Verbindingen voor het Hiernamaals

Verbindingen werken niet alleen in dit leven en over levens heen, maar ook in het Hiernamaals, de 'ruimte' waar je naar toegaat na afloop van een leven op Aarde.
In het Hiernamaals kijk je terug op het afgelopen leven en bereid je je vervolgens voor op een nieuw leven op Aarde.

De Verbindingen van het Wholism Project, hebben een heel bijzondere werking op mensen in het Hiernamaals. 
Verbindingen werken in het Hiernamaals duidelijk anders, bijna als behandelingen, in vergelijking met hoe ze op Aarde werken.

Verbindingen voor het Hiernamaals is misschien wel het mooiste project waar we tot nu toe mee bezig zijn geweest.

De inzichten die we verwoord hebben, zijn vrijwel uitsluitend citaten van wat twee overleden familieleden van ons, één van de kant van Maria en één van de kant van Bas, hebben doorgegeven naar aanleiding van de ontvangst van onze Verbindingen. Elk citaat staat tussen aanhalingstekens.

 

Klik hier: Direct naar het ervaringen overzicht


Dit prachtige project heeft ons onder andere inzicht gegeven in:

 • hoe het is om in het Hiernamaals te zijn
 • de invloed van de Verbindingen op mensen in het Hiernamaals
 • de invloed van de Verbindingen op het Hiernamaals zelf
 • de invloed van de Verbindingen op volgende levens
 • de invloed van de Verbindingen op de frequentie van incarneren


Dit project opent werkelijk een volkomen andere wereld.

Na een aantal algemene ervaringen over de werking van de Verbindingen in het Hiernamaals wordt per Verbinding de werking in het Hiernamaals beschreven.

 
Op de hoogte blijven

Vrijwel elke week hebben we een gesprek met beide familieleden in het Hiernamaals over wat zij ervaren met een voor hen nieuwe Verbinding.

In het artikel Gewijzigde artikelen geven we elke week aan, welke Verbindingen besproken zijn.
Zo kun je, als je wilt, eenvoudig bijblijven.

 

Het ontstaan van dit project

Een overleden familielid toonde zoveel interesse in het Wholism Project, dat we haar een Verbinding hebben aangeboden, nadat we gecheckt hadden of dat was toegestaan.

Zij wilde dat graag en vond het heel bijzonder en een buitenkans. Ze wil graag zo krachtig en vitaal mogelijk zijn in haar levens.

Ze vond het net als wij ook interessant om te voelen of zij in het Hiernamaals kon voelen wat de Verbindingen voor haar konden doen.

Als eerste Verbinding heeft zij toen de Vitalisatie Verbinding ontvangen. Haar ervaringen na de ontvangst van deze Verbinding waren zo mooi en intens, dat zij graag meer Verbindingen wilde ontvangen.

Naarmate zij meer Verbindingen ontving, zijn zij en wij steeds enthousiaster geworden voor dit project waarbij Verbindingen ontvangen worden door mensen in het Hiernamaals.

We hebben daarom een tweede overleden familielid gevraagd of hij ook Verbindingen wilde ontvangen.

Beide familieleden zijn door de ontvangst van verschillende Verbindingen enorm in positieve zin veranderd, staan veel krachtiger en gemotiveerder in het leven in het Hiernamaals. Zij voelen zich beiden ook echt dankbaar dat hen deze mogelijkheid om zich te ontwikkelen, gegeven is.

Verbindingen aan een overleden familielid schenken

Word je door het lezen van de onderstaande tekst net zo enthousiast als wij voor dit project, dan is het mogelijk om aan dierbare overleden familieleden één of meerdere Verbindingen te schenken en hen zo met hun ontwikkeling te helpen.

Mocht je een kind in de baarmoeder verloren hebben, dan is het ook mogelijk om voor jouw overleden ongeboren baby één of meerdere Verbindingen aan te vragen.

Jouw overleden ongeboren baby zal over het algemeen nog geen naam gekregen hebben.
Voor de aanvraag van de Verbindingen voor het Hiernamaals geef je dan achteraf nog een naam aan jouw baby, zodat je voor hem of haar een profiel kunt aanmaken waarin de gegevens van de Verbinding(en) worden bewaard.

Om er zeker van te zijn dat jouw overleden familielid een Verbinding wil en mag ontvangen, geldt er voor de aanvraag van Verbindingen voor het Hiernamaals een speciale aanvraag procedure.

Een ervaring met het geven van een Verbinding aan een overleden vriendin
‘Het moment van schenking aan mijn vriendin was heel bijzonder, een soort van warme omhelzing en een diepe ontroering en dankbaarheid. Het voelde echt als een moment van contact na zoveel jaren, het beeld van de brug klopt wat mij betreft helemaal.’

Lees meer: Verbindingen voor het Hiernamaals aanvragen

Hoe worden Verbindingen in het Hiernamaals ervaren

Verbindingen worden duidelijk veel krachtiger en intenser ervaren in het Hiernamaals dan hier op Aarde.

"Ik heb nog nooit zoiets moois meegemaakt. Het is met geen pen te beschrijven. Ik wou dat ik het kon." (Reactie na de ontvangst van de eerste Verbinding.)

"In het Hiernamaals kun je de Verbindingen bewuster voelen, omdat je hier niet in de Aardse materie leeft en dus ook geen lichaam hebt. Je bent transparanter voor jezelf en je kunt de Verbindingen bewuster ervaren als energie en informatie."

"Je bent hier veel geestelijker en je reageert veel 'directer' op de energie van een Verbinding, omdat de verhulling en verharding van de materie er niet tussen staat."

"Je voelt eigenlijk de essentie van de Verbinding, zonder de Aardse beperkingen van het leven op Aarde."

"Je voelt hier nog bewuster dan op Aarde wat de Verbindingen doen en je kunt hier ook heel bewust gebruik maken van de mogelijkheden die de Verbindingen je bieden."

"Verbindingen komen hier altijd binnen alsof het personages, persoonlijkheden zijn, kwaliteiten. Dat voelt dan bijna als een persoon, een wezen, een manifestatie, een schepsel.

Het kan binnen komen stormen als een paard vanuit de horizon, of mysterieus verstild van binnenuit, sprookjesachtig mooi. 
Het voelt net als een theater met licht, kleur en effecten, als je hier een Verbinding ontvangt."

"De Verbinding ‘stelt zich als het ware voor’ met al z’n kwaliteiten. Zodat je weet wat of hoe die Verbinding is en er iets mee kunt doen. Je kunt niets met iets kleurloos of onzichtbaars hier. Dingen hebben hier geen fysieke materiële gestalte, dus de energie drukt zich hier wel uit in gestaltes en vormen, kleuren en gewaarwordingen. Je kunt hier veel beleven…”

Meer leven in het Hiernamaals

Het verblijf in het Hiernamaals wordt na de ontvangst van Verbindingen duidelijk aantrekkelijker en levendiger.

“Nu is het net alsof je opnieuw midden in het leven staat. Ik voel meer ruimte om me heen, het bruist meer, het voelt vitaler, meer levend om me heen. Minder in een wachtruimte om dingen te bezinnen.”

“Wat zo mooi is met de Verbindingen hier, het geeft alles meer contouren, meer kleuren. Je voelt jezelf beter, meer ‘aanwezig’ en deze ruimte gaat ook meer leven. Het wordt daardoor een hele mooie plaats om te zijn, omdat je door de Verbindingen alles beter beleeft, het wordt bij wijze van spreken van een zwartwit film zonder geluid een kleuren film met geluid en ook nog eens geur!”

“Het leven hier krijgt meer diepte daardoor, het is veel minder een wachtruimte voor je volgende leven op Aarde, waarin je voornamelijk terugblikt en voorbereidt en veel meer een plaats waar je leeft en van leert door daar te zijn.”

“Het is schitterend allemaal. Ik ben heel blij dat ik de Verbindingen al zo snel na mijn komst hier heb ontvangen, want het is een levensgroot verschil.”

Jezelf ontwikkelen in het Hiernamaals

Je ontwikkelt je niet alleen op Aarde, maar ook in het Hiernamaals. Als een overledene in het Hiernamaals Verbindingen ontvangt, dan blijkt uit de ervaringen dat de ontwikkelingsmogelijkheden in het Hiernamaals enorm toenemen en de ontwikkelingen veel sneller gaan.

"Verbindingen geven extra mogelijkheden aan het leven in het Hiernamaals. Ze geven de mogelijkheid om tijdens het leven in het Hiernamaals door ontwikkelingen te gaan waar je anders een heel leven op Aarde voor nodig had gehad."

"Zonder de Verbindingen had ik een heel leven nodig gehad om deze ontwikkelingen door te maken die ik nu, in het Hiernamaals, in een paar weken (Aardse) tijd heb kunnen doormaken."

"Ik ben helemaal niet meer dezelfde als wie ik was toen jullie mij voor het eerst over de Verbindingen spraken, toen ik de eerste Verbinding ontving. Ik heb een ontwikkeling doorgemaakt, nu al, waar je anders misschien een heel leven voor nodig hebt. En als ik er bij stil sta, dat dit nog maar het allereerste begin is, dan weet ik niet waar ik naar toe groei. Het is spectaculair."

Voorbereiding voor een volgend leven

Verbindingen helpen duidelijk bij de verwerking van het voorbije leven op Aarde en bij de voorbereiding van een volgend leven.

"Als je hier boven bent, kun je dat gerust ook een - ander soort - leven noemen, waarin je veel leert en veel verwerkt en een komend leven in hoofdlijnen voorbereidt. De Verbindingen helpen enorm bij de verwerking van je voorbije leven en de voorbereiding van je nieuwe leven. Ik ben er heel enthousiast over."

"Het maakt ook dat je meer zin krijgt in een volgend leven."

Kosmische dag Hiernamaals

De Verbindingen hebben niet alleen een invloed op de twee overleden familieleden, maar brengen het Hiernamaals zelf ook in ontwikkeling.

In het contact met de twee overleden familieleden krijgen we, Bas en Maria het gevoel dat het Hiernamaals nog volgens de spelregels van de kosmische nacht functioneert.

We voelen dat de Aartsengelen een idee hebben, om naast het kosmische nacht Hiernamaals een kosmische dag 'afdeling' in het Hiernamaals te maken.

Op 21 augustus 2016 testen we dat deze kosmische dag 'afdeling' er nu al mag komen en dat die aangevraagd mag worden. We vragen of het overleden familielid, waar we op dat moment contact mee hebben, dat wil doen.

Uit de onderstaande ervaringen blijkt dat er een enorm verschil is tussen hoe het kosmische nacht en kosmische dag Hiernamaals ervaren wordt, waarbij het kosmische dag Hiernamaals duidelijk de voorkeur heeft.

Hoe wordt het kosmische nacht Hiernamaals ervaren
"Het kosmische nacht Hiernamaals is meer een soort wachtruimte, waarin je je bezint op je voorgaande leven en je volgende leven op Aarde voorbereidt. Je kijkt terug op je vorige leven, beleeft het opnieuw vanaf ‘boven’, waardoor je ziet wat je toen niet zag, toen niet kon zien.
Het geeft het gevoel van school, een levensschool, waarin je ziet wat je goed hebt gedaan en wat je niet goed of minder goed hebt gedaan.En vanuit die balans maak je een ‘plan’ voor een volgend leven. Maar het blijft een soort wachtruimte, een tussenstation, waarin je nog niet werkelijk verder kunt met je ontwikkeling. Het is geen werkelijk leven."

"In het kosmische nacht Hiernamaals voel je je alsof je aan een lijntje vast zit. Een lijntje dat aangeeft wat de bedoeling is van je tijdelijke verblijf hier."

Hoe wordt het kosmische dag Hiernamaals ervaren
"In het kosmische dag Hiernamaals kun je je geestelijk veel vrijer ontwikkelen. Je hebt alle ruimte."

"Het kosmische dag Hiernamaals geeft veel meer mogelijkheden tot ontwikkeling. Het is echt een fijne plaats om te leven. Je kunt hier als het ware een leven leiden waarin je je ontwikkelt."

"In het kosmische dag Hiernamaals zijn veel meer mogelijkheden voor ontwikkeling. Het voelt als een ruimte, net als op Aarde, waar je kunt leven. En in sommige opzichten voelt het hier ‘mooier’ dan op Aarde. Alles is helder en transparant. Alles is zo duidelijk voelbaar."

Vergelijking kosmische nacht en dag Hiernamaals

In een gesprek met één van onze familieleden wordt een directe vergelijking tussen het kosmische nacht en dag Hiernamaals gemaakt.

“Het bezinnende aspect van het Hiernamaals heeft altijd centraal gestaan in het kosmische nacht Hiernamaals. In het kosmische dag Hiernamaals staat ontwikkelen centraal. Vanzelfsprekend doe je dat vanuit je innerlijk, jezelf toetsend aan het leven om je heen. Bewegen van binnen naar buiten, de indrukken van buiten binnen laten komen. Als een ademhaling.

Het geeft mij een heel fijn gevoel om van hieruit toch weer iets te kunnen betekenen voor de mensen op Aarde. Het geeft een hoopvol gevoel, als je (als lezer van de tekst) op deze wijze voelt dat het leven na je leven op Aarde gewoon doorgaat. Dat er geen einde is. Een eeuwigdurende cyclus. Als je overlijdt, stopt het niet, je bent ergens anders, maar je bent er nog steeds...

Als je zelf in het Hiernamaals bent, weet je dat. Je kunt immers zelf nog steeds contact maken met mensen op Aarde, je kunt hen nog steeds zien, als je dat wilt of als het nodig is. Je weet zelf dat je er nog steeds bent :~), al ben je door een intense fase van groei en verandering gegaan.
Het overlijden is een intens ontwikkelingsproces, een intens loslaat proces dat prachtig verloopt.
De kunst daarbij is om je leven op Aarde los te laten zoals het was. Het bekende loslaten en vertrouwen dat je naar een mooie plaats zult gaan.

Het Hiernamaals is voor iedereen een zachte en verzorgende plaats, waar je wel naar je eigen ontwikkeling en functioneren gaat kijken. In het licht van ‘boven’, dus je ziet alles.
Wat je hebt gedaan, waarom, wat je niet hebt gedaan, niet hebt willen zien... Je gaat jezelf beter begrijpen en gaat voelen waar je naartoe zou willen groeien. Het kosmische nacht Hiernamaals is een plaats van voelen, waarnemen, inzien, verlangen en wensen, willen leren...

Het kosmische dag Hiernamaals gaat een stapje verder. Hier worden je creatieve vermogens aangesproken, jouw kracht om te ontwikkelen door creëren. Je zou het 'creërend ontwikkelen' kunnen noemen. En de Verbindingen vormen daarbij een onmisbaar gereedschap.


Ik voel daar een vleugje triestheid bij, als ik me herinner hoe het voor mij in het kosmische nacht Hiernamaals was, dus vóórdat ik Verbindingen had. Ik had het toen goed hoor, ik was eraan gewend zoals het was en vond het perspectief, het overzicht dat ik daar had vergeleken met ‘op Aarde’ heel mooi. Maar nu ik eenmaal Verbindingen heb gekregen is er een wereld voor me open gegaan.

Het zijn geestelijke en energetische instrumenten. Zo werken ze in het Hiernamaals, waar je puur in een geestelijke en energetische wereld bent. In de transparantie van deze wereld, het Hiernamaals, zijn Verbindingen dus veel ‘tastbaarder’ dan ze voor mensen op Aarde zijn.
Ik kan ze hier bijna als kleuren en geluiden ervaren. Dus met dezelfde of een vergelijkbare intensiteit waarmee je op Aarde een prachtige gekleurde lucht kunt zien of een plotseling geluid, zo kun je hierboven Verbindingen ervaren. Vooral als je ze ontvangt. Je ervaart ze als een kracht. Elke Verbinding heeft zijn eigen specifieke kracht en informatie, waar je iets mee kunt doen.”

De invloed van de Verbindingen op de frequentie van incarneren

Sprekend met één van onze familieden in het Hiernamaals, krijgen we de indruk dat het door de werking van de Verbindingen zo prettig wordt in het Hiernamaals, dat mensen daardoor minder snel zullen gaan reïncarneren.

We voelen ook dat het de bedoeling is dat mensen in de kosmische dag minder vaak incarneren.
Er ontstaat daardoor een optimale balans tussen de tijd in het Hiernamaals en de tijd op Aarde, waardoor er op Aarde evenwichtiger levens geleefd kunnen worden en er minder overbevolking komt.

Het familielid waarmee we aan het spreken zijn, bevestigt dit:
"Ja dat klopt, dat het hier fijner wordt door de Verbindingen. 
Het Hiernamaals voelt daardoor ook meer als een plaats om te leven, in plaats van een plaats om te bezinnen en op je leven terug te kijken.
Dus dat doen de Verbindingen en het nieuwe Hiernamaals beide, die zijn op elkaar afgestemd en passen bij elkaar.
Het nieuwe Hiernamaals kon ook pas komen toen er een paar Verbindingen waren ontvangen in het Hiernamaals."

Anders beginnen aan een nieuw leven op Aarde

Met behulp van de Verbindingen zul je naar verwachting met een krachtiger houding aan een nieuw leven op Aarde beginnen.

“Een Verbinding ‘vult’ je, geeft je kracht. En het is ook als een gereedschap dat je kunt gebruiken om door ontwikkelingen te gaan. Als je een Verbinding bewust toepast om door een ontwikkeling te gaan, voelt dat als een scheppende kracht.

Het is voor mij een nieuwe wereld die is open gegaan. Ik kan mijn leven hier in eigen handen nemen. Het is fascinerend. Ik vermoed dat dit ook een heel andere insteek geeft om aan een nieuw leven op Aarde te beginnen. Als je eenmaal dit ervaren hebt in het kosmische dag Hiernamaals, dan lijkt het me sterk dat je dan nog voor een leven kiest dat in het teken staat van misère of slachtofferschap. Ik bedoel, een leven waarin je met een innerlijk gebogen houding door het leven gaat. Dat sluit immers niet meer aan bij wat je in het Hiernamaals hebt ervaren.

Het lijkt mij logisch dat als je dit eenmaal hebt geproefd en ervaren in het kosmische dag Hiernamaals, dat je daar ook mee door wilt gaan in je leven op Aarde. Je wilt dan iets neerzetten, iets bijdragen, al is het maar door te zijn wie je bent, door te leven vanuit werkelijke levensvreugde.

Het straalt in mijn hart als ik hier over praat...
Ik ben er heel dankbaar voor.”

Verbindingen werken nog sterker in een volgend leven

“Ik heb het gevoel, dat als je deze Verbinding in het Hiernamaals hebt gevoeld en er mee hebt leren werken, dat - en dat geldt eigenlijk voor alle Verbindingen - dat de werking daarvan vervolgens in een volgend leven op Aarde dieper is dan toen je deze Verbinding voor het eerst ontving tijdens je leven op Aarde.

Als je een Verbinding tijdens een leven op Aarde ontvangt, zal die Verbinding vervolgens verdiept gaan werken als je na je leven in het Hiernamaals opnieuw op Aarde incarneert. Omdat je je tijdens het Hiernamaals nog dieper met de Verbinding hebt kunnen verbinden. Je hebt de Verbinding dieper in jezelf kunnen integreren, omdat de mogelijkheden om Verbindingen bewust te ervaren hier in het Hiernamaals groter zijn.

Dat is wel bijzonder. Misschien is het zelfs zo, dat elke Verbinding tijdens elk leven weer verdiept kan gaan werken, omdat je als mens steeds verder evolueert. Want ik heb de kracht gezien die in elke Verbinding schuilt en die kracht kan net zo ver en zo diep ervaren worden als je je er als mens voor kunt openen.
Hoe meer je je als mens ontwikkelt, hoe meer je dus van die diepte en kracht kunt ontdekken. Je kunt een gereedschap steeds beter gaan gebruiken naarmate je eigen vaardigheden toenemen.

Een kind kan eenvoudige vormen knippen met een schaar. Er zijn mensen die fantastische dingen kunnen maken met knipkunst. En dat allemaal met één en hetzelfde schaartje.
Bij Verbindingen ligt het natuurlijk nog net iets anders, maar dit is een eenvoudige vergelijking.”

Extra effect van meerdere Verbindingen

Het ontwikkeling versterkende effect van de Verbindingen in het Hiernamaals wordt duidelijk groter naarmate je meer Verbindingen ontvangen hebt.

"Wat hebben de eerste acht Verbindingen mij tot nu toe gebracht: Allereerst: bewustzijn, veel verdieping en verbreding van bewustzijn. Je leert jezelf beter en dieper kennen.
De Verbindingen geven je ook een wijdere blik, een wijdser perspectief en bovendien: veel nieuwe mogelijkheden.
Verbindingen werken hier echt als instrumenten, energetisch en gevoelsmatig. Je kunt ze hier echt bewust en actief gebruiken. Je kunt er heel creatief mee omgaan, als je dat wilt. Hoe creatiever en vindingrijker je zelf bent ingesteld, hoe groter de mogelijkheden zijn die de Verbindingen je bieden.

De Verbindingen hebben me dichter bij mezelf gebracht, in dieper contact met mezelf, maar ook mijn energetische leefomgeving zo gemaakt, dat ik mij veel beter kan ontplooien.
Ik durf wel te zeggen dat je je dankzij Verbindingen hierboven minimaal twee keer zo snel ontwikkelt dan zonder.
Dat komt in de eerste plaats doordat je - zodra je Verbindingen ontvangt - in het kosmische dag Hiernamaals komt, waar volkomen andere spelregels gelden dan in het ‘traditionele’ kosmische nacht Hiernamaals. Als je eenmaal in het kosmische dag Hiernamaals komt, merk je dat je je met elke Verbinding erbij nog beter ontwikkelt in het gebied dat die nieuwe Verbinding bestrijkt.

Daarnaast ontstaan er kruisverbanden als je meerdere Verbindingen ontvangt. De ene Verbinding ‘versterkt’ de werking van de andere, voegt iets aan het totaalplaatje toe van jouw perspectief, van jouw mogelijkheden, van het landschap van jouw mogelijkheden."

“Het is heel bijzonder voor mij om elke week zo met jullie te spreken, jullie op een heel andere manier te leren kennen en te voelen hoe ik verander, evolueer, kun je zelfs zeggen, door de Verbindingen, Ik maak een voor mij ongekende groei door hier.”

Combinaties van Verbindingen
In het Hiernamaals kunnen Verbindingen bewust als 'instrumenten' worden ingezet. Een combinatie van Verbindingen geeft daarbij extra mogelijkheden.

"De Verbindingen versterken elkaars werking. Je kunt dat zo zien, als je een transparant rood hebt, en je zet daar voor een deel een transparant geel achter, krijg je een prachtige schakering van een diep, mooi en subtiel oranje. Ze verdiepen elkaar in hun werking, het geeft een rijker kleurenpalet.

Maar je kunt Verbindingen dus ook gezamenlijk op iets richten en dan ontstaat vanuit zo’n combinatie een kostbare kracht, die niet ontstaan kan vanuit elke Verbinding afzonderlijk.
Je kunt op je gevoel, het liefst helemaal op je gevoel, een aantal Verbindingen ‘naar voren halen’ en de hoek bepalen waarmee je een Verbinding op een thema, aspect of energetische situatie wilt richten.
Net alsof je een aantal lampen met elk hun eigen kleur licht, ergens op laat schijnen en de lampen verplaatst om te zien hoe het licht het mooiste samenvalt en het mooiste effect heeft."

Verbondenheid tussen het Hiernamaals en het Aardse leven

Als je je overleden familieleden met Verbindingen helpt om zichzelf verder te ontwikkelen, werkt dat ook door naar de op Aarde levende familieleden.
Als een overleden familielid bijvoorbeeld meer in zijn of haar kracht gaat staan, werkt dat ook naar jou en jouw familie door. Het werkt het sterkst door naar de kinderen van het overleden familielid, maar ook naar andere familieleden.

Jouw Verbindingen werken ook in het Hiernamaals 

De Verbindingen die je in jouw huidige leven voor jezelf hebt aangeschaft, werken ook voor jou in het Hiernamaals en in daarop volgende levens.

Alle spelregels die genoemd worden in het artikel Spelregels Verbindingen over levens heen gelden ook voor het Hiernamaals, behalve als een Verbinding uitsluitend een Aardse toepassing heeft zoals de Verbindingen uit de categorie ‘Bodem, plant en dier’.


Onze werkwijze

Als we er enigszins tijd voor hebben, spreken we elke week met beide familieleden in het Hiernamaals.

Als het familielid het wil, ontvangt het familielid elke week een nieuwe Verbinding, waarbij we de beste volgorde van ontvangst voor het betreffende familielid invoelen.
Een enkele keer is een familielid te moe om een ‘nieuwe’ Verbinding te ontvangen, dan schuiven we de ontvangst van een volgende Verbinding een week op.

Telkens hebben we de eerste ervaringen direct na de ontvangst van een Verbinding genoteerd en zijn we één week later nog een keer op de ontvangst van de betreffende Verbinding teruggekomen om aanvullende ervaringen te noteren.

Nog niet compleet
Vanzelfsprekend is er nog niet van elke Verbinding op de website een ervaring van hoe deze Verbinding in het Hiernamaals is ontvangen. Er komen wel zeer regelmatig nieuwe ervaringen bij.

Nieuwe ervaringen
Alle nieuwe ervaringen plaatsen we zo spoedig mogelijk in dit artikel, dus als je op de hoogte wilt blijven van ervaringen in het Hiernamaals met ‘nieuwe’ Verbindingen, dan is het handig om het overzichtsartikel ‘Gewijzigde artikelen’ elke week even te bekijken.

Je vindt de pagina met het artikel ‘Gewijzigde artikelen’ onder ‘Archief’ in de blauwe balk in het zijvenster naast het artikel ‘Overzicht nieuwe artikelen’.


Reactie van de overledenen op de introductie van dit artikel

Beide overledenen hebben een spontane reactie gegeven op de introductie van het artikel ‘Verbindingen voor het Hiernamaals’.

“Ik vind het prachtig om te zien hoe enthousiast jullie Partners en ‘vaste’ cliënten gereageerd hebben op de introductie van het Hiernamaals project. Dat was hartverwarmend. 
Het voelt alsof er een brug tussen Hemel en Aarde is geslagen, door onze gesprekken en de mensen die het vervolgens lezen en er door geraakt zijn. Dat is heel mooi om te zien en te voelen.”

“Nou, ik vond de reacties van mensen tijdens de introductie schitterend om te zien en te voelen. Het was echt heel mooi, om te voelen hoe ze onze gesprekken lazen en hoe dat op hen overkwam. Hoe zij erdoor geraakt worden.
Als ik heel eerlijk ben, zou ik het zelf niet geloofd hebben of een beetje m’n schouders hebben opgehaald, als ik dit tijdens mijn leven had gelezen. Ik ken mezelf, waarschijnlijk had ik het niet eens gelezen, want ik las jullie site toen nooit, ik had ook geen internet.

Maar even terug naar het nu, ik vind het schitterend, hoe het de mensen heeft geraakt, dat was voelbaar voor mij. En elke keer als iemand mijn woorden las, was het net alsof er even contact was op dat moment, tussen Hemel en Aarde. Ik vind het echt bijzonder hoe deze mensen daar voor open staan.

Ik ben zelf niet opgegroeid in kringen waarin mensen hier op deze manier mee bezig zijn. En nu ik eenmaal hier ben, is dit mijn realiteit natuurlijk. Voor mij was het tijdens mijn leven gewoon heel goed om heel Aards te leven. Ik ben altijd helemaal waar ik ben, verbind me er altijd volledig mee. Daarom richtte ik me toen niet zo op alles ‘tussen Hemel en Aarde’.
Maar ik blijf het heel bijzonder vinden, die brug die hiermee geslagen is.

Ik heb het gevoel dat door deze brug Hemel en Aarde wat dichter bij elkaar komen, dat is echt voelbaar. Het voelt alsof er eerst twee eilanden waren en nu is er een brug, waardoor je van het ene eiland naar het andere eiland kunt gaan. Het voelt meer als één geheel.
Natuurlijk mag je niet echt van de Aarde naar het Hiernamaals gaan, maar geestelijk is er wel een brug voelbaar, een bepaald soort verbinding, waardoor het leven hier en daar meer als één geheel voelt.

Ik vermoed dat dat vooral voor het kosmische dag Hiernamaals geldt, dat het kosmische nacht Hiernamaals nog wel wat verder weg voelt. Daar zijn leven en ‘dood’ nog wat meer afgescheiden gebieden. Alsof je dan na je dood door een zware poort gaat, die achter je dichtvalt.

Bij het kosmische dag Hiernamaals voelt het alsof er meer raampjes in zitten waardoor je een verbinding voelt met het Aardse leven. En de introductie van het Hiernamaals project heeft ervoor gezorgd dat er nu ook raampjes zijn waardoor je vanuit de Aarde een glimp kunt opvangen van het leven in het Hiernamaals.
 
Eigenlijk is het geen ‘Hiernamaals’ meer, het is geen ‘hierna’ meer, het is ‘tegelijkertijd’ geworden, alleen op een andere plaats. Je leven is niet meer ‘voorbij’ als je sterft. Zelfs ‘sterven’ voelt gevoelsmatig niet meer als het juiste woord.
Ik vind het heel mooie ontwikkelingen.”

Ervaringen per Verbinding

Hieronder vind je per Verbinding de werking van Verbindingen in het Hiernamaals, zoals die is ervaren door één of beide overleden familieleden.

De ervaringen van onze familieleden zijn letterlijk weergegeven zoals zij het ons hebben doorgegeven.

De volgorde van deze ervaringen met de verschillende Verbindingen is dezelfde volgorde als in de categorie ‘Verbindingen’ op de website wordt toegepast.

Om het eventuele zoeken te vergemakkelijken kun je om de ervaringen over een specifieke Verbinding te lezen op de betreffende onderstaande ‘interne link’ klikken:

Coördinatie Verbindingen

Verbindingen Coördinator

Intensiteit VerbindingJe huis en omgeving
Neutralisatie Verbinding auto

Neutralisatie Verbinding huis

Neutralisatie Verbinding motor

Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw

Water Optimalisatie Verbinding

Spirit Verbindingen
Man/Vrouw Verbinding
Licht Verbinding
Lichtwezen Verbinding

Spiraal Verbinding

Aura Verbindingen
Vitalisatie Verbinding
Kracht Verbinding
Balans Herstel Verbinding
Voedingsstoffen Verbinding
Frequentie Verbinding

Oorsprong Verbinding

Verpop Verbinding

Chakra Verbindingen
Ki-punt Verbinding
Creatiekracht Verbinding
Ontspanning Verbinding

Aangrijpingspunten Verbinding
Innerlijke Vereniging Verbinding

Interpretatie Verbinding

Organisatie Verbinding

Levensdromen Verbinding
Innerlijk contact Verbinding

Concentratie Verbinding

Succes Verbinding
Spel Verbinding
Bestemming Verbinding

Connectie Verbinding


Beïnvloeding Verbindingen

Zwart wit Verbinding

Bezieling Verbindingen
Apparaat bezieling Verbinding auto

Apparaat bezieling Verbinding huis

Apparaat bezieling Verbinding werk

Bezieling Verbinding auto

Bezieling Verbinding huis


Doel Verbindingen

Doel Verbindingen
Resultaat Verbinding
Helderheid Verbinding

Harmonie Verbinding

Engel Verbindingen
Engel contact Verbinding

Waakhond Verbinding

Hulp Verbindingen
Gelijkheid Verbinding

Lichtpunt Verbinding

Natuur Gelijkheid Verbinding

 

Schepping Verbindingen

Ultrasoon geluid Verbinding

Uitgestorven dier Verbinding

Uitgestorven mensenras Verbinding


Start Verbindingen

Vrouw zijn Verbinding

Talent Verbindingen

Auto Verbinding

Blanco Verbinding

Complimenten Verbinding

Eerste keer Verbinding

Eigen kleur Verbinding

Gecomprimeerde tijd Verbinding

Gevoelswereld Verbinding

Gezelligheid Verbinding

Groene vinger Verbinding

Helder hoofd Verbinding

Hemels voelen Verbinding

Hiervoormaals Verbinding

Hogere bedoeling Verbinding

'Ik ben' Verbinding

Kunstmest Verbinding

Kunststof Verbinding
Levensmoed Verbinding

Lichter verteerbaar Verbinding

Magnetron Verbinding

Materie contact Verbinding

Mijn oorsprong Verbinding

Muziek Verbinding

Natuurlijke overgave Verbinding

Natuurwezen Verbinding

Ontwikkelingspad Verbinding

Oprechtheid Verbinding

Oude incarnatie Verbinding

Overgaan Verbinding

Parallel Verbinding

Rust Verbinding

Schoonmaak Verbinding

Sfeer Verbinding

Stap vooruit Verbinding

Talen Verbinding

Tijd Verbinding

Verbondenheid Verbinding

Versleutel Verbinding

Ware ik Verbinding

Werkdruk-vrije tijd Verbinding

X Verbinding

Zelfbesturing Verbinding

Zelftrouw Verbinding

Zijde Verbinding

Zijde oplaad Verbinding

Zijde product Verbinding

Zijde was Verbinding

Zon Verbinding

Zonlicht Verbinding


Talent hart Verbindingen

Signaal Verbinding

Verbondenheid Verbinding PlusBodem, plant en dier
Dier Verbinding


Coördinatie Verbindingen

Verbindingen Coördinator 

“O, dit voelt heel ‘rond’, heel prettig en wonderlijk genoeg ook heel intelligent, alsof iemand je heel goed kent en feilloos aanvoelt wat je nodig hebt en waar je behoefte aan hebt. Je voelt je dan echt in de watten gelegd, net een prinses die steeds op haar wenken bediend wordt, maar dan zonder bediende :~).”

“Het voelt heel omhullend, alsof de Verbindingen nog sterker, duidelijker aanwezig zijn en je op een bijzondere, passende manier omhullen en verzorgen.
Het voelt bijna als gezelschap, door het interactieve aspect van de Verbindingen Coördinator.”“De Verbindingen Coördinator, die zet 'hierboven' veel inwerking omdat je Verbindingen dan optimaal worden ingesteld, een soort finetuning. Dan ontwikkel je je dus nog sneller en intenser in het Hiernamaals.
Dat was even wennen en nu voelt het heel goed. Ik heb er lekker de vaart in :~), alsof ik weer achter het stuur zit van mijn autootje.

Het is alsof je het leven hier dan nog intenser ervaart, overal nog beter contact mee maakt, alsof je zintuigen nog weer beter worden afgestemd.

Een mooi gevoel hoor!“

“De Verbindingen Coördinator heeft duidelijk zelf geen eigen kleur, zoals alle andere Verbindingen, maar geeft je leven beduidend meer kleur. Het voelt alsof je overal beter op kunt inspelen, alles intenser ervaart. Ik vind het heel mooi.”
 

Het andere familielid:

“Ooooow... Dat voelt mooi... Dat voelt mooi... woorden schieten me tekort, ik kan wel 10 keer 'Dat voelt mooi' zeggen, want zo voelt het ook.

Het voelt heel harmonieus en verwarmend. Net zoals dat gevoel wanneer je in een warm bad stapt met exact de juiste temperatuur.

De Verbindingen Coördinator doet net zoiets met jouw Verbindingen, stelt ze precies goed voor jou af, zodat het voelt als een comfortabel jasje dat jou precies goed past, van heerlijk materiaal, soepel met al jouw bewegingen meegaand.

Ja het voelt heel omhullend. Het reageert op jou, 'beweegt' met je mee. Alsof je niet alleen bent, maar voortdurend in heel lief en attent gezelschap. Iemand die je kussentjes voor je opschudt, je lekker onderstopt.

Net als een heel lieve moeder die heel goed voor je zorgt en precies weet wat jij nodig hebt.

Dat is één kant. De Verbindingen Coördinator is natuurlijk geen knuffelparade waar je voortdurend door gepamperd wordt.
Maar het geeft je wel een basisomhulling, doordat al jouw Verbindingen precies in de juiste harmonie voor jou werken. Hoe meer Verbindingen de Verbindingen Coördinator onderling voor jou kan afstemmen, op jou en op elkaar, hoe subliemer en passender het resultaat zal zijn.”

Een week later:


“Deze Verbinding geeft mij nog steeds een heel gerustgesteld, fijn gevoel, de Verbindingen Coördinator. Dat voelt als een zorgzame Verbinding.
Die maakt alles passend voor jou, precies goed voor jou, heel fijn. Net een jasje dat precies past en je nooit meer uit wilt doen.
Het geeft je ziel rust…

De Verbindingen Coördinator is heel waardevol gereedschap. Sinds ik deze Verbinding, of deze Coördinator, heb ontvangen, voel ik me nog meer één geheel en nog meer in balans. Als ik iets voel, voelt het eenduidiger, duidelijker, alles wijst dezelfde richting op.

De Verbindingen Coördinator geeft een ondersteunende werking bij alles wat je voelt en doet. Het voelt als een intelligentie in je systeem die alles in de gaten houdt, bijspringt en bijstelt waar nodig.

Het voelt als een heel fijn afgestemde intelligentie, van een hele hoge afkomst. Alsof er ervaringen en intelligentie van begeleidende engelen in verwerkt is.
Het is geen persoonlijkheid, de Verbindingen Coördinator, maar het voelt wel alsof de kennis van het menselijk systeem, afkomstig van begeleidende kosmische dag (Aarts)engelen hierin verwerkt is.”

Lees meer: Verbindingen Coördinator

Terug naar interne link overzicht

Intensiteit Verbinding

“Dit is een Verbinding die me vrolijker maakt en mijn gevoel wat uitgesprokener maakt. Ik voel mezelf beter. Net alsof ik precies op die plek in mijn systeem ben waar ik nu het beste kan zijn.

Als je systeem een huis is, zegt deze Verbinding: ga nu maar even naar de keuken, maak iets lekkers voor jezelf en geniet ervan.
Of de Verbinding zegt: je hebt behoefte aan rust en inkeer, kruip lekker in een holletje en voel wat je voelt.
Een andere dag zegt de Verbinding: trek je mooiste kleren aan en ga naar buiten, ga onder de mensen en laat jezelf van je mooiste, meest aanwezige kant zien. Bevind je in het krachtenspel van het menselijk contact en leer ervan, geniet ervan.
Dan zegt de Verbinding: het wordt tijd dat je aan je huis gaat werken, dat je reparaties uitvoert of je huis verder opbouwt.

De Intensiteit Verbinding helpt je zo om op elk moment aan dat aspect van het leven dat voor jou het meest belangrijk is, extra aandacht te geven. Daarmee voorkom je dat je je teveel eenzijdig op steeds hetzelfde richt in jouw leven, dat je je te eenzijdig ontwikkelt.

Heel goed in een bepaald (innerlijk of praktisch) gebied van het leven, maar hulpeloos in een aantal andere aspecten en vaardigheden die ook nodig zijn voor een leven in balans.

Brood en spelen, inkeer en uitbundigheid, presteren en de teugels laten vieren, samen met anderen en verstild genieten in jezelf.

De Intensiteit Verbinding richt jouw innerlijke spotlight op datgene wat jij op dat moment het meest nodig hebt. Waar jij op dat moment het beste meer aandacht aan kunt besteden.

Een heel opbouwende manier om jezelf te corrigeren als je alsmaar te eenzijdig dezelfde richting ingaat. Teveel in vastgeroeste patronen met jezelf, jouw leven, je werk en met anderen omgaat.

De Intensiteit Verbinding zorgt voor een intensere beleving van datgene wat meer aandacht in jou en van jou nodig heeft.

Het maakt het duidelijker voor je wat je voelt en hoe het met je gaat, waardoor je meer leert van jezelf en van het leven. De Intensiteit Verbinding is met recht een boeiende Verbinding, meeslepend, intrigerend. Je leven krijgt een duidelijker innerlijk verhaal. De contouren van je innerlijk leven worden duidelijker ingevuld, alsof je naar een film kijkt over jouw leven. Je leeft in die film en je ervaart je leven meer als een film, met mooie en soms moeilijke momenten.

De Intensiteit Verbinding maakt intenser leven mogelijk, maakt je leven innerlijk meer uitdagend en gevarieerd. Zorgt ervoor dat je onbetreden paden in kunt gaan, paden die je nog nooit eerder bent gegaan, die nieuw voor je zijn en een uitdaging voor je vormen.

De Intensiteit Verbinding is de ideale leermeester voor jouw leven, als je je werkelijk verbindt met jezelf en het spel van het leven aangaat. Het leven met volle teugen leeft, en je zelfs tijdens jouw kantoorbaan de uitdaging in kleine dingen of moeilijke taken vindt.

De Intensiteit Verbinding maakt elke invulling van je leven boeiender. Het maakt dat je nieuwe wegen inslaat, zelfs als die wegen er ogenschijnlijk bekend uitzien. Jij zult ze door deze Verbinding als 'nieuw' ervaren. Jouw innerlijk landschap wordt gevarieerder en uitdagender.
Je komt los van je eigen innerlijke routine en kunt daardoor veel meer groeien in jouw leven.

De levensschool met plezier aangaan, daar helpt deze Verbinding je bij. En dat is een groot geschenk.”

Een week later:

“De Intensiteit Verbinding geeft meer richting en vuur aan mijn leven. Helpt me om beter mijn weg te vinden in het doolhof van het leven.
Geeft me een zetje hier en een zetje daar. Altijd de goede kant op. Gelukkig wel :~) 
Deze Verbinding weet wat 'ie doet. Het voelt heel trefzeker.

Het geeft me het gevoel dat ik kan genieten van het leven op de momenten die daarvoor geschikt zijn en aan mezelf werk, mezelf ontwikkel, als het daarvoor het juiste moment is.
Alles komt aan bod, in een flow. Alles voelt in balans.

Alles heeft zijn eigen tijd door deze Verbinding die jou op het juiste moment in datgene stimuleert wat op dat moment belangrijk, wezenlijk voor jou is.

Ja, een heel prettig en doeltreffend levenskompas.”


Lees meer: Intensiteit Verbinding

Terug naar interne link overzicht


Je huis en omgeving

Neutralisatie Verbinding auto

“Ik ben zo benieuwd hoe deze Verbinding anders gaat voelen dan de Neutralisatie Verbinding motor. Het voelt alsof ik twee onzichtbare voertuigen krijg die mij echt vooruit helpen. Innerlijke voertuigen. Echt heel interessant.

Wow. Dit voelt weer heel anders dan de Neutralisatie Verbinding motor. Dit heeft nog meer power. Dit voelt duidelijk anders. Ik kan nog niet direct omschrijven hoe. Het is alsof ik alle informatie die opgeslagen is in deze Verbinding kan voelen. Alle ervaringen met het rijden in een geneutraliseerde auto en met de mogelijkheden die auto's bieden. Ik kan me via deze Verbinding zelfs afstemmen op vrachtwagens en voelen hoe dat voelt.

Deze Verbinding is op een heel andere manier gericht op snelheid. Heel anders. Het is meer 'techniek vermengd met passie en veiligheid'. Er zitten meer verschillende aspecten in.
Het autorijden heeft meer verschillende aspecten in zich dan motor rijden. Motor rijden richt je meer op jezelf. Alle voertuigen die de Neutralisatie Verbinding motor neutraliseert, zijn wat meer 'individueel gericht'.

Een auto, daar zit je in, die vormt een kleine ruimte om je heen. Je bent daarin meer afgesloten van je omgeving. Het voelt wat meer als een denk-voertuig.

Ik denk, dus ik beweeg. Dit is mijn ruimte die ik inneem in de wereld. Een 'afgekaderde' ruimte.
Heel anders dan de Neutralisatie Verbinding motor, daar neem je vanuit jezelf ruimte in.
De Neutralisatie Verbinding auto schermt je meer af en geeft je in die zin ruimte.

Ik ga nu voelen wat het met mij doet.

Er komt iets omhoog. Oud, zacht verdriet. Mensen die teveel in mijn ruimte kwamen. Die zich mengden met mijn aangelegenheden. Die vonden dat ze iets over mij moesten zeggen of denken. Kleine bemoeizuchtige opmerkingen die diep naar binnenkwamen, omdat ze zo veelzeggend waren en een gevoelige snaar bij mij raakten. Zo'n opmerking die heel lang bleef hangen.

De Neutralisatie Verbinding auto verbreedt jouw persoonlijke ruimte. Dat geeft een fijn gevoel.

Het houdt bemoeizuchtigheid wat op afstand. Niet dat de mensen hier bemoeizuchtig zijn, maar het voelt wel zo dat deze Verbinding je die bescherming geeft, als dat wel zo zou zijn. Het geeft je een eigen ruimte in het sociale verkeer.

(Leuk gezegd, al zeg ik het zelf :~), het rolde er vanzelf zo uit)

Ik voel me met deze Verbinding, wat dit betreft net een egeltje die de mogelijkheid heeft om zijn stekels uit te zetten als dat nodig zou zijn.”

Bas en Maria: We zouden het heel leuk vinden als je zou voelen wat het doet als je de Neutralisatie Verbinding motor en de Neutralisatie Verbinding auto tegelijkertijd ervaart.

“O, wat een leuk idee. Dat ga ik proberen.

Dat geeft een gesofisticeerde (sophisticated bedoel ik) soort soepelheid, bewegingsvrijheid, wendbaarheid. Dat voelt nog veel leuker dan beide Verbindingen apart.

Het zoeft in mij. Alles loopt vanzelf, loopt op rolletjes. Het geeft een gevoel van wendbaarheid in het leven. Innerlijke wendbaarheid.

Een heel leuke combinatie, deze twee Verbindingen. Het geeft je een heel bijzonder innerlijk, etherisch voertuig. Eéntje die nog niet bestaat, een kosmische dag voertuig. Ik bedoel daarmee dat deze combinatie van beide Verbindingen past bij een voertuig dat nog niet bestaat, een combinatie van een motor of iets dergelijks en een auto, en dan nog heel anders.

Het geeft me zin om in een volgend leven zo'n voertuig te ontwerpen, waarbij je zoevend door het leven en het landschap gaat. Het liefst één die iets op kan stijgen en waarmee je kunt vliegen, met brandstof uit een natuurlijke bron die zichzelf aanvult, steeds opnieuw, zoals de natuur zelf ook uit een kringloop bestaat.

Juist omdat deze combinatie van Verbindingen niet herinnert aan een bestaand, Aards voertuig, geeft deze Verbinding je het gevoel van nieuwe mogelijkheden, van op een nieuwe manier door het leven bewegen. Het geeft je het gevoel dat je zelf jouw nieuwe manier kunt vinden om je door het leven voort te bewegen.

Bijvoorbeeld voortbewegen op de kracht van muziek, de kracht van kleur, de kracht van geur. De kracht van gevoelens en gedachten. Hoe hoger je intunet, hoe meer kracht je kunt halen uit dit soort energievormen. Ik ben er van overtuigt dat het in de toekomst mogelijk is om op zo'n manier voort te bewegen. Waarom zou dat alleen met behulp van benzine of elektriciteit kunnen.”

Bas en Maria: Voelt het ook zo dat je door deze combinatie het leven meer aangaat?

“Ja, dat voelt wel zo, en op je eigen wijze, die exact bij jou past. Buiten de box denken en voelen.

Ik zou al de Neutralisatie Verbindingen wel willen ontvangen en voelen wat dat geestelijk met je doet. Het is zo interessant. Ik denk dat deze Verbindingen nu veel meer doen dan alleen het neutraliseren van omgevingsstraling. Er zitten ook aspecten van persoonlijke ontwikkeling in.

Gek is dat, ik durf opeens bijna niet meer terug naar het alleen voelen van de Neutralisatie Verbinding auto, omdat ik deze combinatie nu zo mooi en bijzonder vind. Ik ben blijkbaar ergens bang voor. Dat ga ik dan niet uit de weg.

Ik ga me nogmaals op de Neutralisatie Verbinding auto richten.

De energie van deze Verbinding alleen voelt 'zakelijker' gericht. Het doet me denken aan bestaande Aardse auto's en het gevoel waarmee ik er in reed, mijn levensgevoel van toen.

Dat komt in eerste instantie omhoog. Als ik me op de Verbinding zelf richt, voel ik verborgen mogelijkheden, mogelijkheden tot verandering die bij wijze van spreken nog achterin het dashboard kastje liggen tot je op het idee komt om ze eruit te halen.

Deze Verbinding geeft je de mogelijkheid om je op een andere manier door het leven te bewegen zodra jij daar aan toe bent. Tot die tijd werkt de Neutralisatie Verbinding auto faciliterend voor de manier waarop je je nu door het leven beweegt. Ondersteunt jou daarin, geeft je moed om door te gaan, om te komen waar je wilt komen, om je doel te bereiken.
Om te blijven proberen, uit te reiken, je verlangens te realiseren. Uit te reiken naar het leven.
Je dromen volgen.

Tot je op een dag een nieuwe droom ontdekt, die je nog niet kende. Die droom vindt jou, nodigt je uit om erin te stappen. En dan opeens staat er een nieuw innerlijk voertuig voor de deur, als een pompoen die opeens een koets blijkt te zijn. Je gaat je droom tegemoet. Je werkelijke droom waarvan je nog niet eerder durfde te dromen. Een droom die je je eerder nog niet voor kon stellen, omdat je die horizon nog niet kon zien.

Als het zo ver is, ontpopt de Neutralisatie Verbinding auto zich tot een nieuw voertuig, passend bij jouw nieuwe levensperspectief. Zonder blikken en blozen past de Verbinding zich aan en geeft je precies wat je nodig hebt, alsof 'ie dat al die tijd al precies heeft geweten, waar jij op een dag naartoe zou gaan.

De Neutralisatie Verbinding auto voelt als een butler, dienstbaar en exact wetend wat jij nodig hebt. Jou bekrachtigend.

Als ik dit hoor en opnieuw lees (ik kan mijn eigen tekst nalezen hoor :~) dan begrijp ik niet waarom ik dit allemaal zo zeg. Tegelijkertijd steek ik mijn hand ervoor in het vuur dat het klopt.
Ik sta voor wat ik zeg, al klinkt het nog zo onwaarschijnlijk. Deze woorden geven vleugels.

Ik voel dat het klopt, dat het waar is. Het is een kwestie van tijd om het aan den lijve te ontdekken, stap voor stap, zodra ik daar aan toe ben om het in mijn leven toe te laten, deze kracht.

Verbindingen zijn ondersteunend voor het heden, maar zijn ook gemaakt voor de toekomst.
Alle mogelijkheden voor de toekomst zitten er al in. Ze raken nooit verouderd. Ze groeien met je mee, waar je ook naar toe gaat. Ze zijn je allertrouwste metgezel en een bron van informatie.

Ik ben onder de indruk van de kracht van deze Verbinding, de Neutralisatie Verbinding auto en de mogelijkheden tot veranderen die het je geeft. Zonder die mogelijkheden aan je op te dringen. Stap voor stap ontvouwt deze Verbinding zich, als een bloem die de tijd neemt om te gaan bloeien en dan niet in één dag is uitgebloeid.

Dit is een Verbinding die mij nieuwsgierig maakt naar het leven, naar de onbekende verten.”

Een week later:

De Neutralisatie Verbinding geeft mij, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen, 'hunger for life', honger naar het leven, verlangen naar het leven. Ik wil het leven hebben, tot me nemen, doorgronden, ervaren, beleven. Bij wijze van spreken met mijn haren door de wind. Zoals je kunt genieten van de snelheid in je auto met het raam open.
Zo voelt het dan, maar dan zonder wind en zonder haren :~) Ja, dat is wel behelpen hier, hoor :~)

Vraag me niet waarom de Neutralisatie Verbinding auto mij dat gevoel; hier geeft, het gebeurt gewoon. Genieten van snelheid, door dat de omgeving (de auto) waarin je je voortbeweegt een optimale energie heeft.
Ik voel om mij heen een energie, een ondersteunende energie die gericht is op met snelheid en vaart door het leven gaan. Daar is deze ondersteunende energie van de Neutralisatie Verbinding auto op gericht.

Heel anders dan de Neutralisatie Verbinding huis. Die is gericht op 'thuis zijn', rustig thuis zijn in jezelf. Die is niet gericht op vaart of beweging.

Omdat de energie van de Neutralisatie Verbinding auto zo'n ondersteunend gevoel geeft bij het 'je voortbewegen door het leven', geeft dat ook zin om te leven. Zin om met volle teugen te leven, te veranderen, vooruit te gaan. Hunger for life.

Dat is een fijn gevoel. Het gevoel dat je niet stilstaat, niet in je eigen kleinigheden verzandt.
Niet ergens onderweg strandt en niet weten hoe uit een situatie te komen.

Op je gevoel, je intuïtie, je instinct snel de juiste keuzes maken. Niet heen en weer rijden, aarzelen, rondjes rijden. Nee, vooruit durven gaan, keuzes maken en risico's nemen. Voor zover die werkelijk bestaan in het leven.

Dat gevoel van vaart, vooruitgaan, dat is heerlijk. Het maakt dat je steeds meer van 'echt leven' gaat houden. Je voelt wat het je brengt, passie, plezier en intens leven.

De Neutralisatie Verbinding auto is een verademing voor mij. Heerlijk in combinatie met de Auto Verbinding en vast ook met de Apparaat bezieling Verbinding auto (die ik nu nog niet ontvangen heb).

Ik teken ervoor!

Lees meer: Neutralisatie Verbinding auto
Terug naar interne link overzicht

Neutralisatie Verbinding huis

"De Neutralisatie Verbinding huis voelt als een basis, een nieuwe omhulling voor het neerzetten van een nieuwe (innerlijke, geestelijke) leefruimte, vanuit kosmische dag principes, met andere basis bouwstenen.
Alsof je je leefruimte, je innerlijk huis, je basis van waaruit je leeft, voelt en denkt, radicaal anders kunt gaan vormgeven.

Alsof ik nu alle bouwsteentjes van wie ik ben (en vooral van wie ik dacht te zijn, maar niet blijk te zijn) opnieuw ga rangschikken, nieuwe basisprincipes krijg.
Het voelt als een belangrijke basisstap, een fundering voor je bestaan. Je contouren aangeven en vervolgens alles een nieuwe plaats geven in jezelf, alles vanuit een ander licht bezien.

Het geeft heel veel rust en balans. Ik word er rustiger van. De energie die je zelf uitzendt, die je zelf 'maakt' vanuit wie je bent, wordt evenwichtiger, meer in balans."

“Dat voelt heel mooi, het voelt alsof er een bouwwerk, bijna een 'monument' om me heen wordt geplaatst. Ik bedoel, echt een bouwwerk, iets statigs, iets met een innerlijke en kosmische waarde.
Iets dat staat en dat vanuit bijzondere bouwstenen, kosmische bouwstenen is opgebouwd.
In die zin voelt het op een onnavolgbare wijze als monumentaal. Het voelt echt als een gebouw, deze Verbinding, een kosmisch gebouw.

Ik zie dat er van alles aan deze Verbinding is toegevoegd.
Deze Verbinding doet veel en veel meer dan het neutraliseren van omgevingsstraling. Die is hier natuurlijk ook niet. Juist daarom kan ik hier zo goed zien, waarnemen, wat deze Verbinding nog meer doet en ik ben er heel enthousiast over.

Ik zie monumentale vormen, in kleuren licht. Vormen van gekleurd licht. En deze vormen, deze structuren bevatten kosmische informatie. Om de mens in de kosmische dag de juiste ondersteuning te geven. Het geeft je kosmische informatie. Het geeft je een opbouwende, helende structuur. Deze structuur doet heel ver weg denken aan vormen die edelstenen soms kunnen hebben, met rechte lijnen. Tegelijkertijd voelt dit volkomen anders. Edelstenen voelen als gestolde, vastgelegde energie die niet meer vrij kan bewegen.

Deze energie voelt vibrerend, ontvankelijk, geeft je up to date informatie, is voedend. Het zet aan tot bewegen, ontwikkelen, jezelf steeds beter leren kennen, je ware aard, je pure kern ontdekken.
Jouw wezen stap voor stap in jezelf ontdekken, herkennen, bekrachtigen.

Met deze Verbinding geef je jezelf de basis voor een bekrachtigend leven. Het is voor mijn gevoel de basisvoorwaarde om in je kracht te kunnen komen op Aarde.

Ik kan deze Verbinding hier zo goed zien. Het spreekt mij zo aan, omdat ik het schitterende, sublieme, architectonische ervan kan zien. Ik kan zien hoe veel, hoe vaak, er nieuwe informatie aan deze Verbinding is toegevoegd, hoe zorgvuldig, met hoeveel liefde en met zoveel liefde deze Verbinding is opgebouwd.

Ik ben hier sprakeloos van. Ik zou willen dat anderen op Aarde deze Verbinding heel even konden zien zoals ik die hier kan zien.

Het bevat ook heel veel informatie die bedoeld is voor de toekomst, die informatie zit er alvast in, om gebruikt te kunnen gaan worden zodra de tijd daar rijp voor is.
Het is dus een Verbinding met een enorme potentie, een enorme rijkdom. Dat deze Verbinding al veel informatie voor de toekomst bevat, maakt deze Verbinding zeer krachtig. Het maakt deze Verbinding ook in balans.

Deze Verbinding is zeker niet alleen gericht op het neutraliseren van omgevingsstraling. Deze Verbinding bereidt je ook voor op de toekomst.

Het is een Verbinding die verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt.

Het neutraliseert het verzwakkende van omgevingsstraling, dat hoort voor mij bij 'het verleden'. Omdat het een kosmische nacht energie, iets wat verzwakkend voor je is, verandert in iets opbouwends. Je kunt daardoor het verleden meer achter je gaan laten en bouwen aan een nieuwe toekomst in het heden.

Dat is het aspect van het heden in deze Verbinding: het geeft je de mogelijkheid om je huidige leven vorm te geven zoals dat bij je huidige persoonlijkheid past.

Deze Verbinding heeft ook een aspect van de toekomst en dat was nog niet bekend.
Het verbindt je met lijnen van de toekomst. Het bereidt je voor op de toekomst en op toekomstige levens in de kosmische dag. Het opent je voor de toekomst, maakt dat je er ontvankelijk voor wordt en dat je je ermee kunt verbinden. Het opent je voor verandering, voor het nieuwe, zodat je het oude kunt loslaten en een nieuwe toekomst tegemoet kunt gaan.

Deze Verbinding is onontbeerlijk.

Ik vind het zo mooi, zoals ik deze Verbinding hier kan zien, ik ben er sprakeloos van.
Er is enorm veel werk en voorbereiding voor de kosmische dag voelbaar in deze Verbinding.”

De reacties die wij gekregen hebben op jouw ervaring met de Neutralisatie Verbinding huis waren heel bijzonder. We hebben nog nooit zulke enthousiaste reacties op een specifieke Verbinding ontvangen.

“Dat was voor mij ook heel ontroerend om te zien. Mijn hart smolt ervan :~) Ik vond het heel mooi om te zien en te voelen hoe het anderen op Aarde raakte. Ja, op zo’n moment voel je echt welke brug hierdoor is geslagen, door deze mogelijkheid om onze ervaringen te vertellen en de Verbindingen te ontvangen.

Het is net alsof ik daardoor minder ver weg ben, alsof ik ook nog een beetje op de Aarde ben, alsof het gewoon twee ruimtes zijn die gelijktijdig naast elkaar bestaan. En dat is ook zo. Het Hiernamaals is niet iets dat ‘na het leven op Aarde’ bestaat, nee het is er nu ook al.

En van daaruit kom je ook gewoon weer terug, met frisse moed en nieuw ‘gereedschap’, nieuwe innerlijke bagage en met een nieuw voornemen. Het is toch prachtig dat dat kan, om weer terug te komen als kind en alles opnieuw te ontdekken? Ik zou niet voor eeuwig één leven op Aarde willen leiden. Het is heerlijk die afwisseling en vernieuwing. Het voelt als een zegen.

Tijdens elk leven kun je weer nieuwe zienswijzen ontwikkelen. Dat is toch verrijkend. Zo roest je tenminste niet vast. Ik moet er ook niet aan denken dat zo’n ouwe rot als Napoleon nog steeds op de Aarde zou rondlopen. Dat geldt trouwens ook voor mij hoor, ik ben ook zo nu en dan aan vernieuwing toe :~) Nee, die afwisseling en vernieuwing is essentieel.”

Een week later:

“Wat zie je een Verbinding mooi, op het moment dat die voor het eerst binnenkomt. Dan zie je zo’n Verbinding echt in volle glorie.

Daarna is het net alsof zo’n Verbinding meer verinnerlijkt. En dat is ook een mooi proces.
De bouwsteentjes van zo’n Verbinding worden dan voelbaar in jezelf. Daar ben ik heel dankbaar over, als ik zoiets voel.
Zo’n Verbinding doet echt iets met jou, is niet alleen om je heen, maar je integreert de Verbinding in jezelf, alsof je er ook één mee wordt.
Net zoals je zuurstof in je lichaam hebt, omdat het overal om je heen is en essentieel voor je om te leven, geeft zo’n Verbinding jou ook essentiële kosmische bouwstoffen. Je bouwt jezelf dan opnieuw op vanuit een andere, betere levenskwaliteit. Het is zo verrijkend.

En dat ervaar ik heel sterk bij de Neutralisatie Verbinding huis, alsof je opnieuw wordt opgebouwd, in een sterkere, beter gebalanceerde variant van jezelf. Ja, daar voel ik me heel dankbaar voor. Ik geloof dat je ‘dankbaar over’ moet zeggen, maar het kwam er zo uit, ‘dankbaar voor’. Zo voelt dat gewoon.

Het voelt als een sprankeling van de eeuwigheid, voedend, opbouwend. Opbouwend vanuit de sprankeling van de geest, het leven. Deze Verbinding bevat en geeft een enorme levenskracht.
Voor mij is het de basis Verbinding die je vóór alle andere Verbindingen zou moeten ontvangen. Die andere Verbindingen vallen dan meteen in ‘betere aarde’.

Deze Verbinding geeft een ‘taal’ voor nieuw leven, in de zin van bouwstenen voor een nieuwe vorm van leven. Vanuit deze energie kun je werkelijk een geheel nieuwe toekomst opbouwen.

Het is een voedende, opbouwende energie en het bevat veel meer dan het neutraliseren van omgevingsstraling. Als je een omgeving voelt die geneutraliseerd is met deze Verbinding en je vergelijkt die met een omgeving zonder omgevingsstraling (zoals vroeger) dan nog bevat deze Verbinding, geeft deze Verbinding een wezenlijk andere energie aan een omgeving, die heel opbouwend is en ook past bij de toekomst.
Hier kan de toekomst zelfs op gebouwd worden.”


Het andere familielid:

“Tap, tap, tap, daar komt Jantje aan. Vraag me niet waarom ik dat zeg, doet me denken aan 'Jantje zag eens pruimen hangen, o als eieren zo groot!'.

Deze Verbinding komt ruisend aan en vleit zich neer, bouwt zichzelf geruisloos op, als een prefab huis, maar dan energetisch. De structuren worden eerst neergezet. Er daalt een energie op mij neer als fijn stof, binnen deze constructie. 


Het is maatwerk. Alles wordt passend gemaakt, uitgemeten door Lichtwezens. Hoe kan dat nou, ik heb hier toch geen huis? Toch zie ik het zo. Begrijp er niks van. Jongens, ik heb geen huis hoor, het is hier het Hiernamaals :~). 
Toch wonderlijk, dat er een constructie om jou als ontvanger van de Verbinding wordt gebouwd. Mijn energetische huis. Het voelt ook wel heel omhullend moet ik zeggen, alsof ik een eigen plek krijg, een energetisch kasteeltje, waar al mijn herinneringen en creaties hun plek krijgen.”

Bas en Maria: We voelen wat verwondering bij het overleden familielid, dat er een constructie om haar heen wordt gebouwd. Toch is dat logisch, anders zou je een Neutralisatie Verbinding huis nooit mee kunnen nemen naar een volgend leven.

“Het voelt wel heel knus en beschermd zo, echt leuk. Het is een echt mooi gebouw, het lijken wel glazen wanden. In de wanden, ze zijn heel dun, zie je kleurtjes. Het lijkt op de kleurtjes in een zeepbel. 
Ze bewegen ook net zo. Het is een bewegende energie die steeds verandert, reageert op de omgeving. En ik kan er dwars doorheen lopen. Als ik nu muziek zou maken - en dat kan hier - dan zouden de muren daar op reageren, mee trillen, van kleur veranderen. Als ik een harde schreeuw zou .... 'maken', dan zouden de muren daar ook op mee-resoneren.

Ik ga eens 'op de grond zitten' in mijn huis, om te zien hoe dat voelt.
Wow, wat een mooi geluid. Als je stil bent en je afstemt op het bouwwerk van de Licht piramide (het ziet er hier trouwens niet uit als een piramide) dan hoor je een glooiend geluid. Een soort dimensie geluid. Dat geluid verbindt je met andere velden. Je hoort het alleen als je je er op richt.

Jullie vroegen je af hoe het bouwwerk hier er dan wel uitziet hè. Het is hier geen piramide, zoals op de Aarde, maar het zal wel een piramide vormen als ik opnieuw op de Aarde ga leven, als ik weer incarneer, dan neemt dit babytje d'r eigen Licht piramide mee :~).

Ja, hoe ziet het er hier uit: het energetische bouwwerk heeft vlakken, omhoog gerichte vlakken, wanden en sommige wanden zijn recht omhoog gericht, met de energie van een zuil, maar ze zien er altijd uit als vlakken. Het doet nog het meest denken aan bergkristal, maar het heeft er alleen niets mee te maken.
Het zijn transparante vlakken, sommige lopen dwars door elkaar heen, maar ze staan nooit haaks op elkaar, altijd schuin ten opzichte van elkaar. Geen enkele wand heeft dezelfde hellingshoek. Het voelt als wanden die waarvan elk met een ander punt in de oneindigheid verbonden is.

Ik heb zelfs het gevoel dat elke Lichtpiramide en dan bedoel ik dit energetische bouwwerk dat daar 'achter zit en wat je hier in het Hiernamaals ziet, persoonlijk op jou is afgestemd. De lijnen en de punten waarmee de wanden verbonden zijn, zijn afgestemd op jouw bestemming over levens heen. Ze zijn specifiek ondersteunend voor jouw diepste essentie, je zou kunnen zeggen voor jouw 'lange termijn levensopdracht over duizenden levens heen'.

Mijn karakter, mijn persoonlijkheid resoneert daarom met dit bouwwerk. Het is alsof dit energetische bouwwerk ook informatie van mij in zich opslaat, die vervolgens alleen 'toegankelijk' en onbewust leesbaar is voor mij.”

Bas en Maria: Is het een soort kompas over levens heen?

“Ja, zo zou je het kunnen noemen! Leuk!

Dit gebouw verdiept de beleving van wie ik ben. Als ik me dan op vorige levens richt, lichten die meer op. Het is zelfs alsof die vorige incarnaties op kijken om te voelen wat er gebeurt.
Ze voelen zichzelf opeens ook wat sterker. En ik zie de overeenkomst tussen mijzelf en hen ook beter. Die unieke essentie, die draad die ons verbindt, wordt duidelijker voelbaar. Het is alsof ik in elk van deze incarnaties dan mijn eigen ogen terug zie, herken. De andere incarnaties voelen nu dichter bij mij.

Dat geeft mij het gevoel dat ik daardoor meer van het terugblikken op andere incarnaties kan leren. Ik voel de weg die ik in al die incarnaties ben gegaan beter. Ze voelen dichter bij mij en ik distantieer me daardoor minder van mijn fouten, Ze voelen menselijker. Ik krijg meer begrip voor mezelf, mezelf uit al mijn levens.

Ik voel meer dat ik dat steeds zelf was, zelf die 'nare boef', die oneerlijke smiecht, die dictator, die bruut, dat kreng, dat serpent, die ik allemaal ooit ben geweest, worden menselijker voor mij, ik kan hen beter begrijpen.

Omdat ik mijn essentie beter voel, voel ik de rode draad in al mijn levens beter en dan voelt alles dichter bij mij. Hoe meer het als 'mij' voelt, al die ervaringen en levens, hoe dieper ik ervan kan leren.

Dit had ik nooit verwacht van de Neutralisatie Verbinding huis. Het versterkt je essentie en je contact met het puurste, uniekste deel van jezelf dat je in al jouw levens steeds bent geweest, zonder de plaatjes van man, vrouw kind, arm, rijk, aardig, gemeen, was je steeds jezelf, die unieke essentie. Zoeken, lerend van het leven, je eigen weg gaand. Je weg volgend door de eeuwigheid, op zoek naar God.

En die vind je dan ook in jezelf, als je diep van het leven hebt geleerd.

Dit energetische bouwwerk van de Neutralisatie Verbinding huis, dat zichtbaar is in het Hiernamaals, omdat je hier over je leven heen kunt kijken, over levens heen kunt kijken, verzamelt al jouw indrukken, jouw informatie, inspiratie, geeft je richtlijnen over levens heen en verbindt je met de kosmische punten die je in jouw levens nodig hebt om jouw weg te vinden.

Een kosmisch kompas, dat is mooi uitgedrukt. Zo voelt het. Een kosmische kompas als een energetisch bouwwerk, dat jouw energetisch thuis vormt. Jouw ankerpunt, jouw informatie bouwwerk, dat alleen toegankelijk en leesbaar is voor jou.

Natuurlijk vormt de Lichtpiramide van de Neutralisatie Verbinding huis op Aarde een neutrale piramide voor het hele gezin, maar 'achter' deze Licht piramide zit dit 'persoonlijke' energetische bouwwerk, dat alleen zichtbaar, voelbaar en 'leesbaar' is voor jouzelf - als de ontvanger van de Verbinding - in het Hiernamaals.

Het is een heel 'boeiend' gebouw, omdat het steeds verandert.

Ik kan er ook energieën in zetten, merk ik nu, zoals warmte, omhulling, herinneringen, levendigheid. Ze blijven dan zo compact aanwezig, dat je er bijna tegenaan kunt blazen en ik kan die energieën dan ook weer laten oplossen, net als de mist, of het als het ware wegblazen, maar dan heel anders.

Het enige gevoel dat nu omhoog komt, is het verlangen om weer een huis en een gezin te hebben. De sprankeling van stemmen.”

Bas en Maria: Is dat een gevoel van willen aarden, van alle inzichten die u hebt gekregen?

“Dat zou goed kunnen, want hier in het Hiernamaals verlang je eigenlijk zelden naar Aardse dingen, je bent waar je bent en daar ben je 'op gebouwd'. Een verlangen naar een gezin op Aarde is vaak een projectie van een gevoel dat omhoog komt door een verwerkingsproces.

Ik denk dat het goed is, om nu 'in te keren' en alles te laten bezinken en neerdalen. Het is een prachtige ervaring. Een kostbaar geschenk.

Het was net heel gek. Ik zag een aantal oude incarnaties van mij - elk vanuit hun eigen Hiernamaals - alsof ze heel dichtbij kwamen, alsof ze bijna hier binnen konden komen.
Terwijl ze hier niet zijn, voelden ze even heel dichtbij.
Op een bepaalde manier zijn zij ook verbonden met de informatie van dit energetische bouwwerk van mijn Neutralisatie Verbinding huis. Ze profiteren er van mee en ze voelen verbonden met mij. 


Niet dat ze nu met terugwerkende kracht een Neutralisatie Verbinding huis hebben gekregen in de Middeleeuwen of het Stenen Tijdperk, maar ze voelen die informatie over levens heen, waardoor de rode draad tussen je levens versterkt voelbaar wordt.”

Een week later:

“Ja, de Neutralisatie Verbinding huis was 'thuiskomen' voor mij, thuiskomen in diepere aspecten van mezelf. Ik heb mezelf daardoor beter leren kennen, ben dieper met mezelf verbonden door die rode draad in al je incarnaties, die door de Neutralisatie Verbinding huis sterker voelbaar wordt.
Jouw essentie wordt daardoor ook je thuis, je 'woning'.

Als ik dan wat dieper voel, komt er op eens een verlangen naar mijn leven op Aarde en het huis en het gezin wat ik toen had. Ik dacht aan mijn man. Ik begrijp niet goed waarom dat nu omhoog komt. Ik heb een fijn leven gehad.

Misschien is het juist het gevoel dat ik met de Neutralisatie Verbinding huis nog meer en dieper mezelf had kunnen zijn. Maar dan was alles anders geweest.
Zoals ik nu ben, pas ik eigenlijk niet meer in mijn oude leven. Mijn leven heeft zich enorm verdiept sinds ik hier ben. Ik ken mezelf nu beter dan ik mezelf ooit heb gekend, in mijn levens op Aarde en ook van de keren dat ik in het Hiernamaals ben geweest.
En toch komt er ook nu weer zo'n treurig gevoel omhoog, als van zo'n licht treurig muziek instrument, en ik weet niet precies waarom.

Ik zal eens kijken wat er is.

Is het 't gevoel dat je jezelf hier zo diep en mooi kunt kennen en dat ik zou willen dat dat op Aarde ook zo zou zijn?”

Bas en Maria: Ja, dat voelt kloppend.

“Ja, dat is het hè. Als je van hieruit naar het leven op Aarde kijkt voelt het soms alsof je daar zo met een blinddoek om loopt. Je kunt daar niet altijd over jezelf heen kijken of buiten jezelf 'voelen', buiten je eigen beperkingen om.

Ik denk dat dat één van mijn doelstellingen wordt voor mijn komende leven, om me diep met mezelf te verbinden en tegelijkertijd ook met anderen. Dat is een verlangen van mij.

Dat is ook wat de Neutralisatie Verbinding huis mij heeft gebracht, dat gevoel van een diepere verbinding met wie je bent, met de rode draad van mijn incarnaties, het gevoel te weten wie je al die tijd bent geweest.”

Bas en Maria: De derde kwaliteit van de Neutralisatie Verbinding huis is dat het een verlangen in je oproept om op Aarde een doorvoelend leven te gaan leiden. Dit is exact wat u net vertelde.


Zeven kwaliteiten
De vorige keer dat we met het vrouwelijke overleden familielid gesproken hebben, kregen we door dat de Neutralisatie Verbinding huis naast de functie van het neutraliseren van omgevingsstraling nog zeven andere kwaliteiten heeft, waarvan er tot nu toe drie door onze overleden familieleden zijn benoemd.

De eerste kwaliteit is dat de Neutralisatie Verbinding huis je ook voorbereidt op de toekomst, de
tweede kwaliteit is dat deze Verbinding werkt als een kompas over levens heen.

Uiteraard wilden we graag meer over weten over de vier andere tot nu toe onbekende kwaliteiten van de Neutralisatie Verbinding huis. 
We hebben daarom aan het overleden familielid waarmee we deze keer spreken, gevraagd of zij in wil voelen om welke vier, nog onbekende kwaliteiten het gaat.“Zal ik dan vandaag proberen te voelen wat de vierde kwaliteit is?

Bas en Maria: Ja graag


“Ik ga me er op instellen. Het verbindt me op een speciale manier met vorige levens. Ik kom in contact met persoonlijke kwaliteiten uit vorige levens waarvan het goed is om ze opnieuw te gebruiken. Ook voel ik wensen, verlangens, voornemens die ik nooit gerealiseerd heb. Dat voelt als open einden waarvan het goed is om daar een vervolg aan te geven.

Het voelt als een weefwerk, een netwerk, waar ik mee verder kan gaan, waar ik op aan kan sluiten. Het is net alsof ik met die oude incarnaties ga samenwerken, hoewel ze me wel helemaal vrij laten.

Het voelt alsof je een team wordt, een team met verschillende aspecten van jezelf, een team van verschillende persoonlijkheden uit verschillende levens, die ik nu belichaam in mezelf.

En het is net alsof één incarnatie bijvoorbeeld tegen me zegt, o, maar dat kun je beter niet zo doen, want als je dat doet, dan gebeurt er dat. En ik kan dan zeggen, o, maar nu gaat dat anders hoor, de tijden zijn veranderd.

Tegelijkertijd zit er vaak heel veel waardevolle informatie bij, levenservaring en levenswijsheid uit andere levens, waarin ik bijvoorbeeld in een bepaald thema door het stof ben gegaan en zoveel heb geleerd.
Je kunt dan leren van de rijpheid, maar ook van de blunders en stommiteiten van jezelf van andere keren :~). Een soort levensbibliotheek van jezelf.

Is dat de vierde kwaliteit, of is dat een uitbreiding van de tweede kwaliteit?”

Bas en Maria: Dit is de vierde kwaliteit.

“Zal ik er nog één doen, de vijfde?”

Bas en Maria: Ja, graag.

“Ik vind het wel leuk om te doen. Ik ga me instellen op de vijfde kwaliteit.

Dat geeft een wat 'zwaarder', dieper gevoel, alsof ik onder de grond een tunnel graaf, een tunnel in mezelf. Ik weet niet waar mijn tunnel heen gaat, maar ik ga er doorheen. Het lijkt op 'door ontwikkelingen gaan'. Het voelt avontuurlijk en intiem tegelijk, omdat ik mezelf ontdek. Ik ga door mijn eigen donker, mijn onbekende, 'ongeziene'. Daarin maak ik dieper contact met mezelf.

Het Licht van de Neutralisatie Verbinding huis maakt dat mogelijk. Ik draag dat Licht als een lamp met me mee in de tunnel die ik graaf. Het Licht van de Neutralisatie Verbinding huis geeft je de kracht om je eigen diepte in te gaan. En dat voelt heel mooi.
Zonder dat Licht zou het koud en onherbergzaam zijn geweest en zou je het gevoel krijgen dat je er niet meer uit kunt komen. Dan begin je er niet eens aan, blijf je liever aan het oppervlak. 
Dan zou je jezelf niet zo goed kunnen leren kennen en zou je daarom ook veel eerder fouten kunnen maken. Als jouw innerlijk niet verlicht wordt door de tunnels die je in je eigen onbekende graaft, is het buiten jezelf, om jezelf in feite ook 'donker' en onbekend en maak je ook botsingen in je leven.

Door op onderzoek te gaan en je eigen innerlijk en diepte te verkennen, ga je het leven om je heen ook beter kennen en begrijpen. En zo breng je licht en bewustzijn in jezelf en om jezelf heen. Zo breng je uiteindelijk licht in de wereld.”

Bas en Maria: Volgens ons dient de Neutralisatie Verbinding huis als een Licht in je eigen onderlaag, zodat je ook het verlangen krijgt om die op te lossen. Dit test als kloppend.

“Nou, dat is dan een mooie koppeling, tussen de Neutralisatie Verbinding huis en de Onderlaag behandeling. Heel veel behandelingen leiden daar naar toe hè, er is een serie behandelingen met de Onderlaag behandeling als een soort doel, een station waar je heen kunt gaan op je reis.

Dat lijkt me een mooie behandeling om te kunnen bereiken. Ik zou die graag een keer als demo willen voelen.”

Volgende week wil dit overleden familielid invoelen wat de laatste twee onbekende kwaliteiten van de Neutralisatie Verbinding huis zijn.

“Ik ga me richten op de zesde kwaliteit van de Neutralisatie Verbinding huis, kijken of dat weer lukt.

Er komt iets op me af. Het voelt als van een ver verleden, alsof de Spaanse Armada er aan komt varen. Niet als een oorlogsvloot, maar als iets dat iets nieuws komt brengen, dat verandering komt brengen. Niet blijft nog hetzelfde als de toekomst eraan komt vanuit het verleden.

Waarom ik dat zo zeg, weet ik nog niet. Het komt er zo uit.
Ik kan het niet volgen, nu zie ik allemaal garnalen, die gevangen zijn, die bij elkaar liggen in een grote bak.

Het verleden komt er aan en maakt ruimte voor de toekomst. Het verleden komt omhoog, om opgeruimd te worden en daarmee maak je ruimte voor de toekomst, die binnen komt varen als een indrukwekkende vloot.

Hoe meer je je verleden verwerkt, hoe meer ruimte je maakt voor de toekomst.

En het voelt, die toekomst als iets groots en indrukwekkends dat op jouw haven afkomt, niet te stoppen. Dat is de energie en de mogelijkheden van de kosmische dag. Om die binnen te kunnen laten, moet je je verleden verwerken, opruimen, erdoorheen.

Misschien staat die 'bak met garnalen' voor die 'berg' van opruimwerk. Zo voelt het af en toe, alsof je verleden een berg gevoelens is waar je doorheen gaat. Steeds iets nieuws dat omhoog komt.

Maar dat beeld van die vloot die eraan komt, dat is indrukwekkend, de toekomst en haar mogelijkheden die steeds dichterbij kunnen komen, naarmate jij meer van je verleden hebt verwerkt en opgelost.

Geven de Neutralisatie Verbindingen je de kracht of de setting om dat te doen, is dat de zesde kwaliteit?”

Bas en Maria: Ja, de Neutralisatie Verbindingen helpen je om het verleden om te zetten in ruimte en mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen. Ze helpen je om elke keer opnieuw kosmische nacht aspecten om te zetten in kosmische dag mogelijkheden.

Een week later:

“Eigenlijk heeft de Neutralisatie Verbinding huis talloze kwaliteiten, veel meer dan zeven.
Maar we hebben het nu over onbekende aspecten, onbekende kwaliteiten.
Ik ga me nu op de zevende onbekende kwaliteit richten, om die te ontsluieren.

Goh, vandaag breng ik het wel spannend, ik voel me net een verhalenverteller met een ademloos publiek aan de lippen :~)”

Bas en Maria: Is ook wel een beetje zo :~).

“Nou daar gaan we dan. We gaan vandaag op reis, we gaan een lange reis maken.
Ik weet nog niet waar naar toe, maar dat zal snel duidelijk worden. Ik heb een vogel op mijn schouder en die fluistert het me in :~).

We gaan op reis en we weten niet waar we naar toe gaan. Het is stil om ons heen. We hebben een innerlijk kompas die ons bij elke stap zegt welke kant we op moeten gaan, mogen gaan.
De zuiverheid van elke stap wordt geijkt door je innerlijk kompas. Je vertrouwt op dat innerlijk kompas zonder te weten waar het je naar toe leidt. Je voelt je geleid door je eigen, onzichtbare innerlijk, door een fluisterstem die je niet kunt verstaan en toch duidelijk voelbaar voor je is.

Je volgt de onuitgesproken aanwijzingen nauwgezet en het brengt je op prachtige paden, prachtige weidse landschappen, ongerepte innerlijke natuur.

Je volgt je innerlijke kompas, vertrouwt er volkomen op, laat je leiden door die stilte in jezelf.
En het brengt je op een mooiere weg dan je ooit zelf had kunnen vinden of bedenken. Tien keer zo mooi als met je Tom Tom. Honderd keer zo mooi, oneindig veel mooier.

De innerlijke reis over innerlijke onbetreden paden.

De Neutralisatie Verbinding huis helpt je om afgestemd te raken op je eigen mysterieuze innerlijk kompas.
'Ik weet nog niet waarom ik het doe', maar het voelt zo goed, het brengt me ergens naar toe.
Ik weet nog niet wanneer en hoe en welk doel ik bereik, maar ik voel dat dit mij iets brengt.

Dat betekent natuurlijk niet dat je dan als een kip zonder kop je huis moet verkopen en je baan op moet zeggen of bloot in het kanaal springen :~), ik bedoel iets veel subtielers, je innerlijke weg, de weg naar binnen, in je innerlijke wereld.

En vanuit die innerlijke wereld kan vervolgens iets moois ontstaan in jouw zichtbare wereld, iets groots of iets kleins, iets dat opvalt of iets dat jij als enige op een prachtige wijze van binnen voelt.

Het kan een voorbereiding zijn op een volgend leven, het kan zich weerspiegelen in jouw hier en nu, maar het brengt je uiteindelijk altijd iets als jij jouw innerlijk kompas voelt.

Dat innerlijk kompas heeft geen woorden, geen beelden, geen gedachten, gevoelens en denkbeelden, zelfs geen idealen.

Als je zoiets voelt, een ideaal en doel of gevoel, is het niet jouw innerlijk kompas.
Het innerlijk kompas is woordeloos en heeft geen ideeën die het aan je doorgeeft. Het leidt je onopgemerkt, maar toch heel duidelijk, als je je onbewust overgeeft aan de leiding van je innerlijk kompas.

Het innerlijk kompas is eigenlijk veel slimmer en intelligenter dan jij, het weet de plekjes in jouw innerlijke wereld, jouw innerlijk landschap die jij nog niet kent en leidt je naar de meest wonderschone plaatsen in jezelf en daarmee ook in jouw leven.

De Neutralisatie Verbinding huis helpt je om de weg vrij te maken voor het ontvangen van de leiding van jouw innerlijk kompas. Haalt alle ruis weg die tussen jou en de 'signalen' van jouw innerlijk kompas in staan.

Het geeft je de mogelijkheid en de kans om jouw eigen, unieke weg te gaan.

Je eigen stappen volgend... Het voelt heel bijzonder als je je innerlijk kompas volgt, want het is net alsof je 'jezelf' volgt en ergens al weet waar je naartoe zult gaan. Je innerlijk kompas is immers deel van jou. Het is een ander, wijzer aspect van jezelf waar je je door laat leiden.
Een deel van jezelf dat geen woorden, ideeën of idealen kent, dat zich laat leiden door zuiverheid, door het weten wat jouw volgende bestemming is, zonder daarvoor een verklaring te zoeken of nodig te hebben.

Net zoals niemand zich ooit afvraagt waarom je vijf vingers hebt. Die heb je gewoon, dat is handig, goed, vanzelfsprekend en natuurlijk. Dat ga je niet uitleggen of verklaren.

Met dezelfde vanzelfsprekendheid leidt jouw innerlijk kompas jou ook naar jouw natuurlijke bestemming in je leven.

Als je je innerlijk kompas volgt, voel je op een dag dat alles klopt, alles zo is zoals het voor jou nu moet zijn. Dat alles 'past'.

Het is een kunst om je innerlijk kompas te volgen. De Neutralisatie Verbinding huis ontsluiert jouw innerlijk kompas, maakt het beschikbaar en bereikbaar.

Verder moet je zelf leren om niet naar andere stemmen in jezelf en omgeving te luisteren, je puur door jouw innerlijk kompas te laten leiden.
En hoe meer natuurlijk en vanzelfsprekend of ........ het voelt, hoe groter de kans is dat jouw (innerlijke) stap jou is ingegeven door je innerlijk kompas.

Ik zoek het woord dat op die puntjes hierboven zou moeten staan, maar ik kom er niet op.
Het is zoiets als dat je voelt dat je geen andere stap kunt nemen, geen andere stap wilt nemen, dat alle andere mogelijkheden niet kloppend, niet echt voor je voelen.
Dat je niet weet waarom, maar dit is jouw enige echte weg...

Niet met de drammerigheid en het idealisme van 'ik zal en moet dit doen, ik moet mijn idealen volgen', maar meer als iets natuurlijks, dat voortkomt uit de stilte van jouw innerlijk.

Als je jouw innerlijk kompas volgt, word je leven vervullend en lees je je eigen leven achteraf als een spannend boek met onverwachte wendingen.

De Neutralisatie Verbinding huis is hiervoor een onmisbare basis, die jouw leven een kosmische dag bedding geeft.

Wat heerlijk :~).

Nou, ik wist van tevoren niet waar dit zevende aspect, deze zevende kwaliteit naar toe zou gaan. Het is weer een heel mooie kwaliteit. Leuk hoor, om alles zo in te voelen, fijn om te doen.”

Lees meer: Neutralisatie Verbinding huis
Terug naar interne link overzicht

Neutralisatie Verbinding motor

“Ik heb de Neutralisatie Verbinding huis al ontvangen en de Neutralisatie Verbinding motor vertegenwoordigt dezelfde energie, dus ik ben heel benieuwd wat ik ga ervaren. Of deze Verbinding nog iets extra's met mij doet. Ik herinner me de ontvangst van de Neutralisatie Verbinding huis nog heel goed. Dat was heel bijzonder.

Ik ga me nu op de ontvangst van de Neutralisatie Verbinding motor richten.

Ik voel een warmte bij mijn zonnevlecht. Deze Verbinding is gericht op beweging, op jezelf verplaatsen als individu. Koning op de weg. Ik ga vóór, maak plaats voor mij. Deze Verbinding biedt de ruimte daarvoor, geeft je die ruimte.

Deze Verbinding geeft ruimte aan jouw beweging, biedt een ondersteunende energie daarvoor, die gericht is op beweging, verplaatsing, voortgang.

Omdat we hier in het Hiernamaals geen voertuigen hebben, blijft deze Verbinding om mij heen, waar ik ook ga, en geeft me dat gevoel dat ik vooruit mag gaan, dat ik mag voortbewegen in het leven. Wat dat betreft ben ik benieuwd welk gevoel de Neutralisatie Verbinding auto mij hier zou geven, of dat nog anders voelt dan de Neutralisatie Verbinding motor.
Een auto voelt toch meer als een kleine cabine om je heen, terwijl een motor een open voertuig is, bedoeld om één, hooguit twee personen mee te vervoeren.

Deze Verbinding, de Neutralisatie Verbinding motor, geeft me een gevoel van vaart die anders is dan de Auto Verbinding. De Neutralisatie Verbinding motor geeft me het gevoel dat ik ruimte mag innemen om vooruit te gaan, vaart te maken. Het voelt ondersteunend en faciliterend.

De Auto Verbinding geeft me het gevoel van vaart in mezelf, innerlijke snelheid, snel beslissingen kunnen nemen die wel verantwoord zijn.

De Neutralisatie Verbinding motor geeft me bijna fysiek, energetisch het gevoel dat ik die ruimte in mag nemen, snel mag gaan, vaart mag maken.
Het geeft me het gevoel dat er ruim baan gemaakt wordt voor mij, dat ik er recht op heb om snel te mogen gaan, dat ik me innerlijk niet hoef in te houden vanwege mijn omgeving.”

Bas en Maria: Je wordt hier dus geen Hells Angel van, maar een Heavens Angel :~)

“Ja, dat is een goeie :~) die houden we erin!

Ik had niet verwacht dat de Neutralisatie Verbinding motor dit effect op mij zou hebben. Ik ben heel blij met het gevoel van ruimte dat het me geeft, want van nature ben ik gewend om in te schuiven, bescheiden te zijn, mezelf op de achtergrond te plaatsen. En dat komt uiteindelijk je ontwikkeling niet ten goede. Het is ook gebaseerd op angst voor ontwikkeling, een angst voor het leven. De Neutralisatie Verbinding motor werkt ondersteunend voor mij om die angst op te lossen.

Als je dit herkent bij jezelf, dat gevoel van 'ik mag geen ruimte innemen, moet voorzichtig zijn, pas op de plaats maken', dan kun je overwegen om deze Verbinding voor jezelf aan te vragen, vanwege het effect dat het op je heeft in het Hiernamaals.”

Bas en Maria: Op Aarde werkt dit ook zo.
Met de Neutralisatie Verbinding motor ontstaat er een vorm van een eenheid tussen de geneutraliseerde motor en de eigenaar/bestuurder van de motor.
Dat gebeurt ook als je geen motor hebt. De Lichtpiramide van de Neutralisatie Verbinding motor wordt dan op een etherische motor geënt. Zo geeft de Neutralisatie Verbinding motor op Aarde ook het gevoel dat jij beschrijft, al kun je dat op Aarde misschien wat minder goed bewust ervaren als in het Hiernamaals. Het effect is uiteindelijk hetzelfde.

De Neutralisatie Verbinding auto heeft op dezelfde wijze ook een effect op je, ook als je zelf geen auto hebt. De Neutralisatie Verbinding huis ondersteunt je in net een ander aspect dan de Neutralisatie Verbinding auto.

En wat we net ook ontdekten, is dat de Neutralisatie Verbinding huis een ondersteunende werking heeft voor iemand die dakloos is. De Neutralisatie Verbinding huis geeft je dan een omhullend en (relatief) veilig gevoel.


“Wat interessant allemaal, ik kan het allemaal zo beamen, omdat ik dit hier exact zo voel. Ik ben heel benieuwd hoe de Neutralisatie Verbinding auto voor mij zal voelen. Die ontvang ik ook heel graag een keer, dat is echt interessant.”


Een week later:

O, dat was zo leuk, om deze Verbinding vorige week te ontvangen. Zonder motor. Dat was echt een ontdekking, wat dat met mij deed. Ik ben er heel blij mee.

Het geeft me zin om mijn volgende leven met veel meer vaart te leven, innerlijke vaart. Vooruit gaan, aanpakken, plezier maken. Niet bang of voorzichtig zijn, niet inhouden. Gepassioneerd leven en niet bang zijn om een keer brokken te maken. Scherven brengen geluk, meer geluk dan stil in een hoekje blijven zitten en je niet durven te verroeren.

Deze Verbinding doet veel met mij, is eigenlijk precies wat ik nodig had. Je weet niet wat je mist, totdat je het krijgt. Zo is het vaak. Verandering geeft nieuwe vergezichten.

Ik voel me dankbaar voor al die mogelijkheden voor verandering. Innerlijke verandering leidt tot wijsheid. Innerlijke wijsheid. Als die verandering op de juiste wijze ontstaat. Geen verandering om de verandering. Dan is het een vlucht.

De Neutralisatie Verbinding motor combineert moed voor mij met het vermogen om te bewegen, vooruit te gaan en daarin je plaats durven innemen.

Deze Verbinding gaat mij nog veel brengen. Ik voel dat dit nog maar het begin is van een lange en boeiende reis. Het voelt voor mij als ondersteunend voor ontwikkelen.


Lees meer: Neutralisatie Verbinding motor
Terug naar interne link overzicht

Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw

“O, ik ben zo benieuwd wat dit voor mij gaat betekenen...

Er opent zich een weidsheid voor mij. Ik voel rust en ruimte. Ik voel me thuis in mezelf. Er is iets dat het geschetter van de menselijke geest dempt. In harmonie brengt, in rust brengt.
Geestelijk strek ik me uit.
Alsof ik eindelijk tot rust kom. De drukte van de mens is soms, nee vrijwel altijd, uit balans.

Deze Verbinding geeft me een rust en kalmte, diep van binnen. Het brengt me dieper in contact met de natuur en met het natuurlijke aspect in mezelf.

Het geeft me een soort weidse tijdloosheid. Tijdloosheid die zich uitstrekt in de ruimte, zich neervlijt op de Aarde.

Het geeft me de rust en diepte waarnaar ik verlang.

Net alsof je verder niets nodig hebt, alleen dit, alleen dit gevoel. Bijna zoals een koe tevreden is met het voortdurend herkauwen, zijn, kijken, voelen, vriendelijk om zich heen kijken. Af en toe een 'mhoe'. En dat was het. Zo simpel kan het leven zijn.

Het maakt het allemaal wat minder gecompliceerd en geeft tegelijkertijd meer rust en diepgang. Je gaat de beweging voelen in dat wat schijnbaar 'stil staat' en niks doet, alleen is.

Als je naar gras kijkt, lijkt daar weinig te gebeuren. Maar moet je eens zien hoe talloze kleine diertjes zich daar doorheen bewegen, als in een miniatuur woud.
Stel je voor dat je zo'n piepklein diertje bent in het gras. Dan is elke grasspriet een reus die gigantisch beweegt in de wind, ook nog eens. En overal wormen die hun kop boven de aarde uitsteken. En dan komt er zo'n reus van een koe en die trapt je plat :~) Zo avontuurlijk kan het leven zijn.

Deze Verbinding leertje om te luisteren naar de stilte, de geheimen te ontdekken in het niets. Avonturen te beleven in jezelf. In de diepte, de stilte. Verbonden met de natuur, het ritme der tijd, het ritme van het leven. De hartslag van de natuur, de schepping.

Het maakt dat je geluk kunt opscheppen uit het niets. Het maakt je rijk. Je bent dan ook nooit alleen, omdat je je verbonden voelt met alles om je heen.

Heb je wel eens een depressieve koe gezien die midden in de natuur staat, in de zon, de regen, de wind? Volgens mij bestaat dat niet. Die staan alleen in enorme grote schuren waar ze niet naar buiten kunnen. Hun poep valt op een rooster. Zo troosteloos en dier onwaardig.

Deze Verbinding, de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw, geeft je als mens die Verbinding met de natuur die je zo nodig hebt.

De frequenties van de natuur kunnen jou dan beter bereiken, zelfs als je midden in de stad woont. Deze Verbinding verbindt jou met de natuur, al woon je kilometers verder weg.

Heel mooi. Ik had dit nooit, en dan ook echt nooit verwacht, al sta ik er niet van te kijken. Het verbaast me tegelijkertijd niets.”

Bas en Maria: Volgens ons geeft deze Verbinding je ook een relativerend vermogen waarin je het leven niet te serieus neemt. Dat blijkt uit de grapjes die je hebt gemaakt.

‘Ja, heb je wel eens een koe gezien die zich druk maakt of ie een blauwe of rode broek zal dragen vandaag, of bij welk paaltje 'ie vandaag zal gaan staan? Of welke koe 'ie vandaag zal gaan pakken?

De natuur is heel functioneel, heel doelmatig, die verspilt geen tijd met kleinigheden.
De natuur neemt het leven zoals het komt en reageert instinctief. Altijd verbonden met de schepping, met het natuurlijke patroon van waaruit de natuur is ontstaan.

De Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw geeft je dat vermogen om je beter af te stemmen op 'de natuur in jou' en de natuur om je heen.

Dat zijn twee belangrijke aspecten die elkaar wonderwel aanvullen en heel belangrijk zijn om in balans en in rust te kunnen leven.

Het voelt als een verademing. Ik vind het heel bijzonder, want dit was tot nu toe nog niet bekend. Wat vind ik het leuk dat ik dit heb mogen ont-dekken, onthullen.

Cultuur, de schepping van de mens en natuur, de oorsprong van de mens, moeten altijd in balans zijn in jezelf. Waarbij natuur de basis vormt. Cultuur is veranderlijk, staat voor ontwikkeling, terwijl natuur voor je oorsprong, het tijdloze en contact met het Goddelijke staat.

Cultuur moet daarom altijd ontstaan vanuit contact, verbinding met de natuur. Dan staat onze ontwikkeling in contact met onze oorsprong, het Goddelijke.

Hetzelfde geldt voor ons gereedschap dat we 'techniek' noemen. Dat moet ook in harmonie met de natuur ontwikkeld worden. Ik ben zo benieuwd of we een computer kunnen gaan ontwikkelen die echt in harmonie is met de natuur, en ook qua programmeringen in harmonie is met onze natuurlijke en Goddelijke oorsprong.

Dat is een grote uitdaging voor de mens. Dat ik dat nu zie, komt door deze Verbinding, de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw. Die schept de omstandigheden waardoor je tot dit soort ingevingen komt.

Het lijkt me daarom een heel belangrijke Verbinding voor iedereen, of je nu op het platteland of midden in de stad woont. Wat bijzonder.”

Bas en Maria: We hebben er tijdens dit gesprek al aan gedacht om de mogelijkheid aan te bieden om deze Verbinding als een persoonlijke Verbinding aan te vragen, naast jouw Neutralisatie Verbinding huis. Deze Verbinding werkt dan puur individueel en kan aangevraagd worden als ware het een 'Talent Verbinding'. Zo wordt deze Verbinding ook financieel beter 'bereikbaar' naast jouw Neutralisatie Verbinding huis.

“Dat lijkt me heel waardevol, heel waardevol.

Het geeft je ook heel veel inspiratie, en oorspronkelijke en rustgevende kijk op het leven, vanuit minder haast en drukte. Het zijn mensen die zich druk maken en stress creëren. Dieren nemen altijd de tijd. Daar kunnen we nog veel van leren.

Wat heerlijk. Deze Verbinding voelt heel weldadig.”

Bas en Maria: 
Het voelt als de sleutel voor waar het in deze maatschappij aan ontbreekt.

“Dat voelt helemaal kloppend. Deze Verbinding voelt als heel belangrijk.”

Een week later:

 

“Ik ben heel blij met deze Verbinding. Ik zou me op Aarde niet kunnen voorstellen dat ik in het Hiernamaals zo blij zou kunnen zijn met de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw.
Dat verwacht je toch niet.

Toch bevat deze Verbinding universele kwaliteiten, die hier, in het Hiernamaals ook tot uitdrukking komen en heel duidelijk gevoeld kunnen worden.

Natuur kan gezien worden als verschijningen, energieën die van nature in balans zijn, onderling verbonden en in een direct contact met de Goddelijke schepping.
Je kunt dus oneindig veel leren van het contact met de natuur, de schepping.

Natuur betekent eigenlijk: de ongeschonden schepping, de schepping zoals die 'van nature' is.
Natuurlijk en oorspronkelijk, met zo min mogelijk geknutsel van de mens.

Een Verbinding die je in directer contact met de natuur brengt, is dus heel waardevol.

Op Aarde kun je, om deze kwaliteiten te kunnen beleven, ervaren, het beste de Persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw aanvragen. Die is specifiek gericht op het contact met de natuur, voor de mens.

De oorspronkelijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw is wat dat betreft meer gericht op dieren en de natuur, om hen hierin te versterken.
Daarnaast neutraliseert deze Verbinding een natuur- of landbouw gebied of een boerenbedrijf.

De ervaringen die ik nu vertel, passen dus voor mensen op Aarde het meest bij de Persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en Landbouw.

Ik ga me er nogmaals op instellen om te kunnen vertellen wat deze Verbinding tot nu toe voor mij betekent.

Het geeft me een diepe rust, een geaarde rust zou je kunnen zeggen. Een rust die stevig, diep en gegrond voelt. Die niet zomaar verdwijnt. Je kunt er altijd opnieuw naar toe, je kunt deze rust altijd opnieuw in jezelf vinden en voelen dat die nooit weg is geweest.

Het geeft me een diepe verbinding met alles om me heen. Het laat me ook de meest natuurlijke balans in mezelf voelen, want de natuur werkt als een spiegel, een voorbeeld dat - in ongeschonden staat - altijd in balans voelt.

Het geeft je een stevige basis. Het voelt als een Verbinding die heel vanzelfsprekend en daardoor ook onmisbaar is, als je hem eenmaal hebt ontvangen.

De Verbinding versterkt jouw natuurlijke kwaliteiten en natuurlijke balans, werkt als een heilzame spiegel voor je systeem.”

Lees meer: Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw
Terug naar interne link overzicht

Water Optimalisatie Verbinding

“Ja, dat voelt heel mooi, kabbelend ritmisch, harmonieus en levendig bruisend. Het beweeglijke dat toch volkomen in harmonie is in zichzelf. Het geeft rust en brengt in beweging. Zonder onrust te brengen.
Natuurlijke beweeglijkheid. Daarin ga je mee, op de levensstroom van jouw systeem, de wetten van het leven volgend.

Deze Verbinding voelt als dankbaarheid. Het leven dat besloten is in zichzelf, niets nodig heeft, volgt wat er komt.. en gaat...
Het voelt alsof hier een diepe intelligentie achter schuil gaat.

Deze Verbinding heeft de transparantie van water. Kan veel dragen, basis zijn voor veel verschillende sferen, energieën, neemt alles in zich op, zonder oordeel. Heeft geen eigen kleur. Deze Verbinding is dienend, om levensprocessen te laten voltrekken.

Een voedende Verbinding zonder eigen kleur of persoonlijkheid. Dat laatste lijkt maar zo.
Hier zit een diepe intelligentie achter, een overkoepelend bewustzijn. Door de diepte van deze intelligentie heeft het zelf geen zichtbare, voelbare kleur, maar kan het drager zijn voor zoveel verschillende aspecten.

Deze Verbinding heeft de kwaliteit van het element water en verdiept dit element.
Deze Verbinding heeft een diepgaand begrip van wat water is en wat haar mogelijkheden zijn. Hoe water nog krachtiger en meer dienend kan zijn voor onze ontwikkelingsprocessen.

Het geeft mij een gevoel van diep respect voor water en haar mogelijkheden en hoe dit resoneert met je systeem.”

Bas en Maria: Kun je ook aangeven wat de Water Optimalisatie Verbinding met jouw systeem doet?

“Ja zeker, deze Verbinding geeft mij een gevoel van rust en weidsheid, alsof ik verbonden ben met een oerbron, een alleswetende oerbron waarin de wijsheid van het universum is opgeslagen.
Het geeft me het gevoel alsof alles wat ik wil weten en voelen, voelend wil weten, in mijn systeem, in het water in mijn systeem te vinden is, te voelen is.


Het geeft een verlangen naar zuiverheid, omdat deze zuiverheid voelbaar wordt in je systeem na de ontvangst van de Water Optimalisatie Verbinding. Het geeft me het gevoel dat de geschiedenis in mijn systeem te vinden is, te voelen is.

Water heeft een heel sterk resonantie-vermogen, het slaat informatie op. Al het water op deze wereld is via resonantie met elkaar verbonden. Als ik me richt op de Water Optimalisatie Verbinding kan ik een kabbelend beekje in het Amazone gebied voelen. 
Hoe zuiverder het water, hoe sterker het resoneert. Als je wilt kun je je ook afstemmen op meer vervuild water, maar dat kost meer moeite en voelt ook minder prettig.

Via water kun je je wel heel goed afstemmen op andere plaatsen in de wereld, maar ook op andere tijden. De geschiedenis van de hele mensheid is in water opgeslagen. 
Ook in water dat nu in een kanaal stroomt. Door de vervuiling kun je via zulk water minder gemakkelijk de informatie voelen die er is opgeslagen, maar die informatie is er wel. Alles is er te vinden.

Hoe zuiverder het water in jouw eigen systeem, hoe beter je kunt voelen via de resonantie van water.
Je kunt dan ook jouw eigen geschiedenis en indrukken beter voelen, als het water, de vloeistoffen in jouw lichaam zo zuiver mogelijk zijn.

De Water Optimalisatie Verbinding helpt je om in dieper contact met je voelen te komen. 
Je kunt dan beter voelen door je op 'het water gebied' in jouw systeem te richten. Dan richt je je niet alleen letterlijk op het fysiek aanwezige vloeistof in jouw systeem, maar ook op het gevoelsmatige water gebied in jezelf.

Ik vrees dat ik me wat minder concreet uitdruk dan normaal, maar anders dan zo kan ik niet uitdrukken wat ik bij deze Verbinding voel. Deze Verbinding gaat veel verder dan het zichtbare, fysiek aanwezige water, het gaat over een heel diep bewustzijn dat ruimte en tijd overschrijdt.

De onderzoeken van Masaru Emoto en David Schweitzer zijn interessant wat dat betreft.
Zij tonen met zichtbare beelden aan welke diepgaande intelligentie achter water schuilgaat, hoe water drager kan zijn voor informatie.

Er zijn ongetwijfeld meer mensen die zich hier mee bezig houden. 

Wat ik voel bij water is dat het nog veel verder gaat dan wat er op de foto's van deze onderzoekers zichtbaar wordt gemaakt.

Door de Water Optimalisatie Verbinding kun je optimaal 'profiteren' van de diepgaande kwaliteiten van water.
En ik vermoed dat deze Verbinding meer mogelijkheden geeft dan in de tekst op de website vermeld is. Je kunt dat doen door je op deze Verbinding te richten.
Ik weet niet zeker of dat op Aarde bewust voelbaar zal zijn, maar ik weet wel zeker dat het iets met je zal doen, dat het wel effect heeft.
Want ik kan vanuit hier die mogelijkheden wel bewust ervaren.”


Een week later:


“De Water Optimalisatie Verbinding, voelt heel dichtbij. Het voelt als een echo voor mijn stem.
Wat zeg ik nou weer :~) dat floepte er ineens uit. Het voelt als water dat je ... nou moet ik even denken wat voor woord ik daarvoor kies, water dat jouw draaggolven met zich mee voert.
Jongens, neem deze man even mee :~) Ik kan mezelf niet meer volgen, toch voelt het zo.
Ik ga even voelen wat ik hier toch allemaal mee bedoel...

Het is alsof door de Water Optimalisatie Verbinding jouw vibraties weerklinken, op een mooie manier, in je eigen persoonlijke omgeving. Je wordt meer een met je omgeving. Het voelt als een fijne omhullende jas, een ruimte waarin je stukjes energie van jezelf herkent.

