Ogen Licht gave

Iedereen heeft innerlijke verdraaiingen in zijn of haar systeem. Je hebt deze verdraaiingen zelf in dit leven gevormd vanuit pijn over het leven op Aarde, omdat je het zo moeilijk vond om te zien in wat voor een wereld je terecht gekomen was. 

Deze verdraaiingen leiden er toe dat je jouw blik op jezelf en het leven vervormt, waardoor je onder andere meer afgescheidenheid ervaart.

Met behulp van de Ogen Licht gave kun je deze persoonlijke verdraaiingen in je systeem stap voor stap zelf oplossen.

Je kunt daardoor innerlijk onvervormd naar jezelf, het leven en de wereld gaan kijken.
Je kunt jezelf en gebeurtenissen in je leven objectiever waarnemen en dat maakt de wereld waarin je leeft begrijpelijker en geeft je meer innerlijke zekerheid.

Door het oplossen van persoonlijke verdraaiingen kun je jezelf ook meer als een deel van het grote geheel ervaren en dat voelt weldadig. Je voelt je een deel van een veel groter, van leven bruisend geheel.

De Ogen Licht gave geeft je ook het vermogen om in diepere lagen van jezelf te kijken.
Je gaat daardoor sneller de essentie zien van een gevoel, probleem of een complexe situatie.
Ook geeft deze gave je de mogelijkheid om beter verborgen aspecten van situaties te zien en zo de waarheid sneller te doorgronden.

Ogen Licht behandeling

De Ogen Licht gave kan alleen na de Ogen Licht behandeling ontvangen worden.

De Ogen Licht behandeling lost van buitenaf ingebrachte kosmische nacht verdraaiingen in je systeem op. Het gaat daarbij om vijf universele verdraaiingen waarmee elk mens in de kosmische nacht geboren werd.

Door deze vijf universele verdraaiingen in je systeem vorm je tijdens elk leven een aantal persoonlijke verdraaiingen, die jouw blik op jezelf en de wereld vervormen.
Deze persoonlijke verdraaiingen blijven gedurende één leven bestaan, waarna je in een volgend leven weer nieuwe persoonlijke verdraaiingen vormt.

Na het oplossen van de vijf universele verdraaiingen met behulp van de Ogen Licht behandeling is het niet meer mogelijk om zelf nieuwe persoonlijke verdraaiingen te vormen. 
Je doorbreekt daarmee een cyclus.

Met behulp van de Ogen Licht gave kun je daarna zelf jouw persoonlijke verdraaiingen, die je tijdens dit leven gevormd hebt, gaan oplossen.

Persoonlijke verdraaiingen

De Ogen Licht gave is een instrument waarmee je persoonlijke verdraaiingen in het 'innerlijk zien' kunt oplossen.

In de kosmische nacht was de waarheid achter de zichtbare werkelijkheid vaak niet om aan te zien.

De waarheid was zo ongenaakbaar, pijnlijk en confronterend, dat we ons 'innerlijk zien' aanpasten om dit beeld draaglijk voor ons te maken.
Heel veel gevoelens werden daarbij weggedrukt, waardoor een vervormd en niet kloppend beeld van de werkelijkheid ontstond.
 
Met de Ogen Licht gave kun je jouw persoonlijke innerlijke verdraaiingen oplossen. Je gaat zo innerlijk onvervormd naar jezelf, het leven en de wereld kijken.

Voorbeelden persoonlijke verdraaiingen

Iedereen vormt andere persoonlijke verdraaiingen.
Om een idee te geven van hoe deze verdraaiingen kunnen aanvoelen en welk effect zij kunnen hebben op je leven, geven we hieronder twee voorbeelden:

Opgejaagd
Een opgejaagd, gehaast gevoel, alsof het leven 'achter je aan zit'.
Het gevoel dat je nooit rustig kunt zijn, dat je alsmaar verder moet, geeft een opgejaagd en benauwd gevoel in en rond je hart.

Oneerlijk
Oneerlijkheid vanuit het idee dat je dingen verborgen kunt houden, met een gevoel van sluwheid.
Het gevolg is dat je dan ook jouw omgeving niet vertrouwt.

Persoonlijke verdraaiingen hebben altijd een gevoel van 'afgescheidenheid' in zich.
Jezelf ervaren in een 'grote buitenwereld' waarvan je het gevoel hebt dat je je er tegen moet verweren, om die buiten jezelf te houden.

