Materie Transmutatiegave 3

Met de Materie Transmutatiegave 3 heb je de mogelijkheid om anderen die de Materie Transmutatie behandeling niet ontvangen hebben, kennis te laten maken met de prachtige mogelijkheden die de Materie Transmutatie gave biedt.

Als therapeut kun je jouw cliënten ook heel goed helpen met de Materie Transmutatiegave 3.

Zo kun je - als iemand niet zonder reguliere medicijnen kan - jouw cliënt laten kennismaken met het effect van een materie transmutatie op medicijnen, door één verpakking van deze medicijnen op energieniveau voor jouw cliënt te transmuteren.
Hierdoor zal het medicijn duidelijk nog beter compatibel worden met het systeem van jouw cliënt, dus nog minder bijwerkingen hebben.

Je kunt meer over de praktische toepassingen van de Materie Transmutatiegave 3 lezen in het artikel Materie Transmutatiegave 3 toepassen en het artikel Toepassingsmogelijkheden Materie Transmutatiegave 3.

Toestemming

Je mag de Materie Transmutatiegave 3 uitsluitend voor een ander toepassen nadat de persoon om wie het gaat uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.


Degene voor wie je een ‘materie transmutatie’ zou willen toepassen, moet dus van tevoren gevraagd worden of hij of zij dat wil. Pas na mondelinge of schriftelijke toestemming mag een ‘materie transmutatie’ gegeven worden.

Zou je deze gave ongevraagd toepassen voor een ander, dan zal jouw Materie Transmutatiegave 3 definitief verloren gaan.

Definitief verloren

Als je de gave verloren bent door je niet aan de regels te houden die in het artikel Materie Transmutatiegave 3 toepassen worden beschreven, is het niet mogelijk om de gave opnieuw te ontvangen.

Je kunt de Materie Transmutatie gave 3 dus niet opnieuw aanvragen.

Maximaal drie materie transmutaties per persoon

Met de Materie Transmutatiegave 3 kun je maximaal drie verschillende gebruiks- of verbruiksartikelen voor een ander een ‘materie transmutatie’ geven.

Bijvoorbeeld één bril, één verpakking medicijnen en één fles wijn.
Deze drie verbruiksartikelen hoeven niet gelijktijdig getransmuteerd te worden.

Zodra er drie verbruiksartikelen voor iemand zijn getransmuteerd met de Materie Transmutatiegave 3, zal een materie transmutatie van een vierde gebruiks- of verbruiksvoorwerp voor dezelfde persoon niet meer werken.

Dit geldt ook als een eerdere materie transmutatie door iemand anders voor de betreffende persoon is gedaan.

Lees meer: 
Materie Transmutatiegave 3 toepassen
Toepassingsmogelijkheden Materie Transmutatiegave 3

Voor wie?

Voor iedereen die enthousiast is over de Materie Transmutatie behandeling en de Materie Transmutatie gave en anderen graag kennis wil laten maken met de mogelijkheden hiervan.

De Materie Transmutatiegave 3 kan voor therapeuten een bijzonder zinvolle extra tool zijn.

Niveau

De Materie Transmutatiegave 3 is een kosmische dag mogelijkheid op zielenniveau.

Over levens heen

De Materie Transmutatiegave 3 werkt over levens heen.
Het is dus een gave waar je meerdere levens profijt van hebt. Je zult in een volgend leven intuïtief aanvoelen dat je deze gave bezit. Je zult dan ook aanvoelen hoe deze gave ingezet mag worden.

In een volgend leven zal jouw Materie Transmutatiegave 3 niet gebonden zijn aan een maximum van drie materie transmutaties per persoon.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Materie Transmutatiegave 3 maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Materie Transmutatiegave 3 bedraagt € 140,-.