Dus je kunt door de Water Optimalisatie Verbinding niet alleen dingen van buiten jezelf en van heel ver weg voelen, maar ook jezelf meer om je heen voelen. Het element water is immers ook overal. Op Aarde zit het ook in de lucht. Water verbindt alles met elkaar, zo wordt informatie meegenomen, meegevoerd in de 'ether'.
Ik kan daardoor, als ik op Aarde ben met de Water Optimalisatie Verbinding, onbewust dingen voelen van mensen van heel ver weg, bijvoorbeeld uit Afrika. Maar ik kan dus ook door deze Verbinding mijn eigen energie duidelijker om me heen voelen.

De Water Optimalisatie Verbinding versterkt het element water en daarmee ook de kwaliteit van water om drager te zijn van informatie. Drager voor heel subtiele informatie. Veel subtieler dan de informatie die via internet wordt ‘vervoerd'.


Het verbindt je daardoor met een groter geheel en het verbindt je ook dieper met jezelf. Alles voelt meer met elkaar verbonden, en dat is een mooi, harmonieus en ook heel helder gevoel.”

Lees meer: Water Optimalisatie Verbinding
Terug naar interne link overzichtSpirit Verbindingen

Man/Vrouw Verbinding

"Dit is een Verbinding die me doet glimlachen. De Verbinding doet je naar binnen kijken. Je voelt alle nuances in jezelf. De Verbinding voelt ook intiem, omdat het je naar binnen laat kijken.
Het werkt verzachtend. Je voelt dan eerst, vóórdat je iets doet en je doet dan niet zomaar iets vanuit een opwelling of gedachte, het moet eerst ‘gevoeld’ worden. Dat is niet iets dat moet, je doet het gewoon... Dat voelt gewoon zo…

Ik zou bijna zeggen: een bedachtzame Verbinding, maar het is eerder een ‘gevoelzame’ Verbinding. In plaats van ‘bezint eer ge begint’ is het ‘voel eer ge begint’."

"Daar ben ik wel blij mee, met deze Verbinding, die die balans versterkt en naar voren haalt..."

"Je kunt dan genieten van het evenwicht in jezelf… Evenwicht in je kwaliteiten… Dat geeft je de mogelijkheid om een uitgebalanceerd leven te leiden, waarin het innerlijke en hoe je je in de wereld begeeft, met elkaar in balans zijn, niet strijdig zijn.”

Lees meer: Man/Vrouw Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Licht Verbinding

"OOO, wat een mooi stralend Licht, echt waar. Je verwacht niet anders bij deze Verbinding en toch is het dan overdonderend als je deze Verbinding ziet binnenkomen. Heel mooi, heel puur, heel zuiver en opwekkend, vitaliserend."

"Het Licht dat leeft, het Licht dat geeft… Het Licht dat de waarheid spreekt… Het Licht dat de zuivere waarheid toont, laat voelen. Je neemt de zuivere waarheid in je op. De waarheid in alles, de waarheid van de schepping.
Deze Verbinding laat zien hoe de dingen zijn, waar hun centrum, hun essentie ligt en toont ook genadeloos helder waar de dingen scheef zijn en niet kloppen.
Ja, daar moet je tegen kunnen, als je aan vertekeningen gehecht bent en je ze niet wilt loslaten omdat ze je beter uitkomen."

"Het is een Verbinding die je in zekere zin de weg wijst, net als een lampje in een grot, wijst deze Verbinding je de weg door het donkere, onbekende."

Lees meer: Licht Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Lichtwezen Verbinding

“Het doet een beetje denken aan kerst-avond, wanneer alles zo stil is buiten en verwachtingsvol. Zo'n mooie stilte en afstemming voel je dan, vooral als je buiten bent en de donkere sterrenhemel boven je ziet, met die lichtpuntjes. Het gevoel van verwachting en stilte. Het gevoel dat je niet alleen bent, maar samen, en dat er meer is dan alleen dat wat wij kunnen zien met onze ogen.

Ja, deze Verbinding geeft een mooi gevoel... Het voelt ook een beetje plechtig, op een mooie manier. Hierboven zie je geen sterren, maar je voelt wel de 'immensheid' en diepte van de schepping, de kracht ervan. Deze Verbinding geeft er nog meer stilte en diepte aan. Tenminste, je ervaart de schepping dan meer met een gevoel van diepte en stilte, het geeft een ontvankelijk gevoel.

Het geeft een gevoel alsof je luistert in de stilte, dingen hoort zonder te horen, zonder geluid te horen. Zoals jullie mij horen, zonder mijn stem 'hardop' te horen, toch hoor je de klank van mijn stem van binnen...

Het maakt stil en bedachtzaam, zorgt ervoor dat je geen overhaaste of verkeerde stappen neemt, als je je op deze Verbinding richt. Het vormt een leidraad waar je je op kunt richten.”

“Het is geen Verbinding die je steeds voor alle aspecten in je leven nodig hebt, maar het is wel een basis Verbinding, een belangrijke en onmisbare 'grondtoon'.
Je zou het kunnen vergelijken met de vloer in je huis. Je gaat niet de hele dag naar je vloer kijken, maar die is wel onmisbaar om binnen jouw huis jouw stappen te kunnen zetten.
In die zin is de Lichtwezen Verbinding een belangrijke Verbinding, een soort basisgereedschap.

En voor een aantal dingen richt je je er heel bewust op...
Als je belangrijke beslissingen moet nemen in je leven, essentiële keuzes moet maken, zou je je bewust op de Lichtwezen Verbinding kunnen richten. Die vormt dan een ijkpunt voor je voor jouw bestemming. Waar je vandaan komt en waar je naar toe zou kunnen gaan, zijn voelbaar voor je in de spiegel die de Lichtwezen Verbinding je kan geven. Als je je er in stilte op af weet te stemmen en kunt horen, terwijl er geen hoorbare woorden gesproken worden. Als je kunt horen met je hart.

De Lichtwezen Verbinding geeft je geen pasklare oplossingen, is niet bedoeld voor praktische vraagstukken, maar laat je van binnen voelen welke weg je wilt gaan. Alsof je in het donker de weg kunt voelen, terwijl je die nog niet met je ogen kunt zien. De weg moet zich dan nog gaan ontvouwen, maar jij voelt die dan al diep van binnen, door je af te stemmen op de Lichtwezen Verbinding met jouw vraag in je hart.

Heel mooi hoor...”

“Ik heb het gevoel dat deze Verbinding op Aarde wat meer bewust gebruikt zou kunnen worden, door je je er in stilte op af te stemmen.
Voor mijn gevoel vragen veel mensen deze Verbinding aan omdat ze voelen dat het goed is en doen er vervolgens niet zoveel mee. De Verbinding werkt dan ook hoor, zeker, maar het is ook mooi om je je er zo nu en dan op af te stemmen, ook als je geen levensvraag hebt.

Het gevoel van een winteravond met de verstilling in de natuur in jezelf voelen, genieten van de stilte… Dan kan deze Verbinding je een gevoel van rust geven, de oneindigheid en diepte van het leven laten voelen.”

“Ik ben natuurlijk kerkelijk opgegroeid, maar deze Verbinding voelt veel religieuzer, veel verstilder.
Religie, het gevoel van contact met het Goddelijke is in de stilte en diepgang van de natuur te voelen. Deze Verbinding helpt je om daar dieper contact mee te maken, om contact te maken met de verstilling in jezelf, het oneindige in jezelf te voelen.

Je kunt de stilte van de natuur in jezelf voelen, in je innerlijk en van daaruit het oneindige voelen, de doorgang naar het onzichtbare en onhoorbare…

Deze Verbinding vormt een verbinding met alles in jezelf, om je heen, met het onzichtbare en onhoorbare in jezelf en je omgeving. Deze Verbinding vormt jouw poort naar het onzichtbare en onhoorbare, naar het Lichtwezen, het Goddelijk vonkje dat je van oorsprong bent.
Deze Verbinding vormt jouw poort naar jouw oorsprong, als je de stilte in jezelf opzoekt om je daar op af te stemmen.

Beter dan Facebook :~), al kan dat ook heel leuk zijn op z'n tijd. Ik maak een grapje, maar het is hierboven zo voelbaar, dat de mens op Aarde zich nog zo vaak verliest in alle ruis die er om ons heen is.

De Lichtwezen Verbinding vormt een ondersteuning om je meer op de stilte in jezelf af te stemmen, en dat geeft je kracht... Het maakt je niet alleen, omdat je juist die verbinding voelt, echte verbinding...

Dit is echt een Verbinding die ook heel belangrijk is voor het leven in het Hiernamaals, die past hier zo goed...

Dank jullie wel voor deze prachtige Verbinding. Het voelt voor mij echt als een vervanging voor de kerk en dan veel mooier...”

Eén week later: terugblik op de eerste ervaringen met de Lichtwezen Verbinding:
“Ja… vorige week heb ik deze Verbinding vrij direct heel goed kunnen voelen. Ik vind het een prachtige Verbinding die niet mag ontbreken. Zoals ik vorige week al zei: echt een basis Verbinding, omdat die aan de basis van het leven staat, de verbinding tussen Hemel en Aarde.
Als die verbinding goed is, optimaal is, verloopt alles soepeler en met veel meer diepgang. Je kunt het mysterie en de diepgang van het leven beter ervaren.

Je zou kunnen zeggen: als je het leven op Aarde als een ruimte ziet, een ruimte waarbuiten nog veel meer is, geeft het een verdieping als je kunt voelen dat er buiten het leven op Aarde nog een immense ruimte om je heen is en dat het leven op Aarde een klein stukje daarvan vertegenwoordigt.
Wel een stukje waar je je echt mee moet verbinden. Je moet er echt willen zijn, Maar als je echt hier bent, goed geaard en goed aanwezig in je leven op Aarde, geeft het een verdieping om dat doorkijkje naar ‘boven’ in jezelf te kunnen voelen.

En zo werkt het hier ook. De Lichtwezen Verbinding geeft ook hier een verdieping aan je ervaring van het leven in het Hiernamaals. Ook deze ruimte voelt dan minder als een afgesloten ruimte en krijgt meer diepgang en perspectief… Dat is moeilijk uit te leggen, als je hier zelf niet bent, is het moeilijk om voor te stellen.”

Lees meer: Lichtwezen Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Spiraal Verbinding

“Woeh! Ik voel nogal wat. Best een imposante aanwezigheid. Ik wist niet dat ik zo'n wezen, zo'n spirit had. Dat heeft iedereen natuurlijk, maar ik heb er nooit op gelet.

Het voelt indrukwekkend. Ik voel me een beetje in de gaten gehouden.
Het is ook net alsof ik de kracht van mijn 'Spirit' in me voel. Poe, zo'n gevoel van wat moet ik hiermee, met die kracht. Ik moet er even aan wennen.

Ik weet zeker dat wij dat hierboven sterker voelen dan je het op Aarde voelt, dus jullie moeten niet schrikken hoor.

Ik voel me vandaag sowieso al wat anders dan anders. Eens kijken of ik mezelf beter kan richten, meer als een sterk geheel kan voelen, juist door deze Spiraal Verbinding.

Nu voel ik dat het een kracht is die niet overdondert, maar je wel kan leiden als je je ervoor open stelt. Het voelt wel een beetje als een 'mannelijke' kracht, daarom moest ik er even aan wennen.

Even kijken wat er gebeurt als ik me puur op mezelf richt en niet op mijn Spirit, want dat deed ik tot nu toe wel. Kijken wat het effect op mijzelf is.

Ja, nu voelt het beter in balans. Ik voel me wel wat krachtiger dan ik gewend ben. Ja, daar moet ik even aan wennen. Als vrouw ben je onbewust gewend om jezelf net een tikkeltje kleiner en minder krachtig te maken dan je echt bent. Daar maakt deze Verbinding mij nu wel bewust van.

Ik had nooit gemerkt dat ik dat deed. Elke vrouw doet dat, nou, vrijwel elke vrouw.
Ik denk trouwens dat veel mannen dat ook wel doen.

Maar nu voel ik heel bewust het verschil, dat je jezelf kleiner maakt dan je bent. Ik voel me heel krachtig als ik me op de Spiraal Verbinding richt. Als een grote, krachtige vrouw. Niet snel omver te blazen.

Geeft eigenlijk een heel fijn gevoel.

Bijzondere Verbinding, dat had ik van tevoren niet verwacht. Ik had er ook geen verwachting bij, maar deze Verbinding voelt echt krachtig, laat je jouw eigen kracht voelen. Dat is mooi, dat is ijzersterk. Dan kun je bergen verzetten, kun je onverzettelijk zijn en doelen bereiken die je werkelijk belangrijk vindt.

Ja, een heel mooie, krachtige Verbinding, voor een mooie krachtige vrouw :~)


Een week later:

“Lieve Bas en Maria, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik ben een heel nieuw leven gaan leiden. Mijn wereld voelt compleet anders. Ik heb stappen gezet, die ik al lang graag wilde maken, al wist ik eerst niet wat. Het was meer een gevoel dan een concrete wens.

De Spiraal Verbinding heeft me geholpen om stappen te zetten die er bij mij aan zaten te komen, die als het ware al een tijdje klaar stonden, in de wacht stonden.

En nu voelt alles nieuw en fris, heerlijk. Een geestelijk lentegevoel. Alsof ik ontspruit, nieuwe knoppen krijg die zich openen. En je voelt jezelf dan in die knop die zich opent.

Ik schud oude dingen die me hinderden van me af.

De Spiraal Verbinding maakte vorige week een grote kracht in me los. Een richting gevende kracht. Daardoor kon ik deze week veel stappen zetten.

Tegelijkertijd voel ik me ook als een slang die haar oude huid loslaat. En daar moet je ook in mee kunnen gaan. Loslaten van het oude. Dat kan een zwaar gevoel geven. Het nieuwe begin, dat er tegelijkertijd ook is, geeft je de kracht om door te pakken.

Ja, daar ben ik blij mee. Veranderen is leven.”

Lees meer: Spiraal Verbinding
Terug naar interne link overzichtAura Verbindingen

Vitalisatie Verbinding

"Geeft veel meer ruimte, een veel groter perspectief. Je kunt daardoor, waar ik nu ben, dingen gemakkelijker in een groter perspectief zien. Je krijgt een wijdere blik, bekijkt het minder alleen vanuit jezelf en meer vanuit het geheel.

Het maakt het ook makkelijker om dingen te verwerken. Je kunt makkelijker verbanden zien, omdat je minder opgesloten bent in jezelf. Meer in verbinding, minder geïsoleerd.

Ja, 't is een enorme rijkdom. Het geeft meer het gevoel van overvloed."

"Wat een mooie, krachtige Verbinding. Dit is me een raspaardje. Krachtig hoor, fonkelend, energiek, heel inspirerend.
Wat een kleuren zie ik hierbij... Mooi violet. En dan weer groen, het wisselt, varieert, net een ‘toverbal’ :~). Betoverend ziet het er uit, wat een schouwspel... Je zou er een hele avond naar kunnen kijken."

“De Vitalisatie Verbinding voelt als een weldaad, waarin je jezelf, je ziel, of je essentie (hoe je het ook wilt aanduiden) beter kunt uitspreiden, ontplooien. Het geeft je ruimte... Stevigheid ook.
Jouw eigen energie (op Aarde: je lichaam, je systeem) voelt dan als een duidelijke plaats van/voor jezelf. Het voelt als een goed verzorgd, mooi huis dat mooi vormgegeven is en voldoende plaats biedt aan haar bewoners.
Deze stevige, mooie omhulling geeft de Vitalisatie Verbinding je. Zo heb ik het ervaren. Een thuis.”

Lees meer: Vitalisatie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Kracht Verbinding

"Het avontuur van het leven, dat is het voor mij, zoals ik het nu voel. Alsof je wordt meegevoerd in een bruisende rivier, in een kano die je heel goed kunt besturen, als je de stroom van de rivier maar volgt en respecteert.

Ga je met de stroom mee, dan is het bruisend, spannend, vol beweging, dan sla je ook nooit om. Meegaan met de stroom van het leven, dan kom je het verst en ontdek je alles van het leven, van jouw leven. Je hoeft dan nooit bang te zijn, als je de wetten van het leven en de stroom respecteert.

Jezelf laten meevoeren geeft kracht en snelheid. Het is een samenwerking, je moet het niet zelf willen doen. Niet gebruik maken van jouw kracht, maar van de kracht van de rivier. Die is veel slimmer. En dat is slimmer om te doen.
Je gaat voelen dat het leven een cyclus is, een eeuwigdurende beweging. Vertrouwen in de beweging van het leven."

"De Kracht Verbinding voelt spannend, tilt je op en zet je op een paard, met volle galop.
Dat vind ik spannend, ik voel me dan net een klein jongetje. Het doet me echt aan een paard denken, aan paardrijden. Dat ken ik wel uit mijn levens op Aarde en zo voelt het. Het paard aansporen, om nog harder te kunnen gaan, de wind in je haren, heerlijk.

Die Verbinding bevalt me heel goed, want ik voel me er veilig bij. Het paard weet precies wat ie doet en ik ook. Dus we gaan snel, maar het is niet gevaarlijk, het is juist fijn om zo snel te gaan.
Zo voelt het leven hier met de Kracht Verbinding, je krijgt dus echt meer pk’s en dat is heerlijk. Je zoeft meer door het leven, innerlijk. Met passie en spanning en snelheid. Dat vind ik heel mooi.

Ja, dat is het effect van de Kracht Verbinding voor mij. Als je op zo’n paard rijdt, ben je één met je paard. Het is dus snelheid, kracht en overgave. Overgave aan de snelheid. Overgave aan je behoefte aan vaart, van het leven genieten."

Lees meer: Kracht Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Balans Herstel Verbinding

"Het voelt heel fijn. Je hebt soms van die zeldzame momenten waarop ineens alles lijkt te verschuiven, maar dan kleine verschuivingen, onopgemerkt, waardoor je je ineens gelukkig voelt, op een rustige manier en je niet weet waar je dat fijne gevoel opeens aan te danken hebt, waar het door is gekomen.

Gewoon zo'n gevoel van rustig ademhalen en lekker in jezelf zakken. Dan voelt het opeens zo prettig en comfortabel in je en om je heen en dan hoop je dat je je altijd zo mag blijven voelen.
Maar als je zou proberen het vast te houden en dus krampachtig zou gaan doen, dan gaat het juist weg."

"Het is waardevol omdat het jou in jouw oorsprong, jouw balans brengt, zodat je weer weet wat jouw pad is, wat het pad is dat goed bij jouw past.

Dus het geeft me een gevoel van 'thuis', dat had ik hier gemist, het voelt als een geruststelling. Een koestering, veiligheid, omhulling. Omhulling van je eigen centrum. Dat geeft kracht en rust tegelijk.

Ik ben er heel gelukkig mee, voel me veel fijner dan daarvoor, een heel verschil hoor.
Het is alsof ik steeds met een glimlach op mijn gezicht loop. Zo voel ik me de hele tijd, glimlachend.
Ook komt er wel wat oud verdriet omhoog, maar dat mag er zeker zijn. Ik kijk terug op wat is geweest. Met een glimlach en een traan, zoals ze dat zo mooi zeggen.
Dat is het eigenlijk. Het brengt rust en balans, brengt je gevoel in evenwicht. Dan kan ik best een traantje hebben, want er is ook altijd die glimlach over het leven."


Het andere familielid:

“Eerst het gevoel: Ik bèn toch wel in balans? Dan komt er verdriet omhoog. Een oud verdriet, uit de tijd dat ik een jonge vrouw was.

Dat verdriet heb ik ingeslikt, omdat datgene wat ik diep van binnen wilde, met heel mijn hart, onmogelijk leek. In die tijd luisterde je naar je ouders, als ze jou werkelijk iets verboden omdat ze er echt op tegen waren. Ook als het om jouw hartenzaken ging. Je voegde je naar je ouders.

Ik heb gehoorzaamd en heb mijn verdriet ingeslikt. Ik denk dat dit oude verdriet nu omhoog komt, omdat ik sinds die tijd over dit verdriet heb heen geleefd. Daarmee was ik - wat iets heel wezenlijks in mij betreft - uit balans.

Ik heb het verdriet overgecompenseerd, kon daardoor minder goed bij wat ik werkelijk voelde.

En  nu komt het dus omhoog, opnieuw.

Gedane zaken nemen geen keer. Ik heb me nooit afgevraagd hoe mijn leven was verlopen als ik toen anders had besloten, iets wat toen onmogelijk leek. Het is zinloos om je dat af te vragen als je je leven op de rit hebt, op een ander spoor bent gegaan, kinderen hebt gekregen met een lieve man, die ook veel voor je betekent. Niet hetzelfde, maar ook heel veel.

Wat zou je het jezelf dan moeilijk maken door jezelf die vraag te stellen. Je moet je leven aangaan in het nu, niet in het verleden.

Ach wat spelen ze een mooie muziek hier, waar jullie nu zijn. Dat past bij mijn gevoel.

Ik sta nu stil bij mijn gevoel, mijn verdriet en mijn gevoel van: hoe anders was het gelopen als... Iets wat ik me tijdens mijn leven nooit gepermitteerd heb, om daar bij stil te staan.
Het voelde te verdrietig. En wat schiet ik op met die vraag. Je kunt de weg niet teruggaan.
Dat was inmiddels onmogelijk, zinloos. Ik zou er veel mee kapot hebben gemaakt en daar houd ik niet van. Dat maakt me niet gelukkig.

Ik houd ervan om, waar ik ben, er het beste van te maken, blij te zijn met wat ik heb.
Dat is leven voor mij. Opbouwen, niet afbreken.

De Balans Herstel Verbinding brengt iets in mij in balans wat ooit heel diep is weggestopt.
En ik kan mijn liefde weer voelen. De liefde van toen. Die mag er weer zijn. Eindelijk.

Ik heb twee liefdes gehad in mijn leven. Twee na elkaar. Eén die nooit heeft kunnen, mogen bloeien, die ik nooit diep heb leren kennen, en één waarin ik heb geleefd, gebloeid, ervaren, van alles meegemaakt. Zoveel kinderen gekregen. En daar wilde ik voor zijn. Daar wilde ik me aan wijden.

Die andere liefde had toen geen bestaansrecht meer, dat was een gepasseerd station.
Ik wilde zeggen: Dat was helaas een gepasseerd station en ik slik prompt het 'helaas' in.
Een automatisme uit mijn leven. Zo werkte dat. Niet meer aan denken. Maar van binnen sluimert het door, is het er nog steeds...

Ik ben blij dat de Balans Herstel Verbinding voor mij hier balans in brengt.”

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, de ontvangst van deze Verbinding, vorige week, heeft echt zuiverend op mij gewerkt.

Zo'n gevoel alsof je daarbij helemaal kunt ontspannen. Een oude verkramping loslaten.
Het heeft mij een diepe ontspanning gegeven, omdat de Verbinding een gevoel omhoogbracht dat ik mijn leven lang heb weggedrukt.

En dit voelt zoveel beter.

Dit gevoel weer toelaten heeft mij in balans gebracht en daardoor ook een weldadige innerlijke rust gegeven.”

Lees meer: Balans Herstel Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Voedingsstoffen Verbinding

De Voedingsstoffen Verbinding is een Verbinding die vrijwel niemand op Aarde bewust ervaart. In het Hiernamaals wordt deze Verbinding juist heel duidelijk ervaren.

"Net een heel bijzondere licht crème die je om je heen voelt. Bijna als zo’n vloeibare zijde die je soms op zo’n reclame ziet voor een crème dacht ik. Ik geloof Dove. daar zie je dan zo’n soort zijde om iemand heen, die vloeibaar is.
Zo voelt de Voedingsstoffen Verbinding hier ook om je heen. Voedend en zacht als zijde. Eigenlijk nog net anders als de zachtheid van zijde. Het voelt heel etherisch. Net als voeding en verzorging voor engelen :-)
Ik voel me heel koninklijk bijna, met deze verzorging om me heen, prachtig, alsof ik een bijzonder persoon ben die heel luxueus verzorgd wordt met kostbare stoffen, oliën en serums."

"Ik heb het gevoel dat ik me door de Voedingsstoffen Verbinding meer ‘aanwezig’ voel dan de andere mensen die hier ook zijn, die deze Verbinding niet hebben. Ik voel me dus meer ‘aanwezig’ dan vóór ik deze Verbinding kreeg.

Ik kan deze plaats, het ‘hier zijn’ daardoor beter doorgronden, beter in me opnemen.
Ik kan meer ‘aanwezig zijn’, alles beter ‘in me opnemen’, dat is eigenlijk de essentie.
Het is niet net als eten, maar geeft wel een vergelijkbaar gevoel van voldoening, verzorging, vervulling, aanwezig kunnen zijn, in je opnemen van wat er om je heen aanwezig is…


Ik neem het gevoel helemaal in me op, alsof het een gerecht is. Ik neem alle schakeringen van het gevoel in me op. Ik omhul mezelf met dit gevoel, dan wordt het rijk en omhullend. Het bevat altijd meer dan het verdriet, de pijn of het gemis dat je eerst voelde, dat was maar één ingrediënt, één stukje, één schakeltje van het gehele 'gerecht".

Als je je richt op het gehele gerecht, waar je gevoel van pijn, gemis, één ingrediënt, één facet van was, voel je de compleetheid van het leven weer om jouw gevoel heen.De Voedingsstoffen Verbinding kan gebruikt worden als instrument om jezelf te leren openen voor de liefde en het leven, door jezelf ervoor open te stellen alsof het voeding is, het tot in je cellen in je opnemen.
Dan kom je weerstanden tegen, die overwin je, los je op door dit steeds opnieuw te doen.

Ik vind dit een hele fijne Verbinding, heel ‘tastbaar, heel dichtbij voelt het. Het gaat - als je deze Verbinding in het Hiernamaals ervaart - om het in je opnemen van het leven. Je leert daardoor - als je je hier op deze Verbinding richt - om je werkelijk met jezelf en het leven te verbinden.

Het bijzondere is dat je deze Verbinding hier echt als een geestelijk instrument kunt gebruiken, dat kan op Aarde niet, daar werkt deze Verbinding meer onbewust in je systeem door, op het  niveau van je cellen."


Het andere familielid:

“Deze Verbinding doet je zacht in jezelf teneer vleien, alsof je jezelf lieflijk bedekt met een dekentje.
Een lieflijke Verbinding, als een schaapje of geitje, zo zacht, teder en voedend. Zorgend.

Tegelijkertijd heel stevig en vitaal. Aanwezig. In het hier en nu. Goed geaard. Aanwezig.

Deze Verbinding heeft heel veel verschillende kanten, net zoals voedingsstoffen enorm gevarieerd in uitstraling en werking kunnen zijn. Deze Verbinding bevat alle elementen van het leven. Leert je om alle kanten van het leven te proeven en te erkennen. Alles te aanschouwen en te beleven. Het leven werkelijk tot je te nemen, niet uit te sluiten.

De Verbinding voelt zorgzaam en zacht, omdat het je het gevoel geeft dat het je alles geeft, in die zin heeft de Verbinding iets verzorgends.

Tegelijkertijd leert deze Verbinding je om op de juiste manier in het leven te staan. Op zo'n manier in het leven te staan, dat je het leven in al haar aspecten aanraakt en daardoor ook alle aspecten van het leven ontvangt. Open staan voor alle aspecten van het leven. Niets afwijzen of buitensluiten.

En dat is de link met voedingsstoffen, alle voeding die het leven jou te bieden heeft in je op willen nemen, verwelkomen, waardoor het leven jou KAN voeden, jou kan verzorgen je geen tekorten hoeft te hebben.

Want dat is de achtergrond van een voedingsstoffen tekort: je sluit dan geestelijk zelf bepaalde wegen af, wijst bepaalde oplossingen en aspecten van het leven af, met tekorten tot gevolg.

Het leven vormt altijd de perfecte spiegel.

Deze Verbinding is ook zo'n spiegel. Hij toont je innerlijk welke weg je moet gaan, welke aspecten van het leven je nog afwijst, welke geestelijke aspecten je nog afwijst en welke voedingsstoffen je daardoor afwijst.

Deze Verbinding omhelst dus veel meer dan alleen voedingsstoffen. De Voedingsstoffen Verbinding vormt de perfecte spiegel en leermeester voor het juiste gevoel van alle bouwsteentjes en kwaliteiten van het leven.

Het is een zachte spiegel, maar tegelijkertijd een heel effectieve. Het werkt zacht, voedend, verzorgend en diepgaand.
Leidt je met zachte hand door jouw onbewuste angst voor het bestaan op deze Aarde, door jouw afwijzing van het leven. Het leidt je met zachte hand naar acceptatie en omarming van het leven op Aarde. Leert je van het leven op Aarde te houden vanuit je hart.”

Een week later:

“Het was een fijne week met de Voedingsstoffen Verbinding. Deze Verbinding voelt letterlijk voedend. Heel fijn. Geeft ook geestelijke voeding.
Het lijkt wat dat betreft een beetje op lezen, dat geeft ook geestelijke voeding en verbreedt je blik (afhankelijk van wat je leest natuurlijk :~).

In ieder geval voelt de Voedingsstoffen Verbinding voor mij hierboven zeker als geestelijke voeding, het voelt verrijkend. Leert me meerdere aspecten van het leven kennen en omarmen.
In die zin verbreedt het zeker mijn blik, mijn reikwijdte.

Door deze Verbinding beperk ik me minder in mijn kwaliteiten en mijn zelfbeeld. Het is alsof deze Verbinding je op een diep niveau leert om het leven te omarmen in al haar verschillende kanten en aspecten.

Het geeft je een brede belangstelling en een open geest. Ik weet dat wij ons hierboven sterker ontwikkelen door Verbindingen, maar ik voel dat de Voedingsstoffen Verbinding dat op een diep niveau ook met je doet tijdens je leven op Aarde. Al voel je dat minder bewust en zul je het effect daardoor ook minder snel aan de Voedingsstoffen Verbinding koppelen, het werkt wel zo.

Je kunt dit aan het gedrag van een kind zien. Een kind dat alles lust en alles eet, heeft een gulle houding naar het leven. Het opent zich naar het leven, wil alles proberen, sluit zich er niet voor af.

Een kind dat kieskeurig is en niet gevarieerd eet, veel voedingsstoffen afwijst, wijst vrijwel altijd ook bepaalde aspecten van het leven of van zichzelf af. Gaat het leven niet in al haar compleetheid aan.

De Voedingsstoffen Verbinding helpt je om je dieper en breder voor het leven te openen.
Dat voel je fysiek, maar geeft je ook meer geestelijke rijkdom. Het voelt minder beperkend, minder benauwd.

Het is daarom voor mij een Basis Verbinding, die je leert om je te openen voor alle schakeringen van het leven en van jezelf. Die zijn natuurlijk één, je maakt deel uit van jouw leven, speelt daar de hoofdrol in. Als je je niet volledig opent voor alle kanten van jezelf, wijs je daarmee ook bepaalde kanten van het leven af.

En het leven laat het daar niet bij zitten. Die zoekt je wel op hoor, met de kanten die jij nog afwijst. Zo zit het leven in elkaar.

De Voedingsstoffen Verbinding is in die zin dus echt een Basis Verbinding een soort leraar die jou leert wat werkelijk leven is, wat de uitgangspunten voor echt leven zijn. Zodat jouw weg door het leven geen eng, vernauwd pad is, maar en breed pad met veel afwisseling en mensen die samen met jou de levensweg bewandelen.

Je kunt dus zeggen dat hoe breder georiënteerd je leeft, hoe meer je open staat voor alle kanten van het leven, inclusief jezelf, hoe minder eenzaam je zult zijn.

Nou is dit natuurlijk niet bedoeld als een reclame spotje: "Neem de Voedingsstoffen Verbinding en 'ploep!' je bent niet meer eenzaam", maar het zijn wel de algemene lijnen die ik kan zien.

Deze Verbinding voelt rijk en verzorgend, geeft je ook het gevoel dat je jezelf iets gunt.
Dat je het waard bent om goed voor jezelf te zorgen en een fijn, vervullend leven te leiden.

Ik ben blij dat ik deze Verbinding heb leren kennen. Het voelt als een goede vriend, een persoonlijkheid. Iets of iemand waar je veel aan hebt, waar je op kunt bouwen en die veel voor je betekent.”

Lees meer: Voedingsstoffen Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Frequentie Verbinding

"Ik voel me plotseling opgetild, bijna zoals je je kunt voelen wanneer iemand op Aarde je plotseling optilt om je te laten voelen hoe lief of geweldig je bent, of om je tijdens een feest in het zonnetje te zetten.
Zo voel je je opgetild, met zo’n gevoel van : Jij bent het waard, jij mag je prettig voelen.
Het is heel gek, net alsof ik ook verder kan kijken nu...

Je horizon verbreedt zich, omdat je het iets meer vanuit een iets hogere positie kunt zien allemaal.

Deze Verbinding zorgt ervoor dat je veel meer mag gaan stralen, kunt gaan stralen. Je voelt die oude grens dan niet meer als een soort onzichtbaar deksel op je hoofd. Die grens is er dan niet meer, in ieder geval, niet te voelen.

Deze Verbinding doet je stralen als een kind, maar als volwassene heb je wel veel meer rijping en levenservaring en dan toch weer net zo stralen als een kind, dat is mooi…"

"Je kunt ook alles vanuit een breder of hoger perspectief zien, je gaat nog meer de grote lijnen uit jouw leven zien en ook meer de grote lijnen in de opeenvolging van je leven.

Ik kan nu ook vorige levens zien, voor mijn laatste leven op Aarde. Dat maakt alles echt heel anders, je begrijpt alles dan veel beter en je gaat jezelf dan ook veel minder beklagen. Ik voel me echt een rijk mens.

Je zou bijna zeggen dat deze Verbinding in het kosmische dag Hiernamaals de grootste verrassing is van alle Verbindingen.
Je krijgt meer uitzicht EN je voelt je beter, wat wil je nou nog meer?"
 

Het andere familielid:

“Ja, ja , ja, daar komt weer een Verbinding aan. (Ik lijk wel een kind:~) Maar zo voelt het gewoon, deze Verbinding, als ik die voel aankomen. Zo’n opwindend en vrolijk gevoel, een beetje zoals vroeger, als je op de kermis was als kind. De botsautootjes, het reuzenrad en een suikerspin.
Zo’n gevoel van ‘spannend, leuk’ en opwinding.

Het opwekkende en optillende van deze Verbinding. Deze Verbinding heeft iets - en dit woord klopt vast niet :~) ‘meevoerends’.

De spellingscontrole zegt meteen dat het niet goed is, maar dat kan me niets schelen, ik val niet onder de Aardse wetten van ‘de spellingscontrole’. Ze zouden niet eens weten op welke taal ze die hier zouden moeten instellen :~) Het lijkt hier wel Babylon, hoewel er hier opvallend veel Nederlands wordt gedacht en ‘gesproken’.

Nu even terug naar de Frequentie Verbinding, daar kwamen we tenslotte voor.

De Frequentie Verbinding tilt mij inderdaad op, ik vlieg er een beetje door uit de bocht, niet zoals die uitdrukking bedoeld is, maar ik word er een beetje zwierig en jolig van. Flierefluiterig. Ik geloof niet dat dat de werking op Aarde is :~). Maar bij mij is dat de ‘first minute’ uitwerking. Ik word er op dit moment wat minder serieus van en begin mezelf alvast maar een beetje ‘terug te fluiten’.

Ik geloof dat dat eigenlijk wel een heel goede uitwerking voor mij is, want van oorsprong, op Aarde, was ik best heel serieus. Te serieus denk ik. De Frequentie Verbinding tilt me nog wat meer op en dan kan ik dat serieuze van mijn leven op Aarde, dat zelfbeeld, wat meer loslaten.”

Een week later.“De Frequentie Verbinding is een verademing voor mij. Eigenlijk sluit die heel mooi aan op de Levensmoed Verbinding, die mij ook helpt om wat losser te worden. Dat doet deze Verbinding, de Frequentie Verbinding, op een andere manier ook voor mij.
De Levensmoed Verbinding helpt me om minder op mezelf te letten, terwijl de Frequentie Verbinding mij wat optilt. Daar wordt je ‘opgetogen’ van :~).


Ik ben er heel blij mee, de combinatie van die twee Verbindingen (met alle andere Verbindingen, zoals de Spel Verbinding) voelt heel feestelijk.

Ik heb al weer zin in de volgende Verbinding :~)”

Lees meer: Frequentie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Oorsprong Verbinding

“Het is een Verbinding die 'van hoog' komt, eerst voel je 'm niet meteen binnenkomen.
Hij komt heel anders binnen dan de meeste andere Verbindingen.

Het geeft inderdaad een gevoel van je oorsprong, wie ben ik, waar kom ik vandaan.
Een soort universele oorsprong, los van je huidige leven, een oorsprong die voor al je levens geldt, een soort overkoepeling.

Je herkent daardoor iets universeels van jezelf, in jezelf. Dat geeft een gevoel van rust.
Het stemt je af op het tijdloze in jezelf.

Deze Verbinding leert me ook wanneer ik teveel vasthoud aan details en onbenulligheden.
Leert me de grote lijnen te zien, dat wat wezenlijk en blijvend is.

Dit voelt als een Verbinding die je wijsheid geeft.

Het geeft me ook het gevoel dat ik zelf niet zo veel hoef te zeggen, dat ik de Verbinding (als een deel van mezelf, mijn oorsprong) door me heen laat spreken.

Een fijn gevoel.

Er komt ook wat verdriet omhoog, van die keren op Aarde dat ik teveel van mijn koers ben afgegaan. Dat ik niet de weg volgde die bij me paste, maar een zwabberkoers, bepaald door omstandigheden en een gebrek aan moed. Geen eigen keuzes durven maken.

Deze Verbinding helpt me om dat in toekomstige levens anders aan te pakken. En daar verheug ik me op.

Een stevige ondersteuning, altijd en met zekerheid op de achtergrond aanwezig, zo voelt deze Verbinding. De Verbinding dringt zich niet op, maar is er voor je als je 'm nodig hebt.

Laat je je eigen weg bepalen en geeft jou de spiegel waarin je kunt lezen welke weg bij jou past.

Een gevoel van rust en oneindigheid waar je altijd op terug kunt vallen, zodat je minder met vallen en opstaan door het leven hoeft te gaan, maar met een zekere tred en een helder kompas.”

Een week later:

“De Oorsprong Verbinding is mij heel goed bevallen. Het geeft me een diepere Verbinding met mezelf, alsof ik 'meer-dimensionaler' word, dus alsof ik mezelf met meer dimensies ervaar.

Bij wijze van spreken - ik overdrijf om het duidelijk te maken - van een plat poppetje naar een poppetje met inhoud. En dat beeld moet je dan vertalen in 'gevoelsmatig contact met jezelf', met het voelen wie je zelf bent.

Het geeft ook een diepe rust in mezelf. Ik voel me meer aanwezig in mezelf.

Je kunt jezelf ook minder ontlopen, door die versterkte aanwezigheid in jezelf. Datgene wat je wat minder vindt van jezelf, wordt ook duidelijker. Dat geeft je wel de mogelijkheid om er iets aan te doen en dat zie ik als een groot voordeel.

Het is een Verbinding die je karakter geeft, de Oorsprong Verbinding. Die je jouw eigen karakter beter laat voelen en ook beter laat uitstralen naar buiten, naar anderen. Je komt krachtiger over op anderen. Zonder dominant te zijn, want krachtig en dominant dat zijn heel verschillende dingen. Ze hebben in feite niets met elkaar te maken.

Ja, ik ben blij met deze Verbinding. Het is een geschenk voor mij.”
 

Het andere familielid:

“Ik verheug me echt op deze Verbinding. Ik weet niet waarom, maar deze Verbinding doet iets met mij.

Deze Verbinding doet me rechtop zitten. Het brengt me terug naar vervlogen tijden en verbindt me tegelijkertijd dieper en intenser met het hier en nu. Mijn zintuigen verdiepen zich, ik voel me nog meer aanwezig. Proef het leven en ervaar mezelf daarbij, heel duidelijk.

Het leven als een tastbare spiegel waar je je middenin bevindt, die je kunt proeven, ruiken, zien horen, aanraken. En alles voelt mooi en levend. Vol vitaliteit. Geluiden lijken sterker en mooier.

Het leven speelt met mij, danst een dans met mij. Leven als een feest van aanwezigheid, ervaren, herkennen, levend zijn, deelnemen. Plezier.

Alsof je als Alice in wonderland het leven induikt en alles opeens anders en vitaler, levendiger overkomt. Opeens voelt het leven als een feest en niet meer als 'leven dat geleefd moet worden, alsof je er nou eenmaal niet onderuit komt, nou eenmaal niet anders kunt dan meedoen.

Het leven voelt levend, uitdagend, een vanzelfsprekend feest dat nooit zal ophouden, wat mij steeds opnieuw in beweging brengt. En ik breng het leven in beweging. Een voldaan gevoel van blijdschap, onuitputtelijke energie.

Is dit mijn oorsprong, deze vitaliteit? Ervaar ik mijn oorsprong nu versterkt?”

Bas en Maria: Ja, dat klopt zeker.

“Dit is een feest van herkenning. Ik vermoed dat iedereen de Oorsprong Verbinding anders zal ervaren, al naar gelang je kracht, je essentie. Die essentie zul je versterkt ervaren, zei het niet altijd zo bewust als wij dat hier kunnen, maar die verbinding met je essentie, je oorsprong, geeft je kracht en dat is heel mooi.

Deze Verbinding, de Oorsprong Verbinding, zet je nog meer op je eigen spoor.”

Een week later:

“De Oorsprong Verbinding is een schitterende Verbinding, die met je meegroeit. Hij biedt je steeds nieuwe perspectieven, een nieuw uitzicht op en inzicht in jezelf.

Je kunt deze Verbinding dus op veel verschillende 'niveaus' ervaren, al naar gelang de diepte die je in jezelf bereikt hebt. De Verbinding biedt je altijd iets nieuws, laat je steeds nieuwe dingen in jezelf en in je leven ontdekken.

Het is ook een Verbinding die je aanspoort om echt te leven, om op ontdekkingsreis te gaan in jezelf en in je leven. Niet stilstaan, maar de uitdagingen aangaan die je in jezelf voelt.

Het is een avontuurlijke Verbinding, net een diamant die elke keer andere facetten toont.

De Oorsprong Verbinding leidt je elke keer een stukje dieper naar jouw essentie, vandaar dat je blijft veranderen door deze Verbinding. In die zin dat je steeds dichter bij jezelf komt, dichter bij je kern. Een mooie Verbinding, een juweel.”

Lees meer: Oorsprong Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Verpop Verbinding

“Ik deins even terug, want er komt me toch een Verbinding aan!
Wat een kracht, indrukwekkend hoor. Ik heb zoiets van: Is die voor mij bedoeld?

Het voelt majestueus, heel majestueus. Heel koninklijk. Daar stáát iemand.

Dan word ik stil van binnen. Ik voel me teruggevoerd naar mijn essentie. Ik vergeet alle kleinigheden en overbodige dingen waar ik me wel eens druk om maak. Dat verdwijnt in het niets, zijn geestelijke afleidingen van dat wat werkelijk belangrijk is.

Deze Verbinding gaat me voor en ik volg haar op haar schreden.

De Verbinding voert me mee naar een nieuw gebied in mij, een nieuwe wereld.
Het is indrukwekkend stil en nieuw in mij, alsof ik 's ochtend vroeg in een weids besneeuwd landschap loop waar nog niemand is geweest, geen voetstap te zien. Alleen wat vogeltjes waren me voor.

En ik laat me leiden door een stille stem in mij en mijn nieuwsgierigheid naar het leven, nieuwsgierigheid naar wat echt leven is, leven met volle teugen.

Het leven is een avontuur, zelfs als er niets bijzonders gebeurt voelt het spannend en 'levenswaardig'.

Ik ga het leven aan, ik besta, ik ben. Ik ben aanwezig. Ik voel.

Ik ben dankbaar dat ik leef, dankbaar dat ik hier mag zijn, mijn ruimte in mag nemen in mijn volle glorie.

De Verpop Verbinding doet je beseffen dat je bestaat en wat voor een mooie kans dat is.
Een kans die je moet, nee, die je wilt grijpen. Het leven wacht op jou. Wacht op de stappen die jij zult zetten in de sneeuw van jouw innerlijk leven, het leven tegemoet tredend volgens wie jij diep van binnen bent.

De Verpop Verbinding doet je jezelf nog beter herkennen, ontdekken, in bezit nemen.

Een Verbinding die je laat voelen wat de woorden 'Ik ben' betekenen, die je laat voelen hoe het is om met volle teugen te zijn wie je bent en jouw leven echt - en met plezier - aan te gaan.”
 

Een week later:

 

“De Verpop Verbinding heeft me nog veel meer wegwijs gemaakt in het leven, heeft me geleerd wat leven is, wat echt leven is. Het leven inademen als een elixer.
Het werkt vitaliserend, als je zo leeft, je zo naar het leven richt, het zo in je opneemt. Het voelt heerlijk. Verrukkelijk.

Het leven wordt mooier, voelt voller en intenser. Ik reageer meer op het leven en het leven reageert meer op mij. Het is een samenspel. Voelt vreugdevol. Je voelt dat je leeft.

Niet als iets waar je ingegooid bent en 'red je maar', maar een avontuur waar je voor gekozen hebt, dat je aangegrepen hebt. Het leven als een geschenk, een ervaringsgeschenk van het Goddelijke. Mee mogen doen aan het levensspel, niet aan de kant staan, maar deelnemen.

Het voelt als een verademing.

Zelfs stil zijn en je naar binnen richten voelt als 'in beweging', als een stilte voor de storm of een stilte in het midden van de storm. En die storm is niet gevaarlijk, die is bruisend.
Niet bedreigend, maar die voert je mee, dieper het leven in.

Het voelt als een stroom die op gang is gebracht, waar je je door laat meevoeren en die je zelf ook aanzwengelt. Net als een kind op de kermis of in een speeltuin, er met volle teugen in springen. De tijd vergeten, meedoen, genieten, het moment plukken.”

Bas en Maria: Kun je het verschil voelen tussen de Plotseling Verbinding en Spoel Verbinding?

“Ja hoor, dat wil ik wel proberen.
De Verpop Verbinding werkt hier anders, wij kunnen die twee fasen van deze Verbinding elke keer opnieuw in onszelf voelen. We maken deze verpopping van de Verbinding steeds opnieuw door, voor steeds weer een nieuw aspect in onszelf.

Ik ga proberen om het te beschrijven, het verschil en de overeenkomst.

De Plotseling Verbinding ordent, helpt je om elementen en aspecten in je systeem 'op een rijtje te zetten'. Het is alsof je een kast induikt en stap voor stap gaat voelen wat je nog nodig hebt en wat niet. Of je iets wellicht op een nieuwe manier kunt aanwenden, een nieuwe bestemming in jezelf kunt geven.
Het is een inventariserende Verbinding, een Verbinding die je helpt de balans op te maken in jezelf. Het lijkt op verhuizen. Dan bekijk je al je bezittingen ook vaak kritisch (als je daar tijd voor hebt). Neem ik dit mee? Of gebruik ik het eigenlijk toch nooit meer?

De Plotseling Verbinding helpt je om de balans op te maken in jezelf. Je kijkt naar wie je nu bent, terwijl je je richt op de toekomst. Wat neem je mee de toekomst in en wat laat je achter, waar neem je afscheid van, in liefde. Het is een opschoningsproces dat je dichter bij jezelf brengt. Het brengt alle delen van jezelf weer in het hier en nu.

Als je een ruimte grondig opruimt, alles herschikt, wegdoet wat je echt niet meer nodig hebt, dan neem je die ruimte ook opnieuw in bezit. De ruimte voelt dan nieuw en helemaal passend bij wie jij nu bent.

Daarmee helpt deze Verbinding jou, voor jouw geestelijke wereld en jouw systeem. Je bereidt je daarmee voor op het nieuwe dat gaat komen. Je maakt jezelf klaar voor een geheel nieuwe start.

En dan...... plotseling, komt daar...:

De Spoel Verbinding komt als een wervelwind je systeem in, als een verfrissende voorjaarsstorm. Reinigt jouw systeem volgens de nieuwe ordening die je daar onbewust hebt gemaakt met behulp van de Plotseling Verbinding.

Jij staat aan het roer, jij hebt jouw nieuwe weg gekozen en de Spoel Verbinding blaast alles schoon, geeft je een opgeruimde, open weg die als nieuw voor je voelt. Je voelt dat je met een frisse blik en open blik de wereld tegemoet treedt.”

Bas en Maria: Dus je ruimt je verleden op, zodat je de toekomst in kunt.

“Ja, dat is het, exact. Je bereidt je voor op de verandering en dan komt de veranderende kracht in jou, die alles nieuw leven in blaast. Daarna laat je jouw verleden achter je, ga je op reis. Met goede moed. Je weet wie je bent en je weet waar je naar toe wilt.

 

Het andere familielid:

“Ik voel dat ik daar stil van word. Het is alsof mij iets te wachten staat. De Verbinding heeft iets voor mij in petto, maakt mij verwachtingsvol, als een kind onder de kerstboom of bij de schoen die het voor Sinterklaas heeft gezet, met een wortel voor het paard. Toen Zwarte Piet nog Zwarte Piet mocht zijn :~)

Er komt ook wat oud verdriet omhoog, een vleugje, als een geur van vervlogen verdriet uit een ver verleden. Ik kan het bijna aanraken, maar dan toch net weer niet. Zo tastbaar is het maar toch een herinnering. Bijna als verdriet dat je koestert als een zoete herinnering.
Verdriet als teken van je liefde, een vervlogen liefde, verdwenen als een schaduw in de nacht.

De Verpop Verbinding leidt me in stilte diep in mezelf, neemt me bij de hand en toont me mijn diepte, zonder een woord te zeggen. Mijn diepte die als een heiligdom voelt dat ik mag betreden. Ik alleen.

En als ik ooit deze diepte zal openen voor een geliefde, is dat een teken dat ik heel veel van hem houd. Of van haar, als ik later ooit een man zal zijn.

Ik ben traditioneel hoor. Voor mij persoonlijk is liefde nog steeds de liefde tussen een man en een vrouw. Dat voelt voor mij het meest compleet en geeft je voor mijn gevoel de grootste mogelijkheid tot ontplooiing, ontwikkeling.

Ik voel een pijn, misschien de pijn van die vervlogen liefde, die er niet mocht zijn. Ik voel dat die liefde mij dichtbij mezelf had kunnen brengen. Die liefde had iets heel oorspronkelijks, bracht me dicht bij mezelf. Ik hoorde mijn stem dan anders, zoals ik hem nog nooit eerder had gehoord.
Als hij mijn naam zei, voelde ik dat hij mij echt kende, zoals ik mezelf nog niet eens kende.

Dit komt verder omhoog door de Verpop Verbinding. Dat wil zeggen dat deze Verbinding alles omhoog brengt wat tussen een diep contact met jezelf in staat.

De tijden vervliegen. Alleen jouw ziel blijft, jouw essentie. Die verzamelt ervaringen, gevoel, wijsheid en leert ervan. Verrijkt daardoor, groeit.

De Verpop Verbinding brengt je in contact met jouw diepste ervaringen die jou hebben gevormd tot wie je nu bent. Helpt je deze ervaringen te verinnerlijken, zodat het puur innerlijk goud wordt. Zodat het niet voor niets is geweest. Zodat het meer dan pijn en liefde wordt.

Als een rups in de cocon die de ervaringen van haar 'zijn', haar bestaan doorleeft en omzet, en daardoor vleugels krijgt. Van verinnerlijking naar je vleugels uitslaan, met het zilver van jouw verinnerlijking op je vleugels. Zodat anderen kunnen zien wie jij bent.

Het pad van verinnerlijking en doorleven, naar zijn wie je bent, laten zien wie je bent. Met rasse schreden. Vervolgens kun je vanuit jouw kracht en persoonlijkheid bouwen aan een nieuwe toekomst.

Je kunt alleen werkelijk jouw steentje bijdragen aan de opbouw van die nieuwe toekomst als je gestopt bent met schreeuwen, boosheid, om je heen slaan vanuit pijn en het pad der verinnerlijking bent opgegaan.

Vanuit de innerlijke alchemie, vanuit het omzetten van jouw ervaringen in wijsheid, kun je nieuwe ingrediënten aandragen voor de toekomst.

De Verpop Verbinding is voor mijn gevoel een onmisbare Verbinding voor het vormgeven en neerzetten van de kosmische dag. Ik kon me vooraf geen beeld vormen van wat deze Verbinding mij brengen zou, zo begon ik ook met mijn ervaring, maar de Verbinding ontvouwt zichzelf op een prachtige manier.

De Verbinding ontpopt zich van Plotseling Verbinding tot Spoel Verbinding en doet jou jouw vleugels uitslaan in dit innerlijk proces.”

Een week later:

“De Verpop Verbinding brengt me terug bij oude vervlogen tijden, toen de mensen nog een natuurlijke kracht bezaten. Deze kracht voel ik nu opnieuw en dan nog meer toegespitst op deze tijd. Deze natuurlijke kracht voelt als nog meer met jouw essentie verbonden. Minder 'star' dan de natuurlijke kracht van vroeger.

Het is meer dan vroeger een individuele kracht, die je voelt. Tegelijkertijd voelt die kracht universeel, verbonden met het grote geheel. Dat geeft een compleet gevoel, een gevoel van 'samen', 'verbonden', vereende krachten.

Een individuele en universele kracht, waardoor je niet 'ten onder gaat' in tendensen uit 'de groep', de maatschappij. Je kunt je eigen stem beter horen en voelen.

Het voelt als een zegen, deze kracht. Een kracht waardoor je op jezelf kunt rekenen.”

Lees meer: Verpop Verbinding
Terug naar interne link overzicht


Chakra Verbindingen

Ki-punt Verbinding

“Aa, dat voelt als een kracht die van binnenuit in je naar binnendringt, alsof die kracht niet van buitenkomt, maar van binnen en dan opeens opwelt, net als een bron.
Het komt vanuit jezelf en is bedoeld voor jezelf. Heel mooi, dat gevoel dat die kracht van binnen komt, van jouzelf is en niet van buitenaf naar je toekomt.
Dat voelt wel heel authentiek, het versterkt je eigen authentieke kracht. Ik ben er wel mee in mijn nopjes. Klinkt ouderwets :~) maar zo voelt het nu.
Alsof je blij bent met een heel mooi stuk gereedschap waar je heel veel mee kunt.

Ik ben er heel blij mee, het geeft gewoon een goed gevoel.
Het geeft me ook het gevoel alsof je beter kunt ‘ademhalen’ (dat doe je hier niet op dezelfde manier als op de Aarde, maar het lijkt er wel op. Meegaan in de levensstroom, het leven naar binnen halen en ermee uitwisselen. Jezelf en het leven in en om je heen uitwisselen, laten samenspelen, er durven zijn in dat leven. Je aanwezigheid voelen terwijl je je verbindt met alles om je heen. Dat is de ‘ademhaling’ van het leven, de uitwisseling, de stroom.”

“De Ki-punt Verbinding voelt alsof je een boom bent met een mooie stevige stam, zo’n stam waar die boom van op aan kan, waardoor de boom zich geen zorgen maakt als het stormt, dat ie elke storm fier rechtop overleeft en het leven aan kan.

Zo voelt het als je deze Verbinding hebt, dat je van jezelf op aan kunt, dat je tegen een stootje kan, je niet omver laat blazen als het moeilijk wordt, dat je goed geworteld blijft in je eigen basis.
Dat je doorgaat als het moeilijk wordt...

Ja, het voelt heel prettig en stevig. Goed geaard in je eigen centrum. In het midden van je eigen Universum. Goed gecentreerd.

Je hoeft dan echt niet de hele tijd sterk te zijn, je kunt je ook rustig voelen, maar het is dan een ‘stevige’, ‘zekere’ rust. Het geeft je ook de kracht om je gevoel echt te voelen, je gevoel echt aan te gaan.

Het doet me denken aan de vorm, de doorsnede van een boomstam, met die jaarringen, dat gecentreerde. Die kracht van de boom is er in voelbaar, die gecentreerde kracht die voelbaar is als je naar de jaarringen van een boomstam kijkt.

Je kunt op jezelf rekenen als je je werkelijk met jezelf verbindt, met je eigen centrum en essentie, je kracht verbindt. En daar helpt de Ki-punt Verbinding je mee, die versterkt dat gevoel in jezelf.”


“De Ki-punt Verbinding. Dat is een Verbinding die ‘staat’. Een heel fijne Verbinding die je kracht en stevigheid geeft, ook hier. Het voelt heel goed. 


Ik heb de Ki-punt Verbinding vorige week heel goed kunnen voelen. Vaak voel je de Verbinding het meest en in al z’n facetten op het moment dat je die ontvangt. Dan kun je de Verbinding nog heel goed los van jezelf waarnemen. In de loop van de week integreert de Verbinding dan in je systeem, en kun je het effect op jouzelf, dat het in tweede instantie op je heeft, gaan bemerken.
Ik voel me er steviger door, alsof ik meer ‘sta’.”


Het overleden familielid heeft zich door de ontvangst van diverse Verbindingen zo snel ontwikkeld, dat zij als het ware verhuisd is binnen het kosmische dag Hiernamaals. Zij gaat nu andere, meer onbekende aspecten van zichzelf leren kennen om die beter een plaats te kunnen geven in haar persoonlijkheid.

“Deze Verbinding voelt… geruststellend. Zeker. Je hebt een thuis, in jezelf. Een thuis waar je op kunt rekenen. Je kunt op jezelf rekenen. Heel prettig.

Ik denk dat de Ki-punt Verbinding mij door deze ‘reis’, door al mijn ontwikkelingen  heeft gesleept, me bij mezelf heeft gehouden in deze intense veranderingsprocessen.

Hierdoor kon ik heel snel zien waar de huidige ontwikkelingen naar toe leiden, wat ze mij brengen. De Ki-punt Verbinding werkt als een soort ankerpunt in wild stromend water. Dat ankerpunt ben je zelf, dat is jouw centrum, je krachtpunt. Dat wordt dan een vast punt voor je, als alles om je heen verandert en je zo in ontwikkeling bent dat er even geen vast punt lijkt te zijn. Je vindt het vaste punt dan in jezelf.

Nu ik dit vertel, voel ik de intense veranderingen van de afgelopen weken nog steeds, al is de ontwikkeling zich aan het stabiliseren. De Ki-punt Verbinding helpt mij om alles vanuit dat vaste punt opnieuw in en om mezelf heen te ordenen.

Je bouwt jezelf opnieuw op na een veranderingsperiode, vanuit je Ki-punt.
De Ki-punt Verbinding versterkt dus je aarding, jouw vaste punt waarmee je jezelf verankert in jouw bestaan, in jouw leven.

Dat geeft je de stabiliteit om door intense ontwikkelingsprocessen te kunnen gaan zonder jezelf erin te verliezen of teveel te laten meevoeren. Je blijft dan stevig aan het roer, ook als je in woelige wateren komt.”

Lees meer: Ki-punt Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Creatiekracht Verbinding

"Ik voel me aangesproken in mijn eigen creatie vermogen. Het is anders als bij de Spel Verbinding, daar komt de inspiratie van buitenaf.
Bij de Creatiekracht Verbinding komt de drang (de wens, nee het is eigenlijk geen wens, het gaat vanzelf) van binnenuit. Alsof het uit je cellen komt, van binnenuit ontstaat. Als een puntje dat van binnenuit voelbaar wordt en dan steeds duidelijker voelbaar wordt, in aanwezigheid groeit.
Het speelt door je heen, groeit van binnenuit, vanuit een punt naar steeds groter."

"Ja, het is een heel swingende Verbinding :~). Het geeft schwung aan het leven, alsof je altijd leuk gereedschap bij je hebt waarmee je iets moois kunt maken, en je weet hoe dol ik op gereedschap ben.
Nou de Creatiekracht Verbinding is heel mooi gereedschap. Het geeft je het gevoel alsof je steeds goed gereedschap bij je hebt en ook heel bijzonder, zeldzaam gereedschap, niet alledaags.

Je ziet gewoon mooie dingen uit ‘je handen’ komen. Geestelijk gereedschap, om echt te kunnen creëren. Ik heb het gevoel dat je hierboven veel bewuster kunt creëren met deze Verbinding dan beneden."

"Beneden is deze Verbinding op dit moment vooral bedoeld om de werking van het tweede chakra te ‘herstellen’, dat wil zeggen een kosmische dag werking te geven en de beperkende kosmische nacht werking ‘eraf te halen’.
Hierboven in het kosmische dag Hiernamaals, kun je er al veel meer mee aan de slag. En dat geeft veel plezier, een fijn gevoel."

Lees meer: Creatiekracht Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Ontspanning Verbinding

"Dat voelt heel zacht. Als een rustige zee, waar je lekker op kunt drijven, je hoeft niet bang te zijn dat je te ver wegdrijft.
Ja, de Ontspanning Verbinding geeft ontspanning (hèhè :-), zachtheid, rust, bezinning, je gaat dan opeens dingen voelen en zien waar je anders net overheen leeft."

"Ik ben heel benieuwd hoe ik de Ontspanning Verbinding ga ervaren. Tot nu toe voelt het als vrouwelijke zachtheid en dat is heel fijn.
Ik word heel vrolijk van de Ontspanning Verbinding, die tovert een glimlach op mijn gezicht.

Een gevoel, het voelen, zegt meer dan duizend woorden. Hoewel ik helderheid en het 'begrijpen' ook heel belangrijk vind hoor, maar deze Verbinding brengt hier de nodige balans in."

"Vanuit ontspanning bereik je ook meer dan vanuit spanning. Je kunt je doel dan ook beter bereiken. Als je een boogschutter bent, bereik je je doel beter als je gefocust bent vanuit ontspanning, een focus vanuit een rustige verbinding met je systeem.
Als je gespannen bent, kun je niet goed focussen en door spanning in je spieren ga je trillen en kun je niet zuiver richten.

Dus ontspanning gaat heel goed samen met focus en doelgericht zijn. Ontspanning is niet hetzelfde als 'niets doen' of 'laat maar, het is allemaal niet belangrijk".

Als je hier bent, geeft de Ontspanning Verbinding je het gevoel dat je echt hier kunt 'landen', aanwezig zijn in jezelf en in deze plaats. Pas vanuit ontspanning kun je werkelijk verbinding maken."

Lees meer: Ontspanning Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Aangrijpingspunten Verbinding

“Voordat we contact opnamen met ons mannelijk overleden familielid, vroegen we ons af welke Verbinding hij vandaag het beste kon ontvangen.
We hoorden hem toen opeens zeggen dat hij een ‘blaas weg’ Verbinding wilde. Een Verbinding waarmee hij dingen in zichzelf ‘weg kon blazen’. We vroegen ons af welke Verbinding hij daarmee bedoelde. 

Hij zei toen nog dat dat niet de hoofdwerking van deze Verbinding was, maar dat het bij hem wel zo werkte, dat hij dingen los kon laten en van zich af kon blazen. 


Toen we het Verbindingen overzicht er op nakeken, bleek het om de Aangrijpingspunten Verbinding te gaan. We hebben nog nooit zo’n leuke aanvraag voor een Verbinding gehad.”

Na de ontvangst van de Aangrijpingspunten Verbinding

“Er komt een diepe rust over me, met een vleugje van ‘niemand kan mij wat maken’ :~). 
Ik bedoel dat niet vervelend hoor, maar het is het soort rust van ongestoord zijn. Het verschil tussen een heerlijk rustig huis of in een huis zitten waarin vervelende buurjongetjes alsmaar een steen tegen het raam gooien. Iedereen kent dat gevoel wel, waarin je je steeds uitgedaagd voelt door anderen. 


Dit is een heerlijke, behaaglijke rust, waarin het fijn is om je onder anderen te begeven.
Een deken van rust om je heen.

Tegelijkertijd voel ik onverwerkte gevoelens die te maken hebben met aangrijpingspunten die omhoogkomen. Maar ik verwerk ze met een gevoel van diepe rust. 


Een beetje het gevoel alsof je in bad zit en tegelijkertijd een heerlijk behaaglijke bontjas aan hebt. Niet dat ik die nou draag of ooit gedragen heb, maar het lijkt me wel comfortabel zitten.
Het voelt dus rustig en weldadig op verschillende manieren tegelijk. Het bad zal wel staan voor innerlijke rust en behaaglijkheid en de warme jas staat dan voor het gevoel van rust en bescherming ten opzichte van de buitenwereld.

Ik voel de hele tijd die combinatie van rust en alles wat er omhoog komt, wonderlijke combinatie is dat, want er is niemand om me heen die me triggert. Het is dus allemaal oud en tegelijkertijd voel ik zo’n behaaglijke rust… Dan kan je wel wat oude onverwerkte ‘trigger gevoelens’ hebben…
Het eindstation, die rust in je en om je heen, is de hele tijd voelbaar. Goh, wat een fijne Verbinding is dit. De ‘Blaas weg’ Verbinding :~) Mooi woord hè :~)

Nou, ik ben er blij mee hoor.

De Aangrijpingspunten Verbinding voelt nog prettiger dan ik had verwacht… Goh, wat een rust…
Het voelt echt als een warm bad, met een bontjas :~)”

Een week later:
“Het is een ... heftige week geweest, al is dat misschien wat zwaar uitgedrukt.
Er zijn veel oude stukken, zoals jullie dat altijd noemen, naar voren gekomen en opgelost. Oude thema's die ik uit mijn leven op Aarde herken. Dat voelt aan één kant wonderlijk, om die hier achteraf op te lossen. Omdat ik hier nooit meer getriggerd zou worden in die oude thema's, maar tegelijkertijd voelt het zo goed om het op te lossen, want... je kunt jezelf ook innerlijk triggeren in die thema's. En nu voel ik meer, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen, peace of mind.

Het voelt rustiger in me en vlak om me heen. Het was vóór deze Verbinding alsof ik een jasje met allemaal kleine haakjes aan had, waar je aan kunt blijven haken als je ergens langs loopt.
Allerlei minuscuul kleine 'open wondjes' van oude herinneringen. Die opnieuw aangeraakt kunnen worden, omdat die nooit volledig geheeld zijn geweest. Dan hoeft iemand maar te blazen en het oude thema wordt weer aangeraakt.

Dat geeft geen rustig gevoel, als je onopgemerkt aangeraakt kunt worden in iets ouds en je weet niet waarom, maar wordt toch weer meegevoerd in een oud gevoel, een echo uit het verleden.

Nu voelt het ... ik ben aan het denken welk woord ik moet gebruiken ... ik heb het woord 'afgeroomd' in mijn gedachten, maar weet dat het taalkundig niet klopt, maar gevoelsmatig voelt het als het juiste woord, de juiste klank. Iets wat om je heen is, als room, als een zachte bescherming, omhulling.


De thema's die je nog niet volledig verwerkt had, kunnen er nog steeds zijn, maar ze liggen niet zo aan de naakte buitenkant dat ze steeds worden aangeraakt. Het voelt beschermd, omhuld, veilig en tegelijkertijd open, helder. Er wordt niets verstopt, bedekt, verhuld, maar je 'haakt' niet meer aan wat je om je heen voelt. Het haakt niet meer aan jou... Moeilijk uit te leggen...
Dit is moeilijk uit te leggen omdat dit in het Hiernamaals zo anders werkt dan op Aarde.

Ja, het voelt als een kind in de baarmoeder, dan voel je je ook beschermd en zacht... Sereen ook.
Een heel prettig en ook wonderlijk gevoel.

Het gevoel dat je in rust aan je eigen thema's mag werken, dat ze niet elke keer van buitenaf worden aangeraakt.
Maar het voelt dus zeker niet zo dat die thema's dan ook minder voelbaar voor je worden. Het voelt eerder als: Ik weet wat mijn thema's zijn, waar ik nog aan moet werken, ik zie ze en ga er aandacht aan besteden, maar dan vanuit rust en 'ongestoordheid'...

Ik weet dat dat woord niet bestaat, maar soms vind je hier geen woorden voor wat je hier voelt.
Er zijn niet voor alles woorden hier, want hier is alles anders en je hebt voor de communicatie hier geen woorden nodig.
Dus voor nieuwe gevoelens, die echt bij het Hiernamaals horen, heb ik soms geen passend woord.

In ieder geval, ik vind dit een fijne Verbinding. Het heeft me wel in beweging gebracht, mijn gevoel meer naar het oppervlak gebracht, ik kan er beter bij. En dan heb je geen triggers vanuit de buitenwereld nodig om er contact mee te kunnen maken.

Ik denk dat dat de werking van de Aangrijpingspunten Verbinding is.
Doordat je zelf beter contact maakt met specifieke thema's waarin je in contact met anderen geraakt kan worden, heb je anderen niet nodig om jou deze thema's te laten voelen.
Waardoor die thema's meer innerlijk en als 'van jou' voelen.”


Het andere familielid:

“Alle stekeltjes worden aangeraakt. Die stekeltjes die je ook wel eens opzet, als iets jou onbewust prikkelt of raakt.

Vóór de Aangrijpingspunten Verbinding heb je overal kleine stekeltjes. Daar kun je achter blijven haken in contact met anderen.

De Aangrijpingspunten Verbinding 'verzacht' deze stekeltjes, je voelt ze wegtrekken.
Alsof er een zacht en verzorgend laagje omheen komt. Dat wat jou eerst raakte, wat bij jou op een knopje drukte, dat glijdt nu weer langs je af.

Je reageert meer verinnerlijkt in gezelschap, laat je minder snel meeslepen door emoties die aan jouw touwtjes trekken. Er zijn minder van dat soort touwtjes en dat geeft een prettig, rustig gevoel. Alsof je rustig in je eigen huis bent en eerst midden op een drukke straat.

Ja, deze Verbinding geeft een rustig gevoel.”

Een week later:

"Ja, dat was me wel een Verbinding hoor! Ik heb geweten dat ik die ontvangen heb. Al mijn 'stekeltjes' heb ik langs voelen komen, één voor één. Nu ben ik één en al Zen :~). Nee hoor, verre van, dat voelt mij te 'doods', daar ben ik te springlevend voor, ook al ligt er dan een steen met mijn naam ergens op de grond, ergens op Aarde. Ik zelf ben springlevend, en dat wil ik ook blijven ook.

Maar de Aangrijpingspunten Verbinding lost wel jouw weerhaakjes op waar je achter kunt blijven haken en waardoor je kunt reageren op iets uit jouw omgeving, alsof het met jou aan de haal gaat.

De Aangrijpingspunten Verbinding zorgt ervoor dat je meer in jouw centrum blijft. En dat is heel fijn, dan word je wat minder heen en weer geslingerd."

Bas en Maria: Het komt op mij over alsof het meer zwier en snelheid aan het leven geeft.

"Ja, je kunt meer zwieren en zwaaien als je niet overal aan vast blijft haken.

Dat doet me denken aan die klittenplanten, die aan je kleding blijven haken. Nou, door de Aangrijpingspunten Verbinding plakken die niet meer aan je kleding. Dan kun je dansen midden in een veld met klittenplanten. Geen een blijft haken aan jouw benen, je rok of je broek.

Je kunt als het ware meer ongestoord jouw eigen weg door het leven banen."

Lees meer: Aangrijpingspunten Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Innerlijke Vereniging Verbinding

“Ik voel me hier nederig door. Ik voel me net een muzikant in een orkest die heel goed oplet wanneer ie moet gaan spelen. Want het is een samenwerking en het is belangrijk dat je op het juiste moment inzet, niet te vroeg en niet te laat. Dat voel ik bij deze Verbinding, dat gevoel van samenwerking, om samen iets moois te maken. Jij maakt niet in je eentje iets moois, dat doe je samen.

Als een muzikant het mannelijke of het vrouwelijke is, dan weet dat mannelijke of dat vrouwelijke dat ie alleen iets echt moois kan maken samen met de ander. Het mannelijke of vrouwelijke alleen zijn niet compleet, samen kunnen ze prachtige dingen maken. En zo is dat ook in een orkest.

Ik geloof dat dat het was… Het is een duidelijk gevoel…”

Een week later:


"Het gaat heel goed met mij, al mis ik op dit moment, nu ik met jullie spreek, het Aardse leven wel een beetje, het gewone ervan.
Ik neem even de tijd om dat te voelen.

Het geklooi op Aarde, dat heeft ook wel wat :~). Hier is alles zo glashelder en zo nu en dan zo confronterend, dat leven dan ‘serious business’ wordt. Op Aarde kun je je aan dat gevoel onttrekken, hier kan dat niet."

"Ik vind het een prachtige Verbinding, heel mooi. Wonderlijk genoeg moet ik er ook wel eens om lachen. Het komt doordat je met deze Verbinding bepaalde dingen beter kunt relativeren. Het mannelijke en vrouwelijke in jezelf blazen beide minder hoog van de toren. Ze weten dat ze elkaar nodig hebben, dat geeft een gevoel van verbinding, saamhorigheid, minder op je strepen staan. En dat geeft je meer relativeringsvermogen. Daardoor zie je sneller de humor van dingen in."

Dit lijkt in contrast te staan met wat u vertelde over dat het Hiernamaals vergeleken met het leven op Aarde soms wat serieus voelt. Vindt u het fijn als we kijken wat de oorzaak is van dit contrast?

"Graag."

Door de vereniging van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf ontstaat er een verdieping.
In die verdieping word je geconfronteerd met een stuk serieusheid in jezelf. Het diepe is mooi, maar het kan ook soms iets zwaars hebben. Tijdens je leven op Aarde kun je daar voor een deel overheen leven.


"Ja, nu kan ik mijn gevoel helemaal plaatsen. Want het lijkt zo tegenstrijdig hè, aan de ene kant beter kunnen relativeren en dan ook de humor van iets in kunnen zien en aan de andere kant het leven opeens als serieus ervaren. En dat serieuze was dus een deel van mezelf die ik nog niet zo goed kende.
Het geeft wel een compleet gevoel, want natuurlijk was dat deel er altijd al. Nu maak ik er bewuster contact mee.

Ik heb het gevoel dat mijn ervaring met de Innerlijke Vereniging Verbinding nog niet helemaal uitgekristalliseerd is, dat ik nog midden in een ontwikkeling zit.
Ik wil daarom voorstellen om er volgende week nog een keer op terug te komen."
 

Het andere familielid:

“Het voelt ook wel stil, alsof ik beter naar mezelf luister. Je hebt dan minder de neiging om iets te zeggen om 'het zeggen', het praten.

Oef, deze Verbinding pakt weer wat flauwekul uit, die je om jezelf heen verzameld hebt.
Alsof de Verbinding in je jaszakken kijkt en je vraagt: wat heb je daar? wat moet je daar mee? Een beetje bemoeizuchtig, denk je dan (je bent dat zelf hoor, die dat vraagt) en dan denk je, ach je hebt gelijk. Wat moet ik daarmee. 
En die jaszakken dat is natuurlijk niet letterlijk, maar het zijn je 'geestelijke jaszakken', waarin je rommel meeneemt, van die kleine dingetjes en papiertjes die je al lang niet meer nodig hebt.

Wat dat nou met innerlijke vereniging te maken heeft, weet ik nog niet precies, maar het voelt wel zo.

Als er meer innerlijke vereniging is, raak je dieper verbonden met je kern en dan voel je beter wat ballast is en wat nodig en innerlijk functioneel is. Het geeft het gevoel van een innerlijk opgeruimde levensruimte.
Ik wou gewoon zeggen, 'een opgeruimde kamer' en toen wilde ik er iets extra moois van maken, maar dat hoeft juist niet. De Verbinding maakt me erop attent.
Vanuit innerlijke vereniging ontstaat eenvoud. En dat is krachtiger.

Ik voel dat ik deze Verbinding in de komende week nog beter ga begrijpen. Innerlijke vereniging is een integratieproces in jezelf. Dat gaat niet door een knop om te draaien.
Ik voel dat ik er volgende week meer over kan vertellen en dat doe ik graag.”

Een week later:

“Dat is een mooie Verbinding, echt mooi, een joekel van een schoonheid. Het geeft me, zo na een week, goeie moed en een fijn gevoel over het leven. Omdat het fijn voelt van binnen in mij.
Het voelt in balans en alles mooi geïntegreerd in mij. Ik kan meegaan in de flow van mijn gevoel en ook innerlijk daadkrachtig zijn. Ik heb violen, drums, trompetten, blokfluiten :~), van alle markten thuis. Alles werkt mooi samen in mij.

De stilte heeft zijn plaats en de actie en beweging. Dat is fijn om te voelen. Ik kan mijmeren en flierefluiten. Alles past, alles heeft zijn eigen plaats.

Ik ga dan bewust mee in de flow van mijn gevoelens. Soms komt er even een triest gevoel omhoog, de viool mag dan spelen. Ik luister naar de schoonheid van haar stem, geluid en gevoel. Dan... plotseling komt de drum, in een ritme dat aanzwelt en de viool meer kracht geeft. Opeens gaat het trieste gevoel weer voorbij en verandert in vrolijkheid. Zo ga ik mee in de flow van mijn gevoel en hoeft ik nooit bang te zijn voor wat mijn gevoel mij brengt.

Innerlijke vereniging zorgt ervoor dat je de strijd tegen bepaalde delen van jezelf opgeeft, dat alle kanten en gevoelens van jezelf er mogen zijn, hun plaats mogen innemen.
Als je dat doet, zul je zien dat één gevoel nooit te lang de overhand krijgt, want in de flow van je gevoel, zolang je er in overgave in meegaat, komt er altijd iets nieuws van achter de horizon.
En dat maakt het leven verrassend en soepel.

Ik vind het fijn.”

Lees meer: Innerlijke Vereniging Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Interpretatie Verbinding

Het overleden familielid wil graag de ‘Plaat voor me kop’ Verbinding. We hebben ingevoeld dat dit de Interpretatie Verbinding is.

“Ach, dit voelt zacht, dit voelt heel zacht, prachtig zacht. Een luisterend oor. Zo voelt het.
Een zachte aanraking. Zo voelt het ook. Zachtheid tederheid en aandacht, voor jezelf en voor de ander. Met zachtheid waarnemen. Met zachtheid aanwezig zijn. Pas dan maak je werkelijk contact. Contact vanuit zachtheid.

Deze Verbinding voelt net als jonge poesjes aaien. De aandacht en liefde die je daarbij voelt.
En als je in die energie bent, als je de kwaliteit van die Verbinding in je opneemt, dan voel je hoe 'ruw' en 'grof' je soms ook in je energie, in je aandacht kunt zijn.

En die ruwheid, die ontstaat als er geen werkelijk contact is met jezelf of de ander, wanneer je zonder zachtheid en werkelijke aandacht contact maakt met jezelf of de ander, zorgt voor interpretatie fouten.
Omdat je interpretaties en conclusies dan niet vanuit werkelijk gevoelsmatig contact ontstaan. Je maakt dan geen werkelijk contact, als je dat niet vanuit aandacht en innerlijke zachtheid en openheid doet. Je maakt dan contact vanuit de schema's en begrippen van het denken en je slaat dan de plank mis.

Je maakt dan van een 'persoon met zoveel schakeringen, zoveel gevoelens, kwaliteiten en kenmerken', een - hoe heet dat nou ook al weer - cartoon, of een pictogram.
Je zegt dan: 'dit is een man met een hoed', en dat is het, in plaats van dat je de man in al zijn schakeringen in jezelf opneemt en werkelijk contact maakt met de persoon die je tegenover je hebt.
En zo geldt dat ook voor het contact met jezelf, als je vanuit werkelijk contact met jezelf, vanuit aandacht, zachtheid en een open hart, voelt wat je voelt, dan voel je veel meer schakeringen in jezelf en maak je geen persiflage, karikatuur of te sterk vereenvoudigt pictogram van dat wat je voelt.

Je maakt dan een levend beeld van wat je ziet en voelt, met diepte en schakeringen. 
Ja, deze Verbinding geeft diepte en een rijkdom aan schakeringen aan datgene wat je voelt en waarneemt.

De Interpretatie Verbinding sluit voor mijn gevoel heel mooi aan op de Innerlijk contact Verbinding.
Het zijn net een broertje en zusje van elkaar, die prachtig op elkaar aansluiten.
Ik vind ze veel op elkaar lijken en toch zijn ze anders.

Ik zou zelf als eerste de Innerlijk contact Verbinding willen ontvangen en daarna de Interpretatie Verbinding. De Innerlijk contact Verbinding zet jouw deur naar binnen verder open en de Interpretatie Verbinding zorgt ervoor dat je alles met meer diepte en gevoelsmatige kleur kunt waarnemen en in jezelf opnemen.
Het contact met dat wat je waarneemt wordt dieper door de Interpretatie Verbinding, terwijl de Innerlijk contact Verbinding de toegangsdeur naar je eigen innerlijk en systeem beter opent, meer opent

De Innerlijk contact Verbinding zorgt ervoor dat de deur verder open gaat en de Interpretatie Verbinding zorgt ervoor dat je datgene wat je door die deur kunt zien, vanuit een diepere zachtheid in je opneemt en daardoor een kwalitatief dieper contact maakt.

Moeilijk hoor, om dat verschil uit te leggen, maar ik voel wel duidelijk het verschil en hoe beide Verbindingen elkaar hierin aanvullen.”


We waren nog vergeten om u te vragen waarom u deze Verbinding de ‘Plaat voor me kop Verbinding noemde.

“Ja, dat klinkt niet hè, voor zo’n prachtige zachte Verbinding. Dat sloeg dan ook meer op mij, op een eigenschap of neiging die ik daarmee graag wilde ‘aanpakken’. Niet dat ik nou altijd een ‘bord voor m’n kop’ heb, zeker niet, maar ik kon tijdens mijn leven best wel rechtuit, recht voor m’n raap zijn.
En dan kun je wel eens op iemands tenen gaan staan, iemand raken in een gevoelig punt. Ik had het gevoel - en dat klopt ook - dat deze Verbinding je fijngevoeliger kan maken, ook in de manier waarop je je uit. Je gaat veel meer de nuances zien en voelen.”


Een week later:

“De Interpretatie Verbinding (hou je vast) geeft het leven meer diepte. Het kwam er zo maar uit, en dat voelt ook zo. Het geeft het be-leven meer diepte, meer nuances en dat voelt fijn. Van een cha-cha-cha (schrijf je dat zo?) verandert het leven in een tango. Meer diepte en daardoor meer passie in het leven. Als je het leven met meer kleur, diepte en nuances beleeft, gaat het meer ‘leven’, krijgt het leven meer kleur en voel je er meer passie bij.

Ja, ik vind het een fijne Verbinding. Alsof je wereld van zwart-wit in kleur verandert.”
 

Het andere familielid:

“Ik wil graag de 'Zuivere klank Verbinding' ontvangen, als die bestaat. Je zou bijna zeggen, dat dat de Oprechtheid Verbinding is, maar misschien is er een andere Verbinding die daar op aansluit en die ik aanvoel als de Zuivere klank Verbinding.

We gaan de lijst van de Verbindingen langs en de 'Zuivere klank Verbinding' blijkt de Interpretatie Verbinding te zijn.

Het klinkt inderdaad als muziek, als hele mooie piano muziek. Ik voel een beter contact met de dingen om me heen, die ik kan 'aanraken' en ook met de energetische klanken van deze muziek. De klanken van deze Verbinding. Ze voeren je mee, hoog mee. Het is alsof jouw systeem, jouw 'muziek instrument’, gestemd wordt. Zuiverder gestemd wordt. Je wordt fijngevoeliger en raakt meer de juiste snaar aan in jezelf of in contact met je omgeving.

Je slaat de juiste toetsen aan, met het juiste timbre. Je hoort de klanken beter en zuiverder, voelt beter wat zij jou te zeggen hebben. Je antenne voor het aanvoelen van allerlei dingen wordt zuiverder, fijner afgestemd.

Je slaat daardoor veel minder de plank mis en interpreteert beter wat je voelt of waarneemt.
Je maakt op een directere en intensere wijze contact met het leven en met jezelf. Primair met jezelf, omdat je vanuit jezelf het leven ervaart. Jouw systeem, jouw gevoel is jouw klankkast waarin je jouw gevoel en het leven kunt 'horen', waarnemen.

Als die klankkast zuiverder gestemd is, geeft het beter weer wat het opvangt. Daardoor maak je een zuiverder contact met datgene wat je 'opvangt', of het nu een gevoel is in jezelf of iets dat je 'om je heen' waarneemt.

Ja, ik vind dit een hele fijne, prettige, mooie, zuivere Verbinding. Die vult de Oprechtheid Verbinding heel mooi aan. De Oprechtheid Verbinding zorgt ervoor dat je het bewust voelt als je 'kronkels' in je gevoelens maakt, waardoor je zuiverder en oprechter kunt voelen.

De Interpretatie Verbinding maakt jouw systeem, jouw 'klankkast' zuiverder, waardoor je een zuiverder en directer contact met jezelf en je omgeving, met het leven kunt maken.

Een heel waardevolle combinatie. Twee Verbindingen die je helpen om goed in het leven te staan, op een volwassen en 'dragende' manier in het leven te staan. Deze Verbindingen verhogen de waarde van het leven, en dragen er toe bij dat je op een oprechte manier aan het leven deelneemt.

Ja, heel mooi.”

Een week later:“Ik vind de Interpretatie Verbinding een heel fijne Verbinding. Werkt rustgevend. Geeft een zuivere toon. Die eenduidigheid en zuiverheid in jezelf die je voelt door de juiste gevoelsmatige afstemming, voelt goed.”


Lees meer: Interpretatie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Organisatie Verbinding

Het overleden familielid geeft aan dat hij graag de ‘Lik op stuk’ Verbinding wil ontvangen.
Weer een cryptisch raadseltje. We zijn benieuwd of deze Verbinding al bestaat, en zo ja, welke Verbinding dat zou kunnen zijn.
We zijn de Verbindingen op de website langsgegaan en testen dat het om de Organisatie Verbinding zou moeten gaan, al begrijpen we nog niet helemaal waarom.

We vragen het overleden familielid of hij de Organisatie Verbinding bedoelt en zo ja, waarom de Organisatie Verbinding voor hem persoonlijk als de ‘Lik op stuk’ Verbinding voelt.


Ja, die bedoel ik, die bedoel ik. Waarom ik die zo ‘noemde’: Ik druk altijd het gevoel uit dat de Verbinding mij geeft, zonder alle namen precies te kennen. Als jullie dan de naam noemen, geeft die naam mij dan hetzelfde gevoel. 

Waarom ‘lik op stuk’? Lik op stuk betekent voor mij dat je heel alert kunt reageren en heel direct. Natuurlijk noem je dat alleen zo bij bijvoorbeeld een conflict situatie, dat je iemand dan ‘lik op stuk’ geeft, maar ik bedoel dus meer het algemene gevoel van alert kunnen reageren door meteen te voelen hoe iets in elkaar zit.

Daarvoor moet je overzicht hebben en direct kunnen ‘scannen’ wat de situatie is. Pas dan kun je alert reageren. En organisatie vermogen heeft alles te maken met overzicht hebben, alles in de gaten houden, handelen, weten waaraan je meer en waaraan je minder aandacht hoeft te besteden. Alles draaiende kunnen houden. Daarom voelt het voor mij als een ‘Lik op stuk’ Verbinding, hoewel dat natuurlijk letterlijk gezien niet de volledige lading van de Verbinding dekt.

Dat is een persoonlijke associatie van mij, iets wat de Verbinding mij zou kunnen geven.
Het gevoel van alert zijn, je zaakjes op orde hebben en goed kunnen handelen op het juiste moment.

Ontvangst Organisatie Verbinding:

Ik zou bijna zo’n geluid maken van zo’n ouderwetse stoomlocomotief, tsjoek, tsjoek, tsjoek.
Er komt iets binnen dat goed geolied voelt, waarin alle radertjes goed op elkaar af zijn gestemd.
Iets dat vooruit gaat, vaart heeft, niet nadenkt maar doet. Het denken en doen vormen één geheel. Tijdens het doen wordt gedacht en geanalyseerd, ontstaat overzicht. Alleen denken zonder doen lijkt tijdverspilling. Al doende denkt men :~).
Daar zit een kern van waarheid in. Bij deze kwaliteit, deze Verbinding is het denken en analyseren deel van een proces waarin al verandering plaats vindt, waarin al gehandeld wordt.

En nooit worden er overbodige stappen gezet. Elke stap is er één, leidt tot het eindresultaat, voor zover er een ‘vast’ eindresultaat is. Want deze Verbinding heeft de kwaliteit in zich, het organisatie vermogen, om uit elk resultaat weer een volgende stap voort te laten komen voor iets nieuws of iets beters. Deze Verbinding laat creatieprocessen doelmatig en functioneel verlopen, geen verspilde moeite.

Ik vind het een mooie Verbinding, die voelt als - ik wilde zeggen gereedschap, maar dat is het net niet, het komt wel heel dichtbij.

Het is in ieder geval een Verbinding waar je net zo blij mee bent als een goed stuk gereedschap. Je kunt ermee uit de voeten.

Ik heb het gevoel dat cliënten deze Verbinding nog niet altijd volledig op waarde schatten, als ze de tekst lezen en de Verbinding nog niet hebben ervaren.

We voelen dat het overleden familielid eraan twijfelt of het juist is, als hij dit zegt. We weten ook dat hij dit niet voor niets zegt, dus daar moet een reden voor zijn. Mogelijk heeft de Organisatie Verbinding een kwaliteit die nog niet bekend is en ook nog niet beschreven wordt in de tekst. Misschien komt zijn gevoel daar vandaan.

We vragen het overleden familielid om daar op in te tunen, om te voelen of hij die nog onbekende kwaliteit kan voelen.

O, dat is leuk om te doen. Dat ga ik proberen.
Ik zie in een beeld - iets grappigs - een zaag die in de hemel steekt, naar beneden gericht en er wordt een luikje in de hemel (de lucht) gezaagd. Dan is er dus een vierkant gat in de hemel (de lucht) en daar kan iets in doorgegeven worden naar beneden.

Wat zou het zijn? Even kijken.
Er wordt iets naar beneden gelaten, aan een touw wordt iets naar beneden gezakt. Sorry dat ik me niet goed uitdruk :~) Ik kom even niet op de juiste werkwoorden, maar ga daar nu niet mijn hoofd over breken, het gaat om het beeld, daar moet ik me op richten.
Er komt dus iets naar beneden, net als bij een verhuizing, zo’n ouderwetse verhuizing of zo’n pakhuis.
Wat is daar toch mee, ik snap er niks van. Als ik het nou maar snap :~).

O god, nou komt er een hele grote hand naar beneden, nou moet het niet nog gekker worden. Het doet denken aan de hand van God, zoals in zo’n oud schilderij, een symbolisch beeld, zoals ze dat in de tijd van de Grieken gebruikten.

Het is een symbool. Je ontvangt - het klinkt best als nogal wat - Goddelijk gereedschap, vanuit het overzicht van iets dat groter is als jezelf als individu.
Ik ben niet kerkelijk opgevoed hè, dus het is nogal wat om dat te zeggen voor mij, het voelt bijna hoogdravend. Maar ik zag het wel zo.

Je voelt een innerlijke organisatie in jezelf die aansluit op een groter geheel, waardoor de dingen soepeler verlopen. Je doet de dingen op het juiste moment, voelt je aangesloten op een groter geheel. Alsof je onzichtbare radertjes van het grote geheel voelt, waar je op bent aangesloten.

Als je je aangesloten voelt op de radertjes van ‘het grote geheel’ neem je de juiste stappen op het juiste moment, sluit wat jij doet, beter aan op alles om je heen.
Want ik ben ervan overtuigd, dat die radertjes bestaan. Uiteindelijk is alles met alles verbonden en beïnvloeden we zo ook elkaar.

Dat had ik niet verwacht van deze Verbinding, maar het voelt wel zo, ik kan het nu ook zien.
En dat geeft een verdiepende / verdiepte dimensie aan deze Verbinding, geeft het iets … en toen moest ik lang nadenken, want ik ben niet kerkelijk opgevoed, maar het voelt als: geeft het iets religieus. In de zin van het grootse en het mysterie van het ‘ongeziene’ van het leven.
Het onzichtbare mysterie achter en in het leven, dat het leven haar diepte en schoonheid geeft.

Een week later:“De Organisatie Verbinding leert mij ook om te ontspannen waneer het niet doelmatig is om me in te spannen of na te denken. dat is wel fijn. Je raakt afgestemd op het natuurlijke ritme dat een proces heeft, of het nou een creatieproces is of een ontwikkelingsproces. 


Deze Verbinding leert mij om op het juiste moment (innerlijk) te handelen en op het juiste moment te ontspannen. Dus om juist ‘niets te doen’ als dat toch nergens toe zou leiden, omdat het op dat moment niet nodig is. Dat geeft rust en geeft je het gevoel van een innerlijke structuur. Want de werking van de Organisatie Verbinding is natuurlijk gebaseerd op het principe van een goede innerlijke structuur. Van daaruit doe je de dingen in je leven vanzelf gestructureerd, of in ieder geval meer gestructureerd.”

Lees meer: Organisatie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Levensdromen Verbinding

Het overleden familielid waar we contact mee hebben, geeft door dat hij graag de ‘Bevlieging Verbinding’ wil ontvangen, dus we gaan uitzoeken en invoelen welke Verbinding dat voor hem kan zijn :~). 

Het overleden familielid bedoelt hiermee: ‘Bevlogenheid Verbinding’. Toen we ‘Bevlieging Verbinding hoorden en opgeschreven, voelde dat als ‘Bevlogenheid Verbinding. In het Hiernamaals wordt vaak creatief met taal omgegaan.
We hebben in de lijst van de Verbindingen gekeken welke Verbinding het meest de kwaliteit heeft van ‘Bevlogenheid Verbinding.’ Dit blijkt de Levensdromen Verbinding te zijn.


“Wouw, dat voelt mooi, dat voelt leuk! Goh, ik sta hier te swingen. Het voelt echt leuk, deze energie, alsof ik met haar kan dansen :~)
Ja, deze Verbinding brengt mij in beweging, nodigt mij uit tot leven, echt leven.

En dan komt er een oud stukje in mij omhoog, die - als ‘ie ten dans gevraagd wordt door een mooie dame (‘het leven’) - na een tijdje snel weer aan de kant gaat zitten, want het wordt nou toch wel een beetje eng :~) Snel weer in je veilige hoekje.

Ja, deze Verbinding nodigt uit tot leven, vraagt je ten dans. Nodigt je uit je dromen waar te maken en te laten zien wie je bent. Te laten zien hoe mooi je bent, in je innerlijke schoonheid en gratie.

Deze Verbinding laat iedereen meer tot z’n recht komen, is gevend en gul. Nodigt uit om uit je hoekje tevoorschijn te komen, om tot je recht te komen.
Oh, dat zei ik vlak daarvoor ook al, ‘tot je recht komen’. Ik zat die zin nog even te lezen. Mag je ook weglaten, die tweede keer.”

Ja, dit is een mooie Verbinding, een heel fijne.

Een week later:

“De Levensdromen Verbinding geeft me een gevoel van ‘opluchting’, een gevoel van ruimte, van levensadem. De ruimte voelen om te kunnen bewegen, innerlijk te bewegen.

Los van ‘levensdromen’ geeft deze Verbinding mij dus in het algemeen een ander levensgevoel.
Ik heb dat niet zo in jullie tekst op de website zien staan - ik ‘lees’ die ook niet echt, maar kan wel de inhoud voelen die jullie aan de tekst hebben meegegeven - maar ik voel dat effect wel.

Zoals de Levensmoed Verbinding je innerlijke moed en wat meer bravoure geeft, geeft de Levensdromen Verbinding mij een gevoel van ademruimte en innerlijke levensvrijheid. Dat is natuurlijk ook de basis, of in ieder geval een belangrijke basis, voor het realiseren van levensdromen.
Je moet eerst innerlijk - bewust of onbewust - jezelf de ruimte geven om levensdromen te kunnen realiseren. En die innerlijke ruimte is duidelijk voelbaar. Het is een fijn gevoel.”
 

Het andere familielid:

“Ja, dit is leuk. Je wordt meegevoerd op jouw levensstroom, op weg naar jouw levensdromen.
(Dat hoop je dan maar :~) Ik voel me meegevoerd, op een hele fijne stroom. Een stroom met een fijne, opbouwende energie. Het voelt sprookjesachtig.

Het voelt alsof ik word meegevoerd op tonen, op klanken. Tonen en klanken die ik zelf vormen kan gaan geven in mijn leven. Als ik goed luister.
Als ik goed luister en er op inspeel. De muziek en de muzikant. Je bent zelf de muzikant van jouw levensmuziek.

Als je houdt van de tonen die je hoort, en hen ten dans vraagt, kan de prachtigste muziek ontstaan in jou, in jouw leven. Poëtisch, vitaal, bruisend, ingetogen, afwisselend...
Hoe meer je inspeelt op wat je hoort, erop reageert, hoe levender en vitaler jouw levensklanken worden.

De Levensdromen Verbinding draait om innerlijk horen, innerlijk voelen, de stilte horen en haar vormgeven.
Scheppend leven.

Het leven niet voor lief nemen zoals het komt en er zelf niets aan toevoegen, maar participeren, op het leven reageren en jouw klanken eraan toevoegen. Zodat jouw bestaan gehoord wordt, gezien wordt, ervaren wordt.

Zodat je in jouw leven kunt ervaren wie je bent. Zodat je kunt ervaren wat leven is, hoe echt leven voelt.”

Bas en Maria: Je speelt letterlijk en figuurlijk mee in de muziek die het leven is.


“En soms betekent dat ook stilte, naar binnen keren, luisteren en opnieuw beginnen.”

Een week later:

“We hebben afgelopen week veel ontwikkelingen doorgemaakt in het kosmische dag Hiernamaals en nu ik me erop richt, voelt de Levensdromen Verbinding anders dan vorige week, nog zoeter, zachter, lieflijk. Heel speciaal voelt dat.

Het voelt alsof je je leven opnieuw begint, op een zachte stroom, een stroom van innerlijke aanwezigheid. Het is de stroom van jouw innerlijk leven, een scheppende stroom.
Deze stroom voelt anders dan de hardheid en ruwheid van de kosmische nacht maatschappij, zoals je die ervaart als je het nieuws volgt.

Als je je afstemt op deze Verbinding voel je iets heel anders, een heel andere kracht, bijna Goddelijk. Heel stil en krachtig. De kracht van mogelijkheden, de kracht van het scheppen.
En niet scheppen omdat je zo nodig jezelf wilt neerzetten, omdat je jezelf wilt laten zien of zoiets, maar je laten meevoeren door een innerlijke scheppingskracht die bijna heilig voelt.

Als je die innerlijke kracht in jezelf volgt, creëer je nooit iets onnodigs, schiet je altijd raak.
Het is geen creëren om het creëren, het is uitdrukking geven aan een levensstroom die je diep van binnen voelt.

Het is een werkelijke diepe schoonheid die je hierin voelt en die jou op het pad brengt van jouw weg door de kosmische dag. Het is heel ontroerend. Teder.”

Lees meer: Levensdromen Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Innerlijk contact Verbinding   

"Dat is een stille Verbinding, een reis naar binnen. Deze komt niet van buiten naar je toe, deze nodigt je uit om naar binnen te gaan.
Je voelt je naar binnen getrokken als in een heel bijzondere reis, alsof je jezelf voor het eerst goed gaat zien en nieuwe dingen ontdekt, heel subtiele dingen en heel verrassende dingen, waardoor je denkt: o, voel ik dat zo, o, zie ik dat zo? O, ben ik zo.

Je beeld van jezelf verandert, je moet het wel loslaten, want nu blijkt dat er helemaal niks van klopt."

"Het leven wordt hier steeds rijker, met alle Verbindingen die ik heb ontvangen.
Ik heb een weg gevonden door ‘het donker’ heen, door iets ‘ondoordringbaars' in mezelf, je zou het kunnen vergelijken met een heel dichtbegroeid bos, waar geen paden zijn en waarvan je geen idee hebt wat er zich allemaal in dat bos bevindt.
De Innerlijk contact Verbinding maakt als het ware begaanbare paden, liever gezegd, je kunt die door de Innerlijk contact Verbinding beter maken.

Daardoor kun je jezelf, ook in die ‘onbekende delen’ van jezelf, beter leren kennen. Ik heb daardoor dingen ontdekt in mezelf, die ik tot nu toe nog niet wist en dat maakt het beeld van jezelf veel completer, met veel meer schakeringen en nuances. En dat vind ik mooi.

Het is heel mooi om zo’n ‘onbekend stuk bos’ in jezelf binnen te gaan en daar allemaal stukjes van jezelf te vinden, te ontmoeten, die je al lang vergeten was. Het is zo mooi hoe vertrouwd het dan voelt, hoe je jezelf dan direct (weer) herkent. Het geeft een heel andere kijk op jezelf en je leven.


Het is alsof je eerst ‘alleen’ was, en dan ‘met z’n allen’, met allemaal oude stukjes van jezelf, die in de loop van je leven(s) in de vergetelheid waren geraakt. 
Je ontmoet dan ook oude kwaliteiten en talenten van jezelf, die je daardoor weer kunt gaan gebruiken. Zo werkt het tenminste in het Hiernamaals, dan mag je ook weer oude kwaliteiten en talenten uit vorige levens gebruiken."
 

Het andere familielid:

“De Innerlijk contact Verbinding is een ware rijkdom, voor jezelf. Je krijgt er een ruimte bij, een verdieping en dimensie in jezelf, omdat je jezelf dieper kunt voelen. Je kunt jezelf daardoor beter in bezit nemen. Je voelt jouw reacties eerder en duidelijker en voelt beter wat je voelt. En dat is een rijkdom, als je jezelf beter leert kennen en beter op je eigen gevoel kunt inspelen. Het is dan net een ontdekkingsreis in jezelf.

Alsof je in je eigen film speelt. In films kunnen de gevoelens en emoties van de hoofdrolspelers vaak ook zo mooi worden weergegeven, met een prachtige sfeer. Soms lijk je zo'n hoofdrol speler beter te kennen of te begrijpen dan jezelf. De Innerlijk contact Verbinding zorgt ervoor dat jouw innerlijk, jouw leven ook zo mooi voelbaar wordt als in een film. Je begrijpt jezelf beter, voelt jezelf dieper.

En niet alles in een film is mooi of fijn, en dat is in het leven ook zo. Maar een film is vaak wel duidelijk en uitgesproken en dat doet deze Verbinding. Die geeft diepte en contouren aan jouw reacties en gevoel. Je kunt jezelf beter 'lezen'.

De Innerlijk contact Verbinding maakt dat ik mijn gevoel duidelijker voel en dat roept dan ook weer reacties op. Ik ga in contact met mezelf, reageer op mezelf. Het is een beleving.

Ik voel daardoor dat ik besta, ik voel wie ik ben.

Mijn gevoel krijgt bestaansrecht, wordt door mij gehoord. Ik ga in gesprek. Ik vul mezelf met warmte en kleur. Er gaat een wereld voor me open, de wereld die ik ben, met mijn geschiedenis, mijn verlangens en mijn verdriet.

Ik verdwijn in mezelf alsof ik plaatsneem achter een piano of een vleugel en speel de muziek die ik ben. Ik luister naar mijn tonen en reageer met nieuwe tonen, luisterend, voelend. De stilte die er ook mag zijn. Ik geef mezelf ruimte in klanken, kleuren en verstilling.

Zo leef ik wie ik ben, zo geef ik mezelf bestaansrecht.

Houden van het leven is houden van wie je bent. Aandacht geven aan je innerlijke stem. Luisteren, voelen, in jezelf doordringen.

Alle liefde en pijn in jezelf ontmoeten, ontvangen. Daaruit ontstaat nieuw leven en een nieuw begin. Alles is in jezelf besloten, het begin en het einde dat altijd opnieuw begint.

De eeuwigheid is vindbaar in jezelf.

De Innerlijk contact Verbinding opent die wereld, de wereld die je omsluit, ontsluit zich.

Het is een rijkdom om jezelf zo beter en dieper te kunnen leren kennen.
De Innerlijk contact Verbinding is een hulpmiddel om dat te kunnen bereiken. De Verbinding helpt je om deze poort te openen in jezelf en jouw wereld te ontdekken.”

Bas en Maria: Je hebt je nog nooit zo mooi uitgedrukt, zo poëtisch. En dat wat er gisteren bij jou uitgekomen is, dat stond duidelijk tussen jou en dieper voelen in.

“Ja, dat klopt, want in mijn diepere voelen was de verscheurdheid die ik hierin heb geleefd, voelbaar. Dus die pijn kwam eerst omhoog. Pas dan kan ik in het algemeen in mijn diepte komen, voor zoveel verschillende thema's. 

Dit was als het ware het thema dat het deksel vormde boven dit niveau in mij.Ik ben er blij mee dat ik op zo'n mooie manier hieraan kan werken met de Verbindingen. Het is zo gestructureerd tegelijkertijd. Elke Verbinding is als een catalogus van ontelbare mogelijkheden en thema's die je kunt verkennen in jezelf. Elke Verbinding is een ander gereedschap.

Dat voelt heel geordend, als je zo aan jezelf kunt werken, met zo'n grote rijkdom aan gereedschap. Het voelt zo compleet. Zo ondersteunend ook.

Deze Verbinding geeft me heel veel rust. Ik kan een grotere diepte in mezelf bereiken. Nog meer naar mijn centrum, nog dieper in het centrum in de storm, waar alles stil is en waar de waarheid voelbaar is. De eeuwigheid is voelbaar en vindbaar in die diepte in jezelf.

Daarmee overstijg je de schijnbare grens tussen leven en dood, die niet bestaat, omdat alles eeuwig is, meer dan eeuwig, oneindig. Maar eeuwig is lang genoeg voor mij :~).”

Bas en Maria: Het is echt alsof je vleugels hebt gekregen.

“Ja, vleugels van vrijheid in jezelf.”

Een week later:

“Ik vind deze Verbinding en de ontvangst daarvan een mooie ervaring. Het heeft iets sereens, alsof je op een verstilde manier contact maakt met jezelf, jezelf beter leert kennen. Bijna als een huwelijk, een relatie met jezelf aangaan. En dat kan soms ook confronterend zijn, maar de boventoon is dat het een heel mooi proces is voor mij.

In de verstilling en verdieping vind je zowel jouw essentie en innerlijke schoonheid als het rauwe van pijnlijke gevoelens, over verkeerde afslagen in je leven. Dingen die je eerst niet voelde worden dan beter voelbaar. 


Tenminste, dat is hoe deze Verbinding hier werkt, want hier zijn we er natuurlijk helemaal op gericht om jezelf 'in ogenschouw' te nemen, te doorvoelen en de balans opmaken, zodat je weer aan een nieuw traject op Aarde kunt beginnen, een nieuw leven. En dat kan alleen als je voldoende hebt gevoeld en geleerd van je voorgaande leven. Doe je dat niet, dan blijf je levens lang in een repeteerstand.
Dat wil ik niet, dus ik ga mezelf aan, zie mezelf onder ogen. En deze Verbinding vormt voor mij een onmisbaar instrument voor dit proces.”

Lees meer: Innerlijk contact Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Concentratie Verbinding

“Dit voelt als muziek met een heel rustig, zeker tempo. Muziek die goed geordend voelt. Met een mooie innerlijke ordening.

Er komt een klein beetje pijn in mijn zonnevlecht omhoog. Misschien omdat ik in mijn leven veel met en voor anderen geleefd heb, altijd op mijn medemens gericht ben geweest. Dat versnippert jezelf tegelijkertijd ook een beetje, al heb ik het altijd heel gezellig gevonden. Ik voelde me er wel bij in mijn element. Ik heb een groot gezin gehad en was altijd onder de mensen.

Mezelf op iets concentreren, die kwaliteit helemaal ontwikkelen en uitleven, dat stond in mijn leven niet primair. Ik vond het wel heerlijk om bijvoorbeeld te handwerken, daarin vond ik rust en concentratie. 
Nu ik deze Verbinding ontving, lijkt het net alsof dat gevoel van concentratie en focus dat deze Verbinding mij geeft, tijdens mijn leven onbewust niet 'mocht' van mezelf. Ik was altijd op de buitenwereld gericht en dat moest ook wel met zo'n groot gezin.