Effect oplossen persoonlijke verdraaiingen

Zodra je al jouw persoonlijke verdraaiingen hebt opgelost, ervaar je jezelf en de wereld meer vanuit een gevoel van ruimte, alsof het leven door je heen kan ademen. Je voelt je een deel van een veel groter, van leven bruisend geheel.

Dat geeft een blij en opgetild gevoel. De innerlijke stroom van het leven voelt anders aan, alsof er liefde aan toegevoegd is. Je voelt die liefde niet alleen in jezelf maar je bent er ook door omhuld.

Je krijgt zo meer vertrouwen in het leven en treedt het leven met open vizier en open armen tegemoet.

Je ervaart minder een gevoel van afgescheidenheid en voelt je meer een deel van een groter geheel waarin alles met elkaar verbonden is.

Een zuivere blik op jezelf

Jouw ziel spiegelt jou via jouw ogen.
De ziel ziet jou zoals jij werkelijk bent, dus zonder verdraaiingen en zonder iets te vergoelijken.
De ziel geeft jou een zuiver beeld van jezelf, vanuit het overzicht dat de ziel heeft.

Als je vanuit pijn over het leven op Aarde het spiegelbeeld vervormt dat de ziel jou geeft, ontstaan er innerlijke verdraaiingen in jezelf.

Deze innerlijke verdraaiingen vertekenen het zuivere beeld dat de ziel jou via jouw ogen geeft, waardoor je vervormd naar jezelf en jouw leven gaat kijken.

Zodra je met behulp van de Ogen Licht gave jouw innerlijke verdraaiingen oplost, vervorm je de spiegeling die de ziel jou geeft niet meer.

De verhouding tussen jou en je ziel wordt daardoor harmonieuzer, je raakt zuiverder afgestemd op de ziel.

Je kunt dat ervaren door een grotere innerlijke rust, je hebt meer overzicht over jezelf als incarnatie van je ziel. Je kijkt meer vanuit het overzicht van de ziel naar jezelf.

Als door de Ogen Licht behandeling de vijf basis verdraaiingen in jouw systeem zijn opgelost en je lost daarna zelf met de Ogen Licht gave al je persoonlijke verdraaiingen op, dan kun je jezelf dus waarnemen zoals je werkelijk bent.

Dat kan wel confronterend zijn en daarom moet je ook toe zijn aan de Ogen Licht gave.

De ogen als spiegels van de ziel

De uitdrukking dat ‘ogen een spiegel van de ziel vormen’ bevat een diepe wijsheid, die op twee manieren kan worden uitgelegd. Beide zienswijzen vormen uiteindelijk één geheel.

Als je naar iemands ogen kijkt, kun je daarin de kwaliteiten van iemands ziel herkennen.
De ogen vormen dan een 'spiegel', waarin je iemands ziel kunt 'zien'.

Daarnaast geeft je ziel jou via je ogen ook een innerlijk beeld van jezelf.
Je kunt dat beeld alleen van binnenuit voelen, het is dus niet zichtbaar of voelbaar als iemand naar je ogen kijkt.

De 'spiegel van de ziel' heeft dus twee 'zijden', een buitenkant en een binnenkant.
Dit doet denken aan een spiegel zoals je die ook in films kunt zien, die aan de voorkant een spiegel is en aan de achterkant transparant, zodat je er vanuit de achterkant wel doorheen kunt kijken.

De spiegeling die de ziel ons geeft, werkt op een vergelijkbare wijze:
 

 • van buitenaf, als je in iemands ogen kijkt, kun je in deze ‘spiegel’ iemands ziel zien
   
 • van binnenuit zijn jouw ogen, jouw spiegels van de ziel 'transparant' en kun je het beeld van jezelf voelen dat de ziel jou geeft. Omdat deze informatie alleen voor jou bestemd is, kunnen anderen niet door jouw ogen, door deze spiegels heen kijken.


Potentieel
Je ziel vormt jouw potentieel, jouw kwaliteiten voor je levens op Aarde.
De ziel kan jou via spiegeling laten voelen welke van deze kwaliteiten je nog niet ontplooid hebt, aan welke kwaliteiten je dus nog kunt werken.

