Behandelingen en Verbindingen
voor bedrijven

De volgende behandelingen en Verbindingen zijn specifiek voor bedrijven en instellingen ontwikkeld of kunnen ook voor bedrijven en instellingen toegepast worden.

 

Behandelingen voor bedrijven

De volgende behandelingen zijn geschikt voor bedrijven en instellingen.

Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling helpt een bedrijf of instelling om in lijn te komen met de spelregels van de kosmische dag.

Alles wat niet in overeenstemming is met deze spelregels wordt zichtbaar, zodat er actie ondernomen kan worden.
Lees meer

Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling

Als jouw bedrijf of praktijk in lijn met de kosmische dag functioneert, dan kun je met behulp van de Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling die relaties en cliënten aantrekken die het beste aansluiten bij jouw bedrijf of praktijk.

Bij reeds bestaande relaties en cliënten zal je die punten in hen gaan aanspreken die al het meest in lijn zijn met de kosmische dag. Je zult dus een ander contact met hen krijgen dat meer in overeenstemming is met de kosmische dag.
Lees meer

Relatie Transmutatie Channeling

Met een Relatie Transmutatie Channeling kunnen onderlinge relatie problemen opgelost worden.

Een Relatie Transmutatie Channeling kan toegepast worden op interne of externe relaties.
Voorwaarde is hierbij dat beide partijen instemmen met de Relatie Transmutatie Channeling.

Als dat niet het geval is, is de Deel Relatie Transmutatie Channeling een oplossing.
Lees meer

Deel Relatie Transmutatie Channeling

Met een Deel Relatie Transmutatie Channeling kunnen onderlinge relatie problemen eenzijdig opgelost worden. Voor een Deel Relatie Transmutatie Channeling hoeft de andere partij geen instemming te geven.

Uiteraard is het effect van een Deel Relatie Transmutatie Channeling op de relatie minder groot als bij een Relatie Transmutatie Channeling, toch zien we over het algemeen dat de relatie zich na een Deel Relatie Transmutatie Channeling normaliseert.
Lees meer

Doel Transmutatie Channeling

Bij een Doel Transmutatie Channeling worden alle blokkades tussen het bedrijf of de instelling en een bepaald doel opgeruimd.

Een Doel Transmutatie Channeling kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn in de volgende situaties:

  • De ontwikkeling van een nieuw product loopt niet voorspoedig
  • Het zit tegen met een introductie van een nieuw product of nieuwe dienst
  • Er zijn problemen bij het implementeren van nieuwe spelregels
  • Als voorzorg bij het implementeren van nieuwe spelregels


Er zijn natuurlijk talloze andere redenen waarvoor een Doel Transmutatie Channeling gedaan zou kunnen worden. 
Lees meer

Verrassing Transmutatie Channeling

Bij een Verrassing Transmutatie Channeling bepaal je niet zelf waarover de Transmutatie Channeling zal gaan, maar laat je jouw systeem het onderwerp kiezen dat voor het bedrijf of de instelling het meest belangrijk is om aan te werken.

Het onderwerp van de Verrassing Transmutatie Channeling is eigenlijk altijd een schot in de roos.
Lees meer

Groepscultuur behandeling

De Groepscultuur behandeling lost de kosmische nacht groeps- of bedrijfscultuur van een groep of bedrijf op. Kosmische nacht groeps- of bedrijfsculturen werken beperkend en verzwakkend, omdat ze vrijwel altijd beïnvloed zijn door de frustraties van de groepsleden of het personeel.

Objectief waarnemen van de maatschappij of de markt waarin een groep of bedrijf functioneert en opereert, wordt door deze beïnvloeding bemoeilijkt.
Een groeps- of bedrijfscultuur werkt door deze beïnvloeding als een soort gekleurde bril en staat dus letterlijk tussen het objectief waarnemen van de maatschappij of markt in.

De Groepscultuur behandeling lost de aangrijpingspunten voor deze beïnvloeding bij alle leden van de groep of alle werknemers van een bedrijf op. Ze zijn daardoor niet meer vatbaar voor beïnvloeding via de groeps- of bedrijfscultuur.

