Goddelijk Licht behandeling

De Goddelijk Licht behandeling is er speciaal op gericht om mensen met goedaardige en kwaadaardige tumoren te helpen.

De ziekte kanker onderscheidt zich op één punt van alle andere ziekten.
Bij kankercellen onttrekt de celgroei zich aan het centrale besturingssysteem van het lichaam, waardoor er celwoekering ontstaat.

Zoals bij alle ziekten is er een specifieke geestelijke achtergrond voor kanker.
De geestelijke processen die geleid hebben tot het ontstaan van kanker vertonen daarom  overeenkomsten met het gedrag van de tumor.

De Goddelijk Licht behandeling helpt om in omgekeerde richting door alle geestelijke processen te gaan die de kanker hebben laten ontstaan.
Eerste ervaringen laten zien dat de tumoren slinken naarmate dit proces vordert.

De Goddelijk Licht behandeling is ook belangrijk voor mensen bij wie een tumor verwijderd is door middel van een operatie, bestraling en/of chemotherapie. 

De kans dat een tumor opnieuw ontstaat, kan sterk gereduceerd worden door de geestelijke achtergrond van de kanker met de Goddelijk Licht behandeling op te lossen.

Geestelijke achtergrond van kanker

De geestelijke achtergrond van het ontstaan van tumoren heeft te maken met het wilsaspect.

In de homeopathie worden drie ziekteoorzaken onderscheiden. Het ‘foutieve’ denken, voelen en willen. Deze drie geestelijke achtergronden van ziekten leiden tot verschillende soorten aandoeningen.

De drie geestelijke achtergronden van ziekten leiden onder andere tot:

  • angsten bij het ‘foutieve’ denken
  • overcompensatie van angsten bij het ‘foutieve’ voelen *
  • het niet meer respecteren van natuurlijke grenzen bij het ‘foutieve’ willen
     
*** Je overcompenseert je angst, als je deze angst overschreeuwt en doet alsof je juist stoer bent


Om ze niet meer te hoeven voelen, kunnen diepe trauma’s ontkend worden. Je drukt ze dan weg met je wil. Hele sterke en langdurige ontkenning kan ertoe leiden dat een deel van jou zich ‘afsplitst’.

Door deze ‘afsplitsing’ valt dit deel dan niet meer onder het centrale besturingssysteem van het lichaam. Het gaat daarom een ‘eigen’ leven leiden. 

Zo ontstaat een autonoom deel in het lichaam waarbij de kankercellen kunnen gaan woekeren.

Het centrale besturingssysteem

Wat is het centrale besturingssysteem van het lichaam? Het centrale besturingssysteem wordt gevormd door ons etherlichaam, één van de vier lichamen van je aura.

Je aura functioneert als een blauwdruk, te vergelijken met een ‘bouwtekening’ die alle informatie bevat voor de opbouw van je lichaam, je denken, voelen en willen.

Het etherlichaam vormt de blauwdruk van ons lichaam. Als je bijvoorbeeld een wond hebt dan zal de ‘bouwtekening’ in het etherlichaam het genezingsproces zo reguleren, dat de wond zo mooi mogelijk geneest.

De weg terug

Het genezingsproces van kanker moet dus als doel hebben om het autonome deel, dat ontstaan is door de krachtige en langdurige ontkenning van jouw problematiek, weer onder het centrale besturingssysteem van jouw lichaam te brengen.

Dat kan alleen door de geestelijke problematiek die de achtergrond vormt van het ontstaan van kanker stap voor stap weer op te lossen.
Je gaat dan als het ware de weg weer terug.

Het is de bedoeling van het leven om het aan te gaan. Je gaat onder andere het leven aan door alles te verwerken wat zich in jouw leven voordoet.

Als je een geestelijke problematiek van jezelf ontkent, ga je op dat punt het leven niet aan.
Je neemt dan een voor jou onjuiste keuze. Je zou dan ook kunnen zeggen dat je een onjuiste afslag neemt. 

Heb je een levensinstelling waarbij je jouw gevoelens liever niet voelt, dan neem je om die reden vaker een onjuiste afslag en wijk je zo steeds verder van je levenspad af.

De Goddelijke Licht behandeling bevat als het ware een ‘routebeschrijving’ om de weg terug weer te kunnen vinden.

Deze routebeschrijving helpt je om weer terug te gaan naar het punt waar je ooit ‘onjuist’ bent afgeslagen. Als je ooit onjuist bent afgeslagen en je bent vervolgens door een tunnel gereden of door een diepe plas, dan kom je deze tunnel of diepe plas op de terugweg ook weer tegen.

Met andere woorden, als je na jouw ‘verkeerde’ afslag bepaalde pijnen of angsten hebt ervaren, dan kun je die oude gevoelens in de ontwikkelingsperiode na de behandeling ook weer kort ervaren. Dit is de manier om deze gevoelens alsnog te verwerken.

Motivatie

Het is niet gemakkelijk om alle diepe gevoelens die je ooit ontkend hebt, weer te moeten voelen en te doorleven. Toch is het de weg die tot echte genezing kan leiden.

Jouw motivatie om dit proces met jezelf aan te gaan is essentieel.
De Goddelijk Licht behandeling wijst jou de juiste terugweg en je hebt jouw motivatie nodig om deze terugweg te gaan.
Jouw motivatie is dus net zo belangrijk als de Goddelijk Licht behandeling.

Je zult op deze terugweg veel oud verdriet en pijnen tegenkomen, waarbij je de ene keer bewust zult worden waar dit verdriet of deze pijn mee te maken heeft en een andere keer ga je er gewoon doorheen zonder dat je je van de oorzaak bewust wordt.

Hoewel het prettig kan voelen om te weten door welk verdriet of welke pijn je aan het gaan bent, is het voor het proces alleen maar essentieel om er doorheen te gaan en is de bewustwording wat de oorzaak is geweest van het verdriet of de pijn niet belangrijk.

De Goddelijk Licht behandeling brengt je op deze wijze steeds dichter bij jezelf, je voelt gaandeweg dat delen van jezelf die je ooit ontkend, weggedrukt hebt, weer bij jou komen.
Dit is een proces waar in je je steeds meer compleet en 'heel' gaat voelen.

Einddoel-demo bij behandelingen

Bij de meeste behandelingen is standaard een 'demo' toegevoegd, waardoor je gedurende de gehele uitwerkingstijd van de behandeling onbewust in contact blijft met het positieve eindresultaat van de behandeling.
Aan de Goddelijk Licht behandeling is ook een Einddoel-demo toegevoegd.

Door je bewust op de Einddoel-demo van de Goddelijk Licht behandeling te richten, kun je contact maken met het positieve eindresultaat van deze behandeling.

Zo kun je jezelf helpen om beter door de ontwikkelingen van de Goddelijk Licht behandeling te gaan. Elke keer dat je je op het einddoel van deze behandeling richt, voelt jouw systeem welke volgende ontwikkeling nodig is om het eindresultaat te kunnen bereiken.

Bij de Goddelijk Licht behandeling is het heel belangrijk om je regelmatig op het positieve eindresultaat re richten.
Ons advies is om dat elke keer opnieuw te doen als je voelt dat je door een volgende ontwikkeling van de Goddelijk Licht behandeling bent gegaan.

Als je je er niet bewust van bent of je door een volgende ontwikkeling van de Goddelijk Licht behandeling gaat, dan zouden we je aanraden om tenminste éénmaal per week je op het positieve eindresultaat van de Goddelijk Licht behandeling te richten.

Goddelijk Licht behandeling preventief ontvangen
Als er bij jou geen kanker geconstateerd is, maar je hebt de Goddelijk Licht behandeling preventief ontvangen bijvoorbeeld omdat er kanker in jouw familie voorkomt, dan is het niet nodig om je gedurende langere tijd éénmaal per week op het positieve eindresultaat van de Goddelijk Licht behandeling te richten.

Het is wel zinvol om je een aantal keren met tussenpozen van een week op het positieve eindresultaat van de Goddelijk Licht behandeling te richten. Mocht je bepaalde ontwikkelingen van de Goddelijk Licht behandeling nog niet zijn aangegaan, dan heeft je systeem de mogelijkheid die alsnog aan te gaan.