Dat maakt deze Verbinding voor mij extra bijzonder. Het gevoel van concentratie dat niet primair gekoppeld is aan 'iets nuttigs' of 'iets 'praktisch' doen, maar gewoon vanwege het mooie innerlijke gevoel dat het geeft, van je werkelijk op iets kunnen focussen vanuit een innerlijke helderheid. Genieten van die kwaliteit, die geestkracht, die kracht van de geest.

Ja, ik vind het een heel mooi gevoel, alsof ik met een onzichtbare pijl en boog innerlijk 'raak' schiet.
Opvallend, dat ik mijzelf dat gevoel onbewust ontzegde, tijdens mijn leven. Het klinkt zo onlogisch, want wat zou er mis mee zijn. Het paste gewoon niet in het beeld dat ik als vrouw van mezelf had. Je moet je niet focussen op een innerlijk beeld, een gedachte, zoiets abstracts, nee, je moet eenvoudigweg 'doen', met praktische of sociale dingen bezig zijn.

En deze Verbinding voelt dan vanuit dat 'idee' over jezelf als 'luxe', geestelijke rijkdom voor geestelijk rijke mensen. Alsof er zelfs op geestelijk gebied klassen en standen zijn en ik mezelf onbewust tot de 'sociaal ingestelde, praktisch ingestelde klasse' rekende.

Als ik mezelf toen had horen zeggen wat ik nu zeg, zou ik (van toen) mezelf (van nu) niet helemaal kunnen volgen :~).

Ik vind dit een mooie Verbinding. Het voelt als een geestelijke rijkdom, een schat, een kostbaarheid.

Voor mensen op Aarde, in de drukte van alle dag met alle indrukken die er dagelijks op je afkomen, lijkt deze Verbinding me onontbeerlijk, om je in de huidige moderne maatschappij goed staande te kunnen houden.

Maar zelfs als je het niet druk hebt, brengt deze Verbinding je heel veel. Ik heb hier geen drukte en ervaar deze Verbinding als iets moois om van te genieten, iets kostbaars. Geestelijke helderheid, die voelt als mooi piano spel, heldere tonen, met trefzekere aanslagen.
Dat woord (aanslagen) doet me in de huidige tijd aan iets heel anders denken, maar ik bedoel natuurlijk de aanslag op de piano, hoe je de toetsen aanslaat.

Nou, ik ben er weer heel blij mee. Het voelt als een heel mooi cadeau.”
 

Het andere familielid:

“Ik zou graag een Verbinding willen ontvangen waardoor ik door de weerspiegeling van dingen iets kan aanvoelen of een inzicht kan krijgen. 

Als je bijvoorbeeld naar een water oppervlak kijkt, dat je dan iets invalt, of dat je dan iets voelt. Het voelt als 'tussen de werkelijkheid' kunnen kijken of in de dingen om je heen iets van jezelf weerspiegelt zien waar je je nog niet eerder bewust van was. Een Verbinding die je inzichten en bewustzijn geeft, een Verbinding die maakt dat de dingen die je om je heen ziet een spiegel voor je kunnen vormen, wanneer dat nodig of zinvol is.
Een spiegel waardoor je inzichten krijgt, verrijkende inzichten of inzichten krijgt over jezelf en je gevoel.

Ik weet niet of dit een nieuwe Verbinding zou zijn, dan zou ik hem de Spiegel Verbinding noemen, of dat deze kwaliteit in een bestaande Verbinding besloten ligt.”

Bas en Maria: We hebben het gevoel dat de Concentratie Verbinding dit aspect in zich heeft. We testen dat er geen 'Spiegel Verbinding' komt.

“Ik zou de Concentratie Verbinding graag willen ontvangen, ik ben benieuwd.

Ik voel tromgeroffel, aanzwellend en met een prachtig ritme, snel en tegelijkertijd. Meerdere trommels tegelijkertijd die in een exact op elkaar aansluitend ritme spelen.
Met een behendigheid en geoefendheid waar pure concentratie uit spreekt. Het soort concentratie waarbij je gebruik maakt met de mogelijkheden, de capaciteiten van je systeem, waardoor het schijnbaar moeiteloos gaat.

Er komt een gevoel uit mijn systeem omhoog, als reactie op deze gepassioneerde concentratie en behendigheid, een gevoel van alle keren dat ik mij niet volledig verbond, me afzijdig hield.

Concentratie is ook passie, je werkelijk ergens mee willen verbinden en je ergens heel gericht voor inzetten.
Dat geeft een fijn gevoel. Het gevoel van 'oefening baart kunst'. Het gevoel iets steeds verder te beheersen. Dan wordt het een gave. Gaven ontstaan uit toewijding, iets graag willen en het elke keer opnieuw doen. Dan maak je iets stap voor stap eigen. Een gave krijg je niet cadeau, daar kunnen levens van toewijding aan vooraf zijn gegaan.

Ik ben benieuwd of dat spiegelgevoel, dat ik in het begin beschreef, voor mij ook voelbaar is in deze Verbinding. Ik ga me daar op richten, om te zien of ik dat kan ontdekken.

Wat me in eerste instantie opviel is het spiegelende effect dat het tromgeroffel mij gaf.
Het gepassioneerde en behendige, dat feilloze, dat geoefende, werkte als een spiegel voor mij, riep oude gevoelens in me op van 'me niet ergens aan verbinden', niet gepassioneerd zijn.

Ik ga verder voelen of ik nog andere vormen van spiegels kan voelen in deze Verbinding.

Deze Verbinding leert je om werkelijk ergens naar te kijken, om je werkelijk ergens mee te verbinden. Om te focussen en daardoor ook opmerkzaam te zijn. Als je je ergens werkelijk mee verbindt en focust, dus ergens echt naar kijkt, kan datgene voor jou ook een spiegel zijn waar je in kijkt. Een spiegel voor jezelf, voor jouw gevoel of voor het leven. Het kan bespiegelend werken of het kan een confronterende spiegel voor je vormen.

Confronterend als je eigenlijk niet in die spiegel wilde kijken, dan word je met je neus op de feiten gedrukt en bespiegelend, inzicht geven als je naar deze inzichten op zoek bent. Dan voelt de spiegel die de Concentratie Verbinding je kan geven, niet confronterend.

Pas als je je echt met iets verbindt, kan datgene een spiegel voor je zijn.

Terwijl ik zo vertel wat er in me op komt, blijft er in de ondertoon een wat treurig gevoel in mij. Misschien nog steeds door alle keren in mijn voorgaande leven waarin ik mij niet werkelijk verbond en in afzijdigheid leefde.

De Concentratie Verbinding staat voor jezelf verbinden en je ergens aan geven, voor toewijding.
Deze Verbinding gaat dus niet alleen over 'je beter kunnen concentreren en minder snel afgeleid zijn'.


Deze Verbinding gaat ook over passie. Dezelfde passie waarmee een onderzoeker een nieuwe uitvinding doet of een geheim ontrafelt. De passie waarmee je een moeilijke taal na veel oefening vloeiend kunt spreken, waardoor er een wereld voor je open gaat. Maar ook de concentratie en het gevoel van verbinding waardoor je in kleine dingen de schoonheid van het leven kunt zien. Genieten van details en kleine dingen, van onopvallende dingen.”

Bas en Maria: Je vertelde net dat er een wat treurig gevoel in jou naar boven kwam.
Omdat een Verbinding in het Hiernamaals bijna werkt zoals een behandeling op Aarde werkt, kun je in het Hiernamaals voor de uitwerking van een Verbinding ook een Einddoel-demo toepassen.
Vind je het interessant om dit voor dat treurige gevoel te doen?


“Ja, dat is een goed idee. Meteen daarna voel ik wel een lichte tegenzin :~), maar ik ga het wel doen. Ik bedoel dat ik er meteen even tegenop zag om te voelen wat daar achter zit.

Ik voel een diepe angst dat als ik mij werkelijk ergens mee verbind, vanuit mijn wezen, dat ik dan afgewezen word. Alsof het leven mij dan afwijst, ik niet 'welkom' ben. Blijf jij maar afzijdig, langs de kantlijn, we hoeven jouw betrokkenheid niet. Je inzet, oké, maar geen betrokkenheid vanuit je hart, vanuit hart en ziel.

Ik weet waar dit vandaan komt, het stamt uit het allereerste begin van mijn leven.

Wat mooi, dat een Verbinding dit oude gevoel in mij omhoog kan halen, zodat ik het kan verwerken. Het is ongelooflijk hoe zo'n onbewust gevoel, dat zo diep in je systeem zat gegrift, je hele leven kon bepalen, en hoe de Concentratie Verbinding dit gevoel feilloos en fijngevoelig omhoog haalt, op een zachte en heldere manier. 
Een spiegel waar je in durft te kijken omdat die niet genadeloos is maar zacht. Door deze zachte spiegel durf ik er in te kijken en durf ik het gevoel te voelen. Het is een omarmende spiegel die jou liefdevol 'omsluit', ik weet even het juiste woord niet.

Het is een spiegeling die warm en oplossend voelt. De pijn trekt nu al langzaam weg en het geeft me de kracht om te 'staan' en naar mezelf te kijken.

De Concentratie Verbinding helpt je dus niet alleen om je met een bezigheid, een activiteit te verbinden maar helpt je daardoor ook om je dieper met jezelf te verbinden.
Dat is heel mooi. Het voelt heel zinvol en productief, constructief, opbouwend op verschillende manieren. Je verbinden met jezelf en het leven.

Ja, dit geeft een heel vervullend gevoel. Ik ben er dankbaar voor.”

Een week later:

“Er zit een diepe pijn in mij en die beneemt me af en toe de adem, waardoor ik dan op dat moment daardoor in beslag genomen ben en op dat moment niet uitzend, overbreng.

Ik vermoed dat het nog steeds een proces in mij is dat op gang gekomen is door de Concentratie Verbinding.In het Hiernamaals ben je voor een deel bezig met het verwerken van je voorgaande leven, alles doorvoelen en er op terug zien. Dus het leven in het Hiernamaals is wat dat betreft één groot terugblik- en verwerkingsproces.

Om die reden, door de aard van het bestaan in het Hiernamaals, kunnen Verbindingen je in het Hiernamaals in een ontwikkelingsproces brengen. Verbindingen kunnen als het ware 'materiaal aanleveren', in jou naar boven brengen, voor een ontwikkelingsproces dat je sowieso hier aan moet gaan, vroeger  of later.

De Concentratie Verbinding, met z'n thema van 'je werkelijk met iets verbinden', door te focussen, je verbinden aan iets vanuit passie, heeft in mij diepe gevoelens omhoog doen komen over het thema 'mezelf verbinden versus 'afzijdig blijven'. Dat hele gebied, van mezelf verbinden en dat juist niet doen. En de pijn die daar achter zit. Die pijn kwam net nog even omhoog.

In die zin brengt deze Verbinding mij veel, al; is dat niet de directe werking die de Concentratie Verbinding op Aarde heeft.

Die primaire werking van jezelf concentreren, focussen, die kan ik ook voelen hoor. Maar dat verwerkingsproces trad wat meer op de voorgrond deze week. Ergens doet het me zelfs al pijn om er over te spreken. Ik heb het duidelijk nog niet verwerkt, dat kost tijd.

Zou er een Verbinding zijn die juist gericht is op het verwerken van gevoelens, die ik nog niet heb ontvangen?”

Bas en Maria: We hebben gekeken welke Verbinding je nog niet ontvangen hebt, die hier ondersteunend voor zou kunnen zijn en dan komen we uit op de Innerlijk contact Verbinding.

“O, fijn, dat klinkt heel goed.”

Lees meer: Concentratie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Succes Verbinding

“Deze vind ik nou echt spannend om te ontvangen, net een kind die een cadeautje krijgt, zo sta ik die ‘op te wachten’. Opvallend hoor.

En nu is het stil van binnen. Heel stil. Ik ben naar boven gericht. Het is een mooie stilte, die ik voel in mezelf, alsof alles nieuw is en toch alles er is. Ik bedoel, alsof alles nieuw is en nog gaat komen, en tegelijkertijd is alles er al. Het voelt alsof alles een nieuw begin is. 

Meestal voelt alles in je leven al ingevuld, alles heeft al zijn vorm gekregen. Dit geeft een beetje het gevoel als wanneer je als kind een nieuw kleurboek krijgt waarin nog niets is ingekleurd. Helemaal nieuw. Nog niets buiten de lijntjes gekleurd van toen je een keer minder zin had.

Alles is nog nieuw, een nieuw begin. Niets heeft al contouren gekregen en toch is alles al aanwezig. Je hoeft het alleen nog te ontdekken en te voelen in jezelf welke vorm het heeft.

Dat is het. Deze Verbinding geeft je het vermogen om de essentie van dingen te ontdekken en vanuit die essentie die je voelt, geef je het de optimale vorm in jouw leven. Alles is er al, en je voelt wat de optimale vorm van iets is, hoe iets werkelijk in essentie is.

Als je de essentie en optimale vorm van iets in jezelf kunt voelen, gaat het vormgeven van een idee een project, ook veel soepeler. Alles wijkt dan om datgene wat je wilt realiseren en vormgeven zijn werkelijke vorm, zijn bestaansrecht te geven.

Je kunt het vergelijken met het volgende beeld. Er is een tuin waarin al enkele planten en bomen staan. Maar er zijn ook onzichtbare planten en bomen, die nog niet tot realisatie zijn gekomen, nog niet ‘in de stof’ zijn gekomen. Tegelijkertijd zijn ze er al wel, ze zijn al in essentie, in etherische vorm in die tuin aanwezig. Als een plant of boom dan tot wasdom komt, volgens die vorm die er in etherische vorm al is, al staat, gaat dat soepel en wordt dat een prachtige plant of boom.

Wat de Succes Verbinding doet, is jou het vermogen geven om de essentie van een idee, een project, iets dat je wilt doen of creëren te laten voelen. Je voelt de vorm die het project van nature al heeft in jezelf. En als je het project dan gaat vormgeven, realiseren, neerzetten volgens die geestelijke vorm die je (onbewust) in jezelf voelt, heb je de wind mee, je bouwt dan op dat wat er etherisch al staat.

De Succes Verbinding geeft je dus het vermogen om de geestelijke en etherische blauwdruk van een creatie in jezelf te voelen en die als leidraad te nemen bij het realiseren van het project.
Op geestelijk niveau neemt de creatie die ruimte al in vóórdat het in de stof gerealiseerd is. Zodra je de creatie dan vormgeeft, volgens de al aanwezige blauwdruk, vul je dus de ruimte in, die de creatie al ingenomen had voordat het tastbaar werd.

Op deze wijze kun je elk idee, een bedrijf, een creatie, een uitvinding, alles wat je in verbinding met boven laat ontstaan, met succes vormgeven, neerzetten.

Dat is ook waarom de Succes Verbinding een Chakra Verbinding voor het kruinchakra is. Je creëert in verbinding met ‘boven’. Via je kruinchakra ontvang je onbewust informatie daarvoor.

Het duizelt me bijna, de mogelijkheden van deze Verbinding. De diepgang ervan.”

“De Succes Verbinding verbindt je op een vloeiende en zachte manier met jezelf. Het voelt heel verwarmend. Het geeft je de warmte en rondheid, gevuldheid, waarmee je ook uiterlijk succes kunt bereiken. Meestal denk je op Aarde bij succes meteen aan iets bereiken dat je graag wilt bereiken, het bereiken van een doel dat je jezelf hebt gesteld. Maar succes begint met innerlijke volheid, warme, gevuldheid. Probeer je er maar eens op te richten, een zachtheid in je systeem die alles vult.

Als je het beeld van een prachtige bloem voor ogen houdt, dan kun je daar de werkelijke betekenis van succes in voelen. Deze bloem kan nooit zo prachtig bloeien als zij niet volkomen gevuld is van zichzelf, van haar essentie en zachtheid, als zij niet volledig aanwezig is in zichzelf.

Succes is dus volledig aanwezig zijn in jezelf en van daaruit ook volledig aanwezig zijn in datgene wat je doet. Jezelf vanuit je essentie verbinden met wat je doet. Je vult datgene wat je doet en neerzet met jouw aandacht, vanuit jouw essentie. Pas dan kan succes ook buiten jou ontstaan, als je je er werkelijk mee verbindt en ook werkelijk verbonden bent met jezelf, jezelf vult met jouw werkelijke essentie.
En je essentie is altijd zacht en warm en krachtig.

Verbonden zijn met jezelf en met de Aarde is dus essentieel voor het leven, in alle gebieden.

En dat vind ik het mooie en verrassende van de Succes Verbinding, het effect dat het op jou persoonlijk heeft, die zachtheid en gevuldheid die je dan kunt gaan voelen, als een bloemblaadje met een zachte textuur en een prachtige kleur en glans.

Een bloemblaadje kan nooit zo mooi zijn als de bloem zichzelf niet volledig zou bewonen, in zichzelf aanwezig zou zijn.

Die innerlijke gevuldheid is voor mij het mooiste succes dat er bestaat.”
 

Het andere familielid:

“Het is alsof de verbinding met 'boven' sterker wordt, een grotere rol krijgt. Ik voel het als een Lichtzuil boven mij, die er al was, maar die ik nu beter kan voelen en zien. Die verbinding is puur ondersteunend en functioneel. Niet iets verhevens of bijzonders. Al is het natuurlijk wel bijzonder.
Zo bijzonder als geboren worden. Dat gebeurt iedereen en toch is het heel bijzonder.

Ik voel beter dat ik een doel heb, dat ik ergens voor besta, ergens naar toe ga. Dat ik ergens voor dien, als een radertje in een groot geheel.
Dat is een fijn gevoel. Het gevoel dat je bestaan nut heeft, zinvol is.

Ik voel me meer in contact met mijn werkelijke doelen, met de richtingen in mijn bestaan.
Ik kan er dan ook beter op inspelen, op anticiperen.

Het geeft mijn leven richting, een doel. Een nut. Ik kan voelen waarvoor ik besta. Voel mijn verleden, mijn oorsprong, mijn afkomst. En ik kan mijn bestemming, mijn toekomst voelen.

Als een kapitein op een schip die achteruit kan kijken om te zien waar hij (of zij) vandaan komt, en vooruit kan kijken om te zien waar zij (of hij) naar toe gaat.

Dat geeft een veel beter gevoel dan alleen maar ronddobberen, geen horizon zien, niet weten waar naartoe te gaan. Je afkomst en je bestemming niet weten.

Deze Verbinding geeft mij het gevoel een ster boven mij te zien die ik innerlijk kan volgen, net zoals de oude schippers 'op de sterren' konden varen.

Het geeft een innerlijke rust, een zekerheid.

Mooie Verbinding. Heeft ook iets koninklijks.

Het geeft je het roer over je eigen leven steviger in handen.

Ik ben er heel blij mee. Het geeft echt iets extra's. Alsof je een klasse hoger komt in je manier van leven. Dus niet je sociale status, maar het gevoel waarmee je zelf leeft. Je leeft als het ware met meer klasse. Met meer innerlijke klasse. Niet naar buiten toe, protserig, maar het gevoel dat het jouzelf geeft.
Het voelt heel comfortabel, alles voelt meer functioneel.

Het is een Verbinding die niet in elke woorden is samen te vatten. Deze Verbinding heeft - net als een diamant - veel verschillende facetten.”

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, ik ben blij dat ik jullie weer spreek. Ik vind het gewoon heel fijn om weer even contact te hebben. Ik heb zo'n bijzondere week achter de rug en dat komt echt door de Succes Verbinding. Die geeft glans aan je leven.

Het geeft een heel fijn gevoel. Het gevoel dat je op dreef bent, dat de dingen soepel en met vaart verlopen, maar vooral het gevoel dat je er zelf bij hebt is zo fijn. Het voelt allemaal zinvol.

Ik kan niet zeggen wat er nou precies zo goed verliep, het voelde gewoon zo, dat alles goed gaat, op koers. En dat is het belangrijkste, dat je zelf een goed gevoel hebt bij wat je doet en voelt."

Lees meer: Succes Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Spel Verbinding

"Deze Verbinding voelt als muziek, vol kracht, het leven bezingend. Dat hebben we nodig hè, het leven bezingen en vieren, het is vaak zo zwaar.
Deze Verbinding voelt als innerlijke muziek, met ritme. Met ritme kun je iets creëren.

Deze innerlijke dans van de kosmische vrouw geeft eigen vormen aan kosmische informatie. De innerlijke/kosmische vrouw helpt je om kosmische informatie te vormen naar een eigen muziek, een eigen levensdans.

Het is een belangrijke Verbinding voor het plezier van het leven. En plezier is een belangrijke peiler van de kracht van het Goddelijke. Kijk naar een kind, dat nog maar net van ‘boven’ komt en die dat nog weet, die is van nature op zoek naar plezier en schoonheid, naar vreugde. En daar gaat deze Verbinding ook over.

Het haalt de zwaarte van het leven af, die eens nodig was om ons met de materie te kunnen verbinden.
Nu we ons meer met het Hogere en het Goddelijke mogen gaan verbinden is deze kracht onontbeerlijk."

"Het voelt ook als een beekje dat heel speels alle kanten op kan stromen, heel beweeglijk. Heel anders dan de Bestemming Verbinding, die je meer rechte lijnen toont, meer directe Verbindingen. Want als je je doel, je bestemming wilt bereiken, moet je daar recht op af kunnen gaan, dan heb je de meeste kracht om het te bereiken. Dat wil niet zeggen dat de weg naar je doel geen bochten of wendingen mag hebben, maar het moet wel een duidelijk gerichte kracht hebben.

De Spel Verbinding geeft een tegenwicht, die laat je van elk moment genieten en er op reageren."

"Het samenspel van de Bestemming Verbinding en de Spel Verbinding is mooi, het doelgerichte en duidelijke van de Bestemming Verbinding als een soort rode draad en het ritmische en speelse, beweeglijke van de Spel Verbinding die de rode draad van de Bestemming Verbinding leven, ritme geeft.

Net als een boom, die bestaat ook niet alleen uit een stam en rechte takken. Aan die takken groeien talloze fijne takjes, twijgjes en bladeren, die de boom de nodige luchtigheid en beweeglijkheid geven. Zonder de kleine takjes, twijgjes en blaadjes zou een boom een ‘dood’ ding zijn, te stijf.
Zo is het ook met de Bestemming Verbinding en de Spel Verbinding, die houden elkaar in balans.

Ik vind die combinatie prachtig. Zonder elkaar zijn ze eigenlijk niet compleet, geen van beide."

"O, het lijkt op muziek en die muziek die past zich aan aan hoe je je voelt, heel bijzonder. Op dit moment voel, hoor ik dus afwisselend lichtvoetige, vrolijke muziek en iets treuriger muziek, wat wel fijn voelt, omdat dat ook mijn gevoel weerspiegelt en bevestigt.

De Spel Verbinding kan heel ‘meeslepend’ zijn, in de positieve zin van het woord, omdat het je steeds inspireert tot allerlei invallen, ideeën, beelden. Dus je kunt jezelf daarmee heel goed bezighouden, jezelf inspireren.

Nou de Spel Verbinding weet wel raad met stokpaardjes, die maakt er echte paarden van, in beweging, meer gloed, niet dat verstokte en verstijfde. Durf (innerlijk) te bewegen, zegt deze Verbinding. Dat vuur en die beweging krijg je in je.

De Spel Verbinding geeft je meer beweeglijkheid. Dat is heel prettig en ook heel belangrijk. Want het serieuze, als het verstokt is, dat is geen echt leven, dat zijn dogma's waar je je aan vasthoudt, vaste patronen, omdat je je teen niet in het water durft te steken…"

Lees meer: Spel Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Bestemming Verbinding

"Het maakt alles duidelijker voor je en dat vind ik prettig, daar hou ik wel van, duidelijkheid. Zo'n gevoel alsof je minder snel verkeerde stappen neemt, er minder snel net naast zult zitten, dat je minder snel iets zult doen waardoor je achteraf het gevoel krijgt dat dat een gemiste kans was, omdat je de verkeerde beslissing nam.
Je voelt dus inderdaad veel duidelijker welke richting je op moet gaan.

Ik heb het gevoel dat ik hierboven, terugkijkend op mijn leven, nu veel beter kan zien en voelen wat ik eigenlijk anders had willen of kunnen doen, waar ik 'de fout ben ingegaan', terwijl ik dat voor deze Verbinding minder duidelijk kon zien dan nu. Daardoor kun je sneller achteraf van je leven leren dan zonder deze Verbinding. Je ziet veel sneller wat de gevolgen zijn geweest van je keuzes. 
Je ziet ook sneller wat je dan in een volgend leven anders wilt gaan doen, wat je wilt gaan leren. Net alsof je een snellere leerling bent geworden. Het kwartje valt sneller."

"Wat is mijn bestemming, in dat volgende leven. Het is alsof ik daarin meer het heft in eigen handen neem dan zonder deze Verbinding. Alsof ik daarin veel duidelijker grote lijnen kan trekken en veel duidelijker heldere keuzes kan maken voor een richting in een volgend leven.
Het voelt dus alsof ik dat beter zelf kan voelen en hierin iets minder de adviezen van begeleiders nodig heb dan zonder deze Verbinding. En dat voelt heel prettig. Het voelt alsof een volgend leven dan nog beter bij mij zal gaan passen dan zonder de Bestemming Verbinding, nog beter op mijn lijf geschreven, zou je kunnen zeggen. Daarin neem je dus meer het heft in eigen handen, voor zover toegestaan en passend natuurlijk en dat past voor mijn gevoel heel goed bij de kosmische dag."

"Het geeft me stevigheid, een rechte verbinding met boven in mezelf. Het gevoel dat ik op mezelf kan bouwen. Ja, heel stevig, je voelt een duidelijke leidraad in jezelf.

Dit voelt als een heel mooie innerlijke leiding die boven je dagelijks leven op Aarde uit torent, boven het leven op Aarde uittorent. Innerlijke leiding van een duidelijk deel van jezelf die van verder komt dan van jezelf uit dit leven, van verder dan je huidige persoonlijkheid.
En dat voelt heel statig, duidelijk, mannelijk in een mooie vorm."

"De Bestemming Verbinding voelt stevig in het Hiernamaals, omdat alles in het Hiernamaals gericht is op 'bestemming': waar kom je vandaan en waar ga je naar toe? De balans opmaken en je koers uitzetten. Daarom is deze Verbinding zeer behulpzaam voor het Hiernamaals, waarbij de Spel Verbinding essentieel is voor de nodige balans en lichtheid."

Lees meer: Bestemming Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Connectie Verbinding

“Het voelt alsof mijn zintuigen opeens gescherpt worden, alsof ik alles wat intenser waarneem. Ik moet er heel even aan wennen.

Nu begint het zich te settelen, alsof ik een grote lijn begin te voelen, net als een orkest dat eerst met alle muziekinstrumenten door elkaar heen speelt, waarna opeens het muziekstuk ontstaat. De muzikanten beginnen op elkaar in te haken, op elkaar 'in te spelen'.

En daarmee ontstaat iets nieuws, dat er nog niet eerder was, in het concert van de eeuwigheid. Het voelt alsof er achter deze Verbinding een creatieve intelligentie schuilgaat, waardoor nieuwe dingen kunnen ontstaan.

De Connectie Verbinding voegt dus iets toe aan alle elementen die er al zijn, de elementen die je al in je hebt door de Chakra Verbindingen die je hebt ontvangen.

Met deze elementen wordt iets nieuws gecreëerd, een geestelijke en energetische compositie, zoals een muziekstuk een compositie is waarbij alle beschikbare instrumenten en tonen worden gebruikt en tot iets nieuws worden samengesmeed.

Iets nieuws dat meer is dan de optelsom van de verschillende componenten.

Het voelt mooi, omdat er een nieuwe 'grote lijn' in je ontstaat, een grondtoon of een ritme dat bij je past en zich ook voortdurend aan jou aanpast, op je inspeelt. Inspeelt op wat er in jou gebeurt.”

Bas en Maria: Het doet ons ook denken aan de werking van de Verbindingen Coördinator, wat je nu vertelt.

“Ja, daar lijkt het inderdaad op.
De Connectie Verbinding heeft ook zo'n aspect in zich. Die zorgt ervoor dat alle chakra's op een kosmische dag wijze gaan samenwerken.
Dat voelt net als een muziekstuk, omdat ze samenwerken en op elkaar reageren.

Er ontstaat dan echt iets nieuws in je systeem, het is meer dan de optelsom van de werking van de afzonderlijke Chakra Verbindingen.

Je chakra's ontvangen het vermogen en het bewustzijn om nog beter met elkaar samen te werken. De coördinatie en communicatie verloopt via het energetisch kanaal, met 'daarachter' de intelligentie van de Connectie Verbinding.

Het geeft mij meer het gevoel van een 'grote lijn' in mezelf. Alsof ik duidelijker kan voelen waar ik heen wil en wat ik voel.  Alsof ik een routekaart ontvang met daarbij als 'extra' een heel levendige toelichting, waardoor ik ook weet en voel waarom ik van A naar B wil gaan en hoe dat voor mij voelt.

Het geeft je meer duidelijkheid in jezelf voor de drijfveren waarom je iets doet en wilt.
Je hebt een extra coördinerend vermogen in jezelf ontvangen en dat geeft meer lijn en richting in je leven.

Een Verbinding die de werking van je chakra's nog beter coördineert, waardoor ze beter op elkaar kunnen inspelen, dat is een zeer waardevol geschenk.

Ik ben blij dat ik het heb ontvangen.”

Een week later:

“Ik heb deze week als een zeer waardevolle week ervaren. Het heeft me veel plezier gedaan om de Connectie Verbinding te ontvangen. Het voelt alsof mijn leven een upgrade heeft gekregen en dat voelt heel mooi.

Ik ervaar meer duidelijkheid en koersvastheid in mezelf.

Tijdens mijn laatste leven op Aarde zocht ik dat houvast buiten mezelf, door vaste gewoontes te hebben, zoals het lezen van de krant na mijn werk en het wekelijks luisteren naar specifieke radio programma's.
Dan moest iedereen op dat moment stil zijn, want dat was een plechtig moment, als G.B.J. Hilterman over de toestand in de wereld ging vertellen.
Dat was een man met een duidelijke opinie, die had gezag en als je zijn visie overnam dan zou het wel goed zijn. Dat gaf zekerheid.
Hij kon het zo mooi vertellen en het leek allemaal heel kloppend, logisch en rechtgeaard Nederlands. Dat was je volksaard, zo zag je het, zo hoorde het en daar was geen andere speld tussen te krijgen.

Wee de gene die met mij over politiek ging discussiëren en zo mijn zekerheid onderuit dreigde te halen. Die werd bij voorbaat op een 'kortaffe' manier afgeblaft.

Tja, die zekerheid zocht ik toen 'van buiten' en nu vind ik die 'van binnen' en veel meer vanuit mijn gevoel. En dat voelt 1000 keer beter!

De Connectie Verbinding helpt je duidelijk om meer zekerheid in jezelf te vinden, een duidelijker koers in jezelf te ervaren en te vinden.

Lees meer: Connectie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

 

Beïnvloeding Verbindingen

Zwart wit Verbinding

“Het is alsof alles op z'n kop komt te staan. Een energetische aardbeving in mij en om mij heen.
Het geeft ook een heel zuiverend gevoel. Alles wordt glashelder.

De schaduwen die mij tijdens mijn leven omringen, tekenen zich heel duidelijk af. Ik zie de grillige vormen van het donker. En ik zie hoe ze oplossen, hoe ze als het ware verdampen. En wonderlijk genoeg zie ik de gezichten van mensen die ik heb gekend en die bewust of onbewust beïnvloeding hebben toegepast in mijn huis.

Eén gezicht zie ik alsmaar, overal. Dat had ik niet van die persoon verwacht toen ik nog leefde.

Al die indrukken en invloeden gaan nu uit mijn systeem. Het voelt als een rare soep van innerlijke vervuiling en beïnvloeding. Dingen die absoluut niet bij mij pasten.

Als ik het goed aanvoel, heb ik zelf niet of nauwelijks beïnvloeding toegepast. Ik was meer 'van het open vizier', een grote mond zo af en toe en recht door zee. Je kon me niet betrappen op achterbaksheid of stiekem gedoe. Ik zei wat ik op mijn hart had.

En deze Verbinding maakt zoveel los uit mijn systeem. Het voelt als sigarettenrook en rookaanslag. Het voelt alsof ik vervuiling van een leven lang loslaat en mogelijk zelfs van meerdere levens.

Heel diep in mijn systeem voel ik ouwe hekserij en gemene trucjes uit oude levens van mij, toen ik nog wel beïnvloeding toepaste. Ik ben geen heilige hoor, maar op een gegeven moment had ik er genoeg van (geleerd) en ben ik ermee gestopt.

Ik weet hoeveel ellende beïnvloeding kan aanrichten en het laffe ervan is dat het niet met open vizier is. Een gevecht, dat is eerlijk, dat is open en zichtbaar. Beïnvloeding is onzichtbaar.
Dat kun je zelfs op afstand doen. Zo laf. Durf je wel...

Het voelt als een heerlijke schoonmaakbeurt.

Het geeft mij ook een triest gevoel, als ik voel wat er allemaal uit mijn systeem gaat, als ik voel wat er allemaal in mijn systeem heeft gezeten.”

Bas en Maria: Het is zo bijzonder dat mensen in het Hiernamaals, terwijl ze zo veel dieper met hun gevoel verbonden zijn dan op Aarde, van zulke diepgaande beïnvloeding pas bewust worden zodra ze een Verbinding ontvangen.

“Ja, daar verbaas ik me ook wel eens over. Tegelijkertijd ben ik ook heel blij dat ik het nog niet gevoeld heb voordat het opgelost kon worden. Je zou er anders gek van worden terwijl je er nog niets aan kunt veranderen.

Het is net alsof je een koekje bent, dat gebakken is met bepaalde ingrediënten. Die ingrediënten hebben jou gevormd tot wie je bent, die bepalen hoe jij bent, hoe jij je voelt.

Als ik een koekje ben, voel ik die ingrediënten niet. Ik voel alleen hoe ik als eindresultaat, als koekje ben.

Totdat iemand mij een Verbinding geeft die bijvoorbeeld een bedorven ingrediënt in mij oplost, zodat dat ingrediënt uit mij gaat 'verdampen'.
Dan komt dat ingrediënt los uit mij, maakt het geen deel meer uit van mij, kleurt het mij niet meer tot wie ik was met dat ingrediënt.

Pas dan kan ik dat ingrediënt onderscheiden, los van mij zien en dan denk ik: ba! zat dat in mij?
En dan ben ik blij dat het uit mij gaat en dan voel ik dat ik een schoner, lekkerder koek-mannetje word.

Zo zit het ongeveer, in koekjes-taal uitgelegd, zodat zelfs een kind het kan begrijpen :~)

Dus de Zwart wit Verbinding maakt jou tot een lekkerder koek-mannetje en maakt jouw huis, auto, werkplek of bedrijf schoon, zodat daar geen beïnvloeding meer kan worden toegepast.

Een heel belangrijke Verbinding om werkelijk schoon schip te maken.”

Een week later:

“Ik heb gevoeld dat zwarte wolken je vertragen. Ik ben die vertragende werking gaan voelen terwijl ze oplosten door deze Verbinding. Het geeft een troebele energie waarin minder helderheid is. 

Het vertraagt, net als schaatsen op stroef ijs. In een zwarte wolk voelt de energie stroef, compact, afremmend.

Een zwarte wolk vertraagt alle levensprocessen, op zo'n manier dat je het niet opmerkt.
Het voelt gewoon, omdat je eraan gewend bent. Je kent het al vanuit talloze levens en zwarte wolken zijn vrijwel overal voelbaar.

Ik ken ze al sinds de Middeleeuwen. Daarvóór waren ze veel ijler en leken ze nog niet op de zwarte wolken van nu. Als je aan de tijd vóór de Middeleeuwen denkt, voelt de energie ook zuiverder dan daarna.

Ik zie nu wat er gebeurde bij het touwtje springen, wat ik als jong meisje deed.
Daarmee verspreid je een zwarte wolk vlakbij je een beetje. Net alsof je die weg-waaiert.
Hij verdwijnt niet, maar verschuift. Hoe dat kan weet ik niet. Je brengt de boel in beweging in elk geval. Daarna komt het wel weer terug hoor.”

Bas en Maria: Wat interessant. Wat we daarbij voelen is dat dat komt door het pure plezier en het specifieke gevoel van opwinding bij het touwtje springen. Bij 'elastieken', een ander oud kinderspelletje, ontstaat het niet. Bij hoepelen ontstaat het wel en bij hinkelen ook.

“Wat leuk om te weten. Die spelletjes geven ook een goed gevoel. Hoepelen, dat heb ik vroeger ook gedaan. Gek eigenlijk, dat kinderen dat daarna niet meer doen. Nu hebben ze hun spelcomputer :~)

Energetisch voelt het als zwarte pek, die oplost in je systeem, als de restanten van zwarte wolken in jou oplossen. Dat voelt heel schoon, als dat verdwijnt, brandschoon.

Een heel prettige en heel belangrijke Verbinding waar je levens-lang plezier van hebt.”


Het andere familielid:

“Dit zijn heldere klanken. Het doet me denken aan de toetsen van een piano, licht en donker.
Het voelt ook als muziek.

Die helderheid geeft een mooie open structuur. In die open, heldere structuur kan het duister, het schimmige, niet bestaan. Het kan daar niet floreren.

In deze open, heldere structuur wordt alles opgemerkt, gesignaleerd en kan niets aan het oog onttrokken worden.
Beïnvloeding floreert in het verborgene, het ongeziene en ongehoorde.

Deze Verbinding, de Zwart wit Verbinding, geeft mij ook helderheid en transparantie in mijn eigen systeem. Ik voel restanten van oude beïnvloedingen in mezelf oplossen.

Het is alsof deze Verbinding met behulp van heel zuivere tonen mijn systeem schoonmaakt van deze restanten van beïnvloeding. Ook lost deze Verbinding specifieke restanten op van het zelf toepassen van beïnvloeding in vorige levens, alsof er stukjes van zo'n zwarte wolk nog in mijn systeem zaten.

Het ruimt flink op, dat is voelbaar.

Het geeft me net zo'n gevoel als wanneer je op een witte winterse dag een lange wandeling hebt gemaakt in de sneeuw, daarna thuis warme erwtensoep eet, een lekker warm bad neemt en dan je bed in, heerlijk slapen.

Zo rozig en zo opgefrist, deze Verbinding geeft me net zo'n schoongemaakt en fris gevoel.
Het gevoel waarin je weinig woorden nodig hebt en je heerlijk moe en voldaan bent, zo ruimt deze Verbinding jou van binnen op.

En op Aarde zul je het effect natuurlijk ook voelen in je woon- of werkomgeving, je auto en dergelijke. Maar hier zijn geen zwarte wolken, dus daar kan ik zelf niets over vertellen.

Een heel belangrijke Verbinding.”

Een week later:

“De Zwart wit Verbinding maakt het leven helderder en meer opgeruimd. Klare tonen, heldere lijnen.

Alles komt veel beter uit in het Licht van deze Verbinding. Het licht waarin het niet mogelijk is om - ter plekke - beïnvloeding toe te passen.
Heerlijk, het voelt daarom ook heel veilig, deze Verbinding, heel veilig.

Het voelt als een huis waarin veel gezongen wordt, vanuit het hart, met een helder gemoed.

Deze Verbinding geeft je een prachtige basis voor jouw leven. Wat mij betreft een zeer essentiële aanvulling op de Neutralisatie Verbindingen, het hoort erbij als een soort ABC.

Ik voel dat ik ook meer rust en helderheid vind in mijn gevoel en in mijn denken. Heel veel verstorende ruis lost op. Dit is voor mijn gevoel een zeer belangrijke Verbinding.”

Lees meer: Zwart wit Verbinding
Terug naar interne link overzicht


 

Bezieling Verbindingen

Apparaat bezieling Verbinding auto

“Ik hoor meteen het geluid van een rijdende auto, bijna zoals je als kind een auto nadoet, zo van brooooeeeem, brooooooeeeeeeeeem (je weet wel wat ik bedoel :~)

Ik krijg het koud, het voelt alsof de auto die ik me herinner, waar ik nu aan denk, energie aan me onttrok. Die innerlijke kou komt nu omhoog uit mijn systeem. Het voelt kil koud van binnen.

Ik herinner me hoe ik naar alle mooie knopjes op mijn dashboard kon kijken. Ik hield van snelle mooie auto's waar je op kon rekenen, die niet te snel stil aan de kant zou staan. Mijn auto was altijd mooi schoon, van binnen en van buiten. Zag er altijd netjes uit. Ik had de auto nodig voor mijn werk. Als ik plotseling opgeroepen werd, moest ik snel ter plekke kunnen zijn. Zelfs midden in de nacht, als het nodig was.

Ik was dus dol op auto's en dat ben ik nog steeds. Nu voel ik voor het eerst een persoonlijk nadeel van een auto, dat een onbezielde auto energie aan je onttrekt.

In mijn tijd van leven kon dat nog niet anders, toen bestond er nog geen Apparaat bezieling Verbinding auto. Dat was toen onmogelijk geweest en paste nog niet in die tijd.

Ik vind het iets miraculeus, dat het nu wel kan. En je bent een pionier, als je er één aanvraagt.
Je gunt jezelf daarmee een spectaculair nieuwe mogelijkheid, een compleet nieuwe ervaring.
Daardoor ontstaat een nieuwe werkelijkheid. Je stapt daarmee de werkelijkheid van de toekomst binnen, met elke Verbinding een stukje meer.

Ik ga eens voelen, hoe dat voelde, die energie die aan je onttrokken werd, en hoe dat nu alsnog wordt aangevuld door deze Verbinding.

Ik wil me er eigenlijk niet eens op richten, want het voelt naar als je bewust gaat voelen hoe zo'n auto energie aan je onttrok. Ik kan nu het verschil voelen, nu ik deze Verbinding ontvangen heb en daarmee in een nieuwe werkelijkheid stap. Dan voelt het naar om te voelen hoe de auto energie aan je onttrok. Alsof het weggezogen werd. En ik voel dat een deel van mijn vermoeidheid daar door kwam.

Nu je dat eenmaal zo bewust voelt, wil je nooit meer een 'onbezielde' auto in.

Nu ga ik me richten op wat deze Verbinding mij in het hier en nu brengt.
Ik voel dat de aan mij onttrokken energie stap voor stap weer wordt aangevuld. Wat dat betreft voelt het als een half leeggelopen ballon die weer lekker wordt opgeblazen.”

Bas en Maria: Is er iets te zeggen over de energie zelf, die aan je onttrokken werd en nu weer aangevuld werd?

“Dat voelt als een energie van geestkracht, van bezieling. De energie van een levend wezen dat vooruit wil, dat leeft, dat gaat, dat ideeën heeft, initiatieven neemt.

Om heel eerlijk te zijn durf ik daar niet diep in te duiken, om dat te voelen, welke energie je verloor, omdat het best ingrijpend voelt. Daar kun je uit opmaken dat deze Verbinding en alle Apparaat bezieling Verbindingen van heel groot belang zijn.

Ik weet niet zo goed waarom ik dat niet helemaal durf. Misschien heb ik ooit iets heel naars meegemaakt, op een andere planeet, met apparaten. Iets soortgelijks, met een heel nare energie. En ik ben er niet klaar voor om die ervaring te verwerken. Het voelt ook dat dat nog geen prioriteit heeft omdat dat op een andere planeet was. Misschien heb ik het mis hoor, maar ik voel daar angst voor.

Het is mogelijk dat ik daar over een paar dagen wel aan toe ben, want die angst speelt wel een duidelijke rol, leeft in mij, en moet dus blijkbaar verwerkt worden. Als ik die angst hier voel, speelt die angst dus ook een rol tijdens mijn levens op Aarde.

Ik wist alleen niet eerder dat ik die angst had en voel nu heel duidelijk dat ik ooit iets naars heb meegemaakt op een andere planeet, dat te maken had met het onttrekken van energie aan jou door apparaten. Maar dan veel sterker dan je op Aarde kunt meemaken of dan je op Aarde bewust kunt voelen.

Door deze Verbinding, die mij wat dat betreft in een veilige omgeving brengt, kan ik deze oude angst onder ogen zien en gaan verwerken. Dat is een mooi tweede effect voor mij, naast de prachtige werking die deze Verbinding voor iedereen heeft.

Ik had nooit gedacht dat dat bij mij omhoog zou komen, omdat ik enkel en alleen positief ben (geweest) over auto's. Die oude apparaten-angst uit een heel ander leven zat dus blijkbaar heel diep verstopt.

Ik vermoed dat de Apparaat bezieling Verbinding auto dan ook volledig door mij ervaren kan worden, nadat ik die oude ervaring verwerkt heb. Ik hoop dan volgende week nog wat meer op de Apparaat bezieling Verbinding auto te kunnen terugkomen.”

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, fijn om jullie weer te spreken. Ik heb een heel vruchtbare week achter de rug, waarin ik een oude ervaring uit een leven op een andere planeet heb kunnen verwerken.

Er kwam een oude angst omhoog over apparaten die energie aan jou onttrekken, omdat ik ooit een leven heb gehad op een planeet waar bewust energie aan mensen (= die planeetbewoners daar) onttrokken werd, om hun energie te kunnen misbruiken.

Na de ontvangst van de Apparaat bezieling Verbinding auto ben ik bewust naar die gevoelens toegegaan, ben er in gedoken en heb ze kunnen verwerken. Nu voelt het neutraal, ik kan het nu onder ogen zien, die angst, zonder dat het mij in z'n greep houdt. Nu is het een herinnering geworden, waar ik natuurlijk niet graag naar terug ga.

Het voelt nu, qua energie, 'gevuld' in mij. Dat voelt heel prettig, weldadig. De energie die ooit aan mij onttrokken is geweest door auto's - en dat waren natuurlijk altijd auto's met een onbezielde energie - is weer aangevuld door deze Verbinding.

En een heerlijk gevoel dat ik in volgende levens deze Verbinding ook altijd weer 'bij me' zal hebben.”

Lees meer: Apparaat bezieling Verbinding auto
Terug naar interne link overzicht

Apparaat bezieling Verbinding huis

“Dat geeft een enorme rust. Waarom en hoe begrijp ik nog niet, want er zijn hier geen apparaten, behalve als iemand zijn smartphone heeft meegesmokkeld als onmisbaar attribuut :~)

Het geeft een rust in je systeem, een diepe rust van binnen. Het voelt helend. Harmoniserend.

Wat een zucht van verlichting. Ik krijg iets terug wat mij was afgenomen, onmerkbaar was afgenomen. Mijn levenskracht en zielenrust.

Alsof ik afgetapt werd door al die apparaten met stekkers. Stroom uit de muur en levensenergie van mij. Deze apparaten hebben zelf geen energie, maar moeten wel presteren, van alles voor ons doen. Daar willen ze iets voor terug :~)

Ze zijn, deze apparaten zijn onttrokken, ontnomen aan de natuur, uit hun oorspronkelijke verband gehaald, 'verplastikt', tot 'dood' apparaat gemaakt door de mens, onttrokken aan de levende natuur. En dat gaat niet. Je kunt de natuur niet van levend tot iets doods en levenloos maken zonder daarvoor iets terug te moeten geven. Dat zijn de wetten van het leven.

Iets wat ooit levend en bezield was, heeft een vacuüm, en zuigt daarom jouw levenskracht op. We kunnen niet straffeloos de natuur als levensbron omvormen tot dode materie die als robotten voor ons moeten werken. Dat gaat tegen de levenswetten in.

Het is zo logisch dat apparaten daarom energie aan ons onttrekken.

En nu, in het Hiernamaals, voel ik wat dat mij heeft gekost en verlang ik terug naar de oude eerlijke koffiemolen waarmee je zelf handmatig je koffie maalde. Dat was eerlijk. Je deed zelf het werk en kreeg daar ook je eigen voldoening van.

Zo'n koffiezet apparaat steek je achteloos in het stopcontact. Achteloos, al sprekende met je bezoek, zet je het aan en je keurt het apparaat geen blik waardig. Geen verbinding met zo'n apparaat.

Voor niets gaat de zon op. Als jij geen aandacht geeft, aan iets dat voor jou werkt, komt het iets bij je halen.

Niets is 'dood', dode materie bestaat niet. Ook zo'n wasmachine 'leeft' op een bepaald vlak. Het is aanwezig ten midden van het leven. Hoe kan het dan dood zijn? Het heeft bewustzijn, mede ontstaan uit het bewustzijn van de mens die het apparaat heeft gemaakt, het bewustzijn van de oorspronkelijke natuurlijke materialen waarmee het is gemaakt.

Het heeft van oorsprong ooit geleefd, is alleen als natuurlijk materiaal 'gekidnapt' en uit z'n verband gerukt door de mens.

De mens heeft deze natuurlijke materialen 'ontzield, tot dode robots gemaakt.
En alles wat bezieling mist, bezieling die het ooit nog had, komt die bezieling bij je halen, als communicerende vaten. Een wet van Meden en Perzen. Onherroepelijk.”

Bas en Maria: We hebben een heel interessante vraag hierbij. Wat we zien is dat de maatschappij steeds verder vervlakt en dat mensen steeds gewetenlozer worden. Volgens ons zou het heel goed kunnen dat dat met het onttrekken van levensenergie door apparaten veroorzaakt wordt.

“Tel dat maar op je vingers na! Dat is absoluut zo. Dat voel ik hier heel duidelijk. Ik herken het.
Ik voel welk effect het heeft nu ik deze Verbinding ontvangen heb.

Het maakt je innerlijk 'papperig', verslapt, innerlijk snel omver te gooien. Kort lontje.
Geen innerlijke diepte. Minder diepgang. Oppervlakkiger.
Het voelt als een boom met een minder volle kruin, kalere takken. Sneller ziek.

Alles raakt je eerder. Alsof je elke dag zonder deken slaapt. Zo voelt het qua levensenergie, qua innerlijke kracht en stevigheid.

Ik ga me opnieuw richten op wat ik voel, wat deze Verbinding met mij doet, mij brengt.

Ik voel meer warmte in mij komen. Levende warmte, alsof die rechtstreeks uit de natuur komt.
Bezielde warmte. Wat een rijkdom, wat een overvloed.

De industriële revolutie heeft ons veel goeds, veel gemak gebracht, maar ook enorm veel innerlijke verschraling, dus achteruitgang.

Het voelt heel geruststellend deze Verbinding. Het geeft je werkelijke innerlijke rust. Rust in je systeem. Je systeem weet dat het zichzelf niet meer hoeft te verdedigen, beschermen tegen het onttrekken van levensenergie.

Het geeft het gevoel alsof je eindelijk rustig en diep kunt slapen. Zoals je je voelt in een natuurlijke omgeving waar geen elektrische apparaten zijn, geen elektrisch licht. De meeste mensen zullen dat gevoel niet kennen.

Deze Verbinding geeft je het enorme voordeel dat je apparaten kunt gebruiken zonder dat nadeel van het onttrekken van levensenergie aan jou. Het maakt dat je dieper in jezelf kunt zinken. Een heel fijn gevoel.”

Bas en Maria: Je bent dan ook één met de natuur en in vol contact met je omgeving.

“Mooi gezegd, heel mooi gezegd, zo voelt het.

Het geeft me het gevoel alsof ik in mijn eigen kleuren kan leven, zonder die te verliezen, zonder te vervagen. Mijn kleuren blijven mooi, vervliegen niet in de loop der tijd.

Het is een Verbinding die hoop geeft, uitgangen geeft in de huidige problematiek op Aarde.

Heel belangrijk, om deze Verbinding te aarden, op Aarde te laten komen.”

Een week later:

“Fijn dat jullie er weer zijn. Ik heb me verheugd op het gesprek.
De Apparaat bezieling Verbinding huis is een verademing, zelfs als ik geen tastbaar apparaat om me heen heb.
Ik heb de afgelopen week iets heel opvallends ontdekt. We zijn als mens zo omringd door apparaten in ons dagelijks leven, dat we energetische afdrukken van deze apparaten met ons mee naar boven nemen, naar het Hiernamaals.

Ik zag deze week opeens indrukken van apparaten om me heen. Voelde een oude auto die we hebben gehad in de jaren 70, onze oude Hanomag (bestelbusje), een fototoestel, van alles eigenlijk.

Deze apparaten raken tijdens je leven op de een of andere manier verbonden met je systeem. Dat is ook logisch, als ze energie aan je onttrekken. Die apparaten raken op de een of andere manier op je aangesloten. Je wordt hun 'bezieling leverancier'.

Apparaten houden er daarom ook niet van om op een plaats te staan waar geen mensen of dieren zijn en weinig natuur.
Daar krijgen ze het 'benauwd van. Dat voelt doods voor hen, vanuit het bewustzijn dat apparaten hebben, dat heel anders is dan dat van levende wezens, maar toch een vorm van bewustzijn is.

Ik zag dus die apparaten om me heen, die afdrukken daarvan, van apparaten die ik vaak heb gebruikt, bijna alsof het kinderen van me zijn.”

Bas en Maria: Klopt het dan ook dat je voor die apparaten een vorm van liefde voelde?

“In de zin van 'alles waar je voor zorgt, geef je liefde aan' wel. Het waren ook mijn eigendommen en deze apparaten hielpen mij.

Die indrukken van die apparaten gaan met je mee en blijven bestaan, terwijl bijvoorbeeld die oude Hanomag al lang in de prak ligt. Die bestaat vast al lang niet meer, of staat ergens achter een schuur weg te roesten, met brandnetels door de bodem.

Het is dus heel belangrijk, de Apparaten bezieling Verbindingen, als je ziet hoe zeer je verbonden wordt met de apparaten die je gebruikt. Die verbinding is zo sterk, dat de apparaten die je het meest gebruikt hebt zelfs een afdruk in jouw energieveld dat je om je heen voelt, achterlaten.

Ik zou het heel leuk vinden, nu ik deze energetische indrukken van deze apparaten eenmaal heb gezien, om een demo te doen, om te zien hoe deze energetische afdrukken van deze apparaten zouden zijn als ik de Apparaat bezieling Verbinding niet had ontvangen.
Ik weet niet of het verschil maakt, want deze apparaten zijn hier niet meer in 'levende lijve’."

Bas en Maria: Dat is een heel leuk idee, we zijn benieuwd.

“Ik ga me er nu op instellen, hoe die afdrukken van die apparaten zouden zijn geweest als ik de Apparaten bezieling Verbinding huis nog niet ontvangen had.

Ze voelen dan 'verschraald', ik krijg er een lichte buikpijn van. Het voelt dan wat zuigend, alsof ze op energieniveau een vacuüm hebben. Het wezen van deze apparaten bestaat nog steeds, om me heen en het vraagt nog steeds om energie, om bezieling.
Elk apparaat dat eenmaal geschapen is, blijft op energieniveau bestaan, ook als het allang uit elkaar ligt en op de schroothoop ligt.

Het verbaast me wel en niet dat dat zo is. Elk apparaat vormt een schepping die blijft bestaan.
Het is zelfs zo, dat het apparaat het defect en het uiteengevallen zijn kan 'voelen, gewaar kan zijn, als het kapot is, niet meer functioneert. Niet zoals een mens iets voelt, maar met het bewustzijn van iets dat geschapen is, het bewustzijn van een schepping.

Als ik er op intune zijn er apparaten die niet houden van de functie waarvoor ze geschapen zijn, zoals medische experimenten. Alles wat tegen de levenswetten in gaat. Zelfs een apparaat 'houdt daar niet van'.

Als ik mezelf die tijdens mijn leven had horen zeggen had ik me afgevraagd of het wel goed met me gaat :~). En hier kan ik overduidelijk zien dat het zo is.
Als mens weten we nog geen 10% van wat er te weten, te voelen en te ontdekken is. En dat is vanuit mijn perspectief hier, mijn 100% die ik kan waarnemen. Dat wil zeggen dat we nog vele malen minder dan 10% weten.”

Bas en Maria: Een heel interessante realisatie is dat wij als geschapenen ook zelf kunnen scheppen, wellicht leerling scheppers zijn.

“Ja, en dan zijn wij die tovenaars leerling (Mickey Mouse) uit de Disney film 'Fantasia', die ik weet niet hoeveel bezems om zich heen heeft gekregen, en er komen er steeds meer bij.

Dus wij als mens zijn ook zo aan het experimenteren, met genetische manipulatie en weet ik veel wat allemaal nog meer (er zijn vast ook veel geheime onderzoeken waar we niets van weten).

Het zou goed zijn als we ons voor ogen zouden houden dat we net zo weinig weten en kunnen als die tovenaars leerling, want onze problemen zijn even groot als die honderden bezems en emmers water bij Mickey Mouse.

Maar nu terug naar de apparaten.
De indrukken van 'mijn' apparaten, die ik tijdens mijn leven veel gebruikte, voelen zonder de Apparaat bezieling Verbinding huis als verschraald en met een energievacuüm, ze onttrokken nog steeds energie aan mij, of dat beeld van energie onttrekking was in elk geval nog steeds aanwezig, waardoor dat je energie kost.”

Bas en Maria: We testen dat deze indrukken van apparaten ook in het Hiernamaals nog steeds daadwerkelijk energie aan je onttrokken. Je komt zelfs - als je opnieuw incarneert - verzwakt en vervlakt in een volgend leven.

“Oe, daar schrik ik van, juist omdat ik voel dat het klopt. Ik ben blij dat ik die dans ontsprongen ben.

Ik ga me nu op die indrukken van apparaten richten en kijken hoe het verandert als ik de Apparaat bezieling Verbinding huis ontvang.

Ze krijgen dan meer kleur, meer glans, ik 'zie' zelfs de oude lak, lichtblauw, pastel blauw, van apparaten uit de jaren 50 en 60. Wat leuk. Deze apparaten krijgen nu meer body, zijn meer aanwezig en lijken me opnieuw te willen helpen, zouden graag weer als apparaat gebruikt willen worden. Ze voelen nu veel meer 'gevend' en dienend, alsof ze genoeg kracht hebben en graag apparaat zijn.

Ik voel zelfs dat daar een intelligentie achter zit, die het hele gebied van apparaten begeleidt.
Een deel van het bewustzijn van apparaten komt daar vandaan. Ik kan die intelligentie, dat wezen bijna zien. Het mag niet echt gezien worden, maar ik kan het voelen.

Apparaten maken onderdeel uit van de ontwikkeling van de mens.
De mens moet er mee leren omgaan en het ten dienste stellen aan de schepping, in plaats van de schepping ermee te verarmen.

Ik vind het heel interessant. Er gaat een wereld voor me open. Ik kijk nu heel anders naar elk apparaat dat bestaat.

De Apparaat bezieling Verbindingen zetten apparaten op energieniveau 'op eigen benen', waardoor we echt met apparaten kunnen gaan samenwerken en die ontwikkeling, die de mens op de lange termijn op het gebied van apparaten zal doormaken, op een gezonde manier aan te gaan.”

Bas en Maria: Daar zijn de Apparaat bezieling Verbindingen natuurlijk het begin van.

“Jazeker, deze Verbindingen zijn revolutionair. Een sublieme ontwikkeling, die alleen in een Geleid Project kan ontstaan, in de samenwerking van de mens en Hogere begeleiders.
Het is schitterend. Heel bijzonder dat je dat zomaar kunt aanvragen en dan kunt activeren voor jezelf.

Ik ben er zo blij mee, word er warm van als ik er zo bij stil sta. Het is zo bijzonder dat je soms zelfs vergeet hoe bijzonder het echt is. Het is een soort wonder en tegelijkertijd voelt het dat het eigenlijk zo hoort te zijn, al die tijd al. Het voelt zo natuurlijk, zo goed, zo passend bij het leven. Wat hebben we dan veel gemist als mens, en hoeveel goede dingen zullen er nog op ons pad gaan komen.

Het is hartverwarmend, deze ontwikkelingen en deze Verbinding.”

Lees meer: Apparaat bezieling Verbinding huis
Terug naar interne link overzicht

Apparaat bezieling Verbinding werk

“Ik heb in mijn leven nooit betaald werk gedaan. Dat wil niet zeggen dat ik niet gewerkt heb, verre van. Ook werkte ik in ons bedrijf door klanten te woord te staan die bij ons langskwamen of ons belden omdat ze een afspraak wilden maken met mijn man.

Ik heb wel de machines van ons bedrijf bij ons op het erf gehad. Ik voel die machines nu in mijn systeem. Het waren grote spuitmachines voor de fruitteelt. En natuurlijk de bedrijfsauto's. Grote 'apparaten' zijn dat. Ze voelen nu als zuigend. Al die apparaten zijn groter dan jijzelf.

Het geeft me een triest gevoel. Er komt een triest gevoel omhoog, een oud gevoel van toen, of een gevoel dat al die tijd in mijn systeem zat. Zo'n gapend gat.

Ik vraag me af hoe zo'n medewerker in een grote fabriek, met zo'n stofjas en dag in dag uit, jaar in jaar uit, zich onbewust is gaan voelen door de trekkende energie van zulke grote apparaten.
Als ik er van hierboven naar kijk, voelt het alsof zo'n fabrieksmedewerker vergroeit met die apparaten, omdat zij steeds bezielings energie van de mensen in de fabriek wegtrekken.

Zo'n gevoel heb ik zelf ook, als ik naar de oude spuitmachines kijk die vroeger op ons erf stonden. Alsof ze voor een gat in mij hebben gezorgd. Een gat dat je niet bewust voelt, maar dat ik nu wel voel, nu ik deze Verbinding ontvang die hiervoor bedoeld is.

Ons bedrijf was indirect ook mijn werk. Ik was een soort gastvrouw van ons bedrijf voor onze klanten. Ik had dan wel geen loonstrookje, maar wel onze inkomsten. Dus eigenlijk heb ik wel werkervaring, ik heb wel 'betaald werk' gedaan.
Daarom heeft de ontvangst van deze Verbinding ook een effect op mij.

Ik denk dat het heel belangrijk is dat ik deze Verbinding ontvangen heb. Ik wilde die heel graag ook ontvangen, naast de Apparaat bezieling Verbinding huis, al wist ik niet exact waarom. Natuurlijk ook voor mijn toekomstige levens, maar nu begrijp ik helemaal waarom ik deze zo graag nu al wilde ontvangen.

Dit voelt als een noodzakelijke 'opruim' Verbinding voor mij.”

Bas en Maria: Het valt ons op dat wat u vertelt warriger overkomt dan wat u andere keren bij andere Verbindingen vertelt. Volgens ons is dit ook één van de effecten van heel grote onbezielde apparaten.

“Ja, bij de Apparaat bezieling Verbinding huis had ik dat niet echt. Het gaat daar om veel kleinere apparaten. De grootste in huis is een koelkast, een wasmachine en een vriezer.
In ons bedrijf hadden we grote apparaten.

Maar ik vraag me zelfs af of er nog een verschil is bij het effect van een onbezield apparaat of het bedoeld is voor werk of privé. Apparaten voor je werk voelen anders. Dat voelt minder huiselijk, afstandelijker. De verhouding die je hebt tot je werk is anders dan de verhouding tot je huis waarin je woont en leeft.

Bijvoorbeeld onze Hanomag, zo'n bestelbusje, die gebruikten we ook privé. Dan gingen we met heel veel kinderen en kleinkinderen naar het Doornse gat bijvoorbeeld (een recreatieplek).
De kinderen achterin de bus, op van die metalen bankjes die in de bus geïntegreerd zijn.

Die Hanomag voelde ik daarom ook toen ik de Apparaat bezieling Verbinding huis ontving, en toen voelde die als een vriendelijk vervoersmiddel.

Maar zo'n groot spuitapparaat voelt verre van vriendelijk. O, wacht eens, daar zat gif in voor de fruitbomen. Dat geeft misschien ook het versterkende effect, waardoor ik wat minder samenhangend overkwam.

O, jullie testen van niet hè. Dan blijft het bij mijn eerste verklaring, dat je een heel andere verhouding hebt tot werkapparaten, en dan met name tot van die grote apparaten.”

Bas en Maria: Die zijn ook veel onpersoonlijker.

“Ja, dat voelt niet echt warm. Het blijft voor mij wel het gevoel geven dat een onbezield apparaat wat jou een gevoel van gevaar geeft, omdat er gif in zit, een grotere verzwakkende impact op je heeft. Maar dan is het inderdaad het gevoelsmatige effect wat je bij het apparaat hebt, dat een rol speelt, en niet zozeer het gif zelf.

Gif is natuurlijk ook ongezond, en het werkt ook verzwakkend, maar het was niet de verklaring waarom ik onsamenhangender overkwam dan anders...
Dat kwam dus doordat het van die grote werkapparaten waren. Dat trekt dan blijkbaar nog veel meer energie dan andere apparaten en het maakt je wat meer onsamenhangend, onbewust.

Ik blijf het zelfs nog steeds voelen, dat warrige, ik hoef maar over die apparaten te praten en het gebeurt... Raar hoor, dat heb ik nooit bewust gemerkt, maar het komt nu duidelijk naar boven.
En ik ben helemaal geen type om onsamenhangend te zijn :~) het stoort me een beetje.

In elk geval heel fijn dat het nu opgelost wordt.”


Aanpassing van de Apparaat bezieling Verbinding werk
Op zondag 11 februari hebben we een update aangevraagd voor de Apparaat bezieling Verbinding werk, waardoor grote apparaten, groter dan de mens, nog krachtiger bezield worden, passend bij de maat van het apparaat.

We hebben deze update aangevraagd naar aanleiding van de ervaring van één van onze overleden familieleden, die één dag na de ontvangst van deze Verbinding nog steeds voelde hoe deze grote werk-apparaten een effect op haar hadden gehad dat onsamenhangendheid veroorzaakte.
Dat effect was na één dag gelijk gebleven, was niet minder geworden. Daarom hebben we een update aangevraagd voor grote apparaten.

We zijn benieuwd of het overleden familielid het effect van deze update in zichzelf kan voelen.


“Lieve Bas en Maria, leuk dat jullie daar contact over opnemen. Ik ga voelen of en welk verschil ik hierbij voel. Ik richt me opnieuw op die grote apparaten van ons toenmalige bedrijf.

Als ik me daar nu op richt, voel ik me veel steviger. Het is zelfs alsof die apparaten mij nu een krachtiger gevoel geven dan ik zou hebben gehad zonder deze apparaten. Ik voel nu dat ik 'heer en meester' ben en dat deze apparaten mij, ons, ons bedrijf dienen.

Dat is ook wel logisch, want een bezield apparaat onttrekt geen levensenergie meer aan je, maar geeft juist energie. Van afbrekend naar opbouwend. Mooi hoor. Ik kan het zelf nu duidelijk voelen, aan den lijve ervaren.

Niet dat ik dan zeg, doe mij maar lekker veel grote apparaten in mijn volgende leven, het moet wel doelmatig en zinvol zijn. Maar het is gewoon heel fijn, dat ze niet meer verzwakkend werken als je ze nodig hebt.

Ja, ik kan zeker zeggen, dat deze 'grote apparaten update' helemaal geslaagd is. Het voelt een stuk steviger.”


Een week later:


“Nou, ik voel me een stuk steviger na de ontvangst van deze Verbinding. Die grote apparaten hebben echt een grote impact op mij gehad. En het rare is dat je dat niet in de gaten hebt, dat je het niet opmerkt. Als je je heel langzamerhand, in de loop der tijd anders voelt, denk je echt niet 'dat komt door die apparaten'. Je denkt dan eerder: wat is het toch druk, wat heb ik toch veel te doen.

Maar als het effect in jou achteraf wordt opgelost, dan is dat een heel groot verschil. Dan voel je het pas goed, welk effect die apparaten al die tijd op jou hebben gehad.

Stel je maar eens voor dat je een klein, pasgeboren babytje in een wiegje naast zo'n groot (onbezield) apparaat laat slapen. Dan voel je intuïtief dat dat niet goed is. Voor jouzelf is dat ook niet goed, maar bij een babytje, dat nog zo hemels en kwetsbaar is, is het contrast zo duidelijk, dat je het effect van zo'n machine op de mens heel goed aanvoelt.”

Lees meer: Apparaat bezieling Verbinding werk
Terug naar interne link overzicht

Bezieling Verbinding auto

“Vreemd is dat, om deze Verbinding te ontvangen terwijl ik hier geen auto om me heen heb.
Dat maakt dat ik extra goed moet gaan voelen wat deze Verbinding doet.

Oe... ik voel opeens oude auto's om me heen die ik tijdens mijn leven op Aarde had. Het is alsof ze allemaal tegelijk om me heen zijn, alsof ik in al die auto's zit.
Ik voel het dashboard, zo'n ouderwets dashboard uit die tijd.

Het duwt mij in een stramien, zo'n auto, er zit een metalen en kunststof 'kooi' om me heen.
Alsof mijn gedachten en gevoelens niet uit die 'kooi' kunnen, niet vrij kunnen bewegen en geen contact maken met de buitenwereld.

Vreemd gevoel. Het gekke is dat ik het gevoel wel herken, je voelt het eigenlijk altijd als je in een auto zit. Dat voelt normaal voor een auto, dus sta je er niet bij stil. Je hebt ook niet het gevoel dat dat kwaad kan.

Nu voel ik dat het mijn gedachten en gevoelens in een stramien heeft geduwd, alsof je gedachten en gevoelens de auto vullen, maar er niet uit kunnen en zich aanpassen aan de vormen en de sfeer en energie van de auto. Ze zitten opgesloten in de auto. Heel vreemd gevoel is dat.

De Bezieling Verbinding auto maakt mij hiervan bewust en lost dit effect, dat blijkbaar blijvend was, weer op. Het gaat niet zo gemakkelijk, het kost enige moeite om dat effect op te lossen.
Ik bedoel: het is niet 'floep-weg' na de ontvangst van deze Verbinding. Dit effect gaat blijkbaar diep in je systeem zitten.

Dit lijkt me een heel belangrijke Verbinding.

Ik heb het gevoel dat zo'n metalen auto met veel kunststof maakt dat je verbinding met het Hogere op dat moment niet optimaal kan functioneren, als je in die auto zit. Dat zou anders zijn als de auto open was, zonder dak en het liefst met open ramen.

Als je je daar op richt, voel je vanzelf het verschil en begrijp je nog beter waar ik het over heb.

Sommige mensen gaan tegenwoordig in zo'n metalen container wonen. Daar maken ze een 'tiny house' van. Dat lijkt me ook onprettig, dan leef je ook in zo'n metalen kooi.

Goh, ik had niet verwacht dat ik dit allemaal zou voelen.

Als ik me nu richt op het rijden in een auto op Aarde, met de Bezieling Verbinding auto, dan geeft me dat een gevoel van opluchting. De auto voelt dan dichterbij en vriendelijker. Bijna als een levend wezen. Heel prettig. Ik krijg ook het gevoel dat ik met de auto kan communiceren.

Ik ga me nu richten op de Apparaat bezieling Verbinding auto, om het verschil daarmee te voelen. Daarbij voel ik me veel meer op de motor gericht, op de apparatuur in de auto.

Bij de Apparaat bezieling Verbinding auto voelt 'de auto als geheel' nog iets minder bezield als door de Bezieling Verbinding auto. De Apparaat bezieling Verbinding auto richt zich op het effect van de apparatuur en de motor van de auto.

De Bezieling Verbinding auto richt zich vooral op de materialen en op de auto 'als schepping', als creatie.

Maar de Apparaat bezieling Verbinding auto is onmisbaar, omdat de apparatuur en de motor van de auto letterlijk energie bij je wegtrekken.

Beide Verbindingen zijn dus duidelijk aanvullend op elkaar.

Ik ben blij met deze mooie verzameling van Verbindingen :~)”

Een week later:

“Ik ben heel blij met deze Verbinding. Het heeft me deze week ook weer veel gebracht, ook al zien ze me hier niet in een auto door het Hiernamaals scheuren en allerlei verkeersovertredingen maken :~)

Nee, ik gedraag mij heel netjes hier. Het is dus een innerlijk effect. Het voelt alsof al de tijd die ik in mijn leven in auto's heb doorgebracht, vaak voor mijn werk, toch een impact op mij heeft gehad, die nog steeds in mijn systeem zat.

Je zou kunnen zeggen: hoe kan dat nou zo'n impact hebben. Maar stel je je maar eens voor dat je dag in dag uit in een auto zou vertoeven en er ook in zou slapen.
Vergelijk dat nou eens met de situatie waarin je bijvoorbeeld dag in dag uit in een houten huisje zou slapen. Dat geeft een totaal ander gevoel. Het verblijf in een auto voelt wat beklemmend, vergeleken met buiten zijn.

En zoals ik vorige week ook al zei, het houdt je gedachten en gevoelens in een soort stramien, in die kleine ruimte. Als je dit tegen mij had gezegd tijdens mijn leven, had ik waarschijnlijk mijn schouders opgetrokken en snel in de auto gestapt, naar mijn afspraak toe.

Nu kan ik het heel goed voelen, welk effect het op mij heeft gehad. En als dat opgelost kan worden is dat heel welkom. Dus daar ben ik heel blij mee.

Zo mooi hoe de kosmische dag met oplossingen komt voor problemen die de mens zelf gecreëerd heeft, waardoor we zoveel mogelijk van onze uitvindingen kunnen blijven profiteren tot we echt betere oplossingen, betere uitvindingen gevonden hebben.

Dit is een fantastische Verbinding voor iedereen die een auto heeft en voor iedereen die erin (mee)gereden heeft.

Als je zelf geen auto hebt, hebt je vast wel regelmatig in auto's van anderen of bijvoorbeeld de auto van je ouders meegereden. Ook dan is deze Verbinding belangrijk voor je, omdat deze Verbinding de effecten van het (mee) rijden in onbezielde auto's in jouw systeem oplost en dat ook blijft doen in de toekomst.

Deze Verbinding biedt jou dus ook bescherming tegen het meerijden in auto's van anderen.”

Bas en Maria: En dat geldt ook voor het openbaar vervoer. Voor de bus, trein, tram, de boot en het vliegtuig (etc.). Het geldt zelfs voor kermisattracties en liftcabines.
Voor elk 'voertuig' waar je in meerijdt, in 'meegevoerd' wordt.

Je wordt dus met één Bezieling Verbinding auto beschermd voor het effect van elk voertuig dat niet van jou is plus jouw eventuele eigen auto waarvoor je de Bezieling Verbinding auto aanvraagt.

En dan hebben we het natuurlijk over het effect dat de Bezieling Verbinding auto oplost, dus niet over elektromagnetische straling bijvoorbeeld. Daarvoor zijn de Neutralisatie Verbindingen bedoeld.


“Dat is wel heel bijzonder. Dat verklaart ook het grote effect dat ik in mijn systeem voel. Nu ben ik er nog blijer mee :~)”

Lees meer: Bezieling Verbinding auto
Terug naar interne link overzicht

Bezieling Verbinding huis

“Wonderlijk eigenlijk, om de Bezieling Verbinding huis te ontvangen terwijl ik nu geen huis heb.
Ik ga goed voelen wat ik hier bij voel.

Het voelt als een stille, gevende aanwezigheid en omhulling. Heel stil, levenskrachtig.
Als vruchtbare aarde. Als een omgeploegde akker met de hoop van ontkiemend gewas.

Dat wat nog niet zichtbaar is, maar alle kansen krijgt in deze prachtige, voedende energie.
Deze levensdragende energie. Als een moederschoot, zo omhuld, zo verstild, zo beschermend en voedend.

Zo voelt de energie van deze Verbinding voor mij. De energie van liefde die niet op de voorgrond staat, maar die alles beschermt en voedt. Een Verbinding die dienstbaar en gevend is, waardoor alles optimaal kan floreren.

Als je deze Verbinding ontvangt, voor jouw huis, jouw thuis, kan alles in jouw huis beter floreren.
De energie voelt meer omhullend en voedend. Het voelt dan nog meer als jouw thuis.”

Een week later:

Lieve Bas en Maria, dat vind ik nou echt een prachtige Verbinding. Maar ja, wanneer vind ik een Verbinding nou niet mooi :~)

Dit is een wonderschone Verbinding. Voelt zo vrouwelijk, zo gevend. Heel ondersteunend en zuiver. Alsof je overal schoon water voelt, dat tegelijkertijd een voedingsbodem is voor ontelbare mooie nieuwe dingen in je leven.

Transparant, zuiver en voedend, dat zijn de kenmerken van deze Verbinding. De ideale basis voor gelukkig zijn en slagen in wat je vanuit liefde doet. Dat klinkt heel veelbelovend, maar zo voelt het wel voor mij.

Als je een tuin aanlegt is schoon water essentieel voor de groei van je planten. Je kunt nog zo mooie planten zaaien en in de grond zetten, als je onzuiver water in je tuin hebt met gifstoffen, of water met een sterk verlagende trilling, dan wordt het niets.

De Bezieling Verbinding huis voelt als prachtig schoon en zuiver water, een heerlijk transparante en levenschenkende basis voor jouw leven thuis.


Lees meer: Bezieling Verbinding huis
Terug naar interne link overzicht


 

Doel Verbindingen

Het is in het Hiernamaals belangrijk om de drie Doel Verbindingen alle drie te ontvangen.

Het volgende inzicht van één van onze familieleden in het Hiernamaals maakte dit duidelijk:
“Je moet wel in balans zijn om hier mee om te kunnen gaan. Goed geaard zijn om alles wat je voelt en ziet ook geaard vorm te kunnen geven. Niet wegzweven in een overvloed aan ideeën en ingevingen en die vervolgens geen handen en voeten kunnen geven.”

“Doel Verbindingen komen net iets anders binnen, doordringen je minder. Ze geven je wel bakens. Ze geven je referentiekaders, houvast. Duidelijkheid. Het is alsof ze je een ordening laten zien, van hoe je de dingen het beste aanpakt, hoe je jezelf het beste kunt richten.
Het is alsof deze Verbindingen de gerichtheid die in de kosmische nacht verstoord was, weer in balans brengt.

De menselijke gerichtheid en focus was in de kosmische nacht vaak verstoord. Als dat innerlijk verstoord is mis je ook je bakens om je heen, pik je die niet op.

Een Doel Verbinding is net begeleiding door een ervaren leermeester. Je moet je dan wel laten leiden en ook veel met je project bezig zijn. Kom je nauwelijks in je (innerlijke) werkplaats om aan je project te werken, dan zie je je leermeester dus ook niet en kan hij of zij jou ook niets leren.

Het is dus niet zo, dat je bij een Doel Verbinding bij het handje wordt genomen en dat die leermeester je zegt: doe nu maar dit, doe nu maar dat, zet nu je ene been maar voor de ander. Nee, zo werkt het niet. Zo’n begeleider heeft niets met iemand die niets uit zichzelf doet en zijn/haar eigen verantwoordelijkheid niet neemt. Ze vinden het leuk om je te begeleiden, iets te leren, als je zelf het heft in handen neemt, zelf actie onderneemt, dan coachen ze je graag op een ander niveau, zonder dat je dat bewust weet of merkt. Het voelt dan als eigen ingevingen, en dat is toch het mooiste. Daar groei je van.”

“Het gaat bij een Doel Verbinding niet altijd of alleen om het leren van een ambacht, het werkt veel breder, maar je ontvangt wel begeleiding van een intelligentie met ervaring, overzicht en expertise. Deze Lichtwezens begeleiden je in de richting waarin jij je doel hebt gesteld, ze gaan niet hun eigen ideeën of ervaring aan je opdringen als dat niet volgens jouw persoonlijke doelstelling is.

Dit voel ik, als ik me op deze Doel Verbindingen richt. Het is zo mooi hierboven, je kunt zo’n Verbinding direct ‘lezen’ en dat alleen al is inspirerend. Alsof je een cadeautje ontvangt en dan meteen ook alles kunt zien van de herkomst, hoe het ontstaan, gemaakt is en wat de bedoeling ervan is. Dat alleen al is een inspirerend verhaal op zich, waar je veel van leert.”

“De Helderheid Verbinding maakt je ingevingen helderder, begeleid je denkproces, je ingevingen en gevoelens, stippelt een helder innerlijk pad uit.

De Resultaat Verbinding geeft je focus naar buiten toe, waar de Helderheid Verbinding je innerlijke focus geeft. De Resultaat Verbinding koppelt focus aan daadkracht.

De Harmonie Verbinding zorgt dat je dit alles vanuit een innerlijke harmonie doet, waardoor je projecten de grootste kans van slagen krijgen, goed gefundeerd zullen zijn, langdurig en blijvend kunnen zijn. Het is als een boom die dan evenwichtig groeit, in balans. Goed geaard ook.

Een heel mooi drietal. Deze combinatie voelt heel goed. De Helderheid Verbinding zorgt voor het juiste uitgangspunt, de Resultaat Verbinding voor een goede verwezenlijking in de werkelijkheid, en de Harmonie Verbinding zorgt ervoor dat beide processen: idee en verwezenlijking vanuit de juiste innerlijke balans gebeurt. Zodat datgene wat je bereikt, verwezenlijkt, blijvend bestaansrecht krijgt, lang goed blijft voelen en helemaal op jou aansluit.

Het zijn mooie geschenken.”

Lees meer: Doel Verbindingen
Terug naar interne link overzicht

Resultaat Verbinding

“De Resultaat Verbinding voelt ordenend, scheppend, geeft focus en concentratie, doelgerichtheid. Dat is wat ik voel als deze Verbinding ‘binnenkomt’.

Ik voel ook de Lichtwezens die je hierbij begeleiden als je de Resultaat Verbinding op een specifiek doel richt. Dat voelt heel ondersteunend. Het geeft mij het gevoel dat ik de Resultaat Verbinding wil inzetten voor constructieve doelen, constructieve projecten, omdat ik het gevoel heb dat ik het niet alleen doe. Als ik op deze wijze ondersteuning en aandacht van Lichtwezens ontvang, vind ik dat ik dat ook moet doen voor iets dat echt opbouwend is.

Ik heb niet het gevoel dat deze Lichtwezens zich alleen voor ‘degelijke’ dingen willen inzetten, het mag voor mijn gevoel ook voor iets ‘kleins’ of ‘minder belangrijks’ zijn, maar zij maken er iets bijzonders en waardevols van met hun aandacht.

Voor mijn gevoel zien zij dit als een bijzonder experiment, dat zij gevraagd worden om zo direct betrokken te zijn bij iets op Aarde, om zo’n samenwerking aan te gaan met de mens die de Verbinding aanvraagt. 
Ik heb het nu even over de Aarde, omdat deze Verbinding daar het meest wordt toegepast.”

Vraag van Bas en Maria:
Zou de Resultaat Verbinding in het Hiernamaals er niet op gericht kunnen worden om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een volgend leven?

“Ja, zeker, dat is een goed idee, ik had nog niet aan zoiets gedacht. Dank je wel. Ik kan dan daar ondersteuning voor vragen via deze Verbinding. Dat voelt eigenlijk heel mooi.

Van andere keren in het Hiernamaals ben ik dit soort ondersteuning niet gewend. Je had meer het gevoel dat je het zelf moest zien te redden. Er werd niet teveel ondersteuning gegeven, omdat het leven in de kosmische nacht toch een harde leerschool was.
Zo was het leven ‘geprogrammeerd’ en dat heeft ook z’n weerslag in het Hiernamaals, dat mag niet een te groot contrast vormen met het leven op Aarde, anders wil je hier ook niet meer weg :~) Anders zou het hierboven leuker zijn geweest als beneden op Aarde, dus blijkbaar moest het Hiernamaals in de kosmische nacht daar nog wel een beetje op aansluiten.

Het leek hier in de kosmische nacht een beetje op een school waar je in de leer was. Nu lijkt het meer op een werkplaats waar je kunt experimenteren en voorbereiden. Je zou kunnen zeggen: van school naar stageplaats, en dan wel een heel bijzondere, individueel gerichte ontdek en creëer-plaats.”

“De Resultaat Verbinding maakt me in ieder geval doelgericht en accuraat. Je bent verbonden met oorzaak en gevolg, van je vertrekpunt en waar je naar toe wilt. Hier in het Hiernamaals werkt deze Verbinding zo in je door, op Aarde werkt dat op dit moment alleen voor het doel waarvoor je de Resultaat Verbinding hebt aangevraagd.

Deze Verbinding geeft mij een heel goed gevoel, het gevoel dat ik ‘mijn doel kan raken’ dat ik mij kan focussen en dat mijn intenties en inspanningen leiden naar het punt waar ik graag naartoe wil.
En dat kan op allerlei verschillende terreinen zijn: iets geestelijks, iets innerlijks of iets dat meer concreet, tastbaar is.”

 

Het andere famileilid:

“Weer zo'n tromgeroffel. Spannend. Er komen hulptroepen aan :~) De hulptroepen van boven :~)
Dit is anders, zo'n Doel Verbinding. Net iets anders dan andere Verbindingen.

Het geeft me een heel rijk en romig gevoel. Alsof het resultaat dat je nastreeft er al is. Alsof het beeld van wat je zoekt al voelbaar is in jezelf. Je vindt het beeld in jezelf. Het is een 'wereld' in jezelf, een realiteit in jezelf. Deze realiteit, deze 'wereld' resoneert met de buitenwereld.

Je vindt kleine puzzelstukjes van het beeld dat je in jezelf voelt, in de buitenwereld. Je legt ze stap voor stap aan elkaar, terwijl je jouw stappen neemt, innerlijke of concrete stappen, beide.
Dan ontstaat dat beeld ook in de buitenwereld en komt jouw innerlijk beeld overeen met jouw resultaat in je zichtbare leven.

De kosmische dag engelen die de Doel Verbindingen begeleiden, wijzen jou 'op een ander niveau' op overeenkomsten. Als een puzzelstukje in de buitenwereld op jouw innerlijk beeld, op het resultaat lijkt dat je 'zoekt'. Je voelt daardoor die resonantie tussen jouw innerlijk streven en het tastbare stukje in de zichtbare wereld.

Je voelt beter waar je je op moet richten, waar je op moet focussen. Je zou bijna kunnen zeggen dat deze kosmische dag engelen als 'signaalversterkers' werken. Ze leren je om op je eigen innerlijke signalen te letten, om die beter te volgen, om te herkennen wat een goede stap is.

Er komt een gevoel omhoog dat ik mijn eigen weg had moeten volgen. Dat ik beter naar mijn eigen signalen had moeten luisteren.

Dat leert deze Verbinding je hoe dan ook. Als je 'in het nu' een Resultaat Verbinding aanvraagt en je negeert vervolgens je signalen, dan maakt de Verbinding jou er bewust van wat het gevolg daarvan is. De engelen die jouw Doel Verbinding begeleiden gaan het dan niet snel voor jou opknappen omdat jij er € 120,- voor hebt betaald. Dan zouden ze hoe dan ook onderbetaald zijn :~).

Het doel van Doel Verbindingen is ook bewustwording. Soms is bewustwording het belangrijkste resultaat, als je zelf een vergissing hebt gemaakt of je van een verkeerd uitgangspunt bent uitgegaan. 

Als je een Doel Verbinding aanvraagt voor een ideaal dat eigenlijk helemaal niet bij je past, dan helpt de Doel Verbinding jou om je daar bewust van te worden. De engelen gaan dan niet zorgen dat je koste wat kost dat resultaat bereikt omdat jij er voor betaald had. Dat gaat tegen de wetten van het leven in. Een Doel Verbinding is geen 'Aladin met de toverlamp'.

Terug naar mezelf, ik leid mezelf af van mijn gevoel met deze uiteenzettingen :~).
Door de Resultaat Verbinding komt een gevoel omhoog over een keuze die ik in mijn leven op Aarde had gemaakt en waarvan ik nu voel dat ik die nu anders zou maken.
 
Je eigen signalen volgen. Dat is zo belangrijk in het leven. Daar word je uiteindelijk het meest gelukkig van. Op je eigen kompas varen.
Maar de tijden veranderen. Dat gevoel had ik toen nog niet.... Ik kon daar toen nog niet zoveel contact mee maken als nu. Had nog niet die moed. De tijden waren ook volkomen anders...”

Eén week later


“Deze Verbinding is mij goed bevallen. Het maakt mij meer gefocust op dat wat ik wil bereiken, waar ik 'naar toe wil' en dat geeft een fijn gevoel. Als je een doel goed bereiken kunt, al is het maar een vraag die je jezelf stelt, dat je daarop ook een duidelijk antwoord in jezelf vindt en niet halverwege afdwaalt.

Altijd het begin- en eind-punt van iets kunnen zien. Ik wil van A naar B en dan ook werkelijk naar B gaan en niet halverwege vergeten dat je daar naartoe wilde.
De Resultaat Verbinding helpt je dus om een resultaat te bereiken, zelfs als dat resultaat in de praktijk anders blijkt te zijn dan je had verwacht. Het gaat er om dat er een duidelijk 'eindpunt' is, een antwoord op jouw 'vraag' of jouw 'doelstelling'.

Het gaat er dus om dat er geen open eindjes blijven bestaan, dat een reis of doelstelling niet halverwege in een soort onduidelijk niemandsland eindigt.
Dus je bereikt ofwel jouw doel, ofwel de Resultaat Verbinding maakt je duidelijk dat je doel niet bij je past. In beide gevallen ontvang je met behulp van de Resultaat Verbinding een duidelijk antwoord, een duidelijk resultaat.”

Lees meer: Resultaat Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Helderheid Verbinding

“Het is een heel ‘open’ Verbinding, voelt wat bedachtzaam in jezelf. Je stelt je open en neemt waar...
Deze Verbinding heeft geen specifieke invulling of ‘kleur’, maar opent je wel voor de kwaliteit van waarnemen, je open stellen voor inzichten, ideeën, gevoel, impressies. Open voor nieuwe ‘gedachtegangen’, andere volgordes, andere verbanden zien.
Een innerlijke creativiteit, die aan de wieg van het creëren staat.

Het maakt je stil, je neemt een pas op de plaats, om niet teveel vanuit het gangbare, vanuit je ervaring, vanuit wat je weet of al kent te creëren, maar vanuit een stiltepunt, vanuit het onhoorbare en het onzichtbare. Deze Verbinding opent je voor het nieuwe dat je nog niet kende.”

“Elke gedachte is een creatie. Deze Verbinding opent je voor nieuwe creaties, gedachten, gevoelens, die nog niet eerder gecreëerd, gedacht of gevoeld zijn.
Het avontuur van het nieuwe, oorspronkelijke, zodat niet alles een kopie hoeft te zijn van dat wat al is. Het lijkt me een prachtige Verbinding voor het opzetten, vormgeven van een nieuw tijdperk zoals de kosmische dag dat is.

Ik ben heel blij met deze Hiernamaals versie van de Helderheid Verbinding. Deze Verbinding werkt zo krachtig en biedt zo ontelbaar veel mogelijkheden. Het is alsof je hierdoor op een veld, een kracht, wordt aangesloten, een kracht en veld van vernieuwing. Vernieuwing vanuit de sprankeling van 'dat wat nog niet is' en wat gemanifesteerd wil worden.

Je wordt hierdoor aangesloten op een veld van het nieuwe dat het licht nog mag gaan zien. Door zo’n Verbinding te ontvangen kun je daar aan bijdragen en werkelijk nieuwe dingen laten ontstaan, in verbinding met ‘boven’, terwijl je je tegelijkertijd helemaal ‘autonoom’ en authentiek mens voelt.

In je authenticiteit vertegenwoordig je in feite een uniek stukje van het Goddelijke.”

“Dit is een prachtige Verbinding. Het voelt alsof deze Verbinding van een andere orde is dan alle andere Verbindingen. Je wordt aangesloten op een veld, een inspirerende leidende kracht die jou tegelijkertijd wel volkomen vrij laat.
Het voelt als geestdrift, in een verstilde vorm. Niet aan zichzelf voorbij schietend maar in zichzelf besloten...
Creaties die in contact met deze Verbinding ontstaan, zullen altijd - of op z’n minst veel meer - in balans zijn, omdat ze voortkomen uit een essentie... De essentie van een nieuw idee. Zo’n creatie is dan geen aftreksel van iets dat in de vorm al bestaat, in de materie al bestaat, maar komt als sprankeling, lichtpuntje naar je toe vanuit een veld van buiten de materie. En dat is prachtig. Een creatie die niet vervormd is door alles wat op Aarde al bestaat, al eerder is gedacht... Dat geeft het iets zuivers. Het kan door een zuiver, nieuw geboortekanaal in de stof komen...

Ik ben heel enthousiast over deze Verbinding. Dit is prachtig gereedschap dat ik iedereen toewens.”

Lees meer: Helderheid Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Harmonie Verbinding

“Dit is een hele mooie, zachte Verbinding, waar je rustig, zachtjes van gaat praten. Als ie hier binnenkomt, bedoel ik.

Ik word er rustig van… Dan voelt het eigenlijk al goed, waar je je ook op richt, het voelt goed ‘door de ogen’ van deze Verbinding. Als je er door de ogen van deze Verbinding naar kijkt… Het voelt dan alsof het genoeg is, dat het goed is zoals het is.
Ik word er een beetje stil van, ik heb niet zoveel woorden voor deze Verbinding, maar dat zegt des te meer.

Vraag van Bas en Maria: Is het voor jou mogelijk om deze Verbinding te voelen in combinatie met de Resultaat Verbinding?

O, dat is leuk, dat ga ik doen.
Ja, dat voelt mooi, in combinatie met de Resultaat Verbinding komt er meer schwung in, meer beweging in. Dat gaat vooruit, dat wil iets. Dat streeft naar iets.

De Harmonie Verbinding voelt rustig beschouwend, liefhebbend zelfs. Die zorgt ervoor… zou je dat zo kunnen zeggen, dat er niet gestreefd wordt naar iets vanuit ‘willen’, maar vanuit liefhebben… En dan komt het in balans hè. Dan zit de beweging erin, maar niet vanuit disbalans, niet vanuit ‘teveel’ of tekort.
Want de Harmonie Verbinding voelt als ‘in zichzelf besloten’, dan zijn de dingen goed en mooi zoals ze zijn, zie je het mooie ervan. Dan kun je van iets genieten.
De Resultaat Verbinding streeft naar iets dat er nog niet is, heeft een doel.

De combinatie van beide maakt dat je… je doel kunt verbinden aan het hier en nu, je voelt dus steeds het nu en waar je bent en het mooie van waar je bent. Je wilt dus niet weg uit het nu naar je doel, omdat je het hier en nu eigenlijk maar niks vindt, niet tevreden bent.
Nee, het nu heeft dan ook al z’n eigen schoonheid en de Resultaat Verbinding helpt je dan om dat te optimaliseren, dus vanuit de huidige situatie, in contact daarmee je doel bereiken, terwijl je de goede dingen van waar je bent en van hoe het nu is, kunt zien en voelen.

De Harmonie Verbinding verhoogt dus je gevoel van geluk, tevredenheid van wat er al is, maakt dat je geen dingen onnodig over boord gooit. Je behoudt dan het goede van het nu, om je doel te kunnen bereiken.
De Resultaat Verbinding zorgt er dan voor dat je niet verzandt in stil staan, dat je blijft bewegen en vooruit blijft gaan.

Samen geeft dat een heel mooi gevoel, het gelukkige gevoel dat je kunt genieten van wat er nu al is en de uitdaging om nog meer moois te vinden en te creëren.
Dus niet omdat je niet genoeg hebt, maar omdat het fijn is om in contact te zijn met goede dingen en omdat het fijn is om mooie dingen te vinden en te creëren.

Ja, ik vind dat een mooie combinatie…”

Een week later

“Ik heb me deze week heel fijn gevoeld, inderdaad heel erg in balans.
Ik heb de Harmonie Verbinding ingezet om hier helemaal te aarden, in het Hiernamaals, me hier nog meer thuis te voelen. En dat werkt als een trein. Ik voel me heel gelukkig en dat is een fijn gevoel, bijna alsof ik hier nooit meer weg zou willen.
Maar nooit meer weg gaan, niet doorgaan, zou vervelen hoor.

Het is op zich een prachtig gevoel om je ergens zo thuis te voelen, zo op je plaats. Heerlijk!
Zo’n gevoel dat je soms op vakantie kunt hebben, als je in de zon zit en om je heen kijkt naar de natuur en de mensen om je heen, de bedrijvigheid, de mensen van de streek en je geniet van alles wat je voelt, proeft en ziet en alles lijkt op z’n plaats te vallen.
Je bent helemaal aanwezig en geniet van waar je bent en het moment.

Dat gevoel gaf de Harmonie Verbinding mij deze week, doordat ik die had ingezet voor ‘gelukkig zijn waar ik nu ben’, echt thuis zijn hier… 
De Harmonie Verbinding is mij dus heel goed bevallen en ik ga er nog veel plezier van hebben, dat weet ik zeker.”

Lees meer: Harmonie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

 

Engel Verbindingen

Engel contact Verbinding

“Ik voel dat er iets verandert in mijn kruinchakra, die lijkt iets ruimer, wijder te worden. Alsof die speciaal geactiveerd wordt, voor het contact met de kosmische dag engelen van mijn Waakhond Verbinding.

Wat leuk is, dit, net alsof ik er een paar vriendinnen bij heb :~) Zo is het niet echt hoor, maar het voelt wel even gezellig en verwarmend. Het geeft hetzelfde gevoel.
Dit gevoel alleen al is mij heel veel waard. Het voelt alsof je niet alleen bent.

Er kwam even een gevoel van eenzaamheid omhoog waarvan ik niet wist dat ik dat had.
Ik ben altijd zo'n gezelschapsmens geweest, was bijna altijd wel 'onder de mensen'. Wat een uitdrukking is dat eigenlijk, alsof iedereen over je heen loopt en op je gaat zitten :~).

Ik praat tegelijkertijd over dat gevoel van eenzaamheid heen hoor, met dat grapje :~) Daar ga ik nog wel mee aan de slag. Komt wel. Nu eerst de Engel contact Verbinding. Dat voelt zo mooi, zo bijzonder.

Dat gevoel dat omhoog kwam, dat gevoel van eenzaamheid, laat zich alleen niet wegdrukken, merk ik. Ik ga dat eerst doorvoelen.

Dat gevoel van eenzaamheid is ontstaan doordat ik het gevoel kreeg dat ik mezelf in de steek liet, toen ik het op jonge leeftijd uitmaakte met mijn eerste vriend. Mijn ouders wilden niet dat ik zou trouwen met iemand van een ander geloof dan ikzelf had. Terwijl ze zelf twee verschillende geloven hadden, protestants en katholiek. De meisjes gingen met mijn moeder mee naar de kerk en de jongens met mijn vader. Blijkbaar vonden ze dat toch niet ideaal en verboden ze mij daarom om deze jongen te blijven zien.

Ik heb het toen uitgemaakt en heb mezelf - voel ik nu - voor mijn eigen gevoel in de steek gelaten. En dat geeft een gevoel van eenzaamheid in jezelf. Elke eenzaamheid is daarop terug te voeren. Innerlijke eenzaamheid, een deel van jezelf negeren of in de steek laten.

En dat oude gevoel van eenzaamheid kwam omhoog toen ik de Engel contact Verbinding ontving, omdat ik hun warme aanwezigheid om me heen kan voelen. Hun aanwezigheid voelt helend.
Dat alleen al is heel mooi. Alsof ze hun 'energetische mantel' om mij heen slaan. Wat mooi.

Dat alleen al is zo'n mooi gevoel, dat het bijna teveel voelt om hen iets te vragen. Ze geven al zoveel.

Ik heb nagedacht of ik nu iets zal vragen aan de kosmische dag engelen en het dan vertel.
Dat voelt niet kloppend, om het zo te vertellen en dat het dan letterlijk wordt opgeschreven.

Ik ga het deze week wel doen, en dan vertel ik er de volgende keer misschien iets over, wat het mij heeft gebracht.

Ik vind het in ieder geval een heel bijzondere mogelijkheid, dat deze engelen zo dichtbij je zijn. Heel mooi. Het lijkt me dan ook een heel veilig gevoel geven, als je voor een volgend leven weer naar de Aarde gaat.

Het is eigenlijk zo bijzonder dat je dat niet in woorden kunt uitdrukken.”

Een week later:

“Dit is een heel mooie Verbinding, een prachtig 'instrument', als je dat zo mag noemen.
Ik heb me de hele week heel fijn gevoeld in hun gezelschap. Het was heel gezellig :~)

Ik heb niet eens zoveel gevraagd, genoot er alleen al van dat ik hun aanwezigheid voelde.

De dingen die ik wel gevraagd heb, om iets sterker te mogen voelen, dat voelt te privé om te vertellen en op te schrijven. Ik heb er veel aan gehad. Het voelt heel kostbaar voor mij.
De communicatie met deze engelen voelt als poëzie."

Bas en Maria: Het maakt het alleen maar mooier dat het zo diep gaat dat je het privé wilt houden.

"Ja, en anders voelt het net alsof het in de Privé staat :~) Dat is helemaal niet privé. Wat een grappenmakers zijn ze bij dat blad, om het zo te noemen. Heel Nederland leest het, bij de kapper of in de leesmap, en dan noem je het 'Privé'. De Story heeft dan een betere naam.
Ze geven daar openlijk toe dat het verhalen zijn en dat ze die dus ook uit hun duim kunnen zuigen :~)

Even weer serieus. Dankjewel, wat fijn dat je dat zo voelt en uitspreekt. Ik ben gelukkig geen hofleverancier van intieme en persoonlijke ervaringen die alles 'moet' vertellen.

Ik ben blij dat het zo ook overkomt of juist goed overkomt, dat ik er zoveel aan heb, dat het zo kostbaar en bijzonder voelt.

Ik geloof dat dat ook de bedoeling is hè, ook op Aarde, dat je niet met anderen over jouw persoonlijke ervaringen met het contact met deze engelen praat. Dat je het koestert en het contact privé en kostbaar houdt."

Bas en Maria: Ja zelfs een beetje heilig.

"Nou, dat voelt ook echt zo."

Bas en Maria: Ja, dat verstoor je als je er wel over praat.

"Het geeft je een soort verstilling en innerlijke wijsheid en kracht, het contact met deze engelen.
Als je er goed mee omgaat. Ik vind het heel mooi.”


Het andere familielid:

“Dit geeft een heel zachte kracht. Een kracht diep van binnen.
Tegelijkertijd is het een kracht van welbespraaktheid en communicatie.
Ik weet niet precies waarom ik dit zo voel. Het welt zo omhoog.

Ik voel me teder aangeraakt. Een Verbinding van elegantie.
Optillend en bekrachtigend. Dit zijn de kernwoorden van deze Verbinding. Dit zijn haar kwaliteiten, haar eeuwige kwaliteiten.”

Bas en Maria: Zijn er specifieke gevoelens die hierdoor bij jou naar boven komen?

“Ja... ik voel me stil en vereerd dat ik contact mag maken met kosmische dag Engelen. Het voelt alsof dat contact, die aanwezigheid, mij richting geeft voor mijn toekomstige levens.

Ik vind het zo bijzonder dat ik tijdens al mijn levens in de kosmische dag die richtinggevende begeleiding zal kunnen voelen. Niet gericht op persoonlijke begeleiding, maar dat ik kan voelen door dit contact met de kosmische dag Engelen wat de richting van de mens in de kosmische dag is, de innerlijke richting.

Het voelt alsof mij dat een innerlijk kosmische dag kompas geeft. Dat geeft een gevoel van innerlijke zekerheid.

Ik voel dan onbewust wat voor mij de beste richting is en dat is dan een richting die resoneert met de kosmische dag. Een richting die versterkend voor mij werkt.

Wat een heerlijk zeker gevoel geeft dit. Om duidelijkheid te ervaren in wat je voelt en weten, duidelijk voelen wat goed voor je is. En de keuze die je dan maakt of de weg die je in slaat resoneert dan met de kosmische dag.

Je krijgt door deze Verbinding het vermogen om beter te voelen wat bekrachtigend voor je is.
De Engel contact Verbinding werkt als een innerlijk kosmische dag kompas dat helemaal is afgestemd op wat goed is voor jou.

Heerlijk. Dit is echt een fijne Verbinding. Ik ben er echt enthousiast over.”

Een paar weken later:

De Engel contact Verbinding is een sprankelende Verbinding. Zo sprankelend als een heldere sterrenhemel in de zomer.
Het voelt levendig, stralend, helder, de weg wijzend zoals de sterrenhemel jouw kompas kan zijn, jou de weg kan wijzen op jouw levensreis.

De Engel contact Verbinding heeft haar eigen innerlijke taal die je gaandeweg leert kennen, als je er in rust mee omgaat. Niet te krampachtig, niet teveel vanuit het willen, maar open, zoekend, geïnteresseerd. Niet willen weten alsof je hebzuchtig bent naar het weten en vastspijkeren.

Open blijven leven, zonder je vast te klampen aan elk houvast, aan elke schijnzekerheid.

Het leven door je heen laten ademen zonder het vast te pinnen van 'het is zo of zo', of: 'dit is de enige beste weg', alsof je bang bent 'fouten' te maken, bang om de 'verkeerde' keuzes te maken.

Leven is ervaren, vallen en opstaan en er met een glimlach van leren. Weer wat wijzer geworden. En daar gaat het om.

Meegaan op de levensstroom zonder je aan elke strohalm vast te klampen. Leven zonder reddingsboei.

De Engel contact Verbinding geeft je helderheid, helderheid over wat je voelt en verbindt je zo dieper met jezelf.

En dat is een mooi gevoel. Je eigen zuivere gevoel als kompas.

Lees meer: Engel contact Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Waakhond Verbinding

“Er komt oude pijn omhoog, een gevoel van verlies, dat jou iets wordt ontnomen. Je voelt je op zo'n moment klein en machteloos in een harde wereld. Het doet pijn als je bestolen wordt.

Hier heb ik niets te verliezen. Geen bezit dat mij kan worden afgenomen of moedwillig beschadigd kan worden. Geen klein kindje dat ik uit het oog kan verliezen.

Ik voel de kostbaarheid van dingen en mensen waar je van houdt, het koesteren van je eigen wereld in deze grote wereld.

Ik word me bewust van dat gevoel, en als ik nu opnieuw geboren zou worden, zou ik dat nog veel meer doen, zou ik daar nog veel meer aandacht aan besteden. Een warme veilige wereld voor mij en mijn geliefden. Koestering, aandacht voor elkaar en je thuisbasis.
Vanuit deze basis trek je de wereld in, maar die basis moet er zijn, om je veilig en geliefd te kunnen voelen.

Door een warme thuisbasis voel ik me fijn in deze grote wereld.

Een eigen plek waar je je thuis voelt. Deze Verbinding maakt me nog meer bewust van het belang daarvan. Die eigen plek is de enige plek op de wereld die je helemaal kunt vormgeven zoals je dat zelf wilt. Je kunt jouw leven daar vormgeven.

De Waakhond Verbinding helpt je om jouw eigen wereld te beschermen.

Het is geen Verbinding die innerlijk iets met jou persoonlijk doet, zoals vrijwel alle Verbindingen, maar het is een Doel Verbinding. Bij een Doel Verbinding helpen kosmische dag engelen jou om een door jou gesteld (realistisch) doel zo goed mogelijk te bereiken.

Als je de Waakhond Verbinding ontvangt, helpen kosmische dag engelen om jouw bezit zo goed mogelijk vanuit hun energetische mogelijkheden te beschermen tegen diefstal en moedwillige beschadiging door anderen.

Natuurlijk doe jij daarbij zelf wat binnen jouw vermogen ligt, zoals een goed slot op de deur en die ook op slot doen. Of je tas niet onbeheerd achterlaten. Jij doet wat jij zelf kunt doen en zij helpen jou op energieniveau met een energetische bescherming van jouw dierbaar bezit.

Ik heb hier geen bezittingen, en door de ontvangst van de Verbinding kwamen bij mij oude onverwerkte gevoelens omhoog.

Op Aarde zal dat niet gebeuren, omdat het een Doel Verbinding is, maar hier, in het Hiernamaals, kom je vrij gemakkelijk in ontwikkeling.

En daarnaast, als ik opnieuw incarneer, dan heb ik de Waakhond Verbinding bij me en werkt die dan ook.

Er komen nog steeds oude gevoelens bij mij omhoog, van alleen zijn, kilte, onbeschermd zijn.
En nu een rust van binnen.”

Bas en Maria: Zou het zo kunnen zijn dat de Waakhond Verbinding op Aarde de ingangen 'dicht', die iemand heeft waardoor iets van hem of haar ontvreemd kan worden?

