Minimaal ontwikkeling remmende BH's

Borsten hebben een belangrijke - tot nu toe vrijwel onbekende - functie op energieniveau.

Gangbare BH's zoals ze op dit moment gemaakt en gedragen worden, werken verstorend op deze energetische functie van de borsten en hebben daardoor een ontwikkeling remmende werking.
De mate waarin een BH ontwikkeling remmend werkt, hangt af van het model en de gebruikte materialen.In deze tekst wordt uitgelegd:

 • waarom vrijwel alle BH's een ontwikkeling remmende werking hebben
 • welke BH's minimaal ontwikkeling remmend zijn
 • welke sport BH's minimaal ontwikkeling remmend zijn


Na de ontvangst van de Gevoelswereld Verbinding zijn minimaal ontwikkeling remmende BH's niet meer ontwikkeling remmend voor jou.

De functie van borsten op energieniveau


Bij vrouwen spelen de borsten op energieniveau een essentiële rol om het leven op een vrouwelijke manier aan te gaan. 

De energetische functie van borsten zijn voor een vrouw essentieel om haar hartenweg te gaan, haar vrouwelijke pad door het leven te gaan, om zich als vrouw volledig te ontplooien.

De borsten van vrouwen hebben op energieniveau drie heel belangrijke, volkomen onbekende functies: 


 1. borsten activeren de gevoelswereld, omdat ze energetisch de directe omgeving 'verzachten'. Ook mensen in de buurt worden verzacht door de zachtheid van borsten. 
Door deze verzachtende werking komen er vanuit de omgeving ook weer sneller gevoelens naar de vrouw toe. Er ontstaat zo een wisselwerking.

   
 2. door de natuurlijke zachtheid van borsten komen impressies vanuit de buitenwereld dieper bij vrouwen binnen dan bij mannen 

   
 3. borsten vormen een soort versterker naar buiten toe van wat een vrouw gevoelsmatig uit


Deze drie functies van vrouwen borsten zijn essentieel om het leven op een vrouwelijke manier, vanuit je vrouwelijke kracht aan te kunnen gaan.

De energetische functies van borsten zijn dus van belang om als vrouw jouw hartenweg te gaan, jouw vrouwelijke pad door het leven te belopen. Met behulp van jouw borsten kun je jezelf en deze wereld met jouw vrouwzijn verrijken.

Verstorende werking van BH’s

De specifieke en unieke functies van borsten worden gedeeltelijk verstoord door het dragen van BH’s.

BH’s vormen een barrière tussen jouw borsten en de buitenwereld en werken daardoor ontwikkeling remmend.
Het type BH bepaalt daarbij de mate van verstoring van de functie van de borsten en in hoeverre ze ontwikkeling remmend werken.

Gevoelswereld Verbinding en 'min. ontwikkeling remmende BH's'

Als je als vrouw de Gevoelswereld Verbinding ontvangt en je draagt alleen nog BH's die jouw ontwikkeling met maximaal 12% remmen, geeft de Gevoelswereld Verbinding jou het vermogen om de ontwikkeling remmende werking van deze BH's op te lossen.
Je kunt je dan net zo optimaal ontwikkelen als zonder BH, dus als je helemaal geen BH zou dragen.

De BH zelf verandert niet door de Gevoelswereld Verbinding, die houdt door het materiaal en de stof die er tussen jou en jouw hartenweg instaat, jou nog steeds tegen om volledig jouw vrouwelijke weg te gaan.

Door de Gevoelswereld Verbinding krijg je echter de power om daar doorheen te breken.
Het is dus belangrijk om de juiste BH te kiezen, die maximaal 12% ontwikkeling remmend werkt.

Heeft jouw BH een ontwikkeling remmende werking van meer dan 12%, dan geeft de Gevoelswereld jou niet het vermogen om de ontwikkeling remmende werking van deze BH te verminderen.