De groep of het bedrijf kan met behulp van de Groepscultuur behandeling flexibeler inspelen op veranderende maatschappelijke en/of marktomstandigheden.

De eenheid die een groep of bedrijf vormt, wordt pluriformer en veelkleuriger waardoor er creatiever en meer to the point op veranderende omstandigheden in de markt ingespeeld kan worden. Individuele kwaliteiten van groepsleden of medewerkers zullen zonder de beïnvloeding beter tot hun recht komen.

De Groepscultuur behandeling is een 'afgeleide' van de Familieband behandeling.
Binnen een familie kan een familielid via de familiebanden andere familieleden beïnvloeden.
Op eenzelfde wijze kan een groepslid of een werknemer via de groeps- of bedrijfscultuur
de betreffende groep of het betreffende bedrijf beïnvloeden.

Lees meer

Zwarte Magie behandeling voor bedrijven

Niet alleen individuen maar ook bedrijven en instellingen kunnen met zwarte magie bestookt worden.
Zwarte magie kan de ontwikkeling en de bloei van een bedrijf of instelling diepgaand belemmeren en kan de omzet sterk negatief beïnvloeden.


Omdat zwarte magie ook onbewust toegepast kan worden, komt dit veel vaker voor dan over het algemeen wordt aangenomen.

De Zwarte Magie behandeling voor bedrijven lost alle aangrijpingspunten voor zwarte magie binnen het bedrijf op en beschermt het bedrijf tegen zwarte magie.
De Zwarte Magie behandeling voor bedrijven beschermt ook alle medewerkers tegen zwarte magie, voor zover het hun werkzaamheden voor het bedrijf betreft.
Lees meer

Dubbele motieven behandeling voor bedrijven

Niet alleen individuen maar ook bedrijven en instellingen kunnen met dubbele motieven beïnvloed worden.

Dubbele motieven beïnvloeding kan de ontwikkeling en de bloei van een bedrijf of instelling diepgaand belemmeren en kan de omzet sterk negatief beïnvloeden.Omdat dubbele motieven beïnvloeding ook onbewust toegepast kan worden, komt dit vaker voor dan over het algemeen wordt aangenomen.De Dubbele motieven behandeling voor bedrijven lost alle aangrijpingspunten voor dubbele motieven beïnvloeding binnen het bedrijf op en beschermt het bedrijf tegen dubbele motieven beïnvloeding.

De Dubbele motieven behandeling voor bedrijven beschermt ook alle medewerkers tegen dubbele motieven beïnvloeding, voor zover het hun werkzaamheden voor het bedrijf betreft.
Lees meer

 

Verbindingen voor bedrijven

De volgende Verbindingen zijn geschikt voor bedrijven en instellingen.

Verbindingen Coördinator

De Verbindingen Coördinator kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of de bevoegde directie plaatsvinden.

De Verbindingen Coördinator zal de werking van alle Verbindingen die voor het bedrijf zijn aangevraagd coördineren. Deze coördinatie vindt plaats op bedrijfsniveau. De neuzen van alle werknemers worden daardoor nog sterker dezelfde kant uitgericht, wat de slagkracht van het bedrijf ten goede komt.

Let op: De Verbindingen Coördinator heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer


Je huis en jezelf

Neutralisatie Verbinding bedrijf

De Neutralisatie Verbinding bedrijf is een blijvende Verbinding, die het bedrijf beschermt tegen alle verzwakkende omgevingsstraling, zodat de werksfeer en de bedrijfsresultaten kunnen verbeteren.


Uniek van de Neutralisatie Verbinding bedrijf is dat elke werknemer ook buiten het bedrijf, bijvoorbeeld op een zakenreis, volledig beschermd is tegen omgevingsstraling.
Lees meer

Neutralisatie Verbinding auto

Door de Neutralisatie Verbinding auto wordt alle omgevingsstraling in een bedrijfsauto of vrachtwagen geneutraliseerd. Dit is ook het geval als de auto vervangen wordt. De Neutralisatie Verbinding auto verhuist dan automatisch naar het nieuwe exemplaar.

