Draadloze maatschappij
koppelt ons los van ons voelen

Op YouTube staat een interessante opname van een interview met Dr. Doepp, waarin hij onder andere aangeeft dat elektromagnetische straling er de oorzaak van is dat er geen communicatie meer optreedt tussen onze linker en rechter hersenhelft, met andere woorden: er geen contact meer is tussen ons denken en voelen.

Het voelen gaat door de ontkoppeling van beide hersenhelften tot ons onderbewuste behoren met als gevolg het ethische en morele verval dat steeds duidelijker wordt in deze maatschappij.

Dr. Doepp is medeoprichter en zit in het bestuur van de Duitse Vereniging van ‘Energy and Information Medicine'. Dit interview is gemaakt naar aanleiding de publicatie van zijn boek ‘Energie und Kosmos'.

Bevestiging van proef met aurafotografie

Het bovenstaande komt exact overeen met de interpretatie van een proef die in de jaren negentig in samenwerking met het Wholism Project met aurafotografie is gedaan.
Een aurafotograaf had zijn huis met Benzoliet, de voorloper van de Neutralisatie Verbinding huis, geneutraliseerd.


Voor deze proef heeft hij drie weken de neutralisatie weggehaald en heeft toen de linker aurafoto van zichzelf gemaakt. Hier volgt een deel van zijn interpretatie van deze aurafoto: 'Verder is het duidelijk dat de energie in twee delen, links en rechts, is verdeeld wat betekent dat er een scheiding is tussen voelen en denken'.


Meteen na het nemen van deze eerste aurafoto heeft hij de neutralisatie weer aangebracht en heeft hij twee gram Ozaliet, de voorloper van de Vitalisatie Verbinding, ingenomen en houdt hij een potje Ozaliet vast.

Een kwartier later heeft hij een tweede aurafoto van zichzelf gemaakt. Deze foto gaf aan: 'Er is weer eenheid en harmonie tussen het voelen en het denken. Het wit boven en rond het hoofd geeft aan dat er een grote mate van helderheid is ontstaan. De blauwe kleur duidt erop dat er in plaats van verwarring: ruimte, rust en vrijheid is gekomen'.


De uitslag van deze proef komt overeen met de ervaring die wij in de laatste vijftien jaar met onze producten hebben opgedaan. Mensen worden door het gebruik onder andere liefdevoller en gewetensvoller.
Lees meer over de boeiende inzichten opgedaan met aurafotografie

Ouderschap en omgevingsstraling

De gevolgen van omgevingsstraling zijn ook terug te zien aan de wijze waarop veel ouders met hun kinderen omgaan.
Lees meer: Ouderschap en omgevingsstraling