Innerlijke Vereniging Verbinding

Vrouwen komen van Venus en mannen van Mars is een gevleugelde uitspraak, die aangeeft hoever het mannelijke en vrouwelijke uit elkaar liggen en het daarom moeilijk vinden elkaar werkelijk te begrijpen.

Een kosmische nacht spelregel is de reden dat het mannelijke en vrouwelijke zo ver uit elkaar liggen. Het was één van de vele manieren om elkaar te verzwakken met als Hogere doel ons dieper met de materie te verbinden.

Door de Innerlijke Vereniging Verbinding ga je duidelijker voelen dat het mannelijke of het vrouwelijke alleen niet compleet zijn. Je ziet de beperktheid van enerzijds het mannelijke en anderzijds het vrouwelijke en dat ze pas compleet zijn in een vereniging.

De Innerlijke Vereniging Verbinding laat het hartchakra op een kosmische dag wijze functioneren en daardoor ontstaat deze innerlijke vereniging.

Meer inzicht in jezelf en in het andere geslacht

De Innerlijke Vereniging Verbinding geeft je meer inzicht in het andere geslacht.
Als man krijg je meer inzicht in het vrouwelijke en je eigen innerlijke vrouw en als vrouw krijg je meer inzicht in het mannelijke en jouw eigen innerlijke man.

Daarnaast kun je door de Innerlijke Vereniging Verbinding als vrouw beter over het 'vrouw zijn' heen kijken en als man beter over het 'man zijn' heen kijken. 
Je gaat als het ware de 'blinde vlekken' van jouw innerlijke man en jouw innerlijke vrouw herkennen.
Je kunt als vrouw bijvoorbeeld beter het ‘kritische’ van het vrouwelijke naar het mannelijke gaan herkennen en als man het denigrerende naar het vrouwelijke.

Verlammende werking

Het vrouwelijke is meer op het Hemelse en het mannelijke meer op het Aardse gericht. Het is het verschil tussen het 'zijn' en het 'doen'.

Omdat het mannelijke meer op het Aarde was gericht, was het mannelijke logischerwijs ook meer op de Aardse problematiek gericht dan het vrouwelijke.

In de kosmische nacht moesten we ons trillingsgetal verlagen met als doel dat we ons meer met de materie zouden gaan verbinden.
Om dit doel te kunnen verwezenlijken was de Aardse problematiek in de kosmische nacht vaak bijzonder zwaar.

Het vrouwelijke had de mogelijkheid zich van de Aardse problematiek te distantiëren door zich op het Hemelse te richten. Begrijpelijk voelde het mannelijke zich daardoor in de steek gelaten.

Het mannelijke voelde pijn omdat het vrouwelijke vaak niet achter hem stond in de kosmische nacht. Omdat zij voor het mannelijke de verbinding met het Goddelijke vertegenwoordigt, kreeg hij daardoor ook het gevoel dat het Goddelijke niet meer achter hem stond en hem niet ondersteunde, maar afviel en in de steek liet.

Dit werkte verlammend op het mannelijke. Hieruit ontstond boosheid en agressie van het mannelijke naar het vrouwelijke.
Aan de andere kant deed het het vrouwelijke pijn dat, wat zij - verbonden met het Hogere - als de beste oplossing aanvoelde, door het mannelijke achteloos aan de kant werd geschoven.
Zij voelde zich daardoor afgewezen in haar kwaliteiten, wat uiteraard verlammend op haar werkte.

De rollen van het mannelijke en vrouwelijke in de kosmische nacht

Onze opdracht tijdens de kosmische nacht was om ons te verbinden met de materie. 
Daarvoor moesten we ons trillingsgetal verlagen. Dat kon alleen door ons af te keren van het Goddelijke met z’n oneindig hoge trillingsgetal.
Symbolisch keer je dan het Goddelijke, het Licht de rug toe en ga je het donker in.

Het zou onze opdracht in de kosmische nacht onmogelijk hebben gemaakt als we werkelijk met het Goddelijke verbonden konden blijven. Het mannelijke in ons moest daarom de leiding hebben in de kosmische nacht.

Het mannelijke in ons zorgde ervoor dat we de weg het donker in daadwerkelijk konden gaan terwijl het vrouwelijke in ons ervoor zorgde dat de ‘lijn’ met het Goddelijke in takt bleef.

Zo hadden beiden, zowel het mannelijke als het vrouwelijke in ons, een functie in de kosmische nacht. Omdat hun rollen in de kosmische nacht zover uit elkaar lagen, zorgde dit voor verwijdering en innerlijke strijd en dus voor verzwakking en trillingsverlaging.

Door deze trillingsverlaging konden we ons steeds meer met de materie verbinden.

Onderling versterkend

Door de Innerlijke Vereniging Verbinding voelen het mannelijke en het vrouwelijke duidelijk minder als vreemden voor elkaar.

Door zich bewust te worden van de deels onterechte kritiek van de eigen innerlijke vrouw krijgt de innerlijke man meer ruimte voor zijn kwaliteiten om te begeleiden, te leiden en te besturen.

Door op een kosmische dag wijze - in verbinding met het vrouwelijke - te begeleiden, te leiden en te besturen voelt het vrouwelijke zich gezien door het mannelijke en kan zij zich ook weer verder openen voor het mannelijke.

Op zijn beurt voelt het mannelijke zich daardoor meer gezien en beter geleid door het Goddelijke.

Zo ontstaat een onderling versterkende vicieuze cirkel van een zich steeds verder verdiepende samenwerking van het mannelijke en het vrouwelijke.
Het vrouwelijke ondersteunt en omhult de innerlijke man. De innerlijke man beschermt op zijn beurt de innerlijke vrouw en baant voor haar een weg door de ontwikkelingen.

Deze verandering van de relatie tussen de innerlijke man en vrouw heeft uiteraard ook z’n invloed op de uiterlijke relatie tussen man en vrouw die altijd een spiegel vormt van de innerlijke man / vrouw relatie.

Heldere spiegel

De Innerlijke Vereniging Verbinding vormt een heldere spiegel voor je, omdat je jezelf beter gaat zien. Dit kan soms confronterend voelen, maar brengt je ook steeds een stap verder.

Voor wie?

De Innerlijke Vereniging Verbinding is voor iedereen een prachtige Verbinding. 
Het is fijn en verrijkend om een beter begrip te krijgen tussen het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf en in je omgeving.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Innerlijke Vereniging Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Innerlijke Vereniging Verbinding bedraagt € 140,-.