Dubbele motieven behandeling

De Dubbele motieven behandeling lost een diepgaande beïnvloeding op waarbij jouw gevoelens, emoties, of energiebalans door anderen bespeeld en gemanipuleerd worden.

De persoon die deze vorm van beïnvloeding toepast, doet zich voor als goedgezind naar jou, zodat je je opent voor deze persoon en de beïnvloeding diep bij jou naar binnen kan komen. Vandaar de naam Dubbele motieven behandeling.

Het doel van dubbele motieven beïnvloeding is het gevoel van anderen te bespelen om iets voor elkaar te krijgen. Om anderen iets voor je te laten doen, om anderen iets aan je te laten geven.

Het is opvallend dat deze vorm van beïnvloeding vrijwel onbekend is, terwijl zo’n 35% van alle mensen er last van heeft en deze beïnvloeding van alle verschillende vormen van beïnvloeding het diepst op onze persoonlijkheid inwerkt.

Dubbele motieven beïnvloeding komt het meest voor binnen het gezin, maar kan ook door familieleden, buren, collega's of bekende persoonlijkheden zoals politici worden toegepast.

Dubbele motieven beïnvloeding kan zowel door volwassenen als kinderen worden toegepast. 
Zelfs baby’s kunnen het vermogen hebben om onbewust dubbele motieven beïnvloeding toe te passen.

Meestal onbewust toegepast

In z’n ergste vorm is deze beïnvloeding vergelijkbaar met een soort bewuste afstandsbesturing, maar meestal is degene die deze beïnvloeding toepast zich er niet van bewust.
De 'trucs' die toegepast worden, worden vaak door het ego ontkend of niet gezien.

Iemand die dubbele motieven beïnvloeding toepast, doet dat over het algemeen vanuit een diepere laag in zichzelf waar hij of zij zich in het dagelijks leven niet bewust van is.

De gevoelens, emoties en behoeften van waaruit iemand dubbele motieven wil toepassen, zijn echter meestal wel bewust.
Zo kun je je bewust zijn van je behoefte aan aandacht, zekerheid, of persoonlijke bevestiging, maar zul je niet bewust weten dat je vanuit deze behoeften een diepgaande vorm van gevoelsmatige en energetische beïnvloeding op anderen toepast.

Deze beïnvloeding wordt toegepast vanuit een diepere laag in jezelf die buiten je dagbewustzijn valt. In die diepere laag in jezelf ben je er wel bewust van dat je deze beïnvloeding toepast.

Actief toegepast
Slechts in enkele gevallen wordt dubbele motieven beïnvloeding actief en volledig bewust toegepast, bijvoorbeeld met behulp van rituelen.

Resultaten van de behandeling

Na ontvangst van de behandeling ben je direct en levenslang beschermd tegen dubbele motieven beïnvloeding.
Nieuwe dubbele motieven beïnvloeding zal jou dus niet meer bereiken.

Daarnaast lost de behandeling ook de aangrijpingspunten in jou op voor deze diepgaande vorm van beïnvloeding. Door deze innerlijke aangrijpingspunten kon de dubbele motieven beïnvloeding bij jou binnen komen.
Zodra jouw aangrijpingspunten opgelost zijn, ben je niet meer vatbaar voor dubbele motieven beïnvloeding.

De Dubbele Motieven behandeling zorgt er dus op twee manieren voor dat deze beïnvloeding jou niet meer kan bereiken:

 • door de levenslange bescherming, vanaf het eerste moment na ontvangst van de behandeling
 • door het oplossen van jouw innerlijke aangrijpingspunten voor deze vorm van beïnvloeding


Deze behandeling kan ook mensen die (onbewust) met deze vorm van beïnvloeding werken, helpen om ermee te stoppen.

Hoe werkt dubbele motieven beïnvloeding?

Bij dubbele motieven beïnvloeding worden jouw gevoelens op een diepgaande wijze door iemand anders gemanipuleerd en bespeeld. De beïnvloeding komt op zo’n diep en onbewust niveau bij je naar binnen, dat het voor jou voelt alsof het jouw eigen gevoelens zijn.

Als iemand jou gevoelsmatig manipuleert via dubbele motieven beïnvloeding, kan deze persoon bijvoorbeeld een deel van zijn of haar gevoelens 'uitvergroten' en dit uitvergrote gevoel heel diep in jouw systeem naar binnen brengen.

Dit uitvergrote gevoel kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op zielig doen, schuldgevoel aankweken, aandacht opeisen. Het heeft te maken met drama en het voelt eisend, dwingend en niet vrij.

Het uitvergrote gevoel is geen werkelijk, compleet gevoel van de ander, want andere aspecten van dit gevoel blijven voor jou 'achter de coulissen'. Het is dus een gedramatiseerd en aangedikt gevoel.                 

Als iemand via dubbele motieven beïnvloeding bijvoorbeeld een schuldgevoel in je oproept, kun je je daar niet echt van losmaken.
Omdat dit gevoel zo diep in jouw systeem is binnengebracht, voelt het echt als jouw eigen gevoel. Daardoor probeer je de ander te helpen of extra aandacht te geven.

Je hebt daarbij niet in de gaten dat jouw gevoel bespeeld is en dat jij zelf zonder deze beïnvloeding helemaal geen schuldgevoel naar de ander zou voelen.

Via dubbele motieven beïnvloeding kan ook een wig tussen twee personen geslagen worden door negatieve gevoelens en beelden over de ene persoon naar andere persoon over te brengen.

Het manipuleren van gevoelens is slechts één van de vormen van dubbele motieven beïnvloeding.
Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om via deze vorm van beïnvloeding levensenergie bij anderen weg te halen, denkbeelden en overtuigingen aan anderen over te brengen of je eigen problematiek in anderen te plaatsen om er zelf vanaf te zijn.

Dubbele motieven beïnvloeding is daardoor een diepgaande en heel sluipende vorm van beïnvloeding.

Intieme band tussen ouders en kinderen

Bij dubbele motieven beïnvloeding:

 • wordt er misbruik gemaakt van een heel intieme natuurlijke band tussen ouders en hun kinderen

of

 • wordt er van buitenaf energetisch ingebroken in je systeem op het niveau van deze ouder-kind verbinding


Ouder-kind verbinding
Tussen elke moeder en kind en elke vader en kind bestaat van nature een hele diepe band, die tijdens de conceptie ontstaat. Je kunt deze band die ontstaat bij de conceptie van het kind zien als een energetische navelstreng op DNA niveau.

Via deze verbinding geeft de ouder het kind levenswijsheid door, als een potentiële richtlijn waaraan het kind zich in zijn of haar leven kan houden.
Deze diepe band tussen ouder en kind eindigt pas als de ouder of het kind overlijdt.

Misbruik
Deze verbinding zit heel diep in je systeem. Op dat niveau sta je heel diep open voor je kind of voor je ouder(s). 

Zoals hierboven aangegeven, kan er bij dubbele motieven beïnvloeding op twee manieren misbruik worden gemaakt van deze diepe verbinding in jouw systeem: door de verbinding zelf te misbruiken of door van buitenaf in te breken in jouw systeem op het niveau van deze verbinding.

Als de dubbele motieven beïnvloeding tussen gezinsleden plaatsvindt, dan wordt er misbruik gemaakt van de natuurlijke ouder-kind verbinding om de beïnvloeding heel diep in je systeem te brengen.

Mensen die verder van je afstaan, zoals alle overige familieleden, buren, collega's of bekende persoonlijkheden, hebben geen natuurlijke toegang tot deze ouder-kind verbinding, maar kunnen wel energetisch inbreken in jouw systeem op het niveau van de ouder-kind verbinding.

Omdat je op het niveau van de ouder-kind verbinding helemaal open staat voor de ander, voor je ouder of je kind, kun je je ook niet afschermen voor de beïnvloeding die op dat niveau in jouw systeem heel diep bij je binnenkomt.

Drie vormen van dubbele motieven beïnvloeding

Dubbele motieven beïnvloeding kan op drie manieren - bewust of onbewust - worden toegepast, zowel binnen als buiten het gezin:

1. Via een liefdesband
2. Via illusie en beelden
3. Bewust toegepaste dubbele motieven beïnvloeding

1. Via een liefdesband
In ongeveer 80% van alle gevallen vindt dubbele motieven beïnvloeding plaats binnen gezinsverband.
De liefdesband die tussen gezinsleden bestaat wordt hierbij misbruikt, waardoor de beïnvloeding heel diep binnenkomt in je systeem. Daarbij wordt misbruik gemaakt van de ouder-kind verbinding.

