Materie Transmutatie behandeling

De Materie Transmutatie behandeling leidt je door ontwikkelingen die jouw verhouding tot de materie verandert.
Door deze ontwikkelingen kun je de Materie Transmutatie gave ontvangen en toepassen.
De Materie Transmutatie behandeling is dus een twee-in-één behandeling.

De Materie Transmutatiegave geeft je de mogelijkheid om specifieke stoffen en materialen op energieniveau te verzachten en energetisch beter te laten aansluiten bij de mens.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave die je door deze behandeling ontvangt, kun je - in vier vaste stappen - jouw persoonlijke leefomgeving zo veranderen dat de natuurlijke frequenties van de 'levende natuur' in jouw huis beter voelbaar zijn.

Door de materie transmutaties die plaatsvinden in dit stappenplan, zullen ook (microdeeltjes van) schadelijke stoffen in jouw huis en lichaam op energieniveau worden geneutraliseerd en verzacht.

Ontwikkeling

De Materie Transmutatie behandeling brengt je in een ontwikkeling die je de mogelijkheid geeft om de Materie Transmutatiegave te ontvangen en toe te passen.

Door deze ontwikkeling verhoogt het trillingsniveau van het fysieke lichaam zich, waardoor je het gevoel krijgt alsof aura en lichaam dichter bij elkaar worden gebracht, dieper met elkaar verbonden raken. Hierdoor ga je het geestelijke aspect achter de materie, achter voorwerpen beter herkennen.

Je gaat dus door een ontwikkeling waarbij je voelt dat je reikwijdte als mens groter wordt.
Je krijgt het vermogen om het geestelijke aspect achter de materie meer te ervaren en in je eigen omgeving voelbaar te maken.

Je kunt ook het gevoel krijgen waarom je voor deze weg, voor het leven in de materie gekozen hebt. ‘In de materie gaan’ maakt alles echt glashelder en duidelijk. Het biedt een heel duidelijke leerweg.

De werking van de Materie Transmutatiegave

De materialen die ons omringen in onze woon- en werkomgeving, zoals bouwmaterialen en chemische stoffen bepalen voor een deel hoe wij ons voelen. Materialen kunnen een vitaliserende, maar ook een afsluitende werking op ons hebben.

Door chemische bewerkingen van (bouw)materialen zoals bijvoorbeeld het gebruik van verf of kleurstoffen worden deze materialen minder compatible met ons systeem. Alle stoffen en materialen snijden je daardoor elk op hun eigen wijze van specifieke natuurlijke frequenties af.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave kunnen deze stoffen en materialen beter compatibel gemaakt worden met ons menselijk systeem. 
De toepassing van deze gave verandert de frequentie van deze materialen en brengt die meer in overeenstemming met natuurlijke frequenties.

Deze natuurlijke frequenties zijn belangrijk voor ons gevoel van welzijn.
Iedereen kent het verfrissende gevoel dat je kunt hebben na bijvoorbeeld een boswandeling.
Dit verfrissende gevoel wordt veroorzaakt door de uitwerking van natuurlijke frequenties op ons systeem.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave worden stoffen en materialen meer ‘doorlatend’ voor natuurlijke frequenties.

Ook microdeeltjes van chemische stoffen in ons systeem, bijvoorbeeld restanten van geneesmiddelen, cosmetica of andere stoffen die in ons lichaam zijn achtergebleven, worden door de toepassing van deze gave op energieniveau meer compatibel met het menselijk systeem.

De achtergrond van de werking van de Materie Transmutatiegave

De Materie Transmutatiegave heeft het vermogen om het voorwerp dat je een materie transmutatie geeft, te verbinden met haar natuurlijke oorsprong.
Zo wordt een houten tafel door een materie transmutatie weer verbonden met het 'scheppingsplan' van de boom waaruit het hout is gezaagd.

