Binnen- / buitenwereld behandeling

In de kosmische nacht waren we vooral naar buiten toe gericht en maakten we praktisch geen contact met onze binnenwereld en ons diepere voelen.
 
Hierdoor is een maatschappij ontstaan waarin mensen niet werkelijk vanuit hun eigen gevoel leven en daarom hun levensdromen niet realiseren. 
Een maatschappij waarin het gedrag van de meeste mensen niet overeenkomt met wat zij werkelijk voelen en wensen.

De Binnen- / buitenwereld behandeling zorgt ervoor dat onze binnenwereld leidend voor ons wordt en we ons leven in harmonie met onze binnenwereld gaan vormgeven.

Kosmische nacht programmering

Dat we in de kosmische nacht vooral naar buiten toe gericht waren, werd veroorzaakt door een kosmische nacht programmering op alle zes creatieniveaus: het scheppingsniveau, eenheidsniveau, wezensniveau, zielenniveau, persoonlijkheidsniveau en het incarnatieniveau.

We hebben deze kosmische nacht programmering dus op alle niveaus in onszelf meegekregen.
Deze programmering zit daardoor heel diep verankerd in ons systeem.

Opvoeding

Onze opvoeding versterkte deze kosmische nacht programmering van 'naar buiten toe gericht zijn' nog eens extra.

Opvoeding bestond - en bestaat - voor een groot deel uit het bijbrengen van normen en waarden. Je werd dan ook als beschaafd beschouwd als je de etiquette, de beleefdheidsregels en omgangsvormen goed wist toe te passen.

En al is de maatschappij steeds meer gericht op het individu en zijn de omgangsregels daardoor enorm versoepeld, toch kennen we onze binnenwereld nog niet of nauwelijks.

Hedendaagse omgangsregels

De laatste decennia zijn de omgangsregels sterk veranderd, maar toch spelen - om niet buiten de groep te vallen - allerlei ongeschreven omgangsregels nog altijd een grote rol, waar slechts enkelen zich aan durven te onttrekken.Hedendaagse omgangsregels zie je bijvoorbeeld op sociale media zoals Facebook. We herkennen deze moderne omgangsregels niet altijd als zodanig, omdat we er zelf 'midden in zitten' en er vaak ook aan meedoen.

Domino-effect

Door de kosmische nacht programmering en je opvoeding kon je vrijwel niet anders dan je in lijn met de buitenwereld gedragen. 
Zo vormde de buitenwereld in de kosmische nacht onze referentie.

In een maatschappij waarin mensen zich voornamelijk op de buitenwereld richten en hun binnenwereld en hun diepere voelen grotendeels negeren, is er een discrepantie tussen hun gedrag en wat zij werkelijk voelen.

Als je in zo'n maatschappij opgroeit, geeft dat een verwarring over wat je gevoelsmatig van de mensen in je omgeving opvangt. Wat zij doen en wat zij gevoelsmatig uitstralen komt dan niet met elkaar overeen.

Deze situatie werkt in de hand dat je onzeker wordt over je eigen gevoel en je je gevoel gaat ontkennen en ook maar gaat leven volgens de gedragscodes.
Zo ontstaat een domino effect waarbij het effect van een diepgaande kosmische nacht programmering nog eens extra versterkt wordt door onze opvoeding en samenleving.

Spanningsveld tussen binnen- en buitenwereld

In de kosmische nacht waren we vooral naar buiten gericht. We beoordeelden onszelf en anderen 'vanuit de buitenwereld'. We lieten ons in onze beslissingen dan ook primair door de buitenwereld leiden. Je binnenwereld werd dus voor een groot deel genegeerd.

Omdat jouw binnen- en buitenwereld dan niet meer congruent met elkaar zijn, ontstaat er een spanningsveld tussen jouw binnen- en buitenwereld.
De discrepantie die zo ontstaat tussen wat je voelt en hoe je je gedraagt, veroorzaakt een innerlijke frictie die uiteindelijk ziekmakend is.
Deze innerlijke frictie vormt ook de basis van oneerlijkheid.

Dit spanningsveld tussen de binnen- en buitenwereld is ook de oorzaak van onenigheid met anderen. 

Als er tussen jouw binnen- en buitenwereld een spanningsveld is, dan word je dat ook door je buitenwereld gespiegeld. Je omgeving reageert dan op de tegenstrijdige signalen die jij naar buiten toe uitzendt.

Binnenwereld primair

De Binnen- / buitenwereld behandeling zorgt ervoor dat de binnenwereld primair wordt waardoor je gebeurtenissen en relaties meer vanuit je binnenwereld gaat ervaren.

Dit heeft niet alleen een positief lange termijn effect op je gezondheid, maar ook op je gevoel van eigenwaarde en gelukkig zijn. Het is heerlijk om in alle omstandigheden jezelf te zijn en te staan voor wie jij bent.

Het contact met je ziel verloopt via je binnenwereld. Als je je door je binnenwereld laat leiden, laat je je dus ook beter door je ziel leiden en word je zo sneller naar je levensopdrachten geleid.

