Spiraal Verbinding

De Spiraal Verbinding overkoepelt de drie Spirit Verbindingen en verdubbelt daarmee de werkzaamheid van elk van deze drie Verbindingen.

De Spiraal Verbinding verbindt jou daarnaast sterker met jouw spirit of geest, zodat je je meer  bewust wordt van je geest. Je zult daardoor beter op je geest afgestemd gaan leven en je beter laten leiden door je geest.

Onze 'spirit' of geest

De meeste mensen zijn zich er niet bewust van dat zij een spirit of geest hebben die hen begeleidt.
De spirit oftewel geest is ook veel minder bekend dan de aura. Beide zijn bolvormige energie-lichamen rond het fysieke lichaam, maar de geest is vele malen groter dan de aura.

Een goed functionerende aura heeft in de kosmische dag een straal van 24 meter, terwijl je geest een straal van 96 kilometer heeft. De diameter van je geest is dus maar liefst 192 kilometer.

De spirit, de geest, functioneert als een blauwdruk, te vergelijken met een ‘bouwtekening’ die alle informatie bevat voor de opbouw van je geestelijke aspecten.

Contact met je geest

Het contact met je geest is zo subtiel dat je je daar normaal gesproken niet bewust van bent.
De meeste mensen weten daarom niet hoe het voelt om door hun geest geleid te worden.

Toch maakt het gevoelsmatig veel verschil of je wel of niet geleid wordt door je geest.

Als je niet geleid wordt door je geest, omdat de informatie van jouw geest jou niet kan bereiken, dan voel je je als het ware stuurloos, alsof je kompas het niet doet en je niet zeker weet of je de juiste richting op gaat. Je voelt je afgesneden en dat voelt zwaar en uitzichtloos.

Word je geleid door je geest, dan voel je je verbonden met een aspect dat groter en sterker voelt dan 'jezelf'. Omdat jij een lichaam, gevoelens en gedachten hebt, kun jij 'uitvoeren' wat de geest zelf niet kan realiseren. Je voelt je door jouw geest letterlijk geïnspireerd.

Interactief

De Spiraal Verbinding werkt interactief met jouw systeem. Afhankelijk van hoe je in het leven staat, reageert de Verbinding op jouw systeem en toont je wat je op dat moment nodig hebt voor een beter contact met jouw geest.

De Spiraal Verbinding laat je bijvoorbeeld eventuele verstoppingen in je systeem ervaren die het contact met jouw geest bemoeilijken. Je voelt dan waar je nog niet helemaal goed stroomt.

De Spiraal Verbinding helpt je vervolgens om deze verstoppingen, deze stremmingen in je systeem op te lossen. Je kunt dit proces versnellen door je bewust op de Spiraal Verbinding af te stemmen.

De Spiraal Verbinding doet dit door jou in de loop van de tijd steeds beter te verbinden met jouw geest.

Kwaliteiten van de geest

Je kunt je met behulp van de Spiraal Verbinding op vijf verschillende kwaliteiten van de geest afstemmen en daardoor deze kwaliteiten in jezelf versterken:
1. geestkracht
2. overgave
3. snelheid in je systeem
4. doorzettingsvermogen
5. eerlijkheid

1. meer geestkracht
Als je je op dit aspect van de geest richt, kun je een duidelijke besliskracht voelen, alsof je geest een pad voor je baant.

2. meer overgave
Als je je op dit aspect van de geest afstemt, kun je een vorm van overgave voelen die verder gaat dan die van jezelf. Je kunt het gevoel krijgen dat je gewoon kunt vertrouwen op de leiding van de geest en zo gemakkelijker in overgave komen en blijven.

3. meer snelheid
Als je je op dit aspect van de geest richt, kun je echt een versnelling in jezelf, in je lichaam voelen.
De verwerkingssnelheid in je systeem gaat omhoog.

4. meer doorzettingsvermogen
Als je je op dit aspect van de geest afstemt, kun je voelen dat je geest je als het ware al verbindt met het resultaat van het doel dat je voor ogen hebt. Het pad is al gebaand en dat geeft doorzettingsvermogen. Je twijfelt dan ook niet meer over wel of niet doorgaan.

5. meer eerlijkheid
Als je je op dit aspect van de geest afstemt, kun je via de geest een soort directe verbinding met het Goddelijke voelen. Die verbinding is zo puur, dat je dan ook alleen maar eerlijk kunt zijn.
Je reageert dan vanuit die puurheid.
 Ben je niet helemaal eerlijk naar jezelf en dus ook niet naar de buitenwereld, dan kun je dat als een pijn in jezelf ervaren. Je voelt dan de aspecten waarin je nog niet volledig eerlijk in en naar jezelf bent of nog niet volledig oprecht in het leven staat.

Voor wie?

Je ontvangt de Spiraal Verbinding als je er aan toe bent.

Ook buitenshuis


De sterkere verbinding met jouw spirit of geest, waardoor je beter op je geest afgestemd gaat leven, blijft bestaan waar je ook bent.
Wel kan dit vermogen verstoord worden door omgevingsstraling.

Je geest en omgevingsstraling

Ongeneutraliseerde omgevingsstraling werkt sterk verstorend op het contact met je geest, omdat het je systeem en je aura verzwakt en verstoort. Je kunt je dan onvoldoende openstellen voor de subtiele leiding van je geest. Er is dan als het ware teveel ruis in je systeem om de verfijnde signalen van jouw geest te kunnen ontvangen.

Als je je huis neutraliseert met de Neutralisatie Verbinding huis heb je daar zowel binnen als buiten je huis profijt van. Bij de Neutralisatie Verbinding huis blijft een kleine kopie van de lichtpiramide die het huis neutraliseert, buitenshuis ook om je heen. Hierdoor blijf je buitenshuis net zo sterk verbonden met je geest als thuis.

De bescherming buitenshuis van deze ‘minipiramide’ geldt alleen niet voor je werkplek en voor andere plaatsen die je zelf kunt neutraliseren met Neutralisatie Verbindingen omdat ze van jou zijn, zoals je auto, je caravan of tent. Dit zijn plaatsen waar je zeggenschap over hebt, omdat ze jouw eigendom zijn.
In het geval van je werkplek heb je het recht om je tegen omgevingsstraling te beschermen en de energie te optimaliseren. Je bent immers genoodzaakt om op je werkplek te verblijven.

Je hebt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de winkels waar je je boodschappen doet, de keuzemogelijkheid om deze plaatsen zelf te neutraliseren.. Door deze plaatsen te neutraliseren dien je ook het welzijn van de Aarde.

Spiraal Verbinding voor een bedrijf

De Spiraal Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Spiraal Verbinding versterkt bij werknemers hun verbinding met de spirit, de essentie van het bedrijf, wat de resultaten ten goede komt.

Let op: De Spiraal Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf en de drie Spirit Verbindingen die de Spiraal Verbinding overkoepelt.

De Spiraal Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Spiraal Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen tijdens de werkzaamheden voor het bedrijf, dus niet voor het privé leven.

De kosten bedragen € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht.

De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

De Spiraal Verbinding verhuist mee

De Spiraal Verbinding verhuist automatisch mee, als je verhuist.

Over levens heen  

Deze Verbinding werkt over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Spiraal Verbinding.

Traject

De Spiraal Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Spiraal Verbinding bedraagt € 140,-.