Deze vorm van dubbele motieven beïnvloeding waarbij de liefdesband misbruikt wordt, kan worden toegepast tussen:

 • Grootouders, ouders en (klein)kinderen
 • Broers en zussen
 • Geliefden


Bij partners ontstaat de specifieke liefdesband die misbruikt kan worden om elkaar te beïnvloeden met dubbele motieven beïnvloeding pas na sexueel contact.

Dubbele motieven beïnvloeding die via een liefdesband wordt toegepast, komt zo diep bij je naar binnen, dat het zelfs over levens heen kan doorwerken. Dat wil zeggen dat je er in een volgend leven nog steeds last van kunt hebben.

Er kan bijvoorbeeld over levens heen levensenergie geroofd worden. Een deel van je levensenergie vloeit dan - zonder dat je je daar bewust van bent - naar de persoon die (in een vorig leven) deze beïnvloeding op jou heeft toegepast.

2. Via illusie en beelden
Bij de tweede vorm van dubbele motieven beïnvloeding wordt er gebruik gemaakt van illusie en beelden, bijvoorbeeld om iemand een bepaalde kant op te sturen.
Hierbij wordt er energetisch ingebroken in jouw systeem op het niveau van de ouder-kind verbinding.

Deze vorm van dubbele motieven beïnvloeding komt voor in 20% van alle gevallen en kan zowel binnen als buiten het gezin worden toegepast, dus ook door buren, collega's en bekende persoonlijkheden zoals politici.

Als zieke of oudere kun je ook dubbele motieven beïnvloeding toepassen op mensen die jou verzorgen, dus vanuit liefde met je omgaan. Tijdens de verzorging wordt hun moederlijke of vaderlijke liefde aangesproken, waardoor er een opening ontstaat voor dubbele motieven beïnvloeding.

Ook bekende persoonlijkheden kunnen dubbele motieven beïnvloeding toepassen.
Charismatische politici kunnen bijvoorbeeld het beeld, het gevoel overbrengen dat ze heel goed zijn, waardoor andere mensen hen gaan volgen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is Adolf Hitler, die charismatisch was.

Deze tweede vorm van dubbele motieven beïnvloeding, waarbij met illusie en beelden wordt gewerkt, werkt alleen tijdens dit leven en kan dus niet over levens heen doorwerken.

3. Bewust toegepaste dubbele motieven beïnvloeding
Ongeveer één procent van alle dubbele motieven beïnvloeding wordt bewust toegepast en is wat dat betreft vergelijkbaar met bewust toegepaste zwarte magie.

Met deze bewust toegepaste dubbele motieven beïnvloeding wordt geen Lichtkracht geroofd, zoals bij zwarte magie, maar worden mensen wel diepgaand beïnvloed.
Het kan leiden tot gedragsveranderingen, depressie of je bedreigd voelen.

Deze derde vorm van dubbele motieven beïnvloeding komt zo diep binnen, dat deze altijd over levens heen blijft doorwerken.

Vier effecten van dubbele motieven beïnvloeding

Er zijn vier vormen van dubbele motieven beïnvloeding, waarbij gebruik wordt gemaakt van gevoelens, emoties en (denk)beelden die de ander in jou heeft geplant.

Via dubbele motieven beïnvloeding kan de ander:

 • je beïnvloeden en besturen
 • levensenergie bij jou aftappen 
vrouwelijke of mannelijke energie van je afnemen  
jouw sexuele energie gebruiken
 • persoonlijke problematiek in jou planten om er zelf vanaf te zijn
 • eigenschappen uitwisselen


De ander kan één of meerdere van deze vier vormen van dubbele motieven beïnvloeding tegelijkertijd toepassen.


Deze vier vormen van dubbele motieven beïnvloeding kunnen bewust of onbewust worden toegepast, via een liefdesband of via illusie en beelden.

