Interpretatie Verbinding

De Interpretatie Verbinding helpt je om alle signalen en indrukken die je systeem gevoelsmatig ontvangt, juist te interpreteren. Zo kun je met behulp van de Interpretatie Verbinding onder andere veel beter de juiste beslissingen nemen.

In de kosmische nacht was er vaak een frictie tussen wat je waarneemt met je diepere voelen en hoe dit door je bewustzijn wordt geïnterpreteerd. Hierdoor kun je verkeerde conclusies trekken of er net naast zitten.

De Interpretatie Verbinding lost deze frictie tussen je diepere voelen en je bewustzijn op.

Door de Interpretatie Verbinding ontvangt het thymuschakra een kosmische dag werking.
Hierdoor kun je de gevoelens die het thymuschakra voor jou kanaliseert en aan je doorgeeft, zuiverder ontvangen en dus ook beter interpreteren.

Het thymuschakra

Het thymuschakra is één van de zes nieuwe chakra’s die in 1995 actief geworden zijn. Het is gelokaliseerd tussen het hartchakra en het keelchakra, vlak onder de bovenkant van het borstbeen.

Het is verbonden met ons meridianensysteem. Als je op het borstbeen klopt ter hoogte van het thymuschakra, dan kun je daarmee je meridianen in balans brengen.

Het thymuschakra is het centrum van alle verwerkingsprocessen en vormt een poort naar en bescherming van ons innerlijk. 

Het is ook het chakra dat verantwoordelijk is voor ons diepere voelen. Tegelijkertijd vormt het thymuschakra een verbinding tussen ons diepere voelen en ons bewustzijn.

Ruis
Het thymus chakra functioneert als een doorgeef-kanaal van de gevoelens uit je systeem.
Door de kosmische nacht programmering van het thymuschakra zit er een kleine afwijking in dit kanaal, waardoor er ruis ontstaat en je de gevoelens die het thymus chakra doorgeeft, eerder verkeerd interpreteert.

De kosmische nacht programmering van het thymuschakra zorgt dus voor ruis, waardoor je eerder verkeerde conclusies kunt trekken.

Door het thymuschakra een kosmische dag programmering te geven, wordt de werking van dit chakra als het ware gefinetuned en kan dan nog verfijnder en zuiverder functioneren.

Hierdoor kan je bewustzijn de gevoelens en signalen die het thymuschakra aan je doorgeeft, zuiverder ontvangen en beter interpreteren.

Wat is interpreteren?

De Interpretatie Verbinding helpt je om je gevoelens en waarnemingen zuiverder te interpreteren.

Als je een gevoel of een situatie interpreteert, dan vorm je een zo helder mogelijk beeld vanuit alle 'informatie' die naar je toekomt.     

Je geeft dan als het ware een betekenis aan de verschillende aspecten die je voelt of waarneemt. Je vormt daarvan een totaalbeeld waarin alle stukjes informatie als puzzelstukjes in elkaar passen.

Je kunt zo'n beeld primair vanuit het denken vormen of meer vanuit het voelen.

Een beeld vormen vanuit het voelen of vanuit het denken
Als je een beeld over een situatie primair vanuit het denken vormt, dan doe je dat vrijwel altijd vanuit bepaalde gedachten en veronderstellingen, die lang niet altijd kloppend hoeven te zijn voor de betreffende situatie. Vanuit het denken maak je geen direct contact met een situatie, waardoor er geen juist of volledig beeld van de situatie ontstaat. Omdat je dan onvoldoende in contact staat met je gevoel, mis je de informatie die jouw voelen je kan geven.
Je kunt er dan net naast zitten en daardoor verkeerde conclusies trekken.

De Interpretatie Verbinding helpt je om in contact met je voelen een zo zuiver mogelijk beeld van een situatie te vormen. 
Dit beeld resoneert dan in je systeem, voelt kloppend voor je, wat je een gevoel van rust en zekerheid geeft.

De juiste beslissingen nemen
De juiste beslissingen nemen doe je daarom niet met behulp van het denken, maar vanuit je voelen.

Het voelen benadert de werkelijkheid meer dan het denken, omdat het denken je waarneming van de werkelijkheid aanpast vanuit veronderstellingen. 
Je wordt daarbij beïnvloed door wat je al weet en staat daardoor minder open voor het hier en nu.

De Interpretatie Verbinding helpt je om vanuit alle beschikbare informatie een beeld te vormen vanuit het voelen.
Hierdoor ontstaat vanuit een innerlijke rust een zo zuiver mogelijk beeld, waar je je ook rustig en gedragen bij voelt.
Je kunt daardoor beter de juiste beslissing nemen.

Voelen en denken

Als je denken en willen (het mentale) enerzijds en het voelen en intuïtieve anderzijds met elkaar vergelijkt dan zijn het denken en willen ‘vierkanter' en het voelen en intuïtieve ‘ronder’.
Het denken en willen missen daardoor allerlei nuances, die het voelen en intuïtieve wel in zich hebben.

Onze aura bestaat uit vier aura-lichamen, het ether-, astraal, mentaal- en intuïtieve lichaam, die respectievelijk het denken, het voelen, het willen en de intuïtie vertegenwoordigen.
Het denken en willen zijn mannelijk en het voelen en de intuïtie zijn vrouwelijk.

De vrouwelijke aura-lichamen hebben samen een duidelijk hoge trillingsgetal dan de twee mannelijke aura-lichamen.
Het vrouwelijke is dan ook meer op het Goddelijke gericht en het mannelijke meer op het Aardse gericht.

Balans
Vrijwel alle huidige menselijke creaties en uitvindingen zijn ontstaan vanuit het denken en hebben dan ook veel keerzijden. De enorme milieuvervuiling laat dat onder andere zien.

Zodra de mannelijke aspecten, het denken en willen en de vrouwelijke aspecten, het voelen en intuïtieve met elkaar gecombineerd worden, ontstaat er balans.
Het denken en willen worden dan ingezet als instrumenten om uit te voeren wat we via ons voelen en intuïtie opvangen.

Met andere woorden, het denken en willen zouden dienstbaar moeten zijn aan het voelen en het intuïtieve. Dat is ook de manier waarin in de kosmische dag dingen ontwikkeld zullen gaan worden.
Het Wholism Project is hiervan één van de eerste voorbeelden.

De Interpretatie Verbinding helpt je om een stap in deze richting te zetten.

Hoe kun je de Interpretatie Verbinding ervaren?

Je krijgt door de Interpretatie Verbindingen meer een helikopter-view met een adelaars blik, waarmee elk detail onderscheiden wordt.

Omdat je je gevoel beter interpreteert en je je zekerder voelt over je intuïtie, kan de Interpretatie Verbinding je het gevoel geven van 'mij maak je niets wijs’.

Bewust toepassen van de Interpretatie Verbinding

Je kunt de Interpretatie Verbinding bewust toepassen als je ergens gevoelsmatig een vraag over hebt.

Keuzes maken
Als je gevoelsmatig een moeilijke beslissing moet nemen, dan kun je de Interpretatie Verbinding als volgt bewust toepassen.
Je richt je bewust op de Interpretatie Verbinding en stelt je de verschillende beslissingen die je kunt nemen één voor één voor.


Laat hierbij al je gedachten en veronderstellingen over de verschillende keuzemogelijkheden los en stel je open voor de gevoelens en ingevingen die vanuit een rust in jezelf naar boven komen.
Je zult dan nog duidelijker kunnen voelen wat voor jou de juiste beslissing is.

Meer rust en helderheid krijgen
Het is ook mogelijk om de Interpretatie Verbinding toe te passen om helderheid te krijgen over een situatie waar je tegenstrijdige gevoelens over hebt.

Richt je dan op de Interpretatie Verbinding, keer naar binnen en probeer alle gevoelens over deze situatie eerst los te laten. Richt je dan met een neutraal gevoel op de situatie en voel welke gevoelens er in contact met de Verbinding naar boven komen.

Mogelijkerwijs zul je dan kunnen voelen dat bepaalde emoties eigenlijk los stonden van deze situatie en vooral met oude gebeurtenissen te maken hadden.
Ook is het mogelijk dat je in contact met de Interpretatie Verbinding opeens een heel ander gevoel over de situatie krijgt, dat meer kloppend voor je voelt dan de emoties die je daarvoor bij deze situatie ervoer.

Als jouw gevoel of jouw beeld over een situatie kloppend voor je voelt omdat het resoneert met je systeem, kun je er vanuit gaan dat je jouw eigen gevoel juist hebt geïnterpreteerd. 
Meestal ervaar je dan een gevoel van innerlijke rust en zekerheid. De tegenstrijdigheid in je gevoelens is dan opgelost.

Voor wie?

De Interpretatie Verbinding is voor iedereen een zinvolle Verbinding.
Het interpretatievermogen van de signalen die je diepere voelen ontvangt, wordt door deze Verbinding verfijnder en zuiverder.

Interpretatie Verbinding voor een bedrijf

De Interpretatie Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Interpretatie Verbinding bevordert het op de juiste manier interpreteren van informatie in een bedrijf wat de resultaten ten goede komt. Het zal de werknemers ook meer een helikopter-view geven en helpen de juiste beslissingen te nemen.

Let op: De Interpretatie Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Interpretatie Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding.
Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Interpretatie Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze zowel voor de directie als de werknemers alleen tijdens werkzaamheden voor het bedrijf.

De kosten bedragen € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers.
Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht. Part-timers worden naar ratio van het aantal werkuren meegerekend.

Interpretatie Verbinding voor een eenmanszaak
Als je een eenmanszaak hebt, is de persoonlijke Interpretatie Verbinding voldoende, aangevuld met de Neutralisatie Verbinding bedrijf of de Neutralisatie Verbinding werk als je (ook) buitenshuis werkt.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Interpretatie Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Interpretatie Verbinding bedraagt € 140,-.