Oer behandelingen

Oer behandelingen lossen fysieke blokkades op die tussen ons en onze oorspronkelijke, essentiële kracht en vermogens in staan.

Elke Oer behandeling lost specifieke fysieke blokkades op. Deze fysieke blokkades zijn vastgezet in je lichaam zonder dat ze daarin voelbaar zijn. Daardoor ben je je ook nooit bewust van deze blokkades.
 


Afstandsbehandeling bij een Wholistic Partner

Praktisch gezien is een Oer behandeling een afstandsbehandeling van het Wholism Project waarbij een speciaal hiervoor opgeleide Wholistic Partner gedurende de eerste twee jaar na de introductie assisteert.

De behandeling wordt in vier sessies gegeven. Je ontvangt de afstandsbehandeling via ons, Bas en Maria terwijl je in de praktijk van de Wholistic Partner bent.

 

Twee jaar na introductie 'gewone' afstandsbehandeling

Twee jaar na de introductie van elke Oer behandeling wordt de betreffende Oer behandeling als een éénmalige afstandsbehandeling zonder assistentie van een Wholistic Partner gegeven.

Wisselwerking

Tijdens de afstandsbehandeling van een Oer behandeling richt de Wholistic Partner zich op jouw fysieke blokkades. Deze blokkades zijn verscholen in je systeem, waardoor jouw systeem zich daar niet bewust van is.

Door de wisselwerking, de 'informatie' uitwisseling die hierbij ontstaat tussen jou en de Partner, wordt jouw systeem zich bewust van deze blokkades en krijgt het een globaal beeld van het eindresultaat van de behandeling. Je zou kunnen zeggen dat er een ‘informatie’ uitwisseling tussen cliënt en Wholistic Partner plaatsvindt, waarbij het systeem van de cliënt zich bewust wordt van deze verscholen blokkades.

Ontwikkelingspad

Het ontwikkelingspad dat je door de afstandsbehandeling ontvangt, maakt het mogelijk om gedurende de uitwerkingstijd van de behandeling door de ontwikkelingen te gaan die nodig zijn om de fysieke blokkades op te lossen.

Thuis of in de praktijk ontvangen

Voor de meeste Oer behandelingen is het nodig dat de Wholistic Partner jou tijdens de afstandsbehandelingen fysiek aanraakt, op een specifiek punt op het lichaam.
Je ontvangt deze Oer behandelingen daarom altijd in de praktijk van de betreffende Wholistic Partner.

De Ogen Licht behandeling is de enige Oer behandeling die desgewenst ook thuis, dus volledig 'op afstand' ontvangen kan worden, omdat fysieke aanraking tijdens de ontvangst van de Ogen Licht behandeling niet nodig is. 

Voor de Ogen Licht behandeling kun je dus de keuze maken om daarvoor naar de praktijk van de Wholistic Partner te komen of de behandeling thuis te ontvangen.

Twee jaar na de introductie

Twee jaar na de introductie van een Oer behandeling zal de betreffende Oer behandeling zonder assistentie van Wholistic Partners gegeven gaan worden.

De behandeling is dan al zo vaak gegeven dat de ‘informatie’ uitwisseling tussen cliënt en Wholistic Partner over de verscholen blokkades inmiddels voldoende is opgenomen in de afstandsbehandeling.
 

Eenmalige afstandsbehandeling 

Een Oer behandeling zonder assistentie van een Wholistic Partner wordt als een éénmalige afstandsbehandeling gegeven, dus niet meer in vier sessies.

In de tekst van elke Oer behandeling wordt aangegeven of je de behandeling als een eenmalige afstandsbehandeling ontvangt of in vier sessies met assistentie van een Wholistic Partner.


Toch nog in de praktijk van een Wholistic Partner?
Kun je als cliënt twee jaar na de introductie van de betreffende Oer behandeling, de sessies van een Oer behandeling, als je daar een voorkeur voor hebt, toch nog in de praktijk van een Wholistic Partner ontvangen?

Nee, dat is dan niet meer mogelijk.

Het heeft namelijk een toegevoegde waarde om de betreffende Oer behandeling vanaf twee jaar na de introductie puur als afstandsbehandeling te ontvangen. 

 

Diepere werking
Een Oer behandeling die als een eenmalige afstandsbehandeling gegeven wordt, bevat een breder spectrum aan informatie en heeft daardoor een diepere werking.

Je ontvangt dan op onbewust niveau alle 'informatie' over verscholen blokkades die in de eerste twee jaar na de Introductie van de betreffende Oer behandeling is opgedaan tijdens de sessies van deze Oer behandeling.

Ontvang je de Oer behandeling met assistentie van een Wholistic Partner, dan ontvang je alleen die informatie over de verscholen blokkades die tijdens de wisselwerking tussen jou en de Wholistic Partner naar voren komt.


Met terugwerkende kracht
Is het dan voordeliger om pas twee jaar na de introductie een Oer behandeling te ontvangen?

Nee, gelukkig niet.
Heb je één of meerdere Oer behandelingen in de praktijk van een Wholistic Partner ontvangen, dan krijg je twee jaar na de introductie van de betreffende Oer behandeling automatisch alle ‘informatie’ uitwisseling tot je beschikking die in de eerste twee jaar na de introductie van de betreffende Oer behandeling heeft plaatsgevonden tussen cliënten enerzijds en Wholistic Partners anderzijds.
De werking van de Oer behandeling die je ontvangen hebt, verdiept zich daardoor met terugwerkende kracht.

