Integratie behandeling

Het doel van de Integratie behandeling is om delen van jou die afgesplitst zijn, opnieuw te integreren. Diepe trauma’s kunnen, om ze niet te hoeven voelen, tot zo’n sterke ontkenning leiden dat zij zich samen met een deel van jou afsplitsen.

Dit kan op geestelijk of op lichamelijk niveau gebeuren. Op geestelijk niveau kan dit zich kenbaar maken als een klopgeest of iets dergelijks en op lichamelijk niveau in autonome processen zoals kanker.

Klopgeest, plaaggeest of manipulator

Zo’n afgesplitst deel van jou kan zich op allerlei manieren kenbaar maken. Dit kan op een heel irritante manier gebeuren, maar daarachter zit een verlangen om weer geïntegreerd te worden. Het kan zich bijvoorbeeld gedragen als een manipulator, een plaaggeest of een klopgeest.

Het voelt dan, alsof deze uitingen en verschijnselen niet van jou afkomstig zijn.
Omdat het een afgesplitst en getraumatiseerd deel van jou betreft, heeft het geen andere mogelijkheid om zich kenbaar te maken dan op deze manier jouw aandacht te trekken.

Door deze delen van jou opnieuw te integreren en te omarmen, voel je je completer en in dieper contact met jezelf. De nare verschijnselen zullen hierdoor verdwijnen.

Autonome processen in het lichaam

Kanker is een autonoom proces in het lichaam waarbij de kankercellen niet meer onder het centrale bestuur staan van het lichaam.
Het zijn cellen die een eigen leven zijn gaan leiden en in zoverre is het ook een afgesplitst deel. Uiteindelijk zit achter dit lichamelijke proces een geestelijk  trauma dat zich afgesplitst heeft, zodat je het niet hoeft te voelen.

Drie niveaus

De Integratie behandeling kun je op drie niveaus ontvangen, het eenheidsniveau, het wezensniveau of het zielenniveau.

Je ontvangt de Integratie behandeling op het niveau waar jouw integratieprobleem oorspronkelijk is ontstaan:

  • Als jouw integratieprobleem op eenheidsniveau is ontstaan, manifesteert ditzelfde probleem zich ook op wezensniveau en op zielsniveau. Door het probleem op eenheidsniveau op te lossen, lost het zich ook op wezens- en zielsniveau op.
  • Als jouw probleem op wezensniveau is ontstaan, manifesteert het zich ook op zielsniveau. De Integratie behandeling op wezensniveau, lost jouw probleem dan op beide niveaus op.
  • Als jouw integratieprobleem op zielenniveau is ontstaan, dan heb je dit probleem alleen op zielsniveau.


Omdat op elk niveau maximaal één integratieprobleem kan ontstaan, heb je in theorie maximaal drie Integratie behandelingen nodig. Als er meer dan één behandeling nodig is, is dat een uitzonderingsgeval.

In de praktijk blijkt dat deze behandeling vrijwel altijd alleen op het eenheidsniveau gegeven moet worden en dat het probleem zelden tot nooit op het wezens- of zielenniveau is ontstaan.

Meer informatie over deze niveaus vind je in het artikel ‘Zes creatieniveaus’.

Traject

De Integratie behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Integratie behandeling bedraagt € 70,- per niveau.