Lees meer: Einddoel-demo bij behandelingen

Geestelijke oorzaak op één van de hogere niveaus

De Goddelijk Licht behandeling vindt altijd plaats op het zielenniveau.
Het is mogelijk dat de diepste geestelijke oorzaak van het ontstaan van de tumor op één van de hogere niveaus ligt.

Als dat het geval is dan kan deze geestelijke achtergrond opgelost worden met behulp van een Transmutatie Channeling.

Deze Transmutatie Channeling wordt dan meestal vóór de Goddelijk Licht behandeling gedaan.

Combinatie met chemotherapie en medische bestraling

Het is mogelijk om de Goddelijk Licht behandeling te combineren met chemotherapie en bestraling.

Vanzelfsprekend ben jij, als cliënt, de enige die deze beslissing kan nemen.
Wel vertraagt deze combinatie het proces van de Goddelijk Licht behandeling.

Tumor al verwijderd

De Goddelijk Licht behandeling is ook belangrijk als een tumor verwijderd is en je door de artsen weer gezond bent verklaard.

Weliswaar zijn er lichamelijk dan geen problemen meer te constateren, maar door het verwijderen van de tumor is de geestelijke achtergrond niet opgelost. Daardoor kunnen na verloop van tijd zich weer nieuwe tumoren ontwikkelen.

Door met behulp van de Goddelijk Licht behandeling de geestelijke achtergrond van het ontstaan van de tumoren op te lossen, wordt de kans op het opnieuw ontstaan van een tumor geminimaliseerd.

E-mail begeleiding

Na ontvangst van de behandeling geven wij, Bas en Maria, e-mail begeleiding als je dat nodig hebt.
Deze begeleiding geven we bij iedere behandeling, maar bij de Goddelijk Licht behandeling kan dit extra belangrijk zijn voor jouw motivatie om door te gaan.

Ondersteunende werking Zuurstof behandeling

De Zuurstof behandeling werkt ondersteunend op de Goddelijk Licht behandeling.
Zuurstofrijke cellen helpen kanker te voorkomen en een voorstadium van kanker te genezen.

Een gebrek aan zuurstof leidt volgens Nobelprijs winnaar Otto Warburg (http://www.uitdaging.net/gezond/kanker_behandeling_voeding.html) eerder tot het ontstaan van kanker.
Een onderzoek van Prof. Diether Lambrechts en Dr. Bernard Thienpont (VIB-KU Leuven), gepubliceerd in het wetenschappelijke vaktijdschrift Nature (http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature19081.html 2016), heeft ook aangetoond dat een betere zuurstoftoevoer naar tumoren de woekerende cellen minder vatbaar maakt voor groei.

Zuurstof staat primair voor leven. Zuurstof hebben we het meest nodig om te overleven. 
We kunnen weken zonder eten overleven, slechts enkele dagen zonder water en slechts een aantal minuten zonder zuurstof.

De geestelijke achtergrond van kanker is het ontkennen van diepe trauma’s. In dit proces druk je deze trauma’s dan weg met je wil. Heel sterke en langdurige ontkenning kan ertoe leiden dat een deel van jou zich ‘afsplitst’.
Je bant het trauma dan als het ware uit jouw leven, waardoor het niet anders kan dan een eigen leven gaan leiden.

Door het diepe trauma uit jouw leven te bannen, plaats je het buiten je leven en wordt het daardoor ook, als het ware, niet meer van voldoende 'zuurstof' voorzien. Dat komt overeen met de constatering uit wetenschappelijk onderzoek dat in kankerweefsel relatief weinig zuurstof aanwezig is.

Lees meer: Zuurstof behandeling

Niveaus

De Goddelijk Licht behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Goddelijk Licht behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.

De Goddelijk Licht behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.

De uitwerkingstijd van de Goddelijk Licht behandeling is onbepaald. De uitwerking duurt net zo lang als jij nodig hebt om alle verdriet en pijn die je verdrongen hebt alsnog te doorleven.

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.


Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl


Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Goddelijk Licht behandeling is € 240,-.