Vrouwenlevens behandeling

De Vrouwenlevens behandeling is zowel voor mannen als vrouwen bedoeld.

De behandeling helpt mannen en jongens om typisch vrouwelijke problematiek uit vorige levens waarin je vrouw bent geweest, op te lossen.

Voor vrouwen helpt de Vrouwenlevens behandeling om algemene kosmische nacht problematiek rond voortplanting en scheppingskracht op te lossen. Deze problematiek werkt door in iedere vrouw.

Elke vrouw en elke man heeft daarom de Vrouwenlevens behandeling nodig.

Vrouwenlevens behandeling voor mannen

De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling helpt je om jouw verleden op zielenniveau te verwerken. Toch lost deze behandeling specifieke vrouwenervaringen uit jouw vorige levens als vrouw niet op.

Je mist namelijk als man, omdat je nu geen vrouw bent, de koppeling om deze ervaringen met behulp van de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling te kunnen verwerken.

De Vrouwenlevens behandeling is specifiek op deze problematiek in mannen gericht, waardoor je ‘vrouwenervaringen’ uit vorige levens in je huidige leven als man wel kunt verwerken.

De Vrouwenlevens behandeling brengt jou als man in contact met gevoelens en ervaringen uit jouw levens waarin je vrouw was. De behandeling geeft je daardoor een verdiept begrip voor het andere geslacht.

Je kunt door de Vrouwenlevens behandeling meer puur man worden en tegelijkertijd meer begrip voor vrouwen krijgen. De Vrouwenlevens behandeling heeft zo ook een positieve invloed op jouw relatie.
 

Typisch vrouwelijke problematiek

De typisch vrouwelijke problematiek uit vorige levens die je als man niet kunt verwerken, omdat je er te weinig connectie mee hebt, heeft te maken met alle aspecten rond de voortplanting, zoals menstruatie, bevruchting, zwangerschap, bevalling en borstvoeding geven.

Je kunt je als man niet of slechts beperkt voorstellen hoe het is om zwanger te worden, een baby in jezelf te voelen groeien en daarvan te bevallen.

De diepe en intense verbondenheid die je voelt met het wezentje dat zich in jou ontwikkelt, de pijn die het doet om de eenheid die tussen jou en de baby is ontstaan tijdens de zwangerschap weer los te laten als je bevallen bent, zijn diepgaande ervaringen die voor mannen niet goed navoelbaar zijn. Mannen missen daarvoor volkomen begrijpelijk het referentie kader.

Je kunt zonder de Vrouwenlevens behandeling dit soort ervaringen uit vorige levens als vrouw in je huidige mannenleven daarom niet verwerken. Deze ervaringen staan daarvoor eenvoudigweg te ver van je af.

Hoewel je deze ervaringen normaal gesproken niet kunt verwerken, werkt dit onverwerkt verleden uit jouw vrouwenlevens, wel door in je huidige leven als man.

Vrouwenlevens behandeling voor vrouwen

Vrouwen hebben van nature een hogere trilling dan mannen, dat blijkt al uit de hogere stem van vrouwen. Vrouwen zijn van nature ook meer op het Hogere gericht dan mannen, die van nature meer op de Aarde zijn gericht.

In de kosmische nacht was het de Hogere bedoeling dat we ons als mensheid steeds meer met de materie zouden verbinden. We hebben daarom in de 300.000 jarige kosmische nacht als mensheid een materialisatie proces doorgemaakt.

In lijn met dit materialisatie proces heeft de man in de kosmische nacht zich het contact met het Goddelijke toegeëigend. Alle grote religies worden dan ook uitsluitend door mannen geleid en gedomineerd.

Het van nature sterkere contact van vrouwen met het Goddelijke, vormde een bedreiging voor de mannelijke hegemonie in het geloof. Om deze potentiële bedreiging zoveel mogelijk teniet te doen, is er tijdens de kosmische nacht ingewerkt op de scheppingskracht van de vrouw, onder andere door het plaatsen van allerlei energetische blokkades.

Deze energetische blokkades kunnen met de Vrouwenlevens behandeling opgelost worden, zodat je als vrouw van een diep ingrijpend kosmische nacht verleden bevrijd wordt.

Vrouwenlevens behandeling en Menstruatieklachten behandeling één behandeling

De Vrouwenlevens behandeling en Menstruatieklachten behandeling zijn één en dezelfde behandeling. De werking van deze behandelingen is volkomen identiek.
Het is dus één behandeling met twee verschillende namen.

We hebben daar heel bewust voor gekozen om de volgende twee redenen:

  • veel vrouwen hebben last van menstruatieklachten en dan zoek je niet direct de oplossing in een behandeling met de naam ‘Vrouwenlevens behandeling’
     
  • mannen hebben de Vrouwenlevens behandeling ook nodig, maar voelen zich uiteraard niet aangesproken door een behandeling met de naam ‘Menstruatieklachten behandeling’


De enige oplossing was daarom deze behandeling twee verschillende namen te geven en er twee verschillende teksten voor te schrijven, waarin we verschillende aspecten van deze behandeling beschrijven.

Heb je de Vrouwenlevens behandeling ontvangen, dan heb je dus ook de Menstruatieklachten behandeling ontvangen.

Als je als man de Vrouwenlevens behandeling ontvangt, dan zul je in volgende levens waarin je als vrouw incarneert, geen last van menstruatieklachten hebben.

Voor wie?

Iedereen heeft de Vrouwenlevens behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

De Vrouwenlevens behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Vrouwenlevens behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Vrouwenlevens behandeling bedraagt € 140,-.

 

Ervaringen


Voelde mijzelf vrouwelijker en zachter worden

‘Mijn buik holte werd verlicht, met zonneschijn.
Ik voelde mijzelf vrouwelijker en zachter worden.

Werd meer naar mijn gevoel getrokken, en kreeg nog meer het besef, ik mag er zijn, ik ben waardevol.’
Ria N, Werkendam


Als een stroom van Liefde

‘Scheppingskracht. Creatiekracht. Een energie zoals ik nog niet eerder gevoeld heb.
De bruisende tintelende energie stroomde vloeiend door mij heen als een stroom van Liefde.’
Wil O, Gouda