Innerlijke Vereniging Verbinding

Vrouwen komen van Venus en mannen van Mars is een gevleugelde uitspraak, die aangeeft hoever het mannelijke en vrouwelijke uit elkaar liggen en het daarom moeilijk vinden elkaar werkelijk te begrijpen.

Een kosmische nacht spelregel is de reden dat het mannelijke en vrouwelijke zo ver uit elkaar liggen. Het was één van de vele manieren om elkaar te verzwakken met als Hogere doel ons dieper met de materie te verbinden.

Door de Innerlijke Vereniging Verbinding ga je duidelijker voelen dat het mannelijke of het vrouwelijke alleen niet compleet zijn. Je ziet de beperktheid van enerzijds het mannelijke en anderzijds het vrouwelijke en dat ze pas compleet zijn in een vereniging.

De Innerlijke Vereniging Verbinding laat het hartchakra op een kosmische dag wijze functioneren en daardoor ontstaat deze innerlijke vereniging.

Meer inzicht in jezelf en in het andere geslacht

De Innerlijke Vereniging Verbinding geeft je meer inzicht in het andere geslacht.
Als man krijg je meer inzicht in het vrouwelijke en je eigen innerlijke vrouw en als vrouw krijg je meer inzicht in het mannelijke en jouw eigen innerlijke man.

Daarnaast kun je door de Innerlijke Vereniging Verbinding als vrouw beter over het 'vrouw zijn' heen kijken en als man beter over het 'man zijn' heen kijken. 
Je gaat als het ware de 'blinde vlekken' van jouw innerlijke man en jouw innerlijke vrouw herkennen.
Je kunt als vrouw bijvoorbeeld beter het ‘kritische’ van het vrouwelijke naar het mannelijke gaan herkennen en als man het denigrerende naar het vrouwelijke.

Verlammende werking

Het vrouwelijke is meer op het Hemelse en het mannelijke meer op het Aardse gericht. Het is het verschil tussen het 'zijn' en het 'doen'.

Omdat het mannelijke meer op het Aarde was gericht, was het mannelijke logischerwijs ook meer op de Aardse problematiek gericht dan het vrouwelijke.

In de kosmische nacht moesten we ons trillingsgetal verlagen met als doel dat we ons meer met de materie zouden gaan verbinden.
Om dit doel te kunnen verwezenlijken was de Aardse problematiek in de kosmische nacht vaak bijzonder zwaar.

Het vrouwelijke had de mogelijkheid zich van de Aardse problematiek te distantiëren door zich op het Hemelse te richten. Begrijpelijk voelde het mannelijke zich daardoor in de steek gelaten.

Het mannelijke voelde pijn omdat het vrouwelijke vaak niet achter hem stond in de kosmische nacht. Omdat zij voor het mannelijke de verbinding met het Goddelijke vertegenwoordigt, kreeg hij daardoor ook het gevoel dat het Goddelijke niet meer achter hem stond en hem niet ondersteunde, maar afviel en in de steek liet.

Dit werkte verlammend op het mannelijke. Hieruit ontstond boosheid en agressie van het mannelijke naar het vrouwelijke.
Aan de andere kant deed het het vrouwelijke pijn dat, wat zij - verbonden met het Hogere - als de beste oplossing aanvoelde, door het mannelijke achteloos aan de kant werd geschoven.
Zij voelde zich daardoor afgewezen in haar kwaliteiten, wat uiteraard verlammend op haar werkte.

De rollen van het mannelijke en vrouwelijke in de kosmische nacht

Onze opdracht tijdens de kosmische nacht was om ons te verbinden met de materie. 
Daarvoor moesten we ons trillingsgetal verlagen. Dat kon alleen door ons af te keren van het Goddelijke met z’n oneindig hoge trillingsgetal.
Symbolisch keer je dan het Goddelijke, het Licht de rug toe en ga je het donker in.

Het zou onze opdracht in de kosmische nacht onmogelijk hebben gemaakt als we werkelijk met het Goddelijke verbonden konden blijven. Het mannelijke in ons moest daarom de leiding hebben in de kosmische nacht.

Het mannelijke in ons zorgde ervoor dat we de weg het donker in daadwerkelijk konden gaan terwijl het vrouwelijke in ons ervoor zorgde dat de ‘lijn’ met het Goddelijke in takt bleef.

Zo hadden beiden, zowel het mannelijke als het vrouwelijke in ons, een functie in de kosmische nacht. Omdat hun rollen in de kosmische nacht zover uit elkaar lagen, zorgde dit voor verwijdering en innerlijke strijd en dus voor verzwakking en trillingsverlaging.

Door deze trillingsverlaging konden we ons steeds meer met de materie verbinden.

Onderling versterkend

Door de Innerlijke Vereniging Verbinding voelen het mannelijke en het vrouwelijke duidelijk minder als vreemden voor elkaar.

Door zich bewust te worden van de deels onterechte kritiek van de eigen innerlijke vrouw krijgt de innerlijke man meer ruimte voor zijn kwaliteiten om te begeleiden, te leiden en te besturen.

