Identificatie behandeling

Door de Identificatie behandeling kun je jouw ‘actieve’ identificaties loslaten.

Bij een identificatie probleem heb je zo’n behoefte om je met een thema of een eigenschap te identificeren, dat je dit thema of deze eigenschap op een van je kinderen projecteert.
Het is ook mogelijk dat je je identificatie richt op bijvoorbeeld een huisdier of op een bepaalde leeftijd van jezelf.

Door jezelf zo sterk met een bepaald aspect of een bepaalde eigenschap te identificeren, rem je de ontwikkeling van zowel jezelf als het kind waarop je deze eigenschap projecteert, door de beperking en inkadering die deze identificatie met zich mee brengt.

Als jouw ouder zich met jou identificeert, kun je je als kind duidelijk geremd voelen in je eigen ontwikkeling.
Is in deze situatie jouw ouder niet bereid om de Identificatie behandeling te ontvangen, dan kun jij als (volwassen) kind de aangrijpingspunten voor identificatie in jezelf oplossen met behulp van de Identificatie behandeling.

Symbiose ouder en kind

Als je je als ouder met je kind identificeert zal jouw kind zich op zijn of haar beurt ook verregaand met dit thema of deze eigenschap identificeren. Zo ontstaat er een vorm van symbiose. Je hebt elkaar nodig voor een wederzijdse bevestiging van je identiteit.

Door deze identiteitsverstrengeling is het moeilijk voor het kind om de ouder los te laten en zich vrij te ontplooien. Ook voor de ouder, die het gevoel van eigenwaarde aan deze identificatie ontleent, werkt deze remmend op de persoonlijke ontwikkeling.

Bij een identificatie probleem blijf je je met deze thema’s of eigenschappen identificeren, terwijl de onderliggende stukken al opgelost kunnen zijn.
Door de Identificatie behandeling kun je dit patroon loslaten en kunnen zowel jij als je kind je in grotere vrijheid ontwikkelen.

Als je jezelf in deze omschrijving herkent terwijl je geen kinderen hebt, dan kunnen we samen met jou invoelen of een Identificatie behandeling voor jou zinvol is.

Gezonde identificatie

Het is volkomen normaal en goed dat een kind zich met een of beide ouders identificeert waarbij de ouder als voorbeeld fungeert. De identificatie moet alleen niet van de ouder uitgaan.

De verstrengeling van de identiteit van ouder en kind

Een identificatie probleem gaat altijd van de ouder uit. Hierbij projecteer je als ouder je eigen identificaties onbewust op je kind. Het gaat om thema’s en eigenschappen die een zichtbare rol in je leven spelen en voor jou een essentieel deel van je identiteit vormen.


Omdat dit identificatie probleem lang niet altijd een rol speelt, is deze behandeling niet nodig voor iedere ouder-kind relatie.

Aangrijpingspunten in het kind

De identificatie gaat primair uit van de ouder, maar kan alleen plaatsvinden als jij als kind daarvoor aangrijpingspunten in jezelf hebt.

Als je als kind de Identificatie behandeling ontvangt, verdwijnt het identificatie-probleem niet bij je vader of moeder, maar los je hiermee de aangrijpingspunten in jezelf op, waardoor je ouder zich niet meer met jou kan identificeren.


Na de uitwerking van de Identificatie behandeling zal je ouder dan ook het gevoel krijgen dat je een zelfstandig persoon bent die zijn of haar eigen weg gaat.

Drie niveaus


De Identificatie behandeling kun je op drie niveaus ontvangen, het eenheidsniveau, het wezensniveau of het zielenniveau.

Je ontvangt de Identificatie behandeling op het niveau waar jouw identificatieprobleem oorspronkelijk is ontstaan:

  • Als jouw identificatieprobleem op eenheidsniveau is ontstaan, manifesteert ditzelfde probleem zich ook op wezensniveau en op zielsniveau. Door het probleem op eenheidsniveau op te lossen, lost het zich ook op wezens- en zielsniveau op.
  • Als jouw probleem op wezensniveau is ontstaan, manifesteert het zich ook op zielsniveau. De Identificatie behandeling op wezensniveau, lost jouw probleem dan op beide niveaus op.
  • Als jouw identificatieprobleem op zielsniveau is ontstaan, dan heb je dit probleem alleen op zielsniveau.


Omdat op elk niveau maximaal één identificatieprobleem kan ontstaan, heb je in theorie maximaal drie Identificatie behandelingen nodig. Als er meer dan één behandeling nodig is, is dat een uitzonderingsgeval.

In de praktijk blijkt dat deze behandeling vrijwel altijd alleen op het eenheidsniveau gegeven moet worden en dat het probleem zelden tot nooit op het wezens- of zielenniveau is ontstaan. 
Mocht de behandeling op een ander niveau dan het eenheidsniveau plaats moeten vinden dan laten we je dat van te voren weten.

Meer informatie over deze niveaus vind je in het artikel ‘Zes creatieniveaus’.

Traject

De Identificatie behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Identificatie behandeling bedraagt € 70,- per niveau.


Een ervaring
 

Heb er weer zin in

‘Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik heb weer energie en heb er weer zin in, ik ben nu een vrouw aan het helpen die wil gaan scheiden, ik ben weer nuttig voor iemand, dat heb ik zo lang gemist.’