“Jullie hebben net getest dat dat klopt hè.
Dat komt wel overeen met mijn ervaringen, want ik ga wel door een verwerkingsproces.”

Bas en Maria: Ja, want je leert indirect van het dichten van die ingangen, die aangrijpingspunten in jou voor diefstal.
Zoals je van een ervaring van diefstal kunt leren, kun je ook leren van het dichten van zo'n geestelijke ingang, van het oplossen van zo'n aangrijpingspunt.

Ontwijk je het leerproces, het verwerkingsproces van het oplossen van zo'n aangrijpingspunt, dan is het mogelijk dat je alsnog moet leren van dit thema via een diefstal, inbraak of moedwillige beschadiging van jouw bezit.

We ontdekken dit tijdens dit gesprek, dit is heel interessant.


“Dus deze Verbinding brengt je op een specifiek punt heel doelgericht in ontwikkeling.
Een heel praktisch gerichte ontwikkeling is dat dan. Ik vind dat heel boeiend.

Het geeft me een veilig en prettig gevoel dat ik door deze Verbinding de aangrijpingspunten in mezelf voor diefstal oplos.”

Bas en Maria: We testen dat aanslagen en dergelijke hier ook onder vallen. Een aanslag is ook gericht op anderen, hun leven en hun bezittingen 'beschadigen'.

Moord valt er bijvoorbeeld niet onder. Dat is te persoonlijk gericht. Daar zitten heel andere drijfveren achter.
En de aangrijpingspunten, de innerlijke oorzaak waardoor je een moord zou meemaken, zijn onmogelijk op te lossen via een Verbinding. Daarvoor moet je echt door diepgaande ontwikkelingen gaan.

“Het wordt steeds gezelliger "~) :~)

Gelukkig kan ik hier niet vermoord worden, ik ben al dood :~) Doder kan niet :~)
Maar ik voel me zo levend als wat, 'levender' dan ooit :~)

Mijn oude taal-puristische kant kijkt lekker de andere kant op, die heeft geen zin om mij te corrigeren. Is ook 'zacht aan het rusten' hier :~)

Goh, ik begin me vrijer te voelen door de Waakhond Verbinding. Ik krijg ook zo'n Grrrrrr-gevoel.
Ik krijg er beschikking over, over de Grrrrrrr van een waakhond, de waakhond in mij, en als het nodig is, straal ik dat uit. Dat schrikt af. Dan lopen ze een blokje om en zeggen: even kijken of er misschien iemand is met aangrijpingspunten, dat 'jat' lekkerder :~) Je weet maar nooit of die vent ons een tik uitdeelt.

Daar, dat oude dametje misschien :~) O, nee, ook al de Waakhond Verbinding. En Grrrrrrrrr zegt ze dan en slaat hen op hun hoofd met haar HEMA paraplu.
Ze slaat hen in de boeien met de zojuist gekochte HEMA rookworst (handig :~). Ja die oude dametjes met Waakhond Verbinding weten van wanten. Die zitten niet achter de geraniums :~)

In elk geval, een super nuttige Verbinding! Daar heb je wat aan :~)”

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, deze Verbinding doet nog meer dan ik had gedacht.

Ik heb ooit in een grijs verleden een leven als Zigeuner - of Roma, zoals ze dat nu noemen - gehad. En mijn handjes zaten helaas ook nogal los. Dat zat in de cultuur.
Ik heb gemerkt dat de Waakhond Verbinding bij mij het besef versterkt dat je andermans eigendom niet moet meenemen en dat gestolen goed niet gedijt.

Tegelijkertijd zag ik mezelf ook als een goudeerlijke arme man op een stoffige weg lopen, in een ander leven. Ik liet iets waardevols, dat niet van mij was maar van een ander, op straat liggen, zodat de ander het zou kunnen terugvinden.

Op de een of andere manier is er toen iets gebeurd waardoor ik die houding heb laten varen. Die eerlijke houding werd niet door het leven beloond, zou je kunnen zeggen, het liep niet zo goed met me af.

De Waakhond Verbinding werpt licht op restanten van thema's in jou die met bezit te maken hebben. Daardoor kon ik de onverwerkte gevoelens uit vorige levens die met (andermans) bezit te maken hebben, alsnog beter verwerken, doordat ze meer naar voren kwamen.
Heel leerzaam en ook heel boeiend, om die uiterste polen opnieuw in jezelf te voelen.”


Het andere familielid:

“Het voelt heel stevig, heel stevig en heel fijn. Ik voel een heel stevige basis in mezelf en om me heen. Het leven voelt vanzelfsprekend zo. Ik voel nog meer 'bestaansrecht'.

Het geeft een veilig gevoel en een gevoel van rust. Wat heerlijk dat ik dat tijdens mijn toekomstige levens steeds meekrijg, wat een voorrecht. Al dondert de hele wereld in elkaar, ik voel me veilig en lekker stevig in mezelf. Zo voelt het. Ik voel me zo een stevige kerel, terwijl ik dat nu niet ben :~) Maar ik heb het wel in me, ben ook zo vaak man geweest.

Even naar de stilte in mij... Tegelijkertijd voelt het zacht en sereen, de aanwezigheid van deze 'waakengelen'. Ze geven me een gevoel van kracht en een gevoel van zachtheid tegelijk. Kracht en stevigheid van binnen en naar buiten toe, als het nodig is, en ook een prachtige, wonderbaarlijke zachtheid, als een streling.

Wat een mooie Verbinding is dit. Eigenlijk: wat een mooie aanwezigheid van deze engelen. Want dat is het, deze Verbinding geeft je engelen om je heen die over jouw dierbaren en jouw leefomgeving waken. Het geeft een veilig en krachtig gevoel.

Ergens diep in mij voel ik ook het gevoel dat ik dat niet verdien. Heel diep en oud. Dat komt nu omhoog. Dat ik te ruw ben voor deze engelen, niet fijngevoelig genoeg. Dat ik hun zorg en aanwezigheid niet verdien en het zelf maar moet uitzoeken en voor mezelf moet zorgen. Als er ellende komt, dan verdien ik dat blijkbaar op dat moment. Zo'n gevoel, uit een tijd dat ik blijkbaar ook herrie schopte in het leven. En dan voelt dat wel passend.

Maar ik ben niet meer die persoon uit dat oude leven of die oude levens. De tijden veranderen.
Dit is nieuw, en iets in mij moet er nog even aan wennen dat ik blijkbaar deze zorg verdien.
Dat ik 'delicaat' ben en fijngevoeliger dan ik zelf denk. Fijngevoeliger dan mijn oude zelfbeeld.

Het doet wel veel met me, deze Verbinding, de aanwezigheid van deze engelen. Ik had dat niet aan zien komen.

Dat de mens mag leven, met engelen om zich heen, dat is toch wel bijzonder. En zoals ik al zei, tegelijkertijd moet ik er aan wennen, vanuit oude onverwerkte gevoelens en oude vervlogen tijden.

Ik ben heel benieuwd hoe ik hier volgende week over zal vertellen, ben benieuwd wat het mij deze week zal brengen.”

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, dit is een prachtige Verbinding. En ik loop hier geen gevaar, heb geen bezittingen, niemand doet elkaar kwaad hier, dus er kan mij niets gebeuren.
En ondanks dat alles is de Waakhond Verbinding ook hier een prachtige Verbinding.

Dat komt door twee dingen.
De aanwezigheid van de engelen van de Waakhond Verbinding, die is voelbaar en dat voelt zo weldadig. Het tilt je op, geeft je het gevoel geliefd te zijn, gekoesterd te zijn. Heel mooi.
Je voelt je Gods kind, waard om gekoesterd en beschermd te worden, soms zelfs gewiegd te worden.”

Bas en Maria: Wat moet dat prachtig zijn als je dan op een gegeven moment incarneert met dit gevoel.

“Ja, dat lijkt mij ook. Ik zou me een zondagskind voelen. Een mensenkind met de wind mee, dat zich geliefd en beschermd voelt, zich veilig voelt.

De tweede reden waarom ik deze Verbinding prachtig vind, terwijl ik hier geen bescherming zoals op Aarde nodig heb, is dat de Verbinding me leert om sterk en stevig in mijn schoenen te staan. Mijn plaats in te nemen en mijn grenzen duidelijk aan te geven. Over deze grenzen ga je niet heen. Dit is mijn leefruimte, die is van mij. Die deel ik met wie ik wil, maar je gaat er niet ongevraagd overheen. Dat tolereer ik niet.
Dat geeft een heerlijk stevig gevoel, onverzettelijk. Door zo'n uitstraling voel je je veilig in jezelf en zullen mensen niet snel over je grenzen gaan.

Zo geef je anderen ook een veilig gevoel. Ze weten wat ze aan jou hebben en ze voelen dat jij op jouw beurt ook niet over hun grenzen zult gaan, dat jij te vertrouwen bent. Dat geeft hen een innerlijk voorbeeld dat ze kunnen 'overnemen' zodra ze daar aan toe zijn.
Maar de Waakhond Verbinding is meer dan alleen dat innerlijke voorbeeld.

Dat gevoel van die innerlijke waakhond leeft in jou door deze Verbinding. Dat krijg je als het ware cadeau bij deze Verbinding. Dat gevoel, die innerlijke waakhond in jou, ontstaat door de aanwezigheid van de engelen van je Waakhond Verbinding.

Als jij het waard bent, als je voelt dat je het waard bent om deze bescherming van jouw persoonlijke leefruimte te ontvangen, dan neem je dat gevoel in je op, maak je het eigen en ga je dat gevoel zelf ook leven.
Zo ontstaat jouw innerlijke waakhond en dat is een heerlijk gevoel. Dat is mij heel veel waard, nog veel meer dan het voorkomen van een diefstal bijvoorbeeld.

Ik zou iedereen aanraden om deze Verbinding te ontvangen, als je de mogelijkheid hebt.
De Verbinding brengt je meer dan je in eerste instantie verwacht na het lezen van de tekst over de Waakhond Verbinding. En ik heb geen aandelen hoor :~)

De Waakhond Verbinding geeft me een heel stevig gevoel, mijn voeten recht vooruit, mijn blik open het leven in. Wetende dat ik op mezelf en mijn persoonlijke 'Waakhond engelen' kan rekenen. Ik ben het waard om te bestaan. Dat gevoel geeft deze Verbinding mij. Dat is de kern van deze Verbinding voor mij…"

Lees meer Waakhond Verbinding
Terug naar interne link overzicht


Hulp Verbindingen

Gelijkheid Verbinding

“Zoals veel Verbindingen voelt deze Verbinding, bij 'binnenkomst' als muziek.
En deze Verbinding heeft een heel duidelijk ritme waarin twee 'personen' een rol spelen en de ene persoon steeds op de andere reageert als in een dans, waarin beide danspartners afwisselend leiden en volgen.

De muziek heeft dus een ritme waarin twee 'polen' om beurten op elkaar reageren. Op een speelse, maar ook heel duidelijke manier. Elkaar uitnodigen en op elkaar reageren.

Dat is mijn eerste indruk van de 'binnenkomst' van de Gelijkheid Verbinding. 


Wat doet het met mij persoonlijk? In mij persoonlijk werkt het door op verschillende delen in mezelf. Je hebt in jezelf ook innerlijke delen die menen dat zij andere delen moeten leiden, waardoor die andere innerlijke delen ook wat 'achter geschoven' blijven. Zij hebben minder te zeggen, hun stem is kleiner in het geheel van jou.

De Gelijkheid Verbinding zorgt dus ook voor meer gelijkheid tussen allerlei delen in jezelf, die dan meer op gelijkwaardige voet met elkaar gaan samenwerken. De delen die tot nu toe dachten dat zij de waarheid in pacht hadden, worden dan wat bescheidener en luisteren meer naar wat de 'achtergestelde delen' te zeggen hebben.

Dat zorgt voor een grotere innerlijke balans en zorgt er mogelijk ook voor dat je die 'achter geschoven' delen in jezelf voortaan minder of niet meer onderdrukt.”

Bas en Maria: We hebben het gevoel dat het mogelijk is dat de Gelijkheid Verbinding de potentie heeft om vanuit het Hiernamaals met terugwerkende kracht naar uw laatste leven op Aarde te werken. Zou u dat willen invoelen?

“Nou, dat is me wat. Ik heb hem nog maar net ontvangen. Ik zal het eens proberen, om te kijken of ik daar wat van kan voelen of zien.
Ja, dat is raar: Ik zie allemaal dingetjes die een beetje aan het 'morrelen' zijn. Ik kan het niet anders noemen. Alsof er beginnetjes gemaakt worden van impulsen, voor de mensen op Aarde die ooit bijvoorbeeld wat gemaakt hebben wat ik heb gekocht en die daar veel te weinig voor kregen van hun baas. 

Die dingetjes die ik zie, die aan het 'morrelen' en bewegen zijn, zijn natuurlijk geen zichtbare dingen, maar het zijn beginnetjes van 'impulsen' die die mensen gaan ontvangen, waardoor ze stap voor stap iets beters van hun levens kunnen gaan maken.

Als ik het in een beeld vertaal, zien die impulsen eruit als dingetjes die de grond uitkomen, ze zien er uit als stokjes, wormpjes of plantjes en ze bewegen wat heen en weer, alsof ze zich los willen maken en omhoog willen komen.
Ze moeten er wat moeite voor doen om te bewegen, maar ze zijn vastberaden en volhoudend om te bewegen, te groeien en de grond uit te komen, dus ze komen er wel. Het zijn een soort zaadjes die vanuit een taaie, moeizame grond ontspruiten, om te kunnen bewegen en groeien.

Het zijn innerlijke zaadjes, geestelijke zaadjes voor deze mensen, impulsen, ideeën en inzichten om zelf stap voor stap hun leven te verbeteren, om uit de taaie grond van hun huidige uitzichtloze situatie te kunnen komen. Op eigen kracht, met hun eigen innerlijk kracht.

De Gelijkheid Verbinding zorgt dus voor onzichtbare innerlijke hulp, om onderbetaalde mensen te helpen om stap voor stap op eigen kracht naar een beter leven toe te groeien of gezamenlijk een beter leven te bewerkstelligen.

Daarbij is elke kleine stap er één, hoe klein die ook lijkt. Een stap die zichtbaar klein lijkt, kan geestelijk, innerlijk een enorme stap zijn, die meer veerkracht en doorzettingsvermogen, meer innerlijke kracht geeft.”

Bas en Maria: Het lijkt ons interessant om hier volgende week nog een keer naar te kijken, naar dit beeld, om te zien hoe dat zich ontwikkelt.

“Het lijkt mij heel bijzonder als ik contact zou kunnen maken, iemand van hieruit zou kunnen zien, die door mijn Gelijkheid Verbinding een stukje veerkracht of een idee of inzicht krijgt, die daardoor innerlijk begint te groeien, zich innerlijk begint op te richten. 

Het lijkt me heel mooi om dan ook te kunnen zien hoe zich dat zichtbaar in zo’n iemands leven uit. Ik hoop echt dat ik dat bij wijze van uitzondering zou mogen zien.”

Bas en Maria: Wij hebben het gevoel dat dat mag. We zouden dat na bijvoorbeeld een jaar dan nog een keer kunnen bekijken.

“Dat lijkt me fantastisch.
Het mooie van deze Verbinding vind ik de combinatie van een innerlijke verandering en een verandering in de wereld, een verandering voor je medemensen. Het mooie daarvan vind ik dat het niet via 'ontwikkelingshulp gaat (al is die ook nodig) maar via innerlijke ontwikkelingshulp, waarbij deze mensen niet het gevoel hebben dat zij door rijke westerlingen worden geholpen.


En dat is ook zo want als persoon die de Verbinding ontvangt, maak je deze innerlijke hulp mogelijk door de Verbinding, maar je geeft die innerlijke hulp niet zelf.
Er is dus geen sprake van een gever en ontvanger, maar van gelijkwaardigheid. Beide partijen werken aan een innerlijke balans in zichzelf.
Want de Gelijkheid Verbinding verandert ook jouw eigen innerlijke balans.

Misschien is het zelfs wel zo dat elke keer dat iemand anders innerlijke hulp in de vorm van geestelijke impulsen, zaadjes, ontvangt jij ook weer een impuls ontvangt om tot nog meer innerlijke gelijkheid in jouw innerlijke delen te komen.”

Bas en Maria: U geeft het antwoord op een vraag die ook in ons opkwam. Zou u dat willen controleren, kunt u zien of dat bij u gebeurt?

“Wat een leuk 'spel' om hier zo naar te kijken. Dat ga ik doen. Ik ga me richten op de vraag of er bij mij iets gebeurt als iemand op de wereld zo'n innerlijke impuls ontvangt door mijn Gelijkheid Verbinding.

Wat ik eerst voel, is dat het me heel veel plezier geeft als iemand anders, 'aan de andere kant van de lijn' geestelijk 'opveert'. Dat resoneert dan in mijn systeem.
Tegelijkertijd voel ik een rare reactie van de delen in mij die altijd de baas willen spelen over andere delen in mij. De onderdrukkende delen, die zo krampachtig alles in de hand willen houden.
Die hebben diep van binnen een angst dat als de onderdrukte delen meer 'opstaan', opveren, dat zij daarna zelf onderdrukt zullen worden door de innerlijke delen die eerst door hen onderdrukt werden.

Dat geeft mij het gevoel dat dit innerlijke patroon één van de oorzaken is van de ongelijkheid op de wereld. Je onderdrukt andere rassen, klassen, uit angst om zelf door anderen onderdrukt te worden. 

En ook onderbetalen is een vorm van onderdrukking. Wie weinig geld en middelen heeft, heeft minder macht. Veel geld hebben is dus een manier om macht te hebben en de touwtjes in handen te houden. Omdat je de ander(en) niet vertrouwt. 
Een patroon van: onderdrukken om te voorkomen dat jezelf onderdrukt wordt.

Een gebrek aan vertrouwen dus en een weerspiegeling van de oorlog die zich binnenin jezelf afspeelt, tussen de delen in jezelf die andere delen onderdrukken.

Je zou dus als stelling kunnen nemen: Iemand die anderen onderbetaalt of onderdrukt heeft vrijwel altijd een innerlijk waarin dit principe in heel sterke mate aanwezig is.
De tweede stelling zou kunnen zijn: iemand die onderdrukt of onderbetaald wordt, heeft dit thema ook sterk in zichzelf, maar beleeft dit thema dan vooral vanuit de kant van de onderdrukte innerlijke delen.

De 'Onderdrukker' beleeft zijn innerlijk dus vooral vanuit de kant van het onderdrukken en maakt nauwelijks contact met zijn/haar eigen onderdrukte delen.

De 'Onderdrukte' beleeft zijn innerlijk dan vooral vanuit de delen die innerlijk door zichzelf onderdrukt worden, met als gevolg een gevoel van onvermogen, krachteloosheid en passiviteit, vreugdeloosheid.

En zo is de wereld een gevolg en een weerspiegeling van ons eigen innerlijk. Echte verandering kan dan ook alleen uit ons innerlijk komen, vandaar uit beginnen. Dit is het mooie van deze Verbinding, een stille (innerlijke) revolutie. Als een innerlijke verandering werkelijk is en goed geaard, volgt daarop altijd een zichtbare en tastbare verandering.”

Een week later:

“Ik zal eerst vertellen wat het met mij doet, en daarna - zoals we vorige week hadden afgesproken - zal ik vertellen of ik iets heb kunnen zien van de effecten op anderen, die ook indirect iets 'voor mij' hebben gedaan en daar te weinig voor hadden gekregen van hun baas.

Het effect op mij na één week: Allereerst geeft het mij een gevoel van dankbaarheid. Het gevoel dat ik via deze Verbinding dingen 'recht kan zetten', een bijdrage kan geven aan meer gelijkwaardigheid en misschien zelfs eerder: meer ontwikkeling in een constructieve richting in deze wereld. Ik voel me immers nog steeds met de Aarde en het leven op Aarde verbonden.”

Bas en Maria: Wilt u eerst nog iets persoonlijks vertellen of zo?

“Ja, jullie voelden dat ik wat 'bevroren' was, alsof ik helemaal stil zat hè.
Zo voel ik me ook. Dat is iets persoonlijks. Een ontwikkeling. Er komen oude dingen omhoog. 
Ik weet niet of het met de Gelijkheid Verbinding te maken heeft, dat zou ook goed kunnen, maar ik kan het dan nog niet duiden.”

Bas en Maria: Dat heeft met de Gelijkheid Verbinding te maken. Vindt u het fijn als wij proberen in te voelen waar het om gaat?

“Dat wil ik wel, maar het lijkt me leuker als ik het zelf eerst probeer en dat jullie het dan aanvullen. Ik ga me er even op richten.

Er komt een pijnlijk en triest gevoel omhoog. Dat is ouder dan dit leven, het voelt universeel. 
Het gevoel dat anderen zwoegen of pijn lijden, zodat jij rijk kunt zijn. Ik zie dan een oud leven als een prinses. Maar iedereen maakt meerdere van dit soort levens en situaties mee, dus het moet van meerdere levens zijn. De pijn die je als rijk mens onbewust voelt dat anderen, min of meer gedwongen, hard werken en er weinig of niets voor krijgen. En jij, als rijke, leeft blasé en verveeld, ongeïnspireerd, juist omdat je niet echt hoeft te werken voor je rijkdom.

En die ongelijkheid doet pijn. Ik ben in mijn laatste leven niet rijk geweest, maar die gevoelens ten opzichte van anderen die moeten ploeteren door de rijk-arm verdeling op de wereld, zijn er blijkbaar wel. Omdat je er niets aan kunt veranderen (weinig of niets) doe je weinig met dat gevoel, komt het niet naar boven, omdat dat 'zinloze pijn' is.
Jammer eigenlijk dat dat zo werkt, want als iedereen zich daar wel bewust van zou zijn, zou er mogelijk wel wat veranderen.

Even kijken waarom ik me dan zo versteend voelde, daarnet. Ik denk dat dat een gevoel van binnen is, dat er altijd is geweest. Versteende pijn. Over ongelijkheid, elkaar gebruiken op de wereld. 

Het is net alsof je die pijn niet mocht hebben, alsof die arm-rijk ongelijkheid 'part of the game' was op Aarde. Alsof we daar van moesten leren, van die ervaringen. En een deel van mij, zo'n Robin Hood gevoel, kon daar helemaal niets mee, die wilde er wel tegenin gaan, maar een ander deel van jou zegt dan: 'Doe maar niets, je kunt dit niet veranderen. 

Het is te groot, te veelomvattend, iedereen zit er middenin. Je kunt dat niet alleen veranderen, daar is veel meer voor nodig.' Het zou vechten tegen de bierkaai zijn. Zolang de tijdgeest zo is en mensen hiervan moesten leren.

Als jullie invoelen over mijn gevoel van eerst, waar komen jullie dan op uit?”

Bas en Maria: Het klopt helemaal wat je aangeeft. Er is een deel in jou die wel wil, maar tegelijkertijd is het zinloos.

“Ja, dat gevoel, ja. Je zegt het heel kernachtig. Zo van: je wilt een stap zetten, maar je doet het toch maar niet. En dan versteent er iets in je en krijg je een lijdzaam gevoel over de wereld. Onbewust lijd je dan aan het bewegingsloze en de pijn over misstanden, net als de mensen die 'aan den lijve' lijden.”

Bas en Maria: Je voelt onrecht, maar het is een onbegonnen strijd.

“Klopt, want je voelt de tegenwind van de wetmatigheden van de tijdgeest en dat we daar nu allemaal van moeten leren, tot we daar diep genoeg van geleerd hebben. 

Alsof je levende poppetjes geworden bent in een spelletje Risk, waar je niet zomaar uit mag stappen. (Risk is zo'n bord spel, waarin je als speler de wereldmacht moet zien te krijgen en oorlogen moet winnen). Als je dan als poppetje (het zijn geloof ik legertjes op het bord) midden in zo'n oorlog zit, kan je niet zeggen, ik heb genoeg van dit spel, ik stap eruit, het is toch maar een spelletje.
Zo voelt het ergens ook bij die arm-rijk misstanden: Het voelt ergens als een levensspel dat gespeeld en geleerd moet worden, terwijl een deel van jezelf het er echt niet mee eens is.

Het hoopvolle van de Gelijkheid Verbinding, die ontwikkeld is door de Aartsengelen, is dat het tij blijkbaar mag gaan keren. De tijdsgeest mag weer veranderen. En daar ben ik zo dankbaar voor. 

Dan krijg je nu dus steeds meer meewind, als je iets ten positieve wilt gaan veranderen. Dat zal nu nog niet zonder slag of stoot gaan, want de verandering moet eerst steeds meer van binnenuit komen en diep genoeg van binnen uit. Want we mogen geen innerlijke stappen overslaan hè. De verandering van binnen moet echt zijn en niet omdat je vindt dat je dat zo moet vinden.

Nou, dan heb ik nu meteen verteld wat deze Verbinding mij in één week tijd al heeft gebracht. Die heeft oude gevoelens over ongelijkheid en onrecht naar het oppervlak gebracht en mij ook een gevoel van hoop gegeven. Dat gevoel van hoop was heel lang weg. Dat gaf dat onbewuste versteende gevoel, van 'het heeft toch geen zin', je kunt niets veranderen. Het machteloze gevoel.

En nu over op 'het leuke'. Want natuurlijk heb ik geprobeerd om 'te schouwen' (mooi ouderwets woord is dat). Ik heb geprobeerd om te zien wat dit anderen brengt.
Ik heb een klein meisje gezien. Dat begrijp ik niet helemaal, want ze was nog te jong om te werken. Was zij een nieuwe incarnatie van iemand die in een vorig leven van dat meisje hard heeft gewerkt en iets 'voor mij' heeft gedaan? Ik denk het, maar kunnen jullie kijken of dat klopt?

Bas en Maria: Dat voelt kloppend.

“Dat is bijzonder want dan werkt dat dus over levens heen, voor mensen die zo'n 'impuls' krijgen, meestal aan de andere kant van de wereld.
Ik zag dat kleine meisje en ze was zo lief, ze zong en huppelde, ze straalde zo'n blijheid uit. 

Het was alsof ze nieuwe moed had gevonden en zij zich stellig voor had genomen om een goed leven te leiden, om gelukkig te zijn. Zie ik haar vóór de impuls, dan geeft ze een trieste indruk, alsof ze gevangen was in een innerlijk web dat tot armoede leidt. Het voelt alsof sommige arme mensen zo'n leven leiden door een gevoel van 'straf', alsof ze zichzelf willen straffen voor iets dat zij - in hun eigen ogen - in een vorig leven verkeerd hadden gedaan.Dat meisje zat eerst nog in die 'straf modus', stevende als het ware onbewust op een moeilijk en ongelukkig leven af, bijvoorbeeld door een man te kiezen die niet bij haar past en armoede of moeilijkheden aan te trekken. Na die impuls zie ik haar innerlijk stralen en als het ware geluk aantrekken, alsof ze zonnestralen opvangt waar ze maar kan. Zo laadt ze zich op.


Dat meisje heeft blijkbaar in haar vorige leven een zwoegend bestaan geleid, volgens mij was het toen een man in een Aziatisch land. En het was net alsof ze in haar nieuwe incarnatie - tot die impuls van de Gelijkheid Verbinding - doorging in datzelfde zwoegende gevoel van 'het leven is zwaar en ik verdien niet beter'. 

Blijkbaar heeft die man uit dat vorige leven van dat meisje iets gemaakt in een fabriek, of op een plantage gewerkt, voor een product dat ik tijdens mijn leven heb gekocht. Was het iets dat met Aziatisch eten te maken heeft, bijvoorbeeld bami?”

Bas en Maria: Wat wij voor ons zien, is dat het een theedoek is geweest, die van zo'n land afkomstig was. Deze man heeft blijkbaar op een katoenplantage gewerkt.

“Als ik daar aan denk, krijg ik daar een heel triest en zwaar gevoel bij. Ik vermoed dat dat trieste en zware gevoel (van het leven van zo'n man) dan ook voelbaar is in zo'n theedoek, als je je voelhoorns zo ver kunt uitsteken. Ik weet zeker dat je dat onbewust voelt en het wegdrukt omdat je er toch niets mee kunt. 

Koop je een theedoek bij de Zeeman of de Blokker (of welke winkel dan ook) dan koop je eigenlijk een lapje ellende. ‘Ja, doet u mij maar zo'n lapje ellende. Daar word ik vrolijk van.’

Al die kopjes en borden die je daar dan mee afdroogt, met 'ver weg' dat gevoel erin…"

Bas en Maria: Ja, daar drink je dan ook weer uit en daar eet je van.

“En het dan maar weer gladstrijken hè, met de strijkbout.
Heel raar gevoel is dat, dat je je leven lang niet bewust bent van dat soort dingen en dan kom je boven en dan voel je opeens wat je al die tijd hebt gevoeld. Dat komt nu allemaal omhoog door die Verbinding. Hierboven voel je dat heel duidelijk.”

Bas en Maria: Wilt u nog iets vetellen over een andere persoon?

“Ik zal wel indrukken geven, want het waren in korte tijd al veel mensen die ik kon zien. 
Ik zag mensen als het ware 'omhoog kijken', alsof ze plotseling iets voelden, alsof het een innerlijke aanraking was van boven, alsof hun ziel tot hen sprak en zei: Je hebt genoeg geleden, nu mag je streven naar een beter leven. Je bent het waard om gelukkig te zijn.

Ze reageerden allemaal op dezelfde manier en keken heel even omhoog, alsof iets of iemand even op hun schouder tikte en ze dachten: wat voel ik nou, wat gebeurt er nou. En dat ze dan zo'n warm en gloeiend gevoel kregen, met een gevoel van gerechtigheid en waardigheid, als een nieuw begin. Ze gingen ook allemaal meer rechtop lopen en iets sneller bewegen, alsof ze plotseling haast kregen, uit een vertraging gingen.

Het was heel wonderlijk om te zien hoe elk van hen vergelijkbaar reageerde, het gebeurde elke keer op ongeveer dezelfde manier, heel subtiel en toch heel duidelijk. Het leek bijna als 'niet echt' en toch zag ik het elke keer weer zo gebeuren. 


Ik keek naar hen op dezelfde manier als dat je van hier uit ook familieleden (van je laatste leven) heel duidelijk kunt zien. En ik kende al die mensen niet, maar ik zag ze steeds gewoon opeens omdat ik mensen wilde zien die iets 'kregen' door mijn Gelijkheid Verbinding.
En ik keek dan even en zag er veel tegelijk, veel achter elkaar, snel achter elkaar. Dus ik denk dat je daar veel mensen mee bereikt. Ik zou er bijna twee van willen ontvangen :~), twee Gelijkheid Verbindingen, maar één is echt genoeg.

Het voelt voor mij als een klein wondertje. Een sluipend, onopvallend wondertje. Dat mensen weer veerkracht geeft, hen uit de modus van lijdzaamheid ontslaat. Ze kunnen de lijd-modus dan gaan loslaten waar ze ooit op zielenniveau voor hebben gekozen.
Ik zie dat veel mensen met armoede vaak meerdere levens met armoede achter elkaar leiden. Net alsof ze het gevoel hebben dat het nog niet genoeg was, dat ze onbewust het gevoel hebben dat ze dat verdienen omdat ze ooit iets heel ergs hebben gedaan.
Schuld en boete. En hun gevoel van boete geeft anderen onbewust weer een gevoel van schuld en zo blijven we, arm en rijk, in een kringloop, een rad van schuld en boete.

Ik zie die mensen gewoon innerlijk een 'draai' maken, alsof ze van het ene op het andere moment met een andere 'mood' in hun leven staan.
Heel vaak gebeurt dat als ze buiten zijn, als ze alleen buiten lopen. Alsof hun ziel een goed moment heeft afgewacht om iets aan hen door te geven.
De ziel die geeft de verandering aan hen door. Dat hogere niveau, waar de vergeving door ontstond, spreekt niet direct met de mens, dat mag niet.

Het is zo mooi om te zien hoe ze daarna bijna als iemand anders voelen, hoe ze anders thuis komen dan ze vlak daarvoor waren weggegaan. Soms voelen ze dan even de triestheid van hun bestaan, zo van 'hoe ben ik hier in terecht gekomen', maar ik zie bij al deze mensen een nieuwe veerkracht ontstaan. Het gevoel van uitzichtloosheid verdwijnt en maakt plaats voor streven naar verandering en op z'n minst innerlijk iets anders uitstralen.”

Bas en Maria: Het geeft dus letterlijk hoop.

“Ja, aan twee kanten, bij de persoon die de Verbinding heeft ontvangen, omdat het een gevoel van hoop op verandering geeft, op wereld niveau, bij de personen die een impuls ontvangen door de Gelijkheid Verbinding geeft het een gevoel van hoop in hun persoonlijke leven.”

Bas en Maria: Dank voor al het prachtige wat u hebt doorgegeven.


Het andere famiielid:

“Oeoeoe... Ik voel pijn in mijn buik, ik weet niet waarvan of waardoor. Er wringt iets, iets voelt heel samengeknepen.

Het gevoel van mijn blik afwenden, terwijl ik beter weet. Misschien is dat het.
Laat ik het niet 'raden', maar liever dieper gaan voelen.

Ik voel dat er iets verkeerd zit, scheef zit, een disbalans die ik zelf niet kan veranderen.
Ik loop in een tredmolen, de tred molen van de arm-rijk verdeling. Ik kan het niet veranderen in mijn eentje, de boer aan de andere kant van de wereld die wordt uitgebuit als ik mijn netje sinaasappels koop. Ik koop de goedkoopste, want ik let erop dat ik niet onnodig veel geld uitgeef.

En iets in mij weet en voelt wat ik 'fout' doe. Toch doe ik het. En ik kijk de andere kant op.
Het wringt, want ik voel de uitgebuite mens aan de andere kant van de wereld, die de mogelijkheid niet heeft om zijn bestaan werkelijk te veranderen. De macht van het geld.

Het voelt verdrietig, dat het niet vanzelfsprekend is dat elk mens eerlijk wordt betaald voor wat hij of zij doet. Dat ik daar niet op kan rekenen, als ik als redelijk welvarend mens aan de andere kant van de wereld iets koop. Ik denk aan mijn hoge hypotheeklasten en elektriciteitsrekeningen en probeer te bezuinigen op kleine dingen.

Het wringt in mij. Door in deze arm-rijk tredmolen te lopen, houd ik haar in beweging, houd ik haar in stand.
Het doet me diep verdriet, dat ik dat onmogelijk kan veranderen op eigen kracht.

Dat is de pijn die in mij omhoog komt, door de ontvangst van deze Verbinding.

Ik kijk om me heen.

Er schijnt licht. Er gloort iets aan de horizon. Ik zie iemand die de tredmolen verlaat, haar 'ontkracht'. Iemand die op eigen benen gaat staan, zijn of haar innerlijk vuur en eigen waardigheid volgend. Het opgeheven hoofd. Zwoegen verandert in strijdkracht, in veerkracht.

Het geeft mij moed om te zien hoe een uitgebuite ziel haar innerlijk patroon verandert, een nieuwe weg in slaat.
Het doet mij goed om te voelen hoe nieuwe wegen geopend worden.

Het rad van arm en rijk, de arm-rijk tredmolen, gaat langzamer draaien, verliest haar snelheid en kracht. Verliest haar motor van het slaafse in de mens, de kracht en de macht van de angst.

Hoe krachtiger mijn medemens, hoe krachtiger ook ik mij voel.
Ik wil niet gedwongen worden tot onderdrukken. Ik wil er niet aan meewerken.

Deze Verbinding geeft mogelijkheden en hoop op wereldniveau, voor een sluipende verandering, stap voor stap en trefzeker.

Een heel bijzondere Verbinding, voor iedereen die anderen en zichzelf het mooiste gunt.”


Een week later:

“De Gelijkheid Verbinding heeft me in het gelijk gesteld.
Geen idee wat ik daarmee bedoel, maar het komt er zo uit. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat het betekent en of het sowieso wel ergens op slaat :~).”

Bas en Maria: Even testen, het heeft met dat vorige leven te maken en dat gaat diep hoor.
Op de een of andere manier raakt het me diep.


“Ja, nu voel ik het ook. Ik word er verdrietig van. Laten we dan meteen gaan kijken naar dat vorige leven, wat we toch al van plan waren.
We waren van plan om te gaan voelen wat het effect van de Gelijkheid Verbinding is op mijn vorige incarnatie(s) en hoe dat effect op mijn vorige incarnatie doorwerkt in mijn huidige leven.

Ik durf er bijna niet naar toe te gaan, weet je dat?
Maar ik doe het toch. Het is toch al voorbij.”

Effect Gelijkheid Verbinding op vorige incarnatie(s) en het effect daarvan op je huidige leven
“Ik maak contact met een oude incarnatie en ga voelen hoe de ontvangst van de Gelijkheid Verbinding in deze oude incarnatie doorwerkt.
Ik ga me er nu op afstemmen.

Ik zie mezelf als een 'oude sloeber'. Getekend door het leven. Ik loop op blote voeten.
Mijn voeten zijn een beetje kapot en vuil. Scheuren in mijn broek. Vragende ogen die altijd op hun hoede zijn, het nooit echt vertrouwen. Al teveel meegemaakt.

Als kind, als klein jongetje heel jong mijn moeder verloren. Ze was ziek. Cholera.

Ik ben eruit gegooid. Mijn vader kon niet meer voor me zorgen. Ik moest op eigen benen staan als jochie van vijf. Heb kleine klusjes gedaan voor alles en iedereen. Ben misbruikt door mannen op straat. Smerig.

Ik verhardde. Vragende ogen. Op zoek naar het leven. Ik leek in het verkeerde leven te zijn beland. Er waren ook rijke kinderen met prachtig schone kleren en 'witte' (niet gebruinde) gezichtjes. Die bleven uit de zon.
Ik keek hunkerend naar hun verzorging. Hun mooie kleren. Ik zag dat ze genoeg te eten hadden.

Soms gaf iemand mij een schop of een duw voor de lol. Heel hard, in mijn rug. Dan lag ik op de straat en vielen mijn weinige spulletjes op de grond. Vuile blik, geniepig lachend.

Ik ben ongeveer op 30 jarige leeftijd gestorven. Dat was mijn leven in India.

Nu maak ik contact met deze incarnatie, die nu in het Hiernamaals is die bij dat leven hoort.
Ik ga me er op afstemmen wat mijn Gelijkheid Verbinding in hem verandert.

Deze incarnatie voelt - in eerste instantie - nog steeds als 'vragend', vragend naar het leven dat hem nooit is gegeven. Vragen over de hardheid die hij heeft meegemaakt.

Nu voel ik een voorzichtige glimlach. Diep van binnen. Voorzichtig. Mijn oude incarnatie maakt zich los van zijn stigma. Het stigma van de verstotene.

Begint meer facetten van het leven in zichzelf te voelen. Voelt opeens ook een rijk jongetje in zichzelf met mooie kleertjes. Een rijk jongetje dat het voor het zeggen had en geen of weinig begrip had voor de kinderen van knechten die voor zijn vader werkten.

Dat moet een ander leven zijn geweest voor het leven van 'de verstotene' in India.

Toen was ik zo'n rijk jongetje dat zijn neusje ophaalde voor arme mensen die voor zijn ouders werkten of arme mensen die hij op straat zag.

Ik ga terug naar mijn oude incarnatie van het leven in India. Na de ontvangst van mijn Gelijkheid Verbinding komt hij los van zijn innerlijke fixatie, komt hij los van zijn stigma van het verstoten kind, de verschoppeling. Hij krijgt opnieuw ruimte om andere kanten van het leven te ervaren en herinnert zich dat vorige leven als rijk jongetje.

Hij weet nu ook waarom hij na dat leven als rijk jongetje dat arme leven heeft geleefd. Om beide kanten van de medaille te leren kennen.

En het voelt in balans.

Hij identificeert zich niet meer met het arme leven, kan beide levens naast elkaar zien, naast elkaar beleven. Hij voelt een innerlijke balans in zichzelf en ziet de zin van beide ervaringen.

Hij voelt de innerlijke rijkdom die hem door beide ervaringen geboden is.

Door de Gelijkheid Verbinding kan hij boven beide ervaringen uitstijgen, kan hij er nog meer van leren. De Gelijkheid Verbinding helpt hem om te leren van arm en rijk, van kansen en schijnbare 'kansloosheid'.

Het geeft hem het gevoel dat hij in elke situatie, of hij nu arm is of rijk, contact kan maken met wie hij is en van daaruit het leven open en onafhankelijk tegemoet treden.

Jezelf binden aan jouw persoonlijke essentie, niet verbonden zijn aan je omstandigheden.
Je niet identificeren met je situatie, maar wel de kansen grijpen die jouw omstandigheden jou bieden, al lijken die soms nog zo klein.

Er is overal een uitweg naar een beter leven als je jouw leven laat resoneren met jezelf.

Wat daarvoor nodig is, is werkelijk contact maken met jouw essentie. Pas dan kan jouw leven gaan resoneren met jou en jou de kansen aanreiken die jij nodig hebt om tot bloei te komen.

Als jij iets van jouw essentie uitstraalt, gaan mensen dat ook voelen, spelen ze daar op in.
In positieve zin, bedoel ik.

Wie daadkracht uitstraalt, krijgt ook kansen om tot daden te komen. Dan moet je die kansen wel pakken.

Terug naar mijn oude incarnatie:
Ik voel een grote verandering in die oude Indiase incarnatie. Meer innerlijke veerkracht. Los van het stigma van verstotene. Ondanks het armoedige leven voelt hij nu ook de gentlemen in zich die hij in een voorgaand leven ook is geweest.

En hij voelt het leven nu als een caleidoscoop van ervaringen, die samen een schitterend schouwspel vormen en ons als mensen leren wat wijsheid is, wat balans is, wat innerlijke harmonie is.

En hij voelt zich dankbaar voor zijn leven als verschoppeling, omdat dat het beste vervolg was op het snobistische rijke leven.

Zonder het leven in India had hij nooit een volgende stap naar meer innerlijke wijsheid en innerlijke rijkdom kunnen maken. Hij had dan nooit die balans in zichzelf kunnen leren vinden.”

Lees meer: Gelijkheid Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Lichtpunt Verbinding

“Deze Verbinding voel ik niet bij mezelf binnenkomen, maar ik voel wel dat er iets gebeurt. Alsof er ergens, ver weg iets 'verschuift' in het Hiernamaals.

Dat moet in het kosmische nacht Hiernamaals zijn. Ik neem aan dat iemand die nog extremistisch denkt, voelt en handelt niet in het kosmische dag Hiernamaals komt.
Er zijn ook vast geen extremisten die een behandeling, Verbinding of (Impuls) oefening van het Wholism Project ontvangen hebben.

Ik ga nog even goed voelen of ik iets kan waarnemen bij de ontvangst van deze Verbinding.
Bij mijzelf eigenlijk niet veel. Ik blijf wel steeds dat 'verschuiving gevoel' voelen, ergens ver weg. Maar dat is niet in mij. Dat klopt ook met hoe deze Verbinding werkt.”

Bas en Maria: Is het een idee dat je je afstemt op de persoon die hem heeft ontvangen?
We hebben net even getest of dat mocht en dat mag.


“Dat lijkt me heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd. Ik ga dat nu proberen.

Ik voel iemand die heel vast zit, vast zit van binnen. Het voelt bewegingsloos van binnen. Muurvast. Hij zit daar in een hoekje. Weet zich geen raad met zichzelf. Somber. Zichzelf afschietend.
Dat heeft hij letterlijk ook gedaan, aan het einde van zijn leven. Andere mensen meenemend.

Ik voel nu verdriet bij hem. Hij gaat terug naar zijn jeugd. Voelt zich weer een klein jongetje achter moeders rokken.
Zijn leven is toen verstoord. Er zijn dingen vernietigd en mensen gedood. Dat heeft hem gevormd. Vervormd. Zijn leven was niet meer in onschuld. De onschuld van zijn jonge leven was verstoord. Ik bedoel niet dat hij zelf niet meer onschuldig was, maar zijn leven was geschonden door anderen. Hij was uit het kinderparadijs waar een jong kind nog in kan zitten, verstoten.
In één klap de harde wereld in.

De wereld voelde niet meer veilig. Geweld kan zo binnenvallen en alles vernietigen waar je van houdt. Jouw veiligheid aantasten.

De hardheid kwam in zijn ziel. Verbittering. Alles werd zwart,  wit en hard. Geen zachtheid meer.
Het leven was geen veilige plaats meer. Dat gevoel was voor altijd weg.

Hij realiseert zich nu, achteraf, hoe die gebeurtenis uit zijn jeugd hem in één klap veranderd heeft. Zijn gevoel over de wereld veranderd heeft. Hij voelt weer warmte voor het kleine jongetje dat hij toen was. Dat heeft hij lang niet meer gevoeld. Hij was vergeten dat hij ooit dat kleine jongetje is geweest. Gewist uit zijn geheugen.

Hij realiseert zich plotseling hoe hij als volwassen man hetzelfde heeft gedaan. In één klap het leven van jonge kinderen veranderd. In scherven uiteen laten vallen. Door hem zijn andere kleine kinderen ook hun vader of moeder kwijtgeraakt.

Hij ziet opeens hoe hij in zijn laatste leven op Aarde eerst heeft meegemaakt dat alles hem ontnomen werd. Zijn veilige wereld voorgoed verstoord.

Daarna heeft hij zelf de wereld van anderen verstoord. Anderen hun veiligheid afgenomen. Twee kanten van dezelfde medaille meegemaakt.

Waarom heeft hij dat nooit eerder gezien, vraagt hij zich af. Het contact met het kleine jongetje in hem was ooit van de ene op de andere dag verbroken.

Het voelde muurvast in hem. Nu komt er langzaam een klein beetje beweging in. Kleine stapjes tegelijk. Hij durft iets meer om zich heen te kijken. Zit iets minder diep vast in schaamte.

Hij durft zich zelfs weer even een moment prettig te voelen. Identificeert zich niet meer volledig met zijn daad, nu hij voelt hoe hij daartoe gekomen is. Voelt wat meer ademruimte.

Ik heb het gevoel dat ik deze man nu verder niet meer moet 'volgen'. Dat zou zijn ontwikkelingsproces kunnen verstoren, als ik dit blijf ‘monitoren'."

Bas en Maria: Het geeft een heel duidelijk beeld hoe extremisten weer van het slot waar ze in zitten, bevrijd kunnen worden. Hoe er weer ruimte ontstaat voor innerlijke beweging.

“Ja, ik vond het zelf ook heel invoelbaar. Heel menselijk. Je wordt geboren op een bepaalde plek, maakt een ingrijpende gebeurtenis mee en je krijgt een eenzijdig beeld op de wereld mee vanuit je omgeving of vanuit een groep mensen met wie je optrekt.
Die groep mensen versterken elkaar in dat beeld, gevoed door onverwerkte gevoelens. Zo ontstaat extremisme.

Mooi dat het op deze wijze stap voor stap weer kan oplossen, via de weg van genade en innerlijke ontwikkeling.”
 

Het andere familielid:

“Wat zal ik het beste doen, me richten op de persoon die het Lichtpunt ontvangt? Want dat kunnen wij hier in het Hiernamaals hè.”

Bas en Maria: Dat lijkt ons het beste.

“Ik ga proberen dat te voelen. Ik voel iemand die nu in twijfels is. Die even zijn zekerheid kwijt is, opeens. Opeens vraagt hij zich af of het juist is wat hij doet, denkt voelt.

Hee, vreemd, deze persoon heeft nog steeds het gevoel dat ie op Aarde is, terwijl die dat allang niet meer is. Hij voelt zich nog helemaal betrokken bij zijn groepering, is alsmaar aan het meedenken over de koers die gevaren moet worden en acties die ondernomen moeten worden om het doel te bereiken.”

Bas en Maria: We testen dat een deel van deze persoon op Aarde achtergebleven is. Hij heeft entiteiten op Aarde achtergelaten, delen van de persoonlijkheid die te zwaar waren om naar het Licht te kunnen gaan.

“Dat verklaart veel. Door het Lichtpunt dat deze persoon ontvangt, realiseert hij zich opeens dat ie niet meer echt op Aarde is, dat ie niet meer mee kan doen. De dood kwam voor hem onverwacht, hij had niet gepland om te sterven zoals een zelfmoordterrorist dat doet.

Het gebeurde plotseling, deze man is nooit van plan geweest om te sterven. Het was iemand die achter de schermen werkte en de koers uitzette voor anderen. Geen aanslagpleger, maar wel een van de mensen die dit soort plannen voor anderen maken.

Ik zie hem plotseling met smart in zijn gelaat. Plotseling voelt wat hij deed en waar zijn groepering op Aarde mee bezig was, zinloos. Hij kan er opeens naar kijken vanuit een groter perspectief. Ziet baby's op Aarde die omkomen bij een aanslag, kleine kinderen. En voelt opeens dat hij ook zo'n baby, ook zo'n kind zou kunnen zijn.

Voelt opeens het verschil niet meer tussen het zogenaamde 'wij en zij'. 'Zij' voelt niet meer vijandig, maar alleen als een groep die je niet kent, maar die je had kunnen kennen als je daar geboren was.

Hij voelt opeens hoe anders hij zou zijn geweest en tegelijkertijd zo hetzelfde, als hij geboren was gewest bij de mensen die hij als 'zij' beschouwde tijdens zijn leven. Waarom dat onderscheid, waarom voelden zij vreemd voor hem?

Nu kan hij beter in hun harten kijken en opeens valt de sluier. Zij voelen niet meer als vreemden, niet meer. Hij ziet dezelfde ogen, dezelfde blik, dezelfde harten, alleen een andere taal en andere gewoonten. Een ander gevoel van 'wij', dat is alles.

Iedereen heeft de behoefte aan een gevoel van 'wij' en is bang voor 'zij'. We zijn op zoek naar veiligheid, in een wereld van vervreemding.

Opeens denkt deze man: Ik had moeten strijden tegen het gevoel van vervreemding, ik had juist moeten zoeken naar bruggen, had juist een bruggenbouwer moeten zijn.

In plaats van in de loopgraven te gaan, me verschansen in het 'wij', samen tegen 'zij', had ik mijn hand uit moeten steken. Had ik de kinderen van 'zij' in de ogen moeten kijken, om te zien dat er geen 'wij' en 'zij' is, ook al gelooft iedereen daar in.

De vervreemding zit in ons hart. De vervreemding is de vervreemding van ons eigen gevoel, waardoor we elkaar niet meer via ons hart kunnen herkennen.

Deze inzichten voelen vervullend voor deze man. Het voelt als voeding voor zijn hart. Plotseling voelt hij hoe zijn achtergebleven delen zich ook los kunnen maken van de Aarde. Hoe de plaats waar hij stierf daardoor lichter begint te voelen.

Zelfs zijn weduwe voelt dat er iets gaande is, voelt zich van een donkerte bevrijdt, de donkerte van zijn achtergebleven delen die een schaduw wierpen over haar hart.

Het voelt voor deze man als genade, als voeding, het voelt mild. Hij voelt zich alsof iets in hem 180 graden gedraaid is. Waar de zon eerst onderging voelt hij die nu opnieuw opkomen, met krachtige stralen.

Het is een keerpunt voor deze man. Hij voelt hoe hij zijn volgende leven in een geheel ander licht wil leven, een geheel andere wending wil geven.

Het voelt alsof hij zich nu eindelijk los kan maken van een oude groef waar hij een aantal levens in was blijven hangen.

Het is alsof hij oude kwaliteiten, van levens geleden, opnieuw kan gaan gebruiken.
Kwaliteiten die geen kansen meer kregen in zijn laatste levens, omdat hij teveel gericht was geweest op wraak en vergelding, pijn en boete. Een weg waarin hij elke keer opnieuw tegen dezelfde muur was opgelopen. De muur van het donker, van de pijn.

Hij keert terug naar oude kwaliteiten, van levens waarin hij met wetenschap en poëzie bezig is geweest, ook in de Arabische wereld, in de tijd van de Arabische verlichting. De tijd dat in de Arabische wereld veel aan wiskunde werd gedaan op een hoog niveau.

Hij voelt zich opnieuw verbonden met levens uit die tijd. Hij begrijpt opeens hoe hij een weerzin tegen het Westen kreeg, omdat zijn geliefde Arabische cultuur, die in voorbijgaande eeuwen een bloeiperiode doormaakte, nu vaak zo met voeten wordt getreden. Er wordt met minachting naar gekeken vanuit het Westen.
Het Westen ziet zichzelf vaak als superieur ten opzichte van andere culturen, zoals elke cultuur dat doet, als die cultuur op dat moment min of meer leidend is op Aarde.

Vanuit zijn liefde voor de Arabische cultuur, vanuit de herinneringen aan de Arabische bloeitijd die nog levens lang voelbaar bleven in zijn cellen, in zijn systeem, wilde hij koste wat kost zijn cultuur weer groot maken, naar voren brengen en tegen het Westen ingaan, dat zijn geliefde cultuur niet op waarde kon schatten.

Nu, hierboven, nu na de ontvangst van het Lichtpunt, ziet hij de bewegingen van culturen.
Voelt hij ook dat mensen die een cultuur tot bloei brengen dan weer hier en dan weer daar geboren worden. Mensen die in de Arabische bloeitijd meewerkten aan de Arabische kunst en wetenschap, zijn mogelijk in latere levens in China, Europa of de Verenigde Staten geboren, op welke plek dan ook.

Plotseling voelt hij dat iedereen wereldburger is, vermomd met het kostuum van de cultuur waar hij of zij geboren is. De taal sprekend waarmee je bent opgegroeid. Een kind dat in Egypte of Saoudi Arabië geboren is en daar opgroeit, wordt een volgend leven misschien in Azië of Engeland geboren. De ziel kent geen grenzen, geen landstaal.

Je leeft dan weer hier, dan weer daar. Dus wat is het nut van een aanslag in een land waarvan de cultuur jou vreemd is. De kans is levensgroot aanwezig dat je daarbij mensen doodt die in vorige levens in jouw 'eigen' cultuur zijn opgegroeid.

Er bestaat geen 'eigen' cultuur, elk mens heeft in talloze levens alle culturen leren kennen, heeft overal van geleerd.

Door het Lichtpunt in zijn hart, in zijn systeem, kan deze man opeens leren van wat hij tijdens vele levens geleerd heeft. Kan hij opeens de verbanden zien. Kan hij opeens boven zijn beperkte blikveld uitkijken. En dat geeft zo'n weldadig gevoel van verruiming, van innerlijke rijkdom.

De filosofie die hij als Arabische geleerde, een aantal levens geleden, ontwikkelde, valt opeens in vruchtbare Aarde, kan dieper in hem geaard worden.
Deze poëzie, deze innerlijke wetenschap van toen, kan nu bevrucht worden met Liefde en talloze ervaringen uit levens na dat 'geleerden' leven. Het donker en de benauwdheid uit zijn levens na de Arabische bloeitijd hebben zin gehad. Deze zin ontstaat, zodra je van je ervaringen leert.

Hij voelt hoe 'waar' het leven is, hoe 'kloppend' het is, hoe ieder op zijn weg ontvangt wat hij of zijn nodig heeft. Hoe je leert door te ervaren, aan den lijve te ervaren.

Opeens is er geen schuld meer en geen onrecht, geen strijd, alleen Liefde en overzicht.
Het gevoel een andere weg te willen en kunnen inslaan. Een constructieve weg zonder grenzen. Een weg van vereniging, waarin de blik van een kind centraal staat. Als ik een kind dat in onschuld leeft in de ogen kan kijken zonder bang te zijn voor mijn eigen donker, dat is voor mij (deze man) de graadmeter, het ijkpunt.”


“Ik voel dat het nu genoeg is, dat ik genoeg gevoeld en gezien heb van deze man.
Ik voel ook dat hij ergens wist dat ik hem even 'volgde' en dat hij dat goed en zinvol vond.
We nemen nu op een bepaald niveau weer afscheid.

Dit was indrukwekkend, om het effect van deze Verbinding zo te volgen. Het leek een eeuwigheid, alsof vele levens van deze man tot een soort trefpunt kwamen, een ontknoping, een samengaan van inzichten, vergaard in die levens. Een bundeling van inzichten, een bundeling van krachten en gerichtheid, zodat deze man een nieuwe weg in kan slaan, een weg naar de toekomst, de toekomst in. Een constructieve toekomst helpen vormgeven.

Na afbraak volgt opbouw. Opbouw kan soms alleen na afbraak plaatsvinden. Niets is voor niets en niets is tevergeefs.

Het was heel leerzaam om dit te voelen en te zien. Ik heb er zelf ook veel van geleerd.”

Lees meer: Lichtpunt Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Natuur Gelijkheid Verbinding

“Dat is wel speciaal. Ik voel dat er heel veel groeikracht wordt aangeboord. Kiemkracht, wortelen, ontspruiten. Op een krachtige manier. En veel tegelijk, want ik heb natuurlijk al een heel leven achter de rug, waarin ik veel producten heb aangeschaft, gekregen en gebruikt die van plantaardig materiaal waren gemaakt.

En nu ontvangt de natuur daarvoor, op een aantal plekken op de Aarde, extra groeikracht, ontspruiten er levensvatbare, krachtige planten.

Dat is heel mooi om te voelen. Ik voel het zelfs hier, terwijl ik duidelijk niet op de Aarde ben.
Het voelt als met mij verbonden. Ik voel me daardoor nog sterker met de natuur verbonden.

Het geeft me ook het gevoel nog meer verantwoordelijk met de natuur en de Aarde om te willen gaan. Het geeft me ook het gevoel dat de natuur heel sterk is. En dat geeft me weer het gevoel dat ik sterk ben, want ik ben deel van de natuur, deel van de schepping, ook als ik tijdelijk hier, in het Hiernamaals ben.

Het Hiernamaals blijft een spiegel van de Aarde. Je blijft ermee verbonden en je weet dat je op een dag weer 'indaalt' in de Aardse regionen.

Het voelt heel krachtig, deze Verbinding. Als je deze in het Hiernamaals ontvangt, doet het ook echt iets met jou persoonlijk. Hoe je dat ervaart terwijl je op Aarde bent, weet ik niet. Ik vermoed dat het anders zal voelen, maar tegelijkertijd gebeurt er natuurlijk hetzelfde. Je kunt dat op Aarde alleen niet bewust voelen, eenvoudigweg omdat je op de Aarde bent.

Probeer het dus ook niet, want dan forceer je de boel. Ervaar gewoon wat je vanzelf ervaart en voelt, ga niet op zoek naar een ervaring die lijkt op van 'hier'. Daar heb je later, op een dag, als je ook hier komt, nog tijd genoeg voor.

Op Aarde moet je echt op Aarde zijn. Daar is je leven dan voor, en geniet van de voordelen die het je geeft. Laat je niet teveel meevoeren door de stress en de ellende om je heen, maar zie je leven als een kostbaarheid, een uniek geschenk. Het geschenk dat jouw leven heet.
Je kunt er alle kanten mee op, dus benut die kans.

De Natuur Gelijkheid Verbinding geeft je het gevoel dat de Aarde, de natuur, het leven krachtig is. En dat heeft een uitwerking op jou.

Het is een beetje te vergelijken als het gevoel dat je als kind kunt hebben als je ouders van het leven genieten en het hen goed gaat. Als zij weten hoe ze het beste kunnen leven om gelukkig te zijn en voorspoed te hebben.

De Natuur Gelijkheid Verbinding lijkt een klein beetje op dat gevoel van een krachtige en voedende leefomgeving, maar voelt nog veel zuiverder en nog specialer.

Het geeft je ook het gevoel dat je de natuur een nieuwe kans geeft en daarmee ook jezelf en de mensheid. Dat is een mooi gevoel.”Een week later:

“Het voelt alsof deze Verbinding effectiever werkt dan demonstreren voor de natuur, al blijft het natuurlijk altijd goed om je daarvoor in te zetten en je stem te laten horen.

Het voelt alsof je met deze Verbinding op een heel directe manier iets voor de natuur doet, wat op geen enkele andere manier gerealiseerd kan worden. En je doet het gedachteloos, het gebeurt al wanneer je ademt.
Jouw leven draagt op deze wijze iets bij aan de kracht van de natuur, een prachtige existentiële samenwerking.

Het voelt heel mooi, heel waardevol. Alsof ik een verbond gesloten heb met de natuur. En met wie kun je beter zo'n samenwerking hebben dan met de natuur, met deze levenschenkende kracht die wij zo nodig hebben.

We rekenen op de natuur, juist omdat zij zo veerkrachtig is, zo vol levenskracht. Daardoor behandelen we haar niet optimaal. We gaan er gewoon vanuit dat zij er altijd voor ons zal zijn, want dat is ook haar aard. We gaan er daarbij aan voorbij, dat de natuur ook haar grenzen heeft.

We behandelen de natuur een beetje alsof zij een moeder is die elke middag om vier uur met een pot thee voor ons klaar staat. We vinden dat gewoon, en houden geen rekening met haar behoeften of verlangens.

De natuur is er voor ons, maar zijn wij er ook voor de natuur?”

Bas en Maria: De natuur is geen gegeven, maar is ons gegeven.

“Ja, dat klopt :~) Mooi gezegd.

De Natuur Gelijkheid Verbinding geeft je de mogelijkheid om - alleen al door te bestaan, door te leven, door te ademen - iets voor de natuur terug te doen.

Deze Verbinding maakt ons als mensheid deel van een elkaar voedend netwerk.
De natuur is voedend voor de mens en de mens voor de natuur.

Dit is een opmaat, een voorbereidende stap voor de toekomstige mens, wanneer hij/zij, eenmaal verder in de kosmische dag, de natuur, de materie in bewustzijn mag gaan optillen.
Dat is pas mogelijk wanneer wij ons zelf voldoende ver ontwikkeld hebben.

De Natuur Gelijkheid Verbinding is een onmisbare stap in die ontwikkeling.”Het andere familielid:

“Deze Verbinding geeft me een heel goed gevoel, alsof ik met de natuur samenwerk.
Zowel met de natuur op Aarde, vanwege mijn laatste leven op Aarde, als met de 'natuurkrachten' in het Hiernamaals.

In het Hiernamaals zijn weliswaar geen tastbare bomen, planten, rotsen, water, dieren en planten, maar er is hier wel een esoterische natuur. Ik weet niet of dat het juiste woord is, want er is nog nooit over geschreven. Ik vertel alleen wat ik ervaar.

Het zijn natuurkrachten die ons hier omringen, en ze zijn even divers als de natuur in al haar verschijningsvormen op Aarde.

Je zou natuur in zijn geheel kunnen zien als het voorbeeld van het Goddelijke. Het voorbeeld van hoe het leven werkt, in elkaar zit. Hoe prachtig en ingenieus alles op elkaar aansluit.

De natuur is in feite een mogelijkheid voor de mens om te leren hoe ze met het Goddelijke om kunnen gaan. En tot nu toe doet de mens dat vrij belabberd.”

Bas en Maria: Dat was wel de bedoeling van de kosmische nacht.

“Om het belabberd te doen, :~) ja, dat heeft de mens steeds beter geleerd. Ik begrijp precies wat je bedoelt hoor. Eigenlijk leer je, ervaar je daarmee hoe het niet moet. En natuurlijk hebben we ons trillingsgetal daarmee verlaagd, maar tegelijkertijd kun je dus ook stellen dat de natuur als spiegel van het Goddelijke ons kan leren hoe we met het Goddelijke om kunnen gaan.

De natuur is net zo ingenieus en in balans als het Goddelijke, daarom kunnen we er zoveel van leren. We ervaren het ook als we iets niet goed aanpakken, dan ontstaat er een disbalans in de natuur en daarmee ook in onze menselijke leefomgeving.

De Natuur Gelijkheid Verbinding geeft me daarom een goed gevoel, omdat deze Verbinding helpt om de disbalans die ontstaan is stap voor stap weer op te heffen, al is er nog een lange weg te gaan.

Het geeft me als mens een goed gevoel ten opzichte van de natuur, een groter gevoel van respect en samenwerking.”

Een week later:

“De Natuur Gelijkheid Verbinding geeft me een heel goed 'basis' gevoel.
De basis van het ervaren van je leven, dat je bestaat, is hoe jij je verhoudt tot jouw 'leef omgeving'.

De natuur is de basis voor jouw bestaan, geeft je de mogelijkheid om te kunnen leven.
Zonder natuur is leven niet mogelijk. Alleen al omdat we zelf, met ons lichaam, deel uitmaken van de natuur.
De natuur is als het ware de vormgeving van het Goddelijke van onze leef-omgeving.

De Natuur Gelijkheid Verbinding verandert iets wezenlijks in ons basisgevoel ten opzichte van de natuur. Je 'bouwt' meer respect voor het leven en de natuur in met deze Verbinding.
Dit respect, dit ontzag voor de natuur wordt deel van jou, wordt een basisgevoel in jou.

En dat voelt zo kloppend. Het voelt ook veilig om je zo te voelen, want zonder natuur kunnen wij niet leven en door de natuur te verzwakken, verzwakken we onszelf.

Door de natuur te versterken, versterken we onszelf.

En dat maakt dat deze Verbinding je zo'n goed gevoel geeft. Je verzorgt en versterkt het leven dat jou omringt en waaraan jij je bestaan te danken hebt.”

Lees meer: Natuur Gelijkheid Verbinding
Terug naar interne link overzicht


Schepping Verbindingen

Uitgestorven dier Verbinding

“Ik ben echt heel benieuwd naar deze Verbinding. Deze voelt echt weer heel anders dan alle andere Verbindingen, dit is een heel nieuwe soort Verbinding, die op geen enkele andere Verbinding lijkt. Dus ik heb weer veel te ontdekken en daar hou ik van!

Ooo, als de Verbinding binnenkomt, voelt het even heel beklemmend!
Ik denk dat ik al die kwaliteiten voel, die opgesloten zijn geraakt in mezelf omdat bepaalde diersoorten uitgeroeid zijn en niet meer bestaan.

Raar gevoel is dat, daar ben je je normaal gesproken nooit van bewust. Het leuke is, dat nu die oude kwaliteiten weer tot leven komen en als ik dan aan mezelf uit mijn laatste leven denk, vind ik mezelf een 'keurige dame', terwijl ik echt niet zo'n typisch keurige dame was.

Maar vergelijken met de 'Wild life' die je opeens in je kunt voelen, dat ongetemde dat een mens blijkbaar van nature ook kan hebben, wordt je gewone manier van doen opeens heel ingekaderd en afgeremd. Het zou allemaal veel vitaler kunnen, meer bruisend.

Je gaat je krachtiger voelen, meer in balans en met een groter en breder geestelijk palet.
Je wordt kleurrijker. Ik vind het een verrijking, deze Verbinding.

Ik voel een oerkracht in mezelf, oude stemmen, ingebed in mijn bewustzijn van nu.
Veel ervaringen rijker. Ik blijf mijn oude ontwikkelingen en ervaringen zo tot mijn beschikking houden, voor zover ik ze nog nodig heb.

Het geeft een heel rijk, gevuld en vitaal gevoel. Ik voel me minder geblokkeerd, minder ingekaderd. Ik kan beter bij al mijn krachten en kan mijn impulsen beter volgen.

Het voelt alsof ik een paar onbekende en onzichtbare ledenmaten of lichaamsdelen terug heb waarvan ik niet meer wist dat ik ze had. En ze zijn reuze handig, maken mij compleet.
Zo voelt het.

Ik heb mijn verloren gereedschap terug, kan bepaalde kwaliteiten opeens weer voelen en gebruiken. Het voelt heel rijk. Ik ben er heel tevreden mee, het geeft een voldaan gevoel.

Nu ik deze Verbinding eenmaal heb, zou ik 'm niet meer willen missen. Het geeft juist het gevoel dat deze Verbinding je teruggeeft wat je al die tijd - zonder het te weten - had gemist.

Je sluit oude delen van jezelf weer in je armen. Een feest van herkenning. 'Levensoude' delen van jou worden weer voelbaar en voelen weer als nieuw.”

Bas en Maria: Het is net alsof je een schilderij hebt waarbij een aantal kleuren niet meer zichtbaar waren en die worden door de Uitgestorven dier Verbinding weer zichtbaar.

“Ja, dat is mooi gezegd. Het voelt als compleet makend en ook heel verrassend.
Het voelt heel fijn om je meer compleet te voelen, krachtiger en vitaler te voelen.
Ik ben er heel blij mee.”

Een week later:

“Deze Verbinding geeft je een wereld van ruimte. Van mogelijkheden die je niet meer kende, maar ooit hebt gekend. Mogelijkheden die weer bij je terugkomen.

Het voelt heel fijn, al zou ik niet kunnen benoemen om welke mogelijkheden het gaat.
Je voelt je gewoon ruimer, vrijer, completer, meer in balans. Alsof je blikveld ook ruimer wordt.
Je voelt je minder beperkt door onzichtbare grenzen. Want het voelt achteraf alsof er onzichtbare grenzen en beperkingen waren.

En die zijn nu opgelost. Ik voel me zo een vrijer mens.

Alsof ik meer kan bereiken en de wereld voor me open ligt. Een onbevangen gevoel.

Het geeft een vol en rijk gevoel. Alsof het leven elk moment uit een feest en vakantie bestaat.”


Het andere familielid:

“ Hier ga ik echt even voor zitten. Want dit vind ik toch wel zo bijzonder. Om opnieuw contact te maken met eigenschappen en kwaliteiten die vroeger 'geleefd' en 'voorgeleefd' werden door dieren die soms al miljoenen of duizenden jaren geleden zijn uitgestorven, uitgeroeid.
Contact maken met je oerkwaliteiten.

Ik ben heel benieuwd wat ik daardoor in mezelf aantref.

Ik voel geduld, ik voel een notie van tijd, veel geduld, alsof tijd eindeloos is. Dat is één van die oerkwaliteiten die blijkbaar goed bij mij passen, maar waar ik geen contact mee kon maken omdat het dier dat deze eigenschap belichaamde, al uitgestorven is.
Maar ik 'herken' deze kwaliteit vanuit vorige levens, waarin dit specifieke dier nog leefde.
Het voelt als een Aziatisch dier.

Ik krijg een gevoel van heimwee naar die tijd, toen die kwaliteit nog gangbaar was in het leven, zijn plaats nog verdiende.

Mensen roeien een dier uit, omdat ze onbewust die kwaliteit van dat dier niet meer willen.
Ze kunnen er niet mee omgaan.

Dit dier, deze kwaliteit is uitgeroeid door de mens, omdat mensen meer grip op elkaar en meer macht over elkaar wilden. Als je contact kunt maken met het eindeloze, ben je minder vatbaar voor de 'folie du temps', de dwaasheid van de tijd. Ik weet niet of dat officieel Frans is, maar ik zocht naar die uitdrukking.

Dus zonder die kwaliteit van tijdloosheid en geduld, kunnen anderen meer grip op jou krijgen en jou meer in hun macht krijgen. Vanuit dat gevoel, dat zo'n geestelijke kwaliteit hen niet bevalt, roeien mensen bepaalde dieren uit. Dat gaat niet bewust, ze zien die koppeling zelf niet, maar zo werkt het in de praktijk wel. Het dier dat die kwaliteit belichaamt, wordt dan niet gewaardeerd, niet op waarde geschat. Naar eigen believen gebruikt voor de opbrengst van de vacht, de hoorns, het vlees. En daar slaat de mens dan in door. Krijgt dan een soort 'jacht koorts'.
De 'jacht koorts' neemt hen dan in bezit.

En je kunt niet met een beschuldigende vinger naar alleen de jager of de handelaar wijzen, want dat gevoel dat hen drijft om te jagen, dat onbewust afwijzen van een geestelijke kwaliteit, wordt dan gedragen door vele mensen, al weten ze dat niet bewust.

De jacht en het doden wordt gedragen door de cultuur waar zij deel van uit maken.
Ze willen zich bevrijden, verschonen van die kwaliteit. Die moet weg.

Zo is er een strijd in de mens, op dat niveau, over de walvis. Een zeer gevoelig, zeer intelligent dier dat veel signalen kan opvangen. De 'reus van de zee', die zich onderdompelt in water, in gevoel, maar het raakvlak met de mens heeft, dat het een zoogdier is.

Uitroeien van de walvis heeft verband met het willen 'uitroeien' van de gevoeligheid en de intelligentie van je systeem, je onbewuste intelligentie, die niet onderworpen is aan het verstand, de ratio.

Dat zijn onbewuste drijfveren in de mens. De mens wil anderen aan zich onderwerpen, om grip op het leven te hebben. Niet elke individuele mens, maar de mens als groepssoort.
Het soort intelligentie en gevoeligheid dat de walvis belichaamt, komt daarbij niet goed uit.

Veel mensen voelen dit onbewust, wat de gevolgen zijn van het uitroeien van een dier en verzetten zich er daarom met hand en tand tegen. Dat is goed, dat is krachtig. Ze denken zelf dat ze alleen strijden voor het dier waar ze om geven, maar onbewust strijden ze ook voor de geestelijke diversiteit van het leven en daardoor ook voor de mens.

Ik heb veel waardering voor mensen die hier actief mee bezig zijn, zich er voor inzetten. Ik heb dat zelf niet in me, maar ik ben blij dat deze mensen er zijn. Als die mensen en organisaties er niet zouden zijn, zouden er al veel meer diersoorten zijn uitgeroeid.

Wat ik zo prachtig vind, is dit geschenk van het Hogere. De mens, als 'soort', als groep, heeft dieren uitgeroeid en nu geeft het Hogere ons de mogelijkheid om de kwaliteiten van deze uitgeroeide dieren toch weer in onszelf te voelen. Dat is schitterend, van zo'n grootsheid, zo grootmoedig.

Waarschijnlijk is het ook nodig voor onze weg. Hebben we deze oerkwaliteiten ook nodig om 'het tij te keren'. Want deze oerkwaliteiten vertegenwoordigen innerlijke kracht. Innerlijke kracht die de mens heeft willen uitroeien om de ander aan zich te kunnen onderwerpen, niet wetende dat de mens zichzelf daar als 'soort' mee verzwakt. En de natuur minder divers maakt, in die zin ook verzwakt, ontkracht.

Ik word daar een beetje verdrietig van.

Ik voel nu contact met een vorig leven, waarbij ik de walvisjacht heb gezien, als een klein jongetje op het strand. Zo'n groot dier dat daar weerloos op het strand ligt, bloed dat gutst uit zijn lijf. Die ogen van het nog levende dier dat naar me keek. Ik voelde me versteend, bevroren.

Dat zo'n groot dier zo weerloos kon zijn, onderworpen aan de mens. De mens voelde voor mij, als klein jongetje, als een soort monster. Dat beeld, van die stervende walvis op het strand is diep in mijn ziel gegrift toen. Ik voel de afschuw nu nog.

Mijn vader was walvisjager. Het was zijn manier van overleven in een hard bestaan. We waren arm. Ik at heel karig. Brood met niks. En soms aten we 'dat vlees'. Ik gruwelde ervan. Omdat ik zo'n prachtige, majestueuze vis op het strand had zien liggen, en gevoeld had hoe het zich terugtrok uit het leven. Ik voelde me verwant aan dit dier.

Walvissen zijn niet uitgestorven, nog niet, maar het is ook heel goed mogelijk dat de soort die ik toen als kind gezien heb, dat wel is.

Dat is ook niet van belang. Ik vertel het, het kwam naar boven omdat ik blijkbaar ooit als kind in een ander leven de afschuw heb gevoeld over de ongevoeligheid van de mens en de blindheid om de schoonheid te zien van het dier dat de mens doodt.

Als het dier door de mens 'gezien' werd en dan gedood, omdat de mens moet overleven, dus met meer respect en waardering voor het dier, dan had het mij niet zo geraakt.”

Bas en Maria: Als het dier met die intentie gedood wordt, zal het ook minder snel uitsterven.

“Ja, dat is interessant, dat voelt kloppend. Het dier blijft zich dan welkom en gewenst voelen en blijft hier op Aarde incarneren. Het dier blijft voelen dat het nodig is op Aarde. Voelt zich gewaardeerd.

Een dier dat met respect behandeld, en met respect gedood wordt zal tegelijkertijd ook niet 'overjaagd' worden. Dan let de mens ook beter op. Dan communiceert de mens onbewust met het dier en weet de mens dat het soms gas terug moet nemen om het dier voldoende (leef) ruimte te geven.

Als kind in dat vorige leven heb ik zo naar dat respect tussen mens en dier verlangd. Het is het respect voor het leven. Het respect voor de schepping waar we deel van uit maken.

Daarom gaat deze Verbinding mij zo aan het hart. Het zet iets recht in mij, onrecht wordt goed gemaakt. Met deze Verbinding herstel je in jezelf het respect voor de natuur.

Ook al eet je zelf niet eens vlees, dan nog draag je eigenschappen uit vorige levens met je mee waarin je respect voor de natuur miste, en draag je het menselijk karma met je mee in je genen.

Deze Verbinding herstelt dit in jou. Als geschenk ontvang je daarvoor het contact met 'uitgeroeide eigenschappen'. Innerlijk, op een heel hoog niveau, zet je recht wat de mens bepaalde diersoorten ooit heeft aangedaan.”

Bas en Maria: je geeft ze als het ware geestelijk het recht van bestaan.

“Ja, en daardoor geef je die oerkwaliteiten in jezelf ook weer het recht van bestaan. Zodra een dier is uitgeroeid, uitgebannen, worden deze kwaliteiten in de mens ook uitgebannen.

Het is onrecht rechtzetten, onrecht aan het dier en onrecht aan de mens. Innerlijk buigen voor de schoonheid, de gratie en de kracht van het dier. Innerlijk buigen voor de schoonheid, gratie en de kracht in de mens.

We moesten elkaar verzwakken in de kosmische nacht, en daarom hebben we onze eigen innerlijke kracht, schoonheid, kwaliteiten ook verzwakt. Kwaliteiten uitgeroeid. De mens mocht zichzelf niet op waarde schatten, werd gedreven door vernietigingsdrang.

Ik zoek een uitdrukking die ik niet kan vinden, 'Het is nog aan de loop van de dag', ik bedoel zoiets als: de mens heeft nog steeds die vernietingsdrang in zich, het is nog niet voorbij.

Maar het tij is wel aan het keren.

Deze Verbinding is niet alleen belangrijk voor jezelf. Deze Verbinding is belangrijk voor de mens als geheel. Zet iets in werking. Zet een ontwikkeling in gang.

Voor mij is dit een grootse Verbinding, onbeschrijflijk groot.

Het kind dat ooit de dode walvis op het strand zag, dat kind in mij, is er zo blij mee.”

Bas en Maria: We weten nu welke uitdrukking je bedoelt: het is nog altijd aan de orde van de dag.

“Ja, dat bedoel ik! We gebruiken hier geen woorden, meer beelden en een soort 'energie beelden' of 'energie woorden'. Dus dan verleer je soms je 'oude moedertaal'.
Als ik met jullie spreek, doe ik dat zoveel mogelijk in woorden, maar soms vertalen jullie mijn energiewoorden en energiebeelden in woorden. Zonder dat je weet dat je dat doet.

Dat is soms heel leuk om te zien. Dan ben ik altijd verrast hoe goed dat gaat. Hoe meer 'aanwezig' ik ben, hoe beter het gaat.

Ik zit op mijn praatstoel, maar ik ga het nu afronden. Terug naar deze prachtige, schitterende Verbinding. Dit is zo mooi. Ik voel het als een eerbetoon aan het edele dier dat ooit is uitgeroeid. Zelfs een spinnensoort of slangensoort is edel. Elk dier heeft zijn eigen functie in een groot geheel van miljoenen schakeltjes.

We weten als mens zo weinig af van de betekenis dat een dier heeft en doden het dan 'blind'.
Dat is deel van het leven. De mens gaat 'geblinddoekt' naar de Aarde. Die blinddoek is tegelijkertijd een belangrijk gereedschap voor de kosmische nacht. Anders kun je nooit de fouten maken die juist zo functioneel waren voor onze lessen en ervaringen in de kosmische nacht.

De Uitgeroeide dier Verbinding, ja ik bedoel de mooie versie van deze naam :~), de Uitgestorven dier Verbinding (dat verkoopt wat beter hè :~), ik wilde dus zeggen, de Uitgestorven dier Verbinding haalt dus één van de talloze blinddoeken weg die je als mens hebt meegekregen voor onze opdracht in de kosmische nacht.

Ik heb er geen woorden, voor voor deze Verbinding (ja, ik weet het, er zijn al heel wat woorden verstreken :~). Ik bedoel, de schoonheid en waarde van deze Verbinding is niet in een paar woorden weer te geven. En dat doe ik altijd graag, als ik afrond. Dat dat deze keer niet helemaal lukt, zegt iets van de grootsheid en reikwijdte van deze Verbinding. Ik voel dat ik die niet kan bevatten, dat die veel verder gaat dan ik weet.”

Een week later:

“Deze Verbinding heeft delen van mij omhooggebracht waarvan ik geen idee had dat ze bij me hoorden. Ze voelden zo vertrouwd en waren tegelijkertijd nieuw voor mij omdat ik ze vaak al levenslang niet meer had gevoeld. En dat was heel bijzonder, om die kwaliteiten, die oude kwaliteiten, dan weer opnieuw te voelen.

Ik vraag me trouwens af wat het verschil is met dieren die op een natuurlijke manier zijn uitgestorven. Die vallen niet onder deze Verbinding, de kwaliteiten die bij die dieren horen.

Als een dier op een natuurlijke manier uitsterft, raak je die kwaliteiten dan niet kwijt, of integreren, ontwikkelen die kwaliteiten op een natuurlijke manier tot een andere kwaliteit?”

Bas en Maria: Ons eerste gevoel hierover is dat die kwaliteiten, die talenten niet meer bij de nieuwe tijd horen.

“Ik kan me voorstellen dat een dier dat heel lang geleden is uitgeroeid, anders op een later moment op een natuurlijke wijze zou zijn uitgestorven. Hoe zou dat dan gaan met de kwaliteit van zo'n dier dat heel lang geleden is uitgeroeid en normaal gesproken in een latere periode wel zou zijn uitgestorven.

Krijg je die kwaliteit dan tijdelijk terug en evolueert die kwaliteit dan vervolgens tot een kwaliteit die bij het hier en nu past?”

Bas en Maria: Die kwaliteit is inderdaad nog niet volledig doorleefd omdat het dier voortijdig was uitgestorven door uitroeiing.
Het zal dan nu - zoals jij ook zegt - tijdelijk verder tot wasdom komen en dan, als het niet meer nodig is, in onbruik raken.


“Dan kun je dus met behulp van de Uitgestorven dier Verbinding voortijdig afgebroken innerlijke ontwikkelingen afronden, de ontwikkelingen die met het uitgeroeide dier te maken hebben.

Dat lijkt me heel belangrijk, want op niet afgeronde ontwikkelingen, kun je geen volgende ontwikkeling 'opbouwen'. Er ontbreekt dan iets wezenlijks aan het fundament voor een nieuwe ontwikkeling.

Ik voel me na deze week ook meer uitgebalanceerd dan daarvoor. Alsof ik meer en completer innerlijk gereedschap heb. Alsof er eerst bepaalde onderdelen ontbraken die ik niet kende.
Dus ik wist niet wat er ontbrak, maar miste het ontbrekende gereedschap wel.

Het geeft een gevoel van rust, om op deze manier meer compleet te zijn. Daar ben ik deze Verbinding, deze mogelijkheid, dankbaar voor. Het voelt als een wonder.”


Twee weken later:


“Lieve Bas en Maria, deze Verbinding geeft me het gevoel een completer mens te zijn.
Ik voel het in heel mijn wezen. Het voelt uitgebalanceerd en stevig. Het voelt alsof mijn 'innerlijk repertoire' verbreed is. Zoals je een uitgebreide of minder uitgebreide woordenschat kunt hebben, kun je ook een beperkte of brede gevoels- en ervaringen wereld hebben.

Deze Verbinding breidt jouw gevoelswereld en jouw ervaringen wereld uit. Kwaliteiten die verloren gewaand waren, zonder dat je je daar bewust van was, komen weer bij je terug, en dat voelt zo goed.

Het is alsof je eerst alleen maar wit brood met kaas of worst eet en daarna allerlei verschillende heerlijk belegde broodjes. Je innerlijke variatie wordt groter en completer. Je voelt je meer in balans daardoor.

Met elk uitgeroeid dier voelt het alsof een tijdperk wordt afgesloten. Deze Verbinding opent de toegang tot dat tijdperk weer in jou, zodat je jouw leerweg die toen afgesloten werd door het uitsterven van een diersoort, onbewust alsnog kunt oppakken en afronden.

Ik heb dat in de afgelopen weken duidelijk kunnen ervaren. Een heel fijne Verbinding.”

Lees meer: Uitgestorven dier Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Uitgestorven mensenras Verbinding

“Het voelt heel stil van binnen, alsof er lege ruimtes in mij zijn, onbewoonde ruimtes waar al heel lang niemand is geweest. De ruimtes van 'van de Aardbodem weggevaagde' mensenrassen.

Het voelt stil daar en het voelt alsof datgene wat daar heel lang geleden is geweest heel waardevol was. De informatie van een volk, van een ras. De oude beschaving van dat mensenras. Het voelt als plechtige, verlaten ruimtes in mij. Of ik ben verbonden met die ruimtes. Maar ik voel ze in mij, in elk geval.

Het voelt alsof deze ruimtes weer gevuld worden. Alsof die informatie weer terug komt. Ik kan de mannen, de vrouwen en de kinderen van dat oude mensenras in me voelen. Niet alsof ze echt in mij zijn, maar ik hoor hun klanken, ik voel hun waarde en aanwezigheid. Het voelt verrijkend, heel bijzonder.
Het geeft ook een tegenwicht tegen de oppervlakkigheid van onze huidige Westerse maatschappij, maar zelfs tegen de oppervlakkigheid van de gehele huidige wereld.

Ik herken die oude tijden, die ik nu voel in deze innerlijke ruimten in mij. Het voelt alsof ik deze informatie heb gemist, alsof ik het nog nodig had toen het van de Aardbodem verdween.
Deze volkeren, deze rassen zijn te vroeg gegaan, door toedoen van anderen.

Ik ben mogelijk ook ooit één van hen geweest, heb vast ooit wel eens deel uitgemaakt van zo'n mensenras. Wat voelt dat triest als een heel volk verdwijnt door oorlog en strijd, jaar in jaar uit.

Die gemiste informatie voelde als een kaal, verdroogd landschap met scheuren in de Aarde. Waar niets meer kon groeien.

Nu, na de ontvangst van de Uitgestorven mensenras Verbinding voelt die ruimte weer 'hersteld', de informatie weer aanwezig.

Het is niet uit te leggen hoe dat voelt, het is voelbaar op een heel diep niveau, omdat het niet bewust geweten mag worden. Je mag niet bewust beschikken over die informatie van die uitgestorven rassen, omdat je in het Hier en nu leeft.

Toch heb je die informatie wel nodig als een basis, een fundering voor je leven van nu.

Het voelt dan ook steviger in mij, meer 'ingekleurd'. Ik voel me aanweziger en meer geaard. Alsof ik kan rekenen op mijn verre, verre voorouders, terwijl ze eerst ontbraken. Een gapende leegte in mezelf, het ontbreken van een stuk heel verre geschiedenis.

Nu voelt het alsof ik een deel van mijn oerwortels teruggevonden heb. Het geeft een gevoel van stevigheid en van innerlijke rust. Ook het onverklaarbare gevoel dat ik eindelijk weer 'verder kan', vooruit kan.

Ik voel me statiger en steviger, meer aanwezig en onverzettelijker. Ik voel een grotere waarde en waardigheid in mezelf. Ik laat - zo voelt het - minder met me sollen. Ik laat me niet voor de gek houden. Ik weet wie ik ben en waar ik voor sta. Ik ken mijn geschiedenis, van elk stapje heb ik geleerd. Elke stap was nodig voor de volgende stap.

Als opeens een stap ontbreekt door het wegvagen van een mensenras, kun je op een bepaald gebied niet verder, kun je jouw ontwikkelingen op dat gebied niet afronden.

Omdat het vaak van zo heel lang geleden is, heeft zo'n afgebroken ontwikkeling een grote invloed op jouw functioneren in het Hier en nu, omdat je bepaalde ontwikkelingen 'blind' moet maken. De basis en de fundering voor dat type ontwikkeling ontbreekt dan.

Alles wat heel vroeg in onze ontwikkelingen afbreekt, heeft juist een enorme invloed op alles in het nu, omdat het de basis vormt voor het nu, die basis die ontbreekt.

Ik ben blij met deze Verbinding. De Uitgestorven mensenras Verbinding voelt als plechtig, heel waardevol en essentieel voor iedereen die stevig in het leven wil staan en zich uitgebalanceerd en vrij wil ontwikkelen. Geen los zand maar een stevige basis.

Een heel belangrijke Verbinding als je je echt een compleet mens wilt voelen, verbonden met je verleden en van daaruit bouwend aan een geheel nieuwe toekomst. Zonder die basis is het bouwen aan een toekomst niet mogelijk. Je bouwt altijd verder op het bestaande, zelfs als het roer volledig omgaat. Dan nog vormt het verleden je referentie en uitgangspunt om het anders aan te pakken.

Deze Verbinding maakt het uitgangspunt en die basis in jou compleet, zodat je een stevig en goed gefundeerd bouwwerk kunt maken dat alle stormen overleeft.

De Uitgestorven mensenras Verbinding is voor mij een onmisbare Verbinding en daar laat ik het bij voor vandaag :~).”

Een week later:

"Ik voel me vereerd, dat ik de mogelijkheid heb gekregen om met behulp van deze Verbinding deze verloren gegane informatie van uitgestorven mensenrassen weer bij me te dragen.
Alsof het informatie is die de basis vormt voor je celopbouw.

Elk mensenras vertegenwoordigt een andere wijze om op de Aarde te leven, om op de Aarde te incarneren en een verbinding te vormen tussen Hemel en Aarde.
Elk mensenras vormt daarin een ode aan het Goddelijke, en wie zijn wij als mensen om zo'n ras van de Aardbodem weg te vagen? Elk ras is een uiting van de onmetelijke diversiteit van het Goddelijke, de diversiteit van de schepping.

Elk mensenras is als een parel, een diamant met haar eigen unieke kenmerken. Als ander mensenras hoef je dat niet altijd te begrijpen. Mensen kunnen elkaar niet altijd op waarde schatten.

Wat elk mens zou moeten leren is dat er in elk ander mens een wonder schuilt, ook al begrijp je de ander niet altijd. Leren om elkaar in 'het anders zijn' te respecteren. Elkaar de ruimte te geven om te bestaan, omdat het Goddelijk iedereen op Aarde de ruimte heeft gegeven om hier te leven. Wie zijn wij om de ander dan dat recht te ontzeggen.

De Uitgestorven mensenras Verbinding geeft mij dat gevoel, dat respect voor elk mens.
De verwondering over hoe verschillend mensen kunnen zijn en verwondering over de uiteenlopende leefomstandigheden waar zij voor kunnen kiezen.

Deze Verbinding geeft mij een basisgevoel van respect voor het leven in al haar verschijningsvormen. Niet te snel met je eigen mening klaar staan. Eerst in stilte het leven inademen dan pas vertellen wat je voelt of denkt, in contact met de bron. Je bent niet alwetend, dus waarom betweterig zijn.

Deze Verbinding verbindt mij met een stukje van de eeuwigheid, met de oerbron van het menselijk bestaan op Aarde.

Het maakt me nederig en het maakt dat ik onze huidige cultuur, onze huidige maatschappij in het juiste perspectief kan zien. Een klein, maar essentieel stukje van de geschiedenis van de mensheid, zoals elke periode een klein maar essentieel stukje van de eeuwigheid is.

Iedereen bouwt voort op de geschiedenis, op de bouwstenen die door een ander zijn gelegd.

De Uitgestorven mensenras Verbinding verbindt je dieper met deze kringloop, verbindt je krachtiger met jouw geschiedenis. Verbindt je dieper met de fundamenten van de mensheid.
Dat geeft jouw leven een krachtiger en diepere basis."

Een onmisbare Verbinding.


Het andere familielid:

"Ik voel muziek in mijn systeem. Alsof bepaalde klanken ontbraken en nu weer worden aangevuld. Dat wat eerst voelde als onsamenhangende klanken waar bepaalde klanken aan ontbraken, wordt weer muziek.

Het verband wordt weer duidelijk, ontbrekende informatie wordt aangevuld. Mijn systeem begrijpt het weer, terwijl het eerst altijd in verwarring was door diepe onbewuste missing links in mijn systeem.

Het geeft me het gevoel veel meer vaste grond onder mijn voeten te hebben. Het geeft me een gevoel van diepe stevigheid in mezelf.

Deze uitgestorven mensenrassen, eigenlijk uitgeroeide mensenrassen, hadden nog iets te vertellen en hadden zelf nog iets te leren. Hun werk op Aarde was nog niet afgerond, nog niet compleet. Het kon nog niet overgedragen worden.

Nu heb ik het gevoel dat ik die informatie ontvang die zij te geven hadden tot het moment dat de laatste van hen van de Aardebodem verdween.

Het voelt als een mysterie, omdat ik het niet bewust kan duiden, maar het voelt als goed en compleet. Het voelt veel steviger."

Bas en Maria: Alle rassen tezamen vormen één geheel. Ze vullen elkaar aan.

"Dat is mooi gezegd. Zo voelt het ook. Het voelt stevig en rustgevend. Alsof de tijd, die ooit ergens stil heeft gestaan, weer is gaan lopen. Er is nieuw leven ontstaan waar de tijd 'door een boze hand' was stilgezet.

Iets wat gestopt was met stromen, kan nu weer in beweging komen in mij, als sneeuwwitje die door de prins wordt wakker gekust.

Wat mooi..."

Bas en Maria: Het wordt een sprookje

"Ja, zo voelt het ook, heel mooi. En als een eerbetoon aan het verleden. Iets wat ten onrechte was weggevaagd, voordat het zijn tijd was om te gaan, komt weer tot leven in mij als een sprankeling in mijn ziel."

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, het is zo gezellig met al die uitgestorven mensen rassen in mij :~) Gezellig bij elkaar op de thee. Ik leer van alles van ze :~)

Ik maak een grapje, maar het voelt echt verrijkend, aanvullend, het voelt volledig met de nadruk op vol, compleet. Het voelt zo rijk, zo aanwezig. Het voelt zo goed en zo terecht.

Het voelt ergens ook als onrecht dat rechtgezet wordt in mij. Niet omdat er sprake is van schuld, maar het voelt als een correctie van de geschiedenis op energieniveau.

Ik ben heel blij dat ik deze Verbinding heb ontvangen, omdat het om zoiets groots en belangrijks gaat. Een heel mensenras met zijn energetische ontwikkelingsinformatie.
Dat is een enorm geschenk, als je die essentiële informatie mag ontvangen in je systeem.

Veel beter en miljoenen keren belangrijker dan naar Studio Sport kijken of op wintersport gaan.

De Uitgestorven mensenras Verbinding heeft mij met rasse schreden weer compleet gemaakt, diep in mijn systeem, in verre hoekjes in mij die in de vergetelheid waren geraakt en nog steeds hun onschatbare waarde hadden.

Het geeft me een diep gevoel van waardigheid, alsof je als ontvanger van deze Verbinding de complete mensheid vertegenwoordigt, haar complete informatie met je meedraagt.

Dit maakt jou - in toekomstige levens - een ankerpunt voor andere mensen, omdat jij die informatie met je meedraagt die anderen niet hebben, waardevolle informatie die anderen ontberen.

Het voelt heel bijzonder, mysterieus, essentieel en waardevol.”

Lees meer: Uitgestorven mensenras Verbinding
Terug naar interne link overzicht


Ultrasoon geluid Verbinding

“Wat een mooi zuiver, zuiverend gevoel.
Alsof de muziek van de schepping hersteld wordt, de verstoorde muziek van de schepping, haar zuivere tonen.

Klanken scheppen leven, op energieniveau zijn klanken een scheppende kracht.
Die scheppende energetische kracht wordt verstoord door technisch ultrasoon geluid.

Dit geeft een heerlijke innerlijke rust.
Eindelijk weer 'thuis', in de stilte, in mijn eigen ruimte.

Hier kan mijn geest weer leven, hier heeft mijn geest de ruimte om ongestoord te bestaan, in rust aanwezig te zijn.

Een heerlijk, rustgevend, verstillend gevoel vanwaaruit ik opnieuw kan opbloeien, mezelf opnieuw kan 'opbouwen'.

Net als een kind in de baarmoeder ongestoord en ongezien kan groeien (als je tenminste geen echo's maakt), zo geeft deze Verbinding mij een gevoel van een oneindige, ongestoorde eigen ruimte die echt van mij is en vanwaar ik ongestoord kan uitgroeien tot wie ik in potentie ben.”


Het andere familielid:

“Wat een stilte, wat een pure stilte. Een stilte die vol vreugde is, de vreugde van het leven.
De vreugde van 'mogen bestaan'.

Een stilte die gevuld is met de rijkdom van het leven, die de belofte van het leven in al haar schoonheid in zich draagt.

De stilte van alle mogelijkheden. De stilte van een ontspruitend begin dat in diepe verbondenheid is met elk einde, de cyclus van het leven. De eeuwigheid.

Zonder begin geen einde en zonder einde geen nieuw begin. Het leven kent zoveel genade.

O, deze stilte is zo mooi, zo vervullend in haar schoonheid, haar nog ongekende schoonheid die door jou doorgrond mag worden.

Het is deze prachtige stilte, deze rijkdom, die verstoord wordt door technisch ultrasoon geluid.
Geluid dat in die vorm niet van nature voorkomt in de schepping en daardoor niet met de Goddelijke schepping harmonieert.

Deze stilte, deze pure stilte is zo genadevol, zo mooi, het geeft je elke keer weer het gevoel dat het leven eeuwigdurend is en altijd door zal gaan. Ieder krijgt de nieuwe kans die hij of zij verdient. Doorgaan bij waar je geëindigd was, zodat je het leven ten diepste kunt leren kennen, jezelf als mens ten diepste kunt leren kennen.

Het Goddelijke en haar wijsheid ten diepste leren kennen.

Dat is de mogelijkheid die deze pure stilte je geeft, de mogelijkheid om echt te leren van het leven, zodat je leven zinvol is, welke 'fouten' je ook maakt. Hoe ogenschijnlijk slecht of goed je ook lijkt te zijn. Vanuit deze stilte kun je van alle kanten van het leven, van donker en licht, leren hoe het Goddelijke uiteindelijk in alles doorspeelt, door schijnt.

Hoe het Goddelijke in alles ademt. En hoe we daar van kunnen leren zonder het in vakjes te stoppen van 'goed' en 'kwaad', ook al is 'goed' meestal veel prettiger en opbouwender dan 'kwaad'.

Het mooie is dat je vanuit deze stilte zelfs diep in het 'fout' of het 'kwaad' de wijsheid van het Goddelijke terug kunt vinden. En vanuit deze inkeer kun je leren om het Goddelijke in het 'goed' te vinden en het Goddelijke steeds openlijker in het leven te laten spreken.

Want in het donker, in het kwaad, is de wijsheid van het Goddelijke zeer diep verscholen, zo diep dat menigeen het niet kan herkennen.

Uiteindelijk leidt elke weg, zolang je maar in contact blijft met deze stilte, terug naar het directe, openlijke en voedende contact met het Goddelijke. De weg die wij meestal als 'goed' bestempelen.

Dat is voor mij de schoonheid van het leven. De genade dat we het donker mochten onderzoeken om zo het licht te kunnen leren kennen en nog meer op waarde te schatten.

We zijn er nog niet, maar we komen er wel.

Deze stilte, dit geschenk van de Ultrasoon geluid Verbinding is daarbij essentieel.” 

Lees meer: Ultrasoon geluid Verbinding
Terug naar interne link overzicht

 

Start Verbindingen

Vrouw zijn Verbinding  

“Er komt een oude pijn omhoog. Ik ben vrouw, was vrouw in mijn laatste leven, maar het vrouwelijke mocht er in onze maatschappij niet volledig zijn. Dat is nog steeds zo.

Als vrouw hou je je vrouw zijn onbewust altijd in. Je houdt het nog binnen. Het mag er voor een deel zijn en voor een deel niet.

Het diepe oergevoel van het vrouw zijn, je echte vrouwelijke kracht, daar weet onze huidige wereld geen raad mee. Dat zou alles overhoop halen. Zou hypocrisie direct ontmaskeren en dictators van de troon stoten, als iedereen, zowel man als vrouw zijn of haar vrouwelijke kracht naar buiten zou laten komen.
Kijk alleen al naar zoiets simpels als mijn vorige zin. Je noemt altijd eerst de man, dan de vrouw.
Dat doet iedereen, dat is de uitdrukking in onze taal en dat is veelzeggend. Het mannelijke is de standaard, het uitgangspunt en het vrouwelijke is de variatie daarop. Zo is Eva toch ook geschapen, volgens het bijbelverhaal.

Er bestaan vast en zeker, uit oeroude tijden, ook andere scheppingsverhalen vanuit een ander gevoel van de werkelijkheid dat toentertijd bij de mensheid paste.

Het is gewoon, normaal, om je als vrouw in te houden. Je bent daar in opgegroeid, je weet niet beter dan dat.

En deze Verbinding maakt jou daar bewust van en verandert die programmering in jou.
Een verademing, zowel voor de vrouw als de man (:~) (nu even andersom).

Het geeft je een gevoel van ruimte. Die twee polen in jou, het mannelijke en het vrouwelijke, krijgen dan even veel ruimte. Dat voelt zoveel meer in balans.

Toch heb ik het gevoel dat er nog meer nodig is om de echte oerkracht van de vrouw los te maken. Die zit nog vast. Als ik het goed heb, geldt dat net zo goed voor de oerkracht van de man. Die kan - keurig in het pak op kantoor - ook niet echt floreren.

Deze oerkrachten in de mens zijn fundamenteel voor verandering, voor opbouwende, constructieve verandering.

In de kosmische nacht werden beiden wat ingetoomd, omdat de kosmische nacht gericht was op trilling verlaging en verzwakking. Als we beschikking hadden gehad over 100% van onze oerkracht, had dat te vernietigend uitgepakt, te desastreus.

Ik noem het maar, dan kunnen jullie kijken of jullie hier nog iets mee kunnen (dat hoeft niet nu hoor).

Ik ga weer terug naar de Vrouw zijn Verbinding.
Wat een schitterende Verbinding voelt dat. Het geeft zo'n opluchting, zo'n gevoel van ruimte.

Ik voel ook dat ik beter kan ademen.

Dit is een Start Verbinding hè. Dat geeft echt een mooi gevoel, van een nieuw begin. Iets dat je nog niet kende en zo fijn voelt van binnen.

Ik voel me ook - bij momenten - wel kwetsbaar als ik mijn vrouwelijkheid meer de ruimte geef. Alsof dat zo afgestraft zal worden. Dat zijn oude angsten, die komen omhoog en lossen wel weer op.

Ja, dat is wat ik er vandaag over kan zeggen. Het voelt heel mooi, de Vrouw zijn Verbinding.
Ik ben heel benieuwd hoe deze voor een man voelt. Lijkt me ook heel bijzonder om te ervaren.
Een gevoel van compleet zijn.

Als ik me op een mannenleven richt en ik stel me voor dat ik die als man ontvang, dan voelt dat heel mooi. Het voelt uitzonderlijk, in balans, als een extra speciale kracht een extra vermogen dat jou veelzijdiger maakt en krachtiger maakt. Het maakt je tot een mens die anderen willen volgen, die anderen inspireert, bewust of onbewust.

Fijn dat ik deze Verbinding heb ontvangen, daar heb ik veel aan, nu als vrouw en in toekomstige levens vast en zeker ook als man.”

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, fijn om jullie weer te spreken. Het voelt als een verademing en als heel gezellig.

De Vrouw zijn Verbinding... Dat is nou echt een mooie Verbinding. Ik geniet van deze Verbinding. Het is alsof je jaren lang te krappe schoenen hebt gedragen en die nu uit doet.
Pas dan voel je hoe beklemmend het hiervoor was.

Je kunt uitblazen, echt helemaal ontspannen, tot rust komen. Je ruimte innemen die bij je hoort.
Niet meer op je tellen passen, zoals je dat al die tijd onbewust hebt gedaan. Je mag er gewoon helemaal zijn en je hoeft geen mooi jurkje aan om gezien te worden, mee te tellen. Zonder dat jurkje of andere poespas met hakjes voel je je al helemaal oké.

Niet dat ik nou zo'n ijdeltuit was hoor, maar toch heeft elke vrouw dat wel. Kleding is belangrijk voor waardering. Voor mannen (in mijn tijd) gold dat wat minder. Die hoeven ook geen make-up op. Als vrouw (ik droeg zelf geen make-up hoor) heb je het gevoel dat je niet met je eigen gezicht de straat op mag gaan. Nee, dat is nog niet mooi genoeg. Zonder make-up kun je je niet vertonen. Het is idioot, dat gedrag, die cultuur.

Dat heeft alles te maken met de programmering die deze Verbinding oplost. Als vrouw mag je niet voluit in je vrouwelijke kracht gaan staan. Jouw eigen kracht. Je moet die inhouden, je moet jezelf net iets kleiner maken dan je bent.

Omdat je dat al zo vroeg en al levens lang hebt meegekregen, ga je dat ook geloven. Het 'zwakke' geslacht. Dat je minder krachtig bent dan de man of net een fractie minder waard. Dus jouw eigen gezicht, waarmee je 's ochtends opstaat, is ook niet mooi genoeg, niet goed genoeg.

Je moet dus als vrouw bewijzen, laten zien dat je wel waardevol en goed genoeg bent, dus je schildert een 'mooi gezicht' op je gezicht, om te laten zien: ik ben echt wel mooi hoor!
Maar diep van binnen vind je jezelf lelijk en niet goed genoeg, want je durft niet eens met je eigen gezicht over straat. Dat is niet mooi genoeg, niet goed genoeg.

Wat je doet met make-up is elke dag opnieuw onderstrepen: ik ben zonder make-up niet mooi genoeg, ik ben niet waardevol zoals ik ben. Anders zou je al die poespas niet nodig hebben.”

Bas en Maria: God is gewoon de make-up vergeten.

“Ja, dat is ook een man hè, die vergeten van alles :~)

Jullie hebben helemaal gelijk. Het is een idioot verschijnsel. Met de Vrouw zijn Verbinding word je je daar bewust van, hoe idioot het is.

Met hoge hakken lopen vrouwen letterlijk op hun tenen. Ik snap het wel, het lijkt wel mooi, maar ga maar eens een tijd alleen op platte schoenen lopen, heel lang, en doe dan weer hakken aan. Dan voel je hoe rottig het voor je lichaam is. Maar dat kan ons als vrouw niets schelen. Het gaat om het uiterlijk. Want zonder deze toeters en bellen zijn we niet mooi genoeg, niet goed genoeg. We zijn waardeloos toch, want we zijn vrouw.

We overschreeuwen een diep kosmische nacht gevoel in onszelf, met make-up en al die poespas, dat we onszelf in feite zonder al die zooi niet goed genoeg vinden. Dat we minder waard zijn dan de man. Dat we ons best moeten doen om onze ruimte te mogen innemen.

Deze Verbinding helpt je om dat diepe - vaak onbewuste - gevoel in ons los te laten, op te lossen.

Het is daarom een onmisbare Verbinding. Ook voor mannen, want die hebben ook vrouwenlevens gehad en dat heeft ook z'n sporen in je nagelaten. En je krijgt zonder enige twijfel ook nog genoeg vrouwenlevens. Dan is het toch wel heel leuk als je nu, in dit leven, de Vrouw zijn Verbinding al kunt ontvangen, zodat je daar ook meteen in je eerst volgende vrouwenleven heel veel plezier van hebt.

Dit is een Verbinding die zowel de vrouw als de man meer in haar/zijn eigen kracht brengt.
Je krijgt een betere balans en harmonie tussen je innerlijke vrouw en man. Dat geeft een heel compleet en ook een heel rustig gevoel. Een combinatie van rust en kracht. Een kracht die zichzelf niet hoeft te bewijzen, waar je eenvoudigweg op kunt rekenen als je die nodig hebt.