Door op een kosmische dag wijze - in verbinding met het vrouwelijke - te begeleiden, te leiden en te besturen voelt het vrouwelijke zich gezien door het mannelijke en kan zij zich ook weer verder openen voor het mannelijke.

Op zijn beurt voelt het mannelijke zich daardoor meer gezien en beter geleid door het Goddelijke.

Zo ontstaat een onderling versterkende vicieuze cirkel van een zich steeds verder verdiepende samenwerking van het mannelijke en het vrouwelijke.
Het vrouwelijke ondersteunt en omhult de innerlijke man. De innerlijke man beschermt op zijn beurt de innerlijke vrouw en baant voor haar een weg door de ontwikkelingen.

Deze verandering van de relatie tussen de innerlijke man en vrouw heeft uiteraard ook z’n invloed op de uiterlijke relatie tussen man en vrouw die altijd een spiegel vormt van de innerlijke man / vrouw relatie.

Heldere spiegel

De Innerlijke Vereniging Verbinding vormt een heldere spiegel voor je, omdat je jezelf beter gaat zien. Dit kan soms confronterend voelen, maar brengt je ook steeds een stap verder.

Andere man/vrouw behandelingen en Verbindingen

Naast de Innerlijke Vereniging Verbinding zijn er drie behandelingen en nog één Verbinding die zich specifiek richten op de innerlijke man en vrouw.

Elk van deze behandelingen en Verbindingen richt zich op een specifiek aspect van de innerlijke man/vrouw relatie.
De drie behandelingen helpen je door specifieke ontwikkelingen te gaan en de beide Verbindingen werken vooral ondersteunend.

Lees meer: Innerlijke man/vrouw behandelingen en Verbindingen

Het verschil tussen de Man/Vrouw Verbinding en de Innerlijke Vereniging Verbinding

De Innerlijke Vereniging Verbinding leidt tot meer wederzijds begrip en vereniging van het mannelijke en vrouwelijke.

Door de Man/Vrouw Verbinding gaan het mannelijke en vrouwelijke in jezelf een even grote rol spelen en worden ze beide even belangrijk.

Het verschil tussen de Verwezenlijk je innerlijke Huwelijk behandeling en de Innerlijke Vereniging Verbinding

Het verschil tussen de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling en de Innerlijke Vereniging Verbinding is subtiel, maar wel wezenlijk.

Door de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling gaan het mannelijke en het vrouwelijke innerlijk samenwerken en elkaar versterken in plaats van tegenwerken.

Dit proces wordt ondersteund door de Innerlijke Vereniging Verbinding omdat die zorgt voor een beter wederzijds begrip tussen het mannelijke en vrouwelijke en een sterkere vereniging.

Het verschil tussen de Innerlijke Verhouding behandeling en de Innerlijke Vereniging Verbinding

De Innerlijke Verhouding behandeling verandert de innerlijke man/vrouw verhouding in lijn met de spelregels van de kosmische dag.

In de kosmische nacht was de innerlijke man/vrouw verhouding 80:20.
Vrouwen vertegenwoordigden hierbij voor 80% het vrouwelijke en voor 20% het mannelijke. Bij mannen was het exact andersom, zij vertegenwoordigden voor 80% het mannelijke en voor 20% het vrouwelijke.

Voor de kosmische dag is de optimale innerlijke man/vrouw verhouding 60:40.

De Innerlijke Vereniging Verbinding zorgt voor een betere samenwerking tussen het mannelijke en vrouwelijke door een beter onderling begrip voor elkaar.

Voor wie?

De Innerlijke Vereniging Verbinding is voor iedereen een prachtige Verbinding. 
Het is fijn en verrijkend om een beter begrip te krijgen tussen het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf en in je omgeving.

Twee voor de prijs van één

Als je tijdens je zwangerschap deze Verbinding aanschaft, krijgt jouw baby deze Verbinding ook automatisch en kan hij of zij daar zijn of haar hele leven van profiteren.

Als je deze Verbinding tijdens je zwangerschap aanschaft, vermeld dan in het opmerkingenveld van de bestelling: zwanger en de uitgerekende datum.

Na de geboorte van de baby bestel je de Verbinding vervolgens opnieuw en vermeld je in het opmerkingenveld dat je deze Verbinding tijdens jouw zwangerschap ontvangen had.
Wij zorgen er dan voor dat de Verbinding ook in het profiel van jouw baby komt te staan.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

 

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Innerlijke Vereniging Verbinding invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Innerlijke Vereniging Verbinding online aanvragen.
Lees de aanwijzingen als je meerdere Verbindingen tegelijkertijd wilt aanvragen. 


Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Innerlijke Vereniging Verbinding nu.’ Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.


Mocht je een week na ontvangst van de activatie e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.


In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Prijs Innerlijke Vereniging Verbinding

€ 120,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.


In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelsprijs van € 20,-.
Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.


Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure.

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder
vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer.