Verrassing Transmutatie Channeling

Meestal wordt een Transmutatie Channeling aangevraagd om een bepaald geestelijk of lichamelijk symptoom te behandelen. Je bepaalt als aanvrager daarbij dus zelf welke problematiek de Transmutatie Channeling gaat behandelen.

Bij een Verrassing Transmutatie Channeling bepaal je niet met je bewustzijn waarover de Transmutatie Channeling zal gaan, maar laat je jouw systeem het onderwerp kiezen dat voor jou het meest belangrijk is om aan te werken.

Het onderwerp van de Transmutatie Channeling is dan eigenlijk altijd een schot in de roos.

Vaak gaat de Verrassing Transmutatie Channeling over een probleem dat zo ‘vertrouwd’ voor je is en zo bij jou lijkt te horen dat je niet op het idee zou komen om daar een Transmutatie Channeling voor aan te vragen. Opmerkelijk is dat zo’n onderwerp vrijwel altijd een hoeksteen van jouw specifieke problematiek vormt.

Thema vaststellen

Bij de meeste Transmutatie Channelingen geef je zelf het symptoom aan waaraan je wilt werken. Vervolgens krijgen Bas en Maria het thema door voor de Transmutatie Channeling. Het thema is een soort sleutelwoord dat extra informatie geeft over het onderwerp of probleem dat tijdens de Transmutatie Channeling behandeld wordt. Pas tijdens de Transmutatie Channeling wordt duidelijk wat het thema exact betekent.

Bij een Verrassing Transmutatie Channeling krijgen we het thema vlak voor de channeling door. Omdat je altijd in ontwikkeling blijft, is het het beste om het thema van de Transmutatie Channeling pas kort van te voren in te voelen. Jouw systeem geeft dan door middel van het doorgekregen thema aan, wat voor jou op dat moment het meest essentieel is om aan te werken.

Intelligentie van het systeem

Door het thema op deze manier vast te stellen, maken we bij een Verrassing Transmutatie Channeling gebruik van de intelligentie van het menselijk systeem.
Ons systeem is duidelijk vele malen intelligenter dan wij zelf zijn. Wij zijn ons maar zeer beperkt bewust van wat er zich allemaal afspeelt in ons lichaam, ons gevoel en onze geest.

Als je de intelligentie van het systeem direct aanspreekt, maak je contact met alle informatie van het systeem. Je maakt dan dus contact met een aspect in jezelf met een volledig overzicht.
Vanuit dat volledige overzicht kan precies aangegeven worden wat voor jou op dat moment in jouw ontwikkeling het allerbeste thema is waarvoor je een Transmutatie Channeling kunt ontvangen. Je gaat na de ontvangst van de Transmutatie Channeling vervolgens precies door die ontwikkelingen die voor jou het meest zinvol zijn op dat moment.

Niveau

Een Verrassing Transmutatie Channeling kan op zielen-, wezens- of eenheidsniveau plaatsvinden.
Net als het thema stellen we het niveau waarop de Transmutatie Channeling plaats zal vinden kort voor de channeling vast.

Hoewel de Transmutatie Channeling op drie verschillende niveaus kan plaatsvinden, zal die relatief vaak op het eenheidsniveau plaatsvinden.

Het eenheidsniveau

Het eenheidsniveau is het niveau waar ooit de afscheiding van het Goddelijke heeft plaatsgevonden. Dat is voor iedereen een pijnlijk proces geweest.
Je verlaat het intens heerlijke volledige één zijn met het Goddelijke, met het doel om als zelfstandig wezen stap voor stap bewustzijn op te gaan bouwen.

Omdat de afscheiding van het Goddelijke zo’n pijnlijk proces is, wordt de afscheiding vaak opgevat als een straf van het Goddelijke, waarbij je iets fout hebt gedaan en vervolgens weggestuurd bent.
Door deze pijn en het gevoel schuld te hebben aan de afscheiding, blijven delen van jou dicht bij het Goddelijke steken in hun verdere ontwikkeling.

Deze delen, aspecten van jou, zijn in hun ontwikkeling achter gebleven en hebben zich niet samen met jou verder ontwikkeld richting het leven in de polariteiten. Omdat het aspecten van jou zijn, blijven ze met jou verbonden en beïnvloeden daarom jouw leven op Aarde.

Een problematiek op eenheidsniveau speelt vaak een duidelijke rol in je dagelijks leven. Zo kun je bijvoorbeeld een intens verdriet voelen, zonder te weten wat daar de achtergrond van is. Of je ervaart bijvoorbeeld een diepe bindingsangst of verlatingsangst. Maar ook een niet lopende praktijk kan als achtergrond een problematiek op het eenheidsniveau hebben.

Bij vrijwel iedereen zijn er om en nabij tweehonderd aspecten met hun ontwikkeling dichtbij het Goddelijke blijven steken.
Deze tweehonderd aspecten kunnen opgelost worden met behulp van de Goddelijke Verbindingsimpuls, de derde Ontwikkelingsbehandeling die je na de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling en de Goddelijke Wezensheling kunt ontvangen.

Kapitein op eigen schip

Met een behandeling op zielen-, wezens- of eenheidsniveau kun je in principe alle thema’s  van dat niveau oplossen. 
Toch zien we regelmatig dat mensen bepaalde thema’s op een niveau niet zijn aangegaan omdat ze te pijnlijk of verdrietig voelden, waardoor ze dan besluiten om deze problematiek nog niet aan te gaan.


Al onze behandelingen respecteren altijd de vrije wil, dat betekent, dat je kapitein op eigen schip blijft. Dus als je een bepaald proces, een bepaalde ontwikkeling echt niet aan wilt gaan, dan hoef je die ook niet aan te gaan. Dat betekent wel dat je met dat aspect, dat thema op dat moment nog niet verder komt.

De thema’s die op die manier nog zijn blijven liggen kunnen dan later met behulp van een Transmutatie Channeling alsnog opgelost worden.

De rol van de Verrassing Transmutatie Channeling

Omdat je je meestal niet bewust bent van de problematiek die je nog niet bent aangegaan, is de Verrassing Transmutatie Channeling een prachtige oplossing om die problematiek op te lossen die voor jouw verdere ontwikkeling op dat moment het meest belangrijk is.

Combinatiemogelijkheden

De volgende channelingen kunnen uitgevoerd worden als een Verrassing Transmutatie Channeling: