Aangrijpingspunten Verbinding

De Aangrijpingspunten Verbinding geeft het middenrif chakra een kosmische dag werking.

Het middenrif chakra helpt je om je gevoelens te aarden, waardoor je ze beter kunt verwerken.
Door de kosmische nacht programmering op het middenrif chakra, konden we onze gevoelens onvoldoende aarden en mede daardoor niet volledig verwerken.

Als je bepaalde gevoelens onvoldoende verwerkt hebt, ontstaan er aangrijpingspunten in jezelf waardoor je in contact met anderen met hen mee resoneert, onvoldoende bij jezelf kunt blijven of gevoelsmatig uit balans kunt raken.

De Aangrijpingspunten Verbinding lost bestaande aangrijpingspunten op en helpt je om je gevoelens beter te aarden en te verwerken. Hierdoor kun je in contact met anderen gemakkelijker bij jezelf blijven.

Aangrijpingspunten

Iedereen heeft gemiddeld zo’n 80 aangrijpingspunten die de Aangrijpingspunten Verbinding kan oplossen.

Deze specifieke aangrijpingspunten trekken je in contact met anderen of in bepaalde omstandigheden als het ware uit jezelf, waardoor je gevoelsmatig uit balans kunt raken en minder goed bij jezelf kunt blijven.

Zo zijn er mensen die zich in een groep volkomen anders gedragen dan wanneer je hen privé spreekt. Een ander voorbeeld is hoe sommige mensen zichzelf als het ware verliezen als ze iets zien wat hen persoonlijk raakt, bijvoorbeeld een gewond dier. De aanblik van het gewonde dier raakt dan een aangrijpingspunt in hen.

Dit soort aangrijpingspunten kunnen in jou ontstaan als je bepaalde gevoelens onvoldoende hebt geaard en dus niet volledig hebt verwerkt.

Als je in een omstandigheid komt waardoor bij jou een aangrijpingspunt wordt aangeraakt, reageer je op een standaard manier. Er wordt als het ware bij jou op een knop gedrukt. De ‘knop’ is dan een onverwerkt gevoel dat jouw reactie stuurt.

Door de Aangrijpingspunten Verbinding worden bestaande aangrijpingspunten in jou opgelost en ontstaan er ook geen nieuwe aangrijpingspunten meer die jou in contact met je omgeving gevoelsmatig uit balans kunnen brengen.

Functie middenrif chakra

De functie van het middenrif chakra is het ‘aarden’ van gevoelens.

Je kunt je gevoelens alleen volledig verwerken als je ze met behulp van het middenrif chakra hebt geaard.

Als je een gevoel hebt geaard, heb je het doorvoeld en verbonden met wie jij bent, met jouw essentie. Je geeft het gevoel zo een plaats in jezelf en in jouw leven.

Het volledig verwerkte gevoel wordt dan als het ware een werktuig voor je. Je hebt dat gevoel volledig doorleefd, je hebt het eigen gemaakt.
Als je een gevoel geaard hebt, heb je ervan geleerd wat ervan te leren is.

Door de kosmische nacht programmering van ons middenrif chakra konden wij onze gevoelens onvoldoende aarden en daardoor ook niet volledig verwerken.

De Aangrijpingspunten Verbinding laat het middenrifchakra op kosmische dag wijze werken. Je zult je gevoelens dan gemakkelijker kunnen aarden en daardoor ook beter kunnen verwerken.

Specifieke aangrijpingspunten

Er bestaan verschillende soorten aangrijpingspunten.
De Aangrijpingspunten Verbinding lost alleen die aangrijpingspunten op die ontstaan zijn door het niet volledig aarden van gevoelens door het middenrif chakra.

Deze specifieke aangrijpingspunten zorgen ervoor dat je in contact met anderen gevoelsmatig uit balans kunt raken door wederzijds met elkaar te resoneren.

Andere aangrijpingspunten

Andere aangrijpingspunten, die een andere innerlijke oorzaak hebben, worden niet opgelost door de Aangrijpingspunten Verbinding.

Aangrijpingspunten voor zwarte magie ontstaan bijvoorbeeld doordat je ooit (in een vorig leven) zelf zwarte magie hebt toegepast. Je bent daardoor vatbaar geworden voor zwarte magie.
 
Deze aangrijpingspunten zijn duidelijk niet ontstaan door het onvoldoende aarden van gevoelens door het middenrif chakra, maar hebben een andere oorzaak, die om een andere oplossing vraagt.

Je kunt aangrijpingspunten voor zwarte magie dan ook alleen oplossen met de Zwarte Magie behandeling, omdat deze behandeling er speciaal op gericht is om deze specifieke aangrijpingspunten op te lossen.

Er zijn daarnaast nog meer voorbeelden van aangrijpingspunten die op een andere manier ontstaan zijn en daarom alleen op andere wijzen opgelost kunnen worden.

Gemiddeld aantal aangrijpingspunten

Gemiddeld heeft iedereen ongeveer 80 aangrijpingspunten die verband houden met gevoelens die onvoldoende geaard en verwerkt zijn en daarom opgelost kunnen worden door de Aangrijpingspunten Verbinding.

Mensen uit een ouderweb gezin hebben meestal meer aangrijpingspunten dan dit gemiddelde aantal, omdat je binnen een ouderweb aangrijpingspunten van elkaar overneemt.

Een Verbinding met het effect van een behandeling

De Aangrijpingspunten Verbinding heeft in eerste instantie het effect van een behandeling, omdat aangrijpingspunten (onverwerkte gevoelens) worden opgelost waardoor je in ontwikkeling wordt gebracht.

In dit proces kun je je bewust worden van deze aangrijpingspunten.

In de eerste twee weken na de ontvangst van de Aangrijpingspunten Verbinding kan het daardoor soms onrustig in jezelf voelen omdat jouw aangrijpingspunten naar voren komen om opgelost te worden.

Reacties en resultaten

Tijdens de ontvangst van de Verbinding kun je een gevoel van verzachting, rust en vervulling in en rond het middenrif chakra ervaren.

Door de Aangrijpingspunten Verbinding voel je je dieper verankerd in jezelf, waardoor je een verdiept contact met jezelf ervaart. Je kunt 'nieuwe' gevoelens beter aarden en daardoor ook beter verwerken.

De Aangrijpingspunten Verbinding geeft je een gevoel van heelheid en bescherming. Je kunt daardoor volledig met je omgeving in verbinding zijn, terwijl je niet gestoord wordt door alle indrukken uit je omgeving.

Gevoelens zijn dan ook voor je binnenwereld, het is ook niet de bedoeling dat de buitenwereld erop inspeelt. Door de Aangrijpingspunten Verbinding word je naar buiten toe een afgerond en ‘beschermd’ geheel.

Je kunt zo ook beter een ongestoorde verbinding tussen Hemel en Aarde vormen, waar de buitenwereld niet op inhaakt. Je lost onverwerkte gevoelens dan meer op in verbinding met je essentie en het Hogere.

Voor wie?

De Aangrijpingspunten Verbinding is voor iedereen een zinvolle Verbinding, waardoor je duidelijk gemakkelijker bij jezelf kunt blijven.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Voelen

Je kunt via het onderstaande pictogram van de Aangrijpingspunten Verbinding invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Traject

De Aangrijpingspunten Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Aangrijpingspunten Verbinding bedraagt € 140,-.