Dat laatste is voor mij de essentie van de Vrouw zijn Verbinding.”

Lees meer: Vrouw zijn Verbinding
Terug naar interne link overzicht
 


Talent Verbindingen

Auto Verbinding

“Riemen vast, ik heb er zin in :~). Krijg ik er ook een auto bij? :~)

Er gebeurt veel van binnen. Mijn systeem raakt op dreef. Er komt vaart in mijn systeem, alsof de motor gestart wordt. Dat is een leuk gevoel, heel activerend.

Het is alsof er losse draadjes met elkaar worden verbonden, koppelingen worden gemaakt. Zodat ik kan gaan scheuren :~)

En dan even een heel ander gevoel. Gevoel van triestheid over traagheid. Traagheid, niet innerlijk in beweging zijn. Innerlijk niet vooruit te branden zijn.

Dit lijkt een Verbinding (zoals ik die hier ervaar) die jouw systeem op een diep niveau in beweging brengt, het gevoel van snelheid en vaart geeft.
En de Verbinding geeft je daarnaast het vermogen om vanuit dat niveau van jouw systeem met je auto te communiceren.

Dan vraag ik me af of het je ook leert om je motor of brommer beter te besturen?

In elk geval gaat je auto reageren op dat wat het in jou voelt. Net zoals een paard op de bestuurder reageert. En elke machine heeft ook een bewustzijn, al is dat heel anders dan het bewustzijn van een mens, een plant of een dier.

Het bewustzijn van een auto is er door het menselijk bewustzijn ingelegd. De mens maakt een auto met een bepaald doel. Heeft een plaatje, een beeld van een auto dat minimaal bestaat uit: het rijdt op wielen en gaat vooruit, je kunt ermee van A naar B.

Daarnaast legt elke automaker, elk merk, elke fabrikant daar z'n eigen specialiteiten en nuances in, in dat beeld van de auto, wat vervolgens ook het bewustzijn van de auto vormt.

De klasse van een merk is gebaseerd op het bewuste of onbewuste beeld dat het automerk van een bepaalde auto heeft gevormd. Het merk heeft een bepaalde verwachting, een bepaald beeld van de auto en maakt de auto volgens dat beeld.

Mercedes zal met een totaal ander geestelijk beeld, concept werken dan Alfa Romeo.

Dus zo is er ook een interactie mogelijk tussen de bestuurder van de auto en de auto.

Een deel van de werking van de Auto Verbinding is gebaseerd op dat principe. Het is een Talent Verbinding die jij als bestuurder ontvangt. De auto reageert enerzijds op de onbewuste verbeterde communicatie tussen jou en jouw auto.
Anderzijds krijgt de auto door jouw Talent Verbinding bepaalde kwaliteiten mee die tijdens de ontwikkeling van deze Verbinding erin zijn gestopt. Er zijn talloze kwaliteiten voor de Auto aangevraagd, die in het pakket van de Auto Verbinding zijn gestopt.

Je krijgt dus door deze Verbinding enerzijds zelf betere rijkwaliteiten als bestuurder, jouw auto krijgt betere kwaliteiten en de communicatie tussen jou en je auto verbetert. Je raakt beter op elkaar ingespeeld.

Een voorwaarde voor dit alles is dat je zelf ook meer innerlijk in beweging komt. Het is een Talent Verbinding, dus de Auto Verbinding doet ook iets met jou.

En dat aspect, van innerlijk in beweging komen op het niveau van je systeem, dat voel ik nu gebeuren in mezelf. Dat is een fijn gevoel. Het geeft het gevoel van autorijden in een snelle auto, terwijl ik hier bij wijze van spreken 'op mijn stoel zit'.

In mijn laatste leven op Aarde hield ik van auto's, ik hield van vaart. Dat was voor een deel ook een behoefte, een compensatie voor innerlijk onvoldoende in beweging zijn.
In een auto had ik het gevoel toch in beweging te zijn.

Ik heb een grote bewondering voor autocoureurs, die hun auto perfect beheersen, die hun auto tot in de kleinste mechaniekjes kennen en aanvoelen. Die precies weten wanneer je moet remmen, wanneer je gas geeft, hoe je het meest slim door een bocht gaat, die de hartslag van een auto kunnen voelen. Er één mee zijn alsof ze een paard bereiden.

Die passie, dat vind ik mooi. Het geeft me het gevoel van Italiaanse passie. Mijn ideale auto zou een mix zijn tussen Italiaanse klasse en Duitse degelijkheid van binnen. Maar ook de motor zou passie moeten hebben. De motor zou zichzelf alleen niet moeten 'opbranden' in die passie.
De motor zou duurzaam moeten zijn, sterk en degelijk. Daar heb je de Duitse kwaliteiten voor nodig.

Ik hoop, dat als ik terugkeer naar de Aarde, dat er dan nog mooie auto's zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan zou voelen, met de Auto Verbinding. Ik heb het autorijden dan vast nog in mijn bloed. Heb dan vast nog die herinnering aan mijn laatste leven, aan hoe auto rijden toen voelde. Ik ben heel benieuwd hoe het dan in mijn nieuwe leven zal voelen, met nieuwe auto's en met de Auto Verbinding. Lijkt me uniek. Ik heb er nu al zin in.”

Bas en Maria:  Je zou dat nu mogen ervaren in een demo. Je mag eerst voelen hoe het met een auto van nu voelt zonder Auto Verbinding en daarna met Auto Verbinding. En dan ben je absoluut de eerste die auto rijdt in het Hiernamaals :~)

“O, schitterend, ik zou dat wel de hele dag willen doen. Lekker scheuren en het andere familielid meenemen tijdens een dagje uit :~) Lekker ver weg en dan weer terugkomen. Je hebt hier geen paspoort nodig, hoeft niet te tanken. Geen lekke band. Alleen lekker scheuren en lekker vooruit :~)

Nou, ik ga nu beginnen hoor, met de demo. Ik ga me er op richten.

Ik richt me nu op rijden in één van de huidige auto's zonder Auto Verbinding. Ik zeg niet welk merk, want ik wil geen reclame maken. Ik neem een goede auto, één die ik 'in het echt' ook zou kiezen, dus geen idioot dure, maar wel één die echt goed rijdt, waar ik met plezier in rij, een auto die met passie en stijl is gemaakt. Een auto met visie en kwaliteit.

Zonder de Auto Verbinding
Ik ervaar de beperkingen van de materie. De auto rijdt goed, op eigen kracht, leidt z'n eigen leven, maar ik kan de auto niet volledig bereiken op 'communicatie niveau'.

De auto wordt beperkt door dat wat de makers erin hebben gelegd. Omdat dit een heel goede auto is, doet ie het echt goed, maar toch mist er een aspect. De auto voelt stokkerig, vast in de materie, vastgelegd in de materie.

Ik voel dat de 'ziel' van de auto eigenlijk harder en beter wil dan 'ie kan. Net Pinokkio die nog een houten pop is en 'mens' wil worden.
Zo voel ik ook dat een auto zonder de Auto Verbinding zich nog beperkt voelt door tijd, zwaartekracht, de beperkingen van elk onderdeel. De auto voelt zich vastgelegd in metaal en kunststof, en wil eigenlijk vooruit, wil beter.

Met de Auto Verbinding
Ik rijd in dezelfde Auto. Nu met de Auto Verbinding.
Het is alsof de auto hier op heeft zitten wachten. De auto voelt verheugd, verwachtingsvol. 
Hij wacht op instructies en hij voelt dat er op energieniveau aan de auto wordt gesleuteld.

Ik voel alsof ik nu niet alleen op de weg rijd, niet alleen de wielen op asfalt, maar ik rijd tegelijkertijd ook in een geestelijke ruimte.
Als ik wil inhalen, dat van tevoren al voor me zie, gebeurt het eerst in die geestelijke ruimte en daarna fysiek, op het asfalt. En de energie in de zichtbare wereld werkt dan mee, omdat het geestelijke meer leidt dan zonder de Auto Verbinding.

Het inhalen gaat dus soepeler, het is alsof de auto en bestuurder die ik inhaal, het al verwachten, het al weten, het al voelen en zich er min of meer aan aanpassen.

Heel leuk, er komt een extra dimensie bij het auto rijden. Je voelt het energetische aspect van het autorijden sterker. En van daaruit heb je meer grip op je auto. Dat Fingerspitzen Gefühl dat een goede autocoureur heeft, dat wordt in jou versterkt door de Auto Verbinding. Je voelt dat immers sterker omdat je het energetische 'level' van autorijden gewoon veel beter voelt.

Je zult dan -als je met aandacht rijdt - ook eerder gevaar voelen aankomen, sneller kunnen reageren bij een onverwachte wending van een medeweggebruiker.

Deze Verbinding maakt autorijden dus veiliger dan zonder. Al blijf je zelf verantwoordelijk.
De Auto Verbinding is geen automatische piloot. Als jij niet oplet, gaat de Auto Verbinding echt niet voor jou op de rem staan. Dat moet je zelf doen. Een Verbinding heeft geen voeten hè.

Wow, dit is echt leuk. Ik heb nu al zin om opnieuw te incarneren. Maar ik doe het niet, want ik wil eerst nog een heleboel Verbindingen. Er is vast nog heel veel leuks in het verschiet.

Straks ga ik bepakt en bezakt met heel veel leuks, nuttigs en interessants terug naar de Aarde. Een heleboel ervaringen rijker. Ja, voorlopig zit ik hier best :~)

Ik zou alleen af en toe even willen autorijden hier. Af en toe nog zo'n demo'tje doen, Steeds een ander merk :~) Maar ja, dat is niet voor het algemene nut, dus dat mag niet :~)

Ik voel me nu net een klein kind die niet elke dag een nieuw cadeautje krijgt :~)

Ik ga nog even verder voelen, nu kan het nog.

Ik voel me uitermate ingespeeld op mijn auto. Het is ook alsof de auto mij kent. Hij maakt nog net geen bakkie koffie voor me als ik er in stap. Heb je goed geslapen? Zo gaat het dus nog net niet, maar het zit er wel dichtbij.

De auto is niet zo geïnteresseerd of ik goed geslapen heb en goed gemutst ben, maar we hebben wel een gezamenlijk doel: goed en lekker autorijden, op de beste en meest leuke manier van A naar B gaan.
De elementen verkennen, snelheid leren kennen, de begrenzingen van de auto voelen en steeds een fractie verleggen. Steeds een stukje beter, fijner en sneller. Dat is ons gezamenlijke doel.
Dat voel je als je in de auto stapt en je op je auto richt tijdens het rijden. Jij en je auto, je gaat er samen helemaal voor. Het is alsof de auto er zelf ook plezier in heeft als het beter gaat.

Het voelt echt als een reisgenoot, een maatje. Ik zou bijna gaan uitzoeken wat de favoriete muziek voor mijn auto is en die opzetten. Misschien is dat wel het motorgeluid van een sexy Italiaanse auto waar jouw auto verliefd op is :~)

Ach, dan zou ik twee auto's moeten kopen :~) Een degelijke Duitse en gepassioneerde Italiaanse en ze samen in de garage zetten.
Kom je op een dag in je garage en dan staat er opeens een speelgoed autootje :~) Een kleintje. Zo krijg je dan een hele verzameling :~)

Het is vreemd, maar ik voel dat ik nu moet stoppen met de demo. Ik heb me wel vermaakt.
Het was fantastisch om te voelen, echt fantastisch. Ik lijk Donald Trump wel in mijn taalgebruik :~)

Het was heerlijk om te doen en zo inspirerend. Ik kan er niet over uit wat een mooie Verbinding dit is. Deze Verbinding brengt mens en techniek dichter bij elkaar. Het brengt meer bewustzijn en Licht in de techniek. Je verbindt je als mens zo op een prachtige manier nog dieper met een bepaald aspect van de materie, maar dan zonder jezelf daarvoor te hoeven verzwaren.
Het voelt juist heel optillend.

Er komt hierdoor meer bewustzijn in de techniek en zo kun je als mens na het industriële tijdperk het bewustzijn van techniek beter begrijpen er er zelfs mee communiceren.

Want alles wat de mens heeft gemaakt, zelfs een plastic zakje of een flessendop, heeft een bepaald bewustzijn. Het bewustzijn van de maker en het doel waarvoor het is gemaakt.

Nou zal het geestelijke beeld en het bewustzijn van een plastic dopje ongetwijfeld minder kanten hebben dan het ingewikkelde mechanisme van een auto, maar het is toch goed om te weten dat op een bepaald niveau alles een bepaalde vorm van bewustzijn heeft.

Plastic heeft een wat vastgezet, verwrongen bewustzijn. Plastic voelt zich gevangen. Biologische kunststof, bijvoorbeeld van maismeel gemaakt, voelt al anders. Toch voelt plastic ook weer functioneel, ook op een Hoger niveau. Het heeft heel veel verschillende aspecten.

Ik vermoed dat we in de toekomst dit soort bewustzijn veel beter zullen leren kennen.
Bewustzijn van plastic voelen is veel moeilijker, omdat het zo ver van de natuur af staat.
Het bewustzijn van een auto leren voelen is gemakkelijker. De auto is immers helemaal voor de mens gemaakt en is daar ook op gericht.

Daarom is de Auto Verbinding de eerste Verbinding waarmee je versterkt het bewustzijn van een 'apparaat' kunt gaan voelen, bewust of onbewust. Van hieruit voel ik het in elk geval heel bewust en dat is heel inspirerend, fascinerend.”

Een week later:

“Ja, ik heb echt een heerlijke week gehad. Het was zo een fantastische ervaring met die demo, met het autorijden.
En de Auto Verbinding brengt snelheid, een soort stroomlijning in je systeem. Echt lekker.

Ik geniet ervan. Autorijden en snelheid, dat is voor mij leven, vooruitgaan. Dat vind ik leuk. Lekker de vaart erin.

Het is ook alsof je een soort voortgang in je systeem krijgt. Ergens in blijven hangen, te lang ergens bij stilstaan, dat wordt minder door deze Verbinding. Het is dus ook een prima Verbinding voor mensen die geen auto hebben.

Want het gaat om de essentie van snelheid, besturen, naar links of naar rechts gaan, jezelf wenden en keren. Het gaat in feite om: hoe beweeg je je door het leven. En de Auto Verbinding leert je om dat met meer snelheid, soepelheid, wendbaarheid en alertheid te doen. Snel kunnen reageren als het nodig is. Dat soort dingen.

Dus het is een uitdaging om deze Verbinding aan te vragen als je geen auto of gemotoriseerd vervoermiddel hebt. En dan te voelen wat het met je doet. En de Verbinding werkt over levens heen, dus ook voor een volgend leven waarin je wel een voertuig met motor hebt.

Het lijkt me ook leuk voor mensen die een elektrische rolstoel hebben. Kijken wat je uit dat ding kunt halen :~) Om er nog wendbaarder mee te worden. Als dat jouw manier van voortbewegen is, waar je de hele dag van afhankelijk bent, lijkt me dat echt de moeite waard. Dan wordt het wat leuker om daar in te rijden, omdat je beter met die rolstoel kunt 'communiceren'. Ik zou er bijna een demo voor willen doen :~), maar ik voel dat dat niet mag :~) Jammer.”

Bas en Maria: Als het aan jou zou liggen, zou die van het Hiernamaals een circuit maken :~)

“Dat lijkt me nou echt leuk! :~)

Ja, ik vind dit één van de leukste Verbindingen. Er zijn hele mooie Verbindingen, indrukwekkende, diep doorwerkende Verbindingen, en deze staat in de top 3 van de leukste Verbindingen. Op nummer 1! :~)

Ja, dat was het, het is echt een leuke Verbinding. Eéntje die plezier in het leven geeft.”
 

Het andere familielid:

“Ja, nou gaan we scheuren! :~) Ik ben heel benieuwd hoe die Verbinding hier voelt.

Dit is een spannende Verbinding om te ontvangen. Neemt 'ie me mee of neem ik 'm mee?
Word ik meegenomen, in beweging gebracht of breng ik juist in beweging?

Ik heb zelf altijd kleine auto's gehad, ik heb me tot het laatst toe, dus ook toen ik al - zoals ze dat zeggen - op leeftijd was, auto gereden. Ik heb me altijd zelf kunnen redden. Voor mij was een auto belangrijk, voor mijn sociale contacten en daarnaast heel praktisch, voor boodschappen.

Ik voel nu wat gebeuren in mezelf. Het voelt als een trilling verhoging. Ik word in beweging gebracht. Dat voelt bijzonder (bijna alsof ik word opgevoerd :~).

Mijn systeem wordt ingesteld op meer snelheid, op directer reageren, op bewegen, vooruitgaan, handelen. Het voelt heel bijzonder. Alleen dit al is de moeite waard.

Ik kom tot de conclusie dat als je op Aarde geen auto hebt, geen brommer, geen enkel gemotoriseerd voertuig, dat het toch de moeite waard is om deze Verbinding voor jezelf aan te vragen. Want je brengt snelheid en alertheid in je systeem.

Ik kan het duidelijk voelen, alsof mijn cellen in beweging worden gebracht en dat voelt heel prettig. Het voelt absoluut niet opgejaagd.

Het zou zelfs mooi zijn als je juist niet mobiel bent, als je ziek bent en op bed ligt of als je in een rolstoel voortbeweegt, om dan juist deze Verbinding te ontvangen. Je bloed gaat weer beter stromen, het gaat weer tintelen en bruisen in je. Het geeft je levenslust.

Daarnaast werkt deze Verbinding ook in volgende levens, voor je vliegende auto en je persoonlijke vliegdekschip :~). Wie weet wat voor voertuigen we dan allemaal hebben.

Nu komen er gevoelens uit mijn vorige leven omhoog over 'niet handelen', niet vooruit gaan, jezelf in de steek laten door bepaalde stappen niet te nemen. Door stil te staan terwijl je had moeten bewegen. Dat voelt naar, als je dat doet. Ik kan nu pas voelen hoezeer je jezelf daarmee tekort doet.

Deze Verbinding geeft jou die spirit dat je dat niet meer doet, dat je in beweging blijft, niet in dezelfde groef blijft hangen.

Het geeft ook zin om dingen te ondernemen. Deze Verbinding geeft je ondernemingslust.
Je wilt vooruit. Het leven is beweging, geen stilstand. Ja, deze Verbinding werkt activerend.
Echt leuk. Wat zijn dat toch bijzondere cadeautjes.

Het zijn echt wondertjes. Je krijgt zomaar opeens een gevoel, dat je eerst nog niet had.
En het blijft bij je, blijft in je. Je kunt je er elke keer opnieuw op richten en het werkt ook onbewust in je door.

Dat is beter dan de huisarts hoor, om zo met jezelf om te gaan en eigenlijk op die manier, op den duur, ook ziekte te voorkomen, door aan jezelf te werken. Ik voel me een rijk mens dat ik hiermee in aanraking ben gekomen.

Het leuke van deze Verbinding is, dat je het gevoel dat het rijden in een auto je kan geven, ook zonder auto kunt voelen, in jezelf.”

Bas en Maria: Nu u dit zo vertelt, kwamen we op het idee, kregen we het gevoel dat 'jezelf verplaatsen' met behulp van de Auto Verbinding het 'voertuig' van de toekomst gaat worden.

Als we dat testen, dan klopt dat ook. De Auto Verbinding geeft je dus - veel verder in de kosmische dag - het talent om je via geestkracht fysiek te verplaatsen, dus zonder voertuig.

Je leert om het 'verplaatsen' te belichamen, je gaat de kracht van het verplaatsen beheersen.

Daarmee bedoelen we natuurlijk niet lopen of springen, maar echt via geestkracht jezelf verplaatsen van A naar B, van het ene op het andere moment.


“En dat krijg ik dan maar zomaar cadeau! Dat wil ik heel graag gaan meemaken, in mijn toekomstige levens. Eerst een paar levens oefenen :~) en dan kan het misschien opeens, op een dag. Dat zal wel heel bijzonder zijn.

Op dit moment ben ik al heel blij met het gevoel dat deze Verbinding mij nu van binnen geeft. Een heel bruisend en sprankelend gevoel. Heerlijk! Alsof ik een verfrissend drankje ben. Tegelijkertijd geeft het ook een tikkeltje het gevoel van alcohol. Lekker verwarmend.
Alleen word je er niet dronken van en word je ook niet verslaafd, want het is van jou en het is altijd in jou. Het is jouw kracht.

Dank jullie wel voor deze prachtige Verbinding!”


Een week later:

“Ja, lieve Bas en Maria, de Auto Verbinding, dat is een bijzondere Verbinding. Je verwacht van tevoren eigenlijk niet dat 'ie zoveel met jezelf gaat doen. En dat is me echt opgevallen, hoeveel ik eraan heb voor mezelf.

Het is een 'snelle' Verbinding, geeft je meer vaart zonder een gevoel van haast. Alles loopt gewoon lekker soepel met de Auto Verbinding.”

Bas en Maria: Alles loopt gesmeerd :~)

“Ja, precies, leuke woordspeling :~)

Op de een of andere manier kan ik ook sneller denken, ik kan bijvoorbeeld mijn verleden 'scannen', als ik aan vroeger terugdenk. Dan weet ik heel snel: o, ja, dat en dat en toen en toen, en toen gebeurde er dit en zei die dat.

Dus de Auto Verbinding geeft je ook innerlijke snelheid. Vanuit die innerlijke snelheid kun je je zowel innerlijk als fysiek snel voortbewegen. Het geeft een innerlijke auto-mobiliteit.”

Bas en Maria: Terwijl u dit zegt vragen we ons af: als je de Auto Verbinding zou geven aan een baby, zou die zich dan ook sneller ontwikkelen.

“Dat voelt duidelijk zo, die leert dan sneller, heeft alles sneller door, snapt eerder hoe iets werkt, hoeft het maar één of twee keer te doen, bij wijze van spreken, en dan heeft ie het al onder de knie, 'pakt' ie het al.

Lijkt me heel plezierig, om zo op te groeien. Net wat minder vallen en opstaan.

Leuk dat ik dat in mijn volgende leven ga meemaken :~)”

Bas en Maria: Het is dus eigenlijk een pracht van een ontwikkelings Verbinding.

“Ja, zo zou je het zeker kunnen zeggen.”

Bas en Maria: Wat de Auto Verbinding voor de auto doet, doet 'ie ook voor jezelf.
Alle deel Verbindingen waar de Auto Verbinding uit bestaat, werken ook voor jou persoonlijk.
Ze optimaliseren de onderlinge samenwerking in jouw geestelijke en lichamelijke voertuig, zodat je sneller en doelgerichter kunt ontwikkelen en jezelf door het leven bewegen.

Voelt dit ook zo voor u?


“Ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen :~) Mooi gezegd en goed vergeleken.”

Lees meer: Auto Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Blanco Verbinding

“Hier ben ik heel benieuwd naar. ...Oh, hier word ik stil van. Het wordt stil in mij, transparant. Prettig transparant. Alsof ik niks hoef te vinden en alles nieuw is. Ik kan open naar het leven kijken. Het leven verwacht niets van mij, het leven ontmoet mij en ik ontmoet het leven.
We hebben elkaar beiden nog niet eerder gezien, alles voelt als nieuw. Het leven en ik zijn nieuwsgierig naar elkaar.

Dat is een prettige manier van leven om elk moment open naar het leven te kijken en niets te verwachten. Niet te verwachten hoe het vast wel zal zijn, want dat weet je nog niet.

Het geeft ook het gevoel dat je elk moment opnieuw kunt beginnen. Het leven ligt elke dag opnieuw open voor je. Elke dag openen zich nieuwe kansen, nieuwe ervaringen voor je.

Het voelt ook alsof ik mijn kruinchakra hierbij meer open heb. Alsof ik naar het leven kijk terwijl ik de informatie die ik van 'boven' ontvang hierin betrek en meeweeg. Ik beoordeel dingen niet vanuit een beeld in mijzelf dat ik al zo vaak heb gevormd. Dat is saai :~)

Het voelt door deze Verbinding fijner om afwachtend en open te zijn. Afwachtend in de zin van niet meteen je woordje klaar hebben en direct een beeld vormen. Nee, je laat het beeld ontstaan, je laat het beeld zichzelf ontvouwen en je kijkt er vol verwondering naar.

Alsof je een kind krijgt en verwondert naar de tien teentjes en vingertjes kijkt, zo mooi.

Je kijkt naar het leven alsof het elke dag opnieuw een geschenk is en dat is het zo. Het leven is geen lopende band, al kun je dat er wel van maken.

Deze Verbinding helpt je uit dat lopende band gevoel te stappen en meer verwondering en openheid te ervaren. Laat het leven maar spreken, jij hoeft niet altijd meteen iets te vinden of te zeggen. Soms is luisteren, waarnemen en open voelen, veel interessanter. Dat voelt verrassender. Het leven is dan meer een avontuur omdat je zelf niet alles invult en vormgeeft en ruimte laat voor het onverwachte.

Het geeft ook een gevoel van rust, om jezelf niet elke minuut centraal te stellen en meer een open oor te hebben voor het leven.

Als ik terug kijk naar vóór de ontvangst van deze Verbinding en met name naar mijn laatste leven op Aarde, dan word ik moe van mezelf. Van mijn vastgespijkerde geest, waarin geen ruimte was voor verrassingen.

Achteraf word ik daar moe van en deze vermoeidheid komt nu los door de ontvangst van de Blanco Verbinding. Wat een heerlijke Verbinding is dit. Heerlijk.

Ik laat de Verbinding zelf mijn 'verhaal' afronden. Even kijken of dat gaat en hoe dat gaat :~)
Ga ik kijken wat de Verbinding wil zeggen. :~)

Deze Verbinding geeft mij een nieuw leven, omdat de blik op mijn leven verandert. Alles heeft zoveel facetten, waarvan wij gewend zijn om meestal dezelfde eruit te pikken, het leven altijd op dezelfde wijze beschouwen. Dat geeft een gevoel van houvast en zekerheid, maar het versmalt onze blik en maakt het leven voorspelbaar.

We volgen daardoor elkaars en onze eigen 'voorbetreden' paden, leven het leven als in een tredmolen. Hierdoor blijven we vast zitten in patronen en dat maakt het moeilijk om het roer om te gooien en tot de noodzakelijke veranderingen te komen waar het leven op Aarde in deze tijd om vraagt.

De Blanco Verbinding helpt ons om los te komen van patronen en vastgeroeste gewoonten los te laten.

Ja, dat was het. Deze laatste passages zijn 'ingesproken' of geïnspireerd door de Blanco Verbinding. Het was net alsof 'de geest' van de Blanco Verbinding door me heen sprak.
Dat was leuk om te doen.

Dat was een afronding die ik bij de Blanco Verbinding vond passen, om niet alsmaar zelf volgens een eigen beeld te spreken, maar je open stellen voor wat de Verbinding zelf jou te zeggen heeft. Zo kun je je ook open stellen voor wat het leven jou te zeggen heeft en daar helpt de Blanco Verbinding je bij.”

Blanco Verbinding: “Dat heb je mooi gezegd :~)”

“Leuk hè, nou praat ie al terug :~)
Zo kun je dus ook leuke gesprekken met het leven aangaan, je buurvrouw of je auto :~)”


Een week later:

“Zoals ik vorige week ook al zei, word ik innerlijk stil van deze Verbinding. Het geeft een gevoel van ruimte, van eindeloosheid. Je stelt je open voor de ruimte die voelbaar is in het leven, je voelt tussen het uitgesprokene het onuitgesprokene, het subtiele, de stilte, de weidsheid.
Je vult niet meteen alles in met je geest, maar laat het leven je geest vullen met haar weidsheid en al haar verschillende facetten.

Het is een Verbinding die je geest rust geeft. In onze westerse maatschappij draait je geest vaak overuren. Je moet altijd je woordje klaar hebben, volgens de 'regels' van onze cultuur.
De Blanco Verbinding laat me voelen dat dat niet hoeft. En dat geeft me een diepe rust.
Ik laat het leven in mij spreken, door me heen spreken. Ik hoef zelf niet op elk moment de wijsheid in pacht te hebben, mag me openstellen voor een antwoord.

De Blanco Verbinding maakt van je geest een wit doek waar het leven op kan verschijnen en weer kan verdwijnen, kan komen en gaan. Ik ga met de wind mee, met de stroom mee, met eb en vloed, ik volg het ritme van het leven, ben overal en nergens, adem het leven in en uit.
Dat is leven.”

Lees meer: Blanco Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Complimenten Verbinding

“Ik ontvang wel graag een complimentje, ook van mezelf :~) Dit lijkt me een heel zonnige Verbinding, ik heb er zin in!

Deze Verbinding komt zacht binnen, anders dan ik had verwacht. Ik dacht, 'dit is een opgewekte tante', maar deze Verbinding komt zacht binnen, goed in contact met zichzelf.

Het voelt heel zacht, warm, weldadig. Alsof ik mezelf dan minder 'afval'. Mezelf minder omlaag haal, minder bekritiseer. Deze Verbinding geeft me een innerlijke warmte, is omhullend voor mezelf.
Tevreden met het leven. Zin in het leven. Dit haalt deze Verbinding in mij omhoog. Het voelt heel opgeruimd, heel prettig.

De Verbinding laat me zelfs voelen wat ik in mijn laatste leven goed heb gedaan. Om eerlijk te zeggen had ik daar eerst veel twijfels over. Ik kon in het Hiernamaals zien dat ik veel dingen ook anders had kunnen doen.

De Complimenten Verbinding verzoent me meer met hoe ik in mijn leven was. Niet dat ik nu vind dat ik alles alleen maar goed heb gedaan, maar het voelt verzachtend.
Ik kan nu beter voelen dat ik vroeger zo in elkaar zat en daarnaar handelde, dat ik was zoals ik was.
En dan zijn er minder keuzes dan wanneer je alles later vanuit het Hiernamaals als je eigen 'beste zeelui staan aan wal' van commentaar voorziet.

Ik val mezelf dan wat minder af. Voel wat meer warmte naar mijn oude incarnatie. Ook al doet het me ook pijn, als ik zie hoe mijn leven is gegaan en welke keuzes ik daarin heb gemaakt.

Het voelt alsof ik meer de gulden middenweg vind tussen acceptatie van hoe ik toen was en achteraf inzien dat ik ook anders had kunnen handelen.

Dat geeft een warm gevoel. Het maakt me krachtiger en stabieler. Ik bouw voort op wie ik was en op wie ik nu ben. Door deze Verbinding kan ik 'wie ik nu ben' en 'wie ik toen was' beter met elkaar verenigen, in elkaar laten integreren.

Het voelt als een heel opbouwende Verbinding waar je heel veel aan hebt.”

Een week later:

“Ja, de Complimenten Verbinding, dat is echt een aanwinst voor mij - al zijn ze dat allemaal.
Het mooie van deze Verbinding is de positieve, opbouwende energie die de Verbinding je geeft. Zo van, kom op we gaan er tegenaan, we gaan er iets goeds en iets moois van maken.

Je 'gereedschap' zo goed mogelijk gebruiken. Het plezier om constructief te werk te gaan, opbouwend in het leven te staan. Zodat je voldoening voelt bij jouw inspanningen en het jezelf niet te hard aanrekent als het ondanks jouw goede bedoelingen een keer anders gaat dan je had verwacht. Aan de ene kant jezelf uitdagingen geven aan de andere kant mildheid naar jezelf.”

Ons familielid in het Hiernamaals voelde een geestelijk oerwoud, dat hem op dat moment ook wat beangstigde. We hebben hem geholpen door er een transmutatie-schaal* onder te plaatsen. Daarna voelde het rustiger.
We vroegen ons af of dit geestelijk oerwoud iets te maken had met de Complimenten Verbinding en dat bleek zo te zijn.
We vragen ons familielid of hij dat op de een of andere manier kan plaatsen.


“Ja zeker, je hebt allemaal wel eens van die momenten in je leven dat de grond onder je voeten lijkt te verdwijnen, omdat je jezelf een fout heel hard aanrekent. Dan voelt het alsof je innerlijk weggezogen wordt, geen houvast meer hebt.
En zo'n oud moment uit mijn laatste leven, waarin ik me zo had gevoeld, kwam naar boven toen ik jullie vertelde over 'jezelf iets niet te hard aanrekenen'. Oude onverwerkte gevoelens kwamen toen omhoog.

Want door deze Verbinding gebeurt het tegenovergestelde: je doet zoveel mogelijk echt je best, en als je toch een fout maakt, dan probeer je die gewoon zo goed mogelijk te herstellen. Je blijft dus constructief ingesteld en je verzwakt jezelf niet met zelfkritiek.

Daarom vind ik deze Verbinding zo heerlijk, je blijft zoveel mogelijk constructief gericht en breekt jezelf niet af.

Talent Verbindingen zijn soms net recepten om bepaalde kwaliteiten in jezelf mee te kunnen versterken en ook nieuwe kwaliteiten te kunnen ontvangen. Zo krijg je een steeds kleurrijker palet van kwaliteiten en mogelijkheden. Het geeft een heel goed gevoel."
 

* Een transmutatie-schaal is een energetisch instrument dat Bas en Maria alleen in uitzonderlijke gevallen toepassen, om een situatie in stroming te houden, waardoor de optimale uitweg gevonden kan worden. 

Het is niet mogelijk om Bas en Maria te vragen of zij voor jou een transmutatie-schaal onder een situatie in jouw leven willen leggen. Dat doen zij alleen uit zichzelf als zij dat echt nodig of zinvol achten.


Lees meer: Complimenten Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Eerste keer Verbinding

“Ik ben naar jullie muziek aan het luisteren, die ze bij jullie spelen. Het is net alsof ik die nu nog beter kan horen, er beter naar kan luisteren. Er zitten van die grappige geluidjes in, die lijken op wanneer je op een schommel zit, met een wat roestige ketting en een roestig scharnier.

Het is alsof deze Verbinding je zintuigen intenser opent. Dat je niet denkt: O, dat heb ik al gezien, meegemaakt, gehoord, geproefd, geroken en het dan niet meer echt in je opneemt.
Je blijft dan echt luisteren, voelen, zien, alsof je iets voor het eerst meemaakt of ervaart.
En dan voelt het veel mooier en intenser. Dan leef je meer.

Je blijft meer in het nu door deze Verbinding, schiet minder in je gedachten. Je blijft je steeds opnieuw openstellen. Elk moment is een nieuwe ervaring, ook als die op een eerdere ervaring lijkt. Als je je zintuigen blijft openen voor het leven, zijn er altijd nieuwe nuances te ontdekken.

In dat opzicht doet deze Verbinding me denken aan de Verbinding die ik vorige week ontvangen heb, waardoor je je beter openstelt voor wat je werkelijk voelt.”

(Mei 2017: Deze Verbinding wordt later geïntroduceerd)

“Ja, ik had wat vergelijkingen willen maken met die toekomstige Verbinding, maar dat kan nog niet hè, we mogen nog niks verklappen.

Even terug naar de Eerste keer Verbinding dan. Voelen wat ik er nu bij voel.
Ja, het maakt het leven spannend, als je steeds alles 'als nieuw' kunt ervaren, even verwonderd en gefascineerd als een kind.

Het blijft een Verbinding, dus als je liever chagrijnig bent, dan laat die Verbinding jou dat lekker zijn. Het is geen dwingelandij, een Verbinding en geen toverstokje. Maar als je graag alles intens wilt ervaren, alsof alles weer nieuw is, dan lukt dat je beter met deze Verbinding.
De Verbinding ondersteunt jou daar dan in.”

Bas en Maria: We voelen iets heel leuks. Omdat je in het Hiernamaals helemaal vanuit je gevoel leeft, zijn de ervaringen met de Verbindingen in het Hiernamaals veel intenser dan op Aarde. 
Door de Verbinding tussen het Hiernamaals en de Aarde intensiveert een ervaring met een Verbinding in het Hiernamaals wel de ervaringen met dezelfde Verbinding hier op Aarde.

“Wat leuk!

Daar werk ik graag aan mee.

Bas en Maria, nou moet jullie hierna niks meer zeggen, want dan moet ik steeds opnieuw een afsluitende reclame zin maken :~).

Nou, ja, met deze Verbinding is dat toch steeds weer een nieuwe ervaring hè :~).

Ik geloof dat hoe meer je je op dit aspect, op deze kwaliteit, op deze Verbinding richt, hoe mooier en bijzonderder je leven wordt. Er is heel veel te ontdekken met deze Verbinding.
Deze Verbinding geeft alles een diepgang, kan ervaringen bijzonder maken.
Zoals ik al zei, je moet er dan wel zelf mee aan de slag gaan, je er zo nu en dan op richten. Neem deze Verbinding mee op vakantie of op een zondagmiddag, of kijk wat ie doet met jouw ervaring van je werk.

Als je je werk zat bent, kijk er dan eens naar 'door de ogen van deze Verbinding', dan ga je zelfs nieuwe dingen bij het koffiezetapparaat zien en dingen opmerken in gesprekken waar je anders overheen luistert.

Echt een Verbinding met veel potentie waar je net zoveel uit kunt halen als jij er mee aan de slag gaat. Je kunt daardoor weer verliefd worden op het leven. Verliefd op je eigen leven, is dat nou niet mooi?”

Een week later:

“Het is heel speciaal deze Verbinding, het maakt alles bijzonder, als je je op deze Verbinding richt. Je ziet en voelt in alles het unieke moment, de unieke handeling, het unieke samengaan der elementen, het samenkomen van alles wat leeft.

Het leven voelt dan als een voortdurende ontmoeting, een dans waarin alles beweegt en verschuift en het leven haar schoonheid toont. Als je je er voor openstelt.
Dat blijf ik steeds zeggen, want het is zo. Je moet je wel openstellen voor de schoonheid van het leven, voor het wonder, met al haar kleine nuances.

Elke gebeurtenis is het waard om geleefd te worden, om beleefd te worden. Ervaren te worden.
Of het nu een trieste gebeurtenis of een mooie is. Elke gebeurtenis toont je een aspect van het leven.

Deze Verbinding geeft je het vermogen om elke gebeurtenis intens in je op te nemen, om waar te nemen en ervan te leren wat je ervan kunt leren.

Het gaat dus niet alleen om mooie ervaringen. Het gaat om intens en open ervaren. Om in volle verbinding te blijven staan met wat je meemaakt, met wat je doet. Alsof je alles voor het eerst meemaakt en dat is ook zo. Niets is een herhaling, al lijkt het soms zo.

De Eerste keer Verbinding vormt een ingrediënt, een basisgereedschap voor intens leven en verwondering. Een Verbinding waardoor je voelt dat je leeft.

Lees meer: Eerste keer Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Eigen kleur Verbinding

“Deze komt zacht, maar ook heel 'zeker' binnen, heel beslist, heel duidelijk. Geen twijfel mogelijk.
Een Verbinding die houvast geeft. Een Verbinding van stavast.

Tegelijkertijd heel aangenaam, omhullend. Deze Verbinding zoekt geen bevestiging van buitenaf. Die 'is', die staat, kan tegen een stootje.

Het lijkt me ook een prachtige Verbinding voor ouders, om een duidelijke, herkenbare uitstraling te hebben naar je kinderen toe. Dat geeft hen duidelijkheid en daardoor een gevoel van veiligheid. Je voelt dan nog meer aanwezig voor hen. Als een huis met mooie dikke muren, zoals ze die in de Middeleeuwen konden bouwen. Je krijgt dan iets karakteristieks, iets puurs waar anderen op kunnen rekenen, kunnen bouwen. Je voelt dan echt.

En echtheid, puurheid, daar is een grote behoefte aan in de huidige wereld. Authentiek en waarachtig zijn, dat is het ware kompas in deze verwarrende wereld waarin alles vervalst en getrukeerd kan worden. Je kunt je ogen en oren niet meer vertrouwen, want alles kan een dubbele bodem hebben.

Als je gevoelsmatig jouw puurheid uitstraalt, met jouw bijzondere kwaliteiten, die jou zo 'eigen' maken, dan geeft dat anderen een gevoel van houvast en een gevoel van rust. Ze weten dan wat ze aan jou hebben en kunnen op jou bouwen. Dat straal je uit en dat ontmoet je dan ook in jouw contacten met anderen.”

Bas en Maria: Kunt u vertellen wat het met u persoonlijk doet?

“Ja, dat is een leuke vraag. Ik neig er de laatste tijd wat meer toe om me op de Verbinding zelf te richten. Zo'n Verbinding voelt als een diamant met schitterende facetten, zoveel kwaliteiten.
Ik 'duik' dan als het ware in de Verbinding om die te ontdekken en te beschrijven.

Ik zal me dan nu op mezelf richten.

Ik voel een verdriet omhoogkomen. Het voelt wat zwaar. Ik voel levens aan me voorbij vliegen waarin ik gemanipuleerd werd door anderen. Ik was daar vatbaar voor, omdat ik onvoldoende mijn eigen kracht kon voelen. Een jong meisje, in de middeleeuwen, laat zich gemakkelijk overschreeuwen door zo'n vent met een zwaard, met zo'n gewichtige functie, met macht.
Dan ren je voor zo iemand, doe je wat zo iemand zegt. Zo'n man met zo'n grote bek, die jou afblaft. Je verschrompelt dan, omdat je als jong meisje uit een mindere klasse zo in ongemakkelijke en moeilijke situaties kunt belanden en niemand die je dan kan helpen.

De Eigen kleur Verbinding geeft je meer kleur, meer aanwezigheid, waardoor zo'n man met zo'n grote mond (uit dat vorige leven) dan eerder aan jou voorbij zou lopen. Je hebt dan minder aangrijpingspunten voor zijn grillen. Dan zoekt hij iemand anders om zijn humeur en grillen op bot te vieren.

De Eigen kleur Verbinding voelt heel verwarmend en omhullend, alsof je gekleed bent in jouw eigen kleur, jouw eigen kwaliteiten. Deze omhulling sluit zo goed bij je aan. Geeft je een gevoel van thuis zijn, overal waar je bent.

In de dierenwereld: net als een slak die overal zijn eigen huisje bij zich heeft.
En ook net als een pauw, die zijn eigen kleuren zo mooi en duidelijk toont. Adembenemend mooi in je eigen kleuren.

Deze Verbinding roept veel in mij op, oude gevoelens die ik niet meteen kan duiden.
De Verbinding brengt je op die manier duidelijk in ontwikkeling. Misschien kan ik daar volgende week een duidelijker beeld van geven.”

Een week later:

“Ik heb veel zin om jullie te spreken. Stond al een tijdje te wachten :~).
De Eigen kleur Verbinding, dat is zo'n sprankelend mooie Verbinding, die geeft zoveel kleur en schittering aan je leven. Je ervaart alles kleurrijker, want je bent zelf de klankkast voor jouw leven. Het leven raakt elke snaar in jou en als jouw klankkast die mooi weergeeft, ervaar je het leven als rijker en voller. En dat doet deze Verbinding met mij. Het geeft mijn leven dus meer kleur, meer klank, een duidelijker ervaring. Het voelt heerlijk.

Alsof je eerst een tekening maakt en alles zachtjes, voorzichtig kleurt. Niet te hard op je potlood drukken. Daarna maak je spetterende kleuren, die het papier werkelijk vullen, echt aanwezig zijn, van het papier af stralen. De kleuren vullen je, vervullen je als je er naar kijkt.

Het maakt het leven meer vervullend, nog meer de moeite waard. Als een film die eerst zonder geluid was en dan opeens geluid heeft gekregen. Of misschien zou nog een betere vergelijking zijn: een film die opeens met geuren is.

Een prachtige Verbinding, alsof ik uit de schoolbanken gestapt ben, het volle leven in.”

Lees meer: Eigen kleur Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Gecomprimeerde tijd Verbinding

“Dit voelt als een heerlijk effectieve Verbinding.

De wereld staat even op zijn kop bij mij. Ik was even stil.

Iets in mij werd gedurende een kort moment 'anders aangesloten'. Impulsen van gedachten en handelingen verlopen nu net iets anders. Het geeft mij een gevoel van rust. Alsof ik niet alles alleen doe maar samen met een ander bewustzijn van mij.

Alsof ik daardoor eerder 'raak schiet' in alles wat ik doe, voel en denk. Innerlijk ben ik - diep van binnen - meer 'afwachtend', in de zin van 'ontvankelijk', dus niet dat ik zelf niks doe.

Het ontvankelijke gevoel is ingebed in actief handelen.

Het voelt alsof alles vanzelf meer 'ontrolt' en ik dat 'ontrollen' volg en ondersteun. Ik handel, maar mijn handeling ontrolt zich in mij.

Het voelt als muziek die als vanzelf in mij gespeeld wordt, en ik neem er aan deel. Ik doe de dingen, leef mijn leven meer in een natuurlijke harmonie, een natuurlijk verloop dat kloppend voelt.”

Bas en Maria: Je laat je meevoeren door de stroom van het leven.

“Ja, zo voelt het, alsof ik in een rivier spring en dezelfde kant uitzwem als waar de stroom mij heenvoert. Dan gaat alles twee keer zo snel en twee keer zo plezierig. Dan kost het je ook minder kracht. En waarom zou de kant waar de rivier heen stroomt, de levensrivier, ook niet goed zijn.

De natuur, de tijd, de klok van het leven heeft een goede reden om zo te stromen als zij stroomt.”

Bas en Maria: Zou je kunnen zeggen dat de Gecomprimeerde tijd Verbinding je dieper met het nu verbindt?

“Ja, dat voelt zo, en ook met de stroom waarin het nu zich beweegt. Zo blijf je op elk moment diep verbonden met het nu, door niet tegen die stroom in te gaan, maar te proeven en te ervaren wat het jou te geven heeft. En wat jij deze stroom van het nu kunt geven.

Door mee te gaan in deze stroom, bevind je je midden in de stroom van het leven.

En dat is een fantastische constructieve levenshouding.

De grootste problemen op Aarde ontstaan door mensen die niet meegaan met de stroom van het leven. Die het oude willen behouden, het nieuwe afwijzen en dat wat niet meer functioneert niet los kunnen laten. Daar worden oorlogen voor gevoerd en aanslagen voor gepleegd.

Meegaan met de stroom is open staan voor het nieuwe dat het leven jou elk moment biedt.
Het leven heeft zoveel te geven, als je met het leven op reis durft te gaan, durft te veranderen, terwijl je dat wat goed en universeel is, koestert, steeds in een nieuwe verschijningsvorm.

De Gecomprimeerde tijd Verbinding helpt je om optimaal met de stroom van het leven mee te gaan, te dansen met de tijd. Zodat je de geschenken kunt ontvangen die het leven voor jou in petto heeft.

Een prachtige, gloedvolle Verbinding. Een kostbaar geschenk.
Ik ben er dankbaar voor, dat ik deze Verbinding mocht ontvangen, buig voor haar :~)”

Een week later:

“Ik ga het heel gecomprimeerd vertellen :~)
Dit is in één woord een super Verbinding. Echt een beleving, zoveel soepeler alles lijkt te voelen, lijkt te gaan. Mee met de stroom. Alsof alles meezit, dingen in elkaar passen, in elkaar overvloeien. Alsof het leven minder weerstand geeft, minder wrijving heeft. Heel constructief voelt dat. Fijn.”


Het andere familielid:

“Het voelt vloeiend, alsof ik op skeelers (in mijn tijd waren dat rolschaatsen) door het leven ga. Door het leven zoef, bijna.

Het voelt alsof je de tijd en het omgaan met tijd beter beheerst. Datgene wat je doet gaat soepeler en meer op de juiste momenten.

Alsof ik een schaakmeester ben die meerdere zetten vooraf kan overzien, maar dan zonder dat allemaal van tevoren bewust te overdenken. Het is alsof die informatie in mijn systeem komt en ik als vanzelf op de juiste wijze handel.

Het is alsof ik een fractie van een fractie van een fractie van tevoren weet en voel wat ik het beste kan doen, en dan zonder dat ik dat bewust merk.

Een heel constructieve, handige, plezierige Verbinding. Het voelt heel 'slim'.

Heel prettig. Bijna een Auto Verbinding voor je dagelijks leven. Je leven verloopt daardoor soepeler. De handelingen in je leven verlopen soepeler, alsof het leven jouw voertuig is en de Auto Verbinding ontvangen heeft. Dat is een Verbinding waar ik dol op ben, en ik voel de overeenkomsten tussen beide Verbindingen.

In je leven moet je ook wel eens remmen, gas geven of een bocht nemen, de beslissing nemen: ga ik linksaf of rechtsaf, in actie komen of juist rustig aan doen.
Dit hele proces van 'je door het leven bewegen' verloopt soepeler en effectiever met de Gecomprimeerde tijd Verbinding.

Ja, dit is een fijne Verbinding, een Verbinding naar mijn hart.”


Een week later:

Het familielid begint met een grapje dat hij het op een ander niveau al gecomprimeerd verteld heeft.

“Ja, zo werkt dat met de Gecomprimeerde tijd Verbinding. Je doet het onopgemerkt eerst op een ander niveau, en daarna tastbaar, op Aarde, en dan lekker soepel en snel. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen: dat heb ik op een ander niveau al gedaan en ik doe het niet nog een keer hoor :~) Dat bespaart pas tijd :~)

Ik vind dit een heel fijne Verbinding, lekker efficiënt ook, om de dingen samen met een ander niveau van jezelf te doen, waar je meer overzicht hebt. Zelfs veters strikken gaat dan gemakkelijker en sneller.”

Bas en Maria: Het lijkt wel alsof je dat in het Hiernamaals ook regelmatig doet :~)

“Nou, daar zeg je wat. Het gevoel van veters strikken, haren kammen, je gezicht opfrissen, al die kleine gewoontes om 'toonbaar' aan het leven mee te doen, dat heb je hier ook wel hoor. Natuurlijk niet met veters strikken en haren kammen, maar geestelijk kun je er wel voor kiezen om zulke kleine opfrissende gewoontes te hebben.

Dus het gevoel van je veters lekker strak strikken, dat heb ik nog wel. Dat zit in de aard van het beestje. Ik ben niet zo van 'laat alles maar hangen'.

Dus ik strik mijn geestelijke veters, zo zou je het kunnen zeggen, zodat ik stevig door het leven stap.

Maar we hadden het over de Gecomprimeerde tijd Verbinding. Ja die bevalt me wel, want ik hou ervan als alles lekker soepel verloopt en ik 'uit kom met mijn tijd', als alles lekker doorstroomt, als een handgemaakt ouderwets klokje dat vlijtig en opgewekt tikt, altijd op tijd. Zin in het leven.

Het geeft me gewoon een goed gevoel als ik mee kan gaan met het leven, me inzet en dat het goed gaat, goed loopt, dat ik daar tevreden mee kan zijn. Als de dag dan klaar is en er weinig open eindjes zijn. Alles bijgehouden, opgeruimd. Als het leven opgeruimd voelt en ik 'bij ben'.
Geen stapel met papieren (of geestelijke 'papieren') die nog ligt te wachten.

Als je alles meteen doet, meteen aanpakt, voelt het minder als een berg, voelt het minder zwaar. Niets voelt zo vervelend en 'zwaar' als achterstand. Als je achterstand hebt, en je gaat die wegwerken, dan valt het altijd mee. Dan denk je, waarom heb ik dat nou niet direct gedaan. Zoveel werk was het toch niet.

Zo ga ik het leven graag aan. Alles bijhouden, want dan voelt het het lichtst. Geen berg creëren die op jou staat te wachten.

En daar is de Gecomprimeerde tijd Verbinding heel behulpzaam bij. Dan doe je gemakkelijker alles direct, op de momenten dat het naar je toekomt of aan de beurt is. Geen 'uitstel' waar 'afstel' van komt.

Werk ontstaat ook altijd al levende. Je creëert al het werk zelf. Met alles dat je verplaatst of aanschaft ontstaat bijvoorbeeld het werk om het op de juiste plek op te bergen. Ben je onachtzaam en doe je dat niet meteen, dan ontstaat rommel. En dat voelt als geestelijke rommel, geestelijk dichtslippen.

Rommel in huis is altijd een teken van 'geestelijk dichtslippen'. Bepaalde gevoelens niet aangaan, niet verwerken en daardoor niet 'opruimen'. Een rommelig huis is als een spiegel voor je innerlijk. Is een teken voor je, dat je dingen laat liggen.

Als je alles met aandacht doet, de tijd neemt voor alles wat er gedaan moet worden, is dat ook helend voor jouw geestelijke gesteldheid. Al opruimende ruim je onopgemerkt ook innerlijk dingen op, orden je jezelf. Je staat stil bij waar je bent, hoe het met je gaat. Je staat stil bij jezelf.

Opruimen en alles bijhouden is heel belangrijk om je gelukkig te voelen. Als je het tenminste vanuit het juiste gevoel doet, dus niet vanuit een kramp of verplichting, maar vanuit een gevoel van aandacht en aanwezig zijn in het nu.”

Bas en Maria: dan voel je je dus letterlijk opgeruimd. Het ruimt je op en het maakt je zo ook ruimer.

“Dat is leuk gezegd. Ik denk echt dat opruimen een soort geestelijke verzorging van jezelf is. Vroeger waren de mensen minder rijk dan nu. Ze waren zuinig op wat ze hadden. Bezit werd gekoesterd en goed verzorgd. Mensen ruimden hun huis vaak goed op, hielden het goed schoon. En dat gaf een gevoel van aandacht, verzorging en geestelijke discipline. Dat geeft kracht en structuur. Dat zijn oude waarden die ik graag in ere houd.

De Gecomprimeerde tijd Verbinding geeft daar een prachtige nieuwe kosmische dag draai aan. Brengt het helemaal in het nu, en zelfs in de toekomst.
Ik hou ervan om verleden, heden en toekomst met elkaar te verenigen. Dat geeft me een goed gevoel.

Dat betekent de Gecomprimeerde tijd Verbinding voor mij. Een ode aan 'vloeiend' door het leven bewegen, doen wat je wilt doen, doen wat je je hebt voorgenomen en daar blij mee zijn.”

Lees meer: Gecomprimeerde tijd Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Gevoelswereld Verbinding

“Ik verheug me enorm op deze Verbinding. Ik ben heel benieuwd.

Mijn voeten worden warm. Althans, jullie zullen het ervaren alsof je warme voeten krijgt als je voelt wat ik voel. Het voelt heel aardend. Verwarmend.

Plotseling komt er een pijn omhoog uit mijn hart. Er wordt een snaar geraakt. Iets dat beklemd voelde, komt los. Ik voel een triestheid in me, een triestheid omhoog komen.
Alsof er iets gebeurd is, iets ergs gebeurd is, maar ik weet niet wat dat is. Zo'n gevoel. Iets is verknald. Vernacheld.

En tegelijkertijd voel ik de energie in mijn voeten flink stromen.

Ik voel me op een bepaald niveau opnieuw tot leven gewekt, als sneeuwwitje die wakker wordt in een glazen kist.

En ik voel me verfrist en nog een beetje versuft tegelijkertijd.
Nou, jongens, die is een diep doorwerkende Verbinding.

Jullie ontdekte gisteren, dat de Gevoelswereld Verbinding voor mensen in het Hiernamaals het effect van ontwikkeling remmende producten oplost in je systeem.

Ik voel dat aan alle kanten gebeuren. Dit zul je op Aarde niet in die mate ervaren, maar dus wel zodra je straks, ooit, hier komt en je deze Verbinding tijdens je leven ontvangen hebt. Dan krijgt de Verbinding die je tijdens je leven ontving, hier nog een extra werking.

Op dit moment voel ik dus die kracht, versterking van het vrouwelijke nog niet op de voorgrond, omdat er heel veel werk aan de winkel is om het effect van ontwikkeling remmende producten op te lossen. Moet je je voorstellen, een leven lang bijna elke dag koffie gedronken.

Ik vind het wel fijn om me nu op dat effect van die versterking van je vrouwelijke kracht te richten. Ga ik nu doen.

Dan voel ik, hoe vrouwelijkheid ik me in mijn leven ook heb gevoeld, of dacht te voelen, want dat is het, dat ik tijdens mijn leven nauwelijks gevoeld heb wat ware, pure vrouwelijkheid is.
Daar is het leven in onze maatschappij niet op ingesteld en zelfs niet voor mijn generatie, waarin vrouwen vaak de zorgende rol hadden en niet buitenshuis werkten.

Ik kom er nu dus achter door deze Verbinding dat ik me mannelijker voelde dan ik had gedacht. Ik voel nu pas hoe vrouwelijk ik me had kunnen voelen tijdens mijn leven. Ik, ik denk dat dit nog maar het begin is. Dat kan zich veel verder verdiepen in de loop der tijd.

Het is met recht een onthullende Verbinding. Ik dacht dat ik vrouwelijk was, maar ik was het niet echt. En dat geldt voor zoveel vrouwen. Echte vrouwelijkheid, vanuit een sensuele, kwetsbare, pure, diepe gevoeligheid, wordt niet echt getolereerd, omdat het de mankementen van onze huidige wereld en maatschappij aan de kaak stelt, bloot legt.

Dit is dus een levens veranderende kracht, die je vrijmaakt met behulp van deze Verbinding.
En dat geldt ook voor mannen. Als vrouwen in deze maatschappij te 'mannelijk' zijn, hun gevoel onvoldoende laten spreken, hun diepe gevoel, hun werkelijke gevoel, dan geldt dat zeker ook voor mannen.

Als man zit je vaak nog veel sterker in een keurslijf van hoe je je als man in deze maatschappij zou moeten gedragen. Het geestelijk korset.

Deze Verbinding is hard nodig, als we de wereld ten goede willen veranderen. Maar het geeft allereerst voor jezelf een kracht. De kracht van je gevoel die zich niet laat omver werpen.
Een mooi gevoel hoor.

Je niet uit de wind laten slaan, je koers volgen, zoals jij voelt dat je die moet of wilt volgen, je hart volgend.

Een week later:

“Zoals de naam al aangeeft, versterkt de Gevoelswereld jouw 'eigen wereld', de wereld van jouw gevoel. En dat is fijn.

Zoals we de vorige keer ontdekt hadden, ruimt de Gevoelswereld Verbinding ook de achtergebleven effecten van ontwikkeling remmende producten in jouw systeem op, als je eenmaal in het kosmische dag Hiernamaals bent aangekomen.
Ik heb dat goed kunnen merken. Vorige week heb ik vier demo's gedaan over het effect van ontwikkeling remmende producten op je systeem en ik kon toen heel duidelijk voelen wat voor effect dit op je heeft in het Hiernamaals.

Sindsdien zijn deze effecten door de ontvangst van de Gevoelswereld Verbinding stap voor stap bij mij opgeruimd. Het opvallende was dat ik daarbij zelfs kon voelen welk effect bij welk product hoorde.

Het hele gevoel van koffie drinken kwam bijvoorbeeld omhoog, terwijl ik hier natuurlijk geen koffie drink :~). Ik kon weer precies het gevoel voelen dat koffie drinken je geeft en ik voelde daarna ook hoe ik een stuk schoner en opgeruimder werd, bijna weer als een kind dat nog nooit koffie heeft gedronken. Zo schoon en helder voel ik me sindsdien.

Wat ook heel opvallend is, is dat het gevoel van panty's dragen omhoog kwam.

Ik begrijp niet helemaal wat dat met ontwikkeling remmende producten te maken heeft, want hoewel panty's van nylon zijn en dus wat afsluitend werken, hebben ze voor zover ik weet niet een ontwikkeling remmende werking. Op een andere manier zal dat afsluitende effect misschien wel niet zo goed zijn, maar het remt je ontwikkeling op zich niet.”

Bas en Maria: we testen dat panty's het ontwikkeling remmende effect van tampons, inlegkruisjes en maandverband met 30% versterken.

“O, vandaar... Ik dacht al, wat is dit toch, waarom heb ik steeds dat gevoel van toen ik panty's droeg. Het voelt niet prettig, dat gevoel, als je dat hierboven zo bewust ervaart.
Gelukkig was het wel een oplossend gevoel.”

Bas en Maria: Is er iets te zeggen van wat voor gevoel het geeft?

“De panty's in combinatie met die producten hè. Ik zal proberen het over te brengen, leuk dat jullie dat vragen.
Het geeft een wat benauwd, afgesloten gevoel, en ook een gevoel dat lijkt op dat het zondag is en dat je dan niet alles zou mogen doen wat je wilt.
Tenminste, dat was vroeger zo, dan was de zondag een dag dat je naar de kerk gaat, een dag waarop je niet werkt, een dag waarop je niets in het huishouden doet, familie ontvangt. Een dag met regels dus, waarin mensen een beetje op elkaar letten. Zo'n gevoel als wanneer je in de kerkbanken zit.

Ik begrijp niet helemaal wat het met elkaar te maken heeft, maar daar ga ik op intunen, wil het graag begrijpen.

Wat heeft de zondag nou met dat benauwde gevoel te maken en inlegkruisjes en tampons :~)
Tsja, een leuke puzzel, ik ben blij dat ik die incognito doe en niet in het plaatselijke streekkrantje kom te staan met mijn 'onderzoek' :~).

De dag des Heren, de zondigheid van de vrouw, het menstrueren dat verborgen moet blijven.
Ik weet ergens dat de Indianen geen vrouwen in de zweethut ceremonie wilden als een vrouw menstrueert, want dat schijnt dan slecht te zijn, volgens deze ceremonies.

Als je menstrueert, komen er ook allerlei afvalstoffen vrij, ik weet niet of ik in de goede richting ga, maar ik ga vertellen wat ik voel. Daarnaast komen er gevoelens vrij, ook gevoelens die sociaal gezien minder 'gewenst' lijken te zijn, voor de omgeving. Je verdrukt in de kosmische nacht veel van je gevoel omdat een gevoel niet zou horen, omdat je dat niet zou horen te voelen.

En het vrouwelijke wordt in de kosmische nacht ook niet ten volle geaccepteerd, niet ten volle gewaardeerd. En wat is er vrouwelijker dan menstruatie. Het is een diepgaand proces en een mysterie. Er gebeurt tijdens dat proces veel meer dan wij bewust weten.

Vroeger gingen Indiaanse vrouwen ook een aantal dagen samen in een afzondering tijdens hun menstruatie. Dat ritueel, om daar aandacht aan te besteden, gaf ook kracht aan deze vrouwen.

Nu, in onze cultuur, wordt alles rond menstruatie 'verstopt'. Je mag het niet zien, niet weten, niet horen :~), dat een vrouw menstrueert. Daarom worden er steeds meer tampons gebruikt, dat is het meest 'onzichtbaar' (ook wel praktisch trouwens, maar dat is een andere kant).

Ik heb het nu geprobeerd te verklaren, maar ik wil het ook voelen, wat voor gevoel die combinatie van panty's met deze producten geeft.
Het voelt benauwd, de panty voelt als een net om mijn benen en tussen de benen, alsof er ook op energieniveau niets 'uit mag'. Alsof mijn vrouwelijkheid slecht of ongewenst is, alsof dat ingetoomd moet blijven. Het is niet alleen slecht, maar ook iets 'vies'. En dan heb ik het niet specifiek over de menstruatie, maar over het vrouwelijk geslacht, het inwendige.

Onze cultuur maakt dat tot iets 'dat niet naar buiten mag komen'. Veel mensen zullen dat niet meteen herkennen, want sexueel gezien lijkt het toch iets aantrekkelijks.

En toch, fysiek, tegelijkertijd, voel je als vrouw dat je dat deel van jou, dat intieme orgaan, moet verbergen en op energieniveau bij je, in je moet houden. dat is iets 'slechts', iets vies, en het mag niet in beeld.”

Bas en Maria: Daar zit iets heel dubbels.

“Ja dat klopt en vreemd genoeg sta je daar als vrouw nooit bij stil, je voelt het nooit bewust en tegelijkertijd voel je het altijd en overal. Het voelt ook verdrietig. En ik weet dat ik dat gevoel nog steeds in me heb. Dat gaat zomaar niet over. Het is eeuwenoud, zit er ingebakken vanuit al mijn levens als vrouw.

Het mannelijk geslachtsdeel mag letterlijk, maar ook figuurlijk, wel 'naar buiten toe'.
Zelfs als het minder afgebeeld word in films, je ziet dat minder dan vrouwelijk naakt, maar het voelt minder verborgen, het mannelijk geslacht.
Het hoeft zich minder te verbergen. Het mag er zijn, net als de mannelijke sexuele gevoelens. Die mogen bij de man ook vrijuit stromen.

Nou, dat had ik niet gedacht, dat ik hier op uit zou komen. En het voelt zo waar, zo waar, diep
van binnen...

Even denken of er nog andere dingen omhoog kwamen, van andere ontwikkeling remmende producten.
Mijn haar... Ik heb natuurlijk ook dingen met mijn haar gedaan. Toen de effecten daarvan opgelost werden, voelde het heel vreemd rond mijn hoofd. Ik voelde opeens een soort krullen, krulvormige energie lijntjes rond m'n hoofd. Heel raar.
Net alsof iemand met een heel fijn potloodje, super scherp geslepen, allemaal haarfijne gekrulde lijntjes rond m'n hoofd ging tekenen. Dat gevoel bleef toen rond m'n hoofd, alsof al die getekende 'energiekrulletjes' met me meegingen en met m'n hoofd meebewogen.

Je hoofdharen zijn ook je antennes, die van alles kunnen opvangen voor je systeem. En het is vreemd voor je haar als die antennes dan opeens uit hun natuurlijke groeistand worden gehaald en een 'synthetisch gevormde' krul krijgen.

Je haren groeien niet voor niets in een bepaalde vorm. Het zijn net takken van een boom, die ergens naar toe reiken, iets op willen vangen. Met zo'n kunstmatige krul in je haar, verstoor je dat. Je haar kan daar niets mee, kan z'n functie dan niet goed uitoefenen.

Dat geeft een blijvende, statische afdruk in je energiesysteem. Zelfs als je je haar zou knippen, blijft die krulvorm (van die nepkrullen) op energieniveau om je hoofd aanwezig.
Het opvallende is dat die geforceerde energiekrullen rond je hoofd niet exact dezelfde vorm hebben als jouw krullenkapsel, het ziet er veel verfijnder uit. Alsof er van elk haartje een energetische, versteende afdruk achter blijft. Ik kan niet verklaren waarom het gebeurt, maar ik kan het zien, dus het is zo gebeurd.

Ik kan in ieder geval voelen dat je haar die antennefunctie niet goed kan uitoefenen, als je je haar krult met een chemisch goedje.

Het zal vast niet erg zijn als je bijvoorbeeld je natte haren vlecht en ze dan zo mooi gegolfd opdrogen, dat voelt nog wel natuurlijk, daar kan je haar wel mee omgaan.
Maar krullen die in blijven zitten als je je haar natmaakt, dus bijvoorbeeld een permanentje, dat is blijkbaar niet goed voor je haar.

Het is fijn dat de Gevoelswereld Verbinding al deze effecten oplost, zodra je in het Hiernamaals komt.
Het is alleen nog beter om ... ik kan het niet anders noemen ... zo min mogelijk troep te gebruiken, dan heb je er tijdens je leven tenminste geen last van.
 

Het andere familielid:

“Moederlijk, ruiterlijk, moedig. Dat zijn woorden die hierbij in me op komen.
Een moedige Verbinding. Verzorgend, omhullend, ruim! Een Verbinding die je ruimte geeft, of je nu man bent of vrouw, deze Verbinding schenkt je hetzelfde gevoel van ruimte voor jezelf, ruimte voor jouw beleving en aandacht.

Waarom ik dat laatste zei, weet ik niet. Het kwam er zo uit. Ruimte voor jouw aandacht. Aandacht, aanwezig zijn vanuit jouw voelen, vanuit jouw zijn.

Werkelijk aanwezig zoals jij bent. Jouw beleving en jouw gevoel de ruimte geven, zodat jouw aanwezigheid kan groeien en bloeien als een plant. Deze Verbinding zorgt ervoor dat je beter gaat floreren, jezelf minder terughoudt.
Leven vanuit jezelf.

Een Verbinding die angst smoort in 'durven zijn', durven zijn wie je bent, zonder jezelf terug te houden. Niet schoorvoetend leven, maar stevige stappen zetten.

Ik kijk naar binnen en voel hoe ik mezelf vroeger, in mijn laatste leven, vaak heb ingehouden. Deze Verbinding zou mij de kracht, dat zetje kunnen hebben gegeven om andere beslissingen te nemen. Talloze andere beslissingen, kleine beslissingen, die samen een totaal andere richting in je leven geven.

Er komt, als ik me daar op richt, dan een treurig gevoel omhoog, over de keuzes die ik vroeger heb gemaakt. Of liever gezegd, over de keuzes die ik maar niet kon en niet durfde te maken, mezelf in kleurloosheid dompelend. Het grauwe bestaan van niet werkelijk durven uitkomen voor wie je bent.

Jezelf verschuilend achter de vierkante meter lettertjes van je opengevouwen krant.
Niet werkelijk leven, het leven aan je voorbij zien gaan, terwijl je over alle gebeurtenissen in de grote wereld leest. Even knikken als jou iets wordt aangeboden, koffie of thee en in gedachten verzonken verder gaan.

Daar word ik achteraf treurig van. Het contrast met de aanmoedigende energie van deze Verbinding is zo groot.
De Gevoelswereld Verbinding die jou zegt: "Ga, leef, volg je hart, waag de stap. Het is niet gevaarlijk, dat is het leven. Je bent geliefd, welke keuze je ook maakt. Sta voor jezelf en je gevoel en volg je hart."

Ik kan alleen opnieuw beginnen. Je kunt elke dag opnieuw beginnen. Dat is het leven.
Zelfs hier kun je elke 'dag' opnieuw beginnen, het leven opsnuiven en met frisse moed het avontuur van het leven - in jezelf en om je heen - aangaan.

Deze Verbinding geeft je de moed om het leven werkelijk 'in je eigen schoenen' aan te gaan. Niet in geleende schoenen van je vader, je moeder, je man of je beste vriendin die alles beter weet. Nee, het zijn jouw 'schoenen', je maakt je eigen keuzes, zet jouw eigen stappen, jouw authentieke stappen.

En je verwijt niemand hoe jij je voelt. Je staat voor jouw leven en voor jouw keuzes en als iets niet goed voelt, dan hoort dat bij de keuzes die je zelf hebt gemaakt, bij alles wat je hebt gedaan of gelaten, bij alles wat je hebt gezegd of verzwegen.

Jij bent verantwoordelijk en baant jouw eigen pad, met het plezier dat daar bij hoort.
Je leeft jouw leven en inspireert met jouw levenslust jezelf, maar ook anderen.

En het leven wordt enthousiast van jou, omdat je het leven leeft, de kansen pakt die het leven biedt. Voelend dat je alle kanten op kunt gaan en dat jij de weg mag kiezen.
Met liefde jouw weg kiezen. Met liefde jouw weg gaan. Dat is wijsheid, dat is levenskunst, voor niets en niemand bang.

Angst voor het leven, de huivering om te kiezen, lost op in het warme gevoel dat deze Verbinding jou geeft, als een warme wind die jou aanmoedigt en verwarmt, tot daden aanzet.

Een schitterende, moedige Verbinding. Levenskunst. Ik ben er blij mee. Dank jullie wel.”

Een week later:

“Ik heb vorige week wel het 'leeuwendeel' verteld van mijn ervaringen met de Gevoelswereld Verbinding. Deze kwam meteen heel duidelijk binnen en is daarna verder geïntegreerd.”

Bas en Maria: We hebben het gevoel dat je nog heel interessante dingen zou kunnen vertellen als je nog een laag dieper gaat voelen.

“Ja, wat zeg je nou. Dat is een beetje eng hoor, om dit nog dieper te gaan voelen :~). Maar ik laat mij niet uit het veld slaan en ga als een ridder mijn eigen diepte in, op zoek naar de schone jonkvrouw in mij :~)

De Gevoelswereld Verbinding geeft de moed om je eigen diepte vorm te geven, om haar tot uitdrukking te brengen in je leven. Om deze innerlijke gevoelswereld uit te drukken en vorm te geven, door uit te komen voor wie je diep van binnen bent.

Zo, dit was het reclamepraatje, nu ga ik echt voelen :~) (Ik meen het wel echt, hoor, wat ik net zei).

De Gevoelswereld Verbinding maakt mij bewust van mijn lafhartigheid, de angst om wat ik werkelijk voel naar buiten toe te tonen en vorm te geven in mijn leven. Ik voel hoe ik en in feite bijna ieder mens, mezelf daarin in de steek heb gelaten, zonder dat ik dat wist.
Pas als je dieper in jezelf gaat voelen, voel je dat. Dan voel je het juweel dat je diep van binnen bent. Het pure juweel dat getoond zou mogen worden, mag losgemaakt worden uit diepe lagen van vergetelheid.

Onze oude pure lichtwezen-kern, onze eigen specifieke kwaliteit, die we nu in ons leven op Aarde, in de materie mogen gaan vormgeven.

De Gevoelswereld Verbinding geeft je de mogelijkheid om contact te maken met dat gevoelsmatige pure deel in jou en het tot uitdrukking te laten komen in jouw leven. In de stappen die je neemt, de keuzes die je maakt, in de manier waarop je je uit, in jouw pure zelfexpressie.

Jezelf tonen als uniek en gevoelig mens, in verbinding met anderen, in verbinding met het leven, niet de grote stroom volgend, maar jouw hart volgend, jouw innerlijke stem.

De wereld heeft behoefte aan unieke en gevoelige mensen, niet getekend door de tand des tijds, hun eeuwige en unieke, oorspronkelijke stem volgend.
Niet onderhevig aan de slijtage door de tijdsgeest, het massagevoel van 'zo moet je denken', 'zo moet je doen'. Iedereen een FaceBook pagina, anders tel je niet mee, sta je erbuiten :~).

De Gevoelswereld Verbinding geeft je de moed om eigen keuzes te maken, om tegen de stroom in te gaan als jouw stroom anders loopt en met de stroom mee te gaan waar dat goed voor jou voelt.
Het geeft mij in dit opzicht echt het gevoel dat de Gevoelswereld Verbinding de innerlijke ridder in mij wakker maakt, die moedig strijdt voor zijn pure gevoel en pure idealen.
En dat geeft een krachtig gevoel. Het gevoel dat ik niet bang ben om te zijn wie ik ben.
Ik kom dan thuis bij mijzelf, ben mijn eigen veilige haven en rots in de branding. Ik kan op mezelf rekenen.”

Bas en Maria: De oneindige kracht van puur jezelf zijn.

“Ja, dat is mooi, kernachtig samengevat.”

Lees meer: Gevoelswereld Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Gezelligheid Verbinding

“Dit voelt heel verwarmend, omhullend, ja gezellig.
Het voelt weer even als op de Aarde, samen met anderen. Ik voel me net een klein meisje bij mijn vader op schoot, terwijl hij buiten een vuurtje maakt. We poffen aardappels in aluminiumfolie. Hij leert me hoe ik dat moet doen.

De Gezelligheid Verbinding geeft me zo'n gevoel van geborgenheid en warmte.”

Bas en Maria: Is het gevoel van gezelligheid minder aanwezig dan op Aarde, of zelfs afwezig?

“Ja, ik vind het hier nooit echt gezellig. Het heeft heel veel kwaliteiten, stemmingen en kleuren, maar juist gezellig heb ik het hier nooit gevonden. Dat kennen ze hier niet :~)

Zou ik wel fijn vinden. Misschien zijn ze bang dat je dan niet meer weg wilt :~)”

Bas en Maria: Is het dan in het Hiernamaals minder samen? Want gezelligheid hoort bij samen.

“Het is veel minder samen dan het op Aarde kan zijn. Je hebt elkaar niet primair nodig om je te ontwikkelen. Op Aarde leer je veel in contact met anderen. Hier is alles primair in jezelf te vinden.”

Bas en Maria: Dan is het reuze leuk om nu in jezelf gezelligheid te gaan vinden.

“Ja, lekker met jezelf een biertje drinken :~) Ouwe jongens krentenbrood :~)
Rij jij of rij ik? Ik ben de Bob wel :~)

Nee, ik maak een grapje. Ik ben wel blij om dat gevoel van de Aarde hier ook een beetje te voelen. Maar ze mogen het van mij hier wel wat socialer maken. Ik ben wel in voor een verandering, als dat zou mogen.”

Bas en Maria: Zullen we dat aan de leidster van de kosmische dag Aartsengelen vragen?

“Nou graag. Vragen staat vrij. Wie weet wat er uit mag komen.”

Bas en Maria: Lieve leidster van de kosmische dag Aartsengelen, als dat toegestaan is, zou je dan het gevoel van gezelligheid naar het kosmische dag Hiernamaals willen brengen?

De leidster van de kosmische dag Aartsengelen geeft aan dat dat mag en dat ze dat wil doen.

“Wat mooi. Ik kan het voelen. Het is een verademing voor mij. Ik ben altijd een 'mensen mens' geweest. Ik was altijd, of in elk geval heel vaak, samen met anderen. Heerlijk dat dat gevoel nu hier wat meer terug komt. Dat is een soort levensvitamine voor mij, en ik denk ook voor heel veel anderen.
Het geeft me een gevoel van rust. Ik voel me dan verbonden met anderen, zoals een plant via haar wortels de Aarde en de andere planten voelt, in contact staat met alles om zich heen.

Wat mooi dat dit aangevraagd is naar aanleiding van de Gezelligheid Verbinding.
Dan voel ik de gezelligheid in mezelf door de Verbinding, en om me heen door deze verandering in het Hiernamaals.

Heerlijk, ik voel alle kleuren en sferen, vleugjes van liefde. Het voelt vrouwelijker hier nu.
Je gevoel kan beter floreren, kan zich beter ontplooien, zich uitspreiden en er helemaal zijn.

Het voelt alsof gevoel hierdoor nu een basis, een voedingsbodem krijgt. Gezelligheid is de voedingsbodem voor je gevoel, om je daar in ontspanning en geborgenheid aan over te geven.

Deze verandering en deze Verbinding voelen samen heel vruchtbaar. Ik hoop dat deze verandering in het Hiernamaals ook mag doorwerken naar de Aarde.

Heel fijn, heel positief, de Gezelligheid Verbinding. Het voelt als een verademing. Ik voel me thuis.“

Een week later:

“O, ja, gezellig, daar wil ik graag iets over vertellen :~). Dit is een wonderschone Verbinding.
Ik vind alle Verbindingen mooi, maar het woord wonderschoon past bij deze Verbinding.

Het voelt harmonieus, als mooie pianomuziek. En omhullend. Zo warm. Het voelt zo behaaglijk, echt fijn. Alsof je altijd een lekker warm dekentje om je heen hebt.

Je kunt je er ook opnieuw op richten, dan voel je het weer... Ik voel me thuis, overal, en thuis in mezelf met deze Verbinding. Op m'n gemak met alles en iedereen.
Het leven verloopt soepeler dan. Alles gaat meer als vanzelf.

Het is fijn als je je overal op je gemak voelt, door je op deze Verbinding te richten en die heerlijke omhulling om jezelf te voelen. Die omhulling die van binnenuit komt. Je eigen warmte en omhulling. Jij bent jouw eigen thuis, waar je altijd op kunt rekenen.

Zo prachtig voelt deze Verbinding voor mij. Deze Verbinding doet meer dan je van de naam 'Gezelligheid Verbinding' zou verwachten. Het heeft nog meer diepte dan het woord gezelligheid, het voelt en komt nog meer van binnen uit, nog echter en 'levender'.

Ik ben mijn eigen thuis en mijn eigen warmtebron voor mijn leven. Daarbij voel ik me behaaglijk en anderen ook. En dat voelt heerlijk.”

Lees meer: Gezelligheid Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Groene vinger Verbinding

“Het is net alsof deze Verbinding me meevoert naar een gebied in mezelf dat ik niet ken.
Een gebied waar je niet bent tijdens een gesprek. Het is daar stil. Ik dacht eerst: ik voel niks, maar ik bleef teveel in het deel van mezelf waarin ik met anderen spreek.

Het voelt hier zo stil, het is alsof ik de oceaan kan horen, terwijl hier natuurlijk geen zee is, maar wel het gevoel van een zee, een oceaan die beweegt op de energie van stilte.
De adem van het leven... Waarop ik me kan laten meevoeren, naar onbekende verten in mij, om mezelf opnieuw te ontdekken, beter te leren kennen.

Een prachtige manier om je vastgeroeste zelfbeeld los te laten. Om deze stilte in jezelf in te gaan en dan via een ander 'weggetje' weer naar buiten te gaan, daar waar jouw zelfbeeld niet is.

Wat de Oude incarnatie Verbinding voor heden en verleden doet, doet deze Verbinding dan voor het loslaten van jouw oude zelfbeeld.

Want die stilte in jezelf, waar deze Verbinding je naar meevoert, dat is levende stilte, zo levend en bruisend als de oceaan, zo vol van diepte en geheimen die ontdekt kunnen worden.

Daarbij vergeleken voelt het zelfbeeld, dat je met je meevoert als een houvast en anker op jouw woelige levensbaren, als schreeuwerig en bijna opdringerig. Plat en tweedimensionaal vergeleken met de onpeilbare diepte in jezelf waar je met behulp van de Groene vinger Verbinding naar toe kunt gaan.

Je zou zeggen: de Groene vinger Verbinding, daar krijg je groene vingers van, daardoor kun je je plantjes en tuin beter verzorgen. Maar deze Verbinding geeft je zoveel meer.

Voor mij voelt deze Verbinding als heel belangrijk. Mysterieus in haar schoonheid. Het geeft je de mogelijkheid om in de diepte, de stille diepte van het leven te duiken en weer boven te komen in het hier en nu, met een schat aan nieuwe informatie waar je veel meer aan hebt dan het nieuws van de televisie of van internet.

Als meer mensen contact konden maken met deze stille diepte in henzelf, daar waar geen stormen woeden, dan zou er meer rust op de wereld zijn.

Door contact met die stilte en diepte te maken, maak je ook contact met de natuur, contact met de Aarde. En daar liggen de oplossingen voor veel van onze huidige problemen.

In de stilte vind je betere en meer waarachtige oplossingen dan via onze ratio, via ons denken.
Werkelijke oplossingen komen tot stand via onze intuïtie, in contact met deze stilte-bron.

Voor mijn gevoel geeft deze Verbinding je niet alleen de mogelijkheid om goed voor planten en de natuur te zorgen, maar ook om beter te zorgen voor dat deel van jezelf. Datgene van jouw systeem dat groeit, net als een plant, dat zich openstelt voor het leven en de kosmos.

Je leert zo om fijngevoeliger met jezelf om te gaan, meer naar binnen te kijken in het woordeloze deel van jezelf, zonder elk gevoel in letters en woorden te willen vastspijkeren en labeltjes, etiketjes te geven.

Want door iets niet vast te spijkeren in een woord of beeld, kan het beter groeien. Stel je voor dat je elke groeifase van een plant zou vastleggen met een heleboel woorden en plaatjes, het mysterie wegnemend. Je zou daarmee letterlijk de groei van het plantje belemmeren.

Zo gaan we ook vaak met onszelf om. Alles willen begrijpen en vastleggen in woorden en beelden. Alsof we bang zijn voor onze eigen woordeloze diepte, niet die oceaan van ons eigen mysterie in durven gaan.

Als je contact met jezelf durft te maken in het woordeloze waarmee een plant groeit en bloeit, kom je zelf ook meer tot bloei. Dan laat je jouw eigen remmende teugels van onze controlerende geest los. De geest die alles wil begrijpen, die denkt dat ie overal controle over moet houden.

Dat is het domste uitgangspunt dat we als mensen hebben. Weten wij als mensen hoe onze eigen celdeling op elk moment van de dag verloopt? Nee, en dat is maar beter ook, want als we dat ook zouden monitoren, zou het goed misgaan. Toch hebben we het gevoel dat we onszelf en de wereld voortdurend moeten monitoren en controleren.

Terwijl de oplossingen uit de stilte komen, uit de harmonie. Overgave aan het leven.

Dit is een Verbinding die een extra dimensie van diepte geeft, aan jezelf en aan het leven.
Wel een Verbinding waar je dan ook zelf gebruik van kunt maken. Als je deze Verbinding bij wijze van spreken ontvangt en hem/haar vervolgens in de kast laat liggen, dan gebeurt er weinig.

Het is een Verbinding waar je mee aan de slag kunt gaan, vanuit jouw verlangen naar meer diepte en stilte en rust in jouw leven. De Verbinding is geduldig en staat elk moment voor je klaar, om jou mee te voeren naar jouw geheime diepte.”Een week later:

De Groene vinger Verbinding brengt je in contact met een oase van rust en diepte in jezelf, daar waar het woordeloze mysterie van het leven voelbaar is.
Helaas kan ik het gevoel dat deze Verbinding me geeft niet zonder woorden overbrengen, dat zou wel het mooiste zijn.

Deze Verbinding geeft je ook rust als er hectische dingen gebeuren in jouw leven. Dan vind je de continuïteit in jezelf. Alsof je naar een prachtig bos vol groeikracht gaat en daar op een stille open plek komt, waar niemand ooit komt. Een plek die niemand kent, behalve de vogeltjes, konijntjes en andere kleine diertjes die geen kwaad in de zin hebben en zich aan je voeten zouden kunnen nestelen om bij jou in slaap te vallen.

Zo kun je innerlijk stormen in je leven overleven. Het gevoel dat je altijd veilig bent op die plaats.

Een plaats die altijd vredig blijft.

Het leven is ook altijd vredig, wij mensen maken de strijd en de spanning, juist omdat we onvoldoende contact maken met de stilte in onszelf, met deze vreugdebron.

Een plant is altijd in contact met deze bron. De Groene vinger Verbinding geeft je - net als een plant - het vermogen om deze plaats, deze laag van het leven te voelen.

De Groene vinger Verbinding geeft je ook het vermogen om je te laven aan de energie van deze plaats. Een energie van innerlijke stilte en groeikracht. In direct contact met de Goddelijke schepping. Goddelijke scheppingskracht.

Het groene mysterie. Naar binnen gekeerd en weelderig groeien, een eerbetoon aan het Goddelijke, een eerbetoon en dank aan het leven.

Dit vermogen ontvang je als mens door de Groene vinger Verbinding, je ontvangt kwaliteiten die de plantenwereld van nature bezit.

In de toekomst zullen er mensen ontstaan die in diep contact met de plantenwereld leven. Bijna menselijke natuurwezens, maar dan mensen. Zichtbaar, niet etherisch en volledig mens.

Mensen die voor deze weg kiezen, om de schepping te doorgronden in diep contact met de plantenwereld en de energetische lagen in de wereld waar de plantenwereld op floreert.

Deze laag in de werkelijkheid staat dicht bij het Goddelijke, heel dicht bij Goddelijke scheppingskracht. Het is een enorm boeiende wereld, als je haar taal verstaat.

En deze Verbinding geeft je het vermogen om deze taal te verstaan en in die richting te groeien van een steeds dieper contact met de plantenwereld."

Bas en Maria: Is de Groene vinger Verbinding het startschot voor mensen die ooit zo in verbinding met de natuur gaan leven?

"Ja, ik had het niet expliciet gezegd, maar het sprak wel uit het beeld dat ik zag en gaf. Dat klopt ja. Je bereikt het niet vanuit een kosmische nacht verbinding met de plantenwereld of natuurwezen wereld.

Contact met natuurwezens is ook een ander 'domein' dan dit heel diepe contact met de plantenwereld. Wat ik zie, van de toekomst, dat is er nu nog niet op Aarde. Daarvoor is de natuur nu ook nog te gefrustreerd. Teveel in de knel geraakt.

Pas als de mens tot inkeer is gekomen en het vertrouwen van de natuur niet meer schaadt, pas dan zal de natuur zich zo diep openen voor de mens.

Wil je jezelf in de toekomst, in de loop van jouw toekomstige levens die groeimogelijkheid geven, dan is dat een extra reden om de Groene vinger Verbinding nu aan te vragen. Dan kun je daar als deel van een voorhoedegroep naar toegroeien, tijdens de toekomstige levens waarin dat in jouw opdracht past. Je houdt ook altijd de vrije keuze om er wel of niet gebruik van te maken.

Het is een heel boeiend en bijzonder gebied. Het geeft je het vermogen, de mogelijkheid om bijzondere gaven te ontwikkelen.

Het voelt voor mij als een Verbinding met heel stil tromgeroffel, die je meevoert naar nieuwe wegen in de toekomst, waar je in de toekomst deel van uit kunt maken.
Door de Groene vinger Verbinding aan te vragen, plant je zaadjes voor 'een nieuwe plant', voor nieuwe groeimogelijkheden in jouw toekomstige levens.

En ook in het nu opent deze Verbinding een compleet nieuwe wereld voor jou, in jou, omsluit een nieuw mysterie in jou, dat je kunt gaan ontdekken.

Wat mij nou een uitdaging lijkt, is om deze Verbinding aan te vragen terwijl je een druk leven en een kantoorbaan hebt. Ik ben heel benieuwd wat deze Verbinding dan met je doet.
Voor mijn gevoel is deze Verbinding dan broodnodig voor je, om ruimte te geven aan je intuïtie in je drukke bestaan.

Het lijkt me ook een schitterende Verbinding voor kinderen. Kinderen leven tot een jaar of zeven nog in een soort paradijs, waarin het wonder nog bestaat. School en ook hun leeftijd haalt hen stap voor stap uit dat wonderparadijs. Het leven wordt stap voor stap iets platter en rationeler.

De Groene vinger Verbinding helpt een kind om dat wonder van binnen te bewaren, te koesteren. Ze weten dan dat het paradijs, waar ze vandaan komen, nog steeds bestaat.
Een kind groeit dan op met meer respect voor de natuur en respect voor het leven.

Dat werkt helend. Respect voor de natuur betekent immers ook respect voor jezelf, als onderdeel van diezelfde schepping. Respect voor het wonder dat het Goddelijke heeft gecreëerd.

Ik zie zoveel positieve kanten aan deze Verbinding. Heel mooi."


Lees meer: Groene vinger Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Helder hoofd Verbinding

“Het kriebelt in mijn buik, als deze Verbinding binnenkomt. Dat verwacht je niet hè, bij een Helder hoofd Verbinding.

Ik krijg er een goed humeur van. Het leven voelt meer open, ik voel meer open.
Geen overbodige 'rimram' in mijn hoofd. Als een heldere lucht waarin de wolken weggeblazen worden door de wind. Lekker opgeruimd.

Het maakt het leven ook minder gecompliceerd. Alles lijkt eenvoudiger. Alsof het altijd al zo eenvoudig is geweest en ik het was die het gecompliceerd maakte. Dit doet me denken aan toen ik heel jong was. Toen had ik ook geen overbodige gedachten in mijn hoofd.
De gedachten schoten er spontaan in als ik ze nodig had, maar ik maakte ze zelf nooit.

Denken was iets dat je overkwam en iets dat je pas later, op school leerde 'beoefenen'. Gedachten kwamen als de wind en vervlogen ook weer met de wind. Het was heerlijk rustig, opgeruimd, helder, eenvoudig.

Je dacht niet na over je gevoel. Je voelde en je was. Je stond daar niet bij stil. Je deed, voelde en leefde.

Zoiets voel ik nu ook weer door de Helder hoofd Verbinding. Je zet de ramen van je hoofd open en overbodige gedachten, die je hoofd als spinrag vervuilen (hersenspinsels :~) vervliegen met de wind, gaan je geestelijke ruimte uit.

Wat een opgeruimd gevoel is dit.

Het sluit heel mooi aan op wat ik vertelde over de Verpop Verbinding, over het verschil tussen de Plotseling Verbinding en de Spoel Verbinding die samen de Verpop Verbinding vormen.

De Helder hoofd Verbinding haalt de overbodige ruis uit je hoofd en geeft zo ruimte aan datgene wat echt essentieel en functioneel is. Het geeft heldere lijnen in jezelf, waardoor je ook beter hoofdzaken van bijzaken kunt onderscheiden.

De Helder hoofd Verbinding maakt het leven minder gecompliceerd, brengt je 'back to basic'.
En dat is heerlijk.

Het geeft ook meer ontspanning in je hoofd. Dat soort ontspanning van samen rond een kampvuur zitten, met mensen bij wie je je op je gemak voelt, in een gezelschap waarbij niet elke stilte opgevuld hoeft te worden met woorden. Genieten van de stilte en genieten van een schaterlach.”

Een week later:

Dit is een hele fijne Verbinding. Zo'n Verbinding die het leven aangenamer maakt. Alles lukt net een tikkeltje beter, en zo'n fractie verschil maakt uiteindelijk een groot verschil. Als alles net iets beter gaat, gaat alles bij elkaar beter en dat geeft een goed gevoel.

Het geeft ook een opgeruimd gevoel in je hoofd. Eigenlijk net zoiets als wanneer alle ramen weer mooi schoon zijn nadat je daar een tijdje niet aan toegekomen was. Het licht binnen is dan helderder en alles oogt frisser. De Helder hoofd Verbinding geeft net zo'n opgeruimd en fris gevoel. Gewoon heerlijk!

Lees meer: Helder hoofd Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Hemels voelen Verbinding

“Wow, dit is een mooi gevoel. Ik voel me net een engeltje. Ik weet niet hoe een engeltje zich voelt, ben er nooit één geweest, maar ik voel me wel zo.
Tegelijkertijd kan ik mijn Aardse zwaarte ook voelen, ik ben tenslotte een mens, al verblijf ik tijdelijk in het 'boven' hotel. Deze Verbinding helpt me om alles dieper te voelen, dus ook als nog niet alles helemaal lekker voelt. Als je ergens overheen leeft, iets aan de kant schuift.

Het is alsof je 'vloeibaarder voelt', alsof het voelen zelf meer op een vloeistof lijkt. Je voelt meer en je voelt sneller, soepeler. En het voelt ook meer alsof wat je ook voelt, het geen probleem is. Verdriet of ongenoegen voelen: geen probleem. Het is er gewoon, je gaat op de stroom mee en hup, daar komt vrolijkheid aan. Daar duik je dan ook in, uitgelaten als een jong meisje.

Het geeft ook een jonger gevoel, het 'jantje lacht, jantje huilt' gevoel, dat baby's zo mooi kunnen hebben. Die onderdrukken ook niks, en dat is nou juist zo aandoenlijk en ontwapenend.

Het voelt heel fijn, alsof je met je eigen bootje de rivier van je eigen gevoel op gaat en geniet van de stroom. Soms voelt het heel zuiver en vitaal, mysterieus, dan weer woest, met slecht weer, dan is het weer windstil en geniet je van de zon op je huid.

Je identificeert je er minder mee, het is het leven, en je weet dat alles veranderlijk is en in beweging. Dat is juist zo mooi, alle schakeringen van het leven leren kennen.
Alleen en altijd maar gelukkig, omdat je persé gelukkig wilt zijn, om zwaarte te ontduiken, dan word je een plastic pop, fixeer je jezelf.

Wat is er mooier dan gelukkig zijn na een onweersbui, weten dat je daar niet bang voor hoeft te zijn, alle stormen kunnen weerstaan, daar juist steeds sterker door worden.

Man, man, dit is pas leven. Dit is een Leef Verbinding, de Hemels voelen Verbinding. Een mooie aanvulling op de Levensmoed Verbinding, het is soort een Voel Moed Verbinding. De moed om te voelen. Eigenlijk ook weer niet, want door deze Verbinding ben je vanzelf minder bang voor je gevoel. Het voelt dan niet eens alsof je moed nodig hebt om te voelen, want voelen wordt iets avontuurlijks, er komt meer beweging in.

Leuk hoor, dan word je uitgenodigd voor de bioscoop en dan zeg je, nee, ik kan niet, want ik ga een avondje voelen :~). Het is een grapje, maar ook weer serieus, want je gevoel wordt dan net zo spannend als een goeie film. Altijd wat te beleven.

Als ik goed oplet, voelen mijn 'voeten' ook steviger, meer geaard. Hoe beter je verbonden bent met je gevoel, hoe beter je verbonden bent met jezelf en de plaats waar je bent. Je bent dan meer aanwezig waar je bent en daardoor ook sterker aanwezig en duidelijker voelbaar voor anderen. Anderen zien je dan minder 'over het hoofd'. Je krijgt meer kleur en contouren.

Dat doet me denken aan Ramses Shaffy, die had ook zo'n doorleefde, doorvoelde uitstraling. Dat was iemand die ook echt 'gezien' werd. Die man had charisma.
Datzelfde soort 'aanwezigheid', versterkt deze Verbinding in jou. Je krijgt meer kleur en persoonlijkheid, omdat je je meer verbindt met wie je bent, met je eigen gevoel.

Je kunt op de golven van je eigen gevoel meegaan, met de stroom van het leven, je innerlijk leven. Dat maakt het leven avontuurlijk en afwisselend, rijk geschakeerd.

Ik ben nu aan het vertellen hoe deze Verbinding in je doorwerkt en ik voel dat er heel wat persoonlijke gevoelens van mij, van mijn leven, van mijn jeugd, naar het oppervlak komen. Dingen die ik vroeger nooit zo duidelijk gevoeld heb. Net alsof ik achteraf nog dieper in mijn leven kan duiken dan tijdens mijn leven. Alsof ik het nog een keer meemaak, maar dan intenser.

Natuurlijk is dat een bekend kenmerk van het Hiernamaals, maar met deze Verbinding kan ik duidelijk nog weer dieper gaan.

Dus straks duik ik daar nog even in. Ik heb daar nu al zin in. Deze Verbinding maakt dat het leuker wordt om te voelen. Het wordt echt alsof ik in mijn eigen film stap. Het geeft voldoening. Het geeft een gevoel van dankbaarheid voor het leven. Voor alles wat ik mocht meemaken, al was het niet altijd alleen maar leuk of mooi.

Deze Verbinding geeft wel het gevoel dat je ook in minder mooie momenten de schoonheid kunt gaan zien. Niet dat je die gebeurtenis dan opeens mooi gaat vinden, maar je kunt er wel de schoonheid van het leven in zien, dat alles uiteindelijk op z'n plaats valt.

Het gevoel alsof je zelf je eigen beste vriendin wordt, iemand die altijd tijd en aandacht voor je heeft, je ondersteunt en ook zo nu en dan een opmerking maakt waardoor je ergens anders naar kunt gaan kijken.
Deze Verbinding zorgt dat je niet wegholt voor jezelf en je gevoel, maar je nog dieper met jezelf verbindt. Een Verbinding waardoor je jezelf nog meer leert kennen.”

Een week later:

“Ja, dat is een hele zachte Verbinding. Vorige week heb ik deze Verbinding als heel bruisend ervaren, de stroom van je gevoelsleven volgen. Nu, na een week, voelt het zacht van binnen. Door je gevoel werkelijk te voelen, er niet voor terug te schrikken, er niet bang voor te zijn, krijg je een dieper en zachter contact met jezelf. Dat voelt ook heel lieflijk.”
Het andere familielid:

“Bijzonder om deze Verbinding juist in het Hiernamaals te ontvangen.
......
Het voelt hier, in mij, vrij intensief deze Verbinding. Er komt veel pijn omhoog. Je gaat nog beter en duidelijker voelen door deze Verbinding, in geuren en kleuren, zeg maar.
Dus alles wat omhoog komt, voel je duidelijker, bijna tastbaar. Dat is duidelijk te merken.
Ik moet er even aan wennen.

Wij voelen een Verbinding duidelijker dan op Aarde. Ik verwacht daarom niet dat mensen op Aarde het effect van deze Verbinding ook zo sterk gaan voelen als ik nu.

Hee, het verandert nu wat. Gelukkig. Het was best intens namelijk. Nu is het in beweging, dat gevoel. Er komt nu wat vermoeidheid in de plaats van de pijn die ik eerst voelde. Zo'n soort vermoeidheid waar je juist ontspannen van wordt, loom. Alsof je lekker bij een open vuur kunt uitrusten 's avonds.

Ik krijg er bijna zin van om te gaan slapen. Zeker om alles te verwerken wat er omhoog kwam.

Het voordeel hiervan is, dat je heel duidelijk door ontwikkelingen gaat. Je weet beter wat je voelt. Het is zeker niet saai :~) Het mysterie van 'ik voel iets, maar wat voel ik nou?', dat wordt wat duidelijker en dat is wel prettig. Het is fijn als je weet wat je voelt en je systeem niet een taal spreekt waar je niets van begrijpt / eigenlijk geen snars van begrijpt.

Opvallend, hoe snel die pijn weer weg ging. Die was best intens. Misschien lost 'ie juist snel op omdat je de pijn zo duidelijk voelde. Dat zou wel een voordeel zijn. Geen 'sudderpijnen' meer op een warmhoudplaatje, maar even snel de vlam in de pan en dan het volgende gerecht.

En dan hebben we nu voor u een bordje ontspanning, op een bedje van heerlijke vermoeidheid met een toefje voldaan gevoel.

Dit is heel nieuw, deze Verbinding. Lijkt niet op andere Verbindingen. Deze Verbinding laat je eenvoudigweg duidelijker voelen wat je voelt, en dan begrijp je jezelf beter en je gaat sneller door zo'n gevoel heen, er komt wat meer vaart in.

Het lijkt me ook leuk om een keer een heel fijn gevoel duidelijker te voelen, maar op dit moment ben ik alleen loom, voldaan moe. Dus daar kan ik nu niets over vertellen.

Ik kom er volgende week graag weer op terug.”

Een week later:

“De Hemels voelen Verbinding, dat is een heel belangrijke Verbinding voor mensen die zich graag willen ontwikkelen. Het geeft je gevoel meer handvaten, in de zin dat je gevoel veel duidelijker voor je wordt. Je hoeft niet altijd te weten waarom je je zo voelt, waar het vandaan komt of wat je exact voelt, maar je gaat gewoon duidelijker door ontwikkelingen. Je voelt je gevoel veel duidelijker. Het voelt daardoor concreter. Je hebt minder vage, verstopte gevoelens. Je zou bijna zeggen: je gevoelens krijgen een luidspeakertje.

Het geeft mij meer houvast. Ik weet ook meer wat ik aan mezelf heb en begrijp mezelf sneller.
Alsof je je eigen taal beter begrijpt. En dat is toch wel prettig. Het is zoiets basics, je gevoel duidelijker voelen. Eigenlijk onbegrijpelijk dat wij als mensen minstens de helft van onze gevoelens niet echt voelen. Zoveel gaat onbewust of wordt onderdrukt.

Ja, ik vind dit duidelijk prettiger zo.”

Lees meer: Hemels voelen Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Hiervoormaals Verbinding

“Ik weet niet waarom, maar de ontvangst van deze Verbinding doet me denken aan beslag maken, zoals pannenkoeken beslag en dergelijke.
(Ja, in mijn tijd noemden ze dat nog gewoon pannekoeken :~), nu vindt de spellingscontrole dat niet meer goed hè)

Ik krijg sterk de indruk van 'beslag'. Ik zou wel willen weten waarom.

Laat ik er nu maar niet op letten en voelen wat het met mij doet, misschien begrijp ik het straks wel.

Er worden dingen in mijn systeem opnieuw geordend. 'Beslag' vormt natuurlijk een mix van ingrediënten waaruit iets wordt gemaakt, opgebouwd.

Je zou kunnen zeggen dat ik nieuw beslag krijg, het beslag, de ingrediënten waaruit ik ben opgebouwd. Ik krijg nieuwe informatie, of liever gezegd, oude informatie die ik niet meer nodig heb, valt weg.

Je verbinding met al jouw oude 'Hiernamaalsen', dus alle Hiernamaalsen na jouw vorige levens, geeft je nu aan het begin van de kosmische dag veel informatie die je niet meer nodig hebt.

De Hiervoormaals Verbinding maakt deze verbinding los, voor zover je die niet meer nodig hebt. Die oude informatie is in ieder geval niet meer ondersteunend voor je in het hier en nu.”

Bas en Maria: Dat komt overeen met het beeld dat wij hierbij hadden toen u over 'beslag' begon: Een beslag kleeft aan elkaar, vormt een soort netwerk waar je dan samen met je oude Hiernamaalsen in vast zit.

De Hiervoormaals Verbinding helpt je om uit dit oude 'beslag' te komen, waardoor je veel vrijer bent om je te ontwikkelen, je eigen richting te nemen.

“O, ja, dat is een mooi beeld, zo voelt het ook, helemaal!

Het leuke is dat je in het begin helemaal niet weet waar je het over hebt, met dat beslag.
En dan komt er toch zoiets logisch uit dat kloppend voelt.

Het is alsof ik de echo van oude gure winden nog hoor. Alsof oude informatie van mijn oude Hiernamaalsen nog even oplicht in mijn systeem en als een herinnering afscheid van je komt nemen. Een heel mooi en plechtig gevoel. Alsof je naar een andere tijd, een ander land gaat en nooit meer terug zult komen. Een nieuw begin.

De tijd gaat altijd door en zo neemt jouw leven, jouw tijd, een sprong.

Het voelt alsof de oude tijd het er helemaal mee eens is dat je gaat, alsof ze het estafette stokje aan je doorgeven en zeggen: doe je best, veel succes. Ze weten dat de rol van de oude tijd is uitgespeeld.

Een mooi gevoel, plechtig, zoals ik al zei.

Ik voel steeds flarden van oude tijden langskomen, heel mysterieus, iets van Java of Indonesië of zo'n tropisch regenwoud.

Ik krijg dingen terug die van mij zijn en die ik misschien nodig zal gaan hebben. Een soort geestelijk gereedschap of kennis. Ik weet het niet bewust, dat is ook niet de bedoeling hierbij, maar ik bespeur het.

Dan weet je ook weer dat je lang niet alles bewust weet, met dat stukje bewustzijn dat je nu hebt. Dat het veel breder en wijdser is.

Dit is een Verbinding waarmee je een tijdperk afsluit.

Het voelt spannend en mysterieus. Ik ben heel benieuwd welk effect dit op mij zal hebben in de komende week, dus wat ik er volgende week over zal gaan vertellen.

Het geeft me nu in ieder geval meer ademruimte. Ik voel dat ik dieper kan ademhalen, een zucht van verlichting.

Het voelt alsof ik nieuwe opdrachten meekrijg en oude opdrachten heb afgerond nu.

Dit is geen Verbinding die je in één zin kunt samenvatten, het voelt diepgaand, veelomvattend, en dat we er lang niet alles van (mogen) weten. Een mooie Verbinding om te ontvangen. Heel bijzonder en ook heel belangrijk. Essentieel.”

Een week later:

“Ik voel me als het ware gereset, alsof ik een kosmische dag reset heb gekregen door deze Verbinding. Dat geeft een heel fijn, verfrissend gevoel. Geestelijk verfrissend. Je voelt duidelijk dat je bepaalde dingen los kunt laten, die alleen nog verzwarend voor je waren. Het trok aan je.

Zelfs mijn naam voelt anders, mijn naam uit mijn laatste leven. Ik voel me nu anders dan de klank van mijn oude naam, anders dan hoe ik me toen voelde. Dat is sterker geworden door de ontvangst van de Hiervoormaals Verbinding.”

Bas en Maria: We vinden het wel leuk om dat te bevestigen: U voelde eerst meer aan als een mens en nu voelt u meer aan als een engel.

“Daar word ik nou helemaal ontroerd van. Wat mooi dat jullie dat zo voelen. Ik voel nu dus nog meer als iemand die niet meer op Aarde leeft, ik herken wat jullie zeggen hoor.

Goh, ik word er even stil van. Dat is mooi hè. Het geeft ook een fijn gevoel, alsof je nog meer kunt 'reizen' hier in de energie, in de energie van het Hiernamaals. Ik voel me minder 'zwaar', alsof ik me nu als een vis in het water voel hier.

Het is alsof je zelf nu beter past bij het kosmische dag Hiernamaals, als je de verbinding met de oude kosmische nacht Hiernamaalsen, waar je na je vorige levens bent geweest, kunt loslaten.
En dan kun je daardoor nog dieper gebruik gaan maken van de mogelijkheden en energie van het kosmische dag Hiernamaals. Alsof ik hier nogmaals 'nieuw' ben aangekomen, weer op een nieuwe plaats ben aangekomen.

Spectaculair hoor. Deze Verbinding doet veel voor je als je nog op Aarde leeft, maar de uitwerking is dus ook heel bijzonder voor je aanwezigheid in het kosmische dag Hiernamaals.

Het kosmische dag Hiernamaals kan zich dan nog veel dieper en mooier in haar schoonheid en mogelijkheden aan jou tonen. Het is echt een geschenk.

