Gave universeel zien

Als mensen zien we vaak selectief, we zien wat we graag willen zien. We filteren minder prettige aspecten van wat we bij onszelf of een ander zien onbewust uit.

We vormen zo een beeld van onszelf of van de ander, dat meer aansluit bij een ideaal beeld van onszelf of de ander, eigenlijk ‘hoe we graag zouden willen dat we zelf zijn of de ander is’.
Je filtert daarbij, als het om een ander gaat, die aspecten van de ander uit, die je bij jezelf ook niet graag ziet.

Deze manier van waarnemen leidt tot veel problemen, vroeg of laat word je dan in jezelf of door de ander teleurgesteld. Als het om een ander gaat, blijkt hij of zij heel anders te zijn dan dat je had gedacht.
Het is mooi om te zien hoe nauwkeurig onze taal zich met het woord ‘gedacht’ uitdrukt. Je hebt het gedacht, met andere woorden het was dus slechts een idee maar niet werkelijk zo.

Met de ‘Gave universeel zien’ kun je ‘zien’ vanuit het ‘zijn’, je kunt dus de werkelijkheid binnen laten komen zoals die echt is.
Je kunt met behulp van deze gave de werkelijkheid en waarheid ongefilterd in al z’n lagen en facetten waarnemen, inclusief lagen die tegengesteld aan elkaar zijn of lijken te zijn.

Dat geldt zowel voor jezelf als ook voor de ander, voor jouw buitenwereld.

Zie je altijd alles?

Uit de inleiding zou je kunnen opmaken dat je met de ‘Gave universeel zien’ altijd alles van jezelf of de ander kunt zien.
Dat is niet zo, maar als je een tegenstrijdigheid in jezelf of bij een ander ziet, dan sluit je jezelf daarvoor niet meer (onbewust) af.

De Gave universeel zien geeft je dus de mogelijkheid om de werkelijkheid waar te nemen zoals die is, zonder daarbij gedachten of een oordeel te hebben, zonder dat het daarbij gaat om dingen te onderscheiden of te definiëren.

Het is dus een gevoelsmatig waarnemen van de werkelijkheid, waarbij je de ongefilterde werkelijkheid waarneemt, puur zoals die is. Je ziet het leven zoals het werkelijk is en dat is een bron van wijsheid. Het is innerlijk zien en waarnemen vanuit de heel diepe rust van jouw eenheid.

Het zien wordt zelfs niet ‘beperkt’ door de ruimte en begrenzing van dit ene leven, je kunt door de ‘Gave universeel zien’ waarnemen in verbinding met de ruimte waar je niet geïncarneerd bent, alsof je ‘over levens heen’ kunt zien.

In verbinding met je hartchakra

De ‘Gave universeel zien’ laat je niet alleen de werkelijkheid ongefilterd waarnemen. Deze gave verbindt jouw ongefilterde beeld van de werkelijkheid ook met je hartchakra.

Je voelt daarbij dat je - tijdens het waarnemen via de ogen - zowel in verbinding met je derde oog als met je hartchakra bent.
Door de verbinding met je hartchakra ontstaat er licht en warmte bij het waarnemen, waardoor het mogelijk is om zonder enig oordeel de ongefilterde werkelijkheid waar te nemen.

Oorsprong van gefilterd zien

Iedereen heeft een onderlaag en een bovenlaag.
Van je onderlaag ben je je op geen enkele wijze bewust, omdat deze diepe laag in onszelf niet toegankelijk voor ons is.

In deze onderlaag zitten onze donkere aspecten die ons doen en laten beïnvloeden. 
Deze donkere aspecten zijn ontstaan uit onverwerkte gevoelens die bij het overlijden in vorige levens te zwaar waren om naar het Licht te kunnen gaan.
In een volgend leven komen deze onverwerkte stukken die op Aarde waren achtergebleven, in je onderlaag. Je bent je weliswaar niet bewust van deze stukken, maar zij beïnvloeden je wel.


Ook van je bovenlaag ben je je niet volledig bewust. Deze bevat zowel bewuste als onbewuste en verdrongen gevoelens. In tegenstelling tot de onderlaag kun je wel contact maken met onbewuste of verdrongen gevoelens in je bovenlaag, zodat je die kunt verwerken.

Door de ontoegankelijke onderlaag met onze donkere aspecten en de toegankelijke bovenlaag is er een soort tweedeling in ons. Deze tweedeling toont zich onder andere in onze waarneming van de werkelijkheid, waarbij we delen van onze waarneming automatisch wegfilteren.

Iedereen heeft deze tweedeling, als het gaat om de ontoegankelijke onderlaag en de toegankelijke bovenlaag.

Je kunt echter zelf bepalen in hoeverre je ook een tweedeling in jouw waarneming van de werkelijkheid laat bestaan in je bovenlaag, door jouw onbewuste gevoelens wel of niet bewust te worden en je onverwerkte gevoelens al of niet aan te gaan.

In lijn met de mogelijkheden van de kosmische dag kun je met de ‘Gave universeel zien’ deze tweedeling in je waarneming verder oplossen.

Innerlijke vereniging

Je kunt met de ‘Gave universeel zien’ ook aspecten van mensen uit hun onderlaag, die doorspelen in hun gedrag, beter verenigen met hun ‘bewuste' persoonlijkheid.

Je kunt dus deze twee delen in jezelf en in anderen beter als één geheel ervaren, meer met elkaar verenigen. Zo kun je de mens beter zien en doorgronden in al zijn aspecten.

De Gave universeel zien helpt je dus om de tweedeling in onszelf, van ons bewuste zelfbeeld en de verborgen en ‘minder mooie’ aspecten uit onze onderlaag beter innerlijk te verenigen.
Om deze reden kan de Gave universeel zien pas ontvangen worden na de Onderlaag behandeling.

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt ondersteunend op de behandelingen. De Innerlijk contact Verbinding werkt echter specifiek ondersteunend op de ‘Gave universeel zien’.

De Innerlijk contact Verbinding helpt je bij het contact maken met je diepere voelen, waardoor je de effecten die de ‘Gave universeel zien’ je kan geven nog duidelijker zult kunnen ervaren.
Lees meer: Innerlijk contact Verbinding

Over levens heen

Deze gave werkt over levens heen.
Het is dus een gave waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De ‘Gave universeel zien’ kun je direct na de Onderlaag behandeling ontvangen.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de effecten van deze gave van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Let op: Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze gave vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Geen 24 uur op proef

Een gave kan niet 24 uur op proef ervaren worden.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De ‘Gave universeel zien' richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Na ontvangst van de ‘Gave universeel zien’ kan deze gave jouw waarneming van jezelf en anderen direct universeel laten zijn.


Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De ‘Gave universeel zien’ heeft geen uitwerkingstijd.

Aanvragen

Je kunt de ‘Gave universeel zien’ aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Kosten

De prijs voor de ‘Gave universeel zien’ is € 120,-


Ervaringen


Kan door dingen heenkijken vanuit acceptatie

‘De Gave universeel zien geeft ook rust en ruimte. Het voelt inderdaad alsof je door dingen heen kan kijken vanuit acceptatie.’
Bas M, Uden


Je hebt aan alles iets gehad

‘Het lijkt wel alsof ik door de Gave met andere ogen naar mijn verleden kijk. Met meer begrip kijk ik mijn eigen verleden en naar anderen.

Als je zonder oordeel kijkt kun je pas echt inzien waarom dingen zo gegaan zijn. Je hebt aan alles iets gehad.’
Renaldo vdL, Heerlen