Kinderen en behandelingen

Onze behandelingen kunnen kinderen bijzonder goed helpen met hun geestelijke ontwikkeling en levenslessen.
Het heeft zelfs een aantal voordelen om kinderen al vanaf hele jonge leeftijd de Ontwikkelingsbehandelingen te laten ontvangen.

Kinderen en ontwikkelen

Kinderen kun je specialisten in ontwikkelen noemen. Ze gaan vrijwel altijd veel gemakkelijker door ontwikkelingsprocessen dan volwassenen.
Ze zijn van nature helemaal ingesteld op ontwikkelen. De weg van baby naar volwassenheid is een enorm ontwikkelingsproces met grote lichamelijke en geestelijke veranderingen.

Zo’n groot veranderingsproces is alleen mogelijk als je volkomen open en onbevangen in het leven staat, bereid om vol optimisme, vaak letterlijk met vallen en opstaan te leren.
Het ontwikkelingsvermogen om in een relatief korte tijd van baby tot volwassene uit te groeien, is dan ook een unieke eigenschap van onze jeugd.

Omdat kinderen van nature volkomen ingesteld zijn op ontwikkeling, gaan ze vrijwel altijd heel soepel door de processen van onze behandelingen. Je ziet ze als het ware vrijwel ongemerkt in korte tijd in positieve zin veranderen.

Onze ervaring is dat hoe jonger het kind is, hoe gemakkelijker het door ontwikkelingsprocessen gaat.
Lees ook: Van wakkere huilbaby naar evenwichtige peuter van anderhalf

Levenslessen


Elk leven is bedoeld om nieuwe levenslessen te leren.
Als je een goed contact hebt met je voelen en bereid bent om je levenslessen te leren, dan is het voldoende om de uitdagingen die je in je leven tegenkomt, aan te gaan. Zij leren je precies wat nodig is voor jou.

In deze maatschappij leren we nog niet om in goed contact te blijven met ons eigen voelen en ons door ons gevoel te laten leiden. Om deze reden gaan we de uitdagingen in ons leven vaak niet aan.

Je gaat dan niet mee met de stroom van het leven. Dat leidt tot innerlijke stagnatie, als het ware tot stilstaand water, dat veel sneller vervuilt dan stromend water. Innerlijke stagnatie leidt op den duur altijd tot geestelijke of lichamelijke problemen.

Onze behandelingen helpen je dan om alsnog door deze ontwikkelingen te gaan die het stilstaand water weer tot stromend water maken waardoor de problemen kunnen oplossen.

Verandering van problematiek

Elke levensfase kent z’n eigen problematiek. Er is wel een belangrijk onderscheid tussen de problematiek van het kind in z’n jeugd en de problematiek die kan ontstaan op volwassen leeftijd.

De problematiek van kinderen heeft bijna altijd als oorzaak het spiegelen van de ouders. Door deze spiegeling laat een kind z'n ouder zien waar de ouder nog aan kan werken.
Bij jonge kinderen speelt de eigen problematiek dus meestal nog geen rol.

Als een kind geboren wordt met een eigen problematiek of als deze eigen problematiek zich op jonge leeftijd toont, dan heeft dat vrijwel altijd te maken met het laatste vorige leven.


In het algemeen ga je pas na de puberteit, als je persoonlijkheid zich aan het uitkristalliseren is, je eigen problematiek uitwerken.

Tijdens je puberteit begin je te ontdekken je wie je bent. Pas als je je bewust wordt van wie je zelf bent, kun je je ook bewust worden van je eigen problematiek. Daarom ga je meestal pas na de puberteit aan je eigen problematiek, dat wil zeggen je levenslessen, werken.

Spiegelstukken

Kinderen spiegelen in hun gedrag en problematiek vrijwel altijd bepaalde aspecten van de ouders. Door deze spiegeling laat een kind z'n ouder zien waar de ouder nog aan kan werken.

Bij het kind kunnen deze thema's zich manifesteren als problemen, terwijl je als ouder niet eens bewust zoveel last hoeft te hebben van deze aspecten in jezelf. Kinderen vergroten deze thema's dan ook dikwijls.


De spiegeling van de ouders door de kinderen kan opgelost worden door de ouders met behulp van de Spiegel behandeling. Zijn de ouders niet bereid om hun spiegelstukken op te lossen, dan kan het kind de spiegelstukken voor zichzelf oplossen met de Spiegel Patroon behandeling.

Jonge kinderen met een eigen problematiek

Als een kind geboren wordt met een eigen problematiek of als deze eigen problematiek zich al op jonge leeftijd toont, dan heeft dat vrijwel altijd te maken met het laatste vorige leven.


Dat vorige leven is dan meestal op een onnatuurlijke manier afgebroken, waardoor er een open eind is blijven bestaan, dat in het volgende leven direct aan bod komt om alsnog opgelost te kunnen worden.

Mocht jouw kind een eigen problematiek hebben, neem dan contact met ons, Bas en Maria op. Wij zoeken dan uit welke behandelingen jouw kind het beste kunnen helpen bij het oplossen van zijn of haar problematiek.

Problematiek uit het begin van dit leven

Kleine kinderen kunnen ook eigen problematiek vroeg in dit leven oplopen. 
Soms kan deze problematiek zich ook al op hele jonge leeftijd uiten.De volgende omstandigheden kunnen leiden tot eigen problematiek op hele jonge leeftijd:

 

 • Als er tijdens de conceptie een (on)bewuste disharmonie tussen beide ouders is geweest, wordt deze disharmonie overgedragen aan het vruchtje. Zelfs alcohol of drugs gebruik kan een disharmonie veroorzaken in het systeem van de ouders, dat overgedragen kan worden aan het vruchtje.

  Deze disharmonie tijdens de conceptie heeft een diepgaande invloed op de ontwikkeling van het kind.  De Levensstart behandeling kan deze problematiek helpen oplossen.

   
 • Het ouderweb, een energetisch web rond de ouder(s) en de kinderen, kan vanuit een onbewuste keuze door één of beide ouders ‘gevormd’ worden bij de conceptie van het eerste kind. Krijgen de ouders meer kinderen, dan komen die ook automatisch in dit ouderweb.
  Een ouderweb remt zowel de ouder(s) als de kinderen diepgaand in hun ontwikkeling.  De Ouderweb behandeling kan deze diepgaande problematiek helpen oplossen.

   
 • Zo'n tien tot twaalf procent van alle mensen heeft in het begin van de zwangerschap een tweelingbroertje of zusje gehad, dat vroegtijdig in de baarmoeder is overleden. Meestal heeft de moeder daar niets van gemerkt.


  Het overlijden van het broertje of zusje is een diepgaande traumatische ervaring voor de overgebleven tweelinghelft. Onder andere fantasievriendjes kunnen een teken zijn van een verloren tweelinghelft.  De diepe trauma's die te maken hebben met het verlies van een tweelingbroertje of zusje kunnen opgelost worden met de Verloren tweelinghelft behandeling.

   
 • Diepe emoties van de moeder kunnen tijdens de zwangerschap en borstvoeding periode als zogenaamde 'vreemde stukken' aan de baby overgedragen worden.

  

Het kind kan deze onverwerkte gevoelens van de moeder niet verwerken omdat ze wezensvreemd voor het kind zijn. Ze blijven daarom een ballast vormen voor het systeem van het kind, waardoor ze onder andere ontwikkelingsremmend werken. Bovendien beïnvloeden ze het gedrag van het kind.  De Vreemde stukken behandeling kan deze problematiek helpen oplossen.

   
 • Als na de geboorte van de baby er een duidelijk spanningsveld is in het gezin, bijvoorbeeld omdat de baby een meisje bleek te zijn, terwijl vurig gehoopt was op een jongetje, dan kan deze (onuitgesproken) spanning een diepgaand gevoel van onveiligheid in de baby achterlaten, waardoor de ik-kracht van het kind zich onvoldoende kan ontwikkelen.  De Vermenging behandeling kan deze problematiek helpen oplossen.

Eigen problematiek na de puberteit

De eigen problematiek van een kind kan dus voortkomen uit een vorig leven of aan het begin van dit leven zijn ontstaan.

Meestal komen onze levenslessen, met andere woorden onze eigen problematiek, echter pas aan bod op min of meer volwassen leeftijd.

De jeugd is helemaal gericht op het enorme ontwikkelingsproces van baby tot volwassene.
Het is de leeftijd waarop je van je ouders leert hoe je het beste in het leven kunt staan, wat je beter wel kunt doen en wat je beter niet kunt doen.

Je bent als kind dus voornamelijk op je ouders gericht. Zij zijn voor jou het voorbeeld en wijzen jou de weg in het leven.

Na de puberteit, als de persoonlijkheid zich steeds verder gaat tonen, komt de eigen problematiek die bij de persoonlijkheid hoort, meestal pas aan bod. Het is de leeftijd dat je het roer in eigen handen gaat nemen en dus ook jouw levenslessen kunt gaan leren.

In aanleg aanwezig

Dat de eigen problematiek meestal pas na de puberteit aan bod komt, betekent uiteraard niet dat deze problematiek niet in aanleg al aanwezig is bij het jonge kind.

Je kunt kinderen daarom op hele jonge leeftijd al helpen om hun innerlijke problematiek op te lossen met behulp van de Ontwikkelingsbehandelingen.

Het grote voordeel is dat kinderen veel soepeler door behandelingen gaan dan volwassenen. Hierdoor kan het kind zijn of haar levenslessen veel beter aan op volwassen leeftijd.

Meest kwetsbare leeftijd

De puberteit en de eerste jaren van de volwassenheid zijn vaak de meest kwetsbare jaren in ons leven. De kans van ontsporing is in deze levensfase het grootst.

Kinderen die Ontwikkelingsbehandelingen ontvangen hebben, krijgen daardoor een grotere innerlijke stabiliteit, waardoor de kans op ontsporing in deze kwetsbare periode kleiner wordt.

Hebben kinderen het voor hun eigen levenslessen wel nodig om tijdelijk te ontsporen, dan komen ze dankzij de behandelingen veel sneller en gemakkelijker en met minder schade door deze periode heen. Ze zijn dan een essentiële levensles wijzer, die hen op geen andere manier te leren was.

Door de Ontwikkelingsbehandelingen hebben ze het vermogen om - nadat de levensles geleerd is - veel sneller weer op het rechte pad te komen.

Op welke leeftijd kun je met behandelingen beginnen?

Je kunt heel jong beginnen met de eerste Ontwikkelingsbehandeling, de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling.
Over het algemeen is een baby zo’n zes weken na de geboorte er aan toe om de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling te ontvangen.

Heb je als ouders beiden de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling al ontvangen, dan heeft jullie baby deze behandeling niet meer nodig en kan die als eerste behandeling de Goddelijke Wezensheling ontvangen.
Lees ook de ervaringen van kinderen met de behandelingen

Ontwikkeling van je kind ondersteunen

Je kunt je ontwikkeling van je kind ondersteunen met behulp van de Verbindingen.

Voor een evenwichtig ontwikkeling van het kind is de Neutralisatie Verbinding huis van essentieel belang in deze maatschappij met z’n enorme hoeveelheid omgevingsstraling.
De Mobiel Verbinding beschermt het kind op onzichtbare wijze tegen de straling van zijn of haar mobiele telefoon.

Lees ook Draadloze maatschappij koppelt ons los van ons voelen 

Daarnaast is de Vitalisatie Verbinding een essentiële basis Verbinding die onder andere zorgt voor een grotere weerstand en meer vitaliteit. 
Ook de andere Verbindingen kunnen het kind helpen om zich stap voor stap soepeler en evenwichtiger naar volwassenheid te ontwikkelen.

Wie beslist?


Het is natuurlijk het beste als beide ouders erover eens zijn om hun kind de Ontwikkelingsbehandelingen te laten ontvangen.

Toch mag ook één van de ouders de beslissing nemen om zijn of haar kind de Ontwikkelingsbehandelingen te laten ontvangen, zelfs als de andere ouder het daar niet mee eens zou zijn.

Dan is er uiteraard ook een leeftijd waarop het kind zelf de beslissing moet nemen om wel of niet behandeld te worden. Deze leeftijd verschilt van kind tot kind.

Als vuistregel kun je de leeftijd nemen waarbij je als ouder of verzorger het kind, als je dat nodig vindt, naar de huisarts stuurt. Zolang je dat voor je kind beslist, mag je als ouder voor je kind ook het besluit nemen om een behandeling aan te vragen.


Lees ook: Wie beslist?