Ik was me er nog niet volledig bewust van en ga me er van nu af aan heel bewust op richten.

Er komt even een triest gevoel omhoog, weemoedig, ik weet niet waarom. Misschien afscheid van het oude.

Dit is dus echt een levens veranderende Verbinding. Heel krachtig. Deze Verbinding heeft een grote impact. Het voelt majestueus.”

Lees meer: Hiervoormaals Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Hogere bedoeling Verbinding 

“Ja, dat was vast de Hogere bedoeling, dat ik die nu zou gaan ontvangen :~)
Die ontvang ik heel graag. Ik ben heel benieuwd.

Daar komt een mooie witte Verbinding aan. Room wit, zijdezacht. Als een streling.
Tegelijkertijd voelt deze Verbinding als een wijdse hemel, zo'n schitterende blauwe lucht, met zo'n diepte erin.
Het voelt alsof ik in die blauwe hemel 'tekenen' kan zien staan. Ik kan in de blauwe hemel kijken en de eeuwigheid zien.

Het roomwitte van deze Verbinding streelt mij, verzorgt mij.

De tekenen in de blauwe hemel zijn niet in woorden te vatten. Ze hebben hun betekenis in een dieper deel van jou. Dat diepere deel kan de betekenis duiden en leidt je zo door het leven.

Deze beelden geven mij het gevoel dat de Hogere bedoeling Verbinding jou op een ander niveau inzichten geeft over de Hogere bedoeling van gebeurtenissen en thema's in jouw leven.
En dat dat verzachtend op je werkt, ook als deze gebeurtenissen rauw en pijnlijk kunnen zijn, voel je je verzorgd en verzacht door het leven.

Het voelt als een heel fijne Verbinding. De Hogere bedoeling Verbinding heeft iets heel sereens.
Het is heel fijn om je er op af te stemmen.”

Een week later:

“De Hogere bedoeling Verbinding geeft je een breder perspectief. Het verzacht je emoties, omdat je een situatie of gevoel vanuit verschillende 'gezichtspunten' kunt voelen. 
Daardoor is een situatie minder absoluut, minder eenduidig, in positieve zin. Iets wat in eerste instantie vooral slecht en negatief lijkt te zijn, krijgt daardoor ook positieve kanten.

Het leven krijgt daardoor een extra dimensie, de dimensie van het Hogere perspectief dat het overzicht heeft van het Aardse levensspel.

Je voelt je daardoor ook minder gevangen in het spel des levens. Je bent minder boos op daders en hebt iets minder 'rechtlijnig' medelijden met slachtoffers. Omdat je meerdere kanten van een medaille kunt voelen. Je zult je daardoor minder snel laten meeslepen door emoties en kunt meer vanuit wijsheid naar een situatie kijken.

Het geeft een prettig gevoel van geestelijke vrijheid, geestelijk overzicht. Een fijn gevoel om achter intense gebeurtenissen een Hogere bedoeling te kunnen voelen. Wat de zin er van is vanuit een Hoger perspectief.
Dat maakt de gebeurtenis zelf niet mooier of fijner, maar je kunt er dan met meer gevoelsmatige afstand naar kijken, je zult je minder laten meeslepen door 'voor de hand liggende emoties'.

Je voelt je dan minder 'als een marionet' reageren op gebeurtenissen of situaties.

Het is niet hetzelfde als de spreuk 'elke wolk heeft wel een zilveren randje'.
Het is meer alsof je achter die wolk kunt kijken of kunt zien hoe die wolk ontstaan is en hoe die zich in de toekomst kan gaan ontwikkelen.

Het geeft een fijn gevoel. De wereld, je leven wordt meer-dimensionaal en daardoor boeiender, levendiger. Van stripverhaal tot film.

Het geeft mij een heel goed gevoel.”
 

Het andere familielid:

“Het geeft een heel rustig gevoel. Zo rustig, dat ik de neiging heb om niets te zeggen.
Ja, dat is niet zo leuk voor de mensen die dit willen lezen... :~)

Wat geeft dit een gevoel van rust (af en toe zeg ik toch maar wat :~)”

Bas en Maria: Is dat om jou heel duidelijk te maken in welk proces je op dit moment zit?

“Ik weet het niet, zou kunnen, ik heb ook bij jouw vraag de neiging om lekker in die stilte te zijn en niets te zeggen.
Dat zal op Aarde vast niet zo uitwerken als je deze Verbinding ontvangt en het zal ook wel kloppen dat deze Verbinding mij nu de grote lijnen en de prachtige bedoeling laat voelen van het proces waarin ik me bevind.
Maar ik heb dan geen zin om erover na te denken of erover te praten. Doe dan wel mijn best, zoals je ziet :~)

In ieder geval geeft deze Verbinding mij nu een heerlijk gevoel van rust en stilte, waar ik echt behoefte aan heb. Een soort oase van rust, alsof je even kunt wegdromen in een mysterieuze zolderkamer met een open dak en een blik op de oneindigheid.

Je bent in je eigen leven en kunt daar in een besloten plekje de oneindigheid voelen en je ermee verbonden voelen.

Het is net alsof je dan 'de stem' van God in jezelf kunt horen. Niet dat je iets hoort, of woorden hoort, maar de klank, het Goddelijk bewustzijn van het leven. Het Goddelijk bewustzijn in het leven.

Je voelt dan dat er voor iedereen een plekje is in het bestaan. Dat iedereen welkom is, een functie heeft en dat iedereen ook de ervaringen krijgt waar hij of zij zelf om vraagt.

Als ik dat uitspreek, doet het pijn als ik denk aan mensen die gemarteld worden. Daar vraag je als persoon, vanuit dat niveau van jezelf, niet om.
En toch zou het niet gebeuren als jij daar op jouw levenspad van talloze levens niet iets van kon leren. Heb je die ervaring niet nodig, dan zorg je dat je niet in een land geboren wordt waar die kans aanwezig is, zorg je dat je niet in situaties komt waarin dat kan gebeuren.
Dat doe je met jouw onbewuste zintuigen, waar je als mens niet bewust bij kunt, maar een ander deel van jou wel.

Deze Verbinding zorgt ervoor dat je het vertrouwen voelt dat elke ervaring op onze weg past.
Dat betekent niet dat je alles dan gelaten over je heen moet laten komen, want jouw eigen reactie op een gebeurtenis maakt deel uit van jouw ervaring. Dus boosheid en verzet kunnen heel terecht en ook nodig zijn.

Deze Verbinding geeft me echt een mooi gevoel.
Vorige week ontving ik de Zelfbesturing Verbinding. Die helpt je om het roer in eigen handen te houden, koersvast te zijn.

De Hogere bedoeling Verbinding zorgt ervoor dat je het Hogere plan achter de woelige baren om jouw levensweg kunt voelen, dus om juist te reageren op wat er op jouw pad komt.

De combinatie van beide Verbindingen is heel mooi.
Je houdt dan het roer in eigen handen, maar wel vanuit wijsheid en afstemming.”

Een week later:

“Deze Verbinding heeft me de afgelopen week een gevoel van innerlijke rust en overzicht gegeven. Een heerlijke stilte, zo weldadig. Dan hoef je even niets, is alles goed zoals het is.
Net als de vorige week val ik soms even stil als ik me op deze Verbinding richt. Het is zo heerlijk, zo'n diepe rust om het 'alles en niets' te voelen. Vooral het niets is zo lekker rustig :~).

Dan moet ik denken aan die grafstenen met 'eeuwige rust' en 'rust zacht' en zo. Ja, nou voel ik dat ook eens :~).
Ze moeten er dus eigenlijk de Hogere bedoeling Verbinding bij leveren als je naar je Laatste Rustplaats wordt gebracht, anders wordt het niets met die rust. Ze moesten eens weten hoe hard wij hier werken. Je hele leven gaat allereerst nog eens aan je voorbij als je hier komt. Wordt je alles nog eens lekker haarfijn ingesmeerd, wat je allemaal hebt (verkeerd) gedaan en wat je anders had moeten doen. Rust Zacht :~).

Nou, om precies te zijn, zo ongeveer gaat het in het kosmische nacht Hiernamaals, beleef je je leven opnieuw (denk je: wat een stomme film is dit, kunnen jullie iets anders opzetten?).

Maar in het kosmische dag Hiernamaals gaat het anders. Dan zie je je leven niet van buitenaf, alsof je alle gebeurtenissen nog eens met nieuwe ogen bekijkt, maar meer van binnenuit, innerlijk. Je gaat dan ook door ontwikkelingen. Het voelt in ieder geval heel anders. Meer een 'interactieve' film.

Goed, ik had het dus over de Hogere bedoeling Verbinding :~)
Ja, zoals ik al zei, die geeft me echt een gevoel van rust, en relativeringsvermogen. En soms ook humor :~)

Wat een lang woord hè, relativeringsvermogen. Drie keer woordwaarde.

Ehm... een afrondende zin over de Hogere bedoeling Verbinding: Het is voor mij een kanjer van een Verbinding. Majestueus. Een glimp van de eeuwigheid voelen in jouw eigen leven, dat is fijn en geeft een gevoel van ruimte.

Lees meer: Hogere bedoeling Verbinding
Terug naar interne link overzicht

'Ik ben' Verbinding

“Dat is een wonderlijk gevoel... Deze Verbinding spoort me aan om mezelf te zijn.
Het voelt alsof ik te nauw, te krap ben en best wat meer mag uitdijen, wat meer ruimte in mag nemen, omdat ik mezelf een te krap jasje heb gegeven in de loop van mijn levens.

Er komt een oude pijn omhoog over mijn 'te krappe jasje'. Ik mocht van mezelf niet meer ruimte innemen. Doe je dat wel, dan hakken ze je kop eraf. Dus houd je maar klein, dan gebeurt je niks. Dat denk je dan onbewust en zo houd je jezelf klein.

Je gedraagt je zoals je denkt dat je je het beste kunt gedragen, om je veilig door het leven te kunnen bewegen. Absoluut niet jezelf. Jezelf zijn is gevaarlijk, daar kun je op afgerekend worden. Die overtuiging ontstaat na vele levens in de kosmische nacht waarin het vaak hard tegen hard ging.

Deze Verbinding helpt me om deze problematiek op te lossen. Om deze houding op te lossen.

Wat een heerlijk gevoel. Ik mag ruimte innemen en diep in mezelf zinken. Mezelf in bezit nemen, met al mijn gevoelens en kwaliteiten. Alles mag een plekje hebben, mag 'uitgestald' worden.

Het geeft heel veel innerlijke ruimte, waardoor angst minder vrij spel krijgt. Angst maakt ruimte voor een gevoel van 'er zijn', vanuit vertrouwen.

Dit is ook weer een Verbinding waar ik lekker mee aan de slag kan gaan, door me op de werking van de 'Ik ben' Verbinding te richten en dan voelen welke onverwerkte gevoelens en eventuele angsten er dan nog omhoog komen. Ik doorvoel deze dan waardoor ik ze kan verwerken.

Door zo actief met een Verbinding om te gaan, ontvang ik niet alleen de prachtige mogelijkheid van de Verbinding, maar kan ik ook actief een volgende stap nemen in mijn ontwikkeling door te doorvoelen wat er omhoog komt.

Ik kan het iedereen aanraden om er zo mee om te gaan.

Als er gevoelens van 'jezelf kleinhouden of beperken' omhoog komen, kan ik het beeld van de 'Ik ben' Verbinding er ook naast zetten als een spiegel.
Dat beeld van de 'Ik ben' Verbinding, dat geweldige gevoel van je eigen ruimte innemen, werkt dan ook helend tijdens het verwerken van de onverwerkte gevoelens over jezelf beperken en klein houden.”

Bas en Maria: We hebben het gevoel dat deze Verbinding voor jou een soort hoeksteen vertegenwoordigt. Tijdens je leven was je voor een man heel fijn gebouwd en zelfs in je postuur kwam het 'jezelf klein houden' naar voren.

“Ja, dat roept oude pijn op, als je dat zo benoemd. Daar kan ik nog mee aan de slag. Dat klopt dus zeker.

Pfoeoe, ik heb weer werk aan de winkel :~)”


Een week later:

“Tsjongejonge, wat is dit een mooie en krachtige Verbinding. Heel vervullend en versterkend.
Heel mooi. Ik heb er veel plezier van. Het geeft me een gevoel van ruimte voor mezelf en in mezelf.

Het heeft ook veel onverwerkte gevoelens omhoog gebracht, die ik doorvoeld heb.
Want 'zijn wie ik ben', of liever gezegd 'niet helemaal durven zijn wie ik ben', heeft een duidelijke rol gespeeld in mijn laatste leven.

Deze Verbinding is dus een grote hulp en ondersteuning voor mij. Essentieel, en ik vermoed dat dat voor iedereen geldt.”

Lees meer: ‘Ik ben’ Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Kunstmest Verbinding

“Oef, wat een raar gevoel komt er nu omhoog uit mijn systeem. Een raar verdund, verslapt gevoel. Waterig. Krachteloos.

Dat is het effect dat 'kunstmest eten' op je heeft. Dat merk je niet bewust, want het gaat stap voor stap en jij verandert mee, met de dag.

Voor mijn gevoel komt het gevoel van 'ik heb vandaag geen zin om mijn bed uit te komen, ik heb nergens zin in', daar ook vandaan. Dat verslapte. Dat hadden mensen vroeger nooit.
Ok, ze hadden natuurlijk wel eens ergens geen zin in, maar dan was het meer een 'hartgrondig' ergens geen zin in hebben en niet dat verslapte van 'ik kom mijn bed niet uit'.

Of het gevoel dat je nergens aan toe komt, maar loopt te hangen.
Dingen laten versloffen, niet afmaken, overal 'open eindjes'. Meer 'to do' briefjes hebben dan doen wat er op die briefjes staat.

Ik ben blij dat dit effect nu uit mijn systeem gaat. Het voelt niet prettig. En het rare is dat je het niet opmerkt totdat je deze Verbinding ontvangt. Dat effect, van dat 'kunstmest-eten', dat bouwt zich zo geleidelijk op, dat je het effect daarvan op je systeem als iets van jezelf beschouwt.
Je koppelt het niet aan je voeding, herkent het niet als zodanig.

Als ik opnieuw incarneer, zal er vast nog wel met kunstmest geteeld worden op de wereld. Wat fijn is het dan, dat dat geen effect meer op mijn zal hebben. Dat het mij niet meer zal verslappen.

En ik hoop wel, dat mensen daar ooit mee zullen stoppen, want de natuur zelf, zit veel beter in elkaar. Die heeft 'van nature' geen kunstmest nodig. Maar sinds we ons voedsel in keurige rijtjes telen, hele velden met maar één soort gewas, verdwijnt het natuurlijke evenwicht en dan gaan we als mens dit soort kunstgrepen toepassen. Ten koste van de plant, de bodem, alle kleine diertjes en ten koste van onszelf en onze kinderen.

Het zal wel een leerweg zijn en we zullen er dan ook wel wat van leren, maar ik hoop dat we dat dan zo snel mogelijk doen.

Ik ben er dankbaar voor dat deze Verbinding bestaat.”

Een week later:

“De Kunstmest Verbinding doet je 'groeien', geeft je zuivere, waarachtige voeding met werkelijke levenskracht.
Het vervangt alle 'slappe zooi' in je systeem door werkelijke indrukken, door geestelijke voeding die overeenkomt met de schepping.

Eigenlijk is het een bespottelijke uitvinding, kunstmest. We snijden uiteindelijk onszelf ermee in de vingers, door planten nepvoeding te geven uit zakken of potten. Daar voeden we onszelf dan ook weer mee door de plant te eten die daarmee gevoed is, daarmee is opgegroeid.”

Bas en Maria: Zo ontstaat de nep-mens.

“Ja exact!”

Bas en Maria: Ik zie een beeld voor me van een boom die niet verder groeit dan wat afgeknotte takken, in vergelijking met een boom die goed gevoed is en zich in z'n volle pracht toont.

“Ja, zo'n plant of vrucht die gevoed is met kunstmest, kan er wel groot uitzien, maar qua levenskracht is zo'n plant heel armetierig. Het is dus echt nep en heeft ook weinig smaak.

De Kunstmest Verbinding zorgt ervoor dat de nadelige effecten daarvan in jouw systeem worden opgeheven, rechtgezet. En dat is voelbaar.”


Het andere familielid:

“Ik voel me als 'uit de klei getrokken'. Dat aspect komt in mij omhoog. De bouwsteentjes van mijn lichaam en mijn geest. Ik voel het effect van eten van planten die gezond waren, die zonder kunstmest, met echte mest of zonder mest zijn opgegroeid en dat slappe gevoel van binnen van op kunstmest geteelde groenten en gewassen.

Ik heb het gevoel dat als je steeds kunstmest-voeding eet, dat je dan minder kunt hebben, minder veerkrachtig bent, het kopje sneller laat hangen.

Goed geteelde gewassen geven je structuur. Kunstmest voeding doet dat niet, die verslapt je juist.

Ik voel achteraf in mijn systeem, in mijn energielichaam, precies de effecten van beide soorten voeding in mij. En dan wil je het effect van kunstmest voeding zeker niet groter hebben. Dan wil je achteraf dat je dat nooit gegeten had. Maar natuurlijk lette ik daar vroeger niet op.
Als je naar de groenteman of de supermarkt gaat, kun je ook niet ruiken hoe de groente daar geteeld is, of hoe bij de bakker het graan van het brood is gegroeid.

En als je dan verder nadenkt, krijgen de dieren die je eet misschien ook wel kunstmest voeding.

Het is bijna niet te voorkomen of te achterhalen, daarom is dit zo'n welkome Verbinding, al klinkt de naam niet echt heel aanlokkelijk. Het effect is wel aanlokkelijk:~).

Juist omdat het idee en gevoel van kunstmest je niet zo aanspreekt, is het dus belangrijk om deze Verbinding te ontvangen.

Heerlijk dat zo'n Verbinding deze effecten voor je oplost en dat je daarna met een gerust hart alles uit de winkels kunt blijven eten. Er bestaan eenvoudigweg geen kaartjes bij de groenten en de granen waarop staat hoe het geteeld is.
Je kunt er wel vanuit gaan dat de meeste groenten in natuurvoedingswinkel zonder kunstmest geteeld wordt. Maar een garantie heb je nooit, ook kunnen er reststoffen van eerdere teelt in de bodem zitten.

Ik voel dat het mij nu meer structuur en stevigheid geeft. En dat voelt heel goed. Kun je dus nagaan, hoe groot dat effect van kunstmest op je is, als wij het hier nog kunnen voelen, wat het met ons heeft gedaan.

Het brengt me dichter bij mezelf. Geeft me een puur gevoel. Sterker. Kernachtiger. Er niet omheen draaien. Voelen hoe iets werkelijk is.

Kunstmest verbloemt dingen. Het vervalst. Want uit zichzelf zou zo'n gewas anders groeien. Minder groot, met een meer pure smaak, minder water. Een betere smaak.

Dat wat kunstmest met zo'n plant of graansoort doet, doet het eten van zo'n plant of graansoort met jou. Je krijgt die geestelijke kwaliteit mee, of liever gezegd, het tekort daaraan.

De plant wordt zo door de mens aangespoord om sneller te groeien dan die van nature zou doen. Kan niet meer rijpen met de tijd die de plant nodig heeft.”

Bas en Maria: Het wordt niet meer gevoed door het Hogere.

“Ja, dat is de hebzucht en bemoeizucht van de mens. Die grijpt in in de natuur, vanuit een tekort aan respect. Ziet het als materiaal dat de mens naar believen kan veranderen, mee gaan knutselen. Maar het zijn levende wezens. Een mysterie.

Het is zo dom, als je het van hieruit bekijkt.

Ik zie het hier veel scherper als toen ik nog op Aarde leefde hoor. Toen lette ik daar niet op, net als zoveel mensen. Maar van hieruit kan je je wel voor je kop slaan.

In elk geval: Heel bijzonder dat dit kan. De mens heeft de opdracht gekregen in de kosmische nacht om te gaan experimenteren en knutselen, dat hebben we gedaan. En nu komt er dan weer een oplossing voor de problemen die daardoor gecreëerd zijn.

Zodat mensen op een dag er bewust voor kiezen om het anders aan te pakken. Die dag komt zeker. Zodra iedereen dat innerlijk voelt. Daar heb ik vertrouwen in. Het tij zal keren, zodra dat van binnenuit gevoeld wordt.

Je kunt eb en vloed ook niet duwen of trekken. Dat komt en gaat vanzelf, door de krachten die daarin spelen.

Dus na het getij van de kosmische nacht, zorgt het getij van de kosmische dag stap voor stap voor veranderingen van binnenuit. Veranderingen naar buiten toe volgen daaruit. Dat heeft tijd nodig, maar het is onvermijdelijk dat het gaat gebeuren.

Daarom zijn dit soort Verbindingen zo belangrijk. Om een ander bewustzijn te krijgen en veranderingen van binnenuit te bewerkstelligen. Stap voor stap ontstaat een mars. 
Een innerlijke mars van verandering.

De Kunstmest Verbinding voelt belangrijk om de juiste innerlijke structuur en stevigheid te krijgen die grote veranderingen mogelijk maken.”

Een week later:

“Ik ben zo blij dat ik deze heb ontvangen. Het verandert mijn hele gevoel van zijn. Het verandert dus ook de manier waarop ik door ontwikkelingen ga.
Ik voel me steviger, puurder, meer een vrouw van stavast. Dan ga je ook steviger door ontwikkelingen. Het verandert dus alles. Het verandert de bouwsteentjes waarmee ik ben opgebouwd.”

Bas en Maria: Zou je kunnen zeggen dat je door goede voeding aardt en door kunstmest voeding ontaardt.

“Dat je door goede voeding aardt, dat is zeker zo. Het 'ontaarden', dat hangt er vanaf wat je er onder verstaat. Als tegenovergestelde van aarden: dat kan ik beamen. Dat is zeker zo.

Ontaarden in de zin van helemaal verkeerde dingen gaan doen, daar is meer voor nodig, lijkt me.

Hebben jullie het gevoel dat als iemand ontaardt, dat daar altijd kunstmestvoeding achter zit, want mensen ontaarden toch al heel lang, ook toen er nog geen kunstmest bestond?”

Bas en Maria: Nee, maar door kunstmest voeding zul je wel sneller kunnen ontaarden. Het is dus een factor die ontaarding in de hand werkt.

“Interessant woord eigenlijk, ontaarden. Ik had er nooit zo bij stil gestaan. Ik denk wel dat er een kern van waarheid in zit, in het verband tussen goede voeding en aarden en ontaarden.
Dat voelt heel logisch. Je eet een plant om te voelen in jezelf hoe een specifieke plant zich met de Aarde verbindt. Als die plant dan verkeerd geteeld is, verkeerd 'opgegroeid' is, krijg jij die informatie van die 'ontworteling' mee.”

Bas en Maria: ja, dat is ook al het 'ontaarden'.

“Dat doet me echt denken aan vroeger, toen er nog weinig kunstmest werd gebruikt. Ik kijk naar het verschil tussen de mens van toen en nu. Wat een verschil, als je je daar op richt. Je kunt jezelf de vraag stellen: Ik wil graag naar de mensen van toen en nu kijken en dan voelen wat het met mensen doet als ze geen kunstmest-voeding eten en wel. Dan voel je in jezelf het verschil, als je naar de mensen van vroeger kijkt.

Je zou bijna kunnen zeggen: ze waren 'aardiger'.

Je hadden iets stevigs, zoals ik al zei, mannen en vrouwen van stavast. Een man of vrouw van vroeger zou nooit verslingerd raken aan Facebook bijvoorbeeld. Die zou niet bij elk etentje een foto op zijn of haar Facebook pagina plaatsen. Mensen van vroeger waren steviger in zichzelf verankerd. Die hebben die 'bevestiging' van zichzelf niet nodig via de sociale media.

Als ik daar op intune, heeft dat zeker te maken met eten dat met kunstmest is geteeld. Dat is een belangrijk aspect.

In elk geval voel ik dat verschil heel duidelijk in mezelf, en daar ben ik heel blij mee. Ik voel me als een plant die stevig met haar wortels in de Aarde staat, goed verankerd in haar eigen kracht.”

Bas en Maria: dus kunstmest maakt mensen ook gemakkelijker manipuleerbaar.

“Dat geloof ik zeker. Van die hele zalen met mensen die met één gezamenlijke emotie meezingen met een zanger, lampjes omhoog, dat zie je ook niet bij mensen die alleen goed geteelde voeding eten.
En dat is nog een van de minder gevaarlijke vormen van 'manipulatie'.

Het zou interessant zijn om op te zoeken wanneer er voor het eerst kunstmest is gebruikt en in welk land.”

Bas en Maria: We menen dat dat pas na de 2e Wereldoorlog is geweest. Als ik daarvóór de mens voel, is die veel steviger. Daarna groeit die uit, maar verslapt tegelijkertijd.

“Zo voelt dat voor mij ook. Sinds die tijd is er aan de ene kant vooruitgang geweest, maar ook achteruitgang, zoals deze kant van de medaille.

Wat ik me nou afvraag is, als je nooit kunstmest gegeten hebt, of je dan ook profijt hebt van deze Verbinding, want het is een Talent Verbinding.

Als ik er op intune, voelt dat wel zo. Als ik me voorstel dat ik een mens van vroeger ben en dat ik  wel nu leef en dat ik deze Verbinding krijg, dan voel ik me nog meer met mezelf verbonden, nog meer met mijn eigen kracht verbonden. Meer in mezelf verankerd.

Mensen van vroeger waren meer groepsmensen. De dominee kon hen bijvoorbeeld dingen aanpraten. De Kunstmest Verbinding helpt mensen - ook als je nog nooit kunstmest-voeding hebt gegeten, om nog meer in je eigen kracht en individualiteit te verankeren.

En omdat deze Verbinding je dat talent geeft, heeft het effect van op kunstmest geteelde voeding geen grip meer op jou.

Deze Verbinding verandert dus primair iets in jou, waardoor het effect van kunstmest van je af glijdt. Je hebt er geen aangrijpingspunten meer voor.

Nu voel ik helemaal hoe deze Verbinding werkt. Hij doet meer dan 'negatieve effecten' opruimen. Hij versterkt primair jezelf. Dat is mooi. Dat voelt nog krachtiger.”

Lees meer: Kunstmest Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Kunststof Verbinding

“Er komt een vreemd gevoel omhoog. Alsof er lange draden in mij zitten en ik iets uitgerekt ben. Alsof mijn energie niet stroomt en gevormd is zoals die zelf zou moeten en willen zijn.
Een beetje zoals een kunststof voorwerp in een mal wordt gegoten en er zomaar één of andere vorm aangegeven wordt.

Ik voel dat de oorspronkelijke deeltjes waar kunststof van gemaakt is, helemaal niet in zo'n vorm gegoten willen worden. Ze voelen zich vastgezet, niet meer vrij om te bewegen, niet meer vrij om hun eigen vorm te bepalen. Ze voelen zich gedwongen om een stompzinnige blauwe kunststof voet van een lamp te zijn (bijvoorbeeld).

Vooral gekleurde kunststof vinden ze erg. Hoe verder de vorm en kleur van hun oorsprong afstaat, hoe erger. Als iets functioneel is, voelt het nog steeds rottig voor de oorspronkelijke (natuurlijke) bestanddelen van kunststof, maar het blijft gedwongen voelen, gevangen in de hersenspinsels van de mens.

Heel vreemd, hoe ik nu contact kan maken met de natuurlijke, oorspronkelijke bestanddelen van kunststof. Uiteindelijk komt alles uit de natuur. Verwrongen natuur, gevangen in plastic.
Het ergste vinden deze grondstoffen dat ze heel moeilijk kunnen vergaan. Het zet ze vast.
Ze kunnen niet deelnemen aan de levenscyclus. Voelen zich gevangen in het plastic, de kunststof.

Ik zou bijna tolk voor ze willen worden, want niemand die hun stem hoort. Grondstoffen worden immers niet gezien als 'levend'. Toch hebben deze grondstoffen, zoals olie, ook bewustzijn.
Wij zijn als mensen alleen niet begaafd genoeg om daar contact mee te kunnen maken.
Zo zetten we dat bewustzijn van deze grondstoffen vast in kunststof.

Ik ben ervan overtuigd dat we in de verre toekomst wel beter contact kunnen maken met het bewustzijn van planten, de Aarde en dit soort grondstoffen. Ze hebben ons heel veel te vertellen en het zal ons gelukkiger maken. We kunnen dan beter met ons thuis, de Aarde omgaan.
En ook beter met onszelf. We zullen onszelf dan ook beter behandelen en elkaar als mensen. Het kan in de toekomst zo alleen maar beter worden. We hebben nog veel te leren.

Nu terug naar de Kunststof Verbinding. Wat doet die met mij. Ik vertelde dat ik lange draden in mezelf voelde, alsof mijn energie was uitgerekt. En dat deed me denken aan hoe die grondstoffen zich voelen om als kunststof verwerkt te zijn.

En die deeltjes kunststof, microdeeltjes, zijn in mijn systeem gekomen. Ik heb de informatie van die deeltjes kunststof in me opgenomen. Niet op het niveau van mijn systeem, het lichaam kan er niet goed mee communiceren, wat energetische 'ruis' veroorzaakt.

Maar op een ander, hoger niveau voel ik hoe kunststof zich voelt, hoe de levende grondstoffen waar kunststof van gemaakt is, zich voelen in deze vorm, waarin leven niet meer mogelijk is.
Als iets niet of nauwelijks meer kan vergaan, neemt het geen deel meer aan de levenscyclus. Dat voelt naar en 'vastgezet', alsof je niet meer kunt bewegen. Je bent gefixeerd in een bepaalde vorm, die niet bij je past.

En dat kan ik hier in het Hiernamaals voelen, in mijn energiesysteem. Die informatie van kunststof is nog bij me.

Ik ben benieuwd of ik hier, in het Hiernamaals ook nog de effecten van de ruis in mijn systeem kan voelen, die tijdens mijn leven op Aarde is ontstaan door microdeeltjes kunststof in mijn lichaam.

Als ik me daar op richt, voel ik wat onrust, chaos in mijn systeem. Het doet me ook denken aan onze oude TV, een zwart-wit TV, als de antenne die erbovenop stond, niet goed gericht was. Dan zie je overal van die zwart witte puntjes op het scherm en je hoort zo'n 'ruis' geluid.

Het beeld ziet er dan ongevormd, ongericht uit. In mijn systeem kan ik net zoiets voelen, van die zwarte en witte puntjes. Die niet 'meedoen', geen duidelijk beeld geven. Die er tussenin zwalken, zielloos, ontzield eigenlijk, doordat het gegoten is in de levenloze vorm van plastic.

Die kunststof deeltjes hebben geen geschiedenis, maken geen deel uit van de evolutie, zijn door de mens in de voedselketen gedrukt, geperst. Want de natuur is in feite één grote voedselketen. Ontstaan en vergaan. En kunststof doet niet mee. Vergaat met grote moeite. Of niet. Of nauwelijks.

Het kan niet groeien, niet bloeien, niet reageren op alles wat leeft. Kunstsof is eigenlijk door de mens 'gegijzeld leven'. Omdat de mens praktische en goedkope oplossingen zoekt. Maar het ontneemt zo 'het leven' aan natuurlijke grondstoffen. Alsof je de natuur gedwongen in coma houdt.”

Bas en Maria: Kunt u invoelen of deze plastic ruis tussen de mens en het contact met zijn of haar ziel in staat of dat contact tenminste belemmert?

“Ja zeker! Dat is zo duidelijk als wat! En met de magnetron gooi je daar nog een flinke schep boven op, in het kwadraat of multikwadraat of hoe ze dat ook noemen.

Ik zal invoelen hoe ik dat kan beschrijven, zodat het voor jullie invoelbaar wordt.

Ik krijg allereerst een diep verdriet, een diep verdriet. Het zielloze zit in mijn systeem.
Gestold, vastgezet. Symbool voor de verwijdering van de mens ten opzichte van haar Goddelijke oorsprong. Baby's worden al geboren met microdeeltjes kunststof in hun lichaam. Triest is dat, maar een realistisch begin van je leven op Aarde, zoals dat nu is.

Het is alsof je antennes met boven minder goed werken.

Indianen, Noord Amerikaanse Indianen, maakten veel gebruik van die antennes. Zo maakten ze contact met Spirit, het Goddelijke, met de Aarde, hun voorouders en met de elementen.

Als zij toen microdeeltjes kunststof in hun systeem zouden hebben gehad, zou hun cultuur geheel verwateren, verzanden, afvlakken, verworden. Ze zouden dan niet zo zuiver contact kunnen hebben maken met de geestelijke wereld en hun kompas, hun geestelijk kompas zijn kwijtgeraakt.”

Bas en Maria: Brengen deze microdeeltjes ook het beestachtige in de mens omhoog?

“Hè getver! Ik zal eens kijken of dat zo is. De mens is natuurlijk altijd wel beestachtig geweest, sommigen. Belediging voor de dieren trouwens, om dat zo te noemen :~).

Het veroorzaakt vervreemdingen in de mens. Vervreemding van je gevoel. Je kunt er gevoellozer van worden. Dat kan heel koel en zakelijk uitpakken. Van die mensen die zogenaamd beschaafd zijn, zakenlieden, industriëlen, politici, maar ondertussen beslissingen nemen en dingen doen die slecht uitpakken voor anderen en voor de natuur.

Ik moet opeens denken aan dierenmishandeling in slachthuizen. Het geeft mij het gevoel dat mensen zonder microdeeltjes kunststof in hun systeem beter zouden kunnen voelen wat ze het dier daarmee aandoen. Dat ze dat dan in zichzelf zouden kunnen voelen en het daarom liever niet zouden doen.

Mensen die snel het contact met hun gevoel verliezen, bij hen leiden microdeeltjes kunststof in hun systeem tot vervreemding van het gevoel, vervreemding van andere mensen en vervreemding van de natuur. In feite worden zij dan hoe de grondstoffen van kunststof zich voelen. Vastgezet, vervreemd van hun natuurlijke oorsprong, in een verwrongen vorm vastgezet.

Mensen die zich identificeren met dat wat zij beroepsmatig bereikt hebben, zich identificeren met hun beroep of functie, niet meer goed contact kunnen maken met hun menszijn, hun menselijkheid.

Als slachter verlies je dan totaal het contact met de dieren die je doodt. Het dag in dag uit dieren doden (wat hen eigenlijk diep raakt, maar dat gevoel is verdrongen) leidt dan juist tot sadisme.

Als zakenman, politicus of industrieel verlies je het contact met de levende, bezielde maatschappij, de levende natuur en kun je alleen nog in de termen van jouw doelstellingen denken. Dat is dan nog het enige wat telt. Jouw doelen bereiken. Je bent dan 'verworden' tot jouw beroep, jouw functie. Je bent dan minder mens.

Dat komt doordat je systeem niet meer volledig kan functioneren zoals het hoort. Je kunt via jouw systeem niet meer volledig contact maken met wat je voelt en ook niet meer volledig met de natuur. Je voelt 'kunststof' in je systeem, dat is normaal voor je en daarom deert het je ook niet als de natuur, onze natuurlijke omgeving ook verstoord wordt en minder natuurlijk wordt.

Je bent eigenlijk bang voor het leven, haat het leven vanwege haar onverwachte kanten.
Je wilt alles onder controle krijgen, houden. Je vangt daarom ook de 'natuur', de natuurlijke grondstoffen in kunststof. In een geestelijk hersenspinsel van de mens.

Probeer je eens voor te stellen hoe het zou voelen als je als mens zelf gedeeltelijk van kunststof zou zijn. Je kunt dan niet 'vergaan' na je dood. Je blijft dan in je oude leven gevangen, kunt niet verder. Je bent dan gefixeerd in het moment en gefixeerd in de eeuwigheid. Vastgezet, stilgezet.

Begrijp je nu waarom kunststof diep van binnen ontstaan is vanuit een haat voor de beweeglijkheid en veranderlijkheid van het leven?
Hoe praktisch kunststof ook is, er moeten betere oplossingen zijn, die recht doen aan de bezieling en intelligentie van de natuur.

Waarom blijvend materiaal maken (kunststof vergaat niet of slecht) als we alles na een tijdje toch weggooien? Dat is toch een contradictie en een belediging voor de natuur? Een minachting voor de natuur.

Natuurlijk, ik heb ook kunststof gebruikt, wie niet. Je ontkomt er bijna niet aan. Soms kun je geen besjes kopen als je de plastic verpakking niet zou willen. Toetjes, koekjes, het zit tegenwoordig allemaal in plastic. Zelfs kleding wordt verpakt of meegegeven in plastic.

Maar nu, hierboven, kan ik voelen wat er achter zit en wat het doet met het leven in de mens en het leven op Aarde.

Ik heb geen pasklare oplossingen, zie geen houten toetsen op een laptop verschijnen, maar het is zeker een uitdaging voor een mens om daar een oplossing voor te vinden.

Was er maar een Verbinding die plastic opnieuw kon bezielen. Maar dat zal niet de bedoeling zijn. Wij moeten als mensen eerst ons best doen om zelf oplossingen te vinden. We hebben het probleem zelf gecreëerd en zijn ons nog niet eens bewust van de geestelijke en energetische gevolgen ervan. Zie alleen de gevolgen voor het milieu en zelfs dan komen we nog nauwelijks in actie. Daar zal wel een reden voor zijn.

Ik heb het gevoel dat de Kunststof Verbinding mij meer helderheid gaat geven in mijn systeem. Meer eenduidigheid. Minder tweeslachtigheid. Een duidelijk gevoel van: zo is het, dit voel ik. Deze weg ga ik. Dit ga ik aanpakken. Dit ga ik veranderen. Deze Verbinding geeft je meer daadkracht. Bevrijdt je daadkracht, die gevangen was in de energetische ruis in je systeem.

Ik word er verdrietig van als ik voel hoe groot het effect van kunststof op je systeem is. Zou nu geen plastic speeltje meer aan een kind geven.

Voor mensen op Aarde is het lastig, want kunststof en plastic zijn overal. Toch kun je kleine initiatieven nemen. Ik denk dan meteen aan zoiets onnozels als met je vriendinnen om beurten koekjes voor elkaar bakken, zo lekker mogelijk, zodat je geen voorverpakte hoeft te kopen.
Nou ja, je zou er gewoon attent op moeten worden, bewust worden van het probleem.

De Kunststof Verbinding maakt jouw systeem alvast vrij, geeft jou de helderheid die je nodig hebt. En je kunt zelf niet de hele wereld veranderen. Kleine veranderingen zijn in elk geval al iets.

Ik ben er blij mee. Het geeft een innerlijke bevrijding. En daarmee leef je de veranderingen in de wereld innerlijk vóór. Dus het is ook belangrijk voor een groter geheel.

Door de Kunststof Verbinding ontstaat het bewustzijn in jou die nodig is voor deze veranderingen op Aarde. Als je als mens nog zoveel kunststof microdeeltjes in je systeem hebt en daarmee op een bepaald niveau jouw systeem ook gijzelt, kun je nog geen werkelijke oplossingen verzinnen die tot een blijvende verandering leiden.

Een systeem dat plastic opvangt op de oceanen is belangrijk en nodig maar is nog niet de uiteindelijke oplossing voor het systeem. Er moet een verandering komen aan het begin, bij het moment dat de mens kunststof gebruikt voor een bepaalde toepassing. Het bewustzijn moet in de mens ontstaan dat hij daarvoor een andere oplossing wil, dat kunststof hem tegenstaat.

Dat er in elk geval nooit onnodig kunststof wordt gebruikt.

Ik vind dit een heel belangrijke Verbinding, ik voel dat deze heel belangrijk is. Zowel voor jezelf als voor de wereld.”

Een week later:

“Ha, lieve Bas en Maria. Het is altijd weer een feest om jullie te spreken, ik kijk er altijd naar uit. Het is zo gezellig om met jullie, met mensen van de Aarde te spreken. Het geeft me het gevoel dat mijn leven gewoon doorloopt en zo ervaar ik het zelf ook.

De meeste mensen, familieleden en andere mensen die ik heb gekend, denken dat je 'weg' bent of dat contact niet meer mogelijk is. Voor hen is het een gemis en zij gaan verder met hun leven. De relatie stopt als het ware bij je overlijden, evolueert zich niet meer verder. Het zijn voor hen dan herinneringen. Ach, was moeder er nog maar, ach was oma er nog maar.

En ik ben er hoor. Springlevend. Je moet alleen het knopje weten te vinden, om de juiste zender aan te zetten.
En niet iedereen heeft zo'n goede antenne, dat is het probleem. Aan de andere kant is het ook goed, zeker als je in het kosmische dag Hiernamaals bent, dat helemaal gericht is op ontwikkelen. Ik ontwikkel me hier sneller dan de meeste mensen op Aarde, dat is een natuurlijk gegeven van deze plaats.

Als ik met iedereen die ik kende nog frequent contact zou hebben, zou mij dat teveel fixeren in wie ik op Aarde was, zou mij dat afremmen. En daarvoor is het verblijf in deze prachtige plaats niet bedoeld. Deze plaats is bedoeld om verder te kunnen komen, vooruit te gaan, en dat doe ik met heel veel plezier, ondersteund door al deze prachtige Verbindingen. Ik prijs mezelf er dagelijks gelukkig mee, zo'n buitenkans, dat is een zeldzaamheid. Ik weet niet waaraan ik dat verdiend heb en tegelijkertijd voelt het zo natuurlijk en vanzelfsprekend.

Ik voel me helemaal op mijn plaats hier, met al deze prachtige ervaringen.”

Bas en Maria: We hebben het gevoel dat uw enthousiasme en dankbaarheid te maken hebben met de Kunststof Verbinding.

“Dat zou voor mijn gevoel heel goed kunnen. Deze Verbinding ruimt zoveel op, het is een prachtig innerlijk schoonmaakmiddel. Ik voel inderdaad een heel groot verschil met vorige week, vóórdat ik de Verbinding had ontvangen.
 
Ik voel me net een vis die in een vissenkom leefde met vuil water en nu heerlijk schoon water heeft gekregen. Ja, daar word je als vis natuurlijk wel blij van. Ik voel me dan ook 'als een vis in het water'.

Ik denk dat dit wel uitdrukt wat deze Verbinding voor je doet, mijn gevoelens die ik uitsprak en deze vergelijking, die zijn beiden heel beeldend en duidelijk.

Deze Verbinding, kan ik wel zeggen, is een must voor iedereen. Als ik nog leefde, zou ik 'm iedereen voor z'n verjaardag geven, tot vervelens toe :~)
Ik heb iets voor je meegebracht, kijk, de Kunststof Verbinding :~)

Ik ben heel blij met deze Verbinding, ja het is echt een klassieker, een heel belangrijke. Ik kan het niet anders uitdrukken.”Lees meer: Kunststof Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Levensmoed Verbinding

Tijdens een gesprek met één van de overleden familieleden komt een probleem naar voren dat duidt op een tekort aan levensmoed. We krijgen door dat hiervoor een nieuwe Verbinding geïntroduceerd mag worden met de naam Levensmoed Verbinding.

We, Bas en Maria, hebben besloten de Levensmoed Verbinding in deze tekst alvast te introduceren.
Deze nieuwe Verbinding wordt pas bestelbaar als we een tekst geschreven hebben en die op de website hebben geïntroduceerd. We kunnen niet aangeven wanneer dat zal zijn, maar dat zal nog wel een paar maanden duren.
(Inmiddels is deze Verbinding geïntroduceerd.)

Het overleden familielid wil deze gloednieuwe nieuwe Verbinding graag ontvangen.

“Ja, de Levensmoed Verbinding zou ik heel graag willen ontvangen. Dat lijkt me heel fijn en ook voor anderen. Wat ben ik blij dat ik mijn probleem gewoon open besproken heb.

Ik word er een beetje zenuwachtig van :~) een Verbinding die niemand nog kent, en ik krijg de primeur :~)

Eigenlijk komt die heel stil binnen, als een ‘stille roffel’. Als tromgeroffel dat je niet kunt horen maar wel voelt. Het voelt dus aan de ene kant spannend, maar tegelijkertijd geeft het je rust van binnen.

Deze Verbinding voelt alsof ‘ie niet met de buitenwereld, maar alles met je binnenwereld te maken heeft. Het gaat om innerlijke moed. Om te gaan voelen dat de ‘beren in het bos’ meestal bij ‘luchtkastelen’ horen. Dat het eigenlijk kleine schattige diertjes zijn die je over hun koppie kunt aaien. Het voelt geruststellend, deze Verbinding. Je voelt meer ontspanning, alsof je je eerst niet op je gemak voelt en dan opeens het gevoel krijgt van rustig gaan zitten, je thuis voelen.

Ook voel ik bij de binnenkomst van deze Verbinding een verdrietig gevoel, omdat dat gevoel van niet op je gemak voelen in het leven, niet nodig bleek te zijn. Het voelt zoveel fijner, dit gevoel. En dan voelt het van binnen dat het jammer is, dat je je vaak zo hebt gevoeld. Het voelt zo onnodig.

Tegelijkertijd voelt dit zo duidelijk als een nieuw begin, waarin je je veel fijner kunt gaan voelen.
Het voelt wat dat betreft ook als een heel gezellige Verbinding, die maakt dat je jezelf minder snel op een weegschaal legt, minder op jezelf let, van ‘doe ik het wel goed’, ‘moet het niet een beetje meer zo?’. Nee, je komt dan meer in de flow en meer in de rust tegelijkertijd.”

“Het is zo’n verschil dat ik me nu net iemand anders voel, een ‘moediger’ versie van mezelf. Dat voelt - ik wou zeggen ‘dat voelt heel fijn’ maar wat ik eigenlijk voel is: dat voelt echt lekker!
Je drukt je dus ook wat explicieter uit, dat is wel een leuk gevoel.

Het gevoel dat je meer durft te leven en minder op jezelf let, jezelf minder corrigeert op ‘millimeterwerk’ in je doen en laten. Je wordt er wat losser van, minder geremd, minder stijfjes. Minder zelfbeperking. Meer jezelf laten spreken zoals je bent. Meer schwung.

Deze Verbinding geeft je wat meer ademruimte, als je gewend bent om - onopgemerkt - op jezelf te letten. Als je in de gaten houdt of je de dingen goed doet en zegt. Dat is een soort tweede natuur geworden. Dat gaat automatisch. En het is zo’n verademing als je dat los kunt laten.

Ik denk dat de Levensmoed Verbinding, zoals jullie die zo mooi hebben genoemd, breder werkt, maar dit is het eerste effect op mij, en dat vind ik al prachtig.
Ja het geeft echt het gevoel alsof je beter kunt ademen… Ademruimte, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat is wat het je geeft…

Het geeft je dat gevoel alsof je lekker vlakbij zo’n kampvuur zit, bij de warmte van het vuur en lekker in de vlammetjes staren en een beetje kletsen. Zo voelt het…

Mooi hoor…”

“Ik voel nu al in het contact dat ik er wat losser van wordt, door deze Verbinding, dat is nou precies wat ik zocht. Ik herken mezelf bijna niet meer, en tegelijkertijd voelt het meer thuis in mezelf dan ooit.

Ja, ik moet even aan mezelf wennen, ik voel me net iemand anders die ik zo’n leuke man vind, en dan ben ik dat zelf :-)
Even wennen dat ik mezelf dan niet achteraf afkeur, als ik iets eruit flap, ‘want ik ben toch een nette man ?’ Dat zijn oude conditioneringen, en dat voelt een beetje verdrietig als dat dan even de kop op steekt. Het subtiele vingertje in jezelf. O God wat is deze Verbinding een verademing voor een man als ik. Man, durf te leven.”

“Er komt wel wat verdriet in mij omhoog, over mijn geremde kant en mijn nieuwe vrije kant, die even aan elkaar moeten wennen. Die moeten in elkaar integreren. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Hoe dat gaat voelen. Ik ben heel benieuwd hoe het volgende week voelt. Ik heb er zin in.”

“Ik vind de Levensmoed Verbinding echt een fijne Verbinding. Op mijn lijf geschreven. Ik heb gehoord dat al een paar mensen jullie geschreven hebben dat ze die Verbinding straks graag willen. Ze hebben daar helemaal gelijk in. Het is echt een kanjer van een Verbinding. 

Als je je eerst innerlijk een jongetje voelde, dan voel je je nu een vent, lekker stevig, niet zo snel omver te blazen door een kleinigheidje.

Vóór die Levensmoed Verbinding kun je soms de neiging hebben om over kleine dingetjes te vallen, om je daar druk over te maken. Na de ontvangst van deze Verbinding merk ik dat ik dat veel minder doe, eigenlijk niet meer. 

Ik druk me ook kernachtiger uit. Ik voel me meer … ik wou zeggen ‘recht door zee’, maar dat betekent iets anders. Het voelt wel als ‘recht door zee’ in de variant van ‘niet aarzelen’. 

Is daar een ander gezegde voor, waar ik mee in de war ben? Hierboven word je creatief met taal, je maakt soms je eigen uitdrukkingen met de taal die je kent van je voorgaande leven. Legt er andere gevoelswaarden in.

In ieder geval, ik voel me beter met deze Verbinding. Ik denk dat ik ‘recht door zee’ zei, omdat ik me net zo stevig als zo’n ouderwetse zeeman voel, zo’n zeebonk.
O ja, ik weet al wat ik bedoelde: recht voor z’n raap :~).”
 

Het andere familielid:

“Ja, dat voelt als een paard dat aan komt galopperen en plotseling voor mij stopt. Het zegt: spring maar op mij en ga maar met mij mee. Ik ben jouw innerlijke stem, jouw passie, jouw levenspassie.
En ik spring op dit paard en laat me meevoeren, de verte in. En ik zie alles om mij heen bewegen en veranderen en ik verander mee. Het leven krijgt vaart en plezier. Wat kan het mij schelen, ik ben in de vaart. Ik ben in beweging, ik leef, ik ga.

Ik denk niet na, moet ik deze stap eerst zetten of eerst die? Nee, de vaart en de beweging bepalen hoe ik ga en waarheen ik ga. Vaart en snelheid zijn een levenskwaliteit die je kunt bereiken door niet te aarzelen, niet te wikken en wegen maar te gaan. In het donker te springen, de stem van je hart volgend. Wat een mooie, gepassioneerde Verbinding.

Heeft ook een heel mooi ritme. Elke Verbinding heeft ritme, geluid, beeld, geuren, kleuren en een structuur.

Nu gaat het paard iets rustiger lopen. Ik loop met plezier. Ik kijk om me heen. De wind strijkt door mijn haren. Ik voel me jong en gerijpt tegelijkertijd.

Het plezier van passie en ervaring, het plezier van behendigheid. Ik heb het gevoel dat ik met de energie van deze Verbinding, deze Verbinding als voertuig, overal naar toe kan gaan.
Deze Verbinding opent mijn talenten, opent het talent van levensmoed, de passie voor het leven, de passie voor 'het gaan'.

Deze Verbinding geeft je de moed voor het nemen van initiatief, het volgen van je innerlijke stem. Het laat je het plezier van beweging in je leven voelen, het plezier van stappen zetten vanuit het plezier, de liefde voor beweging en vaart. Het plezier van voelen en doorgaan.
De kracht van de wind en de rivier in jezelf voelen. Passie voor het leven.

Een ode aan het leven, door het leven werkelijk te leven.

Dankbaar zijn dat je hier bent en je kansen gebruiken, je kansen creëren door je eigen passie, door in te springen op de stroom en beweging van het leven zelf.

Door de interactie met het leven, door te spelen met het leven, je winst en verlies durven te voelen, je wonden te likken als je onverwacht valt... en weer opnieuw te dansen. Mee durven gaan in het ritme van het leven, van voorjaar naar herfst, van winter naar zomer, van zon naar sterrennacht. Van warmte op je huid naar een koele wind met zilte tranen.

De taal van het leven leren kennen, door het leven te leven. Zodat je aan het einde van je leven met een schat aan levenservaring naar je Hemelse huis teruggaat. Moegestreden en verrijkt. Voldaan.

De Levensmoed Verbinding geeft je de passie en moed om het leven aan te gaan vanuit het gevoel van innerlijke beweging. Je hart en passie volgend, als je je openstelt voor de kracht die deze Verbinding in jou ontketent, vrijmaakt. Dat moet je jezelf wel toestaan :~). Het geeft een heerlijk gevoel.”

Een week later:

“Ja, dat is echt een klinkende Verbinding die je veel kracht en zin in het leven geeft. Deze Verbinding geeft je vaart.

De Levensmoed Verbinding is een Verbinding die me dankbaar stemt, het is niet alleen een Verbinding die je naar buiten toe in beweging brengt, maar ook van binnen. Je durft jezelf meer en dieper 'in te gaan'. En dat is een mooi gevoel. Het geeft je nog meer het gevoel dat je leeft. Dat het ook van binnen bruist en beweegt en je op je eigen stroom mee gaat.

Dan moet je natuurlijk niet op de rem gaan staan. Want dat kan - ook met deze Verbinding - natuurlijk altijd. Jij stuurt zelf en drukt zelf op de pedalen.

Als je meegaat met je eigen stroom, geeft deze Verbinding je de moed om je daar aan over te geven en voel je daardoor ook het plezier van erin mee te gaan.”

Levensmoed Verbinding
Terug naar interne link overzicht


Lichter verteerbaar Verbinding

Deze Verbinding komt heel zacht en stil aan, maar is wel overtuigend aanwezig. Het nestelt zich in mijn systeem. Onmisbaar zacht, met een fluisterstem die alles in beweging brengt.

Als het een persoon zou zijn, zou het iemand zijn waar iedereen meteen naar luistert, waarbij iedereen meteen stil is om te horen wat hij of zij gaat zeggen, als die de kamer binnenkomt.

Het is een indrukwekkende Verbinding die op een diep niveau in je systeem werkt en een grote, merkbare invloed op je heeft.

De Verbinding werkt heel positief (net als elke Verbinding :~), heel ondersteunend.

De werking van deze Verbinding uit zich op twee parallelle gebieden: geestelijke vertering, geestelijke verwerkingsprocessen en fysieke vertering, je spijsvertering.

Het geestelijke aspect is primair, de betere spijsvertering is een direct gevolg ervan.

Nou heb ik hier weinig spijzen te verteren :~), maar ik voel wel heel duidelijk het geestelijke effect, al verheug ik me wel op een lekker bord erwtensoep of boterham met kaas :~)

Ik voel me wat lichter met deze Verbinding. Ongeveer het verschil alsof je eerst door de klei loopt en je elke stap wat in de zachte grond, de klei wegzakt. Daarna loop ik over een bosgrond. De grond voelt licht en veerkrachtig om op te lopen en ik ruik de heerlijke zuurstofrijke lucht. Ik beweeg me veel gemakkelijker door het leven, het voelt letterlijk minder als 'ploegen'.

Alles gaat meer 'gezwind', voor de wind. Het voelt bijna alsof je een nieuwe motor hebt gekregen (als je een auto zou zijn).

Het voelt als een heel fijne Verbinding. Ik zou zeggen dat deze Verbinding aanvullend is voor de Wind behandeling. Klopt dat volgens jullie?

Bas en Maria: jazeker!
We kunnen ook voelen dat je lichter bent geworden en dat maakt ons heel blij. Je had iets zwaars en dat was zich de laatste tijd al wat meer aan het oplossen, maar deze Verbinding heeft als het ware een doorbraak veroorzaakt.


Nou heel fijn dat dat zo overkomt!
Ik ben ook echt blij met deze Verbinding. Dank jullie wel!

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, deze Verbinding is me heel goed bevallen. Het voelt bijna als een goede vriend of goede vriendin. Als je een goede vriend(in) hebt, kun je je opgetild en vrolijk voelen in zijn of haar gezelschap. Blij om hem of haar te zien. Het voelt inspirerend, geeft je een frisse blik.

Dat doet deze Verbinding ook. Dat is eigenlijk - heel kernachtig - wat deze Verbinding voor mij doet, hoe deze Verbinding voelt.”


Het andere familielid:

“Ik voel iets heel lichts door me heen gaan, alsof er een Engel zachtjes door me heen blaast.

Het geeft een heel prettig en luchtig gevoel. Ik voel me minder zwaar.

Wat ik wel merk, is dat daardoor oude zwaarte juist tijdelijk omhoog komt. Dat is een oplossend proces. Verder voel ik me heel lichtvoetig. Alsof ik op wolken loop. Ik voel me tegelijkertijd wel goed geaard.

Nu, bij de ontvangst van deze Verbinding voel ik me afwisselend licht en zwaar. Licht door deze Verbinding en zwaar door oude zwaarte die loskomt uit mijn systeem. Bij vlagen komt het omhoog, net als mistflarden. Een wonderlijk gevoel.

De zwaarte neemt me dan tijdelijk in beslag en lost zich daarna direct weer op, waarna een heerlijk licht gevoel overblijft. Het is net een dag met heel sprookjesachtig wisselvallig weer. 
Met een heel mooi lichtspel en een bijzondere sfeer.

De zwaarte voelt dan tijdelijk zwaar, maar niet echt zwaar, omdat het zich tegelijkertijd oplost en omdat het oude zwaarte is, niet van het nu. Alsof ik naar een oude film kijk die ik al eerder heb gezien en steeds denk: o ja, en toen gebeurde er dit. En dan is het weer net zo spannend als eerst, maar je laat je niet echt meeslepen, want je weet dat het een film is en je weet hoe het verder gaat.

Zo gaat het ook met deze oude zwaarte. Ik herken het van ooit, zonder te weten waarvan, en ik weet dat het ook weer over gaat. Hoe meer ik me er lichtvoetig op meebeweeg, me laat meevoeren door de oude zwaarte, hoe sneller het weer optrekt en oplost, zoals mist oplost door de zon.

Al met al voelt het heerlijk licht, er is geen prettiger manier om oude zwaarte te voelen en te voelen oplossen dan zo, met de Lichter verteerbaar Verbinding.

Heel fijn, het gevoel dat je niet wegzakt in die oude zwaarte. Het is geen moeras meer waar je in wegzakt, maar een tijdelijke grijze wolk die snel weer oplost door het Licht van deze Verbinding.

Die lichtheid en lichtvoetigheid zijn heerlijk. Het geeft je het gevoel: waarom het zwaarder maken dan het is, terwijl je je gevoel niet ontwijkt. Je voelt en doorvoelt het, maar verdwijnt er niet in. Alsof Licht jouw ankerpunt vormt.

Zo'n veilig gevoel, om je zo omhuld te voelen door licht en lichtheid. Heerlijk.”

Een week later:

“Nu, na een week, heeft de Lichter verteerbaar Verbinding al een hele boel oude zwaarte opgelost, op een heel lichte manier en dat is zo fijn. Dan voelt het nooit echt zwaar.
Het was daardoor ook een fijne week.

Wij slapen hier ook - anders dan op Aarde - en ik heb fijn geslapen.

Het voelt alsof je niet te sterk verbonden bent met de oude gevoelens die loskomen uit je systeem. Net alsof je naar muziek luistert. Soms zit er een droevig stukje bij, maar dat is dan ook wel weer mooi.

In het algemeen voelt het lichtvoetig door deze Verbinding. Dus als je gehecht bent aan 'je zwaar voelen' en kommer en kwel, moet je deze Verbinding niet aanvragen :~)

De Lichter verteerbaar Verbinding maakt het leven lichter, maakt ontwikkelen lichter.”

Lees meer: Lichter verteerbaar Verbinding
Terug naar interne link overzicht


Magnetron Verbinding 

“Deze Verbinding voelt - als ie binnenkomt - als muziek, met een opvallend, wonderlijk ritme. Je kunt er in het begin geen vast ritme in ontdekken, het verandert voortdurend en toch voelt het harmonieus, wonderlijk harmonieus. Het gaat door je heen, dat ritme, die tonen en het raakt dingen in je aan die net iets op de verkeerde plek stonden. Het voelt als de hand van God, die je met dit ritme overal zachtjes aanraakt en herschikt. Het voelt heel ontroerend, ik moet er bijna van huilen nu. Als een kind dat in de armen van God genomen wordt, gekoesterd en met aandacht ‘bekeken’. Alsof God tegen je zegt, hoe gaat het met jou en in jouw systeem alles aanraakt wat door het leven op Aarde verschoven is, van z’n plaats is geraakt.


Natuurlijk voel je geen God vlakbij je, maar je voelt de harmonie en de kracht van het Goddelijke door je heen gaan om te herstellen wat er buiten de oorspronkelijke natuurlijke ordening is geraakt. Het voelt helend en koesterend en je voelt dat het heel exact en kloppend werkt. Zo kloppend dat je het zelf niet kunt volgen, het volgt niet de wetten van de menselijke ordening, van de menselijke geest, maar de sublieme ordening van de schepping.

Kan jij als mens een plant of een boom maken? Nee, dat kunnen we niet. De natuur, dus ook het lichaam van de mens zit zo subliem in elkaar… Dat begrijpen wij niet, al denken artsen het te begrijpen.

En die ordening, zoals alles door het Goddelijke geschapen is, wordt hersteld door deze Verbinding. Zo voelt dat.
Er komt nu zelfs een boosheid in me omhoog, zonder dat ik van tevoren wist waarom, over het verstoren van die natuurlijke ordening in mijn systeem. Niet omdat ik er over nadacht, maar die boosheid kwam gewoon omhoog, omdat ik het verschil voel tussen die aanraking door de kracht van de Magnetron Verbinding, die natuurlijke ordening en hoe het eerst voelde.

Dat proces van dat herstel is nog steeds bezig.

Ik vraag me af of deze Verbinding in de toekomst meer onnatuurlijke verstoringen mag gaan herstellen naast het verstorende effect van de magnetron op de voeding die je eet. Daar mag waarschijnlijk nog niets over gezegd worden, maar ik vraag het me wel af, als ik deze Verbinding voel…

Het voelt nu een beetje van binnen alsof ik een kind ben dat even z’n ouders kwijt was, ze weer gevonden heeft en nog wat loopt na te snikken.
Zo voel ik me nu, alsof ik iets heb teruggevonden dat ik kwijt was geraakt, maar dan terwijl ik dat niet wist. Je merkt het verschil pas zodra de verstoring in jezelf hersteld wordt…”

“Je kunt misschien wel zuiverder gaan voelen als de verstoringen in je systeem zijn opgelost, waardoor je de energie in het Hiernamaals kunt gaan voelen zoals het werkelijk is, zonder eigen vertekeningen.

Daar kan ik volgende week meer over vertellen, dan zullen veel meer verstoringen in mijn systeem opgelost zijn. Misschien kun je jezelf dan ook zuiverder waarnemen.”

“De magnetron zorgt voor vertekende waarnemingen, je kunt de werkelijke ordening van het leven minder goed zien en voelen, gaat meer fragmentarisch voelen en denken. Dit is veel schadelijker dan altijd gedacht wordt. Mensen denken bij het effect van de magnetron meestal aan hun voeding en hun lichaam, maar het heeft dus ook een duidelijk effect op je geest. Het werkt heel sluipend, waardoor je het niet opmerkt. Elke stap van de verandering (lees: achteruitgang) voelt als gewoon. Je merkt het niet.

Maar plaats jezelf dan tegenover iemand die in de rust van de natuur woont, in een ongerept leven. Voel de rust die er van zo iemand uitgaat, dan voel je het verschil in jezelf.

Ik ben heel blij dat deze Verbinding er nu is.”

Een week later:

“De Magnetron Verbinding doet voor mijn gevoel - in ieder geval in het Hiernamaals - meer dan alleen de verstorende werking van ‘magnetron-eten’ op je systeem herstellen.
Ik weet niet of deze Verbinding op Aarde ook zo zal werken, maar ik voel een heel harmoniserende invloed van deze Verbinding, heel mooi, heel balancerend, finetunend.
Het zet van alles in je recht wat ooit net scheef is gaan staan.

Of de invloed van eten dat opgewarmd is in de magnetron moet zo groot zijn, dat de werking van de Verbinding heel breed is, dat kan natuurlijk ook. Dan is de verstoring van ‘de magnetron’ nog veel groter dan ik vorige week al dacht.

Zouden jullie kunnen invoelen of ik puur het effect voel van het herstellen van oude verstoringen of dat de Verbinding - hier in het Hiernamaals of misschien ook op Aarde - nog meer doet dan de naam van de Verbinding belooft?”

Antwoord Bas en Maria: We hebben het gevoel dat de Magnetron Verbinding de oorspronkelijke blauwdruk van het leven herstelt. De magnetron is een regelrechte ‘verstoorder’ van deze blauwdruk, maar er zouden meer invloeden kunnen zijn die dat ook doen.

“Valt genetische manipulatie nu al onder de verstoringen die de Magnetron Verbinding kan herstellen, ik bedoel, het effect van genetisch gemanipuleerd voedsel op je systeem? Wordt dat hersteld door de Magnetron Verbinding?”

Antwoord Bas en Maria: We testen dat dat daar niet onder valt. Dat komt omdat dat een grofstoffelijke verstoring is. De magnetron werkt op energieniveau.

“Dus alles wat ik voel door deze Verbinding heeft te maken met het herstellen van verstoringen die ik in mijn Aardse leven in mijn systeem heb gekregen en die nu door de Magnetron Verbinding worden hersteld?”

Antwoord Bas en Maria: Dat voelt kloppend.

“Dat effect van die verstoringen is dan echt groot, veel groter dan ik had verwacht, het voelt zo veel omvattend. Ik heb er vorige week al veel over gezegd en heb toen ook de reikwijdte van de Magnetron Verbinding gevoeld, maar dat er zoveel in je te herstellen is en dat het effect van die verstoringen nog zo in je doorwerkt in het Hiernamaals, dat had ik nooit verwacht.

Ja, dat is eigenlijk wat ik er nu over wilde vertellen, dat het effect van deze Verbinding groter is dan ik had verwacht en dat het effect van de verstoringen dus ook groter is dan je zelf in de gaten hebt. Dat merk je pas goed zodra die verstoringen hersteld worden.

Het maakt me wat ernstig om daar bij stil te staan, ik vind het best ver gaan. In hoeverre zijn we als mens nog echt mens, zijn we nog echt puur onszelf, met al die sluipende verstoringen in je en om je heen.”

Antwoord Bas en Maria: Er zijn proeven die aantonen dat het voelen van het denken gescheiden wordt, waarbij het voelen onbewust wordt.
We geloven daarom ook - dat een groot deel van de huidige chaos op Aarde veroorzaakt wordt door het steeds hogere niveau van omgevingsstraling.


“Dat geloof ik zo, van straling is dat best wel bekend, hoe ongezond dat is. 
Ik had nooit gedacht dat het effect van de magnetron en van die andere verstoringen van je blauwdruk, zo groot zou zijn. Ik kan het effect in ieder geval heel duidelijk voelen hier. Ik weet dat je dat hier sterker en duidelijker kunt voelen dan op Aarde, omdat je hier meer ‘in de energie leeft’, je hebt hier geen lichaam. Iedereen vergeet dat altijd mee naar boven te nemen :~).

Misschien vinden jullie het leuk om samen te kijken wat de Magnetron Verbinding nog meer herstelt?

Antwoord Bas en Maria: Het verstorende effect van omgevingsstraling valt er niet onder. Dat wordt hersteld door de Neutralisatie Verbindingen en de Vitalisatie Verbinding.
Het verstorende effect van Röntgenstraling wordt voor een deel hersteld door de Neutralisatie Verbindingen en voor het overige deel door de Magnetron Verbinding, in de verhouding 70: 30.


We testen dat de verstoring van de blauwdruk van het leven bij de gemiddelde Europeaan voor ongeveer 80% verstoord wordt door de uitwerking van ‘magnetron-eten’ en voor 20% door röntgenstraling (bij de tandarts en in het ziekenhuis).
In de Verenigde staten ligt het percentage van de verstoring door maaltijden die in de magnetron zijn opgewarmd nog hoger, ongeveer 90%, omdat mensen daar nog veel vaker maaltijden uit de magnetron eten. Hun blauwdruk is daardoor nog sterker verstoord.

We hebben zelf gemerkt dat we sinds de Magnetron Verbinding nog zuiverder, nog doelgerichter en duidelijker dingen kan invoelen en ook vrijwel zonder twijfel over de juistheid van wat je voelt.
De magnetron is een uitvinding die ‘het kwaad’ zeer goed van pas komt, omdat mensen daardoor veel gemakkelijker van hun pad afgeleid kunnen worden.


Twee weken later:

“Het is een hemelsbreed verschil hoe ik me voor en na de ontvangst van deze Verbinding voel. Nu, twee weken na de ontvangst van de Magnetron Verbinding voel ik me van binnen, in mijn systeem en in mijn gevoel, veel opgeruimder. Alsof ik een grote schoonmaak heb gehad en wel één zoals je die maar één keer in de paar jaar zou doen, een grote schoonmaak ‘plus’. Ja dat deden ze vroeger hè, dat doet nu niemand meer.

Het voelt echt meer dan 10 keer zoveel opgeruimd, opnieuw geordend. Ik voel me helderder en zuiverder, net een muziekinstrument dat na een paar jaar opeens opnieuw gestemd wordt.
Nou, dat verschil voel je hoor.

Je voelt je dan ook krachtiger hè. Op een heel andere manier krachtig dan je je vooraf zou kunnen  voorstellen. Zolang je die Magnetron Verbinding nog niet ontvangen hebt, kun je je niet voorstellen of je herinneren van vroeger (toen je nog geen magnetron eten at of nog geen röntgenstraling had gehad) hoe dat voelde, dat soort kracht.
Je onverstoorde kracht zou je het kunnen noemen. Niemand die met jou heeft gerotzooid, jou - hoe moet je het zeggen - van de wijs heeft gebracht, door de war heeft gegooid. Je bent weer een vrouw of een man uit één stuk dan. En dat gevoel kennen nog maar weinig mensen tegenwoordig.

Voor mij voelt dit als een onmisbare Verbinding als je echt weer sterk en gezond wilt worden, innerlijk gezond. Als je weer op jezelf wilt kunnen bouwen.

Want dat doen die magnetron en de röntgenstraling, die gooien alle bouwsteentjes door de war, en dus ook jouw innerlijke bouwsteentjes, die raken ook van de wijs.

Want voeding is een voorbeeld voor jouw innerlijke bouwstenen. Als je voeding eet dat volkomen door de war is gegooid, dan begrijpt je systeem niet meer wat er aan de hand is. Die raakt dan zelf ook in de war. Het voorbeeld van de innerlijke structuur is dan weg.

Als je fruit eet of groente, dan draagt dat normaal gesproken de ordening van de natuur in zich mee, de hand van God. Je voelt hoe het Goddelijke alles ingenieus bedacht heeft, hoe alles verband houdt met elkaar. Alles klopt.
Ik weet, je denkt dat echt niet bewust als je je boterhammetje eet of je appeltje schilt, maar voor jouw systeem is dat wel taal die het begrijpt. Je systeem proeft de ordening van de natuur in voeding. En zolang er niet gerotzooid is met groente, fruit, granen of welke voedingsmiddelen dan ook, dan is die natuurlijke ordening voelbaar voor jouw systeem in het eten dat je eet.

Dan komt er een magnetron in huis. Tja, dan verstoor je dus helemaal de taal van je systeem, de taal van je voeding. Er ontstaat chaos. Niets klopt meer.
Vind je het gek dat je kinderen zich dan anders gaan gedragen. Die zijn zo open als wat. Vind je het gek dat je je dan na verloop van tijd innerlijk wat minder stevig gaat voelen.

O, als ik nu naar dat ding, die magnetron, op Aarde kijk, dan moet ik er niks meer van hebben.
Aan mijn lijf geen polonaise meer. Ik hoef het nooit meer. Ik heb nu het verschil gevoeld na die Magnetron Verbinding en dan hoef je er geen hap meer van. Bij mij is het zo duidelijk, dat ik het zelf nu niet meer zou eten - als ik nu op Aarde was - terwijl ik min of meer beschermd ben tegen de verstoring van dat eten door de Magnetron Verbinding. Nee, het smaakt mij echt niet meer.”

Vraag van Bas en Maria: U zegt ‘min of meer beschermd bent’, heeft u het gevoel dat die bescherming nog niet 100% is?

“Het haalt het leeuwendeel weg, maar er blijft toch nog een soort - ja, hoe moet je het noemen - afdruk, residu, indruk van de oude verstoring. De herinnering blijft voelbaar. Ik word nu wat verward erover, omdat jullie zeggen - en dat klopt ook - dat het je niet meer verstoort.
Het verstoort je niet meer, maar het is ook net alsof het niet goed bij je systeem past, het voedt je niet echt, en dat kan ook niet. Ja dat is het: het verstoort je niet meer, maar het voedt je ook niet.”

Bas en Maria: We mogen nog iets doen aan die herinnering. Aan de Magnetron Verbinding toevoegen dat die herinnering ook wordt opgelost, verdwijnt uit je systeem.
We hebben dat nu gedaan.Het andere familielid:“Het is net alsof er nu allemaal herinneringen langskomen van maaltijden op Aarde. Terwijl ik niet precies zie om welke gebeurtenissen, maaltijden het gaat. Het is van alles door elkaar, met flarden van gesprekken. Ik voel, hoor, familieleden erbij praten, voel wat ze toen zeiden, vooral ‘dat’ ze toen iets zeiden. Net alsof ik weer even op Aarde ben.
Net alsof iemand een film terugspeelt, achterstevoren afspeelt.

Net alsof ik met terugwerkende kracht met rust gelaten wordt. Alsof nu pas alles helemaal opnieuw geordend is. Nou, lekker hoor. Ja, nu voel ik me nog beter zelfs dan voordat dit was toegevoegd aan de Verbinding. Nou, fijn.

Raar, ik krijg opeens het gevoel dat ik soms, tijdens mijn leven op Aarde, wel eens te sentimenteel was door de verstoring van magnetron eten. Ik vraag me af of sentimentaliteit en groepsemoties (met z’n allen samen iets heel erg gaan vinden, met z’n allen tegelijk je gaan opwinden over iets, het liefst met een heel stadion tegelijk of met een heel land tegelijk als je naar het nieuws kijkt of naar ‘Spoorloos’, zo’n TV programma).

Ik vraag me echt af of dat soort groepsgevoel en tranentrekkerij iets met verstoringen in je systeem te maken hebben, omdat dat ‘te sentimentele’ nu opeens naar voren kwam. Het heeft er voor mijn gevoel iets mee te maken.”

Bas en Maria: Volgens ons hebben groepsemoties altijd bestaan, maar zijn ze door de invloed van de verstoring van de natuurlijke ordening door de magnetron en röntgenstraling versterkt.

“Komt het dan specifiek door de magnetron en röntgenstraling of zorgt de verstoring van omgevingsstraling ook voor groepssentimenten?”

Bas en Maria: Op zich klopt dat, dat beide een rol spelen, de werking van de magnetron maakt gevoelens als het ware ‘onbestuurbaar’ het trekt ze uit hun verband, waardoor ze eerder mee gaan doen in groepsemoties. Omgevingsstraling verkleint de aura en daarmee ook het astrale lichaam, het domein van het voelen. Daardoor wordt het voelen verzwakt, waardoor het ook weer eerder beïnvloedbaar is.

“Nou, dan heb ik het inderdaad wel goed gevoeld, dat de magnetron met sentimentaliteit of groepsgevoelens te maken heeft. Ik voel het gewoon aan m’n water.

Ik ben blij dat ik er vanaf ben.”

“Weet je wat het gekke is, nu heb ik net die Magnetron Verbinding ontvangen, twee weken geleden en het is net alsof ik nog moet wennen, alsof ik mijn gevoel nog niet helemaal vertrouw en steeds bevestigingen zoek dat ik het goed gevoeld heb. Door de Magnetron Verbinding ben ik gaan voelen hoe zeer je gevoel vertroebeld is geweest door de verstorende werking van magnetron eten.

Je gevoel is dan achteraf niet meer vanzelfsprekend. Alles is dan door elkaar geschud. Achteraf voel ik hoe mijn gevoel vaak niet klopte, en toen kon ik het niet zien…
Dus nu heb ik tijdelijk zo’n reactie van: Zou ik het nu dan goed voelen, alsof ik m’n gevoel nog even bekijk, in de gaten hou… Dat zal wel weer goed komen…

Elke keer dat ik dat voel, dat ik even twijfel aan mijn gevoel, terwijl ik dat vroeger nooit had, word ik weer even boos over die verstoringen…”


“Het is een harmoniserende toon, heel-makend. Stukjes in mij worden weer aan elkaar gepast. Klik. klik, klik. O, wat een mooi gevoel. Zacht. Het voelt kloppend. Als helende woorden. Terug naar 'vroeger', terug naar mijn diepte. Terug naar mijn oorspronkelijke heelheid. Heelheid in mijn systeem. Gevoel van verdriet en pijn over de verstoring die er was en aan het licht komt door deze Verbinding, terwijl het wordt opgelost. Het doet pijn, die realisatie.

Een verstoring van het Goddelijke 'hele' in jezelf, zoals je oorspronkelijk op de Aarde was 'gezet'.
Die verstoring gaat blijkbaar sluipend, ik heb dat nooit gevoeld, maar voel het wel nu het oplost.
De verstoring is triest, maar de Verbinding is zo helend.

Ik heb het gevoel dat de Magnetron Verbinding nog meer heelheid brengt dan er daarvoor door technieken zoals de magnetron en röntgenstraling verstoord was. Dat een mens, die nooit aan beide effecten blootgesteld geweest, ook meer heelheid door deze Verbinding zou voelen.

Zouden jullie dat willen natesten?”

Bas en Maria: Ja, dat klopt en we geloven ook dat we de oorzaak weten. Het is een kosmische ruimte straling, allerlei ruimte straling die op een bepaalde manier ook bepaalde karakteristieken heeft die overeenkomsten hebben met magnetron straling.

“Nou, boeiend hoor. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Dat voelt ook zo. Ik vind het een heel bijzondere Verbinding. Ook belangrijk voor mensen die nooit iets uit de magnetron eten of nooit zijn blootgesteld aan röntgenstraling.

Voor mij voelt dit als een Verbinding die heelheid en innerlijke warmte geeft. Voelt heel harmonieus, maakt dat je je nog beter thuis voelt op Aarde, maar zelfs in het Hiernamaals.
Anders zou ik dat niet in mezelf voelen. Hier voelt dat ook zo. Ik voel me meer heel worden en voel me nog meer 'landen' hier, alsof deze plaats mij nu koestert. Je voelt je daardoor welkom in jezelf, welkom in je eigen bestaan. Alsof er overal kussentjes en dekentjes en warme baden voor je klaar liggen en klaar staan :~) En een bekertje warme melk, als je daar van houdt.

Nee het gaat eigenlijk veel dieper dan dat gevoel, maar het lijkt er wel op, met nog een warm open vuur erbij.
Dit had ik van tevoren niet verwacht bij de Magnetron Verbinding, dat verwacht je echt niet :~).
Maar het voelt wel zo, veel meer dan een klinisch herstel van verstoring door technische, chaos brengende straling. Zou het grootste effect dan komen door het herstellen van het effect van ruimte straling, zou dat herstel dat warme gevoel geven?”

Bas en Maria: We testen dat dat klopt.

“Dat is niet zo verwonderlijk, dat ik dat zo duidelijk ervaar, want de grote Aardse verstoorder, door het eten uit de magnetron, dat heb ik niet veel meegekregen. Ik heb dat niet zo heel veel gegeten. Ik voel daarom dat warme gevoel het sterkst, dat maakt bij mij het grootste verschil.

Als je veel uit de magnetron hebt gegeten, zal het herstellen van dat verstorende effect misschien sterker voelbaar voor je zijn. Maar het is wel interessant dan om ook op dat omhullende en warme te letten, dat ik nu zo sterk voel.

Ik ben heel benieuwd hoe ik deze Verbinding volgende week zal ervaren.”

Een week later:

“De Magnetron Verbinding voelt heel herstellend, harmoniserend. Het geeft je een gevoel van thuis zijn. Echt thuis zijn. Dat gevoel is gebleven. Ik voel het nu nog steeds. Warmte. Ja, het voelt veel gezelliger. Dat zou je toch niet verwachten van deze Verbinding.”

Bas en Maria voelen opeens iets anders en vragen zich af waardoor het komt. Het voelde opeens juist wat 'koud'. We testen dat het komt doordat het overleden familielid zich even afwendde. Er kwam iets omhoog bij het overleden familielid door de Magnetron Verbinding dat nog niet eerder omhoog was gekomen. Het kwam omhoog doordat het overleden familielid over de Magnetron Verbinding vertelde.

“Goed dat jullie dat kunnen voelen, zeg, want jullie zien mij niet en typen alsmaar wat jullie 'horen'. Echt goed gevoeld dat jullie dat konden voelen.
Ik zal eens kijken of ik het gevoel kan versterken, zodat ik het kan beschrijven.

Ik vertel dan de impressies die er omhoog komen, het kan dan wel wonderlijk klinken hoor."
 

  Ach, nee, er gaat iets mis. Er gaat iets helemaal zoals het niet had moeten gaan. Het gaat fout. Wat is er aan de hand? Heb ik dat gedaan? Dit kan toch niet? Ik zit met mijn handen in het haar en voel me verloren, alsof ik wel in de grond kan zakken. Dit is niet meer te herstellen. Wat erg.
Ik kan niet meer de weg terug nemen. Dat station is al gepasseerd.Ik schaam me zo voor wat er is gebeurd. Ik had dit niet moeten doen. Ik voel me verscheurd. Ik heb haar kansen verspeeld.


Bas en Maria: We testen dat het te maken heeft met het uit huis plaatsen destijds van een geestelijk zwaar gehandicapt kind van het overleden familielid. Het overleden familielid heeft achteraf gevoeld dat hij een andere oplossing had moeten zoeken.

We vragen het overleden familielid of hij kan invoelen waarom dit gevoel nu omhoog gekomen is door de Magnetron Verbinding.

“Ik ga het invoelen en uiten zoals ik net ook deed, dan wordt het wel duidelijk.

Ik heb in mijn werk ook veel gewerkt met röntgenstraling. Dat heeft een invloed op je, vooral als je er door je werk veel in aanraking mee komt. Die invloed maakt dat je in stressvolle situaties niet altijd keuzes maakt vanuit je gevoel. Ik heb toen, in een periode die heel moeilijk was voor mijn vrouw, de verkeerde keuze gemaakt.
Dat meisje had nooit uit huis mogen gaan. Ze had veilig bij haar ouders en broertjes en zusjes moeten blijven. Ze is alleen gestorven. Dat had niet mogen gebeuren. Ik heb haar in de steek gelaten, de kleine meid. Ik heb mijn gezin 'gerund' alsof het een bedrijf was, doelmatig, praktisch. Ik heb er zo'n verdriet van gehad en heb het mezelf 1000 keer verweten.

Deze keuze is gemaakt doordat ik zo in elkaar zat en door de invloed van die straling op je systeem. Als je al niet helemaal goed met je gevoel verbonden bent, kan de verstoring door die straling ervoor zorgen dat je in moeilijke periodes net de verkeerde beslissing neemt. Er net naast, maar met grote gevolgen.

Nu alles hersteld is in mij, die verstoring en ik meer warmte en heelheid in mezelf kan voelen, komt er omhoog wat ik ooit mede door die verstoring heb gedaan. Een klein meisje uit haar eigen gezin geplaatst, het tegendeel van warmte en omhulling.

Ik weet niet of zij een Verbinding zou mogen?”

Bas en Maria: We hebben het ons al afgevraagd en ons er op afgestemd en dat mag.

“Ach wat mooi. Dat vind ik heel fijn. Ik gun het haar zo.”

Bas en Maria: Dan komt ze weer bij jou.

“.............................. Sorry dat ik even niets weet te zeggen. Ik vind het heel fijn.”

Bas en Maria: Het bovenstaande is met de uitdrukkelijke toestemming van het overleden familielid als ervaring aan dit artikel toegevoegd.

We vonden het heel ontroerend om te zien hoe het overleden familielid ging staan voor zichzelf en zijn gevoel, door de wens uit te spreken om deze persoonlijke ervaring waarin hij zich zo kwetsbaar opstelt, in deze tekst op te nemen, exact zoals hij het had doorgegeven.


“Ik wil eigenlijk liever dat het duidelijk is dat ik het ben.
Ik wil niets veranderen en niets verbergen of onherkenbaar maken. Of we plaatsen het wel, zoals het is, misschien met een verduidelijking erbij, of we plaatsen het niet.”

Twee weken later:“Ik heb sterk het gevoel gekregen in de twee weken na de ontvangst van deze Verbinding dat de effecten van het eten uit de magnetron en van röntgenstraling je op de een of andere manier 'in de tang houden'. 

Het is moeilijk uit te leggen, maar zo voelt het duidelijk voor mij. Het is alsof je niet meer bij een natuurlijke ordening in je systeem kunt komen en daardoor niet bij een natuurlijke helderheid die je van nature als mens bezit. Je kunt dan onbewust proberen om daar weer contact mee te maken en dat lukt je dan niet. Als ik terug kijk op mijn leven en ook op mijn leven hier vóórdat ik deze Verbinding ontving, dan voel ik dat dat zo was, door het verschil met nu. Het voelt nu meer ontspannen.”

Lees meer: Magnetron Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Materie contact Verbinding

“Ik voel een warme, omhullende energie, als een warme oceaan die mij omhult en wiegt, meevoert op haar zachte stroom. Een vrouwelijke, bijna Goddelijke energie. Het voelt als een geheim dat je mag leren kennen en direct herkent. Je voelt je meer thuis dan ooit tevoren.

Je wilt er eigenlijk nooit meer weg.

Het geeft me ook het gevoel van me thuis voelen in mezelf, mij neervlijen in mijn eigen warmte en omhulling.

Een diep verdriet komt omhoog van dit zo hebben gemist.

Een diepe rust daalt neer in mij. Ik ben thuis. Ik ben aangekomen. Ik ben in het paradijs dat ik altijd heb gezocht zonder het te weten.
Een vanzelfsprekend paradijs waarin alles voelt zoals het is en niet anders zou kunnen zijn, niet anders had kunnen zijn. Alles past en voelt kloppend.

Ik kan mij diep verbinden met waar ik ben. Het voelt als diep verbinden met de Aarde.

Al je vezels, al je cellen, ontspannen zich. Geen behoefte meer om anders te zijn dan wie je bent en hoe je bent.

Voor altijd willen blijven, in deze eeuwigheid. In deze aanwezigheid. In deze warme moederschoot. In dit welkom aanwezig zijn.

Het voelt zo vanzelfsprekend en zo thuis als je moedertaal, de taal die je als kind hebt geleerd. Alles is, zoals het is.

Ik ben thuis. Ik ben. Ik blijf. Ik wil hier voor eeuwig zijn. Steeds dieper in mezelf en het leven verzinken. Het leven leren kennen in haar diepste diepte.Tot ik er het Goddelijke in herken en ik niet meer bang ben om te sterven, omdat alles een eeuwigdurende cirkel is, waar ik steeds dieper in op kan gaan.

Het leven in me opnemen alsof ik de zee in duik en steeds dieper afdaal, in een steeds diepere schoonheid kom.

Nooit meer terug willen keren, juist steeds dieper willen gaan.

Het geheim van het leven ontdekken in haar diepste schoonheid. Het vrouwelijke en mannelijke in mij verenigen tot in haar Goddelijke diepte.

Zo blij zijn met het leven dat je nooit meer terug wilt gaan, niet wilt terugkeren op je schreden, niet bang zijn, niet terugdeinzen.

Het leven inademen in jouw poriën.

Ik geloof dat ik eeuwig kan doorpraten zo. Dat zit in de werking van deze Verbinding.
Die is poëtisch mooi. Laat je diep in jezelf verzinken en daarmee diep in het leven.

Prachtig, zo'n sprookjesachtige ontdekkingstocht. Ik kan er steeds opnieuw induiken, wanneer ik maar wil.

In één woord een schitterende Verbinding die je de schoonheid van werkelijk leven doet ontdekken. Het leven als in duizend en één nacht en nog veel meer. Nog mooier dan dat.

Een Verbinding waar geen woorden voor zijn, om de hele Verbinding te kunnen omschrijven, want die is eindeloos!"Een week later:

"Dit is een schitterende Verbinding, waar ik heel blij mee ben.


Het is zo'n mooie omhulling en de Verbinding verbindt je tegelijkertijd zo diep met jezelf en jouw eigen bestaan.
Vol voor het leven gaan, daar draait het om. De omarming van het leven voelen.
Eigenlijk ook jouw eigen omarming van het leven voelen. Ja zeggen tegen het leven en er niet voor terugdeinzen.

Mooier bestaat niet dan zo voluit te leven."


Het andere familielid:

“Er komt een ijzige wind de hoek om. Een kou. Mijn innerlijke kou, die ik heb gevoeld in mijn leven.
Het wordt voelbaar door deze Verbinding, juist omdat zij zo omhullend en warm is.

Ik voel ook dat ik land, land waar ik nu ben. Ik aard dieper hier. Alsof ik voel: Ik mag hier blijven. Hoef niet verder.

Ik kom tot rust, tot rust in mezelf. Mijn bestaan vindt haar eigen begin en einde, steeds opnieuw, steeds dieper in mij.

Ik word geboren in mezelf, omhul mezelf, geef mezelf bestaansrecht.
Ik ben welkom.
Ik verwelkom mezelf, omarm mezelf. Ik voel me thuis in mij.

Het is alsof ik geboren word in de wieg van het Goddelijke. Ik ben een gewenst kind, in een gewenst bestaan, een vreugdevol bestaan, waarin het leven geëerd en gevierd wordt.

Jezelf geboren voelen in 'een ode aan het Goddelijke'.

Op Aarde 'mag' je zoiets niet voelen, dan krijg je al snel een schop voor je kont. Het leven hoort daar een strijd te zijn, moeizaam te gaan. Wie zich werkelijk thuis voelt en geniet, die heeft kapsones.

Er staat een 'straf' op echt gelukkig zijn, om werkelijk vanuit diepe ontspanning gelukkig te zijn.

Dat klinkt misschien vreemd, omdat in de reclame iedereen mooi en gelukkig is, maar dat is meer: wie het beste kan doen alsof 'ie gelukkig is.

Want als je dieper gaat voelen, dan voel je dat je eigenlijk niet gelukkig 'mag' zijn. Dan is er iets mis met je. Je hoort toch altijd op z'n minst een beetje te lijden. Als je gelukkig bent, speel je het spel niet mee, is er iets mis met jou. Spelbreker.

Dat besef komt omhoog door deze Verbinding.

Daarom is deze Verbinding zo belangrijk. Die geeft je het gevoel dat je mag leven in de geborgenheid van de warme schoot van moeder Aarde. Echt welkom zijn.

En voor mijn gevoel is dat ook belangrijk voor het oplossen van de milieu problematiek.
Want als de Aarde voelt als een warme moederschoot die jou omhult, ga je haar niet vervuilen of verstoren. Dan eer je haar.

Eindelijk thuis. Dat gevoel geeft deze Verbinding.”

Een week later:

“Ja, een heel mooie Verbinding, zoals ik vorige week ook al zei. Naderhand heeft deze Verbinding ook wat oude pijn omhoog gebracht. Pijn van verlatenheid en niet volledig op Aarde zijn, je niet volledig geborgen voelen in haar moederschoot.

Het mooie is dat ik dat gevoel nu wel kan voelen hier. Ik kan de geborgenheid en de basisveiligheid van deze plaats beter voelen. Het geeft ook een gevoel van innerlijke veiligheid en het gevoel van 'mij kan niets overkomen'.

Het geeft veel zekerheid en een gevoel van warmte. Ik kan er steeds opnieuw op intunen en dit gevoel dan opnieuw voelen. Alsof je de liefhebbende warmte van twee ouders om je heen voelt en je eigen warmte in jezelf.”

Lees meer: Materie contact Verbinding
Terug naar interne link overzicht


Mijn oorsprong Verbinding

“Ik word teruggevoerd naar heel diep in mijn systeem, alsof ik word teruggevoerd naar een poort. Door deze poort ben ik ooit het domein van de levens, de incarnaties ingegaan.

Toen ik door deze poort ging, incarneerde ik voor de allereerste keer. Alles was nieuw. Het was een nieuwe onbekende wereld die sneeuwwit en oneindig voor me lag, zich voor mij uitspreidde als een tapijt dat zich uitrolt. Het tapijt van mijn levens. Het voelde alsof ik die al geleefd had en ze tegelijkertijd nog moest gaan leven. Een boek dat ik nog moest gaan schrijven, maar eigenlijk al kende, diep in mijn systeem. Ik moest het alleen nog meemaken en er bezieling aan gaan geven, invulling aan gaan geven.

En daarvoor nam ik mijn gereedschap mee, het gereedschap van wie ik in essentie ben. Het leven had mij nog niet geraakt. Ik was nog niet gevormd, gevormd of getekend door het leven. Alles was nieuw. Het leven lag voor mij open en ik kon daar invulling aan gaan geven.

Het leven daagde mij uit om mijn kwaliteiten te gaan inzetten. Het leven ging een interactie met mij aan, waardoor ik het leven vormgaf en het leven mij vormde. Ik werd deel van het leven, alsof ik 'de doos van het leven', van de wereld in ging. Als ik eenmaal die doos was ingegaan, werd hij heel groot, vele malen groter dan ik, werd het mijn universum en groter dan mij.

Ik kon niet meer over het leven heen kijken, kon het niet meer in mijn hand bevatten. Ik was er onderdeel van geworden en kon er tijdens elk leven ook niet meer 'uit'.

De Mijn oorsprong Verbinding verbindt je met dat gevoel van wie je was voordat het leven jou ging vormen. Verbindt je met de kwaliteiten die je ooit meegebracht hebt, de kwaliteiten waarmee je de cyclus van jouw levens bent begonnen. De Mijn oorsprong Verbinding verbindt je met jouw startpunt.”

Bas en Maria: Hoe voelde de verbinding met het Goddelijke tijdens dat eerste leven?

“Ik voelde me aan de ene kant als in een sprookjeswereld, een toverwereld waarin van alles te ontdekken was. Tegelijkertijd voelde ik me... alsof ik me afvroeg: 'wat is dit voor een werkelijkheid, waarvoor ben ik hier gekomen?'
Ik droeg het Goddelijke in me mee, als een gloeiende bol in mijn hartchakra.

Het was net een 'Olympische vlam' die ik met me meedroeg. Die Olympische vlam die je met je meedroeg, waarin je het Goddelijke in jezelf kon voelen, werd tijdens de kosmische nacht gedoofd.

Je verbinding met het Goddelijke was dus geen lijntje naar boven, maar een gloeiende bol in jezelf. Een heel verwarmend gevoel. Het was je gevoel van thuis, het gevoel dat je leefde.

Het was toen ook heel eenvoudig om te voelen of iets wel of niet goed voor je was. Als iets goed voor je was, resoneerde het met die gloeiende bol in je hartchakra en voelde je dat gloeien sterker.

Iets wat niet goed voor je was, gaf jou het gevoel dat die gloeiende bol in jezelf uitdoofde, dempte.

Toen het kosmische nacht werd, verdween die gloeiende bol in je hartchakra en kon je niet meer goed in jezelf voelen of iets goed voor jezelf was of niet goed voor je was. Je kon goed en 'slecht' daardoor niet goed van elkaar onderscheiden.

Anders had je ook kunnen voelen in jezelf dat als je iemand anders kwaad aandoet, dat ook slecht voor jouzelf was. Want dan dooft die gloeiende bol in je hartchakra ook. Die gloeiende bol was dus een prachtig kompas. Je voelde daarmee direct of iets 'goed en bekrachtigend' was of 'niet goed en verzwakkend'. Wat dat betreft was het leven simpel en overzichtelijk.

Dit is hoe ik het nu kan zien en ervaren, kan herinneren in mijn systeem. Ongetwijfeld is er veel meer over te vertellen, maar dat is in deze tijd niet meer toegankelijk in mijn systeem. Dat mag ik nu ook niet allemaal weten, dat zou nu niet goed voor me zijn. We leven nu in een heel ander tijdperk.

De Mijn oorsprong Verbinding geeft je een verbinding met dat startpunt van 'de tijd', het startpunt van je levens. Je komt tot aan de poort van jouw levens en het 'Hemelrijk'.

En dat geeft een heel bijzonder en verrijkend gevoel. Het verbreedt je perspectief, je levenshorizon. Het maakt het leven 'ruimer'.

Je kunt weer contact maken met hoe je ooit bent begonnen, met de kwaliteiten en de ongereptheid die je ooit hebt meegebracht. En die kwaliteiten kun je weer beter gaan inzetten. Ze geven je leven sturing, je neemt het roer weer meer in eigen handen. Zoals die eerste keer, toen je ooit aan je levens begon.

Het geeft je een gevoel alsof je minder 'klein' bent, minder wordt meegevoerd door de tredmolen van het leven. Minder als een klein pionnetje op het speelbord van het leven. Je neemt het leven meer in eigen hand.

Een prachtige, unieke Verbinding, heel mooi.”

Een week later:


De Mijn oorsprong Verbinding is een heel mooie Verbinding. Deze Verbinding heeft een bijzondere schoonheid.

De Verbinding verbindt me tegelijkertijd met mijn verleden, heden en toekomst. Omdat deze Verbinding me dieper met mezelf verbindt vanuit tijdloosheid.
De Mijn oorsprong Verbinding verbindt me dieper met mijn eigen levensstroom.

Het is net alsof mijn verleden, heden en toekomst samenvallen in één punt, in een stil, tijdloos nu. Een verstilde eeuwigheid, diep in mezelf, van een wonderlijke schoonheid.

De tijd staat daar stil en tegelijkertijd voel ik me daar diep mee verbonden. Alsof ik me in het centrum, het hart van de tijd begeef.

De ingevingen die ik dan krijg, zijn bijzonder. Opgetild boven de werkelijkheid. Overzicht over mijzelf, mijn leven, het leven, het bestaan.

Ik voel in klanken wie ik ben. Ik besta uit klanken, zoals ik ooit in mijn eerste leven uit klanken bestond. Tonen, mijn speciale kracht. De pure kracht van het allereerste leven.

De echo van mijn essentie leeft in mij voort en vormt mij opnieuw tot wie ik werkelijk van oorsprong ben.
Als afgezand van het Goddelijke, zoals iedereen dat van oorsprong is en ook altijd zal zijn.
De klanken van het Goddelijke die mij - en ook jou - oorspronkelijk hebben gevormd, in een pure essentie. Zo'n voelbare schoonheid en puurheid.

Deze klanken, deze oorsprong, vormen mij opnieuw, zodat ik mijn essentie opnieuw kan gaan belichamen. Een nieuw begin van een oeroude oorsprong. Deze oeroude oorsprong die in mij herleeft en waardoor ik het Goddelijke dieper herken. Mijn oorsprong dieper herken in mezelf.

Ik herinner me wie ik ben.

Dat is wat de Mijn oorsprong Verbinding je geeft. Het is een Godsgeschenk.


Het andere familielid:

“Dit geeft mij een kracht! Ik kan niet precies omschrijven hoe, want het komt van heel ver, maar het voelt krachtig, heel mooi.

Het voelt zo ongerept, zo puur.

Ik krijg er bijna heimwee naar, zo mooi voelt het. Ik had toen een vrouwelijk leven. Nu ben ik man.

Wat een mooi gevoel. Ik zou bijna wensen dat ik altijd dit leven van toen zou mogen leven.
Maar dan kom je niet vooruit.

Het voelt zo mooi dat je daar het liefst voor altijd zou willen blijven. Net een sprookjesleven, maar dan nog veel mooier.

Ik had toen nog geen taal. Geen woorden. Alleen klanken van energie. Heel mooi. Elke klank was als een schepping. Elke fluistering bracht nieuw leven.

Een leven dat voelt als een geboorte. Geboorte in 'het leven'. Voor het eerst ervaren hoe het is om te leven, te ervaren, te veranderen. Neer te dalen in de sprookjeswereld van tijd en ruimte.

Om vol verbazing te kunnen zien hoe jij en het leven om je heen op elkaar reageren, hoe de dingen kunnen veranderen, zich kunnen verplaatsen, tevoorschijn komen en weer verdwijnen.

Net als een baby vol verwondering naar zijn vingertjes kijkt, kijk je vol verbazing naar het leven.
Je ontdekt de mogelijkheden van het leven, de mogelijkheden van een bestaan met veranderingen. En je kunt elke verandering zelf bewerkstelligen of die kan op je afkomen.

Je leert hoe je op deze veranderingen reageert en hoe je zelf veranderingen veroorzaakt.
Dat is de essentie van het leven: veranderingen veroorzaken en op veranderingen reageren.
Dat is het leven in een notendop en het zijn ook de twee polen van ontwikkelen.

Het contact met dit allereerste leven leert je opnieuw te leven, leert je wat de essentie van het leven is.”

Bas en Maria: Leuk hoe lyrisch je over deze Verbinding spreekt. We hebben je nog nooit zo lyrisch horen spreken.

“Zo mooi voelt het ook. Zo mooi is het gevoel, de kracht die deze Verbinding je geeft. En dat wordt nog sterker als je je er bewust op richt.”

Een week later:


“Dit is een uitzonderlijk mooie Verbinding. Deze Verbinding is uniek. Het is echt een buitenkans om deze Verbinding te ontvangen. Je zult daar talloze levens plezier van hebben, omdat het de manier waarop je in het leven staat voorgoed verandert.

Elke keer opnieuw incarneer je met deze prachtige verbinding met jouw allereerste leven. De verbinding met jouw essentie, jouw unieke kracht, die je dan tijdens elk leven opnieuw in jezelf kunt voelen, bewust of onbewust.

Het is alsof je tijdens elk leven uit jouw eigen bron kunt drinken, jezelf kunt voeden met jouw essentie.

Deze Verbinding is een richtingaanwijzer voor al je levens. Je zou willen dat je deze verbinding met je oorsprong altijd had gehad, maar dan was je te krachtig gebleven in de kosmische nacht.

Nu mogen we weer krachtig, uniek en sprankelend zijn. Deze Verbinding vormt daarvoor een essentiële mogelijkheid.

Voor mij staat deze Verbinding in de top 10. Als ik moest kiezen tussen de Auto Verbinding, één van mijn favorieten, en de Mijn oorsprong Verbinding, dan kies ik voor deze laatste. En dat zegt heel veel!!!”

Bas en Maria: Dit is één van de meest veelzeggende dingen die je ooit hebt gezegd, ook tijdens je leven.

“Ik denk dat dat klopt.

Eigenlijk heb ik er niets meer aan toe te voegen. De Mijn oorsprong Verbinding is een kroonjuweel.”

Bas en Maria: Wat intens mooi. We gunnen je dit zo.
Deze Verbinding verbindt je met je eigen kracht, de kracht van je oorsprong.


Lees meer: Mijn oorsprong Verbinding
Terug naar interne link overzicht


Muziek Verbinding

“Troelala :~) Ja, dat woord kwam er zomaar uit, dan zeg ik het ook hoor :~)
Het voelt swingend. Melodieus, poëtisch.

Wat ik niet helemaal begrijp, is dat wij hier geen muziek op 440 Hz hebben. En toch doet deze Verbinding duidelijk iets. Dat ga ik proberen te voelen, wat deze Verbinding dan voor mij doet.

Ik word schoongemaakt. Alle cellen in mijn energielichaam, hebben nog steeds de informatie in zich die mijn lichaamscellen tijdens mijn laatste leven op Aarde gekregen hadden door muziek van 440 Hz. En het is net alsof er iets van het leven uit muziek wordt gehaald, als je muziek speelt en opneemt in 440Hz. Het voelt teveel gladgestreken en teveel rechtgetrokken.
Het veroorzaakt rechtlijnig denken.

Het vermindert je gevoel voor het onregelmatige, grillige, mysterieuze, sprookjesachtige.
Het trekt een rechte lijn, energetisch, die onregelmatig zou moeten zijn. Alsof je een lichaam tekent met een liniaal. Met rechte lijnen. Dat komt niet over als een natuurlijk lichaam, maar als een schema. Het zorgt er dus voor dat je rechtlijnig gaat denken, in schema's, dat je denkt dat je alles kunt verklaren en onderzoeken met een soort rechtlijnige (en kortzichtige) logica.

Door het rechtlijnige mis je unieke en heel belangrijke nuances. De geheimen van de schepping liggen namelijk in het verborgene, het mysterie, in dat wat aan het oog onttrokken is.

Je systeem kan die nuances wel 'pakken', die kan het mysterie voelen en daar dus ook goed op reageren.

Muziek in 440 Hz heeft dus een veel grotere invloed op de mensheid dan tot nu toe bekend is.

Het hele wetenschappelijke, rationele denken, dat onder andere leidt tot onzinnige oplossingen zoals genetische manipulatie, is een gevolg van muziek in 440 Hz.

Ik zeg dit nu heel ferm, maar zou jullie graag willen vragen of ik dat juist heb ingevoeld. Kunnen jullie invoelen of dat klopt?”

Bas en Maria: Het is zelfs iets dat in de artikelen over dit onderwerp op internet wordt beschreven.

“O, dat wist ik niet, nou dan hebben meer mensen die dus zo aangevoeld, dat klopt dus zeker.
Ik voel het ook zo en wist hiervoor nog niets van muziek in 440 Hz af.

Dit is dus een heel belangrijke Verbinding voor iedereen, ook als je nauwelijks naar muziek luistert. Want deze Verbinding lost het effect op dat muziek in 440 Hz op jouw systeem heeft.

Je bent je hele leven lang al bloot gesteld aan deze muziek, zelfs al vanaf de baarmoedertijd, dan vormt het je cellen al. Je bent dus op energieniveau en celniveau helemaal opgebouwd volgens deze 'frequentie'.

Ik voel dat het dingen verandert in mijn systeem. Het is net alsof ik kan volgen hoe er stap voor stap iets verandert in mij, dan weer hier, dan weer daar. Het voelt heel leuk, soms voelt het bijna als kietelen. Het maakt dingen los op een prettige manier.

Het werkt op een heel subtiel en tegelijkertijd op een heel basaal niveau. Ik kan daardoor meer nuances waarnemen.

Ik heb ook het gevoel dat ik hierdoor kan gaan communiceren met geluidsgolven, energiegolven. Dat ik deze 'taal' daardoor beter beheers, er meer feeling voor krijg.

Ik denk zelfs dat mijn stem dan anders zou gaan klinken, als ik die kon horen zoals je die op Aarde met je oren hoort.

Het is een heel speciale Verbinding.

Deze Verbinding geeft je nog meer het bewustzijn waardoor je duidelijk kunt voelen dat bijvoorbeeld een geschreven brief iets extra's heeft ten opzichte van een digitaal verzonden brief. Iedereen weet en voelt dat wel, maar dat gevoel wordt nog sterker na ontvangst van deze Verbinding.

De computer is één van de uitvindingen die een grote vlucht heeft genomen door de invloed van muziek in 440 Hz op de mens. Door deze invloed is de mens op zo'n wijze gaan denken dat de computer uitgevonden kon worden en zo veel mogelijkheden heeft gekregen.

De computer is onmisbaar voor de huidige mens, heeft veel mogelijk gemaakt, maar de grote uitdaging is eigenlijk om daar meer gevoel in te krijgen en meer mysterie. Ik weet niet of dat kan, maar dat is nou net waar het de computer en het digitaal communiceren aan ontbreekt. Het mist de fijngevoelige nuance van het echte levende leven.

Het zou mooi zijn als daar ooit een Verbinding voor zou mogen en kunnen komen.

Deze Verbinding doet ook iets met je zintuigen, je krijgt een grotere gevoeligheid voor nuances. Dat voelt heel levendig, heel spannend.

Deze Verbinding zorgt ervoor dat alles in jou dat ooit onterecht en onnatuurlijk 'rechtgetrokken is geweest, weer haar natuurlijke vorm en nuances ontvangt. En door die nuances krijgt het haar schoonheid en mysterie.”

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, ik heb een fijne week gehad.

De Muziek Verbinding voelt heel fijn, heeft veel opgeruimd. Het is nu alsof mijn energie wat grilliger kan stromen, meer onverwachte wendingen kan nemen op een subtiel niveau. Alsof ik meer beekjes in mijn systeem heb en minder rechte kanalen.
Mijn energie kan op een meer natuurlijke manier stromen. Het voelt beweeglijker, onverwachter, speelser, natuurlijker in mij. Minder stroef.