Als je een Oer behandeling binnen de eerste twee jaar na de introductie ontvangt, geeft jou dat het voordeel dat je al eerder van de behandeling profiteert. 
Het uiteindelijke resultaat van een Oer behandeling die je in vier sessies ontvangt, is twee jaar na de introductie van de Oer behandeling gelijk aan die van de eenmalige afstandsbehandeling.

Vijf Oer behandelingen

Er zijn in totaal vijf Oer behandelingen ontwikkeld om vijf verschillende typen blokkades op te lossen die tussen jou en jouw oorspronkelijke essentiële kracht in staan.

Zielenstem behandeling

De Zielenstem behandeling lost fysieke blokkades op die tussen jou en de informatie van jouw ziel in staan, waardoor je je beter door jouw ziel kunt laten leiden en meer open kunt staan voor het Goddelijke.

Door het oplossen van deze blokkades kun je gemakkelijker op onbewust niveau contact maken met jouw levensopdrachten. Je kunt daardoor beter zien en voelen wat bij je eigen persoonlijkheid en zielenopdracht hoort.
Lees meer Zielenstem behandeling

Diepere voelen behandeling

De Diepere voelen behandeling verbindt je meer met je eigen oorsprong, je Hogere afkomst, je afkomst als Lichtwezen.

De Diepere voelen behandeling helpt je zo om hoger te reiken en als je hoger kunt reiken, kun je ook dieper contact maken met je eigen systeem, dus dieper voelen.

In de kosmische nacht waren er blokkades ingebracht tussen onszelf en onze afkomst. 
Zonder deze blokkades hadden we onze opdracht in de kosmische nacht waarbij we ons steeds dieper met de materie moesten verbinden, niet kunnen volbrengen.

We moesten symbolisch onze afkomst, het Goddelijke, het Lichtwezen in ons, de rug toekeren om het donker van de kosmische nacht in te kunnen gaan.
Als we teveel met onze afkomst, onze oorsprong verbonden waren gebleven, hadden we ons niet steeds dieper met de materie kunnen verbinden.

Deze blokkades tussen ons en onze oorsprong lost de Diepere voelen behandeling op.
Lees meer: Diepere voelen behandeling

Ogen Licht behandeling

De Ogen Licht behandeling lost vijf universele innerlijke verdraaiingen in je systeem op.
Deze verborgen verdraaiingen zijn vastgezet in je lichaam. Je hebt ze al meegekregen bij je conceptie. Deze innerlijke verdraaiingen leiden er toe dat je jezelf en de wereld op een kosmische nacht wijze waarneemt en ervaart.

Het Hogere doel van deze kosmische nacht verdraaiingen was ons trillingsgetal te verlagen, zodat we ons beter met de materie konden verbinden.

Lees meer: Ogen Licht behandeling

Ogen Licht gave

Iedereen heeft innerlijke verdraaiingen in zijn of haar systeem. Je hebt deze verdraaiingen zelf in dit leven gevormd vanuit pijn over het leven op Aarde, omdat je het zo moeilijk vond om te zien in wat voor een wereld je terecht gekomen was. 

Deze verdraaiingen leiden er toe dat je jouw blik op jezelf en het leven vervormt, waardoor je onder andere meer afgescheidenheid ervaart.

Met behulp van de Ogen Licht gave kun je deze persoonlijke verdraaiingen in je systeem stap voor stap zelf oplossen.

Je kunt daardoor innerlijk onvervormd naar jezelf, het leven en de wereld gaan kijken.
Je kunt jezelf en gebeurtenissen in je leven objectiever waarnemen en dat maakt de wereld waarin je leeft begrijpelijker en geeft je meer innerlijke zekerheid.

Door het oplossen van persoonlijke verdraaiingen kun je jezelf ook meer als een deel van het grote geheel ervaren en dat voelt weldadig. Je voelt je een deel van een veel groter, van leven bruisend geheel.

De Ogen Licht gave geeft je ook het vermogen om in diepere lagen van jezelf te kijken.
Je gaat daardoor sneller de essentie zien van een gevoel, probleem of een complexe situatie.
Ook geeft deze gave je de mogelijkheid om beter verborgen aspecten van situaties te zien en zo de waarheid sneller te doorgronden.
Lees meer: Ogen Licht gave

Levenshouding behandeling

De Levenshouding behandeling helpt je om op een kosmische dag wijze in het leven te staan.

In de kosmische nacht was het leven vaak zo moeizaam, zwaar en uitzichtloos, dat er een gevoel van moedeloosheid ontstond.
Daardoor kon er een gevoel ‘het heeft toch allemaal geen zin’ ontstaan. Het gevolg daarvan was dat je je ging conformeren.

Zo programmeerde je jezelf in de loop der tijd en ontstonden er patronen waardoor je het leven niet meer volledig aanging. Deze patronen zijn 'vastgezet' in het lichaam.

De Levenshouding behandeling lost deze vastgezette patronen op.
Lees meer: Levenshouding behandeling