Binnen- / buitenwereld behandeling

In de kosmische nacht waren we vooral naar buiten toe gericht en maakten we praktisch geen contact met onze binnenwereld en ons diepere voelen.
 
Hierdoor is een maatschappij ontstaan waarin mensen niet werkelijk vanuit hun eigen gevoel leven en daarom hun levensdromen niet realiseren. 
Een maatschappij waarin het gedrag van de meeste mensen niet overeenkomt met wat zij werkelijk voelen en wensen.

De Binnen- / buitenwereld behandeling zorgt ervoor dat onze binnenwereld leidend voor ons wordt en we ons leven in harmonie met onze binnenwereld gaan vormgeven.

Kosmische nacht programmering

Dat we in de kosmische nacht vooral naar buiten toe gericht waren, werd veroorzaakt door een kosmische nacht programmering op alle zes creatieniveaus: het scheppingsniveau, eenheidsniveau, wezensniveau, zielenniveau, persoonlijkheidsniveau en het incarnatieniveau.

We hebben deze kosmische nacht programmering dus op alle niveaus in onszelf meegekregen.
Deze programmering zit daardoor heel diep verankerd in ons systeem.

Opvoeding

Onze opvoeding versterkte deze kosmische nacht programmering van 'naar buiten toe gericht zijn' nog eens extra.

Opvoeding bestond - en bestaat - voor een groot deel uit het bijbrengen van normen en waarden. Je werd dan ook als beschaafd beschouwd als je de etiquette, de beleefdheidsregels en omgangsvormen goed wist toe te passen.

En al is de maatschappij steeds meer gericht op het individu en zijn de omgangsregels daardoor enorm versoepeld, toch kennen we onze binnenwereld nog niet of nauwelijks.

Hedendaagse omgangsregels

De laatste decennia zijn de omgangsregels sterk veranderd, maar toch spelen - om niet buiten de groep te vallen - allerlei ongeschreven omgangsregels nog altijd een grote rol, waar slechts enkelen zich aan durven te onttrekken.Hedendaagse omgangsregels zie je bijvoorbeeld op sociale media zoals Facebook. We herkennen deze moderne omgangsregels niet altijd als zodanig, omdat we er zelf 'midden in zitten' en er vaak ook aan meedoen.

Domino-effect

Door de kosmische nacht programmering en je opvoeding kon je vrijwel niet anders dan je in lijn met de buitenwereld gedragen. 
Zo vormde de buitenwereld in de kosmische nacht onze referentie.

In een maatschappij waarin mensen zich voornamelijk op de buitenwereld richten en hun binnenwereld en hun diepere voelen grotendeels negeren, is er een discrepantie tussen hun gedrag en wat zij werkelijk voelen.

Als je in zo'n maatschappij opgroeit, geeft dat een verwarring over wat je gevoelsmatig van de mensen in je omgeving opvangt. Wat zij doen en wat zij gevoelsmatig uitstralen komt dan niet met elkaar overeen.

Deze situatie werkt in de hand dat je onzeker wordt over je eigen gevoel en je je gevoel gaat ontkennen en ook maar gaat leven volgens de gedragscodes.
Zo ontstaat een domino effect waarbij het effect van een diepgaande kosmische nacht programmering nog eens extra versterkt wordt door onze opvoeding en samenleving.

Spanningsveld tussen binnen- en buitenwereld

In de kosmische nacht waren we vooral naar buiten gericht. We beoordeelden onszelf en anderen 'vanuit de buitenwereld'. We lieten ons in onze beslissingen dan ook primair door de buitenwereld leiden. Je binnenwereld werd dus voor een groot deel genegeerd.

Omdat jouw binnen- en buitenwereld dan niet meer congruent met elkaar zijn, ontstaat er een spanningsveld tussen jouw binnen- en buitenwereld.
De discrepantie die zo ontstaat tussen wat je voelt en hoe je je gedraagt, veroorzaakt een innerlijke frictie die uiteindelijk ziekmakend is.
Deze innerlijke frictie vormt ook de basis van oneerlijkheid.

Dit spanningsveld tussen de binnen- en buitenwereld is ook de oorzaak van onenigheid met anderen. 

Als er tussen jouw binnen- en buitenwereld een spanningsveld is, dan word je dat ook door je buitenwereld gespiegeld. Je omgeving reageert dan op de tegenstrijdige signalen die jij naar buiten toe uitzendt.

Binnenwereld primair

De Binnen- / buitenwereld behandeling zorgt ervoor dat de binnenwereld primair wordt waardoor je gebeurtenissen en relaties meer vanuit je binnenwereld gaat ervaren.

Dit heeft niet alleen een positief lange termijn effect op je gezondheid, maar ook op je gevoel van eigenwaarde en gelukkig zijn. Het is heerlijk om in alle omstandigheden jezelf te zijn en te staan voor wie jij bent.

Het contact met je ziel verloopt via je binnenwereld. Als je je door je binnenwereld laat leiden, laat je je dus ook beter door je ziel leiden en word je zo sneller naar je levensopdrachten geleid.

Celniveau


De Binnen- / buitenwereld behandeling komt binnen tot op celniveau.

Alle ervaringen en gebeurtenissen in je leven worden als informatie opgeslagen in je cellen. Deze ervaringen hebben altijd twee kanten:

  • Het aspect van jouw binnenwereld, jouw gevoel, jouw persoonlijke ervaring.
  • Het aspect van de buitenwereld, de rol en reacties van de buitenwereld.In de kosmische nacht telde het aspect van de buitenwereld vrijwel altijd zwaarder mee en op deze manier sla je de informatie dan ook op in jouw systeem.

Na de ontvangst van de Binnen- / buitenwereld behandeling worden die twee aspecten in de informatie in jouw cellen omgedraaid, waardoor de binnenwereld belangrijker wordt. 


De informatie in je lichaam en je systeem wordt als het ware ‘herschaald’, opnieuw opgeslagen volgens een ander systeem, dat dichter bij jouw waarheid ligt.

Ondersteunend voor jouw levensopdracht

Om jouw levensopdracht te vervullen, is contact met je innerlijk en het volgen van de weg die jouw innerlijk je aangeeft van essentieel belang.

De Binnen- / buitenwereld behandeling werkt daarom krachtig ondersteunend bij het vervullen van jouw levensopdracht(en).

Voor wie?

Iedereen heeft de Binnen- / buitenwereld behandeling nodig.

Niveau

De Binnen- / buitenwereld behandeling is een kosmische dag mogelijkheid die werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsniveau.
Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). Het is jouw unieke recept voor dit leven.

Jouw persoonlijkheid ontvangt tijdens de conceptie de kosmische nacht programmering waardoor je primair op de buitenwereld gericht bent.

De Binnen- / buitenwereld behandeling verandert deze programmering van jouw persoonlijkheid in een kosmische dag programmering.

Lees meer: Zes creatieniveaus

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Waarde

De waarde van de Binnen- / buitenwereld behandeling bedraagt € 140,-.