Doorbreek je eigen patronen

Je kunt de wijze waarop je in het leven staat met een viertal eenvoudige oefeningen meer in lijn brengen met de kosmische dag.
Het leven wordt daardoor meer een uitdaging, je hebt er meer zin in, je voelt je lekkerder, gaat meer stralen en je gaat zelfs efficiënter werken.

Vier stappen

Deze oefeningen bestaan uit vier stappen:

  • Jezelf meer openen
  • Je energie beter laten stromen
  • Contact maken met je eigen gevoel
  • Overgave


Jezelf meer openen

Je opent jezelf meer door de belangrijkste chakra’s, zoals je hartchakra, zonnevlecht, aarding en kruinchakra helemaal open te stellen.
Eventueel doe je dat ook met je handchakra’s, voetchakra’s, maar vooral stel je je voor dat je jezelf helemaal opent, bijvoorbeeld voor je geliefde. Voel dan daarbij het verschil in energie in jezelf.

Als je kunt testen, kun je ook het percentage testen waarin je je normaal gesproken opent. Vervolgens probeer je jezelf meer te openen en test je het percentage opnieuw. Test dan regelmatig op welk percentage je je bevindt.

Je zult merken dat je in het begin vaak terugzakt naar het oude percentage, omdat het ook angst kan oproepen om je meer open te stellen.
Open je dan opnieuw weer verder en transmuteer de angsten of egostukken die je daarbij tegenkomt, die het jezelf meer openen nog in de weg staan.

Als je dit vaak doet, zullen je chakra's minder snel naar hun oorspronkelijke percentage terugzakken.
Je zult dan merken dat je je er juist beter bij begint te voelen om jezelf en je chakra’s meer te openen.


Je energie beter laten stromen

Als je jezelf meer opent, kun je vervolgens vanuit deze openheid en ontvankelijkheid je energie beter laten stromen. Je kunt je energie puur in jezelf beter laten stromen, maar ook bijvoorbeeld tussen jou en je geliefde.

Stel je eenvoudigweg voor dat je energie, of de energie tussen jou en je geliefde meer stroomt, sneller stroomt. Als je dat doet, zul je op een gegeven moment ook voelen dat de trilling van je energie hoger wordt. Zodra je dat voelt, kun je dat effect met je intentie nog verder versterken door je er op te richten.

Als je dit vaker doet, ga je je op een gegeven moment ‘herinneren’ hoe het voelt om je energie heel goed te laten stromen.

Als je kunt testen en je test dat je iets bent teruggezakt naar een lager ‘niveau’ (uitgedrukt in een percentage) en je hebt de herinnering hoe het voelde als je je energie heel goed liet stromen, dan kun je door jezelf op die herinnering, dat gevoel te richten, je energie weer net zo laten stromen als daarvoor.
Het is dan net alsof je aan een knopje draait van een radio en een bepaalde frequentie of geluidssterkte opzoekt, maar dan in je eigen systeem.


Contact maken met je eigen gevoel

Dit is vaak nog het moeilijkst.

Het contact maken met je eigen gevoel bestaat eigenlijk uit twee aspecten:
Contact maken, open staan voor je eigen pijn, verdriet  en onverwerkte gevoelens en contact maken met gevoelens die heel positief zijn, maar vaak ook onbewust uit angst door jezelf worden weggedrukt, zoals de energie en gevoelens die bij sexualiteit kunnen worden ervaren.


In sexualiteit kan een energie ervaren worden die te maken heeft met Goddelijke scheppingskracht. Net als verliefdheid, is dat een energie die heel lastig te omschrijven is. Sleutelwoorden zijn: jezelf openstellen voor een tintelende levensenergie, warmte, extase, energie die jou meevoert, die diep in je doordringt, die je niet kunt ‘controleren’.

Deze energie en gevoelens kunnen zo krachtig zijn, dat je ze meestal onderdrukt en in je dagelijks leven niet toelaat. Toch kun je met deze energie ook overdag contact maken, los van sexueel contact. Deze energie is overal aanwezig, ook in jou.

Het openstellen voor je eigen gevoel bestaat dus uit twee aspecten:

  • Het openstellen voor pijn, verdriet, onverwerkte gevoelens.
  • Het willen voelen van tintelende scheppende energie, energie die jou mee kan voeren, energie die bruisend aanvoelt.

Angst voor positieve gevoelens

Angst voor pijn kent iedereen wel, maar angst voor positieve energie is minder herkenbaar, omdat we ons daar nog veel minder bewust van zijn. Het is ook de angst voor controle verlies, de angst om op te lossen in deze positieve energie, angst om je contouren te verliezen.

De angst voor positieve energie kan ook te maken hebben met de pijn die het contact met het Goddelijke in ons kan oproepen. Dat voert terug naar onze schepping, nog vóór al onze incarnaties.

We waren (op eenheidsniveau) ooit één met het Goddelijke, maakten deel uit van het Goddelijke. Toen we vanuit deze eenheid met het Goddelijke als een zelfstandig wezen geschapen zijn, kwamen we in een grotere afstand tot het Goddelijke te staan. En daardoor heeft ons scheppingsproces ook veel pijn gedaan.

Op het moment dat je in je leven een energie voelt, die lijkt op de energie van het Goddelijke, van scheppingskracht, de energie die je ook in sexualiteit kunt ervaren, dan kan dat in jezelf de oude pijn van de afscheiding van het Goddelijke oproepen, waardoor je dat positieve gevoel, die positieve energie liever wegdrukt, liever niet wilt voelen.

Dat gaat helemaal onbewust. Je stelt je er gewoon niet voor open, merkt daardoor niet eens dat je bepaalde gevoelens onderdrukt, niet toelaat in jezelf.

