Begrensde identiteit behandeling

Iedereen heeft een eigen identiteit. Jouw identiteit bepaalt wat jij als 'eigen' aanvoelt en wat niet. 
Je hebt naar alle waarschijnlijkheid het gevoel dat je 'zelf' je eigen identiteit bepaalt en dat die is ontstaan vanuit jouw persoonlijkheid. Toch is dat niet zo.

Op zielenniveau hebben jouw ouders jouw identiteit bepaald. Dat proces vindt plaats vanaf de conceptie tot het moment dat jouw fontanel zich volledig gesloten heeft.
Elk kind krijgt daarbij een andere identiteit.

Jouw identiteit geeft jou het gevoel: 'dit ben ik, dit behoort tot mijn eigen wereld en al het andere staat buiten mij, is mij eigenlijk vreemd'. 


Deze begrenzing maakt het mogelijk om de strijd aan te gaan met alles wat ons ‘vreemd’ is.
Zo hebben we elkaar tijdens de kosmische nacht verzwakt. Het Hogere doel daarvan was ons trillingsgetal te verlagen, zodat we ons steeds verder met de materie konden verbinden.

Discriminatie, patriottisme, oorlogen, stamvorming, het familiegevoel, pesten op school, komen allemaal voort uit het onderscheid tussen wat we als ‘eigen’ en als ‘vreemd’ beschouwen.

De Begrensde identiteit behandeling lost deze begrenzing op waardoor wij ons meer één met Al kunnen voelen.

Gevoel van veiligheid en bescherming

De begrenzing van onze identiteit gaf ons in de kosmische nacht een gevoel van veiligheid en bescherming.

We misten dit gevoel van veiligheid en bescherming omdat we ons in de kosmische nacht van het Licht af bewogen en ons richting het donker, het onbekende ontwikkelden.

We waren om deze reden ook afgesneden van het gevoelsmatige contact met het Goddelijke.
 
Zonder de begrenzing van jouw identiteit zou je de Aarde in de kosmische nacht dus als onmetelijk groot en unheimisch ervaren hebben. Je zou geen omhulling en veiligheid hebben gevoeld en daardoor zou je je dus volkomen verloren hebben gevoeld.

Eigen en vreemd

We konden ons in de kosmische nacht alleen gevoelsmatig verbinden met alles wat ‘eigen’ voelde. Alleen dat wat eigen voelde, behoorde tot onze eigen wereld.

Alles waar we ons verwant mee voelden, behoorde tot onze eigen wereld. Alles daarbuiten gaf het gevoel ‘vreemd’ te zijn en daarom ook bedreigend.
Onze familie, vrienden, ons werk, onze kinderen, onze interesses, passies en idealen waren 'eigen', behoorden tot onze eigen wereld.


Bepaalde ideeën en zienswijzen adopteerden we als tot onze eigen wereld behorend, terwijl andere ideeën en zienswijzen als ‘vreemd’ werden bestempeld, daar voelden we ons minder verwant mee.

Beschermen en bestrijden

Het onderscheid tussen eigen en vreemd maakte het in de kosmische nacht mogelijk om alles wat je niet als eigen beschouwde, te bestrijden.

Als je dieren als ‘vreemd’ beschouwde, dan kon je dieren slecht behandelen. Je voelde je gevoelsmatig niet werkelijk met hen verbonden.
Als je dieren als ‘eigen’ aanvoelde, was het voor jou onmogelijk om hen pijn te doen. Het voelde dan alsof je jezelf pijn deed.

Het onderscheid tussen eigen en vreemd speelt zich vaak op heel veel verschillende niveaus af. Het huis waar je woont als gezin voelt als een gezamenlijk bezit, maar jouw studeerkamer voelt toch nog meer als van jou zelf.

Indien nodig zul je die ruimte daarom ook verdedigen tegenover de rest van jouw gezin.

De machthebbers op Aarde hebben altijd slim ingespeeld op het onderscheid tussen eigen en vreemd.
Interne verdeeldheid in een land kan opgelost worden door een oorlog met een ander land te beginnen. Onderlinge meningsverschillen worden dan aan de kant gezet, want dan moet er een groter ‘eigen’, jouw eigen land, te vuur en te zwaard verdedigd worden.

Hoe is de begrenzing ontstaan?

De begrenzing van wat jij als ‘eigen’ ervaart, is bepaald op het zielenniveau van je biologische ouders.

Hun zielen bepaalden een ‘identiteit’ door de eigen wereld van elk kind te begrenzen. Hiervoor kozen hun zielen bepaalde aspecten waarvan ze het idee hadden dat die bij de ziel van het kind passen. 

Deze aspecten zijn dus bepaald vanuit de beperkingen en de visie van de zielen van jouw ouders.