1. Beïnvloeding en besturing
Je kunt beïnvloed worden door gevoelens, gedachten, meningen en projecties die de ander diep in jouw systeem plaatst, waardoor deze als van jou voelen en je ernaar gaat handelen.
2. Wegvloeiende energie

Iemand die - bewust of onbewust - dubbele motieven beïnvloeding toepast, kan levensenergie, mannelijke of vrouwelijke energie of sexuele energie van jou naar zichzelf laten afvloeien.
Meestal ben je je daar niet bewust van, terwijl het wel een grote invloed op je heeft.Als iemand met behulp van dubbele motieven beïnvloeding energie van je afneemt, werkt dit altijd over levens heen.
Dat wil zeggen dat er nog steeds energie van jou kan wegvloeien naar iemand die in een vorig leven dubbele motieven beïnvloeding op jou heeft toegepast.

3. Persoonlijke problematiek van de ander in jou
Iemand kan persoonlijke problematiek in je planten om er zelf vanaf te zijn. Zo parkeert deze persoon zijn of haar eigen last bij jou.

Omdat deze problematiek niet werkelijk bij jou hoort, is het voor jou niet te verwerken. Het werkt dus verzwarend en vervuilend.

4. Uitwisseling van eigenschappen
Eigenschappen uitwisselen kan zo ver gaan dat je van een vorm van persoonsverwisseling zou kunnen spreken.

De persoon die dubbele motieven beïnvloeding toepast, kan bijvoorbeeld zijn of haar 'slechte' eigenschappen aan iemand anders geven en zelf de goede eigenschappen van de andere persoon overnemen.
Zover gaat dubbele motieven beïnvloeding hoogst zelden, maar het komt wel voor.

Achtergrond dubbele motieven beïnvloeding

Achter dubbele motieven beïnvloeding zit een heel diepgaande onzekerheid en onzelfstandigheid.

De afzender van dubbele motieven beïnvloeding plaatst gevoelens en emoties van hem of haar in jou. Daardoor resoneer je met de afzender mee en reageer je in contact met die afzender op dezelfde manier.

Dit voelt voor de afzender als een bevestiging van zijn of haar persoonlijkheid.
Als anderen zijn of haar gevoelens, handelwijze of denkwijze bevestigen, geeft dit de afzender van dubbele motieven het gevoel bestaansrecht te hebben, 'er te mogen zijn'.
Het geeft de afzender het gevoel dat de manier waarop hij of zij in het leven staat blijkbaar goed is, want anderen bevestigen hem of haar daarin.

Dat geeft ook het gevoel dat de wereld, zijn of haar omgeving, ‘veilig' is, omdat mensen in zijn of haar omgeving op een vergelijkbare manier de wereld, het leven ervaren.

De innerlijke achtergrond voor het toepassen van - en het ontvankelijk zijn voor - dubbele motieven beïnvloeding is 'jezelf alleen voelen, je verloren voelen in de grote wereld'.
Als mensen in jouw directe omgeving net zo doen en reageren als jij, dan voel je je daardoor minder alleen en verloren.
 
Het trieste van dubbele motieven beïnvloeding is dat het om schijnveiligheid gaat, omdat het 'wij-gevoel' op een onechte en dwingende manier tot stand gekomen is, zonder respect voor elkaars grenzen en persoonlijke vrijheid.

Vorige levens

Vrijwel iedereen heeft in vorige levens wel eens ervaringen opgedaan met dubbele motieven beïnvloeding.
Heb je in het ene leven dubbele motieven beïnvloeding toegepast, dan maak je in een ander leven mee hoe het is om daar slachtoffer van te worden.

Op deze manier heeft vrijwel iedereen in de kosmische nacht ervaring opgedaan, via dader en slachtofferschap.

Het zijn thema’s waar we ons door kunnen ontwikkelen. Zo hoort dubbele motieven beïnvloeding bij het thema van 'over grenzen van anderen gaan'.

Stoppen met dubbele motieven beïnvloeding toepassen

De persoon die (onbewust) van dubbele motieven beïnvloeding gebruik maakt, is daar ‘verslaafd’ aan. Zolang de diepere oorzaak nog niet is opgelost, is stoppen daarom heel moeilijk.

Als je zelf dubbele motieven beïnvloeding toepast, zorgt de Dubbele motieven behandeling ervoor:

 • dat je beschermd wordt tegen dubbele motieven beïnvloeding van anderen

en

 • dat je het zelf ook niet meer (on)bewust kunt toepassen op anderen.


