Identificatie behandeling

Door de Identificatie behandeling kun je jouw ‘actieve’ identificaties loslaten.

Bij een identificatie probleem heb je zo’n behoefte om je met een thema of een eigenschap te identificeren, dat je dit thema of deze eigenschap op een van je kinderen projecteert.
Het is ook mogelijk dat je je identificatie richt op bijvoorbeeld een huisdier of op een bepaalde leeftijd van jezelf.

Door jezelf zo sterk met een bepaald aspect of een bepaalde eigenschap te identificeren, rem je de ontwikkeling van zowel jezelf als het kind waarop je deze eigenschap projecteert, door de beperking en inkadering die deze identificatie met zich mee brengt.

Als jouw ouder zich met jou identificeert, kun je je als kind duidelijk geremd voelen in je eigen ontwikkeling.
Is in deze situatie jouw ouder niet bereid om de Identificatie behandeling te ontvangen, dan kun jij als (volwassen) kind de aangrijpingspunten voor identificatie in jezelf oplossen met behulp van de Identificatie behandeling.

Symbiose ouder en kind

Als je je als ouder met je kind identificeert zal jouw kind zich op zijn of haar beurt ook verregaand met dit thema of deze eigenschap identificeren. Zo ontstaat er een vorm van symbiose. Je hebt elkaar nodig voor een wederzijdse bevestiging van je identiteit.

Door deze identiteitsverstrengeling is het moeilijk voor het kind om de ouder los te laten en zich vrij te ontplooien. Ook voor de ouder, die het gevoel van eigenwaarde aan deze identificatie ontleent, werkt deze remmend op de persoonlijke ontwikkeling.

Bij een identificatie probleem blijf je je met deze thema’s of eigenschappen identificeren, terwijl de onderliggende stukken al opgelost kunnen zijn.
Door de Identificatie behandeling kun je dit patroon loslaten en kunnen zowel jij als je kind je in grotere vrijheid ontwikkelen.

Als je jezelf in deze omschrijving herkent terwijl je geen kinderen hebt, dan kunnen we samen met jou invoelen of een Identificatie behandeling voor jou zinvol is.

Gezonde identificatie

Het is volkomen normaal en goed dat een kind zich met een of beide ouders identificeert waarbij de ouder als voorbeeld fungeert. De identificatie moet alleen niet van de ouder uitgaan.

De Identificatie behandeling en de Spiegel (Patroon) behandeling en Transmutatie Channeling

De overeenkomst tussen deze behandelingen is de wisselwerking tussen jou en je kind. Daarnaast zijn er een aantal duidelijke verschillen.

De spiegeling van de ouder door het kind

Je kind spiegelt jou, om je bewust te maken van een stuk in jou, dat gezien wil worden. Het is een deel van jezelf waar je je niet van bewust bent. Dit spiegelen gaat primair van het kind uit.

Omdat ieder kind zijn ouders spiegelt, zijn de Spiegel behandeling of de Spiegel Transmutatie Channelingen altijd van belang om de relatie tussen ouder en kind weer vrij te maken.

Als je volwassen bent, zijn de punten waarin je je eigen ouders spiegelt, vaak beperkende patronen geworden. Hiervoor kunnen de Spiegel Patroon behandeling of de Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen een oplossing bieden.

De verstrengeling van de identiteit van ouder en kind

Een identificatie probleem gaat altijd van de ouder uit. Hierbij projecteer je als ouder je eigen identificaties onbewust op je kind. Het gaat om thema’s en eigenschappen die een zichtbare rol in je leven spelen en voor jou een essentieel deel van je identiteit vormen.
Omdat dit identificatie probleem lang niet altijd een rol speelt, is deze behandeling niet nodig voor iedere ouder-kind relatie.

Aangrijpingspunten in het kind

De identificatie gaat primair uit van de ouder, maar kan alleen plaatsvinden als jij als kind daarvoor aangrijpingspunten in jezelf hebt.

Als je als kind de Identificatie behandeling ontvangt, verdwijnt het identificatie-probleem niet bij je vader of moeder, maar los je hiermee de aangrijpingspunten in jezelf op, waardoor je ouder zich niet meer met jou kan identificeren.
Na de uitwerking van de Identificatie behandeling zal je ouder dan ook het gevoel krijgen dat je een zelfstandig persoon bent die zijn of haar eigen weg gaat.

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:

en

van het Wholism Project.

Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.

De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Drie niveaus


De Identificatie behandeling kun je op drie niveaus ontvangen, het eenheidsniveau, het wezensniveau of het zielenniveau.

Je ontvangt de Identificatie behandeling op het niveau waar jouw identificatieprobleem oorspronkelijk is ontstaan:

  • Als jouw identificatieprobleem op eenheidsniveau is ontstaan, manifesteert ditzelfde probleem zich ook op wezensniveau en op zielsniveau. Door het probleem op eenheidsniveau op te lossen, lost het zich ook op wezens- en zielsniveau op.
  • Als jouw probleem op wezensniveau is ontstaan, manifesteert het zich ook op zielsniveau. De Identificatie behandeling op wezensniveau, lost jouw probleem dan op beide niveaus op.
  • Als jouw identificatieprobleem op zielsniveau is ontstaan, dan heb je dit probleem alleen op zielsniveau.


Omdat op elk niveau maximaal één identificatieprobleem kan ontstaan, heb je in theorie maximaal drie Identificatie behandelingen nodig. Als er meer dan één behandeling nodig is, is dat een uitzonderingsgeval.

In de praktijk blijkt dat deze behandeling vrijwel altijd alleen op het eenheidsniveau gegeven moet worden en dat het probleem zelden tot nooit op het wezens- of zielenniveau is ontstaan. 
Mocht de behandeling op een ander niveau dan het eenheidsniveau plaats moeten vinden dan laten we je dat van te voren weten.

Meer informatie over deze niveaus vind je in het artikel ‘Zes creatieniveaus’.

Volgorde

Als je een identificatie probleem op een of meerdere van deze niveaus hebt, is het het beste om de Identificatie behandeling te ontvangen nadat de integratietijd van de ontwikkelingsbehandeling op dat niveau voorbij is.

Voorzover van toepassing is de beste volgorde dus:                              

Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling Identificatie behandeling op zielsniveau
Goddelijke Wezensheling  Identificatie behandeling op wezensniveau
Goddelijke Verbindingsimpuls Identificatie behandeling op eenheidsniveau


Ook is het mogelijk de Identificatie behandeling te ontvangen zonder een voorafgaande ontwikkelingsbehandeling ontvangen te hebben.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De Identificatie behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.


Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. Zij  werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Identificatie behandeling is zes maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl
Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

€ 60,- per niveau


Een ervaring
 

Heb er weer zin in

‘Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik heb weer energie en heb er weer zin in, ik ben nu een vrouw aan het helpen die wil gaan scheiden, ik ben weer nuttig voor iemand, dat heb ik zo lang gemist.’