Hoe werkt het ego?

Ego is een begrip dat op verschillende manieren gebruikt kan worden.
Het is daarom belangrijk om aan te geven wat wij binnen het Wholism Project onder ‘ego’ verstaan en hoe het volgens onze ervaring werkt.

Wat is het ego?

Het ego is gebaseerd op angst voor tekort in de breedste zin van het woord.
Het ego heeft duidelijk een eigen intelligentie. De intelligentie van het ego is altijd gericht op eigen voordeel, op eigen overleving. 
Het is daarmee sterk ik-gericht.

Het ego is daarbij heel slim, soms zelfs werkelijk sluw en niets ontziend. De slimheid van het ego kan onschuldig zijn, bijvoorbeeld bij het gebruik van een smoesje, maar het kan ook letterlijk over lijken gaan. In het laatste geval vaak onder het vaandel van verheven doeleinden, zoals bijvoorbeeld bij de Kruistochten in de Middeleeuwen.

Het ego is ook altijd verhullend, de waarheid omzeilend vanuit angst dat de waarheid ontdekt wordt. Het ego vertegenwoordigt dus duidelijk het donker in ons, dat angstig is voor het Licht.

Jouw onverwerkte verleden en de invloed van het ego

Het ego functioneert door in te haken op jouw onverwerkte verleden, het speelt in op de angsten uit jouw onverwerkte verleden om invloed op jou uit te kunnen oefenenen en jou zo te besturen.
Met andere woorden hoe verder jij jouw onverwerkte verleden verwerkt, hoe minder invloed het ego op jou kan hebben.
Hoe minder invloed het ego heeft, hoe meer dat als een heerlijke bevrijding voelt.

Onverwerkt verleden oplossen

De behandelingen van het Wholism Project helpen je om jouw onverwerkte verleden op zes verschillende niveaus alsnog te verwerken. 

Als een probleem op één van deze diepere niveaus ligt, kan een behandeling op zielenniveau tijdelijk verlichting brengen, maar komt het probleem na verloop van tijd toch weer terug. 
Door een behandeling op het juiste niveau te ontvangen, wordt de problematiek werkelijk opgelost.

Kosmische dag ego

Het ego in de kosmische dag krijgt een heel andere rol, dan het in dit artikel beschreven kosmische nacht ego.

Het grote verschil is dat het kosmische nacht ego ik-gericht, terwijl het kosmische dag ego juist wij-gericht is. Het kosmische dag ego is dus juist op samenwerking gericht en op het algemeen belang.
Lees meer over het kosmische dag ego in het artikel over de Ego-structuur behandeling.

De rol van de Verbindingen

De Verbindingen creëren zo’n omgeving in jezelf en jouw directe omgeving dat het verwerken van jouw onverwerkte verleden zo soepel mogelijk verloopt.
Zij ondersteunen zo op een hele krachtige wijze de werking van de behandelingen.