De behoefte om dubbele motieven beïnvloeding toe te passen, verdwijnt echter pas na de ontvangst van de Ego-structuur behandeling.
Deze behoefte komt namelijk voort uit onverwerkte gevoelens die vastgezet zijn in de kosmische nacht ego-structuur.

Het gaat hierbij om heel diepe gevoelens van angst, onveiligheid, eenzaamheid of tekort die zonder de Ego-structuur behandeling niet te verwerken zijn.

Omdat deze vastgezette gevoelens normaal gesproken niet te verwerken zijn, zoeken sommige mensen een uitweg in dubbele motieven beïnvloeding, om zo onverwerkte gevoelens van pijn, eenzaamheid of onvervulde behoeften te 'vervullen' via dubbele motieven beïnvloeding.

Vijf procent van alle mensen past (onbewust) dubbele motieven beïnvloeding toe. 
In de meeste gevallen wordt iemand die zelf dubbele motieven beïnvloeding toepast, zelf ook op deze wijze beïnvloed.

Uitwerking van de behandeling

Na de ontvangst van de Dubbele motieven behandeling zijn er vier verschillende stadia in de uitwerking van de behandeling te onderscheiden.

1. Oude beïnvloeding
Dubbele motieven beïnvloeding die op jou gericht is geweest, heeft uiteraard z’n sporen in jou achtergelaten.

In de eerste drie maanden na de ontvangst van de Dubbele motieven behandeling komen de invloeden van de ‘oude’ dubbele motieven beïnvloeding uit jouw systeem omhoog om opgelost te kunnen worden.

Je wordt je dan bewust van deze oude beïnvloeding voordat het je systeem verlaat.
Dat kan als onprettig aanvoelen, omdat het voor jou aan kan voelen als nieuwe dubbele motieven beïnvloeding, die van buitenaf bij jou naar binnen komt.

Oude beïnvloeding die je systeem verlaat is gelukkig niet meer 'actief', maar kan wel tijdelijk naar aanvoelen. Het is echter een oplossende reactie.

2. Onverwerkte gevoelens
Zodra dubbele motieven beïnvloeding door de behandeling is opgelost, kunnen er diepe onverwerkte gevoelens naar boven komen, die vast zaten onder de dubbele motieven beïnvloeding.

Dit zijn onverwerkte gevoelens rond diepe persoonlijke thema's, die door de beïnvloeding niet verwerkt konden worden. Door de beïnvloeding die daar boven of voor zat, kon je daar nog niet bij komen.

Zodra de beïnvloeding wordt opgelost, kunnen deze onverwerkte gevoelens alsnog verwerkt worden.

3. Bewustwording
Je kunt je gedurende deze periode steeds meer bewust worden van de diepgaande beïnvloeding die er tijdens jouw leven op jou is toegepast.
Er kunnen dan gevoelens over de beïnvloeding omhoogkomen, zoals boosheid, het gevoel misbruikt en gemanipuleerd te zijn en triestheid.

4. Grenzen beter aangeven
In dit bewustwordingsproces zul je je eigenheid steeds beter gaan herkennen en leren om in het dagelijks leven jouw grenzen heel duidelijk aan te geven.

Na het oplossen van de dubbele motieven beïnvloeding zul je je weer echt autonoom voelen en zelfstandig en on-beïnvloed handelen en stappen zetten.

Verschil Dubbele Motieven behandeling en Vreemde stukken behandeling

Beide behandelingen zorgen ervoor dat gevoelens van anderen weer uit jouw systeem verdwijnen.
De diepte waarop deze gevoelens in jouw systeem terecht gekomen zijn, is bij beide behandelingen echter totaal verschillend.

Als je je - in specifieke situaties - diep openstelt voor een ander kun je onverwerkte gevoelens van anderen overnemen, zogenaamde 'vreemde stukken’. Deze 'vreemde stukken' kun je niet verwerken omdat ze niet van jou zijn.

Vreemde stukken, die door de Vreemde stukken behandeling opgelost kunnen worden, vloeien als het ware over van de één naar de ander op het moment dat de ander zich heel diep open stelt.

