Het leven aangaan

Wat is het leven aangaan en hoe ga je het leven aan?

In dit artikel vind je onder andere:

 • een uitleg over wat ‘het leven aangaan’ is
 • een aantal praktische tips over hoe je het leven beter aan kunt gaan
 • wat de grote voordelen zijn van het leven aangaan
 • hoe je jezelf kunt ondersteunen om het leven aan te gaan


Het leuke is dat hoe meer je het leven aangaat, hoe meer het leven een uitdaging wordt, dubbel en dwars waard om geleefd te worden. Bovendien wordt het leven steeds fascinerender door het aan te gaan.

Wat is het leven aangaan?

Het leven aangaan is zo veel mogelijk alle kansen die het leven je biedt, benutten. Het gaat daarbij zowel om de kansen in jouw buitenwereld als die in jouw binnenwereld.

Vrijwel alle heel jonge kinderen gaan het leven echt aan. Alles wordt onderzocht vaak letterlijk totdat de slaap hen overmant.
Dat kinderen daarbij zo nu en dan vallen en daardoor even schrikken of zich pijn doen, maakt hen niet uit, de ontdekkingstocht gaat na hun pijntje of verdriet eruit gehuild te hebben, direct weer verder.

Hoe ga je het leven aan?

Je gaat het leven aan door alle kansen die het leven je biedt, te benutten.

Je kunt het leven zowel bij grote als bij kleine dingen aangaan. Het leven aangaan volgt altijd hetzelfde principe, het maakt daarbij niet uit of het om grote of kleine dingen gaat.
Daarom is het mogelijk om zoiets eenvoudigs als ‘uien snijden’ als voorbeeld te gebruiken, hoe je het leven aan kunt gaan.

Je moet veel uien snijden, als je uiensoep wilt maken. Uien kunnen op verschillende manieren gesneden worden, waarbij er manieren zijn waardoor het snijden van uien duidelijk sneller en beter gaat.
Je gaat het leven aan, als je tijdens het uien snijden voor jezelf onderzoekt, hoe je uien zo snel en gemakkelijk mogelijk kunt snijden.

Het leven zo benaderen of zo te werk gaan, kun je met alles wat je in het leven tegenkomt doen. Als je dat doet, wordt het leven een ontdekkingstocht, waar je elke dag van leert.

Begin bij kleine dingen om de smaak van ‘het leven aangaan’ te pakken te krijgen. Zo kun je voor jezelf nagaan of je je huishouden zo handig mogelijk aanpakt of er bijvoorbeeld niet een andere volgorde is in je huishouden die effectiever is, waardoor je sneller met het huishouden klaar kunt zijn.

Door het leven zowel bij grote als bij kleine dingen aan te gaan, wordt het na verloop van tijd een levenshouding, een mentaliteit. Laat je daarbij niet kisten door tegenslag, ga na wat er misgelopen is en zoek wegen om verder te gaan.

Het leven wordt een uitdaging

Het leven wordt een uitdaging als je zoveel mogelijk het leven aangaat.

Het maakt dan ook niet meer uit wat je doet, het leven wordt een ontdekkingstocht, als je erop gefocust bent om wat je doet zo handig en goed mogelijk te doen.

Zo kunnen we als we een nieuw artikel gaan schrijven, al een dag van tevoren echt opwinding voelen om het creatieproces van het schrijven van een nieuw artikel aan te gaan. Het is zo’n mooi proces om tijdens het schrijven, waarbij we ons steeds dieper met het onderwerp van het artikel verbinden, allerlei nieuwe inzichten te krijgen en die te verwoorden.

Zo wordt het leven steeds meer waard om geleefd te worden.

Wat is de zin van het leven aangaan?

Naarmate je het leven meer aangaat, zal het je meer kansen geven.

Het leven is niet iets passiefs, het is een intelligente spiegel, die je wel of niet kunt gebruiken. Je kunt het leven daarom als jouw leermeester gebruiken. Het leven wijst je wat je wel en wat je niet goed doet.

Als je het leven niet serieus neemt door het niet echt aan te gaan, kun je ook niet verwachten dat het leven jou serieus neemt. Je zult dan steeds meer aan de kant van het leven komen te staan en je afvragen, waarom je niet succesvol bent en waarom je het leven meer en meer als een sleur ervaart.

Anders gezegd als je de moeilijkheden die iedereen in z’n leven tegenkomt, niet aangaat, dan komen de moeilijkheden wel naar jou toe. Dan gaan je levenslust en uiteindelijk ook je gezondheid achteruit.

Hoe ga je het leven aan in jouw binnenwereld?

Je gaat jouw binnenwereld aan door je gevoelsleven aan te gaan. Je gevoelsleven aangaan doe je door:

 • alles wat zich in jouw leven voordoet gevoelsmatig te verwerken, met andere woorden te doorvoelen
 • jouw gevoelens en emoties er te laten zijn en dus niet te onderdrukkenDoorvoelen
Hoe je gevoelens en emoties kunt doorvoelen, staat beschreven in de tekst Wanneer doorvoelen en wanneer transmuteren?.

Onderdrukken
Onderdrukken van je gevoelens doe je met je wil. Om gevoelens niet te onderdrukken moet je jezelf dus bewust worden welke gevoelens je onderdrukt.

Met een eenvoudige oefening kun je je bewuster worden welke gevoelens je onderdrukt en kun je onderdrukte gevoelens doorvoelen en verwerken.

De kin en kaak staan symbool voor de wil.
Door - in contact met je gevoel - je kin en kaak aan te raken, is het mogelijk om contact te maken met jouw onderdrukte gevoelens.
Tijdens deze oefening kun je deze onderdrukte gevoelens vervolgens doorvoelen en verwerken.

Je voorkomt met deze oefening niet dat je opnieuw gevoelens onderdrukt, maar:

 • je komt daardoor wel in een dieper contact met jouzelf en jouw gevoelswereld
 • je wordt je daardoor wel bewuster welke gevoelens je onderdrukt. Je kunt er dan aan werken om die gevoelens niet meer te onderdrukken.


Lees meer: Onderdrukte gevoelens verwerken

Vraag en antwoord

Als je het leven aangaat, doe je alles met aandacht, waardoor je ook overal contact mee maakt. Uiteraard zul je op de weg van het leven aangaan ook een steeds dieper contact met het leven zelf maken.
Door contact te maken met het leven zelf, kan de ultieme manier van ‘het leven aangaan’ in jezelf ontstaan. Deze ultieme manier van ‘het leven aangaan’ bestaat eruit dat het leven zelf jouw vragen gaat beantwoorden.

Het leven toont z’n intelligentie, door het leven, door jezelf vragen te stellen. Het leven zal die vragen dan beantwoorden. Om die te verstaan, moet je daarvoor wel de taal leren begrijpen die het leven gebruikt.

De taal van het leven verstaan, is niet iets wat je van de ene op de andere dag kunt leren. Je moet jezelf en het leven daarvoor observeren en leren onderscheiden hoe het leven je antwoordt.
Je hebt daarvoor al je zintuigen nodig.

Dit is een ontdekkingstocht waarvoor geen verdere aanwijzingen te geven zijn, iedereen moet als je voor deze weg kiest, zelf deze weg gaan. Ga je deze weg, dan word je stap voor stap steeds meer een innerlijke avonturier van het leven.

Lukt je het uiteindelijk om de taal van het leven beter en beter te verstaan, dan word je steeds meer meester over je eigen leven. Dat maakt het leven nog waardevoller en aantrekkelijker om geleefd te worden.

Een wonder ontvouwt zich

Door het leven echt aan te gaan en alles met aandacht te doen, maak je echt contact met hetgeen je doet en dan ontvouwt zich een wonder.

Als mens hebben we, omdat we geschapen zijn door het Goddelijke, of anders gezegd, omdat we in wezen Goddelijke vonkjes zijn, zelf ook een scheppend vermogen.

Door met aandacht contact te maken met wat je doet, maak je een dieper contact met hetgeen je doet. Daardoor ontstaat er een interactie met datgene waar je mee bezig bent.
Puur door aandacht te geven aan wat je doet, activeer je jouw scheppend vermogen en gaat datgene waar je mee bezig bent meer leven. Hierdoor verdiept de interactie met wat je doet en ontstaat er een vorm van liefde voor wat je aan het doen bent.

Zo kan zoiets als onkruid wieden, wat de meeste mensen niet leuk vinden, een fijne bezigheid worden, omdat je met aandacht wiedend steeds dieper contact maakt met het wezen van de natuur en je daardoor steeds meer als het ware opgenomen wordt in de natuur.

Een levenselixer

Het leven zoveel mogelijk aangaan, is eigenlijk een levenselixer.
Je blijft twinkelende ogen houden, want het leven blijft een uitdaging hoe oud je ook wordt. Als je zo in het leven staat, blijf je je ook ontwikkelen, waardoor je geestelijk soepel en jong blijft.

Het maakt het leven dubbel en dwars waard om geleefd te worden.

Gemakkelijker door de ontwikkelingsprocessen van de behandelingen gaan

Als je behandelingen van het Wholism Project ontvangt, geef je jezelf de mogelijkheid om alsnog die ontwikkelingen aan te gaan die je nog niet was aangegaan of waarin je was vastgelopen.

De werking van de behandelingen van het Wholism Project ligt dus helemaal in lijn met het leven (alsnog) aangaan. Het leven aangaan en de behandelingen van het Wholism Project werken dus onderling versterkend op elkaar.

Als je jezelf in het dagelijks leven leert om het leven aan te gaan, zul je dus ook gemakkelijker door de ontwikkelingsprocessen van de behandelingen gaan. Je ontwikkelt je gemakkelijker, omdat je jezelf dat hebt geleerd.

Ondersteuning door de Verbindingen

Elke Verbinding kan je helpen op jouw ontdekkingstocht om het leven aan te gaan. Een aantal  Verbindingen kunnen je daarbij specifiek helpen.

Ondersteuning door de Levensmoed Verbinding
De Levensmoed Verbinding helpt je om het leven met meer moed aan te gaan.
Levensmoed is primair de innerlijke moed om jezelf aan te gaan. De Levensmoed Verbinding helpt je om de angst voor jouw onbekende innerlijk aan te gaan.

Ondersteuning door de Doel Verbindingen
Als je wilt leren om het leven beter aan te gaan kunnen de drie Doel Verbindingen* je daar uitstekend bij helpen. Ze kunnen je daadwerkelijk helpen stap voor stap te leren hoe je het leven het beste aan kunt gaan.

Elk van de drie Doel Verbindingen heeft daarbij z’n eigen werking:

 • de Helderheid Verbinding helpt je om ideeën te krijgen hoe je het leven het beste aan kunt gaan
 • de Resultaat Verbinding helpt je bij het realiseren van deze ideeën, dus bij de uitvoer
 • de Harmonie Verbinding helpt je om tijdens het proces waarin je jezelf leert om het leven aan te gaan dat in een zo’n goed mogelijke balans te doen

 

*** Doel Verbindingen kunnen voor allerlei verschillende doelen worden aangevraagd.
Een Doel Verbinding aanvragen om het leven beter aan te kunnen gaan, is dus slechts één van de mogelijke doelen waarvoor je deze Verbindingen kunt aanvragen.


Ondersteuning door de Chakra Verbindingen
Er zijn vijf Verbindingen uit de categorie Chakra Verbindingen, die het proces om het leven steeds meer aan te gaan specifiek ondersteunen.

Deze vijf Verbindingen zijn:

 • de Organisatie Verbinding, die je helpt bij de organisatie om alles wat je doet zo handig mogelijk aan te pakken
 • de Concentratie Verbinding, die je helpt om zo goed mogelijk contact te maken met alles wat zich voordoet in het leven
 • de Succes Verbinding, die jou ondersteunt om het leven succesvol aan te gaan
 • de Spel Verbinding, die je helpt om het leven aangaan een spel te laten zijn, waardoor het ook op de lange duur leuk blijft om het leven aan te gaan
 • de Bestemming Verbinding, die je helpt om de doelstellingen die je hebt in het proces om het leven steeds meer aan te gaan, elke keer te bereiken