De spiegeling van de ziel laat je dus innerlijk voelen welke mogelijkheden van jouw ziel nog niet ontplooid zijn in jouw leven op Aarde.

Contact met de ziel
De ziel is voor ons als mensen niet bereikbaar, je kunt dus geen direct contact maken met je ziel.

Na het oplossen van jouw universele en jouw persoonlijke verdraaiingen met behulp van de Ogen Licht behandeling en de Ogen Licht gave, kun je - via je ogen - jezelf innerlijk 'zien' zoals jouw ziel jou waarneemt.

Je krijgt dan via je ogen een zuiver geestelijk beeld van jezelf, zoals de ziel jou ziet. Een beeld dat niet meer vervormd wordt door innerlijke verdraaiingen.

Dat is de maximale ‘contact’ mogelijkheid met je ziel.

Uitsluitend voor jezelf

Je kunt de Ogen Licht gave uitsluitend voor jezelf toepassen, om je persoonlijke innerlijke verdraaiingen op te lossen.
Het is niet mogelijk om de Ogen Licht gave voor anderen te gebruiken.

Toepassingen van de Ogen Licht gave

De Ogen Licht gave heeft de volgende toepassingen:

 • verdraaiingen en blokkades in jezelf oplossen
 • vervormingen vanuit het denken en vervormingen vanuit patronen oplossen
 • pure gevoelens die je verdringt omdat ze 'sociaal onwenselijk' zouden zijn, weer toelaten en gaan voelen
 • emoties loslaten
 • positieve gevoelens bewuster voelen en zo versterken
 • op een goede manier omgaan met gebeurtenissen die in het hier en nu spelen
 • verborgen lagen van de werkelijkheid (in jezelf) voelen


Als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt, dat er ergens nog een onbekend of verborgen aspect is rond een situatie die zich voordoet in jouw leven, kun je met de Ogen Licht gave je daarop richten om de waarheid dieper te doorgronden.

Praktische toepassing Ogen Licht gave geheim

Hoe de Ogen Licht gave toepast wordt, met andere woorden wat je exact moet doen om deze gave voor jezelf toe te passen, mag niet gedeeld worden met mensen die deze gave (nog) niet ontvangen hebben.

Als je - zonder dat je de Ogen Licht gave hebt ontvangen - op dezelfde wijze te werk zou gaan, zou dat namelijk juist tot verdraaiingen en verstoringen in je systeem kunnen leiden.

Zodra je de Ogen Licht gave ontvangen hebt, ontvang je van ons, Bas en Maria, informatie over het toepassen van de Ogen Licht gave.

Voor wie?

De Ogen Licht gave kan uitsluitend ontvangen worden nadat je eerst de Diepere voelen behandeling en de Ogen Licht behandeling ontvangen hebt. 
Ongeveer één op de drie mensen die de Ogen Licht behandeling hebben ontvangen, is toe aan de Ogen Licht gave.

Niveau

De Ogen Licht gave werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

De Ogen Licht behandeling, die aan de Ogen Licht gave vooraf gaat, lost de vijf universele basisverdraaiingen op die iedereen in de kosmische nacht heeft meegekregen.
Deze vijf basisverdraaiingen worden blijvend opgelost en komen dus niet meer terug in volgende levens.

Na het oplossen van deze vijf universele basisverdraaiingen is het niet meer mogelijk om zelf nieuwe persoonlijke verdraaiingen te vormen.

In toekomstige levens zul je de Ogen Licht gave daarom niet meer nodig hebben voor het oplossen van persoonlijke verdraaiingen.

Wel zal deze gave jou in toekomstige levens helpen om sneller de essentie te zien van verwarrende gevoelens en complexe situaties, en de waarheid daarachter te doorgronden.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Ogen Licht gave maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ogen Licht gave bedraagt € 140,-.

 

Een ervaring


Wat een fantastisch geschenk

‘Met het richten op de Ogen Licht gave krijg ik zo veel helderheid en gaan doorvoelen en inzichten razendsnel voorbij.

Ik ben er al een tijd mee aan de slag en geniet er (bijna) elke dag van. Toch kon/kan ik de woorden niet vinden om jullie te mailen wat een fantastisch geschenk dit is. Deze Gave is dan ook meer om te ervaren dan over te schrijven.’