Dat doet de 'gever' niet bewust of vanuit 'slechte' bedoelingen. Dat gebeurt dus 'passief', niet actief. De afzender van het vreemde stuk heeft dan ook niet de intentie om jou daarmee te beïnvloeden.

Bij dubbele motieven beïnvloeding worden er bewust (actief) gevoelens en beelden in jouw systeem gebracht vanuit de bedoeling om jou daarmee te beïnvloeden.
Deze gevoelens en beelden komen veel dieper in je systeem dan de zogenaamde 'vreemde stukken' die de Vreemde stukken behandeling oplost.


Lees meer: Vreemde stukken behandeling

Verschil Dubbele motieven behandeling en Zwarte magie behandeling

Beide behandelingen lossen een diepgaande beïnvloeding op die zowel bewust als onbewust kan worden toegepast.

Het verschil tussen zwarte magie en dubbele motieven beïnvloeding is dat er bij zwarte magie altijd Lichtkracht wordt geroofd en bij dubbele motieven beïnvloeding niet.

Bij zwarte magie gaat het primair om het roven van Lichtkracht en het plaatsen van donkere energie in degene die bestookt wordt.

Bij dubbele motieven beïnvloeding wordt er nooit Lichtkracht geroofd, maar kan wel energie worden afgenomen.

Zwarte magie is minder persoonlijk gericht, het vindt daarom relatief vaak plaats onder vreemden.
Dubbele motieven beïnvloeding vindt voor 80% plaats binnen gezinsverband.

Achter dubbele motieven beïnvloeding schuilt een diepgaande onzelfstandigheid, als je dit vergelijkt met de achtergrond van zwarte magie.

Lees meer: Zwarte Magie behandeling

Dubbele motieven behandeling voor bedrijven

Niet alleen individuen maar ook bedrijven en instellingen kunnen met dubbele motieven beïnvloed  worden.
Dubbele motieven beïnvloed kan de ontwikkeling en de bloei van een bedrijf of instelling diepgaand belemmeren en kan de omzet sterk negatief beïnvloeden.

Omdat dubbele motieven beïnvloeding ook onbewust toegepast kan worden, komt dit vaker voor dan over het algemeen wordt aangenomen.
Lees meer

E-mail begeleiding

Na ontvangst van de behandeling geven wij, Bas en Maria, e-mail begeleiding als je dat nodig hebt.
Deze begeleiding geven we bij iedere behandeling, maar bij de Dubbele motieven behandeling kan dit extra belangrijk voor je zijn.

Ondersteunende Verbindingen

De Ki-punt Verbinding en de Innerlijk contact Verbinding werken ondersteunend op de uitwerking van de Dubbele motieven behandeling.
Lees meer: Ki-punt Verbinding
Lees meer: Innerlijk contact Verbinding

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:

en

van het Wholism Project.

Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.

De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Niveau

De Dubbele motieven behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Dubbele motieven behandeling mag als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.

De integratietijd van de Dubbele motieven behandeling is drie maanden. 

Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.

Dit is ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.

De uitwerkingstijd van de Dubbele motieven behandeling is negen maanden.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.


Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.


Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl


Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

Door de enorme hoeveelheid tijd die we hebben moeten besteden aan de ontwikkeling van deze behandeling ligt de prijs hoger dan die van de meeste andere behandelingen.
De prijs voor de Dubbele motieven behandeling is € 240,-

 

Ervaringen


Innerlijke drive om te forceren weg

'Het ontroert me, dat de neiging om situatie te forceren nu tot rust komt. De innerlijke drive om de situatie te forceren is weg.'
 

Gevoel van vrij zijn, vrijheid

‘Toen ik de Dubbele motieven behandeling ontving, voelde ik een heerlijk tintelende gevoel op en in mijn hoofd en gelijk kwam er een gevoel van vrij zijn, vrijheid.

Gelijk was er ook een stemmetje in mij dat aangaf, je hoeft jezelf niet meer te straffen.

Het voelde allemaal zo blij, zo vrij, zo heel erg gelukkig, dat ik dacht: alles wat nu komt (wat eerst verwerkt moet worden) kan ik aan, om dit weer te mogen ervaren.
En ja, onder alles wat er inderdaad nu al loskomt en lastig is, blijft dat gevoel, deze belevenis voelbaar en geeft het kracht om alles aan te gaan.’