Transmutatie Channelingen
specifieke problemen

Transmutatie Channeling

Iedereen komt bij zichzelf thema's tegen die, wat je er ook aan doet, zich blijven herhalen. Ze lijken onoplosbaar te zijn. Dat kan bepaald gedrag zijn, zoals een niet te stuiten snoeplust of een kwaal zoals die hoofdpijn die elke keer weer terugkomt of het lijkt uit de buitenwereld te komen zoals de pech die je steeds maar weer achtervolgt in je leven.
Een Transmutatie Channeling kan dan inzichten geven in de achterliggende problematiek en helpen jouw probleem op te lossen.

Ook kan een Transmutatie Channeling meer inzichten geven in de dieper gelegen oorzaken van een ziekte, waarbij deze oorzaken tijdens de Transmutatie Channeling getransmuteerd worden. Hierdoor krijg je meer inzichten in jouw diepe gevoelens en creëer je het beste uitgangspunt voor genezing.
De achterliggende oorzaken kunnen onder andere liggen in diepgaande, meestal verdrongen of onbewuste gebeurtenissen uit het begin van dit leven, familiedynamiek of vorige levens.


Ook voor dieren kan een Transmutatie Channeling gedaan worden.

Lees verder

Doel Transmutatie Channeling

Transmutatie Channelingen kunnen ook voor heel praktische doeleinden toegepast worden.
Bij een Doel Transmutatie Channeling worden alle blokkades tussen jou en een bepaald doel opgeruimd. Dat doel moet daarbij uiteraard wel overeenstemmen met hetgeen jouw Hoger Zelf met jou voor heeft.

Lees verder

Speerpunt Transmutatie Channeling

De Speerpunt Transmutatie Channeling is bedoeld voor mensen die vastlopen in hun eigen problematiek. Wat voor behandelingen ze ook doen ze komen niet door deze problematiek heen. Het is een problematiek die een bepalend stempel zet op hun leven.

Lees verder

Kern Probleem Transmutatie Channeling

De Kern Probleem Transmutatie Channeling is bedoeld voor specifieke problemen waar je niet doorheen komt.

Lees verder

Relatie Transmutatie Channeling

Een Relatie Transmutatie Channeling is een Transmutatie Channeling voor twee mensen, om problemen die ontstaan zijn in je onderlinge relatie op te lossen. Ook kan een Relatie Transmutatie Channeling je helpen als je uit elkaar wilt gaan.

Lees verder

Deel Relatie Transmutatie Channeling

Een Deel Relatie Transmutatie Channeling is een Transmutatie Channeling om jouw kant van de problematiek in een relatie op te lossen als de ander niet bereid is om samen met jou een Relatie Transmutatie Channeling te laten doen. 

Met een Deel Relatie Transmutatie Channeling kun je ook de problematiek uit jouw relatie met een ex-partner of overleden partner alsnog oplossen.

Lees verder

Verrassing Transmutatie Channeling

Meestal wordt een Transmutatie Channeling aangevraagd om een bepaald geestelijk of lichamelijk symptoom te behandelen. Je bepaalt als aanvrager daarbij dus zelf welke problematiek de Transmutatie Channeling gaat behandelen.

Bij een Verrassing Transmutatie Channeling bepaal je niet met je bewustzijn waarover de Transmutatie Channeling zal gaan, maar laat je jouw systeem het onderwerp kiezen dat voor jou het meest belangrijk is om aan te werken.

Het onderwerp van de Transmutatie Channeling is dan eigenlijk altijd een schot in de roos.

Vaak gaat de Verrassing Transmutatie Channeling over een probleem dat zo ‘vertrouwd’ voor je is en zo bij jou lijkt te horen dat je niet op het idee zou komen om daar een Transmutatie Channeling voor aan te vragen. Opmerkelijk is dat zo’n onderwerp vrijwel altijd een hoeksteen van jouw specifieke problematiek vormt.

Lees verder