Ontvankelijkheid behandeling

Door de Ontvankelijkheid behandeling krijg je die ontvankelijkheid weer, waarmee kinderen in het leven staan.
 
Het leven wordt daardoor meer een avontuur, dat je opener en meer onbevangen aangaat.
De 'betoveringsfactor' in het leven wordt dus duidelijk groter.

Je rationaliseert het leven niet meer primair door alles wat je in je opneemt bewust of onbewust met je hoofd te analyseren, maar je benadert het leven door deze behandeling meer vanuit je gevoel, meer gevoelsmatig.

Door de Ontvankelijkheid behandeling blijf je 'ontvankelijker' voor het opnemen van informatie, alsof het nieuw is en je de informatie met veel kleur, geur en zintuiglijke indrukken in je op kunt nemen.
De Ontvankelijkheid behandeling helpt daarom ook bij geheugenverlies en is ondersteunend bij dementie.

Tot slot ga je door de Ontvankelijkheid behandeling op een kosmische dag wijze leren.
Deze behandeling is daarom nuttig voor zowel jong als oud.

Het wonder van het leven

Je gaat met behulp van de Ontvankelijkheid behandeling meer het wonder van het leven zien.
De 'betoveringsfactor' in het leven wordt daardoor duidelijk groter.

Als je de behandeling ontvangt, kan het dan ook voelen alsof je met een toverstaf aangeraakt wordt.

Op een kosmische dag wijze leren

Op een kosmische dag wijze leren bestaat uit:

  • ook na je jeugd blijven leren met behulp van je rechter hersenhelft, je gevoelsmatige kant
  • niet meer 'uitreiken' naar informatie, maar het binnen laten komen


Je benadering van het leren wordt door de Ontvankelijkheid behandeling dus op twee belangrijke punten tegenovergesteld ten opzichte van de kosmische nacht wijze van leren.


Leren

Als kind leer je heel gemakkelijk, je neemt alle leerstof gemakkelijk in je systeem op.
Je leert als kind met je rechter hersenhelft, je gevoelsmatige kant.

Daarom kunnen kinderen tot een jaar of twaalf veel gemakkelijker talen leren dan volwassenen.

Als je als volwassene een taal leert, sla je die informatie op in je linker hersenhelft, je rationele kant. Je leert als volwassene dus met je verstand, vanuit je hoofd en niet meer vanuit je gevoel en je systeem.

Het volgende voorbeeld geeft heel mooi aan hoe taal die je geleerd hebt als kind anders wordt ‘opgeslagen’ dan als volwassene.

Een 94-jarig Chinese vrouw, voormalig lerares Engels, kon haar moedertaal niet meer spreken na het krijgen van een herseninfarct. Zij verstond Chinees nog wel maar antwoordde in het Engels.

Het herseninfarct had bij deze vrouw haar rechter hersenhelft, haar gevoelsmatige kant beschadigd, waardoor ze geen Chinees meer kon spreken. Omdat haar linker hersenhelft, haar rationele kant nog goed functioneerde, bleef ze Engels - dat ze op latere leeftijd geleerd had - wel beheersen.


Informatie binnen laten komen

Er is een groot verschil tussen ‘uitreiken’ naar informatie of informatie binnen laten komen.

Als je uitreikt naar informatie dan leer je meer vanuit je wil, je wilt iets graag leren, graag leren beheersen.
Je neemt in dit leerproces vanuit de wil ook allerlei dingen in je op die niet bij jou passen, die niet versterkend voor jouw systeem zijn, niet versterkend voor hoe jij als mens in elkaar zit.

Als je op een kosmische dagwijze vanuit je gevoel leert, zul je er meer op gericht zijn om informatie puur binnen te laten komen.

Je gevoel ‘selecteert’ dan welke informatie bij jou past en voor jouw menszijn verrijkend is. Hierdoor neem je die informatie in je op die op jouw levenspad zinvol is, die echt iets aan je toevoegt, informatie waar je van nature al mee resoneert en die jou helpt op jouw ontwikkelingspad.

Helpt bij geheugenverlies en dementie

De Ontvankelijkheid behandeling is één van de behandelingen die tegen geheugenverlies en dementie helpen.

Informatie die je op een kosmische nachtwijze in je hebt opgenomen, vormt - omdat die meestal niet echt bij je past - een soort ruis in je systeem. Het is voor jouw systeem als het ware kleurloze informatie, informatie die je niet aanspreekt.

In de loop van de jaren zamelt dit soort ‘grijze’ informatie zich in je systeem steeds meer op, waardoor de herkenbaarheid steeds moeilijker wordt. Grote hoeveelheden ‘grijze’ informatie werkt daarom geheugenverlies en dementie in de hand.

Met behulp van de Ontvankelijkheid behandeling ga je meer die informatie in je opnemen die bij je past, die voor jou verrijkend is, die voor jou kleur heeft. Daardoor zul je zulke informatie ook gemakkelijker onthouden, het is gemakkelijker te onderscheiden, het voelt voor jou ook als veel levendiger informatie.

Voor wie?

Iedereen heeft de Ontvankelijkheid behandeling nodig.

Niveau

De Ontvankelijkheid behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Ontvankelijkheid behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ontvankelijkheid behandeling bedraagt € 140,-.


Een ervaring


Open blijven luisteren

“Door de Ontvankelijkheid behandeling kan ik veel beter ‘open’ blijven luisteren naar iemand.

Voorheen sloot ik me onmiddellijk af als dat wat gezegd werd, niet paste binnen mijn wereldbeeld, vooral uit angst om negatief beïnvloed te worden.
Nu kan ik het rustig binnen laten komen en vandaar voelen en onderzoeken wat wel of niet bij me past. Het voelt nu veilig om het binnen te laten komen in de wetenschap dat ik alles wat me niet past ook weer los kan laten. Heel fijn.”
Dianne S, Hengelo