Criteria minimaal ontwikkeling remmende BH's

Een minimaal ontwikkeling remmende BH, die jouw ontwikkeling met maximaal 12% remt, heeft onder andere de volgende kenmerken:

Model
Het model moet recht doen aan de natuurlijke vorm van de borsten, dus je borsten niet in een onnatuurlijke stand forceren.

Het model van een minimaal ontwikkeling remmende BH is:

 • niet voorgevormd
 • geen push-up model
 • geen strapless BH (omdat die de borsten teveel plat drukt)
 • geen BH die de borsten naar elkaar toe drukt


Zonder beugel
Beugels kunnen, afhankelijk van het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, op energieniveau verstorend werken op de functie van de borsten.

 • geen metalen beugel
 • geen (zachte) siliconen beugel (o.a. Magic Wire)


Een plastic beugel heeft geen verstorende werking. Deze voelt veerkrachtig en buigzaam, maar is niet zo zacht als een siliconen beugel, die wel verstorend werkt.


Materiaal / stof
Gemaakt van een zachte, dunne stof
Bij voorkeur van natuurlijk materiaal, of van dun synthetisch materiaal

Een gelijkmatige stof, die overal even dun, dik of even transparant is.

 • geen padding (= laagje foam in de cups)
 • geen kant op de cups
 • geen variatie tussen transparante en minder transparante stof op de cups
 • geen borduurwerk op de cupsKleur
In een effen kleur die zo dicht mogelijk bij jouw huidskleur ligt
De kleur van jouw huid bepaalt dus welke kleur BH geschikt voor jou is.

Voor een lichte huid: bij voorkeur een BH in huidkleur. 
Ook geschikt voor een lichte huid: wit, crème, of lichtbruin.

Voor een donkere huid: bij voorkeur een BH in de kleur van jouw huid, dus (donker) bruin
Ook geschikt voor een donkere huid: zwart, of een iets lichtere of donkerder tint bruin dan jouw huid.
 

 • geen kleuren die duidelijk afwijken van jouw huidskleur
 • geen verschillende kleuren in één BH
 • geen gekleurde opdruk
 • geen (gekleurd) borduursel


Overige criteria
Het model moet met aandacht en zorg zijn ontworpen en gemaakt, vanuit liefde voor de vrouw.

Daarnaast zijn er nog enkele criteria die alleen ingevoeld kunnen worden en niet concreet te omschrijven zijn.

Zelf invoelen is heel moeilijk

In de praktijk blijkt het heel moeilijk te zijn om zelf op basis van de bovenstaande criteria te bepalen en in te voelen of een BH jouw ontwikkeling met maximaal 12% remt.

We raden je daarom aan om voor de keuze van een minimaal ontwikkeling remmende BH het document te gebruiken dat je kunt downloaden via de tekst Overzicht Minimaal ontwikkeling remmende BH's.


Een ervaring

‘De bh's die ik uit de overzichten heb gekozen zitten heel lekker. Wat een verschil in combinatie met de Gevoelswereld Verbinding in vergelijking met bh’s die ik altijd droeg.’

Toelichting op de criteria

Een BH kan op verschillende manieren de energetische 'ontvangst- en zend functie' van jouw borsten verstoren of afremmen, en daardoor ontwikkeling remmend werken.

Onnatuurlijk model
De 'ontvangst- en zendfunctie' kan verstoord worden als jouw borsten niet vrij kunnen bewegen of in een onnatuurlijke stand worden gedrukt, zoals bij een push-up BH of een BH die de borsten naar elkaar toedrukt.
Een strapless BH duwt de borsten vrijwel altijd teveel plat.

Variatie in transparantie, zoals kant
De 'ontvangst- en zendfunctie' die jouw borsten voor jouw systeem hebben, kan ook verstoord worden als de stof van de BH een variatie in transparantie heeft, zoals bij kant en borduurwerk.

Dit is met name van belang op de cups, dus in de omgeving van de tepelhof.
Aan de uiterste buitenrand van de cups vormt kant of een variatie in transparantie meestal geen probleem.