Celniveau


De Binnen- / buitenwereld behandeling komt binnen tot op celniveau.

Alle ervaringen en gebeurtenissen in je leven worden als informatie opgeslagen in je cellen. Deze ervaringen hebben altijd twee kanten:

  • Het aspect van jouw binnenwereld, jouw gevoel, jouw persoonlijke ervaring.
  • Het aspect van de buitenwereld, de rol en reacties van de buitenwereld.In de kosmische nacht telde het aspect van de buitenwereld vrijwel altijd zwaarder mee en op deze manier sla je de informatie dan ook op in jouw systeem.

Na de ontvangst van de Binnen- / buitenwereld behandeling worden die twee aspecten in de informatie in jouw cellen omgedraaid, waardoor de binnenwereld belangrijker wordt. 


De informatie in je lichaam en je systeem wordt als het ware ‘herschaald’, opnieuw opgeslagen volgens een ander systeem, dat dichter bij jouw waarheid ligt.

Reacties op de ontvangst van de behandeling

De Binnen- / buitenwereld behandeling zorgt er niet alleen voor dat jouw binnenwereld meer leidend wordt, de behandeling verandert ook jouw verhouding tot de buitenwereld.

Tijdens de ontvangst van de behandeling is het mogelijk dat je dit bewust ervaart, als je je daar voor open stelt en je daar op richt.


Iedereen zal de ontvangst van de Binnen- / buitenwereld behandeling echter op z’n eigen manier ervaren.

Wereld omvattend
Tijdens de ontvangst van de behandeling kun je bijvoorbeeld tijdelijk het gevoel krijgen dat de scheiding tussen buiten- en binnenwereld wegvalt, waardoor alles als 'binnenwereld' aanvoelt.

De hele wereld voelt dan niet meer buiten jou, maar in jou. En die hele wereld omvat je dan met een gevoel van vrede en liefde.

Omgeving voelt meer omhullend
Door de Binnen- / buitenwereld behandeling kan de omgeving, je buitenwereld ook meer 'omhullend' voor je gaan voelen dan daarvoor.

Omdat je de buitenwereld meer vanuit je binnenwereld en je gevoel ervaart, voel je minder afscheiding tussen jezelf en je omgeving.
Hierdoor voel je je meer één met je omgeving en voelt je omgeving veiliger en meer omhullend.

Warmer
Omdat de omgeving minder 'apart van jou', minder afgescheiden voelt dan eerst, kan je lichaamstemperatuur ook echt iets omhoog gaan. De buitenwereld voelt veiliger, minder ‘vijandig’. Het kost daardoor minder energie om ‘op de wereld te zijn'. Je voelt je meer gedragen en omhuld.

Als 'op de wereld zijn' veiliger voelt, kost dit je minder energie. Daardoor kun je het na de behandeling  gevoelsmatig iets warmer hebben dan voor de behandeling.

Na de ontvangst van de behandeling

Na de ontvangst van de behandeling kunnen er oude (onverwerkte) gevoelens omhoogkomen die je daarvoor niet zo bewust ervaren had, omdat in die oude ervaringen de buitenwereld belangrijker voor je was dan jouw binnenwereld.


Na de ontvangst van de behandeling kunnen de gevoelens uit jouw binnenwereld alsnog meer aan bod komen. Dit werkt verrijkend.

Ondersteunend voor jouw levensopdracht

Om jouw levensopdracht te vervullen, is contact met je innerlijk en het volgen van de weg die jouw innerlijk je aangeeft van essentieel belang.

De Binnen- / buitenwereld behandeling werkt daarom krachtig ondersteunend bij het vervullen van jouw levensopdracht(en).

Ondersteunende Verbinding

De Innerlijk contact Verbinding werkt ondersteunend op de uitwerking van de Binnen- / buitenwereld behandeling.
Lees meer: Innerlijk contact Verbinding

Voor wie?

Iedereen heeft de Binnen- / buitenwereld behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Uitzondering:
Als je als (biologische) ouder de Binnen- / buitenwereld behandeling ontvangt vóór de conceptie van je kind, ontvangt je kind automatisch een kosmische dag programmering, ook als je partner de Binnen- / buitenwereld behandeling (nog) niet ontvangen heeft.
Je kind heeft de Binnen- / buitenwereld behandeling dan niet nodig.

Niveau

De Binnen- / buitenwereld behandeling is een kosmische dag mogelijkheid die werkt op het persoonlijkheidsniveau.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsniveau.
Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). Het is jouw unieke recept voor dit leven.

Jouw persoonlijkheid ontvangt tijdens de conceptie de kosmische nacht programmering waardoor je primair op de buitenwereld gericht bent.

De Binnen- / buitenwereld behandeling verandert deze programmering van jouw persoonlijkheid in een kosmische dag programmering.

Lees meer: Zes creatieniveaus

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Binnen- / buitenwereld behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding Eerst voelen dan beslissen.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Binnen- / buitenwereld behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Binnen- / buitenwereld behandeling is negen maanden.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.


Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Binnen- / buitenwereld behandeling kost € 120,-.