Hoe open je jezelf meer voor je gevoel?

Herinner je hoe het voelt als je contact maakt met je eigen pijn en verdriet. Versterk dat gevoel in jezelf.

Vlak daarna herinner je je een moment waarin je een tintelende levensenergie, extase of scheppingskracht hebt gevoeld. Je kunt jezelf ook verbinden met het gevoel dat sexueel contact oproept.

Versterk ook dat gevoel in jezelf en probeer beide polen, pijn en verdriet en de energie van ‘scheppingskracht’ gelijktijdig in jezelf te ervaren, door je er voor open te stellen en ze als twee kanten van je eigen voelen te ervaren.

Ook het contact met je gevoel is, als je kunt testen, in een percentage uit te drukken.
Je kunt dan regelmatig voor jezelf nagaan op welk percentage je je bevindt en als je bent ‘teruggezakt’ proberen jezelf opnieuw meer te openen voor je gevoel.


Overgave

De energie van overgave aan het leven, overgave aan je relatie, overgave aan het durven voelen, is een energie die echt bij de kosmische dag hoort.

Je kunt je op overgave instellen door je bijvoorbeeld te richten op de mate waarin je je durft over te geven binnen je relatie, je durft over te geven aan je geliefde.
Of je kunt je richten op overgave aan je gevoel, overgave aan het leven, met alles wat het met zich meebrengt.

Overgave heeft veel te maken met vertrouwen, controle los durven laten.
Richt je op een gevoel van overgave dat je kent uit je herinnering, op een moment waarin je veel overgave hebt gevoeld. Probeer het opnieuw in jezelf te voelen en zodra je dat weer voelt, probeer je het te versterken, alsof je jezelf laat mee voeren op de stroom.

Het ‘pas op-mannetje’

Als je angst in jezelf tegenkomt, of een ‘pas op-mannetje’ in jezelf dat jou waarschuwt voor de ‘gevaren’ die overgave met zich meebrengt, transmuteer dan dat deel van jezelf dat je tegenkomt.

Dit waarschuwende mannetje in jezelf had een functie tijdens de kosmische nacht.
Jezelf overgeven aan de liefde en overgave in het algemeen, was vaak ‘gevaarlijk’ tijdens de kosmische nacht.

Het doel van de kosmische nacht was immers om elkaar te verzwakken, zodat we ons met de materie konden verbinden door ons trillingsgetal te verlagen. Dus deden we elkaar vaak pijn. Daardoor was overgave aan de liefde of het leven vaak ‘gevaarlijk’. We hadden onze neus al te vaak gestoten en leerden om onszelf steeds minder open te stellen.

Iedereen heeft daardoor een innerlijke ‘wachter’ ontwikkeld, een innerlijk ‘mannetje’ dat ons waarschuwt als we ons ‘te veel openstellen’ voor iemand anders of voor het leven, want dat is ‘gevaarlijk’, kan pijn doen.
Dat is een patroon in onszelf geworden, een mechanisme dat ons belet om werkelijk in overgave te leven en lief te hebben.

Zodra je je richt op het versterken van overgave in jezelf, zul je deze innerlijke ‘wachter’ zeker tegenkomen. Je kunt dat deel van jezelf transmuteren, mogelijk in meerdere laagjes, want deze patronen bevinden zich vaak op meerdere niveaus en in verschillende laagjes.


Steeds beter

Als je je vaak richt op deze vier stappen, jezelf openstellen, je energie beter laten stromen, openstaan voor je gevoel en je richten op overgave, dan zul je merken dat het steeds beter gaat. Het zijn vaardigheden die je in jezelf kunt versterken door je er regelmatig op te richten.

Op een gegeven moment zul je merken dat je daardoor meer gaat stralen, je uitstraling zachter wordt en je zelfs het verschil gaat merken in je werkzaamheden. Je wordt efficiënter en productiever, doordat je meer vanuit liefde leeft en werkt en angst een minder grote rol in je leven gaat spelen.

 

Een ervaring
‘Ik heb zojuist de oefeningen ‘Doorbreek je eigen patronen’ en ‘Chakra dichtheid oefening ©’ voor het eerst na elkaar gedaan en ik vind het geweldig.
Dat het versterkend werkt op elkaar is een understatement!
Wat voel ik me krachtig.’
Thea R, Tilburg


Een geestelijke stap zetten

De oefening Een geestelijke stap zetten helpt je ook om patronen los te laten.
Beide oefeningen hebben een vergelijkbare werking.

De oefening 'Een geestelijke stap zetten' werkt duidelijk sneller en krachtiger dan de oefening 'Doorbreek je eigen patronen'.

Het voordeel van 'Doorbreek je eigen patronen' is dat je - doordat je er langer mee bezig bent en tijdens de oefening verschillende 'stappen doorloopt' - meer bewustwording krijgt over jouw knelpunten en patronen.
In die zin blijft het zinvol om zo nu en dan de oefening 'Doorbreek je eigen patronen te doen'.


Chakra dichtheid oefening ©

De oefening ‘Doorbreek je eigen patronen’ en de Chakra dichtheid oefening © werken versterkend op elkaar.

Wanneer je beide oefeningen wilt combineren, doe je eerst de oefening ‘Doorbreek je eigen patronen’ en daarna de Chakra dichtheid oefening.
Het versterkende effect is het grootst wanneer je de oefeningen direct achter elkaar doet.
Het is ook mogelijk om wat tijd tussen de twee oefeningen te houden en de tweede oefening bijvoorbeeld een dag later te doen.  
 

Lees meer: Chakra dichtheid oefening ©