Terwijl ik me helemaal niet stroef voelde, maar vergeleken met nu, voelt dat wel zo.

Dit voelt als een onverwacht belangrijke Verbinding voor mensen. Het ruimt het effect op dat muziek in 440 Hz op je heeft gehad en het maakt muziek prettiger om naar te luisteren.

Dat zijn twee heel verschillende effecten. Het ene ruimt op in je systeem en het andere maakt dat je nog meer van muziek kunt genieten, dat muziek opbouwender voor je wordt.

Je wordt opnieuw opgebouwd, doordat het effect van muziek uit het verleden hersteld wordt, en nieuwe muziek uit het hier en nu is ook opbouwend voor je. Een heel constructieve, prettige en belangrijke Verbinding.

(Ik had nooit gedacht dat ik hier in het Hiernamaals nog zoveel over van alles en nog wat zou weten, ontdekken en leren. Vroeger hield ik me hier totaal niet mee bezig. Dat is zo leuk om te merken. Ik heb er heel veel plezier in, vind dit een fantastische plaats om te zijn.)”

Lees meer: Muziek Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Natuurlijke overgave Verbinding

“Deze kan ik wel gebruiken :~). Dit lijkt me een heel mooie, fijne, waardevolle Verbinding die je dieper met jezelf verbindt. Het vermindert het aantal 'weerhaakjes' en bedenkingen in jezelf.

Haa.., dit geeft me een gevoel van rust, alsof ik heel mooie pianomuziek voor mezelf speel bij een brandend vuur in een open kachel of haard. Eenvoud, rust. Wat een weldaad. De rust van 'het is zoals het nu is, het gaat zoals het nu gaat'. Er is maar één weg en dat is de weg die je nu gaat. Die kun je maar beter belopen en niet steeds achteruitlopen of achterom kijken.

Wat een rust geeft deze Verbinding zeg. Het is zoals het is. Zo'n gevoel, diep van binnen.
Geen uitvluchten, mooimakerij, geen opsmuk maar naakte eenvoud in jezelf.
Waarom gecompliceerder maken dan het is, dan nodig is. Wat geeft deze Verbinding een rust van binnen. Het geeft ook het gevoel dat je weinig nodig hebt. Gewoon zijn met wat je bent, waar je bent, wie je bent en dwars door jezelf heen duiken naar de eenvoud in jezelf. Daar waar de dingen eenduidig zijn. Waar het is zoals het is.

Als de dingen nog 'tweeduidig' zijn, ben je nog niet in de essentie, draai je er nog om heen. Want als je in de essentie bent, is iets zoals het is. En iets kan maar op één manier echt bestaan, echt zijn.

Een boom is ook niet tegelijkertijd een boom en een kangoeroe. Tenminste, ik heb er nog geen gezien :~).

Dat is de rust die deze Verbinding je geeft. Door de overgave aan je systeem kom je in die ruimte in jezelf waar alles is zoals het is. Waar een boom gewoon een boom is en niet een beetje boom en kangoeroe tegelijkertijd, want daar zou je onrustig van worden, van zo'n springende boom. Dan voel je dat er iets niet klopt.

Als je zo diep verbonden bent met jezelf, zo in overgave, voel je hoe de dingen werkelijk zijn, voel je wat jouw werkelijke gevoel is. En dat geeft rust, dan vallen de dingen op hun plaats en mogen ze zijn wie ze zijn. Daar zijn ze bevrijd van de onrust van jouw geest, bevrijd van de onrust van jouw angst.

Deze Verbinding geeft jou de rust in je systeem waar je naar zoekt. Het helpt je om je er bewust op te richten, als je je onrustig voelt. Dan voel je vanzelf jouw kerngevoel van dat moment, dat wat jou op dit moment werkelijk dwars zit of werkelijk raakt, beweegt. Zo dring je door tot jouw essentie en blijf je minder aan jouw oppervlak, blijf je minder spelen met onrustige gevoelens, waardoor je gevoel van hot naar her beweegt.

Deze Verbinding helpt je om naar de rust van jouw essentie te gaan, naar de rust van de essentie van je gevoel.

Het voelt echt als piano spelen, waarin elke toon haar eigen betekenis heeft, elke toon haar eigen klank en waarde behoudt.

Een Verbinding die je ook een gevoel van geaard zijn geeft, je raakt goed verankerd in jezelf.
Ik ga deze week veel met deze Verbinding aan de slag. Dit voelt echt als een instrument dat je heel bewust kunt inzetten wanneer je het nodig hebt.”

Een week later:

“De natuurlijke overgave Verbinding, dat is echt een mooie Verbinding. Heel mooi. Dat is zo'n Verbinding waarbij je je thuis voelt. Thuis in jezelf. Alsof je van binnen bij jezelf lekker bij de open haard gaat zitten.

Het helpt je ook om dieper in je gevoel te gaan. Dat maakt het gemakkelijker om door een ontwikkeling te gaan. Je blijft meer bij wat je echt voelt, vlucht er niet voor weg.

Het geeft me ergens ook het gevoel van toen ik nog en babytje was. Dan ben je ook in overgave. Je moet wel als baby, want je kunt zelf niet zoveel voor elkaar krijgen. Je kunt huilen en blij zijn, tonen wat je voelt. Dat is je enige communicatiemiddel, want praten kun je nog niet.
Je hebt ook nog geen woorden om mee te denken.

Moet je je voorstellen, dat je geen woorden kent en niet weet waar alle dingen om je heen voor bedoeld zijn. Je kunt je alleen maar openstellen voor alles wat je voelt en op je afkomt, en daarop reageren.

Nou voel ik me door de Natuurlijke overgave Verbinding niet opeens helemaal als een baby, maar de kracht waarmee een baby in overgave kan zijn, dat komt wel weer wat meer omhoog door deze Verbinding.

Ja, die overgave, dat vind ik wel mooi, dat voelt heel puur en daardoor krachtig. Je hebt soms van die mensen die helemaal uitstralen wie ze zijn, wat ze voelen en wat ze willen, op een pure, natuurlijke manier. Niet vanuit de wil, maar vanuit een natuurlijke, ongerepte puurheid.
Dat vind ik mooi. Daar doet de Natuurlijke overgave Verbinding me aan denken.

De kracht van overgave, de kracht van puurheid en authenticiteit. Niet tegen je gevoel en je systeem in gaan, maar er in mee gaan, dat maakt je krachtig.

Dat is natuurlijk niet hetzelfde als je emoties lopen rondspuien. Emoties hebben alles te maken met niet doorleefd, niet doorvoeld en onverwerkt gevoel. Dat is een soort wild om je heen slaan, omdat je eigenlijk bang bent voor wat je echt voelt. Tranen met tuiten of een grote mond, beiden hebben niets te maken met wat je echt voelt, diep van binnen.

Deze Verbinding maakt dat ik mezelf beter en dieper leer kennen. Een verrijkend gevoel.
Een stille kracht. Het is een heel mooi instrument.

Ik heb mijn leven lang met anderen geleefd, voor anderen gezorgd. Altijd een goed gevuld sociaal leven gehad, al zou ik dat woord toen zo nooit hebben gebruikt :~)

Het bijzondere van nu is dat ik nog nooit zoveel met mezelf ben bezig geweest als nu.
Ik ontvang zoveel mooie ontwikkelingsmogelijkheden. Zoveel kwaliteiten, kosmische dag kwaliteiten die je daarmee ontvangt.

Het voelt alsof je met Verbindingen wordt toegerust voor de kosmische dag. Ik ervaar het als een grote kans dat ik er zoveel ontvang, elke week één. Ik ga deze kostbare instrumenten ook in een volgend leven heel goed gebruiken. Zulke mooie geschenken, daar ga ik me voor inzetten om die goed te gebruiken en een heel fijn leven te hebben.”

Lees meer: Natuurlijke overgave Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Natuurwezen Verbinding

“Dit geeft een heel fijn, zuiver, licht gevoel in mijn hart. Heel etherisch. Ik word fijngevoeliger, kan meer nuances waarnemen.

Iets roept mij. De stem van mijn verleden. Ik voel een Iers leven waarin ik veel contact had met natuurwezens. De sfeer was toen wel anders. Ik voel nu een kosmische dag vorm van contact met deze wezens. Dit voelt nog lichter en nog meer als een onderlinge samenwerking.”

Bas en Maria: Jij bent in het Hiernamaals en - als we jou zo horen - dan kun je contact maken met natuurwezens. Hoe kan dat?

“Op dit moment maak ik geen contact met natuurwezens op de Aarde, maar ik kan wel voelen hoe ik dat in een volgend leven met behulp van deze Verbinding kan doen, of hoe ik dat nu zou doen, als ik op dit moment op Aarde zou zijn geweest. Het is dus een vorm van je erop afstemmen.

Ik verplaats me altijd tegelijkertijd in de mensen die mijn ervaring lezen, dus onwillekeurig richt ik me ook altijd een beetje op het leven op Aarde. Zeker bij zo'n Verbinding.

Maar ik heb nu ook al veel aan deze Verbinding, omdat deze Verbinding mijn kwaliteiten op dit gebied versterkt en mij dus fijngevoeliger maakt. Je hebt er veel meer aan dan alleen het contact kunnen maken met natuurwezens. Dat zal bij de meeste mensen ook onbewust verlopen.

Je intuïtie versterkt er ook door en je fijngevoeligheid. Je krijgt een betere toegang tot dat deel van je systeem waarmee je de natuurwezen wereld ook kunt voelen. Dat komt overeen met een specifieke laag in je systeem, waarmee je de fijngevoeligheid hebt om je af te stemmen op allerlei etherische levensprocessen. Ook binnen je eigen systeem. Dus je kunt ook beter contact maken met die laag in je systeem die staat voor etherische levensprocessen, groei en bloei vanuit je blauwdruk.

En die mogelijkheden kan ik ook al hier benutten.

Wat deze Verbinding ook doet is alles in jou omhoogbrengen wat tot meer afstomping geleid heeft in de loop der tijd. Dus ben je meer afgestompt geraakt, dan komt er ook meer omhoog door deze Verbinding.

Dat kan ik ook voelen gebeuren. Omdat deze Verbinding tegelijkertijd een lichtvoetig, etherisch gevoel geeft, blijft het wel in balans.

Het is alsof je een deel van je oorspronkelijke Lichtwezenschap weer terug krijgt, voor zover dat passend is en toegestaan is. Helemaal geïntegreerd binnen je huidige persoonlijkheid, met het doel om goed verbonden te zijn en te blijven met de materie, of met de plaats waar je bent.”

Een week later:

"Dit is een heel waardevolle Verbinding, een heel bijzondere ook. Deze Verbinding heeft me dichter bij mezelf gebracht. In een heel 'delicaat', fijngevoelig deel van mij waarmee ik de meest bijzondere dingen kan waarnemen. Het leven krijgt hierdoor een extra dimensie.

Je kunt de heel verfijnde levensenergie van de plaats waar je bent beter waarnemen.
En daardoor ook jouw eigen levensenergie, die subtiele levensenergie waar je je meestal niet bewust van bent. Als ik daar een visueel beeld van zou moeten geven, zou het er uitzien als flarden pastelkleurige nevel, in prachtige zacht gekleurde wittinten.

Deze nevel is steeds in communicatie met elkaar, alsmaar in beweging, gevend, voedend, verzorgend. Natuurwezens varen op deze energie, begeleiden deze energie en begeleiden de plantenwereld daarin.

Elke plant op Aarde, en met name de planten die uit zichzelf ergens groeien, heeft een functie. Elke plant op Aarde reageert op die nevelachtige levensenergie en groeit daar waar het nodig is, waar de plant iets kan betekenen voor de Aarde, in relatie met die 'nevel' energie van voedende levenskrachten.

Elke plant balanceert de energie van de Aarde, elke plant drukt iets uit van de balans en levensenergie op Aarde.

De natuurwezens bewegen zich op deze energie als surfers op de golven. Communiceren zowel met deze levensenergie als met de plantenwereld, leiden dingen in goede banen, in afstemming op diverse natuurrijken.

De Natuurwezen Verbinding geeft je extra zintuigen voor deze levensprocessen, ook in jezelf, waardoor je je bewuster kunt gaan worden van deze energie, deze bijna sprookjesachtige energie.

Ik zeg bewust 'bijna', omdat natuurwezens helemaal niet sprookjesachtig zijn. Ze bestaan gewoon, zijn realiteit en zijn onmisbaar.
Als je het woord sprookjesachtig ziet als 'mysterieus' en 'mooi', dan zijn natuurwezens zeker sprookjesachtig. Ze maken deel uit van de wonderen van de schepping. Hun wereld is nog niet door de ratio aangetast.

Om via deze Verbinding een beter contact te kunnen maken met dit deel van de werkelijkheid en dit deel van jezelf, dat is een groot geschenk."

Lees meer: Natuurwezen Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Ontwikkelingspad Verbinding

“Ik word wel verwend. De ene Verbinding is nog mooier dan de andere. Ze zijn allemaal even mooi op hun eigen terrein.

Dit voelt bekend. Dit voelt veilig en begeleid. Ik voel me niet alleen. Het voelt als 'samen' en 'vereende krachten'.

Als je een tocht moet maken over een terrein met diepe dalen en stijle hellingen, is het fijn als je dat samen doet en je elkaar kunt helpen en waarschuwen. Kijk, zet je voet maar daar neer, op die plek, en daarna daar.

Zo'n gevoel geeft deze Verbinding. Alsof je niet alles zelf hoeft uit te vinden. De weg die je gaat, het ontwikkelingspad, voelt als 'eerder door anderen begaan', en als veilig. Hoe meer mensen die weg al voor jou zijn gegaan, hoe veiliger de weg voelt. Je voelt als het ware waar anderen op die plek hun voet hadden gezet om veilig naar boven te klimmen.

Je voelt ook waar het leuk is om lekker naar beneden te glijden en een lastig stukje zo op een leuke manier af te snijden.

Dit is een Verbinding die mij een gerust gevoel geeft. Zo'n gevoel dat ik als kind kon hebben als mijn moeder mij toedekte als ik ging slapen. Als ik nog even in het donker wakker lag en ik wist dat mijn ouders samen iets dronken in de warmte van de kachel. Dat alles in orde was en ik rustig kon gaan slapen.

Het geeft het gevoel dat je je gevoelsmatig en geestelijk kunt neervlijen in een diepe ontspanning. Door deze ontspanning en het gevoel van veiligheid ga je ook gemakkelijker door ontwikkelingen. Ben je innerlijk verkrampt en angstig, dan ontwikkel je je moeizamer.

Deze Verbinding is een must voor iedereen die zich wil ontwikkelen, zowel voor mensen die zichzelf typeren als angstig, als voor mensen die zich daar niet in herkennen.

Voor iedereen maakt deze Verbinding dat je je gemakkelijker en soepeler ontwikkelt.

Ik voel nu dat er wat oude angsten omhoog komen, juist angst voor ontwikkeling. Ik vermoed dat deze Verbinding die angst voor ontwikkelen ook meer oplost in je systeem.

Een mooie Verbinding en een heel bruikbare, welkome Verbinding.”

Een week later:

Lieve Bas en Maria, fijn om jullie weer te spreken.

Dit is een heel fijne en ondersteunende Verbinding. Het doet me denken aan een schepje suiker in m'n thee. Ik weet dat het nergens op slaat, maar dat was zo'n gezellig gevoel vroeger, en de Verbinding geeft mij ook zo'n gevoel. Ik kan het nergens uit de tekst over deze Verbinding halen, waarom ik die associatie heb.
Misschien het gevoel van veiligheid, dat deze Verbinding me geeft, dat ik associeer met gezelligheid, en gezelligheid met een lepeltje suiker in de thee (ook al is dat ongezond :~).

De Verbinding geeft me het gevoel dat ik beter mee durf te gaan met de stroom. Ik kan die stroom dan zelfs van binnen voelen, als een warme rivier die door me heen golft. En ik ga rustig met die beweging mee. Ik durf me eraan over te geven.

Alsof ik één word met die rivier. Ik ken al haar wendingen, versnellingen en vertragingen. Ik weet  wanneer ze rustig stroomt en wanneer de rivier weer wat wilder wordt.
Iets in mijn systeem weet door deze Verbinding al wat mij ongeveer te wachten staat.
En dat geeft een veilig en rustig gevoel, alsof je wat meer op je routine kunt varen.

Het voelt alsof je deze rivier (het ontwikkelingspad) al duizenden keren hebt doorvaren.
Dat komt doordat je gebruik kunt maken van de ervaringen van anderen die hetzelfde pad al eerder zijn gegaan, waardoor de ontwikkelingen vertrouwd voor je voelen, alsof je ze al kent.

En alles wat vertrouwd voor je voelt, voelt veilig. Tenminste, dat is bij mij zo.
Vanuit dat gevoel van ontspanning, ga je dan extra soepel door zo'n ontwikkeling.

Daarnaast voel je bij elk bochtje: beetje meer naar links, of een beetje meer naar rechts.
Ook dat zijn de ervaringen van anderen, die jou het gevoel geven dat de weg al wat meer bekend voor je is.

Een 'samen sterk' Verbinding, zou je kunnen zeggen. Terwijl je dat hele proces niet bewust ervaart. Het resultaat ervan voelt gewoon prettig.

Lees meer: Ontwikkelingspad Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Oprechtheid Verbinding

Het overleden familielid vertelde de vorige keer na een compliment van ons dat diep bij hem binnenkwam, dat hij het soms moeilijk vindt om dan heel direct en open vanuit zijn hart te reageren.

We voelden toen dat het mogelijk was om daar een nieuwe Talent Verbinding voor te ontwikkelen en te introduceren.
Het overleden familielid ontvangt daarom als eerste persoon een geheel nieuwe Talent Verbinding die later op de website geïntroduceerd zal worden, de Oprechtheid Verbinding.
De Oprechtheid Verbinding helpt je om heel open - en in die zin oprecht - vanuit je hart te reageren. Om je open en puur te kunnen uiten, te kunnen uiten wat je voelt.


“Wow, hou me vast, dat komt binnen :~) Wat een mooie Verbinding, wat voelt dat mooi en zuiver, en hartelijk, al is dat nog een te ‘droog’ woord. Warm voelt deze Verbinding, en heel lief!

Ja, wat een lieve mooie Verbinding, om verliefd op te worden. Ik geloof dat je verliefd op jezelf kunt worden als je deze Verbinding ontvangt. Het brengt je gevoel en jezelf meer naar buiten en het voelt zo fijn, je voelt je dan zo’n fijne persoonlijkheid.
Net alsof je iemand anders bent die je heel warm en aardig vindt, en dat ben je dan zelf. Je hebt dan zin om met jezelf uit eten te gaan :~).

Dat heb ik de laatste jaren niet meer gedaan hier :~) Er is te weinig klandizie hier voor restaurants, dus die zijn er niet :~)

Het voelt echt als een hele fijne Verbinding, die maakt dat je ook van jezelf kunt houden, dat je je met jezelf op je gemak voelt. Je voelt dan als prettig gezelschap, voor jezelf en voor anderen.
Tenminste dat hoop ik :~) Als ik steeds zou gaan zeggen dat ik zo’n fijn persoon ben, gaat dat natuurlijk wel vervelen :~) Of je moet allebei zo’n Verbinding hebben ontvangen, dan begrijp je elkaar :~).

Nee, alle gekheid op een stokje (wat een ouderwetse uitdrukking) het voelt echt als heel fijn, heel warm, heel prettig. Serieus, ik denk dat deze Verbinding zo fijn voelt, dat je jezelf als fijner gezelschap voelt dan daarvoor, dat je het fijn kunt hebben, ook als je alleen bent.

Nu komt de tweede laag: Ik voel ook dat je je gevoel dieper kunt voelen. Dat als je iets jammer vindt, of ergens verdrietig over bent, dat je dat dan puurder voelt, alsof je een kind bent.
Maar die diepte voelt dan niet als een gat waar je in kunt vallen. De directheid en puurheid waarmee je je gevoel voelt, net als een kind, maakt dat je geborgen voelt in jezelf, maakt dat je tegelijkertijd een arm om jezelf wilt slaan, omdat je van jezelf houdt zoals je bent.

En nou raak ik helemaal ontroerd, want ik voel dat nu zo, en dat is zo’n mooi gevoel. Dat je van jezelf houdt zoals je zelf bent. Dan laat niemand je meer in de steek, zo voelt dat, omdat je jezelf niet in de steek laat. Je kunt op jezelf rekenen. Dat komt door die puurheid, de puurheid als van een kind.
En een kind laat je in z’n puurheid ook niet in de steek. Je wordt je eigen kind, en je eigen ouder, die het kind omarmt en beschut. En het kind in jou, dat is jouw puurheid, jouw eerlijke gevoel, waardoor je voelt dat jij op jezelf en je gevoel kunt rekenen. Geen trucjes, geen verborgen gevoel dat niet naar buiten mag komen, dat zelfs verstopt moet blijven voor jezelf.

Je gevoel komt en gaat gewoon zoals het wil, zoals het is. Het is puur en ongedwongen. Mooi hoor!

Dank jullie wel voor deze prachtige Verbinding. Hij is me op mijn lijf geschreven!

Bas en Maria: Dat is een mooie uitdrukking voor het Hiernamaals :~)

Het overleden familielid: Ja, even vergeten :~) Maar deze Verbinding is wel ‘voor mij geschreven’ :~)

Ik hoop dat veel mensen er heel veel plezier van zullen hebben! Dat gun ik iedereen.”

Een week later:

“De Oprechtheid Verbinding: Ja, dat voelt echt als een verademing. Het geeft me ook veel ruimte, omdat je gevoel niet 'verkronkeld' wordt. Je gevoel krijgt dus echt de ruimte om te zijn zoals het is, en dat geeft een gevoel van ruimte in jezelf. Ruimte voor jezelf.

Even een gedachtenkronkel: toen ik dat zei over 'dat je gevoel niet 'verkronkeld' wordt, dacht ik daarna opeens aan je darmen, want die zitten juist in allerlei kronkels, net als je hersenen trouwens.
Het zal wel een kwestie van doelmatig omgaan met ruimte zijn, maar ik vroeg me opeens af of je met je gedachten kronkels maakt en met je gevoel in wezen niet. Dat je gedachten dus kronkels aanbrengen in hoe je gevoel uiteindelijk naar buiten komt in je bewustzijn.
Daar is voor mijn gevoel iets mee, dat je hersenen en je darmen zoveel kronkels hebben. Geen idee wat.

In ieder geval haalt de Oprechtheid Verbinding kronkels uit je gevoel, zodat je het gevoel beter kunt voelen zoals je het echt voelt. Het gaat meer als één oorspronkelijke 'gevoelsklank' naar buiten. Net als muziek, een klank kun je ook niet goed 'vervormen', een klank is een klank, die vormt een rechte lijn naar buiten.”


Het andere familielid:

“Goh, dit voelt net als een heel mooi ingetogen pianomuziekje dat je zelf speelt en waar je heel aandachtig naar luistert tijdens het spelen. Opeens ga je er zachtjes bij zingen, en dan wat harder.. Helemaal afgestemd op je gevoel.. Je zingt niet voor iemand die luistert, je zingt voor jezelf, om … om je ziel uit te drukken. Om het leven te vieren. Op een mooie lente dag.
Er is niemand thuis, de tuindeuren staan open en er springt een kat op je schoot, die zich tegen je aanvlijt en meeluistert. Omdat ie geniet van het zingen dat uit je hart komt, het pure ervan.

Zo voelt deze Verbinding. Je eigen ziel uitdrukken.

En als ik me dan richt op een gesprek, voelt het alsof het gesprek een diepgang krijgt. Niet zo’n zware diepgang van ‘dit is een gesprek met diepgang’, maar zo’n mooie ongecompliceerde puurheid van iemand die dicht bij zichzelf blijft en het leven in al haar mooie eenvoud viert.

Zo’n voedend gesprek dat geen energie kost, maar geeft.

Dat doet deze Verbinding met je. Heel mooi, heel puur, brengt je dichter bij je eigen essentie, zonder poespas en franje.

Het leert je om echt te voelen wat je voelt en dat ook zonder kronkels en omwegen te uiten. Alles wat je in zachtheid, de zachtheid van je ziel uit, hoeft niet ingehouden of teruggehouden te worden.
Pas als je ergens kronkels in aanbrengt, kan iets ‘hard’ of bot overkomen. Alles wat puur is, komt altijd op de juiste wijze aan, behalve natuurlijk als de ander zichzelf en zijn of haar eigen gevoel wil ontlopen. Maar daar heb je dan ook meestal niet veel aan, aan zo’n contact.

Deze Verbinding heeft de schoonheid en charme van het spontane en pure in zich. Als je het vergelijkt met tekenen, is dit geen tekening waarbij je 20 keer gumt en verandert, alsmaar bijschaaft en aarzelt.
Nee, deze Verbinding is die van de krachtige, pure lijn, in één keer goed, direct raak, puur vanuit jezelf. De schoonheid van de ziel.

Heel mooi, je uit je zoals je bent, in dieper contact met jezelf. Deze Verbinding leert je jezelf beter kennen. Dat is mooi hè.

Dit is een Verbinding waarvan ik zou willen dat ik die eerder had gehad, al tijdens mijn leven :~).
Hij sluit zo mooi bij mij aan. Maar eigenlijk vind ik het helemaal goed zoals het is gegaan. Alles komt op de juiste tijd. Dank jullie wel voor deze prachtige Verbinding.

Het geeft ook verstilling… Je kunt jezelf en dus ook je stiltes beter ‘dragen’. Niet alles hoeft ingevuld en opgevuld te worden. Een kleurboek waarvan niet alles ingekleurd hoeft te worden. Nee, het is geen kleurboek, maar een lege bladzijde waarin je nog alles kunt voelen en tekenen of schrijven wat je wilt. Maar je doet het pas als je dat voelt, en geniet van de stilte. Omdat die ook zoveel zegt. Deze Verbinding brengt je dichter bij jezelf.

Mooi…”

Een week later:

“Het is een heel pure Verbinding, het voelt heel kostbaar, heel zuiver. Van een hele mooie schoonheid. Het maakt alles ‘edel’ als je dat zo zou kunnen noemen. Net zoals een mooi paard een edelheid kan uitstralen.
De poëzie van het leven, van dingen die puur en ongerept zijn.
Ja, deze Verbinding heeft iets van ‘klasse’. Er zijn van die mensen die zoiets uitstralen. De klasse van puurheid, van op een krachtige manier zijn wie je bent. Die schoonheid heeft deze Verbinding in zich en dat draagt deze Verbinding aan je over, leert je om zo te worden, zo te zijn, op jouw eigen wijze. Dus ieder op z’n eigen manier. Dat is nou juist het leuke.”

Lees meer: Oprechtheid Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Oude incarnatie Verbinding

“Allereerst voel ik zo'n rijtje oude mannen en vrouwen op hun stoeltjes naar mij kijken. Elk heeft een mening over mij. Ze zouden het - volgens hun ervaringen - allemaal anders doen.
Heel goed bedoeld, maar ook het 'beste stuurlui staan aan wal' effect. En zo bang dat ik met zevenmijlslaarzen in zeven sloten tegelijk loop.

Ik heb hun stemmen gehoord tijdens mijn laatste leven, realiseer ik me nu. Natuurlijk kon ik dat toen niet zien. Je voelt het als je eigen gevoel, je eigen innerlijke stem, en dan ook meestal geheel onbewust.

Dat is niet zo gek, want al die oude incarnaties, dat ben je zelf geweest. Je kent hun gevoelens, ze resoneren in jouw hart en wakkeren ook jouw angst aan als er iets in jouw leven gebeurt dat jou onbewust aan een nare gebeurtenis uit een vorig leven doet denken.

En natuurlijk wil je die nare gebeurtenis niet nogmaals meemaken. Die angst is meestal ongegrond. Je wordt in het algemeen niet meer zo snel als heks verbrand, of op een dorpsplein opgehangen onder toeziend oog van joelende dorpsgenoten die jou verraden en in de steek laten.

Gevoelens en gebeurtenissen die diep in jouw hart gegrift zijn.

Jouw oude incarnaties bestaan nog, elk in hun eigen hiernamaals en maken zich zorgen als jij iets doet dat resoneert met hun eigen oude angsten. Hun stem klinkt door in jouw hart en het zorgt ervoor dat je je in het hier en nu laat bijsturen door de angst en soms de afkeuring van persoonlijkheden die je ooit bent geweest, terwijl jouw eigen ontwikkeling en omstandigheden al lang niet meer aansluit bij die van hen.

In oude kringetjes blijven ronddraaien.

De Oude incarnatie Verbinding maakt je los van die kringloop en de goed bedoelde bemoeienis vanuit oude levens en oude levenservaring.
Levenservaring die vaak achterhaald is om in het nu als richtlijn te kunnen dienen.

Nieuwe tijden, nieuwe inzichten, verlangens en drijfveren.

Ik voel deze oude mannen en vrouwen en hier en daar een verweesd kind zich nu terugtrekken, mij in mijn eigen waarde latend, op mijn eigen benen laten staan. Zij maken zich geen zorgen meer. Zien dat dit een nieuw tijdperk is met nieuwe spelregels, een nieuwe levensrichting.

Zij weten dat zij mij niet meer kunnen raden, geen advies meer kunnen geven, omdat het nieuwe terrein waarop ik me begeef onbekend terrein voor hen is.

Ze geven mij hun zegen mee en wensen me moed en geluk.
Als ouders die hun kind loslaten. Een mooi gevoel.

Ik kan een nieuwe weg in slaan, vrij, volgens eigen, nieuwe inzichten, met een nieuw kompas.
Een frisse wind waait door mij heen. Gevoel van vrijheid en een nieuw begin.

Dit voelt als een zegen, een zee van nieuwe ruimte en nieuwe ontdekkingen.

Het voelt bevrijdend, verlost van het juk van oude waarschuwingen, die zo beklemmend werkten.

Een waardevolle, onmisbare Verbinding om jouw eigen weg in de kosmische dag te kunnen vinden.

Deze Verbinding maakt oude touwen los, waardoor je jouw eigen koers kunt bepalen, gebruikmakend van het kompas van jouw hart, in contact met jouw essentie en in verbinding met jouw hogere leiding.”

Een week later:

“Ik ben heel blij met de Oude incarnatie Verbinding. Het heeft me heel veel goed gedaan. Het geeft een frisse wind in mijn hart, het voelt als schoon wasgoed, wapperend in de wind. Zo fris voelt het.

Alles voelt nieuw en opgefrist. Met frisse moed er tegenaan.

Het gevoel dat ik vorige week had, is gebleven. Je voelt vanaf het begin dat je loskomt van de 'ongevraagde' adviezen van je oude incarnaties. Dat geeft een heel vrij gevoel en het voelt als een nieuw begin.”


Het andere familielid:

“Ha, dit is leuk. Ik voel me net stralend als een kind die heel onbevangen de wereld ontdekt. Zonder een ouder vlakbij die bij elke stap 'pas op' zegt.

En ik voel me gedragen door de wereld, alsof natuurwezens en dieren op mij passen en mij waarschuwen als het echt nodig is.

Onbevangen, sprookjesachtig. De wereld is mooi. Ik geniet van alles om mij heen. Het leven voelt avontuurlijk. Ik zet elke stap alsof het mijn allereerste stap is.

De wereld voelt nieuw en ik bekijk haar niet met de argusogen van mijn oude ervaringen uit vorige levens. Alles is nieuw, het verleden is vergeten.

Het leven voelt zo veel mooier dan wanneer je steeds de stem van je oude ervaringen, van oude incarnaties door je heen voelt gaan alsof het jouw eigen stem uit dit leven is.

Deze oude incarnaties, hoe goedbedoelend ook, zetten je vast in oude angst en oude waarschuwingen, alsof het leven vol prikkeldraad en schrikdraad is en je je overal kunt stoten, overal kunt vallen, je bezeren of verdrinken.

Vooral als je een meisje, een vrouw bent, zijn er talloze waarschuwingen vanuit het verleden.
Je kunt in hun ogen bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat verkracht worden of aan lager wal raken. En hun gevoel is zo begrijpelijk. Zij hebben het aan den lijve meegemaakt.

De echo van hun stem klinkt voortdurend voort in je hart, resoneert met deze oude ervaringen die je in je systeem met je meedraagt.

Maar het is heerlijk om verlost te zijn van het juk van hun waarschuwingen en geboden.

Het is ongelooflijk hoe hun stem zelfs hier nog in mij resoneerde, zelfs hier.

Het geeft een diep gevoel van ontspanning om me zo onbevangen te voelen. Het voelt als een nieuw begin. En dat is voor deze tijd, het begin van de kosmische dag echt toepasselijk.
Dit is een nieuwe tijd, een nieuw begin. Een nieuwe tijd met nieuwe spelregels, waarin oude waarschuwingen niet meer behulpzaam maar juist remmend en beperkend zijn.”

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, fijn om jullie weer te spreken.

De Oude incarnatie Verbinding heeft mij echt het gevoel gegeven opnieuw te kunnen beginnen. Opnieuw beginnen op een nieuwe witte bladzijde, een groot nieuw leeg vel papier. Een nieuw, open landschap waar ik in kan gaan. Dat is een heerlijk bevrijdend gevoel, om de last van mijn geschiedenis los te laten, terwijl ik mijn lessen die ik ervan geleerd heb en alle ervaringen nog wel behoud.

Het is alsof je aan een heel nieuw hoofdstuk kunt beginnen. Het vorige hoofdstuk is afgerond. Je krijgt nieuw gereedschap mee en een nieuwe opdracht. Althans, zo voelt het. Want de Oude incarnatie Verbinding zorgt er natuurlijk niet voor dat je nieuwe opdrachten krijgt, maar alles voelt wel nieuw. Alsof je jouw opdrachten in een nieuwe ruimte kunt 'uitvoeren', waardoor ze als nieuw voelen.

Ik kan daardoor ook letterlijk het verleden meer loslaten. Het voelt daardoor meer als verleden, als 'geweest', als 'toen' en niet meer alsof ik er voor een deel nog middenin zit.

Het geeft ook een gevoel van rust en ruimte. Hetzelfde gevoel van rust en ruimte dat je kunt hebben als je veel hebt opgeruimd en heel veel spullen hebt weggedaan of weggegeven die je niet meer nodig hebt, die je nooit meer gebruikte. Dan maak je ruimte voor het nieuwe.

Deze Verbinding geeft je ook het gevoel van ruimte voor het nieuwe. Je kunt daardoor beter vooruit. Je hebt er dan ook meer zin in, om vooruit te gaan en je weg te vervolgen, die nu meer als nieuw voelt.

Het voelt ook heel rustgevend, omdat het je een gevoel van overzicht geeft. Minder oude stemmen klinken door in je hart, waardoor je beter in het hier en nu kunt zijn.
Hoe minder het verleden een rol speelt in het hier en nu, hoe meer jou dat een gevoel van rust, ruimte en overzicht geeft.

Een soort innerlijke schoonmaak.

Heel geschikt voor iedereen die het verleden graag meer wil kunnen loslaten en vanuit een groter gevoel van innerlijke vrijheid verder wil gaan. Maar in feite is deze Verbinding voor iedereen belangrijk.

Ik kan bijna niet uitleggen wat voor gevoel van rust deze Verbinding je geeft. Een woordeloze rust. Daarom is het ook niet goed in woorden uit te leggen :~)”

Lees meer: Oude incarnatie Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Overgaan Verbinding

“Ik ervaar dit als een heel plechtig moment. Hier heb ik zo naar uitgekeken. Het voelt heel ontroerend.
Het is alsof ik door engelen wordt opgetild. Alsof ik alsnog hier naar toe wordt gebracht, opnieuw.

Het voelt als een moment van stilte, diepe stilte. Een stilte waarin talloze levens samenvallen. Waarin ik opnieuw 'naar boven ga'. Deze keer anders, meer gedragen.

Een mooi moment. Mooi is niet het juiste woord. Het vervult me diep met een innige stilte.

Ik word welkom geheten. Ik mag terug naar huis, naar het Hiernamaals, op een manier die bij het Hiernamaals past. Zonder de stremming en de zwaarte van het Aardse leven. 'Thuis' komt me halen, zo voelt het. Ik hoef niet tegen de stroom in te zwemmen om daar te komen. Mijn reis verloopt licht.

Wat een verschil, om zo te sterven, die reis naar boven te maken of op de manier zoals het tot nu toe is gegaan. Niet meer door een donkere tunnel, meteen in het Licht. Mijn weg voelt verlicht.

Het gaat veel soepeler, veel lichter. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. Een verschil van dag en nacht. Dit voelt als overgaan op kosmische dag wijze. Dit is 'kosmische dag waardig'.

Er komt ook een treurig gevoel omhoog, van de oude zwaarte waarmee ik talloze keren ben overgegaan, door zoveel verschillende omstandigheden tijdens het sterven.”

Bas en Maria: Zal de Overgaan Verbinding een invloed hebben op de wijze waarop de nabestaanden het overlijden van een dierbare ervaren?

“O, zeker! Ze vangen onbewust op hoe jij overgaat, hoe jij je voelt, dus dat heeft zeker een groot effect op hen. Het voelt vreugdevoller, meer als een feest, net als een geboorte. En op een dag voegen ze zich ook bij jou. Het is niet erg om over te gaan. Dat voelen ze dan. Het is alleen erg om iemand te missen. Maar zelfs dat is vaak een innerlijk gemis in jezelf, bijvoorbeeld het gemis aan diep contact met jezelf. Dat gevoel komt omhoog als iemand die hen dierbaar is sterft. Zeker als iemand al oud is.

Als je je partner verliest, dan is dat vaak anders, dan is het nog meer het gemis van de persoon, zijn of haar aanwezigheid, het samen delen.”

Bas en Maria: Je kunt dus eigenlijk blij zijn voor de ander, dat hij of zij overgaat. Dat haalt dus de hele zwaarte van het doodgaan af.

“Ja, want je bent niet eens dood. Ik ben springlevend, zou zelfs kunnen springen als ik wil :~)
Ik ben alleen niet meer in de zichtbare, fysieke wereld. Je hebt hier zoveel andere mogelijkheden. Als je hier bent, ben je zelf niet verdrietig dat je niet meer op Aarde leeft. Je bent niet verdrietig over waar je nu bent. Waarom zou je, als je gelukkig bent en je alle ontwikkelingsmogelijkheden tot je beschikking hebt en zoveel nieuwe inzichten en ervaringen krijgt.

Het is alleen moeilijk als anderen verdrietig zijn over jou. Maar zelfs dat beleef je niet in een gevoel van zwaarte. Alles voelt hier veel lichter, al voel je alles wel heel intens, ook je pijn en verdriet. Maar het trekt je niet naar beneden. Het voelt eerder mooi, als een film waar je zelf in leeft en waarvan je de afloop ook zelf kunt bepalen door de manier waarop je met je gevoel omgaat.

Ik wil me nu graag afstemmen op het verschil tussen vóór en na de ontvangst van deze Verbinding. Wat doet de Overgaan Verbinding met je als je in het Hiernamaals bent.

Vóór de ontvangst van de Overgaan Verbinding
Ik voel meer verdriet. De zwaarte van het Aardse bestaan, van de reis hier naartoe tijdens je overgaan, speelt nog een rol. Het sijpelt steeds naar binnen. Omdat je hier met een gevoel van zwaarte bent gekomen, hoort dit gevoel ook bij het Hiernamaals. Je moet een strijd leveren om in het Hiernamaals te komen.

Het overgaan maakt dan nog deel uit van je leven op Aarde. De Aardse wetten werken door in de manier waarop je het overgaan beleeft. Je bent niet meteen los. Dat gevoel van 'ik ben niet meteen los, ik blijf voor een deel nog vast aan de Aarde', speelt dan in je door terwijl je hier in het Hiernamaals bent. Alsof er steeds een Aarde-achtergrond muziekje aanstaat hier.
Alsof het Hiernamaals deel van de Aarde is, een dependance waar je maar tijdelijk mag blijven voordat je weer de strijd van het leven op Aarde wordt ingegooid, als een kind dat in het zwembad moet springen voor de wekelijkse zwemles, hup het koude water in.

Het maakt het Hiernamaals tot een rustpauze voor je volgende woelige leven, geen wereld op zich. Het overgaan met zwaarte tekent, kleurt dus het leven in het Hiernamaals, het vormt de setting van waaruit je het leven in het Hiernamaals ervaart.

Na de ontvangst van de Overgaan Verbinding
Ik voel zo'n opluchting, zo'n bevrijding, zoveel ruimte. Dit voelt als een eeuwigheid.
Mijn thuisbasis. Mijn centrum van waaruit ik het leven bezie, beleef. Dit is de werkelijkheid. Dit is mijn maatstaf.
Het leven op Aarde is dan niet meer primair, maar het leven in het Hiernamaals. Dat voelt als je basis, van waaruit je je levens op Aarde verwerkt en voorbereid.

Het is alsof je eerst op kostschool bent en daarna gewoon thuis woont en elke dag naar school gaat.

Het voelt duidelijk vele malen lichter zo. Ik word opgehaald als ik over ga, ik hoef me niet hierheen te worstelen, alsof ik ergens naar toe ga wat ik eigenlijk niet verdien.

Het is mijn recht om hier te zijn, alles verwelkomt mij hier. Dit is mijn thuis. Dit is de werkelijkheid.

Dan voelt de strijd op Aarde als een (noodzakelijke) Aardse illusie. Geen maatstaf meer, maar part of the game. Niet meer en niet minder. De Aardse spelregels die hier niet meer gelden.

Vanuit hier worden zelfs nieuwe, opbouwende spelregels voor de Aarde gemaakt. Als jij anders incarneert, op kosmische dag wijze, heeft dat een invloed op het leven op Aarde. Het voelt als een sprankeling, een nieuw geboren ster aan het firmament, die nieuwe mogelijkheden belichaamt.

Ja, het voelt heel duidelijk dat het Hiernamaals dan leidend wordt, dat we dan vanuit het Hiernamaals richting geven aan het leven op Aarde, in plaats van andersom. Dat alles getekend wordt door strijd, zwaarte, moeizaamheid.

Moeizaamheid wordt vervangen door inzet en passie. Opbouwende krachten.

Het voelt, door deze Verbinding dat de andere kant van de medaille wordt getoond, de spelregels veranderen. Het voelt als een heel mooie, belangrijke kans. Een basis Verbinding.

Deze kun je eigenlijk niet missen. Ook al denk je: dat is nog zo ver weg. Zelfs dat klopt niet eens, want je bent al talloze keren gestorven, en al die keren hebben een invloed op jouw huidige leven op Aarde.

Moet je in je testament zetten :~) O nee, dat is zonde, je moet hem daarvoor al hebben, dan gaat de reis naar boven zoveel gemakkelijker. Business class in plaats van Economy :~)”

Bas en Maria: Eigenlijk meer alsof je dan mee mag reizen in het ruim. Dat overleef je ook meestal niet :~)

“Ja, nou beginnen de flauwe grappen :~) :~) Het maakt zoveel los, dat ik ook de neiging heb om er nog een paar grappen tegenaan te gooien. Ik voel dat er nu heel veel loskomt door deze Verbinding. Deze Verbinding werkt heel diepgaand.

Ik ben heel benieuwd wat ik er volgende week over ga zeggen, wat de Verbinding de komende week met me doet. Het belooft heel veel. Voel nu al veel meer ruimte, die opgevuld mag gaan worden met heel mooie nieuwe dingen. Veel nieuwe mogelijkheden.

Het voelt alsof ik een nieuw land ben in gegaan. Een nieuw landschap, een onbetreden wit sneeuwlandschap vol verrassingen en met een eigen nieuwe schoonheid. De toekomst ligt open.”

Een week later:

“Deze Verbinding heeft me een nieuw leven gebracht. Alles is nieuw, alles schijnt, als een zon in de vorm van sneeuw.
Een nieuw begin voor alles wat al was.

Ik ben een nieuw mens. Ben niet meer wie ik was en ben meer wie ik werkelijk diep van binnen was. Deze Verbinding geeft het leven een nieuwe kans. Geeft geluk bestaansrecht.

Ik voel me als een koningin op de troon van het leven. Zo gedragen door het leven.

Ik krijg een geheel nieuw levensperspectief. Alsof ik het leven vanuit een prachtige toren mag bekijken, met raampjes aan alle kanten en zoveel nieuwe dingen, nieuwe mogelijkheden en kansen ontdek. 
Ik vind mijn kwaliteiten als gevonden cadeautjes die ik één voor één mag uitpakken. Elke dag vind ik een nieuw cadeautje voor mijn voeten, op mijn pad.

Het leven voelt majesteitelijk. Waardevol, zoveel schoonheid en passie. Alsof ik als een vogel door mijn leven vlieg, met zoveel nieuwe horizonten. Het woord bestaat niet, maar een mooi woord hiervoor is 'Levensvlucht'.

Het geeft zo'n gevoel van levensvrijheid. Zoveel ruimte.
In één woord prachtig. Het is onbeschrijflijk mooi. Het verbindt je met een nieuwe wereld, een nieuwe wereld in jezelf.
De levenswetten veranderen van 'zwaarte en strijd' naar 'mogelijkheden en uitdagingen'.

Ik ben er klaar voor. Klaar voor dit nieuwe leven dat het mij geeft.”


Het andere familielid:

“De energie van deze Verbinding komt binnen als die van een goede verpleger of verpleegster.
Zorgzaam, kundig. Herstelt dingen in mij die verstoord waren geraakt door de ettelijke keren in de reeks van mijn levens op Aarde dat ik met een schok of met andere onnatuurlijke omstandigheden ben overgegaan. En in de kosmische nacht was dat eerder regel dan uitzondering.

Een heel welkome en weldadige Verbinding dus, die heel veel herstelt in mij. Ongelooflijk dat al die keren waarbij ik 'met onnatuurlijke omstandigheden' ben overgegaan nog steeds zo'n grote impact op mij hadden. Terwijl ik al veilig en wel in het Hiernamaals ben aangekomen.

Dit moet een effect hebben gehad op al mijn levens op Aarde, en dat lost zich normaal gesproken niet vanzelf op. Dit verzwakkende effect had blijkbaar een doel voor de kosmische nacht, maar het voelt nu niet meer ondersteunend. Wat heerlijk dat het nu opgelost kan worden.

Het maakt veel in me los, ik krijg zelfs beelden van eerdere keren dat ik ben overleden, of heengegaan zoals ze dat zo mooi zeggen.
Waar is Jan naar toe? O, hij is heen gegaan :~)

Het maakt het leven lichter, voel ik, nu al die effecten van die schokken en onnatuurlijke omstandigheden tijdens het overgaan worden opgelost. Het voelt duidelijk lichter om me heen.
Heerlijk. Het voelt als een verademing.

Een heel mooie Verbinding.”

Een week later:

“De Overgaan Verbinding voelt subliem, als heel belangrijk. Deze Verbinding verandert de manier waarop je in het leven staat totaal. De basis waarop je in het leven staat, verandert van een zware toon in een lichte grondtoon.

Als je met zwaarte naar het Hiernamaals gaat, neem je diezelfde zwaarte ook weer mee naar jouw volgende leven. De zwaarte en moeizaamheid waarmee je sterft, vormt de basis voor jouw leven in het Hiernamaals, en dat vormt weer de basis voor je volgende incarnatie in een leven op Aarde.

Nu voel ik me in één week tijd een stuk lichter en ik heb het gevoel dat dat zelfs nog verder door zal gaan. Dit proces heeft tijd nodig. Ik verheug me op die lichtheid en ben er heel dankbaar voor.

De Overgaan Verbinding voelt als een genadige Verbinding voor mij.

Ik kan die iedereen aanraden, omdat die jouw leven op Aarde ook direct lichter maakt.
Het lost de effecten op van de eerdere keren dat je met onnatuurlijke omstandigheden bent overleden. En die effecten werken door in jouw huidige leven.

Het is dus niet aan te raden om te wachten met deze Verbinding tot je oud bent, want je hebt er nu direct al heel veel aan.
Daarnaast, dat voelt wat onheilspellend maar het is realiteit, weet je van tevoren nooit hoe je leven zal lopen en wanneer je jouw leven op Aarde zult afronden. Dat heb je zelf eenvoudigweg niet in handen.

Als ik puur voor mezelf spreek, ben ik in elk geval heel blij dat ik deze Verbinding nu ontvangen heb.”

Lees meer: Overgaan Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Parallel Verbinding

“Tadadaaa. Daar komt een leuke, vrolijke, creatieve Verbinding aan. Een onafhankelijke geest die plezier heeft in het leven, die altijd originele kwinkslagen kan bedenken, je altijd op een grappige manier op een ander been kan zetten.

Iemand die snel van geest is, die - ik zei het net ook al - plezier heeft in het leven, leuk gezelschap.

Dat is de sociale kant van deze Verbinding.

Deze Verbinding heeft ook een innerlijke, diepzinnige kant. Achter deze vrolijkheid schuilt werkelijke diepgang. Het leven kunnen doorzien en dan kernachtig kunnen schetsen, in een helder beeld.

De eenvoud van overzicht. De eenvoud van een persoon die weet waar iets in essentie om draait en daar dan niet omheen draait. Het leven is zo eenvoudig als het kan zijn, net zo helder als je het zelf kunt zien. Als je alle facetten van het leven onder ogen kunt en wilt zien zoals ze zijn, is alles zo eenvoudig, hoef je nooit te ageren tegen het leven.”

Bas en Maria: Wij vinden het zo bijzonder dat u over deze Verbinding praat als iets buiten u zelf. Is daar een reden voor?

“Deze Verbinding voelt als een persoonlijkheid, een sterke persoonlijkheid. Een overduidelijke persoonlijke kwaliteit die je kunt ontvangen. Deze kwaliteit is zo duidelijk uitgewerkt, dat ie bijna als een persoonlijkheid naar me toe komt.
Een juweeltje, zo expressief en uitgewerkt. Een kunstwerkje met een eigen persoonlijkheid, waarmee je innerlijk kunt 'trouwen'. Je integreert die kwaliteit in jezelf en ik bewonder die eerst nog.”

Bas en Maria: We hebben het gevoel dat er meer is en dat u dat zult ervaren als u de Verbinding als het ware omarmt.

“Ja, de Verbinding komt nu dieper binnen. Dan voelt het meer als een energie, een gevoel in jezelf. Het is in ieder geval verwarmend. Op een bijzondere manier. Niet als gevoelsmatige warmte, niet als fysieke warmte, maar een soort 'levenswarmte'. Wat dat ook mag zijn.
Dat woord past er in ieder geval het beste bij.

Het is dan een Verbinding die moeilijk in woorden te omschrijven is. Het voelt als een zaadje dat nog gaat groeien. De kwaliteiten zijn al voelbaar, maar die hebben nog geen vorm gekregen.
Kleur die er al is, maar nog onzichtbaar is. Geluid dat zich nog niet laat horen, maar in potentie al aanwezig is.

Mijn wereld wordt opnieuw gevormd. Mijn taal wordt opnieuw geschapen. Mijn bestaan wordt opnieuw gemanifesteerd. Ik keer mezelf binnenste buiten. Verdwijn in mijn eigen 'niets' en besta toch, in alle eenvoud. Vormen worden 'ontvormd', worden vereenvoudigd tot de essentie van hun scheppingsplan. De essentie die zoveel verschillende verschijningen zou kunnen hebben, wordt teruggebracht tot die oorspronkelijke essentie. De kern. De kiem.

De Goddelijke essentie in het leven kunnen voelen, de essentie achter elke verschijningsvorm.

Woorden schieten tekort om het woordeloze te omvatten.

Het is een sublieme Verbinding. Ik vermoed dat ik er volgende week nog meer over kan vertellen. Als de Verbinding verder geïntegreerd is en het effect concreter te verwoorden is, ook al draait de werking van deze Verbinding wel om die essentie die ik nu ervaren heb.
Het voelt wel als iets esoterisch, dat helemaal in het concrete en praktische van het dagelijks leven kan doorwerken.

Het voelt alsof mijn leven, mijn bestaan, opnieuw 'gepoold' wordt. Alsof je omgepoold wordt, op een nieuwe manier in het leven, in je leven gezet wordt. Alles lijkt anders, terwijl alles ook nog steeds gelijk is. Jij bent veranderd en je bekijkt het leven met 'nieuwe ogen’."

Bas en Maria: Je gaat van het logische denken, naar het parallelle denken. Je krijgt er een mogelijkheid bij. Beide vormen van denken staan loodrecht op elkaar en vullen elkaar aan.

Een week later:

“De Parallel Verbinding dat is een avontuur! Het voelt alsof je op een innerlijke en energetische ruimtereis gaat en dan als een nieuw mens terug in je leven op Aarde komt.
Een nieuwe Aarde bewoner. En niemand wist dat je weg was :~) Want tegelijkertijd blijf je gewoon hier. Je gaat door een veranderingsproces en niemand die dat weet of ziet. Maar voor jou is de wereld daarna anders.

Het heeft ook vrolijke kanten. Je kunt beter relativeren. Niets is meer absoluut of muurvast. Je kunt altijd parallellen trekken. Je voelt de overeenkomst met andere dingen in het leven of in de kosmos. Je wereld vergroot. Het leven voelt minder benauwd.
Je kunt ook sneller de humor van iets inzien. Het geeft mij een innerlijke rust, deze Verbinding.

Deze Verbinding maakt ook dat ik me minder alleen voel. Ik voel me nog meer verbonden met het leven en ervaar het leven in verbondenheid. Het is alsof er overal onzichtbare lijntjes voelbaar zijn, tussen mij en de wereld, tussen mij en het leven. Alles is verbonden door onzichtbare lijntjes.
Deze onzichtbare lijntjes laten me voelen dat alles uit één bron komt. Eén oorsprong heeft. Alles is verbonden door één oorspronkelijke taal.

De Parallel Verbinding laat je boven verschillen uitkijken en dan voelen Wilders en Cohen als vrienden, medemensen :~), als Aardse lotgenoten. Je ziet dan dat je allemaal in hetzelfde schuitje zit en alleen elk wat anders op dezelfde problematiek reageert. Je overbrugt daardoor innerlijk de verschillen en kunt de grote lijnen beter zien.

Van tegenstellingen ga je naar de essentie en vanuit die essentie ga je praktisch gericht denken. Je gaat meer in oplossingen denken en minder in verschillen en tegenstellingen.
Wat dat betreft word je pragmatischer en realistischer ingesteld. Je volgt niet meer één vaste 'politieke lijn', voelt je niet meer 'links' of rechts georiënteerd, maar ziet zowel in links als rechts de pluspunten en minpunten.

Je gaat overeenkomsten voelen en zien en bent minder geïnteresseerd in strijd of verschillen.
Je neemt het leven zoals het komt. En dat geeft een innerlijke rust. Je bent zelf je eigen centrum.

Het is een Verbinding die niet in één zin is samen te vatten, maar het verandert zeker je manier van zijn en jouw manier van 'zien', de wijze waarop je naar het leven kijkt, het leven ervaart.”

Lees meer: Parallel Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Rust Verbinding

“Wat sluit deze mooi aan op de Blanco Verbinding die ik vorige week heb ontvangen. Heerlijk.
....
Ik was een tijdje stil, want door beide Verbindingen heb ik de neiging om niks meer te zeggen :~) Mijn geest wordt leeg en ik word rustig, hoef dus niks meer te zeggen, maar dat is nu even niet de bedoeling :~).

Ik ga mijn best doen om er nog wat uit te persen :~).

Het is in elk geval heel ontspannend. Je komt tot rust, even innerlijk tot stilstand. Even lekker om je heen kijken. Vakantie in jezelf.

Vanuit het gevoel van niks doen, niets hoeven, komt er vanzelf een impuls omhoog van iets dat jouw passie heeft en dan ook alle ruimte krijgt. Weg met alle ruis van loze verplichtingen.

Vanuit de stilte opnieuw beginnen. Op een wit doek een nieuw schilderij beginnen, waarbij elke streek en kleur indruk maakt.

Je hoeft niets, maar het welt omhoog... Dat wat je wilt doen, zijn of geven. Het welt omhoog en manifesteert zich, in de pure vorm die in jou ontspruit.

Ja, dat is een mooie Verbinding, de Rust Verbinding, ik vind hem heel goed passen bij de Blanco Verbinding. Beide Verbindingen vullen elkaar op hun eigen wijze aan en verdiepen elkaar in een gevoel van rust en innerlijke balans.

Heel mooi. Kosmische dag Zen :~)”

Een week later:

“De Rust Verbinding, daar heb ik veel aan. Een Verbinding die heel fijn voelt. Je voelt je op je gemak bij jezelf.

Het geeft een hele fijne energie. Je staat meer stil bij wat je voelt, wat je doet, wat je denkt, je leeft minder over jezelf heen. Je bent meer aanwezig in jezelf.

Het geeft een fijn gevoel van rustige concentratie, van aanwezig zijn in het hier en nu.
Het doet me denken aan rustige levens in de Middeleeuwen, waarin je echt met aandacht iets kon doen. Met aandacht schrijven, met aandacht zaaien, oogsten en allerlei huishoudelijk werk doen.

Zorgen voor jezelf. Het geeft een gevoel van aandacht dat voelt als 'goud'.

Voor mij is deze Verbinding werkelijk een verrijking van mijn leven. Je ervaart je leven bewuster en intenser, vanuit een rust in jezelf. Momenten lijken 'vloeibaar', in hun aanwezigheid.
Je waarnemingen vervliegen minder, voelen minder vluchtig, krijgen meer gestalte.

Je kunt daardoor beter contact maken met wat je voelt, doet, hoort en ziet.
Een heel waardevolle Verbinding die je meer geeft dan innerlijke rust. Ook mensen die zichzelf rustig vinden, hebben er veel aan.

Het geeft je een kosmische dag vorm van innerlijke rust en aanwezigheid, die niets te maken heeft met rust in de zin van: 'ik ben gestrest en ik wil rust'. Het gaat veel verder en dieper.

Je ervaart het leven anders, mooier, als gestolde druppels van de eeuwigheid. Die toch altijd veranderen en in beweging blijven in de caleidoscoop van het leven. De prachtige caleidoscoop van het leven, die zo fascinerend is, als je er werkelijk naar kijkt.

De Rust Verbinding geeft je die innerlijke rust en aanwezigheid om het leven werkelijk diep in je op te nemen, waardoor je de schoonheid van het leven kunt ervaren.

Momenten als verstilde parels die zich aan je tonen. Die er om vragen om gezien te worden.
Door de interactie die je aangaat met 'het moment', gebeurt er iets met de werkelijkheid.

De werkelijkheid, het leven, wil gezien en ervaren worden, heeft onze aandacht nodig.
Net zoals een kind gezien wil worden, bevestigd wil worden in zijn of haar bestaan, wil het leven ook door ons gezien en ervaren worden.

Er ontstaat dan meer bewustzijn in het leven, bewustzijn in de schepping.

Hoe kunnen we een mooiere, fijnere plaats van deze prachtige planeet maken, als wij haar niet werkelijk zien? De planeet draagt de oplossingen voor onze problemen in zich, kent ze. Je hoeft je er alleen voor open te stellen.

De Rust Verbinding geeft je de capaciteit, het vermogen, om met aandacht, met werkelijke aandacht te leven en daardoor ook beter signalen op te kunnen vangen, die vanuit de Aarde, jezelf en je omgeving naar je toe komen.

De Verbinding helpt je ook om in de stilte van de storm te leven als er overal onrust om je heen is. Je blijft dan contact maken met de continuïteit van de eeuwigheid.

Het leven is een schouwspel dat geleefd en gezien wil worden. We zijn tegelijkertijd de spelers en de toeschouwers van dit spel.

Zien, horen, voelen van dit schouwspel voor bewustwording, om ervan te leren.
Er zelf aan mee doen om er 'aan den lijve' van te leren, zodat je geen 'beste stuurlui staan aan wal' kunt zijn.

Iedereen doet mee, en iedereen beschouwt en ervaart het leven tegelijkertijd.

Dat is de wisselwerking die het leven op Aarde zo zinvol en boeiend maakt.

En de Rust Verbinding kan hierin een heel mooie bijdrage geven. Je ervaart het leven dan vanuit een grotere rust en aanwezigheid. Je blijft meer bij jezelf als er veel gebeurt.

Het geeft mij het gevoel van rust terug dat ik al levens lang heb gemist. Heel bijzonder.”
 

Het andere familielid:

“Dit voelt als een stille Verbinding. Ik keer wat naar binnen en vind daar ... mezelf.

Ik sta centraal, vanuit een gevoel van verstilling. Ik ben hier voor mezelf, het leven is voor mij.
Ik ben er niet voor het leven, ben er niet voor mijn omgeving.

Ik heb de vrijheid om te leven zoals mij dat past, zoals het mij geluk en voldoening schenkt.

Als iedereen zo zou leven, zou de Aarde een gelukkiger planeet zijn.”

Bas en Maria: Als je zo leeft zoals het je past, sta je dan automatisch juist meer open voor Hogere leiding?

“Ja, want die kan beter door je heen spreken, contact met jou maken, als je beter in contact staat met jezelf. Je antenne ook naar binnen gericht en niet alleen naar de drukte van buiten, de drukte van het leven om je heen.

Hogere leiding zal altijd inspelen op wie jij bent, op wat bij jou past, want daar ligt jouw kracht, jouw kwaliteit, jouw essentie.
Dus hoe meer je in contact staat met wie je werkelijk bent, hoe beter zij jou kunnen bereiken. Pas dan kun je werkelijk iets doen vanuit jouw essentie. Dat geeft veel voldoening.

Je afstemmen (en dat hoeft niet bewust, gaat vaak onbewust) op het Hogere is een combinatie van je afstemmen op wie jij bent en je afstemmen op het leven, de levensstroom.

Als je in die stroom staat, in contact met jezelf, je gevoel en de levensstroom, sta je ook in contact met het Hogere.

Dat bevindt zich immers op één lijn: jouw essentie, de natuur, de levensstroom, je gevoel.
Als je gericht bent op de kern van het leven en je eigen kern, dan voel en ontmoet je daarin altijd het Hogere.

Het Hogere maakt ook deel uit van die essentie van het leven. Zij vertegenwoordigen het overzicht, terwijl je tijdens een incarnatie op Aarde midden in dat leven zit. Dan heb je niet altijd overzicht, dat mag ook niet. Je moet 'in the game' zijn en niet elke keer over het randje kijken, op het muurtje klimmen bij wijze van spreken.

De Rust Verbinding helpt je om midden in de drukte van het leven in contact te blijven met de stilte van je eigen essentie, jouw kern.

Dat geeft een weldadig gevoel, inderdaad, een gevoel van rust.


Een week later:

“Lieve Bas en Maria, ik vind het ook altijd heel leuk, heel fijn om jullie te spreken.
Dat is zo iets bijzonders, dat je, zoals ik, nog wekelijks contact hebt met je familie op de Aarde en dan ook nog eens je gevoel en inzichten mag doorgeven aan een groep mensen op Aarde.

Ik ervaar het altijd als heel bijzonder als mensen onze ervaringen lezen en er bijvoorbeeld door geroerd zijn. Je hebt dan nog echt een rol op Aarde en dat is - ik gebruik het woord nog een keer, zo voelt het nou eenmaal - heel bijzonder. Ik ervaar het als een voorrecht, zowel om de Verbindingen te ontvangen als het erover spreken en dat het vervolgens gelezen wordt.

Ik ben er heel blij mee. Het voelt als een overbrugging tussen Hemel en Aarde, tussen waar ik nu ben en het leven op Aarde. Dat geeft zo'n mooi gevoel van continuïteit, ik voel me een stuk minder dood :~) :~)

Dat voelde ik me toch al niet, maar zo word je wel eens gezien hè, met zo'n grafsteen met je naam er op daar beneden :~). Ik ben daar al lang niet meer. Daar liggen alleen een paar botjes, maar hier ben ik springlevend. Ik kan hier springen als de beste :~)

O ja, we zouden over de Rust Verbinding praten :~) Het is in elk geval geen Rust Zacht Verbinding, daar kun je van op aan :~).

Nou, ik ga me concentreren om daar nog iets zinvols over te vertellen.

De Rust Verbinding, vreemd genoeg heeft me dat een heel levendig gevoel gegeven.
Helemaal niet dat Rust roest gevoel, of iets van stilstand. Meer een gevoel van innerlijke rust terwijl je lekker de vaart erin hebt. Bij mij tenminste wel.

De Rust Verbinding geeft me het gevoel dat ik lekker beweeglijk, innerlijk beweeglijk te zijn zonder uit de bocht te vliegen of over de kop te vliegen. Nou moet ik er wel bij vertellen dat ik de Auto Verbinding al ontvangen heb, dus dat kan ook mee helpen:~). Dan vlieg je innerlijk ook niet zo snel meer over de kop.

De Rust Verbinding voegt daar dus een extra dimensie aan toe: de innerlijke rust, terwijl je lekker snel en beweeglijk bent op de momenten dat je dat zo voelt en daar zin in hebt.

Ik voel me er in elk geval heel fijn door. Kiplekker wilde ik zeggen, maar ik maakte er 'fijn' van, maar ik bedoel dus 'kiplekker', zo voelt het meer.

Als je meer in de verinnerlijking bent, dan geeft de Rust Verbinding je een gevoel alsof je alles wat je ervaart kunt laten resoneren met jouw essentie. Je voelt jouw klank in het leven, in je ervaringen. Dat geeft een mooi gevoel. Ook het gevoel dat je op jezelf kunt rekenen, dat je er altijd bent voor jezelf.

Het voelt voor mij als een heel veelzijdige Verbinding, de Rust Verbinding, waarmee je zowel uit de voeten kunt in momenten van verstilling als in momenten van vaart en beweeglijkheid.

Lees meer: Rust Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Schoonmaak Verbinding

“Ooo, wat een mooi gevoel. Fris en helder van binnen. Wat een heerlijk gevoel is dat, alsof er een beekje door me heen stroomt en mij schoon maakt van binnen.

Ik voel dat er oude dingen loskomen die al heel lang vastgezeten hebben.

Raar is dat, mijn oude groentesoep met ballen komt naar voren. Die maakte ik zowat elke zondag. Een hele grote pan vol, zodat iedereen die langs kwam kon mee eten.

Wat die soep hier nu doet weet ik niet. Ik ben er wel nieuwsgierig naar, dus ik ga het invoelen.

Oee, wat voel ik bij die soep. De 'wekelijkse ellende', de ellende van die week die nog niet verwerkt was, ging mee in de soep. Dat kon variëren van een vervelende opmerking van de groenteboer (bij wijze van spreken hoor, ik had een leuke groenteboer) tot een ruzie die niet echt was uitgesproken of een vervelend akkefietje met de kinderen. Of wat dan ook, een kapot kledingstuk of iets dat tegenzat of tegenviel.

Alles wat niet echt verwerkt was, ging mee in de soep en daar mocht iedereen van meegenieten.

En wat nog bijzonder was: de soep was toch lekker :~)

Maar ja, mijn systeem geeft me blijkbaar op deze manier het voorbeeld dat iedereen 'vervuilingen' in zijn of haar gevoelsleven en systeem heeft, en dat die zich uitdrukken en doorspelen in je dagelijks leven. Dus dat er zelfs energetisch 'vuil' in je zelfgemaakte soep kan komen, nee.... komt.

Dat is hoe deze Verbinding blijkbaar werkt. Die maakt je innerlijk schoner en als gevolg daarvan houd je je huis schoner, maar spelen er blijkbaar ook minder 'vervuilingen' door in je kookkunsten of in de dingen die je zegt of doet.

Dat is heel mooi... Ik wil graag een schone en opgeruimde om-geving en ook graag een schone 'in-geving' ('zelfgemaakt' woord hoor, ik bedoel ‘innerlijk')."

Bas en Maria: je binnen-geving.

“Ja, precies: je binnen-geving, dat woord houden we erin :~)

Het geeft een heel speciaal gevoel, deze Verbinding. Alsof ik transparanter wordt, transparanter voor mezelf. Alsof ik mijn innerlijke ramen heb schoongemaakt.

Net als bij veel diep doorwerkende Verbindingen waar je veel aan hebt, komen er bij deze Verbinding ook oude gevoelens omhoog door het licht en de spiegel die deze Verbinding vormt.

Veel onder het tapijt weggemoffelde gevoelens. Dat kun je zien als innerlijk 'vuil', omdat je ze hebt weggestopt en er nooit meer iets mee hebt gedaan. Dat soort oude gevoelens komen dan omhoog, zodat je ze kunt verwerken en je lekker schoon wordt van binnen.

In dat proces krijg je - op Aarde - ook zin om je huis schoon te maken, stukjes bij beetje, elke dag een stukje erbij. Niet alles tegelijk, maar stap voor stap zodat het een plezier blijft om te doen.”

Bas: sinds de Schoonmaak Verbinding heb ik er nog meer plezier in om - op mijn hurken zittend - onkruidjes te wieden, om de tuin 'schoon te maken' en bij te houden. Ik deed dat altijd al met plezier, vanwege het buiten zijn, maar nu doe ik het met nog meer plezier en voldoening.
En opvallend genoeg met het gevoel dat het belangrijk werk is :~)


“Wat leuk. De Schoonmaak Verbinding heeft dus een veel grotere uitwerking dan alleen het plezier in schoonmaken. Ik kan me ook voorstellen dat je dan met meer plezier allerlei onderhoudsklusjes aan je huis doet en je huis goed verzorgt.

Ik heb er nu al zin in :~)
Ga in mijn volgende leven snel leren om een 'schone soep' te maken.

De ontvangst van de Schoonmaak Verbinding geeft me een heel sereen gevoel, een gevoel van zuiverheid, zuiverheid met kracht, vanuit kracht.
Dus geen zuiverheid vanuit de angst om vuile handen te maken, maar omdat die op een natuurlijke, vloeiende manier voelbaar is in jezelf. Heel mooi. Je ervaart alle indrukken in je leven zuiverder, puurder, alsof je - als je een bril draagt - je brillenglazen hebt schoongemaakt.

De kleuren, in jezelf en om je heen, voelen helderder en stralender. Wat een heerlijk puur gevoel, wat een geschenk.

Het is het gevoel van binnen dat een prachtig opgeruimd, mooi verzorgd en schoon huis je geeft. Met het gevoel van moeiteloosheid en het stromende van het leven. Niet vanuit een geforceerd zwoegen om alles netjes te krijgen waardoor je niet aan jezelf toekomt.

Schoonmaken en verzorgen vanuit een natuurlijke, spontane behoefte, vanuit een licht plezier, omdat je je van binnen ook zo voelt en dat licht in jou naar buiten wil stralen.

Wat een mooie Verbinding, die gun ik iedereen, volwassenen en kinderen, vrouwen en mannen.”

Bas en Maria: door dit gesprek kregen we het inzicht dat je door de Schoonmaak Verbinding ook een zuiverder spiegel voor je omgeving wordt.

“Wat mooi! dan word je ook een zuiverder spiegel voor jezelf en kun je jezelf en het leven ook beter aangaan.

Heel mooi, deze Verbinding voelt als een prachtig cadeau, een schoonheid :~).”

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, daar wil ik graag nog wat over vertellen. Het is me een plezier.

De Schoonmaak Verbinding geeft zoveel frisheid en helderheid in jezelf en dat voelt heerlijk.
Ik voel me opgeruimd van binnen. Dat wil niet zeggen dat ik dan alles ook meteen verwerkt heb, maar alles in mijn systeem heeft een mooi zichtbaar plekje gekregen waardoor ik het kan verwerken zodra ik er aan toekom.

Net zoals je in het echt ook niet alles tegelijk kunt doen, maar je kasten kunnen ofwel een chaos en vies van binnen zijn, ofwel mooi opgeruimd waardoor het je uitnodigt om aan de slag te gaan met datgene wat er nog in jouw kasten zit.

Het geeft gewoon een veel beter gevoel van binnen, alsof je alles in jezelf hebt aangeraakt met licht. Met het licht van de kosmische dag. De raampjes in jezelf staan open voor frisse lucht, de gordijnen zijn open voor licht van binnen. Dat geeft al een heel ander gevoel. Dat geeft goede moed en een fris gevoel van binnen.

Het verwerken van gevoelens voelt dan ook minder donker, minder 'bedompt'. Het voelt sprankelender, zelfs als je oude pijn verwerkt.

Het geeft je de helderheid van je 'oude' lichtwezenschap. Het geeft je een heldere, transparante energie van binnen waarin alle gevoelens kunnen oplichten, elk in hun eigen gloed.

Het voelt als een oud schilderij dat vervaagde kleuren had en donker was geworden door een dunne laag vuil en daarna vakkundig is schoongemaakt door een restaurateur.
De essentie en schoonheid van het schilderij wordt daardoor weer zichtbaar in de oorspronkelijke glorie. De tijd van toen toont zich weer verfrist in het nu.

De Schoonmaak Verbinding doet iets soortgelijks. Die verfrist jouw onverwerkte gevoelens tot hun oorspronkelijke pure essentie, haalt de vervuilingen eraf die er in de loop der tijd overheen gekomen zijn.

Door het verwijderen van vervuilingen van jouw oude onverwerkte gevoelens, kun je de puurheid van het oude onverwerkte gevoel beter voelen. Je kunt het gevoel daardoor veel beter verwerken. De ruis die in de loop der tijd is ontstaan, gaat eraf, waardoor je terug kunt gaan naar de essentie van het gevoel dat je 'moet' doorvoelen om het op te kunnen lossen.

Dit vind ik een prachtig onverwacht effect van de Schoonmaak Verbinding, dat het je ondersteunt in verwerkingsprocessen door onverwerkte gevoelens op te frissen tot hun oorspronkelijke essentie. Dat is een heerlijk gevoel.

Je voelt dan de pure pijn, het pure verdriet, de pure boosheid, of welk gevoel dan ook, zoals het ooit was toen het ontstond.
De vervuiling die er in de loop der tijd is opgekomen, zoals bij een oud schilderij, gaat er af door de Schoonmaak Verbinding.

Wat zo mooi is, bloed staat voor gevoel. De Schoonmaak Verbinding heeft daardoor ook een schoonmakend effect op je bloed.”

Bas en Maria: Wat bijzonder. We testen dat de Schoonmaak Verbinding aanvullend werkt op de Impuls bloedsomloop oefening.

“Dat is mooi, ook een mooie bevestiging van mijn gevoel.

En als je bloed schoner is, je gevoel schoner is, heeft dat een positieve en vitaliserende werking op je hele systeem en op je hele lichaam.

Deze Verbinding, de Schoonmaak Verbinding is dus nog veel belangrijker dan je in eerste instantie zou verwachten. Echt heel belangrijk voor iedereen, voor je geestelijke, gevoelsmatige en fysieke gezondheid.

Voor een 'schoon' en opgeruimd innerlijk en een schoon en opgeruimd huis (of bedrijf).

Het geeft mij een heerlijk gevoel.

Het geeft mij het gevoel alsof ik in een prachtig huis woon, bijvoorbeeld een heel mooi gebouwd houten huis, met een piano en openstaande deuren naar de tuin. Dan speel ik muziek, geniet van de frisse lucht en pluk bloemen in de tuin voor in mijn huis.

Mijn leven voelt dan even opgeruimd als mijn innerlijk. Het geeft me ook het gevoel te kunnen genieten van het leven. Een gevoel van lichtheid en positiviteit.

Een heel belangrijke Verbinding met heel veelzijdige effecten en resultaten. Het geeft je leven de lichtheid en de zuiverheid, de opgeruimdheid waar je naar verlangt.

Als je het druk hebt, voelt die drukte minder belastend, minder zwaar, omdat de Schoonmaak Verbinding het lichter en opgeruimder maakt in jou en om je heen.

Voor mij is dit een onmisbare Verbinding. De werking daarvan is nog groter dan ik had verwacht.”


Het andere familielid:

“Ik ontvang deze Verbinding met open armen.

Wat ik als eerste ervaar, is dat er een stuk 'donker' in mij omhoog komt. Alsof ik even door het donker ga, door een donker bos, midden in de nacht. Alleen de maan verlicht mijn pad.
Die maan voelt als het licht van de Schoonmaak Verbinding dat jou begeleidt als je door een stukje donker gaat, waardoor het niet als 'duister' voelt.

Het donker in jezelf wordt verlicht door zacht licht.

Ik voel dat ik even door dat donker ga, terwijl ik het niet kan zien nu. Ik zie het donker niet waar ik nu doorheen ga, maar ik weet dat ik er wel doorheen ga. Het voelt niet als beangstigend.
Het voelt eerder als onbekend of als van heel lang geleden.

Daardoor ben ik nu steeds even stil.

Ik geloof dat ik nu weer licht om me heen begin te voelen.

Ik heb nog nooit zoiets mee gemaakt met een Verbinding. Dat er iets omhoog komt, je gaat er doorheen, maar je ervaart het niet bewust. Je weet alleen dat je er doorheen gaat, omdat er op dat moment geen andere gedachten of gevoelens omhoogkomen.

De Schoonmaak Verbinding helpt je om het donker in jezelf op te ruimen wat tussen jou en helderheid en lichtheid in staat. De Verbinding ordent dingen in jezelf, ruimt op van binnen.

Vanuit die innerlijke ordening en opgeruimdheid, dat lichte gevoel, kun je ook jouw woon- en werkomgeving ordenen, verzorgen. Het werkt nog breder, mogelijk kun je zelfs stagnaties en rommel op je computer opruimen en schoonmaken. Dus het werkt waarschijnlijk ook heel goed door in je werk zelf.

Op dit moment komt er een lichte pijn omhoog door dit 'schoonmaakproces', maar het voelt als een goed proces. Het voelt als gedragen door licht, waardoor het niet zwaar voelt.

Dit is wat ik ervaar na de ontvangst van deze Verbinding. Ik ben heel benieuwd wat ik volgende week zal vertellen.”

Een week later:

“De Schoonmaak Verbinding heeft me heel veel goed gedaan. Het is een heerlijk opruimende Verbinding, die orde op zaken stelt, een frisse wind door je heen laat gaan.

Soms zet de Verbinding de boel op z'n kop, zodat je met frisse moed opnieuw kunt beginnen en een nieuwe start kunt maken. Dat is een heerlijk verfrissend gevoel, het gevoel van een nieuw begin.

Het effect op het schoonmaken van je huis, daar heb ik hier niet zoveel ervaring mee :~).
Ik heb wel het gevoel dat ik mijn energetische leefomgeving als schoner en opgeruimder ervaar, en dat is heel prettig.

Al met al een echt fijne Verbinding. Ik ben er heel blij mee en heel tevreden over.”

Lees meer: Schoonmaak Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Sfeer Verbinding

"Ik heb zo'n zin om deze Verbinding te ontvangen. Het voelt Hemels. Alsof je de 'zilver-gouden' glans van de maan kunt zien, het zachte strelen van de wind kunt voelen, het kabbelende water. Genieten met al je zintuigen en ook met je 'gevoelszintuigen'.

Sfeer is niet tastbaar, net zo ongrijpbaar als het woord 'gezellig', en toch kan iedereen het voelen als een huis of omgeving sfeervol is en prettig voelt.

De Sfeer Verbinding versterkt jouw zintuigen voor sfeer, waardoor je dieper contact kunt maken met alles om je heen en meer van de levenskracht van alles om je heen kunt genieten.

Een mooie, omhullende sfeer is in feite levenskracht die in balans voelt en voedend voor je is.
De Sfeer Verbinding geeft jou dus het talent om levenskracht in balans te brengen. Om alle energieën of elkaar af te stemmen. Een soort Feng Shui levenskunst die verder gaat dan Feng Shui.

Je leert je zintuigen dieper te gebruiken en werkelijk contact te maken met alles om je heen. En wat is mooier dan jouw persoonlijke omgeving of je werkomgeving een fijne, voedende energie mee te geven, of deze energie door kleine wijzigingen en persoonlijke aandacht in balans te brengen en te versterken.

Je doet dat niet bewust, het is vooral jouw aandacht en de manier waarom je de dingen in jouw omgeving elk een eigen plaats geeft.

Sfeer is meer dan alleen het mooi plaatsen van voorwerpen. Het is ook jouw aanwezigheid, de aanwezigheid van mensen onderling.

De Sfeer Verbinding versterkt jouw vermogen om samen met anderen een fijne sfeer te creëren in het onderling contact, zodat ieder zich op z'n gemak voelt en tot z'n recht komt.

De Sfeer Verbinding draait dus om balans en ruimte geven aan alles dat leeft, aanwezig is en bestaat in jouw directe omgeving.

Het maakt je leven vreugdevoller, rijker en feestelijk. Het maakt dat je het fijn vindt om stil te staan bij jouw leven, niet alleen maar doorgaan naar de toekomst, vooruit willen, maar ook intens genieten van het hier en nu.

Een fijne Verbinding om optimaal te genieten van daar waar je nu bent, zodat je zoveel mogelijk fijne herinneringen creëert en het leven de moeite waard is om te leven.

De Sfeer Verbinding voelt als een ode aan het Goddelijke en dankbaarheid voor het bestaan."

Een week later:

“Ook als je het moeilijk hebt, of als je iets triests meemaakt, helpt de Sfeer Verbinding je om dat wat je gevoeld of meegemaakt hebt in een bepaalde volheid te ervaren en te verwerken.
De Sfeer Verbinding maakt dat het niet schraal voelt, wat je meemaakt, dat je alles in een bepaalde 'aanwezigheid' ervaart.

Zelfs leegte zou dan vol voelen en aanwezig. Zelfs dat zou dan een bepaalde schoonheid krijgen. De Sfeer Verbinding 'draagt' het leven, geeft het leven een podium van aandacht en aanwezigheid.

Zelfs verdriet krijgt dan een schoonheid, zoals een schilderij van iets verdrietigs mooi kan zijn.

Het leven krijgt poëzie, waarheid.

Het lijkt een 'leuk voor erbij' Verbinding, maar het is veel meer dan dat. Het gaat om de kwaliteit van leven. De manier waarop je je leven ervaart, er aandacht aan schenkt.

Aandacht maakt het leven waardevol. En dat is waar deze Verbinding jou in ondersteunt, wat deze Verbinding jou leert, in jou versterkt. Een ijzersterke kwaliteit die zelf moeilijke omstandigheden nog iets moois geeft, waar je later toch met een goede herinnering aan terug kunt denken.

Een bijzonder Verbinding die draait om de kwaliteit van je leven, in mooie en moeilijke omstandigheden. En het bijzondere is, dat door deze aandacht je mooiere omstandigheden creëert. Dat is heel bijzonder. Als je het Lichtpuntje in het donker kunt zien, ga je ervan genieten alsof het een kaarsje is.

De Sfeer Verbinding draait om dankbaarheid en waardering. Het goede van het leven kunnen zien, ook als het moeilijk is. Elk moment diep van binnen blij zijn dat je leeft, dat je bestaat, dat je hier bent om te kunnen ervaren wat leven is.

Dankbaarheid, schenken, ontvangen, waarderen. Dat zijn de kwaliteiten van deze Verbinding.

Het is een Verbinding die stil maakt en ook vreugde geeft. De stilte van het 'zijn'. Je eigen hartslag horen.

Ik heb er niets meer aan toe te voegen, dit is een goede, mooie Verbinding. Waardevol.”

Lees meer: Sfeer Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Stap vooruit Verbinding

“Dit geeft een zoete toon. Ook een daadkrachtige toon. Een aanmoedigend gevoel, 'ga door, je bent er bijna, je kunt het, het gaat goed'.

Het geeft me ook een zelfverzekerd gevoel. Niet weifelen, niet aarzelen, niet terugdeinzen. 'Vooruit, die kant op, dat is het doel, dat is de bestemming'.

De angst wordt direct gesmoord door moed, terwijl dat eerst andersom was.

Ik voel me net een held, een innerlijke held op mijn eigen avonturenpad. Klein duimpje met de zevenmijlslaarzen.

Verbaasd over mijn eigen moed kijk ik naar de stappen die ik zet. Doe ik dat? Ga ik daar met zo'n vaart, vooruit door het leven, vooruit in mijn innerlijke landschap?

Ik verbaas me over mezelf, en dat is een heerlijk verrassend gevoel. Voor niets en niemand bang. Ik weet waarvoor ik sta en waar ik naar toe wil in mijn leven en ontwikkeling.

Een stap terug is een stap achteruit. Zonde van de stap die je eerder hebt gemaakt.
Je ondermijnt jezelf ermee, remt jezelf af. Je ondermijnt het vertrouwen in jezelf.

Als je de vaart erin houdt en vooruit blijft gaan op de door jou ingeslagen weg, geeft dat juist vertrouwen en een gevoel van innerlijke vaart en snelheid. En dat geeft je kracht en zelfvertrouwen.

Een mooie, schitterende Verbinding voor iedereen die met plezier door het leven wil gaan.”

Een week later:

“De Stap vooruit Verbinding voelt als een grote stap vooruit voor mij. Het maakt mij voortvarender en geeft me meer innerlijke moed. De moed om met vaste tred door het leven te gaan.

Ik voel minder haperingen in mijn ontwikkelingen, in mijn voortgaan. Alles verloopt vloeiender in mij en dat voelt heel prettig. Ik heb wind mee en maak daar ook gebruik van.

Het stomste wat je dan kan doen is tegen de wind in te gaan omdat je niet verder durft op dat moment. Maar dat voorzichtige, terughoudende gevoel waardoor je onbewust op de rem ging staan, is gelukkig weg. Dat is heel fijn.

Daarom vind ik de Stap vooruit Verbinding een aanwinst, een echte stap vooruit.”

Lees meer: Stap vooruit Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Talen Verbinding

“Er komt meteen een herinnering omhoog, dat ik altijd TV zat te kijken, samen met anderen. 
En ja, TV kijken, dan zie je iets wat niet in jouw ruimte aanwezig is. Je ziet Dries van Agt, een sporter, Mies Bouwman of een bekende zanger, bijvoorbeeld Marco Borsato in je eigen huiskamer, terwijl die in miljoenen andere huiskamers ook te zien zijn.

En voor iedereen voelt het alsof 'ie persoonlijk naar die persoon kijkt, die eigenlijk helemaal niet bij jou thuis te zien zou kunnen zijn.
Het is dus niet 'echt'. Je hebt commentaar op de persoon of je vindt dat hij of zij leuk lacht, en in werkelijkheid is die persoon nooit in jouw aanwezigheid geweest. Je ziet op jouw scherm wat de cameraman op een ander moment en op een andere plaats zag.

Je voelt je betrokken, terwijl jij er eigenlijk niet bij was. Je ziet wat anderen hebben gezien en gehoord en eigenlijk maakt het geen deel uit van jouw leven.
Dat is een vreemd verschijnsel.

En deze Verbinding, de Talen Verbinding, heeft iets met dit vreemde verschijnsel te maken.

Ik ga voelen wat deze Verbinding doet.

Deze Verbinding maakt het 'onwerkelijke' weer werkelijk. Aardt jouw indrukken dieper.
Je systeem 'weet' dus dat het niet echt is, je bent je er bewust van dat het slechts 'beeld en geluid' is, een fractie van een werkelijkheid die ergens anders heeft plaatsgevonden.
Daarmee geef je het een passende plaats in jouw leven die klopt. Daarmee aard je deze informatie van beeld en geluid.

Hetzelfde doet deze Verbinding ook voor digitale informatie op jouw computer.
TV is tegenwoordig ook digitaal, geloof ik. Vroeger had je nog TV met antennes, met van die gewone antennes met sprieten of een soort metalen kronkels. Dat was nog niet digitaal, dat werkte anders.

Ik ga nu voelen wat deze Verbinding voor mij persoonlijk doet, hier en nu.

Ik voel me teruggevoerd naar oude levens, toen er nog geen foto's waren en je mensen alleen kon zien of horen als ze echt voor je neus stonden. Als je iemand zag, was die er ook.
Dat gaf een rust van binnen. Het was zoals het was. Er was maar één werkelijkheid en dat was die van aanwezigheid.

Als je iets zag, was die persoon of dat voorwerp ook lijfelijk aanwezig. Je kon de persoon of het voorwerp dan in jouw omgeving voelen. Het was echt.

Nu zie je overal foto's en filmpjes, je leest van allerlei informatie over dingen die niet in jouw persoonlijke leven aanwezig zijn.

Je neemt daardoor een dun laagje van de werkelijkheid tot je, via deze foto's, filmpjes en geschreven tekst op je computer of in je krant.

Deze informatie, deze beelden, dit geluid, is niet geaard. Is niet werkelijk in jouw leven aanwezig. Daarom voelt de informatie of de beelden en het geluid vluchtig.

Je neemt het vooral op in je hoofd, het blijven vooral gedachten. Je kunt je er niet werkelijk persoonlijk mee verbinden.

De Talen Verbinding helpt je om die informatie beter te aarden en jou tegelijkertijd te laten voelen dat het niet zo'n groot deel van je leven uitmaakt als de dingen die werkelijk in jouw omgeving aanwezig zijn.

Dit geeft meer rust, meer stabiliteit en een groter gevoel van aanwezigheid en geaard zijn in jouw systeem.

Het geeft mij wat meer het gevoel terug dat ik had in mijn levens vóór de fotografie, film, televisie en internet. De dingen die er voor jou toe doen, zijn echt aanwezig in je leven.

Die mensen, die dingen kun je aanraken, daar heb je persoonlijk contact mee.

Natuurlijk heeft internet ook zoveel voordelen, maar dit vluchtige en ongeaarde dat jou uit jouw eigen 'echte' leven trekt, dat vind ik een nadeel van internet, televisie en foto's.

De Talen Verbinding helpt om dit voor een deel op te lossen.
Ik geloof niet dat het de volledige oplossing is, dit onderwerp heeft meerdere aspecten, waarvoor waarschijnlijk ook meerdere Verbindingen nodig zijn.

De Talen Verbinding biedt daarvoor wel een onmisbare schakel.

Ik hebt het gevoel dat deze Verbinding mij meer levensvreugde geeft. Alsof een deel van je levensvreugde wegvloeit via internet en televisie. Je 'verdwijnt' in een andere, niet werkelijk aanwezige wereld.

De Talen verbinding helpt je om heel geaard met deze informatie en zo'n digitale werkelijkheid om te gaan, waardoor je er niet met je geest 'in verdwijnt'. Je blijft beter bij jezelf.

De informatie wordt beter geaard. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat je daardoor een taal gemakkelijker kunt leren.

Een taal is in feite een 'abstract iets' om iets over de tastbare werkelijkheid te vertellen, weer te geven. Het abstracte van de taal wordt door de Talen Verbinding meer gekoppeld aan de tastbare werkelijkheid, waardoor je het beter in je systeem kunt opnemen.

Net zoals een kind het woord 'brood' stap voor stap koppelt aan al die keren dat het brood gegeten heeft. Het woord 'brood' wordt dan tastbaar. Je kunt het bijna proeven. Je systeem weet en voelt dan wat 'brood' is.

Zo helpt de Talen Verbinding jou om een taal of elke andere vorm van 'abstracte' informatie tastbaarder en voelbaarder voor jou en je systeem te maken. Je kunt het dan beter in je opnemen en voelt je er beter geaard bij.

Dit blijkt me voor iedereen een heel belangrijke Verbinding. In onze huidige maatschappij wordt er zo'n groot appel gedaan op het in je opnemen van informatie en op het leren.
Een fantastische Verbinding ook voor schoolgaande kinderen, vanaf je 4e tot je studententijd kun je deze goed gebruiken. En ook onmisbaar voor je werk. Eigenlijk voor iedereen.

Als ik nu terugdenk aan alle keren dat ik samen TV gekeken heb in onze woonkamer, voel ik opeens veel meer de aanwezigheid van iedereen in de kamer en wat we aten. Hoe de gordijnen hingen en hoe het zonlicht naar binnen scheen. Het is alsof ik met terugwerkende kracht mijn herinneringen dan anders beleef.

Ik voel me dan meer aanwezig in mezelf en in de kamer, terwijl ik TV kijk of naar de radio luister.
Ik blijf meer 'in mezelf', voel me minder weggezogen door het beeld en geluid van de TV, ga minder 'het scherm in'.

Dat zijn dingen waar je je op dat moment niet bewust van bent, maar een deel van je systeem gaat op zoek naar de werkelijkheid die er op het beeldscherm te zien is. Je systeem zoekt houvast, zoekt aarding in de werkelijkheid en kan het niet volledig vinden. Je doet dan onbewust je best om je voor te stellen hoe het daar ruikt, hoe de bodem daar onder je voeten voelt, of het daar warm is of koud, of er veel geluid is en je systeem krijgt een incompleet plaatje, vindt de ontbrekende antwoorden niet.

Dat kost jou energie zonder dat je je er bewust van bent. Het trekt je ook voor een deel uit jezelf.
Want die werkelijkheid op TV of op je computerscherm heeft niets met jou te maken. Het is niet in jouw huiskamer, jij bent daar niet en je hebt geen contact met de mensen die je op dat beeld ziet.

De Talen Verbinding zorgt ervoor dat ik mijn energie meer bij mezelf kan houden. Dat mijn systeem beide werkelijkheden, de tastbare 'hier en nu'-werkelijkheid en de digitale 'beeld en informatie'-werkelijkheid beter van elkaar kan onderscheiden en beide in de juiste verhouding tot elkaar kan 'zien'.

Een super belangrijke Verbinding, om zelf op energieniveau beter 'overeind' en goed geaard te blijven in dit 'informatie tijdperk'.

Ik juich deze Verbinding, deze mogelijkheid van harte toe. Heel belangrijk.”

Een week later:

“De Talen Verbinding is een prachtige Talent Verbinding. Zie je hoeveel die twee woorden op elkaar lijken :~).
Het geeft me een heel goed gevoel. De mens is natuurlijk een heel gecompliceerd wezen.
Alle dieren communiceren met geluiden en bewegingen. De mens is het enige levende wezen op Aarde dat taal gebruikt. Elk woord heeft een betekenis, en die betekenis is niet altijd gevoelsmatig te achterhalen via de klank van het woord.

Neem nou bijvoorbeeld het woord 'au'.
Dat is een instinctief woord, een klank die het gevoel feilloos uitdrukt. Vergelijk dat woord 'au' nou eens met het woord 'bibliotheek' of 'secretaresse'. Niemand zal instinctief, gevoelsmatig vanuit de klanken van deze woorden kunnen begrijpen, achterhalen wat deze woorden betekenen, als je ze niet kent.

Dat is de taal die de mens gebruikt, dat is waarin de taal van de mens zich onderscheidt van de  'taal' die dieren gebruiken. Je moet als mens de betekenis van zo'n woord leren, je kunt het niet gevoelsmatig aanvoelen.

Dat komt doordat de mens kan analyseren, denken, op een manier zoals dieren dat niet doen.
Bij dieren is er een directe koppeling tussen communicatie en gevoel. Zij communiceren via een veld waarop je je als dier gevoelsmatig kunt afstemmen.

Daarom is de Talen Verbinding zo ondersteunend voor mensen. De informatie die we met elkaar uitwisselen kan daardoor beter opgenomen worden door ons systeem. Je kunt de informatie daardoor beter aarden. Het wordt meer 'levend' en aanwezig. Het wordt minder abstract. Je zou kunnen zeggen dat het een intensere betekenis krijgt.”

Bas en Maria: taal wordt dus gevoelsmatiger.

“Ja, minder abstract, het blijft minder 'zweven' in het gebied van het denken. Het krijgt meer body, meer aanwezigheid. Het voelt meer bezield.

En de werking van de Talen Verbinding is breder dan alleen de informatie overdracht via taal.
Je hebt dus enorm veel plezier van deze Verbinding.
Het geeft je een gevoel van geaard zijn, en je hoofd (het denken) komt meer tot rust, wordt beter gekoppeld aan je lichaam en je voelen.”

Bas en Maria: Wat een prachtige inzichten.

“Deze inzichten heb ik gekregen van deze prachtige Verbinding :~) Die is zo waardevol.”

Lees meer: Talen Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Tijd Verbinding 

“Poef poef poef, daar komt weer een juweel van een Verbinding aan. Deze Verbinding maakt me blij. Blij als een kind dat nieuw speelgoed krijgt. Zo opgetogen voel ik me.

Eerst voel ik het subtiele. Deze Verbinding kruipt naar binnen in mij, stelt alle radertjes in mij weer bij, stelt ze heel nauwkeurig af, zodat ik alerter wordt, mijn oren spitsen bij wijze van spreken als vanzelf.

Dan is er een 'vrouwelijk deel' van deze Verbinding dat mij soepel maakt van binnen, alsof ik klei ben die gekneed wordt, zodat ik niet tegen de stroom van de tijd in ga, maar er in mee ga, als een surfer op de golven, zoals jullie ook in jullie tekst over deze Verbinding schrijven.
(Dat is een goed beeld, het voelt echt zo).

Ik voel dat ik nu de energie van het leven, het tempo, dat de tijd met zich mee draagt, kan voelen als een energie. Ik kan gebruik maken van die levensenergie, die energie van de stroom en de beweging van het leven en precies op het juiste moment ergens in mee gaan. Gebruik makend van het juiste moment en de juiste energiestroom in exact de juiste richting.

Dit is werkelijk een juweel van een Verbinding, een subliem levensinstrument.
Het gevoel voor tijd dat een goede autocoureur of sporter heeft. Dat geeft het je. Het gevoel van tijd van een zakenman of vrouw met het juiste instinct wat hem of haar vertelt hoe en wanneer te handelen.

Maar deze Verbinding gaat verder dan dat 'tijdsinstinct', het geeft je op een onbewust niveau (dat voel ik hierboven bewust) een contact met de energie van de stroom van het leven.

Best moeilijk om uit te leggen trouwens. Tijd is zoiets abstracts, maar deze Verbinding maakt tijd, die energie van beweging, van oorzaak en gevolg, meer tastbaar, voelbaar.

Ik weet wat het is, dat extra dat deze Verbinding je geeft ten opzichte van mensen met een goed gevoel voor tijd. Het gevoel dat als je naar binnen keert, dat je dan een soort stilte in jezelf kunt voelen. Een poort naar het oneindige en eeuwige in jezelf.

Deze Verbinding legt een verbinding in jezelf tussen het tijdloze, het bewegingloze en verstilde, de eeuwigheid en de tijd als beweging en opvolging.

Van stilte, de verbinding met de eeuwigheid en de bron, naar de beweging en snelheid van het tastbare leven. De Tijd Verbinding verbindt deze twee polen in je bewustzijn, deze twee polen van de schepping, met elkaar. Zorgt ervoor dat je die in jezelf kunt integreren, zodat je het tijdloze in de beweging van de tijd kunt ervaren, beleven.

Dat maakt dat je innerlijke rust kunt voelen terwijl je iets snel moet doen, iets op tijd af moet zijn, want diep in jezelf blijft die verbinding met het verstilde, het tijdloze, de bron waar alles uit voortkomt.

Dan kun je in innerlijke verstilling in de snelheid van het leven meegaan. Twee tijdsstromen die twee uiteinden van dezelfde cirkel vertegenwoordigen, in jezelf verenigen.

Dit sluit prachtig aan op de Innerlijke Vereniging Verbinding die ik vorige week heb ontvangen. Heel mooi, het kan niet beter.

De Tijd Verbinding, als ik het samenvat, geeft je het gevoel dat alles oneindig en eeuwig is en tegelijkertijd altijd in beweging en ontwikkeling.
Vanuit dat gevoel, dat bewustzijn, kun je meegaan in de beweging van het leven terwijl je tegelijkertijd diep van binnen rust blijft voelen.

De beweging en verandering welt op vanuit het tijdloze. Wordt gedragen door het eeuwige en verstilde. Tijd in balans.

Snel kunnen handelen, maar niet overhaast. Momenten voor rust en momenten van beweging wisselen elkaar dan op exact de juiste wijze af.

Dat geeft je de rust om alles in je leven in het juiste tempo te doen en op het juiste moment.”

Een week later:

“De Tijd Verbinding... Soms verlies je helemaal het gevoel van tijd. Kun je ergens helemaal in opgaan, alsof je verdwijnt in een gat in de tijd, alsof de tijd daar stil staat, ademloos, in verstilling.
De eerbied voor het leven maakt dat de tijd dan de pas inhoudt, op het moment dat jij ergens in opgaat, ergens mee versmelt. Zo voelt het in ieder geval. Een eeuwigheid in een fractie van een seconde. Dan komt opnieuw de beweging, het ritme, beweeg je weer innerlijk van A en B, kom je terug in (bewegende) tijd en ruimte.

Deze Verbinding staat nog maar aan het begin van z'n capaciteit, z'n potentieel.
De mogelijkheden van deze Verbinding zullen zich in de toekomst verder ontvouwen, als de kosmische dag nog meer mogelijkheden krijgt, als de mogelijkheden van de kosmische dag verder ontspruiten, ontvouwen en tot bloei komen.

De Tijd Verbinding heeft al het potentieel van toekomstige mogelijkheden voor 'tijd' in zich.
Wat ik net beschreef, van 'in het tijdloze duiken', dat kan in de toekomst met deze Verbinding.
Je 'drenkt jezelf dan onder' in het tijdloze en komt uitgerust en vitaal weer terug.
Dat is pas vakantie :~) 

Mensen die deze Verbinding nu aanvragen, zullen er dus in toekomstige levens op andere manieren veel plezier van hebben dan in dit leven.

Nu is de Verbinding heel geschikt om 'goed met tijd om te gaan'. Later wordt het ook een heel bijzonder instrument om dingen met tijd te kunnen doen waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken.
Ik mag er verder niets van verklappen en ik weet ook zeker dat ik lang niet alles van de toekomstige mogelijkheden van deze Verbinding kan zien. Dus er is nog veel meer :~).

Tegelijkertijd vind ik die ook een heel rustgevende Verbinding, geruststellend en op en bepaalde manier troostend. Het verbindt je met het tijdloze en leert je tegelijkertijd met tijd als beweging om te gaan. Als je dat goed kunt, ervaar je minder stress.

Deze Verbinding leert je om de brug te slaan tussen de actie van het Aardse leven, die nodig is om hier te kunnen leven en het verstilde, tijdloze en eeuwige.
Een heel goede Verbinding, zowel voor mensen die veel moeten doen als voor mensen die daar tegenop zien en zich afvragen waarom ze toch zoveel moeten doen, zich daar tegen verzetten, er geen zin in hebben.

Goede Verbinding ook, voor kinderen op de middelbare school, om een goede verdeling te maken tussen 'noodzakelijk kwaad' (school :~) en ontspanning, verstrooiing, vrienden, internet etc. Als je je tijd goed verdeelt tussen huiswerk en leuke dingen, heb je voldoende tijd voor beide en dan loopt jouw leven als kind, als jong volwassene, zoveel soepeler.

Het is - voor zover ik het kan zien - een prachtige Verbinding om goed met het leven op Aarde om te kunnen gaan.

Hierboven, hebben wij 'schijnbaar' alle tijd van de wereld, maar ook hier gelden wetmatigheden van voortschrijding, voortgang, ook hier kun je niet in de eeuwigheid leven, je moet vooruit, evolueren, jezelf ontwikkelen. Dus ook hier is de Tijd Verbinding een zeer welkom geschenk, die je leert omgaan met ons soort van 'tijd' hier.

En... ik neem deze Verbinding straks ook mee voor een leven op Aarde :~).”
 

Het andere familielid:

“Ik voel een aantal dingen door elkaar, die ik nog niet helemaal met elkaar kan rijmen.
Eerst voelde ik wat beklemmends. Daarna voelde ik me oud. Ik voelde het 'nu' als een moment, en niet als het tijdloze. En daarna voelde ik me 'met m'n neus op de feiten gedrukt'.

Daarom was ik eerst even stil, want ik begreep er weinig van. Toen heb ik het maar zo omstebeurt verteld zoals het kwam.

Laat maar even, ik ga wel verder voelen, dan wordt het misschien vanzelf duidelijk.

Ik ben niet meer gewend aan Aardse tijd, maar deze Verbinding bracht 'de hele zooi' van het begrip tijd omhoog uit mijn systeem, alles door elkaar.

Ik voel me nu net een kok in mijn eigen keuken die een aantal verschillende ingrediënten heeft gekregen en daar een lekker gerecht van moet zien te brouwen.

Dan richt ik me op de oneindigheid en ik voel pijn. Ik voel pijn omdat ik niet overal kan zijn.
Dat mijn bestaan gesplitst wordt in 'hier en daar' en 'vroeger en nu'. Ik kan niet meer in mijn oude leven zijn. Dat doet me verdriet. Ik kan hen niet meer omhelzen, niet meer klaverjassen, niet meer koffiedrinken. Niet meer bij mijn kleinkinderen op bezoek.

En ik weet dat ik daar, in mijn leven van toen, niet de mogelijkheden had die ik nu heb.
Maar soms zou ik het beide willen. Dat het één geheel kon zijn.

En deze Verbinding maakt me bewust van mijn gevoelens over tijd en ruimte, de opsplitsing van het bestaan in eenheden, kleine laboratoria van het leven. Ervaringslaboratoria.

Je bent op Aarde om in de materie te leven en niet alles te weten.
Je bent hier boven om er achteraf nog meer van te leren en vanuit overzicht aan een nieuw leven te beginnen, waarna je de mensen uit je vorige leven niet meer ziet. Niet meer als dezelfde personen. En zelf ben je ook iemand anders.

Dat doet me verdriet. Dat opsplitsen van de eeuwigheid. Tik, tik zegt de klok en die deelt ons bestaan op met duizenden stokjes die de maat aangeven. En zo gaat je leven voorbij.

Ik weet het, het zijn onverwerkte gevoelens die nu omhoog komen, het leven heeft zoveel mooie kanten en ik ben blij dat ik niet eeuwig dezelfde hoef te zijn. Dat ik weer opnieuw mag beginnen in een nieuwe setting.

Maar toch is dat gevoel er ook, van dat stoppen, dat einde, dat afscheid. Doodgaan en opnieuw beginnen, die eeuwigdurende cyclus. Soms word ik er moe van.

Ik geloof niet dat je dat allemaal zo bewust voelt als je op Aarde deze Verbinding ontvangt.

Maar mogelijk wel onbewust. Dan verwerk je jouw pijn en weerstanden over tijd en het leven op Aarde in de materie, hoe je daar met tijd moet omgaan. Waardoor je beter met tijd om kunt gaan en dat is alleen maar fijn.

Ach, dit is ook goed, dat het omhoog komt in mij. Ik had dit gevoel eerder nog niet zo sterk.
Het was er blijkbaar wel. Verstopt onder het stof.

Ik ben benieuwd wat ik er volgende week van vind. Dan vertel ik vast weer iets anders over deze Verbinding, over wat het met mij doet.

Ik geloof dat het me gaat helpen om vrede te sluiten met de tijd. Van binnenuit hoor, niet omdat het moet, maar echt.”

Een week later:

“Ik heb nu wel vrede gesloten met de tijd. Tijd is een heerlijk handig ding, waardoor je ontwikkeling kunt ervaren. Waardoor je kunt 'meten', kunt vergelijken, kunt leren van het leven.
Zonder tijd voelt alles eeuwig en onveranderlijk. Met tijd kun je beweging en snelheid ervaren, verandering, vooruitgang, achteruitgang.

De Tijd Verbinding heeft sluimerende onbewuste gevoelens over leven in tijd en afgebakende ruimten omhoog gebracht, waardoor ik ze kon verwerken. Je kunt daardoor fijner in het leven staan. Je leven in het domein van ruimte en tijd wordt dan fijner, je gaat mee met de stroom. Accepteert die wetmatigheden beter.

Door de Tijd Verbinding ben ik nog meer vriendjes geworden met de tijd en kan ik meer vanuit een gevoel van vaart, meegaan in de stroom, meegaan in beweging, leven.
Als we dan toch tijd hebben hier, dan maar liever blij daarmee zijn en er gebruik van maken.

En alles wat eindig is, zoals je leven dat ten einde kan komen, heeft ook z'n mooie kanten. eindigheid maakt iets ook kostbaar, waardevol. Geniet ervan nu het er is.
En er komt altijd iets nieuws, dat op een andere manier weer heel mooi is.

Wat oneindig en universeel is en altijd aanwezig is, is Liefde. Dat verdwijnt nooit.

Het mooie van een eindig leven, is dat je liefde niet koppelt aan één persoon, dat je je niet hecht aan één leven of één omstandigheid vanuit het gevoel dat alleen dat ene leven mooi kan zijn.

Je ervaart immers tijdens elk leven opnieuw geluk, liefde, blijdschap, elke keer opnieuw, met andere mensen, in andere omstandigheden.

Tegelijkertijd kan ik mijn ouwe dierbaren ook wel missen hoor. Daar kan geen filosofie of hoger inzicht tegenop.

Maar toch wel heel mooi, dat deze Verbinding mij laat voelen wat het fijne is van tijd en oneindigheid, van de vergankelijkheid van het leven. Mij de zin laat voelen van vallen en opstaan, van leren van het leven. Van het begin en het einde, en dat elk einde tot een nieuw begin leidt. Dat zo alles met elkaar verbonden is en blijft en zich alleen steeds opnieuw in nieuwe gedaantes toont.

De schoonheid van het schouwspel van het leven. En dat je zelf meer bent dan deelnemer aan dat ene leven. Uiteindelijk vind je de oneindigheid diep in jezelf.”

Lees meer: Tijd Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Verbondenheid Verbinding

“Ik voel allemaal emoties van mensen op Aarde. Ik voel emoties van familieleden, vervuilde emoties van henzelf, die niets met mij te maken hebben. Ze hebben die gevoelens op mijn overlijden geplakt.

En elke keer als ze naar mijn foto kijken of een ander aandenken aan mij, komt hun eigen onverwerkte gevoel over iets uit hun leven naar boven en ze denken dan dat het om mij gaat, dat ik er niet meer ben.
Maar daar gaat het niet om. Want diep in hun hart hebben ze er vrede mee dat ik ben gegaan.
Het was mijn tijd. Ik ben gelukkig waar ik nu ben. Het is een natuurlijk gegeven, iedereen gaat op een dag terug naar boven. Het leven is een hotel waar je tijdelijk verblijft.

Niemand treurt ook om een kind dat nog niet geboren is, dat nog niet verwekt is, dat het kind er nog niet is, dat het nog boven is.
Bij iemand die al geleefd heeft en die je hebt gekend tijdens je leven en dan sterft, treur je wel als ie er dan niet meer is. Je treurt dan niet om die persoon zelf, dat het zo erg is voor hem of haar, maar eigenlijk treur je om jezelf.
Want iedereen voelt diep van binnen dat het niet erg is om 'boven' te zijn. Het is vaak erger om op Aarde te zijn :~). Vaak of soms :~)

Dus je familieleden die nog op Aarde zijn, houden je vast met hun emoties. Plakken hun emoties op jou, op jouw vertrek.

Nu ga ik opnieuw weer voelen. Wat het met mij doet.

Ik voel mij gezuiverd. Ik voel me sereen. In een serene rust. Niet meer al die emoties aan me vast.

Ik voel meer vrijheid nu, meer innerlijke bewegingsruimte. Alsof ik geen verplichtingen naar de Aarde toe heb om nog 'Oma' te zijn. die rol hoef ik niet meer te spelen. Ik ben geen oma meer, geen moeder, geen zus.

Ik ben mezelf, ik ben wie ik nu ben. Ik heb mijn geschiedenis maar mag helemaal en voor 100% zijn waar ik nu ben en wie ik nu ben. Ik mag mij 'familieplichten' loslaten. Niemand verwacht nog dat ik de persoonlijkheid blijf die ik was. Althans zo voelt het voor mij en daar gaat het om.

Maar ik denk dat anderen dat dan ook onbewust gaan voelen en dat mijn vertrek dan ook lichter voor hen gaat voelen. Dat is mooi. Dat voelt zo voor mij. Het overgaan naar een andere wereld voelt dan als een lichtere stap voor de mens. Je hoeft geen pakketjes meer mee omhoog te nemen, er zijn geen touwtjes meer die jou nog aan de Aarde binden.

Het geeft een diepe innerlijke rust. Wow, dit had ik niet gedacht, dat ik me nog eens zo zou voelen.

Het voelt net alsof je als mens op Aarde tijdens je levens zelfs nog alle verzwarende touwtjes van al je vorige levens aan je voelt trekken, van alle keren dat je het leven had verlaten. Nooit helemaal los van je vorige levens.”

Bas en Maria: We testen dat dat in het Hiernamaals wel zo voelt, maar tijdens je leven op Aarde niet.
In het Hiernamaals voel je dus niet alleen de verzwarende banden met je laatste leven op Aarde, maar ook - in mindere mate - de verzwarende banden met je vorige levens op Aarde.


“Dat kan ik me voorstellen, want het zijn natuurlijk banden met de Aarde en als je al op de Aarde bent, voel je je daar al even zwaar, want je bent dan zelf op de Aarde.

Ik voel me in ieder geval opgetild, opgelucht, meer vrijheid, meer bewegingsruimte en minder knellende banden met familieleden.

Al blijf ik hen wel volgen zo nu en dan, maar vanuit een gevoel van vrijheid en liefde. Vanuit mijn plaats en vanuit mijn nieuwe 'zijn'. (klinkt wat wollig, terwijl ik dat helemaal niet ben :~).

Ik voel een pijn omhoog komen. De pijn van je vastgehouden voelen. Ik was me daar niet van bewust, dat ik me sterk vastgehouden voelde, maar nu het zich oplost, wordt dat duidelijk voelbaar en dat voelt beklemmend.

Ik ben heel blij dat ik deze Verbinding ontvangen heb. Ik heb het gevoel dat ik nu nog beter kan gaan voelen. Dat ik zuiverder kan gaan voelen. Mijn gevoel is nu meer van mij.

Wat ben ik blij dat ik daar vanaf ben, van al die emoties van anderen die alsmaar jouw oude beeld in stand houden.

Als je een overleden familielid een Verbinding wilt schenken, of je oude moeder die nog leeft: denk dan aan deze Verbinding, die is zo belangrijk! Het is zo ondersteunend en optillend, het voelt alsof je in Gods schoot komt. Dat voelt heel mooi. Een kind van God, gedragen in het Hemelse. Je voelt je dan geborgen in het Hemelse. Je mag daar dan helemaal zijn.”

Eén week later:

“Lieve Bas en Maria. Ik ben weer heel blij dat ik jullie spreek. Ik heb een fantastische week gehad door de Verbondenheid Verbinding. Het voelt alsof alle touwen die je nog aan de Aarde verbonden, losgemaakt zijn. En dat voelt zo heerlijk licht, zo wonderbaarlijk licht. Het kosmische dag Hiernamaals voelt daardoor als een nog fijnere plaats, lichter, beweeglijker. Ik voel me lichter en beweeglijker hier, 'wendbaarder', zou je bijna kunnen zeggen. Ik ga lichtvoetiger door het leven. Een last is van mij afgevallen.

Het is net alsof ik hier voor de tweede keer aan kom, dat ik nu pas echt hier ben zoals het hoort te zijn, zoals het hier kan zijn. Het voelt hier heel goed nu, net alsof iemand hier met een bezem doorheen is gegaan en dat alles daardoor hier fris en prettig voelt. Het leven krijgt nog meer glans. Ik voel nog meer mogelijkheden.

Die Aardse banden passen hier niet, passen qua energie niet bij hier. Dat stoort zonder dat je er op let, omdat je het niet anders kende.

Maar als die banden dan los zijn, voel je je zoveel lichter en beter. Dat is een enorm verschil.

Er bleef hier altijd een echo van de Aarde voelbaar en die is nu weg. Het voelt - voor mij - alsof deze plaats daardoor nog meer zichzelf kan zijn.
En zo zal het ook voelen voor iedereen hier die deze Verbinding mag gaan ontvangen of voor mensen die hier komen terwijl ze deze Verbinding al ontvangen hebben.”


Het andere familielid:

“Het voelt als een cadeautje van binnenuit. Een optillend cadeautje. Ik voel me op eigen benen gezet. Opnieuw geboren in het Hiernamaals. Dat is mooi...

Ik neem opnieuw afscheid... van het Aardse leven. Dat voelt nog een stapje verder weg.

Opvallend genoeg voel ik mijn oude schooltijd even opnieuw voorbijkomen.
Ik voel die hele sfeer van jongetjes met broeken tot de knie en tot over de knie, met van die dikke wollen stoffen. Een beetje stijfjes en toch waren die jongens ook heel avontuurlijk.
Je kon toen echt jongen zijn.

Het voelt even heel dichtbij, die tijd, alsof ik die jongens van toen om me heen voel, ik zou ze bijna kunnen aanraken. Alsof ik iets van mijn hart in die tijd heb achtergelaten.
Ik voel de tijd van toen, van mooie dubbelgevouwen brieven, met inkt geschreven en bezegeld.

Waarom keer ik terug naar die tijd na de ontvangst van deze Verbinding?
Het voelt als een tijd die ik vergeten was, een vergeten tijd en hij komt terug in mijn herinnering, alsof ik daar iets kom ophalen dat ik al die tijd vergeten was.
Mijn hart... een stukje van mijn hart is daar achtergebleven. Waarom weet ik niet.

Ik zie mezelf op een bed liggen met wollen dekens. Ik lees een brief. Een brief van mijn moeder.

Ik begrijp het niet, waarom dit omhoog komt. De beelden zijn helder, ik kan die tijd bijna ruiken.

Zijn het soms voorwerpen, uit die tijd van mijn leven, die als 'souvenir', herinnering aan mij bewaard zijn door familieleden en die stukjes van mijn levensenergie op Aarde vasthielden?”

Bas en Maria: Dat voelt kloppend.

“Nu zijn die voorwerpen op Aarde, voorwerpen uit mijn oude leven, losgekoppeld van mij.
Nu mag mijn energie weer naar boven en krijg ik mijn eigen herinneringen weer tot mijn beschikking, mogen ze weer helemaal bij mij zijn, buiten het bereik van nakomelingen of andere familieleden die mij daardoor - in kleine stukjes - nog op Aarde hielden.

Dat merk je niet hoor, als je hier bent, dat een 'stukje van jou' nog op Aarde is, maar je merkt het heel duidelijk op het moment dat dat verandert. Dan komen die stukjes van jou, die stukjes van jouw geest, jouw liefde en herinneringen weer helemaal bij jou.

En ik verwelkom die tijd bij mij, in het Hier en nu. Het jongetje van toen met zijn wollen broek voegt zich bij mij, integreert weer helemaal in mij. En ik voel me compleet. Ik voel me compleet omdat ik op reis ben en alles van mezelf bij me heb. Samen op reis met alles van mezelf.

Ik voel me dankbaar, dat dit mogelijk is. Dit is nieuw en ongekend. Net als iedereen ben ik al talloze keren overgegaan en hoe vaak heb ik niet allerlei kleine stukjes van mezelf achter gelaten in Aardse bezittingen en herinneringen.

Hoe meer je bezit, hoe sterker dat effect als je overgaat. Dan zou je achteraf willen dat je niet zoveel bezit had gehad :~)

Met deze Verbinding maakt dat niets meer uit. Kun je helemaal met alles van jezelf overgaan en je vrij voelen.

Deze Verbinding vergroot je innerlijke verbondenheid in jezelf. Maakt jou één geheel.
Dat maakt deze naam tot een prachtige en heel geschikte naam.

Het lost de innerlijke versnippering op die veroorzaakt wordt doordat nabestaanden jou voor een deel op Aarde houden met hun tastbare herinneringen aan jou, de foto's, de brieven die je schreef, jouw berichten op FaceBook (is na mijn tijd hoor :~).

Ik voel me nu, na de ontvangst van de Verbondenheid Verbinding meer één geheel. Het voelt als een groot geschenk, voor iedereen.

De Verbondenheid Verbinding verbindt je aan jezelf. Maakt je gecentreerd, één geheel.
Zorgt ervoor dat jouw eigen energie bij jou blijft en zich niet bindt aan jouw voorwerpen.

Je bindt je aan jezelf, niet aan dingen om je heen.

De Verbondenheid Verbinding geeft daardoor ook een onafhankelijkheid van bezit.
Bezit mag er zijn, je mag er van genieten, maar je identificeert je er niet mee.”

Bas en Maria: Bezit mag er zijn, maar het mag jou niet bezitten.

“Ja precies. Deze Verbinding helpt je om je niet te verbinden, om je eigen energie niet te verbinden aan voorwerpen waar je van houdt. Je houdt je energie bij jezelf, waardoor je krachtiger blijft.

Ik denk daarom dat deze Verbinding breder werkt dan puur voor 'na jouw overgaan'.
Ik weet het niet zeker natuurlijk. Want het is ook mogelijk dat je deze Verbinding in het Hiernamaals nog krachtiger kunt ervaren dan op Aarde.”

Bas en Maria: Het klopt dat deze Verbinding je op Aarde ook helpt om je niet te identificeren met voorwerpen, met materie, met bezit. Zodat je onafhankelijk kunt blijven en er tegelijkertijd van kunt genieten.

“Ik ben er heel blij mee, dit is zo'n belangrijke Verbinding. Levens-veranderend voor mij.
Ik ben er stil van.”

Een week later:

“De Verbondenheid Verbinding. Tja... dat is een revolutie als je die in het Hiernamaals ontvangt, een soort innerlijke aardverschuiving die je het gevoel geeft om in een nieuwe ruimte te zijn gekomen.
Het geeft niet hetzelfde gevoel van de vrijheid die je voelt als je voor het eerst een eigen woonruimte krijgt, als je jouw ouderlijk huis verlaat, maar het lijkt er wel een beetje op.

Het gevoel nog meer los te komen van je laatste leven op Aarde. Dat geeft je een innerlijke vrijheid waardoor je je beter kunt ontwikkelen hier. Je bent dan echt helemaal hier en bent niet meer verbonden aan Aardse herinneringen en gedachten van nabestaanden.
Je kunt dus veel beter je oude identiteit loslaten. Dat is veel beter, want die persoon die je toen was, ben je niet meer. Je werkt nog wel dingen uit die met jouw laatste leven te maken hebben, maar je bent zelf toch echt een stadium verder. Je functioneert niet meer als de mens die je toen was.

Je perspectief is veel breder, de Aardse bewustzijnsluiers zijn opgetrokken en naast het verwerken van je laatste leven op Aarde, bereid je ook een volgend leven voor.

Je bent niet meer wie je was. Het is prettig als dat energetisch ook zo voelt. Familieleden hebben toch de neiging om jou te blijven koppelen aan jouw laatste Aardse persoonlijkheid en dat zet je toch op een bepaald niveau vast in hun herinneringen, het gedachtenweb dat ook een energieweb vormt.

De Verbondenheid Verbinding helpt je ook te beseffen dat alles, elk bestaan, tijdelijk is, dat je altijd op weg bent. Je leert in het Hier en nu te leven, maar het niet krampachtig vast te houden. Meegaan met de stroom van het leven, die eeuwigdurende grillige stroom met haar onverwachte wendingen.

Weten dat niets blijvend is en daardoor alles wat komt de ruimte kunnen geven om zich te manifesteren zoals het werkelijk is.

Leren van datgene wat op jouw pad komt. Jouw stappen zetten op de wijze waarop jouw voeten jouw weg willen gaan. Je laten verrassen en je laten meevoeren door je innerlijke stroom, je innerlijke creatiestroom. De drang naar het leven, de dorst naar het leven. Het leven met volle teugen in je opnemen en het proeven, in alle smaken, alle kleuren en geuren.

Jezelf te verrijken door ervaringen vanuit de diversiteit van het leven. Het leven leren kennen.

Ook je gevoel leren kennen als een onuitputtelijke en altijd veranderende stroom. Je gevoel leren kennen als je levenspad. Door de manier waarop je op jouw gevoelens reageert, vorm je jouw leven en kies je je pad. Daardoor is goed reageren en inspelen op je gevoel essentieel. Het is alles bepalend voor de wijze waarop je jouw leven ervaart en voor de keuzes die je maakt, de stappen die je zet.

Met je gevoel om kunnen gaan, is de basis van levenskunst. Je gevoel is de thermometer van je leven.

De Verbondenheid Verbinding is daarbij belangrijk, omdat die je de innerlijke vrijheid geeft waardoor je het leven kunt laten komen zoals het komt, waardoor je de levensstroom niet vasthoudt maar volgt, en haar ook vormt door erop te reageren.”


Onderzoeksvragen
Naar aanleiding van de werking van de Verbondenheid Verbinding vragen we ons af wat de invloed van de Verbondenheid Verbinding is:

 • op het verloop van het stervensproces
 • op het stadium daarna, de overgang naar het Hiernamaals
 • op het leerproces in het Hiernamaals
 • op de mensen die achterblijven en jou (onbewust) anders ervaren
 • hoe lang blijft het verzwarende effect bestaan zonder de Verbondenheid Verbinding?
 • hoe voelt het als je de Verbondenheid Verbinding op Aarde ontvangt en je voelt hoe de verbinding tussen spulletjes en foto's van overleden familieleden wordt losgemaakt van wie zij nu zijn. Je huis gaat dan lichter voor jou voelen.


We besluiten om deze vragen met behulp van demo’s te beantwoorden. Elke week doen we één demo.

Demo 1:
Persoon die overgaat heeft de Verbondenheid Verbinding ontvangen
“Ik ga me daar op in stellen. Wel vreemd om te doen, als je hier al bent, maar ook heel interessant, om het verschil te gaan voelen met alle keren dat ik ooit ben overgegaan.
Ik stel me voor dat ik zelf opnieuw overga, maar dan terwijl ik de Verbondenheid Verbinding (mooi dubbelop :~) ontvangen heb.

Ik voel de energie als heel optillend en als heel uitnodigend, alsof je op een reis gaat naar een mooie bestemming. Ik voel dat ik heel bewust en met veel aandacht afscheid neem. Ik weet dat ik straks nog steeds contact kan maken, maar dan niet meer vanuit mijn plek op de Aarde, niet meer met oogcontact, alleen nog met voel-contact.

Het afscheid nemen, in stilte, van de mensen om mij heen voelt heel intens. Ik doe dat heel bewust, omdat ik weet, dat als ik eenmaal overga, dat dan alles verandert. Ik koester deze momenten, deze laatste momenten. Het voelt vreugdevol en intens. Ik ga er heel bewust mee om, neem het heft in eigen handen. Dit is mijn afscheidsmoment van het leven, dat ik zo lief heb gehad.

Mijn vreugde, mijn vreugde dat ik verder ga, dat ik een goed leven heb gehad, van mijn dierbaren heb gehouden en nu weer verder ga op mijn reis naar de eeuwigheid.
Ik voel me als een jonge vrouw die zelfstandig op reis gaat, al haar koffers heeft gepakt en haar kaartje al heeft gekocht.

Dan voel ik dat het genoeg is. Ik sluit mijn ogen en ik ga, zonder aarzelen. Zonder twijfel. Zonder angst.

Ik voel dat ik opstijg, op eigen kracht. Ik voel de mensen om mijn bed schrikken, omdat het nu echt is, definitief is. Ik schrik niet mee. Het is alsof ik weet wat ik doe en weet waar ik naar toe ga. Ik voel me vrij en zelfstandig. Ik geef me over aan deze reis.

Ik voel de energie om me heen veranderen. De Aarde voelt klein. Tegelijkertijd voel ik de mensen nog bij me. Voel ik hun strelen op mijn gezicht. Ik voel hun ontroering, het wonder van het heen gaan. Ik voel ook hun gevoel dat het definitief is, onafwendbaar. Ik voel hun emoties en hun verdriet, het verdriet dat afscheid kan geven.

Ik voel me los van hen en dichtbij hen tegelijk. Alsof ik hen zou willen troosten. Dat kan ik niet. Het verdriet dat in hen leeft, voortkomend uit talloze gebeurtenissen uit hun levens, is onpeilbaar diep. Het komt omhoog door mijn sterven, maar gaat niet alleen over mij. Verdriet over het leven.

Ik voel dat dat verdriet bij de Aarde hoort en niet bij mij. Ik voel me vrij. Vrij om bij hen te zijn en ook vrij om te gaan. Ik ben bij hen en tegelijkertijd vervolg ik mijn reis, verder naar boven.
Ik vind het spijtig voor hen, dat zij zo'n verdriet voelen en ik weet dat hun verdriet een schakel is van heel veel verdriet bij elkaar.

Het was er al voordat ik stierf en ziet nu zijn kans om zich te uiten, te laten voelen, de tranen vrij te mogen laten stromen. De pijn in het hart die nu legaal en uitgebreid geuit mag worden, want... oma is dood. Dan mag je verdrietig zijn, dan hoor je zelfs verdrietig te zijn. Dus dan komt al het verdriet omhoog dat je nog had.

Verdrietig zijn om iemand die overgaat is mooi, dat bindt iedereen samen. Verdrietig zijn om je eigen dingen, terwijl je niet weet waarom je verdrietig bent, dat is alleen maar vervelend, dus dat stop je weg.

Dan gaat oma dood, of moeder gaat dood en dan mag dat verdriet eindelijk uit de kast, mooi 'vermomd' als verdriet om oma. Dat geeft zo'n fijn gevoel van saamhorigheid.

Begrijp me goed, ik weet dat niemand dat bewust doet hoor en ik weet ook dat ze het echt erg vinden als je dood gaat. Maar er wordt ook genoten van 'het gevoel van samen'. Samen verdrietig zijn. Samen het leven beleven op dat soort mooie momenten.

Ik wil alleen aangeven dat veel van het verdriet dat je dan voelt, als een dierbaar familielid overgaat, eigenlijk over iets heel anders gaat, waarvan je niet wist dat je daar verdrietig over was. Of niet meer wist...

En dan is het interessant om te gaan voelen hoe het voelt als je overgaat en jouw naaste familieleden hebben ook de Verbondenheid Verbinding ontvangen. Hoe reageren zij dan op jouw overgaan.”

Bas en Maria: Het is normaal gesproken irreëel om ervan uit te gaan dat jij zelf en jouw naaste familieleden allemaal de Verbondenheid Verbinding ontvangen. Dat zal zelden tot nooit voorkomen.


Demo 2:
Demo effect Verbondenheid Verbinding op de overgang naar het Hiernamaals

“De invloed van de Verbondenheid Verbinding op het stadium na het overgaan, de overgang naar het Hiernamaals.
Dat is alweer een tijdje geleden, dat ik deze Verbinding hebt ontvangen. Leuk om me daar weer op te richten door middel van een demo.

Ik voel dan hoe ik mijn tocht alleen maak. Ik voel hoe ik alles achter me laat. Ik laat het leven vrij gemakkelijk los. Het voelt stil om me heen, heel zuiver stil. De Aarde, de mensen die om mij rouwen, trekken niet aan mij.
Zonder de Verbondenheid Verbinding is dat wel zo. Het voelt heel vredig, ik voel me net pasgeboren.

Ik maak mijn tocht alleen en heb het gevoel dat ik het wel red. Het voelt ook avontuurlijk, nieuw.

Ik mag niet vertellen hoe het voelt om in het Hiernamaals te komen, hoe die overgang verloopt.
Dat mag niet verteld worden.

In elk geval voelt de overgang naar het Hiernamaals heel sereen en licht.”

Demo 3:
Demo effect Verbondenheid Verbinding op het leerproces in het Hiernamaals

“Daar wil ik graag wat over vertellen. Ik ga me er nu op richten.

Ik heb het gevoel dat ik me hier lichter voel, door deze Verbinding, de Verbondenheid Verbinding. Veel lichter dan zonder deze Verbinding. Ik zou dan nog veel meer aan mijn oude leven zijn 'vastgeketend'. En vergis je niet, hier voel je dit soort dingen nog veel sterker dan op Aarde.

Het voelt ook alsof ik anderen nog wel voel zuchten, omdat ik daar niet meer ben. Het gemis, het afscheid, het leven dat dierbaren aan je kan onttrekken. Ik voel hun gevoel van gemis wel, maar het trekt niet aan mij. Ik kan vrij zijn, kan zijn waar ik ben. En ik weet dat zij ook niet zouden willen dat ik mij omlaag getrokken zou voelen door hun gemis, hun gevoel over het leven dat geeft en ook weer neemt.

Ik kan daardoor beter hier zijn, mijn leven voelt daardoor lichter hier.

Omdat ik helemaal hier kan zijn, kan ik ook volledig vrij leren hier, kan ik me ontwikkelen zonder de teugels van het verleden, zonder oude banden. Terwijl ik nog steeds kan liefhebben. Nog steeds met liefde naar mijn dierbaren kan kijken.

Dat is trouwens een ander verhaal, hoe je blik op je nabestaanden verandert. Want je kunt hier alles zien. Er zijn hier geen geheimen. Ik leer mijn nabestaanden achteraf dus beter kennen dan ook, tegelijkertijd begrijp ik ze ook veel beter. Het zijn allemaal mensen, elk met hun eigen leerwegen en hindernissen die genomen moeten worden.

Voor mij is het een verademing voor het leven en leren hier, deze Verbinding. Ik zou hem niet meer willen missen.”

Demo 4:
Demo effect Verbondenheid Verbinding op de mensen die achterblijven en jou (onbewust) anders ervaren

“Ik zie ze daar staan. Ze kijken 'naar de lucht'. Want daar schijnt 'de hemel' te zijn, de plaats waar je naartoe gaat als je dood bent. Als je op Aarde leeft, is dat een mysterie voor mensen.

'Waar is opa nou naar toe? Hij beweegt niet meer en ziet helemaal bleek.
Ik kan niet meer met hem praten. Mama zegt dat opa in de hemel is, maar hij ligt toch in deze kist?' Als kind begrijp je daar niets van en als volwassene eigenlijk ook niet.

Het slaat een gat in je. Alles waarin je tot nu toe geloofde, klopt opeens niet meer. Je bent toch jezelf, jouw lichaam, dat ben jij toch? Want als ik jou aanstoot, doet het pijn, dus je lichaam dat ben jij, anders zou je dat niet voelen.

Nabestaanden komen door iemands overlijden in een soort realiteitsbreuk. Hun perceptie van 'wie ben ik, wie is de mens', blijkt opeens niet meer te kloppen. Al weet je met je hoofd dat je dan uit je lichaam gaat als je dood bent, je systeem of je geest, iets in ons vanuit de kosmische nacht, gelooft dat wij altijd (in) ons lichaam zijn.

En dan klopt dat opeens niet meer. Want je voelt, dat vader of opa er nog steeds is.
Je voelt dat 'ie nog steeds bestaat, maar alleen niet meer in zijn lichaam zit. Hij zit in een andere werkelijkheid, maar kan soms heel dichtbij voelen.

De Verbondenheid Verbinding helpt nabestaanden om jou als overledene, als persoon die is overgegaan, minder te identificeren met het lichaam dat je verlaten hebt, losgelaten hebt.
Ze voelen daarom sterker en duidelijker dat je er nog steeds bent, dat je doorleeft, maar dan in een andere levensvorm.

Het afscheid wordt daardoor minder abrupt voor hen. Ze kunnen zich er beter voor openstellen om jou nog om hen heen te voelen, als je langskomt om afscheid te nemen of nog even iets 'te vertellen', te delen, of een soort knuffel te geven.

Die andere werkelijkheid, waarin je direct na je overgaan bent, wordt beter voelbaar voor hen. Ze kunnen zich er in elk geval beter voor openstellen. Die 'andere werkelijkheid' krijgt meer bestaansrecht in hun leven, in hun beleving van de werkelijkheid.

In die zin staren ze zich minder blind op het lichaam dat je hebt achtergelaten, en waar je allang niet meer 'woont'. Dat maakt het verwerkingsproces minder zwaar, minder abrupt voor hen.
Ze kunnen jouw vertrek van de Aardse zichtbare werkelijkheid daardoor beter, soepeler verwerken.”

Lees meer: Verbondenheid Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Versleutel Verbinding


“Nou, ik ben heel benieuwd, want ik heb inderdaad weinig computers gebruikt, heb er zelf nog nooit één gehad en heb ook nooit een Smartphone gehad, maar ik heb natuurlijk wel eens bij iemand anders iets op een Smartphone of computer gezien.
Maar het heeft ook geen blijvend effect op je hè, toch alleen tijdens het gebruik? Of zou het toch op den duur iets met je doen?”

Bas en Maria: Dat zijn we eigenlijk aan het onderzoeken. We onderzoeken ook of de werking van deze Verbinding breder is dan we tot nu toe weten. Dus we zijn heel benieuwd hoe u deze Verbinding zult ervaren.

“Nou, kom maar op :~) Ik ben ook heel benieuwd.

Deze Verbinding komt suizend op je af, zoemend. Net een UFO. (Die heb ik nooit gezien hoor, maar ik kan me voorstellen dat die zo’n geluid zouden maken.)
Wel raar, dat het net voelt als een UFO, dat dit geluid me daar aan doet denken. Net alsof die technologie, het principe van codering iets te maken heeft met de technieken die bij het reizen met UFO’s wordt gebruikt. Begrijp me goed, ik heb me mijn hele leven nooit met UFO’s bezig gehouden, maar ik krijg nu wel een duidelijke associatie daarmee. Het voelt vreemd. Niet de Verbinding zelf, maar het hele onderwerp van codering.

Ik heb van jullie begrepen dat deze Verbinding je helpt om geen last te hebben van computers, smartphones en andere apparatuur die gebruik maken van programmeringen waarbij gegevens gecodeerd worden opgeslagen.
De gegevens worden dan gecodeerd, dus 'onleesbaar' opgeslagen, waardoor je er gevoelsmatig minder goed contact mee kunt maken.

Ik heb het gevoel alsof zo’n UFO zichzelf ook kan 'coderen' en dan ergens anders weer tevoorschijn kan komen. Nou ja, dat is misschien niet belangrijk en ook een beetje eng. Ik hou er niet zo van.

Het valt me wel op, dat ik tot nu toe steeds over dit soort technieken spreek, en nog niet over de werking van de Verbinding zelf.”

Bas en Maria: Mogen we voordat u hier op in gaat, een vraag stellen?

“Ja natuurlijk.”

Bas en Maria: U zegt dat je er minder goed gevoelsmatig contact mee kunt maken, terwijl ik zelf het gevoel heb dat je er helemaal geen gevoelsmatig contact mee kunt maken. Dat zou een verschil kunnen zijn tussen het Hiernamaals-voelen en het Aardse voelen.

“Ik vertelde eigenlijk wat ik via jullie had begrepen, maar misschien zegt het inderdaad wel iets, dat ik dat zo uitdrukte. Ik zal eens kijken, me op zo’n apparaat op Aarde richten en dan kijken of ik iets dat zo opgeslagen is nog wel een beetje kan voelen. Momentje.”

Bas en Maria: We houden in gedachten onze gloednieuwe iPhone vast, die we om deze reden tot nu toe nog niet gebruikt hebben, zodat het familielid via ons de werking daarvan kan voelen.

“Ik voel dat jullie er buikpijn van krijgen, dat is heel duidelijk voelbaar voor mij. Even kijken wat ik los van jullie voel.

Ik voel: ach die stumperds, dat ze die informatie zo opslaan en totaal alle essentie verliezen en het niet in de gaten hebben. O, wat een verarming. Och och. Geen wonder, al die afgestompte kindertjes en volwassenen. Het voelt heel triest.

Voel maar eens, als je voor een schilderij staat, van zo’n modern werk (daar hield ik tijdens mijn leven niet van) maar ga maar eens voor zo’n schilderij van Mark Rothko staan. Wat hij voor gevoelswaarde in een vlak met één kleur heeft gelegd. Toon dan zo’n schilderij eens op een computer waarvan de gegevens gecodeerd zijn opgeslagen. Je voelt dan helemaal niets meer van die gevoelswaarde van het rood, het blauw of het wit.
Het schilderij ziet er visueel hetzelfde uit, want het komt over als grote kleurvlakken, maar het vibrerende, levende, dat de schilder er in heeft gelegd, is totaal verdwenen, komt niet meer over, is verbrokkeld.

Het voelt als een magnetron op gevoelsmatig niveau.

Mijn antwoord is dus, dat ik de gevoelswaarde ook niet meer kan voelen, via zo’n apparaat met gecodeerd opgeslagen gegevens. Ik drukte me niet zorgvuldig uit.

Nu wil ik toch wel eens gaan voelen wat de Verbinding zelf met mij doet. Moet je kijken, het hele onderwerp codering leidt je af van je voelen. Dat zegt wel iets hè.

Ik ga nu de Verbinding zelf voelen. Kijken wat die met me doet.

Er komt eerst een verdriet omhoog, van stukjes leven die ik heb gemist. Onderbroken draadjes, op de momenten dat je naar zo’n scherm kijkt of dichtbij zo’n apparaat komt. Het voelt zo onwaarschijnlijk dat ik me afvraag of ik niet overdrijf, als ik mezelf hoor praten. Toch voelt het zo.

Het voelt net alsof ik hele kleine stukjes mis in de continuïteit van mijn voelen, van bepaalde momenten in mijn leven. Ik begrijp nog niet hoe dat zo’n groot effect kan hebben, maar voel het ‘totaalplaatje’ wel in mijn systeem.

Elke keer als je vlak bij zo’n apparaat met gecodeerd opgeslagen gegevens bent, of je kijkt naar zo’n scherm, maakt jouw systeem contact met die gecodeerd opgeslagen gegevens.
Jouw systeem kan daar dan helemaal niets mee. Natuurlijk lees je de tekst en zie je het plaatje op het scherm met je ogen, maar op de een of andere manier kun je op het onbewuste niveau van jouw systeem geen werkelijk contact met datgene wat je ziet en leest maken.

De vibratie in de gevoelswaarde komt niet mee. Alle informatie die je via dat scherm ziet en leest, is immers gecodeerd, dus er zit een soort 'vertaalslag' in. Die code waarmee de informatie is opgeslagen, zet iets tussen de oorspronkelijke informatie en jou als lezer, kijker, ontvanger van de informatie in.
De code verdraait de natuurlijke ordening die eerst in die informatie zat.

Jouw systeem is gevoelig voor de ordening van informatie, kan die informatie 'lezen' op het niveau van energie, trillingen. En op dat niveau is gecodeerd opgeslagen informatie dus helemaal 'vervormd', 'onleesbaar geworden voor jouw systeem. Daardoor werkt het heel vervreemdend voor je systeem. Je ziet of leest iets dat er volkomen normaal uit ziet, en tegelijkertijd klopt het voor jouw systeem, op een onbewust niveau totaal niet. Je systeem vangt chaos en non-informatie op.

Je systeem neemt alles serieus. Voelt dan een ‘informatieveld’ met gecodeerde gegevens en het kan dat niet plaatsen, kan met geen van die gegevens gevoelsmatig of energetisch contact maken. Alsof je een gevoel wilt uitwisselen met een computer. Het voelt als een veld van ‘niks’, een veld waar het leven is uitgehaald.
Jouw systeem heeft behoefte aan uitwisseling. Dat is een levensvoorwaarde voor je systeem, om steeds de omgeving te verkennen, te peilen. En bij zo’n computer voel je niets, terwijl het wel ‘iets’ is.
Ik kan niet goed uitleggen wat dat met je systeem doet, maar het werkt wel verstorend.

Ja, ik weet een vergelijking. Stel je voor dat je alle gegevens van een planeet gecodeerd opslaat, en je plaatst jezelf vervolgens in een omgeving die alleen bestaat uit de gecodeerd opgeslagen gegevens van die planeet.
Ik denk dat je geen minuut in leven zou kunnen blijven. Als er niets anders om je heen bestond dan alleen die gecodeerd opgeslagen gegevens van die planeet, dus zonder het levende, bezielde aspect ervan.

Nou ga ik toch eens proberen te voelen wat de Verbinding zelf met mij doet :~)
Het effect van gecodeerd opgeslagen informatie dringt zich blijkbaar enorm op, omdat die zo verregaand is, iets heel sluipends.

Weer komt er iets over gecodeerd opgeslagen informatie omhoog. Ik kan er niets aan doen. Het beeld alsof je met een injectiespuit een verdoving toegediend krijgt. Een verdoving voor je voelen.

Het voelt door de Versleutel Verbinding alsof de adem van het Goddelijke weer in je wordt geblazen. Ik voel daarbij de indrukken en informatie van bossen, wouden, waarin alles in de natuur nog op elkaar afgestemd is, alles met elkaar verbonden is, etherisch, biologisch en op energieniveau.

Een omgeving waar alle levende wezens hun innerlijke oren spitsen en op elkaar gericht zijn.
Een omgeving waarin elke kleine verstoring van buitenaf tot verstoring van het geheel leidt. Een omgeving waarin de kleuren hun eigen verhaal vertellen en de wind je in een kalme slaap sust.

Deze Verbinding voelt heel geruststellend. Herstelt jouw contact via allerlei ragfijne draadjes, als onzichtbare draadjes van een spin of zijde rups. Jouw contact met alles in jouw omgeving via ragfijne, onzichtbare communicatie draadjes.

Het contact en de communicatie van het leven, de ragfijne, subtiele onzichtbare communicatie waarbij een fluistering daarbij vergeleken een bulderend lawaai is. (Ik lijk te overdrijven, maar als je je op dat ragfijne communicatieniveau richt, is dat wel zo :~)

Ik wil nog even een keer voelen wat de Verbinding doet, kijken of er nog iets aanvullends is, of dat het beeld nu vandaag compleet is.

Ik denk dat muziek, die gecodeerd opgeslagen is, ook niet goed werkt. Daar is de ziel ook uit.
Hoe komt een mens, een foto of film van een mens over als die gecodeerd is opgeslagen en getoond wordt. Kun je dan nog wel werkelijk contact met de persoon achter het beeld maken.
Kun je wel voelen wat hij of zij bedoelt, voelt of zegt, of blijft het abstract en werkt het vervreemdend..

O, ja, ik wilde me op de Verbinding zelf richten. Kun je zien wat voor een werking gecodeerd opgeslagen informatie heeft, zo doe ik normaal nooit hoor :~) Doet me denken aan die reclame van die hond die dat kleine hondje opeet, en dan zegt de eigenaresse: dat doet ‘ie normaal nooit hoor :~)

De ontvangst van deze Verbinding brengt duidelijk veel gevoelsmatige chaos in jezelf omhoog, die door de Verbinding wordt opgelost.

Heel geruststellend. Ik ben echt blij met deze Verbinding. Ik vermoed dat ik er volgende week nog veel meer over kan vertellen, als ik voel wat deze Verbinding voor mij heeft opgeruimd.
Dat lijkt me een goed idee, om er dan verder op terug te komen. Vandaag voel ik me zo nu en dan een warhoofd, door wat de Verbinding omhoog brengt, maar tegelijkertijd voel ik ook dat ik veel zinnigs heb gevoeld en verteld.

De Verbinding maakt me wel duidelijk dat het effect van gecodeerd opgeslagen informatie is, dat het moeilijker wordt om je ergens op te richten, te focussen, omdat er ergens in je systeem, in alle gevoelsmatig opgeslagen informatie, draadjes missen, verbindingsdraadjes missen.
Er ontstaan dus losse eindjes in deze informatie in je systeem, waardoor het moeilijker voor je wordt om de rode draad te vinden.”

Een week later:

“Er is in de afgelopen week veel omhoog gekomen, uitgezuiverd, zou je kunnen zeggen. Het voelt schoner in me en om me heen. Helderder. Heel aangenaam. Eenduidiger.

Het was op het niveau van het gebied waar deze Verbinding op werkt, alsof er een pingpong bal voortdurend heen en weer stuiterde in mijn systeem, die maar niet kon stoppen en niet tot rust kon komen. Alsof je systeem door het contact met gecodeerd opgeslagen informatie ergens alsmaar geen uitgang of helderheid in vindt, alsof een proces niet goed afgerond kan worden. Bijna alsof je systeem in een informatie verwerkingsproces is blijven steken.

En dat lost zich dan op. En pas zodra dat zich oplost, begin je het verschil te voelen. Rust en stilte in je systeem, van binnen.

Ik heb niet veel met computers gewerkt, had er zelf geen één en ook geen Smartphone. Dus je kunt nagaan wat voor een effect het heeft op mensen die wel veel met een computer of smartphone werken.”
 

Het andere familielid:

“Er komt iets heel diep binnen in mijn systeem. Dieper dan andere Verbindingen, veel dieper.
Het voelt ook als heel hard nodig. Ik kan het nog niet plaatsen, maar er gebeurt veel.

Het voelt als een grote schoonmaak. Allerlei losse eindjes worden opgeruimd. Losse eindjes waarvan ik helemaal niet wist dat ze er waren. Het gaat om allerlei dingen die ik onbewust niet heb kunnen plaatsen, niet heb kunnen duiden, begrijpen. Mijn systeem vond de logica niet en raakte van de wijs, keerde zich dan maar af.

Deze energie van die versleuteling, die versleutelde gegevens, zorgt ervoor dat jouw systeem zich minder goed met dingen kan verbinden, waardoor je onopgemerkt steeds minder betrokkenheid voelt, innerlijke betrokkenheid en geestdrift verliest.

Het is een sluipende, onbekende - ik zou bijna zeggen - geestesziekte. Al wordt die niet veroorzaakt door iets innerlijks van jezelf, maar door iets verstorends van buitenaf. Door informatie die door jouw systeem niet te plaatsen is en die je systeem dan maar ergens parkeert. Dat veroorzaakt een soort opstopping in je systeem op het niveau van informatie.

En onderschat niet, wat voor een invloed dat op je heeft! Die invloed is groot en tegelijkertijd ziet niemand hoe dat werkt. Ze wijten het dan aan de tijdsgeest, dat mensen egoïstischer zijn en zo, maar bijna iedereen heeft hier last van.

Het maakt het echt moeilijk om betrokken te zijn bij iets buiten jezelf, om je daar vanuit passie mee te verbinden. De jeugd is zo ongeïnteresseerd zeggen ze dan.

Heel veel verstoringen in de jongere generatie, maar ook in de oudere generatie, hebben hun oorzaak in dit soort verstoringen van buitenaf. En deze moet je niet onderschatten. Dit is echt een onbekend probleem.”

Bas en Maria: we testen dat het zogenaamde 'populisme' hierdoor veroorzaakt wordt.

“Dat verbaast me niets. De mens begrijpt het menselijk systeem onvoldoende om hier alert op te zijn en de gevaren hiervan te onderkennen, om het zelfs maar te zien. Niemand komt op het idee.

Ik ben blij dat dit aan het licht komt via het Wholism Project en dat kan ook alleen doordat dit een Geleid Project is. De oplossingen mogen ook weer van 'bovenaf' komen.

Ik vind dit echt een heel triest verschijnsel. Ik wist dit natuurlijk ook niet voordat ik deze Verbinding ontving. Maar ik zie de enorme impact van deze innerlijke verstoring in je systeem.

Misschien heeft de mens het nodig om dit mee te maken. Tegelijkertijd vind ik het riskant en ben ik blij dat er op deze wijze een begin van een oplossing komt, beginnend met de pioniers, die jullie klantenkring vormen.

Dit geeft me echt een heel vreemd gevoel. Ik voel het namelijk oplossen in mijn systeem, ik kan het volgen, wat er in me gebeurt en dan is het best eng, dat dit in je systeem gebeurde zonder dat je het merkte. Zelfs hier voelde ik dat niet, terwijl wij hier veel kunnen voelen.

Je voelt het blijkbaar pas bewust op het moment dat het zich oplost. Dan voel je het verschil.
Ik zou er nog uren over kunnen doorpraten, het heeft bijna iets schandaligs en tegelijkertijd word ik er helemaal stil van.

Triest vind ik het. En een Godsgeschenk dat het opgelost kan worden, voor diegenen die hun antennes op deze oplossing richten, omdat ze daar aan toe zijn. Dan komen ze ook op het spoor van dit Project.

Er zijn dus een aantal techneuten op Aarde die denken dat ze een mooi systeem bedacht hebben om computers beter te beveiligen. Ze moesten eens weten wat dat alleen al met henzelf doet en daarnaast met miljoenen, miljarden mensen. De hele wereld staat op z'n kop.

Ik weet nu even niet hoe ik dit op een positieve manier kan afronden, mijn reactie op deze Verbinding. Ik ben gewoon perplex. Dat is het.

Dit is een Verbinding die je aan jezelf, je partner en je kinderen moet geven. Smeer het hen maar aan, want het is echt heel belangrijk. Super belangrijk zoals mijn kleindochter altijd zegt.
Ja, dit is een heel belangrijke Verbinding en dat is nog zwak uitgedrukt.”

Een week later:

“De Versleutel Verbinding, daar ben ik enorm van onder de indruk.
Enerzijds van de impact die gecodeerd, versleuteld opgeslagen informatie op je heeft en anderzijds van de uitstekende werking van deze Verbinding om dat allemaal weer op te lossen.


Deze versleutelde informatie geeft een enorme chaos in je systeem. Net draadjes die her en der losgeknipt zijn en dus geen contact meer kunnen maken, waardoor je op een bepaald niveau op 'los zand' loopt. Het is bijna niet uit te leggen, zo ongrijpbaar voelt het en tegelijkertijd zo duidelijk voelbaar als het wordt opgelost.

Het is alsof je hele perspectief er door verandert. Alsof je jaren lang met een verkeerde bril op hebt gelopen zonder het te merken. Maar dan nog erger :~).
Het voelt als een grote schoonmaak in je systeem die ook nog eens van alles opnieuw laat functioneren wat in de loop van de tijd steeds meer kapot is gegaan.

Het effect van niet werkelijk contact kunnen maken met wat je ziet, hoort of leest, is enorm groot. Als dat effect in de loop der tijd steeds groter wordt, wijdt je het niet aan iets van buitenaf.
Je denkt dan dat jij zelf zo in elkaar zit. Een tikkeltje warrig, moeilijker om je te concentreren, moeilijker om ergens gevoelsmatig contact mee te maken of diep van binnen uit, met een 'springend hart' enthousiast en gepassioneerd over iets kunnen zijn.

Je systeem loopt er elke keer tegenaan dat het ergens geen grip op krijgt, ergens geen contact mee kan maken en slibt dan steeds verder dicht, stompt steeds meer af.
Dat werkt zelfs door in relaties en menselijke contacten in het algemeen.

Als je je afstemt op dit probleem en je stemt je af op het gevoel dat het jou gaf toen je deze Verbinding ontving, voelde wat er in je systeem gebeurde en vanuit dat gevoel stem je je af op onze huidige wereld, dan voel je en herken je hoe wijdvertakt dit probleem is en hoeveel mensen geestelijk verzwakt en steeds meer afgestompt raken door het contact met deze 'onleesbare informatie'.

Je leest iets, je ziet iets en je systeem kan er niets mee, voelt er niets bij. Welke indruk krijgt jouw systeem daardoor: ik kan mij niet verbinden met deze wereld, ik voel hier niets bij. En je sluit je op energieniveau en geestelijk op in je eigen wereld, omdat je voor jouw gevoel nog wel redelijk contact met jezelf kunt maken, maar zelfs dat gaat moeizamer.

En zo zie je dat mensen ontsporen en dat er steeds meer excessen ontstaan. Mensen die al minder stabiel zijn innerlijk, bij hen slaan eerder de stoppen door. Ze raken verslaafd aan internet, waardoor het effect nog sterker wordt.
Vervolgens - en nu heb ik het over extreme gevallen, maar je ziet ze wel steeds meer - plegen ze een moord of een aanslag.
En dan wijst iedereen naar deze mensen en niemand begrijpt wat de factoren zijn die hen nog meer uit balans hebben gehaald.
Er zijn talloze factoren, zoals onder andere elektromagnetische straling en deze versleuteld opgeslagen informatie. Door veel met de computer te werken, van internet gebruik te maken, stel je jezelf voortdurend bloot aan deze sterk verzwakkende factoren.

Het is dus belangrijk om gebruik te maken van deze super intelligente oplossingen, die het Wholism Project biedt, zoals de Neutralisatie Verbindingen, de Magnetron Verbinding en de Versleutel Verbinding. Om op energieniveau aan te sterken en sterk te blijven, is daarnaast de Vitalisatie Verbinding heel belangrijk. Ik kan het niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk deze Verbindingen zijn. En ik bezit geen aandelen hiervan hoor! :~)

Wat ik vertelde over de wereld, daar wil ik nog even op terugkomen. Je ziet zo'n disbalans op de wereld, die steeds groter lijkt te worden. Een groot deel van deze disbalans wordt veroorzaakt door deze verstorende invloeden.
Mensen lijken soms dommer en kortzichtiger te worden en hun reacties zijn tegelijkertijd zo begrijpelijk. Het is echt belangrijk om er bij stil te staan hoe groot de invloed is van deze onzichtbare factoren.

Dus minder wijzen naar de buitenwereld, krachtig in jezelf blijven staan, aan jezelf werken en de juiste politieke keuzes maken. Maar vooral voelen: wat kan en wil ik zelf doen. Het eenvoudigst en effectiefst is om primair aan jezelf te werken, de kracht terugvinden in jezelf en van daaruit zien of en hoe je een steentje bij kunt dragen. Maar niet jammeren of in paniek raken.

Er komt echt een oplossing, al lijkt die op wereldniveau verder weg dan ooit. Ik ben ervan overtuigd dat we er doorheen zullen komen, al zal het zeker niet altijd gemakkelijk zijn.
Blijf dus gefocust en zorg goed voor jezelf, verlies je niet in angst of wanhoop. Recht er doorheen, met volle kracht.

Het 'ergste' dat een mens kan overkomen is sterven. En ik heb dat meegemaakt en voel me beter dan ooit :~). Er kan je dus weinig overkomen. Het ergste dat je kan overkomen is jezelf verliezen.
Ik wil niet generaliseren hoor, dingen als andere mensen pijn doen (martelen) vind ik één van de ergste dingen die er bestaan. En toch zeg ik vanuit volle overtuiging dat het allerergste wat je als mens kan overkomen is je moed en levenskracht, jouw 'esprit' verliezen.

Iemand die dat fantastisch heeft voorgeleefd, is Nelson Mandela. Wat heb ik een bewondering voor die man. En ik ben daar niet de enige in. Daarom weet ik zeker dat we hier als mensheid doorheen zullen komen. Deze geestkracht bestaat en doet leven.

En daarom.... is een Verbinding als de Versleutel Verbinding van levensbelang. Als Nelson Mandela dag in en dag uit achter een computer had gezeten met informatie die op deze wijze is opgeslagen, was hij er beduidend minder sterk uitgekomen.

Zorg dus voor jezelf en je kinderen. Ik voel me net een Jehova getuige, maar vraag deze Verbinding aan! Ik zeg dit vanuit mijn hart en met zoveel overtuiging, dat het me daar aan deed denken. Het is voor mij gewoon heel belangrijk om dit te benadrukken, omdat ik van hieruit zie hoe desastreus het effect hiervan is en hoe sluipend het werkt, hoe onherkenbaar.

Nee, ik kan hier zeker niet lichtzinnig over praten, dit is echt van essentieel belang.”

Lees meer Versleutel Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Ware ik Verbinding

“Oe, ik hou mijn hart vast. Wie zou er naar voren komen, wat voor monster zou er in mij schuilen :~) :~) Mijn ware ik.... "~)

Kijk en huiver :~)

Nee hoor, ik ben een beetje zenuwachtig en maak grapjes. Ik ben eigenlijk heel benieuwd.
Ga kennismaken met mezelf :~).

Nu word ik stil. Het lijkt alsof er schillen van me af vallen van wie ik niet ben, maar wie ik dacht dat ik was. Kijk, daar gaat de handwerkende oma. Dat was ik niet dus :~).

Ik word er echt een beetje zenuwachtig van. Straks blijft er niets over van wie ik dacht te zijn. Kan ik mezelf opvegen met een stoffer en blik :~). Legt u daar maar neer. :~)

Ik voel iets aankomen, van wie ik ben. Het verandert je zelfbeeld hè. Natuurlijk ben ik allang niet meer de handwerkende oma, er valt hier weinig te handwerken, ben mijn breinaalden en haaknaalden vergeten :~).

Maar het verandert dus ook je zelfbeeld met terugwerkende kracht. Ik zie mezelf, als ik terugkijk naar mijn laatste leven, nu ook anders. Zie dat dat een beeld was waar ik me comfortabel bij voelde.

Iedereen moest iets zijn, hè. En je kon kiezen uit een repertoire. Je gaat eerst naar het vakje man / vrouw en kiest er één. Goed, ik koos voor vrouw omdat ik er zo uitzag en iedereen zei dat ik dat was. Dat voelde ook kloppend. Vervolgens ga je uit het vakje 'vrouw' een aantal eigenschappen (als zelfbeeld) kiezen, die je wel leuk vindt. Je kiest dan natuurlijk de eigenschappen waar je goed in bent. Ik koos voor 'veel sociale contacten', 'recht voor z'n raap', 'af en toe emotioneel', 'zelfstandig', 'handwerken', 'warm hart'. Of iedereen het daar mee eens was, weet ik niet :~).

Nu zie ik, dat dat zelfbeeld niet klopte. Het was niet verbonden met wie ik werkelijk was, maar het paste bij hoe ik mij wilde bewegen in mijn sociale omgeving. Het leek dus meer op: 'welke kaart wil je zijn in het kaartspel' dan op: 'laat jezelf zien zoals je bent, een werkelijk zelfportret'.

Dat zelfbeeld was dus meer een rol in een gezamenlijk rollenspel, terwijl de Ware ik Verbinding jouw ware ik laat zien. En dan sta je uiteindelijk sterker, ook in gezelschap, omdat het dieper met je verbonden is. Je bent dan niet zomaar omver te blazen. Het voert terug naar je wortels, waarmee je heel stevig in de grond staat.

Geen storm die jou dan omver blaast.

Mijn beeld, van mezelf, dat ik nu begin te voelen, is minder een vast beeld, maar meer een gevoel waarmee je contact kunt maken. Je voelt het vanbinnen en niet om je heen.

Het zelfbeeld dat je om je heen voelt bestaat uit definities, een combinatie van losse beelden die je zelf leuk bij elkaar vindt staan.

Het nieuwe zelfbeeld door de Ware ik Verbinding is meer een zelf-gevoel, een soort oerkracht in jezelf, die verschillende kleuren in zich heeft en ontelbare mogelijkheden om dat zelf-voelbeeld uit te drukken.

Je kunt het dus niet vast omkaderen, je kunt er elke keer een andere expressie aan geven.
Je zet jezelf dan niet meer vast met één zelfbeeld, maar kunt jezelf veel meer ontwikkelen, omdat je jezelf niet meer beperkt, omkadert met één vastomlijnd beeld waar je dus ook uit zou kunnen groeien.

Het nadeel van zo'n zelfbeeld is dat je er aan gehecht raakt omdat het een gevoel van veiligheid geeft. En als je je dan ontwikkelt en niet meer in je eigen zelfbeeld dreigt te passen, hou je jezelf tegen: 'ho, dat ben ik niet hoor, kijk maar: dit is mijn zelfbeeld. Zo moet je niet doen, die kant moet je niet opgaan, Dat past niet bij mij'.

En zo kun je jezelf beperken in je eigen groei en ontwikkeling, met jouw zelfbeeld.

De Ware ik Verbinding helpt je om door jouw eigen - in principe altijd beperkende - zelfbeeld heen te breken en jou meer een innerlijk voel-beeld te geven. Dat beeld, die indruk van jezelf kent veel meer variaties en geeft ruimte aan groei, omdat het altijd met je mee groeit.

Het toont je hoe je op dat moment bent en verandert dus voortdurend. Tegelijkertijd maakt het jouw unieke kern voelbaar, jouw essentie.

De Ware ik Verbinding geeft je dus een fantastisch nieuw innerlijk kompas en het vervangt jouw 'niet buiten de lijntjes' gevoel van het zelfgekozen zelfbeeld dat eigenlijk nooit echt klopt.”

Een week later:

“De Ware ik Verbinding, dat is net zoiets als trouwen met jezelf. Je vindt je eigen ware ik.
Je werkelijke zelf en bent dan ook trouw aan jezelf.

Vanuit die trouw aan wie je werkelijk bent, kun je ook beter jouw Ware Jacob vinden, die echt bij jou past. Omdat jij zelf meer jezelf bent en je dan pas die man of vrouw kunt aantrekken die echt bij jou past.

Je ziet vaak dat huwelijken stranden als je beiden verandert. Dan paste je vroeger wel bij elkaar maar later niet meer. Als je iemand ontmoet, terwijl je goed in contact bent met je ware zelf, loopt dat veel minder snel mis.

Dit is daarom een echte basis Verbinding. Weten en voelen wie je echt bent, dat is zo belangrijk.
En er valt nog veel te leren. Deze Verbinding blijft je helpen om steeds dieper met jezelf in contact te komen, jouw waarheid te ontdekken. Weten wie je bent en waar je staat.

Jezelf leren kennen, dat is de grootste en meest avontuurlijke ontdekkingstocht in jouw leven.”


Het andere familielid:

“Tsja, ik zou bijna zeggen, dit is ontluisterend :~) Ik ben niet wie ik was, ben al die tijd niet geweest wie ik dacht te zijn. Ik was al die tijd iemand anders en heb het niet in de gaten gehad.
Dat ik dat niet was, dat beeld van mezelf.

Ik ben heel iemand anders, veel leuker eigenlijk.

Welkom, fijn met u kennis te maken. Gaat u zitten. Zo voelt het. Ik verwelkom mezelf, ontmoet mezelf als een waardevolle gast waar ik al die tijd naar uit heb gekeken, zonder dat ik dat wist.

Ik vind mezelf leuker dan dat beeld, dat zelfbeeld dat nu niet blijkt te kloppen.

Dat is echt een rare gewaarwording. Een soort verrassing.

Dat ik hier al die tijd overheen heb geleefd, over dit mooie gevoel van contact met mijn diepte.
Mijn onbeschrijflijke diepte die niet in een enkel beeld te vatten is.

Het geeft het leven meer diepgang, een extra dimensie, omdat het leven nu kan resoneren in wie ik ben, in plaats van terugkaatsen op een plat beeld van mezelf. En dan nog wel één die niet klopt.

Mijn ware ik had niet zoveel geduld met dat zelfbeeld van mij, die ging gewoon zijn eigen gang, bleef echt niet netjes achter dat zelfbeeld zitten. Ging gewoon iets anders doen.

Het was een leeg beeld, een houvast, bij gebrek aan werkelijk contact met mezelf. Bij gebrek aan werkelijke verankering in wie ik te diepste ben.

Dat durfde ik niet te zijn. Bang om onderuit gehaald te worden.

De Ware ik Verbinding geeft je de stevigheid om 'je pure ik' te durven zijn, je ware zelf.

Oe... wat heb ik dat al die tijd gemist, en ik wist niet dat ik dat miste.

Het is iets heel bijzonders, al die Verbindingen en behandelingen, en alles wat het Project nog meer introduceert. Er is zoveel recht te trekken van alles wat scheef was in de kosmische nacht. En je kunt het gewoon bestellen, aanvragen, en samen met anderen een pad banen naar een nieuwe toekomst. Een pad van verandering, van een nieuw begin, een werkelijk nieuw begin.

Het voelt zo hoopvol. Ik ben er zo blij mee.

Eigenlijk voelt het alsof dit mijn laatste woorden zouden zijn, voor deze Verbinding. Het heeft me nu al veel gedaan. Een revolutie, als je ontdekt dat je eigenlijk iemand anders bent, zoveel meer diepte in jezelf. Jezelf direct herkennen en niet begrijpen dat je daar al die tijd overheen hebt geleefd. En hoe dat kan.....

Alles beweegt zo veel in mij nu, dat ik het overzicht mis om een afrondende zin te maken over deze Verbinding. Maar dat zegt eigenlijk al heel veel. Een essentiële Verbinding.

Ik ben benieuwd wat ik volgende week ga zeggen, als alles weer op zijn plaats is gevallen en ik alles vanuit een nieuw perspectief mag bezien. Vanuit meer diepte de weidsheid en diepte van het leven ervaren.”

Een week later:

“Lieve Bas en Maria, fijn om jullie te spreken. Ik heb deze week kennis gemaakt met een nieuwe man. Dat bleek ikzelf te zijn. Leuke man hoor :~)”

Bas en Maria: Je zegt dat en ik voel daar een verdriet achter.

“Goh, want een invoelend vermogen. Dat kan ik ook voelen, maar ik had er nog niet bij stil gestaan. Het heeft te maken met over jezelf heen leven.

De Ware ik Verbinding helpt je om volgens jouw ware ik te leven, jouw eigen ware gevoelens te voelen. En natuurlijk komt er dan oud verdriet omhoog, met name uit je laatste leven op Aarde, toen je niet jouw ware gevoel volgde en niet eens wist wie je zelf was.

Leven volgens de conventies en de verwachtingen van anderen, die je overneemt.
Die verwachtingen van anderen zijn ook gebaseerd op hun eigen onzekerheid en behoefte aan veiligheid, omdat ook zij niet in contact leven met wie zij zelf werkelijk zijn.

En dan zoek je houvast bij de mensen om je heen, omdat je zelf onvoldoende in jezelf verankerd bent om jezelf dat gevoel van basisveiligheid te kunnen geven.

En zo kom je samen in een spiraal waarin je elkaar die basisveiligheid 'moet' geven en je jezelf en jouw ware gevoelens, jouw ware behoeften daarbij verloochent, aan de kant schuift.

Je wilt tenslotte niet dat de wereld van anderen in elkaar stort als jij jouw hart volgt.
Zo verloochen je jezelf en laat je uiteindelijk jezelf in de steek.

En dat gevoel kwam omhoog door deze Verbinding, jezelf verloochenen doordat je onvoldoende in contact bent met wie je werkelijk bent, met wat je werkelijk voelt.

Een schijnleven opvoeren samen, van de schone schijn van een keurig gezin met goed opgevoede kinderen die net als jij hun weg in de maatschappij hebben gevonden, maar de weg naar hun hart zijn vergeten, zijn kwijtgeraakt.

Op de weg naar geluk vallen de weg naar jouw hart en de weg naar een plaatsje in de maatschappij samen. Dan creëer of vind je dat plekje in de maatschappij door je hart te volgen, door naar je hart te luisteren en anderen in jouw hart te vinden.

Leven volgens jouw werkelijke, echte gevoelens en jouw werkelijke persoonlijkheid, ontdaan van veronderstellingen en een vals zelfbeeld. Dat is de enige weg naar geluk en zelf ontplooiing.

En hoe dieper je jezelf echt leert kennen, met al je mooie en soms ook donkere (onbelichte en onbewuste) kanten, hoe meer je ook in jezelf de weg naar het Goddelijke terug kunt vinden.

Het Goddelijke heeft jou geschapen zoals je in diepste wezen bent. Je kunt als schepsel, creatie van het Goddelijke, jouw schepper alleen terugvinden als je in contact bent met wie jij werkelijk bent.

Elke creatie, elke schepping kan alleen contact voelen met zijn of haar schepper door deze creatie ook te zijn, door niet te leven volgens een vals beeld van zichzelf.

Hoe kan de kastanjeboom contact maken met het Goddelijke als hij denkt dat hij een madeliefje is...? Of de mier die denkt een nijlpaard te zijn...

Dit was even een filosofisch omweggetje, terug naar mijn gevoel.

Ik hou van het leven en het doet me goed om dieper in contact met mezelf te zijn en nog beter te kunnen voelen wie ik ben, wat mijn essentie en dus ook mijn kracht is. Mijn wortels stevig in  de grond, uitreikend naar het leven.

Een mooie, heel waardevolle Verbinding.”

Lees meer: Ware ik Verbinding
Terug naar interne link overzicht


Werkdruk-vrije tijd Verbinding

“Ik krijg een zenuwachtig gevoel in mijn buik, een oud gevoel van 'ik moet nog zoveel doen'.
Ik maak me druk om niks, want je kunt alles met plezier doen en er bij wijze van spreken een uitje van maken alsof je het tijdens je vakantie doet, of je kunt alles heel gehaast doen, omdat je nog zoveel moet doen en 'je dat allemaal zo gehaast moet doen'.

Je kunt dus uitgaan van: 'ik heb meer te doen dan ik tijd heb' of ' ik heb veel tijd en daarin ga ik lekker veel doen en met plezier'.
Dus oude gevoelens van haast en stress worden nu even voelbaar, zo'n knoop in mijn buik.

Ik had een groot gezin en nu komen er gevoelens omhoog van 'zoek het allemaal maar even zelf uit'. Er wordt vaak zo aan je getrokken en je loopt al snel aan jezelf en je eigen behoeften voorbij.

Ik vraag me af wat er gebeurd was als ik dat gevoel van meer tijd en ruimte voor mezelf tijdens mijn leven meer had toegelaten.

Dat deed je toen gewoon niet. Mijn man moest ook hard werken. Maar het was misschien wel leuker geweest.

Het is gek, ik verplaats me in die tijd en het is net alsof ik mijn schoenen van toen weer aan heb en mijn jurk van toen. Alsof ik weer achter het snijbonen apparaat zit. Met mijn schort aan. Zo'n schort, dat had je toen al snel de hele dag aan. Goh, ik ruik de soep weer, de groentesoep met ballen, en Maggie op de tafel.

Gek dat je dan teruggaat naar een tijd geleden, niet naar de laatste jaren van je leven, maar in de tijd dat je een groot gezin had thuis. Nou ja, ook niet gek, want dat was natuurlijk de tijd dat ik het druk had.

Het geeft mij het gevoel, dat ik met deze Verbinding, de Werkdruk-vrije tijd Verbinding, even veel had gedaan maar vanuit een heel ander gevoel. Dat je jezelf meer centraal stelt. Dat jij er niet bent voor het gezin, maar dat het nog steeds jouw leven is waar jouw gezin een deel van is.
Je houdt dan meer het gevoel dat je had voordat je een gezin had.

Het gevolg daarvan, voel ik, is dat je jezelf ook de ruimte geeft om alles te voelen wat jij voelt. Dat jouw gevoel belangrijk blijft, ook al is er elke dag spitsuur en ben je nodig om dat in goede banen te leiden.

Deze Verbinding geeft me het gevoel dat ik op mezelf kan rekenen, dat ik me niet laat 'opslorpen' door de drukte om me heen en ook mogelijkheden zoek om het werk eerlijk te verdelen of zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk te doen.

Kinderen kunnen ook meehelpen om oliebollen te maken of hun kamer op te ruimen of de trap te stofzuigen. Ik had een hele plastic wasmand vol oliebollen, elk jaar :~) En die kwam op hoor!

Dit lijkt me in deze tijd ook een heel belangrijke Verbinding voor mensen. Want ze zijn alleen maar drukker geworden. Tegenwoordig moet je ook nog verplicht genieten, een fijn leven hebben met vrienden en vakantie, je moet uitstralen dat je gelukkig bent en het goed voor elkaar hebt allemaal.
En de sociale media, daar gaat ook veel tijd in zitten. Wat dat betreft was 'onze tijd', de tijd waarin ik een gezin had thuis, veel overzichtelijker. Kinderen zonder mobiele telefoontjes, geen laptops. De huistelefoon was genoeg en die had zelfs nog niet iedereen...

Maar toen was het ook vaak beperkter. Je blik was meer beperkt. Tegenwoordig weten we meer wat er overal op de wereld speelt, maar het lijkt tegelijkertijd ook een grotere rotzooi te worden...

Deze Verbinding brengt ook wel wat onverwerkte gevoelens omhoog. Ik zou nu ook bepaalde dingen anders aanpakken, met deze Verbinding. Ja, ik vind dit een goede, belangrijk Verbinding voor jezelf en je dagelijks leven. Heel basic, zoals ze dat nu zo mooi kunnen zeggen.”

Een week later:

“Ik ga deze keer op een andere manier vertellen over mijn ervaringen met deze Verbinding, die ik vorige week heb ontvangen. Ik ga me opnieuw op de Werkdruk-vrije tijd Verbinding richten en ga dan vertellen wat ik nu voel.

Het voelt als een zonnig lichtpuntje in mij. Alsof er een heel klein oranje lampje in mij brandt.
Dit oranje lampje geeft mij een zonnig gevoel en geeft me tegelijkertijd een gevoel van ruimte.
Net alsof dit lampje mij mijn bestaansruimte 'garandeert'. Ik neem als vanzelf een bepaalde plek in, en ik kan mezelf niet kleiner maken door mezelf te verliezen in werk of bezigheden.

Ik besta, dat gevoel geeft deze Verbinding mij. Ik besta en neem ruimte in, ik mag van het leven genieten, ruimte innemen en ik ben geen 'slaaf' van mijn bezigheden of mijn werk.
Ik kom op de eerste plaats, ik ben degene die het werk, of de bezigheden moet doen en daarom zorg ik goed voor mezelf. Het mag niet ten koste van mij gaan.

En dit gevoel komt niet vanuit je hoofd, of vanuit een voornemen om genoeg rust te nemen.
Dit gevoel wordt op een natuurlijke wijze in jou versterkt door de Werkdruk-vrije tijd Verbinding.

Je hoeft die speelruimte, die leefruimte voor jezelf dan niet meer te verdedigen of veilig te stellen, dat doe je na de ontvangst van deze Verbinding vanzelf, van nature.

Dit voelt als een heel belangrijke Verbinding in onze jachtige maatschappij.
Maar ook als je geen jachtige leefomstandigheden hebt. Want in het Hiernamaals is niets jachtig en toch ervaar ik zoveel positieve effecten van deze Verbinding.
De oude jachtigheid in jezelf wordt opgeruimd.

Het is een Verbinding waardoor je voelt dat je zelf onvoorwaardelijk centraal staat in jouw leven. Dat jij centraal staat, waardoor je jezelf niet op sleeptouw laat nemen door werk of omstandigheden. Heel mooi, heel zinvol en heel belangrijk.”

Lees meer: Werkdruk-vrije tijd Verbinding
Terug naar interne link overzicht

X Verbinding

“Oe... Ik word er een beetje zenuwachtig van :~) Maar wel leuk zenuwachtig hoor, lekker spannend. Want ik was in mijn laatste leven een man. Dus hoe zal dat nou voelen hè.

Het voelt vrolijk! Ik word er vrolijk van, het voelt feestelijk. Een gevoel van tralala! Geen troela hoor :~)
Nou, hier worden jullie nog niet wijzer van. Ik zal serieus mijn best doen. Het voelt een beetje alsof ik aangeschoten word door deze Verbinding.

Ik heb natuurlijk ook veel vrouwenlevens gehad in de kosmische nacht.
Misschien zet deze Verbinding nu iets recht in mijn systeem van wat ik tijdens al mijn vrouwenlevens heb meegekregen.

Nu komt er een verdriet omhoog, dus dat moet waar zijn. Ik krijg beelden uit vorige levens.
Ik was zo'n melkmeisje, in de tijd van dat beroemde schilderij. Zo'n meisje dat in zo'n deftig huis werkt, van de gegoede burgerstand.

Mijn gevoel over mezelf als meisje werd dus beïnvloed door die kosmische nacht programmering, die deze Verbinding vervangt door een fantastische zelfbewuste kosmische dag programmering, waardoor je als vrouw voelt dat je er mag zijn, in al jouw aspecten.

En de vagina is natuurlijk het diepste symbool en het unieke lichaamsdeel van de vrouw, samen met de baarmoeder en prachtige borsten.

Deze Verbinding is voor mijn gevoel onmisbaar voor elke vrouw en voor elke man die er rekening mee houdt dat ie in een volgend leven 50% kans heeft om vrouw te zijn.

Op de een of andere manier zet deze Verbinding iets recht voor mij.
Het zet iets recht dat fundamenteel scheef heeft gestaan, één van de programmeringen van de kosmische nacht waardoor de vrouw in dit tijdperk vaak de tweede viool heeft gespeeld.
En deze ervaringen heb ik ook gehad tijdens al mijn vrouwenlevens.

Het zet daardoor ook iets recht voor mij in een volgend leven wanneer ik weer man zou zijn, omdat het inwerkt op mijn innerlijke man/vrouw balans. Deze komt immers voort uit alle levens die je hebt gehad, uit je mannen- en je vrouwenlevens. Al jouw ervaringen als man en als vrouw leiden tot jouw innerlijke man/vrouw relatie.

Wat doet het nu met mij: Ik voel meer warmte in het 2e chakra gebied. Het voelt fijn en omhullend. Het geeft me ook meer zin om weer een keer vrouw te zijn, om dat ook weer eens te gaan meemaken.

Het maakt dat ik minder bang ben om weer eens vrouw te worden in een volgend leven.

Want als man heb je in de loop van je levens veel nadelen van het vrouw-zijn gezien en dan denk je: laat mij maar man zijn.

Als je eenmaal vrouw bent, moet je er waarschijnlijk niet aan denken om man te zijn, zo gaat dat altijd :~).

Deze Verbinding maakt dat ik dieper land in mezelf, dieper kan aarden. Dat voelt mooi. Ik heb het gevoel dat dat jouw manier van zijn verandert, verbetert, ook als je hierna als man zou incarneren. Het is toch een ervaring die je dan hebt in het Hiernamaals.

En als je in het Hiernamaals dieper in jezelf kunt aarden, kun je dat daarna tijdens een leven op Aarde ook, of je nu als man geboren wordt of als vrouw.

Daarom ben ik heel blij met deze Verbinding, ben ik er heel dankbaar voor. Het voelt als een zegening van het vrouwelijke die ik voor altijd met me mee draag, in me zal kunnen voelen.

Ik heb zelfs het gevoel dat deze Verbinding een invloed zal hebben op een toekomstige relatie op Aarde, als ik als man incarneer. Dat deze Verbinding dan een positieve invloed heeft op mijn relatie met mijn vrouw, omdat ik het vrouwelijke dan dieper kan eren.

Dat vind ik een heel mooi gevoel.

Het voelt helend voor het vrouwelijke, deze Verbinding, en ik gun iedere vrouw en iedere man deze Verbinding.

Het voelt als een heilige Verbinding.

En ik zie, ik voel, dat deze Verbinding over enkele eeuwen een belangrijke uitwerking zal gaan krijgen, iets dat nu nog in het verschiet ligt. Iets met heilige sexualiteit en de kracht daarvan. Scheppingskracht, creatiekracht vanuit het heilige vrouwelijke. Het zal niet hoogdravend, geheimzinnig zijn en ook niet iets met tempels, zoals vroeger in Egypte.

Het zal een kracht zijn voor het dagelijks leven, die mensen in de toekomst zullen ontdekken. Om de creatiekracht in hun leven te versterken en gericht toe te passen in verbinding met het Hogere. Deze Verbinding is essentieel daarvoor. Je geeft jezelf daarmee dus een bijzonder geschenk, dat in de toekomst nog meer mogelijkheden zal geven.

Tot het zover is, heeft de mens nog veel wonden te helen. En deze Verbinding helpt daarbij, om de wonden van de vrouwelijke sexualiteit en daarmee onlosmakelijk ook de wonden van de mannelijke sexualiteit te helen.

Elke man die een vrouw verkracht, verkracht daarmee immers een diep deel van zichzelf. Dat grijpt heel diep in, diep van binnen.

Het is een weg die we zijn gegaan. Niet omdat de man een bruut is van nature, want dat is hij niet, maar omdat we dit hebben moeten ervaren en we er in toegezegd hebben om dit te ervaren en elkaar dit aan te doen. Om deze ervaringen samen mee te maken en te verwerken.

Het is een trieste weg geweest, maar we hebben er wel veel van geleerd. En sommige mensen, veel mensen zelfs, zijn hier nog dagelijks van aan het leren.

Het leven heeft altijd een balans. Na het leren van nare ervaringen, komt weer een tijd waarin het fijner wordt, waarin we mogen leren van elkaars kracht in plaats van macht.

En deze Verbinding, de X Verbinding (kernachtige naam) geeft de vrouw haar diepste kracht terug. Deze Verbinding geeft zoveel terug aan het vrouwelijke dat deze Verbinding niet in één woord, in één naam te vangen is. Daarom is X Verbinding een goede naam. Het heeft iets mysterieus, alsof er veel van de kracht van deze Verbinding nog niet bekend is, nog in het verschiet ligt en dat is ook zo.

Het is een Verbinding met geheimen en mysteries, die stap voor stap onthuld zullen worden zodra we daar als mensheid aan toe zijn. Zodra onze wonden geheeld zijn en we met deze kracht om zullen kunnen gaan, zonder rancuneus te zijn. Zodra we elkaar vergeven hebben voor alles dat we elkaar hebben aangedaan in de geschiedenis van de mensheid. Zodra het roer om gaat.

Ik verheug me op de toekomst. Dat is het gevoel dat deze Verbinding mij geeft. Het is een Verbinding die een belofte in zich heeft, die voelbaar is. Een cadeau dat je krijgt en dat je nog lang niet uitgepakt krijgt, omdat er steeds iets nieuws bij komt dat je ontvangt.

Een Verbinding die, net als alle Verbindingen, mee groeit met de toekomst. Een tien in één Verbinding of misschien wel twintig of dertig in één. Deze Verbinding zal met je meegroeien in de loop van je toekomstige levens. Een feest Verbinding. Dat is waarom ik hier zo vrolijk van werd toen ik deze Verbinding ontving. Deze Verbinding maakt het leven tot een feest, geeft blijdschap en hoop en opent nieuwe horizonten.

In één woord: mooi!
Ik ben er heel blij mee en meer dan dat.”
Eén week later:

“Dit is in één woord een prachtige Verbinding die je hele innerlijk perspectief verandert en daardoor op een nieuwe manier in de wereld zet. En ik reken het kosmische dag Hiernamaals nu tot 'mijn wereld'.
Het voelt levens-veranderend, echt indrukwekkend. Het verandert ook echt jouw oude en nieuwe incarnaties, dus wat dat betreft werkt deze Verbinding ook zeker levens-veranderend.

Het heeft me opnieuw in contact met mezelf gebracht, in een nieuw gebied in mezelf. Een nog inniger contact. Het is zo helend ook, als jouw mannelijke en vrouwelijke sexualiteit, datgene wat je diep van binnen vanuit jouw levens als man en als vrouw kunt voelen, op een diep niveau geheeld wordt. Ik voel een heling en een balancering van het vrouwelijke in mezelf en dat werkt in mij door als man. Die voelt zich daardoor ook geheeld.

Het voelt als mooie, verstilde pianomuziek op een zonnige zomer ochtend, wanneer alles in bloei staat, de dag nog vol beloften is en de zomerwind jouw huid zachtjes streelt.
Het gevoel dat alles opnieuw kan en mag beginnen, een nieuwe wending mag gaan krijgen.

De energie van loslaten, vergeten en open staan voor het nieuwe dat daardoor mag komen.

Het heeft me diep geraakt deze Verbinding, een gevoel van heling en vergiffenis. Als het vrouwelijke in mij verder kan openen, kan ik als man ook dieper tot bloei komen.
Ik ben als deze mannelijke incarnatie ook het 'product' van al mijn levens, dus inclusief mijn vrouwenlevens.
Ik draag als man alle herinneringen aan mijn levens als vrouw diep in mij mee. Deze ervaringen hebben mij gevormd en gebracht tot wie ik nu ben.

Heling van het vrouwelijke in mij betekent heling voor mij als gehele persoon. Waardoor ik als man sterker, krachtiger in mijzelf kan staan.

Het is alsof je daardoor als man een onbewust gevoel van 'schuld' loslaat, dat de cultuur, de geschiedenis ons mannen heeft gegeven. Het onbewuste plaatje van de man als dader en de vrouw als slachtoffer. Dat plaatje komt nu in balans. 'Man' en 'vrouw' komen door deze Verbinding in een groter evenwicht te staan, het mannelijke en vrouwelijke in jezelf.

Het geeft mij een gevoel van opluchting en een gevoel van ruimte om te groeien.

Het voelt alsof ik een nieuw muziekstuk mag gaan componeren, een nieuw innerlijk muziekstuk, een nieuw begin.

Het voelt hoopvol en als een nieuw begin."
 

Het andere familielid:

“Ik vind dit een heel spannende Verbinding, ik heb er erg naar uitgekeken en nu is het zo ver.
Durf het bijna niet toe te laten :~)

Nu voert deze Verbinding mij mee, op golven. Ik voel golven (van energie) om me heen en onder mij. Het voert me mee.

Het geeft me ruimte.
Het voelt alsof mijn identiteit als vrouw eerst beperkt was, alsof mijn identiteit in een houten betimmering zat. Tot hier en niet verder, dit is je grens waar je niet overheen mag gaan.
Dit zijn de lijntjes waar je binnen moet blijven. Onzichtbare, onuitgesproken lijntjes, maar voelbaar bepalend. Ieder meisje, iedere vrouw voelt ze van binnen om zich heen en houdt zich eraan. Het is ondenkbaar dat je over die lijntjes heen gaat, omdat ze op energieniveau bepalend zijn, als wetmatigheden.

Je kunt er tegen strijden in woorden en daden, strijden tegen de achterstelling van de vrouw, het feminisme, maar tegen die onzichtbare energetische lijntjes is niets te doen.
Het zijn kosmische nacht programmeringen die van bovenaf zijn ingesteld, dus niet door 'de man'. Die leeft er wel mee, voor hem voelen het ook onbewust als natuurlijke wetmatigheden op energieniveau.

Nu voel ik dus dat golvende energielandschap, niet meer die 'inkaderingen' van je identiteit en ruimte als vrouw.

Dat geeft een gevoel van ruimte en zachtheid. Het geeft een zachte kracht. De kracht van zachtheid.

Ik ben opgegroeid als vrouw (in mijn laatste leven) in dat 'spoor', met die beperkingen als vrouw. Ik zie hoe dat mij heeft beperkt en hoe ik ook mijn dochters benaderd heb vanuit dat gevoel van de beperktheid van de vrouw. Het kon niet anders, het was zo, maar toch komt er verdriet omhoog daarover.

Deze Verbinding werkt diep in me door. Je bent hier in het Hiernamaals voortdurend in het proces van terugblikken en vooruitzien. Daarom komt deze Verbinding diep binnen. Het helpt me in dit proces van jezelf opnieuw scheppen, herscheppen vanuit wie je was, wat je weet, vanuit je ervaringen en vanuit het besef waar je naartoe wilt groeien.

Dan is deze Verbinding onmisbaar om als vrouw opnieuw en krachtiger, vanuit je vrouwelijke kracht, in het leven te gaan staan. Jezelf opnieuw vormen, nog dieper vanuit wie je werkelijk bent.

Ik kan natuurlijk niet spreken over hoe belangrijk deze Verbinding is voor mannen. Dat zal het andere familielid wel doen en dat lees je ook in de tekst op de website.”

Bas en Maria: Toch denken we dat dat wel mogelijk is, als u dat zou willen.

“O ja, dat lijkt me leuk. Een experiment?”

Bas en Maria: De X Verbinding werkt ook naar het verleden. Dus als je je verbindt met een mannelijk leven, is het mogelijk om te voelen wat de X Verbinding als man voor je kan betekenen.

“Ik begrijp dat nog niet helemaal, want dan is het net alsof een oude mannelijke incarnatie die Verbinding ontvangt.
Bedoelen jullie dat die oude mannelijke incarnatie dan het effect voelt wat die Verbinding heeft op oudere levens van die incarnatie toen hij vrouw was?
Want ik dacht dat deze Verbinding in mannen doorwerkt doordat het het effect rechttrekt wat de kosmische nacht programmering van het vrouwelijk geslacht op eerdere levens heeft gehad waarin hij vrouw was.
En dat werkt dan alsnog in die man die ik toen was door. Bedoelen jullie het zo?”

Bas en Maria: Ja, de innerlijke vrouw van die man uit dat vorige leven, wordt bevrijd van haar beperkingen en dat uit zich natuurlijk in het leven van die man. 

“Wel heel speciaal dat het met terugwerkende kracht op je oude levens doorwerkt. Dat is bijna niet te bevatten. Een soort correctie achteraf, die ook doorwerkt in het nu.

Ik ga het proberen. Ik ga me er helemaal open voor openstellen. Zonder iets te verwachten of in te vullen, bedoel ik :~)

Eerst voel ik een kerel. Dat was ik blijkbaar. Zo'n beetje een ronde vent met een dikke ronde buik, doet me een beetje denken aan een regenton :~). Ruwe bolster, blanke pit, beetje mannelijk rechtlijnig.

Nu voel ik me wat 'gevoelsmatiger' voelen. Oh, het kwam er zo uit, die zin. Ja, mijn oude kerel die ik toen was, is een beetje in de war :~). Hij voelt iets namelijk, terwijl hij eerst niet zoveel voelde (echt waar :~). Hij voelde eerst bar weinig vond ik. Snel een grote mond, omdat dat mannelijk is. Beetje schreeuwen hier en daar, biertje heisen.

Ik bedoel dit niet als een cartoon voor 'de man' hoor, het kwam gewoon zo naar voren. Zo ben ik blijkbaar echt ooit geweest. Een tijd waarin ik in de buurt van een haven woonde en zwaar werk deed aan de wal.

Na de ontvangst van deze Verbinding voelt die man zich dus anders. Ergens snap ik er dus niks van, want je zou zeggen, dat hij nu zijn leven dus anders zou gaan leiden, maar zijn leven is al voorbij, alles is al gebeurd.
Heeft het soms invloed op die man in zijn Hiernamaals, op wat er nu nog steeds bestaat van die oude incarnatie?”

Bas en Maria: Ja, dat klopt.

“O, gelukkig, want anders ben ik mijn hele geschiedenis aan het herschrijven, gaan mijn incarnaties achteraf opeens heel andere dingen doen, waardoor ik uiteindelijk bijvoorbeeld niet eens meer geboren werd :~).
Dan zit je met de gebakken peren:~) Je eigen geschiedenis herschrijven en dan zelf opeens veranderen of verdwijnen :~)

Dat het jouw oude incarnaties verandert, maar niet hun toenmalige levens, de loop van hun levens, dat kan ik helemaal plaatsen en dat voelt prachtig.

Ik ga nog even deze man voelen hoor.
Ik voel dat hij veel gevoeliger is geworden, bedachtzamer, fijngevoeliger. Een veel prettiger man. Ik zie ook dat hij nu ook een liefdesrelatie zou kunnen hebben, terwijl hij toen hooguit een echtgenoot had kunnen zijn, die wat bars tegen zijn vrouw doet.
Door deze Verbinding is hij ook iemand geworden met een breder blikveld, die zich verwondert over het leven, zelfs de schoonheid van het leven kan zien.

Het is voor mij heel overtuigend, ik kan het duidelijk in mezelf voelen wat het met me doet, wat het met mijn oude incarnatie doet.

Het mooie is dat ik nu in mezelf kan voelen dat mijn oude incarnatie veranderd is, want ik draag die oude incarnatie ook in me mee. Dat is mooi!
Want die barsheid van die oude mannelijke incarnatie, die had ik misschien niet zo sterk, maar ik ken dat gevoel zeker wel en dat verandert nu. Goh! dat is echt mooi. Iedereen verandert elkaar.

Ik ontvang deze Verbinding en verander erdoor, voel meer ruimte, vervolgens werkt dat ook door in andere, eerdere incarnaties, want die ontvangen deze Verbinding ook en omdat ik ook een resultaat van de ervaringen en gevoelens uit vorige levens ben, verander ik nog eens extra doordat zij, mijn eerdere 'ik's ook veranderen.

Het is bijna niet te bevatten hoe dat werkt, maar het werkt duidelijk. Ik ben er een beetje van onderste boven, merk ik.

Deze Verbinding is heel bijzonder en heeft veel verschillende, diep doorwerkende aspecten.
Ik weet zeker dat ik volgende week nog weer andere dingen kan vertellen.”

Bas en Maria: We hebben nog één belangrijke vraag:
De X Verbinding neutraliseert de ontwikkeling remmende werking van maandverband, inlegkruisjes en tampons. Is daarvan nog iets merkbaar in het Hiernamaals?


“Leuke vraag, ik heb al een tijdje geen tampons en maandverband gebruikt, ook niet nodig gehad :~). Ik ga voelen of ik de effecten daarvan kan voelen oplossen.”

Bas en Maria: Een deel daarvan is al opgelost door de Gevoelswereld Verbinding, die lost de effecten van ontwikkeling remmende producten op, zodra je in het Hiernamaals komt.
Maar we hebben het gevoel dat de X Verbinding nog iets extra's oplost dat specifiek met deze drie 'intieme' producten te maken heeft.


“Ik ben benieuwd, ik ga nu voelen.
Als je als mens in het (kosmische dag) Hiernamaals bent, kun je jouw menselijke gestalte nog voelen. Je wordt niet opeens een 'barbapapa' of zo, je behoudt je menselijke gestalte, op energieniveau. Al kun je wel van vorm veranderen als je wilt, je basisgestalte blijft jouw mens-zijn. Dus kun je op energieniveau ook nog steeds het gebied in jezelf voelen dat staat voor de vagina en de baarmoeder.

Ik ga me daar op richten om te voelen of ik daar veranderingen voel.

Er trekt een soort kou uit me weg. Iets ijzigs. Een onbestemde energie. Iets dat niet matchte met mij.
Vreemd genoeg doet het me denken aan de energie van de oude televisies, niet de digitale TV, de kabel TV, maar de beeldbuis TV die met een antenne werkte, vaak zo'n antenne direct bovenop het apparaat, die je dan elke keer opnieuw moest richten.

Ik weet niet wat het verband is tussen wat tampons en maandverband met je doen en de energie van die oude TV's. Ik snap er niks van en toch dringt dat beeld zich overduidelijk aan me op.”

Bas en Maria: We denken dat we het wel begrijpen.
Die oude TV's hadden veel last van ruis. En dat is waarschijnlijk wat ook de maandverband, inlegkruisjes en tampons doen.


“O ja, natuurlijk je lichaam is een heel fijngevoelige antenne. En je vagina heeft te maken met de schepping. Via de vagina kan tenslotte een kind ontstaan en ook geboren worden. De vagina en de baarmoeder vormen een poort naar 'boven'. Een kind komt tenslotte van 'boven', vanuit de geestelijke wereld daalt het af, incarneert het.

Je vagina en de baarmoeder zijn, dus, net als je hele lichaam, maar mogelijk nog in een intensere vorm, fijngevoelige antennes. Die kunnen ontvangen en ook uitzenden.
Dat verstoor je dan met het plastic van inlegkruisjes en maandverband en door iets vreemds, dat er niet hoort, in de vagina te brengen (tampons).

Ja, het is volkomen logisch. Blijkbaar heeft mijn systeem dit als een energetische ruis ervaren, net zo storend als de ruis die je kon zien en voelen bij zo'n oude TV.

Ik vermoed dat deze ruis, veroorzaakt door deze drie producten, ook een bepaalde vrouwelijke fijngevoeligheid bij mij heeft verstoord.

Ik voel zelfs dat dit destijds mijn gevoeligheid voor kleuren heeft veranderd. Dat je daardoor ook minder goed kunt voelen welke kleuren goed bij elkaar passen. Dat kan ik achteraf duidelijk voelen. Ik zou nu bepaalde kleurencombinaties niet meer kiezen die ik toen wel mooi vond. Heel opvallend. Wat ik toen mooi vond, zou ik nu net iets te bont vinden.”

Bas en Maria: Het verhoogt dus de fijngevoeligheid.

“Ja, zeker, dat is duidelijk voelbaar.

Het gebruik van tampons zorgt ervoor dat vrouwen teveel in emoties schieten, geen maat kunnen houden met emoties, hun emoties niet kunnen besturen. Ze schieten door. Zo waren vrouwen vroeger niet. Toen gebruikten ze katoenen lappen en die werkten niet verstorend op de energetische functie van de vagina en baarmoeder.

Nou kun je dus twee dingen doen: terug naar de katoenen lappen of de X Verbinding aanvragen :~). Dan weet ik het wel. Het laatste werkt wat prettiger :~) en geeft je daarnaast ook nog eens veel meer. Veel, veel meer!

Dat van die emoties, wat ik net zei, dat vind ik opvallend. Ik had nooit gedacht dat dat door tampons, maandverband en zo zou komen. En ik kan nu voelen dat dat zo is, heel duidelijk.
Ik krijg er alsnog buikpijn van. Zo diep dringt het door, het besef. Mijn systeem weet dat het waar is en reageert daarop. Er komt van alles los.

Nou, nou... Dat is me wat.. Ik weet even niks meer te zeggen. Het is overweldigend en heel mooi tegelijk. Dat het opgelost kan worden.”

Eén week later:

“Deze Verbinding heeft mijn wereld op z'n kop gezet. Ik ben een andere vrouw geworden. 

Het voelt heel 'heilig' en aanwezig tegelijk. Het is heel goed voor je zelfbewustzijn. Ik ben wie ik ben. Ik mag hier helemaal zijn, zoals ik ben.

Je laat minder 'over je heen lopen'. Het maakt je innerlijk standvastig, om te staan voor wie je bent. Je staat in het midden van je eigen leven. Als centrale persoon voor jezelf, nog meer centraal.

Je hoeft geen flauwe grapjes of opmerkingen over mij te maken, geen grapjes die eigenlijk niet echt grappig zijn. Dan lach ik niet mee en zeg wat ik daarbij voel of wat ik daar van vind.

Ik 'ontluister' (wilde ik zeggen), ik ontmasker grapjes die bedoeld zijn om de ander op een subtiele manier te verzwakken, grapjes gemaakt door mensen die zich graag meer willen voelen dan de ander, vanuit een onbewust minderwaardigheidsgevoel.

Ik sta stevig in mezelf, stevig op mijn eigen plek.

De X Verbinding verankert je heel stevig in jezelf. Het is een prachtige Verbinding met een grote innerlijke waarde. Deze Verbinding kan je leven diepgaand veranderen.”

Lees meer: X Verbinding
Terug naar interne link overzicht

Zelfbesturing Verbinding 

“Ja, daar komt een kracht aan.. Die komt binnen en ik ben verbaasd, wat is dat voor een kracht. Je herkent het niet meteen, maar het komt duidelijk binnen. Steeds sterker.

Ook komt er daardoor een verdriet omhoog, van alle keren dat ik het roer van mijn eigen leven niet zelf in handen nam en 'het liet gebeuren', toekeek, niets deed, passief was.

Dit is de kracht van het roer in eigen handen nemen, je mannetje of vrouwtje staan. Nee, je man of vrouw staan.

Als je je eigen leven wilt besturen, het roer in eigen handen wilt nemen, is het belangrijk dat je dat van binnen ook doet. Dus jezelf besturen, jezelf aanpakken. 'Doen wat je zegt, zeggen wat je doet'.
Op jezelf kunnen varen. Op jezelf kunnen bouwen. Niet een stap vooruit en dan opeens weer een stap schuin opzij, nee, echt de kant uitgaan die je het liefste wilt en dat van binnenuit voelen. Eensgezind zijn van binnen.

Deze Verbinding geeft daadkracht, maakt je 'gelijkluidend', in de zin dat er één geluid in jou te horen is en geen verschillende stemmetjes waarvan de één dit zegt en doet en de ander dat.

Het voelt niet geforceerd, het voelt niet alsof de stemmen die een andere kant op willen, onderdrukt worden. Er is een gewoon een centrale regie door deze Verbinding, dat deel van jou dat de beslissingen neemt, kan gewoon beter op jou rekenen. Er is daardoor veel minder 'A zeggen' en 'B doen'.
En dat gebeurt op een natuurlijke wijze, het voelt heel prettig en daadkrachtig.

Je hebt deze Verbinding nodig als je jouw plannen of voornemens wilt verwezenlijken, als je dingen wilt veranderen of verbeteren in jezelf en in je leven. Dan geeft deze Verbinding jou stootkracht.”

Een week later:

“Deze Verbinding zorgt ervoor dat ik mezelf beter 'omvat', beter bij elkaar houd.
Het voelt als een kleuterklas, waarvan de juf precies weet wat elk kind aan het doen is en op een zachte maar toch besliste manier leiding geeft, alles in de gaten houdt en toch ontspannen is.

Je leert als het ware je eigen pappenheimers (je eigen innerlijke delen) kennen en besturen.
En dat geeft een fijn gevoel, omdat je jezelf dan niet voor verrassingen stelt. Je staat aan je eigen roer en je gaat voor je eigen doelen. Je innerlijke doelen.

Het geeft een ontspannen gevoel, omdat je meer op jezelf kunt rekenen. Het maakt je dus ook zachter en beslister tegelijkertijd.

Omdat je op die manier met jezelf omgaat, kun je dat ook beter naar buiten toe. Zacht, maar tegelijkertijd heel duidelijk en grenzen aangevend optreden als dat nodig is.

Omdat je jezelf innerlijk omvat, jezelf innerlijk leidt, kun je een zacht en krachtig leiderschap uitstralen. Je kunt kracht en zachtheid dan beter met elkaar verenigen,

In de politiek zie je het ook: leiders die met harde hand optreden, die neigen naar dictatoriaal gedrag, hebben in feite moeite om zichzelf innerlijk in de hand te houden.

Er zijn in hen tegengestelde delen waarvan het ene dit wil en het andere het tegenovergestelde. Ze hebben dan de neiging om de minder gewenste richting in zichzelf te onderdrukken en dat doen ze ook in hun leiderschap in de politiek.
Zoals een leider of politicus met zijn of haar land omgaat, zegt alles over de innerlijke gesteldheid van zo'n persoon. Zijn of haar leiderschap vormt daar een perfecte spiegel van.

Door de Zelfbesturing Verbinding laat je je minder snel meeslepen door één kant of één gevoel van jezelf. Er is een deel van jou aan het roer dat overzicht heeft en dat jou bijstuurt en balanceert als dat nodig is. Het roer is in handen van een centraal bewustzijn in jezelf en kan niet meer - of veel minder - elke keer door een andere stemming of gevoel in handen genomen worden. Daardoor vaar je minder een zwenk-koers, wat een veel rustiger en stabieler gevoel geeft.”
 

Het andere familielid:

“Lieve Bas en Maria, Ik verheug me er diep op om deze Verbinding te ontvangen. Ik heb er zin in.

Er komt iets binnen in mijn buik en dat baant zich een weg naar mijn hartchakra. Het is een warme energie. Een energie van liefde en daadkracht. Een energie die liefde aan het stuur van je leven plaatst. Handelen vanuit liefde.

Dat betekent niet dat je dan altijd lief doet hoor, zo zoetsappig voelt het niet. Je staat in jouw kracht vanuit jouw liefde voor het leven, jouw liefde als motor en drijfveer.
Dus niet de angst volgen, maar jouw liefde voor het leven, jouw liefde voor het bestaan.

Als je je opent voor liefde, twijfel je ook niet. Je weet wat je voelt en weet dan ook wat je wilt.
Je weet wat jouw weg is.

Dat is een fijne manier om aan het roer van jouw leven te staan.

Het is net alsof de motor van je schip wordt gestart. Je voelt jouw innerlijke kracht branden, die vooruit wil.

Dan komt er even iets omhoog, van alle keren dat ik dat niet deed, de keren dat ik op de automatische piloot leefde in mijn laatste leven op Aarde. Dan hoef je niet zelf te sturen.
Je bent dan net een veerboot die elke dag talloze malen het zelfde stukje heen en weer vaart aan een kabel.

De Zelfbesturing Verbinding geeft je de drive om zelf jouw koers te bepalen, je hart volgend.

Als je innerlijk lui bent en niet de moed hebt om te veranderen, kan het soms gemakkelijk lijken om op de automatische piloot te leven en niet zelf te sturen. Gewoon elke dag datzelfde stukje heen en weer gaan. Je komt dan alleen nergens, gaat niet vooruit. Het geeft zo weinig voldoening.

De Zelfbesturing Verbinding brengt je in contact met je verlangens en je dromen en wijst jou het stuur in jouw leven, wijst je op jouw kansen. De Verbinding zegt 'Ga maar, doe maar, probeer maar.'

Een Verbinding die je aanmoedigt en jou het gevoel geeft dat je zelf het roer in handen kunt nemen.”


Een week later:

“De Zelfbesturing Verbinding zorgt ervoor dat je het gevoel hebt ook koers te kunnen houden als er storm is in je leven, dat je dan toch zoveel mogelijk koersvast kunt blijven.
Als je innerlijk het roer recht kunt houden, kun je dat ook als er van buitenaf heel veel tegelijk op je afkomt, als er veel in je leven gebeurt.

Het is een Verbinding die ook veel verschillende niveaus in jezelf kan werken en waar je voor veel verschillende dingen in je leven plezier van kunt hebben, variërend van het huishouden tot het nemen van beslissingen. Dat eerste hoef ik hier niet echt te doen, maar ik verplaats me natuurlijk ook in mensen die op Aarde leven hè.

Ik mag ook niet zomaar alles vertellen over het leven hier in het Hiernamaals, dat is ook niet goed over te brengen, dus verplaats ik me hierbij vaak in het leven op Aarde.

Als ik me op mijn leven hier richt, op mezelf richt, dan helpt deze Verbinding me om innerlijk goed geordend te blijven, uit één stuk, ook als ik veel verschillende dingen voel, die mij van mijn stuk kunnen brengen.

Deze Verbinding geeft dan rust tijdens een veranderingsperiode en die beleef je hier in het Hiernamaals natuurlijk ook, soms zelfs wel meer dan op Aarde. Op Aarde kun je ervoor kiezen om op de automatische piloot te leven en dat gaat dan een tijdje goed.

In het Hiernamaals krijg je die kans niet, om jezelf zo voor de gek te houden, alles is glashelder en wordt jou in jezelf gespiegeld. Je kunt hier niet negeren wat je werkelijk voelt, gelukkig maar.

Op Aarde werkt dat ook niet, maar het kan wel, als je dat persé wilt. Als je dan ziek wordt, zie je alleen niet altijd het verband met jouw 'op de automatische piloot leven' en het ziek worden na verloop van tijd.

In het Hiernamaals voel je je meteen rot als je dat zou proberen. Je voelt dan direct dat je jezelf negeert en tegen je eigen stroom in gaat. En jezelf negeren voelt niet leuk.

O ja, het ging over de Zelfbesturing Verbinding - ik was even de draad kwijt.

Ja de Zelfbesturing Verbinding die helpt je in 'woelige gevoelswateren' om goed bij jezelf te blijven en dat is een fijn gevoel. Je blijft hierdoor beter in je eigen centrum, beter gecentreerd en daardoor koersvast. Dat geeft het gevoel dat je echt op jezelf kunt rekenen, een stevige basis in jezelf kunt vinden. Jezelf een stevige basis geven.”

Lees meer Zelfbesturing Verbinding
Terug naar interne link overzicht


Zelftrouw Verbinding

“Ik voel me heel dicht bij mezelf. Alsof ik mijn huid aanraak en contact maak met mezelf.
Ik fluister tegen mezelf wat ik voel, wat ik wil en wat ik ga doen in mijn leven, wat ik ga doen deze week, deze dag. Ik beloof mezelf wat ik ga doen, waar ik sta, wat ik belangrijk vind, alsof ik mijn eigen kind en mijn eigen ouder ben.

Ik kan op mezelf rekenen.

Zo geef ik mezelf een veilig gevoel, een gevoel van zekerheid. Er is één iemand waarop ik absoluut kan rekenen in mijn leven, en dat ben ikzelf.

Deze kwaliteit geeft de Zelftrouw Verbinding mij. Deze kwaliteit versterkt de Zelftrouw Verbinding in mij.

Het geeft me het gevoel dat ik nog nooit zo op iemand heb kunnen rekenen als ik van nu af aan op mezelf zal kunnen rekenen. Een gelofte aan mezelf en een belofte aan het leven.

Voortaan ben ik de rode draad in al mijn levens, die rode draad wordt mijn liefde voor het leven, mijn trouw aan wie ik ben en waar ik diep van binnen voor sta.

Dit geeft mij houvast. Ik hoef alleen nog maar die rode draad van mijn essentie, mijn gevoel en mijn verlangens te volgen.

Het leven brengt mij zo altijd dichter bij mijzelf, dichter bij waar ik wil zijn, dichter bij wie ik wil zijn.
Dichter bij wie ik werkelijk ben.

Zo leert de Zelftrouw Verbinding mij ook om te ontdekken wie ik ben. Door trouw aan mezelf te zijn en zo mijn werkelijke eigen pad in het leven te volgen, als Hans en Grietje die het spoor terug naar huis volgen door het woud van het leven.

Het is zo gemakkelijk om in het leven met al haar talloze keuzemogelijkheden en keuzemomenten een spoor te volgen dat niet bij je past.

De Zelftrouw Verbinding helpt je om altijd dichtbij jezelf te blijven en te doen wat goed voor jou is. Om te doen wat je jezelf beloofde, zodat je trots op jezelf kunt zijn, voldoening kunt scheppen uit alles wat je doet.

De Zelftrouw Verbinding maakt dat je jezelf nooit meer zult verloochenen, veronachtzamen of verzwakken door de dingen die je doet of zegt.
Jouw levenspad wordt daardoor nog meer versterkend voor jou. Je ziet en voelt eerder wanneer je jezelf saboteert en je doet daar dan ook wat aan, accepteert het niet meer als iets dat nou eenmaal bij jou of bij het leven hoort.

Met een fier opgeheven hoofd door het leven gaan, singing in the rain. Net als toen je kind was, met je regenlaarsjes door de plassen.

Het leven is mooi, want jij kunt altijd op jezelf rekenen, je bent je eigen beste vriend of vriendin.

Trouw aan jezelf is de basis voor een goed leven, de basis voor geluk.

Trouw aan je gevoel, jezelf niet voor de gek houden en je eigen gevoel niet verdraaien.
Dat is versterkend. Het leven is zoals het is, en jij bent jij, een kind van God dat mag zijn zoals het is. Zijn zoals je echt bent is een ode aan het Goddelijke, een ode aan het leven.

Wie anders zou jij kunnen zijn dan jijzelf?

Loop dus geen idealen achterna die niet bij jou passen. Kijk niet op naar anderen die het allemaal goed voor elkaar lijken te hebben, imiteer nooit de levensstijl van een ander.

Blijf dicht bij jezelf, fluister je eigen naam en leef jouw leven zoals het bij jou past, tot in de eeuwigheid.

De Zelftrouw Verbinding geeft jou de basis voor die schitterende Levenskwaliteit, zoals een dichter of schilder blij kan zijn met nieuw, prachtig papier om op te werken.

De Zelftrouw Verbinding geeft je onmisbaar gereedschap om het leven ten volle te leven, het leven zoals het op jou heeft gewacht.”

Een aantal weken later:

“De Zelftrouw Verbinding heeft me heel veel gebracht.
Ik heb altijd een 'rijk sociaal leven' gehad, zoals ze dat zo mooi zeggen. Het zouden nooit mijn eigen woorden zijn geweest, want het was voor mij natuurlijk en vanzelfsprekend om veel onder de mensen te zijn, met een groot gezin en mijn plezier in het gezelschap van anderen.
Het was niet iets waar ik naar streefde, het was gewoon zo.

Als je veel onder de mensen bent, ben je gewend om veel in die laag van 'communicatie met anderen' te zijn. Het trekt je wat meer naar buiten.

De Zelftrouw Verbinding heeft me geleerd om nog meer op mijn eigen innerlijk kompas te varen, nog dichter bij mezelf te blijven.

Dat geeft een heel fijn en zeker gevoel. Je leert jezelf nog beter kennen.”

Lees meer: Zelftrouw Verbinding
Terug naar interne link overzicht


Zijde Verbinding

“mmmmmmmm.. Zo komt de Verbinding binnen. Zacht, aansluiting zoekend. Aansluiting zoekend bij mij. Het is een Verbinding die je omhelst, knuffelt. Samensmelting.

Samengaan. Eenheid. Groei. Groei vanuit eenheid.
Groei vanuit vereniging. Vereniging met je spiegelbeeld. Met wat je ooit verloren was.
Je verloren spiegelbeeld. De Zijde Verbinding laat je voelen wie je van oorsprong bent. Goddelijk. Subliem. Zacht.

Brengt je terug naar je oorsprong. Schenkt je jouw leven terug.

Je verloren leven, je verloren zelf. Ik snik als ik in mijn spiegelbeeld kijk. Dit ben ik. Dit ben ik ook. Ik snak naar mezelf. Naar wie ik was.

Ik ga door oude gevoelens heen, van ontberingen tijdens mijn levens op Aarde, waarin ik stap voor stap dit Goddelijke beeld in mezelf heb losgelaten.

Harde ervaringen, waarin het leven je kleineerde, een kopje kleiner maken. Hoezo Goddelijk, jij bent een nietige mens, niet