De Goddelijke oorsprong van de mens

Als mens zijn wij van oorsprong Goddelijke vonkjes. Ooit zijn we dus als een Goddelijk vonkje, als een Lichtwezen afgescheiden van het Goddelijke.
Het Goddelijke heeft ons geschapen met als uiteindelijk doel Zich van Zichzelf dieper bewust te worden.

Omdat we van oorsprong Lichtwezens zijn, beschikken we als mensen over een bijna ongelooflijke kracht en veerkracht.
We zijn ons er over het algemeen niet van bewust hoe groot deze kracht is.

Bewustzijn

Uiteraard had de afscheiding van het Goddelijke een Hoger doel. Het Goddelijke is Eén, is polariteitloos en kent dus geen polariteiten zoals zwart en wit of donker en licht.

Om jezelf te leren kennen zijn de polariteiten essentieel. Als je niet weet wat donker is, weet je ook niet wat licht is, als je niet weet wat fout is, weet je niet wat goed is. Je hebt de polariteiten dus nodig om bewust te worden.

Om zichzelf te leren kennen, heeft het Goddelijke ons als mens geschapen, als Goddelijke vonkjes afgescheiden.
We zijn er als mensen op uitgestuurd om de polariteiten te gaan ervaren en ons zo stap voor stap bewust te worden van wie wij zijn.

Het bewustzijn dat wij opbouwen tijdens onze levens, in onze tochten door de polariteiten geven we na onze dood weer terug aan het Goddelijke. Zo leert het Goddelijke met behulp van ons mensen Zichzelf kennen.

Kosmische nacht

Recent in 2009 is de kosmische nacht, een tijdperk van 300.000 jaar geëindigd, waarin we ons dieper met de materie moesten verbinden. De materie is als het ware gestolde energie en heeft dus ook een heel laag trillingsgetal.

De materie staat met z’n heel lage trillingsgetal relatief ver af van het Goddelijke met z’n heel hoge trillingsgetal. 
In de materie ben je het meest onderhevig aan de polariteiten en kun je daarom ook het meest bewustzijn opdoen.

We konden ons als mensen alleen met de materie verbinden door ons trillingsgetal te verlagen. Dat hebben we onder andere gedaan door elkaar te verzwakken met oorlogen, concurrentie
(ook een vorm van oorlog), de stille oorlogen in heel veel huwelijken etc., etc.

De weg door de kosmische nacht was dus een heel zware weg.

Het was niet alleen een heel zware weg, maar ook een heel lange weg. Het heeft 300.000 jaar geduurd voordat we ons als mensen voldoende verbonden hadden met de materie, dus ons ook voldoende diep met de polariteiten verbonden hadden.

Dat het zolang heeft geduurd voordat ons trillingsgetal voldoende verlaagd was, geeft aan over hoeveel Lichtkracht we als mensen beschikken. Het is een indirecte bevestiging dat we van oorsprong als Lichtwezen afgescheiden zijn van het Goddelijke.

Trillingsgetal verlaging

Naast oorlogen, concurrentie en de stille oorlogen in huwelijken zijn er nog heel veel andere onzichtbare manieren toegepast, om ons te helpen ons trillingsgetal te verlagen.

Zo zijn er allerlei programmeringen, structuren en blokkades ingebouwd om ons te helpen ons trillingsgetal te verlagen, zodat we ons steeds dieper met de materie konden verbinden.

We zijn ons als mensen van de meeste van deze programmeringen, structuren en blokkades nooit bewust geweest. Ze vormen wel de diepere oorzaak van onze ruzies, strijd en oorlogen. 


Elk van de meer dan 60 behandelingen die we tot nu toe geleid hebben ontwikkeld, biedt een oplossing voor een specifieke programmering, structuur of blokkade die ons trillingsgetal in de kosmische nacht heeft verlaagd.

Als je ziet hoeveel en wat voor een verscheidenheid aan behandelingen er nodig zijn om ons 300.000 jarige verleden weer op te lossen, laat dat zien hoeveel verschillende methoden er ingezet zijn om ons trillingsgetal te verlagen.

Tegelijkertijd laat het ons zien dat we van oorsprong een enorm hoog trillingsgetal hebben gehad, anders zou er nooit zoveel ‘ballast’ nodig zijn geweest om ons dieper met de materie te verbinden.
Het toont dus ook aan wat een enorme potentie we als mensen hebben, een grote kracht waarover we kunnen beschikken als we ons bevrijden van ons kosmische nacht verleden.

Ongelooflijk snel

We krijgen nog weleens de vraag: Waarom heb ik zoveel behandelingen nodig?

Als je er bij stilstaat dat met behulp van onze behandelingen en Verbindingen jouw 300.000 jarige kosmische nacht verleden in een aantal jaren opgelost kan worden, dan is dat eigenlijk ongelooflijk snel.