De neutralisatie van hybride auto’s is nog belangrijker dan van gebruikelijke auto’s.
De oorzaak hiervan is de hoogspanning die in hybride auto's wordt gebruikt.

Door de neutralisatie van de verzwakkende omgevingsstraling is autorijden voor alle inzittenden minder vermoeiend en blijf je als bestuurder geconcentreerder en oplettender.
Ervaringen met de Neutralisatie Verbinding auto geven aan dat auto’s tien tot twintig procent zuiniger gaan rijden, doordat de brandstof beter wordt benut.
Lees meer

Neutralisatie Verbinding natuur- en landbouw

De Neutralisatie Verbinding natuur- en landbouw is bedoeld voor de neutralisatie van omgevingsstraling in en om agrarische bedrijven.
Lees meer

Water Optimalisatie Verbinding

De Water Optimalisatie Verbinding werkt als een krachtige watervitalisator, die de (energetische) kwaliteit en smaak van leiding- en proceswater duidelijk verbetert.

De Water Optimalisatie Verbinding neutraliseert de in het water aanwezige gifstoffen op kwalitatief niveau. Dit betekent dat zij niet meer verzwakkend werken.
Lees meer


Spirit Verbindingen

Man/Vrouw Verbinding

De Man/Vrouw Verbinding bevordert in een bedrijf of instelling de samenwerking tussen mannelijke en vrouwelijke personeelsleden, wat de werksfeer ten goede komt.

Daarnaast ondersteunt de Man/Vrouw Verbinding bij iedere werknemer de innerlijke balans tussen vrouwelijke kwaliteiten, zoals intuïtie, inlevingsvermogen enerzijds en mannelijke kwaliteiten zoals daadkracht, het vermogen om dingen neer te zetten.

Let op: De Man/Vrouw Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer

Licht Verbinding

De Licht Verbinding bevordert bij werknemers hun helderheid en het vermogen om zuiver waar te nemen, wat de resultaten ten goede komt.

Let op: De Licht Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer

Lichtwezen Verbinding

De Lichtwezen Verbinding vergroot de heldere vermogens van de werknemers, waardoor problemen intuïtief beter opgelost kunnen worden en het aantal nieuwe vindingen zal toenemen.

Let op: De Lichtwezen Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer

Spiraal Verbinding

De Spiraal Verbinding versterkt bij werknemers hun verbinding met de spirit, de essentie van het bedrijf, wat de resultaten ten goede komt.

Let op: De Spiraal Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf en de drie Spirit Verbindingen die de Spiraal Verbinding overkoepelt.
Lees meer


Chakra Verbindingen

Organisatie Verbinding

De Organisatie Verbinding bevordert het juist en doeltreffend inspelen van een bedrijf op de markt.

Let op: De Organisatie Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer

Concentratie Verbinding

De Concentratie Verbinding bevordert het geconcentreerd werken in een bedrijf wat de resultaten ten goede komt.

Let op: De Concentratie Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Succes Verbinding

De Succes Verbinding bevordert het succes van een bedrijf.

Let op: De Succes Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Spel Verbinding

De Spel Verbinding bevordert bij werknemers hun plezier in het werk en zal ook tot minder botsingen leiden in de onderlinge samenwerking.

Let op: De Spel Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Bestemming Verbinding

De Bestemming Verbinding zal het bedrijf helpen zich beter te profileren in de markt doordat de richting waarin het bedrijf zich het beste kan ontwikkelen duidelijker wordt. 
Het bedrijf gaat meer een eigen identiteit uitstralen en kan slagvaardiger optreden omdat de koers van het bedrijf duidelijker is.

Let op: De Bestemming Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer


Beïnvloeding Verbindingen

Zwart wit Verbinding

Beïnvloeding kan alleen toegepast worden vanuit een energetische zwarte wolk.
Als er ooit vanuit een huis of vanuit een andere plek bewust of onbewust een vorm van beïnvloeding is toegepast, dan blijft deze zwarte wolk voor onbepaalde tijd op die plek hangen.
De Zwart wit Verbinding lost zwarte wolken in jouw woning, bedrijf, werkplek, auto, caravan of boot op en lost restanten van zwarte wolken - uit dit en/of vorige levens - in jouw systeem op.

De Zwart wit Verbinding bevordert bij werknemers hun werkplezier, hun helderheid en hun prestatievermogen en zal ook tot minder botsingen leiden in de onderlinge samenwerking.

Let op: De Zwart wit Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer


Bezieling Verbindingen

Bezieling Verbinding bedrijf

Gebouwen, met andere woorden menselijke scheppingen, zijn niet bezield en bestaan dus uit ‘dode’ materie. Dode materie onttrekt - vanuit een herinnering aan het leven en een daaruit voortkomend verlangen om te leven - levensenergie aan z’n directe omgeving.

Door het bedrijfsgebouw wordt er dus levensenergie aan elke werknemer onttrokken, waardoor die oppervlakkiger en minder alert wordt en het sneller koud heeft.

De Bezieling Verbinding bedrijf ‘bezielt’ het bedrijfsgebouw.
Het bedrijfsgebouw krijgt door de Bezieling Verbinding bedrijf als het ware een eigen, blijvende bezielende ‘behandeling’.

Lees meer

Bezieling Verbinding auto

Auto’s, met andere woorden menselijke scheppingen, zijn niet bezield en bestaan dus uit ‘dode’ materie. Dode materie onttrekt - vanuit een herinnering aan het leven en een daaruit voortkomend verlangen om te leven - levensenergie aan z’n directe omgeving.

Door je auto wordt er dus levensenergie aan je onttrokken, waardoor je onder andere minder alert wordt en sneller vermoeid raakt.

De Bezieling Verbinding auto ‘bezielt’ jouw auto. Jouw auto krijgt door de Bezieling Verbinding auto als het ware een eigen, blijvende bezielende ‘behandeling’.
Lees meer


Doel Verbindingen

Resultaat Verbinding

De Resultaat Verbinding is één van de drie Doel Verbindingen die speciaal bedoeld zijn om projecten, specifieke doelen die gesteld zijn, zo goed mogelijk te laten verlopen.

Met de Resultaat Verbinding kan de doelstelling van een project zo goed mogelijk bereikt worden.
Lees meer

Helderheid Verbinding

De Helderheid Verbinding is één van de drie Doel Verbindingen die speciaal bedoeld zijn om projecten, specifieke doelen die gesteld zijn, zo goed mogelijk te laten verlopen.

Met de Helderheid Verbinding kun je meer inspiratie krijgen om creatie(s) zo goed mogelijk overeen te laten komen met de de achterliggende intentie.
Lees meer

Harmonie Verbinding

De Harmonie Verbinding is één van de drie Doel Verbindingen die speciaal bedoeld zijn om projecten, specifieke doelen die je gesteld hebt, zo goed mogelijk te laten verlopen.

De Harmonie Verbinding kan helpen om de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke zo harmonieus mogelijk te laten zijn binnen het project waarvoor de Harmonie Verbinding is aangevraagd.
Lees meer

Waakhond Verbinding

De Waakhond Verbinding beschermt jouw eigendommen tegen diefstal en beschadiging door (kwaadwillende) anderen.

Kosmische dag engelen bewaken jouw bezittingen, (huur)woning en/of bedrijf waarvoor jij de Waakhond Verbinding hebt aangevraagd. Je ontvangt dus een energetische bescherming voor jouw bezit, woning of bedrijf.

Lees meer


Hulp Verbindingen

Natuur Gelijkheid Verbinding

Je kunt als bedrijf op energieniveau de mate waarin jij van de natuur gebruik maakt energetisch aan de natuur terug schenken.

Let op: De Natuur Gelijkheid Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer


Talent Verbindingen

Complimenten Verbinding

De Complimenten Verbinding bevordert bij werknemers hun plezier in het werk en zal ook de positieve output ten goede komen.

Let op: De Complimenten Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Eigen kleur Verbinding

De Eigen kleur Verbinding helpt het bedrijf om zich beter te profileren in de markt, om het bedrijf zich duidelijker te laten onderscheiden van de concurrentie.

Let op: De Eigen kleur Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Gecomprimeerde tijd Verbinding

Met behulp van de Gecomprimeerde tijd Verbinding leer je om meer te doen in dezelfde tijd.
Je krijgt dus het vermogen om meer te realiseren in de tijd die tot jouw beschikking staat.

Let op: De Gecomprimeerde tijd Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer

Gevoelswereld Verbinding

De Gevoelswereld Verbinding stimuleert werknemers om hun gevoelsmatige aspecten meer in te zetten voor het werk. Hierdoor kan het creatieve vermogen van werknemers duidelijk toenemen.

Let op: De Gevoelswereld Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer

Groene vinger Verbinding

De Groene vinger Verbinding verdiept de intuïtieve vermogens van werknemers, waardoor betere ideeën kunnen ontstaan en zij beter op de markt kunnen inspelen.

Let op: De Groene vinger Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer

Helder hoofd Verbinding

De Helder hoofd Verbinding bevordert bij werknemers hun helderheid en vermindert spanning in het hoofd. Hierdoor zal de positieve output van werknemers toenemen.

Let op: De Helder hoofd Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Hemels voelen Verbinding

De Hemels voelen Verbinding bevordert bij werknemers hun innovatieve en intuïtieve kwaliteiten. Gaten in de markt zullen daardoor eerder ontdekt worden.


Let op: De Hemels voelen Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Muziek Verbinding

De Muziek Verbinding bevordert bij werknemers hun concentratievermogen en plezier in het werk.


Let op:
De Muziek Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer

Ontwikkelingspad Verbinding

De Ontwikkelingspad Verbinding bevordert bij werknemers hun werk gerelateerde ontwikkeling, wat de doelstellingen van het bedrijf ten goede komt.

Let op: De Ontwikkelingspad Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Parallel Verbinding

De Parallel Verbinding bevordert bij werknemers het gebruik van hun intuïtie en kan ook tot unieke en innovatieve ideeën leiden.

Let op: De Parallel Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Rust Verbinding

De Rust Verbinding helpt om stress bij werknemers zoveel mogelijk te voorkomen. Vanuit innerlijke rust ontstaan ook de beste werkprestaties.

Let op: De Rust Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Sfeer Verbinding

De Sfeer Verbinding bevordert de juiste werksfeer. Een goede werksfeer werkt motiverend en prestatie verhogend op de werknemers.

Let op: De Sfeer Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Talen Verbinding

De Talen Verbinding heeft een positieve werking op de geestelijke opnamecapaciteit van werknemers en dat komt het werk altijd ten goede.

Let op: De Talen Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Tijd Verbinding

De Tijd Verbinding helpt werknemers om beter om te gaan met werkdruk en deadlines. Planningen kunnen daardoor beter gerealiseerd worden.

Let op: De Tijd Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer

Versleutel Verbinding

Door de Versleutel Verbinding kan elke werknemer gecodeerde informatie beter onthouden, waardoor er minder fouten zullen ontstaan. Werknemers zullen minder snel vermoeid raken en het ziekteverzuim kan zelfs afnemen.

Let op: De Versleutel Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
Lees meer

Werkdruk-vrije tijd Verbinding

De Werkdruk-vrije tijd Verbinding creëert een rust in het bedrijf. Deze ‘rust’ leidt er niet toe dat er minder gepresteerd gaat worden, maar heeft wel een positieve invloed op de kwaliteit van het werk.


Let op: De Werkdruk-vrije tijd Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Zelfbesturing Verbinding

De Zelfbesturing Verbinding bevordert bij werknemers hun doelgerichtheid, waardoor de effectieve output van de werknemers groter wordt.

Let op: De Zelfbesturing Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer

Zonlicht Verbinding

De Zonlicht Verbinding laadt werknemers op, waardoor zij langer geconcentreerd en alert hun werk kunnen doen. Door de Zonlicht Verbinding zullen er ook minder fouten gemaakt worden.

Let op: De Zonlicht Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Lees meer