Zwarte Magie behandeling
voor bedrijven

Niet alleen individuen maar ook bedrijven en instellingen kunnen met zwarte magie bestookt worden.
Zwarte magie kan de ontwikkeling en de bloei van een bedrijf of instelling diepgaand belemmeren en kan de omzet sterk negatief beïnvloeden.

Omdat zwarte magie ook onbewust toegepast kan worden, komt dit veel vaker voor dan over het algemeen wordt aangenomen.

De Zwarte Magie behandeling voor bedrijven lost alle aangrijpingspunten voor zwarte magie binnen het bedrijf op en beschermt het bedrijf tegen zwarte magie.
De Zwarte Magie behandeling voor bedrijven beschermt ook alle medewerkers tegen zwarte magie, voor zover het hun werkzaamheden voor het bedrijf betreft.

Bewust of onbewust toegepast

Zwarte magie kan bewust of onbewust toegepast worden.

Vrijwel iedereen heeft in vorige levens wel eens geleerd om actief zwarte magie toe te passen. Als dat het geval is kunnen mensen in dit leven deze energetische technieken onbewust toepassen als ze boos zijn.

Mensen van binnen of buiten het bedrijf kunnen dus, als ze boos of ontevreden zijn of iets voor elkaar willen krijgen, onbewust zwarte magie richten op het bedrijf of op één of meerdere werknemers. Hetzelfde geldt uiteraard voor instellingen.

Zwarte magie en vloeken

De Zwarte Magie behandeling beschermt zowel tegen zwarte magie als tegen vloeken.
Het verschil tussen zwarte magie en vloeken is de frequentie waarmee de beïnvloeding plaatsvindt. Een vloek wordt normaal gesproken eenmalig over iemand uitgesproken, terwijl zwarte magie een regelmatig terugkerende negatieve beïnvloeding is.

Methoden als zwarte magie en vloeken werken door de veranderende spelregels van de kosmische dag steeds minder, maar komen helaas nog wel voor.

Resultaten van de behandeling

Na ontvangst van de behandeling is het bedrijf of de instelling direct en levenslang beschermd tegen zwarte magie en vloeken. Nieuwe zwarte magie zal het bedrijf of de instelling dus niet meer bereiken.

Zwarte magie die op het bedrijf of de instelling gericht is geweest, heeft uiteraard z’n sporen achtergelaten.
In de periode na de ontvangst van de Zwarte Magie behandeling voor bedrijven lossen de invloeden van de ‘oude’ zwarte magie bij alle werknemers op.

Dit gebeurt uiteraard niet voor de eventuele zwarte magie die in de privé situatie op de werknemer is gericht. Wel zal de werknemer tijdens het werk geen last hebben van de eventuele zwarte magie die in de privé situatie op de werknemer is gericht.

De behandeling lost in het bedrijf of de instelling ook de aangrijpingspunten op waardoor de zwarte magie vat heeft kunnen krijgen op het bedrijf.

Zwarte magie zal het bedrijf of de instelling dus niet meer kunnen bereiken, enerzijds door de bescherming van de behandeling, anderzijds omdat er in het bedrijf of de instelling geen aangrijpingspunten, geen openingen meer zijn voor zwarte magie.

Lichtkracht

Als er zwarte magie op het bedrijf of de instelling toegepast is, dan heeft de afzender Lichtkracht van het bedrijf of de instelling geroofd. Deze Lichtkracht wordt na de Zwarte Magie behandeling automatisch weer aangevuld.

Het proces van het aanvullen van Lichtkracht van het bedrijf of de instelling kan versneld worden met behulp van de Licht Verbinding. Met deze Verbinding kan de oorspronkelijke Lichtkracht van het bedrijf of de instelling zelfs vergroot worden.

De Licht Verbinding bevordert bij werknemers bovendien hun helderheid en het vermogen om zuiver waar te nemen, wat de resultaten ten goede komt.

Privé bescherming tegen zwarte magie

De Zwarte Magie behandeling voor bedrijven beschermt alle medewerkers tegen zwarte magie, voor zover zij werkzaamheden voor het bedrijf verrichten. Medewerkers worden in hun privéleven dus niet beschermd door de Zwarte Magie behandeling voor bedrijven.

Als medewerkers ook in hun privéleven beschermd willen worden tegen alle vormen van zwarte magie dan kunnen zij de Zwarte Magie behandeling bij ons, Bas en Maria, aanvragen door een verzoek daartoe te sturen aan basmaria@wholismproject.nl.

Eenmanszaak

Heb je een eenmanszaak dan beschermt de persoonlijke Zwarte Magie behandeling jou zowel privé als zakelijk.

Niveaus

De Zwarte Magie behandeling voor bedrijven kan op twee niveaus plaatsvinden, op het zielenniveau en het eenheidsniveau.
De behandeling wordt altijd automatisch op het juiste niveau gegeven.

Omzet verhoging

De eerste ervaringen laten zien dat de omzet van een bedrijf meer dan twee maal zo hoog kan worden na de Zwarte Magie behandeling voor bedrijven.

Het gaat het bedrijf of de instelling duidelijk beter voor de wind, de flow van het bedrijf of instelling wordt niet meer tegengewerkt.

De mate van de omzet verhoging hangt uiteraard wel af van de ernst van de zwarte magie die op het bedrijf of de instelling is uitgevoerd.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.

De Zwarte Magie behandeling voor bedrijven richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van het bedrijf of de instelling richten.

Het bedrijf of de instelling kan deze behandeling dus ook vlak vóór of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.

Dit is ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.

De uitwerkingstijd van de Zwarte Magie behandeling voor bedrijven is negen maanden.
 
Dit is duidelijk langer dan de uitwerkingstijd van drie maanden van de Zwarte Magie behandeling die mensen voor hun privéleven kunnen ontvangen.
Dat de uitwerkingstijd van de Zwarte Magie behandeling voor bedrijven duidelijk langer is, heeft te maken met de complexiteit van het probleem in bedrijven.

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Zwarte Magie behandeling voor bedrijven kan alleen door of in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.
Deze afstandsbehandeling kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Twijfel


Bestaat er twijfel of het bedrijf of instelling bestookt wordt met zwarte magie, dan gaan wij, Bas en Maria, dat op verzoek na. Dat is een kosteloze service.

Benodigdheden

De Zwarte Magie behandeling voor bedrijven wordt op afstand gegeven aan de hand van de volgende gegevens:

  • De naam van het bedrijf
  • De namen van de personen door wie het geleid wordt
  • Het totale aantal werknemers
  • Het vestigingsadres van het bedrijf
  • Het telefoonnummer
  • Het e-mail adres

Kosten

De totale kosten bedragen € 250,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 50,- in rekening gebracht. Part-timers worden naar rato van het aantal werkuren meegerekend.

Neemt het aantal werknemers toe, dan kan de bescherming van de Zwarte Magie behandeling voor bedrijven voor € 50,- per ‘extra’ werknemer uitgebreid worden.

Wordt een werknemer opgevolgd door een nieuwe werknemer, dan gaat de bescherming automatisch over op deze vervangende werknemer.


Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven