voor de omgang met anderen


Een liefdevollere relatie met jezelf
Met behulp van de Relatie behandeling kun je gemakkelijker liefdevoller en met meer begrip met jezelf omgaan. Je kunt meer van jezelf gaan houden en je daardoor ook gelukkiger gaan voelen.

Meer een kosmische dag relatie
Als je een relatie hebt en beiden de Relatie behandeling ontvangt, kun je met je partner een relatie krijgen die meer op de spelregels van de kosmische dag gebaseerd is. Je kunt daardoor liefdevoller en met meer begrip met elkaar omgaan.

Het krijgen van een relatie
Als je een kosmische dag relatie met jezelf hebt, zul je ook sneller iemand aantrekken die op een overeenkomstige manier met zichzelf omgaat.

De omgang met anderen
Hoe je iemand benadert, bepaalt in hoge mate de reactie van de ander op jou. ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ is een gezegde dat in de praktijk dan ook heel vaak op gaat.

Door de Relatie behandeling kun je dus liefdevoller en met meer begrip met jezelf omgaan.
Doe je dat, dan werkt dat door in alle vormen van relaties, je liefdesrelatie, je contacten en je dagelijks leven.

Lees meer

Partnerkeuze behandeling

De Partnerkeuze behandeling helpt je om je ouders op zo'n wijze los te laten, dat je niet meer onbewust een partner zoekt die op je vader of moeder lijkt.

Door de Partnerkeuze behandeling vergroot je dus de kans dat je iemand tegen het lijf loopt die echt bij jou past, die jou aanvult, zodat er een onderling verrijkende relatie kan ontstaan.

Lees meer

Binnen- / buitenwereld behandeling

In de kosmische nacht waren we vooral naar buiten toe gericht en maakten we praktisch geen contact met onze binnenwereld en ons diepere voelen.
 
Hierdoor is een maatschappij ontstaan waarin mensen niet werkelijk vanuit hun eigen gevoel leven en daarom hun levensdromen niet realiseren. 
Een maatschappij waarin het gedrag van de meeste mensen niet overeenkomt met wat zij werkelijk voelen en wensen.

De Binnen- / buitenwereld behandeling zorgt ervoor dat onze binnenwereld leidend voor ons wordt en we ons leven in harmonie met onze binnenwereld gaan vormgeven.
Lees meer

Goddelijke Kern behandeling

De Goddelijke Kern behandeling 
geeft je de mogelijkheid het Goddelijke te belichamen op Aarde, om steeds meer een instrument van het Goddelijke te zijn. Je wordt één grote Goddelijke kern, met andere woorden ontvanger en zender van Goddelijke scheppingskracht. 


Door de Goddelijke Kern behandeling kan de Goddelijke scheppingskracht beter door je heen werken en zich zo manifesteren op Aarde.


Lees meer

Innerlijke God behandeling

Tijdens de kosmische nacht was er een scheiding tussen het Goddelijke en de mens aangebracht. Het Goddelijke was ‘ergens anders’, aan de andere kant van deze scheiding, waardoor de mens het Goddelijke buiten zichzelf ervoer.
De mens kon zichzelf daarom niet zien als een expressie, een uiting van het Goddelijke.

De Innerlijke God behandeling lost deze scheiding weer op, waardoor we het Goddelijke weer in onszelf, in het menszijn kunnen ervaren.
Lees meer