Waarom kan ik het niet zelf?

Zo nu en dan vragen mensen ons bijvoorbeeld: ‘Ik kan mijn Hogere begeleiders zelf ook wel vragen om mijn woonomgeving te neutraliseren, daar heb ik jullie Neutralisatie Verbindingen toch niet voor nodig? Kosmische informatie is voor iedereen beschikbaar, dus dat kan ik zelf toch ook?’

Een paar ‘maren’

Natuurlijk kun je dat vragen aan je Hogere begeleiders, er zijn alleen een paar ‘maren’.
 

 • Kosmische informatie is voor iedereen beschikbaar in de mate waar je eraan toe bent om informatie te ontvangen
   
 • Je hebt een vorm van een database nodig om alle benodigde energieën en informatie op te kunnen slaan die nodig zijn om omgevingsstraling te neutraliseren

Kosmische informatie is voor iedereen beschikbaar

Kosmische informatie kun je alleen ontvangen door een kanaal te vormen tussen jouw Hogere begeleiders en jezelf. Jouw Hogere begeleiders zorgen er daarbij voor dat je alleen die energieën en informatie ontvangt die jouw kanaal en jouw systeem aan kan.

Zouden jouw Hogere begeleiders je niet op deze manier beschermen dan zou het risico bestaan van ‘doorbranden’.

Een elektriciteitsdraadje dat gemaakt is om de elektriciteit van een batterijtje te geleiden, kun je niet gebruiken voor 220 Volt, dan smelt het draadje, het brandt letterlijk door, omdat het niet gemaakt is om zo’n hoog voltage te geleiden.

Kanaal worden

Nu kun je je in tegenstelling tot een elektriciteitsdraadje wel trainen om steeds hogere energieën te ontvangen, maar dat is een proces van jaren en jaren, waarbij je ‘geleid’ continu aan je kanaal en persoonlijkheid moet werken om hogere energieën en informatie op te kunnen vangen.

Als het de bedoeling is om een kanaal te worden in je leven, dan word je daar, in eerste instantie onbewust, meestal al jaren op voorbereid. Zo weten Bas en Maria beiden dat deze voorbereiding al heel vroeg in hun jeugd is begonnen.

‘Kanaal worden’ vraagt veel inzet en bereidheid om steeds diepere lagen van je ego in jezelf op te lossen waardoor je steeds ‘schoner’ wordt en daardoor steeds hogere energieën en informatie kunt doorgeven.

Een kanaal worden is dus iets volkomen anders dan een verbinding hebben met Hogere begeleiders. Iedereen heeft een verbinding met zijn of haar Hogere begeleiders, slechts weinigen gaan in hun leven een ‘kanaal’ met het Hogere vormen.

Als het de bedoeling is dat je in je leven een kanaal gaat vormen met het Hogere dan gaat dat ook primair uit van het Hogere. Zij kiezen jou daarvoor uit.

Steeds krachtiger stralingsbronnen

Volgens de literatuur is de hoeveelheid onnatuurlijke (technische) straling tussen 1990 en 2004 met ongeveer een factor één miljoen toegenomen. De toename van onnatuurlijke straling is sindsdien naar alle waarschijnlijkheid in eenzelfde tempo verder gegaan.

Er is daarbij ook een tendens om steeds krachtiger stralingsbronnen toe te passen.
Deze nieuwe straling wordt zo ook steeds ongezonder en dus moeilijker te neutraliseren.

Om een steeds grotere hoeveelheid onnatuurlijke straling, waarbij steeds krachtiger stralingsbronnen worden toegepast, te kunnen neutraliseren, moeten steeds hogere energieën en informatie worden doorgegeven.

Er is daarvoor een steeds krachtiger kanaal nodig met je Hogere begeleiders.
Anders kunnen zij geen energieën en informatie aan je doorgeven die krachtig genoeg zijn om deze nieuwe straling te neutraliseren.
 
Het is een van de hoofdtaken van Bas en Maria om zich steeds verder als kanaal te ontwikkelen, om zo de steeds hogere energieën en informatie door te kunnen krijgen die nodig zijn om de steeds krachtiger omgevingsstraling te neutraliseren.

De moeder-piramiden

Het verzamelen van energieën en informatie om alle vormen van verzwakkende omgevingsstraling te neutraliseren is in 1989 begonnen.

De energieën en informatie die sindsdien zijn verzameld, zijn opgeslagen in een soort database. Deze database bestaat uit 21 piramiden, die samen de moeder-piramiden van het Wholism Project vormen.

Dagelijks worden nieuwe energieën en informatie aan deze moeder-piramiden toegevoegd.
De combinatie van de gigantische hoeveelheid energieën en informatie in de moeder-piramiden zorgt voor de uitstekende neutraliserende werking van de verschillende Neutralisatie Verbindingen.


De informatie die via het kanaal van Bas en Maria aan de 21 moeder-piramiden wordt toegevoegd is altijd onpersoonlijk. Dat wil zeggen dat er geen persoonlijke informatie van hen in de 21 moeder piramiden of de Verbindingen is opgeslagen.

Zelf vragen aan je Hogere begeleiders

Als je zelf je Hogere begeleiders vraagt om jouw woonomgeving te neutraliseren dan moet dat aan een aantal voorwaarden voldoen:
 

 • Jouw kanaal moet krachtig genoeg zijn voor de hoge energieën en informatie die nodig zijn om de steeds krachtiger omgevingsstraling te neutraliseren
   
 • Er is zo’n grote hoeveelheid energieën en informatie nodig voor een afdoende neutralisatie dat die niet zo maar even te downloaden is via je kanaal. Om die reden heb je dus een vorm van een database nodig. Zonder een database is een neutralisatie ook niet blijvend.
   
 • De benodigde energieën en informatie staan niet netjes geordend bij elkaar in de kosmos. Er moet dus onderzoek gedaan worden naar de juiste energieën en informatie om bepaalde typen stralingsbronnen te kunnen neutraliseren.

Alles voor jou ‘op een rijtje’

In de Neutralisatie Verbindingen zijn alle oplossingen opgenomen voor elke vorm van stralingsbelasting die tot nu toe nu bekend is.
De informatie die nodig is voor een neutralisatie staat daarbij op de juiste manier geordend en direct toepasbaar bij elkaar.


Lees ook: Waarom niet vrij beschikbaar?
Lees ook: Waarom kan ik mezelf niet beschermen?