Blokkade behandeling

De Blokkade behandeling is bedoeld voor vrijwel iedereen die moeite moet doen om op gewicht te blijven. En als je - bij wijze van spreken - al aankomt van het kijken naar eten, dan is het vrijwel zeker dat je de Blokkade behandeling nodig hebt.

De blokkade die de Blokkade behandeling oplost, bestaat uit een voor jou onverteerbare problematiek, die zich in je buikstreek heeft vastgezet. Door zo’n emotionele blokkade wordt de vertering van voeding belemmerd.

Een emotionele blokkade kan op twee verschillende manieren ontstaan:

 • als je vroeg in het verwerkingsproces van een ingrijpende gebeurtenis blijft steken
 • als gevoelens vastgezet worden door beïnvloeding. Het wordt dan onmogelijk om die gevoelens te verwerken.


De Blokkade behandeling zal je helpen om alsnog de gebeurtenis(sen) of gevoelens te verwerken waarin je in het verwerkingsproces bent blijven steken.
Daarnaast lost de Blokkade behandeling de eventuele beïnvloeding op die het onmogelijk maakt om bepaalde gevoelens te verwerken.

Als deze blokkades door de Blokkade behandeling zijn opgelost, kan je verteringssysteem weer gewoon gaan functioneren, waardoor je ook kunt afvallen.

Vroeg in het verwerkingsproces blijven steken

Emotionele blokkades kunnen ontstaan als je, na een ingrijpende gebeurtenis, vroeg in het verwerkingsproces daarvan blijft steken.

Het verwerken van gevoelens is te vergelijken met het verteringsproces van eten.

Het verteringsproces van voeding kan in zeven stadia onderverdeeld worden. Het is opvallend dat bij het verwerkingsproces van emoties ook zeven verschillende stadia onderscheiden kunnen worden.

Een tweede overeenkomst tussen het verteringsproces van voeding en het verwerkingsproces van emoties is dat je alleen kunt blijven steken tijdens stadium twee en stadium drie van het verwerkingsproces van voeding of emoties.

De verschillende stadia van het verteringsproces van voeding zijn goed bekend, die van het verwerkingsproces van emoties niet of nauwelijks.
Het verteringsproces van voeding vormt een prachtige kapstok om de verschillende stadia van het verwerkingsproces van emoties beter te kunnen begrijpen.
De zeven stadia van het verteringsproces van voeding worden daarom eerst opgesomd.


De zeven stadia van het verteringsproces van voeding

De volgende zeven stadia bij het verteringsproces van voeding kunnen onderscheiden worden:

 1. je kauwt het eten, waardoor het slikbaar wordt en het tegelijkertijd vermengd wordt met enzymen uit het speeksel die helpen bij de vertering van voeding
 2. je slikt je eten vervolgens door
 3. via je slokdarm gaat het voorgekauwde eten naar je maag toe
 4. in je maag wordt het eten door het zuur in de maag verder voorverteerd. 
Het zuur doodt ook de meeste bacteriën die met de voeding zijn meegekomen.
 5. vanuit de maag gaat het voorverteerde eten naar je dunne darm. Hier gaat het verteringsproces verder en worden alle voedingsstoffen aan de voeding onttrokken.
 6. het restant van de voeding gaat naar de dikke darm, waar het ingedikt wordt door het onttrekken van vocht.
 7. uiteindelijk verlaat het restant van de voeding het lichaam via je anus


Alleen tijdens stadium twee en drie kan je eten blijven steken, dat gebeurt als je je verslikt of als  je een te groot stuk doorslikt dat vervolgens in je slokdarm blijft steken.


De zeven stadia van het verwerkingsproces van emoties

De zeven stadia van het verwerkingsproces van emoties zijn:

 1. jouw bewustzijn registreert iets in jouw leven, dat emoties in jou kan oproepen
 2. de gebeurtenis die bij jou emoties kan oproepen, komt via jouw zintuigen binnen in je systeem
 3. de indrukken die via jouw zintuigen zijn binnengekomen, worden getransporteerd naar je thymuschakra
 4. het thymuschakra is een poort naar jouw innerlijk en dient ook als bescherming van jouw innerlijk. Het thymuschakra laat de indrukken gedoseerd door naar je hartchakra.
 5. in je hartchakra worden de emotie-oproepende indrukken verwerkt. Door dit verwerkingsproces leer je van de gebeurtenis die jou heeft geëmotioneerd.
 6. eenmaal verwerkt, gaan de indrukken naar het middenrifchakra, waar de verwerkte emoties ‘geaard’ worden, ze worden daarbij echt geïntegreerd in je systeem
 7. eventuele niet verder nuttige overblijfselen van het verwerkingsproces verlaten via je aarding jouw systeem

Blijven steken in stadium twee of drie

Je kunt alleen tijdens stadium twee en drie van het verwerkingsproces van voeding of emoties blijven steken.

Bij voeding maken we dat vrijwel allemaal wel eens mee, je slikt per ongeluk een te grote hap door en die blijft in je keel hangen.
Veel zeldzamer blijft voeding in stadium drie van het verteringsproces steken. Een visgraat kan bijvoorbeeld overdwars in de slokdarm blijven steken.

In stadium twee van het verwerkingsproces van emoties komt de gebeurtenis die bij jou emoties oproept, via jouw zintuigen binnen in je systeem.
Datgene wat binnen wil komen, kan voor jou zo afschuwelijk zijn, dat er een weigering in je ontstaat om deze gebeurtenis via je zintuigen binnen te laten komen. Als die weigering diep genoeg gaat, dan kun je de gebeurtenis bijvoorbeeld als volgt half bewust, half onbewust ontkennen: ‘Dit kan niet waar zijn’.

Door deze ontkenning blijven de indrukken van de gebeurtenis, dan ter hoogte van je zintuigen steken, omdat het verwerkingsproces in dit heel vroege stadium door jezelf is geblokkeerd.

In stadium drie van het verwerkingsproces van emoties is een zelfde soort weigering ook nog mogelijk, al komt dat veel minder vaak voor.

Door beïnvloeding vastgezette gevoelens

Beïnvloeding door derden kan het verwerkingsproces van emoties in je systeem vastzetten, waarbij het onmogelijk wordt om deze vastgezette emoties te verwerken.

Beïnvloeding door derden vindt plaats in stadium 3, 4 of 5 van het verwerkingsproces van emoties.

Ongeveer 40% van alle blokkades die de vertering van voeding belemmeren, wordt veroorzaakt door beïnvloeding door derden.

De overige 60% van alle blokkades die vertering van voeding belemmeren, wordt veroorzaakt door een onbewuste weigering om een emotie te verwerken. Je zet de emotie dan zelf vast in je systeem.

Hoe vastgezette emoties het verteringsproces van voeding blokkeren

Hoe kunnen vastgezette emoties het verteringsproces van voeding blokkeren?

Het is opvallend dat het verteringsproces van voeding en het verwerkingsproces van emoties beide zeven stadia hebben, die verregaand met elkaar vergelijkbaar zijn.

Daar zit een soort master plan achter, het is de structuur volgens welke we zijn geschapen.
Het verteringsproces van voeding en het verwerkingsproces van emoties maken dus gebruik van dezelfde structuur, alleen op verschillende niveaus.

Dezelfde structuren op verschillende niveaus blijven met elkaar verbonden, ze resoneren sterk op elkaar. Daardoor kunnen vastgezette emoties het verteringsproces van voeding blokkeren.

Voor wie?

Ongeveer 15% van alle mensen heeft deze behandeling nodig.

Niveau

De Blokkade behandeling werkt op zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de Ervaringen met de Blokkade behandeling

Waarde

De waarde van de Blokkade behandeling bedraagt € 140,-.