Incarnatie behandelingen

Er zijn in totaal zes verschillende Incarnatie behandelingen.

Deze zes verschillende Incarnatie behandelingen zijn de:

 • Incarnatie behandeling
  Deze behandeling is nodig als je niet volledig geïncarneerd bent, omdat delen van jou niet meegegaan zijn in het incarnatieproces.en de vijf specifieke Incarnatie behandelingen:

 • Incarnatie tegenzin behandeling

  Deze behandeling is nodig als je ziel een programmering heeft waardoor je met tegenzin incarneert en jouw leven vaak moeizaam verloopt
   
 • Incarnatie toekomst behandeling
  Deze behandeling is nodig als je ziel een programmering heeft waardoor je sterk op de toekomst gericht bent en onvoldoende verbonden bent met het hier en nu
   
 • Incarnatie verleden behandeling
  
Deze behandeling is nodig als je ziel een programmering heeft waardoor je waardoor je sterk op het verleden gericht bent en onvoldoende verbonden bent met het hier en nu
   
 • Incarnatie boven behandeling

  Deze behandeling is nodig als je ziel een programmering heeft waardoor je sterk op het Hogere gericht bent en onvoldoende eigen verantwoordelijkheid over je leven neemt
   
 • Incarnatie ontkenning behandeling

  Deze behandeling is nodig als je ziel een programmering heeft waardoor je bij het opnieuw incarneren je eigen incarnatie ontkent in de trant van: ‘Dit ben ik niet’, waardoor je niet werkelijk deelneemt aan het leven


Maximaal twee

De vijf specifieke Incarnatie behandelingen lossen elk een specifieke incarnatie-programmering van de ziel op. Dit is een specifieke, verzwakkende gerichtheid waarmee je incarneert.De ziel kan maar één incarnatie-programmering tegelijk hebben.

Je hebt daarom nooit meer dan één van deze vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig.Het is wel mogelijk dat je zowel de Incarnatie behandeling als één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig hebt.


Je bent dan niet volledig geïncarneerd en hebt daarnaast een specifieke incarnatie gerichtheid.


Je kunt dus maximaal twee Incarnatie behandelingen nodig hebben: De Incarnatie behandeling en één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen.