Mannenlevens behandeling

De Mannenlevens behandeling is zowel voor mannen als vrouwen bedoeld, omdat zowel mannen als vrouwen vorige levens als man hebben gehad.

Uitwerking voor mannen
De behandeling helpt mannen en jongens om diepgaande en vaak gruwelijke mannelijke (oorlogs)ervaringen uit vorige levens op te lossen.

Vrijwel elke man heeft daarom de Mannenlevens behandeling nodig.

Uitwerking voor vrouwen

Als vrouw is het nog moeilijker om dit soort mannenervaringen uit vorige levens te verwerken, puur omdat je nu geen man bent. Je mist daardoor de koppeling om dit soort ervaringen uit die vorige levens te verwerken.

De Mannenlevens behandeling helpt je om dit soort ‘mannenervaringen’ uit vorige levens in je huidige leven als vrouw wel te verwerken.

 

Omdat je als vrouw contact maakt met gevoelens en ervaringen uit jouw levens waarin je man was, geeft deze behandeling je een verdiept begrip voor het andere geslacht.

Je kunt door de Mannenlevens behandeling meer puur vrouw worden en tegelijkertijd meer begrip voor mannen krijgen. De Mannenlevens behandeling heeft zo ook een positieve invloed op jouw relatie.

Elke vrouw heeft om deze redenen de Mannenlevens behandeling nodig.

Typisch mannelijke problematiek

De typisch mannelijke problematiek uit vorige levens die je niet kunt verwerken, heeft vaak te maken met oorlogsgeweld.

Het zijn de ontberingen en wanhoop die je als man mee kunt maken op bijvoorbeeld het slagveld. Verminkende en andere gruwelijke ervaringen die regelrecht door je ziel snijden en volkomen los staan van menselijke normen en waarden.

Het zijn dus ervaringen die ook in volgende levens diepe groeven in je achterlaten, die je tekenen, die je ziel als het ware hebben verminkt en daarom een specifieke behandeling nodig hebben om alsnog verwerkt te kunnen worden.

Voor wie?

De Mannenlevens behandeling is voor vrijwel alle mannen en jongens nodig.
 

Alle vrouwen en meisjes hebben de Mannenlevens behandeling nodig.


Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

De Mannenlevens behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Mannenlevens behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Mannenlevens behandeling bedraagt  € 140,-.