Als je geadopteerd wordt op een leeftijd waarop je fontanel nog open is, bepalen de zielen van je adoptief ouders verder wat jij als 'eigen' en 'niet eigen' zult ervaren.

Omdat wat jij als ‘eigen’ ervaart meestal heel anders is dan wat je ouders, broer(s) of zuster(s) als eigen ervaren, voelt het voor jou alsof je zelf bepaalt wat je als eigen ervaart en wat niet.

De functie van de fontanel

Op het hoofd van je baby zitten twee fontanellen: een zacht plekje midden bovenop en een kleiner plekje op het achterhoofd.

Door de fontanellen kan de schedel van de baby zich tijdens de geboorte aanpassen aan de vorm van het geboortekanaal. Verder geven de fontanellen de hersenen van de baby ruimte om te groeien.

De grote fontanel is dichtgegroeid als de baby tussen de 6 maanden en 1,5 jaar oud is en de kleine na ongeveer 8 weken.

De grote fontanel is ook een energetische opening waarmee we heel direct kosmische informatie kunnen ontvangen.
Zolang de grote fontanel nog niet gesloten is, ontvangt de baby kosmische- en zieleninformatie om zich te vormen.

De grootte van de grote fontanel van een pasgeboren baby t.o.v. de rest van het hoofd heeft ongeveer dezelfde verhouding als de verhouding tussen wat je als eigen en vreemd ervaart.

De werking van de Begrensde identiteit behandeling

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we de begrenzing tussen wat je als eigen en vreemd ervaart, weer gaan loslaten.

We kunnen weer een veel directer contact maken met het Goddelijke. Door dit contact voelen we ons veilig en omhuld en is het onderscheid tussen wat je wel en niet als je eigen wereld ervaart niet meer in die mate nodig als in de kosmische nacht.

Door de Begrensde identiteit behandeling kun je de begrenzing tussen wat je als eigen en vreemd ervaart, zoals je die van je ouders hebt meegekregen, gaan loslaten.

Het onderscheid tussen wat je wel en niet als je eigen wereld ervaart, zal door de uitwerking van deze behandeling niet meer tot strijd leiden.
Het zal dan meer de richting uitgaan dat je je in de ander verplaatst in de trant van: ‘goh, voel jij dat zo’ of ‘zie jij dat zo’.

Je zult veel meer open gaan staan voor de hele schepping in al z’n vormen en variaties en je gevoelsmatig er meer mee kunnen verbinden.

Je zult steeds beter onderscheid kunnen voelen tussen het ego en je diepere zelf. Zo kun je gemakkelijker gaan leren herkennen wanneer je bestuurd wordt door je ego.

De oorspronkelijke plaats van de grote fontanel zal door Begrensde identiteit behandeling op celniveau transparanter en doorlatender worden, waardoor je meer kosmische informatie kunt ontvangen.

Het Spirituele ik

Via de grote fontanel ontvangt een baby kosmische informatie en zielen informatie om zich te vormen.
Daarnaast heeft de grote fontanel ook een functie voor het Spirituele ik.

Het Spirituele ik is niet voelbaar in een bepaalde plek in ons lichaam, maar als er een plaats in ons lichaam is, die een relatie heeft met het Spirituele ik, dan is dat de grote fontanel.

Via de grote fontanel zijn we in onze babytijd in staat om informatie van onze Spirituele ik te ontvangen. Na het sluiten van de fontanel ontvangen we deze informatie via de plaats waar de grote fontanel zich bevond.
Je zou onze fontanel dus ook kunnen zien als een antenne voor de informatie van ons Spirituele ik.

Door de Begrensde identiteit behandeling wordt die antenne in ons lichaam zo,
dat de kosmische informatie en de informatie van ons Spirituele ik nog dieper kunnen binnenkomen.

Reacties op de behandeling

De uitwerking van de Begrensde identiteit behandeling kan je tijdelijk een gevoel van verlies van identiteit geven. Uiteindelijk krijg je daar een veel ruimer gevoel voor terug dan het gevoel van je oude identiteit, het oude gevoel van ‘dit is eigen en dat niet’.

Je ego kan gaan protesteren, omdat het ego floreert op het onderscheid 'eigen' en 'vreemd'. Het ego projecteert graag op de buitenwereld en gaat graag de strijd met alles wat als ‘vreemd’ aanvoelt aan.
Als je je met alles verbonden kunt voelen, los je daarmee het ego niet op, maar wel een belangrijk aangrijpingspunt voor het ego.

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:

en

van het Wholism Project.

Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.

De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Voor wie?

Iedereen heeft deze behandeling nodig.
Andere behandelingen, zoals het 'legen' van de vier Baskets (een Oneness methode), lossen deze begrensde identiteit problematiek slechts gedeeltelijk op.

Niveau

De Begrensde identiteit behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Traject

De Begrensde identiteit behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Begrensde identiteit behandeling bedraagt € 140,-.