Padding
Een voorgevormde BH, oftewel een BH met padding (een laagje foam in de cups) werkt verstorend op de 'ontvangst- en zendfunctie' van de borsten.

Het laagje foam van de padding waardoor jouw borsten direct omsloten worden, vormt letterlijk een barrière tussen jouw borsten en de omgeving.

Kleuren
Verschillende kleuren in één BH of kleuren die teveel afwijken van jouw eigen huidkleur, werken verstorend op de energetische 'ontvangst- en zendfunctie' van jouw borsten.

Metalen beugel
Een metalen beugel in een BH werkt als een antenne die electromagnetische straling opvangt.

Als je alle omgevingsstraling in jouw woon- en werkomgeving, zowel binnenshuis als buitenshuis geneutraliseerd hebt met behulp van de benodigde Neutralisatie Verbindingen, werkt de kracht en hoeveelheid van de (geneutraliseerde) straling die zo'n metalen beugel opvangt, nog steeds verstorend op de specifieke energetische functie van de borsten.

Siliconen beugel (o.a. 'Magic Wire')
Een siliconen beugel is gemaakt van een heel zacht materiaal, dat zowel positieve als negatieve straling en energie in zich opneemt.

Hierdoor neemt dit materiaal - net als een spons - negatieve straling en energie in zich op. Dit heeft een verzwakkend effect op jou.
Ook jouw positieve energie wordt opgenomen door dit zachte materiaal en daardoor aan jou onttrokken.

Om deze reden remt een siliconen beugel jouw ontwikkeling, door de verstoring van de energetische functie van de borsten.

Sport BH’s 

Om zo min mogelijk ontwikkeling remmend te werken, moeten sport BH’s aan dezelfde criteria voldoen als normale BH’s.

Sport BH’s moeten echter wel steviger zijn en meer ondersteuning geven dan normale BH’s.
Daarom remmen ook de beste sport BH’s jouw ontwikkeling meer dan de beste gewone BH’s.

15% ontwikkeling remmend
Vrijwel alle sport BH’s remmen je ontwikkeling met tenminste 15 procent.

De Gevoelswereld Verbinding geeft jou de kracht om dit percentage van 15% toch zoveel als mogelijk omlaag te brengen zodat er maar 3 procent remmende werking overblijft.

Dat gebeurt alleen als je jouw '15% sport BH' functioneel gebruikt, dus alleen tijdens het sporten.

Draag je een sport BH bijvoorbeeld thuis of op je werk, dan helpt de Gevoelswereld Verbinding jou niet om de ontwikkeling remmende werking van jouw Sport BH te verminderen.

10 - 12% ontwikkeling remmende sport BH's
Er zijn enkele sport BH's die jouw ontwikkeling - net als sommige 'gewone' BH's met 10% of 12% remmen. Deze sport BH's lijken qua model en materiaal meer op 'gewone' BH's.

Deze sport BH's' kun je vanzelfsprekend ook buiten jouw sport-activiteiten dragen.
De Gevoelswereld Verbinding zorgt ervoor dat deze '10-12% sport BH's' niet meer ontwikkeling remmend voor jou zijn, ongeacht of je deze tijdens het sporten draagt of daarbuiten.

Meer dan 15% ontwikkeling remmende sport BH's
Gebruik je een sport BH die jouw ontwikkeling met meer dan 15 procent remt, dan helpt de Gevoelswereld Verbinding jou niet om de ontwikkeling remmende werking te verminderen.

De ontwikkeling remmende werking van een '15+% sport BH' blijft, ook na de ontvangst van de Gevoelswereld Verbinding, volkomen gelijk.

Document 'Minimaal ontwikkeling remmende sport BH's
Vrijwel alle sport BH's werken sterk ontwikkeling remmend.
Om het jou gemakkelijk te maken om een minimaal ontwikkeling remmende sport BH uit te kiezen, hebben we een document voor sport BH's gemaakt, met links naar webwinkels waar je deze sport BH's kunt bestellen.

Je kunt dit document downloaden via de tekst Overzicht minimaal ontwikkeling remmende BH's.