Het voorwerp dat je een materie transmutatie geeft, wordt dus energetisch verbonden met de oorspronkelijke schepping. Door deze verbinding met de oorspronkelijke schepping kun je in het getransmuteerde voorwerp weer de heelheid, de harmonie, de zuiverheid en de balans voelen van de oorspronkelijke schepping.

Om bij het voorbeeld van de houten tafel te blijven, kun je als de tafel een materie transmutatie heeft gekregen de natuurlijke heelheid, harmonie, zuiverheid en balans van de oorspronkelijke boom voelen van wiens hout de tafel is gemaakt.

Werkingsgebied Materie Transmutatiegave

Hoe verder de kosmische dag zal aanbreken, hoe groter het werkingsgebied van de Materie Transmutatiegave zal worden.

De Materie Transmutatiegave werkt momenteel voor:


 1. (natuur)steen, beton en keramiek
 2. textiel, zoals kleding, beddengoed, (gordijn)stoffen van natuurlijke materialen
 3. chemische stoffen in huis en bedrijf
 4. schoonmaakmiddelen
 5. verzorgingsproducten
 6. voedingsmiddelen
 7. wijn
 8. bril, contactlenzen en getint glas
 9. gebitsprothesen, vullingen, implantaten
 10. lichaamsprothesen en implantaten
 11. medicijnen en anticonceptie


In het artikel Werkingsgebied Materie Transmutatiegave wordt het huidige werkingsgebied van de Materie Transmutatiegave uitgebreid beschreven.

Toepassen van de Materie Transmutatiegave

Zodra je de Materie Transmutatie behandeling - en daarmee ook de Materie Transmutatiegave -ontvangen hebt, kun je deze gave vrijwel direct gaan toepassen aan de hand van het onderstaande stappenplan.
Je hoeft daarvoor de uitwerkingstijd van de Materie Transmutatie behandeling niet af te wachten.

De transmutaties die je na de ontvangst van de Materie Transmutatie behandeling doet, zullen zich gedurende de uitwerkingstijd van jouw behandeling automatisch gaan verdiepen en versterken.

Stappenplan

Als je de Materie Transmutatiegave toepast, dan volg je daarvoor een vast stappenplan.

Via het stappenplan worden alle toepassingsmogelijkheden van de Materie Transmutatiegave automatisch in vier overzichtelijke stappen getransmuteerd.

Het is dus niet mogelijk - en ook niet noodzakelijk - om specifieke voorwerpen of materialen voor jezelf apart te transmuteren.
Lees meer: Stappenplan Materie Transmutatiegave

Alleen voor jezelf

Je kunt de Materie Transmutatiegave alleen voor jezelf toepassen. 


Het is dus niet mogelijk om met jouw persoonlijke Materie Transmutatiegave bijvoorbeeld de kleding, voedingsmiddelen, verzorgingsproducten, medicijnen of contactlenzen van gezinsleden of anderen te transmuteren.

Als je de Materie Transmutatiegave zelf ook voor anderen zou willen toepassen, heb je naast de Materie Transmutatie behandeling ook de Materie Transmutatiegave 3 nodig.

Jouw gezinsleden kunnen vanzelfsprekend ook de Materie Transmutatie behandeling aanvragen, die voor elk van hen levenslang werkt.

Ook voelbaar voor anderen

Als je de energie van jouw persoonlijke leefomgeving, dus jouw huis, tuin en bijvoorbeeld jouw auto transmuteert met de Materie Transmutatiegave, is het verzachtende effect daarvan ook - bewust of onbewust - voelbaar voor anderen.

Verschil met de Transmutatiegave

Als je een behandeling, Transmutatie Channeling, Vitalisatie Verbinding of Kracht Verbinding van het Wholism Project hebt gekregen, ontvang je automatisch de gave om te transmuteren op zielenniveau.

Je kunt met deze Transmutatiegave onder andere pijn transmuteren als je je stoot of iets dergelijks, waardoor de pijn duidelijk sneller weer wegtrekt. Je kunt met de Transmutatiegave bijvoorbeeld ook de schadelijke bijwerkingen van medicijnen transmuteren. 

Door de Materie Transmutatiegave krijg je het vermogen om jouw persoonlijke leefomgeving zodanig te veranderen dat jouw beleving van jouw leefomgeving duidelijk aangenamer wordt.
Alle stoffen en materialen in jouw persoonlijke leefomgeving worden door het toepassen van de Materie Transmutatiegave beter compatibel met het menselijk systeem en voelen daarom voor jezelf en anderen natuurlijker en aangenamer aan.

De Materie Transmutatiegave werkt dieper in op materie dan de ‘gewone’ Transmutatiegave.

Zo maakt een transmutatie met de Materie Transmutatiegave medicijnen nog meer compatibel met de ontvanger dan een transmutatie met de Transmutatiegave, die voornamelijk de bijwerkingen transmuteert.

Lees meer: Transmutatiegave
Transmuteren in de praktijk

Neutralisatie van medicijnen en chemische stoffen op drie niveaus

Medicijnen en schadelijke stoffen kunnen op drie verschillende manieren en met verschillende diepgang getransmuteerd worden met behulp van:
 

 1. Neutralisatie Verbindingen
  1. gifstoffen (in medicijnen) op energieniveau neutraliseren 
   
  De Neutralisatie Verbindingen doen dit naast hun hoofdfunctie ‘het neutraliseren van 
omgevingsstraling’.

   
 2. Transmutatiegave

  1. gifstoffen (in medicijnen) op energieniveau neutraliseren

  2. bijwerkingen van medicijnen e.d. transmuteren waardoor deze verminderen.

   
 3. Materie Transmutatiegave (3)
  1. gifstoffen (in medicijnen) op energieniveau neutraliseren
   
  2. bijwerkingen van medicijnen transmuteren
  3. medicijnen nog meer compatibel maken met het menselijk systeem door deze stoffen
 energetisch te verzachten


Door een transmutatie zullen medicijnen hun werking niet verliezen. In tegendeel zij zullen daardoor juist beter gaan werken. Het is dan zelfs mogelijk dat je met een kleinere dosis toekunt.

Door het stappenplan van de Materie Transmutatie gave worden al jouw (eventuele) medicijnen, anticonceptie etc. levenslang automatisch getransmuteerd met de Materie Transmutatiegave.
Transmutaties van medicijnen e.d. met de 'gewone' Transmutatiegave zijn dan voor jouzelf niet meer nodig.

Aanvullende Verbinding

De Neutralisatie Verbindingen vormen een noodzakelijke aanvulling op de Materie Transmutatie behandeling, vanwege de neutralisatie van omgevingsstraling.

Zolang de onnatuurlijke en daardoor verzwakkende omgevingsstraling nog niet geneutraliseerd is met een Neutralisatie Verbinding, is het eigenlijk niet zinvol om met behulp van de Materie Transmutatie gave de omgeving meer in overeenstemming te brengen met natuurlijke frequenties en zo meer compatibel te maken met het menselijk systeem.

Voor wie?

De Materie Transmutatiegave is voor iedereen zinvol.

Niveau

De Materie Transmutatie behandeling is een kosmische dag mogelijkheid op zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Materie Transmutatie behandeling kun je als eerste behandeling ontvangen.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Materie Transmutatie behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op de behandeling kunt blijven reageren.
 
De uitwerkingstijd van de Materie Transmutatie behandeling is twee maanden.

Vanaf de ontvangst van de Materie Transmutatie behandeling kun je meteen met de Materie Transmutatiegave gaan werken. 
Je gave versterkt zich vervolgens gedurende de twee maanden uitwerkingstijd van deze behandeling.


De transmutaties die je tijdens de eerste twee maanden al hebt gedaan, zullen in de loop van deze twee maanden ook krachtiger worden.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart.


Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Materie Transmutatie behandeling is € 120,-